Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE"

Transkrypt

1 Katalog ZŁĄCZKI ELEKTROTECHNICZNE

2 PROFIL FIRMY Informacje podstawowe: Historia firmy Nazwa: ELEKTRO, firma produkcyjna w Bečovie nad Teplou Forma prawna: Spółdzielnia REGON: NIP: CZ Siedziba: Bečov nad Teplou, Tovární 128, , Republika Czeska Kontakt: Tel.: Fax: Przedstawicielstwo w Polsce: ISTPOL Sp. z o.o. ul. Borzymowska 32, Warszawa Tel./ fax: (22) , (22) , (22) Fax: (22) ELEKTRO, firma produkcyjna z siedzibą w Bečovie nad Teplou, jest jednym z największych czeskich producentów osprzętu elektrotechnicznego. Została założona r. Pierwotnym zamiarem było stworzenie zakładu elektromontażowego. Jednakże zbudowano dużą, prężnie rozwijającą się fabrykę aparatury łączeniowej. Od roku 1948 rozpoczęto produkcję zacisków szeregowych, które stopniowo stały się głównym asortymentem. Firma wkrótce zdobyła dominującą pozycję w ówczesnej Czechosłowacji. W 1992 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę właścicieli. W nowych warunkach powstała nowatorska koncepcja działalności firmy oraz dokonano modernizacji istniejącego zakładu i zmiany programu produkcyjnego. ELEKTRO jest wyłącznie czeską firmą i w 100% własnością pracowników. Zaplecze produkcyjne i techniczne daje możliwość reakcji na wymogi rynku. Firma dysponuje własną bazą konstrukcyjną i rozwojową, technicznym przygotowaniem produkcji, narzędziownią i warsztatem badawczym. Inwestycje w ostatnich latach były przeznaczone na renowację i modernizację urządzeń produkcyjnych. Najważniejsza dla zmian jakościowych asortymentu elektrotechnicznego była budowa nowej galwanizerni, umożliwiająca wykonywanie powłok metali na nowoczesnej, automatycznej linii. Firma posiada technologię tłoczenia tworzyw i metali, wytwórnię śrub (produkcja śrub poprzez obróbkę plastyczną i obróbkę skrawaniem). Podstawową gałęzią działalności jest produkcja elektrotechnicznego osprzętu łączeniowego. Część wolnych mocy produkcyjnych wykorzystana jest do prowadzenia własnej, uzupełniającej produkcji najważniejszą jest produkcja przegubów kątowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Pozostałe moce są wykorzystywane do realizacji zamówień produkcyjnych i usług na rzecz klientów w Czechach i za granicą. Orientacja na klienta oraz podejście marketingowe jest głównym celem wszystkich pracowników firmy.

3 POLITYKA JAKOŚCI I OCHRONA ŚRODOWISKA Osiemdziesiąt procent produkcji stanowi produkcja elektrotechnicznego osprzętu łączeniowego. Przed takim asortymentem stawia się wysokie wymagania dotyczące nie tylko funkcjonalności i niezawodności, ale także ochrony osób przed porażeniem prądem elektrycznym oraz zabezpieczenia majątku klienta przed powstaniem pożaru w wyniku usterki urządzenia elektrycznego. Dlatego przyjęta polityka firmy odzwierciedla te wymagania i koncentruje się na ciągłym podnoszeniu jakości wyrobów. W procesie produkcji wykorzystuje się procedury i procesy, które w pewnych okolicznościach mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Należą do nich zwłaszcza galwanizacja metali, obróbka metali, tłoczenie metali i tworzyw sztucznych. W tych technologiach używa się substancji chemicznych, produktów ropopochodnych, które przed użyciem są magazynowane w zakładzie. Podczas produkcji powstają także niebezpieczne odpady i ścieki. Wszelkie procesy przeprowadza się w siedzibie firmy, która leży na terenie rezerwatu przyrody Las Sławkowski. W pobliżu przepływa rzeka Tepla, która jest źródłem wody dla miast leżących w dolnym jej biegu. Samo miasto Bečov jest wpisane na listę miejscowości zabytkowych. Wszystko to zobowiązuje firmę do tego, aby rozwijając swoją działalność, poświęcała dużo uwagi kwestiom środowiska naturalnego, wyszukiwała źródła możliwych zagrożeń, obniżała ryzyko wystąpienia skażeń poprzez środki zapobiegawcze oraz ograniczała do minimum negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie procesy prowadzone w zakładzie są certyfikowane zgodnie z ČSN EN ISO 9001 i Polityka jakości i środowiska wyraża się w strategii działalności firmy, która odzwierciedla podstawowy cel, którym jest osiągnięcie maksymalnie dużego obrotu przy poniesieniu optymalnych kosztów i zminimalizowaniu wpływu działalności produkcyjnej na środowisko naturalne. Kierownictwo firmy, świadome swojej pełnej odpowiedzialności za dalszy rozwój oraz przekonane, że zostanie to zrozumiane i przychylnie przyjęte przez wszystkich pracowników, kontrahentów i inne podmioty, chce realizować politykę jakości i środowiska poprzez konkretne programy, których celem jest realizacja następujących zadań: 1. Wprowadzenie na rynek produktów i zapewnianie usług o wysokim poziomie jakości. 2. Produkty będą dostępne w terminach wymaganych przez klienta. 3. Cena produktów i usług będzie odpowiadać właściwościom jakościowym i użytkowym. 4. Produkty i usługi będą zawsze zgodne z obowiązującym prawem, dotyczącym przede wszystkim bezpieczeństwa i będą wywierać minimalny negatywny wpływ na środowisko naturalne w całej fazie swojego cyklu życia. 5. Zgodnie z charakterem produktów i usług, udzielane będą dokładne i jasne informacje dotyczące właściwości, bezpiecznego użytkowania i sposobie utylizacji po upływie okresu życia. 6. Stwarzanie warunków wzajemnego porozumienia i pomiaru zadowolenia klientów w celu zrozumienia ich oczekiwań oraz stałego doskonalenia produktów. TESTOWANIE PRODUKTÓW I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE Testowanie produktów Wpływ produktów na środowisko naturalne Produkty elektrotechniczne są testowane zgodnie z ČSN EN w państwowym laboratorium badawczym EZÚ Praha (AO 201). Jeśli normy europejskie są zharmonizowane z IEC, wystawia się na podstawie testów tych produktów międzynarodowe certyfikaty CB. Na podstawie udzielonej licencji produkty te są oznaczane odpowiednim znakiem. Na te produkty, w myśl ustawy nr 22/97 Dz.U. i rozporządzenia nr 17/2003 Dz.U., wydaje się deklarację zgodności. Produkty są wtedy oznaczone odpowiednim symbolem. Zaciski szeregowe RSA odpowiadają odporności sejsmicznej wg CSN IEC 980:1993 oraz normom pokrewnym. Wybrane produkty są ponadto certyfikowane także w zagranicznych laboratoriach (KEMA, Holandia; GOST-R, Rosja). W okresie fazy życia produktów: Produkty, przedstawione w tym katalogu, są wyprodukowane z materiałów, które nie mają negatywnego wpływu na żaden ze składników środowiska naturalnego, o ile są stosowane w warunkach, dla których zostały przetestowane oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Wymienionych produktów nie dotyczą podane w rozporządzeniu nr 352/2005 Dz.U., wytyczne dotyczące zasad postępowania z urządzeniami elektrycznymi oraz z odpadami elektrycznymi. Pomimo to, ELEKTRO jako producent oświadcza, że produkty spełniają limity niebezpiecznych substancji, podanych w załączniku 5 tego rozporządzenia. Po upływie okresu życia - utylizacja produktów i opakowań: Metalowe części produktów - można wykorzystać materiał za pośrednictwem uprawnionych osób, zgodnie z ustawą o odpadach nr 185/2001 Dz.U. w obowiązującym brzmieniu. Elementy z tworzywa po demontażu można wykorzystać materiał, zgodnie z ustawą o odpadach nr 185/2001 Dz.U. Objaśnienie oznaczeń używanych na elementach z tworzywa: PP - polipropylen, PA - poliamid, PE - polietylen, PS - polistyren. Opakowania spełniają wymogi dotyczące wprowadzania opakowań do obrotu, określone w ustawie nr 477/2001 Dz.U. w obowiązującym brzmieniu. Jeżeli nie są zanieczyszczone, można z nimi postępować zgodnie z oznaczeniami podanymi na opakowaniu. 1

4 WARUNKI HANDLOWE Dystrybucja produktów Oferowane produkty elektrotechniczne można nabyć za pośrednictwem sieci hurtowni elektroinstalacyjnych. W przypadku, gdy Państwa hurtownia nie oferuje asortymentu firmy ELEKTRO lub oferuje go w ograniczonym zakresie, produkty można nabyć bezpośrednio w firmie ISTPOL Terminy dostaw Większość produktów, zamieszczonych w tym katalogu wysyłamy natychmiast. Przy zamówieniu niestandardowej (większej) ilości produktów, zwłaszcza z grupy zacisków słupowych, termin dostawy określa się umownie, zazwyczaj nie przekracza on 2 tygodni. Zamówiony towar, zarówno w paczkach, jak i na paletach, jest dostarczany w ciągu 2-3 dni roboczych od wysyłki w dowolne miejsce na terenie Polski. Ceny Ceny wszystkich produktów katalogowych są podane w cenniku, który dostępny jest na życzenie klienta. Zamówienia W zamówieniu należy podać specyfikację produktu, podaną w niniejszym katalogu. Przez specyfikację rozumie się numer katalogowy i nazwę produktu, ilość sztuk. Przykład: A131111, zacisk szeregowy RSA 4 A, 200 szt. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaokrąglenia zamówionej ilości produktów do wielokrotności ilości produktu w opakowaniu, podanej w katalogu lub w cenniku. Pakowanie, transport Produkty pakowane są do papierowych pudełek lub w folię termokurczliwą. Niektóre rodzaje osprzętu są pakowane w woreczki PE. Ilości w poszczególnych opakowaniach są podane w katalogu. Do wysyłki używamy kartonowych pudełek, ewentualnie metalowych lub drewnianych palet, ich użycie zależy od rodzaju transportu. Jeżeli zamawiający nie zapewni własnego transportu, dostawca wyśle towar za pośrednictwem firmy przewozowej w dowolne, wyznaczone przez klienta miejsce na terenie Polski, bez opłat, o ile wartość zamówienia przekroczy kwotę 1000 zł netto. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 1000 zł netto, odbiorca pokrywa koszty transportu w ustalonej kwocie. Odbiór towaru Jeżeli klient korzysta z transportu własnego, jakościowy i ilościowy odbiór towaru następuje u dostawcy. W pozostałych przypadkach odbiór towaru następuje u odbiorcy. Warunki gwarancji O ile nie podano inaczej, okres gwarancji na wszystkie produkty wynosi 24 miesiące od dnia dostawy, przy spełnieniu warunków przechowywania. Przechowywanie Produkty, zamieszczone w ofercie handlowej należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w normalnym środowisku, w temperaturach od +5 C do +40 C i przy maksymalnej wilgotności względnej 60%. DORADZTWO I PREZENTACJA Katalog produktów i karty katalogowe Katalog produktów i karty katalogowe są dostępne dla klientów w formie drukowanej. Dane zamieszczone w tych katalogach są przeznaczone dla wszystkich grup klientów. Katalogi są dostępne u naszych dystrybutorów hurtowych, podczas szkoleń itp. Można je również zamawiać bezpośrednio w firmie ISTPOL. Katalogi wydawane są w języku czeskim, angielskim i polskim. Reklama ELEKTRO regularnie uczestniczy w największych targach elektrotechnicznych w Czechach i na Słowacji (AMPER i ELOSYS). Przed tymi targami przygotowuje nowe katalogi oraz nowości produkcyjne. Regularnie prezentuje firmę w największych hurtowniach, podczas spotkań projektantów i fachowców z branży elektrotechnicznej, organizowanych przez specjalistyczne agencje. Karty katalogowe są drukowane dwustronnie, w formacie A4 i przedstawiają zawsze konkretny produkt. Wszelkie katalogi i karty katalogowe dostarczamy gratis użytkownikom korzystającym z produktów ELEKTRO. Materiały udostępniamy bezpłatnie również studentom kierunków elektrotechnicznych lub maszynowych. Strona internetowa Użytkownik strony internetowej ma możliwość zapoznania się z kompletnym asortymentem firmy ELEKTRO. Regularna aktualizacja strony daje gwarancję, że podane tu informacje są zawsze prawidłowe i w danej chwili odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Przy pomocy internetu można także zamówić dokumentację techniczną, prosić o informacje i przesyłać swoje uwagi. Portal internetowy ELEKTRIKA.CZ ELEKTRO jest partnerem portalu internetowego ELEKTRIKA.CZ W portalu tym prezentowane są nie tylko fachowe artykuły na temat nowości i innowacji, ale także regularne krótkie aktualności dotyczące szkoleń dla projektantów i innych akcji dla klientów. Doradztwo osobiste Telefonując lub kontaktując się z działem marketingu i przy wsparciu technicznym firmy ISTPOL można uzyskać dodatkowe informacje i materiały, które nie są częścią standardowej dokumentacji katalogowej lub wówczas gdy występują pytania i niejasności co do produktów i wyrobów. 2

5 PROGRAM PRODUKCYJNY GŁÓWNY PROGRAM PRODUKCYJNY Produkcja części i komponentów elektrotechnicznych Firma ELEKTRO jest znaczącym czeskim producentem elektrotechnicznego osprzętu łączeniowego - zacisków szeregowych z wyposażeniem, zacisków uziemiających, ekwipotencjalnych i rozgałęźnych listew zaciskowych, listew zaciskowych do słupów oświetleniowych i innego elektrotechnicznego osprzętu mocującego. Produkcja tych elementów stanowi główny program produkcyjny firmy. Wszelkie informacje o osprzęcie elektrotechnicznym znajdują się w niniejszym katalogu, a w wersji rozszerzonej na stronie internetowej DODATKOWY PROGRAM PRODUKCYJNY Produkcja przegubów kątowych, wytłaczanie metali i tworzyw sztucznych, produkcja metalowa Przeguby kątowe produkujemy w wersjach seryjnych i nietypowych, w różnych rozmiarach. Elementy te są wykorzystywane przeważnie w przemyśle motoryzacyjnym (produkty dostępne są w oddzielnym katalogu). W ramach wolnych mocy podczas wykonywania głównego programu produkcyjnego oferujemy: wytłaczanie i wtryskiwanie tworzyw sztucznych, wytłaczanie metali na zimno oraz produkcję materiałów połączeniowych, zwłaszcza śrub.* Obróbka powierzchni metali w procesie galwanizacji Na nowoczesnej automatycznej linii wykonujemy obróbkę powierzchni metali poprzez galwanizację w następujących kombinacjach: cynk + pasywacja żółta lub niebieska, cynk + pasywacja żółta + kobalt oraz nikiel. Obróbka powierzchni odbywa się na linii, która umożliwia seryjne powlekanie metalem w bębnach lub w pozycji wiszącej; można powlekać elementy o maksymalnych wymiarach 1000 x 600 x 200 mm (długość / wysokość / szerokość).* * Zapytania o współpracę analizujemy indywidualnie, w zależności od możliwości technologicznych. Spis treści katalogu elektrotechnicznego osprzętu połączeniowego Tabela zbiorcza kodów zamówieniowych złączek i ekwipotencjalnych listew zaciskowych...4 Złączki typu RSA...6 Złączki silnoprądowe BNP...10 Złączki typu RSA PE, RSA PEN...12 Uniwersalne złączki serii OTL / Złączki listwowe BKS... Złączki piętrowe typu RSA / EURO D...20 Złączki bezpiecznikowe RSP / Listwy zaciskowe bezpiecznikowe 1106-F...22 Złączki specjalne - z warystorem, rozłączające, czujnikowe i do członów sterowniczych...26 Złączki bezśrubowe - typ EURO Q...28 Złączki transformatorowe BTF...29 Akcesoria do złączek RSA...30 Osprzęt elektrotechniczny mocujący i inny...33 Złączki szynowe serii PP...34 Złączki redukcyjne SR...35 Osprzęt elektrotechniczny mocujący i inny...36 Złączki skrętne IDEAL...37 Profile ochronne...38 Oznaczniki i narzędzia do oznaczania...38 Elementy uziemienia i listwy ekwipotencjalne EPS...43 Listwy zaciskowe rozgałęźne PS, SN, SPE...48 Złączki przelotowe izolowane HPS...50 Listwy zaciskowe rozgałęźne HVS...52 Listwy zaciskowe do słupów oświetleniowych...53 Płyty przepustowe MC, LMC

6 TABELA ZBIORCZA NUMERÓW KATALOGOWYCH ZŁĄCZEK Tabela zbiorcza numerów katalogowych Złączki RSA RSA 2,5 A RSA 4 A RSA 6 A RSA 10 A RSA A RSA 35 A RSA 70 A biały A A A A A 11 A A jasnoniebieski A A A A A 1126 A A ciemnoniebieski A A A A A 1136 A A brązowy GOBI A A A A A 1146 A A brązowy czekoladowy A A A A A 1156 A A czerwony A 1211 A 1311 A 1411 A 1511 A 16 A 1711 A 1811 pomarańczowy A A A A A 1176 A A czarny A A A A A 1186 A A fioletowy A A A A A 1196 A A szary A A A A A 12 A A zielony A A A A A A A żółty A A A A A A A Złączki typu RSA PE, RSA PEN RSA PE 2,5 A RSA PE 4 A RSA PE 6 A RSA PE 10 A RSA PE A RSA PE 35 A RSA PEN 70 A A A A A A 5611 A A Złączki bezpiecznikowe RSP 4 RSP 4-LED RSP 4-LED/24-48V RSP A 4 A A A A Złączki silnoprądowe listwowe BNP BNP 70 - płaski mostek BNP 95 - płaski mostek BNP płaski mostek BNP płaski mostek BNP płaski mostek BNP obniżony mostek brązowy GOBI J J J J J J J szary J J J J J BNP obniżony mostek Uniwersalne złączki OTL - jednotorowe i jednotorowe rozgałęźne OTL 50 OTL 95 OTL 120 OTL 150 OTL 240 OTL 300 Jednotorowa szara T T T T T T R Jednotorowa, rozgałęźna szara T T T T T Jednotorowa niebieska T B T B T B T B T B T RS Jednotorowa, rozgałęźna niebieska T B T B T B T B T B - Jednotorowa zielono-żółta T YG T YG T YG T YG T YG T KVR Jednotorowa, rozgałęźna zielono-żółta T YG T YG T YG T YG T YG - 4

7 TABELA ZBIORCZA NUMERÓW KATALOGOWYCH ZŁĄCZEK I LISTEW EKWIPOTNCJALNYCH LISTEW ZACISKOWYCH Złączki szeregowe piętrowe RSA 2,5A/P3 EURO D4 EURO Z2,5 EURO W2,5 RSA 2,5A P3H A EURO D4/P2H A EURO Z2,5/P3 A EURO W2,5/P3H A RSA 2,5A P3V2 A EURO D4/P2V2 A EURO Z2,5 LED LN A EURO W2,5/P3H-PE A RSA 2,5A P3V3 A EURO D4/LED A EURO Z2,5 LED LN A Złączki szeregowe z warystorem EURO D4/P1-2 A EURO Z2,5 LED LP A EURO Z2,5 LED LP A Złączki szeregowe rozgałęźne Złączki szeregowe do przewodów neutralnych Tabela zbiorcza numerów katalogowych RSA 4 AV EURO T EURO N RSA 4 AV-250 (szary) S RSA 4 AV-24 (pomarańczowy) S EURO T2,5 A EURO N4 A Złączki szeregowe bezśrubowe EURO Q EURO PE Q EURO Q/1+2 EURO Q2,5 (szary) A EURO PE Q2,5 A EURO Q2,5/1+2 (szary) A EURO Q2,5 (niebieski) A EURO PE Q4 A EURO Q2,5/1+2 (niebieski) A EURO Q4 (szary) A EURO PE Q6 A EURO Q4 (niebieski) A EURO Q6 (szary) A EURO Q6 (niebieski) A Złączki szeregowe bezśrubowe EURO PE Q/1+2 EURO Q/2+2 EURO PE Q/2+2 EURO QD/P2H EURO PE Q2,5/1+2 A EURO Q2,5/2+2 (szary) A EURO PE Q2,5/2+2 A EURO QD2,5/P2H (szary) A EURO Q2,5/2+2 (niebieski) A EURO QD2,5/P2H (niebieski) A Ekwipotencjalne listwy zaciskowe EPS 1 EPS 2 EPS 3 EPS 3 v KO 100 E z pokrywą I z pokrywą I z pokrywą - z pokrywą - bez pokrywy I bez pokrywy I bez pokrywy I bez pokrywy I

8 ZŁĄCZKI RSA Złączki szeregowe typu RSA Zastosowanie Złączki RSA są przeznaczone do łączenia obwodów elektrycznych niskiego napięcia przy pomocy przewodów miedzianych sztywnych i elastycznych, jak również aluminiowych. Rozmiary dopuszczalnych przewodów mieszczą się w zakresie od 0,15 mm 2 do 95 mm 2. Przewody elastyczne nie muszą być zakończone tulejką. Złączkę można stosować zgodnie z ČSN wyd. 3 w środowisku z oddziaływaniem zewnętrznym AB 7, AF 2, a wybrane złączki także w środowisku z oddziaływaniem zewnętrznym wg AG 2 i AH 2. Złączki RSA 2,5 A do RSA 35 A przeszły badanie środowiskowe do temperatury otoczenia -40 C. Wybrane złączki są badane pod kątem wytrzymałości sejsmicznej według ČSN IEC 980:1993 oraz norm pokrewnych i zgodnie z certyfikatem GOST R. Zaciski szeregowe RSA są przeznaczone do użycia we wszystkich segmentach przemysłu elektrotechnicznego, włącznie z najbardziej wymagającymi zastosowaniami. Przy użyciu w złączkach przewodów aluminiowych, należy postępować zgodnie z informacją techniczną TNI Normy, według których bada się złączki ČSN EN , , ČSN EN i IEC , (certyfikaty CB) ČSN IEC 980:1993 (badanie wytrzymałości sejsmicznej) TP (wcześniej ČSN) (badanie przewodów Al) Konstrukcja mocowania przewodu We wszystkich typach do mocowania przewodu wykorzystuje się stalową klamrę, galwanizowaną ZnCrCo. Śruby W złączkach RSA 2,5 A do RSA 35 A zastosowano śruby z uniwersalną główką - można używać wkrętaka płaskiego lub krzyżakowego typu PH. W zależności od rozmiaru zacisku zaleca się użycie wkrętaków o różnych wielkościach (producent złączek oferuje profesjonalne narzędzia, zalecane do prac z zaciskami RSA, włącznie ze specjalnie przygotowanymi bitami). Złączki RSA 70 A mają śruby z sześciokątnym otworem do dokręcania przy użyciu klucza sześciokątnego. Śruby są zrobione ze stali, galwanizowanej ZnCrCo. Przy użyciu zalecanych narzędzi i właściwego momentu siły docisku dostawca gwarantuje, że śruby nie ulegną uszkodzeniu nawet przy wielokrotnym dokręcaniu. Obudowa izolacyjna We wszystkich typach obudowa izolacyjna jest wykonana z poliamidu PA 6, palność V0 wg UL 94, bez chlorowców i jest badana rozżarzonym drutem 960 C. Podstawowym kolorem obudowy izolacyjnej jest kolor biały. Oprócz tego koloru dostępnych jest jeszcze jedenaście kolorów we wszystkich typach złączek RSA. Mocowanie na listwie DIN Złączki można mocować do stalowych listew nośnych TH 15, TH 35x7,5, TH 35x15 (typ RSA 6 A, RSA 10 A, RSA 35 A i RSA 70 A można mocować wyłącznie na TH 35x15 i TH 35x7,5). Łączenie Złączki, sąsiadujące ze sobą w szeregu, można łączyć ze sobą przy pomocy zworek śrubowych (od dwu- do dziesięciotorowych dla typów RSA 4 A do RSA 10 A; dwu- i trzytorowych dla typów RSA A do RSA 35 A i dwutorowych dla typu RSA 70 A) lub przy pomocy grzebienia łączeniowego (RSA 4 A bez przegrody). Z powodu możliwości wystąpienia zwarcia niezbędne jest zastosowanie przekładek środkowych lub końcowych ze złączkami RSA 4 A, RSA 6 A i RSA 10 A. Zacisk szeregowy RSA 2,5 A łączy się wyłącznie przy pomocy dostarczonych mostków grzebieniowych (2, 3 i 4-torowych) umożliwiających łączenie w nieskończony szereg, wkładanych od góry między sprężynę dociskową, a mostek połączeniowy. Montaż odbywa się przez proste wsunięcie grzebienia do sprężyny złączki, co znacznie przyspiesza ich łączenie. Do demontażu zaleca się użycie wkrętaka. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Gwarantuje się stopień ochrony IP 20 dla typów RSA 2,5 A do RSA 35 A. W typie RSA 35 A należy jednak po osiągnięciu stopnia ochrony IP 20 wykorzystać wyposażenie dodatkowe - boczną pokrywę w przypadku, gdy w zacisku nie ma przewodu lub gdy podłączono przewód o przekroju 10 mm 2 lub mniejszy w innym przypadku zacisk ma stopień ochrony IP 10. Zacisk szeregowy RSA 70 A ma stopień ochrony IP 10. Zaciski szeregowe RSA 2,5 A, RSA 4 A i RSA A mają zagwarantowany stopień ochrony IP 20 także przy połączeniu zworkami śrubowymi lub mostkami grzebieniowymi, o ile grzebienie te są zakończone końcówką dostarczaną standardowo. Mostki grzebieniowe RSA 2,5 A mają stopień ochrony IP 20 bez zmian także przy zastosowaniu grzebienia wsuwanego. Dla typu RSA 4 A przy użyciu górnego mostka grzebieniowego nie gwarantuje się żadnego stopnia ochrony. Dla typów RSA 6 A i RSA 10 A przy połączeniu górną zworką gwarantuje się stopień ochrony IP 20, o ile połączenie jest zakończone przegrodą. Oznaczanie Zaciski szeregowe RSA i RSA PE można oznaczać przy pomocy standardowego paska znakującego RSA / RVA, dostarczanego przez producenta. Oprócz tego, zaciski można oznaczać standardowymi etykietami, oferowanymi także przez innych dostawców zacisków szeregowych lub ogólnie dostawców i producentów elementów oznaczeniowych dla branży elektrotechnicznej. Istnieje kilka metod opisywania elementów oznaczeniowych, wkładanych do zacisków RSA. Taśmę oznaczeniową RSA / RVA można na zamówienie opisać bezpośrednio u dostawcy, można ją opisać na ploterze, oznaczyć specjalną folią samoprzylepną, którą można zadrukować na zwykłej drukarce lub samoprzylepnymi cyframi. Standardowe etykiety można opisać na większości zwykłych ploterów atramentowych. Więcej informacji o opisywaniu i oznaczaniu znajduje się w rozdziale Elementy oznaczeniowe w tym katalogu. 6

9 RSA 2,5 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 24 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 750 ~ ; 830 = Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 2,5 Zakres przekroju mocowanych przewodów [mm 2 ] Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 0,2 2,5 0,15 1,5 2x (0,2 1) 2x (0,2 1) Szerokość / wysokość / długość [mm] 5 / 40,5 / 41,5 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 300 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,4 0,6 Długość odizolowania przewodu [mm] min. 6,5 Zalecana długość tulejki [mm] 7 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 2,6 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 0 / 0,5 x 3 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 100 / 7 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (pokryta galwanicznie Sn) / sprężyna nierdzewna Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr - zwora) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1211 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Złączki szeregowe typu RSA Akcesoria Grzebienie połączeniowe 2-torowe C torowe C torowe C Przegrody Końcowe (dwanaście kolorów) Środkowe (dwanaście kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. RSA 4 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 32 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 4 Zakres przekroju mocowanych przewodów [mm 2 ] Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 0,5 6 0,5 4 3 x (0,5 1); 2 x 1,5 3 x (0,5 1); 2 x 1,5 Szerokość / wysokość / długość [mm] 6,6 / 39 / 41,5 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 480 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 9,5 Zalecana długość tulejki [mm] 10 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 3,6 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 0 / 0,5 x 3 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 100 / 9,6 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1311 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Złączki górne Tabliczka Osłonki Przegrody (12 kolorów) Mostek grzebieniowy 2-tor. C C tor. C G tor. G Końcowe C tor. C tor. C tor. G Środkowe 4-tor. C tor. C tor. C tor. C Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. 7

10 Złączki szeregowe typu RSA RSA 6 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 41 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 6 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] Cu (L-przewód elastyczny) Cu (D, L) 0,5 10 0,5 6 2, x (0,5 1,5) 3 x (0,5 1,5) 2 x 2,5 Szerokość / wysokość / długość [mm] 8 / 45,2 / 50 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 720 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,8 Długość odizolowania przewodu [mm] 12 Zalecana długość tulejki [mm] 12 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 4 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 100 / 14,2 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (powlekana galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1411 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Tabliczka Zwarciowy łącznik Przegrody 2-tor. C tor. C C G ZP 6 A: C Końcowe (12 kolorów) 3-tor. C tor. C Gniazdo ZP 6 A: C Środkowe (12 kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. RSA 10 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 57 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 10 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] Cu (L-przewód elastyczny) Cu (D, L) 1,5 1,5 10 2,5 3 x (1 2,5) 3 x (1 2,5) 2 x 4 Szerokość / wysokość / długość [mm] 10 / 45,2 / 50 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 1200 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 1,2 Długość odizolowania przewodu [mm] 12 Zalecana długość tulejki [mm] 12 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 5 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 50 / 19,1 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (powlekana galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1511 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Tabliczka Przegrody 2-tor. C tor. C C G Końcowe (12 kolorów) 3-tor. C tor. C Środkowe (12 kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. 8

11 RSA A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 76 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 1,5 25 1,5 2,5 2 x (1,5 6); 3 x (1,5 4) 2 x (1,5 6); 3 x (1,5 4) Szerokość / wysokość / długość [mm] 12,1 / 51,5 / 53 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 1920 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby 2 Długość odizolowania przewodu [mm] 9,5 Zalecana długość tulejki [mm] 10 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 7 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 50 / 27 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (powlekana galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A 11 jasnoniebieski A 1126 ciemnoniebieski A 1136 brązowy GOBI A 1146 brązowy czekoladowy A 1156 czerwony A 16 pomarańczowy A 1176 czarny A 1186 fioletowy A 1196 szary A 12 zielony A żółty A Złączki szeregowe typu RSA Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Tabliczka Przegrody 2-torowe C 7111 C G Końcowe (dwanaście kolorów) 3-torowe C 7211 Środkowe (dwanaście kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. RSA 35 A Parametry techniczne Prąd znamionowy [A] 125 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 35 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 2, , x (2,5 ); 3 x (2,5 10) 2 x (2,5 ); 3 x (2,5 10) Szerokość / wysokość / długość [mm],5 / 58,9 / 65 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 4200 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 2,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 15 Zalecana długość tulejki [mm] 15 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 9,5 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 2 / 1 x 5,5 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 54,7 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid(PA), palność V0, nie zawiera halogenów Miedź (powlekana galwanicznie Sn) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1711 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A Akcesoria Złączki Gniazdo pomiarowe Tabliczka G torowe C C Osłonka boczna 3-torowe C G Przegrody Końcowe (dwanaście kolorów) Środkowe (dwanaście kolorów) Kompletny wykaz akcesoriów wraz z danymi zamówienia i danymi technicznymi znajdują się w sekcji akcesoria. 9

12 RSA 70 A Parametry techniczne Wersja Złączki szeregowe typu RSA Prąd znamionowy [A] 192 Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] 1000 Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 70 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] x (10 25) 2 x Szerokość / wysokość / długość [mm] 24,4 / 85 / 70 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość na zwarcie [A] 8400 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 6 Długość odizolowania przewodu [mm] 18 Klucz sześciokątny (inbus) 6 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 10 / 139 Akcesoria Złączki 2-torowe C Tabliczka G Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) biały A jasnoniebieski A ciemnoniebieski A brązowy GOBI A brązowy czekoladowy A czerwony A 1811 pomarańczowy A czarny A fioletowy A szary A zielony A żółty A SZEREGOWE ZŁĄCZKI SILNOPRĄDOWE BNP Złączki silnoprądowe listwowe BNP Złączki silnoprądowe służą do łączenia przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi. Przy użyciu akcesoriów (zaciski typu V, przejściówki typu V) można podłączyć przewody bez końcówek oczkowych. Złączki BNP są przeznaczone do łączenia obwodów elektrycznych przy pomocy przewodów miedzianych do maksymalnego przekroju 240 mm². Złączki można montować na listwach DIN TH 35x7,5 i TH 35x15. Same złączki składają się z korpusu izolacyjnego (materiał PA 6.6, palność V0 wg UL 94, testowany rozżarzoną pętlą wg EN , 960 C), miedzianego mostka połączeniowego niklowanego galwanicznie oraz elementów stalowych, cynkowanych galwanicznie (śrub, podkładek). Przewody z końcówkami oczkowymi mocuje się pod podkładką śruby przy pomocy klucza nasadowego albo nastawnego. Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu śruby w mostku są obrócone, podczas montażu należy je odwrócić. Złączki silnoprądowe BNP są oferowane bez obudowy, ale można ją dokupić. Złączki można stosować przy temperaturze zewnętrznej w zakresie od -30 C do +150 C. Produkty z tej grupy posiadają znak, są testowane zgodnie z normą IEC i IEC Podłączenie przewodów z końcówkami oczkowymi Do łączenia przewodów z końcówkami oczkowymi używa się dwóch wersji złączek BNP: Płaski mostek - z płaskim mostkiem (o wymiarach znamionowych 70, 95, 120, 150 i 240 mm²) - z obniżonym mostkiem (o wymiarach znamionowych 120 i 150 mm²) Wyposażenie dodatkowe do złączek: - boczna ścianka (boczna przegroda, oddzielająca dwie sąsiednie złączki BNP) - podwójna zworka (w trzech rozmiarach, różni się średnicą otworu) - pokrywa górna (zabezpieczająca przed dotknięciem) Obniżony mostek Podłączenie przewodów przy pomocy zacisku typu V Jeżeli używamy przewodów bez końcówek oczkowych, można je także stosować w złączkach BNP, należy jednak skorzystać z dodatkowych akcesoriów - przejściówki typu V i zacisku typu V. Przejściówkę typu V można stosować zarówno ze złączką BNP z płaskim mostkiem, jak i ze złączką BNP z obniżonym mostkiem (wyłącznie typ BNP 120, 150). Zasadnicza różnica polega na tym, że przy nałożeniu przejściówki typu V i zacisku typu V na złączkę BNP z płaskim mostkiem, nie można już zastosować pokrywy górnej, natomiast na złączkę BNP z obniżonym mostkiem, rozbudowaną o przejściówkę typu V i zacisk typu V można nałożyć pokrywę ochronną. Boczną przegrodę i zworkę można zastosować także w złączkach BNP, na które nałożono przejściówkę typu V i zacisk typu V. Ważna informacja: Przejściówka typu V i zacisk typu V nie są częścią złączki BNP. Elementy te należy zamówić osobno do odpowiedniej złączki, jako wyposażenie dodatkowe. 10

13 ZŁĄCZKI SILNOPRĄDOWE LISTWOWE BNP Złączki silnoprądowe listwowe z płaskim mostkiem Parametry techniczne BNP 70 BNP 95 BNP 120 BNP 150 BNP 240 Prąd znamionowy [A] Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] Szerokość / wysokość / długość złączki [mm] 42 / 60 / / 60 / / 65 / / 65 / / 65 / 105 Szerokość / wysokość / długość Ms mostka złączki [mm] 25 / 3 / / 4 / / 5 / / 6 / / 8 / 90 Maks. przekrój podłączonego przewodu Cu [mm 2 ] Wytrzymałość elektryczna [kv] Wytrzymałość zwarciowa [A] Moment dokręcenia śruby [Nm] Śruba mocująca M8 M8 M10 M10 M12 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 5 / / / / / 375 Testowanie IEC IEC IEC IEC IEC BNP 70 BNP 95 BNP 120 BNP 150 BNP 240 brązowy GOBI J J J J J szary J J J J J Złączki silnoprądowe listwowe BNP Złączki silnoprądowe listwowe z obniżonym mostkiem Parametry techniczne BNP obniżony mostek BNP obniżony mostek Prąd znamionowy [A] Napięcie znamionowe izolacji Ui [V] Szerokość / wysokość / długość złączki [mm] 42 / 42,5 / / 42,5 / 105 Maks. przekrój podłączonego przewodu [mm 2 ] Wytrzymałość elektryczna [kv] 3 3 Wytrzymałość zwarciowa [A] Moment dokręcenia śruby [Nm] Śruba mocująca M10 M10 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 5 / / 265 Testowanie IEC IEC (brąz GOBI) J J Akcesoria BNP Zastosowanie Opakowanie (szt.) / masa (g) Pokrywa BNP 70, BNP 95, BNP 120, BNP 150, BNP 240 G / 77 Uchwyt z tworzywa Do mocowania na listwie DIN TS 35 J (brąz GOBI) J (szary) 1 / 26 Ścianka boczna BNP 70, BNP 95, BNP 120, BNP 150, BNP 240 B / 24 Przejściówka typu V BNP 120, BNP 150 ( otworu 11mm) BNP 240 ( otworu 12 mm) K K / 43 5 / 41 Łącznik BNP 70, BNP 95 ( otworu 9 mm) BNP 120, BNP 150 ( otworu 11 mm) BNP 240 ( otworu 12 mm) C C C / 55 5 / 50 5 / 36 Zacisk typu V ( 240 mm²) BNP 120, BNP 150, BNP 240 K / 66 11

14 ZACISKI SZEREGOWE RSA PE, RSA PEN Zastosowanie Produkty te przeznaczone są do łączenia przewodów ochronnych w układach TN-C, TN-S. Ich konstrukcja opiera się na przewodzącym połączeniu przewodu ochronnego z listwą nośną TH 35x7,5 i TH 35x15 stalową, powleczoną galwanicznie ZnCr. Połączenie przewodzące gwarantuje styk, pod warunkiem przestrzegania instrukcji montażu, dostarczonej razem z produktem. Wszystkie typy zacisków RSA PE mają takie same wymiary (długość i wysokość) jak podstawowe typy zacisków RSA. Zaciski są testowane zgodnie z normą ČSN EN Zaciski szeregowe typu RSA PE Konstrukcja Konstrukcja zacisków szeregowych tego typu jest podobna do podstawowych zacisków RSA. Izolowany korpus, w odróżnieniu od podstawowych typów, składa się z dwóch kolorowych części, zielonej i żółtej. Zacisk jest dzięki temu zamknięty z obu stron. Integralność obu części zacisku zapewniają odpowiednie trzpienie lub w ulepszonych typach specjalne zapadki. Połączenie przewodzące z listwą Połączenie przewodzące z listwą DIN jest zapewnione dzięki stykowi szczękowemu, który dociska się przy pomocy środkowej śruby, umieszczonej pomiędzy bocznymi śrubami, służącymi do dociśnięcia przewodu. Listwy nośne można wykorzystać jako listwy zaciskowe w funkcji PEN wyłącznie w przypadku, jeżeli listwa jest wykonana z materiału Cu, a średnica przewodu Cu wynosi 10 mm² i więcej. Listwę stalową, ocynkowaną galwanicznie i pasywowaną chromianem można wykorzystać wyłącznie w funkcji PE. RSA PE 2,5 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 2,5 Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 0,2 2,5 0,15 1,5 2x (0,2 1) 2x (0,2 1) Szerokość / wysokość / długość [mm] 7 / 40,5 / 48 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 300 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,4 0,6 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 6,5 Zalecana długość tulejki [mm] 7 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 2,6 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 0 / 0,5 x 3 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 24 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr zwora) zielono-żółta A

15 RSA PE 4 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 4 Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 0,5 6 0,5 4 3 x (0,5 1); 2 x 1,5 3 x (0,5 1); 2 x 1,5 Szerokość / wysokość / długość [mm] 7,4 / 39,4 / 48 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 480 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 0,5 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 9,5 Zalecana długość tulejki [mm] 10 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 3,6 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 0 / 0,5 x 3 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 26 Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów zielono-żółta A Część przewodząca Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Część mocująca Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) Zaciski szeregowe typu RSA PE RSA PE 6 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 6 Al (D-drut) 0,5 10 0,5 6 2,5 10 Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] Cu (D, L) 3 x (0,5 1,5) 3 x (0,5 1,5) 2 x 2,5 Szerokość / wysokość / długość [mm] 8 / 44,4 / 50 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 720 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śrub [Nm] 0,8 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 12 Zalecana długość tulejki [mm] 12 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 4 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 32,6 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) zielono-żółta A

16 RSA PE 10 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 10 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] Cu (D, L) 1,5 1,5 10 2,5 3 x (1 2,5) 3 x (1 2,5) 2 x 4 Szerokość / wysokość / długość [mm] 10 / 44,4 / 50 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 1200 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Zaciski szeregowe typu RSA PE Moment dokręcenia śrub [Nm] 1,2 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 12 Zalecana długość tulejki [mm] 12 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 5 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 38,7 Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów zielono-żółta A Część przewodząca Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Część mocująca Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) RSA PE A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 1,5 25 1,5 2,5 2x (1,5 6); 3x (1,5 4) 2x (1,5 6); 3x (1,5 4) Szerokość / wysokość / długość [mm] 12,1 / 50,5 / 53 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 1920 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 2 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 0,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 9,5 Zalecana długość tulejki [mm] 10 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 7 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 1 / 0,8 x 4 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 20 / 45 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) zielono-żółta A

17 RSA PE 35 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 35 Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] 2, , x (2,5 ); 3 x (2,5 10) 2 x (2,5 ); 3 x (2,5 10) Szerokość / wysokość / długość [mm],5 / 57 / 65 Wytrzymałość elektryczna [kv] 4 Wytrzymałość zwarciowa [A] 4200 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śrub [Nm] 2,5 Długość odizolowania przewodu [mm] 15 Zalecana długość tulejki [mm] 15 Maks. zewnętrzna średnica tulejki [mm] 9,5 Końcówka wkrętaka (krzyżakowa / płaska) PH 2 / 1 x 5,5 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) Wersja 20 / 73,2 Obudowa izolacyjna Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów zielono-żółta A Część przewodząca Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Część mocująca Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) Zaciski szeregowe typu RSA PE RSA PEN 70 A Parametry techniczne Znamionowe pole przekroju [mm 2 ] 70 Cu (L-linka Al (D-drut) Maksymalna ilość przewodów x przekrój przewodów [mm 2 ] x (10 25) 2 x Szerokość / wysokość / długość [mm] 24 / 85 / 70 Wytrzymałość elektryczna [kv] 3,5 Wytrzymałość zwarciowa [A] 8400 Stopień zanieczyszczenia (wg ČSN EN , rozdział 7.1.3) 2 Moment dokręcenia śruby [Nm] 6 Moment dokręcenia śruby przy mocowaniu do listwy [Nm] 2 Długość odizolowania przewodu [mm] 18 Klucz sześciokątny (inbus) 6 Opakowanie (szt.) / masa (g / szt.) 10 / 190 Wersja Obudowa izolacyjna Część przewodząca Część mocująca Poliamid (PA), palność V0, nie zawiera halogenów Mosiądz (powlekany galwanicznie Ni) Stal ulepszona cieplnie (powlekana galwanicznie ZnCoCr) zielono-żółta A

18 UNIWERSALNE ZŁĄCZKI SZEREGOWE SERII OTL Uniwersalne złączki szeregowe serii OTL są przeznaczone do przewodów aluminiowych i miedzianych. Można je stosować do wszystkich typów przewodów Al lub Cu, o średnicach od 1 mm² do 300 mm². Znajdują one praktyczne zastosowanie w miejscach, w których następuje połączenie przewodów aluminiowych i miedzianych. W zaciskach OTL można umieścić nawet dwa lub trzy przewody miedziane w zależności od danego typu złączki. Stopień ochrony złączek OTL to IP 20. Uniwersalne złączki szeregowe serii OTL Zastosowany materiał Część izolacyjna uniwersalnych złączek serii OTL jest wykonana z poliamidu PA 66 (ZYTEL 101), palność V2, nie zawiera halogenów. Sama złączka jest wykonana z ocynkowanego aluminium. Złączka ma kształt profilu, a jej dolna część jest specjalnie wyfrezowana, aby zapobiec wysuwaniu się przewodu. Śruby wykonano z ocynkowanego aluminium, a część stykowa jest pokryta smarem. We łbie śruby wywiercono otwór, umożliwiający użycie sześciokątnego klucza. Maksymalna temperatura wynosi +80 C, a minimalna -25 C. Mocowanie przewodów i złączek Po zdjęciu izolacji należy przymocować przewód w złączce przy pomocy śruby. Śrubę dokręcamy kluczem sześciokątnym (inbus), o rozmiarze 4, 5 lub 6 w zależności od typu złączki. Część mocująca śruby ma specjalny kształt, umożliwiający lepsze dociśnięcie podłączanego przewodu. Same złączki można montować na listwie TS 35, natomiast typy o większych rozmiarach można przymocować przy pomocy śrub do płyty montażowej (patrz odpowiednie tabele z parametrami technicznymi). Złączki OTL mocuje się na listwie DIN przy pomocy klamer końcowych RSA L-35 lub RSA L-35/2 (większe przekroje). Złączki można oznaczać przy pomocy taśmy samoprzylepnej 10 mm, numer katalogowy J Testowanie, certyfikacja Seria produktów OTL jest certyfikowana przez fińskie laboratorium badawcze SGS Fimko zgodnie z EN :2003 i spełnia wymogi dyrektywy 2006/95/EC. Produkty mają znak, a deklaracje zgodności są dostępne w firmie ISTPOL.

19 UNIWERSALNE ZŁĄCZKI SZEREGOWE OTL - JEDNOPOLOWE Parametry techniczne OTL 50/1 OTL 95/1 OTL 120/1 Prąd znamionowy [A] Napięcie znamionowe izolacji [V] Szerokość / wysokość / długość [mm] 18 / 43 / / 51 / / 53 / 84 Zakres mocowanych przewodów Al, Cu [mm 2 ] 1, Stopień zanieczyszczenia OTL 50/1 OTL 95/1 OTL 120/1 OTL 150/1 Ilość biegunów / ilość pięter 1 / 1 1 / 1 1 / 1 Ilość punktów przyłączeniowych w złączce Łeb śruby inbus nr 5 inbus nr 5 inbus nr 5 Moment dokręcenia śruby [Nm] 1,5 (1,5-2,5 mm²) 5 (4-10 mm²) 12 (-50 mm²) 12 (6-25 mm²) 22 (35-95 mm²) 12 (-35 mm²) 22 ( mm²) Montaż listwa DIN listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba Masa (g) / opakowanie Parametry techniczne OTL 150/1 OTL 240/1 OTL 300/1 Prąd znamionowy [A] Napięcie znamionowe izolacji [V] Szerokość / wysokość / długość [mm] 31 / 54 / / 65 / / 74 / 89 Zakres mocowanych przewodów Al, Cu [mm 2 ] Stopień zanieczyszczenia Ilość biegunów / ilość pięter 1 / 1 1 / 1 1 / 1 Ilość punktów przyłączeniowych w złączce Łeb śruby inbus nr 5 inbus nr 6 inbus nr 6 Moment dokręcenia śruby [Nm] OTL 50/1 opakowanie (szt.) OTL 95/1 14 (25-50 mm²) 25 ( mm²) 30 ( mm²) opakowanie (szt.) 26 ( mm²) 55 ( mm²) OTL 120/1 Szara T T T Niebieska T B 30 T B 10 T B 15 Zielono-żółta T YG 30 T YG 10 T YG 15 Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid PA 66 Część mocująca Specjalne aluminium z ocynkowaną powierzchnią Montaż listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba śruba Masa (g) opakowanie (szt.) 30 ( mm²) 60 ( mm²) Uniwersalne złączki szeregowe serii OTL OTL 240/1 / opakowanie OTL 150/1 opakowanie (szt.) OTL 240/1 opakowanie (szt.) OTL 300/1 Szara T T T R 6 Niebieska T B 5 T B 3 T SR 3 Zielono-żółta T YG 5 T YG 3 T KVR 3 opakowanie (szt.) OTL 300/1 Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid PA 66 Część mocująca Specjalne aluminium z ocynkowaną powierzchnią 17

20 UNIWERSALNE ZŁĄCZKI SZEREGOWE OTL - JEDNOPOLOWE, ROZGAŁĘŹNE Parametry techniczne OTL 50/1x2 OTL 95/1x2 OTL 120/1x2 OTL 150/1x2 OTL 240/1x2 Prąd znamionowy [A] 2 x 0 2 x x x x 425 Napięcie znamionowe izolacji [V] Szerokość / wysokość / długość [mm] 30 / 43 / / 51 / / 54 / / 54 / / 65 / 106 Zakres mocowanych przewodów Al, Cu [mm 2 ] 1, Uniwersalne złączki szeregowe serii OTL OTL 50/1x2 OTL 95/1x2 OTL 150/1x2 OTL 240/1x2 Stopień zanieczyszczenia Ilość biegunów / ilość pięter 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 Ilość punktów przyłączeniowych w złączce Łeb śruby inbus nr 5 inbus nr 5 inbus nr 5 inbus nr 5 inbus nr 6 Moment dokręcenia śruby [Nm] 1,5 (1,5-2,5 mm²) 5 (4-10 mm²) 12 (-50 mm²) 12 (6-25 mm²) 22 (35-95 mm²) 12 (-35 mm²) 25 ( mm²) 14 (25-50 mm²) 30 ( mm²) 26 ( mm²) 55 ( mm²) Montaż listwa DIN listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba listwa DIN, śruba Masa (g) / opakowanie (szt.) Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid PA 66 Część mocująca UNIWERSALNE ZŁĄCZKI SZEREGOWE OTL - WIELOPOLOWE OTL 50/1x2 OTL 95/1x2 OTL 120/1x2 OTL 150/1x2 OTL 240/1x2 Szara T T T T T Niebieska T B 15 T B 15 T B 5 T B 5 T B 3 Zielono-żółta T YG 15 T YG 15 T YG 5 T YG 5 T YG 3 Specjalne aluminium z ocynkowaną powierzchnią Parametry techniczne OTL /5x1 OTL 50/3x1 Prąd znamionowy [A] 5 x 82 3 x 0 Napięcie znamionowe izolacji [V] Szerokość / wysokość / długość [mm] 81 / 35 / / 43 / 49 Zakres mocowanych przewodów Al, Cu [mm 2 ] 1,5 1,5 50 Stopień zanieczyszczenia 3 3 Ilość biegunów / ilość pięter 5 / 1 3 / 1 OTL /5x1 OTL 50/3x1 Ilość punktów przyłączeniowych w złączce 10 6 Łeb śruby inbus nr 4 inbus nr 5 Moment dokręcenia śruby [Nm] 1,5 (1,5 mm²) 3,5 (2,5-6 mm²) 7 (10- mm²) 1,5 (1,5-2,5 mm²) 5 (4-10 mm²) 12 (-50 mm²) Montaż listwa DIN, śruba listwa DIN Masa (g) / opakowanie (szt.) OTL /5x1 opakowanie (szt.) OTL 50/3x1 Szara T T opakowanie (szt.) Wersja Obudowa izolacyjna Poliamid PA 66 Część mocująca Specjalne aluminium z ocynkowaną powierzchnią 18

10 Bloki rozdzielcze. www.ergom.com

10 Bloki rozdzielcze. www.ergom.com 10 Bloki rozdzielcze 50 6 32 133 BLOKI ROZDZIELCZE Strona Bloki rozdzielcze kompaktowe typ BRC 135 Bloki rozdzielcze kompaktowe typ BRC 35-70 136 Bloki rozdzielcze typ EBR 137 Bloki rozdzielcze mocowane

Bardziej szczegółowo

Podstawowa skuteczność

Podstawowa skuteczność R2 Podstawowa skuteczność do 1500 V 1-biegunowe 3-biegunowe serii SILAS MM: Bild angeben Treść 690 V AC do montażu natablicowego, na system szyn oraz listwy montażowe 60 Akcesoria 62 Dane techniczne patrz

Bardziej szczegółowo

JUK. Listwy zaciskowe, przepustowe LISTWY ZACISKOWE. Typ produktu JUK3N JUK3N-BU JUK5N JUK5N-BU. Dane techniczne. Akcesoria

JUK. Listwy zaciskowe, przepustowe LISTWY ZACISKOWE. Typ produktu JUK3N JUK3N-BU JUK5N JUK5N-BU. Dane techniczne. Akcesoria JUK 1 Listwy zaciskowe, przepustowe Typ produktu JUK3N JUK3N-BU JUK5N JUK5N-BU Kolor Szary Niebieski Szary Niebieski Wymiary w mm (szer./wys./gł.) 6.2/47/42.5 6.2/47/42.5 Prąd znamionowy I n 32A 41A Napięcie

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe zasterowanie: przez kabel (końcówki żyły ocynowane) ilość cewek elektromagnetycznych:

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe zasterowanie: przez kabel (końcówki żyły ocynowane) ilość cewek elektromagnetycznych:

Bardziej szczegółowo

podstawy bezpiecznikowe

podstawy bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZENIOWA PBD podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych

Bardziej szczegółowo

CBC.35/PTGR CBC.35/PT(Ex)i Cena zł/szt. 1,03 1,18 1,21. CBC.2-10/PTGR CBC.2-10/PT(Ex)i. PTC/4/00 (42 polowy)

CBC.35/PTGR CBC.35/PT(Ex)i Cena zł/szt. 1,03 1,18 1,21. CBC.2-10/PTGR CBC.2-10/PT(Ex)i. PTC/4/00 (42 polowy) Elementy standardowe do wszystkich typów złącz: oznaczniki seria CNU/8/51/ 18,17zł za 100szt. (cyfry od 1 1000, litery alfabetu i znaki elektrotechniczne) trzymacz końcowy BTO 1,46zł (samozaciskowy) BT/3

Bardziej szczegółowo

ZACISKI ROZGAŁĘŹNE I BLOKI DYSTRYBUCYJNE

ZACISKI ROZGAŁĘŹNE I BLOKI DYSTRYBUCYJNE W ZACISKI ROZGAŁĘŹNE DO KABLI 25 mm 2, TYP C 4834 SI026060 SI026070 Typ C, wykonanie zgodnie z DIN VDE 0603-2 Napięcie znamionowe: 690 V AC Wykonane z termoplastiku Wytrzymałość temperaturowa: 120 C Wykonane

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOMPONENTÓW DLA PRZEMYSŁU Zaciski i rozłączniki

KATALOG KOMPONENTÓW DLA PRZEMYSŁU Zaciski i rozłączniki KATALOG KOMPONENTÓW DLA PRZEMYSŁU Zaciski i rozłączniki 2 Partner godny zaufania Ensto to międzynarodowa, przemysłowa, rodzinna grupa biznesowa, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Systemy złączek. Listwa zaciskowa do przewodów neutralnych i ochronnych. Listwy zaciskowe Dolu 200. Szeregowe listwy świecznikowe 201

Systemy złączek. Listwa zaciskowa do przewodów neutralnych i ochronnych. Listwy zaciskowe Dolu 200. Szeregowe listwy świecznikowe 201 Systemy złączek Zaciski śrubowe Listwa zaciskowa do przewodów neutralnych i ochronnych 200 Listwy zaciskowe Dolu 200 Szeregowe listwy świecznikowe 201 Zaciski bezśrubowe Szybkozłączki 203 VBS OBO 199 Zaciski

Bardziej szczegółowo

PBS. podstawy bezpiecznikowe listwowe. - tworzywo uniepalnione samogasnące - stopień ochrony IP20 przy zastosowaniu osłony wkładek topikowych

PBS. podstawy bezpiecznikowe listwowe. - tworzywo uniepalnione samogasnące - stopień ochrony IP20 przy zastosowaniu osłony wkładek topikowych APARATURA ŁĄCZENIOWA PBS podstawy bezpiecznikowe listwowe - tworzywo uniepalnione samogasnące - stopień ochrony IP20 przy zastosowaniu osłony wkładek topikowych ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro energia bezpiecznie połączona paratura łącznikowa RS 00/100 mm RS 00/100 mm pro Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe listwowe Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania nową wersję rozłącznika

Bardziej szczegółowo

Silna ekipa WAGO POWER CAGE CLAMP DAS WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Silnoprądowe złączki listwowe do przewodów o przekroju maks.

Silna ekipa WAGO POWER CAGE CLAMP DAS WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Silnoprądowe złączki listwowe do przewodów o przekroju maks. Silna ekipa WAGO DAS WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR Silnoprądowe złączki listwowe do przewodów o przekroju maks. 185 mm 2 POWER CAGE CLAMP odporny na wstrząsy - szybki w montażu - niewymagający serwisowania Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

380-440V (kw) 3 7,5 11 15 18,5 22 33 41 500-690V (kw) - 7,5 11 15 18,5 22 30 37 110V (kw) 0,35 0,55 1,5 2,2 2,5 3 - - AC 3-3 fazowy

380-440V (kw) 3 7,5 11 15 18,5 22 33 41 500-690V (kw) - 7,5 11 15 18,5 22 30 37 110V (kw) 0,35 0,55 1,5 2,2 2,5 3 - - AC 3-3 fazowy ETICAM - Łączniki krzywkowe typu EŁK Zastosowanie - ETI łączniki krzywkowe EŁK są stosowane w obwodach głównych i pomocniczych instalacji niskiego napięcia. Służą do ręcznego łączenia obwodów prądu. Mogą

Bardziej szczegółowo

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA Puszki elektroinstalacyjne i akcesoria Według normy ČSN EN 60 670- Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Pod tynk... 6

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice RN 65 o IP65

Rozdzielnice RN 65 o IP65 87045 LIMOGES Cedex Téléphone : 05 55 06 87 87 Télécopie : 05 55 06 88 88 Rozdzielnice RN 65 o IP65 Spis treści Strona 1. Informacje ogólne...1 2. Gama, tabela zamienników...1 3. Wymiary gabarytowe...1

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)

Bardziej szczegółowo

CBC.35/PTGR CBC.35/PT(Ex)i Cena zł/szt. 1,01 1,16 1,19. CBC.2-10/PTGR CBC.2-10/PT(Ex)i. PTC/4/00 (42 polowy)

CBC.35/PTGR CBC.35/PT(Ex)i Cena zł/szt. 1,01 1,16 1,19. CBC.2-10/PTGR CBC.2-10/PT(Ex)i. PTC/4/00 (42 polowy) obowiazuje od 2012 podane ceny netto Elementy standardowe do wszystkich typów złącz: oznaczniki seria CNU/8/51/ 17,81zł za 100szt. (cyfry od 1 1000, litery alfabetu i znaki elektrotechniczne) trzymacz

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MONTAżU SPIS TREŚCI

TECHNIKA MONTAżU SPIS TREŚCI Technika montażu SPIS TREŚCI Nazwa produktu Strona 52.0 Wkręt farmerski G1 52.1 Wkręt z uszczelnieniem EPDM G1 52.2 Wkręt z uszczelnieniem EPDM szybkiego montażu z kołkiem G1 52.3 Wkręt montażowy TOPIX

Bardziej szczegółowo

Cewki serii A do zaworów elektromagnetycznych

Cewki serii A do zaworów elektromagnetycznych Cewki serii A do zaworów elektromagnetycznych Długa żywotność nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych Wersje na prąd zmienny (a.c.) lub stały (d.c.) Napięcie od 12V do 240V, 50 Hz, 60Hz, 50/60 Hz lub

Bardziej szczegółowo

Obudowy z certyfikatem ATEX ATEX. Do zastosowań w strefach Aluminium, Poliwęglan, Zgodność z RoHS oraz zagrożonych wybuchem Poliester brak halogenów

Obudowy z certyfikatem ATEX ATEX. Do zastosowań w strefach Aluminium, Poliwęglan, Zgodność z RoHS oraz zagrożonych wybuchem Poliester brak halogenów Obudowy EX przeznaczone są do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Są one projektowane, produkowane oraz testowane zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Obudowy EX produkowane są z aluminium,

Bardziej szczegółowo

2-kanałowy moduł wejść analogowych; Pt100 / RTD; do rezystancyjnych czujników temp.

2-kanałowy moduł wejść analogowych; Pt100 / RTD; do rezystancyjnych czujników temp. Podgląd wydruku: 2-kanałowy moduł wejść analogowych; Pt00 / RTD; do rezystancyjnych czujników temp - Numer wyrobu: 70-46 2-kanałowy moduł wejść analogowych; Pt00 / RTD; do rezystancyjnych czujników temp

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych wtyczki Wtyczki z kablem serii CN1. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych wtyczki Wtyczki z kablem serii CN1. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych wtyczki Wtyczki z kablem serii CN Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych wtyczki Wtyczki z kablem serii CN Wtyczka kształt A Złączka z kablem, Seria CN ISO

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Uziemiacz przenośny (trójzaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2) Typ: EG-U3-O-WT-2-3/1-13/1-50-(I)(WR-2z)

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Uziemiacz przenośny (trójzaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2) Typ: EG-U3-O-WT-2-3/1-13/1-50-(I)(WR-2z) KARTA KATALOGOWA Nazwa: Uziemiacz przenośny (trójzaciskowy do przewodów okrągłych z zaciskiem WT-2) Typ: EG-U3-O-WT-2-3/1-13/1-50-(I)(WR-2z) Przeznaczenie: Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50 Rozdział mocy Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000 Wersja -bieg., odprowadzenie z góry/z dołu Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg EN 60 - Dane techniczne wg IEC/EN 60 947-, patrz rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

KORYTKA KABLOWE STAL NIERDZEWNA

KORYTKA KABLOWE STAL NIERDZEWNA KORYTK KLOWE STL NIERDZEWN 2 KORYTK KLOWE STL NIERDZEWN PRZEGLĄD ELEMENTÓW SYSTEMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPOZ NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD

Bardziej szczegółowo

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim.

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim. Listwy roleczkowe typu FIX str. 1 Listwy roleczkowe typu AUTOFIX str. 5 Szyny roleczkowe typu UNI str. 8 Szyny rolkowe typu COLLI str. 10 Szyny rolkowe do palet str. 11 Szyny rolkowe do palet o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

lekki pakowny stabilny mobilny

lekki pakowny stabilny mobilny PL 28.02.2013SysCon Państwa ceny zakupu ważne do Kontener systemowy pusty lub z zawartością lekki pakowny stabilny mobilny 2,2 kg 2,5 kg art. 220380 Art. nr. 220370 Wymiary zewnętrzne: 464x353x142 mm 198,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6)

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6) Infolinia: 801-005-885 KARTA KATALOGOWA Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6) Przeznaczenie: Uziemiacz U-BG podstaw

Bardziej szczegółowo

Jeden dostawca. Kontrola stanu bezpiecznika do podstaw bezpiecznikowych. Zaciski ramkowe typu V. Zwieracze nożowe

Jeden dostawca. Kontrola stanu bezpiecznika do podstaw bezpiecznikowych. Zaciski ramkowe typu V. Zwieracze nożowe R8 Jeden dostawca Izolator Zaciski ramkowe typu V Kontrola stanu bezpiecznika do podstaw bezpiecznikowych Zwieracze nożowe MM: Bild angeben Treść Uchwyty do wyciągania wkładek bezpiecznikowych 262 Zwieracze

Bardziej szczegółowo

z0.0._ , i OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU o przedstawienie oferty cenowej na dostawę osprzętu elektrycznego.

z0.0._ , i OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU o przedstawienie oferty cenowej na dostawę osprzętu elektrycznego. Tramwaje z0.0._ Warszawskie Sp. z siedzibą w m.st.warszawie ul.siedmiogrodzka 20,01-232 Warszawa skrytka pocztowa 63, Urząd Pocztowy Warszawa 42 Telefony: Prezes Członkowie Zarządu Główny Księgowy Fax

Bardziej szczegółowo

EURONORD. Fibox EURONORD. Szybkie zamknięcie Idealne do zabudowy Zgodność z RoHS oraz Quicklock zacisków brak halogenów

EURONORD. Fibox EURONORD. Szybkie zamknięcie Idealne do zabudowy Zgodność z RoHS oraz Quicklock zacisków brak halogenów Fibox EURONORD EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS, poliestru i aluminium. Rodzina tych

Bardziej szczegółowo

ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE I AWARYJNE

ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE I AWARYJNE W ROZŁĄCZNIKI LT(S) 20 125 A INFORMACJE OGÓLNE Rozłączniki główne należy stosować w tych miejscach, gdzie wymagana jest duża przerwa pomiędzy stykami oraz duża siła dociskowa styków, a przez to duża wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S 8.20.2.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu 8-krotne wejście binarne z ręczną obsługą jest szeregowym urządzeniem montażowym do zamontowania w rozdzielaczu. Urządzenie nadaje się do rejestrowania styków

Bardziej szczegółowo

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM od 1 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego i i gniazda w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniają dystrybucję energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ W POŁĄCZENIACH NAKŁADAJĄCYCH SIĘ ELEMENTÓW CYNKOWANE GALWANICZNIE, CYNKOWANE OGNIOWO ORAZ STAL NIERDZEWNA NARZĘDZIE BOXSOK DO SPRAWNEGO MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Proces produkcji kabli elektrycznych

Proces produkcji kabli elektrycznych Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG SUP-EL. str. 1

KATALOG SUP-EL. str. 1 str. 1 I. WPROWADZENIE ZAKRES: Firma Handlowo-Usługowa S.C. n/w asortymentu: prowadzi działalność w zakresie montażu - Obudowy i fundamenty termoutwardzalne - Złącza kablowe - Złącza P.Poż - Złącza licznikowe

Bardziej szczegółowo

rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe

rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZNIKOWA RBK rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

DK - Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru. Informacja o produkcie 02/2009

DK - Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru. Informacja o produkcie 02/2009 Informacja o produkcie 02/2009 DK - Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru Podtrzymanie funkcji wg DIN 4102 cz. 12 Stopień ochrony IP 65 Zakres zacisków 0.5-16 mm² Hensel Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Cewki do zaworów elektromagnetycznych

Cewki do zaworów elektromagnetycznych Cewki do zaworów elektromagnetycznych Przegląd oferty Podstawowe cewki typu B Strony 43-44 Pozostałe cewki typu B Strona 45 Zawory elektromagnetyczne firmy Danfoss przedstawione w niniejszym katalogu są

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH. Gwint przyłącza. Rozmiar [ mm ]

SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH. Gwint przyłącza. Rozmiar [ mm ] Do wszystkich rodzajów rur Wkładka gumowa z EPDM Ze wspawaną nakrętką Dwie śruby łączące Dostępne oddzielnie lub jako komplet ze śrubą i kołkiem SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH OBEJMY STALOWE Z WKŁADKĄ EPDM

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

SZAFY KABLOWE W OBUDOWACH METALOWYCH I IZOLACYJNYCH

SZAFY KABLOWE W OBUDOWACH METALOWYCH I IZOLACYJNYCH 5-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel +48 17 864-05-0, fax +48 17 85-67-60 www.elektromontaz.com.pl SZAFY KABLOWE W OCH METALOWYCH I IZOLACYJNYCH Szafa kablowa w obudowie stalowej typu SKS Szafy kablowe

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0435 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wersje uziemiacza U-K TABELA II

Wszystkie wersje uziemiacza U-K TABELA II WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy 31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24 Tel, (+48) 12 644 08 92, Fax. (+48) 12 644 03 55, Inf. handlowa (+48) 12 644 52 33 http://www.aktywizacja.com.pl

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 -

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - OKŁADKA www.sabaj.pl Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r SZAFY STEROWNICZE STOJĄCE Spis treści: Szafy stojące... 6 Elementy dodatkowego wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt profilu jest podstawą do budowy stabilnych i zróŝnicowanych systemów rozdzielnic szafowych i systemów szaf.

Nowy kształt profilu jest podstawą do budowy stabilnych i zróŝnicowanych systemów rozdzielnic szafowych i systemów szaf. OPIS S4 SIVACON i SIKUS 1600 Systemy S4 SIVACON oraz SIKUS 1600 są przyszłościowymi systemami opartymi na koncepcji modułowej. Są odpowiednie do stosowań bez Ŝadnych ograniczeń, tak we wszystkich zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpiecznikowe. PBD zaciski typu V

Podstawy bezpiecznikowe. PBD zaciski typu V Podstawy bezpiecznikowe PD zaciski typu V Wizja Grupa PTOR Lider Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej www.apator.eu ZSTOSOWNIE I UDOW Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA Łódź, grudzień 1995 r. Uwaga: producent. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

bez łba Strona...620 Strony...596-602 Śruby pasowane z łbem walcowym Śruby z łbem zestawy elem. z gniazdem sześciokątnym Strony...

bez łba Strona...620 Strony...596-602 Śruby pasowane z łbem walcowym Śruby z łbem zestawy elem. z gniazdem sześciokątnym Strony... 600 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 602 Śruby dociskowe bez łba Strony.........596602 Strona.....................603 604 Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym 604 Śruby z łbem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

SPX & SPZ PowerSyntax

SPX & SPZ PowerSyntax SPX & SPZ PowerSyntax Nowa seria okrągłych, jednostykowych złączy przemysłowych SPX i SPZ PowerSyntax pozwala na pracę do 650 A przy pracy ciągłej i 750 A przy przeciążeniu. Parametry techniczne SPX gwarantują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

SZAFY KABLOWE. dssdsdsdsd SK/ENERGA 001(018)/2010. SK i ELKAB. wg standardów KE ENERGA z dnia 5 stycznia 2009

SZAFY KABLOWE. dssdsdsdsd SK/ENERGA 001(018)/2010. SK i ELKAB. wg standardów KE ENERGA z dnia 5 stycznia 2009 SZAFY KABLOWE SK i ELKAB wg standardów KE ENERGA z dnia 5 stycznia 2009 SK/ENERGA 001(018)/2010 dssdsdsdsd PPU ELCOM SA ul. Płońska 30 PL 80-711 Gdańsk e-mail: marketing@elcom.com.pl NIP 583-000-17-35

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Złącza oświetleniowe. Oświetleniowe złącza kablowe. Przegląd ogólny. Tablica doboru 110

Złącza oświetleniowe. Oświetleniowe złącza kablowe. Przegląd ogólny. Tablica doboru 110 1 0 8 Złącza oświetleniowe Oświetleniowe złącza kablowe Przegląd ogólny. Tablica doboru 110 Do wkładek bezpiecznikowych D 01 (E14): EKM-2045 112 EKM-2020 113 EKM-2050SK 114 EKM-2050SKFH 114 EKM-2051 115

Bardziej szczegółowo

Siedziba: 42-100 Kłobuck. ul. Górnicza 2b tel. +48 (034)359 73 17 fax.+48 (034) 359 84 10. www.ghsa.pl ZASILANIE SUWNIC I WCIĄGNIKÓW

Siedziba: 42-100 Kłobuck. ul. Górnicza 2b tel. +48 (034)359 73 17 fax.+48 (034) 359 84 10. www.ghsa.pl ZASILANIE SUWNIC I WCIĄGNIKÓW GH INTERTECH Siedziba: 42-100 Kłobuck ul. Górnicza 2b tel. +48 (034)359 73 17 fax.+48 (034) 359 84 10 www.ghsa.pl ZASILANIE SUWNIC I WCIĄGNIKÓW ZAMKNIĘTE SZYNOPRZEWODY KASETOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE Szynoprzewody

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Stojaki perforowane Strona 3-6 Systemy regałowe Strona 7-9 Dodatki Strona 10-14 Indywidualne rozwiązania Strona 15

Stojaki perforowane Strona 3-6 Systemy regałowe Strona 7-9 Dodatki Strona 10-14 Indywidualne rozwiązania Strona 15 Spis treści 1 Stojaki perforowane Strona 3-6 Stojaczki Stojaki podłogowe 2 Systemy regałowe Strona 7-9 Systemy z perforacją Systemy bez perforacji 3 Dodatki Strona 10-14 4 Indywidualne rozwiązania Strona

Bardziej szczegółowo

vector outdoor IP65 Nowe rozdzielnice odporne na promieniowanie UV

vector outdoor IP65 Nowe rozdzielnice odporne na promieniowanie UV vector outdoor IP65 Nowe rozdzielnice odporne na promieniowanie UV Rozdzielnice natynkowe IP65 vector II i vector outdoor Rodzina rozdzielnic vector to wykonane z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI TERMICZNE

PRZEKAŹNIKI TERMICZNE PRZEKAŹNIKI TERMICZNE STRONA - STRONA - STRONA - DO MINISTYCZNIKÓW SERII BG Typ RF9: z wykrywaniem błędu fazy i kasowaniem ręcznym. Typ RFA9: z wykrywaniem błędu fazy i kasowaniem automatycznym. Typ RF9N:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

System montażowy ze stali nierdzewnej

System montażowy ze stali nierdzewnej System montażowy ze stali nierdzewnej MEFA - System montażowy ze stali nierdzewnej Stale nierdzewne Ø 14-116 mm Ø 15-410 mm Ø 15-410 mm Ø 67-407 mm Ø 15-200 mm Obejmy ze stali nierdzewnej Inoxina strona

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Ensto Clampo Zaciski i z³¹czki

Ensto Clampo Zaciski i z³¹czki Zaciski i z³¹czki Enclosures and Components : Rodzina zacisków i z³¹czek o zaawansowanej technologii W ostatnich latach przeprojektowaliœmy ca³¹ rodzinê naszych zacisków i z³¹czek. Jej obecna nazwa to.

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination TM

Oprawy oświetleniowe LED Lumination TM GE Lighting Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination TM (seria BL opcja montażu w jednym ciągu) PRZED ROZPOCZĘCIEM Przeczytać dokładnie całą instrukcję. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ø 8 MM, ZŁĄCZE ŻEŃSKIE Z ZATRZASKIEM, ZALEWANY PRZEWÓD M8 ZŁĄCZE ŻEŃSKIE, ZALEWANY PRZEWÓD. Kątowe, 5 m przewodu 4-żyłowego

Ø 8 MM, ZŁĄCZE ŻEŃSKIE Z ZATRZASKIEM, ZALEWANY PRZEWÓD M8 ZŁĄCZE ŻEŃSKIE, ZALEWANY PRZEWÓD. Kątowe, 5 m przewodu 4-żyłowego Przewody i złącza Szybkie przyłączenie czujnika Wskazanie LED Wysoki stopień ochrony IP65 - IP68 Ø 8 MM, ZŁĄCZE ŻEŃSKIE Z ZATRZASKIEM, ZALEWANY PRZEWÓD Złącze Liczba przewodów: 3 x 0,25mm 2 Prąd nomin./napięcie:

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Szafki ARCA NOWOŚĆ Wytrzymałe szafki poliwęglanowe Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Nowość! Fibox ARCA Fibox ARCA - Szafki poliwęglanowe do stosowania w trudnych warunkach Poliwęglan Szafki wykonane

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Termometr do wkręcenia z przewodem przyłączeniowym Model TF37

Termometr do wkręcenia z przewodem przyłączeniowym Model TF37 Elektryczny pomiar temperatury Termometr do wkręcenia z przewodem przyłączeniowym Model TF37 Karta katalogowa WIKA TE 67.12 Zastosowanie Ruchoma hydraulika Budowa maszyn Kompresory Przemysł automobilowy

Bardziej szczegółowo