S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M: Busko Zdrój, dnia r.... (podpis). Nazwa i adres Zamawiającego: S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Zamawiający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU ZDROJU z siedzibą w: Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 27 tel ; fax Adres Strona: 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 203r. poz. 907 ze zm. dalej ustawy). Wartość szacunkowa jest niższa od kwoty określonej w art. ust. 8 ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu 3.. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie nw. szkoleń: I. Stacjonarno - wyjazdowa usługa szkoleniowa wraz z elementami rehabilitacji przeznaczona dla 60 osób niepełnosprawnych pełnoletnich (II grupy x 30 osób w terminach: I grupa termin: lipiec 204r.; II grupa termin: sierpień 204r.; (różne typy niepełnosprawności):. Szkolenie: Obsługa komputera z telepracą. Wymiar: 60 godzin/ grupę 5 osobową. Razem grupa x 5 osób = 5 osób ( grupa x 60 godzin = 60 godzin). 2. Szkolenie: Organizator sprzedaży internetowej. Wymiar: 60 godzin/ grupę 5 osobową. Razem grupa x 5 osób = 5 osób ( grupa x 60 godzin = 60 godzin). 3. Szkolenie: Sztuka dekorowania domu. Wymiar: 60 godzin / grupę 5 osobową. Razem grupa x 5 osób = 5 osób ( grupa x 60 godzin = 60 godzin). 4. Szkolenie: Decoupage. Wymiar: 60 godzin / grupę 5 osobową. Razem grupa x 5 osób = 5 osób ( grupa x 60 godzin = 60 godzin). II. Kursy zawodowe przeznaczone dla 35 osób pełnoletnich:. Kurs zawodowy: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG. Wymiar: 03 godziny / grupę 6 osobową. Razem: grupa x 6 osób = 6 osób. 2. Kurs zawodowy: Magazynier + Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Wymiar: 79 godzin / osobę, w tym 5 godzin jazdy wózkiem; 54 godziny zajęć / grupę 6 osobową. Razem: grupa x 6 osób = 6 osób. 3. Kurs zawodowy: Operator koparko ładowarki III klasa uprawnień. Wymiar: 202 godziny / grupę 6 osobową. Razem: grupa x 6 osób = 6 osób. 4. Kurs zawodowy: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego. Wymiar: 20 godzin / grupę 7 osobową. Razem: grupa x 7 osób = 7 osób.

2 5. Kurs zawodowy: Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym wg podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wymiar: 280 godzin / grupę 5 osobową. Razem: grupa x 5 osób = 5 osób. 6. Kurs zawodowy: Kucharz małej gastronomii + catering organizacja przyjęć okolicznościowych. Wymiar: 96 godzin / grupę 5 osobową. Razem: grupa x 5 osób = 5 osób. III. Wyjazdowa usługa szkoleniowa z hipoterapią dla 30 osobowej grupy wolontariuszy w wieku od 5 do 30 lat, w tym osoby niepełnosprawne różne typy niepełnosprawności):. Szkolenie: Ogólne zasady i funkcjonowanie wolontariatu. Wymiar: 20 godzin x grupa = 20 godzin. Razem: grupa x 5 osób = 5 osób. 2. Szkolenie: Animator środowiskowy Wymiar: 20 godzin x grupa = 20 godzin. Razem: grupa x 5 osób = 5 osób. Termin realizacji usługi: lipiec/sierpień Hipoterapia. Wymiar: 60 godzin. Razem: grupa x 30 osób = 30 osób. IV. Kursy prawa jazdy kategorii B i kategorii C dla 0 osób. Z grona uczestników projektu opisanych w Ust. I - III, którzy pozytywnie zakończyli udział w usługach szkoleniowych, kursach zawodowych i wolontariacie, Zamawiający wskaże 0 osób, w podziale na 2 grupy, które zamierza skierować na kursy prawa jazdy kat. B i kat. C.. Kurs prawa jazdy kat. B. Wymiar: 240 godzin / grupę 7 osobową. Razem grupa x 7 osób = 7 osób 2. Kurs prawa jazdy kat. C. Wymiar: 0 godzin / grupę 3 osobową. Razem grupa x 3 osoby = 3 osoby 3.2 Wymogi o charakterze ogólnym do prowadzonych usług wymienionych w ust. I: 3.2. W przypadku usług szkoleniowych wymienionych w ust. I Pkt. -4: 40 % zajęć realizowanych w Busku Zdroju; 60 % zajęć realizowanych w Zakopanem lub innej miejscowości górskiej atrakcyjnej turystycznie, w której znajdują się: kino, aquapark, muzeum, urząd pracy, bank w okresie 4 dniowego pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym W przypadku kursów zawodowych wymienionych w ust. II: Dla pkt. : 00% zajęć realizowanych na terenie powiatu buskiego; Dla pkt. 2: 00% zajęć realizowanych na terenie powiatu buskiego; Dla pkt. 3: 00% zajęć realizowanych na terenie powiatu buskiego lub na terenie powiatu sąsiadującego z buskim; Dla pkt. 4: 00% zajęć realizowanych na terenie powiatu buskiego; Dla pkt. 5: 00% zajęć realizowanych na terenie powiatu buskiego lub na terenie powiatu sąsiadującego z buskim; Dla pkt. 6: 00% zajęć realizowanych na terenie powiatu buskiego; W przypadku wyjazdowej usługi wymienionej w ust. III Pkt. -2: Zajęcia zostaną zorganizowane podczas pobytu w miejscowości atrakcyjnej turystyczne - w okresie 5 dniowego pobytu W przypadku usługi wymienionej w ust. IV Pkt. -2 Zajęcia teoretyczne: 00% zajęć w Busku Zdroju; Zajęcia praktyczne: max 30 % godzin jazdy w Busku Zdroju oraz 70 % godzin jazdy w Kielcach. 3.3 Wymogi dodatkowe do prowadzonych usług szkoleniowych/kursów zawodowych/warsztatowych: 3.3. Dla każdej usługi szkoleniowej wymienionej w ust. I pkt. -4 (4 grupy x 5 osób = 60 osób). Wykonawca zorganizuje przejazd i 4-dniowy pobyt w Zakopanem lub innej miejscowości górskiej atrakcyjnej turystycznie, w której znajdują się: kino, aquapark, muzeum, urząd pracy, bank gdzie oprócz części zajęć szkoleniowych z danej tematyki, zrealizuje specjalnie opracowany Program aktywizacji społecznej w wymiarze 30 godz./ grupę 5 osobową. Dokładny opis w Załączniku nr do SIWZ Dla każdej osoby biorącej udział w wyjazdowych usługach szkoleniowych, o których mowa w ust. I pkt. -4 (60 osób) Wykonawca zapewni w trakcie pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym w Zakopanem lub innej miejscowości górskiej atrakcyjnej turystycznie, w której znajdują się: kino, aquapark, muzeum, urząd pracy, bank odpowiednią liczbę godzin zajęć rehabilitacyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin/osobę dostosowanych do indywidualnych potrzeb na podstawie dokumentacji medycznej udostępnionej przez te osoby W ramach wyjazdowych usług szkoleniowych wymienionych w ust. I pkt. -4 (podczas 4 dniowego pobytu w Zakopanem lub innej miejscowości górskiej atrakcyjnej turystycznie, w której znajdują się: kino, aquapark, muzeum, urząd pracy, bank) Wykonawca zapewni w ramach zaoferowanej ceny wyżywienie oraz zakwaterowanie i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów dla osób z otoczenia społecznego najmniej samodzielnych uczestników projektu. Tzw.

3 asystentami osób niepełnosprawnych będą członkowie najbliższej rodziny uczestników projektu. Max. liczba asystentów osób niepełnosprawnych, dla których Wykonawca powinien zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie i bilety wstępu oraz skalkulować cenę wyjazdowych usług szkoleniowych wymienionych w ust. I pkt. -4 wynosi 2 osób. Asystenci osób niepełnosprawnych pojadą na wyjazdowe usługi szkoleniowe w charakterze wolontariuszy i zostaną wskazani przez Zamawiającego Dla usługi szkoleniowej wymienionej w ust. III ( grupa x 30 osób = 30 osób) Wykonawca zorganizuje przejazd i 5-dniowy pobyt w miejscowości atrakcyjnej turystycznie, zlokalizowanej poza województwem świętokrzyskim, gdzie zrealizuje zajęcia szkoleniowe opisane w pkt -2 ust. III Dokładny opis w Załączniku nr do SIWZ W ramach usługi szkoleniowej wymienionej w ust. III (podczas 5 dniowego pobytu w miejscowości atrakcyjnej turystycznie). Wykonawca zapewni w ramach zaoferowanej ceny koszty transportu, ubezpieczenie, wyżywienie oraz zakwaterowanie oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Wykonawca zapewni również przynajmniej dwie wizyty w jednostkach, w których działają wolontariusze (np.: Centrum Wolontariatu, Hospicjum) w celu nawiązania kontaktów z podmiotami funkcjonującymi dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. W cenie wyjazdu Wykonawca powinien uwzględnić: minimum 4 opiekunów Dla wybranych uczestników usług szkoleniowych i kursów wymienionych w ust. I i II (osoby z najwyższą frekwencją oraz osoby najbardziej zmotywowane do uczestnictwa w praktykach) Wykonawca zapewni 0 miejsc na praktykach zawodowych u pracodawców po zakończeniu kursu na terenie powiatu buskiego w branży pokrewnej tematyce ukończonych szkoleń lub kierunków kursowych. Dla 0 osób okres trwania praktyk miesiąc kalendarzowy (średnio 2 dni po 5 godzin dziennie). Wykonawca zapewni praktyki w minimum 5 branżach dla absolwentów minimum 5 różnych szkoleń opisanych w ust. I i II). Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z organizacją praktyk, w tym w szczególności: dojazdów uczestników projektu na praktyki, zatrudnienia opiekunów praktyk (opiekunowie praktyk będą prowadzić również dzienniki praktyk) oraz stworzenia systemu motywacyjnego niezbędnego do zapewnienia systematycznego uczestnictwa ww. osób w praktykach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr Wymogi o charakterze ogólnym do prowadzonych szkoleń: Wymagany program szkolenia musi zawierać informacje, o których mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 77, poz. 93 ze zm.), a mianowicie: Nazwę i zakres szkolenia; Czas trwania i sposób organizacji szkolenia; Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia; Cele szkolenia; Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej; Treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; Sposób sprawdzenia efektów szkolenia. Programy szkoleń opracowane w zgodzie z powyższymi założeniami przedstawia wykonawca wraz z ofertą. Programy szkoleń muszą być zgodne ze szczegółowymi założeniami określonymi w Załączniku nr do SIWZ. 3.5 Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni uczestnikom zajęć: 3.5. Optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, zakładając kwotę minimum 400,00 zł na każdego ze 25 uczestników szkoleń i warsztatów wymienionych w pkt. 3. (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi propozycje wydatkowania tej kwoty wg cen rynkowych bez możliwości doliczania do tej kwoty własnej marży lub zysku. Kwota rozliczana będzie łącznie, a nie na poszczególne szkolenia, co oznacza, że wydatki można przesuwać między szkoleniami /warsztatami. Ostateczny kształt wydatkowania tej kwoty musi uzyskać akceptację Zamawiającego i musi być wydatkowana na wskazany cel w całości). W ramach ww. kwoty należy zapewnić materiały dydaktyczne, materiały biurowe, odzież ochronną, materiały do zajęć praktycznych na szkoleniach konieczne do zrealizowania programów szkoleń (m.in. podręczniki, zeszyty, długopisy, ołówki, kolorowe zakreślacze, teczki lub plecaki lub torby na materiały dydaktyczne i inne). Ponadto dla: usług szkoleniowych z elementami rehabilitacji należy zapewnić dla każdego uczestnika koszulkę i czapkę z daszkiem w celu ułatwienia identyfikacji osób niepełnosprawnych podczas zajęć z aktywizacji społecznej (np. wyjścia w góry na piesze wycieczki, wizyty w urzędach i instytucjach, bankach itp.). wyjazdowej usługi szkoleniowej dla wolontariuszy należy zapewnić dla każdego uczestnika wyprawkę w postaci: plecak, ręcznik, koszulka i czapka z daszkiem, kurtka przeciwdeszczowa, podstawowe środki higieniczne Odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, dostosowaną do liczby uczestników szkoleń i warsztatów w szczególności do osób niepełnosprawnych: należy zapewnić budynek dydaktyczny przystosowany

4 do osób niepełnosprawnych (podjazd, winda, platforma itp.). Budynek przystosowany do osób niepełnosprawnych na taki, który został zgłoszony i dopuszczony do użytkowania przez nadzór budowlany. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkoleń/warsztatów warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale muszą być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne, tablice interaktywne Poczęstunek na szkoleniach stacjonarnych składający się z gorącego posiłku i bufetu kawowego (ciastka, słodycze, paluszki, kawa, herbata, soki i woda mineralna) dla każdego uczestnika projektu z wyjątkiem dni, w których zajęcia dydaktyczne trwają mniej niż 6 godzin dydaktycznych Badania lekarskie m.in. lekarz medycyny pracy + badania psychologiczne + badania sanitarno-epidemiologiczne + badania lekarza uprawnionego do badań kierowców (na szkoleniach gdzie są wymagane) Ubezpieczenie wszystkich uczestników szkoleń od NNW Materiały dydaktyczne (podręczniki w wydaniu książkowym o treściach zgodnych z tematyką szkolenia) oraz cała dokumentacja związana z realizacją w/w szkolenia (listy obecności, harmonogram itp.) powinny być opatrzone znakami EFS i PO KL nazwą działania oraz tytułem projektu. Pomieszczenia, w których odbywać się będą szkolenia powinny być oznaczone logo EFS i PO KL oraz zawierać informację o nazwie szkolenia, Zamawiającym i źródle finansowania Transport zorganizowany na kursy zawodowe w przypadku zajęć szkoleniowych, które odbywałyby się poza miejscowością Busko-Zdrój Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli PCPR w Busku Zdroju oraz Instytucji Pośredniczącej, jaką jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych usług szkoleniowych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Do liczby godzin szkolenia wykazywanych w ofertach nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy państwowe Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: Dzienna lista obecności uczestników szkolenia; Codziennych list pokwitowania odbioru posiłków przez uczestników szkoleń; List osób ubezpieczonych; List osób poddanych badaniom lekarskim; Pokwitowań odbioru materiałów dydaktycznych do zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia. Dziennik zajęć zawierający m.in. wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych; Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych; Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia; Protokół z egzaminu jeżeli program szkolenia przewiduje organizację egzaminu Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: Niezgłoszeniu się uczestników na szkolenie; Przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób; Innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów: Faktury za przeprowadzoną usługę; Kserokopii ankiet oceniających, przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia; Imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie; Imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia; Kserokopii wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia; Kserokopii dziennika zajęć; Kserokopii list obecności; Kserokopii protokołu z egzaminu jeżeli wystąpił w trakcie organizacji szkolenia; Kserokopii oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych; Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem W przypadku szkoleń, gdzie program przewiduje zajęcia przy komputerze, każdy uczestnik musi mieć dostęp do niezależnego stanowiska komputerowego posiadającego niezbędne i legalne oprogramowanie oraz podłączenie do Internetu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.

5 3.5.7 W przypadku, gdy jednostka szkoląca nie posiada własnego lokalu sal dydaktycznych i pracowni na terenie Buska-Zdroju, należy przed podpisaniem umowy dołączyć do formularza ofertowego dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający prawo do dysponowania lokalem umożliwiającym przeprowadzenie zajęć (w trakcie badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizji lokalnej budynku i pomieszczeń lub wezwania Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających dopuszczenie budynku do użytkowania przez nadzór budowlany). Dysponowanie budynkiem (pomieszczeniami) nie może być ograniczone żadnymi zapisami do jego użytkowania w trakcie realizacji umowy W cenie szkoleń należy uwzględnić przeprowadzenie jednorazowego egzaminu państwowego na szkoleniach prawa jazdy kat. B i kat. C (WORD Kielce), szkoleniu kierowca wózków (UDT Kielce), szkoleniu Operator koparko - ładowarki i szkoleniu spawalniczym Wykonawca musi wyznaczyć osobę, która będzie kierownikiem koordynatorem kursu. Osoba ta musi posiadać uprawnienia pedagogiczne, przebywać (przez okres trwania kursu) w miejscu odbywania zajęć w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć i dysponować telefonem stacjonarnym lub komórkowym. Kierownikiem koordynatorem nie może być żadna z osób prowadzących zajęcia na szkoleniu W przypadku realizacji Wyjazdowej usługi szkoleniowej wraz z elementami rehabilitacji (ust. I) Wykonawca dla jednej grupy wyjazdowej w razie konieczności musi zapewnić osobę, posiadającą Certyfikat tłumacza języka migowego (planuje się aby uczestnikami jednej z grup szkoleniowych były osoby słabosłyszące i głuchonieme) i która będzie towarzyszyć uczestnikom podczas całej usługi szkoleniowej, zarówno w części stacjonarnej jak i wyjazdowej W przypadku szkoleń prawa jazdy kat. B i C Wykonawca musi wykazać liczbę posiadanych samochodów niezbędnych do realizacji zamówienia, minimalna ilość pojazdów została określona w postawionym warunku podmiotowym. 3.6 Wspólny Słownik; CPV , , , Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Termin i miejsce wykonania przedmiotu. 6.. Miejsce realizacji poszczególnych usług zostało szczegółowo określone w pkt. 3.2 Terminy szkoleń każdorazowo będą ustalane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, który zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu harmonogram szkolenia na minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Dla usług wymienionych w ust. I, III należy uwzględnić czasokres realizacji usług określony przez Zamawiającego w Pkt. 3.. Wszystkie usługi szkoleniowe i warsztaty należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. 7. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 7.. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 7..2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 7.2 O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące: 7.2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie należy złożyć: Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Zezwolenia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem: ) zezwolenia na realizacje szkoleń dla kandydatów na kierowców zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kat B i C. 2) zezwolenia na realizacje szkoleń dla operatorów koparko ładowarek zgoda Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na prowadzenie kursu: Operator koparkoładowarki. Kurs powinien zostać zorganizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U z 200r, Nr 8 poz. 263) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

6 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: minimum: Stacjonarno Wyjazdowa usługa szkoleniowa wraz z elementami rehabilitacji: 2 szkolenia grupowe Obsługa komputera z telepracą lub Organizator sprzedaży internetowej. 2 szkolenia grupowe Sztuka dekorowania/aranżacji wnętrz lub zdobienie metodą Decoupage. Minimum jedno z dwóch ww. rodzajów szkoleń były zrealizowane w systemie stacjonarno-wyjazdowym lub wyjazdowym. Szkolenie grupowe to szkolenie dla minimum 0 osób. Kursy zawodowe: 2 szkolenia grupowe Spawanie metodą TIG. 2 szkolenia grupowe Magazynier z obsługą wózków jezdniowych lub szkolenie grupowe Magazynier i szkolenie grupowe Kierowca wózków jezdniowych. 2 szkolenia grupowe Operator koparko ładowarki III klasa uprawnień. 2 szkolenia grupowe Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego lub szkolenie grupowe Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych i szkolenie grupowe Język niemiecki dla początkujących. 2 szkolenia grupowe Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym lub Opiekunka dziecięca. 2 szkolenia grupowe Kucharz małej gastronomii + catering organizacja przyjęć okolicznościowych lub szkolenie grupowe Kucharz małej gastronomii i szkolenie grupowe Catering organizacja przyjęć okolicznościowych. Szkolenie grupowe to szkolenie dla minimum 5 osób. Wyjazdowa usługa szkoleniowa dla wolontariuszy + hipoterapia szkolenie grupowe z zakresu ogólnych zasad i funkcjonowania wolontariatu. szkolenie grupowe z zakresu animatora środowiskowego. Szkolenie grupowe to szkolenie dla minimum 0 osób. Zajęcia indywidualne dla minimum 0 osób z zakresu Hipoterapii lub jazdy konnej. Kursy prawa jazdy kategorii B i kategorii C: szkolenie grupowe Kierowca samochodów osobowych kat. B. szkolenie grupowe Kierowca samochodów ciężarowych kat. C. Szkolenie grupowe to szkolenia dla minimum 3 osób. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń: minimum 500 tysięcy złotych. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dowód potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna za równoważną usługę szkoleniową pod względem programowym jeżeli w jej zakresie będzie zrealizowany program pod względem tematycznym i czasowym w 70% zgodny z programem określonym w Załączniku nr do SIWZ. W takich okolicznościach Zamawiający wymaga aby do wykazu usług zrealizowanych załączyć dodatkowo pełny program szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z wykazanych usług szkoleniowych jeżeli poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń (dzienniki zajęć, kopie wydanych zaświadczeń, listy obecności, itp.) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie w prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym lub cyklu kształcenia np. semestr w szkole, cykl wykładów, zrealizowanym w ciągu ostatnich 2 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7 Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Lp. Nazwa szkolenia Wymagania minimalne kadry dydaktycznej 2 3 Obsługa komputera z telepracą. Organizator sprzedaży internetowej. Sztuka dekorowania domu. 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera z telepracą nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Wszystkie osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe informatyczne. Minimum 2 osoby muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne. 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące organizowania sprzedaży internetowej nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Minimum osoba musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne. Minimum osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące sztuki dekorowania / aranżacji wnętrz nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Minimum osoba musi posiadać wykształcenie wyższe. Minimum osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 4 Decoupage. 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące technik plastycznych decoupage nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Minimum osoba musi posiadać wykształcenie wyższe z zakresu plastyki lub techniki. Minimum osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Spawacz metodą TIG. Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Operator koparko ładowarki III klasa uprawnień. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 2 osób z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu spawalnictwa nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Minimum osoba musi posiadać wykształcenie co najmniej wyższe. Minimum osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na kursach Kierowca wózków jezdniowych nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Minimum osoba musi posiadać wykształcenie wyższe. Minimum osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na szkoleniach Magazynier nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Minimum osoba musi posiadać wykształcenie wyższe. Minimum osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu Operator koparko ładowarki nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Minimum osoba musi posiadać wykształcenie co najmniej wyższe na kierunku mechanicznym, przygotowanie pedagogiczne i weryfikację Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Budownictwa Skalnego Minimum osoba musi posiadać wykształcenie średnie, przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia operatora koparko ładowarki osoba posiadająca wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania języka niemieckiego oraz 3 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń zakresu opieki nad osobami

8 z podstawami języka niemieckiego. starszymi i niepełnosprawnymi nabytym w ciągu ostatnich 2 lat w tym: Minimum jedna osoba musi posiadać tytuł lekarz medycyny lub tytuł naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu lub doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki lub doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym. Kucharz małej gastronomii + catering organizacja przyjęć okolicznościowych. Kierowca samochodów osobowych kat. B. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C. Ogólne zasady i funkcjonowanie wolontariatu. Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii. Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pielęgniarstwa Minimum 2 ze wskazanych osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 4 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu opieki nad dziećmi nabytym w ciągu ostatnich 2 lat w tym: Minimum jedna osoba musi posiadać tytuł lekarz medycyny lub tytuł naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu lub doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki lub doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii. Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pielęgniarstwa Minimum trzy ze wskazanych osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu Kucharz małej gastronomii + catering organizacja przyjęć okolicznościowych nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Minimum osoba musi posiadać wykształcenie wyższe gastronomiczne. Minimum osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach samochodowych kat. B nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Wszystkie osoby muszą posiadać ważną legitymację instruktora w zakresie kategorii objętej kursem. Minimum osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach samochodowych kat. C nabytym w ciągu ostatnich 2 lat. Wszystkie osoby muszą posiadać ważną legitymację instruktora w zakresie kategorii objętej kursem. Minimum osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne 2 osoby z wykształceniem wyższym i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu wolontariatu. 4 Animator środowiskowy. 2 osoby z wykształceniem wyższym i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu animatora środowiskowego, czasu wolnego dzieci i dorosłych.

9 5 Program aktywizacji społecznej na szkoleniach wyjazdowych. 6 osób, które będą opiekunami grupy wyjazdowej (Kierownik, pielęgniarka, rehabilitant, instruktor KO, 2 instruktorów/opiekunów). Minimum opiekun musi posiadać uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi tj. kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki lub studia na kierunku Rewalidacja lub studia na kierunku Pedagogika specjalna. osoba, musi posiadać Certyfikat tłumacza języka migowego Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: Lp. Nazwa szkolenia/ Wymagania minimalne dla szkolenia Ilość (szt.) Uwagi Ogólny wymóg lokalowy. Do zajęć stacjonarnych: Budynek znajdujący się w na terenie powiatu buskiego. Budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, liczba sal: 4 (w tym dwie pracownie komputerowe), każda z sal wyposażona jest w miejsca siedzące i stoliki, tablice, sprzęt audiowizualny, zestaw do prezentacji multimedialnych, flipcharty. Powierzchnia każdej z sal przystosowana jest do prowadzenia zajęć dla grupy minimum 30 osób. Budynek wyposażony w dwa pomieszczenia socjalne i dwa WC. 2 Do zajęć praktycznych realizowanych w ramach kursu Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG budynek spawalni zlokalizowany na terenie powiatu buskiego wyposażony w stanowiska spawalnicze dla każdego z uczestników szkolenia a także w pomieszczenie socjalne i szatnię wyposażoną w szafki ubraniowe dla każdego uczestnika kursu. Należy również podać dokładną nazwę i dane teleadresowe oferowanego budynku spawalni. 3 Do realizacji usług szkoleniowych wraz z elementami rehabilitacji należy podać w formie opisowej charakterystykę oferowanego ośrodka zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr do SIWZ. Należy również podać dokładną nazwę i dane teleadresowe oferowanego Ośrodka. 4 Do realizacji usługi dla wolontariuszy należy wskazać Ośrodek, w którym Wykonawca zapewni pobyt grupowy. Należy podać dokładną nazwę i dane teleadresowe oferowanego Ośrodka. 5 Autokar turystyczny, z WC, klimatyzacją, telewizorem + wideo, minibarkiem (kawa, herbata), minimum 45 miejsc, należy wskazać prawo do jego dysponowania oraz określić markę i model autokaru (do usług i wyjazdów wymienionych w Pkt. 3. ust. I, ust. III oraz wyjazdów opisanych w pkt ). Stacjonarno wyjazdowa usługa szkoleniowa wraz z elementami rehabilitacji Obsługa komputera z telepracą Zestaw do prezentacji multimedialnych (projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 2 Tablica interaktywna 3 Pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu. 4 Drukarka kolorowa 5 Skaner Stacjonarno wyjazdowa usługa szkoleniowa wraz z elementami rehabilitacji Organizator sprzedaży internetowej Zestaw do prezentacji multimedialnych (projektor multimedialny+ laptop + ekran, wizualizer) 2 Tablica interaktywna 3 Pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy: ZP.1.2015 Gmina Masłów Masłów, dnia 13.04.2015 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumbusko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumbusko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumbusko.pl Busko-Zdrój: Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu Schematom

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/21/2013

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Organizacja warsztatów aktywizacyjno-integracyjnych. połączonych z treningiem psychologicznym oraz szkoleń w ramach realizacji

Organizacja warsztatów aktywizacyjno-integracyjnych. połączonych z treningiem psychologicznym oraz szkoleń w ramach realizacji Organizacja warsztatów aktywizacyjno-integracyjnych połączonych z treningiem psychologicznym oraz szkoleń w ramach realizacji Projektu Numer ogłoszenia: 215704-2011; data zamieszczenia: 25.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.kazimierzaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.kazimierzaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.kazimierzaw.pl Kazimierza Wielka: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Lepsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261141-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wicko, 25 maja 2012 rok CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wicko, 25 maja 2012 rok CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku Wicko 39 84-352 Wicko woj. Pomorskie NIP: 841-101-54-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursów oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo