Klastry oraz inicjatywy klastrowe w województwie lubuskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klastry oraz inicjatywy klastrowe w województwie lubuskim"

Transkrypt

1 Klastry oraz inicjatywy klastrowe w województwie lubuskim Województwo Lubuskie, które charakteryzuje się dużą różnorodnością branżową i dużym rozdrobnieniem sektora prywatnego, odnotowuje w ostatnich 2 latach zwiększone zainteresowanie tworzeniem klastrów. Działalność klastra inicjują przedsiębiorcy, instytucje wspierające przedsiębiorczość (albo: instytucje wsparcia), przedstawiciele świata nauki oraz władz lokalnych (albo: lokalnych samorządów). Łączą ich wspólne interesy w postaci usług i produktów, które są adresowane do tej samej grupy odbiorców. Nadgraniczne położenie województwa lubuskiego sprawia, że oprócz klastrów o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, razem z partnerami z Niemiec powstają klastry o zasięgu transgranicznym. Obecnie w województwie lubuskim funkcjonuje 13 klastrów i inicjatyw klastrowych, z których najstarszym i największym jest Lubuski Klaster Metalowy z Gorzowa Wlkp. Pozostałe klastry koncentrują swoją działalność min. w zakresie: edukacji, ekonomi społecznej, energii odnawialnej, ICT, innowacji agrotechnicznych, transportu oraz turystyki. Na obecnym etapie władze regionu monitorują ww. procesy, tak aby wybrać wiodące klastry, których działalność oraz branże będą zbieżne z wiodącymi specjalizacjami gospodarczymi regionu. 1. Lubuski Klaster Metalowy, Gorzów Wlkp. Osoba prowadząca: Włodzimierz Fleischer, tel.: , Joanna Sondej , ul. Jagiellończyka 17/1, Gorzów Wlkp. Członkowie klastra Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy LKM (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2008r.) powstało w efekcie zapotrzebowania przedsiębiorstw różnych branż przemysłu metalowego na realizację wspólnych działań pozwalających na osiągnięcie przewagi rynkowej poprzez organizacje: systemu zbiorowych zakupów materiałów i komponentów do produkcji oraz systemu transakcyjnego dla zakupów i sprzedaży zdolności produkcyjnych. Pierwotne Stowarzyszenia zawiązane przez 14 podmiotów liczy obecnie 24 podmioty z Gorzowa Wlkp., Barlinka, Międzyrzecza, Starego Kurowa, Strzelec Krajeńskich i Kostrzyna. Kierunki wymiany handlowej firm należących do klastra obejmują Europę, Afrykę Azję i obie Ameryki, jednak główne rynki to: Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Włochy, Wielka Brytania, Ukraina, Litwa i rynek krajowy. Wartość produkcji tych firm w 2012 roku wyniosła ponad 400 mln zł, a liczba zatrudnionych w firmach należących do klastra wynosi 2950 osób. Obecnie członkami Klastra są 24 podmioty: 1) High Tech Mechatronics Poland sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 2) Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne GOTECH sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 3) STILTRANS sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 4) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. 5) "HOLDING-ZREMB Gorzów" SPÓŁKA AKCYJNA 6) HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. Oddział METPOL BARLINEK 7) HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. Oddział MEPROZET DREZDENKO 8) MEPROZET Stare Kurowo sp. z o.o. 9) Fabryka Maszyn Do Drewna "GOMAD" sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 10) Spartherm sp. z o.o., Strzelce Krajeńskie 11) "AE GROUP POLSKA" sp. z o.o., Strzelce Krajeńskie 12) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe POM Strzelce Krajeńskie sp. z o.o. 13) Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 14) Zakład Mechaniczny MESTIL sp. z o.o., Gorzów Wlkp. 15) Pro System Systemy Komputerowe S.C. Cezary Stańczyk, Gorzów Wlkp. 16) Lubuscy Pracodawcy, Gorzów Wlkp.

2 17) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Gorzów Wlkp. 18) Zespół Szkół Mechanicznych, Gorzów Wlkp. 19) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 20) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 21) "Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna" S.A. 22) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "TEST" Ryszard Bartz, Gorzów Wlkp. 23) Przedsiębiorstwo Robót Remontowych "ENERGOREM" Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. 24) HaCon Sp. z o.o., Barlinek. Wiodące specjalizacje firm stowarzyszonych w Lubuskim Klastrze Metalowym konstrukcje spawane dla: przemysłu, energetyki, budownictwa, ochrony środowiska i rolnictwa konstruowanie i montaż, produkcja seryjna i jednostkowa części mechanicznych i podzespołów zautomatyzowana, precyzyjna obróbka części aluminiowych odlewanych ciśnieniowo konstrukcje nośne suwnic typu RTG, STS, RMG urządzenia dźwignicowe, chwytaki, palety podpory oraz przyczepy transportowe, kontenery konstrukcje offshore, elementy konstrukcji turbin wiatrowych budowa maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych dla różnych branż przemysłowych (m.in.: motoryzacyjnej, spożywczej, energetycznej) produkcja i obróbka odlewów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, budowy łodzi i statków, budowy maszyn i narzędzi i odlewy dla maszyn rolniczych usługi w zakresie budowy, modernizacji, remontów urządzeń i instalacji energetycznych, chemicznych, ochrony środowiska oraz przemysłowych budowa, naprawa i modernizacje kotłów i urządzeń pomocniczych remonty, naprawy i modernizacje części mechanicznej turbozespołów wraz z urządzeniami pomocniczymi budowa maszyn i linii produkcyjnych do obróbki drewna, konwencjonalnych i sterowanych numerycznie oraz kompletnych linii technologicznych do łączenia drewna konstrukcje stalowe hal, wyposażenie ferm hodowlanych konstrukcje stalowe lekkie (podesty, pomosty, schody, drabiny) kominki i paleniska, piece wolnostojące, wkłady kominkowe oraz zaawansowane urządzenia grzewcze realizacja kompletnych obiektów przemysłowych kompleksowe przenoszenie fabryk i linii produkcyjnych badania mechaniczne wyrobów hutniczych i połączeń spawanych, w tym z tworzyw sztucznych badania niszczące i nieniszczące (VT, PT, MT, UT, RT) złączy spawanych oraz badania metalograficzne makro i mikroskopowe unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, doradztwo w gospodarce odpadami oraz edukacja ekologiczna usługi akredytowanego laboratorium fizyko-chemicznego specjalizującego się wykonywaniu analiz na potrzeby branż związanych z gospodarką odpadami Główne technologie stosowane w firmach metalowych zrzeszonych w LKM obróbka wiórowa na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (toczenie i frezowanie wieloosiowe) automatyczne cięcie tlenowe i plazmowe stali technologie spawalnicze cynkowanie ogniowe, malowanie obróbka plastyczna montaż maszyn, urządzeń i instalacji

3 technologia wytwarzania odlewów z żeliwa szarego metodą formowania ręcznego i metodą pełnej formy technika pomiarowa 3D obróbka kół zębatych Oferta i efekty działania klastra LKM oferuje swoim członkom pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych oraz szkoleniowych. Ponadto stwarza korzystne warunki rozwoju, m.in. poprzez współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej (np. w zakresie realizacji strategii krajowych i regionalnych) oraz organizacjami pozarządowymi. Powiększa sieć kooperacji oraz spójnego systemu edukacji technicznej na poziomie szkoły średniej (egzaminy dla absolwentów nadające uprawnienia do wykonywania zawodu z Zespołem Szkół Mechanicznych) i szkolnictwa wyższego, mająca na celu rozwój nauk ścisłych i technicznych (utworzenie kierunku Mechanika i budowa maszyn, a w przyszłości Laboratorium Środowiskowe dla kierunków inżynierskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp.). LKM tworzy ponadto efektywne powiązania między nauką i biznesem w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii. Dzięki temu odnotowano technologie, innowacyjne i zmodernizowane wyroby oraz procesy produkcyjne, które zostały wdrożone do przemysłu, min.: giętarka używana do produkcji grzejników rurowych, obrabiarki wiertarskie, formy wtryskowe, itp. Z kolei autorskie rozwiązanie gorzowskiego Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) polegające na opracowaniu linii do uszlachetniania kompostu z odpadów znajduje się obecnie na etapie komercjalizacji. Technologia jest transferowana do fazy wdrożeniowej wspólnie z Lubuskim Klastrem Metalowym. W fazie koncepcji pozostaje utworzenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy Sp. o. o. (GOT PNP Sp. z o.o.). Ośrodek ten będzie nastawiony na badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań (głównie z obszaru gospodarki odpadami, ochrony środowiska i energii odnawialnej). Jednym z założycieli i planowanym udziałowcem będzie również Lubuski Klaster Metalowy. Klaster prowadzi ożywioną współpracę transgraniczną z partnerami branży metalowej z Brandenburgii (Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) oraz Netzwerk Stahl- und Metallverarbeitungin Brandenburg und Berlin (profil metal). Realizowane dotychczas wspólne projekty unijne dotyczyły m.in.: wymiany doświadczeń i transferu wiedzy w zakresie innowacyjnej polityki zatrudnienia (projekt TINA), wspierania kompetencji kształcenia w branży metalowej i elektrycznej (INT-LERNEN) oraz w zakresie wprowadzania innowacyjnych technologii (VIADUKT INNOVATIV). 2. Klaster Archiwizacji Cyfrowej, Nowa Sól Osoba prowadząca: Marcin Bąkowski, tel tel.: , ul. Bukowska 12, Poznań Obszar działania i członkowie klastra Klaster Archiwizacji Cyfrowej powołany został w 2010 roku. Jego animatorami były: Narodowe Centrum Archiwizacji z Poznania (jako koordynator klastra), Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z Zielonej Góry (jednostka otoczenia biznesu) oraz Uniwersytet Zielonogórski (jako zaplecze badawczo rozwojowe). Głowna siedziba Klastra mieści się w Nowej Soli. Pozostałymi członkami klastra są podmioty, które działają w branży usług oraz produktów telekomunikacyjnych i informatycznych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa oraz efektywności zarządzania danymi elektronicznymi. Klaster jest zorganizowany jako porozumienie kooperacyjne, a członków łączy wielostronna umowa. Ponadto ma on charakter ponadregionalny, ponieważ gromadzi uczestników z czterech województw, tj. lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego,

4 w tym: z Poznania (Sinersio Polska sp. z o.o., SOLLUS Jacek Lisewski, Safe DC Sp. z o.o.), z Gdańska (Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych Sp. z o.o. - PCPD), z Gdyni (Hakon Software Sp. z o.o.), z Zielonej Góry (Akson Elektro), z Nowej Soli (Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o.) oraz z Wrocławia (firma pilab S.A.). Większość z ww. podmiotów to mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa, w których łączne zatrudnienie wynosi około 120 osób. Cele i zadania klastra Celem powołania klastra jest opracowanie nowej usługi, jaką jest długoterminowa archiwizacja danych pochodzących z zasobów cyfrowych. Będzie ona polegać gromadzeniu i przechowywaniu danych elektronicznych z jednoczesnym zapewnieniem ich długoterminowej użyteczności. Oznacza to, że przyszły użytkownik ma pewność, że treść dokumentu elektronicznego jest autentyczna i niezafałszowana, tzn. że pochodzi od autora i od dnia opublikowania nie uległa zmianie oraz przedstawia dokładnie to, co zostało pierwotnie zapisane. Zadaniem klastra będzie świadczenie usług przedsiębiorcom i instytucjom oraz stymulacji rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii, w tym poprzez min.: - tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków do generowania innowacji, podnoszenia kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego oraz transferu nowych technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych, - promocję regionalnych podmiotów proinnowacyjnych i promocji gospodarczej, - wsparcie działań eksportowych przedsiębiorców (organizacja udziału firm w targach, misjach oraz wystawach w kraju i za granicą), - współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi oraz pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych. Większość prac członków klastra wykonywana będzie w obrębie dwóch centrów przetwarzania danych tj. SINERSIO DataCenter na terenie Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli oraz PCPD na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku. Współpraca Klaster Archiwizacji Cyfrowej współpracuje od 2011r. z łotewskim Klastrem Latvian IT Cluster, od 2012r. z klastrem SYNERGIT, Białostockim Parkiem Naukowo Technologicznym, z Wrocławskim Medycznym Parkiem Naukowo - Technologicznym, z Gdańskim Parkiem Naukowo Technologicznym, z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, z US-Polish Trade Council, a od 2013r. z Wielkopolskim Instytutem Jakości. Członkowie klastra biorą czynny udział w kolejnych Forach Klastrów Polskich branż IT & ICT (w 2012r. w Poznaniu i planowane w 2013r. w Łodzi). Uczestniczyli w konferencji Białystok nowa przestrzeń technologii, nauki i talentu oraz w wizycie studyjnej do Berlina w celu nawiązania współpraca z niemieckimi firmami branży ICT. Klaster reprezentował również Województwo Lubuskie w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów - OPEN DAYS 2013, prowadzi również ożywioną współpracę w ramach budowy sieci z innymi lubuskimi klastrami. Inną formą współpracy członków klastra (SINERSIO Polska) będzie prowadzenie zajęć na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach Akademii SINERSIO (od roku akademickiego 2013 / 2014). Tematyka zajęć obejmie zarówno część techniczną (w oparciu o SINERSIO Data Center zlokalizowane na terenie Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli), jak i część miękką tzw. biznesową. Efekty działania i plany inwestycyjne Dzięki współpracy członków Klastra wypracowana została pierwsza usługa: Archiwizacja jako usługa oferowana w modelu PaaS (platform-as-a-service) będąca połączeniem SaaS (Software-as-a- Service) i IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Jednocześnie trwają dalsze prace w Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR, które stanowi centrum Klastra Archiwizacji Cyfrowej. Planowane jest utworzenie centrum projektowo-

5 szkoleniowego cad-cam (wynajem licencji, outsourcing usług projektowych, narzędziownia - produkcja narzędzi, mierzenie elementów, dokonywanie pomiarów i prób, testowanie, maintenance service - utrzymanie gotowości narzędzi). Ponadto planowany jest także zakup wyposażenia do laboratoriów: komory solnej, maszyny współrzędnościowej, kiełkuje pomysł zakupu aparatu rentgena (badającego jakość połączeń spawanych). Lokalne firmy korzystałyby z w/w aparatury badawczej, która pozwoliłaby na prowadzenie projektów. Obecnie firmy działające w Klastra prowadzą intensywną promocję i sprzedaż swojego produktu oraz usług na rynkach zagranicznych, głównie w Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. 3. Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, Sulechów Osoba prowadząca: Radosław Grech (PWSZ Sulechów ) ul. Armii Krajowej 51, Sulechów Tel.: , , Stowarzyszenie Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej został powołany w listopadzie 2011 roku w siedzibie Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie. Jego członkami są podmioty działające na terenie województw lubuskiego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z Sulechowa (jednostki B+R), Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (instytucja wsparcia biznesu) oraz przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej: Gamp Sp. z o.o., LUG S.A. / LUG Light Factory Sp. z o.o., Lumel S.A. z Zielonej Góry, uesa Polska Sp. z o.o z Lubska., MAZEL M.H. Mazurkiewicz Sp. jawna z Nowej Soli oraz Polhaus Anna Łotocka ze Świdnicy k. Zielonej Góry. Celem powołania klastra jest integracja przedsiębiorstw, uczelni, organizacji i instytucji otoczenia biznesu działających w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, ponadto wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie warunków do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni i jednostek B+R. Członkowie klastra kładą również nacisk na kształcenie kadr dla ww. podmiotów w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. W 2012 roku członkowie klastra opracowali Strategię Rozwoju LKEOiEE oraz stworzyli wspólny katalog produktów i usług kierowanych do samorządów i przedsiębiorców, przygotowywana jest również strona internetowa (jako narzędzie komunikacji członków klastra) oraz opracowywany jest projekt szkoleniowy. Realizacja celów klastra odbywa się min. poprzez prowadzenie analiz zwiększających konkurencyjność oraz innowacyjność produktową i procesową, wspólnych prac badawczo rozwojowych, by w efekcie pozyskiwać środki na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Klaster planuje również współpracę z firmami z kapitałem obcym, które wchodzą na rynek lubuski z ofertą energetyki odnawialnej. Oferta klastra to nowoczesne rozwiązania usługowe i produktowe w zakresie energetyki rozproszonej w gminach, budowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz doborze systemów energetyki odnawialnej. Ponadto Klaster inwentaryzuje możliwości Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w regionie. 4. Klaster Edukacji Lubuskie Brandenburgia, Gorzów Wlkp. Osoba prowadząca: Józef T. Finster - Prezes Komitetu Sterującego ul. Koordynatora 9, Gorzów Wlkp. ; ; Tel.: , , Klaster Edukacji Lubuskie Brandenburgia powstał na podstawie podpisania umowy partnerskiej w kwietniu 2012 roku. Jest to klaster transgraniczny, którego członkami są 33 podmioty z

6 województwa lubuskiego oraz Brandenburgii (27 polskich i 6 partnerów niemieckich). Po stronie lubuskiej największą liczbę członków stanowią jednostki sektora edukacji i szkoły wyższe (13) oraz przedsiębiorstwa (5). Pozostali to administracja samorządowa (3) organizacje wsparcia przedsiębiorczości (4) oraz inne podmioty (2). Liczba osób zatrudnionych w firmach (zarówno po stronie polskiej i niemieckiej), które są członkami klastra wynosi 6300 osób, ponadto działania klastra są adresowane do ponad 4500 uczniów oraz prawie 4000 studentów. Idea powołania klastra wynikała z faktu konieczności dostosowania programów nauczania do realiów rynku pracy oraz - na co wskazywali przedsiębiorcy - ze względu na brak praktycznych umiejętności wśród absolwentów szkół w wykonywanym zawodzie. Założeniem członków klastra jest dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się warunków na rynku pracy (min. zaplanowanie ścieżki zawodowe, praktyki zawodowe), tak aby po zakończeniu edukacji uczniowie i studenci byli gotowi do podjęcia pracy bez doszkalania ani długotrwałego zdobywania uprawnień zawodowych. Docelowo działalność klastra ma przyczynić się do ograniczenia bezrobocia. Powyższe działania integrują współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi, centrami naukowymi, średnimi szkołami zawodowymi oraz podmiotami gospodarczymi, które są zainteresowane tematyką i wdrażaniem nowoczesnych technik produkcyjnych, poprawą transferu wiedzy i innowacji oraz kształceniem specjalistów w najnowszych technologiach. Aby to osiągnąć członkowie klastra planują skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na wspólne: projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii. Dotychczas wykonane działania: - wykonanie analizy przestrzennego zróżnicowania wybranych wskaźników rozwoju społecznogospodarczego w powiatach województwa lubuskiego w latach wykonanie analizy rozwoju i zapotrzebowania rynku pracy pod kątem wspierania innowacyjności w Gorzowie Wlkp. - wykonanie analizy kierunków rozwoju branżowego miasta Gorzowa Wlkp. - opracowanie Foresightu Regionalnego dla potrzeb Klastra. 5. Klaster Transportu, Spedycji i Logistyki, Świebodzin Klaster TSL; Cluster für Transport, Spedition und Logistik (Cluster TSL) Osoba prowadząca: Michał Sienkiewicz ul. Park Chopina 4, Świebodzin Tel.: , ; Obszar działania i członkowie klastra 12 marca 2013r. w Świebodzinie podpisano Umowę Partnerską w sprawie powołania pierwszego w Polsce, drugiego w Europie transgranicznego Klastra Transportu, Spedycji i Logistyki. Umowę zawarły podmioty z województwa lubuskiego (w tym ze Świebodzina), mazowieckiego, wielkopolskiego oraz Niemiec (Brandenburgia). Wśród 17 podmiotów należących do klastra znajdują się firmy branży TSL, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowo-badawcze. Są to mikro i małe firmy (łącznie ponad 200 osób). W klastrze są stowarzyszeni m.in.: 2S Logistics Sp. z o.o. (Świebodzin), ADMAR Mariusz Woźniak (Świebodzin), ALKORP Alicja Koprowska (Warszawa), Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH (Frankfurt n/ Odrą), Kazlei Viadrina (Frankfurt n/ Odrą), Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze (Gorzów Wlkp.), Nowo Trans NT (Dominowo), Firma Piotr Siwicki (Jordanowo), Quattro Graf Titarenko Spółka Jawna (Śrem), T&P Transport Logistik Service GmbH (Frankfurt n/ Odrą), Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. Cele działania klastra Za koordynację prac członków klastra odpowiada firma 2S Logistics Sp. z o.o. Podstawą funkcjonowania Klastra jest wypracowana wspólnie przez członków Umowa Partnerska oraz Szczegółowy Regulamin Klastra TSL, który określa m.in. strukturę Klastra i jego podstawowe organy.

7 Klaster prowadzi własne Biuro w Polsce i w Niemczech, co w dużej mierze ułatwia rozszerzanie i wzmacnianie powiązania kooperacyjnego oraz wymianę informacji między podmiotami. Spotkania wszystkich członków klastra łączone są z warsztatami i odbywają się w Świebodzinie lub we Frankfurcie nad Odrą. Klaster integruje mikro i małe przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowo-badawcze oraz inne podmioty działające na rzecz rozwoju transportu, spedycji i logistyki. Podstawowymi celami działania Klastra są: wykorzystywanie potencjału związanego z położeniem regionów (bliskość granicy, położenie na mapie Europy, infrastruktura transportowa, potencjał ludzki), zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności Klastra i jego Członków oraz rozpowszechnianie i podnoszenie jakościowych standardów usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Planowane efekty działania Klaster TSL podjął działania na rzecz utworzenia grupy roboczej ds. edukacji. Celem utworzenia grupy zrzeszającej uczelnie wyższe, szkoły średnie i inne podmioty naukowo-badawcze jest m.in.: weryfikacja programu kształcenia logistyków i spedytorów na poziomie szkół średnich i wyższych w Polsce, współpraca szkół średnich z uczelniami oraz dostosowanie do potrzeb rynku/ pracodawcy (nauka języków, kwestia praktyk). Przedstawiciel Koordynatora Klastra bierze czynny udział w konferencjach przeznaczonych dla uczniów szkół średnich przybliżając specyfikę powiązania kooperacyjnego oraz wykonywania zawodu logistyka i spedytora. Obecnie członkowie klastra są w trakcie inwentaryzacji zasobów, która ma określić płaszczyzny współdziałania, unowocześnić lub wykreować nowy produkt, dzięki czemu zwiększy się sprzedaż produktów oferowanych przez członków klastra. Ponadto zostaną określone wspólne potrzeby polskich i niemieckich członków klastra, głównie w zakresie specjalistycznych porad prawnych i tłumaczeń, warsztatów, taboru samochodowego, ładunków, powierzchni magazynowych, usług spedycyjnych itp. 6. Klaster Energii Odnawialnej Osoba prowadząca: David Furmanek (+49) , ; Osoba do kontaktów Polsce; Waldemar Buchta tel. kom.: , Koordynatorem jest firma: De Po Wi Deutsch-Polnische Wirtschafts-entwicklungsgesellschaft mbh Frankfurt/O, Bergstrasse 32,15230 Frankfurt (Oder); Reinhard Petzold - wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.; kontakt; tel ; ; Obszar działania klastra Klaster (działający w formie Stowarzyszenia) jest reakcją na potencjał w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina. Ma charakter międzynarodowy i realizowany jest w ramach transgranicznych projektów europejskich; "viadukt innovativ" i "viadukt innovativ II" realizowanych przez Business and Innovation Centre GmbH we Frankfurtcie nad Odrą wspólnie z Lubuską Fundacją Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp. Projekt wspiera transgraniczną współpracę sieci małych i średnich przedsiębiorstw oraz placówek naukowych w Euroregionie Pro Europa Viadrina oraz Brandenburgii i województwie lubuskim. Istniejący po polskiej stronie granicy potencjał w dziedzinie odnawialnych źródeł energii tworzy naturalną bazę do współpracy pomiędzy podmiotami polskimi i niemieckimi. Dla strony polskiej sensem nawiązania współpracy jest możliwość korzystania z doświadczenia, wiedzy oraz możliwości technologicznych i finansowych partnerów niemieckich. Dla strony niemieckiej współpraca taka dałaby możliwość wejścia na dotychczas słabo zagospodarowany rynek o dużym potencjale oraz skorzystania z doświadczenia polskich partnerów w poruszaniu się po nim. Obok wymiernych korzyści ekonomicznych, duże znaczenie ma również pozytywny, transgraniczny efekt

8 ekologiczny kooperacji oraz jej wkład w dalszą integrację regionu pogranicza. Priorytetami niemiecko-polskiej współpracy w dziedzinie energetyki odnawialnej są: - zbliżenie się przedsiębiorstw, które na terenie Euroregionu zajmują się lub planują w przyszłości wykorzystać i stosować energię ze źródeł odnawialnych, - podnoszenie kwalifikacji w ramach warsztatów i innych form szkolenia, - akwizycja nowych projektów i zleceń na terenie Polski i Niemiec, - wspólne realizowanie zleceń, budowa łańcucha tworzenia wartości dodanej, - wypracowanie stałych form współpracy w celu osiągnięcia efektów przynoszących obopólne korzyści ekonomiczne. Członkowie klastra Klaster zrzesza12 członków: 1. DePoWi Deutsch-Polnische Wirtschafts-entwicklungsgesellschaft mbh 2. Viadrina Sprachen GmbH 3. BIC Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) 4. Frankfurt (Oder) - Solar 5. PERK GmbH 6. PHU Remvet Sp. z o. o. 7. Buwita-Energia Sp. z. o. o 8. Negawat Janusz Szymczyk s.c. 9. Institut für intelligente Energie 10. Umweltberatung Wolf 11. MESTIL Sp. z o. o. 12. GZIH ALFA Sp. z. o. o. 7. Zachodni Klaster Medyczno Turystyczny, Gorzów Wlkp. Osoba prowadząca: Jacek Bachalski Koordynator: Gorzowskie Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Klastra: Jan Kochanowski tel ; Sylwia Zabłocka: Powołanie klastra Na mocy umowy, podpisanej w Gorzowie Wlkp. w czerwcu 2013r. przez 11 podmiotów branży turystycznej i medycznej, powstał Zachodni Klaster Medyczno - Turystyczny. Pomysłodawcą klastra oraz koordynatorem prac nad jego powołaniem jest Gorzowskie Centrum Medyczne Medi- Raj, a szerokiego wsparcia udziela ponadto firma JDJ Bachalski, specjalizująca się m.in.: w organizowaniu kursów językowych za granicą. We wrześniu 2013r. wybrano radę klastra: Jan Kochanowski, były poseł, a obecnie działacz stowarzyszenia Tylko Gorzów został przewodniczącym, Anna Siwko (spółka Dardanus) oraz Zdzisław Adach (dziekan ZWKF AWF) pełnią funkcje wiceprzewodniczących. W komisji rewizyjnej są: Marek Rusakiewicz (Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych), Dorota Rybińska (Hotel Nowy Młyn w Namyślinie) oraz Estera Kurz (Pałacyk Łąkomin z Lubiszyna). Aktualnie Klaster znajduje się w fazie rozwojowej (opracowanie strategii, budowa strony internetowej, pierwsze wspólne), a jego członkowie koordynują dalsze wspólne działania (opracowanie strategii i wspólnych projektów oraz budowa strony internetowej). Cele Klastra Klaster Turystyczno Medyczny ma przyczyniać się do wypromowania nowej marki oraz nowego produktu, jakim jest turystyka medyczna. Klaster umożliwia wykorzystanie przewag konkurencyjnych regionu, jakimi są: - bliskość granicy z Niemcami, bardzo dobra infrastruktura transportowa, - potencjał przyrodniczy, ekologiczny,

9 - potencjał naukowy oraz medyczny. Produktem Klastra Turystyczno Medycznego jest pakiet kompleksowych usług medycznych połączony z pobytem w hotelu lub w gospodarstwie agroturystyce w ramach działalności klastra. Klaster umożliwia połączenie oferty hotelu i kliniki w tzw. wspólny pakiet, polegający na możliwości wykupienia usług medycznych razem z pobytem w hotelu i na odwrót wykupienie noclegu w danym hotelu razem z pakietem usług realizowanym przez podmioty medyczne skupione w klastrze. Podstawowym celem Klastra jest zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności oraz działalności promocyjnej poprzez stworzenie transgranicznej sieci współpracy na rzecz rozwoju sektora medycznego oraz turystycznego w ramach Klastra, a w szczególności: - rozwijanie i programowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających zachowaniu i poprawie kondycji zdrowotnej ludności, - edukacja medyczna i profilaktyczna, - integracja środowisk biznesowych, a w szczególności osób i podmiotów świadczących usługi zdrowotne i usługi turystyczne, - współpraca z uczelniami wyższymi w celu szkolenia i pozyskiwania odpowiednio - wykwalifikowanej kadry oraz pozyskiwania koncepcji i rozwiązań przydatnych dla rozwijania branży usług medycznych i turystycznych w Polsce, - propagowanie, wspieranie i rozwój badań w dziedzinie nauk biomedycznych i przyrodniczych we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Członkowie Klastra Swoją przynależność do klastra zgłosiło już 11 podmiotów gospodarczych z północnej części województwa: Medi-Raj sp. z o.o., hotele Mieszko i Gracja (Gorzów Wlkp.), Korona w Słubicach, Nowy Młyn w Namyślinie i Pałacyk Łąkomin z Lubiszyna, ponadto Biuro Podróży Juventur, Fundacja Bez Granic, Akademia Wychowania Fizycznego, Ośrodek Badań Społecznych w Gorzowie i JDJ Bachalski z Gorzowa Wlkp. 8. Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (inicjatywa), Zielona Góra Osoba prowadząca: Arkadiusz Kowalewski Tel.: , ; Adres korespondencyjny: ul. Stary Rynek 1, Zielona Góra Adres siedziby: ul. Syrkiewicza 6, Nowy Kisielin Obszar działania i członkowie klastra LKEIiT Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (LKEIiT) powstał jako inicjatywa różnych podmiotów w 2012 roku (umowa partnerska zostanie niebawem podpisana). Klaster skupia obecnie 20 podmiotów, w tym 17 firm. W sektorze przedsiębiorstw są 4 podmioty mikro, 6 małych, 5 średnich oraz 2 duże przedsiębiorstwa, w których łączne zatrudnienie wynosi 2175 osób. Dominują podmioty z województwa lubuskiego, ale są również z Warszawy i Wrocławia. Obszar działania firm obejmuje min.: dostarczanie i wdrażanie rozwiązań IT, systemów informatycznych klasy ERP i CRM dla biznesu, systemów GIS-owych oraz systemów ochrony i archiwizacji danych cyfrowych, produkcję aparatury pomiarowej, urządzeń elektronicznych i systemów sterowania. Członkami instytucjonalnymi są: Uniwersytet Zielonogórski (wiodący Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji WEIiT), Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny wraz z częścią naukowo-badawczą Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Urząd Miasta w Zielonej Górze. Uniwersytet Zielonogórski zapewnia wykształconą kadrę inżynierską, a zwłaszcza zaplecze naukowo badawcze członkom klastra, szczególnie w obszarach zaawansowanych technologii (min.: materiałoznawstwo, eksploatacja maszyn, automatyzacja, technologie IT i sieci komputerowe, modelowanie procesów logistycznych i produkcyjnych, projektowanie urządzeń elektronicznych i systemów wbudowanych). Ponadto zapewnia min.: udział we wspólnych projektach i pracach badawczych, opracowaniu prototypów i wdrożeniach oraz szkolenia i konsultacje. Z kolei przedstawiciele Lubuskiego Parku

10 Przemysłowo-Technologicznego i Urzędu Miasta koordynują oraz wspierają logistycznie działania klastra. Cele utworzenia Klastra Promocja firm z branży elektronicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej z województwa lubuskiego poprzez spotkania (członków klastra oraz wyłonionych grup roboczych), udział w misjach i konferencjach branżowych, publikację materiałów reklamowych oraz uruchomienie portalu internetowego (www.lkeiit.pl), jak również wspólne wykorzystanie kapitału ludzkiego i finansowego. Zrealizowane działania klastrowe - przeprowadzono analizę potrzeb oraz zasobów firm elektronicznych i informatycznych, - zorganizowano wspólny udział firm w targach informatycznych CeBIT (Hanower, Niemcy w 2012 i 2013 roku), - podpisano umowę partnerską z O-Parkiem w Wuxi (Chiny) o podobnym profilu działalności i planowany jest w najbliższym czasie wyjazd przedstawicieli klastra. - uruchomiono portal internetowy - podjęto temat współpracy międzynarodowej z klastrem informatycznym Landu Brandenburgia (Niemcy). 9. Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych, Żary strona tel. (68) , fax: (68) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żarach jest koordynatorem tworzonego w Żarach klastra rolniczego pod nazwą Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych. Klaster tworzony jest przez 9 podmiotów gospodarczych. Są to firmy handlowe, zakłady przetwórstwa rolnospożywczego, organizacja otoczenia biznesu, jednostka naukowo-badawcza oraz wspierana przez GS Żary Grupa Producentów Rolnych Żarski Len. Idea klastra opiera się na uprawie zbóż i nasion oleistych. Różnorodność wykorzystania tych roślin określa kierunki działania klastra. 1. Najważniejsza jest produkcja z oleju lnianego, innowacyjnego wyrobu estru etylowego wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest to produkt spożywczy (nutraceutyk) sprzedawany jako OMEGA3 i OMEGA6. 2. Wykorzystanie estrów oleju lnianego jako dodatki do: czekoladowych batoników OMISIE, wędlin, serów twardych, masła i do pieczywa. Ponadto prowadzone są działania aby wprowadzić na rynek kanapkę prozdrowotną LENKA - pieczywo z masłem, serem twardym i wędliną. LENKA za swoją innowacyjność otrzymała również złoty medal na targach gastronomicznych Kielce Przerób zbóż na mąkę i wyrób oraz sprzedaż pieczywa (w tym pieczywa z dodatkiem oleju omega). 4. Czyszczenie, suszenie i magazynowanie zbóż oraz nasion oleistych we własnym elewatorze na potrzeby własne członków klastra lub na sprzedaż zewnętrzną. 5. Wykorzystanie nasion roślin oleistych do sprzedaży oraz na przerób w celu produkcji biopaliw na potrzeby własne członków grupy producentów rolnych. 6. Produkcja peletu biomasy ze słomy powstałej przy uprawie zbóż oraz roślin oleistych i strączkowych. 10. Klaster Wsparcia Biznesu, Gorzów Wlkp. Osoba prowadząca: Józef T. Finster - Prezes Komitetu Sterującego ul. Koordynatora 9, Gorzów Wlkp. tel.: (95) , (95) ,

11 Cele klastra W efekcie współpracy Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze (Gorzów Wlkp.) oraz Business and Innovation Centre (Frankfurt n/odrą) r. podpisano umowę o powołaniu Klastra Wsparcia Biznesu (w skrócie Business Cluster). Klaster to kolejny etap rozwoju istniejących już transgranicznych kontaktów gospodarczych. Według jego animatorów klaster będzie istotnym czynnikiem podnoszenia konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki. Klaster Wsparcia Biznesu za jedno z najważniejszych zadań stawia podniesienie międzynarodowej konkurencyjności Euroregionów oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego województwa lubuskiego i Brandenburgii. Zostaną opracowane strategie i działania na rzecz trwałej poprawy oraz wzmocnienia działalności transgranicznej na polu gospodarki, nauki i innowacji. Ponadto planowane jest utworzenie funduszu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz stworzenie warunków do utworzenia Katedry/Zakładu Finansowania Innowacji i Przedsiębiorstw. Wykorzystując atuty regionów (bardzo dobra infrastruktura transportowa, wielki potencjał turystyczny, przyrodniczy, ludzki i naukowy) Klaster Wsparcia Biznesu będzie dążył m.in.: do wypromowania nowej marki oraz nowych produktów. Działania te będą realizowane poprzez pozyskanie środków finansowych z instytucji unijnych i krajowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające związek z podnoszeniem konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki w naszych regionach. Wyznaczone cele i ich realizacja pozwolą na zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, sektorem badawczym, sektorem edukacji i finansów, dostawcami technologii, a przedsiębiorstwami dla uzyskania wspólnych korzyści. Umowę partnerską podpisało 14 podmiotów, w tym niemieckie 5 oraz 9 polskie. 11. Lubuski Klaster Szkoleniowo - Doradczy na Rzecz Produktu Regionalnego Siedziba biura klastra: Gorzów Wlkp. ul. Łazienki 6 Przewodniczący Klastra: Małgorzata Sendecka, tel , Koordynator Klastra: Jan Koniarek tel , Celem powstałego w 2009r. klastra jest podejmowanie działań w procesach gospodarczych oraz wykorzystywanie w nich innowacyjności na styku sektora biznesu i edukacji. Działania te koncentrują się głównie na aktywizowaniu zawodowym kobiet oraz wsparciu podmiotów ekonomii społecznej. Od 2010r. zrealizowane są przedsięwzięcia i wspólne projekty wsparte środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowane do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. W ich efekcie w latach utworzono 3 spółdzielnie podmiotów prawnych i 7 spółdzielni osób fizycznych ekonomii społecznej, które liczą łącznie ok. 50 członków. Rolą Klastra jest wspieranie ww. spółdzielni na kolejnych etapach ich działalności, od procedur formalno - prawnych do wskazania kierunków dalszego rozwoju i źródeł finansowania (np. w formie realizacji zadań publicznych zlecanych przez gminy, realizacji programów, których celem jest reintegracja zawodowa i społeczna). Ponadto w ramach Klastra prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej (CIS) z siedzibą w Gorzowie Wlkp. oraz z dwoma oddziałami zamiejscowymi w Kożuchowie i Małomicach. Łącznie z oddziałami CiS organizuje prace dla ok. 100 osób, w zakres działań wchodzą szkolenia i doradztwo w ramach kontraktów. Celem Centrum jest poszukiwanie pracy dla swoich absolwentów i odnotowuje się w tym zakresie sukcesy, dając szansę zatrudnienia najbardziej aktywnym uczestnikom. Lubuski Klaster Szkoleniowo Doradczy liczy kilkanaście podmiotów są nimi jednostki samorządu terytorialnego, takie jak: Gmina Małomice, Gmina Kożuchów, Gmina Bytom Odrzański, Gmina Siedlisko, 11 podmiotów prawnych prowadzących usługi szkoleniowo-doradcze oraz 7 osób fizycznych.

12 12. Klaster turystyczny Jednostka prowadząca: Urząd Miejski w Kargowej tel.: (68) , ; ul. Rynek 33, Kargowa W styczniu 2013 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenie Gmin Turystycznych Od Obry do Odry skupiające 5 gmin z regionu Lubuskiego i Wielkopolski (Kargowa, Sulechów, Bojadła, Kolsko, Zbąszyń) posiadających atuty turystyczne. Stowarzyszenie stawia na rozwój turystyki i jest inicjatorem powołania klastra turystycznego działającego w formie stowarzyszenia, skupiającego przedsiębiorców, uczelnie wyższe, jednostki naukowo - badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Podmioty, które są zainteresowane integracją branży turystycznej pracują aktualnie nad opracowaniem statutu klastra. 13. Lubuski Klaster Edukacyjny "Discare", Zielona Góra Osoba prowadząca: Marek Kołodziejski ul. Ludowa 5C, Zielona Góra Tel.: , Obecnie forma prawna: Fundacja, zaproszenia zostały wysłane do potencjalnych członków klastra oraz złożony projekt, który po pozytywnym rozpatrzeniu otrzyma wsparcie unijne. INNE STOWARZYSZENIA KLASTROPODOBNE Lubuski Szlak Wina i Miodu Zielona Góra Osoba prowadząca: Przemysław Karwowski tel.: , Stary Rynek 1, Zielona Góra Obszar działania i członkowie klastra W 2008 r. z inicjatywy Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego oraz grupy pszczelarzy wytyczono Lubuski Szlak Wina i Miodu. Jest to przykład inicjatywy oddolnej, wychodzącej od przedsiębiorców, których połączył turystyczny produkt sieciowy, jakim jest promocja różnorodnych wydarzeń i usług oferowanych przez winiarzy, pszczelarzy oraz gospodarstwa agroturystyczne. Oprócz ww. zrzesza ponadto instytucje otoczenia biznesu, hotele oraz placówki muzealne, jednostki samorządu terytorialnego, które liczą obecnie 48 podmiotów, a zatrudnienie tam znajduje około 200 osób. Trzon inicjatywy klastrowej stanowiło Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie skupiające firmy, dostawców oraz producentów branży winiarskiej. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w trakcie prac związanych z przygotowywaniem bieżących imprez winiarskich, które regularnie odbywają się w województwie lubuskim. Komunikacja odbywa się głównie za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego Strona ta zawierza historię tradycji winiarskich, porady w zakresie upraw winnej latorośli i produkcji wina, udostępnia forum, które jest doskonałym źródłem informacji oraz komunikacji, pozwala zainteresowanej osobie na zapoznanie się z opiniami oraz doświadczeniami ludzi z branży, literaturą fachową itd. Oferta członków Szlaku, rozwój winiarstwa Inicjatyw klastrowa integruje producentów w celu wspólnej promocji produktów winiarskich, pszczelarskich oraz kultywowania tradycji winiarskiej województwa lubuskiego. Są to działania promujące małe, rodzinne winnice oraz gospodarstwa turystyczne, a także prowadzące do upowszechniania najnowszych zdobyczy wiedzy z obszaru agrotechniki i technologii przetwórstwa, w uprawie i produkcji winiarskiej.

13 Podejmowane są inicjatywy na rzecz tworzenia regulacji prawnych, sprzyjających rozwojowi branży winiarskiej, współpracy z jednostkami naukowo - badawczymi w kraju i za granicą dzięki czemu zapewnia się dostęp do fachowej wiedzy. Stowarzyszenie uczestniczy w dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb lubuskiego rynku pracy na poziomie szkół średniej i wyższej szkoły zawodowej. (klasa Winiarska w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz Winiarstwo na kierunku Ogrodnictwo na PWSZ w Sulechowie). Kilkuletnia działalność Szlaku pozwoliła na wypracowanie całorocznego (od stycznia do grudnia) planu działań jego członków. Obejmuje on min.: seminaria popularno naukowe, udział w jarmarkach i imprezach targowych, a zwłaszcza winobranie, weekendy otwartych winnic, dożynki winiarskie oraz święto młodego wina. Ponadto członkowie Szlaku Wina i Miodu pielęgnują tradycję produkcji wyrobów, które znalazły się na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na 14 produktów związanych z dziedzictwem kulinarnym i tradycją regionu lubuskiego znalazło się pięć oferowanych przez pszczelarzy i winiarzy, są to: miód wielokwiatowy łąkowy z Doliny Noteci, miód pitny- Trójniak, wino gronowe, Jarzębiak na winiaku oraz Jarzębiak. Aktualnie na potrzeby rozwoju upraw winnej latorośli w regionie powstała największa w Polsce (powierzchnia - 35 ha) winnica w Zaborze, na terenie której powstanie Lubuskie Centrum Winiarstwa. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR Zielona Góra Osoba prowadząca: Jadwiga Błoch (Prezes LOTUR) Tel.: , ul. Podgórna 7, Zielona Góra Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, która powstała w 2004 roku zrzesza jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo 17), stowarzyszenia (9), podmioty branży turystycznej (13) oraz inne (8) łącznie 47 członków. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna w swoich działaniach skupia się na wykreowaniu wizerunku województwa lubuskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, co ma się przyczynić do zwiększenia liczby odwiedzających region i wpływów z turystyki w województwie lubuskim. Aby osiągnąć ww. cele LOTUR podejmuje działania zmierzające do poprawy infrastruktury turystycznej, podniesienia jakości świadczonych usług, prowadzenia certyfikacji punktów Informacji Turystycznej, integrowania różnych środowisk związanych z turystyką i zainteresowanych jej rozwojem. Ponadto koordynuje działania promocyjne (wydawane są książki, foldery, mapy, gazety i czasopisma periodyczne) oraz organizuje warsztaty i szkolenia min. dotyczące głównie komercjalizacji produktów turystycznych, marketingu oraz sposobów pozyskania inwestorów. Z kolei organizacja i uczestnictwo w międzynarodowych targach, konkursach oraz rankingach regionalnych i ogólnopolskich, służą kreowaniu atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych województwa lubuskiego. LOTUR prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi, głównie z Niemiec, która ma na celu stworzenie wspólnej oferty turystycznej na polsko-niemieckim pograniczu. Aktualnie Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna promuje 15 produktów turystycznych, które są wizytówkami województwa lubuskiego. Wśród nich znajdują się miejsca i wydarzenia skierowane min.: do miłośników przyrody, militariów i fortyfikacji, turystyki aktywnej (off-road, rowery, Nordic Walking) muzyki (różne gatunki), ponadto różnorodne imprezy masowe. Zebrał i opracował: Arseniusz Woźny tel. (68) , Wydział Przedsiębiorczości r.

Klastry i inicjatywy klastrowe województwo lubuskie:

Klastry i inicjatywy klastrowe województwo lubuskie: Klastry i inicjatywy klastrowe województwo lubuskie: 1. Lubuski Klaster Metalowy Gorzów Wlkp. e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl strona www: www.lubuskiklaster.pl Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy powstało

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI...

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI... SPIS TREŚCI RAPORT Inwestuj w Polsce Wschodniej..........3 Polska Wschodnia dla biznesu...........7 WYWIAD Jesteśmy na półmetku.................10 Odkryj jak to blisko!.................20 WSPARCIE BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk

TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY. podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk TWORZENIE I ZARZĄDZANIE KLASTRAMI ORAZ SIECIAMI WSPÓŁPRACY podręcznik dobrych praktyk Autorzy publikacji Zespół Projektu

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013 VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców styczeń/luty 2013 1 2 styczeń/luty 2013 Szanowni Państwo Lubuskie firmy nagrodzone - laureaci

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny BIULETYN informacyjny WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE ISSN 1734-5375 kwartalnik wydawnictwo bezpłatne Nr 3/2014 Cel jest jeden - rynek pracy KARTON PAK z Nowej Soli to jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój

w rozwój Barwnie, gwarnie i wesoło www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Wsparcie dla przedsiębiorczych Kapitał na rozwój www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(10)/2012 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim The potential of human resources and labor market issues in the Podkarpackie region 1 Spis treści 1. Potencjał kadrowy województwa

Bardziej szczegółowo

Agencje rozwoju regionalnego (ARR)

Agencje rozwoju regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego (ARR) W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo