PROJEKT TECHNOLOGI (teczka nr 9) OBIEKT : Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego pracownie drzewne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT TECHNOLOGI (teczka nr 9) OBIEKT : Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego pracownie drzewne wraz z infrastrukturą towarzyszącą."

Transkrypt

1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel REGON , NIP , Nr ew. działalności 1066-Rok założenia 1989 PROJEKT TECHNOLOGI (teczka nr 9) OBIEKT : Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego pracownie drzewne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ADRES : Słupsk, ul. Koszalińska 5, dz. nr 23/9 i 23/11. INWESTOR : BRANŻA : Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku (działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk) Słupsk, ul. Banacha 12. technologia Funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak A/PB/8300/231/83 Koszalin PO-0543 Słupsk luty r. 1

2 I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ GRAFICZNA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut piwnic 1 : Rzut parteru 1 : Rzut piętra 1 : 100 2

3 1. Podstawa opracowania I CZĘŚĆ OPISOWA: - zlecenie Inwestora, - wytyczne programowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (Dz.U. Nr 75 ze zmianami z dnia r.), - PN-84/E dot.oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym, - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. Nr 91 z dnia ). 2. Zakres i cel opracowania Niniejsze opracowanie stanowi założenia programowo-technologiczne rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego, w zakresie nauki zawodu w branży drzewnej. Obiekt nie stanowi zakładu produkcyjnego. Opracowanie określa funkcję poszczególnych pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt i maszyny. Ponadto określa parametry wewnętrznej infrastruktury instalacyjnej. 3. Założenia programowe Projektuje się w ramach rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego, budynek przeznaczony dla realizacji zadań warsztatów szkolnych dla młodzieży w zakresie kształcenia zawodów; technik technologii drzewa, stolarz, murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, cieśla. Projektowany obiekt, w tym pomieszczenia praktycznej nauki zawodu i zaplecza socjalne, przewidziane są dla 90 mężczyzn + 10 kobiet = 100 uczniów (+20 nauczycieli), razem obiekt projektowany na 120 os. Pomieszczenia jadalni, zgodnie z notatką służbową z dnia przewidziano w istniejącej części budynku dydaktycznego. Pomieszczenia pracowni nauki zawodu rozmieszcza się na poszczególnych kondygnacjach wraz z zapleczem obsługi parku maszynowego, magazynkami oraz szatniami z umywalniami i sanitariatami. Na kondygnacjach przewidziano również pomieszczenia biurowe, sanitariaty oraz salki dydaktyczno-szkoleniowe. 4. Założenia programowo-przestrzenne W odniesieniu do wytycznych oraz informacji uzyskanych z Centrum Kształcenia Praktycznego, projektuje się 2-kondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem z pracowniami wraz z parkiem maszynowym do obróbki drewna w zakresie wstępnej 3

4 obróbki, profilowania, frezowania, formatowania, klejenia i montażu. Pracownie usytuowane są w cyklicznej kolejności w celu zachowania ciągłości technologicznej. Zajęcia praktyczne realizowane w/g grafika lekcyjnego w zależności od klas i grupy wiekowej. Zajęcia praktyczne odbywają się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela zawodu. Budynek warsztatów szkolnych składa się z pomieszczeń zgrupowanych w zespołach zgodnie z programem podanym w SIWZ stanowiących załącznik do przetargu oraz roboczych ustaleń w ramach prowadzonych prac projektowych w tym zatwierdzonej koncepcji. Projektowane warsztaty szkolne stanowią rozbudowę istniejącego Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5 i razem jako całość stanowić będą jeden podmiot z własną administracją, obsługą i zapleczem. Zespół warsztatowy jednokondygnacyjna hala maszyn zaprojektowana w sposób umożliwiający dostawę i składowanie surowca desek pod wiatą i płyt drewnopodobnych w magazynie, bezpośredni transport wewnętrzny i obróbka poprzez jednoprzestrzenną halę maszyn (z maszynami zgodnie z technologią) do magazynu wyrobów gotowych z którego poprzez rampę zewnętrzną można dokonać załadunku na samochód. Budynek główny zaprojektowano prostopadle do hali maszyn na przecięciu dróg transportowo-ewakuacyjnych, jako budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na parterze 6 pracowni jako kontynuację ciągu technologicznego obróbki elementów stolarskich zgodnie z technologią, dwóch sal nauki stolarskiej ręcznej obróbki i montażu oraz sali praktyki budowlanej z boksami do nauki robót wykończeniowych w budownictwie. Na piętrze dodatkowe cztery sale do praktycznej nauki zawodu (w tym sala egzaminacyjna) oraz kreślarnia z 12 stanowiskami komputerowymi. W piwnicy narzędziownia z wypożyczalnią oraz magazyn z gilotyną do cięcia okładzin meblowych. Zespół administracyjny W skład zespołu wchodzą pomieszczenia usytuowane na różnych kondygnacjach, w tym: na poziomie piwnic: - pokój nauczycielski z pokojem konsultacji - archiwum - pom. konserwatora i drobnych napraw na poziomie parteru: - pomieszczenie dozoru (portiernia) przy wejściu głównym na poziomie piętra: - sekretariat - pok. v-ce dyrektora CKP - pok. kierownika warsztatów - pok. zaopatrzenia - pok. technologa - pok. kontroli technicznej Zespół pomieszczeń ogólnego przeznaczenia W budynku głównym zaprojektowano: - szatnie na poziomie piwnic 2 zespoły szatni brudnej i czystej z umywalnią dla mężczyzn oraz 1 zespół dla kobiet - sanitariaty dla uczniów i nauczycieli na każdej kondygnacji osobno dla mężczyzn i kobiet oraz osób niepełnosprawnych 4

5 - ciągi korytarzowe z dostępem do windy dla NS na każdej kondygnacji - magazynki SP (sprzętu porządkowego) na każdej kondygnacji - w piwnicy pomieszczenia; techniczne (przyłącza wody), węzła cieplnego i serwera zaliczone do powierzchni usługowej - pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym na piętrze, poprzez łącznik istnieje również dostęp do jadalni z zapleczem kuchennym o pow. razem 60,73m.kw. w bud. istn. CKP (patrz notatka służbowa z r.) - loggio-balkon o pow. 28,32m.kw. dostępny z komunikacji piętra jako zadaszenie nad wejściem głównym do budynku Zespół wejściowy Zespół wejściowy do budynku zaprojektowano centralnie. Wejście główne (zadaszone) do budynku schodami oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej. Wiatrołap z dostępem do windy i do pomieszczenia dozoru (portierni). Budynek główny posiada 3 wejścia/wyjścia ewakuacyjne a hala maszyn 2 wejścia/wyjścia ewakuacyjne. W łączniku istnieją też drzwi ewakuacyjne, gdyż takie wyjście było na ścianie szczytowej budynku istniejącego CKP. Na poziomie piwnic przewidziano; - narzędziownię o powierzchni 60.3m 2 - wypożyczalnię narzędzi o powierzchni 29.5m 2 - pomieszczenie obsługi nożyc gilotynowych o powierzchni 60.3m 2 - komunikację o powierzchni 80.4m 2 - pokój nauczycielski o powierzchni 60.3m 2 - pokój konsultacji o powierzchni 18.2m 2 - szatnię przepustową z umywalnią dla chłopców o powierzchni 78.2m 2 - pomieszczenie serwera o powierzchni 18.8.m 2 - pomieszczenie konserwatora o powierzchni m 2 - archiwum o powierzchni 6.73m 2 - klatka schodowa o powierzchni 35.7m 2 - szatnia przepustowa z umywalnią dla dziewcząt o powierzchni 21.2m 2 - pomieszczenie węzła c.o.o powierzchni 18.8m 2 - szatnia przepustowa z umywalnia dla chłopców o powierzchni 78.2m 2 - pomieszczenie techniczne o powierzchni 18.8m 2 - sanitariat męski o powierzchni 22.1m 2 - sanitariat damski o powierzchni 22.1m 2 - sanitariat dla osoby niepełnosprawnej o powierzchni 4.3m 2 - winda - pomieszczenie porządkowe o powierzchni 3.9m 2 5

6 Na poziomie kondygnacji parteru przewidziano całościowy cykl z podziałem na poszczególne pracownie. Układ pracowni zapewnia zachowanie cyklu od obróbki wstępnej i do montażu końcowego. W odniesieniu do powyższego na parterze przyjęto; 1. halę maszynowni, w której przewidziano obróbkę wstępną, profilowanie, frezowanie o powierzchni 482.8m klejownia o powierzchni 51.2m 2 magazyn wyrobów gotowych o powierzchni 49.8m 2 szlifiernia o powierzchni 29.6m 2 wykańczalnia o powierzchni 29.6m 2 klatka schodowa o powierzchni 27.7m 2 lakiernia o powierzchni 19.3m 2 pomieszczenie produkcji galanterii drzewnej o powierzchni 38.7m 2 montaż i obróbka ręczna o powierzchni 101.8m 2 łącznik o powierzchni 44m 2 montaż i obróbka ręczna o powierzchni 101,68m 2 komunikacja o powierzchni 206.3m 2 wiatrołap +pomieszczenie dozorcy o powierzchni 18,5m 2 wc dla osoby niepełnosprawnej o powierzchni 4.3m dźwig wc damski o powierzchni 22.1m 2 wc męski o powierzchni 22.1m 2 klejarnia, składanie oklein o powierzchni 122.6m 2 sala praktyki budowlanej o powierzchni m 2 klatka schodowa o powierzchni 27.7m 2 Na poziomie kondygnacji piętra przewiduje się; sekretariat o powierzchni 18m 2 gabinet dyrektora i kierownika o powierzchni 2x29.6m 2 kreślarnie o powierzchni 60.3m 3 klatka schodowa o powierzchni 27.3m 2 komunikacja o powierzchni 200.2m 2 pomieszczenia biurowe kontroli technicznej o powierzchni 39.8m 2 pomieszczenie technologa o powierzchni 19.37m 2 6

7 pomieszczenie zaopatrzenia o powierzchni 21.7m 2 sala praktyki budowlanej o powierzchni 81.1m 2 gabinet nauczyciela zawodu o powierzchni 21.2m 2 sala egzaminacyjna o powierzchni 101.8m 2 klatka schodowa o powierzchni 30.4m 2 pracownia montażu i obróbki ręcznej o powierzchni 101.8m 2 gabinet nauczyciela zawodu o powierzchni 21.7m 2 pracownia montażu i obróbki ręcznej elementów budowlanych o powierzchni 81.1m 2 pomieszczenie socjalne o powierzchni 21.7m 2 wc męski o powierzchni 22.1m 2 wc damski o powierzchni 22.1m 2 pomieszczenie porządkowe o powierzchni 3.9m 2 Wykaz maszyn technologicznych (numery maszyn zgodne z rysunkiem rzutów); nr nazwa nr i nazwa obrabiarki moc w uwagi dodatkowe pom. pomieszczenia KW 9 Maszynownia 1. Pilarka ramieniowa-1969r 2. Pilarka wzdłużno-poprzeczna DMMA-40 z 1980r. 3. Pilarka wzdłużno-poprzeczna DMMA-40 z 1980r. 3 5,5 5,5 4. Strugarka wrówniarka ALN-4 z 1959r. 5. Pilarka formatowa wzdłużnopoprzeczna z odcinakiem DMMD-40/340 z 1999r. 6. Strugarka trzystronna DSTA- 63 z 1971r. 5,5 6,25 14 podstawa podwyższona sprężone powietrze podst. podwyższona 7. Strugarka grubościowa z 1960r. 7,5 8. Pilarka taśmowa DRSD-80 z r. 9. Pilarka formatowa dwutarczowa DMHA-35 z 9,3 1988r. 10. Pilarka tarczowa formatowa 6,75 ATUT DMUB-40/320 z 2004r. 11. Frezarka dolnowrzecionowa 3 Sfna 1000 Optima-V z 2006r. 12. Frezarka dolnowrzecionowa F- 5,5 110 z 1999r. 13. Frezarka dolnowrzecionowa 5,5 DFDA-3A z 1982r. 14. Frezarka górnowrzecionowa 3 DFGA z 1975r. 7

8 15. (przeniesiona do szlifierni) 16. Pilarka tarczowa z podcinakiem FPnp 1500 Optima-V z 2006r. 17. Wiertarka wielowrzecionowa ALFA 21 Modus z 2006r. 18. Wiertarka wieloczynnościowa Minipress z 2000r. 19. Wiertarka pionowa WS-15 z 1984r. 20. Kołczarka z 1972r. 21. Wiertarka WU-16 z głowicą X /I-W z 2004r. 22. Wiertarka pozioma DWLA-25 z 1975r. 23. Tokarka do drewna DNKA-40 z 1962r. 24. Odciąg trocin (miejscowy) SWW typ W-2. szt szt. nowych odciągów miejscowych 26. Odkurzacz przemysłowy przestawny z kablem dł.5m 27. Piła do wstępnego rozkroju płyt ELCON 215-DS. (nowa) 27a piła tarczowa DRDA80 z 88r. 12 Szlifiernia 28. Szlifierka taśmowa DZJA-200 z 1986r. 15. (przeniesiona) Frezarka dolnowrzecionowa DJNe z 1958r. 4,55 1,85 0,8 1,1 2 2xkW 2x3kW ,5 sprężone powietrze gniazdo przy każdej maszynie gniazda na ścianach co 10m na ścianie mocow (naprawiona) Klejarnia i składanie oklein 29. Prasa 1-półkowa 30. Odciąg trocin (miejscowy) DQBA Oklejarka OWP 3 BIS z 2003r. 32. Frezarka FWP z 2003r. 33. Frezarka do obrzeży RC Oklejarka wąskich płaszczyzn SMART (przy ścianie) 35. Prasa wielopółkowa DOHD Nożyce gilotynowe 37. Polerka do krawędzi 3 1,2 1,2 1,4 1,22 7,5+20 3,5 2,5 gniazdo siły400v sprężone powietrze silnik+grzałki 20kW w piwnicy (magazyn) 15 Lakiernia 38. Ściana wodna do lakierowania sprężone powietrz z odciągiem powietrza 13 Wykańczalnia 39. Szlifierka taśmowa SLNE z r. 40. Odciąg trocin (miejscowy) SWW typ W-2 8

9 6 Stolarnia 41. Szlifierka taśmowa SLNE z 1961r. 42. Wiertarka pozioma DWLA-25 z 1980r. 43. Wiertarko-frezarka KOF.KS z 1963r. 25 Odciąg trocin (miejscowy) SWW typ W Narzędziownia 44. Szlifierko-ostrzarka NDA-6 z 1985r. 45. Ostrzarka OLNE-47 z 1979r. 46. Ostrzarka dwutarczowa 47. Ostrzarka Dure-113 z 1960r. 48. Szlifierko-ostrzarka DURE z 2006r. 49. Zgrzewarka do pił taśmowych 50. Toczak do ręcznego ostrzenia 50a wiertarka stołowa 119 Montaż i obróbka ręczna Jedna z sal przeznaczona jako sala egzaminacyjna 16 Galanteria drzewna, montaż zewnętrzny 023 Pom. konserwatora 50b piła taśmowa mała 51. Pilarka tarczowa z podcinakiem FPnp 1500 Optima-V z 2006r. 52. Wiertarka wielowrzecionowa ALFA 21 Modus z 2006r. 53. Frezarka dolnowrzecionowa Sfna 1000 Optim-V z 2006r. 54. Frezarka do obrzeży RC Oklejarka wąskich płaszczyzn SMART 56. Odciąg trocin (miejscowy) DQBA Wiertarka pozioma DWLA-25 z 1976r. 58. Wiertarko-frezarka DWGA-20 z 2004r. 59. Tokarka do drewna DNXA z 1981r. 60. Obrabiarka kombinowana DYMA Wiertarka pionowa WS Szlifierka stacjonarna dwutarczowa 63. Nożyce do blachy 64. Spawarka na 230V 65. Gniazda mocy 5 x 400V 66. Gniazda 230V 67. Stół roboczy do elektronapraw 68. tokarka do metalu 4 2,5 2,2 1,1 230V-0,5 0 4,55 1,85 3 1,4 1,22 3 2,2 1,1 230V- 1,1kW 0,8 1,1 bezp.25a bezp.16a bezp.16a bezp.25a sprężone powietrz sprężone powietrz 9

10 W hali maszyn i szlifierni przewiduje się system instalacji odciągu trocin i pyłów ze zbiornikiem zewnętrznym i filtrami. Dodatkowo w pomieszczeniach technologicznychpracowniach zastosowano system centralnego odkurzania. W pozostałych pomieszczeniach z maszynami stosować odciągi miejscowe trocin SWW typ W-2 i DQBA 2300 (wg. zestawienia maszyn w poszczególnych pomieszczeniach). Na rysunku PZT zaznaczono miejsce płyty żelbetowej do montażu urządzeń zewnętrznych dla trocin i pyłów. Na hali maszyn przewiduje się na ścianach 4 miejsca poboru powietrza sprężonego do podłączenia elastycznego węża - dokładne czyszczenie maszyn (wydmuchiwanie ) oprócz tego należy doprowadzić sprężone powietrze do 6-ciu maszyn wymienionych w zestawieniu o ciśnieniu 0,6-0,8 MPa. Inwestor zrezygnował z osobnej sprężarkowni z uwagi na możliwość doprowadzenia sprężonego powietrza poprzez łącznik z budynku istniejącego CKP. Nadmuch świeżego powietrza poprzez rekuperator w ilości równej powietrzu wydmuchiwanego z odciągów (równe ciśnienie). Po wyłączeniu systemów nawiewno-wywiewnych (koniec zajęć) wentylacja grawitacyjna pomieszczeń poprzez kominy murowane z pustaków wentylacyjnych P-1 19x19cm (na rys.20x20cm) obmurowanych cegłą Silka E8. - Wytyczne branżowe - konstrukcja wysokość pomieszczeń min. 3,3m w świetle posadzki i stropu, - posadzka wyklucza się zróżnicowanie poziomu posadzki na kondygnacji, - ściany konstrukcyjne zewnętrzne zachować współczynnik przenikania K=0.24W/m 2 K, - stolarka okienna zachować wskaźnik powierzchni okna do posadzki minimum 1:8, - oświetlenie sztuczne w pracowniach ogólnych 300lux, zaś w pomieszczeniach uszlachetniania drewna, fornirowania, lakierowania 500lux, w pozostałych pomieszczeniach 200lux, - wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach o krotności -2w/h, w pomieszczeniach nauki mechaniczna nawiewno-wywiewna z instalacją odciągów trocin z poszczególnych maszyn, zgodnie z DTR producenta, * w pomieszczeniu malarni (lakierni) odciąg miejscowy z aktywnym filtrem powietrza, * w pomieszczeniach szatni i umywalni uwzględnić wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, - instalacje specjalne instalacja sprężonego powietrza niezbędna do obsługi maszyn, * w pomieszczeniu hali maszyn, z uwagi na wysoki poziom emisji hałasu, przewidzieć elementy ekranów akustycznych lub sufit akustyczny podwieszany. Opracował : mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 10

11

12

13

14

15

16

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO ADRES OBIEKTU: ul. B. WieniawyDługoszewskiego 83, Nowy Sącz na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA POTRZEB ZAWODOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCOWAWCZEGO NR 2 W GDYNI

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA POTRZEB ZAWODOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCOWAWCZEGO NR 2 W GDYNI PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA POTRZEB ZAWODOWEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCOWAWCZEGO NR 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ENERGETYKÓW 13 INWESTOR: GMINA MIASTO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkami biurowymi, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM II

PROJEKT BUDOWLANY TOM II USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ budynku oświatowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1 OPIS TECHNICZNY OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i wyposażenia Centrum Ochrony Różnorodności

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji DANE OGÓLNE 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa nr1 64-100 Leszno, Al. Zygmunta Krasińskiego nr 2 3. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo