INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia Mercator Medical S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. Mercator Medical S.A."

Transkrypt

1 Infolinia INFORMACJE O OFERCIE Emitent Mercator Medical S.A. Historia Emitenta Spółka została założona w 1996 roku i od początku swojej działalności zaangażowana była w dystrybucję wyrobów medycznych, początkowo skupiając się wyłącznie na rękawicach i jako jeden z pierwszych dystrybutorów wprowadzała je na rynek polski pod własnymi markami. Począwszy od 1999 r. Emitent bierze udział w przetargach publicznych organizowanych przez placówki służby zdrowia, systematycznie wprowadzając do oferty kolejne produkty. W 2005 roku spółka nawiązuje współpracę dystrybucyjną ze światowym liderem w produkcji rękawic chirurgicznych koncernem Ansell. W 2006 roku wprowadza do oferty jednorazową odzież włókninową (m.in. czepki, maski, fartuchy), a w 2012 poszerza ją o zestawy produktów dedykowane do użycia bezpośrednio na bloku operacyjnym. Od 2007 roku w ofercie Spółki znajdują się opatrunki medyczne. Dynamiczny rozwój spółki został uhonorowany wyróżnieniem gazety Puls Biznesu Gazela Biznesu w latach 2003, 2004 i Po ugruntowaniu pozycji na rynku polskim, Emitent postanowił poszerzyć zakres terytorialny swojej działalności. W roku 2005 powołano do istnienia oddział na Węgrzech, a w 2011 r. spółkę zależną Mercator Medical Kft. Na Węgrzech Spółka od 2005 r. brała udział w ogólnokrajowych przetargach i zawierała kontrakty na dostawy rękawic do szpitali na lata Celem zwiększenia udziału w rynku europejskim w 2005 r. Spółka powołała również spółkę zależną na Ukrainie (Merkator Medikal TOB), a w 2006 r. w Rumunii (Mercator Medical s.r.l.). W 2012 r. Mercator Medical SA uzyskał certyfikaty pozwalające sprzedawać marki produktowe Spółki na terytorium Rosji i rozpoczął eksport wyrobów do odbiorców zlokalizowanych w tym kraju. Uruchomiono także sieć sprzedaży dystrybucyjnej na terenie Czech i Słowacji. Od 1

2 2006 roku Mercator Medical SA posiada udziały w spółce zlokalizowanej w Tajlandii i zajmującej się produkcją rękawic medycznych Mercator Medical (Thailand) Ltd. (do 2006 r. funkcjonująca pod firmą B-Care Industries Co., Ltd.). Pierwotny udział Emitenta w kapitale zakładowym Mercator Medical (Thailand) Ltd. wynosił ok. 50,4 %, by w następnych latach ulec zwiększeniu do 82,3% poprzez stopniowe nabywanie pozostałych udziałów w Mercator Medical (Thailand) Ltd. i podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Obecnie Mercator Medical (Thailand) Ltd. zajmuje się produkcją rękawic na potrzeby handlowe Spółki i jej spółek zależnych, jak również dla niezależnych klientów z całego świata. Sprzedaż eksportowa jest realizowana m.in. do odbiorców z Rosji, Białorusi, Kanady, Tunezji, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Nowej Zelandii, Kenii, Turcji oraz do krajów Ameryki Południowej (Paragwaj, Boliwia, Chile, Kolumbia, Wenezuela, Urugwaj). W 2012 r. Mercator Medical (Thailand) Ltd. nawiązał współpracę z nowymi odbiorcami głównie z USA i krajów arabskich. W celu zwiększenia zdolności produkcyjnej fabryki należącej do Mercator Medical (Thailand) Ltd. Emitent podjął decyzję o jej modernizacji i rozbudowie. W 2012 r. uruchomiono drugi kocioł energetyczny oraz rozpoczęto budowę hali magazynowo-biurowej. Złożono również zamówienie na pierwszą spośród czterech nowych, podwójnych linii produkcyjnych. Zarys działalności Grupa Emitenta jest producentem jednorazowych lateksowych rękawic medycznych oraz znaczącym dystrybutorem jednorazowych rękawic medycznych oraz innych wyrobów medycznych i ochronnych, głównie opatrunków i produktów włókninowych. Emitent jest liderem rynku jednorazowych rękawic medycznych w Polsce, z udziałem wynoszącym ok. 24 % wartości rynku. Produkty Grupy docierają do ponad 40 krajów na całym świecie, w tym do krajów Azji, Ameryki Południowej i Afryki, gdzie popyt na jednorazowe wyroby medyczne i środki ochronny indywidualnej rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. Część produkcyjna Grupy Emitenta, m.in. ze względu na dostęp do surowca - lateksu kauczuku naturalnego, zlokalizowana jest w Tajlandii. Decyzja o zakupie fabryki rękawic w Tajlandii została podjęta w celu zapewnienia Emitentowi bezpieczeństwa dostaw kluczowego produktu dla jego oferty handlowej, tj. rękawic lateksowych. Aktualnie fabryka w Tajlandii dostarcza produkty zarówno do podmiotów Grupy, jak również sprzedaje samodzielnie produkty na rynku globalnym. Światowe centrum produkcyjne jednorazowych rękawic lateksowych zlokalizowane jest w krajach Azji Południowo- Wschodniej (głównie Malezja, Tajlandia, Indonezja, Wietnam) oraz w Chinach i Indiach. Kluczową pozycję w ofercie Emitenta stanowią rękawice. Udział rękawic w łącznej skonsolidowanej wartości przychodów ze sprzedaży w okresie r. kształtował się na zbliżonym poziomie ok. 93 % - 94 %, przy czym wartość łącznej sprzedaży uległa systematycznemu zwiększeniu z 82,5 mln zł w 2010 r. do 123,7 mln zł w 2012 r., tj. o 49,9 %. Drugą istotną pozycję stanowi sprzedaż opatrunków, która generuje niecałe 5 % łącznych skonsolidowanych przychodów, a ich sprzedaż uległa zwiększeniu z 4,15 mln zł w 2010 r. do 6,4 mln zł w 2012 r., tj. o 53,9 %. Sprzedaż produktów z włókniny stanowiła 2

3 1,5 % 2,2 % łącznych skonsolidowanych przychodów, a ich sprzedaż uległa niewielkiemu zwiększeniu z 1,9 mln zł w 2010 r. do 2,0 mln zł w 2012 r., tj. o 3,7 %. Sprzedaż Grupy jest silnie zdywersyfikowana. Liczba odbiorców sięga od kilkuset do ponad tysiąca w skali miesiąca. Są to zarówno publiczne, jak i prywatne szpitale, przychodnie, ambulatoria. Ponadto, Emitent oraz spółki zależne docierają z ofertą do licznych hurtowni, lokalnych dystrybutorów zaopatrujących odbiorców we własnym zakresie. Dane finansowe* (w tys. zł) I poł I poł Przychody wzrost r/r 33% 12% 24% Zysk operacyjny (EBIT) wzrost r/r 34% 63% 43% Zysk netto * wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta Kluczowe czynniki kształtujące popyt na produkty Grupy poziom wydatków publicznych i prywatnych kierowanych do służby zdrowia, systematyczny wzrost świadomości ryzyka zakażeń w Europie Środkowo- Wschodniej wpływający na sukcesywne zwiększanie średniego zużycia rękawic medycznych i innych jednorazowych wyrobów medycznych w tej części Europy, postępujący wzrost świadomości higieniczności w skali globalnej, wzrost ilości zabiegów i operacji chirurgicznych finansowanych zarówno ze środków tak publicznych, jak i prywatnych spowodowany wzrostem poziomu świadczeń medycznych, trendy demograficzne - starzenie się społeczeństwa i zwiększanie udziału świadczeń medycznych w łącznych wydatkach społeczeństwa, rozwój rynku weterynaryjnego i wzrost wykonywanych konsultacji i zabiegów weterynaryjnych spowodowany wzrastającą ilością zwierząt hodowlanych i domowych, lokalne i globalne zagrożenia epidemiami/pandemiami. 3

4 Strategia umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym, umocnienie bądź uzyskanie pozycji jednego z wiodących dystrybutorów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności na Ukrainie, w Rumunii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, a także w Rosji, ekspansję na globalnym rynku, w tym w szczególności na rynkach Ameryki Północnej, oraz na rynkach, na których prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na jednorazowe wyroby medyczne i środki ochronny indywidualnej w związku m.in. ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (np. kraje Bliskiego Wschodu). Prognozy finansowe Emitent do daty publikacji prospektu nie prezentował prognoz wyników lub wyników szacunkowych. Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu Liczba głosów % udział w w Dacie Prospektu Liczba akcji % w kapitale na WZA liczbie głosów Anabaza Ltd.* ,72% ,51% Wiesław Żyznowski ,75% ,93% Monika Sitko ,54% ,55% RAZEM ,00% ,00% *) Anabaza Ltd. jest kontrolowana przez Wiesława Żyznowskiego, który na Datę Prospektu posiada 100% udziałów Anabaza Ltd. i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Wiesław Żyznowski bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Anabaza Ltd. kontroluje 97,46% akcji Mercator Medical S.A., zapewniających 98,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Struktura akcjonariatu po emisji** Liczba akcji po emisji **) Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie zaoferowane do objęcia Akcje serii E oraz dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą Akcji serii E 4 Liczba głosów na WZA % udział w liczbie głosów % w kapitale Anabaza Ltd.*** ,79% ,85% Wiesław Żyznowski ,31% ,91% Monika Sitko ,90% ,29% Nowi akcjonariusze ,00% ,95% RAZEM ,00% ,00%

5 ***) Anabaza Ltd. jest kontrolowana przez Wiesława Żyznowskiego, który na Datę Prospektu posiada 100% udziałów Anabaza Ltd. i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Zakładając, że Wiesław Żyznowski nie obejmie Akcji Oferowanych, a wszystkie Akcje serii E zostaną objęte, po emisji Akcji serii E posiadać będzie łącznie (bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Anabaza Ltd.) 73,10 % akcji Mercator Medical S.A., zapewniających 81,76 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Oferta Oferowanych jest Akcji serii E (nowej emisji), w tym: w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w ramach Transzy Otwartej. Cena emisyjna została ustalona na 13,5 zł za akcję. Cele emisyjne Przed rozpoczęciem bookbuilding u Spółka szacowała wpływy z emisji na ok. 30 mln zł netto (po uwzględnieniu kosztów emisji) i przedstawiała zamiar ich wykorzystania w pierwszej kolejności na: 13 mln zł kontynuację rozpoczętej w 2012 roku rozbudowy fabryki w Tajlandii, zlokalizowanej na nieruchomości należącej do Mercator Medical (Thailand) Ltd. Szacunkowy łączny koszt rozbudowy fabryki wynosi ok. 30 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych spółki oraz kredytu bankowego. Środki pozyskane w ramach emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na zakup, montaż i rozruch czterech nowych linii produkcyjnych do wytwarzania rękawic. Rozbudowa fabryki pozwoli na zwiększenie docelowo potencjału produkcyjnego z 40 mln rękawic obecnie do 100 mln rękawic miesięcznie. Zakończenie rozbudowy zaplanowano w IV kwartale 2014 roku, 17 mln zł na wzrost kapitału obrotowego w związku ze stałym rozwojem segmentu dystrybucji oraz w związku z planowanym znaczącym rozwojem potencjału produkcyjnego. Przy ustalonej cenie emisyjnej akcji na 13,5 mln zł, maksymalne wpływy emisyjne wyniosą nieco ponad 29 mln zł brutto (bez uwzględnienia kosztów emisji). Ryzyka Szczegółowe ryzyka dotyczące działalności Emitenta, jak i samej Oferty znajdują się w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym na stronie Zapisy Minimalna liczba Akcji Oferowanych objętych jednym zapisem składanym w Transzy Otwartej wynosi 30 sztuk Akcji Oferowanych. 5

6 Z uwagi na fakt, że przydział Akcji serii E w Transzy Otwartej nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym zamierza złożyć zapis subskrypcyjny. Osoby które nie posiadają rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapisy, powinny wcześniej taki rachunek otworzyć. W ramach Transzy Otwartej można składać zapisy na nie mniej niż 30 Akcji serii E i nie więcej niż liczba Akcji serii E zaoferowanych w Transzy Otwartej ( ). Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby Akcji serii E zaoferowanych w Transzy Otwartej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę Akcji będą traktowane jak zapisy na maksymalną liczbę Akcji serii E zaoferowanych w Transzy Otwartej. Zapisy na Akcje serii E w Transzy Otwartej składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych, która została ustalona na 13,5 zł. Przydział akcji W przypadku, gdy popyt na Akcje w Transzy Otwartej będzie mniejszy lub równy liczbie Akcji w tej transzy zlecenia kupna zostaną zrealizowane w całości. W przypadku, gdy popyt na Akcje w Transzy Otwartej będzie większy od liczby Akcji Oferowanych w tej transzy zlecenia zostaną zrealizowane na zasadzie proporcjonalnej redukcji; w przypadku, gdy pozostaną Akcje serii E nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń, Akcje te zostaną przydzielone kolejno (po jednej) począwszy od zleceń złożonych o największym wolumenie do zleceń o najmniejszym wolumenie aż do całkowitego ich wyczerpania. W sytuacji, gdy wystąpią zlecenia o równym wolumenie o przydziale Akcji decyduje Emitent. Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Akcji, lub których zapisy zostały zredukowane nastąpi poprzez odblokowanie kwot nadpłaty na rachunki, z których inwestorzy subskrybowali Akcje serii E najpóźniej w dniu rozliczenia sesji GPW przez KDPW. Harmonogram oferty 4-8 listopada przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych; 4-12 listopada - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych; Do 15 listopada (do 3 dni roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów) planowany przydział akcji serii E Składanie zapisów Biuro Maklerskie Alior Banku SA wchodzi w skład konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na akcje Mercator Medical SA w ofercie publicznej w transzy dla Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem: 6

7 a) Punktów Przyjmowania Zleceń, których lokalizację znaleźć można na stronie: b) Infolinii, pod numerem (w przypadku połączenia z telefonu stacjonarnego koszt za minutę połączenia liczony jest według taryfy lokalnej; w przypadku połączenia z telefonu komórkowego, koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora sieci komórkowej) c) Internetu: Źródła: prospekt emisyjny, Zastrzeżenie prawne: Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez Biuro Maklerskie Alior Banku za wiarygodne, ale Biuro nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Mercator Medical S.A. ( Spółka ) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu roku, który jest dostępny po jego opublikowaniu w dniu roku w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ S.A.): Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani też papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie będą sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub spełnieniem wymogów na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Mercator Medical S.A., a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie zatytułowanym Czynniki ryzyka oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. 7

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy),

kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy), Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent VIGO SYSTEM SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Działalność VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę CDRL S.A.

W drodze na giełdę CDRL S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ CDRL S.A. 1 PAŹDZIERNIKA 2014 Działalność Emitenta Czynniki wpływające na wyniki Grupy NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów. 2010-11-19 www.bm.aliorbank.

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów. 2010-11-19 www.bm.aliorbank. Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu oferowanych jest do 3 mln sztuk akcji, w tym 1 mln sztuk akcji już istniejących serii A oraz 2 mln akcji serii B, będących akcjami nowej emisji.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę POLWAX S.A.

W drodze na giełdę POLWAX S.A. 16 WRZEŚNIA 2014 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A.

W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A. NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A. Opis działalności Grupy Doświadczenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr Raport roczny Grupy APS Energia 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013 Wprowadzenie Podsumowanie 2014 roku Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Kwidzyńska 6 www.koelner.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468) Memorandum

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Tarczyński S.A.

W drodze na giełdę Tarczyński S.A. W drodze na giełdę Tarczyński S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski rafal.kedzierski@bzwbk.pl Profil Spółki Działalnośd operacyjna Grupa TARCZYOSKI jest wiodącym podmiotem

Bardziej szczegółowo

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011 16 marca 2011 OPEN FINANCE SA Informacja o publicznej ofercie akcji INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A.

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu: PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A.

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę Prime Car Management

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Bogusław Kowalski. Wprowadza się do publicznego obrotu: 3.050.600 Akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna Przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu oraz publiczną ofertą objęcia Akcji Serii C Emitentem Akcji Serii C są

Bardziej szczegółowo