Spółki Województwa Małopolskiego MARR i MPP skutecznym instrumentem aktywizacji terenów inwestycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółki Województwa Małopolskiego MARR i MPP skutecznym instrumentem aktywizacji terenów inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Spółki Województwa Małopolskiego MARR i MPP skutecznym instrumentem aktywizacji terenów inwestycyjnych Czerwiec 2008

2 Restrukturyzacja Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay Zatwierdzenie programu likwidacji w 1990 r. Powierzenie procesu likwidacji Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego SA (obecnie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) Względy ekologiczne odmienna procedura likwidacji. Cel nadrzędny - zlikwidowanie skażenia terenu, jego rewitalizacja oraz ponowne zagospodarowanie w zgodzie z normami ochrony środowiska. Podstawowe założenia likwidacji: niedopuszczenie do utraty wartości majątku przeznaczonego do dalszego wykorzystania, podtrzymanie wartości terenu i budynków poprzez utrzymanie ciągłości zasilania w media, dokonanie gruntownej rekultywacji i oczyszczenia pozostałego terenu, przygotowanie terenu do nowego zagospodarowania.

3 Fabryka przed rozpoczęciem demontażu

4 Zagospodarowanie terenów Krakowskie Zakłady Sodowe zarządzały trzema kompleksami o łącznej powierzchni ok. 170 ha. Teren osadników - tzw. białych mórz (ok. 80 ha) rekultywacja z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Kopalnia odkrywkowa kamienia wapiennego Zakrzówek (ok. 60 ha) rekultywacja z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Główny teren produkcyjny przy ul. Zakopiańskiej (ok. 30 ha) szereg koncepcji kluczowe znaczenie Studium do strategii rozwojowej dla terenów poprodukcyjnych wskazującego na wyłonienie inwestora strategicznego. W 1994 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów z przeznaczeniem na: usługi komercyjne, usługi produkcji i składowania, urządzenia komunikacyjne i parkingi oraz zieleń parkową.

5 Strefa Inwestycyjna Kraków - Południe 1995 r. przekształcenie Zespołu Likwidacyjnego w autonomiczną jednostkę MARR S.A. pod nazwą Strefa Inwestycyjna Kraków Południe. Podstawowe zadanie płynne przekształcenie fazy likwidacji Zakładów w fazę kompleksowego zagospodarowania odzyskanych terenów i obiektów r. aport Wojewody Krakowskiego w postaci nieruchomości przy ul. Zakopiańskiej o powierzchni około 28 ha po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych r. ogłoszenie międzynarodowego konkursu ofert na zagospodarowanie odzyskanych terenów wyłącznie poprzez długoletnią umowę dzierżawy.

6 Inwestor strategiczny - zadania Główne zadania inwestora strategicznego: Przejęcie pełnej kontroli nad procesem zagospodarowania. Zapewnienie ścisłej koordynacji zatwierdzonych planów rozwojowych. Dbałość o dużą intensywność inwestowania, decydującą o podniesieniu wartości terenu. Ograniczanie inwestycji publicznych, a więc minimalizacja ryzyka dla budżetu.

7 Inwestor strategiczny - kryteria wyboru Najważniejszymi kryteriami oceny były: wielkość i rodzaj planowanej inwestycji, zgodność z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, walory architektoniczne planowanych obiektów i infrastruktury, gwarantowana ilość miejsc pracy, wpływ planowanej działalności na środowisko, proponowane warunki dzierżawy, przydatność inwestycji dla aglomeracji miejskiej i regionu. Konkurs wygrała, stając się zarazem generalnym inwestorem strategicznym francuska firma CARREFOUR, przy współudziale lokalnych inwestorów krajowych.

8 Centrum Handlowe Zakopianka 1997 r. rozpoczęcie półtorarocznego cyklu inwestycyjnego. Obiekty Carrefour 3 budynki na 17 ha o łącznej powierzchni ok m 2, zespół parkingów na miejsc. Firmy krajowe : Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe PETROSOL, Centrum Budowlane Firm DOLOMITEX i TRAPEZ-CARBO. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna. Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Zakopiańskiej, (współfinansowana przez Gminę Kraków) Dwupoziomowe skrzyżowanie z ulicą Zakopiańską, drogi dojazdowe oraz przebudowa pętli tramwajowej. Połączenie Centrum Handlowego z ulicą Jugowicką poprzez ulicę Marcika. Strefa działalności kulturalnej (Cinema City, Dom Kultury, powierzchnie wystawiennicze).

9 Obecny stan zagospodarowania

10 Osiągnięcia restrukturyzacji Odtworzenie zlikwidowanych miejsc pracy (KZS zatrudniały pracowników, obecnie ponad 40 firm zlokalizowanych na tym obszarze zatrudnia około osób. Połączenie podstawowych założeń strategii rozwojowej województwa tj. wzmocnienie rynku pracy, ochrona środowiska naturalnego, modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, a także promocja Krakowa i regionu. Zwrot poniesionych przez Skarb Państwa nakładów finansowych z przychodów generowanych długoletnią umową dzierżawy nieruchomości (7,8 mln zł wydane na likwidację Zakładów oraz rekultywację terenu zwróciło się w niespełna 2 lata). Realizacja przez MARR S.A. własnych inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

11 Niepołomice - gmina przygotowana na inwestycje Utworzenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej m.in. Coca-Cola, HMS, Amcor White Cap, DFB - Dresdner Fensterbau, Oknoplast Kraków Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lata ). Doświadczenie przegranej rywalizacji o inwestycję Peugeot-Citroën w 2002 r r. - podjęcie rozmów z właścicielami terenów dot. ich ew. wykupu. Rozbudowa infrastruktury strefy przemysłowej wykorzystanie 5,4 mln euro z programu PHARE na: budowę obwodnicy Niepołomic (3 km droga Wimmera), modernizację oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

12 Budowa obwodnicy Niepołomicka Strefa Przemysłowa

13 MAN dlaczego Niepołomice? O nową inwestycję koncernu MAN rywalizowały: Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry; ostatecznie - Koszyce i Niepołomice. Kluczowe znaczenie dla decyzji o lokalizacji miało: Atrakcyjne położenie: niedaleko planowanego przebiegu autostrady A4, drogi krajowej Brzesko-Krynica i dwóch linii kolejowych. Bliskość Krakowa - dużego ośrodka akademickiego i zaplecza kadr. Gwarancje rządowe i pomoc publiczna.

14 Wymagania MAN Ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakup terenu o pow. 142 ha od jednego podmiotu (zakup w dwóch etapach). Zakup gruntów po ustalonej cenie. Przygotowanie terenów pod zabudowę usunięcie kolidującej infrastruktury. Udzielenie gwarancji przez rząd RP odnośnie właściwości nieruchomości.

15 Doskonała współpraca instytucji PAIIZ koordynator projektu. Ministerstwo Gospodarki udzielenie pomocy publicznej na dofinansowanie inwestycji i utworzenie nowych miejsc pracy. KPT ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie inwestycji. Województwo Małopolskie powołanie spółki MPP operatora ds. nieruchomości oraz przebudowa wiaduktu kolejowego. Powiat wielicki rozbudowa drogi (od obwodnicy Niepołomic do Niepołomickiej Strefy Przemysłowej) oraz wsparcie zatrudnienia. Gmina Niepołomice budowa obwodnicy i drogi dojazdowej (ul. Diesla), doprowadzenie wody, odprowadzenie ścieków, odwadnianie, zorganizowanie transportu publicznego. Karpacka Spółka Gazownictwa, Enion, Telekomunikacja Polska zaopatrzenie w media.

16 Historia MPP 16 sierpnia 2005 r. podpisanie umowy MAN Trucks Województwo Małopolskie 31 sierpnia 2005 r. powołanie spółki Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. Październik 2006 zlecenie przez Województwo Małopolskie realizacji zadań dla inwestycji MAN (zakup/sprzedaż nieruchomości, przebudowa infrastruktury) Listopad 2005 r. sprzedaż pierwszych 80 ha gruntów firmie MAN Maj 2006 r. przebudowa linii energetycznych wysokiego napięcia. Sierpień 2006 r. wypełnienie przez MPP zobowiązań Województwa wobec MAN poprzez sprzedaż lub ofertę sprzedaży ponad 90% terenów przeznaczonych na inwestycję.

17 Fabryka MAN

18 Pozostali inwestorzy w Niepołomicach MPP zaangażowało się w obsługę innych inwestorów na terenie Niepołomic, m.in.: Meiller Polska Sp. z o.o. - niemiecki poddostawca dla MAN Trucks sprzedaż 2,5 ha. Royal Canin Polska Sp. z o.o. - francuski producent karmy dla zwierząt sprzedaż ok. 10 ha, nakłady inwestycyjne - ok. 50 mln euro, zatrudnienie 150 osób Grupa Kolastyna S.A. - producent kosmetyków sprzedaż 5 ha. PZ Alpha - producent elementów metalowych sprzedaż ok. 13 ha. Noon Yachts S.A. - producent jachtów - sprzedaż 2,5 ha. Bazaltex Sp. z o.o. producent kostki brukowej sprzedaż 4,3 ha. TPMS Polska Sp. z o.o. producent opakowań. FHU Techmont dystrybutor mocowań w budownictwie. Hannecard Polska Sp. z o.o. belgijski producent powłok gumowych i poliuretanowych.

19 Wykup gruntów dla MAN przeszkody do pokonania Całkowita powierzchnia działek przeznaczonych dla M.A.N. w Niepołomicach ha Obszar inwestycji podzielny na 2 części: 80 ha + 62,5 ha 80 ha 4 działki, 62,5 ha 150 działek W chwili podpisywania umowy ok. 30% działek miało nieuregulowany status prawny Własność działek: osoby prywatne, osoby prywatne (nieuregulowane), Lasy Państwowe, Gmina Niepołomice, Skarb Państwa, ANR Działki o nieuregulowanym statusie: osoby nieznane z miejsca pobytu, zasiedzenia, spadki, uwłaszczenia Przebudowa infrastruktury technicznej: koszt przebudowy linii energetycznej wyniósł 2 mln zł.

20 MAN, czyli dlaczego się udało? Gotowość do spełnienia najważniejszych oczekiwań inwestora Ścisła współpraca wszystkich zainteresowanych stron: rządu RP, PAIIZ-u, Województwa Małopolskiego, Miasta Niepołomice, SSE, dostawców mediów Teren pod inwestycję objęty był planem miejscowym, był zdatny do wykupu, możliwe było szybkie usunięcie kolidującej infrastruktury oraz zbudowanie nowych przyłączy Zaangażowano znaczne środki finansowe na wykup nieruchomości oraz na przebudowę infrastruktury Kluczowa rola Gminy Niepołomice oraz burmistrza Kracika w pokonywaniu barier inwestycyjnych i przeszkód administracyjnych Powołano MPP, jako głównego operatora ds. nieruchomości pod inwestycję MAN Trucks rozpoczął produkcję w październiku 2007 r. Wartość inwestycji wynosi ponad 90 mln Euro, zatrudnienie znajdzie 800 osób.

21 Fabryka MAN

22 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy Krzysztof Krzysztofiak

Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice 1990 2010 Wnioski dla władz lokalnych

Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice 1990 2010 Wnioski dla władz lokalnych Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice 1990 2010 Wnioski dla władz lokalnych INSTYTUT ROZWOJU MIAST Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice 1990 2010 Wnioski dla władz lokalnych Praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 dr Anna Kaczmarek Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 W nowoczesnych gospodarkach na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji powstaje funkcjonalny System Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice

Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice Urząd Gminy Niepołomice / Umbrella Project SZANOWNI PAŃSTWO Z satysfakcją przedstawiamy Państwu projekt STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NIEPOŁOMICE.

Bardziej szczegółowo

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY

PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY 1 Czym jest PPP-T? Płocki Park Przemysłowo Technologiczny (PPP-T) jest projektem opartym o unikalną kombinację potencjału produkcyjnego koncernu naftowego PKN ORLEN S.A., zasobów intelektualnych gminy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE Strategia Rozwoju Miasta Zabrze została przyjęta uchwałą Nr XIII/166/99 Rady Miejskiej w Zabrzu w dniu 13 września 1999 r.. Strategia Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. www.powiatprzasnysz.pl promocja@powiat

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

OFERTA INWESTYCYJNA. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Tarnów, październik 2008 Szanowni Państwo, W imieniu Gminy Miasta Tarnowa oraz Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. pragniemy podziękować za zainteresowanie naszym miastem jako

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom PAŹDZIERNIK 2008 1 To piękne gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. Abraham Lincoln Ilustracja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

Modele obsługi inwestorów przez spółkę aglomeracyjną

Modele obsługi inwestorów przez spółkę aglomeracyjną Modele obsługi inwestorów przez spółkę aglomeracyjną Niniejsze opracowanie zawiera wyróżnienie trzech modeli outsourcingu obsługi inwestorów do zewnętrznej wobec urzędów gminy aglomeracji łódzkiej jednostki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA TERENAMI INWESTYCYJNYMI DO ANALIZY POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY MIELEC

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA TERENAMI INWESTYCYJNYMI DO ANALIZY POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY MIELEC KONCEPCJA ZARZĄDZANIA TERENAMI INWESTYCYJNYMI DO ANALIZY POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY MIELEC wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Lublin, kwiecień 2010 r. Urząd Miasta Lublin SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W 2009 ROKU Lublin, kwiecień 2010 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA załącznik do uchwały nr. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia... 2014r. PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICA ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA ŚWIDNICY w latach 2007-2014 Wrzesień, 2014r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZESZCZE

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZESZCZE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata 2004 2013 Łęczna 2004 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK PROJEKT ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁASK TEKST UJEDNOLICONY Uchwała Nr Rady Miejskiej w Łasku z dnia r. Łask, maj 2011 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Tarnów 2008 2 WSTĘP... 5 1. DEMOGRAFIA... 6 1.1. Liczba ludności... 6 1.2. Gęstość zaludnienia...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo