Projekt Spisu Telefonów 2010 ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Spisu Telefonów 2010 ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 Projekt Spisu Telefonów 2010 ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA

2 ZASADY REALIZACJI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 1. Plan numeracji wewnętrznej w ramach infrastruktury Zakłady Azotowe Puławy S.A. a) 1xxx numery od 1000 do 1999 b) 2xxx numery od 2000 do 2999 c) 3xxx numery od 3000 do Połączenia wewnętrzne w ramach infrastruktury Zakłady Azotowe Puławy S.A. 2.1 Zasady ogólne a) w łączności wewnętrznej obowiązuje 4-cyfrowa numeracja b) połączenia z dowolnym abonentem realizuje się przez wybranie 4-cyfrowego numeru c) abonenci są przyłączeni do dwóch central telefonicznych : DEFINITY i CORAL 2.2 Plan numeracyjny dla Zakłady Azotowe Puławy S.A. - DEFINITY numery : 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 29xx, 3xxx - CORAL numery : 20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx 3. Połączenia na zewnątrz dla wszystkich abonentów central Zakładów Azotowych Puławy S. A. a) Połączenia międzymiastowe uzyskujemy wybierając cyfrę 0, następnie numer kierunkowy (bez prefiksów) i właściwy numer abonenta b) Połączenia telefonii komórkowej uzyskujemy wybierając cyfrę 0 następnie numer abonenta komórkowego dowolnej sieci 4. Zasady połączenia z zewnątrz do naszej firmy, firm obcych, spółek, abonentów prywatnych a) do numerów od 1xxx dodajemy z przodu numer kierunkowy 81 i cyfry 473 zatem pełne numery to: od do b) do numerów 2xxx i 3xxx dodajemy z przodu numer kierunkowy 81 i cyfry 565, zatem pełne numery to: od do

3 TELEFONY ALARMOWE i INFORMACYJNE Pogotowie ratunkowe...80 Straż pożarna Pogotowie cieplne i gazowe Pogotowie wodno ściekowe Dyspozytor zmianowy przedsiębiorstwa Straż przemysłowa (Dowódca zmiany) Informacja telefoniczna Biuro napraw sieci teletechnicznej Informacja asortymentowa WAŻNIEJSZE TELEFAKSY Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Dział Komunikacji Korporacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem Dyrektor Operacyjny Dyrektor Pionu Agro Dyrektor Pionu Chemia Dyrektor Pionu Energetycznego Dyrektor Pionu Inwestycji Dyrektor Pionu Wsparcia Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Dyrektor Pionu Korporacyjnego Dyrektor Pionu Personalnego Dyrektor Pionu Finansowego Główny Księgowy Główny Kontroler Zakład Logistyki Kancelaria Główna

4 Spis Telefonów w Układzie Organizacyjnym Kom. org. Stanowisko Nowy nr telefonu ZARZĄD ZPJ Prezes Zarządu 2255 Sekretariat/Asystent 2255 Sala konferencyjna E-16 pok FAX 2985 ZAK Członek Zarządu 2257 Sekretariat/Asystent 2257 FAX 2999 ZZP Członek Zarządu 2294 Sekretariat/Asystent 2294 FAX 2998 ZMK Członek Zarządu 2050 Sekretariat/Asystent 2050 Sala konferencyjna E-16 pok FAX 2990 ZMR Członek Zarządu 2291 Sekretariat/Asystent 2291 FAX 2992 ZWK Członek Zarządu 2260 Sekretariat/Asystent 2260 FAX 2984 ZG Generalny Projektant Dyrektor - Generalny Projektant 2110 Spec. administracyjny 2110 Spec. technolog 2933 ZGS Główny Spec. Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożenia SAP 2259 Spec. ds. Wsparcia Realizacji Projektów 2259 ZGL ZGA Główny Spec. ds. Wdrożenia Systemu Zarządzania Łańcuchem Logistycznym Pełnomocnik Zarządu ds. Wykorzystania Alternatywnej Bazy Surowcowej 2114 (0032) ZA DZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO i ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Kierownik działu 2164 Spec. ds. audytu wewnętrznego Koordynator ds. systemu zarządzania ryzykiem 3736 Spec. ds. kontroli wewnętrznej FAX 3727

5 ZK ZR DZIAŁ KOMUNIKACJI KORPORACYJNEJ Kierownik działu 2176 Spec. ds. public relations 3716 Spec. ds. relacji inwestorskich 3715 Spec. ds. public relations Spec. ds identyfikacji wizerunkowej 3723 Spec. ds. promocji Rozgłośnia 3717 FAX 3724 DZIAŁ PRAWNY Radca prawny - koordynator 3729 Radca prawny F FO PION FINANSOWY Dyrektor Pionu 2268 Spec. ds. ekonomicznych 2080 Sekretariat 2268 Kontrole zewnętrzne 3681 FAX 3674 GŁÓWNY SPECJALISTA OPERACJI FINANSOWYCH Główny specjalista operacji finansowych 2188 FOZ DZIAŁ ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Kierownik działu 2173 FOZZ SEKCJA OPERACJI FINANSOWYCH Kierownik sekcji 3609 Spec. ds. ekonomicznych FAX 3610 FOZP SEKCJA PRZYGOTOWANIA PŁATNOŚCI I OBSŁUGI GOTÓWKOWEJ Kierownik sekcji 3613 Referent Kasjer 3617 FOZR SEKCJA TRANSAKCJI RYNKU KAPITAŁOWEGO I TOWAROWEGO

6 Spec. ds. transakcji rynku kapitałowego i towarowego FAX 3684 FOT FOTK DZIAŁ TRANSAKCJI FINANSOWYCH I KREDYTÓW Kierownik działu 2187 Spec. ds. ekonomicznych SEKCJA KREDYTÓW I UBEZPIECZEŃ Kierownik sekcji 3621 Spec. ds. ubezpieczeń 3620 Spec. ds. kredytów 3622 FOTP SEKCJA POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH Kierownik sekcji 3812 Spec. ds. aplikowania o środki unijne Spec. ds. programów pomocowych 3816 Spec. ds. funduszy pomocowych 2243 FAX 3807 FOW FOWZ DZIAŁ ZABEZPIECZEŃ I WINDYKACJI Kierownik działu 3623 Spec. ds. finansów SEKCJA OCENY KONTRAHENTA I ZABEZPIECZEŃ Kierownik sekcji 3627 Spec. ds. ekonomicznych FC GŁÓWNY KONTROLER Główny kontroler 2239 Sekretarka 2238 FAX 3678 FCO DZIAŁ KONTROLINGU OPERACYJNEGO Kierownik działu 3629 Spec. ds. kontrolingu FCS DZIAŁ KONTROLINGU STRATEGICZNEGO Kierownik działu 3632 Spec. ds. kontrolingu FCSO SEKCJA KONTROLERÓW OBSZAROWYCH

7 Spec. ds. kontrolingu FCP DZIAŁ KONTROLINGU PROJEKTÓW Kierownik działu 3635 Spec. ds. ekonomiczno informatycznych 3636 Spec. ds. kontrolingu 3671 FCZ SEKCJA SPRAWOZDAWCZOŚCI Kierownik sekcji 3664 Spec. ds. ekonomicznych 3665 FAX 3679 FK FKR FKRP GŁÓWNY KSIĘGOWY Główny księgowy 2225 Spec. ds. ekonomicznych 3641 DZIAŁ ROZRACHUNKÓW PUBLICZNOPRAWNYCH Kierownik działu 3642 Spec. ds. rozrachunków publicznoprawnych SEKCJA MONITORINGU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY POMOCOWYCH Kierownik sekcji 3817 Spec. ds. monitoringu projektów FAX 3807 FKM DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ Kierownik działu 3644 FAX 3644 FKMT SEKCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO Kierownik sekcji 3645 Spec. ds. inwestycji 3669 Spec. ds. środków trwałych 3646 Spec. ds. ekonomicznych 3647 FKMO SEKCJA MAJĄTKU OBROTOWEGO Kierownik sekcji 3670 Spec. ds. ewidencji i rozliczeń majątku 3647 Spec. ds. ekonomicznych 3648 Księgowy 3649 FAX 3649

8 FKO FKOP DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OPERACYJNEJ Kierownik działu 3650 SEKCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Kierownik sekcji 3651 Spec. ds. kosztów 3651 Spec. ds. ekonomicznych Księgowy 3654 FAX 3651 FKOF SEKCJA KSIĘGOWOŚCI FINANSOWEJ Kierownik sekcji 3677 Spec. ds. operacji finansowych Księgowy 3656 FKOA SEKCJA ROZRACHUNKÓW Kierownik sekcji 3657 Spec. ds. rozrachunków 3673 Spec. ds. ekonomicznych 3658 Księgowy FAX 3673 FKI DZIAŁ INWENTARYZACJI Kierownik działu 3662 Inwentaryzator 3663 FAX 3662 I IE PION INWESTYCJI Dyrektor Pionu 2101 Sekretariat 2101 Spec. ds. ekonomicznych 2104 Spec. systemu zarządzania 3311 Sala konferencyjna nr Sala konferencyjna nr FAX DZIAŁ ANALIZ I ROZLICZEŃ Kierownik działu 2233 Spec. ds. ekonomicznych

9 3574 Spec. ds. indeksów 3577 FAX 3576 IU IUP IUO IUO1 IUO2 IUA IUAN ID SZEF UTRZYMANIA RUCHU Szef utrzymania ruchu 2004 Referent techniczny 2250 Spec. ds. planowania FAX 3330 SEKCJA REJESTRACJI I PLANOWANIA REMONTÓW Kierownik sekcji 3329 Referent techniczny 3392 DZIAŁ OFERTOWANIA I KONTRAKTOWANIA USŁUG Kierownik działu 2027 SEKCJA OFERTOWANIA I KONTRAKTOWANIA USŁUG INWESTYCYJNYCH Kierownik sekcji 3522 Spec. ds. zakupów Spec. ds. umów 3326 Spec. ds. kosztorysowania 3315 Spec. ds. zakupów i kosztorysowania 2234 SEKCJA OFERTOWANIA I KONTRAKTOWANIA USŁUG REMONTOWYCH Kierownik sekcji 2234 Spec. ds. zakupów GŁÓWNY SPECJALISTA AUTOMATYK Główny specjalista 3495 DZIAŁ NADZORU SYSTEMÓW AUTOMATYKI Kierownik działu 2158 Spec. automatyk ZAKŁAD DOZORU I BADAŃ TECHNICZNYCH Kierownik zakładu 2058 Referent techniczny 2058 Spec. systemu zarządzania 3530 Spec. ds. ds. rozliczeń 3529 FAX 3528 Magazyn odzieżowy 3579

10 IDB IDM IDE IDD DZIAŁ BADAŃ NIENISZCZĄCYCH Kierownik działu 3541 Mistrz ds. badań nieniszczących 3542 Inspektor ds. badań nieniszczących 3543 SEKCJA BADAŃ MECHANICZNYCH Kierownik sekcji 3541 Spec. ds. badań metalograficznych 3546 Pracownia badań mechanicznych 3546 DZIAŁ DOZORU EKSPLOATACYJNEGO Kierownik działu 3545 Pracownia Kontroli Jakości Dostaw Spec. ds. kontroli jakości dostaw 3547 Inspektor ds. kontroli jakości dostaw 3548 Kontroler jakości 3549 Pracownia Zakładowego Dozoru Technicznego Spec. ds. koordynacji badań technicznych 3550 Spec. ds. koordynacji badań technicznych 3552 Spec. ds. badań technicznych 3552 Spec. ds. rurociągów DZIAŁ DIAGNOSTYKI Kierownik działu 3555 Pracownia Pomiaru Drgań i Badań Wibrodiagnostycznych Spec. ds. pomiarów drgań 3556 Spec. ds. badań wibrodiagnostycznych 3557 Wibrodiagnosta maszyn 3558 PRACOWNIA POMIARÓW Spec. ds. pomiarów 3559 Kontroler jakości IDS IP IPP DZIAŁ SPAWALNICTWA I KONTROLI Kierownik działu 3563 Pracownia Kontroli Remontów Spec. ds. kontroli remontów 3564 Referent techniczny 3564 Inspektor ds. kontroli remontów Spec. ds. spawalnictwa 3568 Spawalnia 3569 BIURO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI Główny Spec. Zarządzania Projektami 2100 Referent techniczny 2111 FAX 3312 DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI

11 Kierownik działu 3316 Spec. ds. planowania 3317 Spec. ds. dokumentacji 3318 Spec. ds. zakupu dokumentacji IPT IPB IZG DZIAŁ INWESTYCJI TECHNOLOGICZNYCH Kierownik działu 2296 Spec. mechanik inspektor nadzoru Specjalista technolog - inspektor nadzoru 2887 DZIAŁ INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH Kierownik działu 2312 Spec. elektryk inspektor nadzoru Spec. automatyk inspektor nadzoru 3536 Spec. ds. budowlanych inspektor nadzoru Spec. ds. instalacyjnych inspektor nadzoru 3539 DZIAŁ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ Kierownik działu 2141 Referent techniczny 2684 Spec. ds. gospodarki magazynowej 2687 Konserwator-elektromonter 2688 FAX MAGAZYN PRZYJĘĆ Mistrz-dyspozytor 2690 MAGAZYN BUDOWY Spec. ds. magazynowania 2691 MAGAZYN HUTNICZY Spec. ds. magazynowania 2705 MAGAZYNY Spec. ds. magazynowania magazyn nr Spec. ds. gospodarki magazynowej - magazyn nr Spec. ds. magazynowania - magazyn nr Spec. ds. magazynowania - magazyn nr Spec. ds. magazynowania - magazyn nr

12 Spec. ds. magazynowania - magazyn nr Spec. ds. magazynowania - magazyn nr Magazynier magazyn nr Wydawca magazynowy - magazyn nr FAX 2683 IZ IZK IZM GŁOWNY SPECJALISTA ZAKUPÓW Główny specjalista. zakupów 2115 Referent techniczny 2112 FAX 3496 DZIAŁ ZAKUPÓW KOMPLEKSOWYCH Kierownik działu 3499 Spec. ds. zakupów Referent ds. zakupów DZIAŁ ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH Kierownik działu 2169 Spec. ds. zakupów K KK PION KORPORACYJNY Dyrektor Pionu 2240 Spec. ds. ekonomiczno-organizacyjnych 2240 FAX 3701 BIURO KORPORACYJNO-ORGANIZACYJNE Szef biura 2244 Spec. ds. zarządzania Referent administracyjny 3707 Spec. ds. zarządzania 3709 Spec. ds. zarządzania 3706

13 3705 FAX 3712 KKZ KN KW DZIAŁ OBSŁUGI ZARZĄDU I RN Kierownik działu 3694 Spec. ds. obsługi Zarządu i RN Referent ds. obsługi Zarządu i RN 3697 FAX 3688 Referent techniczny 2274 Spec. ds. wyjazdów zagranicznych FAX 3702 DZIAŁ NADZORU I INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH Kierownik działu 3690 Spec. ds. ekonomicznych FAX 3737 SEKCJA WSPÓŁPRACY Z INWESTORAMI W PPP I SSE Główny Spec. ds. współpracy z inwestorami w PPP i SSE-strefa Puławy 2171 Spec. ds. ekonomicznych O OK OKS PION PERSONALNY Dyrektor Pionu 2160 Sekretariat 2160 FAX 3754 DZIAŁ ADMINISTRACJI KADROWEJ Kierownik działu 3755 Spec. ds. administracji kadrowej Referent 3759 SEKCJA SOCJALNA Kierownik sekcji 3775 Spec. ds. socjalnych Referent 3781 FAX 3776 BIBLIOTEKA ZAKŁADOWA Administrator biblioteki 3784 OW DZIAŁ WYNAGRADZANIA Kierownik działu 3763 Spec. ds. wynagradzania 3767

14 OWZ OWK OR 3768 FAX 3764 SEKCJA OBLICZANIA ZAROBKÓW Kierownik sekcji 3765 Spec. ds. wynagradzania 3766 Referent FAX 3766 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWA Kierownik kasy 3773 Księgowy 3774 DZIAŁ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Kierownik działu 3786 Spec. ds. rozwoju zasobów ludzkich FAX 3786 P PD PM PZ PZS PION OPERACYJNY Dyrektor Operacyjny 2116 Spec. ds. administracyjnych 2116 Sala konferencyjna (Dyrekcja Naczelna s.103) 3295 FAX 3290 DYSPOZYTOR ZMIANOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Dyspozytor przedsiębiorstwa koordynator 2505 Dyspozytor zmianowy przedsiębiorstwa (zm) Referent techniczny (zm) 2504 FAX 2503 SEKCJA MARKETINGU Kierownik sekcji 2015 Spec. ds. marketingu DZIAŁ ZAKUPÓW SUROWCÓW Kierownik działu 2009 Spec. ds. zakupów FAX 3289 SEKCJA ZAKUPÓW Spec. ds. zakupów

15 PA PAM PAMP PAMZ PAM1 PION AGRO Dyrektor Pionu 2047 Spec. ds. administracyjnych 2047 Spec. ds. systemu zarządzania 2137 FAX 3151 ZAKŁAD AMONIAKU Kierownik zakładu Spec. technolog 2166 Sekretariat 3038 Referent techniczny FAX 3052 GŁÓWNY SPECJALISTA INŻYNIER PROCESU Główny specjalista inżynier procesu 3160 KIEROWNIK ZMIANY Kierownik zmiany sterownia Instalacja Amoniaku I 2219 Kierownik zmiany pokój Instalacja Amoniaku I 3034 WYDZIAŁ GAZOWY Kierownik wydziału Referent techniczny 2087 Referent techniczny 3103 FAX Instalacja gazów technicznych 3084 Spec. technolog Z-ca kierownika wydziału 2088 Spec. technolog Instalacja wodorowni Spec. technolog Instalacja tlenowni 3122 Starszy Mistrz Instalacja gazów technicznych 3085 Mistrz /zm./ - Instalacja gazów technicznych 3087 Sterownia Instalacja CO Kompresorownia CO Waga kolejowa cystern 3148 Sterownia Instalacja napełniania butli wodorem 3123 Magazyn wyrobów gotowych 3132 Stacja legalizacji butli 3036 Dyżurka pomiarowców 3137 Dyżurka elektryków 3490 Starszy Mistrz Instalacja wodorowni 3086 Mistrz /zm./ - Instalacja wodorowni 3088 FAX Instalacja wodorowni 3147 Sterownia Instalacja wodorowni 2214 Sterownia - Kompresorownia powietrza i azotu 3091 Kompresorownia metanu 3092 Warsztat wodorowni 3128 Starszy Mistrz Instalacja tlenowni 3090 Mistrz /zm./ - Instalacja tlenowni 2227 FAX Instalacja tlenowni 3121 Sterownia nr 1 - Kompresorownia powietrza 3093

16 Sterownia nr 2 - Kompresorownia powietrza 3094 Sterownia nr 3 - Kompresorownia powietrza 3095 Sterownia - Blok tlenowy nr Sterownia - Blok tlenowy nr Kompresorownia tlenu 3097 PAM2 WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA GAZU Kierownik wydziału 2231 Spec. technolog Instalacja przygotowania gazu 3039 Spec. technolog Instalacja przygotowania gazu 2123 Starszy Mistrz Instalacja przygotowania gazu 2237 Mistrz /zm/ - Instalacja przygotowania gazu 2226 Sterownia I ciągu przygotowanie gazu 2220 Sterownia II ciągu przygotowanie gazu 2221 Sterownia III ciągu przygotowanie gazu 2222 Sterownia IV ciągu przygotowanie gazu 2223 Sterownia V ciągu przygotowanie gazu 2224 Instalacja przygotowania ługu 3044 PAM3 PAMR PAMRR WYDZIAŁ SYNTEZY Kierownik wydziału 2232 Spec. technolog Instalacja syntezy Starszy Mistrz Instalacja syntezy 3042 Mistrz /zm/ - Instalacja syntezy (kompresorownia) 3135 Mistrz /zm/ - Instalacja syntezy EAD Układ chłodzenia 3046 Sterownia syntezy Kompresorownia syntezy Pompownia wody obiegowej 3047 Stacja obsługi cystern 3048 Sterownia układu chłodniczego 3049 Olejarnia 3050 Magazyn odzieżowy 3136 Smarownik 3141 INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU Inżynier utrzymania ruchu Zakładu Amoniaku Referent techniczny 3334 Spec. techniczny inspektor nadzoru 3538 FAX 3335 SEKCJA UTRZYMANIA RUCHU Kierownik sekcji 3336 Spec. mechanik Wydziału Gazowego Spec. mechanik Wydziału Przygotowania Gazu 3338 Spec. mechanik Wydziału Syntezy 3339 Spec. automatyk 3340 Spec. elektryk 3373

17 PAMRW PAN PANP PANZ PAN1 SEKCJA WYKONAWSTWA REMONTÓW Kierownik sekcji 2267 Mistrz 3399 Warsztat tlenowni 3398 Warsztat syntezy 3397 Warsztat przygotowania gazu 3401 Warsztat CO Pomieszczenie socjalne 3395 ZAKŁAD NAWOZÓW Kierownik zakładu 2017 Sekretariat 2193 FAX 3033 GŁÓWNY SPECJALISTA. INŻYNIER PROCESU Główny specjalista inżynier procesu 2205 KIEROWNIK ZMIANY Kierownik zmiany sterownia Instalacja Amoniaku II 2194 Kierownik zmiany pokój Instalacja Amoniaku II 3035 WYDZIAŁ AMONIAKU II Kierownik wydziału 2206 Referent techniczny 3124 Spec. technolog Instalacja syntezy 2207 Spec. technolog Spec. technolog Instalacja przygotowania gazu 3055 Spec. technolog 3056 Starszy Mistrz Instalacja przygotowania gazu 3057 Starszy Mistrz 3058 Mistrz Instalacja syntezy 3059 Mistrz /zm./ - Instalacja syntezy 3060 Mistrz /zm./ - Instalacja przygotowania gazu 3061 Mistrz /zm./ - Instalacja przygotowania gazu (szatnia) 3145 Sterownia I 2195 Sterownia II 2196 Sterownia III 2197 Sterownia Instalacja absorpcji i destylacji ( 170 ) 2212 Aparatowy procesów chemicznych Kompresorownia metanu Aparatowy procesów chemicznych Instalacja przygotowania gazu ( I ) 4470 Aparatowy procesów chemicznych Instalacja przygotowania gazu ( II ) 4471 Aparatowy procesów chemicznych Instalacja przygotowania gazu ( III ) 4451 Aparatowy procesów chemicznych Instalacja syntezy 3062 Aparatowy procesów chemicznych Kompresorownia syntezy Pompownia chłodni wentylatorowej 3064 Smarownik Instalacja przygotowania gazu 3144 Smarownik Instalacja syntezy

18 PAN2 PAN3 PANR PANRR WYDZIAŁ KWASU AZOTOWEGO Kierownik wydziału 2208 Referent techniczny 3107 Spec. technolog 3065 Spec. ds. katalizatorów Starszy Mistrz 2199 Mistrz /zm./ 2266 Sterownia kwasu Budynek spalania L-212 p. 6,0m 3074 Budynek spalania L-214 p. 6,0m 3075 Budynek spalania L-211 p. 0m 3076 Budynek spalania L-214 p. 0m 3077 Siatkarnia 3078 Dyżurka absorpcji 3079 Pompownia wody w budynku Dyżurka smarownika 3134 WYDZIAŁ SALETRY I RSM Kierownik wydziału 2124 Kierownik zmiany Referent techniczny 3139 FAX 3139 Spec. technolog Instalacja saletry Starszy Mistrz Instalacja saletry 3069 Mistrz /zm./ - Instalacja saletry 2265 Sterownia saletry 3073 Neutralizacja poz. 0,0 saletra 3081 Granulacja poz. 30,5 saletra 3082 Pudrowanie /palarnia/ saletra 3083 Dyżurka smarownika 3134 INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU Inżynier utrzymania ruchu Zakładu Nawozów 2031 Referent techniczny Spec. techniczny inspektor nadzoru 3021 FAX 3153 SEKCJA UTRZYMANIA RUCHU Kierownik sekcji 3332 Spec. mechanik Wydziału Kwasu Azotowego Spec. mechanik Wydziału Saletry i RSM 3150 Spec. mechanik 3405 Spec. mechanik instalacji gazu syntezowego 3031 Spec. mechanik instalacji syntezy 3071 Spec. automatyk 2210

19 Spec. elektryk FAX 3157 PANRW SEKCJA WYKONAWSTWA REMONTÓW Kierownik sekcji 2276 Mistrz remontowy instalacji gazu syntezowego 3406 Mistrz instalacji syntezy 3407 Mistrz instalacji kwasu azotowego 3408 Mistrz instalacji saletry amonowej 3409 Warsztat remontowy amoniaku II i saletry 3411 Wypożyczalnia narzędzi 3412 Warsztat wulkanizacyjny 3413 Warsztat remontowy instalacji gazu syntezowego I 3414 Warsztat remontowy instalacji gazu syntezowego II 3415 Warsztat remontowy instalacji syntezy II 3416 Warsztat instalacji kwasu azotowego 3417 FAX 3470 PC PCM PCMZ PCM1 PION CHEMIA Dyrektor Pionu 2047 Spec. ds. administracyjnych 2047 Spec. ds. systemu zarządzania 3173 FAX 3151 ZAKŁAD MELAMINY Kierownik zakładu 2010 Sekretariat 2071 Sala konferencyjna 3243 FAX 3242 KIEROWNIK ZMIANY Kierownik zmiany zakładu WYDZIAŁ MOCZNIKA Kierownik wydziału 2175 Kompresorownia E Kompresorownia E Mistrzówka syntezy i recyrkulacji 3251 Mistrzówka IDR 3259 Starszy Mistrz 3259 Pomieszczenie socjalne 3263 Pompownia wody obiegowej D Pompownia wody obiegowej E Referent techniczny 3248 Spec. technolog 3246 Spec. technolog 3247 Starszy Mistrz Sterownia IDR 2181 Sterownia IDR 3260 Sterownia - II ciąg 2313

20 Sterownia - IV ciąg 3253 Sterownia - V ciąg 2155 Sterownia KP Wieża komunikacyjna 3294 Winda 3261 PCM2 PCM3 PCMP PCMR PCMRR WYDZIAŁ MELAMINY Kierownik wydziału 2154 Pomieszczenie socjalne Melaminy III 3285 Kondensacja NH Krosownia E Mistrzówka Melamina I 3269 Mistrzówka Melamina II 3274 Mistrzówka Melaminy III 3277 Pomieszczenie aparatowych Melaminy II 3275 Pomieszczenie aparatowych Melaminy III 3278 Referent techniczny 3264 Spec. technolog Starszy Mistrz Melaminy I i II 3268 Starszy Mistrz Melaminy III 3276 Sterownia Melamina I 2180 Sterownia Melamina I 3270 Sterownia Melamina II 2178 Sterownia Melamina II 3273 Sterownia Melaminy III 2150 FAX 3265 WYDZIAŁ NADTLENKU WODORU Kierownik wydziału 3279 Pomieszczenie aparatowych 3284 Stokaż główny 3293 Mistrzówka nadtlenku wodoru 2095 Pompownia E Referent techniczny 3283 Spec. technolog 2121 Starszy Mistrz 3281 Sterownia FAX 3287 Pomieszczenie sterowniczych 2094 FAX 3282 GŁÓWNY SPECJALISTA INŻYNIER PROCESU Główny spec. inżynier procesu 2119 INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU Inżynier utrzymania ruchu 2167 Referent techniczny 2161 FAX 3366 SEKCJA UTRZYMANIA RUCHU Kierownik sekcji 2105 Smarownik 3367

21 Spec. automatyk Spec. elektryk 3364 Spec. mechanik PCMRW PCK PCKP PCKZ PCK1 SEKCJA WYKONAWSTWA REMONTÓW Kierownik sekcji 2097 Mistrz Warsztat Starego Mocznika 3448 Warsztat H2O Warsztat Melaminy 3444 Warsztat Melaminy 3445 Warsztat Nowego Mocznika 3446 Warsztat Pakowni 3447 Warsztat Starego Mocznika 3443 Narzędziownia 3442 ZAKŁAD KAPROLAKTAMU Kierownik zakładu Sekretariat 3190 Referent techniczny FAX 3191 GŁÓWNY SPECJALISTA INŻYNIER PROCESU Główny spec. inżynier procesu KIEROWNIK ZMIANY Kierownik zmiany WYDZIAŁ NIEORGANICZNY I BOŚ Kierownik wydziału 2236 Spec. technolog Starszy Mistrz kwasu siarkowego 3195 Starszy Mistrz siarczanu amonu i BOŚ Mistrzówka kwasu siarkowego 3197 Mistrzówka siarczanu amonu 3198 Mistrzówka BOŚ 3206 Sterownia kwasu siarkowego 3199

22 Sterownia siarczanu amonu 3201 Sterownia BOŚ 3207 Sterownia instalacji rozkładu ścieków 3208 PCK2 PCK3 PCK4 PCKR WYDZIAŁ CYKLOHEKSANONU Kierownik wydziału 3209 Spec. technolog 3210 Starszy Mistrz 3211 Mistrzówka 3212 Sterownia utleniania Sterownia uwodornienia Stokaż organiczny 3215 Stokaż manipulacyjny 3216 Uwodornienie benzenu 3217 Destylacja i odwodornianie 3218 Utlenianie 3219 Kompresorownia powietrza i amoniaku 3220 Pokój załogi 3221 WYDZIAŁ LAKTAMU Kierownik wydziału - centralka Spec. technolog laktamu 3224 Spec. technolog krystalizacji 3225 Starszy Mistrz 3225 Mistrz laktamu 3224 Mistrz krystalizacji 3225 Mistrzówka laktamu 3226 Mistrzówka krystalizacji 3227 Sterownia laktamu Sterownia krystalizacji Pokój załogi laktamu 3230 Pompownia wody obiegowej 3231 Paletyzer 3232 WYDZIAŁ HYDROKSYLOAMINY Kierownik wydziału 3233 Starszy Mistrz 3234 Mistrzówka 3235 Spec. technolog 3236 Sterownia Pokój załogi 3238 Jadalnia 3239 Filtracja 3240 Instalacja katalizator 3241 INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU Inżynier utrzymania ruchu

23 Referent techniczny Spec. techniczny inspektor nadzoru 3537 FAX 3353 PCKRR PCKRW SEKCJA UTRZYMANIA RUCHU Kierownik zespołu 3354 Spec. mechanik Wydziału laktamu 3355 Spec. mechanik Wydziału cenonu 3356 Spec. mechanik pomp 3357 Spec. mechanik Wydziału nieorganicznego 3358 Spec. mechanik Wydziału hydroksyloaminy 2662 Spec. mechanik 3421 Spec. automatyk 3359 Spec. elektryk 3360 SEKCJA WYKONAWSTWA REMONTÓW Kierownik zespołu 3420 Mistrz remontów Wydziału nieorganicznego 3422 Mistrz remontów Wydziału c-nonu 3423 Mistrz remontów Wydziału laktamu 3424 Mistrz remontów Wydziału hydroksyloaminy 3425 Mistrz remontów Wydziału BOŚ 3426 Warsztat BOŚ 3436 Warsztat Wydziału nieorganicznego 3427 Warsztat Wydziału c-nonu 3428 Warsztat Wydziału laktamu 3424 Warsztat Wydziału hydroksyloaminy 3425 Warsztat remontu pomp i armatury 3430 Warsztat tworzyw sztucznych 3431 Narzędziownia 3432 Spawalnia 3433 Smarownik PE PEH PEHZ PION ENERGETYCZNY Dyrektor Pionu 2033 Spec. ds. energetycznych 2033 Spec. ds. systemu zarządzania 2516 FAX 2633 BIURO HANDLOWE ENERGETYKI Szef biura 2134 Spec. ds. ekonomicznych 2519 Spec. ds. planowania i taryfikacji FAX 3118 SEKCJA ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY Kierownik sekcji 2162 Spec. ds. sprzedaży 2521 Spec. ds. zakupów

24 FAX 3118 PEG PEGE GŁÓWNY ENERGETYK Główny energetyk 2013 SEKCJA ENERGETYCZNA Kierownik sekcji 2035 Spec. energetyk Spec. ds. analiz 3878 PEGR SEKCJA ROZWOJOWA ENERGETYKI 3895 Kierownik sekcji 3875 Spec. energetyk 3876 Spec. elektroenergetyk 2311 PEGT PEC PECZ PECP PECR PEC1 SEKCJA TECHNICZNA Kierownik sekcji 2182 Spec. elektroenergetyk 2182 ZAKŁAD ELEKTROCIEPŁOWNI Kierownik zakładu 2028 Referent techniczny 2029 FAX 2568 KIEROWNIK ZMIANY ZAKŁADU Kierownik zmiany zakładu 2036 GŁÓWNY SPECJALISTA INŻYNIER PROCESU Główny spec. inżynier produkcji 2245 INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU Inżynier utrzymania ruchu 2578 Referent techniczny 2586 Spec. inspektor ds. nadzoru 2590 Spec. mechanik Spec. automatyk 2584 Spec. elektryk 2588 FAX 2587 WYDZIAŁ KOTŁOWNI Kierownik wydziału 2032 Referent techniczny 2525 Spec. technolog 2524 Starszy Mistrz 2526 Mistrz zmianowy 2527 Sterownia Kotłowni - Pulpit K Sterownia Kotłowni - Pulpit K

25 Nastawnia PC PEC2 PEC3 PEC4 PEC5 WYDZIAŁ MASZYNOWNI Kierownik wydziału 2575 Referent techniczny 2534 Spec. technolog 2273 Mistrz maszynowni 2542 Mistrz zmiany 2527 Maszynista turbozespołu /zm./ 2006 Pulpit TG-3, TG Nastawnia Magazyn olejowy 2538 Smarownik 2539 WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I PREPAROWANIA WODY Kierownik wydziału 2039 Referent techniczny 2544 Spec. technolog 2546 Starszy Mistrz ds. preparowania wody 2547 Mistrz /zm./ 2548 Sterownia demineralizacji wody I 2550 Sterownia demineralizacji wody II 2551 Sterownia dekarbonizacji wody 2549 Sterownia koagulacji wody 2552 Pompownia nr Pompownia nr 2/ Stacja uzdatniania wody pitnej (SUWP) 2556 FAX 2569 WYDZIAŁ NAWĘGLANIA I ODPOPIELANIA Kierownik wydziału 2038 Starszy Mistrz 2528 Technik ds. odpopielania kierownik składowiska 2528 Technik ds. odpopielania 2573 Mistrz zmianowy 2529 Wywrotnica wagonowa - kabina 2531 Przenośniki podwywrotnicą 2532 Bunkier szczelinowy 2533 Sterownia kruszarki 2530 Sterownia kruszarki Przenośniki nad zasobnikami FAX 2528 WYDZIAŁ DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH Kierownik wydziału 2069 Referent techniczny 2544 Spec. technolog 2545 Starszy Mistrz 2553 Mistrz zmianowy Warsztat monterów sieci cieplnych, gazowych i wod-kan /zm./ 2557 Mistrz d/s konserwacji i remontów 2576

26 Warsztat Grupy ds. konserwacji i remontów 2540 Stacja redukcyjna gazu ziemnego 2543 Centralna Oczyszczalnia Ścieków Przemysłowych 2554 Oczyszczalnia Ścieków Fekalnych 2571 FAX 2569 PEE PEE1 PEE1D PEE1E ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Kierownik zakładu 2062 Referent techniczny 2063 Spec. elektryk FAX 2591 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Kierownik wydziału 2170 Referent techniczny 2595 SEKCJA DYSPOZYCJI MOCY Kierownik sekcji 2594 Dyspozytor Mocy 2192 Dyżurni Dyspozycji Mocy Nastawnia 220/30kV Rozdzielnia GRR-A Rozdzielnia GRR-A Rozdzielnia GRR-A Rozdzielnia GRR-A Rozdzielnia GRR-M Rozdzielnia GRR-M Rozdzielnia GRR K 2605 Rozdzielnia GRR P 2606 Rozdzielnia GRR SL 2607 Rozdzielnia GRR Z 2609 Rozdzielnia GRR W 2608 Rozdzielnia GRR ML 2603 Rozdzielnia GRR -MLII 3482 Rozdzielnia GRR -MLIII 2627 Rozdzielnia RGII 2614 Rozdzielnia R Rozdzielnia RBK 3419 Kiosk Stacji Sprzęgłowej 2625 Elektromonter urządzeń stacyjnych 2616 SEKCJA EKSPLOATACJI SIECI ELEKTRYCZNYCH Kierownik sekcji 2597 Mistrz Spec. elektryk Technolog ds. rozdzielń 2617 Elektromonter obwodów pierwotnych i zabezpieczeń Laboratorium 2622 elektryczne Elektromonter obwodów wtórnych i zabezpieczeń 2619

27 stacji prób Elektromonter obwodów wtórnych i zabezpieczeń Elektromonter urządzeń stacyjnych 2618 Narzędziownia 2623 PEE 2 PEE 2A PEE 2M PEE2K WYDZIAŁ ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH Kierownik wydziału 2184 Referent techniczny 3578 SEKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAKŁADU AMONIAKU I NAWOZÓW Kierownik sekcji 2209 Mistrz 2272 Mistrz 3453 Dyżurka elektryków 3450 Rozdzielnia OPT-A Rozdzielnia OPT-A Dyżurka elektryków Gazy Techniczne 3490 Dyżurny elektryk 3454 Dyżurny elektryk 3455 Warsztat elektroenergetyków amoniaku 3456 Warsztat elektroenergetyków przerobu 3457 Rozdzielnia OPT-OS 3458 Rozdzielnia OPT Rozdzielnia OPT Rozdzielnia OPT Rozdzielnia I-ciągu przyg.gazu 3462 Rozdzielnia II-ciągu przyg.gazu 3463 Rozdzielnia III-ciągu przyg.gazu 3464 SEKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAKŁADU MELAMINY Kierownik sekcji 2262 Mistrz 3475 Dyżurka elektryków-mocznik 3476 Dyżurka Elektryków 3477 Rozdzielnia przekształtniki 3581 Rozdzielnia OPT-M Rozdzielnia OPT-M Rozdzielnia OPT-M Rozdzielnia C-126- MELAMINA 3481 Rozdzielnia OPT-ML II 3482 Rozdzielnia OPT-ML III 3483 Dyżurka elektryków 3484 Dyżurka elektryków- nadtlenek wodoru 3486 OPT-NW Rozdzielnia E Rozdzielnia RO-E SEKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAKŁADU KAPROLAKTAMU Kierownik sekcji 2275 Mistrz 3466

28 Dyżurka elektryków 3467 Dyżurka elektryków opak 3468 Rozdzielnia OPT-K Rozdzielnia OPT-K Rozdzielnia OPT-K Rozdzielnia OPT-K Rozdzielnia OPT-K Rozdzielnia OPT-W 3474 PEE2E SEKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH-EC Kierownik sekcji 2559 Mistrz 2560 Dyżurka elektryków zmianowych 2561 Warsztat eksploatacji urządzeń elektrycznych 2562 Warsztat konserwacji urządzeń elektrycznych 2563 Dyżurka elektroenergetyków wodno-ściekowych 2564 Rozdzielnia R Rozdzielnia RMV Rozdzielnia RMZ PL ZAKŁAD LOGISTYKI KIEROWNIK ZAKŁADU 2157 Referent techniczny 2248 FAX 2644 Spec. ds. systemu zarządzania 2661 PLP GŁÓWNY SPECJALISTA ds. LOGISTYKI Główny specjalista 2247 PLK SEKCJA LOGISTYKI KOLEJOWEJ Kierownik sekcji 2079 Spec. ds. logistyki - Doradca ds.. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych 2270 Spec. ds. logistyki Spec. ds. rozliczeń 2650 FAX 2657 PLS SEKCJA LOGISTYKI SAMOCHODOWEJ Kierownik sekcji 2078 Spec. ds.. logistyki - Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu samochodami towarów niebezpiecznych 2055 Spec. ds. logistyki eksportowej FAX 2736 Spec. ds. logistyki krajowej FAX 2653 Spec. ds. rozliczeń 2650 Obsługa wagi samochodowej 2654 Referent techniczny /zm./ FAX 2643

SPIS TELEFONÓW PORTU GDAŃSK

SPIS TELEFONÓW PORTU GDAŃSK SPIS TELEFONÓW PORTU GDAŃSK Numery kierunkowe do centrali ZMPG S.A. 737 - XXXX ;768 - XXXX ; 343 - XXXX TELEFONY MIEJSKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH...2 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A....2 TELEFONY ALARMOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 obejmuje 466 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH ROK 2013 SPIS TREŚCI: str. 1. Wstęp 2 2. Administracja 3 3. Badania i rozwój

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW ABONENTÓW ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

SPIS TELEFONÓW ABONENTÓW ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. OT PORT GDYNIA Sp. z o. o. Pion Dyrektora Naczelnego Prezes Zarządu 6274090/ 6274107 Sekretariat 6274108 Zespół BHP 6274020 Biuro Obsługi Spółki 6274114 Dział Organizacyjny Kierownik Działu 6274214 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145 ) Lp. Symbol Nazwa zawodu 1. 252101

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a.

Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a. Siła Tworzenia Informator dla pracowników grupy azoty s.a. Struktura Grupy Azoty S.A. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ATT Polymers Gmbh KOLTAR Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 9,8% Hotel Centralny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY L.p. Numer i znak decyzji Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci z roczniaka 2010

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci z roczniaka 2010 Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci z roczniaka 2010 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi... 2 Biologia... 2 Biotechnologia... 2 Geografia... 2 Ochrona środowiska...

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r.

informator Grupa Azoty Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. informator Puławy o działaniach lokalnych w 2013 r. Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Puławy stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013 rok. Raport został opracowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAśU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S. A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Katowice - listopad 2008 roku SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne działania Spółki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1. Opis podstawowych zasad zarządzania Emitentem 7.1.1. Główne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS

LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY. PION SPRZEDAśY PION MARKETINGU PION PUBLIC RELATIONS LISTA STANOWISK ZARZĄD FIRMY 1. Dyrektor generalny 2. Dyrektor oddziału II 3. Dyrektor oddziału I 4. Kierownik projektu 5. Kierownik oddziału PION SPRZEDAśY 6. Dyrektor sprzedaŝy II (międzynarodowy) 7.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej

wyższe mgr inż. mechanik Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej Warszawa, 08 lipca 2015 r. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych: wyższe Stanisław Araszkiewicz Wyższe techniczne mgr inż. mechanik Wydział Mechaniki Precyzyjnej 1978 rok Rzeczoznawca SIMP Minister Gospodarki

Bardziej szczegółowo

w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na czas zagroŝenia bezpieczeństwa państwa kryzysem oraz wojną

w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na czas zagroŝenia bezpieczeństwa państwa kryzysem oraz wojną ZARZĄDZENIE NR 1/OC/11 SZEFA OBRONY CYWILNEJ - PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na czas zagroŝenia bezpieczeństwa państwa kryzysem oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1 LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2007 ROK Bogdanka,, marrzec 2008 rr.. Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012

raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012 raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy Grupy Azoty 2012 1 Zajmujemy się chemią od dawna. Zrozumieliśmy więc, że zasadą życia jest harmonia. Pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Między nauką a naturą.

Bardziej szczegółowo