OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne."

Transkrypt

1 OPRACOWANIE 286 INWESTOR: Kraków, ul. Gołębia 24 OBIEKT: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej TEMAT : Program użytkowy i założenia technologiczne. część branżowa: prace przedprojektowe Opracowanie składa się z części: I - część tekstowa, II - karty technologiczne CZĘŚĆ I - CZĘŚĆ TEKSTOWA OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jerzy Boruta mgr inż. arch. Maciej Kosz Senior Budowy: Prof. dr hab. Andrzej Warczak ZATWIERDZAM: Dziekan Wydziału FAiIS Prof. dr hab. Marek Szymoński Kraków, marzec 2005 r

2 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 2/182 SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA DANE WEJŚCIOWE DO PROGRAMU I OBLICZENIE PRZYNALEŻNEJ POWIERZCHNI DANE OGÓLNE STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ AKTUALNY ZAKRES PROWADZONYCH STUDIÓW LICZBA PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW LICZBA STUDENTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH I SPECJALNOŚCIACH STUDIÓW OBLICZENIE POWIERZCHNI BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ ZESTAWIENIE OBLICZONEJ POWIERZCHNI ZASADY OBLICZANIA LICZBY I WIELKOŚCI PROGRAMOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ...22 A) POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I SALE WYKŁADOWE ( GRUPA A)...22 B).LABORATORIA DYDAKTYCZNE ( GRUPA I PF, II PF, PPF, LD)...23 C).LABORATORIA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ( POMIESZCZENIA LABORATORYJNE ZAKŁADÓW)...23 D). POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ( GRUPA F)

3 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 3/182 E). POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH I TECHNICZNYCH ( GRUPA F)...24 F). POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE ORAZ WŁADZ ( GRUPA G)...24 G). SALA KONFERENCYJNA ( GRUPA G)...24 H). POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI ( GRUPA E)...25 I). POMIESZCZENIA POMOCNICZE - (GRUPA H)...25 J). POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI - ( GRUPA I)...26 K). POMIESZCZENIA TECHNICZNE - (GRUPA J) RODZAJE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE LABORATORIA DYDAKTYCZNE LABORATORIA KOMPUTEROWE ( GRUPA C) LABORATORIA SPECJALISTYCZNE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE POMIESZCZENIA SOCJALNE POKOJE GOŚCINNE POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI POMIESZCZENIA WARSZTATÓW I ZAPLECZA TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA POMOCNICZE POMIESZCZENIA WSPÓLNE BIBLIOTEKA POWIERZCHNIA RUCHU POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI POWIERZCHNIA USŁUGOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

4 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 4/ PROPOZYCJA GRUPOWANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU, ICH WZAJEMNYCH RELACJI I POWIĄZAŃ WYMIARY PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW FUNKCJONALNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA WIELKOŚĆ I KSZTAŁT ORAZ PLANOWANE WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE MIEJSCE PRACY STUDENTA WIDOCZNOŚĆ W SALI Z MIEJSCA PRACY STUDENTA MIEJSCE DLA WYKŁADOWCY LUB PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA PRZEJŚCIA KOMUNIKACYJNE W SALACH WYKŁADOWYCH, SALACH ĆWICZEŃ, PRACOWNIACH I LABORATORIACH WYPOSAŻENIE PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH...39 A). SALE NAUKI JĘZYKÓW...39 B). PRACOWNIE I LABORATORIA STUDENCKIE PRACOWNIE KOMPUTEROWE PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI CZYTELNIA KSIĄŻEK I CZASOPISM POMIESZCZENIE KATALOGU ORAZ PRZESZUKIWANIA BAZ DANYCH WYPOŻYCZALNIA MAGAZYN KSIĄŻEK POMIESZCZENIA OBSŁUGI I OPRACOWYWANIA ZBIORÓW POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WYMAGANIA FUNKCJONALNE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA WŁADZ WYDZIAŁU ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI POMIESZCZENIA POMOCNICZE

5 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 5/ POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI PROPONOWANA LOKALIZACJA BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WYMAGANIA BUDOWLANE, INSTALACYJNE, BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU I WYPOSAŻENIA ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYMAGANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA I OCHRONY PRZED NASŁONECZNIENIEM ORIENTACJA POMIESZCZEŃ OŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE PODSTAWOWE DANE OKNA DRZWI: ŚWIETLIKI OCHRONA PRZED NASŁONECZNIENIEM WYMAGANIA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ I AKUSTYKI WNĘTRZ WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM WARUNKI AKUSTYCZNE DLA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH - AUDYTORIÓW, SAL WYKŁADOWYCH ORAZ SAL ĆWICZEŃ WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY KONSTRUKCJI ORAZ URZĄDZEŃ PRZED DRGANIAMI I WIBRACJAMI WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ INSTALACJI SPECJALNYCH OZNACZENIA KODOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE POKRYCIA DACHU BUDYNKU WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ KONSTRUKCJI

6 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 6/ OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM W BUDYNKU ŚRODKI OCHRONY PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZACYJNYM WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ WYMAGANIA OGÓLNE INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA PODŁĄCZONE DO WODY I KANALIZACJACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WYMAGANIA OGÓLNE ROZWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII W INSTALACJACH...87 A. ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO...87 B. ODZYSK CIEPŁA SKRAPLANIA...88 C. ODZYSK ZIMNA Z POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO (FREE COOLING)...88 D). REDUKCJA ILOŚCI NAWIEWANEGO POWIETRZA KLIMATYZACYJNEGO NA PODSTAWIE WSKAŹNIKA JAKOŚCI POWIETRZA CO 2 PROCEDURY STEROWANIA WENTYLACJĄ...89 E). REDUKCJA ILOŚCI NAWIEWANEGO POWIETRZA KLIMATYZACYJNEGO WENTYLACJA POŻAROWA ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DLA INSTALACJI OGRZEWANIA, WENTYLACJI, CHŁODZENIA I KLIMATYZACJI A). OGRZEWANIE, CHŁODZENIE ORAZ WENTYLACJA DLA POMIESZCZEŃ PRACY CICHEJ, SOCJALNYCH, WŁADZ WYDZIAŁU ORAZ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH B). OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I WENTYLACJA DLA SAL SEMINARYJNO- ĆWICZENIOWYCH, PRACOWNI KOMPUTEROWYCH

7 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 7/182 C). KLIMATYZACJA DLA DUŻYCH SAL DYDAKTYCZNYCH...99 D). WENTYLACJA DLA PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH INSTALACJE WODNE DLA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI A). INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ [80/60 O C] ZASILAJĄCA NAGRZEWNICE WSTĘPNE W CENTRALACH NAWIEWNYCH KLIMATYZACJI OGÓLNEJ B). INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ [45/35 O C] ZASILAJĄCA NAGRZEWNICE WTÓRNE I NAGRZEWNICE W CENTRALACH C). INSTALACJA GLIKOLU [48/42 O C] CHŁODZĄCA SKRAPLACZE AGREGATU CHŁODNICZEGO D). INSTALACJA GLIKOLU ODZYSKU ZIMNA (FREE COOLING) E). INSTALACJA WODY CHŁODNICZEJ [8/14,8 O C] ZASILAJĄCA CHŁODNICE W CENTRALACH NAWIEWNYCH KLIMATYZACJI OGÓLNEJ F). INSTALACJA WODY CHŁODNICZEJ [12/16,4 O C] ZASILAJĄCA BELKI I STROPY CHŁODZĄCE INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZANIA WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASADY OŚWIETLENIA SAL WYKŁADOWYCH I SEMINARYJNYCH - UWAGI OGÓLNE WYMAGANIA NORMOWE PARAMETRY OŚWIETLENIA OŚWIETLENIE AWARYJNE OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH A). UWAGI OGÓLNE B). ZASADY OŚWIETLANIA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH - PROCEDURY PROJEKTOWANIA C). OŚWIETLENIE SAL DYDAKTYCZNYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE D). OŚWIETLENIE SAL KOMPUTEROWYCH E). WYBÓR TYPU ŹRÓDŁA ŚWIATŁA STEROWANIE OŚWIETLENIEM

8 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 8/182 A). SYSTEMY STEROWANIA OŚWIETLENIEM DANE OGÓLNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILAJĄCE A). ZASILANIE STEROWNIKÓW POMIESZCZENIOWYCH INSTALACJI IBMS B). WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI ZASILAJĄCEJ KOMPUTERY SIECI DEDYKOWANE C). ROZDZIELNICE D). ZASILANIE GNIAZD WTYKOWYCH I URZĄDZEŃ PROWADZENIE INSTALACJI INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I EKWIPOTENCJALNA OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM I POŚREDNIM WYMAGANIA W ZAKRESIE ZINTEGROWANEJ SIECI TELETECHNICZNEJ RODZAJ OKABLOWANIA GNIAZDA (PUNKTY) LOGICZNE SIEĆ TRANSMISJI DANYCH (KOMPUTEROWA) A). URZĄDZENIA AKTYWNE ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE B). SIEĆ SZKIELETOWA C). BEZPIECZEŃSTWO SIECI D). SWITCH GŁÓWNY ORAZ SWITCH E DOSTĘPOWE: E). WYMAGANE ILOŚCI PORTÓW NA SWITCH ACH W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH (KOMPUTERY + TELEFONY) SIEĆ TRANSMISJI GŁOSU (SERWER GŁOSOWY) A). DANE TECHNICZNO - FUNKCJONALNE SERWERA GŁOSOWEGO I TOPOLOGIA Serwer nadrzędny - SN System łączności przewodowej: System łączności bezprzewodowej: Serwery podrzędne:

9 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 9/182 B). OPROGRAMOWANIE SYSTEMU C). WYPOSAŻENIE SYSTEMU Serwer głosowy Konsola operatorsko - informacyjna Telefony WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI AUDIOWIZUALNYCH ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE SYSTEM TRANSMISJI AUDIO VIDEO STEROWANIE URZĄDZENIAMI W SALACH SYSTEM NAGŁAŚNIANIA I WIZUALIZACJI PARAMETRY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA AUDIOWIZUALNEGO (MINIMALNE) EKRANY PROJEKCYJNE - WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA STREFY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV) - ZAŁOŻENIA SYSTEMU A). URZĄDZENIA B). KAMERY ZEWNĘTRZNE C). KAMERY WEWNĘTRZNE D). ROZMIESZCZENIE KAMER SYSTEM WYKRYWANIA WŁAMANIA I NAPADU IA SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (ACC) A). UWAGI OGÓLNE B). ZAŁOŻENIA SYSTEMU C). PROCEDURY INFORMACYJNO - ALARMOWE SYSTEM NAGŁAŚNIANIA (ROZGŁASZANIA ALARMOWEGO) (PAS)

10 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 10/ SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU (SAP) INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA LMS A). UWAGI OGÓLNE B). STRUKTURA SYSTEMU C). REJESTRACJA ZDARZEŃ D). KOMUNIKACJA Z MONITOROWANYMI SYSTEMAMI SYSTEM BMS ZAŁOŻENIA OGÓLNE ARCHITEKTURA SYSTEMU POZIOM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI OBIEKTÓW A). STEROWNIKI OBIEKTOWE B). ELEMENTY WYKONAWCZE POZIOM KONCENTRATORÓW SYSTEMU A). STEROWNIKI SIECIOWE (KONCENTRATORY SIECIOWE) POZIOM OPERATORSKI PROCEDURY GLOBALNEGO STEROWANIA OBIEKTEM WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTALACJE I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE A). SYSTEM ODPROWADZENIA GAZU Z POMP PRÓŻNIOWYCH B). WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ "CLEAN LAB" C). WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMÓR LAMINARNYCH D). WYMAGANIA DOTYCZACE DYGESTORIÓW CHEMICZNYCH I RADIOCHEMICZNYCH E). WYMAGANIA POMIESZCZENIA DLA URZĄDZEŃ MRJ F) WYMAGANIA DLA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ G). WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA H). ODPROWADZENIE CIEPŁA Z PIECÓW LABORATORIUM SYNTEZY (ZFNT)

11 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 11/182 I). ZBIORNIK I INSTALACJA CIEKŁEGO AZOTU J).GAZY: K). WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI POMPOWANIA HELU GAZOWEGO I ODZYSKU HELU L). WYMAGANIA W ZAKRESIE CHŁODZENIA URZĄDZEŃ M). WYMAGANIA W ZAKRESIE AWARYJNEGO ZASILANIA BILANS ZAPOTRZEBOWANIA MEDIÓW A. WODA ZIMNA I CIEPŁA B. KANALIZACJA SANITARNA C. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA D. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ E. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA DLA CELÓW GRZEWCZYCH I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ F. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI ZAGADNIENIA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE I BHP UWAGI KOŃCOWE

12 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 12/ PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 1.1. Procedury wg ISO, zatwierdzone przez Władze Uczelni, dla programów użytkowych opracowywanych przez PROBADEX-KRAKÓW m. in. P-Q Metodologia realizacji programów użytkowych i wytycznych technologicznych dla obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia Plan koordynacyjny dla III Kampusu wraz z parkiem technologicznym opracowanie pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Aleksandra Böhma, profesora PK Wytyczne technologiczne przekazane przez przyszłych Użytkowników budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazane w formie podpisanych kart technologicznych, 1.4. Uzgodnienia z Władzami Wydziału, 1.5. Zasady projektowania pomieszczeń w budynkach dydaktycznych szkół wyższych, opr. Studio Architektoniczne DOMBUD Sp. z o.o. Warszawa, akceptowane przez MEN, maj 1991 r wraz z wprowadzonymi zmianami przez autorów opracowania wynikłymi ze zmiany przepisów i norm Obowiązujące przepisy w tym: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016) z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r., nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r, nr 33, poz.270) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r, nr 109, poz.1155,1156) - Rozporządzenie MPiPS z dnia r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ) - Rozporządzenie MEN z dnia r w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz.U ) 286

13 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 13/182 - Rozporządzenie MPiPS z dnia r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U ) - Rozporządzenie MPiPS z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U ) - Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U Aktualne Normy Polskie i europejskie, między innymi: - PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana Az3) - PN-78/B Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. - PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. - PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia. - PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne IDT EN 1886: PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości. - PN-80/M Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia wymagania, wraz z PN-EN 547-1: PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie wymagania. - PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń - w budynkach. - PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN/Az3. - PN-71/B Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - wymagania - PN-ISO : Budownictwo Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne. 286

14 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 14/182 - PN-ISO : 1999 Budownictwo Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych. - PN-ISO : Jakość powietrza postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, ciśnienia i wilgotności. - PN-92/B-01706/Az1: Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) - PN-EN752-1: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne pojęcia ogólne i definicje - PN-EN-752-2: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Wymagania - PN-N : 1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagania - PN-N : Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego - PN-ISO :1999 Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego Podstawowe wielkości i procedury - PN-ISO : Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu. - PN-EN : 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT) Wskazówki dotyczące wymagań stawianych zadaniu - PN-E : Systemy sygnalizacji pożarowej pożarowe sygnalizatory akustyczne - PN-E :1999 Systemy sygnalizacji pożarowej punktowe czujki ciepła - PN-B-02865:1997/Ap1: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (ICS : ) - PN-EN :2000 Maszyny elektryczne wirujące Dopuszczalne poziomy hałasu - PN-ISO 9296 : Akustyka Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych. - PN-EN : Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe Oprawy oświetleniowe wbudowywane 286

15 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 15/182 - PN-EN ISO/IEC : Technika informatyczna Współdziałanie systemów otwartych Podstawowy model odniesienia Model podstawowy - PN-EN 673:1999/A1: Szkło w budownictwie Określenie współczynnika przenikania ciepła U metoda obliczeniowa. - PN-B : Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres przedmiot i wymagania podstawowe - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie Sprawdzanie odbiorcze - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. - PN-IEC ; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 286

16 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 16/182 - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest program użytkowy oraz założenia technologiczne dla pomieszczeń w projektowanym budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (WFAiS), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600 Lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pychowicach. Stanowi on materiał pomocniczy dla przetargu - konkursu na koncepcję architektoniczno - urbanistyczną 3. ZAKRES OPRACOWANIA Program zawiera wytyczne dla projektów: urbanistki, architektury, konstrukcji oraz projektów branżowych instalacji elektrycznych, nisko i słabo prądowych, instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wentylacji nawiewno wywiewnej, klimatyzacji, instalacji specjalistycznych jak również dla projektu aranżacji wnętrz, które wynikają z założonej przez Inwestora technologii budynku. Określa również liczbę pomieszczeń oraz powierzchnie planowanego budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, opracowane na podstawie wytycznych użytkowników, Władz Wydziału i zatwierdzonych przez Władze Uczelni procedur. Szczegółowe dane oraz materiały wyjściowe, opracowane przez zespół pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, zweryfikowane i zatwierdzone przez Władze Wydziału, zostały załączone do niniejszego opracowania na płycie CD-R oraz znajdują się w archiwum biura. 4. DANE WEJŚCIOWE DO PROGRAMU I OBLICZENIE PRZYNALEŻNEJ POWIERZCHNI. Podstawą do określenia wielkości powierzchni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej są: zatwierdzony Program Wieloletni Budowy Kampusu 600- lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach , w którym określono 286

17 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 17/182 podstawowe wskaźniki dla inwestycji, wskaźniki i standardy określone w procedurze P- Q Metodologia realizacji programów użytkowych..., dane wejściowe obejmujące liczbę pracowników wydziału, posiadane zbiory biblioteczne, liczbę studentów oraz programy studiów, uzgodnienia z Władzami Wydziału, zatwierdzone przez Władze Uczelni. Wymagane materiały i dane wejściowe do obliczeń były przekazywane przez pracowników i Władze Wydziału w okresie od grudnia 2002 r., do lipca 2004 r. Powyższe informacje przechowywane są w archiwum firmy oraz zostały załączone w formie elektronicznej na płycie CD-R do niniejszego opracowania Dane ogólne Astronomia i matematyka uprawiane były na Uniwersytecie w Krakowie od chwili jego powstania, w ramach Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Szczególnie szybki rozwój tych dziedzin nastąpił po odnowieniu Studium Generale w 1400 roku i przekształceniu go w klasyczny, cztero wydziałowy średniowieczny uniwersytet. Tradycje te kontynuuje Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który w obecnej postaci istnieje od roku 2003 roku (po podziale Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) Struktura organizacyjna Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Struktura Wydziału obejmuje: a) Dział Administracji (Dziekanat oraz Sekretariaty Dydaktyczne Wydziału i pomieszczenia administracyjno techniczne Wydziału) b) Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego w skład, którego wchodzą następujące jednostki: Dział Administracji Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej (ZDFK) Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS) Zakład Fizyki Doświadczalnej (ZFD) Zakład Fizyki Gorącej Materii (ZFGM) Zakład Fizyki Jądrowej (ZFJ) Zakład Fizyki Medycznej (ZFM) Zakład Fizyki Niskich Temperatur (ZFNT) 286

18 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 18/182 - Zakład Fotoniki (ZF) - Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki (ZMNiMF) - Zakład Optyki Atomowej (ZOA) - Zakład Radiospektroskopii (ZR) - Zakład Inżynierii Nowych Materiałów (ZINM) - Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej (ZZFT), w tym: - Zakład Fizyki Statystycznej (ZFS) - Zakład Teorii Cząstek (ZTC) - Zakład Teoretycznej Fizyki Komputerowej (ZTFK) - Zakład Teorii Materii Skondensowanej (ZTMS) - Zakład Teorii Pola (ZTP) - Zakład Teorii Układów Złożonych (ZTUZ) - Zakład Teorii Względności i Astrofizyki (ZTWiA) - Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO) - Zakład Technologii Pracownia Fizyki Nowych Materiałów Organicznych (PFNMO) Pracownia Elektroniczna Pracownia Fizyczna I Pracownia Fizyczna II Pracownia Pokazów Fizycznych (PPF) Pracownia Technicznych Środków Nauczania Biblioteka Redakcja Acta Physica Polonica, Redakcja Fotonu Zaplecze Komputerowo-Sieciowe (ZKS) Zaplecze Techniczne (ZT) Warsztat Mechaniczny (WM) c) Obserwatorium Astronomiczne (Instytut) w skład, którego wchodzą: Dział Administracji Zakład Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii Zakład Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej Biblioteka d) Pozostałe Jednostki Wydziałowe: 286

19 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 19/182 - Zakład Technologii Informatycznych - Pracownie dydaktyczne Informatyki Stosowanej 4.3. Aktualny zakres prowadzonych studiów Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prowadzi studia na kierunkach: Fizyka Astronomia Informatyka, specjalność Informatyka Stosowana Inżynieria Materiałowa (studia międzywydziałowe, prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii) Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP) (prowadzone przez kilka wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego) Studenci kierunku fizyka odbywają studia w trybie dziennym, 5-letnim, w pięciu specjalnościach: Fizyka Doświadczalna (FD): Fizyka Teoretyczna (FT) Obie specjalności są określane łącznie jako Fizyka Ogólna (FO) Fizyka Medyczna (FM) Fizyka Komputerowa (FK) Biofizyka Molekularna (BM) Studenci specjalności FM, FK i BM wybierają swoją specjalność już na początku pierwszego roku studiów, zaś podział FO na FT i FD oraz dalszy podział na specjalizacje następuje po trzecim roku studiów. Studenci FO na IV tym roku mogą wybrać specjalności: fizyka teoretyczna astrofizyka doświadczalna fizyka jądrowa doświadczalna fizyka cząstek elementarnych fizyka fazy skondensowanej fizyka atomowa W przypadku każdej specjalizacji istnieje możliwość uzyskania w ramach zajęć fakultatywnych pełnych kwalifikacji pedagogicznych (opcja - sekcja nauczycielska). 286

20 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 20/182 Po trzech latach studiów można uzyskać dyplom licencjata. Istnieje pięć specjalności: Fizyka Doświadczalna, Fizyka Teoretyczna, Fizyka Medyczna, Fizyka Komputerowa i Licencjat nauczycielski. Instytut Fizyki prowadzi Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych. Wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej prowadzone są 3-semestralne studia podyplomowe: Dziennikarstwo naukowo przyrodnicze. Kierunek Astronomia oferuje studia dzienne magisterskie z możliwością uzyskania dyplomu licencjata po 3 latach. Pierwsze dwa lata zajęć prowadzone są wspólnie z kierunkiem fizyka, następnie studenci mają zajęcia niezależnie, prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym UJ przy ul. Orlej w Krakowie. W Obserwatorium prowadzone są studia licencjackie na kierunku: Astronomia i komputerowe techniki przetwarzania danych. Prowadzone są również studia doktoranckie. Studia na kierunku Informatyki Stosowanej prowadzone są jako: studia magisterskie dzienne, 5-letnie, studia magisterskie wieczorowe, 5-letnie, studia uzupełniające magisterskie dzienne (2-lata), studia uzupełniające magisterskie wieczorowe (2-lata), Od 1998 r. do oceny studenta wprowadzono system punktowy ECTS. Studenci lat I-III studiują wg tzw. zalecanej ścieżki studiowania. Począwszy od drugiego semestru, student może wybierać kursy, pod warunkiem uzyskania akceptacji opiekuna Liczba pracowników i doktorantów Obecnie w poszczególnych Zakładach Wydział FAIS ( bez Obserwatorium Astronomicznego) zatrudnia się: 88 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, 69 pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych, 18 pracowników naukowo-technicznych 25 pracowników inżynieryjno-technicznych 87 doktorantów 8 pracowników obsługi Razem 295 osób. 286

21 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 21/182 Pracownicy obserwatorium Astronomicznego nie zostali ujęci w zestawieniu, ponieważ obiekt obserwatorium pozostaje bez zmian i nie programuje się powierzchni dla tych osób w nowym budynku na terenie Kampusu. Zgodnie z ustaleniami Władz Uczelni do obliczeń należy przyjąć powiększenie powierzchni o 20%, uwzględniając przyszły rozwój jednostek. Przyjęto planowaną liczbę pracowników: 105 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, 82 pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych, 22 pracowników naukowo-technicznych 30 pracowników inżynieryjno-technicznych 104 doktorantów 12 pracowników obsługi Razem 355 osób Zgodnie z procedurą P-Q , dla pracowników naukowych, prowadzących badania doświadczalne, zostanie wyodrębniona dodatkowa powierzchnia laboratoryjna Liczba studentów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów Łącznie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na wszystkich rodzajach studiów dziennych studiuje obecnie 756 osób. Zgodnie z decyzją Władz Wydziału do obliczeń powierzchni należy przyjąć liczbę 1500 studentów (uwzględniającą studentów pierwszych dwóch lat kierunku Astronomia) Obliczenie powierzchni budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Obliczenia powierzchni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dokonano na podstawie uzgodnień z Władzami Wydziału, zatwierdzonych przez Władze Uczelni, Metodologii... procedury P-Q , zgromadzonych danych wyjściowych, dotyczących zatrudnienia, prowadzonej działalności badawczej, posiadanych zbiorów bibliotecznych oraz planów studiów. Można przyjąć do obliczeń, że w strukturze użytkowników budynku liczba kobiet odpowiada liczbie mężczyzn. 286

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: Poznań,Styczeń 2015r Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo