NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1

2 NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA Szczecin 2008

3 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej Skład komputerowy i druk: Grapus Sp. z o.o., Szczecin tel , ISBN Nakład egz. PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYM ZACHOWANIOM RAZEM BEZPIECZNIEJ

4 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej książki, a w szczególności: nadkom. Markowi Rupentalowi, zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, pod redakcją którego powstała ta książka; zespołowi redakcyjnemu w składzie: - Izabela Pawlak - Kuratorium Oświaty w Szzecinie - Katarzyna Opalińska - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Beata Zarzecka - WRD KWP w Szczecinie - Artur Ostrowski - WRD KWP w Szczecinie - Marek Zajdel - WRD KWP w Szczecinie - Marzena Maćkowiak-Pluta - Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Waldemar Palejko - WKS KWP w Szczecinie oraz nadkom. Grzegorzowi Sudakow, Naczelnikowi WRD KWP w Szczecinie, za konsultacje i pomoc merytoryczną w przygotowaniu książki. Zarząd Fundacji Razem Bezpieczniej

5

6 SPIS TREŚCI Rodział I ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA DROGACH. WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W RUCHU DROGOWYM Marek Rupental, Katarzyna Opalińska, Beata Zarzecka...8 Rodział II ROWER I BEZPIECZEŃSTWO CO O ROWERZE DZIECKO WIEDZIEĆ POWINNO Marek Zajdel...49 ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Izabela Pawlak...86 Rodział III BEZPIECZEŃSTWO W REJONIE SZKOŁY Artur Ostrowski...95 Rodział IV PORADNIK DOTYCZĄCY TWORZENIA I FUKCJONOWANIA MIASTECZEK RUCHU DROGOWEGO ORAZ ORGANIZACJI EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ Komenda Główna Policji Rodział V KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH PRZESTRZENI Marzena Maćkowiak-Pluta, Waldemar Palejko

7 6

8 Szanowni Państwo Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności, musimy coraz bardziej wyposażać je w umiejętności przewidywania i unikania różnych zagrożeń. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego województwa stale zastanawiamy się jak ich uchronić przed różnego rodzaju zagrożeniami. Jednymi z podstawowych, są te związane z ruchem drogowym. Każdy nauczyciel, wychowawca i opiekun zdaje sobie sprawę, iż dziecko idące do szkoły musi znać podstawowe zasady ruchu drogowego, aby bezpiecznie do niej dotrzeć. Mimo, że wiele instytucji i organizacji uczy zasad bezpieczeństwa, nie wszystkie dzieci są jednak przygotowane do uczestnictwa w ruchu drogowym i nie wszystkie są w stanie sprostać wymaganiom trudnych warunków na drodze. Rozwój techniki, motoryzacji i stale zwiększająca się ilość samochodów poruszających się po naszych drogach stanowią coraz większy problem i zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim dla dzieci. Dlatego uważamy, że dzieci powinny być od najmłodszych lat wyposażane w te niezbędne do życia i prawidłowego funkcjonowania umiejętności i nawyki bezpiecznego zachowania się na drogach. Należy rozwijać w nich zdolności poznawcze takie jak : wyobraźnia, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientacja czasowa i przestrzenna, spostrzegawczość wzrokowa i słuchowa. Zdobyte wiadomości, refleksja nad zachowaniem swoim i innych uczestników ruchu drogowego poprzez zabawę, inscenizację i naśladowanie odpowiednich czynności powinny stanowić podstawę do kształtowania właściwych zachowań dzieci na drodze. Chcąc wzbogacić Państwa działania a także pomóc Wam w ich realizacji Fundacja Razem Bezpieczniej ma przyjemność przekazać Państwu pierwszą publikację z serii Biblioteka Bezpiecznej Szkoły. Mamy nadzieję, że przygotowane informacje opisujące w sposób bardzo szeroki przedstawioną problematykę pozwolą Państwu wzbogacić dotychczasowe działania edukacyjne, jak i uaktualnić posiadaną już wiedzę. Serdecznie zapraszamy do lektury. Przedstawiciele Fundacji Razem Bezpieczniej Marzena Maćkowiak-Pluta Waldemar Palejko 7

9 I. Analiza bezpieczeństwa dzieci na drogach województwa zachodniopomorskiego w 2007 roku Koniec XX oraz początek XXI wieku nacechowane są dynamicznym rozwojem nowoczesnej technologii, a w szczególności motoryzacji. Następstwem tego jest bardzo szybki wzrost ruchu drogowego, który obnażył społeczny problem nieprzystosowania się człowieka do bezpiecznego uczestnictwa w tym ruchu. Tak szybkiemu wzrostowi motoryzacji nie towarzyszy bowiem równie, dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej oraz budowa skutecznego systemu, który ułatwiłby ludziom dostosowanie się do wymogów bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Odczuwalny jest szczególnie brak powszechnej idei kreowania postaw antywiktymizacyjnych w ruchu drogowym, co skutkuje negatywnymi skutkami ubocznymi towarzyszącymi rozwojowi współczesnej motoryzacji. Wśród nich dominują straty społeczne i materialne będące wynikiem wypadków drogowych. Szczególnie słabym ogniwem w systemie komunikacji drogowej jest pieszy uczestnik ruchu. W tej grupie najbardziej narażone są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. W Polsce gdzie motoryzacja rozwija się dynamicznie, a nakłady na edukację komunikacyjną społeczeństwa są znikome w stosunku do strat powypadkowych, odczuwalny jest brak jednolitego, spójnego i skutecznego systemu działań zapobiegawczo-profilaktycznych. Kształtowanie postaw wśród dorosłych jest działaniem bardzo trudnym, tak więc działania edukacyjne ukierunkowane na kształtowanie postaw antywiktymizacyjnych powinny być skierowane na dzieci i młodzież. Rozkwit motoryzacji powoduje zmiany w życiu społeczeństwa, a przemysł motoryzacyjny należy do najlepiej rozwijających się, co wiąże się ściśle z postępem technicznym przynoszącym nowoczesne rozwiązania techniczne. Rozwój motoryzacji ma nie tylko dobre, ale i złe strony. Bardzo duża liczba wypadków drogowych, degradacja środowiska i zdecydowane preferencje w ruchu drogowym dla zmotoryzowanych to najważniejsze problemy współczesnego społeczeństwa. Dynamiczny i ciągle niekontrolowany rozwój tej dziedziny naszego życia przyczynił się do jego polepszenia standardów jak i ich pogorszenia. Z jednej strony upowszechnienie motoryzacji poprzez wielką liczbę pojazdów, a z drugiej zbyt późno dostrzeżony problem szkodliwości emisji spalin na środowisko naturalne. Upowszechnienie motoryzacji to również wzrost poczucia zagrożenia życia i zdrowia obywateli. W ankietach dotyczących poczucia 8

10 bezpieczeństwa człowieka np. zagrożenie wojną, plasuje się na znacznie dalszych pozycjach niż strach przed wypadkiem drogowym. Można z tego wnioskować o niskim poczuciu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W Polsce zauważa się bardzo szkodliwą społecznie gloryfikację motoryzacji, a samochód przez wielu młodych ludzi jest postrzegany jako przedmiot kultu. Postępowi cywilizacji nieodłącznie towarzyszy rozwój motoryzacji oraz innych dyscyplin z nią związanych. Przyjmując, że cywilizacja to poziom rozwoju społeczeństw w określonym okresie historycznym wraz z jego poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania przyrody, rozwojem sił wytwórczych oraz nagromadzeniem innych dóbr to wyraźnie widać, że w ostatnich 100 latach dominuje dynamiczny rozwój cywilizacji technicznej i przemysłowej. Następuje dehumanizacja życia, a współczesny człowiek, który poddał się wyścigowi technologii, zagubił podstawowe wartości. Obnażona zostaje bezradność człowieka wobec nowych i trudnych wyzwań cywilizacyjnych. Uwidacznia się lęk przed nowoczesną technologią. Takie negatywne zjawiska można zauważyć wśród uczestników ruchu drogowego, którego rozwój jest obecnie przyjęty jako miara rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Zagrożenie pieszych w ruchu drogowym w Polsce jest od wielu lat wysokie i kilkakrotnie wyższe niż w innych krajach. Piesi stanowią blisko 30% ofiar (zabici i ranni) wypadków drogowych w Polsce, a w innych krajach Unii Europejskiej tylko 8 %. Zwiększenie bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do wygodnego poruszania się pieszych powinno być traktowane jako obowiązek kompetentnych organów i stanowić wyzwanie dla władz rządowych, samorządowych, Policji, szkolnictwa, mediów i innych organizacji. Duża liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych to przede wszystkim skutek nadmiernej prędkości pojazdów, niewłaściwego traktowania pieszych przez kierowców oraz nieskutecznej ochrony pieszych użytkowników dróg. Należy jednak pamiętać o innym aspekcie tej problematyki, a mianowicie niewłaściwych zachowań pieszych, którzy sami generują zagrożenia w ruchu drogowym. Analiza wypadków drogowych z udziałem pieszych wskazuje, że zdecydowana ich większość jest następstem lekceważenia i braku poszanowania dla przepisów prawa. Policja ruchu drogowego organizuje szereg różnego rodzaju przedsięwzięć głównie prewencyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. 9

11 Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: organizowanie spotkań i prowadzenie szkoleń osób zajmujących się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, kampanie mające na celu przypomnienie uczniom szkół o zasadach zachowania się na drodze i bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym, przeprowadzana w pierwszych dniach nowego roku szkolnego, działania Drogi w rejonach szkół są bezpieczne i Bezpieczna droga do szkoły, w czasie wakacji przeprowadzone są działania prewencyjne pn.: Bezpieczne wakacje, Tydzień bezpieczeństwa pieszych, Jabłko- cytryna. Celem ich jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wakacyjnego odpoczynku, uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, iż piesi są pełnoprawnymi jego uczestnikami, działania lokalne Zebra, festyny rodzinne pod hasłem Stop wypadkom żyj bezpiecznie, Bądź bezpieczny na drodze, jak również akcja pn. Bezpieczne przejście poświęcona problematyce bezpieczeństwa na drodze, edukacyjny kurs na kartę rowerową, prowadzony na łamach prasy przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie, zakończony festynem pod nazwą Medialna karta rowerowa i motorowerową. Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, należy od najmłodszych lat uczyć zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz poszanowania przepisów prawa. Należy położyć znacznie większy nacisk na wychowanie komunikacyjne w szkołach podstawowych. W grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego z całą pewnością na pierwsze miejsce wysuwają się piesi - najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana wiekowo grupa użytkowników dróg, która narażona jest na największe ryzyko utraty życia lub zdrowia w wyniku kontaktu z pojazdami. Na tle krajów Unii Europejskiej w Polsce występuje największy wskaźnik ofiar śmiertelnych. Liczba zabitych na 100 wypadków drogowych w 2006 roku w naszym kraju wyniosła 11.2 (2007 roku wyniosła 11,7), podczas gdy w Niemczech 1.6 a w Czechach 4.8. Porównanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym zakresie w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przedstawia ilustracja: 10

12 Należy jednak podkreślić, że w ostatnim dziesięcioleciu (poza rokiem 2000 i 2007) liczba wypadków, zwłaszcza tych najtragiczniejszych, oraz ich ofiar systematycznie malała. W roku 2007 liczba wypadków była o 35,6% mniejsza w porównaniu z rokiem 1997, a liczba ofiar śmiertelnych spadła o 23,6%. Ta istotna poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach została osiągnięta w sytuacji wzrostu natężenia ruchu drogowego spowodowanego powiększającą się liczbą pojazdów silnikowych zarejestrowanych w kraju, a także zwiększeniem się ruchu tranzytowego z udziałem obcokrajowców (w roku 2007 na teren naszego kraju wjechały ponad 62 miliony pojazdów). Należy dodać, że infrastruktura drogowa oraz przepustowość dróg nie nadążała za zmianami i potrzebami w tym zakresie. Szczegółowe tendencje występujące w Polsce w latach przedstawia tabela: 11

13 W województwie zachodniopomorskim tendencje związane ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym są podobne jak w całym kraju. Po trwającej kilka lat tendencji spadkowej liczba wypadków i ich ofiar, w 2007 roku zaznaczył się kilkuprocentowy wzrost. W ostatnim dziesięcioleciu widoczny jest systematyczny spadek liczby zdarzeń drogowych spowodowanych przez dzieci i młodzież szkolną. W latach liczba wypadków spowodowanych przez: dzieci szkół podstawowych uległa dalszemu spadkowi; uczniów szkół gimnazjalnych nieznacznie zwiększyła się; uczniów szkół ponadgimnazjalnych po dwuletnim spadku w 2007 roku odnotowany został wzrost. Należy podkreślić, że w 2007 roku ogólna liczba wypadków drogowych w skali całego kraju była większa o 5,4%. Udział w wypadkach dzieci w przekroju wieku na terenie Polski przedstawia wykres: Już w 1921 roku Komendant Główny Policji Państwowej w Polsce wydał rozkaz nr 130, który dotyczył zachowania dzieci wobec przejeżdżających samochodów. W dokumencie tym czytamy: Przy obecnym przyśpieszonym tempie życia i braku środków lokomocyjnych, gdy używanie samochodu przestaje być przedmiotem zbytku i rozrywką, należy dążyć do usunięcia objawów narażających na niebezpieczeństwo osoby jadące samochodem, wywołanych lekkomyślnością lub złą wolą niektórych warstw ludności. Do tych objawów należy zaliczyć zachowanie się wobec przejeżdżających samochodów dziatwy szkolnej, wiejskiej i małomiasteczkowej, co wielokrotnie stwierdzano. 12

14 Przed 87 laty jadący pojazd, w szczególnością wiejską drogą, był atrakcją, ale równocześnie wzbudzał wiele obaw, a dla najmłodszych uczestników ruchu był często źródłem lęku. Taki stan w naturalny sposób budził odruchy braku akceptacji. Współcześnie taki pogląd w sposób naturalny wywołuje sprzeciw. Jednak pomimo dynamicznego rozwoju motoryzacji i uznania jej doniosłej roli w rozwoju cywilizacji rola dzieci i ich poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nadal jest jednym z podstawowych i wciąż nierozwiązanych problemów społecznych. Udział dzieci w różnych dziedzinach życia społecznego, a do takich przecież zaliczamy ruch drogowy, realizuje się na odmiennych zasadach niż w przypadku osób dorosłych. Wieloletnie obserwacje wszystkich uczestników ruchu drogowego wskazują, że kierowcy oczekują od dzieci zachowań przypisanych osobom dorosłym, np. poprawnego postrezgania i odczytywania sytuacji drogowych. Zapominają, że nie do końca ukształtowana wyobraźnia dziecka może stawić element decydujący o stanie jego zagrożenia w ruchu drogowym. Szczegółowa analiza danych dotyczących ofiar wypadków drogowych wskazuje, że w grupie wiekowej 0 6 lat największy odsetek ofiar śmiertelnych stanowili piesi oraz pasażerowie samochodów osobowych. Konkluzja ta odnosi się do rannych. W grupie wiekowej 7 14 lat wśród ofiar oprócz pieszych i pasażerów pojawiają się także rowerzyści. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2007 roku w wypadkach drogowych doznało obrażeń ciała 240 dzieci do lat 15, a 9 dzieci zostało zabitych. Dla właściwego zobrazowania problematyki udziału dzieci w wypadkach drogowych należy uwzględnić wiele czynników mających wpływ na powstawanie takich zagrożeń. Stworzenie katalogu typowych zagrożeń dzieci w ruchu drogowym jest możliwe na podstawie analizy statystyki wypadków drogowych oraz informacji jakimi dysponuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wypadki drogowe spowodowane przez dzieci i młodzież szkolną na terenie województwa zachodniopomorskiego W województwie zachodniopomorskim w okresie ostatnich 3 lat, liczba wypadków drogowych spowodowanych przez dzieci i młodzież szkolną do lat 17 utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 13

15 Tabela nr 1 Sprawcy wypadków drogowych według wieku Według wszystkich danych statystycznych dotyczących wypadków drogowych z udziałem dzieci, najwięcej z nich notuje się w miastach. Ta wysoka liczba jest wynikiem specyfiki ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich, gdzie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni istnieje ogromne natężenie ruchu, a jego uczestnicy zmuszeni są do korzystania ze wspólnych obszarów przeznaczonych dla wielu uczestników tego ruchu jednocześnie. W 2007 roku najwięcej wypadków drogowych z winy najmłodszych uczestników ruchu miało miejsce na terenie miasta Szczecina: 7-12 lat - 21 wypadków, lat 15 wypadków, lat 10 wypadków. 14

16 Tabela nr 2 Sprawcy wypadków drogowych w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego W 2007 roku dzieci w wieku do 6 lat, niemal wszystkie wypadki drogowe spowodowały jako piesi uczestnicy ruchu drogowego. Natomiast uczniowie szkół podstawowych już co 5 wypadek drogowy spowodowali już jako kierujący pojazdem. Problematykę tą przedstawia wykres. 15

17 Zdecydowanie najwięcej wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych zaistniało z powodu nieostrożnego wejścia na jezdnię przed jadącym pojazdem. Takie zachowanie dzieci wynika z ich impulsywnych reakcji i roztargnienia. Często w warunkach ruchu miejskiego charakteryzującego się m.in. zwartym ruchem pojazdów, dzieci nie dokonują właściwej oceny odległości oraz prędkości jazdy pojazdów. Dzieci znajdując się strefie przejść dla pieszych zapominają o fakcie, że wolno im wejść na to przejście tylko w momencie, kiedy nie nadjeżdża żaden pojazd. Wyraźnie dominuje przekonanie, że takie miejsce to azyl dla pieszych na drodze. Zapomina się o zasadzie, że pieszy posiada bezwzględnie pierwszeństwo na przejściu tylko w momencie kiedy już się na nim znajduje, a nie w momencie wchodzenia na nie. Przykładem może być wypadek, który zaistniał w dniu roku o godz na ul. Szczecińskiej w Szczecinku. Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen potrącił dziewczynkę lat 11, który wbiegła na jezdnię nabiegając na prawy bok samochodu, na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Obrażeń ciała doznała dziewczynka w postaci urazu głowy. Została przewieziona do szpitala gdzie pozostała na leczeniu. 16

18 Tabela nr 3 Przyczyny wypadków drogowych z winy pieszego Kolejną grupą uczestników ruchu drogowego narażoną w szczególny sposób na uczestnictwo w wypadkach drogowych, są dzieci w wieku 7 12 lat poruszające się po ulicach na rowerach. Ze względu na specyfikę ruchu miejskiego, charakteryzującego się dużą dynamiką poruszania się pojazdów, na bardzo ograniczonej przestrzeni oraz brakiem wydzielonych ścieżek dla rowerzystów, dzieci - rowerzyści nie zawsze są 17

19 w stanie dostosować tempo jazdy i styl do aktualnej sytuacji drogowej, między innymi z takich przyczyn również uczestnictwo w ruchu jest dla dzieci niebezpieczne. Ponadto wiele z nich nie potrafi zastosować elementarnych przepisów obowiązujących rowerzystów. Osoby w wieku od 16 do 17 lat najwięcej wypadków drogowych spowodowały nie jadąc rowerem lecz kierując samochodem osobowym. Przy czym należy podkreślić, że w tym wieku osoby takie nie posiadają prawa jazdy, a samochód najczęściej bierze za cichym pozwoleniem rodziców. Szczegółowe dane przedstawia tabela. Tabela nr 4 Wypadki drogowe według rodzaju pojazdu Trudności związane z bezpiecznym udziałem w ruchu drogowym w rejonach miejskich i poza miejskich wiążą się również z tym, że te obszary zwykle pozbawione są wytyczonych miejsc dla ruchu pieszych (nawet w postaci poboczy) oraz rowerowych. W związku z tym dzieci poruszają się po tej części drogi, która przeznaczona jest dla pojazdów. Takie wspólne korzystanie z jezdni znacznie podnosi ryzyko i prawdopodobieństwo wypadku. Dodatkowym utrudnieniem jest 18

20 brak infrastruktury drogowej podnoszącej bezpieczeństwo. W omawianych obszarach brak sygnalizacji świetlnej, wyznaczonych przejść dla pieszych, kładek oraz oświetlenia, szczególnie niebezpiecznych, słabo widocznych odcinków dróg. Charakterystyczne zagrożenia dzieci - rowerzystów w ruchu drogowym: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu Takie zachowanie jest wynikiem braku właściwej oceny sytuacji drogowej oraz nieznajomości elementarnych przepisów ruchu drogowego. Rowerzysta niewłaściwie ocenia prędkość pojazdów, ich odległość itp. Dodatkowo często zdarza się tzw. wymuszanie pierwszeństwa przejazdu w rejonie skrzyżowań. Jest to wynik nieznajomości praw o ruchu drogowym. Często dzieci - rowerzyści w dowolny sposób jeżdżą po chodnikach i w momencie zjazdu na jezdnię wpadają pod jadące pojazdy. Takie sytuacje powstają w miejscach, gdzie brakuje dróg dla rowerów, gdzie występuje duże skomplikowanie organizacji ruchu drogowego, które w znaczny sposób przekracza wiedzę i umiejętności młodego rowerzysty. Dziecko w takiej sytuacji podświadomie szuka schronienia na chodniku. W momencie wyjaśnienia, uproszczenia takiej sytuacji wraca na jezdnię bez należytej uwagi. nieprawidłowo wykonywany manewr wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego Wyprzedzanie jest jednym z najniebezpieczniejszych manewrów na drodze. Dzieci poruszające się po ulicach na rowerach mają duże kłopoty z prawidłowym wykonaniem wyprzedzania. Bardzo często wykonują ten manewr w miejscach zakazanych, takich jak obszary o złej widoczności drogi, a przeprowadzenie całego manewru jest nacechowane niewłaściwą oceną prędkości własnej i innych uczestników ruchu drogowego, odległości a także własnych możliwości fizycznych. W związku z tym powstaje niezwykle groźna dla uczestników ruchu sytuacja. Przykładem może być wypadek drogowy, który zaistniał w miejscowości Stary Borek w dniu r. o godz , gdzie kierujący rowerem lat 8 jadąc za ciągnikiem rolniczym podjął manewr wyprzedzania, zjechał na lewą stronę jezdni wprost pod jadący z przeciwnego kierunku samochód marki Ford Transit w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia się. Kierujący rowerem doznał urazu głowy i został przewieziony do szpitala na dalsze leczenie. 19

21 jazda na rowerze wzdłuż przejść dla pieszych Takie zachowanie rowerzystów powoduje kolizje z pojazdami jadącymi w prawidłowy sposób. Często rowerzyści korzystają z chodnika i w naturalny sposób przyjmują zasady poruszania się po drogach przewidzianych dla pieszych. Realizuje się to m.in. jazdą wzdłuż przejść dla pieszych. Wielokrotnie jest to podyktowane chęcią skrócenia sobie drogi przejazdu przez obszar skrzyżowania. Przykładem może być wypadek, który zaistniał w dniu r. około godziny w Policach przy ul. Szkolnej, gdzie kierujący rowerem lat 13 przejeżdżając wzdłuż przejścia dla pieszych uderzył w lewy bok jadącego pojazdu. W wyniku wypadku rowerzysta upadł na jezdnię doznając obrażeń ciała. Nieletniego rowerzystę z urazem nogi przewieziono do szpitala gdzie pozostał na obserwacji. nieprawidłowo wykonany manewr omijania innych uczestników ruchu drogowego lub przeszkody W trakcie omijania innych uczestników ruchu drogowego lub przeszkody drogowej rowerzyści omawianej grupy wiekowej często źle oceniają odległości od przeszkody lub jej gabaryty. Jest to powodem wjeżdżania na część jezdni przeznaczoną dla pojazdów jadących w kierunku przeciwnym. Takie zachowanie powoduje bardzo groźną sytuację drogową mogącą zakończyć się tzw. zderzeniem czołowym, co w konsekwencji prowadzi do ciężkich obrażeń lub nawet skutku śmiertelnego rowerzysty. nieprawidłowe wymijanie innych uczestników ruchu drogowego Wymijanie to manewr polegający na przejechaniu obok innego uczestnika poruszającego się w kierunku przeciwnym. W zwartej zabudowie miejskiej przy dużym natężeniu ruchu istotna jest właściwa ocena odległości między wymijającymi się pojazdami. Często rowerzyści zaabsorbowani sytuacją drogową źle oceniają ten dystans i uderzają w boczne burty innych pojazdów, oraz wywracają się w wyniku zawirowań powietrza jakie powstają przy wymijaniu dużych pojazdów. Przykładem może być wypadek drogowy, który miał w miejsce w Międzywodziu na ul. Zwycięstwa w dniu r. o godz Kierująca rowerem trzykołowym 11 letnia dziewczynka jadąc jezdnią ulicy Zwycięstwa kiedy zobaczyła jadący z przeciwnego kierunku samochód wystraszyła się i chciała zjechać na chodnik. Nie zdołała jednak opanować kierownicy i przednie koło odbiło się od krawężnika na skutek czego ponownie wjechała na jezdnię pod jadący samochód. W wyniku wypadku dziewczynka doznała urazu głowy i pozostała na dalszym leczeniu w szpitalu. 20

22 czepianie się innych pojazdów Takie zachowanie dzieci jadących rowerami wynika z nieświadomości niebezpieczeństwa, wywołanego czepianiem się dużych pojazdów np.: autobusów, przyczep ciągnikowych. W ocenie rowerzysty są to pojazdy powolne. Taka ocena bierze się z fałszywego rozpoznania prędkości pojazdu oraz z faktu, iż porusza się prawą stroną jezdni, czyli tym pasem, który jest wspólny z rowerzystami. Zasłonięta droga przed pojazdem i skupienie uwagi na utrzymaniu się przy pojeździe determinują zachowanie dziecka. Jednocześnie utrzymanie jedną ręką kierownicy, a drugą pojazdu powoduje brak panowania nad rowerem i upadek. Tabela nr 5 Przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego 21

23 Najwięcej wypadków z udziałem dzieci notuje się w miastach. Ta wysoka liczba jest wynikiem specyfiki ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich, na stosunkowo niewielkiej przestrzeni istnieje ogromne natężenie ruchu, a jego uczestnicy wielokrotnie zmuszeni są do korzystania ze wspólnych obszarów przeznaczonych dla wielu uczestników tego ruchu jednocześnie. W takich warunkach drogowych najczęściej ulegają wypadkom dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Z kolei dzieci młodsze w okolicach zamieszkania, a starsze w dalszej odległości od tego miejsca najczęściej w drodze do lub ze szkoły. Taki podział wynika z małej aktywności dzieci młodszych i przebywania ich w okolicach domów w czasie kiedy dzieci starsze przemieszczają się w inne rejony miasta. W przedstawionej analizie najwięcej wypadków i ofiar odnotowano od kwietnia do listopada. Za to najbardziej zagrożonymi miesiącami są maj i czerwiec około 26 % wypadków jest powodowanych właśnie w tym czasie. Trudno jednocześnie stwierdzić dlaczego tak się dzieje. Być może wynika to z dekoncentracji spowodowanej aurą i zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego. 22

24 Tabela nr 6 Wypadki drogowe w poszczególnych miesiącach Dniem największego zagrożenia był w omawianym okresie piątek. Z winy dzieci i młodzieży odnotowano 23 wypadki, co stanowi 19,5% wszystkich wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, które wydarzyły się w ciągu omawianego tygodnia. Najprawdopodobniej związane jest to z rozprężeniem weekendowym (nie tylko zresztą dla dzieci). 23

25 Tabela nr 7 Wypadki drogowe według dni tygodnia Największe zagrożenie wystąpiło w analizowanym okresie w godzinach (ok. 23 % ogółu wypadków z winy dzieci do lat 17. Pora to nieprzypadkowa, wszak na te właśnie godziny przypada powrót większości dzieci ze szkoły do domu, najczęściej bez odpowiedniej opieki dorosłych - ci ostatni zaś np. rodzice w tym czasie albo jeszcze pracują, albo też są w drodze z pracy do domu. Tabela nr 8 Wypadki drogowe według godzin powstawania 24

26 W 2007 roku uczniowie szkół podstawowych byli sprawcami 44 wypadków drogowych (dziewczynki 34,1 %, chłopcy 65,9 %). Podobne tendencje procentowe widoczne są w kategorii wiekowej lat. Wraz z dorastaniem różnice w liczbie spowodowanych wypadków drogowych powiększały się na niekorzyść chłopców. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dziewczynki 33,3 %, chłopcy 66,7 %. Tabela nr 9 Wypadki drogowe według płci Niestety, wśród gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych odnotowuje się już przypadki spowodowania zdarzeń drogowych w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Tabela nr 10 Zdarzenia drogowe z winy nietrzeźwych uczestników ruchu Dzieci i młodzież szkolna jako ofiary wypadków drogowych w województwie zachodniopomorskim. W latah w województwie zachodniopomorskim odnotowano wzrost liczby zabitych wśród dzieci do lat 12. Natomiast wzrost liczby rannych odnotowano wśród dzieci od 7 do 15 lat. Szczegółowe informacje dotyczące ofiar wypadków drogowych w poszczególnych grupach wiekowych w latach na terenie województwa zachodniopomorskiego przedstawia tabela: 25

27 Tabela nr 11 Ofiary wypadków drogowych według wieku 26

28 Największe zagrożenie występuje na terenie miasta Szczecina, w 2007 roku odnotowano 110 ofiar wypadków drogowych. Najmniej ofiar było w powiecie świnoujskim 4 ofiary, powiecie choszczeńskim 6 ofiar i powiecie świdwińskim 6 ofiar. Tabela nr 12 Ofiary wypadków drogowych w poszczególnych powiatach Najwięcej osób rannych w kategorii wiekowej od 7 do 15 lat odnotowano wśród pieszych uczestników ruchu, a zabitych wśród użytkowników samochodów osobowych (5 ofiar śmiertelnych). Natomiast uczniowie 27

29 szkół ponadgimnazjalnych najczęściej odnosili obrażenia jako użytkownicy samochodów osobowych (6 ofiar śmiertelnych i 44 osoby ranne). Przykładem może być wypadek drogowy, który zaistniał w dniu r. w Szczecinku. Kierująca samochodem osobowym marki Peugeot z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu i uderzyła w drzewo. W wyniku wypadku 4 osoby poniosły śmierć na miejscu, w tym dwoje dzieci w wieku 8 lat. 28

30 Tabela nr 13 Ofiary wypadków drogowych według użytkownika drogi Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie zachodniopomorskim oceniane jest negatywnie, ale w porównaniu z innymi województwami sytuacja na drogach w Zachodniopomorskiem jest dobra. Dynamika liczby wypadków drogowych ma charakter dodatni. Zwiększa się wypadkowość, a skutki zdarzeń są coraz bardziej drastyczne. Wzrasta liczba osób ginących w wyniku wypadków drogowych. Jedną z bardziej wypadkogennych grup uczestniczących w ruchu drogowego są dzieci. Ich wiedza i umiejętności oraz przygotowanie do bezpiecznego uczestnictwa w tym ruchu są niewystarczające, aby zapobiec rozwojowi zjawiska. Budowanie społecznego systemu wartości, gdzie bardzo istotnym elementem powinno być wychowywanie dzieci w duchu poszanowania prawa może okazać się optymalnym sposobem wpływania na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. 29

31 Rodzaje uczestnictwa w ruchu drogowym W świetle treści ustawy Prawo o ruchu drogowym, aktu prawnego regulującego zasady uczestnictwa w tym ruchu na terenie Polski, podmiotem tego uczestnictwa są wszyscy, którzy znajdują się na drodze. W artykule nr 2 Prawa o ruchu drogowym zamieszczone jest określenie uczestnika ruchu, którym jest pieszy, kierujący a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. Istnieje podział ze względu na rodzaj uczestnictwa w ruchu drogowym: pod względem biernego i czynnego uczestnictwa, jak również ze względu na indywidualne i zbiorowe uczestnictwo w tym ruchu. Ten podział jest inny niż w Prawie o ruchu drogowym lecz pod względem obowiązującego prawa jest zgodny z treściami ustawy. Należy zwrócić uwagę na dwa podstawowe pojęcia w kodeksie drogowym jakimi są pieszy i kolumna pieszych. Pieszy jest to osoba, która znajduje się poza pojazdem na drodze. To również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, a także osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej. Dla omawianej grupy pieszych, szczególnie ważne jest to, że może poruszać się również na rowerze po chodniku i jest traktowany jako pieszy, czyli podlega takim samym przepisom ruchu drogowego. W rozumieniu ustawy pieszym jest oczywiście np. dziecko jadące na sankach, nartach, łyżwach, deskorolce. W treści ustawy zabrania się dzieciom poniżej 7-go roku życia samodzielnego poruszania się na drodze, natomiast dziecko 10-cio letnie może stać się opiekunem takich dzieci w ruchu drogowym. Kolumna pieszych jest to zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę. Kolumna pieszych do 10 roku życia podlega szczególnym przepisom. W czasie przemarszu taka grupa zobowiązana jest przestrzegać przepisów jak piesi indywidualni. Ponadto piesi do 10-ciu lat mogą chodzić tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Dodatkowo nie może poruszać się po jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności. Wszystkie zasady określone dla tej grupy uczestniczącej w ruchu drogowym mają na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci w ruchu. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca nie określa liczby dzieci w kolumnie, a do opieki nad nią zobowiązuje minimum jedną osobę pełnoletnią. W tym przypadku warto posiłkować się innymi przepisami o opiece nad nieletnimi w czasie np. wycieczek szkolnych są to przepisy MEN-owskie, znacznie mniej liberalne w stosunku do treści omawianej ustawy. 30

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO TRANSPORTU I RUCHU WOJSK CENTRUM KOORDYNACJI RUCHU WOJSK Średnio każdego dnia ginie na polskich drogach 15 osób. Głównymi winowajcami tych tragedi są kierowcy

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Anna Blumczyńska Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych

Anna Blumczyńska Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych Anna Blumczyńska Wybrane definicje z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych Słupsk 2015 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku

Bardziej szczegółowo

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk 1 2 Waldemar Marek Więcławski Podręcznik kursanta na 2013 rok z ćwiczeniami Prawo jazdy kategorii B1 i B WYDA I Gdańsk 2013 3 Copyright by Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Pojęcia ogólne... 4 Ruch pieszych... 7 Dzieci na drodze:... 7 Znaki drogowe związane z ruchem pieszych:... 7 Ruch kolumn pieszych:...

Pojęcia ogólne... 4 Ruch pieszych... 7 Dzieci na drodze:... 7 Znaki drogowe związane z ruchem pieszych:... 7 Ruch kolumn pieszych:... KODEKS ROWERZYSTY Pojęcia ogólne... 4 Ruch pieszych... 7 Dzieci na drodze:... 7 Znaki drogowe związane z ruchem pieszych:... 7 Ruch kolumn pieszych:... 8 O czym w związku z ruchem pieszych muszą wiedzieć

Bardziej szczegółowo

Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, marzec 2012 r.

Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, marzec 2012 r. EDUKACJA I SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski BEZPIECZNA FLOTA STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI Redakcja Andrzej Brzozowski ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig Global Road Safety Partnership Joanna Gabrysiak Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Wydruk z 2014.11.26 Dz.U.2012.1137 j.t. Prawo o ruchu drogowym. Wersja 2014.08.31 do 2014.12.24 Dz.U.2012.1137 j.t. 2012.10.19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013.01.01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

życzy nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

życzy nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie Szanowni Państwo Witamy Państwa bardzo wiosennie. W naszym kolejnym numerze zaprezentujemy jak zwykle tematy codzienne i te bardziej wyjątkowe. Poznają Państwo efekty pracy kryminalnej naszych kolegów,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia LUTY 2012 NR 14. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Linia Życia UTRZYMAJ STANDARD AUDYT BEZPIECZEŃSTWA OZNAKOWANIE TYMCZASOWE NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA SŁOWO WSTĘPNE. BIULETYN INFORMACYJNY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki Zielone Mazowsze inż. Rafał Muszczynko mgr Aleksander Buczyński mgr inż. arch. Krzysztof Rytel ul. Nowogrodzka 46 m.6, 00-695 Warszawa http://www.zm.org.pl, biuro@zm.org.pl Koncepcja rozwoju infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Dz.U.05.108.908 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo