Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012."

Transkrypt

1 Plan sprawozdania KRBRD za 2011 r. pt.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok Wstęp 1. Stan brd w Polsce: statystyka, przyczyny wypadków i analiza ich struktury 1.1. Prędkość Statystyka i analiza przyczyn Skutki podwyższenia limitów prędkości na drodze Działania Wnioski i rekomendacje 1.2. Piesi Statystyka i analiza przyczyn Działania Wnioski i rekomendacje 1.3. Alkohol i narkotyki Statystyka i analiza przyczyn Działania Wnioski i rekomendacje 1.4. Droga Statystyka i analiza przyczyn Działania Wnioski i rekomendacje 1.5. Pojazd Statystyka i analiza przyczyn Stan techniczny pojazdów Działania Wnioski i rekomendacje 2. Zmiany w przepisach dotyczących brd w 2011 r. oraz ich cele 2.1. Prawo o ruchu drogowym i akty wykonawcze Zmiany ustawowe Zmiany aktów wykonawczych do ustawy Prawo o ruchu drogowym 2.2. Drogi publiczne 2.3. Transport 2.4. Inne akty związane z problematyką ruchu drogowego 2.5. Podsumowanie i wnioski 3. System nadzoru nad ruchem drogowym 3.1. Fotoradary efekty wprowadzenia systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym 3.2. E-myto efekty wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat drogowych 3.3. Inteligentne systemy transportowe 3.4. Podsumowanie i wnioski 4. Bezpieczeństwo transportu drogowego 4.1. Szczegółowa kontrola autobusów i autokarów 4.2. Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego 4.3. Kontrola przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu 4.4. Kontrola przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 4.5. Kontrola uprawnień do kierowania pojazdem oraz stanu trzeźwości kierowców i prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków 4.6. Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie 4.7. Podsumowanie i wnioski

2 5. Działania prewencyjne i edukacyjne 5.1. Kierowcy samochodów Nauka jazdy Reedukacja Promocja bezpiecznych zachowań na drodze Seniorzy i niepełnosprawni 5.2. Motocykliści Nauka jazdy Reedukacja Promocja bezpiecznych zachowań na drodze 5.3. Rowerzyści i motorowerzyści Dzieci i młodzież Dorośli Seniorzy i niepełnosprawni 5.4. Pasażerowie Dzieci Młodzież i dorośli Seniorzy i niepełnosprawni 5.5. Piesi Dzieci Młodzież i dorośli Seniorzy i niepełnosprawni 5.6. Inne działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego Targi Konferencje Szkolenia Projekty badawcze Podsumowanie i wnioski 6. Infrastruktura drogowa 6.1. Budowa nowych dróg 6.2. Remonty i przebudowy dróg Remonty Przebudowy Uspokojenie ruchu Separacja różnych użytkowników dróg 7. System ratownictwa drogowego w Polsce 8. System informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego 8.1. Obserwatoria BRD 8.2. Europejskie strony internetowe 8.3. Polskie strony internetowe Urzędy centralne Instytuty naukowe Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Inne przykłady polskich stron internetowych Publikacje krajowe 9. Współpraca międzynarodowa 10. Źródła finansowania 11. Podstawa działania: polskie i europejskie programy brd Krajowy Program BRD GAMBIT IV Europejski Program Działań na rzecz BRD 2

3 12. Stan realizacji Krajowego Programu BRD GAMBIT Wnioski i rekomendacje na rok Wnioski Rekomendacje 14. Krajowa Rada BRD misja, historia, kierownictwo, członkowie 15. Partnerzy Partnerzy zagraniczni Partnerzy krajowi Szczebel centralny Instytuty naukowe Organizacje Media Partnerzy lokalni Instytucje samorządowe i pozarządowe Inne Media Polscy sygnatariusze Europejskiej Karty BRD 16. Słownik 3

4 1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim: statystyka, przyczyny wypadków i analiza ich struktury: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach W 2011 roku na drogach województwa śląskiego Policja odnotowała 5014 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 345 osób, a 6083 zostało rannych oraz odnotowano kolizje drogowe (dane aktualne na dzień r.) W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to: spadek liczby wypadków o 9 tj. o 0,2 % spadek liczby osób zabitych o 7 tj. o 2,0 % spadek liczby osób rannych o 63 tj. o 1,0 % spadek liczby kolizji drogowych o 5790 tj. o 11,5 % Liczba wypadków drogowych w latach Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych w latach

5 Liczba osób rannych w wypadkach drogowych w latach Prędkość: W 2011 roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 1009 wypadki drogowe z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu, w których śmierć poniosło 89 osób, a 1388 doznało obrażeń ciała oraz odnotowano z tej przyczyny 6736 kolizje drogowe. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to: spadek liczby wypadków o 87 tj. o 8,0% spadek liczby osób zabitych o 18 tj. o 16,9 % spadek liczby osób rannych o 78 tj. o 5,4 % spadek liczby kolizji drogowych o 411 tj. o 21,0 %. Porównanie ilości tych zdarzeń do lat ubiegłych prezentuje poniższa tabela: Wypadki Zabici Ranni Kolizje Jednocześnie informuję, iż funkcjonariusze Wydziałów Ruchu Drogowego w toku codziennej służby nałożyli na kierujących przekraczających dozwolone prędkości przy pomocy 120 radarowych mierników prędkości oraz 30 pojazdów wyposażonych w wideorejestrator następującą ilość środków prawnych: Rok Liczba zastosowanych środków prawnych

6 W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 5799 tego rodzaju wykroczeń tj. o 6,5%. Wzrost liczby ujawnionych wykroczeń z tego rodzaju przyczyny wynika m. in. z doposażenia jednostek KMP/KPP woj. śląskiego w 10 pojazdów marki Alfa Romeo wyposażonych w urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego. Ponadto w roku 2011 na terenie woj. śląskiego przeprowadzono 6 działań pn. Prędkość (TISPOL działania ogólnopolskie) w wyniku, których skontrolowano 9873 pojazdów - ujawniając 6636 wykroczeń z powodu przekroczenia prędkości. Jednostki KMP/KPP woj. śląskiego w 2011 roku dysponowały pojazdami wyposażonymi w urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego: 20 pojazdów nieoznakowanych, 10 pojazdów oznakowanych marki Alfa Romeo zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pojazdy te kierowane były do służby nie tylko na główne ciągi komunikacyjne województwa śląskiego, ale także na pozostałe drogi powiatów gdzie odnotowywane było największe zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze użytkujący urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego zamontowane w opisywanych pojazdach w trakcie służby przebyli łącznie km, ujawniając wykroczeń Piesi W 2011 roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 669 wypadków drogowych, których sprawcami (bądź współwinnymi) byli piesi uczestnicy ruchu drogowego. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 100 osób, a 591 doznało obrażeń ciała. Piesi uczestnicy ruchu drogowego przyczynili się również do zaistnienia 345 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to: spadek ilości wypadków o 2 tj. 0,3 %, wzrost ilości osób zabitych o 29 tj. 40,8 % spadek ilości osób rannych o 27 tj. 4,4 % spadek ilości kolizji drogowych o 40 tj. 10,4 %. Porównanie ilości tych zdarzeń do lat ubiegłych prezentuje poniższa tabela: Wypadki Zabici Ranni Kolizje

7 W roku 2011 na terenie woj. śląskiego przeprowadzono 6 działań krajowych pod nazwą Niechronieni uczestniczy ruchu drogowego. W wyniku tych działań ujawniono następującą liczbę naruszeń przepisów przez pieszych: Rok Liczba zastosowanych środków prawnych Jednocześnie informuję, iż funkcjonariusze Wydziałów Ruchu Drogowego w toku codziennej służby nałożyli na pieszych niestosujących się do przepisów ruchu drogowego następującą ilość środków prawnych: Rok Liczba zastosowanych środków prawnych Liczba zabitych pieszych w latach w woj. śląskim Rok Liczba zabitych pieszych Alkohol i narkotyki W 2011 roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 346 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu, w których śmierć poniosło 23 osoby, a 492 osoby doznały obrażeń ciała oraz odnotowano z tej przyczyny 1431 kolizji drogowych. 7

8 W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to: spadek liczby wypadków o 18 tj. o 4,9 % wzrost liczby osób zabitych o 4 tj. o 21,0 % wzrost liczby osób rannych o 12 tj. o 2,5 % spadek liczby kolizji drogowych o 83 tj. o 5,5 %. Trend w latach obrazuje poniższa tabela: Wypadki Zabici Ranni Kolizje W trakcie codziennej służby w 2011 r. funkcjonariusze (wykorzystując 410 urządzeń typu Alcosensor IV, 120 urządzeń typu Alkosensor FST oraz 191 Alkotestów AlcoBlue i Drager) ogółem ujawniając kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Liczba ujawnionych przez Policję kierujacych po wpływem alkoholu w latach 2009/ Ponadto w roku 2011 na terenie woj. śląskiego przeprowadzono 6 działań pn. Alkohol i narkotyki (TISPOL działania ogólnopolskie) w wyniku, których skontrolowano osób na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ujawniając łącznie 407 nietrzeźwych kierujących oraz 203 kierujących znajdujących się po użyciu alkoholu. Ponadto badaniu na zawartość innego podobnie działającego środka poddano 474 kierujących, ujawniając 7 osób kierujących pod wpływem narkotyków. Dodatkowo w celu wyeliminowania jak największej liczby nietrzeźwych kierujących na drogach woj. śląskiego przeprowadzono 22 działania wojewódzkie pn. Trzeźwość, w których skontrolowano kierujących, ujawniono 1200 nietrzeźwych kierujących oraz 868 osób znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu. 8

9 W 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach została doposażona w dwa analizatory wydechu do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu o nazwie Drager DrugTest Każde urządzenie posiadało 300 sztuk jednorazowych kaset. Zestaw stanowi łatwą i szybką metodę do wykrywania obecności: d) amfetamin d) benzodiazepinów d) kannabinoidów d) metabolitów kokainy d) metaamfetamin d) opiatów Badania tym urządzeniem przeprowadza się z wykorzystaniem jednorazowych kaset, po ok. 7 min. zostaje wyświetlony wynik w postaci hasła: Pozytywny lub Negatywny. W celu optymalnego wykorzystania przedmiotowego urządzenia przez jednostki woj. śląskiego dokonano analizy danych dotyczących ilości ujawnionych kierujących po wpływem środków działających podobnie do alkoholu przez jednostki woj. śląskiego i na tej podstawie utworzono dwie strefy, do których przyporządkowano KMP/KPP, które będą użytkowały urządzenie Drager DrugTest W każdej strefie znalazło się 7 jednostek woj. śląskiego. Jednostką tym przydzielono do wykorzystania od 20 do 47 sztuk jednorazowych kaset. Ponadto KMP/KPP woj. śląskiego w 2011 r. dysponowały 5900 szt. jednorazowych testów do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu Droga Wpływ infrastruktury drogowej na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. i 2009 r. obrazuje poniższa tabela: Przyczyna zdarzenia Niewłaściwy stan jezdni Nieprawidłowo zabezpieczone roboty drogowe Wypadki Zabici Ranni Kolizje * * * * Nieprawidłowa organizacja ruchu Nieprawidłowo działająca sygnalizacja świetlna *dane aktualne na dzień r. 9

10 W zakresie stanu infrastruktury drogowej policjanci garnizonu śląskiego w ramach codziennej służby kontrolują stan nawierzchni jezdni, oznakowania dróg oraz stan urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stwierdzane nieprawidłowości w trakcie służby są na bieżąco przekazywane do właściwych zarządców dróg. Łącznie policjanci w garnizonie śląskim przekazali wniosków w sprawie bezpieczeństwa ruchu, stanu drogi i oznakowania celem eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości. 1.5 Pojazd Zagrożenie stanu bezpieczeństwa w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. wg rodzaju pojazdu obrazuje poniższa tabela : Wypadki Zabici Ranni Kolizje Sprawcy Zdarzeń Ogółe m % 2010 = 100 % Ogół em % 2010 = 100 % Ogółe m % 201 0= 100 % Ogółe m % 2010 = 100 % Kierujący pojazdem 4089* ,8 232* ,3 5185* , * ,1 W tym: samochoda mi osobowymi , 0 98, , 1 97, , 2 97, , 1 89,3 Samochoda mi ciężarowym i 311 7,6 104,4 20 8,6 58, ,7 108, , 1 85,9 Motocykla mi 144 3,5 110, , 3 126, ,9 112, ,5 114,5 Rowerami 246 6,0 126,2 11 4,7 91, ,6 123, ,8 106,9 Motorower ami 164 4,0 139,0 8 3,4 266, ,6 136, ,9 118,0 Autobusami 48 1,2 94,1 1 0,4 100,0 62 1,2 77, ,4 79,5 Ciągnikami rolniczymi 8 0,2 100, ,2 112,5 72 0,2 67,9 Innymi 101 2,5 118,8 3 1,3 300, ,6 130, ,9 89,3 *dane aktualne na dzień r. 10

11 W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego największy wzrost liczby wypadków drogowych odnotowano w kategorii wypadków spowodowanych przez motorowerzystów o 39,0 % (wzrost o 46 wypadki drogowe), natomiast wśród kolizji drogowych największy wzrost odnotowano również w kategorii kolizji spowodowanych przez motorowerzystów o 18,0 %. Główne przyczyny zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami. Analizując zachowanie kierującego pojazdem należy stwierdzić, iż w 2011 r. głównymi przyczynami zdarzeń drogowych ze strony kierujących były: - nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu zdarzenia, - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu zdarzeń, - niezachowanie bezp. odległości między pojazdami zdarzenia. Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 1.1 Liczba wypadków drogowych ogółem: Zderzenia pojazdów w ruchu Wypadki z udziałem jednego pojazdu Potrącenia pieszych Potrącenia rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów Inne Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych ogółem Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych Piesi Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych Inni Liczba osób rannych w wypadkach drogowych ogółem: Kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych Piesi Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści Kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych Inni Liczba kolizji zgłoszonych policji Liczba ujawnionych kierowców i pasażerów pojazdów jadących bez zapiętych pasów 1.6 Liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu Liczba wypadków spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu Liczba zabitych w wypadkach z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu Liczba wypadków spowodowanych przez kierujących w wieku lat Liczba zabitych w wypadkach kierowców i pasażerów w wieku lat Liczba zabitych w wypadkach pieszych w wieku 7-14 lat

12 1.11 Liczba interwencji Straży Pożarnej przy wypadkach drogowych Inne sytuacje lub zdarzenia mające istotny wpływ na stan brd na terenie województwa Uwagi, spostrzeżenia i problemy dotyczące brd na terenie województwa - Dane uzyskano z systemu informatycznego SWD-ST Droga Informacje przesłane przez Starostwo Powiatowe w Lubliblińcu Wnioski i rekomendacje 1. Dokonano analiz uwag zgłaszanych przez KP Policji pod kątem właściwego stanu nawierzchni i oznakowania dróg na terenie powiatu lublinieckiego. a) Dokonano analizy wniosków złożonych przez gminy powiatu lublinieckiego w sprawie proponowanych zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych. b) Systematycznie dokonywano wspólnych objazdów przedstawicieli KP Policji i Starostwa w sprawie określenia stanu oznakowania dróg pod kątem kompletności oznakowania oraz zasadności lokalizacji (np. znaków B-33 ograniczenie prędkości ). c) Przedstawiciele KP Policji i Starostwa wykonali wspólne objazdy dróg zlokalizowanych przy szkołach, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w celu określenia prawidłowości oznakowania ostrzegawczego znaki A-17 dzieci. d) Przeprowadzono wspólne przeglądy przedstawicieli KP Policji i Starostwa przejazdów kolejowych w celu określenia prawidłowości oznakowania ostrzegawczego. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Wojewódzkiego w Katowicach Nazwa działania: Prowadzenie rejestru przyjętych zgłoszeń w ramach obsługi telefonu interwencyjnego praz przekazywanie informacji dotyczących nieprawidłowości w oznakowaniu dróg do właściwych zarządców dróg. 1. Czy działanie jest ujęte w regionalnym programie poprawy brd? Tak 2. Czy działanie jest realizowane? Tak 3. Instytucja(e) odpowiedzialna(e) za realizację 12

13 Jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 4. Data rozpoczęcia realizacji 15 listopada 2011 r. 5. Data zakończenia: 20 grudnia 2011 r. 6. Krótki opis działania Przekazano pisma do instytucji odpowiedzialnych za realizację, przeanalizowano otrzymane informacje. 7. Zrealizowane działania a. Przygotowano zbiorczy materiał w zakresie ilości sprzętu drogowego jakim będącego w dyspozycji firmy, które wygrały przetargi na zimowe utrzymanie dróg. b. Dane teleadresowe tych firm oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację przekazano służbie dyżurnej WCZK (wykaz telefonów kontaktowych do osób koordynujących akcję ZIMA 2011/2012 w samorządach, ZDW i GDDKiA oraz firm, które będą odśnieżać drogi). 8. Etap zaawansowania: Zakończony 9. Koszty Własne 10. Źródła finansowania Budżet wojewody 11. Uwagi Sporządzenie wykazu telefonów kontaktowych dla służby dyżurnej WCZK do osób koordynujących akcję ZIMA 2011/2012 w samorządach, ZDW i GDDKiA oraz firm, które będą odśnieżać drogi pozwala na szybkie podjęcie działań ze strony tej służby w przypadku interwencji ze strony mieszkańców i użytkowników dróg. Nazwa działania: Obsługa telefonu interwencyjnego (infolinia) o numerze (nr tel ) dotycząca zgłoszeń nieprawidłowości w oznakowaniu dróg woj. Śląskiego, zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego. 1. Czy działanie jest ujęte w regionalnym programie poprawy brd? 13

14 Tak 2. Czy działanie jest realizowane? Tak 3. Instytucja(e) odpowiedzialna(e) za realizację a. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śl. UW w Katowicach, b. Organy zarządzające drogami: krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, c. Wydział Infrastruktury Śl. UW w Katowicach. 4. Data rozpoczęcia realizacji 19 grudnia 2006r. 5. Data zakończenia: Bezterminowo kontynuacja realizacji zadania. 6. Krótki opis działania Zgłoszenia przyjmowane są poprzez uruchomioną infolinię przez dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Następnie informacja ta przekazywana jest do organu zarządzającego ruchem na danej drodze celem zweryfikowania jej i podjęcia ewentualnych działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. Informacja zwrotna o załatwieniu interwencji przesyłana jest bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury w Śl. UW w Katowicach. 7. Zrealizowane działania W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przyjęto 3 zgłoszenia w przedmiotowych sprawach. Wszystkie kierowane są zgodnie z przyjętą procedurą do organu zarządzającego ruchem na drodze, o której mowa w zgłoszeniu. Informacje te przekazywane są do wiadomości Wydziału Infrastruktury Śl. UW, który nadzoruje realizację usuwania zgłoszonych nieprawidłowości. Ponadto informacje przekazywane są do KWP w Katowicach, celem sprawdzenia, czy zgłoszona nieprawidłowość nie zagraża w sposób bezpośredni życiu i zdrowiu uczestników ruchu. 8. Etap zaawansowania Średniozaawansowany 9. Koszty Własne 10. Źródła finansowania Budżet wojewody 14

15 11. Uwagi Przyjmowane informacje służą do wyeliminowania nieprawidłowości w oznakowaniu dróg, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 3. System nadzoru nad ruchem drogowym Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Infrastruktury 3. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach oraz przewozem drogowym towarów niebezpiecznych a). Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w 2011r. przeprowadził 4 kontrole organów zarządzających ruchem na drogach w zakresie zgodności działań tych organów z obowiązującymi przepisami w sprawach dotyczących warunków umieszczania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie przeprowadzonych kontroli, można stwierdzić, iż do najczęściej spotykanych nieprawidłowości zaliczały się: nieczytelne oznakowanie poziome, niekompletne lub nieprawidłowe oznakowanie skrzyżowań w zakresie informowania kierujących o wprowadzonym pierwszeństwie przejazdu, niekompletne i nieprawidłowe oznakowanie przejść dla pieszych. Oprócz czynności prowadzonych w terenie, podczas kontroli analizie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami poddawane były m.in. projekty zatwierdzonych organizacji ruchu oraz rzetelność prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, do wszystkich kontroli wniesiono zalecenia pokontrolne. b). W ramach zadań związanych z realizacją nadzoru nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, podjęte zostały działania polegające na: aktualizacji bazy danych o przedsiębiorcach zajmujących się drogowym przewozem towarów niebezpiecznych, opracowano i przekazano Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego wykaz przedsiębiorców, którzy złożyli sprawozdania ADR po obowiązującym terminie, na podstawie danych zebranych z Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zbadano rzetelność informowania wojewody przez przedsiębiorców o zdarzeniach z udziałem pojazdów przewożących towary niebezpieczne. 15

16 Czynności te miały na celu zdyscyplinowanie przedsiębiorców zajmujących się przewozem drogowym towarów niebezpiecznych w zakresie przestrzegania nałożonych na nich w tej materii obowiązków oraz zapewnienie należytego nadzoru wewnętrznego nad tą działalnością. Dotychczasowa inicjatywa w tym zakresie spowodowała, iż przy rosnącej ilości składanych każdego roku sprawozdań z przewozu towarów niebezpiecznych ADR zmniejszeniu uległ np. odsetek przedsiębiorców składających je po wyznaczonym ustawowo terminie. 4. Bezpieczeństwo transportu drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach W 2011 r. na drogach woj. śląskiego przeprowadzono łącznie 8 wzmożonych działań (TISPOL) mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa transportu drogowego oraz kontrolę przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o transporcie drogowym: tj. TRUCK działania przeprowadzono 4 razy, w których skontrolowano 6123 pojazdów, w tym 194 autobusów i 3269 samochodów ciężarowych. Łącznie w tych działaniach policjanci nałożyli 2060 mandatów karnych, zastosowali 202 pouczeń, skierowali 46 wniosków o ukaranie do sądu oraz sporządzili 22 decyzje administracyjne za naruszenie przepisów o transporcie drogowym. BUS działania przeprowadzono 4 razy, w których skontrolowano 5320 pojazdów, w tym 1229 autobusów i 1204 samochodów ciężarowych. Łącznie w tych działaniach policjanci nałożyli 1715 mandatów karnych, zastosowali 143 pouczenia, skierowali 18 wniosków o ukaranie do sądu oraz sporządzili 14 decyzji administracyjnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym. Ponadto w miesiącach wrzesień-październik 2011 r., trzykrotnie na terenie woj. śląskiego przeprowadzono wzmożone działania własne TRUCKER, w trakcie, których skontrolowano 2045 pojazdów, w tym 43 autobusy i 793 samochody ciężarowe. Łącznie w tych działaniach policjanci nałożyli 890 mandatów karnych, zastosowali 59 pouczeń, skierowali 9 wniosków o ukaranie do sądu oraz sporządzili 4 decyzje administracyjne za naruszenie przepisów o transporcie drogowym. W okresach wypoczynkowych tj. styczeń-luty, lipiec-sierpień oraz pierwszych dniach września 2011 r. mając na uwadze bezpieczeństwo transportu drogowego osób ze szczególnym uwzględnieniem przewozów drogowych realizowanych pojazdami przeznaczonymi lub wykorzystywanymi do przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych, funkcjonariusze ruchu drogowego garnizonu śląskiego, wspólnie z funkcjonariuszami ITD Katowice prowadzili w ramach codziennej służby działania kontrolne. W trakcie codziennej służby funkcjonariusze ruchu drogowego w 2011 r. ujawnili 626 naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła liczba ujawnionych naruszeń o 83 tj. 11,7 %. W 2011 r. zgodnie z opracowaną Krajową Strategią Kontroli w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata r. policjanci garnizonu śląskiego zobowiązani zostali do przeprowadzenia kontroli dni pracy kierowców. W efekcie podjętych działań w 2011 r. policjanci WRD KMP/KPP województwa śląskiego w 2011 r. wykorzystując m. in. pojazdy 16

17 specjalistyczne do kontroli czasu pracy w trakcie codziennej służby skontrolowali tj. więcej o 58,8 % dni pracy kierowców, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Kierunki działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, co roku zakładają działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie: -kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowcy w transporcie międzynarodowym na podstawie umowy AETR, w transporcie wewnątrzwspólnotowym zgodnie z przepisami rozporządzeń wspólnotowych, -kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), -kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i autobusów zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, -egzekwowania od kierowców i przedsiębiorców obowiązku przestrzegania przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, w szczególności w ramach kontroli z wykorzystaniem wideorejestratorów, -eliminowania z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, nieprawidłowo oznakowanych i wyposażonych oraz nadmiernie zanieczyszczających środowisko, -kontroli stanu trzeźwości kierowców, kontroli przestrzegania okresowych zakazów ruchu pojazdów, kontroli wprowadzanych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych. Pkt.4 Planu sprawozdania KRBRD za 2011 r. Poniższa tabela zawiera zestawienie wyników kontroli dotyczących bezpieczeństwa transportu drogowego. 4. Bezpieczeństwo transportu drogowego Liczba kontroli 4.1 Szczegółowa kontrola autobusów i autokarów Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego Kontrola przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu Kontrola przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Kontrola uprawnień do kierowania pojazdem oraz stanu trzeźwości kierowców i prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie Wnioski: Porównując dane za okres 2010 i 2011 r.: w 2010 r. zakaz używania pojazdu, który posiada poważne usterki stwierdzono 361 razy na kontroli, co stanowi ok.2 %. W roku 2011 zakaz używania pojazdu, który posiada poważne usterki stwierdzono 371 razy, co stanowi ok. 2.2 %. Na dotychczasowym poziomie 9,5 % w roku 2011 kształtował się też wskaźnik ilości zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. Maleje systematycznie liczba kontroli, w trakcie których stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej na przedsiębiorcę, w roku 2011 takie kontrole stanowiły 17,8 % 17

18 5. Działania prewencyjne i edukacyjne Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Promocja bezpiecznych zachowań na drodze W dniu 6 lutego 2011r w Archidiecezji Katowickiej zainaugurowano podjętą w dniu 14 grudnia 2010 r z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach akcję propagującą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, za pomocą kartek, które swą formą i obrazem mają pobudzić wyobraźnię użytkowników dróg do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W tym dniu we wszystkich parafiach podległych Archidiecezji Katowickiej został odczytany apel do wiernych dot. bezpieczeństwa na drodze i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Przedmiotowe kartki zwierające cztery przesłania i adekwatne do nich ilustracje skutków i przyczyn zdarzeń drogowych ( alkohol, prędkość, niezachowanie właściwych odstępów między pojazdami oraz wtargnięcie na jezdnię pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd) były rozdawane wiernym przez księży i ministrantów po mszach świętych zgodnie z wcześniej ustalonymi założeniami ich dystrybucji. W dniu 27 lutego 2011r w Diecezji Sosnowieckiej przeprowadzono akcję propagującą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, za pomocą kartek, które swą formą i obrazem mają pobudzić wyobraźnię użytkowników dróg do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W tym dniu we wszystkich parafiach podległych Diecezji Sosnowieckiej został odczytany apel do wiernych dot. bezpieczeństwa na drodze i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Przedmiotowe kartki zawierające cztery przesłania i adekwatne do nich ilustracje skutków i przyczyn zdarzeń drogowych( alkohol, prędkość, niezachowanie właściwych odstępów między pojazdami oraz wtargnięcie na jezdnię pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd) były rozdawane wiernym przez księży i ministrantów po mszach świętych zgodnie z wcześniej ustalonymi założeniami ich dystrybucji. Przykłady w/w kartek: 18

19 W dniu 20 maja 2011r Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach wspólnie z Komendą Miejską Policji w Katowicach, Prezydentem Miasta Katowice, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach i Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizował na ul. Mariackiej w Katowicach przedsięwzięcie profilaktyczne poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym dla mieszkańców naszego regionu. Imprezie tej towarzyszyło hasło Szacunek na drodze bezpieczeństwo dla każdego. Była ona inauguracją na terenie woj. śląskiego ogłoszonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Dekady działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jednym z założeń tego spotkania było wskazanie na występujące zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i możliwości ich eliminacji, a ponadto edukacja w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Impreza profilaktyczna miała charakter non profit i podzielona została na dwie części: w pierwszej zaproszone dzieci miały możliwość skorzystać z rozłożonego miasteczka ruchu drogowego i uzyskania uprawnień do kierowania rowerem. W sumie do egzaminu przystąpiło ponad 160 dzieci. Rozstawiony tor przeszkód dla rowerzystów umożliwił dzieciom sprawdzenie swoich umiejętności, w tym również rywalizację o cenne nagrody. Ponadto zaprezentowano sprzęt i wyposażenie policyjne związane z kontrolą ruchu drogowego. Była możliwość skorzystania z symulatora zderzeń, symulatora jazdy w różnych warunkach drogowych samochodem ciężarowym (autobusem),symulatora dachowania pojazdu osobowego. Można było również sprawdzić liczbę punktów karnych nakładanych w związku z popełnionym wykroczeniem komunikacyjnym. W drugiej części tej imprezy odbyły się występy artystyczne m. in. Kabaret Rak, Zespół GIF-LOF, Marcin Wyrostek oraz niepowtarzalny koncert orkiestry policyjnej i etiuda dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonana przez nauczycieli i uczniów z Miejskiego Zespołu Szkół z Czeladzi. W dniu 18 sierpnia 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic uczestniczyli w przedsięwzięciu profilaktycznym pn Bezpiecznie che się żyć, współorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu i Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie spotkania policjanci rozdawali płyty z filmem profilaktycznym odnoszącym się do bezpieczeństwa pieszych pt. Bez powrotu oraz kartki prezentujące główne przyczyny zdarzeń drogowych. W imprezie uczestniczyło ponad 500 osób W dniu r w Raciborskim Centrum Kultury przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic uczestniczył w przedsięwzięciu profilaktycznym pn. Bezpiecznie chce się żyć, współorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu i Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W pierwszej części imprezy przedstawiona została prezentacja multimedialna obrazująca stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w skali całego kraju oraz cele i 19

20 założenia kampanii pn. Włącz myślenie - nie zasuwaj. W tej części Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Racibórz podinsp. Leszek Margas zapoznał uczestników spotkania ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu raciborskiego. Kolejnym punktem imprezy był konkurs z zakresu ruchu drogowego, w którym jego uczestnicy rozwiązywali test z przepisów drogowych. W drugiej części imprezy przed publicznością zgromadzoną w Raciborskim Centrum Kultury wystąpił Kabaret skeczów męczących. Ponadto w trakcie spotkania policjanci rozdawali płyty z filmem profilaktycznym odnoszącym się do bezpieczeństwa pieszych pt. Bez powrotu oraz kartki prezentujące główne przyczyny zdarzeń drogowych. W imprezie uczestniczyło ok. 400 osób, którzy z zainteresowaniem wysłuchali przygotowanych wystąpień oraz żywiołowo reagowali na prezentowane przez kabaret skecze Promocja bezpiecznych zachowań na drodze W dniu 21 maja 2011 w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu odbył się XV Wojewódzki Finał Turnieju Motoryzacyjnego. W tym turnieju brało udział 10 najlepszych drużyn ze szkół licealnych z terenu woj śląskiego wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji powiatowych i okręgowych. Uczestnicy finału motoryzacyjnego mieli do wykonania pięć zadań począwszy od testów z zakresu ruchu drogowego i historii motoryzacji, następnie pierwsza pomoc przedmedyczna, obsługa codzienna samochodu osobowego, jazda sprawnościowa motorowerem i jazda sprawnościowa samochodem. Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Lublińca, trzecie miejsce drużyna z III Liceum z Jaworzna. Najlepszym w konkurencji Przepisy Ruchu drogowego okazał się Dominik Najder z III Liceum z Jaworzna, który otrzymał Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Dariusza Biela Rowerzyści i motorowerzyści Dzieci i młodzież Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w 2011 przeprowadził szereg przedsięwzięć, których głównym celem było kreowanie i budowanie właściwych postaw uczestnika ruchu drogowego stosującego się do przepisów. Działanie te między innymi zawierały się w organizowaniu i prowadzeniu dużych imprez o charakterze profilaktyczno edukacyjnym. Takimi były : impreza w Katowicach na ul Mariackiej pn Szacunek na drodze to bezpieczeństwo dla każdego, która w I części poświęcona była edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego połączona z możliwością przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, natomiast w II części działania edukacyjne Policji wspierane były przez artystów między innymi Marcina Wyrostka, Kabaret Rak, grupę taneczno baletową z Sosnowca, zespół GIF LOV z Mikołowa. W dniu 14 maja br w Zespole Szkół Podstawowych w Czeladzi odbył się XXXIV Wojewódzki Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Brały w nim udział najlepsze drużyny ze szkól podstawowych i gimnazjalnych woj. śląskiego wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji powiatowych i okręgowych. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wykonywali zadania polegające na rozwiązaniu testu z zakresu przepisów ruchu drogowego, demonstrowali praktyczne sposoby udzielania pomocy 20

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/100 Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 nr 495 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów... 185 40

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym

Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Zespoły senackie, zeszyt 15/2013 Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Kancelaria Senatu Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury 15 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

W numerze. kwartalnik policyjny WYWIAD. Biuro operacji antyterrorystycznych KGP

W numerze. kwartalnik policyjny WYWIAD. Biuro operacji antyterrorystycznych KGP kwartalnik policyjny W numerze WYWIAD Iwona Klonowska Prewencja w 2013 roku 2 wywiad z nadinsp. Krzysztofem Gajewskim I Zastępcą Komendanta Głównego Policji biuro prewencji i ruchu drogowego kgp 6 8 10

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

90 LAT POLICJI POLSKIEJ

90 LAT POLICJI POLSKIEJ NASZA POLICJA 90 LAT POLICJI POLSKIEJ 1919-2009 90 LAT POLICJI POLSKIEJ 1919-2009 1919-2009 Święto Policji to dzień wyjątkowo doniosły, w którym istnieje szczególna okazja by wyrazić wdzięczność i uznanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo