Spis treści. Zdjęcie 1. Siedziba Grupy PSB S.A. Central Office of Grupa PSB S.A. Dane rejestracyjne: Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Zdjęcie 1. Siedziba Grupy PSB S.A. Central Office of Grupa PSB S.A. Dane rejestracyjne: Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS: 0000015152"

Transkrypt

1

2 Spis treści List Zarządu Władze Spółki Sytuacja na rynku i obraz sieci PSB na jego tle w roku Najważniejsze wydarzenia w Grupie PSB S.A Wymiana handlowa dostawcy Grupy PSB S.A Strategia marketingowa Nowoczesne placówki Grupy PSB Szkolenia i usługi doradcze w Grupie PSB Usługi Inwestycje i plany na rok Wyniki finansowe Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Bilans Rachunek zysków i strat Wskaźniki efektywności działania Partnerzy Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy Dostawcy Grupy PSB S.A Grupa PSB w Euro-Macie Summary Report Zdjęcie 1. Siedziba Grupy PSB S.A. Central Office of Grupa PSB S.A. Dane rejestracyjne: Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS: Audytor: Zespół Usług Finansowo-Księgowych BILANS SERVIS Spółka z o.o. ul. Zagnańska Kielce Banki: Bank Pekao S.A. BPH S.A. mbank S.A. ING Bank Śląski S.A. PKO Bank Polski Bank Millennium S.A. Citi Handlowy w Warszawie S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Grupa Polskie Składy Budowlane 2014 Raport Roczny

3 List Zarządu Szanowni Państwo Oddajemy w Wasze ręce szesnasty raport z działalności Grupy Polskie Składy Budowlane S.A. Przez tyle lat staramy się wspólnie z Państwem rozwijać organizację, której zasadniczym celem jest tworzenie optymalnych relacji środowiska kupieckiego, przemysłowego i usługowego, aby razem jak najlepiej zaspokoić potrzeby budowlano-remontowe naszych rodaków. Rynki są nierozerwalnie związane z cyklami koniunkturalnymi w 2012 roku przeciętna nasza hurtownia zmniejszyła swoje przychody o 7%, w kolejnym sezonie nastąpiła poprawa (+0,5%), miniony rok zaowocował dalszym trendem wzrostowym +1,5%. Lepiej radziły sobie placówki PSB-Profi (+2,2%), a najlepiej markety Mrówka przeciętny sklep zanotował wzrost sprzedaży o 5%. W tym czasie Spółka obsługiwała 352 firmy kupieckie, których łączne przychody ze sprzedaży materiałów dla budownictwa przekroczyły 5 mld zł. Przychody Spółki wyniosły 2,1 mld zł, co uplasowało naszą firmę w rankingu dziennika Rzeczpospolita na 152. miejscu największych firm w całym kraju. Skala nakładów inwestycyjnych wyniosła niemal 9,8 mln zł i była nieco wyższa niż przed rokiem. Największymi przedsięwzięciami Spółki było dokończenie budowy marketu Mrówka w Jędrzejowie i zagospodarowanie terenu przy Mrówce w Busku-Zdroju. W kwietniu, w Centrum Targowym w Kielcach, zorganizowaliśmy XII Targi Grupy PSB uczestniczyło w nich ponad 3600 osób reprezentanci 470 naszych placówek i 300 kontraktowych Dostawców Spółki. W trakcie tej dwudniowej imprezy zawarto ponad 9700 kontraktów na kwotę 246 mln zł. Uzupełnieniem tej wiosennej akcji, nakierowanej na aktywizację sprzedaży w Grupie, były Targi Regionalne w drugiej połowie sierpnia w 8 regionach kraju zorganizowaliśmy jednodniowe spotkania handlowe kupców z przedstawicielami dostawców Grupy. Uczestniczyło w nich razem niemal 250 kupców PSB i 33 producentów. Łączna wartość tej akcji wyniosła 50 mln zł. Kontynuowaliśmy realizację dotychczasowej strategii marketingowej, organizując szereg kampanii reklamowych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Stale wysokim powodzeniem na rynku cieszył się program Buduj z PSB. Nową akcją był sponsoring jednej z najbardziej popularnych audycji telewizyjnych o tematyce budowlanej i charytatywnej pt. Nasz Nowy Dom, oglądalność każdego z 9 odcinków wynosiła 1,2-1,5 mln widzów. Konsekwentnie wykonywane plany zaowocowały wysoką znajomością logo Grupy PSB w społeczeństwie jesienią 2014 roku deklarowało ją 41% dorosłych Polaków, zaś znajomością logo PSB-Mrówka 40% rodaków. Kontynuowaliśmy wydawanie naszego dwumiesięcznika Głos PSB i Barometru Budownictwa oraz kwartalnika M jak mrówka. Byliśmy obecni na stadionach i halach sportowych mecze, podczas których widniały nasze reklamy, oglądało razem 20 milionów widzów. Kolejny rekord pobiła oglądalność naszych serwisów internetowych PSB w opisywanym okresie zanotowaliśmy 10 mln odsłon, nasze profile na Facebooku pod koniec roku miały już 80 tysięcy fanów. Kontynuowaliśmy budowę sklepów internetowych dla Partnerów PSB na koniec roku funkcjonowały 62 e-sklepy. Nasza firma była opisywana w 3500 publikacjach dziennikarskich, stacje telewizyjne wyemitowały kilkadziesiąt wywiadów i komentarzy z udziałem Zarządu Spółki. W dalszym ciągu prowadziliśmy intensywne szkolenia ponad 100 Partnerów, przy pomocy podobnego grona producentów, zrealizowało program edukacyjny dla firm wykonawstwa budowlanego pod nazwą Szkoły Dobrego Budowania PSB, szkoląc łącznie ponad 8500 słuchaczy. Drugim nurtem był szeroki wachlarz szkoleń poprawiających kompetencje pracowników i kierownictwa w hurtowniach i marketach Mrówka łącznie uczestniczyło w nich 1500 słuchaczy. Nowością był program Mini-MBA PSB, w którym uczestniczyło ponad 100 właścicieli i dyrektorów firm partnerskich Grupy. Poprawie szeroko rozumianego funkcjonowania tych placówek służyły również prace doradcze konsultantów Centrali PSB, w ciągu roku zrealizowano programy naprawcze w 37 Mrówkach i 24 hurtowniach. Poprawie obsługi w marketach Mrówka służyły regularne badania Tajemniczego Klienta w placówkach sieci detalicznej. Realizowaliśmy plan dynamicznego tworzenia samoobsługowych placówek PSB-Mrówka, otwierając 30 nowych sklepów. Na koniec roku sieć detaliczna liczyła 181 marketów, w tym 43 stanowiły sklepy Mini-Mrówka (o pow m 2 ), zlokalizowane głównie w miejscowościach gminnych. Był to piąty sezon, w którym realizowaliśmy wieloletni program uruchomienia placówek PSB-Profi, dedykowanych współpracy głównie z firmami budowlanymi. Są to istniejące hurtownie, których dotychczasowa infrastruktura, zarządzanie oraz sposób obsługi klientów zostanie odpowiednio przekształcony i udoskonalony. Na koniec roku funkcjonowało 38 takich placówek. W końcu roku Spółka zatrudniała 340 pracowników, o 13 więcej niż przed rokiem. Nie zapomnieliśmy o swoich obowiązkach wobec społeczności, w której funkcjonuje nasza firma. Tradycyjnie wspomagaliśmy finansowo bądź materialnie wydarzenia kulturalne w regionie świętokrzyskim, liczne placówki edukacyjne, domy dziecka, szpitale, fundacje i stowarzyszenia. Kontynuowaliśmy bezpłatną wysyłkę naszego dwumiesięcznika do niemal 400 szkół i centrów kształcenia przyszłych adeptów wykonawstwa budowlanego w całej Polsce. Wysłaliśmy także ponad 15 tys. audiobooków z bajkami o budowie domu i ogrodu do niemal 150 przedszkoli w całym kraju. Łączne nakłady w 2014 roku, na wspomniane cele, wyniosły ok. 320 tys. zł. Należy spodziewać się, że rok 2015 dla handlu materiałami budowlanymi będzie sezonem bardziej udanym od poprzednich. Uczynimy wszystko, aby umacniać osiągniętą już wysoką pozycję Grupy w sektorze budowlanym. Dołożymy wszelkich starań w celu poprawy efektywności działań i dania powodów Partnerom i Dostawcom do zadowolenia i satysfakcji. Dziękujemy wszystkim Pracownikom i Partnerom za wkład i zaangażowanie w rozwój ich Firmy. 1

4 2

5 WŁADZE SPÓŁKI Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza Zbigniew Ciesielski Członek Rady Nadzorczej, TROPS Toruń Jan Kościelski Członek Rady Nadzorczej, FRANSPOL Konin Piotr Reguła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ATTIC Kraków Roman Grzenkowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej, ALMARES Wejherowo Artur Olchawa Sekretarz Rady Nadzorczej, SUFIGS Tarnów Bogdan Pazgan Członek Rady Nadzorczej, PAGAZ Krzeszów Edward Derela Prokurent Adam Monkiewicz Członek Rady Nadzorczej, SINIAT Warszawa Bogdan Panhirsz Dyrektor Zarządu Mirosław Lubarski Członek Zarządu Schemat organizacyjny Zgromadzenie Wspólników 582 Akcjonariuszy Rada Nadzorcza 7 osób Zarząd 2 osoby Dział Handlowy 44 osoby Dział Finansowo-Administracyjny 48 osób Dział Marketingu 18 osób Dział Sieci Sprzedaży Detalicznej 33 osoby Dział Logistyki i Zaopatrzenia 60 osób Dział Inwestycji 6 osób Dział Rozwoju 13 osób Dział Informatyczny 8 osób Dział Audytu 3 osoby Dział Produkcji 24 osoby Sekretariat 2 osoby Sklepy PSB-Mrówka 57 osób Filia PSB-Warszawa 24 osoby 3

6 4

7 1 SYTUACJA NA RYNKU I OBRAZ SIECI PSB NA JEGO TLE W ROKU 2014 Jak kształtował się popyt? Rok 2014 zaczął się bardzo dobrze ze względu na łagodną zimę i niską bazę porównawczą przez pierwsze 6 miesięcy hurtownie notowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Niemal 40% skok popytu w marcu to efekt bardzo niskiej sprzedaży podczas śnieżnego i mroźnego marca z roku Jednak już w maju i czerwcu dodatnia dynamika spadła niemal do zera, a począwszy od lipca na rynku zapanował pesymizm, którego apogeum wystąpiło w grudniu. W całym tym okresie popyt na materiały w składach spadł od kilku do niemal 20% w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego. W kanale detalicznym sytuacja w drugiej połowie roku była znacznie lepsza wrzesień i październik zaowocowały kilkuprocentowymi zwyżkami sprzedaży (ryc. 1 i 2). Ryc.1. Przychody Grupy PSB S.A. i sieci PSB w latach Income of Grupa PSB and its network in the year Ryc. 2. Miesięczne dynamiki przychodów w składach, sklepach PSB-Mrówka i placówkach PSB-Profi (2014/2013) Monthly income dynamics in PSB points of sale (2014/2013) 5

8 W efekcie opisanych trendów, w przeciętnej hurtowni Grupy PSB, roczne przychody wzrosły o 1,5%, w placówce PSB-Profi o 2,2% zaś w markecie Mrówka dodatnia dynamika osiągnęła 5% pułap. Kształt krzywych, obrazujących sezonowy poziom sprzedaży Centrali PSB, od lat istotnie odbiega od wykresów odzwierciedlających koniunkturę w branży. Wynika to z dwóch wewnętrznych akcji targowych Grupy PSB wiosną i późnym latem. Stąd na wykresie dotyczącym Centrali PSB (ryc. 1), widoczne są dwa wzrosty: większy w marcukwietniu oraz mniejszy we wrześniu. Ceny znacznie mniejsze zróżnicowanie niż w poprzednich sezonach Cechą charakterystyczną sezonu 2014 było, w porównaniu z poprzednimi okresami, jeszcze większe uspokojenie fluktuacji cenowych (ryc. 3). Rynek, poza paroma wyjątkami, był dla inwestorów bardziej przewidywalny. Pomiędzy styczniem a grudniem ceny wzrosły tylko w 4 z 16 analizowanych przez nas grup towarowych zwyżki w żadnym miesiącu nie dosięgły 5%, a na koniec roku nie przekroczyły nawet 1%. Ruchy cen w dół były częstsze i chwilowo sięgały, jak w przypadku farb, nawet 15%, jednak zdecydowana większość spadków także nie przekroczyła 5%. Najbardziej potaniała stal aż o 9%. Sprzedaż Centrali wg grup produktowych podział na detal i hurt W minionym roku Centrala PSB zaangażowała się bardziej w sprzedaż stali i metali nieżelaznych nastąpił 70% wzrost sprzedaży tej grupy towarowej (ryc. 4). O około 40% wzrosła sprzedaż asortymentu związanego z utrzymaniem domu: ogród i otoczenie domu oraz kostka brukowa. Kolejne grupy asortymentowe (płytki, ceramika sanitarna, narzędzia, oświetlenie, elektryka i AGD) osiągnęły wzrost rzędu 28-30%. Następne towary o ok % trendzie wzrostu to: farby, lakiery, tapety, artykuły dekoracyjne, bramy i ogrodzenia oraz technika i motoryzacja. O kilkanaście procent wzrosły: instalacje i sucha zabudowa wnętrz. Natomiast spadek wystąpił w grupie materiałów ściennych, stropowych i kominów (-4%). Zaznaczyć należy, że opisane trendy dotyczą dynamiki sprzedaży Centrali PSB do składów i marketów Mrówka, tym samym tylko pośrednio oddają rzeczywisty popyt na rynku wśród klientów ostatecznych. Z pewnością dynamika popytu w asortymencie Mrówek nie była tak duża na rynku. Ryc. 3. Trendy zmian cen (I 2014=100) Trends of price changes (I 2014=100) 6

9 Wyniki Grupy PSB Na koniec 2014 r. Grupę PSB tworzyły 352 firmy handlowe, dysponujące łącznie 425 składami materiałów budowlanych, 181 sklepami PSB-Mrówka oraz 38 centrami budownictwa PSB-Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła się o 30 marketów, zaś 11 hurtowni zostało przekształconych w nowoczesne centra PSB-Profi. Wstępnie szacowane, skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły w 2014 r. pułap 5 mld zł i były nieznacznie wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (ryc. 5). Należy jednak podkreślić, że łączne przychody podmiotów tworzących PSB przekraczają kwotę 6 mld zł, ów dodatkowy miliard pochodzi z tytułu innej działalności jaką prowadzi spory odsetek naszych partnerów sprzedaż paliw, nawozów, deweloperka, wykonawstwo, produkcja, hotelarstwo. procentowe spadki popytu, zaś w pozostałych miesiącach sprzedaż w marketach Mrówka notowała spore zwyżki. Przychody całej sieci detalicznej, w wyniku uruchomienia nowych placówek, wzrosły aż o 25%, przekraczając poziom 1 mld zł. Z kolei, całkowite przychody Centrali Grupy PSB S.A. osiągnęły poziom niemal 2,1 mld zł i były wyższe o 18% od wyniku osiągniętego w 2013 r. Warto zauważyć, że 54% składów odnotowało wzrosty, ale w 46% wystąpił spadek sprzedaży materiałów budowlanych. Jednocześnie należy przypomnieć, że rok wcześniej proporcje te wyglądały następująco: 48/52. Od wielu lat obserwujemy lepszą sytuację w segmencie związanym z remontami oraz utrzymaniem domów. Tak było i w 2014 r. tylko sierpień i grudzień przyniosły kilku- Ryc. 5 Przychody Partnerów Grupy PSB w latach , na ich tle zakupy w Centrali (w mln zł) Revenues of PSB Members in the year , purchases at the headquater compared to revenues Ryc. 4. Dynamika sprzedaży Grupy PSB S.A. w 2014 r. w grupach asortymentowych (wzrost/spadek w stosunku do 2013 r.) Sale dynamics of Grupa PSB in assortment groups in 2014 (increment/slump in comparison with 2013) 7

10 Podsumowanie 1. W minionym sezonie, popyt na materiały budowlane utrzymał się na nieznacznie wyższym (+1,5%) poziomie w stosunku do roku Bardzo dobre wyniki pierwszego półrocza, spowodowane głównie czynnikami atmosferycznymi, zostały zniwelowane niską sprzedażą w drugim półroczu. Ani niskie oprocentowanie kredytów, ani względnie dobre wskaźniki gospodarcze nie zachęciły inwestorów do zwiększenia wydatków na budowę domów. 2. Znacznie lepsza koniunktura dotyczyła sektora detalicznego, dodatnia dynamika sprzedaży (+5%), za wyjątkiem sierpnia i grudnia, trwała przez 10 miesięcy. 3. Bez porównania lepsza koniunktura wystąpiła w budownictwie deweloperskim liczba rozpoczętych budów wzrosła o 36%, zaś pozwoleń o 38%. 4. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez firmy budowlane wobec hurtowni były w dalszym ciągu problemem branży, ale rozmiary tego zjawiska nieco się zmniejszyły. Jaki będzie sezon 2015 dla handlu materiałami budowlanymi? 1. W 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 157 tys. mieszkań (11% więcej niż przed rokiem), w tym ponad 76 tys. w budownictwie indywidualnym (spadek o 2,5%). Jednocześnie, rozpoczęto budowę 148 tys. mieszkań (wzrost o 13,5%), w tym ponad 74,5 tys. w budownictwie indywidualnym (wzrost o 2,5%). Dynamikę popytu na materiały budowlane będzie głównie napędzać budownictwo deweloperskie, cieszy także wzrost rozpoczętych inwestycji w budownictwie indywidulanym. 2. Najnowsze prognozy koniunktury, formułowane przez firmy wykonawcze, są lepsze niż przed rokiem. 3. Prognozy makroekonomiczne dla Polski są w dalszym ciągu dość optymistyczne oczekuje się wzrostu PKB na poziomie 3,5%. Wzrost zatrudnienia i płac realnych to kolejne czynniki mogące stymulować inwestycyjne wydatki konsumentów. 4. Perspektywa rynku hipotecznego w 2015 r. rysuje się nieźle mimo wprowadzenia obowiązku 10% wkładu własnego, kredyt jest wyjątkowo tani i nie powinien tworzyć bariery, jaką stanowił w minionych latach. 5. Potrzeby mieszkaniowe młodych Polaków są wysoce niezaspokojone, spodziewamy się dalszego wzrostu roli remontów, modernizacji i wydatków na utrzymanie posesji w budżetach gospodarstw domowych. 6. Ceny zasadniczych materiałów budowlanych są niskie i nie ma przesłanek ku dynamicznemu ich wzrostowi. 7. Na tle powyższych przesłanek można wnioskować, iż popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym w 2015 r. będzie o kilka procent wyższy. Dynamika sprzedaży w drugim półroczu może być znacząca, ze względu na bardzo niską bazę porównawczą z roku 2014, dodatkowo rozpoczęcie przedsięwzięć finansowanych nową transzą funduszy unijnych powinno poprawić nastroje wśród inwestorów. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać sieć podstawową poprzez przyjmowanie nowych składów budowlanych oraz budować kolejne sklepy PSB-Mrówka. W sezonie 2015 planujemy otwarcie około 40 placówek detalicznych, przyjęcie kilkunastu hurtowni budowlanych oraz przekształcenie co najmniej 10 składów w nowoczesne centra budownictwa pod nazwą PSB-Profi. Zdjęcie 2 Mrówka Tomaszów Lubelski Zdjęcie 3 Profi Tarnów 8

11 2 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE PSB S.A. Zmiany w Akcjonariacie Grupy W 2014 rok Grupa PSB S.A. weszła z kapitałem zakładowym w kwocie tys. zł. W trakcie roku podwyższono kapitał zakładowy o 610 tys. zł, w wyniku czego jego stan na dzień r., wyniósł tys. zł. Na koniec 2014 roku akcje Spółki posiadało 582 Akcjonariuszy, w tym: 1 przedsiębiorstwo zagraniczne, 12 spółek akcyjnych, 107 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 5 spółek z o.o. spółki komandytowe, 6 spółek cywilnych, 2 spółdzielnie, 89 spółek jawnych, 360 osób fizycznych. Według innej systematyki akcjonariat można podzielić na: firmy handlowe 70% udziału w kapitale i ilości głosów, producentów (dostawców Spółki) 24% udziału w kapitale i ilości głosów, i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 6% udziału w kapitale i ilości głosów (ryc. 6) Zmiany w kapitale podstawowym W 2014 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 610 tys. złotych. Na powyższą kwotę składała się emisja 610 akcji serii AE rejestracja w KRS 9 kwietnia 2014 roku. W końcu 2014 roku wpłynęła większość zaliczek ( zł) na emisję akcji serii AF i AG uchwalona w dniu roku emisja 451 akcji serii AE w cenie emisyjnej złotych oraz 650 akcji serii AG w cenie emisyjnej zł wniosek o rejestrację w KRS zostanie złożony po dniu 15 kwietnia 2015 roku (po uchwaleniu na NWZA zmiany statutu Spółki dostosowanie zakresu działalności do aktualnie obwiązującej klasyfikacji PKD (ryc. 7). Ryc. 6. Struktura Akcjonariatu Grupy PSB w 2014 r. Shareholder structure of Grupa PSB S.A. in 2014 Faktycznie, działalność gospodarczą (handlową i marketingową) w ramach Grupy PSB prowadziły w końcu 2014 roku 352 podmioty handlowe. Razem posiadały one 425 składów budowlanych, 38 placówek PSB-Profi i 181 marketów PSB-Mrówka. Skumulowane przychody Partnerów (firm handlowych) w roku 2014 przekroczyły 6 mld zł, w tym ze sprzedaży materiałów budowlanych 5,0 mld zł, pozostała część to przychody uzyskane z produkcji, usług budowlanych i innej działalności gospodarczej. Na koniec 2014 roku, w składach i sklepach Mrówka pracowało razem niemal 12 tys. osób. Ryc. 7 Struktura kapitału własnego Grupy PSB S.A. w latach (tys. zł) Capital structure of Grupa PSB in the year (thousand PLN) Inwestycje Łączne nakłady inwestycyjne Grupy PSB S.A. w minionym roku wyniosły 9,8 mln złotych. Najważniejszymi pozycjami nakładów były: dokończenie budowy marketu PSB-Mrówka w Jędrzejowie 2,6 mln zł; zagospodarowanie terenu za marketem Mrówka w Busku-Zdroju 3,2 mln zł; zakup działki pod adaptację marketu PSB-Mrówka w Andrychowie 1,4 mln zł oraz wydatki związane z Centralą zadaszenie magazynu stali, słupy reklamowe, środki transportu i wyposażenie (głównie komputerowe) ok. 2,6 mln zł. 9

12 Zmiany zatrudnienia W 2014 r. zatrudnienie w Spółce zwiększyło się o 3,97%, w stosunku do 2013 r. Na koniec 2014 roku w firmie pracowało 340 osób (144 kobiety i 196 mężczyzn). Ponad połowa pracowników (54%) posiadała wyższe wykształcenie. Dodatkowo 12 osób podnosiło swoje kwalifikacje, kontynuując naukę m.in. na studiach wyższych, podyplomowych i MBA. Spółka realizowała program podnoszenia kwalifikacji swojej kadry przeznaczając w ubiegłym roku, na różnorodne szkolenia 112 pracowników, kwotę ponad 38 tys. zł. Największą liczbę pracowników przeszkolono z zakresu prawnej obsługi reklamacji oraz tematyki wizerunku w biznesie. W licznych szkoleniach produktowych brali udział pracownicy sklepów PSB-Mrówka w Busku-Zdroju, Pińczowie i Zduńskiej Woli. Pozostałe szkolenia dotyczyły m.in. prawa pracy, rachunkowości, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu W ramach działań CSR Grupa PSB od kilkunastu lat obejmuje swoim mecenatem wydarzenia kulturalne w regionie świętokrzyskim, wspomaga finansowo bądź materialnie liczne placówki edukacyjne, domy dziecka w Winiarach i Pacanowie, szpitale, fundacje m.in. Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu oraz stowarzyszenia i poszkodowane rodziny. Od 2003 roku Grupa PSB wysyła bezpłatnie dwumiesięcznik Głos PSB do 270 szkół budowlanych oraz ponad 100 Centrów Kształcenia Praktycznego. Rocznie ponad 33 tys. pism, zawierających najnowszą wiedzę budowlaną, trafia do kilkudziesięciu tysięcy uczniów w całym kraju. Kontynuowaliśmy wydawanie kwartalnika M jak Mrówka, w nakładzie 30 tys. egzemplarzy. Pismo dostępne jest w marketach PSB-Mrówka. Celem czasopisma jest inspirowanie i doradztwo związane z remontami i utrzymaniem posesji. Innym przedsięwzięciem było wysyłanie bajek dla dzieci pt. Jak rodzina Mrówek dom budowała i Jak rodzina Mrówek ogród urządzała ponad 15 tysięcy egzemplarzy trafiło do 147 przedszkoli w Polsce. Poradnik Buduj Rozważnie z PSB to kolejne wydawnictwo Grupy PSB o charakterze edukacyjnym zwracamy w nim uwagę inwestorom planującym budować domy, na aspekty energooszczędności, dbałości o środowisko i komfort mieszkania. Nakład 122 tys. egzemplarzy był dołączany do majowych wydań tygodnika Polityka lub Newsweek. Łączne nakłady na wspomniane cele wyniosły w 2014 roku prawie 320 tys. zł. Zdjęcie 4 Mrówka Grodzisk Mazowiecki Akcja z policją Bezpieczeństwo dzieci Mrówka Grodzisk Mazowiecki - Activity with the police Kids safety Zdjęcie 5 Profi Limanowa 10

13 3 WYMIANA HANDLOWA DOSTAWCY GRUPY PSB S.A. Miniony rok okazał się sezonem bardzo trudnym dla branży, zwłaszcza w jego końcowym kwartale. Wielkość przychodów ze sprzedaży towarów Grupy PSB S.A. wyniosła 2,07 mld zł i była o 19% wyższa od wyniku uzyskanego w poprzednim sezonie (ryc. 8). W opisywanym czasie handel prowadziliśmy z 646 dostawcami, oferując klientom ponad 260 tys. pozycji asortymentowych. Rok ten przyniósł zmiany udziału niektórych grup towarowych w ogólnych przychodach Spółki. Pozycję lidera objęły wyroby stalowe i metale nieżelazne, stanowiąc 15,8% sprzedaży, tuż za nimi uplasowały się materiały chemii budowlanej (14,8%), trzecią lokatę zajęły izolacje termiczne (9,9%), zaś czwarte miejsce przypadło materiałom ściennym (7%). Kolejne sześć pozycji zajęły odpowiednio: narzędzia i sprzęt budowlany (6,1%), materiały wykończeniowe (4,6%), sucha zabudowa wnętrz (4,2%), farby (3,7%), ogród (3,5%) oraz dachy (3,3%) - ryc. 9. Liderem pod względem dynamiki popytu w minionym roku była stal i metale nieżelazne wzrost o ponad 70%. Dalej w kolejności o 25-43% wzrosły grupy asortymentowe: ogród i otoczeniu domu, kostka brukowa, płytki, ceramika sanitarna, narzędzia, oświetlenie, elektryka, AGD oraz farby, lakiery, tapety. W 2014 roku 6% (132,7 mln zł) wymiany towarowej z Partnerami odbywało się za pośrednictwem magazynu centralnego w Wełeczu, przy czym 37% wartości stanowiły dostawy do składów zaś 63% do Mrówek (ryc. 10). W minionym sezonie kontynuowaliśmy sprzedaż produktów pod własnym brandem lub tzw. co-brandem. Grupa ma w ofercie ponad 100 grup produktowych dostarczanych przez ponad 50 producentów. Głównymi partnerami w tym zakresie są: Górażdże Cement, Ursa, Izolbet, Trzuskawica, Kreisel, Sila, Sławex, Atlas, Selena, Rockwool, PPG, Foliarex i Kospel. Łączne przychody w roku 2014 ze sprzedaży towarów pod logiem Grupy PSB i PSB-Mrówka wyniosły 79 mln zł. Ryc. 8. Przychody ze sprzedaży Grupy PSB S.A. w latach (mln zł) Sales revenues of Grupa PSB in the year (milion PLN) Ryc. 10. Struktura dostaw towarów do sieci PSB w latach (mln zł) Structure of supply of goods to PSB network in the year Ryc. 9. Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy PSB S.A. w roku 2014 (%) Sale assortment structure of Grupa PSB S.A. in the year 2014 (%) 11

14 12

15 4 STRATEGIA MARKETINGOWA Spółka od lat konsekwentnie realizuje wspólnie z Partnerami strategię szeroko zakrojonych działań marketingowych o zasięgu ogólnokrajowym. W 2014 roku znajomość sieci składów PSB deklarowało 41%, zaś sklepów PSB-Mrówka 40% respondentów odpowiedzialnych w gospodarstwach domowych za załatwianie spraw związanych z inwestycjami budowlanymi i remontowymi. Znajomość PSB-Profi deklarowało 16% pytanych. Kampanie reklamowe i promocyjne Tradycyjnie aktywność marketingową w mediach ogólnopolskich podzieliliśmy na dwie nierównomierne części kampanię wiosenną (70% rocznego budżetu reklamowego) i jesienną (30% budżetu). Celem działań reklamowych było umocnienie znaczenia marki Grupy PSB i jej Partnerów w świadomości dorosłych Polaków oraz informowanie o samej sieci i dostępności jej oferty handlowej na rynku. Kampanie zakładały dotarcie do trzech grup docelowych inwestorzy indywidualni, firmy budowlane i inwestorzy instytucjonalni. Najważniejszymi nośnikami naszej reklamy były telewizja i radio. W ciągu 10 miesięcy wyemitowano 6000 spotów informujących o atrybutach Grupy oraz spotów produktowych, zachęcających do zakupów w kanale tradycyjnym (składy i PSB-Profi) i 9500 spotów kierujących widzów do naszego kanału detalicznego (markety PSB- Mrówka). Wspomniane kampanie były prowadzone prawie we wszystkich kanałach TV dostępnych na naszym rynku. Zdjęcie 6 Poradnik Buduj Rozważnie z PSB Advisory book Build sensibly with PSB jej było propagowanie nowoczesnego budownictwa, które spełnia swą podstawową funkcję i jednocześnie umożliwia inwestorom tańszą eksploatację i mieszkanie w harmonii z naturą. W jej ramach powstało 35 artykułów, które zostały opublikowane w Polityce, Muratorze, prasie regionalnej i w Internecie. Kampanie produktowe realizowane były również w stacjach radiowych głównie RMF FM i ZET oraz stacjach lokalnych. Łącznie wyemitowano ponad 1100 reklam radiowych. Dodatkowym działaniem był sponsoring prognozy pogody w RMF FM (250 wskazań). Ważnym elementem działań marketingowych było przeprowadzenie ponad 200 kampanii w Internecie głównie ingi i linki sponsorowane w Google, spoty reklamowe na YouTube. Sponsoring programu Nasz Nowy Dom Po raz pierwszy w swojej historii Grupa PSB zdecydowała się na sponsoring jednej z najbardziej popularnych audy- Kontynuowaliśmy również kampanię edukacyjną Buduj Rozważnie z PSB. Celem Zdjęcie 7 Nasz Nowy Dom ekipa budowlana Our New House construction crew 13

16 cji telewizyjnych o tematyce budowlanej i charytatywnej. Jej oglądalność wynosi 1,2-1,5 mln widzów. W edycji 12 odcinków programu TV Polsat, która trwała od września do listopada, Grupa PSB wraz z 9 Dostawcami, pomogła ubogim rodzinom regionu Mazowsza, Mazur i Podlasia w gruntownym remoncie ich domów. W tym czasie rozbudowywaliśmy sieć pylonów charakterystycznych i dobrze widocznych słupów z korporacyjnym logo Partnera lub PSB-Mrówka, zlokalizowanych na danej posesji. Ich liczba w całym kraju na koniec roku wzrosła do 85. Pylony bardzo wzmacniają wizerunek Grupy PSB w małych miejscowościach. Billboardy i pylony Grupy PSB Grupa PSB posiada własną sieć 288 standardowych ekranów billboardowych zlokalizowanych w ponad 162 miejscowościach Polski. W minionym sezonie 16 Dostawców Grupy PSB przeprowadziło 20 jednomiesięcznych akcji informacyjnych. Serwisy internetowe Grupy PSB W 2014 r. po raz kolejny aktywność internautów w przeszukiwaniu zasobów informacyjnych Grupy PSB wyraźnie wzrosła. Łączna liczba odsłon naszych serwisów uzyskała pułap 10 mln o 5% więcej niż w 2013 r. (ryc. 11), miesięcznie przeglądało je niemal 200 tysięcy użytkowników. Łączna liczba fanów naszego profilu na Facebooku wyniosła prawie 80 tys. osób. Ryc. 11. Liczba odsłon serwisów internetowych Grupy PSB w latach Number of visits on Grupa PSB s websites in the year Zdjęcie 8 Pylon w Myślenicach Pylon in Myślenice Ryc. 12. Poszukiwane informacje w serwisach Grupy PSB liczba odsłon w 2014 r. Information searching on PSB s websites number of visits in 2014 W zasobach serwisów internauci poszukiwali przede wszystkim wiedzy o produktach, ich wytwórcach i sposobach zastosowania prawie 3,7 mln odsłon. Bardzo często internauci szukali też informacji o lokalnych placówkach 1,8 mln odsłon. Ponad 1,3 mln razy internauci zapoznawali się z ofertami promocyjnymi w naszej sieci detalicznej. W serwisie znajduje także odzwierciedlenie trend związany z rosnącą rolą e-handlu. Serwis, dedykowany e-sklepom PSB, odwiedzono ponad 350 tys. razy (ryc. 12). Mapka 1. Tablice billboardowe i pylony Grupy PSB w 2014 r. Billboards and pylons of PSB Group in

17 Sklep marketingowy PSB Od wielu lat Partnerzy nabywają w sklepie marketingowym Centrali m.in. odzież firmową, papier komputerowy do faktur, torby na zakupy, drobne upominki reklamowe oraz inne elementy oznakowania, zarówno składów jak i sklepów, adekwatnie z logotypami Grupy PSB, PSB-Mrówka oraz PSB-Profi. W roku 2014 niemal 320 Partnerów zrealizowało w nim zakupy na kwotę 2,4 mln zł. Zdjęcie 9 Głos PSB nr 4/2014 Voice of PSB N 4/2014 Sklep marketingowy PSB Website of PSB marketing store Sklepy internetowe Partnerów Grupy PSB Pod koniec 2014 roku działały 62 e-sklepy Partnerów Grupy PSB. Aby pomóc w ich rozwoju tworzona jest wspólna baza produktów, na koniec roku 2014 obejmowała ona 39 tys. pozycji katalogowych, pochodzących od 104 dostawców. Dwumiesięcznik Głos PSB Łącznie w sześciu numerach zaprezentowaliśmy najnowsze oferty i porady 61 producentów. Materiały te bardzo często były wykorzystywane także podczas szkoleń w ramach Szkoły Dobrego Budowania PSB oraz przez uczniów szkół zawodowych. Na jego łamach udostępnialiśmy raporty o sytuacji na rynku budowlanym, do których często sięgali analitycy czasopism branżowych, przygotowując swoje analizy gospodarcze. Rozpoczęliśmy prezentację wybranych firm kupieckich PSB, które przekształciły swoje hurtownie w nowoczesne centra budownictwa PSB-Profi. Prezentowaliśmy fotoreportaże ze szkoleń z cyklu Szkoła Dobrego Budowania PSB, w których wykonawcy wyrażali swoje opinie o ich jakości i przydatności. Przeciętny numer Głosu miał objętość 50 stron i wydawany był w nakładzie 26 tys. egzemplarzy. Pismo jest dostępne również w wersji elektronicznej pod adresem: przegląda je co miesiąc kilka tysięcy użytkowników. Barometr Budownictwa Od ponad dekady Grupa PSB publikuje comiesięczny raport dotyczący stanu budownictwa w kraju. Jest to najszybszy i najbardziej kompleksowy serwis informacyjny zawierający wyniki sieci PSB oraz dane statystyczne GUS na temat stanu tej gałęzi gospodarki w kraju. Kontynuowaliśmy publikowanie danych o budownictwie mieszkaniowym w powiatach. Jest on dostępny wyłącznie dla Dostawców i Partnerów PSB. Nasze pismo branżowe dostarcza szeroką wiedzę o najnowszych produktach i technologiach dostępnych w Polsce. Adresowane jest do małych i średnich firm budowlanych stałych klientów w składach, a także do inwestorów indywidualnych i uczniów wszystkich szkół budowlanych w kraju. Zdjęcie 10 Barometr Budownictwa XII 2014 Building Barometer XII

GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SA

GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SA RAPORT ROCZNY 2006 Dbając o rozwój naszej firmy, staramy się działać efektywnie i z należytą uwagą planujemy przyszłość. Nie zapominamy także o wspieraniu, w miarę swoich możliwości, cennych inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień. Miguel de Cervantes. Raport Roczny

Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień. Miguel de Cervantes. Raport Roczny Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień Miguel de Cervantes Raport Roczny 2008 Widok sędziwych drzew posiada w sobie coś wielkiego i wzniosłego Alexander von Humboldt Grupa Polskie Składy

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A.

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku Warszawa, 14.05.2012 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego

ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego ADMIRAL BOATS S.A. Aktualizacja planu naprawczego Bojano, 9 grudnia 2016 Plan naprawczy wyniki podjętych działań Kluczowe obszary planu naprawczego Sprzedaż łodzi Sprzedaż innych wyrobów Produkcja Plan

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r.

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać ją

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Warszawa, 14.05.2013 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.07.2011 roku do 30.09.2011 roku Warszawa, 14.11.2011 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej Grupa Polskie Składy Budowlane z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. po konsolidacji

Sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej Grupa Polskie Składy Budowlane z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. po konsolidacji Sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej Grupa Polskie Składy Budowlane z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. po konsolidacji Rok 2004 dla branży materiałów budowlanych był jednym z najbardziej niezwykłych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Za okres od r. do r. III kwartał 2011 roku

Raport Kwartalny Za okres od r. do r. III kwartał 2011 roku Raport Kwartalny Za okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. III kwartał 2011 roku NEMEX S.A. ul. Cienista 34 05-077 Warszawa NIP 952-20- 11-467 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Komentarz

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres 01.01.2012 30.06.2012 Częstochowa 31.08.2012 Oświadczenie zarządu Sprawozdanie zarządu za pierwsze półrocze 2012 Gospodarka polska w I połowie roku 2012 weszła

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą :

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą : RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ 2011 R. SIERPIEŃ 2011r 1. Informacje ogólne WASPOL Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo-Usługowego WASPOL

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Raport kwartalny. Za okres od r. do r. III kwartał 2012 roku. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport kwartalny Za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. III kwartał 2012 roku Warszawa, 14 listopada 2012 r. Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Komentarz

Bardziej szczegółowo

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 Bielsko-Biała, 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki ABS Investment

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo