OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR"

Transkrypt

1 OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

2 WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, Biłgoraj tel , fax OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK: HELVETICA ul. Włosiankarska 13, Biłgoraj tel. (84) , , zdjęcie na okładce: Natalia Turowska, uczennica kl. III Technikum Odzieżowego w ZSZiO w Biłgoraju

3 spis treści Przemównienie Starosty Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju Zespół Szkolno Rewalidacyjny w Biłgoraju Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?

4 Drodzy Gimnazjaliści! Przed Wami niełatwe zadanie wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz właściwej szkoły ponadgimnazjalnej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, przedstawiam niniejszą publikację, przygotowaną przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Informator zawiera szeroką ofertę szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Biłgorajskiego na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiona oferta dydaktyczna określa profil zawodowy szkół, ze wskazaniem osiągnięć i mocnych stron oraz propozycję zajęć dodatkowych, dzięki którym będziecie mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Warto wybrać szkołę, której osiągnięcia są powszechnie znane, a jej ukończenie ułatwi późniejszą karierę zawodową, dlatego polecam Wam nasze szkoły ogólnokształcące, technika oraz szkoły zawodowe, wyróżniające się swoimi osiągnięciami na tle województwa lubelskiego oraz kraju, zajmujące wysokie pozycje w rankingach szkół ogólnokształcących miesięcznika Perspektywy. Cieszymy się, nie tylko z sukcesów uczniów naszych szkół uzyskujących satysfakcjonujące wyniki na egzaminach maturalnych i egzaminach zawodowych, ale również odnoszących sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, różnorodnych konkursach i zawodach sportowych, uzyskujących tytuły laureatów i otrzymujących indeksy na wymarzone studia. Argumentami decydującymi o wyborze nauki w naszych szkołach są oferowane kierunki kształcenia, umożliwiające zdobycie szkolnej wiedzy, dobrze przygotowującej naszych absolwentów do podjęcia studiów lub pracy w wyuczonym zawodzie. Dbamy o wysoką jakość kształcenia. Oprócz stworzenia możliwości zdobycia rzetelnej wiedzy, odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, rozwijamy również zdolności i zainteresowania młodzieży. W naszych szkołach działają koła przedmiotowe oraz koła zainteresowań: artystyczne, językowe i sportowe. Uczniowie korzystają również z propozycji licznych imprez kulturalno-turystycznych. Ponadto, nasze szkoły zapewniają wychowankom bezpieczeństwo oraz poczucie poszanowania ich praw i godności, kształtują postawy wrażliwości i otwartości na odmienne zwyczaje, poglądy i przekonania. Dysponujemy bardzo dobrą bazą lokalową, wyposażoną w nowoczesne pomoce dydaktyczne, między innymi komputery, projektory i tablice interaktywne, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz aktywizu- 4

5 jących metod nauczania. Poza tym, uczniowie naszych szkół korzystają z nowoczesnej infrastruktury sportowej: basenu i nowych obiektów sportowych, a młodzieży spoza Biłgoraja zapewniamy możliwość zamieszkania w internacie i korzystania ze stołówek szkolnych. Ponadto, powszechnie wykorzystujemy fundusze unijne w ramach projektów unijnych do podnoszenia kwalifikacji uczniów i wzbogacania bazy dydaktycznej. Troszczymy się o zapewnienie wychowankom naszych szkół współpracy ze społecznością międzynarodową oraz możliwość poznania kultury, historii i tradycji innych narodów poprzez realizację projektów Comenius, etwinning, EuroWeek i in., a także wizyty studyjne oraz wymiany młodzieży z różnych krajów. Szkolnictwo specjalne stanowi również istotny element oferty edukacyjnej naszego powiatu. Powszechnie znana i ceniona jest działalność specjalistyczna Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Opierając się na opiniach naszych absolwentów, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że nauka w placówkach edukacyjnych Powiatu Biłgorajskiego to dobra inwestycja we własną przyszłość. Zachęcam Was do poznania wybranych szkół, poprzez udział w tzw. Dniach otwartych, rozmowy z absolwentami oraz odwiedzanie stron internetowych szkół. Życzę Wam, drodzy Gimnazjaliści, satysfakcjonujących ocen na świadectwie ukończenia szkoły, jak najlepszych wyników egzaminu gimnazjalnego oraz trafnych wyborów kierunku dalszej edukacji w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Marian Tokarski Starosta Biłgorajski Biłgoraj, marzec 2015r. 5

6 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju ul. Krzeszowska 1, Biłgoraj tel./fax. (84) www. kgilo.lbl.pl facebook.com/klobilgoraj Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju to najmłodsza szkoła ponadgimnazjalna w powiecie. Istnieje od 1 września 1999r. Jest to szkoła publiczna, bezpłatna. Katolik ma doskonałą bazę lokalową, przestrzenne i estetyczne sale lekcyjne oraz wygodne miejsca do wypoczynku pomiędzy lekcjami. Obiekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażony w windę. Szkoła jest świetnie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i techniczne środki nauczania. Kameralne warunki sprawiają, że panuje wręcz rodzinna atmosfera, a uczniowie są w pełni bezpieczni, czego potwierdzeniem jest certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY. Szkoła umożliwia sukces każdemu uczniowi na miarę jego możliwości, skutecznie przygotowuje do matury i wyposaża w umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. Gwarantują to młodzi, ale doświadczeni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele, w większości dyplomowani. Katolik należy do Rady Szkół Katolickich i współpracuje ze wszystkimi szkołami katolickimi, skupionymi w rodzinie szkół Jana Pawła II. Stwarza to dogodne możliwości do wymiany doświadczeń, spotykania się młodzieży, poznawania nowych regionów kraju. Nauczyciele i młodzież podejmują różne działania służące integracji czy też prezentowaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pomocy potrzebującym. Właśnie za aktywność w poczynaniach charytatywnych (m.in. Dzieło Nowego Tysiąclecia, 6

7 Szlachetna Paczka) przyznano Katolikowi tytuł SZKOŁY SOLIDARNEJ. Szkoła jest też organizatorem Orszaku Trzech Króli. Patronat naukowo - wychowawczy nad szkołą sprawuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, co umożliwia młodzieży uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych na tej uczelni, poznanie jej funkcjonowania, korzystanie z przebogatych zbiorów bibliotecznych itp. Podobnie jak bogata oferta zajęć dodatkowych w szkole służy szeroko rozumianemu rozwojowi. Największą popularnością wśród uczniów cieszą się zajęcia reportersko-dziennikarskie, filmowe, multimedialne, teatralne, informatyczne oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego. Uczestnicy zajęć filmowych zdobywali nagrody za przygotowane filmy w skali ogólnopolskiej. Filmy te można oglądać na szkolnym kanale You Tube. Na zajęciach multimedialnych przygotowano m. in. specjalną aplikację o nazwie Matura Flashcards służącą do zapamiętywania słownictwa z obszarów maturalnych. W szkole obok tradycyjnej biblioteki jest też biblioteka cyfrowa, gdzie skanując kod QR można czytać daną pozycję książkową na swoim urządzeniu (telefon, tablet, ipad). Młodzież ma możliwość doskonalenia języków obcych poprzez kontakt z obcokrajowcami w ramach programu Comenius oraz na warsztatach ze studentami z Chin, Maroko, Indonezji, Brazylii. W szkole funkcjonuje bardzo bogaty system stypendiów naukowych i socjalnych. Aktualnie pobiera je ponad 15% uczniów. Najlepsi uczniowie rozpoczynający naukę w KLO otrzymają stypendium na pierwszy semestr. Jeżeli średnią utrzymają po klasyfikacji śródrocznej, będzie ono przedłużone na następny okres. Ponadto dla tych kandydatów i znajdujących w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania w internacie. Wszyscy zainteresowani mogą mieszkać w internacie RCEZ. Na rok szkolny 2015/2016 proponujemy gimnazjalistom dwie klasy pierwsze z zestawem przedmiotów rozszerzonych umożliwiających po maturze studia z zakresu m. in. nauk społecznych, prawnych, przyrodniczych, ekonomicznych, menadżerskich, administracji, dziennikarstwa, geografii, filologii, większości specjalności politechnicznych. 7

8 Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce Profil I a język polski wiedza o społeczeństwie geografia / biologia j. angielski oraz do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski lub j. hiszpański Klasa reporterska I b język angielski matematyka biologia / geografia j. angielski oraz do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski, lub j. hiszpański Klasa ekonomiczno - przyrodnicza // Klasa I a Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach filmowych i multimedialnych. Samodzielnie pod opieką nauczyciela realizują filmy. Współpracują, realizując własne programy, z Katolickim Radiem Zamość. Piszą artykuły do prasy lokalnej. W ramach przedmiotów uzupełniających realizowane są zajęcia z podstaw dziennikarstwa oraz historii i społeczeństwa. W pierwszym miesiącu nauki pierwszoklasiści wyjeżdżają na obóz edukacyjno - integracyjny. // Klasa I b Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach z dziedziny informatyki, w trakcie których mogą się nauczyć podstaw języków programowania i stworzyć własną aplikację czy też grę na smartfona lub tablet. W ramach zajęć przyrodniczych organizowane są lekcje w terenie. Przedmioty uzupełniające realizowane w tej klasie to zajęcia z historii i społeczeństwa oraz Business English. W pierwszym miesiącu nauki pierwszoklasiści wyjeżdżają na obóz edukacyjno - integracyjny. W naszej szkole na pewno poszerzysz swoje horyzonty, wzbogacisz się o nowe doświadczenia, poznasz co znaczy życzliwość w nauczaniu, nie będziesz się nudzić! 8

9 // Dlaczego katolik? Dlatego, że zapewniamy: Życzliwą, rodzinną atmosferę Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną Najnowocześniejsze metody nauczania (specjalna aplikacja na telefon, biblioteka cyfrowa) Szeroką ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych Sprawiedliwe ocenianie Bogatą ofertę języków obcych Nowoczesne sale lekcyjne i ich wyposażenie Dostęp do Internetu w całej szkole Jednozmianowy system nauczania Szerokie kontakty krajowe i międzynarodowe Konsultacje nauczycieli, nawet dla jednego ucznia Profesjonalną pomoc pedagogiczno-psychologiczną Najbogatszy system stypendialny Wszechstronny rozwój 9

10 Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju ul. Kościuszki 41/43, Biłgoraj tel./fax. (84) ; (84) Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych jest jedną z najstarszych szkół powiatu biłgorajskiego. Bogata historia, tradycja oraz nowoczesność wyróżniają szkołę wśród innych placówek województwa. W liceum szczególny nacisk kładzie się na jakość kształcenia, o czym świadczą wysokie pozycje w rankingach edukacyjnych. W rankingu miesięcznika Perspektywy w roku 2013 i 2015 szkoła uzyskała tytuł Brązowej Szkoły, a w roku 2014 tytuł Srebrnej Szkoły. LO im. ONZ to również Szkoła Odkrywców Talentów, Mistrz Odkrywania Talentów, Szkoła najlepiej uczącą języka rosyjskiego w Polsce oraz Szkoła Lider Innowacji. Uczniowie osiągają najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych w powiecie i są one zbliżone do najlepszych wyników województwie. Według wskaźnika EWD LO im. ONZ jest szkołą sukcesu. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Lubelskiego, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Dzieła Nowego Tysiąclecia, Starosty Biłgorajskiego, Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. 10

11 // Szkoła zapewnia uczniom: Wysoki poziom nauczania, bardzo dobre przygotowanie do matury, studiów, funkcjonowania we współczesnym świecie oraz wszechstronny rozwój osobowości. Nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny. Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Naukę 2-3 języków obcych spośród 6 proponowanych: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski i język łaciński. Bogato wyposażoną bazę sportową: kompleks boisk wielofunkcyjnych, halę sportową, siłownię, możliwość korzystania z zajęć na basenie. Dostęp do skomputeryzowanej biblioteki wspomagającej proces kształcenia i korzystania z nowoczesnych technologii, w skład której wchodzą: centrum multimedialne, zbiory obcojęzyczne: Biblioteka Angielska, Biblioteka Niemiecka, pierwsza w Polsce Biblioteka Rosyjska im. Siergieja Michałkowa. Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego. Naukę w systemie jednozmianowym. Możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, internatu, poradni medycyny szkolnej i sklepików szkolnych. Naukę w bezpiecznej szkole monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, wejście do szkoły na Kartę Szkolną 11

12 // Nasi uczniowie: Uzyskują na egzaminie maturalnym bardzo wysokie wyniki i uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących do matury z różnych przedmiotów. Podejmują studia na renomowanych uczelniach publicznych w kraju i za granicą. Osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w różnych kołach: Koło Przyjaciół Biblioteki, Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Filmowy, Koło Fotograficzne FLESZ, Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolne Koła PCK, Szkolne Koło PTTK, Szkolne Koło Sportowe, Szkolne Koło Strzeleckie, Szkolny Klub UNESCO, Uczniowski Fundusz Oświaty, Koło Taneczne i inne. Biorą udział w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie, które objęły szkołę patronatem: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Instytut Filologii Angielskiej UMCS, Instytut Filologii Germańskiej KUL, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Zwiedzają Polskę i Europę, uczestnicząc w wycieczkach krajowych i zagranicznych, np. do Hiszpanii, Włoch, Monako, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec. Biorą udział w wycieczkach dydaktycznych z historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wyjeżdżają do muzeów, kin i teatrów. Odnoszą znaczące sukcesy w zawodach strzeleckich i sportowych: w lekkiej atletyce, pływaniu, siatkówce i koszykówce. Mają możliwość zdobywania nowych umiejętności na Białych Szkołach w Zakopanem i we Włoszech (nauka jazdy na snowboardzie), w Klasach pod Żaglami (nauka żeglugi i windsurfingu). Doskonalą znajomość języków obcych, poznają tradycję, kulturę i życie innych narodów poprzez udział w wymianach międzynarodowych oraz obozach językowych. 12

13 Biorą udział w międzynarodowych projektach rozszerzających wiedzę ogólną i kompetencje językowe. Dotychczas realizowane to: Comenius Przez sztukę do Europy i Wszyscy jesteśmy Europejczykami, Mondialogo, Bezpieczna Szkoła, Szkoła Dialogu, projekt unijny Wsparcie Szansa Sukces, Archipelag Matematyki, Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne, Business English i inne. Są nagradzani za bardzo dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Mają możliwość poszerzenia wiedzy poprzez udział w zajęciach e-learningowych na platformie edukacyjnej Moodle. Posiadają indywidualne konta dostępu do szkolnej sieci komputerowej, korzystają z Internetu za pomocą hotspota na terenie szkoły. Pomagają innym, angażując się w działalność charytatywną i społeczną (pomagają w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspierają w nauce dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, organizują akcje charytatywne). 13

14 // Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2015/16 Od 2001 roku funkcjonuje Powiatowe Gimnazjum. W roku szkolnym 2015/2016 planowany jest nabór do dwóch klas pierwszych. Klasa Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym, uzupełniające i dodatkowe Języki obce Przedmioty punktowane I A klasa architektoniczno - informatyczna matematyka, fizyka, uzupełniający - rysunek techniczny lub informatyka (grafika komputerowa) I j. angielski II j. niemiecki / j. rosyjski / j. francuski / j. hiszpański j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy I B klasa politechniczna matematyka, fizyka, uzupełniający - informatyka I j. angielski II j. niemiecki / j. rosyjski / j. francuski / j. hiszpański j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy I C klasa ekonomiczna matematyka, geografia, uzupełniający - informatyka I j. angielski II j. niemiecki / j. rosyjski / j. francuski / j. hiszpański j. polski, matematyka, geografia, j. obcy I D klasy ekonomiczna z rozszerzonym językiem angielskim matematyka, geografia, język angielski I j. angielski II j. niemiecki / j. rosyjski / j. francuski / j. hiszpański j. polski, matematyka, geografia, j. obcy I E klasa ekonomiczno - prawnicza matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie I j. angielski II j. niemiecki / j. rosyjski / j. francuski / j. hiszpański j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, j. obcy I F klasa prawnicza język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, dodatkowy - język łaciński lub dziennikarstwo I j. angielski II j. niemiecki / j. rosyjski / j. francuski / j. hiszpański III j. łaciński j. polski, matematyka, historia, j. obcy I G, H klasy medyczne z rozszerzoną matematyką biologia, chemia, matematyka I j. angielski II j. niemiecki / j. rosyjski / j. francuski / j. hiszpański j. polski, matematyka, biologia, j. obcy I i klasa medyczna z rozszerzoną fizyką biologia, chemia, fizyka I j. angielski II j. niemiecki / j. rosyjski / j. francuski / j. hiszpański j. polski, matematyka, biologia, j. obcy UWAGA: liczba oddziałów i miejsc w szkole wykazywana w systemie naboru elektronicznego może ulec zwiększeniu w przypadku dużej liczby kandydatów!!! Liceum Ogólnokształcące im. ONZ to Tradycja, Nowoczesność, Aktywność 14

15 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju ul. Kościuszki 98, Biłgoraj tel. (84) fax. (84) Jesteśmy dużym i znanym w regionie zespołem szkół prowadzącym kształcenie zawodowe. Obecnie nasi uczniowie i słuchacze zdobywają wiedzę i kwalifikacje zawodowe: w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym w 6 zawodach, w Zasadniczej Szkole Zawodowej w 3 zawodach, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych we wszystkich zawodach, w których kształcimy. W 2014 r. zostaliśmy uhonorowani tytułem Złota Szkoła 2014 w organizowanym przez Perspektywy Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, zajmując w egzaminach zawodowych 12 miejsce w kraju wśród techników, 5 miejsce w zawodzie technik mechatronik i 6 miejsce w zawodzie technik pojazdów samochodowych. // Nasze atuty: Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na krajowym i światowym rynku pracy Uczymy przedsiębiorczości, dzięki czemu każdy absolwent potrafi założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą Zapewniamy naszym uczniom płatne staże zawodowe u pracodawców, co pozwala im zdobyć tak ważne do znalezienia pracy doświadczenie zawodowe Posiadamy najnowocześniejszą w regionie bazę dydaktyczną 15

16 Organizujemy wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, na targi i wystawy branżowe Umożliwiamy uczniom naukę indywidualną lub w małych grupach, co sprzyja osiąganiu wysokiego poziomu umiejętności zawodowych potrzebnych w pracy Troszczymy się o rozwijanie różnorakich zainteresowań i pasji uczniów (koła: fotograficzno - filmowe, informatyczne, sportowe, zespół wokalno - instrumentalny) Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. // Technikum Mechaniczno - Elektryczne Jest to szkoła czteroletnia kształcąca w zawodach: Zawód Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Języki obce Przedmioty punktowane w rekrutacji technik elektronik matematyka i fizyka technik elektryk matematyka i fizyka technik mechatronik technik pojazdów samochodowych matematyka i fizyka matematyka i fizyka j. angielski j. niemiecki j. rosyjski język polski, język obcy, matematyka, fizyka lub informatyka technik informatyk matematyka i informatyka technik ekonomista matematyka i geografia 16

17 Nauka w technikum nie tylko zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej koniecznej do uzyskania świadectwa dojrzałości, co umożliwi dalszą naukę na studiach, ale też wyposaża w wiedzę i umiejętności zawodowe, niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji w wybranym zawodzie i uzyskania tytułu technika. // Technik elektronik jest przygotowany do wykonywania instalacji alarmowych, monitoringu, telewizji kablowej i satelitarnej, do instalowania, użytkowania oraz naprawy urządzeń elektronicznych. // Technik elektryk może pracować w zakładach wykorzystujących maszyny i urządzenia elektryczne przy ich eksploatacji, zakładach naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, a także w firmach wykonujących instalacje elektryczne i alarmowe. // Po ukończeniu nauki w zawodzie technik informatyk absolwent jest przygotowany do montowania oraz użytkowania komputerów i urządzeń współpracujących, wykonywania lokalnych sieci komputerowych i administrowania nimi, projektowania baz danych, tworzenia stron www. // Technik mechatronik potrafi projektować, montować, programować i eksploatować urządzenia mechatroniczne (sterowniki i roboty przemysłowe, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, zautomatyzowane linie produkcyjne). // Po ukończeniu nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych absolwent jest przygotowany do diagnozowania, obsługiwania i naprawiania 17

18 pojazdów samochodowych oraz może podjąć pracę w zakładach naprawy samochodów, stacjach diagnostycznych oraz stacjach obsługi i kontroli pojazdów. // Technik ekonomista to nowy zawód, w którym szkoła zamierza kształcić od nowego roku szkolnego. Technik ekonomista będzie przygotowany do: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo - płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności, wykonywania prac biurowych, prowadzenia działań marketingowych. Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych, m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz bankach i jednostkach sektora budżetowego. // Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Jest to szkoła trzyletnia kształcąca w zawodach: Zawód elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Języki obce jeden język do wyboru: j. angielski j. rosyjski Przedmioty punktowane w rekrutacji język polski, język obcy, matematyka, fizyka lub informatyka 18

19 Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji w wybranym zawodzie. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (2-letnim dla absolwentów zsz) i zdać maturę oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskać nowe kwalifikacje a także tytuł technika. // Elektromechanik może pracować w zakładach, które stosują maszyny i urządzenia elektryczne, zakładach serwisowych i naprawiających elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, przy konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. wiele nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętu diagnostycznego, które obecnie występują również u pracodawców. Uczniowie najpierw poznają ten sprzęt w szkole, przygotowują się do staży zawodowych a następnie w ramach projektu odbywają staże u pracodawców i otrzymują w czasie ich trwania wynagrodzenie. Dzięki realizacji projektów unijnych szkoła uzyskała sprzęt wartości 2 mln zł, zaś uczniowie mogą nabywać dodatkowe umiejętności wykraczające poza program nauczania, oczekiwane przez pracodawców i ułatwiające podjęcie pracy. // Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy diagnozowaniu, obsłudze i naprawie podzespołów pojazdów samochodowych. // Elektromechanik pojazdów samochodowych może pracować w zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy ocenianiu stanu technicznego i naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Od wielu lat RCEZ realizuje projekty finansowane z funduszy europejskich. To dzięki nim wzbogaca i unowocześnia swoją bazę dydaktyczną. W ten sposób pozyskaliśmy 19

20 // Nasze mocne strony: Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego i przyszłej pracy corocznie zdawalność egzaminu zawodowego naszych uczniów jest wyższa niż w kraju Bardzo dobre wyniki naszych absolwentów na maturze oraz wysoka edukacyjna wartość dodana EWD (przyrost wiedzy) z matematyki, która lokuje nas jako szkołę sukcesu Wysokie wyniki w olimpiadach, turniejach i konkursach: w ostatnich latach tytuły laureata Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra, finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, finalisty Olimpiady Techniki Samochodowej, finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego Castrol, laureata Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej w kategorii zasadniczych szkół zawodowych, laureatów Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego Rok przed dyplomem (corocznie nasza szkoła zbiera połowę nagród z województwa lubelskiego) Udział reprezentacji szkoły po raz trzeci z rzędu w finale Centralnych Zawodów w Biegach Przełajowych UWAGA: UWAGA: Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej Po raz pierwszy będzie prowadzony nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach: technik informatyk, technik rachunkowości, technik BHP Liczba oddziałów i miejsc w szkole wykazywana w systemie naboru elektronicznego może ulec zwiększeniu w przypadku dużej liczby kandydatów!!! 20

21 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcącychim. J. Dechnika w Biłgoraju ul. Cegielniana 24, Biłgoraj tel./fax: (84) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju jest nowoczesną placówką dydaktyczną, w skład której wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkoła może poszczycić się jedną z najlepszych baz lokalowych nie tylko w powiecie czy województwie, ale w całym kraju. W 2013 roku po przeprowadzonej termomodernizacji budynki szkoły, oprócz walorów technicznych zyskały również na wyglądzie zewnętrznym. Młodzież ucząca się w ZSBiO może korzystać z: nowoczesnych sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, biblioteki z czytelnią multimedialną, hali sportowej, krytej pływalni z siłownią oraz stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. Ponadto uczniowie mają możliwość zamieszkania w internacie, który jest placówką zapewniającą bardzo dobre warunki zarówno do nauki, jak i odpoczynku. Atutem szkoły jest stołówka oferująca tanie i smaczne posiłki, barek na terenie szkoły i krytej pływalni oraz duży, zmodernizowany parking. // Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku i w bardzo krótkim czasie stało się jednym z najlepszych liceów w powiecie biłgorajskim. Proponowane kierunki kształcenia, wysoki poziom nauczania oraz przyjazna atmosfera dla uczniów sprawia, że szkoła jest najczęściej wybierana przez gimnazjalistów w procesie rekrutacji. // Technikum Budowlane to szkoła z tradycjami, od lat jedna z najwyżej notowanych szkół w naszym powiecie. W bieżącym roku szkolnym technikum uzyskało w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzonym przez 21

22 Perspektywy tytuł Srebrnej Szkoły Po ukończeniu technikum młodzież ma szansę zatrudnienia w wyuczonym zawodzie lub kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych. // Zasadnicza Szkoła Zawodowa cieszy się dużą popularnością wśród uczniów ze względu na wysoki poziom nauczania i atrakcyjną ofertę kształcenia w zawodach: murarz -tynkarz, dekarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Oferowane profile kształcenia gwarantują absolwentom szkoły zawodowej możliwość podjęcia atrakcyjnej pracy. // Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, chcących zdobyć wykształcenie średnie i uzyskać świadectwo dojrzałości. Nauka w liceum trwa dwa lata i jest prowadzona w formie stacjonarnej. W trakcie nauki słuchacze mają możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Budowlanka współpracuje z lokalnymi i ogólnopolskimi przedsiębiorstwami budowlanymi: Leier Markowicze S.A., Model Opakowania, Sopro Polska, Wienerberger Ceramika Budowlana i inne. Gwarantuje to wyjazdy edukacyjne do przedsiębiorstw, szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz pozyskanie materiałów edukacyjnych i produktów potrzebnych do nauki zawodu. Szkoła bardzo dużą wagę przykłada do jak najlepszego przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych oraz zawodowych, co potwierdzają wysokie wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych. ZSBiO promuje również kształcenie ustawiczne poprzez prowadzenie zawodowych kursów kwalifikacyjnych, które umożliwiają poszerzenie wiedzy uczniów, ich umiejętności i kwalifikacji. Obecnie Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących jest placówką umożliwiającą młodzieży wszechstronny rozwój i przygotowującą ją do efektywnego funkcjonowania na europejskim rynku pracy. 22

23 // Budowlankę wyróżnia: nowatorski system praktyk zawodowych, własna baza dydaktyczno - socjalna (obiekt szkoły, internatu i krytej pływalni po gruntownej termomodernizacji) i bogata infrastruktura sportowa (hala sportowa, boisko z bieżnią lekkoatletyczną, siłownia, kryta pływalnia), możliwość nauki czterech języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, życzliwość świetnie wykształconej kadry i możliwość skorzystania z pomocy pedagoga, wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych, sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych np. w Olimpiadzie Policyjnej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, liczne sukcesy sportowe w: halowej piłce nożnej, tenisie stołowym, piłce ręcznej, lekkiej atletyce; uczniowie Budowlanki zdobywają czołowe miejsca w powiecie, województwie i ogólnopolskim współzawodnictwie szkół budowlanych, wyjazdy uczniów TB i ZSZ na praktyki zawodowe do Niemiec, współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie i Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. 23

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo