ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta Od połowy lat sześćdziesiątych FAM Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna (do dnia 30 kwietnia 2004 r. działająca pod nazwą Fabryka Akcesoriów Meblowych Spółka Akcyjna) jest jednym z największych krajowych producentów okuć i akcesoriów meblowych. Do początków lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Emitent był niekwestionowanym liderem w tej branży. W rezultacie systematycznego wzrostu konkurencji ze strony zarówno zagranicznych, jak i krajowych producentów akcesoriów meblowych, Emitent podjął strategiczną decyzję o wejściu w segment budowlany. W związku z powyższym w 1994 r. Spółka wprowadziła do produkcji okucia i akcesoria budowlane. Wejście w segment budowlany okazało się znacznym sukcesem rynkowym Emitenta. Ponadto w 2001 roku Spółka rozpoczęła działania zmierzające do zdobycia doświadczenia w nowej wzrostowej dziedzinie przemysłu, jaką jest produkcja odlewów magnezowych, wykorzystywanych głównie w sektorze motoryzacyjnym, telekomunikacyjnym, elektrotechnicznym i zbrojeniowym. Dzięki wprowadzeniu do produkcji technologii odlewnictwa ciśnieniowego ze stopu Mg (magnezu), w IV kwartale 2001 roku Emitent poszerzył swoją ofertę asortymentową o odlewy wykonywane ze stopu Mg. Aktualnie przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja okuć i akcesoriów meblowych i budowlanych, odlewów ze stopu magnezu Mg i stopu cynku i aluminium (ZnAl) oraz działalność handlowa i usługowa w tym zakresie. W ofercie Emitenta znajdują się przede wszystkim wyroby, produkowane według własnych wzorów w oparciu o własne rozeznanie rynku i zamówienia odbiorców, przy zastosowaniu samodzielnie dobranych i zakupionych materiałów. Produkty Emitenta są opatrzone marką FAM i stanowią ponad 95% łącznej sprzedaży Spółki. Pozostałe 5% to obróbka obca (przerób usługowy), polegająca na wytwarzaniu zamówionych produktów, z reguły z powierzonych materiałów, według dostarczonych wzorów i opatrzone marką zlecającego produkcję. Oferta asortymentowa Spółki obejmuje około 800 wyrobów, przy czym istotnych produktów jest około 100, generujących łącznie około 75% przychodów FAM. Oferta ta co roku jest aktualizowana po uwzględnieniu sytuacji w branżach, w których działa Emitent i obserwowanych trendów rynkowych, Spółka wprowadza na rynek wyroby nowe, modernizowane są też wyroby będące już w sprzedaży, a także sukcesywnie wycofywane są z rynku produkty cechujące się malejącym popytem. Podstawową przewagą konkurencyjną FAM jest wysoka jakość produkowanych wyrobów. Dzięki długiej, kilkudziesięcioletniej obecności na rynku, współpracy ze znanymi firmami zachodnimi oraz stosunkowo nowoczesnemu parkowi maszynowemu Emitent produkuje wyroby, które z powodzeniem konkurują z wyrobami producentów zachodnio- -europejskich, potwierdzeniem czego jest na przykład zaliczenie FAM przez wiodący w skali europejskiej koncern (nazwa koncernu objęta wnioskiem o niepublikowanie) do grupy dostawców klasy A (tzw. znakomitego dostawcy na rynku niemieckim). Gwarancją jakości produktów Emitenta są: ścisła współpraca w zakresie oferty produktowej z kluczowym partnerem na rynku niemieckim, znanym koncernem działającym w skali europejskiej (nazwa koncernu objęta wnioskiem o niepublikowanie), stosowanie systemu zapewnienia jakości ISO 9001, własne biuro konstrukcyjne i narzędziownia, specjalizacja w zakresie odlewnictwa ze stopu cynku, doświadczenie, Certyfikat TüV Management Service GmbH ISO 9001: Podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki działalności Emitenta Oferta Emitenta obejmuje aktualnie 18 głównych grup asortymentowych, które generalnie można podzielić na 5 kategorii: 1) Produkty dla branży budowlanej (głównie producentów stolarki otworowej): Zawiasy budowlane zawiasy do okien; Klamki drzwiowe klamki drzwiowe, tarczki i szyldy drzwiowe; Klameczki okienne bardzo dużo odmian i modeli; Kliny kliny ustalające do okien z tworzywa; Okucia budowlane zaciski, łączniki, korpusy, ustalacze. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 1

2 2) Produkty dla branży meblowej (producentów przede wszystkim mebli skrzyniowych i w mniejszym stopniu mebli tapicerowanych): Wyroby tzw. rynkowe klucze otwieracze, wieszaki ozdobne, zszywacze, wyciskacze; Zawiasy meblowe zawiasy przegubowe, zawiasy do szyb, zawiasy trzpieniowe, atrapy zawiasów; Kółka, stópki, rolki, ślizgacze, obejmy, zaczepy kółka meblowe, stópki meblowe, obejmy do oskrzyń, ślizgacze, rolki; Złącza mimośrodowe mimośrody, złącza, zaczepy, przykrywki do złączy; Złącza śrubowe złącza śrubowe, trzpienie, nakrętki, wkręty, przykrywki do złączy; Uchwyty meblowe uchwyty meblowe ze stopu ZnAl i tworzywa; Klucze, wpustki, zamki, zatrzaski klucze, wpustki do kluczy, tarczki, zamki, zatrzaski; Rozwórki samohamowne rozwórki, prowadnice, ślizgacze; Podnośniki podnośniki do kanap; Prowadniki prowadniki do zawiasów przegubowych stalowych; Prowadnice rolkowe prowadnice rolkowe do szaf; Prowadnice tworzywowe prowadnice tworzywowe do mebli; Wyroby metalowe pozostałe wieszaki wysuwne, wsporniki, klucze zetowe i fajkowe, złącza do szyb, regulatory poziomu; Wyroby tworzywowe pozostałe wietrzniki, zaślepki, podkładki tapicerskie, kliny poziomujące, wsporniki do półek; Zamki zamki baskwilowe. 3) Odlewy ze stopu cynku (ZnAl) gniazda telewizyjne dla branży elektronicznej. 4) Odlewy ze stopu magnezu (Mg) obudowy, szczęki, trawersy, pierścienie, których odbiorcami są branże: motoryzacyjna, produkcji sprzętu medycznego i inne branże metalowe. 5) Usługi: Usługi galwaniczne; Pozostałe usługi (np. wykonawstwo form). Wielkość i strukturę przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach i w I półroczu 2004 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela 1. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług Emitenta (w tys. zł) I półrocze 2004 r r r r. wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział Okucia i akcesoria budowlane, w tym: ,2% ,4% ,5% ,7% klameczki okienne ,2% ,5% ,7% ,9% okucia budowlane ,7% ,8% ,0% ,2% klamki i tarczki drzwiowe ,0% ,7% ,7% ,0% zawiasy budowlane ,8% ,9% ,8% ,2% pozostałe 137 0,5% 259 0,5% 182 0,4% 155 0,3% Okucia i akcesoria meblowe, w tym: ,1% ,0% ,3% ,1% złącza mimośrodowe ,6% ,3% ,3% ,9% zawiasy meblowe ,5% ,6% ,5% ,2% uchwyty meblowe 715 2,7% ,6% ,3% ,3% kółka, stópki, rolki, ślizgacze, obejmy, zaczepy pozostałe wyroby metalowe i tworzywowe 532 2,0% ,1% ,1% ,2% ,2% ,3% ,2% ,6% Pozostałe odlewy ze stopu ZnAl 200 0,8% 481 1,0% 490 1,1% 522 1,0% Odlewy ze stopu Mg 266 1,0% 853 1,7% ,7% ,9% Usługi ,9% ,9% ,3% ,2% usługi galwaniczne ,8% ,8% ,0% ,8% pozostałe usługi 24 0,1% 86 0,2% 162 0,4% 207 0,4% Razem przychody ze sprzedaży produktów i usług ,0% ,0% ,0% ,0% 2 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

3 Widoczne w 2002 r. okresowe obniżenie przychodów ze sprzedaży spowodowane było pogorszeniem koniunktury gospodarczej zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych (w szczególności na rynku niemieckim) i zmniejszeniem popytu ze strony głównych odbiorców Emitenta. Wzrost sprzedaży w 2003 r. był wynikiem: ożywienia koniunktury w gospodarce polskiej począwszy od II połowy ubiegłego roku, podjęcia przez FAM szeregu działań w zakresie restrukturyzacji organizacji sprzedaży i marketingu zainicjowanych przez nowych właścicieli Spółki, pozyskania nowych zagranicznych rynków zbytu (rosyjskiego, słowackiego, węgierskiego i czeskiego), co pozwoliło zrekompensować zastój zauważalny na kluczowym dotąd dla Emitenta rynku niemieckim oraz słabej w I połowie 2003 roku koniunkturze w branży meblarskiej i budowlanej w kraju. W I półroczu 2004 r. wartość przychodów ze sprzedaży produktów i usług FAM wzrosła o ponad 20% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, że ze względu na występującą sezonowość sprzedaży części wyrobów Emitenta (przychody z ich sprzedaży w I kwartale roku są zawsze najniższe i stopniowo rosną, osiągając najwyższą wartość w III kwartale) w całym 2004 r. należy oczekiwać znacznego zdynamizowania przychodów Spółki. W strukturze sprzedaży Emitenta dominują okucia i akcesoria budowlane (70,7% przychodów ogółem w 2003 r. i 71,2% w I półroczu 2004 r.), zaś okucia i akcesoria dla branży meblowej stanowią obecnie około 23% łącznej sprzedaży Spółki. W prezentowanym okresie uwidoczniła się wyraźna tendencja wzrostu przychodów ze sprzedaży wyrobów z grupy okuć i akcesoriów budowlanych i zwiększania się udziału tej grupy wyrobów w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem. Jednocześnie zmniejszyła się sprzedaż produktów z grupy okuć i akcesoriów meblowych. Spowodowane to było z jednej strony sytuacją w branży meblarskiej oraz niższą rentownością produkcji wyrobów tej grupy w porównaniu z wyrobami z grupy okuć i akcesoriów dla branży budowlanej. Duża konkurencja na rynku okuć meblowych ze strony działających na rynku producentów krajowych i zagranicznych, rosnący import, głównie z krajów Dalekiego Wschodu oraz niższy popyt ze strony producentów mebli spowodowały, że Emitent stopniowo wycofywał się z produkcji niskomarżowych okuć meblowych (prostych i łatwopodrabialnych) i koncentrował się na produkcji wyrobów skomplikowanych technologicznie o wysokiej jakości i wyższej marży. Emitent uruchomił produkcję nowych wzorów dotychczas stosowanych okuć oraz rozszerzył gamę wyrobów produkowanych przy zastosowaniu różnorodnych powłok galwanicznych. Spółka sukcesywnie rozwijała również produkcję i sprzedaż wyrobów dla budownictwa poprzez poszerzanie gamy produktów oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu w kraju i za granicą. Obecnie strategicznym produktem Emitenta są klameczki okienne, które wytwarzane są w trzech rodzajach (tj. zwykła, z przyciskiem i z kluczykiem), w pięciu wzorach, w wielu wykonaniach i odmianach. Ich walorem jest wysoka jakość, porównywalna z jakością konkurencji zagranicznej i znacznie wyższa od konkurencji krajowej oraz kształtująca się na średnim poziomie cena. Relatywnie wysokie nasycenie rynku krajowego w akcesoria meblowe i okucia budowlane oraz wyższa marża realizowana przez Emitenta w eksporcie spowodowały, że Emitent podjął działania mające na celu zwiększenie sprzedaży na dotychczasowych zagranicznych rynkach zbytu i pozyskanie nowych rynków eksportowych. Ekspansja na rynki międzynarodowe ma na celu zagwarantowanie Spółce utrzymania dotychczasowej pozycji wobec konkurentów i stworzenie warunków do dalszego jej rozwoju. Tabela 2. Struktura geograficzna rynków zbytu Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie I półrocze 2004 r r r r. wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział Produkty, w tym: ,8% ,7% ,3% ,0% kraj ,1% ,3% ,2% ,3% eksport ,7% ,4% ,1% ,7% Usługi (kraj) ,9% ,9% ,3% ,3% Materiały, w tym: 887 0,3% 199 0,4% 172 0,4% 355 0,7% kraj 87 0,3% 199 0,4% 172 0,4% 146 0,3% eksport 209 0,4% Razem przychody ze sprzedaży ,0% ,0% ,0% ,0% kraj ,3% ,6% ,9% ,9% eksport ,7% ,4% ,1% ,1% Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 3

4 1.3. Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta Na przyszłe wyniki osiągane przez Emitenta wpływać będą przede wszystkim następujące czynniki: Sytuacja ekonomiczna głównych odbiorców Emitenta (producentów akcesoriów i okuć budowlanych i meblowych). Koniunktura na rynkach działania głównych odbiorców Spółki może wpływać na możliwości realizacji przewidywań Emitenta co do wysokości przychodów ze sprzedaży i osiąganych wyników finansowych w kolejnych latach. Dotyczy to głównie gospodarki polskiej, rynku rosyjskiego, rynków nowych członków Unii Europejskiej, lecz także rynku niemieckiego i innych rynków krajów będących dotychczas członkami UE. Silne powiązanie FAM z tymi rynkami może działać w obie strony: negatywnie w sytuacji dalszego zastoju, pozytywnie gdy utrwalą się wyraźne już oznaki ożywienia koniunktury na tych rynkach. Konkurencja na rynku krajowym. Zaostrzająca się konkurencja na polskich rynkach działalności Emitenta (sektory okuć meblowych i okuć budowlanych), zarówno ze strony firm krajowych i zagranicznych, jak i ze strony importu tanich wyrobów z krajów Dalekiego Wschodu, może spowodować obniżenie rentowności prowadzonej przez Emitenta działalności w Polsce. Kształtowanie się kursów walut. Znacząca część zakupów surowcowo-materiałowych Emitenta pochodzi z importu. Z drugiej strony niemal 45% przychodów Spółki stanowią przychody ze sprzedaży eksportowej. Z tego względu kształtowanie się kursów walut może mieć wpływ na osiąganą przez Emitenta rentowność. Należy jednak podkreślić prawidłową korelację pomiędzy importem zaopatrzeniowym i eksportem, Emitent importuje surowce zarówno w USD, jak i w EURO, przychody z eksportu ma zarówno w EURO (dominujące), jak i w USD (poziom przychodów jest zbliżony do poziomu importu). Przez to różnice kursowe wzajemnie się znoszą. Realizacja założonego planu inwestycyjnego. Unowocześnienie procesów wytwórczych wspartych zintegrowanym systemem zarządzania, zwiększenie mocy produkcyjnych i powodzenie strategii rozwoju w obszarze stopów z magnezu i aluminium będzie miało decydujące znaczenie dla realizacji założonego przez Emitenta wzrostu przychodów ze sprzedaży i rentowności prowadzonej działalności. Wzmocnienie kanałów dystrybucji. Dokończenie przebudowy kanałów dystrybucji Emitenta w oparciu o sieć hurtowni patronackich i przedstawicielstw zagranicznych pozwoli wzmocnić współpracę z odbiorcami produktów Spółki i wesprzeć system sprzedaży. Wzmocnienie marki FAM poprzez reorientację dotychczasowego wizerunku firmy związanej z branżą meblarską na wizerunek nowoczesnej, uniwersalnej odlewni metali lekkich i nieżelaznych, stosującej najnowsze technologie w zakresie odlewnictwa wysokociśnieniowego, firmy mającej najpoważniejszych partnerów w Unii Europejskiej, utrzymującej jednocześnie dobre stosunki handlowe w Rosji, na Ukrainie, Litwie Opis strategii i rozwoju Emitenta Realizowana od 2003 roku strategia zmiany profilu działalności Emitenta w kierunku przekształcenia firmy w nowoczesną odlewnię i producenta wyrobów ze stopów aluminium i magnezu ma na celu: dywersyfikację działalności poza dotychczas obsługiwane branże, zwiększenie efektywności poprzez rozwijanie działalności w kierunku produkcji wielkoseryjnej pozwalającej na obniżenie kosztów jednostkowych produkcji, rozszerzenie oferty produktowej o wyroby o wyższej marży, zwiększenie poziomu sprzedaży do ponad 100 mln złotych w roku 2006, rozwój działalności na rynkach eksportowych zarówno tradycyjnych, jak i obecnie pozyskiwanych. Przyjęta strategia zakłada jednocześnie wzmacnianie dotychczasowej pozycji wiodącego lub znaczącego dostawcy dla branż, w których w ostatnim roku FAM umocnił swoją pozycję, rozbudował kanały dystrybucji oraz kontynuował ekspansję na rynki zagraniczne (głównie rynki wschodnie, ale również rynki Unii Europejskiej). Zgodnie ze strategią Emitenta podstawowymi zamierzeniami Spółki w latach są: Zdecydowane wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na dotychczasowych rynkach działalności poprzez: Umocnienie i zwiększenie rozpoznawalności marki FAM. Rozbudowę sieci dystrybucji na rynku krajowym. Rozbudowę sieci dystrybucji na rynkach zagranicznych. Modernizacja stosowanych technologii i powiększenie zdolności produkcyjnych w obszarze branż dotychczas zaopatrywanych przez Spółki (przemysł meblowy oraz okuć budowlanych/stolarki budowlanej). Stworzenie nowych zdolności produkcyjnych w technologii odlewnictwa wyrobów z stopów aluminium i magnezu. Realizacja inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadzenie inwestycji w zintegrowany system zarządzania. Dokonanie inwestycji związanych z działaniami konsolidacyjnymi w branży odlewnictwa metali lekkich oraz nieżelaznych (stopów cynku i aluminium). Szczegółowy opis strategii Emitenta, realizowanej w latach został zamieszczony w Rozdziale VI pkt 6.1 Prospektu. 4 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

5 1.5. Osoby zarządzające Emitentem Zarząd Emitenta składa się z dwóch osób: Janusz Michalak Prezes Zarządu; Andrzej Zientara Wiceprezes Zarządu Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta: Tabela 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA Akcjonariusz Mirosław Kalicki (bezpośrednio i pośrednio poprzez MK Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), z czego: Liczba akcji Procent kapitału Liczba głosów Procent głosów ,30% ,30% Mirosław Kalicki (bezpośrednio) ,90% ,90% MK Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ,40% ,40% Maciej Zientara (bezpośrednio i pośrednio poprzez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o., Warszawa), z czego: ,30% ,30% Maciej Zientara (bezpośrednio) ,90% ,90% Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o., Warszawa ,40% ,40% * ,67% ,67% * Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych 2. Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy papierów wartościowych Emitenta 2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzi działalność Emitent Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Znaczna część przychodów Emitenta jest związana z działalnością na rynku krajowym i z tego też względu jest uzależniona pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego czy poziom inflacji Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych Istnieje ryzyko związane z dokonywaniem zmian regulacji prawnych, w szczególności przepisów prawa handlowego, prawa podatkowego, regulacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego, które mają bezpośredni wpływ na działalność i wyniki osiągane przez Emitenta. Każda zmiana przepisów może spowodować wzrost kosztów działalności Emitenta i wpłynąć na jego wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. Istotnym czynnikiem wpływającym na warunki działania na nowych rynkach jest również rozwój stosunków i relacji gospodarczych z zagranicznymi odbiorcami Spółki, co może mieć negatywny wpływ na pozycję rynkową, działalność operacyjną i wyniki osiągane przez Emitenta Ryzyko związane z niepewnością systemów prawnych na rynkach wschodnich Emitent eksportuje istotną część swojej produkcji na rynki wschodnie rozumiane jako Federacja Rosyjska, Litwa, Ukraina, Białoruś, Kirgistan i Kazachstan. Zamiarem Spółki jest rozwijanie eksportu na te rynki. Przepisy prawne związane z prowadzeniem działalności handlowej na powyższych rynkach są relatywnie nowe i stale się zmieniają w sposób i w kierunkach niemożliwych do przewidzenia. Ponadto przepisy prawne wymienionych powyżej państw, dotyczące w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, zagadnień obrotu dewizowego, handlu, rozliczeń finansowych, egzekucji należności, są często niejasne i niesprawdzone w praktyce, oraz są przedmiotem stale zmieniających się interpretacji. Takie uwarunkowania prawne w istotnym stopniu mogą utrudnić prowadzenie działalności eksportowej przez Emitenta, co może w konsekwencji mieć negatywny wpływ na pozycję rynkową, działalność operacyjną i wyniki osiągane przez Emitenta. Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 5

6 Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną odbiorców Emitenta Biorąc pod uwagę fakt, iż głównym odbiorcą Emitenta jest przemysł meblarski i producenci stolarki budowlanej, istotny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę wywiera koniunktura w tych branżach przemysłu zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. W 2002 roku, z powodu znacznego spadku sprzedaży w branży meblarskiej i w mniejszym stopniu w branży budowlanej, Emitent nie zrealizował założonych prognoz finansowych, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu realizowanych przychodów ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, że nie sprawdzą się przewidywania Emitenta co do przyszłej koniunktury w branżach będącymi odbiorcami wyrobów Spółki, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta Ryzyko związane z konkurencją Obecnie Emitent zajmuje jedno z czołowych miejsc na krajowym rynku okuć budowlanych (według Zarządu, FAM posiada około 14% rynku) i akcesoriów meblowych (Spółka posiada około 5% krajowego rynku). Istnieje ryzyko, że stale rosnąca konkurencja na rynku krajowym, zarówno ze strony firm krajowych i zagranicznych, jak i rosnącego importu z krajów Dalekiego Wschodu, spowoduje obniżenie rentowności prowadzonej działalności i nieosiągnięcie zakładanych wyników finansowych Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko kursów walutowych i wahań cen surowców Kontrakty Emitenta z odbiorcami zagranicznymi co do zasady nie przewidują postanowień dotyczących wahań kursów walut obcych i zmian cen strategicznych surowców wykorzystywanych przez FAM. W przeszłości Spółka, poza jednym przypadkiem, nie zawierała kontraktów zabezpieczających Spółkę przed wahaniem kursów walut i zmian cen surowców. Wyniki finansowe, jakie osiągnie Emitent w przyszłości mogą być zależne od wahań kursów złotego w stosunku do walut państw, do których FAM eksportuje swoje wyroby (głównie EURO, lecz także USD) oraz od zmian cen surowców do produkcji, co może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki osiągane przez Emitenta. Jednakże Spółka jest przygotowana do zawierania kontraktów zabezpieczających przed wahaniami kursów walut w przyszłości. Dodatkowo ryzyko zmiany kursu walutowego jest minimalizowane przez Spółkę poprzez równoważenie wartości surowców kupowanych w danej walucie z wartością produktów sprzedawanych w tej samej walucie Ryzyko sporu ze związkami zawodowymi W przedsiębiorstwie Emitenta działają dwa związki zawodowe zrzeszające łącznie 43% załogi Spółki. W przypadku niepokojów społecznych nie można wykluczyć, iż dojdzie do sporu w Spółce, co może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki osiągane przez Emitenta. W historii Emitenta nie wystąpiły dotąd strajki, a dodatkowo Spółka działa w regionie o wysokim stopniu bezrobocia (dochodzącym do 30%). Ponadto w marcu 2004 roku Zarząd uzgodnił i podpisał ze związkami zawodowymi nowy regulamin pracy, regulamin wynagradzania i regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zmiany w regulaminach uelastyczniły między innymi rozliczanie czasu pracy i zatwierdziły motywacyjne systemy premiowania) Ryzyko awarii przemysłowej i nieodpowiedniego oszacowania ryzyk objętych ubezpieczeniem Część działalności produkcyjnej prowadzonej przez Emitenta wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii przemysłowej. Na rozmiar skutków ewentualnej awarii przemysłowej może mieć wpływ położenie przedsiębiorstwa Spółki w granicach miasta. Awaria przemysłowa może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki osiągane przez Emitenta. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Spółki nie zabezpiecza FAM od wszystkich ryzyk związanych z jej działalnością, ewentualnymi skutkami awarii przemysłowej i wyrządzenia w jej następstwie szkód osobom trzecim. Spółka ubezpieczyła swoje mienie w ramach odrębnej polisy, ograniczając natomiast swoją odpowiedzialność cywilną jedynie do szkód wyrządzonych w skutek czynu niedozwolonego. Zatem w przypadku zaistnienia takiej awarii na skutek innego niż deliktowe działania lub zaniechania, szkody wyrządzone w związku z taką awarią osobom trzecim nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela Ryzyko związane z BHP Praca przy produkcji prowadzonej przez Emitenta związana jest z występowaniem ryzyka wypadkowego dla pracowników Emitenta. Zdaniem Spółki, FAM spełnia wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a dodatkowo ubezpiecza szkody wyrządzone pracownikom będące następstwem wypadków przy pracy. Nie mniej jednak, z uwagi na charakter działalności Spółki i sposób prowadzenia produkcji, nie można wykluczyć, że wypadki przy pracy mogą mieć miejsce, co może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki osiągane przez Emitenta. Dodatkowo obowiązujące obecnie i w przyszłości regulacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą powodować konieczność ponoszenia przez Spółkę nakładów na poprawę warunków pracy. 6 Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B

7 Ryzyko naruszenia wymagań ochrony środowiska Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Spółka poddana jest szeregowi regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności w zakresie składowania i użytkowania niebezpiecznych i szkodliwych materiałów i substancji używanych przez nią w procesie produkcji. Zdaniem Emitenta w chwili obecnej spełnia on konieczne wymagania w tym zakresie. Wszystkie odpady, jakie wytwarzane są przez Emitenta, przekazywane są podmiotom realizującym w imieniu Spółki ich odzysk lub unieszkodliwienie. W przypadku naruszenia przez Spółkę obecnych lub przyszłych regulacji, może być narażona na obowiązek zapłaty kar, łącznie z koniecznością zawieszenia produkcji oraz zadośćuczynienia ewentualnym roszczeniom z tego tytułu. Historycznie Spółka nie była zmuszona dokonywać znaczących nakładów związanych z koniecznością dostosowywania jej produkcji do wymagań ochrony środowiska, niemniej nie można wykluczyć, że przyszłe regulacje mogą ograniczyć możliwość rozbudowy działalności Spółki lub jej rozwoju albo mogą wpłynąć na konieczność poniesienia nakładów w celu dostosowania się do powyższych regulacji Ryzyko związane z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska Emitent będzie miał obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego do dnia 30 kwietnia 2007 r. Nie można wykluczyć, iż w związku z procesem uzyskiwania takiego pozwolenia Spółka będzie musiała ponieść dodatkowe nakłady. Nieuzyskanie przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego w terminie do 30 kwietnia 2007 roku skutkować będzie koniecznością przerwania prowadzonej działalności lub jej ograniczenia do poziomu niewymagającego obowiązku uzyskania takiego pozwolenia Ryzyko odpowiedzialności za produkty W ocenie Emitenta jego produkty spełniają wszystkie konieczne polskie normy. Niemniej Spółka znaczną część swojej produkcji eksportuje, a niektóre jej produkty w krajach docelowych nie uzyskały certyfikatów. W przypadku niezgodności produktów FAM z normami obowiązującymi w krajach docelowych istnieje ryzyko utrudnionej obrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony użytkowników wyrobów Spółki. Konieczność zadośćuczynienia takim ewentualnym roszczeniom może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki osiągane przez Emitenta Ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej W ocenie Emitenta podjął on należyte środki zmierzające do wykluczenia sytuacji, w których Spółka poprzez wprowadzenie do obrotu jej wyrobów naruszałaby prawa własności intelektualnej przysługujące innym osobom. Niemniej skala gospodarki światowej nie pozwala wykluczyć potencjalnej sytuacji, w której doszłoby do takiego naruszenia. Podjęcie przez osoby trzecie działań zmierzających do ochrony ich praw może mieć negatywny wpływ na pozycję rynkową, działalność operacyjną i wyniki osiągane przez Emitenta. Z drugiej strony, nieautoryzowane zastosowanie wzorów, do których Spółce przysługuje ochrona, może narazić ją na szkody, a dochodzenie należnej ochrony przez Spółkę może być utrudnione lub niemożliwe. W związku z zawarciem odpowiednich aneksów do umów o pracę, od marca 2004 roku Emitent ma zapewnione przejście praw własności intelektualnej powstałych w związku z pracą osób zatrudnionych w Spółce. FAM produkuje wiele wyrobów, rezygnując dla części z nich z obejmowania ich ochroną prawną z zakresu własności przemysłowej uznając, że tempo zmian produkcji i preferencji odbiorców, jak i koszty ochrony przekraczają potencjale korzyści wynikające z jej posiadania. Niemniej strategia taka może być wykorzystana przez konkurencję w sposób negatywny dla Emitenta. Wybrane wyroby uznane przez Spółkę za strategiczne stanowiące rozwiązania, które zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117) mogą być uznane za wzory użytkowe, objęte są dodatkową ochrona prawną. Ochrona ta polega na tym, iż Spółka uzyskała na takie rozwiązania wzory użytkowe albo przemysłowe Ryzyko wynikające z braku zintegrowanego systemu informatycznego W przedsiębiorstwie Emitenta brak jest zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającego na szybkie uzyskanie wglądu do wszystkich niezbędnych informacji zarządczych na temat jego działalności. Wdrożenie tego systemu jest kosztownym, złożonym i skomplikowanym procesem. Spółka znajduje się w końcowej fazie procesu wyboru zintegrowanego systemu zarządzania oraz integratora systemu, harmonogram wdrożenia przewiduje rozpoczęcie uruchomienia systemu 1 grudnia 2004 roku i ostateczną datę zakończenia uruchomienia na 31 stycznia 2005 roku. Nie można więc wykluczyć, iż proces informatyzacji Emitenta może się wydłużyć, a do momentu zakończenia wdrażania nowego systemu zarządzania podejmowanie optymalnych decyzji przez Emitenta może być utrudnione Ryzyko nieposiadania znaku CE Około 10% przychodów Emitenta jest uzyskiwana ze sprzedaży okuć budowlanych. Wśród tychże okuć jest jeden wyrób, który przed jego wprowadzeniem do obrotu na rynku UE (z wyłączeniem rynku polskiego) wymaga oznakowania symbolem CE. Wyrób ten jest znakowany tym symbolem zgodnie z wymaganiami europejskiej specyfikacji technicznej, jaką jest europejska norma zharmonizowana. Inne wyroby z grupy okuć budowlanych jako niemające odnośnych europejskich specyfikacji technicznych znakowane są w dalszym ciągu znakiem budowlanym B (w przypadku wprowadzania do obrotu na rynek polski), a w przypadku wprowadzania do obrotu na rynku UE są dopuszczane po spełnieniu wymogów poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Aktualnie wyroby z grupy okuć budowlanych są znakowane wg ustaleń dokonanych z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Metalplast w Poznaniu. Według informacji posiadanych przez Spółkę żadna z polskich jednostek certyfikujących (a więc także Prospekt Emisyjny Akcji Serii A i B 7

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru

Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Prospekt emisyjny akcji spółki Hutmen S.A. w związku z emisją akcji serii D z prawem poboru Oferujący IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego: 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Niniejszy prospekt został sporządzony w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

LUBAWA Spółka Akcyjna

LUBAWA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY AKCJI LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie, adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 1 http://www.lubawa.com.pl Publiczna Oferta 58 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E kierowana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Kwidzyńska 6 www.koelner.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest Amicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka

ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1. Charakterystyka działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 1.1.1. Specyfika i charakter działalności i jego Grupy Kapitałowej Historia rozpoczęła się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl

Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Prospekt Emisyjny Akcji GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie www.graal.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Bogusław Kowalski. Wprowadza się do publicznego obrotu: 3.050.600 Akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka PC GUARD S.A. 5 1.1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie Emitentem jest PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA Hoop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres głównej strony internetowej www.hoop.com.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Pan Dariusz Wojdyga.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii C Zakładów Mięsnych DUDA Spółka Akcyjna Przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu oraz publiczną ofertą objęcia Akcji Serii C Emitentem Akcji Serii C są

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. LZMO spółka akcyjna z siedzibą w Lubsku

MEMORANDUM INFORMACYJNE. LZMO spółka akcyjna z siedzibą w Lubsku MEMORANDUM INFORMACYJNE LZMO spółka akcyjna z siedzibą w Lubsku sporządzone w związku z ofertą publiczną 7.000 Obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda i cenie emisyjnej jednej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo