Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE"

Transkrypt

1 Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE

2 PROFIL FIRMY Informacje podstawowe: Historia firmy Nazwa: ELEKTRO, firma produkcyjna w Bečovie nad Teplou Forma prawna: Spółdzielnia REGON: NIP: CZ Siedziba: Bečov nad Teplou, Tovární 128, , Republika Czeska Kontakt: Tel.: Fax: Przedstawicielstwo w Polsce: ISTPOL Sp. z o.o. ul. Borzymowska 32, Warszawa Tel./ fax: (22) , (22) , (22) Fax: (22) ELEKTRO, firma produkcyjna z siedzibą w Bečovie nad Teplou, jest jednym z największych czeskich producentów osprzętu elektrotechnicznego. Została założona r. Pierwotnym zamiarem było stworzenie zakładu elektromontażowego. Jednakże zbudowano dużą, prężnie rozwijającą się fabrykę aparatury łączeniowej. Od roku 1948 rozpoczęto produkcję zacisków szeregowych, które stopniowo stały się głównym asortymentem. Firma wkrótce zdobyła dominującą pozycję w ówczesnej Czechosłowacji. W 1992 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę właścicieli. W nowych warunkach powstała nowatorska koncepcja działalności firmy oraz dokonano modernizacji istniejącego zakładu i zmiany programu produkcyjnego. ELEKTRO jest wyłącznie czeską firmą i w 100% własnością pracowników. Zaplecze produkcyjne i techniczne daje możliwość reakcji na wymogi rynku. Firma dysponuje własną bazą konstrukcyjną i rozwojową, technicznym przygotowaniem produkcji, narzędziownią i warsztatem badawczym. Inwestycje w ostatnich latach były przeznaczone na renowację i modernizację urządzeń produkcyjnych. Najważniejsza dla zmian jakościowych asortymentu elektrotechnicznego była budowa nowej galwanizerni, umożliwiająca wykonywanie powłok metali na nowoczesnej, automatycznej linii. Firma posiada technologię tłoczenia tworzyw i metali, wytwórnię śrub (produkcja śrub poprzez obróbkę plastyczną i obróbkę skrawaniem). Podstawową gałęzią działalności jest produkcja elektrotechnicznego osprzętu łączeniowego. Część wolnych mocy produkcyjnych wykorzystana jest do prowadzenia własnej, uzupełniającej produkcji najważniejszą jest produkcja przegubów kątowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Pozostałe moce są wykorzystywane do realizacji zamówień produkcyjnych i usług na rzecz klientów w Czechach i za granicą. Orientacja na klienta oraz podejście marketingowe jest głównym celem wszystkich pracowników firmy.

3 POLITYKA JAKOŚCI I OCHRONA ŚRODOWISKA Osiemdziesiąt procent produkcji stanowi produkcja elektrotechnicznego osprzętu łączeniowego. Przed takim asortymentem stawia się wysokie wymagania dotyczące nie tylko funkcjonalności i niezawodności, ale także ochrony osób przed porażeniem prądem elektrycznym oraz zabezpieczenia majątku klienta przed powstaniem pożaru w wyniku usterki urządzenia elektrycznego. Dlatego przyjęta polityka firmy odzwierciedla te wymagania i koncentruje się na ciągłym podnoszeniu jakości wyrobów. W procesie produkcji wykorzystuje się procedury i procesy, które w pewnych okolicznościach mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Należą do nich zwłaszcza galwanizacja metali, obróbka metali, tłoczenie metali i tworzyw sztucznych. W tych technologiach używa się substancji chemicznych, produktów ropopochodnych, które przed użyciem są magazynowane w zakładzie. Podczas produkcji powstają także niebezpieczne odpady i ścieki. Wszelkie procesy przeprowadza się w siedzibie firmy, która leży na terenie rezerwatu przyrody Las Sławkowski. W pobliżu przepływa rzeka Tepla, która jest źródłem wody dla miast leżących w dolnym jej biegu. Samo miasto Bečov jest wpisane na listę miejscowości zabytkowych. Wszystko to zobowiązuje firmę do tego, aby rozwijając swoją działalność, poświęcała dużo uwagi kwestiom środowiska naturalnego, wyszukiwała źródła możliwych zagrożeń, obniżała ryzyko wystąpienia skażeń poprzez środki zapobiegawcze oraz ograniczała do minimum negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie procesy prowadzone w zakładzie są certyfikowane zgodnie z ČSN EN ISO 9001 i Polityka jakości i środowiska wyraża się w strategii działalności firmy, która odzwierciedla podstawowy cel, którym jest osiągnięcie maksymalnie dużego obrotu przy poniesieniu optymalnych kosztów i zminimalizowaniu wpływu działalności produkcyjnej na środowisko naturalne. Kierownictwo firmy, świadome swojej pełnej odpowiedzialności za dalszy rozwój oraz przekonane, że zostanie to zrozumiane i przychylnie przyjęte przez wszystkich pracowników, kontrahentów i inne podmioty, chce realizować politykę jakości i środowiska poprzez konkretne programy, których celem jest realizacja następujących zadań: 1. Wprowadzenie na rynek produktów i zapewnianie usług o wysokim poziomie jakości. 2. Produkty będą dostępne w terminach wymaganych przez klienta. 3. Cena produktów i usług będzie odpowiadać właściwościom jakościowym i użytkowym. 4. Produkty i usługi będą zawsze zgodne z obowiązującym prawem, dotyczącym przede wszystkim bezpieczeństwa i będą wywierać minimalny negatywny wpływ na środowisko naturalne w całej fazie swojego cyklu życia. 5. Zgodnie z charakterem produktów i usług, udzielane będą dokładne i jasne informacje dotyczące właściwości, bezpiecznego użytkowania i sposobie utylizacji po upływie okresu życia. 6. Stwarzanie warunków wzajemnego porozumienia i pomiaru zadowolenia klientów w celu zrozumienia ich oczekiwań oraz stałego doskonalenia produktów. TESTOWANIE PRODUKTÓW I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE Testowanie produktów Wpływ produktów na środowisko naturalne Produkty elektrotechniczne są testowane zgodnie z ČSN EN w państwowym laboratorium badawczym EZÚ Praha (AO 201). Jeśli normy europejskie są zharmonizowane z IEC, wystawia się na podstawie testów tych produktów międzynarodowe certyfikaty CB. Na podstawie udzielonej licencji produkty te są oznaczane odpowiednim znakiem. Na te produkty, w myśl ustawy nr 22/97 Dz.U. i rozporządzenia nr 17/2003 Dz.U., wydaje się deklarację zgodności. Produkty są wtedy oznaczone odpowiednim symbolem. Zaciski szeregowe RSA odpowiadają odporności sejsmicznej wg CSN IEC 980:1993 oraz normom pokrewnym. Wybrane produkty są ponadto certyfikowane także w zagranicznych laboratoriach (KEMA, Holandia; GOST-R, Rosja). W okresie fazy życia produktów: Produkty, przedstawione w tym katalogu, są wyprodukowane z materiałów, które nie mają negatywnego wpływu na żaden ze składników środowiska naturalnego, o ile są stosowane w warunkach, dla których zostały przetestowane oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Wymienionych produktów nie dotyczą podane w rozporządzeniu nr 352/2005 Dz.U., wytyczne dotyczące zasad postępowania z urządzeniami elektrycznymi oraz z odpadami elektrycznymi. Pomimo to, ELEKTRO jako producent oświadcza, że produkty spełniają limity niebezpiecznych substancji, podanych w załączniku 5 tego rozporządzenia. Po upływie okresu życia - utylizacja produktów i opakowań: Metalowe części produktów - można wykorzystać materiał za pośrednictwem uprawnionych osób, zgodnie z ustawą o odpadach nr 185/2001 Dz.U. w obowiązującym brzmieniu. Elementy z tworzywa po demontażu można wykorzystać materiał, zgodnie z ustawą o odpadach nr 185/2001 Dz.U. Objaśnienie oznaczeń używanych na elementach z tworzywa: PP - polipropylen, PA - poliamid, PE - polietylen, PS - polistyren. Opakowania spełniają wymogi dotyczące wprowadzania opakowań do obrotu, określone w ustawie nr 477/2001 Dz.U. w obowiązującym brzmieniu. Jeżeli nie są zanieczyszczone, można z nimi postępować zgodnie z oznaczeniami podanymi na opakowaniu. 1

4 WARUNKI HANDLOWE Dystrybucja produktów Oferowane produkty elektrotechniczne można nabyć za pośrednictwem sieci hurtowni elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy Państwa hurtownia nie oferuje asortymentu firmy ELEKTRO lub oferuje go w ograniczonym zakresie, produkty można nabyć bezpośrednio w firmie ISTPOL Terminy dostaw Większość produktów, zamieszczonych w tym katalogu wysyłamy natychmiast. Przy zamówieniu niestandardowej (większej) ilości produktów, zwłaszcza z grupy zacisków słupowych, termin dostawy określa się umownie, zazwyczaj nie przekracza on 2 tygodni. Zamówiony towar, zarówno w paczkach, jak i na paletach, jest dostarczany w ciągu 2-3 dni roboczych od wysyłki w dowolne miejsce na terenie Polski. Ceny Ceny wszystkich produktów katalogowych są podane w cenniku, który dostępny jest na życzenie klienta. Zamówienia W zamówieniu należy podać specyfikację produktu, podaną w niniejszym katalogu. Przez specyfikację rozumie się numer katalogowy i nazwę produktu, ilość sztuk. Przykład: A131111, zacisk szeregowy RSA 4 A, 200 szt. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaokrąglenia zamówionej ilości produktów do wielokrotności ilości produktu w opakowaniu, podanej w katalogu lub w cenniku. Pakowanie, transport Produkty pakowane są do papierowych pudełek lub w folię termokurczliwą. Niektóre rodzaje osprzętu są pakowane w woreczki PE. Ilości w poszczególnych opakowaniach są podane w katalogu. Do wysyłki używamy kartonowych pudełek, ewentualnie metalowych lub drewnianych palet, ich użycie zależy od rodzaju transportu. Jeżeli zamawiający nie zapewni własnego transportu, dostawca wyśle towar za pośrednictwem firmy przewozowej w dowolne, wyznaczone przez klienta miejsce na terenie Polski, bez opłat, o ile wartość zamówienia przekroczy kwotę 1000 zł netto. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 1000 zł netto, odbiorca pokrywa koszty transportu w ustalonej kwocie. Odbiór towaru Jeżeli klient korzysta z transportu własnego, jakościowy i ilościowy odbiór towaru następuje u dostawcy. W pozostałych przypadkach odbiór towaru następuje u odbiorcy. Warunki gwarancji O ile nie podano inaczej, okres gwarancji na wszystkie produkty wynosi 24 miesiące od dnia dostawy, przy spełnieniu warunków przechowywania. Przechowywanie Produkty, zamieszczone w ofercie handlowej należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w normalnym środowisku, w temperaturach od +5 C do +40 C i przy maksymalnej wilgotności względnej 60%. DORADZTWO I PREZENTACJA Katalog produktów i karty katalogowe Katalog produktów i karty katalogowe są dostępne dla klientów w formie drukowanej. Dane zamieszczone w tych katalogach są przeznaczone dla wszystkich grup klientów. Katalogi są dostępne u naszych dystrybutorów hurtowych, podczas szkoleń itp. Można je również zamawiać bezpośrednio w firmie ISTPOL. Katalogi wydawane są w języku czeskim, angielskim i polskim. Reklama ELEKTRO regularnie uczestniczy w największych targach elektrotechnicznych w Czechach i na Słowacji (AMPER i ELOSYS). Przed tymi targami przygotowuje nowe katalogi oraz nowości produkcyjne. Regularnie prezentuje firmę w największych hurtowniach, podczas spotkań projektantów i fachowców z branży elektrotechnicznej, organizowanych przez specjalistyczne agencje. Karty katalogowe są drukowane dwustronnie, w formacie A4 i przedstawiają zawsze konkretny produkt. Wszelkie katalogi i karty katalogowe dostarczamy gratis użytkownikom korzystającym z produktów ELEKTRO. Materiały udostępniamy bezpłatnie również studentom kierunków elektrotechnicznych lub maszynowych. Strona internetowa Użytkownik strony internetowej ma możliwość zapoznania się z kompletnym asortymentem firmy ELEKTRO. Regularna aktualizacja strony daje gwarancję, że podane tu informacje są zawsze prawidłowe i w danej chwili odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Przy pomocy internetu można także zamówić dokumentację techniczną, prosić o informacje i przesyłać swoje uwagi. Portal internetowy ELEKTRIKA.CZ ELEKTRO jest partnerem portalu internetowego ELEKTRIKA.CZ W portalu tym prezentowane są nie tylko fachowe artykuły na temat nowości i innowacji, ale także regularne krótkie aktualności dotyczące szkoleń dla projektantów i innych akcji dla klientów. Doradztwo osobiste Telefonując lub kontaktując się z działem marketingu i przy wsparciu technicznym firmy ISTPOL można uzyskać dodatkowe informacje i materiały, które nie są częścią standardowej dokumentacji katalogowej lub wówczas gdy występują pytania i niejasności co do produktów i wyrobów. 2

5 PROGRAM PRODUKCYJNY GŁÓWNY PROGRAM PRODUKCYJNY Produkcja części i komponentów elektrotechnicznych Firma ELEKTRO jest znaczącym czeskim producentem elektrotechnicznego osprzętu łączeniowego - zacisków szeregowych z wyposażeniem, zacisków uziemiających, ekwipotencjalnych i rozgałęźnych listew zaciskowych, listew zaciskowych do słupów oświetleniowych i innego elektrotechnicznego osprzętu mocującego. Produkcja tych elementów stanowi główny program produkcyjny firmy. Wszelkie informacje o osprzęcie elektrotechnicznym znajdują się w niniejszym katalogu, a w wersji rozszerzonej na stronie internetowej DODATKOWY PROGRAM PRODUKCYJNY Produkcja przegubów kątowych, wytłaczanie metali i tworzyw sztucznych, produkcja metalowa Przeguby kątowe produkujemy w wersjach seryjnych i nietypowych, w różnych rozmiarach. Elementy te są wykorzystywane przeważnie w przemyśle motoryzacyjnym (produkty dostępne są w oddzielnym katalogu). W ramach wolnych mocy podczas wykonywania głównego programu produkcyjnego oferujemy: wytłaczanie i wtryskiwanie tworzyw sztucznych, wytłaczanie metali na zimno oraz produkcję materiałów połączeniowych, zwłaszcza śrub.* Obróbka powierzchni metali w procesie galwanizacji Na nowoczesnej automatycznej linii wykonujemy obróbkę powierzchni metali poprzez galwanizację w następujących kombinacjach: cynk + pasywacja żółta lub niebieska, cynk + pasywacja żółta + kobalt oraz nikiel. Obróbka powierzchni odbywa się na linii, która umożliwia seryjne powlekanie metalem w bębnach lub w pozycji wiszącej; można powlekać elementy o maksymalnych wymiarach 1000 x 600 x 200 mm (długość / wysokość / szerokość).* * Zapytania o współpracę analizujemy indywidualnie, w zależności od możliwości technologicznych. Spis treści katalogu elektrotechnicznego osprzętu połączeniowego Tabela zbiorcza kodów zamówieniowych złączek i ekwipotencjalnych listew zaciskowych...4 Złączki typu RSA...6 Złączki silnoprądowe BNP...10 Złączki typu RSA PE, RSA PEN...12 Uniwersalne złączki serii OTL / Złączki listwowe BKS... Złączki piętrowe typu RSA / EURO D...20 Złączki bezpiecznikowe RSP / Listwy zaciskowe bezpiecznikowe 1106-F...22 Złączki specjalne - z warystorem, rozłączające, czujnikowe i do członów sterowniczych...26 Złączki bezśrubowe - typ EURO Q...28 Złączki transformatorowe BTF...29 Akcesoria do złączek RSA...30 Osprzęt elektrotechniczny mocujący i inny...33 Złączki szynowe serii PP...34 Złączki redukcyjne SR...35 Osprzęt elektrotechniczny mocujący i inny...36 Złączki skrętne IDEAL...37 Profile ochronne...38 Oznaczniki i narzędzia do oznaczania...38 Elementy uziemienia i listwy ekwipotencjalne EPS...43 Listwy zaciskowe rozgałęźne PS, SN, SPE...48 Złączki przelotowe izolowane HPS...50 Listwy zaciskowe rozgałęźne HVS...52 Listwy zaciskowe do słupów oświetleniowych...53 Płyty przepustowe MC, LMC

6 TABELA ZBIORCZA NUMERÓW KATALOGOWYCH ZŁĄCZEK Tabela zbiorcza numerów katalogowych Złączki RSA RSA 2,5 A RSA 4 A RSA 6 A RSA 10 A RSA A RSA 35 A RSA 70 A biały A A A A A 11 A A jasnoniebieski A A A A A 1126 A A ciemnoniebieski A A A A A 1136 A A brązowy GOBI A A A A A 1146 A A brązowy czekoladowy A A A A A 1156 A A czerwony A 1211 A 1311 A 1411 A 1511 A 16 A 1711 A 1811 pomarańczowy A A A A A 1176 A A czarny A A A A A 1186 A A fioletowy A A A A A 1196 A A szary A A A A A 12 A A zielony A A A A A A A żółty A A A A A A A Złączki typu RSA PE, RSA PEN RSA PE 2,5 A RSA PE 4 A RSA PE 6 A RSA PE 10 A RSA PE A RSA PE 35 A RSA PEN 70 A A A A A A 5611 A A Złączki bezpiecznikowe RSP 4 RSP 4-LED RSP 4-LED/24-48V RSP A 4 A A A A Złączki silnoprądowe listwowe BNP BNP 70 - płaski mostek BNP 95 - płaski mostek BNP płaski mostek BNP płaski mostek BNP płaski mostek BNP obniżony mostek brązowy GOBI J J J J J J J szary J J J J J BNP obniżony mostek Uniwersalne złączki OTL - jednotorowe i jednotorowe rozgałęźne OTL 50 OTL 95 OTL 120 OTL 150 OTL 240 OTL 300 Jednotorowa szara T T T T T T R Jednotorowa, rozgałęźna szara T T T T T Jednotorowa niebieska T B T B T B T B T B T RS Jednotorowa, rozgałęźna niebieska T B T B T B T B T B - Jednotorowa zielono-żółta T YG T YG T YG T YG T YG T KVR Jednotorowa, rozgałęźna zielono-żółta T YG T YG T YG T YG T YG - 4

7 TABELA ZBIORCZA NUMERÓW KATALOGOWYCH ZŁĄCZEK I LISTEW EKWIPOTNCJALNYCH LISTEW ZACISKOWYCH Złączki szeregowe piętrowe RSA 2,5A/P3 EURO D4 EURO Z2,5 EURO W2,5 RSA 2,5A P3H A EURO D4/P2H A EURO Z2,5/P3 A EURO W2,5/P3H A RSA 2,5A P3V2 A EURO D4/P2V2 A EURO Z2,5 LED LN A EURO W2,5/P3H-PE A RSA 2,5A P3V3 A EURO D4/LED A EURO Z2,5 LED LN A Złączki szeregowe z warystorem EURO D4/P1-2 A EURO Z2,5 LED LP A EURO Z2,5 LED LP A Złączki szeregowe rozgałęźne Złączki szeregowe do przewodów neutralnych Tabela zbiorcza numerów katalogowych RSA 4 AV EURO T EURO N RSA 4 AV-250 (szary) S RSA 4 AV-24 (pomarańczowy) S EURO T2,5 A EURO N4 A Złączki szeregowe bezśrubowe EURO Q EURO PE Q EURO Q/1+2 EURO Q2,5 (szary) A EURO PE Q2,5 A EURO Q2,5/1+2 (szary) A EURO Q2,5 (niebieski) A EURO PE Q4 A EURO Q2,5/1+2 (niebieski) A EURO Q4 (szary) A EURO PE Q6 A EURO Q4 (niebieski) A EURO Q6 (szary) A EURO Q6 (niebieski) A Złączki szeregowe bezśrubowe EURO PE Q/1+2 EURO Q/2+2 EURO PE Q/2+2 EURO QD/P2H EURO PE Q2,5/1+2 A EURO Q2,5/2+2 (szary) A EURO PE Q2,5/2+2 A EURO QD2,5/P2H (szary) A EURO Q2,5/2+2 (niebieski) A EURO QD2,5/P2H (niebieski) A Ekwipotencjalne listwy zaciskowe EPS 1 EPS 2 EPS 3 EPS 3 v KO 100 E z pokrywą I z pokrywą I z pokrywą - z pokrywą - bez pokrywy I bez pokrywy I bez pokrywy I bez pokrywy I

8 ZŁĄCZKI RSA Złączki szeregowe typu RSA Zastosowanie Złączki RSA są przeznaczone do łączenia obwodów elektrycznych niskiego napięcia przy pomocy przewodów miedzianych sztywnych i elastycznych, jak również aluminiowych. Rozmiary dopuszczalnych przewodów mieszczą się w zakresie od 0,15 mm 2 do 95 mm 2. Przewody elastyczne nie muszą być zakończone tulejką. Złączkę można stosować zgodnie z ČSN wyd. 3 w środowisku z oddziaływaniem zewnętrznym AB 7, AF 2, a wybrane złączki także w środowisku z oddziaływaniem zewnętrznym wg AG 2 i AH 2. Złączki RSA 2,5 A do RSA 35 A przeszły badanie środowiskowe do temperatury otoczenia -40 C. Wybrane złączki są badane pod kątem wytrzymałości sejsmicznej według ČSN IEC 980:1993 oraz norm pokrewnych i zgodnie z certyfikatem GOST R. Zaciski szeregowe RSA są przeznaczone do użycia we wszystkich segmentach przemysłu elektrotechnicznego, włącznie z najbardziej wymagającymi zastosowaniami. Przy użyciu w złączkach przewodów aluminiowych, należy postępować zgodnie z informacją techniczną TNI Normy, według których bada się złączki ČSN EN , , ČSN EN i IEC , (certyfikaty CB) ČSN IEC 980:1993 (badanie wytrzymałości sejsmicznej) TP (wcześniej ČSN) (badanie przewodów Al) Konstrukcja mocowania przewodu We wszystkich typach do mocowania przewodu wykorzystuje się stalową klamrę, galwanizowaną ZnCrCo. Śruby W złączkach RSA 2,5 A do RSA 35 A zastosowano śruby z uniwersalną główką - można używać wkrętaka płaskiego lub krzyżakowego typu PH. W zależności od rozmiaru zacisku zaleca się użycie wkrętaków o różnych wielkościach (producent złączek oferuje profesjonalne narzędzia, zalecane do prac z zaciskami RSA, włącznie ze specjalnie przygotowanymi bitami). Złączki RSA 70 A mają śruby z sześciokątnym otworem do dokręcania przy użyciu klucza sześciokątnego. Śruby są zrobione ze stali, galwanizowanej ZnCrCo. Przy użyciu zalecanych narzędzi i właściwego momentu siły docisku dostawca gwarantuje, że śruby nie ulegną uszkodzeniu nawet przy wielokrotnym dokręcaniu. Obudowa izolacyjna We wszystkich typach obudowa izolacyjna jest wykonana z poliamidu PA 6, palność V0 wg UL 94, bez chlorowców i jest badana rozżarzonym drutem 960 C. Podstawowym kolorem obudowy izolacyjnej jest kolor biały. Oprócz tego koloru dostępnych jest jeszcze jedenaście kolorów we wszystkich typach złączek RSA. Mocowanie na listwie DIN Złączki można mocować do stalowych listew nośnych TH 15, TH 35x7,5, TH 35x15 (typ RSA 6 A, RSA 10 A, RSA 35 A i RSA 70 A można mocować wyłącznie na TH 35x15 i TH 35x7,5). Łączenie Złączki, sąsiadujące ze sobą w szeregu, można łączyć ze sobą przy pomocy zworek śrubowych (od dwu- do dziesięciotorowych dla typów RSA 4 A do RSA 10 A; dwu- i trzytorowych dla typów RSA A do RSA 35 A i dwutorowych dla typu RSA 70 A) lub przy pomocy grzebienia łączeniowego (RSA 4 A bez przegrody). Z powodu możliwości wystąpienia zwarcia niezbędne jest zastosowanie przekładek środkowych lub końcowych ze złączkami RSA 4 A, RSA 6 A i RSA 10 A. Zacisk szeregowy RSA 2,5 A łączy się wyłącznie przy pomocy dostarczonych mostków grzebieniowych (2, 3 i 4-torowych) umożliwiających łączenie w nieskończony szereg, wkładanych od góry między sprężynę dociskową, a mostek połączeniowy. Montaż odbywa się przez proste wsunięcie grzebienia do sprężyny złączki, co znacznie przyspiesza ich łączenie. Do demontażu zaleca się użycie wkrętaka. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Gwarantuje się stopień ochrony IP 20 dla typów RSA 2,5 A do RSA 35 A. W typie RSA 35 A należy jednak po osiągnięciu stopnia ochrony IP 20 wykorzystać wyposażenie dodatkowe - boczną pokrywę w przypadku, gdy w zacisku nie ma przewodu lub gdy podłączono przewód o przekroju 10 mm 2 lub mniejszy w innym przypadku zacisk ma stopień ochrony IP 10. Zacisk szeregowy RSA 70 A ma stopień ochrony IP 10. Zaciski szeregowe RSA 2,5 A, RSA 4 A i RSA A mają zagwarantowany stopień ochrony IP 20 także przy połączeniu zworkami śrubowymi lub mostkami grzebieniowymi, o ile grzebienie te są zakończone końcówką dostarczaną standardowo. Mostki grzebieniowe RSA 2,5 A mają stopień ochrony IP 20 bez zmian także przy zastosowaniu grzebienia wsuwanego. Dla typu RSA 4 A przy użyciu górnego mostka grzebieniowego nie gwarantuje się żadnego stopnia ochrony. Dla typów RSA 6 A i RSA 10 A przy połączeniu górną zworką gwarantuje się stopień ochrony IP 20, o ile połączenie jest zakończone przegrodą. Oznaczanie Zaciski szeregowe RSA i RSA PE można oznaczać przy pomocy standardowego paska znakującego RSA / RVA, dostarczanego przez producenta. Oprócz tego, zaciski można oznaczać standardowymi etykietami, oferowanymi także przez innych dostawców zacisków szeregowych lub ogólnie dostawców i producentów elementów oznaczeniowych dla branży elektrotechnicznej. Istnieje kilka metod opisywania elementów oznaczeniowych, wkładanych do zacisków RSA. Taśmę oznaczeniową RSA / RVA można na zamówienie opisać bezpośrednio u dostawcy, można ją opisać na ploterze, oznaczyć specjalną folią samoprzylepną, którą można zadrukować na zwykłej drukarce lub samoprzylepnymi cyframi. Standardowe etykiety można opisać na większości zwykłych ploterów atramentowych. Więcej informacji o opisywaniu i oznaczaniu znajduje się w rozdziale Elementy oznaczeniowe w tym katalogu. 6

9 RSA 2,5 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 24 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 750 ~ ; 830 = Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 2,5 Zakres przekroju mocowanych przewodów [mm 2 ] Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 0,2 2,5 0,15 1,5 2x (0,2 1) 2x (0,2 1) Szerokość / wysokość / długość [mm] 5 / 40,5 / 41,5 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 300 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,4 0,6 Długość odizolowania przewodu [mm] min. 6,5 Zalecana długość tulejki [mm] 7 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 2,6 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 0 / 0,5 x 3 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 100 / 7 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (pokryta galwanicznie Sn) / sprężyna nierdzewna Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr - zwora) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1211 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Złączki szeregowe typu RSA Akcesoria Grzebienie połączeniowe 2-torowe C torowe C torowe C Przegrody Końcowe (dwanaście kolorów) Środkowe (dwanaście kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. RSA 4 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 32 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 4 Zakres przekroju mocowanych przewodów [mm 2 ] Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 0,5 6 0,5 4 3 x (0,5 1); 2 x 1,5 3 x (0,5 1); 2 x 1,5 Szerokość / wysokość / długość [mm] 6,6 / 39 / 41,5 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 480 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 9,5 Zalecana długość tulejki [mm] 10 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 3,6 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 0 / 0,5 x 3 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 100 / 9,6 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1311 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Złączki górne Tabliczka Osłonki Przegrody (12 kolorów) Mostek grzebieniowy 2-tor. C C tor. C G tor. G Końcowe C tor. C tor. C tor. G Środkowe 4-tor. C tor. C tor. C tor. C Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. 7

10 Złączki szeregowe typu RSA RSA 6 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 41 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 6 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] Cu (L-przewód elastyczny) Cu (D, L) 0,5 10 0,5 6 2, x (0,5 1,5) 3 x (0,5 1,5) 2 x 2,5 Szerokość / wysokość / długość [mm] 8 / 45,2 / 50 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 720 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,8 Długość odizolowania przewodu [mm] 12 Zalecana długość tulejki [mm] 12 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 4 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 100 / 14,2 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (powlekana galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1411 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Tabliczka Zwarciowy łącznik Przegrody 2-tor. C tor. C C G ZP 6 A: C Końcowe (12 kolorów) 3-tor. C tor. C Gniazdo ZP 6 A: C Środkowe (12 kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. RSA 10 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 57 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 10 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] Cu (L-przewód elastyczny) Cu (D, L) 1,5 1,5 10 2,5 3 x (1 2,5) 3 x (1 2,5) 2 x 4 Szerokość / wysokość / długość [mm] 10 / 45,2 / 50 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 1200 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 1,2 Długość odizolowania przewodu [mm] 12 Zalecana długość tulejki [mm] 12 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 5 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 50 / 19,1 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (powlekana galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1511 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Tabliczka Przegrody 2-tor. C tor. C C G Końcowe (12 kolorów) 3-tor. C tor. C Środkowe (12 kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. 8

11 RSA A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 76 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 1,5 25 1,5 2,5 2 x (1,5 6); 3 x (1,5 4) 2 x (1,5 6); 3 x (1,5 4) Szerokość / wysokość / długość [mm] 12,1 / 51,5 / 53 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 1920 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby 2 Długość odizolowania przewodu [mm] 9,5 Zalecana długość tulejki [mm] 10 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 7 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 50 / 27 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (powlekana galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A 11 jasnoniebieski A 1126 ciemnoniebieski A 1136 brązowy GOBI A 1146 brązowy czekoladowy A 1156 czerwony A 16 pomarańczowy A 1176 czarny A 1186 fioletowy A 1196 szary A 12 zielony A żółty A Złączki szeregowe typu RSA Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Tabliczka Przegrody 2-torowe C 7111 C G Końcowe (dwanaście kolorów) 3-torowe C 7211 Środkowe (dwanaście kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. RSA 35 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 125 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 35 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 2, , x (2,5 ); 3 x (2,5 10) 2 x (2,5 ); 3 x (2,5 10) Szerokość / wysokość / długość [mm],5 / 58,9 / 65 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 4200 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 2,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 15 Zalecana długość tulejki [mm] 15 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 9,5 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 2 / 1 x 5,5 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 54,7 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid(PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (powlekana galwanicznie Sn) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1711 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Tabliczka G torowe C C Osłonka boczna 3-torowe C G Przegrody Końcowe (dwanaście kolorów) Środkowe (dwanaście kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. 9

12 RSA 70 A Parametry techniczne Wersja Złączki szeregowe typu RSA Prąd znamionowy [A] 192 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 70 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] x (10 25) 2 x Szerokość / wysokość / długość [mm] 24,4 / 85 / 70 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 8400 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 6 Długość odizolowania przewodu [mm] 18 Klucz sześciokątny (inbus) 6 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 10 / 139 Akcesoria Złączki 2-torowe C Tabliczka G Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1811 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A SZEREGOWE ZŁĄCZKI SILNOPRĄDOWE BNP Złączki silnoprądowe listwowe BNP Złączki silnoprądowe służą do łączenia przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi. Przy użyciu akcesoriów (zaciski typu V, przejściówki typu V) można podłączyć przewody bez końcówek oczkowych. Złączki BNP są przeznaczone do łączenia obwodów elektrycznych przy pomocy przewodów miedzianych do maksymalnego przekroju 240 mm². Złączki można montować na listwach DIN TH 35x7,5 i TH 35x15. Same złączki składają się z korpusu izolacyjnego (materiał PA 6.6, palność V0 wg UL 94, testowany rozżarzoną pętlą wg EN , 960 C), miedzianego mostka połączeniowego niklowanego galwanicznie oraz elementów stalowych, cynkowanych galwanicznie (śrub, podkładek). Przewody z końcówkami oczkowymi mocuje się pod podkładką śruby przy pomocy klucza nasadowego albo nastawnego. Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu śruby w mostku są obrócone, podczas montażu należy je odwrócić. Złączki silnoprądowe BNP są oferowane bez obudowy, ale można ją dokupić. Złączki można stosować przy temperaturze zewnętrznej w zakresie od -30 C do +150 C. Produkty z tej grupy posiadają znak, są testowane zgodnie z normą IEC i IEC Podłączenie przewodów z końcówkami oczkowymi Do łączenia przewodów z końcówkami oczkowymi używa się dwóch wersji złączek BNP: Płaski mostek - z płaskim mostkiem (o wymiarach znamionowych 70, 95, 120, 150 i 240 mm²) - z obniżonym mostkiem (o wymiarach znamionowych 120 i 150 mm²) Wyposażenie dodatkowe do złączek: - boczna ścianka (boczna przegroda, oddzielająca dwie sąsiednie złączki BNP) - podwójna zworka (w trzech rozmiarach, różni się średnicą otworu) - pokrywa górna (zabezpieczająca przed dotknięciem) Obniżony mostek Podłączenie przewodów przy pomocy zacisku typu V Jeżeli używamy przewodów bez końcówek oczkowych, można je także stosować w złączkach BNP, należy jednak skorzystać z dodatkowych akcesoriów - przejściówki typu V i zacisku typu V. Przejściówkę typu V można stosować zarówno ze złączką BNP z płaskim mostkiem, jak i ze złączką BNP z obniżonym mostkiem (wyłącznie typ BNP 120, 150). Zasadnicza różnica polega na tym, że przy nałożeniu przejściówki typu V i zacisku typu V na złączkę BNP z płaskim mostkiem, nie można już zastosować pokrywy górnej, natomiast na złączkę BNP z obniżonym mostkiem, rozbudowaną o przejściówkę typu V i zacisk typu V można nałożyć pokrywę ochronną. Boczną przegrodę i zworkę można zastosować także w złączkach BNP, na które nałożono przejściówkę typu V i zacisk typu V. Ważna informacja: Przejściówka typu V i zacisk typu V nie są częścią złączki BNP. Elementy te należy zamówić osobno do odpowiedniej złączki, jako wyposażenie dodatkowe. 10

13 ZŁĄCZKI SILNOPRĄDOWE LISTWOWE BNP Złączki silnoprądowe listwowe z płaskim mostkiem Parametry techniczne BNP 70 BNP 95 BNP 120 BNP 150 BNP 240 Prąd znamionowy [A] Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] Szerokość / wysokość / długość złączki [mm] 42 / 60 / / 60 / / 65 / / 65 / / 65 / 105 Szerokość / wysokość / długość Ms mostka złączki [mm] 25 / 3 / / 4 / / 5 / / 6 / / 8 / 90 Maks. przekrój podłączonego przewodu Cu [mm 2 ] Wytrzymałość elektryczna [kv] Wytrzymałość zwarciowa [A] Moment dokręcenia śruby [Nm] Śruba mocująca M8 M8 M10 M10 M12 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 5 / / / / / 375 Testowanie IEC IEC IEC IEC IEC BNP 70 BNP 95 BNP 120 BNP 150 BNP 240 brązowy GOBI J J J J J szary J J J J J Złączki silnoprądowe listwowe BNP Złączki silnoprądowe listwowe z obniżonym mostkiem Parametry techniczne BNP obniżony mostek BNP obniżony mostek Prąd znamionowy [A] Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] Szerokość / wysokość / długość złączki [mm] 42 / 42,5 / / 42,5 / 105 Maks. przekrój podłączonego przewodu [mm 2 ] Wytrzymałość elektryczna [kv] 3 3 Wytrzymałość zwarciowa [A] Moment dokręcenia śruby [Nm] Śruba mocująca M10 M10 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 5 / / 265 Testowanie IEC IEC (brąz GOBI) J J Akcesoria BNP Zastosowanie Opakowanie (szt.) / masa (g) Pokrywa BNP 70, BNP 95, BNP 120, BNP 150, BNP 240 G / 77 Uchwyt z tworzywa Do mocowania na listwie DIN TS 35 J (brąz GOBI) J (szary) 1 / 26 Ścianka boczna BNP 70, BNP 95, BNP 120, BNP 150, BNP 240 B / 24 Przejściówka typu V BNP 120, BNP 150 ( otworu 11mm) BNP 240 ( otworu 12 mm) K K / 43 5 / 41 Łącznik BNP 70, BNP 95 ( otworu 9 mm) BNP 120, BNP 150 ( otworu 11 mm) BNP 240 ( otworu 12 mm) C C C / 55 5 / 50 5 / 36 Zacisk typu V ( 240 mm²) BNP 120, BNP 150, BNP 240 K / 66 11

14 ZACISKI SZEREGOWE RSA PE, RSA PEN Zastosowanie Produkty te przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych w układach TN-C, TN-S. Ich konstrukcja opiera się na przewodzącym połączeniu przewodu ochronnego z listwą nośną TH 35x7,5 i TH 35x15 stalową, powleczoną galwanicznie ZnCr. Połączenie przewodzące gwarantuje styk, pod warunkiem przestrzegania instrukcji montażu, dostarczonej razem z produktem. Wszystkie typy zacisków RSA PE mają takie same wymiary (długość i wysokość) jak podstawowe typy zacisków RSA. Zaciski są testowane zgodnie z normą ČSN EN Zaciski szeregowe typu RSA PE Konstrukcja Konstrukcja zacisków szeregowych tego typu jest podobna do podstawowych zacisków RSA. Izolowany korpus, w odróżnieniu od podstawowych typów, składa się z dwóch kolorowych części, zielonej i żółtej. Zacisk jest dzięki temu zamknięty z obu stron. Integralność obu części zacisku zapewniają odpowiednie trzpienie lub w ulepszonych typach specjalne zapadki. Połączenie przewodzące z listwą Połączenie przewodzące z listwą DIN jest zapewnione dzięki stykowi szczękowemu, który dociska się przy pomocy środkowej śruby, umieszczonej pomiędzy bocznymi śrubami, służącymi do dociśnięcia przewodu. Listwy nośne można wykorzystać jako listwy zaciskowe w funkcji PEN wyłącznie w przypadku, jeżeli listwa jest wykonana z materiału Cu, a średnica przewodu Cu wynosi 10 mm² i więcej. Listwę stalową, ocynkowaną galwanicznie i pasywowaną chromianem można wykorzystać wyłącznie w funkcji PE. RSA PE 2,5 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 2,5 Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 0,2 2,5 0,15 1,5 2x (0,2 1) 2x (0,2 1) Szerokość / wysokość / długość [mm] 7 / 40,5 / 48 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 300 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,4 0,6 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 6,5 Zalecana długość tulejki [mm] 7 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 2,6 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 0 / 0,5 x 3 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 24 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr zwora) zielono-żółta A

15 RSA PE 4 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 4 Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 0,5 6 0,5 4 3 x (0,5 1); 2 x 1,5 3 x (0,5 1); 2 x 1,5 Szerokość / wysokość / długość [mm] 7,4 / 39,4 / 48 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 480 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,5 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 9,5 Zalecana długość tulejki [mm] 10 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 3,6 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 0 / 0,5 x 3 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 26 Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów zielono-żółta A Część przewodząca Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Część mocująca Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) Zaciski szeregowe typu RSA PE RSA PE 6 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 6 Al (D-drut) 0,5 10 0,5 6 2,5 10 Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] Cu (D, L) 3 x (0,5 1,5) 3 x (0,5 1,5) 2 x 2,5 Szerokość / wysokość / długość [mm] 8 / 44,4 / 50 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 720 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śrub [Nm] 0,8 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 12 Zalecana długość tulejki [mm] 12 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 4 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 32,6 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) zielono-żółta A

16 RSA PE 10 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 10 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] Cu (D, L) 1,5 1,5 10 2,5 3 x (1 2,5) 3 x (1 2,5) 2 x 4 Szerokość / wysokość / długość [mm] 10 / 44,4 / 50 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 1200 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Zaciski szeregowe typu RSA PE Moment dokręcenia śrub [Nm] 1,2 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 12 Zalecana długość tulejki [mm] 12 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 5 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 38,7 Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów zielono-żółta A Część przewodząca Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Część mocująca Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) RSA PE A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 1,5 25 1,5 2,5 2x (1,5 6); 3x (1,5 4) 2x (1,5 6); 3x (1,5 4) Szerokość / wysokość / długość [mm] 12,1 / 50,5 / 53 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 1920 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 2 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 9,5 Zalecana długość tulejki [mm] 10 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 7 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 45 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) zielono-żółta A

17 RSA PE 35 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 35 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 2, , x (2,5 ); 3 x (2,5 10) 2 x (2,5 ); 3 x (2,5 10) Szerokość / wysokość / długość [mm],5 / 57 / 65 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 4200 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śrub [Nm] 2,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 15 Zalecana długość tulejki [mm] 15 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 9,5 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 2 / 1 x 5,5 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) Wersja 20 / 73,2 Obudowa izolacyjna Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów zielono-żółta A Część przewodząca Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Część mocująca Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) Zaciski szeregowe typu RSA PE RSA PEN 70 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 70 Cu (L-linka Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] x (10 25) 2 x Szerokość / wysokość / długość [mm] 24 / 85 / 70 Wytrzymałość elektryczna [kv] 3,5 Wytrzymałość zwarciowa [A] 8400 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 6 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 2 Długość odizolowania przewodu [mm] 18 Klucz sześciokątny (inbus) 6 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 10 / 190 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) zielono-żółta A

18 UNIWERSALNE ZŁĄCZKI SZEREGOWE SERII OTL Uniwersalne złączki szeregowe serii OTL są przeznaczone do przewodów aluminiowych i miedzianych. Można je stosować do wszystkich typów przewodów Al lub Cu, o średnicach od 1 mm² do 300 mm². Znajdują one praktyczne zastosowanie w miejscach, w których następuje połączenie przewodów aluminiowych i miedzianych. W zaciskach OTL można umieścić nawet dwa lub trzy przewody miedziane w zależności od danego typu złączki. Stopień ochrony złączek OTL to IP 20. Uniwersalne złączki szeregowe serii OTL Zastosowany materiał Część izolacyjna uniwersalnych złączek serii OTL jest wykonana z poliamidu PA 66 (ZYTEL 101), palność V2, nie zawiera halogenów. Sama złączka jest wykonana z ocynkowanego aluminium. Złączka ma kształt profilu, a jej dolna część jest specjalnie wyfrezowana, aby zapobiec wysuwaniu się przewodu. Śruby wykonano z ocynkowanego aluminium, a część stykowa jest pokryta smarem. We łbie śruby wywiercono otwór, umożliwiający użycie sześciokątnego klucza. Maksymalna temperatura wynosi +80 C, a minimalna -25 C. Mocowanie przewodów i złączek Po zdjęciu izolacji należy przymocować przewód w złączce przy pomocy śruby. Śrubę dokręcamy kluczem sześciokątnym (inbus), o rozmiarze 4, 5 lub 6 w zależności od typu złączki. Część mocująca śruby ma specjalny kształt, umożliwiający lepsze dociśnięcie podłączanego przewodu. Same złączki można montować na listwie TS 35, natomiast typy o większych rozmiarach można przymocować przy pomocy śrub do płyty montażowej (patrz odpowiednie tabele z parametrami technicznymi). Złączki OTL mocuje się na listwie DIN przy pomocy klamer końcowych RSA L-35 lub RSA L-35/2 (większe przekroje). Złączki można oznaczać przy pomocy taśmy samoprzylepnej 10 mm, numer katalogowy J Testowanie, certyfikacja Seria produktów OTL jest certyfikowana przez fińskie laboratorium badawcze SGS Fimko zgodnie z EN :2003 i spełnia wymogi dyrektywy 2006/95/EC. Produkty mają znak, a deklaracje zgodności są dostępne w firmie ISTPOL.

19 UNIWERSALNE ZŁĄCZKI SZEREGOWE OTL - JEDNOPOLOWE Parametry techniczne OTL 50/1 OTL 95/1 OTL 120/1 Prąd znamionowy [A] Napięcie znamionowe izolacji [V] Szerokość / wysokość / długość [mm] 18 / 43 / / 51 / / 53 / 84 Zakres mocowanych przewodów Al, Cu [mm 2 ] 1, Stopień zanieczyszczenia OTL 50/1 OTL 95/1 OTL 120/1 OTL 150/1 Ilość biegunów / ilość pięter 1 / 1 1 / 1 1 / 1 Ilość punktów przyłączeniowych w złączce Łeb śruby inbus nr 5 inbus nr 5 inbus nr 5 Moment dokręcenia śruby [Nm] 1,5 (1,5-2,5 mm²) 5 (4-10 mm²) 12 (-50 mm²) 12 (6-25 mm²) 22 (35-95 mm²) 12 (-35 mm²) 22 ( mm²) Montaż listwa DIN listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba Masa (g) / opakowanie Parametry techniczne OTL 150/1 OTL 240/1 OTL 300/1 Prąd znamionowy [A] Napięcie znamionowe izolacji [V] Szerokość / wysokość / długość [mm] 31 / 54 / / 65 / / 74 / 89 Zakres mocowanych przewodów Al, Cu [mm 2 ] Stopień zanieczyszczenia Ilość biegunów / ilość pięter 1 / 1 1 / 1 1 / 1 Ilość punktów przyłączeniowych w złączce Łeb śruby inbus nr 5 inbus nr 6 inbus nr 6 Moment dokręcenia śruby [Nm] OTL 50/1 opakowanie (szt.) OTL 95/1 14 (25-50 mm²) 25 ( mm²) 30 ( mm²) opakowanie (szt.) 26 ( mm²) 55 ( mm²) OTL 120/1 Szara T T T Niebieska T B 30 T B 10 T B 15 Zielono-żółta T YG 30 T YG 10 T YG 15 Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid PA 66 Część mocująca Specjalne aluminium z ocynkowaną powierzchnią Montaż listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba śruba Masa (g) opakowanie (szt.) 30 ( mm²) 60 ( mm²) Uniwersalne złączki szeregowe serii OTL OTL 240/1 / opakowanie OTL 150/1 opakowanie (szt.) OTL 240/1 opakowanie (szt.) OTL 300/1 Szara T T T R 6 Niebieska T B 5 T B 3 T SR 3 Zielono-żółta T YG 5 T YG 3 T KVR 3 opakowanie (szt.) OTL 300/1 Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid PA 66 Część mocująca Specjalne aluminium z ocynkowaną powierzchnią 17

20 UNIWERSALNE ZŁĄCZKI SZEREGOWE OTL - JEDNOPOLOWE, ROZGAŁĘŹNE Parametry techniczne OTL 50/1x2 OTL 95/1x2 OTL 120/1x2 OTL 150/1x2 OTL 240/1x2 Prąd znamionowy [A] 2 x 0 2 x x x x 425 Napięcie znamionowe izolacji [V] Szerokość / wysokość / długość [mm] 30 / 43 / / 51 / / 54 / / 54 / / 65 / 106 Zakres mocowanych przewodów Al, Cu [mm 2 ] 1, Uniwersalne złączki szeregowe serii OTL OTL 50/1x2 OTL 95/1x2 OTL 150/1x2 OTL 240/1x2 Stopień zanieczyszczenia Ilość biegunów / ilość pięter 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 Ilość punktów przyłączeniowych w złączce Łeb śruby inbus nr 5 inbus nr 5 inbus nr 5 inbus nr 5 inbus nr 6 Moment dokręcenia śruby [Nm] 1,5 (1,5-2,5 mm²) 5 (4-10 mm²) 12 (-50 mm²) 12 (6-25 mm²) 22 (35-95 mm²) 12 (-35 mm²) 25 ( mm²) 14 (25-50 mm²) 30 ( mm²) 26 ( mm²) 55 ( mm²) Montaż listwa DIN listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba Masa (g) / opakowanie (szt.) Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid PA 66 Część mocująca UNIWERSALNE ZŁĄCZKI SZEREGOWE OTL - WIELOPOLOWE OTL 50/1x2 OTL 95/1x2 OTL 120/1x2 OTL 150/1x2 OTL 240/1x2 Szara T T T T T Niebieska T B 15 T B 15 T B 5 T B 5 T B 3 Zielono-żółta T YG 15 T YG 15 T YG 5 T YG 5 T YG 3 Specjalne aluminium z ocynkowaną powierzchnią Parametry techniczne OTL /5x1 OTL 50/3x1 Prąd znamionowy [A] 5 x 82 3 x 0 Napięcie znamionowe izolacji [V] Szerokość / wysokość / długość [mm] 81 / 35 / / 43 / 49 Zakres mocowanych przewodów Al, Cu [mm 2 ] 1,5 1,5 50 Stopień zanieczyszczenia 3 3 Ilość biegunów / ilość pięter 5 / 1 3 / 1 OTL /5x1 OTL 50/3x1 Ilość punktów przyłączeniowych w złączce 10 6 Łeb śruby inbus nr 4 inbus nr 5 Moment dokręcenia śruby [Nm] 1,5 (1,5 mm²) 3,5 (2,5-6 mm²) 7 (10- mm²) 1,5 (1,5-2,5 mm²) 5 (4-10 mm²) 12 (-50 mm²) Montaż listwa DIN, śruba listwa DIN Masa (g) / opakowanie (szt.) OTL /5x1 opakowanie (szt.) OTL 50/3x1 Szara T T opakowanie (szt.) Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid PA 66 Część mocująca Specjalne aluminium z ocynkowaną powierzchnią 18

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Sięgamy wysoko System rozdziału energii unimes H 4000 A

Sięgamy wysoko System rozdziału energii unimes H 4000 A Sięgamy wysoko System rozdziału energii unimes H 4000 A Czy chcesz sięgać wysoko? Sercem każdego budynku jest system dystrybucji energii. System ten powinien prawidłowo rozprowadzać energię do każdego

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze sprzedaży

Zmiany w obszarze sprzedaży NR 3 (15) LIPIEC wrzesień 2010 ISSN 1898-6978 Kwartalnik FEGA Poland sp. z o.o. Kontrola stanu pracy wyłączników różnicowoprądowych firmy Eaton Moeller V 10 System obudów rozdzielczych firmy ABB V 14 Dławiki

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRAC KABLOWYCH WWW.ENERGOTYTAN.PL 2011/12

MECHANIZACJA PRAC KABLOWYCH WWW.ENERGOTYTAN.PL 2011/12 MECHANIZACJA PRAC KABLOWYCH WWW.ENERGOTYTAN.PL 011/1 SERWIS / WDROŻENIA Zajmujemy się sprzedażą, projektowaniem i serwisem wysoko wyspecjalizowanych narzędzi z sektora energetyki zawodowej. Naszą ofertę

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWANIE OPOROWE MOTORYZACJA AGD BUDOWNICTWO BUDOWA MASZYN ENERGETYKA

ZGRZEWANIE OPOROWE MOTORYZACJA AGD BUDOWNICTWO BUDOWA MASZYN ENERGETYKA ZGRZEWANIE OPOROWE MOTORYZACJA AGD BUDOWNICTWO BUDOWA MASZYN ENERGETYKA Spis treści Firma 1 Materiały do zgrzewania oporowego 4 Elektrody 7 Elektrody grzybkowe 7 Elektrody nasadkowe 8 Elektrody specjalne

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

KTS Katalog 2010/2011. Kablowe systemy nośne

KTS Katalog 2010/2011. Kablowe systemy nośne TS atalog 2010/2011 ablowe systemy nośne Witamy w naszym serwisie obsługi lienta Biuro obsługi lienta: (22) 101 14 00 / (22) 101 14 10 Nr faksu- zapytania/zamówienia: (22) 101 14 01/ (22) 101 14 02 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Rozdzielnice w izolacji gazowej SF 6 SafeRing 36/40,5 kv SafePlus 36/40,5 kv

Produkty średniego napięcia. Rozdzielnice w izolacji gazowej SF 6 SafeRing 36/40,5 kv SafePlus 36/40,5 kv Produkty średniego napięcia Rozdzielnice w izolacji gazowej SF 6 SafeRing 36/40,5 kv SafePlus 36/40,5 kv Spis treści Zastosowania rozdzielnicy SafeRing 36/40,5 kv... 3 Zastosowania rozdzielnicy SafePlus

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Nowe styczniki przemysłowe CTX firmy Legrand

Nowe styczniki przemysłowe CTX firmy Legrand NR 1 (17), styczeń marzec 2011 ISSN 1898-6978 Kwartalnik FEGA Poland sp. z o.o. Styczniki typu AF firmy ABB V 16 Nowe styczniki przemysłowe CTX firmy Legrand V 18 Nowe wersje programów wspomagających projektowanie

Bardziej szczegółowo

Złącza z serii IE-Line

Złącza z serii IE-Line październik grudzień 2007/nr 4 kwartalnik FEGA Poland Sp. z o.o. Złącza z serii IE-Line Rozruch i ochrona silnika UPSy General Electric Rozdział mocy w najlepszej formie: Rittal Ri4Power Zgodne z PN 60439-1

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5452. Nowości rynkowe. s. 7-13. Chemiczne źródła prądu. s. 41-45

ISSN 1895-5452. Nowości rynkowe. s. 7-13. Chemiczne źródła prądu. s. 41-45 www.el-plus.com.pl Nr 1/2014(28) ISSN 1895-5452 Nowości rynkowe s. 7-13 Chemiczne źródła prądu s. 41-45 Asfora Elegancja każdego dnia Centrum Obsługi Klienta 0 801 17 15 00 22 511 84 64 www.schneider-electric.com

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY. Kompletny system połączeń kablowych firmy NKT CABLES. Uniwersalne sterowniki silników produkcji firmy ABB

KABLE I PRZEWODY. Kompletny system połączeń kablowych firmy NKT CABLES. Uniwersalne sterowniki silników produkcji firmy ABB NR 2 (30), KWIECIEŃ CZERWIEC 2014 ISSN 1898-6978 TEMAT NUMERU KABLE I PRZEWODY Kompletny system połączeń kablowych firmy NKT CABLES V 14 Uniwersalne sterowniki silników produkcji firmy ABB V 16 Szyny wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe

Przemysłowe bramy segmentowe // DURATEC - przeszklenie z tworzywa sztucznego wyjątkowo odporne na zarysowania. Przemysłowe bramy segmentowe Pewne bezpieczeństwo z innowacyjnymi drzwiami przejściowymi bez wystającego progu 2 Know how

Bardziej szczegółowo

#1 2012. ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE

#1 2012. ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE #1 2012 ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE 2 ESAB News 1 2012 Od redakcji Szanowni Państwo, Mija właśnie 80 lat od opracowania w fi rmie ESAB pierwszych elektrod otulonych do stali

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo