OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne."

Transkrypt

1 OPRACOWANIE 286 INWESTOR: Kraków, ul. Gołębia 24 OBIEKT: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej TEMAT : Program użytkowy i założenia technologiczne. część branżowa: prace przedprojektowe Opracowanie składa się z części: I - część tekstowa, II - karty technologiczne CZĘŚĆ I - CZĘŚĆ TEKSTOWA OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jerzy Boruta mgr inż. arch. Maciej Kosz Senior Budowy: Prof. dr hab. Andrzej Warczak ZATWIERDZAM: Dziekan Wydziału FAiIS Prof. dr hab. Marek Szymoński Kraków, marzec 2005 r

2 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 2/182 SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA DANE WEJŚCIOWE DO PROGRAMU I OBLICZENIE PRZYNALEŻNEJ POWIERZCHNI DANE OGÓLNE STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ AKTUALNY ZAKRES PROWADZONYCH STUDIÓW LICZBA PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW LICZBA STUDENTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH I SPECJALNOŚCIACH STUDIÓW OBLICZENIE POWIERZCHNI BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ ZESTAWIENIE OBLICZONEJ POWIERZCHNI ZASADY OBLICZANIA LICZBY I WIELKOŚCI PROGRAMOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ...22 A) POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE I SALE WYKŁADOWE ( GRUPA A)...22 B).LABORATORIA DYDAKTYCZNE ( GRUPA I PF, II PF, PPF, LD)...23 C).LABORATORIA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ( POMIESZCZENIA LABORATORYJNE ZAKŁADÓW)...23 D). POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ( GRUPA F)

3 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 3/182 E). POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH I TECHNICZNYCH ( GRUPA F)...24 F). POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE ORAZ WŁADZ ( GRUPA G)...24 G). SALA KONFERENCYJNA ( GRUPA G)...24 H). POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI ( GRUPA E)...25 I). POMIESZCZENIA POMOCNICZE - (GRUPA H)...25 J). POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI - ( GRUPA I)...26 K). POMIESZCZENIA TECHNICZNE - (GRUPA J) RODZAJE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE LABORATORIA DYDAKTYCZNE LABORATORIA KOMPUTEROWE ( GRUPA C) LABORATORIA SPECJALISTYCZNE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE POMIESZCZENIA SOCJALNE POKOJE GOŚCINNE POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI POMIESZCZENIA WARSZTATÓW I ZAPLECZA TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA POMOCNICZE POMIESZCZENIA WSPÓLNE BIBLIOTEKA POWIERZCHNIA RUCHU POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI POWIERZCHNIA USŁUGOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

4 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 4/ PROPOZYCJA GRUPOWANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU, ICH WZAJEMNYCH RELACJI I POWIĄZAŃ WYMIARY PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW FUNKCJONALNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA WIELKOŚĆ I KSZTAŁT ORAZ PLANOWANE WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE MIEJSCE PRACY STUDENTA WIDOCZNOŚĆ W SALI Z MIEJSCA PRACY STUDENTA MIEJSCE DLA WYKŁADOWCY LUB PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA PRZEJŚCIA KOMUNIKACYJNE W SALACH WYKŁADOWYCH, SALACH ĆWICZEŃ, PRACOWNIACH I LABORATORIACH WYPOSAŻENIE PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH...39 A). SALE NAUKI JĘZYKÓW...39 B). PRACOWNIE I LABORATORIA STUDENCKIE PRACOWNIE KOMPUTEROWE PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI CZYTELNIA KSIĄŻEK I CZASOPISM POMIESZCZENIE KATALOGU ORAZ PRZESZUKIWANIA BAZ DANYCH WYPOŻYCZALNIA MAGAZYN KSIĄŻEK POMIESZCZENIA OBSŁUGI I OPRACOWYWANIA ZBIORÓW POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WYMAGANIA FUNKCJONALNE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA WŁADZ WYDZIAŁU ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI POMIESZCZENIA POMOCNICZE

5 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 5/ POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI PROPONOWANA LOKALIZACJA BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WYMAGANIA BUDOWLANE, INSTALACYJNE, BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU I WYPOSAŻENIA ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYMAGANIA W ZAKRESIE OŚWIETLENIA I OCHRONY PRZED NASŁONECZNIENIEM ORIENTACJA POMIESZCZEŃ OŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE PODSTAWOWE DANE OKNA DRZWI: ŚWIETLIKI OCHRONA PRZED NASŁONECZNIENIEM WYMAGANIA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ I AKUSTYKI WNĘTRZ WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM WARUNKI AKUSTYCZNE DLA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH - AUDYTORIÓW, SAL WYKŁADOWYCH ORAZ SAL ĆWICZEŃ WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY KONSTRUKCJI ORAZ URZĄDZEŃ PRZED DRGANIAMI I WIBRACJAMI WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ INSTALACJI SPECJALNYCH OZNACZENIA KODOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE POKRYCIA DACHU BUDYNKU WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ KONSTRUKCJI

6 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 6/ OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM W BUDYNKU ŚRODKI OCHRONY PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZACYJNYM WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ WYMAGANIA OGÓLNE INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA PODŁĄCZONE DO WODY I KANALIZACJACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WYMAGANIA OGÓLNE ROZWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII W INSTALACJACH...87 A. ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO...87 B. ODZYSK CIEPŁA SKRAPLANIA...88 C. ODZYSK ZIMNA Z POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO (FREE COOLING)...88 D). REDUKCJA ILOŚCI NAWIEWANEGO POWIETRZA KLIMATYZACYJNEGO NA PODSTAWIE WSKAŹNIKA JAKOŚCI POWIETRZA CO 2 PROCEDURY STEROWANIA WENTYLACJĄ...89 E). REDUKCJA ILOŚCI NAWIEWANEGO POWIETRZA KLIMATYZACYJNEGO WENTYLACJA POŻAROWA ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DLA INSTALACJI OGRZEWANIA, WENTYLACJI, CHŁODZENIA I KLIMATYZACJI A). OGRZEWANIE, CHŁODZENIE ORAZ WENTYLACJA DLA POMIESZCZEŃ PRACY CICHEJ, SOCJALNYCH, WŁADZ WYDZIAŁU ORAZ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH B). OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I WENTYLACJA DLA SAL SEMINARYJNO- ĆWICZENIOWYCH, PRACOWNI KOMPUTEROWYCH

7 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 7/182 C). KLIMATYZACJA DLA DUŻYCH SAL DYDAKTYCZNYCH...99 D). WENTYLACJA DLA PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH INSTALACJE WODNE DLA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI A). INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ [80/60 O C] ZASILAJĄCA NAGRZEWNICE WSTĘPNE W CENTRALACH NAWIEWNYCH KLIMATYZACJI OGÓLNEJ B). INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ [45/35 O C] ZASILAJĄCA NAGRZEWNICE WTÓRNE I NAGRZEWNICE W CENTRALACH C). INSTALACJA GLIKOLU [48/42 O C] CHŁODZĄCA SKRAPLACZE AGREGATU CHŁODNICZEGO D). INSTALACJA GLIKOLU ODZYSKU ZIMNA (FREE COOLING) E). INSTALACJA WODY CHŁODNICZEJ [8/14,8 O C] ZASILAJĄCA CHŁODNICE W CENTRALACH NAWIEWNYCH KLIMATYZACJI OGÓLNEJ F). INSTALACJA WODY CHŁODNICZEJ [12/16,4 O C] ZASILAJĄCA BELKI I STROPY CHŁODZĄCE INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZANIA WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASADY OŚWIETLENIA SAL WYKŁADOWYCH I SEMINARYJNYCH - UWAGI OGÓLNE WYMAGANIA NORMOWE PARAMETRY OŚWIETLENIA OŚWIETLENIE AWARYJNE OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH A). UWAGI OGÓLNE B). ZASADY OŚWIETLANIA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH - PROCEDURY PROJEKTOWANIA C). OŚWIETLENIE SAL DYDAKTYCZNYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE D). OŚWIETLENIE SAL KOMPUTEROWYCH E). WYBÓR TYPU ŹRÓDŁA ŚWIATŁA STEROWANIE OŚWIETLENIEM

8 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 8/182 A). SYSTEMY STEROWANIA OŚWIETLENIEM DANE OGÓLNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILAJĄCE A). ZASILANIE STEROWNIKÓW POMIESZCZENIOWYCH INSTALACJI IBMS B). WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI ZASILAJĄCEJ KOMPUTERY SIECI DEDYKOWANE C). ROZDZIELNICE D). ZASILANIE GNIAZD WTYKOWYCH I URZĄDZEŃ PROWADZENIE INSTALACJI INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I EKWIPOTENCJALNA OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM I POŚREDNIM WYMAGANIA W ZAKRESIE ZINTEGROWANEJ SIECI TELETECHNICZNEJ RODZAJ OKABLOWANIA GNIAZDA (PUNKTY) LOGICZNE SIEĆ TRANSMISJI DANYCH (KOMPUTEROWA) A). URZĄDZENIA AKTYWNE ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE B). SIEĆ SZKIELETOWA C). BEZPIECZEŃSTWO SIECI D). SWITCH GŁÓWNY ORAZ SWITCH E DOSTĘPOWE: E). WYMAGANE ILOŚCI PORTÓW NA SWITCH ACH W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH (KOMPUTERY + TELEFONY) SIEĆ TRANSMISJI GŁOSU (SERWER GŁOSOWY) A). DANE TECHNICZNO - FUNKCJONALNE SERWERA GŁOSOWEGO I TOPOLOGIA Serwer nadrzędny - SN System łączności przewodowej: System łączności bezprzewodowej: Serwery podrzędne:

9 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 9/182 B). OPROGRAMOWANIE SYSTEMU C). WYPOSAŻENIE SYSTEMU Serwer głosowy Konsola operatorsko - informacyjna Telefony WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI AUDIOWIZUALNYCH ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE SYSTEM TRANSMISJI AUDIO VIDEO STEROWANIE URZĄDZENIAMI W SALACH SYSTEM NAGŁAŚNIANIA I WIZUALIZACJI PARAMETRY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA AUDIOWIZUALNEGO (MINIMALNE) EKRANY PROJEKCYJNE - WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA STREFY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV) - ZAŁOŻENIA SYSTEMU A). URZĄDZENIA B). KAMERY ZEWNĘTRZNE C). KAMERY WEWNĘTRZNE D). ROZMIESZCZENIE KAMER SYSTEM WYKRYWANIA WŁAMANIA I NAPADU IA SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (ACC) A). UWAGI OGÓLNE B). ZAŁOŻENIA SYSTEMU C). PROCEDURY INFORMACYJNO - ALARMOWE SYSTEM NAGŁAŚNIANIA (ROZGŁASZANIA ALARMOWEGO) (PAS)

10 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 10/ SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU (SAP) INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA LMS A). UWAGI OGÓLNE B). STRUKTURA SYSTEMU C). REJESTRACJA ZDARZEŃ D). KOMUNIKACJA Z MONITOROWANYMI SYSTEMAMI SYSTEM BMS ZAŁOŻENIA OGÓLNE ARCHITEKTURA SYSTEMU POZIOM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI OBIEKTÓW A). STEROWNIKI OBIEKTOWE B). ELEMENTY WYKONAWCZE POZIOM KONCENTRATORÓW SYSTEMU A). STEROWNIKI SIECIOWE (KONCENTRATORY SIECIOWE) POZIOM OPERATORSKI PROCEDURY GLOBALNEGO STEROWANIA OBIEKTEM WYDZIAŁU FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTALACJE I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE A). SYSTEM ODPROWADZENIA GAZU Z POMP PRÓŻNIOWYCH B). WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ "CLEAN LAB" C). WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMÓR LAMINARNYCH D). WYMAGANIA DOTYCZACE DYGESTORIÓW CHEMICZNYCH I RADIOCHEMICZNYCH E). WYMAGANIA POMIESZCZENIA DLA URZĄDZEŃ MRJ F) WYMAGANIA DLA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ G). WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA H). ODPROWADZENIE CIEPŁA Z PIECÓW LABORATORIUM SYNTEZY (ZFNT)

11 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 11/182 I). ZBIORNIK I INSTALACJA CIEKŁEGO AZOTU J).GAZY: K). WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI POMPOWANIA HELU GAZOWEGO I ODZYSKU HELU L). WYMAGANIA W ZAKRESIE CHŁODZENIA URZĄDZEŃ M). WYMAGANIA W ZAKRESIE AWARYJNEGO ZASILANIA BILANS ZAPOTRZEBOWANIA MEDIÓW A. WODA ZIMNA I CIEPŁA B. KANALIZACJA SANITARNA C. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA D. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ E. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA DLA CELÓW GRZEWCZYCH I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ F. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI ZAGADNIENIA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE I BHP UWAGI KOŃCOWE

12 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 12/ PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 1.1. Procedury wg ISO, zatwierdzone przez Władze Uczelni, dla programów użytkowych opracowywanych przez PROBADEX-KRAKÓW m. in. P-Q Metodologia realizacji programów użytkowych i wytycznych technologicznych dla obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia Plan koordynacyjny dla III Kampusu wraz z parkiem technologicznym opracowanie pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Aleksandra Böhma, profesora PK Wytyczne technologiczne przekazane przez przyszłych Użytkowników budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazane w formie podpisanych kart technologicznych, 1.4. Uzgodnienia z Władzami Wydziału, 1.5. Zasady projektowania pomieszczeń w budynkach dydaktycznych szkół wyższych, opr. Studio Architektoniczne DOMBUD Sp. z o.o. Warszawa, akceptowane przez MEN, maj 1991 r wraz z wprowadzonymi zmianami przez autorów opracowania wynikłymi ze zmiany przepisów i norm Obowiązujące przepisy w tym: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016) z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r., nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r, nr 33, poz.270) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U r, nr 109, poz.1155,1156) - Rozporządzenie MPiPS z dnia r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ) - Rozporządzenie MEN z dnia r w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz.U ) 286

13 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 13/182 - Rozporządzenie MPiPS z dnia r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U ) - Rozporządzenie MPiPS z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U ) - Rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U Aktualne Normy Polskie i europejskie, między innymi: - PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana Az3) - PN-78/B Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. - PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. - PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia. - PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne IDT EN 1886: PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości. - PN-80/M Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia wymagania, wraz z PN-EN 547-1: PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie wymagania. - PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń - w budynkach. - PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN/Az3. - PN-71/B Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - wymagania - PN-ISO : Budownictwo Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne. 286

14 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 14/182 - PN-ISO : 1999 Budownictwo Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych. - PN-ISO : Jakość powietrza postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, ciśnienia i wilgotności. - PN-92/B-01706/Az1: Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) - PN-EN752-1: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne pojęcia ogólne i definicje - PN-EN-752-2: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Wymagania - PN-N : 1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagania - PN-N : Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego - PN-ISO :1999 Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego Podstawowe wielkości i procedury - PN-ISO : Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu. - PN-EN : 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT) Wskazówki dotyczące wymagań stawianych zadaniu - PN-E : Systemy sygnalizacji pożarowej pożarowe sygnalizatory akustyczne - PN-E :1999 Systemy sygnalizacji pożarowej punktowe czujki ciepła - PN-B-02865:1997/Ap1: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (ICS : ) - PN-EN :2000 Maszyny elektryczne wirujące Dopuszczalne poziomy hałasu - PN-ISO 9296 : Akustyka Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych. - PN-EN : Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe Oprawy oświetleniowe wbudowywane 286

15 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 15/182 - PN-EN ISO/IEC : Technika informatyczna Współdziałanie systemów otwartych Podstawowy model odniesienia Model podstawowy - PN-EN 673:1999/A1: Szkło w budownictwie Określenie współczynnika przenikania ciepła U metoda obliczeniowa. - PN-B : Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres przedmiot i wymagania podstawowe - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie Sprawdzanie odbiorcze - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. - PN-IEC ; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 286

16 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 16/182 - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Instalacje bezpieczeństwa. - PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest program użytkowy oraz założenia technologiczne dla pomieszczeń w projektowanym budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (WFAiS), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600 Lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pychowicach. Stanowi on materiał pomocniczy dla przetargu - konkursu na koncepcję architektoniczno - urbanistyczną 3. ZAKRES OPRACOWANIA Program zawiera wytyczne dla projektów: urbanistki, architektury, konstrukcji oraz projektów branżowych instalacji elektrycznych, nisko i słabo prądowych, instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wentylacji nawiewno wywiewnej, klimatyzacji, instalacji specjalistycznych jak również dla projektu aranżacji wnętrz, które wynikają z założonej przez Inwestora technologii budynku. Określa również liczbę pomieszczeń oraz powierzchnie planowanego budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, opracowane na podstawie wytycznych użytkowników, Władz Wydziału i zatwierdzonych przez Władze Uczelni procedur. Szczegółowe dane oraz materiały wyjściowe, opracowane przez zespół pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, zweryfikowane i zatwierdzone przez Władze Wydziału, zostały załączone do niniejszego opracowania na płycie CD-R oraz znajdują się w archiwum biura. 4. DANE WEJŚCIOWE DO PROGRAMU I OBLICZENIE PRZYNALEŻNEJ POWIERZCHNI. Podstawą do określenia wielkości powierzchni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej są: zatwierdzony Program Wieloletni Budowy Kampusu 600- lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach , w którym określono 286

17 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 17/182 podstawowe wskaźniki dla inwestycji, wskaźniki i standardy określone w procedurze P- Q Metodologia realizacji programów użytkowych..., dane wejściowe obejmujące liczbę pracowników wydziału, posiadane zbiory biblioteczne, liczbę studentów oraz programy studiów, uzgodnienia z Władzami Wydziału, zatwierdzone przez Władze Uczelni. Wymagane materiały i dane wejściowe do obliczeń były przekazywane przez pracowników i Władze Wydziału w okresie od grudnia 2002 r., do lipca 2004 r. Powyższe informacje przechowywane są w archiwum firmy oraz zostały załączone w formie elektronicznej na płycie CD-R do niniejszego opracowania Dane ogólne Astronomia i matematyka uprawiane były na Uniwersytecie w Krakowie od chwili jego powstania, w ramach Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Szczególnie szybki rozwój tych dziedzin nastąpił po odnowieniu Studium Generale w 1400 roku i przekształceniu go w klasyczny, cztero wydziałowy średniowieczny uniwersytet. Tradycje te kontynuuje Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który w obecnej postaci istnieje od roku 2003 roku (po podziale Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) Struktura organizacyjna Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Struktura Wydziału obejmuje: a) Dział Administracji (Dziekanat oraz Sekretariaty Dydaktyczne Wydziału i pomieszczenia administracyjno techniczne Wydziału) b) Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego w skład, którego wchodzą następujące jednostki: Dział Administracji Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej (ZDFK) Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS) Zakład Fizyki Doświadczalnej (ZFD) Zakład Fizyki Gorącej Materii (ZFGM) Zakład Fizyki Jądrowej (ZFJ) Zakład Fizyki Medycznej (ZFM) Zakład Fizyki Niskich Temperatur (ZFNT) 286

18 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 18/182 - Zakład Fotoniki (ZF) - Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki (ZMNiMF) - Zakład Optyki Atomowej (ZOA) - Zakład Radiospektroskopii (ZR) - Zakład Inżynierii Nowych Materiałów (ZINM) - Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej (ZZFT), w tym: - Zakład Fizyki Statystycznej (ZFS) - Zakład Teorii Cząstek (ZTC) - Zakład Teoretycznej Fizyki Komputerowej (ZTFK) - Zakład Teorii Materii Skondensowanej (ZTMS) - Zakład Teorii Pola (ZTP) - Zakład Teorii Układów Złożonych (ZTUZ) - Zakład Teorii Względności i Astrofizyki (ZTWiA) - Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO) - Zakład Technologii Pracownia Fizyki Nowych Materiałów Organicznych (PFNMO) Pracownia Elektroniczna Pracownia Fizyczna I Pracownia Fizyczna II Pracownia Pokazów Fizycznych (PPF) Pracownia Technicznych Środków Nauczania Biblioteka Redakcja Acta Physica Polonica, Redakcja Fotonu Zaplecze Komputerowo-Sieciowe (ZKS) Zaplecze Techniczne (ZT) Warsztat Mechaniczny (WM) c) Obserwatorium Astronomiczne (Instytut) w skład, którego wchodzą: Dział Administracji Zakład Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii Zakład Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej Zakład Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej Biblioteka d) Pozostałe Jednostki Wydziałowe: 286

19 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 19/182 - Zakład Technologii Informatycznych - Pracownie dydaktyczne Informatyki Stosowanej 4.3. Aktualny zakres prowadzonych studiów Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prowadzi studia na kierunkach: Fizyka Astronomia Informatyka, specjalność Informatyka Stosowana Inżynieria Materiałowa (studia międzywydziałowe, prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii) Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP) (prowadzone przez kilka wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego) Studenci kierunku fizyka odbywają studia w trybie dziennym, 5-letnim, w pięciu specjalnościach: Fizyka Doświadczalna (FD): Fizyka Teoretyczna (FT) Obie specjalności są określane łącznie jako Fizyka Ogólna (FO) Fizyka Medyczna (FM) Fizyka Komputerowa (FK) Biofizyka Molekularna (BM) Studenci specjalności FM, FK i BM wybierają swoją specjalność już na początku pierwszego roku studiów, zaś podział FO na FT i FD oraz dalszy podział na specjalizacje następuje po trzecim roku studiów. Studenci FO na IV tym roku mogą wybrać specjalności: fizyka teoretyczna astrofizyka doświadczalna fizyka jądrowa doświadczalna fizyka cząstek elementarnych fizyka fazy skondensowanej fizyka atomowa W przypadku każdej specjalizacji istnieje możliwość uzyskania w ramach zajęć fakultatywnych pełnych kwalifikacji pedagogicznych (opcja - sekcja nauczycielska). 286

20 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 20/182 Po trzech latach studiów można uzyskać dyplom licencjata. Istnieje pięć specjalności: Fizyka Doświadczalna, Fizyka Teoretyczna, Fizyka Medyczna, Fizyka Komputerowa i Licencjat nauczycielski. Instytut Fizyki prowadzi Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych. Wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej prowadzone są 3-semestralne studia podyplomowe: Dziennikarstwo naukowo przyrodnicze. Kierunek Astronomia oferuje studia dzienne magisterskie z możliwością uzyskania dyplomu licencjata po 3 latach. Pierwsze dwa lata zajęć prowadzone są wspólnie z kierunkiem fizyka, następnie studenci mają zajęcia niezależnie, prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym UJ przy ul. Orlej w Krakowie. W Obserwatorium prowadzone są studia licencjackie na kierunku: Astronomia i komputerowe techniki przetwarzania danych. Prowadzone są również studia doktoranckie. Studia na kierunku Informatyki Stosowanej prowadzone są jako: studia magisterskie dzienne, 5-letnie, studia magisterskie wieczorowe, 5-letnie, studia uzupełniające magisterskie dzienne (2-lata), studia uzupełniające magisterskie wieczorowe (2-lata), Od 1998 r. do oceny studenta wprowadzono system punktowy ECTS. Studenci lat I-III studiują wg tzw. zalecanej ścieżki studiowania. Począwszy od drugiego semestru, student może wybierać kursy, pod warunkiem uzyskania akceptacji opiekuna Liczba pracowników i doktorantów Obecnie w poszczególnych Zakładach Wydział FAIS ( bez Obserwatorium Astronomicznego) zatrudnia się: 88 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, 69 pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych, 18 pracowników naukowo-technicznych 25 pracowników inżynieryjno-technicznych 87 doktorantów 8 pracowników obsługi Razem 295 osób. 286

21 Założenia technologiczne - wymagania ogólne 21/182 Pracownicy obserwatorium Astronomicznego nie zostali ujęci w zestawieniu, ponieważ obiekt obserwatorium pozostaje bez zmian i nie programuje się powierzchni dla tych osób w nowym budynku na terenie Kampusu. Zgodnie z ustaleniami Władz Uczelni do obliczeń należy przyjąć powiększenie powierzchni o 20%, uwzględniając przyszły rozwój jednostek. Przyjęto planowaną liczbę pracowników: 105 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, 82 pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych, 22 pracowników naukowo-technicznych 30 pracowników inżynieryjno-technicznych 104 doktorantów 12 pracowników obsługi Razem 355 osób Zgodnie z procedurą P-Q , dla pracowników naukowych, prowadzących badania doświadczalne, zostanie wyodrębniona dodatkowa powierzchnia laboratoryjna Liczba studentów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów Łącznie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na wszystkich rodzajach studiów dziennych studiuje obecnie 756 osób. Zgodnie z decyzją Władz Wydziału do obliczeń powierzchni należy przyjąć liczbę 1500 studentów (uwzględniającą studentów pierwszych dwóch lat kierunku Astronomia) Obliczenie powierzchni budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Obliczenia powierzchni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dokonano na podstawie uzgodnień z Władzami Wydziału, zatwierdzonych przez Władze Uczelni, Metodologii... procedury P-Q , zgromadzonych danych wyjściowych, dotyczących zatrudnienia, prowadzonej działalności badawczej, posiadanych zbiorów bibliotecznych oraz planów studiów. Można przyjąć do obliczeń, że w strukturze użytkowników budynku liczba kobiet odpowiada liczbie mężczyzn. 286

CZĘŚĆ II KARTY TECHNOLOGICZNE

CZĘŚĆ II KARTY TECHNOLOGICZNE OPRACOWANIE 286 INWESTOR: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 OBIEKT: TEMAT : Program użytkowy i założenia technologiczne. część branżowa: prace przedprojektowe Opracowanie składa się z części: I - część tekstowa,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

ZESTAWIENIE Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych ZESTAWIENIE Polskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (stan na dzień 1 listopada 2012 r.) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe

IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe IV. Instalacje elekt. ogólnego przeznaczenia budynki mieszkalne i przemysłowe 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Tom I Ogólna część opisowa

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Tom I Ogólna część opisowa Tel. (012) 284-80-70; Fax. (012) 284-80-70, 1 Egz. nr PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Tom I Ogólna część opisowa Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Collegium Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZE

TECHNOLOGIA POMIESZCZE TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, WARSZAWA-WOLA, UL. BEMA 91 OPRACOWAŁ:... GRUDZIEŃ 2008 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.Cel opracowania.... 3 2.Podstawa opracowania.... 3 3.Dane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Tytuł normy (zakres powołania)

Tytuł normy (zakres powołania) 4. WYKAZ NORM POWOŁANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY ODGROMOWEJ Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) określił nowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE W NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : SALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ Z CZĘŚCI

ZAPROSZENIE W NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : SALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ Z CZĘŚCI ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NIEPUBLICZNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : SALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ Z CZĘŚCI DYDAKTYCZNĄ I BIBLIOTEKĄ ZLOKALIZOWANĄ W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ - STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii Minimalne wyposażenie sal, zasady dostępu do zbiorów bibliotecznych, do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron9 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 INWESTOR...3 1.2 WYKONAWCA DOKUMENTACJI...3 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.5 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.6 WYKAZ POLSKICH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH

TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH ZLECENIE 383 / P / 2012 TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH FAZA Projekt budowlano - wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof.

Program Semestralny. Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2016/2017. Zespół dydaktyczny. dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. Program Semestralny Rok 3, stopień I, semestr V Rok akademicki 2016/2017 Zespół dydaktyczny dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. PK mgr inż. arch. Ewelina Galas (!!!) / pełna grupa mgr inż. arch. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji BHP w laboratorium Wybrane przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Dz.

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ENERGIS. Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

ENERGIS. Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. ENERGIS Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Przedmiot projektu ENERGIS Budowa energooszczędnego inteligentnego budynku dydaktyczno laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. PROJEKT BDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: rząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Adres: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Kielce, Plac Niepodległości 2

Nazwa zadania: Adres: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Kielce, Plac Niepodległości 2 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczenia po byłym magazynie paczek wartościowych na potrzeby CUK w Kielcach Adres: 25-900 Kielce, Plac Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wykaz norm powołanych w zakresie elektryki (w Rozp. MI z dnia 12.04.2002r. w spr. Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania)

Zmieniony wykaz norm powołanych w zakresie elektryki (w Rozp. MI z dnia 12.04.2002r. w spr. Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania) Zmieniony wykaz norm powołanych w zakresie elektryki (w Rozp. MI z dnia 1.04.00r. w spr. Warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania) Miejsce powołania Numer normy normy 98 ust. Tytuł normy (zakres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Przepisy prawne i normy 1.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2.

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2. B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 180 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Racjonalna gospodarka energią Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Obieralny, moduł 5.4 II stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd * Wykład,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Mgr inż. Paweł Kwasnowski Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydział Elektrotechniki, Automatyki,

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo