NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1

2 NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA Szczecin 2008

3 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej Skład komputerowy i druk: Grapus Sp. z o.o., Szczecin tel , ISBN Nakład egz. PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYM ZACHOWANIOM RAZEM BEZPIECZNIEJ

4 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej książki, a w szczególności: nadkom. Markowi Rupentalowi, zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, pod redakcją którego powstała ta książka; zespołowi redakcyjnemu w składzie: - Izabela Pawlak - Kuratorium Oświaty w Szzecinie - Katarzyna Opalińska - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Beata Zarzecka - WRD KWP w Szczecinie - Artur Ostrowski - WRD KWP w Szczecinie - Marek Zajdel - WRD KWP w Szczecinie - Marzena Maćkowiak-Pluta - Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Waldemar Palejko - WKS KWP w Szczecinie oraz nadkom. Grzegorzowi Sudakow, Naczelnikowi WRD KWP w Szczecinie, za konsultacje i pomoc merytoryczną w przygotowaniu książki. Zarząd Fundacji Razem Bezpieczniej

5

6 SPIS TREŚCI Rodział I ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA DROGACH. WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W RUCHU DROGOWYM Marek Rupental, Katarzyna Opalińska, Beata Zarzecka...8 Rodział II ROWER I BEZPIECZEŃSTWO CO O ROWERZE DZIECKO WIEDZIEĆ POWINNO Marek Zajdel...49 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Izabela Pawlak...86 Rodział III BEZPIECZEŃSTWO W REJONIE SZKOŁY Artur Ostrowski...95 Rodział IV PORADNIK DOTYCZĄCY TWORZENIA I FUKCJONOWANIA MIASTECZEK RUCHU DROGOWEGO ORAZ ORGANIZACJI EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ Komenda Główna Policji Rodział V KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH PRZESTRZENI Marzena Maćkowiak-Pluta, Waldemar Palejko

7 6

8 Szanowni Państwo Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności, musimy coraz bardziej wyposażać je w umiejętności przewidywania i unikania różnych zagrożeń. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego województwa stale zastanawiamy się jak ich uchronić przed różnego rodzaju zagrożeniami. Jednymi z podstawowych, są te związane z ruchem drogowym. Każdy nauczyciel, wychowawca i opiekun zdaje sobie sprawę, iż dziecko idące do szkoły musi znać podstawowe zasady ruchu drogowego, aby bezpiecznie do niej dotrzeć. Mimo, że wiele instytucji i organizacji uczy zasad bezpieczeństwa, nie wszystkie dzieci są jednak przygotowane do uczestnictwa w ruchu drogowym i nie wszystkie są w stanie sprostać wymaganiom trudnych warunków na drodze. Rozwój techniki, motoryzacji i stale zwiększająca się ilość samochodów poruszających się po naszych drogach stanowią coraz większy problem i zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim dla dzieci. Dlatego uważamy, że dzieci powinny być od najmłodszych lat wyposażane w te niezbędne do życia i prawidłowego funkcjonowania umiejętności i nawyki bezpiecznego zachowania się na drogach. Należy rozwijać w nich zdolności poznawcze takie jak : wyobraźnia, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientacja czasowa i przestrzenna, spostrzegawczość wzrokowa i słuchowa. Zdobyte wiadomości, refleksja nad zachowaniem swoim i innych uczestników ruchu drogowego poprzez zabawę, inscenizację i naśladowanie odpowiednich czynności powinny stanowić podstawę do kształtowania właściwych zachowań dzieci na drodze. Chcąc wzbogacić Państwa działania a także pomóc Wam w ich realizacji Fundacja Razem Bezpieczniej ma przyjemność przekazać Państwu pierwszą publikację z serii Biblioteka Bezpiecznej Szkoły. Mamy nadzieję, że przygotowane informacje opisujące w sposób bardzo szeroki przedstawioną problematykę pozwolą Państwu wzbogacić dotychczasowe działania edukacyjne, jak i uaktualnić posiadaną już wiedzę. Serdecznie zapraszamy do lektury. Przedstawiciele Fundacji Razem Bezpieczniej Marzena Maćkowiak-Pluta Waldemar Palejko 7

9 I. Analiza bezpieczeństwa dzieci na drogach województwa zachodniopomorskiego w 2007 roku Koniec XX oraz początek XXI wieku nacechowane są dynamicznym rozwojem nowoczesnej technologii, a w szczególności motoryzacji. Następstwem tego jest bardzo szybki wzrost ruchu drogowego, który obnażył społeczny problem nieprzystosowania się człowieka do bezpiecznego uczestnictwa w tym ruchu. Tak szybkiemu wzrostowi motoryzacji nie towarzyszy bowiem równie, dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej oraz budowa skutecznego systemu, który ułatwiłby ludziom dostosowanie się do wymogów bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Odczuwalny jest szczególnie brak powszechnej idei kreowania postaw antywiktymizacyjnych w ruchu drogowym, co skutkuje negatywnymi skutkami ubocznymi towarzyszącymi rozwojowi współczesnej motoryzacji. Wśród nich dominują straty społeczne i materialne będące wynikiem wypadków drogowych. Szczególnie słabym ogniwem w systemie komunikacji drogowej jest pieszy uczestnik ruchu. W tej grupie najbardziej narażone są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. W Polsce gdzie motoryzacja rozwija się dynamicznie, a nakłady na edukację komunikacyjną społeczeństwa są znikome w stosunku do strat powypadkowych, odczuwalny jest brak jednolitego, spójnego i skutecznego systemu działań zapobiegawczo-profilaktycznych. Kształtowanie postaw wśród dorosłych jest działaniem bardzo trudnym, tak więc działania edukacyjne ukierunkowane na kształtowanie postaw antywiktymizacyjnych powinny być skierowane na dzieci i młodzież. Rozkwit motoryzacji powoduje zmiany w życiu społeczeństwa, a przemysł motoryzacyjny należy do najlepiej rozwijających się, co wiąże się ściśle z postępem technicznym przynoszącym nowoczesne rozwiązania techniczne. Rozwój motoryzacji ma nie tylko dobre, ale i złe strony. Bardzo duża liczba wypadków drogowych, degradacja środowiska i zdecydowane preferencje w ruchu drogowym dla zmotoryzowanych to najważniejsze problemy współczesnego społeczeństwa. Dynamiczny i ciągle niekontrolowany rozwój tej dziedziny naszego życia przyczynił się do jego polepszenia standardów jak i ich pogorszenia. Z jednej strony upowszechnienie motoryzacji poprzez wielką liczbę pojazdów, a z drugiej zbyt późno dostrzeżony problem szkodliwości emisji spalin na środowisko naturalne. Upowszechnienie motoryzacji to również wzrost poczucia zagrożenia życia i zdrowia obywateli. W ankietach dotyczących poczucia 8

10 bezpieczeństwa człowieka np. zagrożenie wojną, plasuje się na znacznie dalszych pozycjach niż strach przed wypadkiem drogowym. Można z tego wnioskować o niskim poczuciu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W Polsce zauważa się bardzo szkodliwą społecznie gloryfikację motoryzacji, a samochód przez wielu młodych ludzi jest postrzegany jako przedmiot kultu. Postępowi cywilizacji nieodłącznie towarzyszy rozwój motoryzacji oraz innych dyscyplin z nią związanych. Przyjmując, że cywilizacja to poziom rozwoju społeczeństw w określonym okresie historycznym wraz z jego poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania przyrody, rozwojem sił wytwórczych oraz nagromadzeniem innych dóbr to wyraźnie widać, że w ostatnich 100 latach dominuje dynamiczny rozwój cywilizacji technicznej i przemysłowej. Następuje dehumanizacja życia, a współczesny człowiek, który poddał się wyścigowi technologii, zagubił podstawowe wartości. Obnażona zostaje bezradność człowieka wobec nowych i trudnych wyzwań cywilizacyjnych. Uwidacznia się lęk przed nowoczesną technologią. Takie negatywne zjawiska można zauważyć wśród uczestników ruchu drogowego, którego rozwój jest obecnie przyjęty jako miara rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Zagrożenie pieszych w ruchu drogowym w Polsce jest od wielu lat wysokie i kilkakrotnie wyższe niż w innych krajach. Piesi stanowią blisko 30% ofiar (zabici i ranni) wypadków drogowych w Polsce, a w innych krajach Unii Europejskiej tylko 8 %. Zwiększenie bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do wygodnego poruszania się pieszych powinno być traktowane jako obowiązek kompetentnych organów i stanowić wyzwanie dla władz rządowych, samorządowych, Policji, szkolnictwa, mediów i innych organizacji. Duża liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych to przede wszystkim skutek nadmiernej prędkości pojazdów, niewłaściwego traktowania pieszych przez kierowców oraz nieskutecznej ochrony pieszych użytkowników dróg. Należy jednak pamiętać o innym aspekcie tej problematyki, a mianowicie niewłaściwych zachowań pieszych, którzy sami generują zagrożenia w ruchu drogowym. Analiza wypadków drogowych z udziałem pieszych wskazuje, że zdecydowana ich większość jest następstem lekceważenia i braku poszanowania dla przepisów prawa. Policja ruchu drogowego organizuje szereg różnego rodzaju przedsięwzięć głównie prewencyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. 9

11 Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: organizowanie spotkań i prowadzenie szkoleń osób zajmujących się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, kampanie mające na celu przypomnienie uczniom szkół o zasadach zachowania się na drodze i bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym, przeprowadzana w pierwszych dniach nowego roku szkolnego, działania Drogi w rejonach szkół są bezpieczne i Bezpieczna droga do szkoły, w czasie wakacji przeprowadzone są działania prewencyjne pn.: Bezpieczne wakacje, Tydzień bezpieczeństwa pieszych, Jabłko- cytryna. Celem ich jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wakacyjnego odpoczynku, uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, iż piesi są pełnoprawnymi jego uczestnikami, działania lokalne Zebra, festyny rodzinne pod hasłem Stop wypadkom żyj bezpiecznie, Bądź bezpieczny na drodze, jak również akcja pn. Bezpieczne przejście poświęcona problematyce bezpieczeństwa na drodze, edukacyjny kurs na kartę rowerową, prowadzony na łamach prasy przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie, zakończony festynem pod nazwą Medialna karta rowerowa i motorowerową. Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, należy od najmłodszych lat uczyć zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz poszanowania przepisów prawa. Należy położyć znacznie większy nacisk na wychowanie komunikacyjne w szkołach podstawowych. W grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego z całą pewnością na pierwsze miejsce wysuwają się piesi - najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana wiekowo grupa użytkowników dróg, która narażona jest na największe ryzyko utraty życia lub zdrowia w wyniku kontaktu z pojazdami. Na tle krajów Unii Europejskiej w Polsce występuje największy wskaźnik ofiar śmiertelnych. Liczba zabitych na 100 wypadków drogowych w 2006 roku w naszym kraju wyniosła 11.2 (2007 roku wyniosła 11,7), podczas gdy w Niemczech 1.6 a w Czechach 4.8. Porównanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym zakresie w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przedstawia ilustracja: 10

12 Należy jednak podkreślić, że w ostatnim dziesięcioleciu (poza rokiem 2000 i 2007) liczba wypadków, zwłaszcza tych najtragiczniejszych, oraz ich ofiar systematycznie malała. W roku 2007 liczba wypadków była o 35,6% mniejsza w porównaniu z rokiem 1997, a liczba ofiar śmiertelnych spadła o 23,6%. Ta istotna poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach została osiągnięta w sytuacji wzrostu natężenia ruchu drogowego spowodowanego powiększającą się liczbą pojazdów silnikowych zarejestrowanych w kraju, a także zwiększeniem się ruchu tranzytowego z udziałem obcokrajowców (w roku 2007 na teren naszego kraju wjechały ponad 62 miliony pojazdów). Należy dodać, że infrastruktura drogowa oraz przepustowość dróg nie nadążała za zmianami i potrzebami w tym zakresie. Szczegółowe tendencje występujące w Polsce w latach przedstawia tabela: 11

13 W województwie zachodniopomorskim tendencje związane ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym są podobne jak w całym kraju. Po trwającej kilka lat tendencji spadkowej liczba wypadków i ich ofiar, w 2007 roku zaznaczył się kilkuprocentowy wzrost. W ostatnim dziesięcioleciu widoczny jest systematyczny spadek liczby zdarzeń drogowych spowodowanych przez dzieci i młodzież szkolną. W latach liczba wypadków spowodowanych przez: dzieci szkół podstawowych uległa dalszemu spadkowi; uczniów szkół gimnazjalnych nieznacznie zwiększyła się; uczniów szkół ponadgimnazjalnych po dwuletnim spadku w 2007 roku odnotowany został wzrost. Należy podkreślić, że w 2007 roku ogólna liczba wypadków drogowych w skali całego kraju była większa o 5,4%. Udział w wypadkach dzieci w przekroju wieku na terenie Polski przedstawia wykres: Już w 1921 roku Komendant Główny Policji Państwowej w Polsce wydał rozkaz nr 130, który dotyczył zachowania dzieci wobec przejeżdżających samochodów. W dokumencie tym czytamy: Przy obecnym przyśpieszonym tempie życia i braku środków lokomocyjnych, gdy używanie samochodu przestaje być przedmiotem zbytku i rozrywką, należy dążyć do usunięcia objawów narażających na niebezpieczeństwo osoby jadące samochodem, wywołanych lekkomyślnością lub złą wolą niektórych warstw ludności. Do tych objawów należy zaliczyć zachowanie się wobec przejeżdżających samochodów dziatwy szkolnej, wiejskiej i małomiasteczkowej, co wielokrotnie stwierdzano. 12

14 Przed 87 laty jadący pojazd, w szczególnością wiejską drogą, był atrakcją, ale równocześnie wzbudzał wiele obaw, a dla najmłodszych uczestników ruchu był często źródłem lęku. Taki stan w naturalny sposób budził odruchy braku akceptacji. Współcześnie taki pogląd w sposób naturalny wywołuje sprzeciw. Jednak pomimo dynamicznego rozwoju motoryzacji i uznania jej doniosłej roli w rozwoju cywilizacji rola dzieci i ich poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nadal jest jednym z podstawowych i wciąż nierozwiązanych problemów społecznych. Udział dzieci w różnych dziedzinach życia społecznego, a do takich przecież zaliczamy ruch drogowy, realizuje się na odmiennych zasadach niż w przypadku osób dorosłych. Wieloletnie obserwacje wszystkich uczestników ruchu drogowego wskazują, że kierowcy oczekują od dzieci zachowań przypisanych osobom dorosłym, np. poprawnego postrezgania i odczytywania sytuacji drogowych. Zapominają, że nie do końca ukształtowana wyobraźnia dziecka może stawić element decydujący o stanie jego zagrożenia w ruchu drogowym. Szczegółowa analiza danych dotyczących ofiar wypadków drogowych wskazuje, że w grupie wiekowej 0 6 lat największy odsetek ofiar śmiertelnych stanowili piesi oraz pasażerowie samochodów osobowych. Konkluzja ta odnosi się do rannych. W grupie wiekowej 7 14 lat wśród ofiar oprócz pieszych i pasażerów pojawiają się także rowerzyści. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2007 roku w wypadkach drogowych doznało obrażeń ciała 240 dzieci do lat 15, a 9 dzieci zostało zabitych. Dla właściwego zobrazowania problematyki udziału dzieci w wypadkach drogowych należy uwzględnić wiele czynników mających wpływ na powstawanie takich zagrożeń. Stworzenie katalogu typowych zagrożeń dzieci w ruchu drogowym jest możliwe na podstawie analizy statystyki wypadków drogowych oraz informacji jakimi dysponuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wypadki drogowe spowodowane przez dzieci i młodzież szkolną na terenie województwa zachodniopomorskiego W województwie zachodniopomorskim w okresie ostatnich 3 lat, liczba wypadków drogowych spowodowanych przez dzieci i młodzież szkolną do lat 17 utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 13

15 Tabela nr 1 Sprawcy wypadków drogowych według wieku Według wszystkich danych statystycznych dotyczących wypadków drogowych z udziałem dzieci, najwięcej z nich notuje się w miastach. Ta wysoka liczba jest wynikiem specyfiki ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich, gdzie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni istnieje ogromne natężenie ruchu, a jego uczestnicy zmuszeni są do korzystania ze wspólnych obszarów przeznaczonych dla wielu uczestników tego ruchu jednocześnie. W 2007 roku najwięcej wypadków drogowych z winy najmłodszych uczestników ruchu miało miejsce na terenie miasta Szczecina: 7-12 lat - 21 wypadków, lat 15 wypadków, lat 10 wypadków. 14

16 Tabela nr 2 Sprawcy wypadków drogowych w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego W 2007 roku dzieci w wieku do 6 lat, niemal wszystkie wypadki drogowe spowodowały jako piesi uczestnicy ruchu drogowego. Natomiast uczniowie szkół podstawowych już co 5 wypadek drogowy spowodowali już jako kierujący pojazdem. Problematykę tą przedstawia wykres. 15

17 Zdecydowanie najwięcej wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych zaistniało z powodu nieostrożnego wejścia na jezdnię przed jadącym pojazdem. Takie zachowanie dzieci wynika z ich impulsywnych reakcji i roztargnienia. Często w warunkach ruchu miejskiego charakteryzującego się m.in. zwartym ruchem pojazdów, dzieci nie dokonują właściwej oceny odległości oraz prędkości jazdy pojazdów. Dzieci znajdując się strefie przejść dla pieszych zapominają o fakcie, że wolno im wejść na to przejście tylko w momencie, kiedy nie nadjeżdża żaden pojazd. Wyraźnie dominuje przekonanie, że takie miejsce to azyl dla pieszych na drodze. Zapomina się o zasadzie, że pieszy posiada bezwzględnie pierwszeństwo na przejściu tylko w momencie kiedy już się na nim znajduje, a nie w momencie wchodzenia na nie. Przykładem może być wypadek, który zaistniał w dniu roku o godz na ul. Szczecińskiej w Szczecinku. Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen potrącił dziewczynkę lat 11, który wbiegła na jezdnię nabiegając na prawy bok samochodu, na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Obrażeń ciała doznała dziewczynka w postaci urazu głowy. Została przewieziona do szpitala gdzie pozostała na leczeniu. 16

18 Tabela nr 3 Przyczyny wypadków drogowych z winy pieszego Kolejną grupą uczestników ruchu drogowego narażoną w szczególny sposób na uczestnictwo w wypadkach drogowych, są dzieci w wieku 7 12 lat poruszające się po ulicach na rowerach. Ze względu na specyfikę ruchu miejskiego, charakteryzującego się dużą dynamiką poruszania się pojazdów, na bardzo ograniczonej przestrzeni oraz brakiem wydzielonych ścieżek dla rowerzystów, dzieci - rowerzyści nie zawsze są 17

19 w stanie dostosować tempo jazdy i styl do aktualnej sytuacji drogowej, między innymi z takich przyczyn również uczestnictwo w ruchu jest dla dzieci niebezpieczne. Ponadto wiele z nich nie potrafi zastosować elementarnych przepisów obowiązujących rowerzystów. Osoby w wieku od 16 do 17 lat najwięcej wypadków drogowych spowodowały nie jadąc rowerem lecz kierując samochodem osobowym. Przy czym należy podkreślić, że w tym wieku osoby takie nie posiadają prawa jazdy, a samochód najczęściej bierze za cichym pozwoleniem rodziców. Szczegółowe dane przedstawia tabela. Tabela nr 4 Wypadki drogowe według rodzaju pojazdu Trudności związane z bezpiecznym udziałem w ruchu drogowym w rejonach miejskich i poza miejskich wiążą się również z tym, że te obszary zwykle pozbawione są wytyczonych miejsc dla ruchu pieszych (nawet w postaci poboczy) oraz rowerowych. W związku z tym dzieci poruszają się po tej części drogi, która przeznaczona jest dla pojazdów. Takie wspólne korzystanie z jezdni znacznie podnosi ryzyko i prawdopodobieństwo wypadku. Dodatkowym utrudnieniem jest 18

20 brak infrastruktury drogowej podnoszącej bezpieczeństwo. W omawianych obszarach brak sygnalizacji świetlnej, wyznaczonych przejść dla pieszych, kładek oraz oświetlenia, szczególnie niebezpiecznych, słabo widocznych odcinków dróg. Charakterystyczne zagrożenia dzieci - rowerzystów w ruchu drogowym: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu Takie zachowanie jest wynikiem braku właściwej oceny sytuacji drogowej oraz nieznajomości elementarnych przepisów ruchu drogowego. Rowerzysta niewłaściwie ocenia prędkość pojazdów, ich odległość itp. Dodatkowo często zdarza się tzw. wymuszanie pierwszeństwa przejazdu w rejonie skrzyżowań. Jest to wynik nieznajomości praw o ruchu drogowym. Często dzieci - rowerzyści w dowolny sposób jeżdżą po chodnikach i w momencie zjazdu na jezdnię wpadają pod jadące pojazdy. Takie sytuacje powstają w miejscach, gdzie brakuje dróg dla rowerów, gdzie występuje duże skomplikowanie organizacji ruchu drogowego, które w znaczny sposób przekracza wiedzę i umiejętności młodego rowerzysty. Dziecko w takiej sytuacji podświadomie szuka schronienia na chodniku. W momencie wyjaśnienia, uproszczenia takiej sytuacji wraca na jezdnię bez należytej uwagi. nieprawidłowo wykonywany manewr wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego Wyprzedzanie jest jednym z najniebezpieczniejszych manewrów na drodze. Dzieci poruszające się po ulicach na rowerach mają duże kłopoty z prawidłowym wykonaniem wyprzedzania. Bardzo często wykonują ten manewr w miejscach zakazanych, takich jak obszary o złej widoczności drogi, a przeprowadzenie całego manewru jest nacechowane niewłaściwą oceną prędkości własnej i innych uczestników ruchu drogowego, odległości a także własnych możliwości fizycznych. W związku z tym powstaje niezwykle groźna dla uczestników ruchu sytuacja. Przykładem może być wypadek drogowy, który zaistniał w miejscowości Stary Borek w dniu r. o godz , gdzie kierujący rowerem lat 8 jadąc za ciągnikiem rolniczym podjął manewr wyprzedzania, zjechał na lewą stronę jezdni wprost pod jadący z przeciwnego kierunku samochód marki Ford Transit w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia się. Kierujący rowerem doznał urazu głowy i został przewieziony do szpitala na dalsze leczenie. 19

21 jazda na rowerze wzdłuż przejść dla pieszych Takie zachowanie rowerzystów powoduje kolizje z pojazdami jadącymi w prawidłowy sposób. Często rowerzyści korzystają z chodnika i w naturalny sposób przyjmują zasady poruszania się po drogach przewidzianych dla pieszych. Realizuje się to m.in. jazdą wzdłuż przejść dla pieszych. Wielokrotnie jest to podyktowane chęcią skrócenia sobie drogi przejazdu przez obszar skrzyżowania. Przykładem może być wypadek, który zaistniał w dniu r. około godziny w Policach przy ul. Szkolnej, gdzie kierujący rowerem lat 13 przejeżdżając wzdłuż przejścia dla pieszych uderzył w lewy bok jadącego pojazdu. W wyniku wypadku rowerzysta upadł na jezdnię doznając obrażeń ciała. Nieletniego rowerzystę z urazem nogi przewieziono do szpitala gdzie pozostał na obserwacji. nieprawidłowo wykonany manewr omijania innych uczestników ruchu drogowego lub przeszkody W trakcie omijania innych uczestników ruchu drogowego lub przeszkody drogowej rowerzyści omawianej grupy wiekowej często źle oceniają odległości od przeszkody lub jej gabaryty. Jest to powodem wjeżdżania na część jezdni przeznaczoną dla pojazdów jadących w kierunku przeciwnym. Takie zachowanie powoduje bardzo groźną sytuację drogową mogącą zakończyć się tzw. zderzeniem czołowym, co w konsekwencji prowadzi do ciężkich obrażeń lub nawet skutku śmiertelnego rowerzysty. nieprawidłowe wymijanie innych uczestników ruchu drogowego Wymijanie to manewr polegający na przejechaniu obok innego uczestnika poruszającego się w kierunku przeciwnym. W zwartej zabudowie miejskiej przy dużym natężeniu ruchu istotna jest właściwa ocena odległości między wymijającymi się pojazdami. Często rowerzyści zaabsorbowani sytuacją drogową źle oceniają ten dystans i uderzają w boczne burty innych pojazdów, oraz wywracają się w wyniku zawirowań powietrza jakie powstają przy wymijaniu dużych pojazdów. Przykładem może być wypadek drogowy, który miał w miejsce w Międzywodziu na ul. Zwycięstwa w dniu r. o godz Kierująca rowerem trzykołowym 11 letnia dziewczynka jadąc jezdnią ulicy Zwycięstwa kiedy zobaczyła jadący z przeciwnego kierunku samochód wystraszyła się i chciała zjechać na chodnik. Nie zdołała jednak opanować kierownicy i przednie koło odbiło się od krawężnika na skutek czego ponownie wjechała na jezdnię pod jadący samochód. W wyniku wypadku dziewczynka doznała urazu głowy i pozostała na dalszym leczeniu w szpitalu. 20

22 czepianie się innych pojazdów Takie zachowanie dzieci jadących rowerami wynika z nieświadomości niebezpieczeństwa, wywołanego czepianiem się dużych pojazdów np.: autobusów, przyczep ciągnikowych. W ocenie rowerzysty są to pojazdy powolne. Taka ocena bierze się z fałszywego rozpoznania prędkości pojazdu oraz z faktu, iż porusza się prawą stroną jezdni, czyli tym pasem, który jest wspólny z rowerzystami. Zasłonięta droga przed pojazdem i skupienie uwagi na utrzymaniu się przy pojeździe determinują zachowanie dziecka. Jednocześnie utrzymanie jedną ręką kierownicy, a drugą pojazdu powoduje brak panowania nad rowerem i upadek. Tabela nr 5 Przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego 21

23 Najwięcej wypadków z udziałem dzieci notuje się w miastach. Ta wysoka liczba jest wynikiem specyfiki ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich, na stosunkowo niewielkiej przestrzeni istnieje ogromne natężenie ruchu, a jego uczestnicy wielokrotnie zmuszeni są do korzystania ze wspólnych obszarów przeznaczonych dla wielu uczestników tego ruchu jednocześnie. W takich warunkach drogowych najczęściej ulegają wypadkom dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Z kolei dzieci młodsze w okolicach zamieszkania, a starsze w dalszej odległości od tego miejsca najczęściej w drodze do lub ze szkoły. Taki podział wynika z małej aktywności dzieci młodszych i przebywania ich w okolicach domów w czasie kiedy dzieci starsze przemieszczają się w inne rejony miasta. W przedstawionej analizie najwięcej wypadków i ofiar odnotowano od kwietnia do listopada. Za to najbardziej zagrożonymi miesiącami są maj i czerwiec około 26 % wypadków jest powodowanych właśnie w tym czasie. Trudno jednocześnie stwierdzić dlaczego tak się dzieje. Być może wynika to z dekoncentracji spowodowanej aurą i zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego. 22

24 Tabela nr 6 Wypadki drogowe w poszczególnych miesiącach Dniem największego zagrożenia był w omawianym okresie piątek. Z winy dzieci i młodzieży odnotowano 23 wypadki, co stanowi 19,5% wszystkich wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, które wydarzyły się w ciągu omawianego tygodnia. Najprawdopodobniej związane jest to z rozprężeniem weekendowym (nie tylko zresztą dla dzieci). 23

25 Tabela nr 7 Wypadki drogowe według dni tygodnia Największe zagrożenie wystąpiło w analizowanym okresie w godzinach (ok. 23 % ogółu wypadków z winy dzieci do lat 17. Pora to nieprzypadkowa, wszak na te właśnie godziny przypada powrót większości dzieci ze szkoły do domu, najczęściej bez odpowiedniej opieki dorosłych - ci ostatni zaś np. rodzice w tym czasie albo jeszcze pracują, albo też są w drodze z pracy do domu. Tabela nr 8 Wypadki drogowe według godzin powstawania 24

26 W 2007 roku uczniowie szkół podstawowych byli sprawcami 44 wypadków drogowych (dziewczynki 34,1 %, chłopcy 65,9 %). Podobne tendencje procentowe widoczne są w kategorii wiekowej lat. Wraz z dorastaniem różnice w liczbie spowodowanych wypadków drogowych powiększały się na niekorzyść chłopców. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dziewczynki 33,3 %, chłopcy 66,7 %. Tabela nr 9 Wypadki drogowe według płci Niestety, wśród gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych odnotowuje się już przypadki spowodowania zdarzeń drogowych w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Tabela nr 10 Zdarzenia drogowe z winy nietrzeźwych uczestników ruchu Dzieci i młodzież szkolna jako ofiary wypadków drogowych w województwie zachodniopomorskim. W latah w województwie zachodniopomorskim odnotowano wzrost liczby zabitych wśród dzieci do lat 12. Natomiast wzrost liczby rannych odnotowano wśród dzieci od 7 do 15 lat. Szczegółowe informacje dotyczące ofiar wypadków drogowych w poszczególnych grupach wiekowych w latach na terenie województwa zachodniopomorskiego przedstawia tabela: 25

27 Tabela nr 11 Ofiary wypadków drogowych według wieku 26

28 Największe zagrożenie występuje na terenie miasta Szczecina, w 2007 roku odnotowano 110 ofiar wypadków drogowych. Najmniej ofiar było w powiecie świnoujskim 4 ofiary, powiecie choszczeńskim 6 ofiar i powiecie świdwińskim 6 ofiar. Tabela nr 12 Ofiary wypadków drogowych w poszczególnych powiatach Najwięcej osób rannych w kategorii wiekowej od 7 do 15 lat odnotowano wśród pieszych uczestników ruchu, a zabitych wśród użytkowników samochodów osobowych (5 ofiar śmiertelnych). Natomiast uczniowie 27

29 szkół ponadgimnazjalnych najczęściej odnosili obrażenia jako użytkownicy samochodów osobowych (6 ofiar śmiertelnych i 44 osoby ranne). Przykładem może być wypadek drogowy, który zaistniał w dniu r. w Szczecinku. Kierująca samochodem osobowym marki Peugeot z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu i uderzyła w drzewo. W wyniku wypadku 4 osoby poniosły śmierć na miejscu, w tym dwoje dzieci w wieku 8 lat. 28

30 Tabela nr 13 Ofiary wypadków drogowych według użytkownika drogi Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie zachodniopomorskim oceniane jest negatywnie, ale w porównaniu z innymi województwami sytuacja na drogach w Zachodniopomorskiem jest dobra. Dynamika liczby wypadków drogowych ma charakter dodatni. Zwiększa się wypadkowość, a skutki zdarzeń są coraz bardziej drastyczne. Wzrasta liczba osób ginących w wyniku wypadków drogowych. Jedną z bardziej wypadkogennych grup uczestniczących w ruchu drogowego są dzieci. Ich wiedza i umiejętności oraz przygotowanie do bezpiecznego uczestnictwa w tym ruchu są niewystarczające, aby zapobiec rozwojowi zjawiska. Budowanie społecznego systemu wartości, gdzie bardzo istotnym elementem powinno być wychowywanie dzieci w duchu poszanowania prawa może okazać się optymalnym sposobem wpływania na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. 29

31 Rodzaje uczestnictwa w ruchu drogowym W świetle treści ustawy Prawo o ruchu drogowym, aktu prawnego regulującego zasady uczestnictwa w tym ruchu na terenie Polski, podmiotem tego uczestnictwa są wszyscy, którzy znajdują się na drodze. W artykule nr 2 Prawa o ruchu drogowym zamieszczone jest określenie uczestnika ruchu, którym jest pieszy, kierujący a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. Istnieje podział ze względu na rodzaj uczestnictwa w ruchu drogowym: pod względem biernego i czynnego uczestnictwa, jak również ze względu na indywidualne i zbiorowe uczestnictwo w tym ruchu. Ten podział jest inny niż w Prawie o ruchu drogowym lecz pod względem obowiązującego prawa jest zgodny z treściami ustawy. Należy zwrócić uwagę na dwa podstawowe pojęcia w kodeksie drogowym jakimi są pieszy i kolumna pieszych. Pieszy jest to osoba, która znajduje się poza pojazdem na drodze. To również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, a także osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej. Dla omawianej grupy pieszych, szczególnie ważne jest to, że może poruszać się również na rowerze po chodniku i jest traktowany jako pieszy, czyli podlega takim samym przepisom ruchu drogowego. W rozumieniu ustawy pieszym jest oczywiście np. dziecko jadące na sankach, nartach, łyżwach, deskorolce. W treści ustawy zabrania się dzieciom poniżej 7-go roku życia samodzielnego poruszania się na drodze, natomiast dziecko 10-cio letnie może stać się opiekunem takich dzieci w ruchu drogowym. Kolumna pieszych jest to zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę. Kolumna pieszych do 10 roku życia podlega szczególnym przepisom. W czasie przemarszu taka grupa zobowiązana jest przestrzegać przepisów jak piesi indywidualni. Ponadto piesi do 10-ciu lat mogą chodzić tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Dodatkowo nie może poruszać się po jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności. Wszystkie zasady określone dla tej grupy uczestniczącej w ruchu drogowym mają na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci w ruchu. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca nie określa liczby dzieci w kolumnie, a do opieki nad nią zobowiązuje minimum jedną osobę pełnoletnią. W tym przypadku warto posiłkować się innymi przepisami o opiece nad nieletnimi w czasie np. wycieczek szkolnych są to przepisy MEN-owskie, znacznie mniej liberalne w stosunku do treści omawianej ustawy. 30

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Lubinie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ w GIMNAZJUM NR 3 w LUBINIE Podstawa prawna: Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W LUCYNOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU Załącznik do Zarządzenia nr 7 z dnia 3 czerwca 2013 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU I. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie Podstawa prawna: 1) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach Załącznik do Zarządzenia nr 15/14/15 z dnia 14.01.2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla Cz. 1 www.marwie.net.pl mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla mogę prowadzić pojazd wymieniony wyżej z przyczepą

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Piesi. Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg

Piesi. Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg Ta część skierowana jest do kierowców pojazdów silnikowych i rozwija informacje zawarte w części 5, poświęconej dobrym nawykom w kierowaniu pojazdami.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BARANOWIE Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.) 1. Kartę

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego.

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego. 1. 1. Elementy drogi 2. Podstawowe pojęcia 3. Uczestnicy ruchu drogowego 4. Przepisy regulujące zasady ruchu drogowego Kodeks drogowy, Prawo o ruchu drogowym http://www.rodmos.pl/doc/kodeks.pdf 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba Bezpieczeństwo w ruchu drogowym st. asp. mgr Artur Kuba Zasady bezpieczeństwa Bezpieczna prędkość - w ruchu drogowym prędkość jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Wypadki drogowe w Warszawie 2500 w ach 2004 2013 2063 2075 2000 1500 1000 1819 1534 1881 1671 1707 1708 1560 1467 1130

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r.

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r. Uczeń na drodze Finał test 8 czerwca 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO.

PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO. PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO. Podział dróg ze względu na ich przeznaczenie: Drogi publiczne to drogi, z której może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami. Drogi wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Kierujący rowerem zbliŝając się do miejsca postoju autobusu

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada 26.11.2016 r. Międzylesie 3.12.2016 r. Tuplice 14.01.2017 r. nr 2 Słubice 21.01.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie

Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie Scenariusz lekcji: Manewry wykonywane przez kierującego rowerem: wymijanie, omijanie i wyprzedzanie 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: nazywa oraz rozpoznaje i definiuje podstawowe manewry wykonywane

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie

Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie I. Informacje Ogólne Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie 1. Egzamin na Kartę Motorowerową jest organizowany Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

Procedura uzyskania karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie Procedura uzyskania karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2)

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO Projekt POIS.08.01.00-00-03/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego. Warszawa 23-24 października 2014 r. NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat,

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl Polski Związek Motorowy 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz@pzm.com.pl lodz.pzm.pl Rozwój motoryzacji w naszym kraju, który rozwija się tak dynamicznie niesie za są sobą szereg zjawisk negatywnych,

Bardziej szczegółowo

Cele i treści wychowania komunikacyjnego dostosowanie do etapu edukacyjnego oraz warunków środowiska

Cele i treści wychowania komunikacyjnego dostosowanie do etapu edukacyjnego oraz warunków środowiska VII Wojewódzka Konferencja Wychowanie komunikacyjne w praktyce szkolnej kreowanie systemu Cele i treści wychowania komunikacyjnego dostosowanie do etapu edukacyjnego oraz warunków środowiska 18 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDOBYWANIA KARTY ROWEROWEJ. przez uczniów. Szkoły Podstawowej nr 48. im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie. pod hasłem: BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE

PROGRAM ZDOBYWANIA KARTY ROWEROWEJ. przez uczniów. Szkoły Podstawowej nr 48. im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie. pod hasłem: BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE PROGRAM ZDOBYWANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie pod hasłem: BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE Podstawa prawna: 1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ W GIMNAZJUM W ZŁOTORYI (JESIEŃ 2012)

HARMONOGRAM EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ W GIMNAZJUM W ZŁOTORYI (JESIEŃ 2012) HARMONOGRAM EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ/MOTOROWEROWĄ W GIMNAZJUM W ZŁOTORYI (JESIEŃ 2012) [do końca września 2012 r.] 1. Uczeń ubiegający się o kartę motorowerową wypełnia i dostarcza następujące załączniki:

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 5. Temat: Nakazy i zakazy obowiązujące rowerzystę.

Scenariusz 5. Temat: Nakazy i zakazy obowiązujące rowerzystę. Scenariusz 5 Temat: Nakazy i zakazy obowiązujące rowerzystę. Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi nakazu i zakazu obowiązującymi rowerzystę, budzenie wyobraźni i myślenia przyczynowo skutkowego,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Zakres treści i umiejętności Procedury osiągania celów Zasady pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową i Motorowerową Czerwiec 2012

Regulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową i Motorowerową Czerwiec 2012 Regulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową i Motorowerową Czerwiec 2012 I. Informacje Ogólne 1. Wojewódzki Egzamin na Kartę Rowerową i Motorowerową jest organizowany na terenie Wojewódzkiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2 Edyta Skoczek Część 2 1 2. Przekraczanie jezdni 2.1 Przekraczanie jezdni po przejściu dla pieszych Na drugą stronę drogi przechodzisz przez jezdnię. Musisz pamiętać, że jezdnia przeznaczona jest dla ruchu

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 2. Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ROK BEZPIECZEŃSTWA PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH I-VI. Rok szkolny 2012-2013. Opracowały: mgr A. Ciapcińska. mgr A.

ROK BEZPIECZEŃSTWA PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH I-VI. Rok szkolny 2012-2013. Opracowały: mgr A. Ciapcińska. mgr A. ROK BEZPIECZEŃSTWA PROJEKT DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH Rok szkolny 2012-2013 Opracowały: mgr A. Ciapcińska. mgr A. Rubajczyk PROPOZYCJE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH KLASA PROPOZYCJE DZIAŁAŃ TERMIN

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania Karty Rowerowej

Procedura uzyskania Karty Rowerowej Procedura uzyskania Karty Rowerowej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej - Ustawa o

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

Poruszanie się w pobliżu lub wzdłuż jezdni

Poruszanie się w pobliżu lub wzdłuż jezdni Część 18: Przepisy dla pieszych Na 5 ofiar śmiertelnych na naszych drogach przypada 1 pieszy. Ta część zawiera informacje dotyczące zasad poruszania się wzdłuż jezdni i przechodzenia przez jezdnię. Najważniejsza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria ocen

Wymagania programowe i kryteria ocen Wymagania programowe i kryteria ocen Do wskazówek dotyczących oceny osiągnięć ucznia, znajdujących się w programie, dołączamy tabelę zawierającą opis wymagań programowych na poziomie podstawowym, rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo