PRODUCT CATALOGUE. Electrotechnical equipment. katalog produktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUCT CATALOGUE. Electrotechnical equipment. katalog produktów"

Transkrypt

1 EN CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2008 PRODUCT CATALOGUE Electrotechnical equipment 2011 katalog produktów

2 O FIRMIE ABOUT THE COMPANY Tradycje naszej działalności sięgają 0 roku, jesteśmy obecnie w czołówce krajowych producentów osprzętu elektroinstalacyjnego. Nasz program produkcji to wyroby elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych min. rozdzielnice natynkowe i podtynkowe, tablice licznikowe, szeroka gama uchwytów do kabli i przewodów, puszki instalacyjne, puszki hermetyczne, zwijaki bębnowe przedłużacze itp. Dysponujemy nowoczesnym i ciągle modernizowanym parkiem maszynowym. Posiadamy własne biuro konstrukcyjnotechnologiczne (w tym narzędziownię), własne zaplecze magazynowe i środki transportu. Firma nasza oferuje wysokiej jakości produkty, zaopatrzone w odpowiednie atesty i certyfikaty. Wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO9001:2000 TUV Rheinland. Wzrost zatrudnienia, modernizacja istniejących i budowa nowych obiektów pozwoliły nam rozszerzyć zakres produkcji i świadczonych usług. Nasze wyroby można spotkać w większości placówek handlowych branży elektroinstalacyjnej w Polsce. Prowadzimy także sprzedaż na rynki zagraniczne min.: Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Kazachstanu, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Węgier i Islandii. Sprawdzona kadra techniczna w połączeniu z młodym i dynamicznym zespołem marketingowohandlowym tworzy mocne fundamenty i gwarantuje ciągły rozwój. Dynamiczny rozwój firmy, stosowanie nowoczesnych technologii i najlepszych gatunkowo surowców sprawiają że oferowane odbiorcom produkty spełniają najwyższe wymagania jakościowe i odznaczają się nowoczesnym wzornictwem. Nasze produkty zajmują wysokie miejsca w rankingach i ankietach organizowanych przez specjalistyczne czasopisma. Błyskawiczna realizacja zamówień, atrakcyjne zasady współpracy z odbiorcami, wspieranie odbiorców, to atuty które pozwoliły nam zdobyć zaufanie klientów. Prowadzimy własny serwis internetowy w którym można znaleźć aktualny cennik, ofertę, aktualności oraz dział zamówień. Prowadzimy system wspierania sprzedaży dla naszych odbiorców poprzez akcje reklamowe i promocyjne, udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowych, nieodpłatne tablice reklamowe w punktach sprzedaży oraz publikacje w mediach. Zaangażowanie załogi, jej mobilizacja i zdobyte umiejętności, nowoczesność w dziedzinie produkcji i dystrybucji pozwalają nam osiągać coraz wyższy poziom naszej marki i oferowanych przez nas produktów. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i uwagi. Zachęcamy do lektury katalogu i współpracy z nami The tradition of our business dates back to 0 and presently we are one of the top domestic manufacturers of electrical installation equipment. Our manufacturing program includes plastic electrical installation accessories, such as surface and flush distribution boards, meter boards, a wide range of wire and cable grips, flush junction boxes, surface and flush hermetic boxes and cable reels etc. We have a modern and continuously modernized machine park. We have our own design and engineering office (including tool rooms) internal warehouses and means of transport. Our company offers high quality products provided with appropriate attests and certificates. We have implemented the quality management system ISO 9001:2008 TUV Rheinland. Headcount increase, modernization of the existing and construction of new buildings help us to extend the scope of production and services. Our products can be recognized in majority of outlets of the electrotechnical branch in Poland. We also export our products to many foreign markets for example: Russia, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraine, the Czech Republic, Slovakia, Germany, Kazakhstan, Slovenia, Bulgaria, Romania, Serbia, Hungary and Iceland. Experienced staff, in addition to a young and dynamic trade marketing team, provide strong foundation and guarantee constant development. Dynamic development of the company, the use of modern technologies and best sort of materials enable us to offer products which meet highest quality requirements and are characterized by modern design. Our products are highly appreciated in rankings and surveys organized by specialist magazines. Instant performance of orders, attractive conditions of cooperation, customer support are the advantages which help us gain customers' trust. We run our own web service containing the current pricing list, current product offers, current news and order department. We also run sales support program for our customers by means of attractive advertising and promotion campaigns, participation in domestic and foreign fair events, free of charge boards in outlets and publications in media. It is the commitment of our staff, its engagement and gained abilities along with modern approach in production and distribution that let us achieve the highest level of offered products. We are open to your suggestions and comments. We encourage you to read the catalogue and cooperate with us. 2 Wydanie I/2011 Edition I/2011 KATALOG 2011; wersja polskoangielska CATALOGUE 2011; PolishEnglish

3 PRODUKTY PRODUCTS str. 47 Tablice licznikowe Meter boards... str. 8 Obudowa zestawu pomiarowego OZP Measuring set casing OZP... str Rozdzielnice SRn, SRp Distribution boards SRn, SRp... str. 12 Rozdzielnice RNT, RNTO Distribution boards RNT, RNTO... str Rozdzielnice RN, RP Fala line Distribution boards RN, RP Fala line... str Rozdzielnice podtynkowe Jantar box Distribution boards Jantar box... str. Rozdzielnice RNO, RM Distribution boards RNO, RM... str str str str str str str str str str str str str str Rozdzielnice hermetyczne NEOseries Hermetic distribution boards NEOseries Obudowy z tworzywa UNIbox Plastic boxes UNIbox Puszki hermetyczne Hermet Box Hermetic boxes Hermet Box Puszki instalacyjne Flush junction boxes Obudowy hermetyczne Hermet Box Hermetic casings Hermet Box Technika zamocowań The fixing technology Zwijaki przedłużacze bębnowe Cable reels Taśmy oznacznikowe Marking and warning bands Dławnice Glands Kołki rozporowe Wall plugs Puszka do złącza odgromowego PZO Box for lighting arrestor system PZO Złączki elektroinstalacyjne Electrotechnical connectors Osprzęt siłowy Power equipment Akcesoria Accesories... 3

4 TABLICE LICZNIKOWE METER BOARDS Rozróżniamy trzy rodzaje tablic licznikowych: Tablice Licznikowe bez zabezpieczeń "B/Z" Tablice Licznikowe z zabezpieczeniem na bezpieczniki topikowe "TL" Tablice LicznikowoRozdzielcze z zabezpieczeniem na wyłączniki nadprądowe "TLR" Tablice Licznikowe typu "B/Z" przystosowane są tylko do montażu liczników energii elektrycznej. Tablice Licznikowe typu "TL" wyposażone są w gniazda bezpiecznikowe E27 umożliwiające zabezpieczenie od 1 do 4 obwodów wkładkami topikowymi 225A, listwy z zaciskami dla przyłączania przewodów w torze N. W Tablicach Licznikowych typu "TLR" przygotowano osłabienia pod aparaty elektryczne od 1 do 9 modułów. Tablice te wyposażone są w wsporniki TH 35 pozwalające na szybki montaż różnych aparatów przystosowanych do mocowania na wspornikach typu EUROSZYNA oraz listwy z płaskownikami dla przyłączenia przewodów w torach N i PE. Oferujemy również wykonanie tablic licznikowych typu B/Z o odpornych na podwyższoną temperaturę 100 C zgodnie z normą PN :2003+A1:2006 na indywidualne zamówienie klienta. There are three types of meter boards: Meter Boards without B/Z protections Meter Boards with protection for TL fusible cutouts Meter & Switch Boards with protection for TLR overcurrent breaker switches The B/Ztype meter boards are adjusted for installation of watthours meters only. The TLtype meter boards have been equipped with E27 fuse bases, enabling protection of 1 to 4 circuits by means of 225A fuse links, flat bar strips for connecting wires in the N type track. In TLR type meter boards there are reductions for electric apparatuses of 1 to 9 modules. These boards are equipped with TH 35 Samson'sposts allowing fast assembly of different apparatuses adjusted to being mounted on EUROBUS type Samson'sposts as well as flat bar strips for connecting wires in Ntype and PEtype tracks. We also offer making B/Ztype meter boards resistant to higher o temperatures up to 100 C according to standard PN A1:2006 for client s individual order. Norma / Standard Dane techniczne / Technical data PNEN :2003; EN :1999 PNEN :2004; EN :1991+A1:1994+A2:2001 Klasa ochronności / Class of protection II Unr 230/400V Uni In Max. przekrój przewodu Max. Wire cross section Kolor / Colour 500V Dla / for "B/Z"63A; "TL"25A; "TLR"100A 10 mm 2 Szary / grey Nasze tablice licznikowe są zalecane i przystosowane do montażu m.in. liczników produkcji PAFAL Świdnica Our meter boards are recommended and adjusted to meters by PAFAL Świdnica 4

5 TABLICE LICZNIKOWE METER BOARDS TABLICE LICZNIKOWE "B/Z" METER BOARDS "B/Z" T1Fb/z 83 nr kat T1Fb/z12 nr kat TU1F/3Fb/z (uniwersalna) (universal) nr kat TU1F/3Fb/z12 (uniwersalna) (universal) nr kat T1F/3Fb/zNOVA nr kat

6 TABLICE LICZNIKOWE METER BOARDS TABLICE LICZNIKOWE "B/Z" METER BOARDS "B/Z" 150 T1F/3Fb/z NOVA nr kat plomba seal T1F/3Fb/z (z nakładkami) nr kat Zastosowanie do liczników maksymalnych wysokoamperowych (licznik jedno i dwutaryfowy) Application: maximum highampere meters (one or twotariff meters) T3Fb/z100A nr kat Zastosowanie: do liczników elektronicznych energii elektrycznej oraz aparatów sterowniczych montowanych na szynie TH35 Application: electronic watthour meters and control devices mounted on a TH TZ (zegarowa) (dial) nr kat Tb/zM nr kat

7 TABLICE LICZNIKOWE METER BOARDS TABLICE LICZNIKOWE "TL" METER BOARDS "TL" plomba seal TL1F3x25A nr kat seal cap kapturek do plombowania TL1F/3F4x25A nr kat plomba seal TL1F/3F3x25A nr kat TABLICE LICZNIKOWE "TLR" METER BOARDS "TLR"... plomba seal plomba seal TLR1F nr kat TLR1F (z szybą) (with watch glass) nr kat. 10.2A TLR1F/3F nr kat TLR1F/3F (z szybą) (with watch glass) nr kat. 10.1A plomba seal plomba

8 OBUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO OZP OZP OBUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO "OZP" MEASURING SET CASING "OZP" W swojej ofercie proponujemy Państwu obudowy wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego przeznaczone do użytku zewnętrznego, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania, uniwersalnością zastosowań, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. OPIS: Zestawy przyłączeniowo pomiarowe przeznaczone są do zasilania odbiorców energii elektrycznej, rozliczanych poprzez bezpośrednie układy pomiarowe. Instalowane na zewnątrznych ścianach budynków, jako wnękowe lub naścienne. Obudowa przeznaczona jest do zamocowania liczników elektrycznych zarówno 1f jak i 3f jak również zabezpieczeń przedlicznikowych. Obudowę wyposażono w listwę przyłączeniową, szybkę rewizyjną, zaślepki umożliwiające plombowanie oraz specjalne przetłoczenia umożliwiające łatwe wykonanie przepustów kablowych. Obudowa występuje również w wersji z zamkiem. B Our offer includes casings made of high quality plastic, which can be used for outdoor purposes. They are characterized by high quality of work, versatility of applications and resistance to mechanical damages and weather conditions. DESCRIPTION: Addition measuring sets are used to supply electric energy consumers who are cleared by means of direct measuring sets. They are installed on external building walls, as cavity, wall or on transition poles by means of pole holders. Casing is used to mount electric meters both 1phase and 3phase as well as calculating devices safeguards. The casing is equipped with attachment strips, watch glass, hole plugs enabling sealing and special stamps which enable easy performance of containment cable penetration. Casings are also available with a lock. Norma/standard: PNEN 62208:2006 plomba seal zamek metal lock A Name OZP OBUDOWA OZP CASING OZP/Z OBUDOWA OZP/Z CASING C Wyposażenie Wymiary / Dimensions Equipment A [mm] B [mm] C [mm] Listwa LZ 5x25 Strip LZ 5x25 Listwa LZ 5x25/Zamek metalowy Strip LZ 5x25/Metal lock Waga Weight [kg] 2,49 2,49 Dane techniczne / Technical data Klasa ochronności / Class of protection Unr Uni In Stopień ochrony / Protection degree Temp. otoczenia / Ambient temperature Odporność na płomień Flameresistance II 500V, 50Hz o 400V 63A 25 C do + 40 C Tworzywo samogasnące Selfextinguishing plastic o kwh3f S303 Lz 5x416 Schemat 8

9 ROZDZIELNICE DISTRIBUTION BOARDS Rozdzielnice wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Przystosowane są do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Rozdzielnice posiadają obudowę zamkniętą skrzynkową oraz przystosowane są do plombowania. W bocznych częściach obudowy posiadają przetłoczenia dla łatwego wprowadzenia przewodów bądź rurek instalacyjnych. Rozdzielnie zaopatrzone są w etykiety opisowe. Posiadają również listwy zaciskowe N+PE. Elementem montażowym w rozdzielnicy jest wspornik TH 35/7,5 (Euroszyna), pozwalający na zamontowanie zabezpieczeń nadmiarowo prądowych, wyłączników różnicowo prądowych oraz innych aparatów elektrycznych. Zgodnie z obowiązującymi normami rozdzielnice należy umieszczać na trudnopalnych ścianach przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. The distribution boards are made of high quality plastic. They are fit for indoor use. The distribution boards are equipped with a closed box casing and they are adaptable for sealing. The sides of casing have grooves for an easy introduction of wires or tubes. The distribution boards are equipped with describing labels and also with N+PE terminal strips. The TH 35/7,5 (Eurobus) bracket is an assembly element in the distribution board that allows fixing over current protections, current variation breaker switchers as well as different electrical apparatuses. Dane techniczne / Technical data Klasa ochronności / Class of protection II Unr 230/400V Uni 500V In 100A Stopień ochrony / Protection degree IP 20 / IP 30 / IP 40 Max. przekrój przewodu Max. Wire cross section Kolor / Colour Materiał / Material 10 mm 2 Biały / White ABS 9

10 ROZDZIELNICE NATYNKOWE DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE "SRn" DISTRIBUTION BOARDS "SRn" plomba seal B A C SRn Wszystkie rozdzielnice SRn posiadają: listwy zaciskowe N+PE; stopień ochrony IP 40; They meet the standards: Spełniają normy PNEN 62208:2006 EN 62208:2003 All SRn distribution board are equipped with N+PE terminal strips, Protection class: IP 40; Name SRn 6 SRn 8 SRn 12 SRn 16* SRn 18 SRn 24 SRn 36 SRn 36* SRn 36* SRn 54* SRn 6/B SRn 8/B SRn 12/B SRn 16/B* SRn 18/B SRn 24/B SRn 36/B SRn 36/B* SRn 36/B* SRn 54/B* Typ / Type rzędy / moduły w rzędzie rows / units 1 x 6 1 x 8 1 x 12 2 x 8* 1 x 18 2 x 12 3 x 12 3 x 12* 2 x 18* 3 x 18* 1 x 6 1 x 8 1 x 12 2 x 8* 1 x 18 2 x 12 3 x 12 3 x 12* 2 x 18* 3 x 18* Zaciski Wymiary / Dimensions Terminals N+PE A [mm] B [mm] C [mm] Waga Weight [kg] 0,5 0,6 0,8 1,2 1,1 1,6 2,2 2,4 2,2 3,3 0,5 0,6 0,8 1,2 1,1 1,6 2,2 2,4 2,2 3,3 10 *Wersja łączona (klejona). / The version united (stuck).

11 ROZDZIELNICE PODTYNKOWE DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE "SRp" DISTRIBUTION BOARDS "SRp" plomba seal B A C D Wszystkie rozdzielnice SRp posiadają: listwy zaciskowe N+PE; stopień ochrony IP 40; SRp All SRp distribution board are equipped with N+PE terminal strips, Protection class: IP 40; They meet the standards: Spełniają normy PNEN 62208:2006 EN 62208:2003 Symbol "B" w nazwie oznacza wersję z białymi drzwiami Name SRp 6 SRp 8 SRp 12 SRp 18 SRp 24 SRp 36 SRp 6/B SRp 8/B SRp 12/B SRp 18/B SRp 24/B SRp 36/B Typ / Type rzędy / moduły w rzędzie rows / units 1 x 6 1 x 8 1 x 12 1 x 18 2 x 12 3 x 12 1 x 6 1 x 8 1 x 12 1 x 18 2 x 12 3 x 12 Zaciski Wymiary / Dimensions Terminals A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] N+PE Waga Weight [kg] 0,5 0,6 0,7 1,0 1,4 2,0 0,5 0,6 0,7 1,0 1,4 2,0 11

12 ROZDZIELNICE NATYNKOWE DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE "RNT", "RNTO" DISTRIBUTION BOARDS "RNT", "RNTO" plomba seal B RNT A C możliwość plombowania / seal Wszystkie rozdzielnice RNT, RNTO posiadają: stopień ochrony IP 42; All RNT, RNTO distribution board are protection class: IP 42; RNTO They meet the standards: Spełniają normy: PNEN :2002 EN :1991+A1:1994+A2:2001 Drzwiczki z możliwością plombowania Name Typ / Type rzędy / moduły w rzędzie rows / units Zaciski Wymiary / Dimensions Terminals N+PE A [mm] B [mm] C [mm] Waga Weight [kg] 3.1 RNT 2 1 x ,2 3.2 RNT 4 1 x ,2 3.3 RNT 6 1 x ,3 4.1 RNTO 2 1 x ,1 4.2 RNTO 4 1 x ,2 4.3 RNTO 6 1 x ,2 12

13 ROZDZIELNICE NATYNKOWE DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE "RN" Fala line DISTRIBUTION BOARDS "RN" Fala line plomba seal B A C Wszystkie rozdzielnice RN posiadają: listwy zaciskowe N+PE; stopień ochrony IP 40; They meet the standards: Spełniają normy PNEN 62208:2006 EN 62208: RN8 RN12 RN16 RN18 RN24 RN36 RN8/B RN12/B RN16/B RN18/B RN24/B RN36/B 1 x 8 1 x 12 2 x 8 1 x 18 2 x 12 3 x 12 1 x 8 1 x 12 2 x 8 1 x 18 2 x 12 3 x 12 All RN distribution board are equipped with N+PE terminal strips, Protection class: IP 40; Symbol "B" w nazwie oznacza wersję z białymi drzwiami Name Typ / Type rzędy / moduły w rzędzie rows / units Zaciski Wymiary / Dimensions Terminals N+PE A [mm] B [mm] C [mm] RN Waga Weight [kg] 0,6 0,8 1,1 1,1 1,6 2,4 0,6 0,8 1,1 1,1 1,6 2,4 13

14 ROZDZIELNICE PODTYNKOWE DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE PODTYNKOWE "RP" Fala line DISTRIBUTION BOARDS "RP" Fala line plomba seal B A C D All RP distribution board are equipped with N+PE terminal strips, Protection class: IP 40; Wszystkie rozdzielnice RP posiadają: listwy zaciskowe N+PE; stopień ochrony IP 40; RP They meet the standards: Spełniają normy PNEN 62208:2006 EN 62208:2003 Name Typ / Type rzędy / moduły w rzędzie rows / units Zaciski Wymiary / Dimensions Terminals A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] N+PE Waga Weight [kg] 8.2 RP8 1 x ,5 8.3 RP12 1 x ,8 8.4 RP16 2 x ,0 8.7 RP18 1 x ,0 8.5 RP24 2 x ,4 8.6 RP36 3 x , RP8/B 1 x , RP12/B 1 x , RP16/B 2 x , RP18/B 1 x , RP24/B 2 x , RP36/B 3 x ,2 14

15 ROZDZIELNICE PODTYNKOWE DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE PODTYNKOWE "JANTAR box" DISTRIBUTION BOARDS "JANTAR box" Wszystkie rozdzielnice RJp posiadają: listwy zaciskowe N+PE; stopień ochrony IP 40; All Jantar box distribution board are equipped with N+PE terminal strips, Protection class: IP 40; Wspornik TH35/7,5 pozwalający na zamontowanie aparatów elektrycznych The TH35/7,5 bracket is an assembly electrical apparatuses They meet the standards: Spełniają normy PNEN 62208:2006 EN 62208: Name RJp6 B RJp6 RJp8 B RJp8 RJp12 B RJp12 RJp16 B RJp16 RJp18 B RJp18 RJp24 B RJp24 RJp36 B RJp36 Typ / Type rzędy / moduły\ w rzędzie rows / units 1 x 6 1 x 6 1 x 8 1 x 8 1 x 12 1 x 12 2 x 8 2 x 8 1 x 18 1 x 18 2 x 12 2 x 12 3 x 12 3 x 12 Wersja Zaciski Wymiary / Dimensions Version Terminals A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] białe drzwi/white door białe drzwi/white door białe drzwi/white door białe drzwi/white door białe drzwi/white door białe drzwi/white door białe drzwi/white door Klasa ochronności II Class of protection II Wykonane z wysokiej jakości tworzywa typu ABS Made of highquality plastic type ABS Drzwiczki transparentne lub białe Glass transparent or white Unr 230/400V Uni 500V N+PE Waga Weight [kg] 0,43 0,43 0,51 0,51 0,66 0,66 0,97 0,97 0,91 0,91 1,26 1,26 1,60 1,60 15

16 ROZDZIELNICE NATYNKOWE DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE "RNO", "RM" DISTRIBUTION BOARDS "RNO", "RM" RNO plomba seal B RNO A C RM plomba seal B A C RM Stopień ochrony IP 30 / Protection class: IP 30 Spełniają normy / They meet the standards: PNEN :2002; EN :1991+A1:1994+A2: RNO2G 1 x , Name RNO2 RNO3 RNO4 RNO5 RNO6 Typ / Type rzędy / moduły w rzędzie rows / units 1 x 2 1 x 3 1 x 4 1 x 5 1 x 6 Zaciski Wymiary / Dimensions Terminals N+PE A [mm] B [mm] C [mm] Waga Weight [kg] 0,07 0,09 0,10 0,12 0, RM 7 1 x ,3 6.1A RM 7 z szybą with watch glass 1 x , RM 9 1 x ,3 6.2A RM 9 z szybą with watch glass 1 x ,4 16

17 ROZDZIELNICE HERMETYCZNE HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS Rozdzielnice hermetyczne serii RH i RHp "NEO" przeznaczone są do użytku domowego i przemysłowego z możliwością instalacji wyłączników nadmiarowo prądowych oraz aparatów elektrycznych. Występują w wersji natynkowej i podtynkowej. Znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wykonywanych na zewnątrz budynków. Hermetic distribution boards of RH and RHp "NEO" series designed for home and industrial use with optional installation of current overload breaker switches and electric apparatus. Available in the surface and flush option and widely used in exterior building installations. Charakterystyka techniczna rozdzielnice wyposażone w transparentne przyciemniane drzwiczki otwierane na bok (na lewo lub na prawo), przystosowane do zamontowania zamka na klucz, dostępne w kolorze białym, wykonane z wysokiej jakości tworzywa >ABS< odpornego na wysoką o temperaturę do 960 C (próba rozżarzonym prętem dotyczy listwy zaciskowej), o o stabilność pracy od 25 C do +60 C, odporność na uderzenia (stopień IK 07), możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 68 i 75mm, modele 12 modułowe i większe wyposażone w osłabienia w ściankach dla przepustów kablowych i rurek instalacyjnych, możliwość plombowania drzwiczek, rozdzielnice wyposażone: w listwy zaciskowe dla torów N i PE, wspornik montażowy TH 35, etykietę samoprzylepną do opisów. Technical properties hermetic distribution boards are equipped with transparent dimmed door opening sideways (left or right), adjusted to install a key lock, available o o in white, made of highquality >ABS< plastic resistant to high temperatures up to 960 C (hot rod test), stable performance from 25 C to o +60 C, impact resistance (class IK 07) optional installation of apparatus of 68 and 75mm in depth: 12 module models and bigger equipped with weakening in walls for wire penetration and pipes optional door sealing hermetic distribution boards equipped with: grips for N and PE circuits, TH 35 assembly brackets, selfadhesive tape for labels. Dane techniczne / Technical data Stopień ochrony / Protection degree Klasa ochronności / Class of protection Unr 230/400V Uni In II 500V 100A Spełniają normy / They meet the standards: PNEN 62208:

18 ROZDZIELNICE NATYNKOWE HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE HERMETYCZNE "RH" HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS "RH" B A C OMP RH OMP Osłona maskująca przepusty do rozdzielnic hermetycznych "RH" "NEOseries". Masking cover for distribution boards RH" Typ Type OMP12 OMP18 Name Osłona maskująca OMP12/Masking cover Osłona maskująca OMP18/Masking cover Zastosowanie Application RH12, RH24, RH36/3, RH48/4 RH18, RH36/2, RH54/3, RH72/ Name RH4/B RH4 RH4/Z RH4/ZB RH6/B RH6 RH6/Z RH6/ZB RH8/B RH8 RH8/Z RH8/ZB RH12/B RH12 RH12/Z RH12/ZB Typ / Type 1 x 4 1 x 4 1 x 4 1 x 4 1 x 6 1 x 6 1 x 6 1 x 6 1 x 8 1 x 8 1 x 8 1 x 8 1 x 12 1 x 12 1 x 12 1 x 12 Zaciski Wersja / Version Terminals N+PE białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door A [mm] B [mm] C [mm] Wymiary / Dimensions

19 ROZDZIELNICE NATYNKOWE HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE HERMETYCZNE "RH" HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS "RH" Name RH18/B RH18 RH18/Z RH18/ZB RH24/B RH24 RH24/Z RH24/ZB RH36/2B RH36/2 RH36/2Z RH36/2ZB RH36/3B RH36/3 RH36/3Z RH36/3ZB RH54/3B RH54/3 RH54/3Z RH54/3ZB RH36/2B RH36/2 RH36/2Z RH36/2ZB RH36/3B RH36/3 RH36/3Z RH36/3ZB RH48/4B RH48/4 RH48/4Z RH48/AZB RH54/3B RH54/3 RH54/3Z RH54/3ZB RH72/4B RH72/4 RH72/4Z RH72/AZB ZRH ZRHP Z zamek / lock B białe drzwi / white door Typ / Type 1 x 18 1 x 18 1 x 18 1 x 18 2 x 12 2 x 12 2 x 12 2 x 12 2 x 18 2 x 18 2 x 18 2 x 18 3 x 12 3 x 12 3 x 12 3 x 12 3 x 18 3 x 18 3 x 18 3 x 18 Łączona 2x18 Łączona 2x18 Łączona 2x18 Łączona 2x18 Łączona 3x12 Łączona 3x12 Łączona 3x12 Łączona 3x12 Łączona 4x12 Łączona 4x12 Łączona 4x12 Łączona 4x12 Łączona 3x18 Łączona 3x18 Łączona 3x18 Łączona 3x18 Łączona 4x18 Łączona 4x18 Łączona 4x18 Łączona 4x18 Wersja / Version białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock Zaciski Terminals N+PE zamek, białe drzwi / lock, white door Zamek metalowy do rozdzielnic RH indywidualny / lock Zamek metalowy do rozdzielnic RH powtarzalny / lock A [mm] B [mm] C [mm] Wymiary / Dimensions

20 ROZDZIELNICE PODTYNKOWE HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS ROZDZIELNICE HERMETYCZNE "RHp" HERMETIC DISTRIBUTION BOARDS "RHp" B BM A AM C D RHp Name RHp8/B RHp8 RHp8/Z RHp8/ZB RHp12/B RHp12 RHp12/Z RHp12/ZB RHp18/B RHp18 RHp18/Z RHp18/ZB RHp24/B RHp24 RHp24/Z RHp24/ZB ZRH ZRHP Z zamek / lock B białe drzwi / white door Typ / Type 1 x 8 1 x 8 1 x 8 1 x 8 1 x 12 1 x 12 1 x 12 1 x 12 1 x 18 1 x 18 1 x 18 1 x 18 2 x 12 /24/ 2 x 12 /24/ 2 x 12 /24/ Wersja / Version białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock zamek, białe drzwi / lock, white door białe drzwi / white door zamek / lock Zaciski Terminals N+PE 2 x 12 /24/ zamek, białe drzwi / lock, white door Zamek metalowy do rozdzielnic RH indywidualny / lock Zamek metalowy do rozdzielnic RH powtarzalny / lock Wymiary / Dimensions [mm] A AM B BM C D

21 OBUDOWY Z TWORZYWA PLASTIC BOXES Uni Obudowy produkowane są z tworzyw sztucznych PC (poliwęglan) w kolorze szarym, wyposażone w uszczelkę pozwalającą uzyskać wysokie parametry szczelności, płytę montażową perforowaną, drzwi w kolorze szarym lub transparentnym na zawiasach zamykanych za pomocą jednego lub dwóch zamków z kluczem. Uniwersalność zastosowania oraz dokładnie wykonane elementy w efekcie końcowym dają solidnie i estetycznie wyglądającą obudowę. The plastic boxes are made of PC (polycarbonate) in grey color, equipped with rubber seal allowing to get high parameters of sealing, assembly plate, door in grey or transparent color with hinges, that might be closed with one or two locks with a key. Universal application and precisely made elements as a result gives solidly made and aesthetically looking plastic box. B b C A a (opcja) UniD Obudowa wyposażona jest w uchwyty do montażu naściennego oraz dodatkowe wewnętrzne drzwi montażowe z regulowanymi zawiasami głębokości The plastic boxes are equipped with many accessories allowing accommodation and modification to individual applications: plastic wall hook, resin within the door with regulated hinges of depths (sold separately), air vent (sold separately). Stopień ochrony Protection class: Klasa ochronności Class of protection II Unr 230/400V Uni 230/400V Name Uni 1 Uni 2 Uni 3 Uni 4 Uni 1/T Uni 2/T Uni 3/T Uni 4/T A [mm] B [mm] a[mm] b[mm] C [mm] Wymiary / Dimensions T (drzwi/pokrywa) zewnętrzne kolor transparentny; (door/ cover) outside, transparent color Płyta montażowa Assembly plate [mm] 363 x 236 x x 363 x x 363 x x 463 x x 236 x x 363 x x 363 x x 463 x 9 Name Opis description Name Opis description Wymiary dimensions Uni D 1 Uni D 2 Uni D 3 Uni D 4 dodatkowe drzwi montażowe z regulowanymi zawiasami głębokości resin within the door with regulated hinges of depths TH Uni 1 TH Uni 2 TH Uni 3 TH Uni 4 TH 35 Szyna do mocowania aparatów/eurobas TH 35 Szyna do mocowania aparatów/eurobas TH 35 Szyna do mocowania aparatów/eurobas TH 35 Szyna do mocowania aparatów/eurobas 235 x x x x

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkami biurowymi, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y Ó ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSULTING ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSALTING P R O JE K T M P R O J E K T PR AC OWN IA ARC H ITE KTUR Y I WNĘ TRZA 9 0-62 5 Ł ó dź, ul. Ż er om ski eg o 6 1 lo k.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Kutno, dnia 05 maja 2014 Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Zapytanie ofertowe Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Star Fitness S.A. Poznań ul. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo