Spis treści. Zdjęcie 1. Siedziba Grupy PSB S.A. Central Office of Grupa PSB S.A. Dane rejestracyjne: Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Zdjęcie 1. Siedziba Grupy PSB S.A. Central Office of Grupa PSB S.A. Dane rejestracyjne: Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS: 0000015152"

Transkrypt

1

2 Spis treści List Zarządu Władze Spółki Sytuacja na rynku i obraz sieci PSB na jego tle w roku Najważniejsze wydarzenia w Grupie PSB S.A Wymiana handlowa dostawcy Grupy PSB S.A Strategia marketingowa Nowoczesne placówki Grupy PSB Szkolenia i usługi doradcze w Grupie PSB Usługi Inwestycje i plany na rok Wyniki finansowe Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Bilans Rachunek zysków i strat Wskaźniki efektywności działania Partnerzy Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy Dostawcy Grupy PSB S.A Grupa PSB w Euro-Macie Summary Report Zdjęcie 1. Siedziba Grupy PSB S.A. Central Office of Grupa PSB S.A. Dane rejestracyjne: Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS: Audytor: Zespół Usług Finansowo-Księgowych BILANS SERVIS Spółka z o.o. ul. Zagnańska Kielce Banki: Bank Pekao S.A. BPH S.A. mbank S.A. ING Bank Śląski S.A. PKO Bank Polski Bank Millennium S.A. Citi Handlowy w Warszawie S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Grupa Polskie Składy Budowlane 2014 Raport Roczny

3 List Zarządu Szanowni Państwo Oddajemy w Wasze ręce szesnasty raport z działalności Grupy Polskie Składy Budowlane S.A. Przez tyle lat staramy się wspólnie z Państwem rozwijać organizację, której zasadniczym celem jest tworzenie optymalnych relacji środowiska kupieckiego, przemysłowego i usługowego, aby razem jak najlepiej zaspokoić potrzeby budowlano-remontowe naszych rodaków. Rynki są nierozerwalnie związane z cyklami koniunkturalnymi w 2012 roku przeciętna nasza hurtownia zmniejszyła swoje przychody o 7%, w kolejnym sezonie nastąpiła poprawa (+0,5%), miniony rok zaowocował dalszym trendem wzrostowym +1,5%. Lepiej radziły sobie placówki PSB-Profi (+2,2%), a najlepiej markety Mrówka przeciętny sklep zanotował wzrost sprzedaży o 5%. W tym czasie Spółka obsługiwała 352 firmy kupieckie, których łączne przychody ze sprzedaży materiałów dla budownictwa przekroczyły 5 mld zł. Przychody Spółki wyniosły 2,1 mld zł, co uplasowało naszą firmę w rankingu dziennika Rzeczpospolita na 152. miejscu największych firm w całym kraju. Skala nakładów inwestycyjnych wyniosła niemal 9,8 mln zł i była nieco wyższa niż przed rokiem. Największymi przedsięwzięciami Spółki było dokończenie budowy marketu Mrówka w Jędrzejowie i zagospodarowanie terenu przy Mrówce w Busku-Zdroju. W kwietniu, w Centrum Targowym w Kielcach, zorganizowaliśmy XII Targi Grupy PSB uczestniczyło w nich ponad 3600 osób reprezentanci 470 naszych placówek i 300 kontraktowych Dostawców Spółki. W trakcie tej dwudniowej imprezy zawarto ponad 9700 kontraktów na kwotę 246 mln zł. Uzupełnieniem tej wiosennej akcji, nakierowanej na aktywizację sprzedaży w Grupie, były Targi Regionalne w drugiej połowie sierpnia w 8 regionach kraju zorganizowaliśmy jednodniowe spotkania handlowe kupców z przedstawicielami dostawców Grupy. Uczestniczyło w nich razem niemal 250 kupców PSB i 33 producentów. Łączna wartość tej akcji wyniosła 50 mln zł. Kontynuowaliśmy realizację dotychczasowej strategii marketingowej, organizując szereg kampanii reklamowych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Stale wysokim powodzeniem na rynku cieszył się program Buduj z PSB. Nową akcją był sponsoring jednej z najbardziej popularnych audycji telewizyjnych o tematyce budowlanej i charytatywnej pt. Nasz Nowy Dom, oglądalność każdego z 9 odcinków wynosiła 1,2-1,5 mln widzów. Konsekwentnie wykonywane plany zaowocowały wysoką znajomością logo Grupy PSB w społeczeństwie jesienią 2014 roku deklarowało ją 41% dorosłych Polaków, zaś znajomością logo PSB-Mrówka 40% rodaków. Kontynuowaliśmy wydawanie naszego dwumiesięcznika Głos PSB i Barometru Budownictwa oraz kwartalnika M jak mrówka. Byliśmy obecni na stadionach i halach sportowych mecze, podczas których widniały nasze reklamy, oglądało razem 20 milionów widzów. Kolejny rekord pobiła oglądalność naszych serwisów internetowych PSB w opisywanym okresie zanotowaliśmy 10 mln odsłon, nasze profile na Facebooku pod koniec roku miały już 80 tysięcy fanów. Kontynuowaliśmy budowę sklepów internetowych dla Partnerów PSB na koniec roku funkcjonowały 62 e-sklepy. Nasza firma była opisywana w 3500 publikacjach dziennikarskich, stacje telewizyjne wyemitowały kilkadziesiąt wywiadów i komentarzy z udziałem Zarządu Spółki. W dalszym ciągu prowadziliśmy intensywne szkolenia ponad 100 Partnerów, przy pomocy podobnego grona producentów, zrealizowało program edukacyjny dla firm wykonawstwa budowlanego pod nazwą Szkoły Dobrego Budowania PSB, szkoląc łącznie ponad 8500 słuchaczy. Drugim nurtem był szeroki wachlarz szkoleń poprawiających kompetencje pracowników i kierownictwa w hurtowniach i marketach Mrówka łącznie uczestniczyło w nich 1500 słuchaczy. Nowością był program Mini-MBA PSB, w którym uczestniczyło ponad 100 właścicieli i dyrektorów firm partnerskich Grupy. Poprawie szeroko rozumianego funkcjonowania tych placówek służyły również prace doradcze konsultantów Centrali PSB, w ciągu roku zrealizowano programy naprawcze w 37 Mrówkach i 24 hurtowniach. Poprawie obsługi w marketach Mrówka służyły regularne badania Tajemniczego Klienta w placówkach sieci detalicznej. Realizowaliśmy plan dynamicznego tworzenia samoobsługowych placówek PSB-Mrówka, otwierając 30 nowych sklepów. Na koniec roku sieć detaliczna liczyła 181 marketów, w tym 43 stanowiły sklepy Mini-Mrówka (o pow m 2 ), zlokalizowane głównie w miejscowościach gminnych. Był to piąty sezon, w którym realizowaliśmy wieloletni program uruchomienia placówek PSB-Profi, dedykowanych współpracy głównie z firmami budowlanymi. Są to istniejące hurtownie, których dotychczasowa infrastruktura, zarządzanie oraz sposób obsługi klientów zostanie odpowiednio przekształcony i udoskonalony. Na koniec roku funkcjonowało 38 takich placówek. W końcu roku Spółka zatrudniała 340 pracowników, o 13 więcej niż przed rokiem. Nie zapomnieliśmy o swoich obowiązkach wobec społeczności, w której funkcjonuje nasza firma. Tradycyjnie wspomagaliśmy finansowo bądź materialnie wydarzenia kulturalne w regionie świętokrzyskim, liczne placówki edukacyjne, domy dziecka, szpitale, fundacje i stowarzyszenia. Kontynuowaliśmy bezpłatną wysyłkę naszego dwumiesięcznika do niemal 400 szkół i centrów kształcenia przyszłych adeptów wykonawstwa budowlanego w całej Polsce. Wysłaliśmy także ponad 15 tys. audiobooków z bajkami o budowie domu i ogrodu do niemal 150 przedszkoli w całym kraju. Łączne nakłady w 2014 roku, na wspomniane cele, wyniosły ok. 320 tys. zł. Należy spodziewać się, że rok 2015 dla handlu materiałami budowlanymi będzie sezonem bardziej udanym od poprzednich. Uczynimy wszystko, aby umacniać osiągniętą już wysoką pozycję Grupy w sektorze budowlanym. Dołożymy wszelkich starań w celu poprawy efektywności działań i dania powodów Partnerom i Dostawcom do zadowolenia i satysfakcji. Dziękujemy wszystkim Pracownikom i Partnerom za wkład i zaangażowanie w rozwój ich Firmy. 1

4 2

5 WŁADZE SPÓŁKI Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Zbigniew Ciesielski Członek Rady Nadzorczej, TROPS Toruń Jan Kościelski Członek Rady Nadzorczej, FRANSPOL Konin Piotr Reguła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ATTIC Kraków Roman Grzenkowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej, ALMARES Wejherowo Artur Olchawa Sekretarz Rady Nadzorczej, SUFIGS Tarnów Bogdan Pazgan Członek Rady Nadzorczej, PAGAZ Krzeszów Edward Derela Prokurent Adam Monkiewicz Członek Rady Nadzorczej, SINIAT Warszawa Bogdan Panhirsz Dyrektor Zarządu Mirosław Lubarski Członek Zarządu Schemat organizacyjny Zgromadzenie Wspólników 582 Akcjonariuszy Rada Nadzorcza 7 osób Zarząd 2 osoby Dział Handlowy 44 osoby Dział Finansowo-Administracyjny 48 osób Dział Marketingu 18 osób Dział Sieci Sprzedaży Detalicznej 33 osoby Dział Logistyki i Zaopatrzenia 60 osób Dział Inwestycji 6 osób Dział Rozwoju 13 osób Dział Informatyczny 8 osób Dział Audytu 3 osoby Dział Produkcji 24 osoby Sekretariat 2 osoby Sklepy PSB-Mrówka 57 osób Filia PSB-Warszawa 24 osoby 3

6 4

7 1 SYTUACJA NA RYNKU I OBRAZ SIECI PSB NA JEGO TLE W ROKU 2014 Jak kształtował się popyt? Rok 2014 zaczął się bardzo dobrze ze względu na łagodną zimę i niską bazę porównawczą przez pierwsze 6 miesięcy hurtownie notowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Niemal 40% skok popytu w marcu to efekt bardzo niskiej sprzedaży podczas śnieżnego i mroźnego marca z roku Jednak już w maju i czerwcu dodatnia dynamika spadła niemal do zera, a począwszy od lipca na rynku zapanował pesymizm, którego apogeum wystąpiło w grudniu. W całym tym okresie popyt na materiały w składach spadł od kilku do niemal 20% w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego. W kanale detalicznym sytuacja w drugiej połowie roku była znacznie lepsza wrzesień i październik zaowocowały kilkuprocentowymi zwyżkami sprzedaży (ryc. 1 i 2). Ryc.1. Przychody Grupy PSB S.A. i sieci PSB w latach Income of Grupa PSB and its network in the year Ryc. 2. Miesięczne dynamiki przychodów w składach, sklepach PSB-Mrówka i placówkach PSB-Profi (2014/2013) Monthly income dynamics in PSB points of sale (2014/2013) 5

8 W efekcie opisanych trendów, w przeciętnej hurtowni Grupy PSB, roczne przychody wzrosły o 1,5%, w placówce PSB-Profi o 2,2% zaś w markecie Mrówka dodatnia dynamika osiągnęła 5% pułap. Kształt krzywych, obrazujących sezonowy poziom sprzedaży Centrali PSB, od lat istotnie odbiega od wykresów odzwierciedlających koniunkturę w branży. Wynika to z dwóch wewnętrznych akcji targowych Grupy PSB wiosną i późnym latem. Stąd na wykresie dotyczącym Centrali PSB (ryc. 1), widoczne są dwa wzrosty: większy w marcukwietniu oraz mniejszy we wrześniu. Ceny znacznie mniejsze zróżnicowanie niż w poprzednich sezonach Cechą charakterystyczną sezonu 2014 było, w porównaniu z poprzednimi okresami, jeszcze większe uspokojenie fluktuacji cenowych (ryc. 3). Rynek, poza paroma wyjątkami, był dla inwestorów bardziej przewidywalny. Pomiędzy styczniem a grudniem ceny wzrosły tylko w 4 z 16 analizowanych przez nas grup towarowych zwyżki w żadnym miesiącu nie dosięgły 5%, a na koniec roku nie przekroczyły nawet 1%. Ruchy cen w dół były częstsze i chwilowo sięgały, jak w przypadku farb, nawet 15%, jednak zdecydowana większość spadków także nie przekroczyła 5%. Najbardziej potaniała stal aż o 9%. Sprzedaż Centrali wg grup produktowych podział na detal i hurt W minionym roku Centrala PSB zaangażowała się bardziej w sprzedaż stali i metali nieżelaznych nastąpił 70% wzrost sprzedaży tej grupy towarowej (ryc. 4). O około 40% wzrosła sprzedaż asortymentu związanego z utrzymaniem domu: ogród i otoczenie domu oraz kostka brukowa. Kolejne grupy asortymentowe (płytki, ceramika sanitarna, narzędzia, oświetlenie, elektryka i AGD) osiągnęły wzrost rzędu 28-30%. Następne towary o ok % trendzie wzrostu to: farby, lakiery, tapety, artykuły dekoracyjne, bramy i ogrodzenia oraz technika i motoryzacja. O kilkanaście procent wzrosły: instalacje i sucha zabudowa wnętrz. Natomiast spadek wystąpił w grupie materiałów ściennych, stropowych i kominów (-4%). Zaznaczyć należy, że opisane trendy dotyczą dynamiki sprzedaży Centrali PSB do składów i marketów Mrówka, tym samym tylko pośrednio oddają rzeczywisty popyt na rynku wśród klientów ostatecznych. Z pewnością dynamika popytu w asortymencie Mrówek nie była tak duża na rynku. Ryc. 3. Trendy zmian cen (I 2014=100) Trends of price changes (I 2014=100) 6

9 Wyniki Grupy PSB Na koniec 2014 r. Grupę PSB tworzyły 352 firmy handlowe, dysponujące łącznie 425 składami materiałów budowlanych, 181 sklepami PSB-Mrówka oraz 38 centrami budownictwa PSB-Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła się o 30 marketów, zaś 11 hurtowni zostało przekształconych w nowoczesne centra PSB-Profi. Wstępnie szacowane, skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły w 2014 r. pułap 5 mld zł i były nieznacznie wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (ryc. 5). Należy jednak podkreślić, że łączne przychody podmiotów tworzących PSB przekraczają kwotę 6 mld zł, ów dodatkowy miliard pochodzi z tytułu innej działalności jaką prowadzi spory odsetek naszych partnerów sprzedaż paliw, nawozów, deweloperka, wykonawstwo, produkcja, hotelarstwo. procentowe spadki popytu, zaś w pozostałych miesiącach sprzedaż w marketach Mrówka notowała spore zwyżki. Przychody całej sieci detalicznej, w wyniku uruchomienia nowych placówek, wzrosły aż o 25%, przekraczając poziom 1 mld zł. Z kolei, całkowite przychody Centrali Grupy PSB S.A. osiągnęły poziom niemal 2,1 mld zł i były wyższe o 18% od wyniku osiągniętego w 2013 r. Warto zauważyć, że 54% składów odnotowało wzrosty, ale w 46% wystąpił spadek sprzedaży materiałów budowlanych. Jednocześnie należy przypomnieć, że rok wcześniej proporcje te wyglądały następująco: 48/52. Od wielu lat obserwujemy lepszą sytuację w segmencie związanym z remontami oraz utrzymaniem domów. Tak było i w 2014 r. tylko sierpień i grudzień przyniosły kilku- Ryc. 5 Przychody Partnerów Grupy PSB w latach , na ich tle zakupy w Centrali (w mln zł) Revenues of PSB Members in the year , purchases at the headquater compared to revenues Ryc. 4. Dynamika sprzedaży Grupy PSB S.A. w 2014 r. w grupach asortymentowych (wzrost/spadek w stosunku do 2013 r.) Sale dynamics of Grupa PSB in assortment groups in 2014 (increment/slump in comparison with 2013) 7

10 Podsumowanie 1. W minionym sezonie, popyt na materiały budowlane utrzymał się na nieznacznie wyższym (+1,5%) poziomie w stosunku do roku Bardzo dobre wyniki pierwszego półrocza, spowodowane głównie czynnikami atmosferycznymi, zostały zniwelowane niską sprzedażą w drugim półroczu. Ani niskie oprocentowanie kredytów, ani względnie dobre wskaźniki gospodarcze nie zachęciły inwestorów do zwiększenia wydatków na budowę domów. 2. Znacznie lepsza koniunktura dotyczyła sektora detalicznego, dodatnia dynamika sprzedaży (+5%), za wyjątkiem sierpnia i grudnia, trwała przez 10 miesięcy. 3. Bez porównania lepsza koniunktura wystąpiła w budownictwie deweloperskim liczba rozpoczętych budów wzrosła o 36%, zaś pozwoleń o 38%. 4. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez firmy budowlane wobec hurtowni były w dalszym ciągu problemem branży, ale rozmiary tego zjawiska nieco się zmniejszyły. Jaki będzie sezon 2015 dla handlu materiałami budowlanymi? 1. W 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 157 tys. mieszkań (11% więcej niż przed rokiem), w tym ponad 76 tys. w budownictwie indywidualnym (spadek o 2,5%). Jednocześnie, rozpoczęto budowę 148 tys. mieszkań (wzrost o 13,5%), w tym ponad 74,5 tys. w budownictwie indywidualnym (wzrost o 2,5%). Dynamikę popytu na materiały budowlane będzie głównie napędzać budownictwo deweloperskie, cieszy także wzrost rozpoczętych inwestycji w budownictwie indywidulanym. 2. Najnowsze prognozy koniunktury, formułowane przez firmy wykonawcze, są lepsze niż przed rokiem. 3. Prognozy makroekonomiczne dla Polski są w dalszym ciągu dość optymistyczne oczekuje się wzrostu PKB na poziomie 3,5%. Wzrost zatrudnienia i płac realnych to kolejne czynniki mogące stymulować inwestycyjne wydatki konsumentów. 4. Perspektywa rynku hipotecznego w 2015 r. rysuje się nieźle mimo wprowadzenia obowiązku 10% wkładu własnego, kredyt jest wyjątkowo tani i nie powinien tworzyć bariery, jaką stanowił w minionych latach. 5. Potrzeby mieszkaniowe młodych Polaków są wysoce niezaspokojone, spodziewamy się dalszego wzrostu roli remontów, modernizacji i wydatków na utrzymanie posesji w budżetach gospodarstw domowych. 6. Ceny zasadniczych materiałów budowlanych są niskie i nie ma przesłanek ku dynamicznemu ich wzrostowi. 7. Na tle powyższych przesłanek można wnioskować, iż popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym w 2015 r. będzie o kilka procent wyższy. Dynamika sprzedaży w drugim półroczu może być znacząca, ze względu na bardzo niską bazę porównawczą z roku 2014, dodatkowo rozpoczęcie przedsięwzięć finansowanych nową transzą funduszy unijnych powinno poprawić nastroje wśród inwestorów. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać sieć podstawową poprzez przyjmowanie nowych składów budowlanych oraz budować kolejne sklepy PSB-Mrówka. W sezonie 2015 planujemy otwarcie około 40 placówek detalicznych, przyjęcie kilkunastu hurtowni budowlanych oraz przekształcenie co najmniej 10 składów w nowoczesne centra budownictwa pod nazwą PSB-Profi. Zdjęcie 2 Mrówka Tomaszów Lubelski Zdjęcie 3 Profi Tarnów 8

11 2 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE PSB S.A. Zmiany w Akcjonariacie Grupy W 2014 rok Grupa PSB S.A. weszła z kapitałem zakładowym w kwocie tys. zł. W trakcie roku podwyższono kapitał zakładowy o 610 tys. zł, w wyniku czego jego stan na dzień r., wyniósł tys. zł. Na koniec 2014 roku akcje Spółki posiadało 582 Akcjonariuszy, w tym: 1 przedsiębiorstwo zagraniczne, 12 spółek akcyjnych, 107 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 5 spółek z o.o. spółki komandytowe, 6 spółek cywilnych, 2 spółdzielnie, 89 spółek jawnych, 360 osób fizycznych. Według innej systematyki akcjonariat można podzielić na: firmy handlowe 70% udziału w kapitale i ilości głosów, producentów (dostawców Spółki) 24% udziału w kapitale i ilości głosów, i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 6% udziału w kapitale i ilości głosów (ryc. 6) Zmiany w kapitale podstawowym W 2014 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 610 tys. złotych. Na powyższą kwotę składała się emisja 610 akcji serii AE rejestracja w KRS 9 kwietnia 2014 roku. W końcu 2014 roku wpłynęła większość zaliczek ( zł) na emisję akcji serii AF i AG uchwalona w dniu roku emisja 451 akcji serii AE w cenie emisyjnej złotych oraz 650 akcji serii AG w cenie emisyjnej zł wniosek o rejestrację w KRS zostanie złożony po dniu 15 kwietnia 2015 roku (po uchwaleniu na NWZA zmiany statutu Spółki dostosowanie zakresu działalności do aktualnie obwiązującej klasyfikacji PKD (ryc. 7). Ryc. 6. Struktura Akcjonariatu Grupy PSB w 2014 r. Shareholder structure of Grupa PSB S.A. in 2014 Faktycznie, działalność gospodarczą (handlową i marketingową) w ramach Grupy PSB prowadziły w końcu 2014 roku 352 podmioty handlowe. Razem posiadały one 425 składów budowlanych, 38 placówek PSB-Profi i 181 marketów PSB-Mrówka. Skumulowane przychody Partnerów (firm handlowych) w roku 2014 przekroczyły 6 mld zł, w tym ze sprzedaży materiałów budowlanych 5,0 mld zł, pozostała część to przychody uzyskane z produkcji, usług budowlanych i innej działalności gospodarczej. Na koniec 2014 roku, w składach i sklepach Mrówka pracowało razem niemal 12 tys. osób. Ryc. 7 Struktura kapitału własnego Grupy PSB S.A. w latach (tys. zł) Capital structure of Grupa PSB in the year (thousand PLN) Inwestycje Łączne nakłady inwestycyjne Grupy PSB S.A. w minionym roku wyniosły 9,8 mln złotych. Najważniejszymi pozycjami nakładów były: dokończenie budowy marketu PSB-Mrówka w Jędrzejowie 2,6 mln zł; zagospodarowanie terenu za marketem Mrówka w Busku-Zdroju 3,2 mln zł; zakup działki pod adaptację marketu PSB-Mrówka w Andrychowie 1,4 mln zł oraz wydatki związane z Centralą zadaszenie magazynu stali, słupy reklamowe, środki transportu i wyposażenie (głównie komputerowe) ok. 2,6 mln zł. 9

12 Zmiany zatrudnienia W 2014 r. zatrudnienie w Spółce zwiększyło się o 3,97%, w stosunku do 2013 r. Na koniec 2014 roku w firmie pracowało 340 osób (144 kobiety i 196 mężczyzn). Ponad połowa pracowników (54%) posiadała wyższe wykształcenie. Dodatkowo 12 osób podnosiło swoje kwalifikacje, kontynuując naukę m.in. na studiach wyższych, podyplomowych i MBA. Spółka realizowała program podnoszenia kwalifikacji swojej kadry przeznaczając w ubiegłym roku, na różnorodne szkolenia 112 pracowników, kwotę ponad 38 tys. zł. Największą liczbę pracowników przeszkolono z zakresu prawnej obsługi reklamacji oraz tematyki wizerunku w biznesie. W licznych szkoleniach produktowych brali udział pracownicy sklepów PSB-Mrówka w Busku-Zdroju, Pińczowie i Zduńskiej Woli. Pozostałe szkolenia dotyczyły m.in. prawa pracy, rachunkowości, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu W ramach działań CSR Grupa PSB od kilkunastu lat obejmuje swoim mecenatem wydarzenia kulturalne w regionie świętokrzyskim, wspomaga finansowo bądź materialnie liczne placówki edukacyjne, domy dziecka w Winiarach i Pacanowie, szpitale, fundacje m.in. Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu oraz stowarzyszenia i poszkodowane rodziny. Od 2003 roku Grupa PSB wysyła bezpłatnie dwumiesięcznik Głos PSB do 270 szkół budowlanych oraz ponad 100 Centrów Kształcenia Praktycznego. Rocznie ponad 33 tys. pism, zawierających najnowszą wiedzę budowlaną, trafia do kilkudziesięciu tysięcy uczniów w całym kraju. Kontynuowaliśmy wydawanie kwartalnika M jak Mrówka, w nakładzie 30 tys. egzemplarzy. Pismo dostępne jest w marketach PSB-Mrówka. Celem czasopisma jest inspirowanie i doradztwo związane z remontami i utrzymaniem posesji. Innym przedsięwzięciem było wysyłanie bajek dla dzieci pt. Jak rodzina Mrówek dom budowała i Jak rodzina Mrówek ogród urządzała ponad 15 tysięcy egzemplarzy trafiło do 147 przedszkoli w Polsce. Poradnik Buduj Rozważnie z PSB to kolejne wydawnictwo Grupy PSB o charakterze edukacyjnym zwracamy w nim uwagę inwestorom planującym budować domy, na aspekty energooszczędności, dbałości o środowisko i komfort mieszkania. Nakład 122 tys. egzemplarzy był dołączany do majowych wydań tygodnika Polityka lub Newsweek. Łączne nakłady na wspomniane cele wyniosły w 2014 roku prawie 320 tys. zł. Zdjęcie 4 Mrówka Grodzisk Mazowiecki Akcja z policją Bezpieczeństwo dzieci Mrówka Grodzisk Mazowiecki - Activity with the police Kids safety Zdjęcie 5 Profi Limanowa 10

13 3 WYMIANA HANDLOWA DOSTAWCY GRUPY PSB S.A. Miniony rok okazał się sezonem bardzo trudnym dla branży, zwłaszcza w jego końcowym kwartale. Wielkość przychodów ze sprzedaży towarów Grupy PSB S.A. wyniosła 2,07 mld zł i była o 19% wyższa od wyniku uzyskanego w poprzednim sezonie (ryc. 8). W opisywanym czasie handel prowadziliśmy z 646 dostawcami, oferując klientom ponad 260 tys. pozycji asortymentowych. Rok ten przyniósł zmiany udziału niektórych grup towarowych w ogólnych przychodach Spółki. Pozycję lidera objęły wyroby stalowe i metale nieżelazne, stanowiąc 15,8% sprzedaży, tuż za nimi uplasowały się materiały chemii budowlanej (14,8%), trzecią lokatę zajęły izolacje termiczne (9,9%), zaś czwarte miejsce przypadło materiałom ściennym (7%). Kolejne sześć pozycji zajęły odpowiednio: narzędzia i sprzęt budowlany (6,1%), materiały wykończeniowe (4,6%), sucha zabudowa wnętrz (4,2%), farby (3,7%), ogród (3,5%) oraz dachy (3,3%) - ryc. 9. Liderem pod względem dynamiki popytu w minionym roku była stal i metale nieżelazne wzrost o ponad 70%. Dalej w kolejności o 25-43% wzrosły grupy asortymentowe: ogród i otoczeniu domu, kostka brukowa, płytki, ceramika sanitarna, narzędzia, oświetlenie, elektryka, AGD oraz farby, lakiery, tapety. W 2014 roku 6% (132,7 mln zł) wymiany towarowej z Partnerami odbywało się za pośrednictwem magazynu centralnego w Wełeczu, przy czym 37% wartości stanowiły dostawy do składów zaś 63% do Mrówek (ryc. 10). W minionym sezonie kontynuowaliśmy sprzedaż produktów pod własnym brandem lub tzw. co-brandem. Grupa ma w ofercie ponad 100 grup produktowych dostarczanych przez ponad 50 producentów. Głównymi partnerami w tym zakresie są: Górażdże Cement, Ursa, Izolbet, Trzuskawica, Kreisel, Sila, Sławex, Atlas, Selena, Rockwool, PPG, Foliarex i Kospel. Łączne przychody w roku 2014 ze sprzedaży towarów pod logiem Grupy PSB i PSB-Mrówka wyniosły 79 mln zł. Ryc. 8. Przychody ze sprzedaży Grupy PSB S.A. w latach (mln zł) Sales revenues of Grupa PSB in the year (milion PLN) Ryc. 10. Struktura dostaw towarów do sieci PSB w latach (mln zł) Structure of supply of goods to PSB network in the year Ryc. 9. Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy PSB S.A. w roku 2014 (%) Sale assortment structure of Grupa PSB S.A. in the year 2014 (%) 11

14 12

15 4 STRATEGIA MARKETINGOWA Spółka od lat konsekwentnie realizuje wspólnie z Partnerami strategię szeroko zakrojonych działań marketingowych o zasięgu ogólnokrajowym. W 2014 roku znajomość sieci składów PSB deklarowało 41%, zaś sklepów PSB-Mrówka 40% respondentów odpowiedzialnych w gospodarstwach domowych za załatwianie spraw związanych z inwestycjami budowlanymi i remontowymi. Znajomość PSB-Profi deklarowało 16% pytanych. Kampanie reklamowe i promocyjne Tradycyjnie aktywność marketingową w mediach ogólnopolskich podzieliliśmy na dwie nierównomierne części kampanię wiosenną (70% rocznego budżetu reklamowego) i jesienną (30% budżetu). Celem działań reklamowych było umocnienie znaczenia marki Grupy PSB i jej Partnerów w świadomości dorosłych Polaków oraz informowanie o samej sieci i dostępności jej oferty handlowej na rynku. Kampanie zakładały dotarcie do trzech grup docelowych inwestorzy indywidualni, firmy budowlane i inwestorzy instytucjonalni. Najważniejszymi nośnikami naszej reklamy były telewizja i radio. W ciągu 10 miesięcy wyemitowano 6000 spotów informujących o atrybutach Grupy oraz spotów produktowych, zachęcających do zakupów w kanale tradycyjnym (składy i PSB-Profi) i 9500 spotów kierujących widzów do naszego kanału detalicznego (markety PSB- Mrówka). Wspomniane kampanie były prowadzone prawie we wszystkich kanałach TV dostępnych na naszym rynku. Zdjęcie 6 Poradnik Buduj Rozważnie z PSB Advisory book Build sensibly with PSB jej było propagowanie nowoczesnego budownictwa, które spełnia swą podstawową funkcję i jednocześnie umożliwia inwestorom tańszą eksploatację i mieszkanie w harmonii z naturą. W jej ramach powstało 35 artykułów, które zostały opublikowane w Polityce, Muratorze, prasie regionalnej i w Internecie. Kampanie produktowe realizowane były również w stacjach radiowych głównie RMF FM i ZET oraz stacjach lokalnych. Łącznie wyemitowano ponad 1100 reklam radiowych. Dodatkowym działaniem był sponsoring prognozy pogody w RMF FM (250 wskazań). Ważnym elementem działań marketingowych było przeprowadzenie ponad 200 kampanii w Internecie głównie ingi i linki sponsorowane w Google, spoty reklamowe na YouTube. Sponsoring programu Nasz Nowy Dom Po raz pierwszy w swojej historii Grupa PSB zdecydowała się na sponsoring jednej z najbardziej popularnych audy- Kontynuowaliśmy również kampanię edukacyjną Buduj Rozważnie z PSB. Celem Zdjęcie 7 Nasz Nowy Dom ekipa budowlana Our New House construction crew 13

16 cji telewizyjnych o tematyce budowlanej i charytatywnej. Jej oglądalność wynosi 1,2-1,5 mln widzów. W edycji 12 odcinków programu TV Polsat, która trwała od września do listopada, Grupa PSB wraz z 9 Dostawcami, pomogła ubogim rodzinom regionu Mazowsza, Mazur i Podlasia w gruntownym remoncie ich domów. W tym czasie rozbudowywaliśmy sieć pylonów charakterystycznych i dobrze widocznych słupów z korporacyjnym logo Partnera lub PSB-Mrówka, zlokalizowanych na danej posesji. Ich liczba w całym kraju na koniec roku wzrosła do 85. Pylony bardzo wzmacniają wizerunek Grupy PSB w małych miejscowościach. Billboardy i pylony Grupy PSB Grupa PSB posiada własną sieć 288 standardowych ekranów billboardowych zlokalizowanych w ponad 162 miejscowościach Polski. W minionym sezonie 16 Dostawców Grupy PSB przeprowadziło 20 jednomiesięcznych akcji informacyjnych. Serwisy internetowe Grupy PSB W 2014 r. po raz kolejny aktywność internautów w przeszukiwaniu zasobów informacyjnych Grupy PSB wyraźnie wzrosła. Łączna liczba odsłon naszych serwisów uzyskała pułap 10 mln o 5% więcej niż w 2013 r. (ryc. 11), miesięcznie przeglądało je niemal 200 tysięcy użytkowników. Łączna liczba fanów naszego profilu na Facebooku wyniosła prawie 80 tys. osób. Ryc. 11. Liczba odsłon serwisów internetowych Grupy PSB w latach Number of visits on Grupa PSB s websites in the year Zdjęcie 8 Pylon w Myślenicach Pylon in Myślenice Ryc. 12. Poszukiwane informacje w serwisach Grupy PSB liczba odsłon w 2014 r. Information searching on PSB s websites number of visits in 2014 W zasobach serwisów internauci poszukiwali przede wszystkim wiedzy o produktach, ich wytwórcach i sposobach zastosowania prawie 3,7 mln odsłon. Bardzo często internauci szukali też informacji o lokalnych placówkach 1,8 mln odsłon. Ponad 1,3 mln razy internauci zapoznawali się z ofertami promocyjnymi w naszej sieci detalicznej. W serwisie znajduje także odzwierciedlenie trend związany z rosnącą rolą e-handlu. Serwis, dedykowany e-sklepom PSB, odwiedzono ponad 350 tys. razy (ryc. 12). Mapka 1. Tablice billboardowe i pylony Grupy PSB w 2014 r. Billboards and pylons of PSB Group in

17 Sklep marketingowy PSB Od wielu lat Partnerzy nabywają w sklepie marketingowym Centrali m.in. odzież firmową, papier komputerowy do faktur, torby na zakupy, drobne upominki reklamowe oraz inne elementy oznakowania, zarówno składów jak i sklepów, adekwatnie z logotypami Grupy PSB, PSB-Mrówka oraz PSB-Profi. W roku 2014 niemal 320 Partnerów zrealizowało w nim zakupy na kwotę 2,4 mln zł. Zdjęcie 9 Głos PSB nr 4/2014 Voice of PSB N 4/2014 Sklep marketingowy PSB Website of PSB marketing store Sklepy internetowe Partnerów Grupy PSB Pod koniec 2014 roku działały 62 e-sklepy Partnerów Grupy PSB. Aby pomóc w ich rozwoju tworzona jest wspólna baza produktów, na koniec roku 2014 obejmowała ona 39 tys. pozycji katalogowych, pochodzących od 104 dostawców. Dwumiesięcznik Głos PSB Łącznie w sześciu numerach zaprezentowaliśmy najnowsze oferty i porady 61 producentów. Materiały te bardzo często były wykorzystywane także podczas szkoleń w ramach Szkoły Dobrego Budowania PSB oraz przez uczniów szkół zawodowych. Na jego łamach udostępnialiśmy raporty o sytuacji na rynku budowlanym, do których często sięgali analitycy czasopism branżowych, przygotowując swoje analizy gospodarcze. Rozpoczęliśmy prezentację wybranych firm kupieckich PSB, które przekształciły swoje hurtownie w nowoczesne centra budownictwa PSB-Profi. Prezentowaliśmy fotoreportaże ze szkoleń z cyklu Szkoła Dobrego Budowania PSB, w których wykonawcy wyrażali swoje opinie o ich jakości i przydatności. Przeciętny numer Głosu miał objętość 50 stron i wydawany był w nakładzie 26 tys. egzemplarzy. Pismo jest dostępne również w wersji elektronicznej pod adresem: przegląda je co miesiąc kilka tysięcy użytkowników. Barometr Budownictwa Od ponad dekady Grupa PSB publikuje comiesięczny raport dotyczący stanu budownictwa w kraju. Jest to najszybszy i najbardziej kompleksowy serwis informacyjny zawierający wyniki sieci PSB oraz dane statystyczne GUS na temat stanu tej gałęzi gospodarki w kraju. Kontynuowaliśmy publikowanie danych o budownictwie mieszkaniowym w powiatach. Jest on dostępny wyłącznie dla Dostawców i Partnerów PSB. Nasze pismo branżowe dostarcza szeroką wiedzę o najnowszych produktach i technologiach dostępnych w Polsce. Adresowane jest do małych i średnich firm budowlanych stałych klientów w składach, a także do inwestorów indywidualnych i uczniów wszystkich szkół budowlanych w kraju. Zdjęcie 10 Barometr Budownictwa XII 2014 Building Barometer XII

Sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej Grupa Polskie Składy Budowlane z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 po konsolidacji.

Sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej Grupa Polskie Składy Budowlane z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 po konsolidacji. Sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej Grupa Polskie Składy Budowlane z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 po konsolidacji. Wiele zjawisk charakteryzujących spadek obrotów w handlu materiałami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień. Miguel de Cervantes. Raport Roczny

Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień. Miguel de Cervantes. Raport Roczny Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień Miguel de Cervantes Raport Roczny 2008 Widok sędziwych drzew posiada w sobie coś wielkiego i wzniosłego Alexander von Humboldt Grupa Polskie Składy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Comperia.pl S.A. za rok 2013 Warszawa dnia 30 kwietnia 2014 Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 SPIS TREŚCI część A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH S.A. część B. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE część C.

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Tajęcina, dnia 20 marca 2012 roku Spis treści 1. Ogólne informacje o Emitencie.... 4 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe.... 7 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2007 r.

Poznań, październik 2007 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w I półroczu 2007 r. Poznań, październik 2007 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Komputronik Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo