Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia na temat oferty publicznej Spółki"

Transkrypt

1 Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Firma Wojas działa na polskim rynku od 1990 roku. Spółka jest jednym z największych producentów obuwia w Polsce i produkuje zarówno pod marką Wojas, jak również na zlecenie innych znanych producentów obuwia. Firma posiada w swojej ofercie buty damskie, męskie i młodzieżowe. Ponadto zajmuje się produkcją obuwia dziecięcego na zlecenie innych firm, obuwia ochronnego oraz obuwia o specjalnym przeznaczeniu (np. buty wojskowe). Spółka zatrudnia ok. 500 pracowników i wytwarza ponad 550 tys. par butów rocznie. Strategia rozwoju Spółki na lata zakłada zarówno dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, jak i unowocześnienie mocy produkcyjnych. Kluczowy z punktu widzenia rozwoju i wydatków ma być jednak pierwszy z wymienionych elementów strategii. Spółka chciałaby do końca 2010 roku zwiększyć obecną liczbę sklepów z 65 do 110. W 2008 roku otwartych będzie 11 sklepów, a w kolejnych dwóch latach po 17. W planach jest także rozwój na rynkach zagranicznych. W celu realizacji planowanych inwestycji Firma zamierza pozyskać z rynku kwotę w wysokości około 31 mln zł, pozostałe 13 mln zł niezbędne do przeprowadzenia planowanych działań Spółka pokryje zarówno z kapitałów własnych, jak i w razie konieczności z kredytów. W celu realizacji założeń rozwojowych Spółka planuje 8 mln zł wydać na przejęcie Spółki Wojas Trade, należącej do obecnego Prezesa firmy Wojas. Otwarcie nowych sklepów oraz promocja marki to wydatek rzędu 23 mln zł, a rozbudowa zakładu produkcyjnego pochłonie łącznie około 13 mln zł. 1

2 Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na poziomie 9,5 zł. Zapisy na 1 mln walorów w transzy otwartej odbędą się w terminie marca. Z kolei 20 marca przyjmowane będą zapisy na 2,35 mln akcji w transzy dużych inwestorów. Tego samego dnia nastąpi zamknięcie subskrypcji, po czym w ciągu trzech dni roboczych nastąpi przydział akcji. Finanse, parametry wskaźników rynkowych W latach obserwowano dość duże wahania wartości przychodów ze sprzedaży Spółki. W roku 2004 wynosiły one 53,5 mln zł. W roku 2005 spadły o 17%, co było spowodowane przede wszystkim spadkiem sprzedaży do odbiorców zagranicznych, w tym głównie do Rosji, Francji oraz Stanów Zjednoczonych. Z kolei w roku 2006 przychody ze sprzedaży były o ponad 51% wyższe niż w roku 2005 i miały wartość 67,2 mln zł. Jedną z głównych przyczyn tak dużego wzrostu w 2006 roku było wygranie przetargu organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej na dostawy obuwia specjalnego dla armii. Wartość przychodów z tytułu realizacji tego zamówienia przekroczyła kwotę 9,5 mln zł. W okresie tym wzrosły także przychody ze sprzedaży eksportowej. Przez cały analizowany okres Spółka osiągała dodatni wynik na poziomie EBIT. Wzrósł on w ciągu trzech lat z 0,95 mln zł do 7,5 mln zł, czyli o 690%. Na poziomie wyniku netto Wojas wykazał w 2004 roku stratę w wysokości 89 tyś. Zł. Tymczasem w 2006 zysk netto równy był już kwocie 5,3 mln zł. Po sześciu miesiącach 2007 roku Spółka ma na koncie 22,2 mln zł przychodów, zysk EBIT równy 1,4 mln zł i zysk netto w wysokości 1,2 mln zł. W tym samym okresie 2006 roku były to wartości rzędu 23,6 mln zł, 0,65 mln zł oraz 0,2 mln zł. Źródło: Prospekt Emisyjny Wojas Zgodnie z prognozą na 2007 rok Wojas zamierza wypracować na poziomie jednostkowym 49,7 mln zł przychodów, zysk operacyjny w wysokości 3,9 mln zł oraz zysk netto 3,55 mln zł. Oznacza to spadek poszczególnych pozycji wobec roku 2006 odpowiednio o 26%, 48% oraz 33%. Prognozowane skonsolidowane przychody na 2008 rok mają 2

3 ukształtować się na poziomie 94,3 mln zł, EBIT wyniesie 7,2 mln zł, a zysk netto 6,3 mln zł. Osiągnięcie w 2008 roku planowanych rezultatów oznacza spadek rentowności netto Spółki z 7,1% osiągniętej w 2007 roku do 6,7% w 2008 roku. Prognoza na kolejne lata w tym na rok 2010 rok zakłada dalszy wzrost przychodów Spółki do 138 mln zł oraz zysku netto do13,2 mln zł. Oznacza to, że rentowność na poziomie netto może wzrosnąć w 2010 r. nawet do 9,5%. Źródło: Prospekt Emisyjny Wojas Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na poziomie 9,5 zł, a więc 4 zł poniżej górnych, a jednocześnie 0,5 zł powyżej dolnych widełek cenowych. Przy proponowanej cenie emisyjnej oraz po uwzględnieniu prognozy za 2007 Spółka będzie notowana ze wskaźnikiem C/Z równym 35,7 oraz MC/EBIT 32,5. Realizacja tegorocznych wyników pozwoli jednak na istotny spadek tych parametrów, a tym samym na wzrost ich atrakcyjności. Po wynikach za 2008 rok wskaźnik C/Z może mieć wartość 20,1, a wskaźnik MC/EBIT 17,6. Tymczasem średni wskaźnik C/Z oraz MC/EBIT dla Spółek NG2 oraz Gino Rossi, to odpowiednio 22 oraz 14,9. Oznacza to, że w chwili obecnej firmy te pod względem porównawczym wyceniane są niżej od Spółki Wojas. Zważając na ten fakt, uznać można, że Zarząd Wojasa powinien ustalić cenę na poziomie niższym od dolnych widełek zaproponowanego przedziału cenowego, tak aby zapewnić inwestorom w sytuacji bardzo niepewnej koniunktury giełdowej jeszcze większe bezpieczeństwo inwestycji. W krótkim oraz średnim terminie akcje Wojasa nie będą więc walorami tanimi. Jednak wraz z upływem czasu i przy założeniu realizacji założeń budżetowych atrakcyjność akcji będzie się poprawiać. 3

4 Podsumowanie Firma Wojas jest stabilnym podmiotem z branży obuwniczej o ugruntowanej pozycji rynkowej. Firma planuje w najbliższych latach szybki rozwój sieci sprzedaży, dzięki czemu nastąpić ma skokowy wzrost przychodów oraz zysków. Poprawie ulegać będzie również rentowność na poziomie netto, co będzie świadczyć o wzroście efektywności zarządzania spółką. Dodatkowym bonusem w przyszłych wynikach mogą być również przychody pochodzące ze sprzedaży obuwia dla wojska, charakteryzujące się wysoką rentownością. Cena emisyjna akcji Wojas została ustalona na poziomie 9,5 zł, czyli o 4 zł niższym od górnych widełek cenowych. W efekcie Spółka może pozyskać dużo mniej środków niż pierwotnie planowała. Cele emisji będą jednak realizowane wedle zakładanego wcześniej harmonogramu. Zmieni się jedynie sposób finansowania części wydatków. Pokryte będą ze środków własnych oraz ewentualnie ze źródeł finansowania zewnętrznego. Sporo kontrowersji może budzić fakt, że jednym z celów emisji jest zakup przez przyszłego debiutanta firmy Wojas Trade, która jest własnością obecnego Prezesa spółki Wojas. W skrócie oznacza to, że przyszły debiutant zakupi za część pozyskanych środków Spółkę swojego Prezesa. Oczywiście nie można negować zasadności biznesowej takiego posunięcia, bo obecność tej Firmy w Grupie zwiększa przejrzystość Wojasa, a jednocześnie może mieć korzystny wpływ na efektywne zarządzanie siecią. Można jednak poddać osądowi kontrowersyjny sposób przeprowadzenia tej operacji. Zważając na to, że zarówno Wojas, jak i Wojas Trade należą i należały niemal w całości do Prezesa przyszłego debiutanta, to nie było przeszkód, aby po przekształceniu Wojasa w spółkę akcyjną dokonać fuzji przeprowadzonej dzięki emisji akcji spółki Wojas skierowanej do właścicieli Wojas Trade. W takiej sytuacji inwestorzy uniknęliby konieczności wykładania kwoty 8 mln zł na zakup tej Firmy. Wg Prezesa Wiesława Wojasa wartość firmy Wojas Trade szacowana metodą porównawczą to 30 mln zł. Zważając jednak na niską wycenę rynkową konkurenta - bardzo dobrze prosperującej Prima Mody, czy też dotychczasowe wyniki Spółki Wojas Trade, to uważam, że wycena 30 mln zł jest wartością zdecydowanie zbyt optymistyczną i na chwilę obecną nie jest wartością realną do uzyskania. Do czynników ryzyka związanych z funkcjonowaniem Spółki zaliczyć należy m.in. ryzyko walutowe, wynikające z faktu, że Firma cześć swoich towarów importuje. Ryzyko to w pewnym stopniu ograniczane jest przez eksport na rynki zagraniczne, a także przez dywersyfikację źródeł dostawców. Silne osłabienie złotówki wobec Euro i USD mogłoby 4

5 mieć jednak niekorzystny wpływ na sytuacje finansową firmy. Ponadto spółka, podobnie jak jej konkurenci narażona jest na ryzyko wzrostu cen surowców. Jeśli chodzi o wycenę Spółki, to z pewnością należy uznać, ze decyzja o ustaleniu ceny emisyjnej na dolnym poziomie widełek cenowych jest decyzją słuszną. Górne poziomy proponowanego przedziału były pod względem wyceny zdecydowanie za wysokie i mogłyby przyczynić się do fiaska oferty. Uważam jednak, że ustalona cena powinna być jeszcze niższa, szczególnie w okresie tak niepewnej koniunktury giełdowej, z jaką obecnie mamy do czynienia. Ponadto porównanie wyceny Wojasa do konkurentów giełdowych pod względem parametru MC/EBIT oraz P/E potwierdza tezę, że akcje powinny być sprzedawane taniej, a najlepiej poniżej pierwotnie ustalonych widełek cenowych. Wówczas ryzyko inwestycji byłoby przynajmniej w krótkim i średnim terminie zdecydowanie niższe. Z kolei w długim terminie zachowanie się kursu będzie zależało w dużej mierze od koniunktury giełdowej i wyceny konkurentów, ale przede wszystkim od spełniania przez Zarząd obietnic prospektowych Ocena Siła czynnika negatywnego Kryteria Czynniki ryzyka Siła czynnika pozytywnego Akcjonariat po emisji Fundamenty Atrakcyjność ceny Emisyjnej *** Perspektywy dalszego rozwoju Szansa wzrostu ceny na debiucie >10%* Pozycja rynkowa w Polsce Podsumowanie ***przy cenie emisyjnej 9,5 zł za akcję * przy cenie emisyjnej równej 9,5 zł za akcję - siła czynnika negatywnego - siła czynnika pozytywnego Powyższa tabela przedstawia subiektywną i usystematyzowaną w formie tabeli ocenę spółki Wojas 5

6 Wyjaśnienie do Oceny (tabeli): CZYNNIK Czynniki ryzyka Akcjonariat po emisji Fundamenty Atrakcyjność ceny emisyjnej Perspektywy dalszego rozwoju Szansa wzrostu na debiucie >10% Pozycja rynkowa Podsumowanie WYJAŚNIENIE Ocena podsumowująca ogół istniejących czynników ryzyka dla przyszłych akcjonariuszy spółki. Im wyższy poziom koloru zielonego tym niższe ryzyko. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym wyższe ryzyko. Ocena akcjonariatu spółki po emisji, w tym także pod kątem blokady akcji lock-up, a także pod kątem dominującego udziału jednego podmiotu, bądź podmiotów działających w porozumieniu. Im wyższy poziom koloru zielonego tym lepsza struktura akcjonariatu. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym gorsza struktura akcjonariatu. Ocena długoterminowej stabilności finansowej spółki (podstawą oceny jest siła fundamentalna po uzyskaniu środków z emisji, drugim kryterium są przyszłe wyniki). Im wyższy poziom koloru zielonego tym lepiej prezentują się perspektywy Spółki i fundamenty. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym gorzej prezentują się perspektywy Spółki i fundamenty. Ocena atrakcyjności oferty cenowej akcji oszacowana na podstawie ogólnej metody porównawczej z sektorem i spółkami i zbliżonym profilu działalności. Im wyższy poziom koloru zielonego tym porównanie wypada korzystniej dla analizowanej firmy. Z kolei coraz wyższy poziom koloru czerwonego świadczy o malejącej atrakcyjności w stosunku do sektora na GPW. Ocena planów inwestycyjnych, sytuacji w branży i związanych z tym szans na dalszy rozwój. Im wyższy poziom koloru zielonego tym wyższe perspektywy rozwoju. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym mniejsze perspektywy dalszego rozwoju. Ocena prawdopodobieństwa wzrostu kursu na debiucie o więcej niż 10% (ocena subiektywna). Im wyższy poziom koloru zielonego tym większa szansa na taki zysk. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym szansa takiego zysku mniejsza. Ocena obecnej pozycji rynkowej spółki, uwzględniająca zagrożenie ze strony konkurentów Ocena podsumowująca wszystkie powyższe czynniki, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fundamentalnej ocenianej firmy oraz jej perspektyw rozwoju. Im wyższy poziom koloru zielonego tym lepiej można ocenić całościowo spółkę. Z kolei im wyższy poziom koloru czerwonego tym gorzej wypada całościowa ocena spółki. Niniejszej opinii jest Piotr Cieślak analityk SII. Autor nie jest powiązany w żaden sposób z Emitentem, ani innymi podmiotami oferującymi lub pośredniczącymi w emisji. Opracowanie zostało sporządzone s. 6 z 6 na zlecenie: Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i opublikowane w dniu 14 marca 2007 r.. Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Wojas jest opublikowany Prospekt Emisyjny akcji Wojas dostępny między innymi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: 6

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Arcus SA to jeden z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Firma LC Corp została utworzona w 2006 r. i jest spółką holdingową kontrolującą grupę spółek (Grupę LC Corp), których

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA GINO ROSSI S.A. Raport analityczny Kraków, 9 czerwiec 2006 Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Gino Rossi S.A. występują następujące umowy i powiązania:

Bardziej szczegółowo

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.)

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) 1. Profil Spółki Grupa Masterlease to niezależny podmiot świadczący usługi leasingowe i zarządzania flotą samochodową w Polsce z kilkunastoletnią historią

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. Kerdos Group analiza, 8 grudnia 2014 r.

Podsumowanie. Kerdos Group analiza, 8 grudnia 2014 r. Kerdos Group analiza, 8 grudnia 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Autor prowadzi bloga rynekobligacji.blogspot.com Podsumowanie Kerdos Group (d. Hygienika) przez ostatnie dwa lata zmienia swój podstawowy

Bardziej szczegółowo

Podium. Pierwszy w Polsce Ranking Kwartalnych Wyników Spółek Giełdowych

Podium. Pierwszy w Polsce Ranking Kwartalnych Wyników Spółek Giełdowych Podium Pierwszy w Polsce Ranking Kwartalnych Wyników Spółek Giełdowych Polska gospodarka w 1 kw. 2007 roku nadal rozwijała się w bardzo szybkim tempie. W przypadku wielu firm znalazło to bardzo pozytywne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010 Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010 NOWY TARG, 21 marzec 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS S.A. (zgodnie z 91 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę CDRL S.A.

W drodze na giełdę CDRL S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ CDRL S.A. 1 PAŹDZIERNIKA 2014 Działalność Emitenta Czynniki wpływające na wyniki Grupy NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8%

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8% Ambra sektor / branża: Profil przemysł spożywczy Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez spółki zależne oraz sprzedaż eksportową GK Ambra jest również obecna na rynkach słowackim, czeskim,

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA Hoop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres głównej strony internetowej www.hoop.com.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Pan Dariusz Wojdyga.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Kwidzyńska 6 www.koelner.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA 18 listopada 2009 Handel Polska Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA BRE Bank Securities Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 36 lukasz.dynysiuk@dibre.com.pl Obecna cena: 2,41 PLN Nowe otwarcie Spółka jest dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

LUBAWA Spółka Akcyjna

LUBAWA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY AKCJI LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie, adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 1 http://www.lubawa.com.pl Publiczna Oferta 58 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E kierowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo