Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spójności Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przygotowawczej dla projektu inwestycyjnego Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation, przewidywanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie (zwanego dalej Projektem ) składającej się z następujących elementów: Część I 1. Programu funkcjonalno użytkowego dla modernizacji infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej Programem ) musi odpowiadać zakresem i formą warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) Zakres przedmiotowy Programu został opisany w części II niniejszego dokumentu. 2. Szacunkowy kosztorys inwestycji wykonany na podstawie w/w Programu. 3. Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego. 3.1.Studium wykonalności należy wykonać zgodnie z właściwymi wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępnymi na dzień sporządzania studium, lub w przypadku ich braku, w zakresie zgodnym z wytycznymi dla perspektywy Ogólne założenia dla wykonania studium wykonalności znajdują się w części II niniejszego dokumentu. 3.3.Studium wykonalności musi obejmować wszystkie trzy zadania planowane do realizacji w ramach Projektu, tj.: - Modernizację systemów znaków nawigacyjnych 1. - Rozbudowę Narodowego systemu SafeSeaNet do pełnienia funkcji Single Window 2. 1 Zakres przewidywanych prac do realizacji w ramach tego zadania został zdefiniowany w Część II oraz w Koncepcji technicznej e-navigation w systemach oznakowania nawigacyjnego i radionawigacji morskiej. Dokument w opracowaniu w ramach odrębnego zlecenia zostanie udostępniony Wykonawcy. 2 Zakres przewidywanych prac do realizacji w ramach tego zadania został przedstawiony w Części II niniejszego Opisu. Należy w nim także uwzględnić elementy koncepcji National Single Window - Analiza stanu bieżącego, określenie zakresu koniecznych zmian oraz propozycja scenariusza modernizacji krajowych systemów informacji o obrocie portowo-morskim w kontekście wypełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 2010/65/UE. Dokument ten zostanie udostępniony Wykonawcy.

2 - Modernizację infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku zgodnie z wytycznymi opisanymi w sporządzonym przez Wykonawcę Programie. Część II Założenia do Projektu Funkcjonalno-Użytkowego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku (PFU) 1. Założenia konstrukcyjno architektoniczne Budynek dwukondygnacyjny, parterowo - piętrowy w kształcie litery L, nie podpiwniczony o wysokości dostosowanej do istniejących obiektów oraz kubaturze dostosowanej do istniejących obiektów. Część administracyjną obiektu przenieść na planowane piętro obecnego budynku administracyjnego a jego parter przebudować na garaże samochodów służbowych, ciągnika, sztaplarki, lawety i dźwigu samojezdnego lub alternatywnie część administracyjną przenieść na piętro planowanego magazynu głównego i hangaru na przyczepy podłodziowe. Wykonawca PFU zaproponuje wariantowe zabudowy części administracyjnej na piętrze planowanego budynku. Pozostawić istniejące piętro z przeznaczeniem na zaplecze socjalno sanitarne wraz z wykonaniem przebudowy z zastosowaniem nowych materiałów. 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu a) projektowany budynek należy usytuować wg istniejących obiektów z zastosowaniem dyspozycji zawartych w planie zagospodarowania terenu przewidzianego dla przedmiotowego terenu b) należy uwzględnić zagospodarowanie otaczającego terenu, c) wykonać projekt oświetlenia terenu, d) wykonać projekt odwodnienia terenu, e) wykonać projekt dróg, dojazdów, parkingów, chodników oraz zieleni wokół obiektu Wymagania dotyczące architektury a) budynek powinien posiadać współczesną formę, uwzględniająca specyfikę zadań wykonywanych przez BON, b) w projektowanym budynku, należy uwzględnić istniejące obiekty spełniające swoją charakterystyczną funkcję, c) elewacje powinny być zaprojektowane w materiale trwałym odpornym na upływ czasu w sensie technicznym i estetycznym, w technologii umożliwiającej oszczędność energii, w tym należy przewidzieć możliwość bezpośredniego transportu z zewnątrz, urządzeń o dużych gabarytach (np. pławy), j) budynek w części ogólnodostępnej powinien być przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. toaleta dla niepełnosprawnych), k) planowany budynek powinien spełniać obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz akty z nim związane a w szczególności wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa

3 pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród Wymagania dotyczące konstrukcji a) budynek może zostać zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej lub mieszanej z uwzględnieniem ekonomiki kosztowej rozwiązania projektowego, b) rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać możliwość realizacji zadań i funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz procesu technologicznego, c) projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać specyfikę zadań realizowanych przez BON Wymagania dotyczące instalacji Sieci zewnętrzne i przyłącza a) inwestycję należy wyposażyć w następujące media: zasilanie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami wydanymi przez operatora, oświetlenie terenu, instalacje teletechniczne, zasilanie budynku wodą, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, rozważyć alternatywnie zasilanie awaryjne, itd. Instalacje wewnętrzne, b) instalacje sanitarne wewnętrzne: wentylacja: - mechaniczna nawiewno-wywiewna, - w wyznaczonych pomieszczeniach zainstalowana klimatyzacja (do ustalenia z Inwestorem), instalacje grzewcze: - olejowe (przeprowadzić analizę zapotrzebowania na ogrzewanie w poszczególnych pomieszczeniach), instalacje wodno-kanalizacyjne c) instalacje elektryczne wewnętrzne: instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia miejscowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych 230V, zasilanie urządzeń technologicznych, instalacja gniazd z UPS, instalacja siłowa, instalacja ochrony przepięciowej, instalacja ochrony od porażeń, instalacja odgromowa, d) instalacje teletechniczne wewnętrzne, e) instalacje alarmową i antywłamaniową. 3. Wymagania dodatkowe

4 W projekcie funkcjonalno użytkowym należy przewidzieć możliwość funkcjonowania Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przez cały okres trwania procesu inwestycyjnego. Należy uwzględnić w opracowaniu etapowanie i kolejność robót budowlanych uwzględniającą funkcjonowanie Bazy a w szczególności części administracyjnej w zakresie planowanej przebudowy. W przypadku wykonania części administracyjnej na piętrze obecnego budynku administracyjnego niezbędne będzie wykonanie tymczasowej siedziby z podaniem powierzchni biurowej i magazynowej niezbędnej do funkcjonowania BON wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i teleinformatycznych. W sytuacji wykonania części administracyjnej na piętrze nad magazynem głównym i hangarami na łodzie konieczne jest uwzględnienie w projekcie funkcjonalno użytkowym niezbędnego czasu na spełnienie wymogów określonych w obowiązujących przepisach oraz na przeniesienia sprzętu i materiałów. 4. Zestawienie powierzchni kubaturowych do PFU Lp. 1. Nazwa Hala montażu pław (remontowa) istniejąca Powierzchnia m Hala do mycia pław Komora malowania pław Dodatkowe informacje 1. Wykonanie dwóch nowych bram wjazdowych o wys. ok. 4,00 m (podwyższonych w stosunku do istniejącej) 3. Wyposażenie: kompresor, podest roboczy + rusztowanie przesuwne 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 6. Ogrzewanie 7. System wentylacji 1. Dwa stanowiska robocze wyposażone w urządzenia czyszczące 3. Technologia oczyszczania (piaskowania) pław 4. Odzysk wody i ścierniwa 5. Usuwanie zanieczyszczeń (rdza, powłoki malarskie, porosty) 6. Transport poziomy (suwnica lub planowane wózki transportowe o szer. 2,5 3,0 m ). 7. Instalacja elektryczna 8. Instalacja oświetleniowa 9. Ogrzewanie 10. System wentylacji 1. Jedno stanowisko robocze wyposażone w pompę malarską

5 3. Pomieszczenie przygotowania i magazynowania farb i rozpuszczalników 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 6. Ogrzewanie 7. System wentylacji 4. Narzędziownia Dwa pomieszczenia (magazyn, pomieszczenie konserwacji i wydawania) 3. Wyposażenie : regały, szafy, stoły, szlifierka, kompresor, biurko, komputer) 5. Instalacja elektryczna 6. Instalacja oświetleniowa 7. Ogrzewanie 8. System wentylacji 5. Magazyn nawigacyjny System wentylacji 3. Regały 4. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 5. Instalacja elektryczna 6. Instalacja oświetleniowa 6. Magazyn nawigacyjny System wentylacji 3. Regały 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 7. Magazyn odzieżowy System wentylacji 3. Regały 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 7. Ogrzewanie 8. Warsztat elektryczny System wentylacji 3. Regały 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 7. Ogrzewanie 9. Rozdzielnia elektryczna 15 20

6 10. Spawalnia Kotłownia Magazyn na olej opałowy Magazyn główny wraz z boksami dla jednostek pływających 8 szt. (po ok. 10m²) Garaż na dźwig samojezdny Instalacja ppoż. 1. Wyposażenie: przecinarka plazmowa+ TIG+ spawarka, stół spawalniczy, giętarka, szlifierka stołowa, wiertarka kolumnowa 2. Wydzielone pomieszczenie na zestaw tlen + acetylen 3. Podest roboczy (umożliwiający prace na wysokości do 2m) 5. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 6. Instalacja elektryczna 7. Instalacja oświetleniowa 8. Instalacja ppoż. 9. Ogrzewanie 1. System ogrzewania olejowego (sterowanie wraz z nowymi piecami 2 szt.) 1. Nowe zbiorniki na olej opałowy wraz z systemem sygnalizacji poziomu paliwa i uzupełniania 1. Wyposażenie: regały stojaki, bębny 2. Instalacja alarmowa i antywłamaniowa 3. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 6. System wentylacji 7. Instalacja ppoż. 8. Boksy wykonane z paneli ażurowych z blachy perforowanej lub prętów zgrzewanych przekrytych od góry - rozważyć dostęp do boksów dla jednostek pływających z zewnątrz lub z wewnątrz 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej

7 (wymiary pojazdu: 12,00x2,80x3,50) Garaż na ciągnik (wymiary pojazdu: 5,60x2,00x2,60) Garaż na sztaplarkę (wymiary pojazdu: 4,00x2,00x3,00) Garaż na lawetę (wymiary pojazdu:11,30x2,50x2,10) Garaż na samochód służbowy Garaż na samochód służbowy Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 4,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 8. Wyposażenie: sprężarka 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m. 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC). 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00

8 20. Portiernia Pomieszczenie na akumulatory Pomieszczenia akumulatorowi przeznaczone dla ludzi Serwerownia Hangar dla jednostek pływających 4 szt. oraz 2 szt. przyczep podłodziowych m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Stanowisko monitoringu pomieszczeń. 2. Wyposażenie: komputer z monitorami zbierający dane z instalacji alarmowej obejmującej wszystkie pomieszczenia biurowo magazynowe w całej BON 7. Ogrzewanie 1. Posadzka przemysłowa kwasoodporna o odpowiedniej nośności 2. Instalacja elektryczna 5. Instalacja ppoż. 6. Wyposażenie: stanowisko do ładowania akumulatorów 3 szt. równocześnie, do kontrolowanego rozładowania wszystko podłączone do komputera kontrolującego i zapisującego dane z tych procesów znajdującego się w pomieszczeniu przylegającym (21.) 1. Wyposażenie: biurko i komputer 7. Ogrzewanie 2. Instalacja oświetleniowa 3. System klimatyzacji 4. Podłoga techniczna 5. Instalacja ppoż. 6. Ogrzewanie 6. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 4,00 m 7. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej

9 Pomieszczenie na sprzęt gospodarczy Pomieszczenia biurowe dla 10 osób w tym: sekretariat naczelnika pokój naczelnika pokój zastępcy naczelnika pokój kierownika technicznego pokój kierownika administracyjnego pokój pracowników 2 os Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Wyposażenie: regał i szafa 1. Instalacja komputerowa i telekomunikacyjna 2. Instalacja elektryczna 4. System klimatyzacji 6. Wyposażenie: nowa centralka telefoniczna lub instalacja telefoniczna i numery bezpośrednie do pokojów. 7. Sprzęt: fax, kserokopiarka 2 szt., skaner A3, foliarka, bindownica i stanowisko do przycinania dokumentów 8. Meble: biurko i szafy biurowe 4. System klimatyzacji 4. System klimatyzacji

10 pokój pracowników 2 os pokój pracowników 2 os pokój pracowników 2 os pomieszczenie kasy 5 10 sala konferencyjna pomieszczenie sanitariatów dla pracowników biurowych (WC + prysznice) pomieszczenie na sprzęt i materiały do sprzątania Śniadalnia dla pracowników biurowych System klimatyzacji 1. Pomieszczenia przystosowane również dla osób niepełnosprawnych 2. Instalacja elektryczna 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie 5. Wyposażenie: regał i szafa 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji

11 Pomieszczenie socjalne dla pracowników fizycznych BON - śniadalnia Szatnie dla pracowników fizycznych Pomieszczenie sanitariatów dla pracowników fizycznych (WC + prysznice) Pomieszczenie na sprzęt i materiały do sprzątania Ogrzewanie. 5. Wyposażenie: szafki, stoły, krzesła, zlew, zmywarka, ekspress, lodówka, kuchenka 2. Instalacja 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie. 5. Stół, krzesła, zlew, szafki, kuchenka, lodówka 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie 5. Wyposażenie: szafki ubraniowe dla 15 osób 1. Pomieszczenia przystosowane również dla osób niepełnosprawnych 2. Instalacja elektryczna 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie 5. Wyposażenie: regał i szafa 5. Zestawienie powierzchni zewnętrznych 5.1. Plac zewnętrzny manewrowy istniejący przed budynkiem administracyjnym i halą remontową A : ,50 m² (dane orientacyjne do weryfikacji) 5.2. Plac zewnętrzny składowy po rozbiórce hali pław B : ,00 m² (dane orientacyjne do weryfikacji) 5. (rozważyć zastosowanie LED) wg opracowania projektowego obejmująca całą powierzchnię placów składowego i manewrowego 5.4. Instalacja deszczowa wg opracowania projektowego 5.5. Instalacja wodno kanalizacyjna - wg opracowania projektowego 5.6. Instalacja telekomunikacyjna i komputerowa wg opracowania projektowego 5.7. Instalacja alarmowa wg opracowania projektowego 5.8. Instalacja energetyczna wg opracowania projektowego 6. Informacje pozostałe Dla terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego opracowany przez Gminę Miasta Gdańska a jej część znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

12 Należy również uwzględnić trwające prace projektowe dotyczące aktualizacji i wykonania nowej linii nabrzeża na odcinku nabrzeża skarpowego i niskiego których inwestorem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W trakcie wykonywania PFU dopuszcza się korekty powyższych założeń na podstawie uzgodnień z zespołem projektowym Wykonawcy. Modernizacja systemów znaków nawigacyjnych ogólny zakres zadaniowy. Lp Nazwa zadania Modernizacja systemów nabieżnikowych i znaków stałych Modernizacja oznakowania nawodnego Modernizacja i integracja systemów monitorowania oznakowania nawigacyjnego wraz z funkcjami e-navigation Zapewnienie transmisji danych ląd statek na obszarze Zatoki Gdańskiej Wdrażanie strategii e-navigation w systemach ON i radionawigacji morskiej Założenia dot. Rozbudowy narodowego systemu SafeSeaNet do pełnienia funkcji Single Window. Lp. Nazwa zadania 1 Adaptacja systemów informatycznych administracji państwowej w celu harmonizacji usług przetwarzania danych w domenie nadzoru i bezpieczeństwa morskiego Analiza i bieżące dostosowywanie systemów do wymogów prawa europejskiego i rozwiązań w transporcie międzynarodowym: o Współpraca z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) w ramach utrzymania rozwoju komponentów SafeSeaNet/NSW w ramach Dyrektywy 2002/59/WE oraz 2010/65/UE wraz z późniejszymi zmianami; o Dostosowanie formularzy i funkcji wynikających harmonizacji obiegu informacji w ramach administracji morskiej. o Współpraca z portami, terminalami przeładunkowymi, agencjami, urzędami celnymi itp. dla zapewnienia sprawnego procesu dostępu do danych i obiegu informacji z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych klasy Port Community System (PCS). Współpraca w ramach CISE wspólna platforma wymiany informacji: o opracowanie procedur oraz dobór środków technicznych

13 pozwalających na bezpieczną wymianę danych w ramach współpracy międzyresortowej oraz międzynarodowej zgodnie z rekomendacjami opracowanymi w ramach inicjatywy CISE; Stworzenie internetowego środowiska współpracy dla zapewnienia automatyzacji procesów wymiany i publicznego dostępu do informacji w oparciu o istniejące systemy administracji morskiej adaptacja, modernizacja, integracja systemów w ramach rozwiązania portalowego o Opracowanie pakietu usług dostępu do informacji publicznej zgodnie wytycznymi Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej, w tym zaprojektowanie i wdrożenie graficznego interfejsu Użytkownika (GUI) oraz automatycznych interfejsów WebServices umożliwiających dostep w czasie rzeczywistym oraz do zasobów archiwalnych w zakresie: ostrzeżeń brzegowych, lokalnych i nawigacyjnych; odczytów sensorów hydro-meteorologicznych w czasie rzeczywistym; strumienia danych pozyskanych w ramach Krajowej Sieci AIS- PL. o Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów celnych, sprawozdawczych, statystycznych itp. zgodnie z wymogami prawa UE; o Uruchomienie usług publicznego dostępu w danych gromadzonych w ramach monitorowania Modernizacja i utrzymanie infrastruktury IT: o Opracowanie i wdrożenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego w zakresie nadzorowania dostępu oraz ochrony informacji; o Zapewnienie bieżącej modernizacji i dostosowywania rozwoju zasobów informatycznych w celem zapewnienia ciągłości świadczonych usług. Budowa platformy Remote Sensing służącej akwizycji danych ze zdalnych sensorów umieszczonych na elementach infrastruktury Oznakowania Nawigacyjnego oraz bezzałogowych środkach transportu: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) / Unmanned Sailing Vehicle (USV): o Dostosowanie lokalizacji węzłowych magistrali telekomunikacyjnej KSBM II/A dla potrzeb: zdalnego dostępu do wybranych zasobów IT administracji morskiej dla użytkowników mobilnych znajdujących się na akwenach morskich; dostępu do zdalnych środków akwizycji danych. o Opracowanie koncepcji w zakresie wykorzystania UAV/USC w celu pozyskania danych związanych z: weryfikacją statusu środków technicznych wchodzących w skład infrastruktury Oznakowania Nawigacyjnego;

14 wykrywaniem zagrożeń dla środowiska naturalnego lub bezpieczeństwa żeglugi; wsparcia logistycznego w miejscu prowadzenia akcji ratowania życia, mienia lub zwalczania zanieczyszczeń. o Opracowanie projektu zintegrowanego systemu gromadzenia, przetwarzania i współdzielenia zasobów. o Stworzenie systemu dostępowego do informacji nawigacyjnie użytecznej w oparciu o serwis internetowy Pozostałe warunki dotyczące sporządzenia studium wykonalności dla niniejszego projektu. 1. Stadium wykonalności dla projektu Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation powinno obejmować wykonanie kompletnego dokumentu spełniającego wymogi załącznika do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Funduszu Spójności, w ramach osi priorytetowej III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej, PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.3 Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej i zostanie wykonane zgodnie z aktualnymi stanem wiedzy. 2. Wykonawca powinien przewidzieć 2 aktualizacje studium na etapie weryfikacji wniosku oraz wsparcie dla Zamawiającego w trakcie procedury aplikacyjnej.. 3. Opracowanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, ma zostać przekazane Zamawiającemu w następującej formie i ilości: a) w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym, b) w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w programie Adobe Reader (bez ograniczeń), c) w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej. Tabele finansowe do studium wykonalności muszą być dostarczone w formacie xls (m.in. arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń). 4. Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne materiały, jeżeli będzie to możliwe w terminie do 5 dni roboczych od dnia wystąpienia wykonawcy. 5. Wykonawca będzie zobowiązany jeżeli zostaną zmienione wytyczne Instytucji Zarządzającej do wykonania studium wykonalności zgodnie z aktualnymi wytycznymi na dzień odbioru. 6. Jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać pierwszą aktualizację studium wykonalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności wykonania aktualizacji. 7. Pierwsza aktualizacja studium wykonalności polegać będzie na dostosowaniu treści studium do stanu aktualnego na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie dla Projektu Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation.

15 8. Jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać drugą aktualizację studium wykonalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności wykonania aktualizacji. 9. Druga aktualizacja studium wykonalności polegać będzie na dostosowaniu treści studium do uwag i zaleceń zgłoszonych podczas weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Wdrażającą. 10. Pierwsza oraz druga aktualizacja studium wykonalności zostanie sporządzona nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zał. nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Adres obiektu budowlanego: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-46/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODDZIAŁU REMBELSZCZYZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 2 1.1. Charakterystyczne parametry określające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.44.2015 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71-22-00-00-6 Usługi projektowania architektonicznego

Bardziej szczegółowo

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin EGZ. NR KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A 05-080 Izabelin BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: Gmina Izabelin ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13.

ZAPYTANIE CENOWE. Opracowanie projektu remontu i przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku, ul. Warszawska 13. . pieczęć zamawiającego znak sprawy OR.2600.2.23.2016 Łask, dn. 12 maja 2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1A ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Adaptacja pomieszczeń bazy transportowej POL ul. Śniadeckich 13 w Nowym Sączu celem alokacji UP Nowy Sącz 2" Planowane zmiany: Adaptacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Klasyfikacja Według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 45000000-7 Roboty budowlane 45000000-8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, 44-240 Żory Oferta sprzedaży Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową lub handlową. Budynek podpiwniczony, piętrowy z poddaszem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mały Rudnik, 10.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową Poznań, dnia 19.04.2010r. Ogłoszenie na stronę internetową www.zus.pl 540000- TZ 370-11/10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu Warszawa dnia 22.07.2011 r. Wykonawcy Dotyczy: : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzydeł gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków Nr Sprawy ZP 17/2008 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis Techniczny GRUPA 1 Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ogólnobudowlanej wraz z projektami branżowymi, na podstawie koncepcji

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NA BUDOWĘ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NA BUDOWĘ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM BIUROWYM, MAGAZYNEM ZEWNĘTRZNYM ORAZ POTRZEBNĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ W MIEJSCOWOŚCI SŁAWNO K/ OPOCZNA

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul. Podwisłocze 20b Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. OR

Białystok, r. OR Białystok, 05-10-2015 r. OR.-272.9.2015 Odpowiedzi na pytania anonimowe nr: 1 24 zgłoszone do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Piaski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Piaski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Piaski, dnia 14.06.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół w Piaskach ul. Partyzantów 19 21-050 Piaski tel. 815821001, faks: 815821001, e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 08.02.2016r. Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku C dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Wrocław: 1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności o dofinansowanie projektu: pt. Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 27.01.2016r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 8 do SIWZ Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Planowany budynek strażnicy powinien stanowić jedną bryłę z istniejącym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło

Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło Informacje dla Inwestorów Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło 1. Źródło ciepła w nowym obiekcie (lub wcześniej

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy...

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy... Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Źródło: http://zgm.bip.legnica.eu/zgm/zamowienia/2016/zakonczone/16693,nabor-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-dla-zada nia-inwestycyjnego-pn-rewita.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo