KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ"

Transkrypt

1 KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

2 KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WSPÓŁPRACA BADAWCZO - ROZWOJOWA Automatyka i Robotyka Budownictwo Elektronika - Mikroelektronika Energia Górnictwo Odnawialne źródła energii Pomiary i standaryzacja - Metody pomiarowe Pomiary i standaryzacja - Standardy, Jakość Rozwój nowego produktu, technologii, usług Produkcja przemysłowa Przemysł - Wytapianie Przemysł chemiczny Przemysł lotniczy Przemysł materiałowy Przemysł spawalniczy Przetwarzanie informacji Środowisko - Ochrona środowiska Środowisko - Zarządzanie odpadami Technologie informatyczne Telekomunikacja Transport Zdrowie, Medycyna

3 Automatyka i Robotyka Budownictwo Automatyka i Robotyka 1. Badania symulacyjne MES urządzeń technicznych, weryfikacja konstrukcji na etapie projektowania, identyfikacja i eliminowanie słabych ogniw. 2. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 3. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych wraz z odpowiednim szkoleniem dla osoby niepełnosprawnej. 4. Roboty mobilne (w tym kroczące). 5. Sterowniki programowalne (PLC). Budownictwo 1. Przygotowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń w zakresie kształtowania warunków pracy i projektowania stanowisk pracy. 2. Szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD, 3D SSPP. 3. Tworzenie wirtualnego środowiska pracy. 4. Współpraca w badaniu i konstruowaniu oczyszczaczy powietrza, w szczególności badania rzeczywistej efektywności sterylizatorów powietrza. 5. Współpraca z zakresu modelowania wymiany ciepła oraz zagadnień z mechaniki konstrukcji. 6. Współpraca w opracowaniu nowych typów sterylizatorów przenośnych.

4 Elektronika - Mikroelektronika Energia Elektronika - Mikroelektronika 1. Badania i wdrożenia w obszarze inżynierii biomedycznej. 2. Szkolenia dla inżynierów z przemysłu elektronicznego dotyczące nowoczesnych technik projektowania, implementacji i testowania układów elektronicznych (ASIC, FPGA, OPSoC, systemów mikroprocesorowych) oraz budowy i programowania PLC. 3. Szkolenia w zakresie obsługi i działania systemów alarmowych: wytwarzanie precyzyjnych rezystorów metodą chemicznej metalizacji, wytwarzanie czujników gazów. Energia 1. Energoelektronika (przekształtniki: do napędu elektrycznego, do nagrzewania, wysokiej częstotliwości kilkadziesiąt MHz, serwonapęd, przekształtniki wielopoziomowe, zasilacze, kondycjonery, FACTS. 2. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. 3. Napęd energoelektroniczny z maszyną asynchroniczną, synchroniczną, relaktacyjną, z magnesami trwałymi), napęd elektryczny pojazdów samochodowych (ELIPSA) i szynowych, sterowanie mikroprocesorowe (up, uk, DSP, CPLD). 4. Palnik do spalania paliw ciekłych: niska emisja sadzy, substancji smolistych i WWA, płynna regulacja wydajności, prosta konstrukcja i duża niezawodność pracy, stabilność płomienia oraz całkowite i zupełne spalanie paliwa zarówno w gorącej jak i zimnej komorze, wysoka sprawność spalania. 5. Ocena i optymalizacja pracy rozległych systemów ciepłowniczych:

5 Energia, Górnictwo określenie miejsc i przyczyn powstawania uzasadnionych strat energii, optymalizacja pracy całego systemu prowadząca do minimalizacji zużycia energii. 6. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. 7. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC oraz w korozyjnym środowisku. 8. Zastosowania nadprzewodników SMES, uzwojenia wzbudzenia maszyny synchronicznej, transformatory wysokiej częstotliwości (do kilku MHz). Górnictwo 1.Oczyszczanie gazów spalinowych na granulowanych adsorbentach węglowych: możliwość adsorpcyjnego usuwania innych zanieczyszczeń (dioksyny, furany, WWA), możliwość usuwania równoczesnego zarówno tlenków siarki i azotu, wysoka zdolność adsorpcyjna rtęci adsroebentów otrzymanych z opon, zagospodarowanie zużytych opon i innych odpadów odpadowych. 2. Współpraca i szkolenia w zakresie: analizy ekonomicznej efektywności inwestycji, planowania zatrudnienia, programów restrukturyzacji przedsiębiorstw.

6 Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii 1. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. Możliwości współpracy dotyczą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w ilościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. 2. Magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie wodorowym. Możliwości współpracy dotyczą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w ilościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. w badaniach główny nacisk położony jest na ogniwa fotowoltaiczne (jako OZE) i ogniwa paliwowe zasilane wodorem (jako źródło energii elektrycznej). Wodór otrzymywany w elektrolizerach pełni rolę czynnika akumulującego energię z OZE i aliwa dla ogniw paliwowych. 3. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. 4. Rozwinięcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM, zasilanych wodorem. Prace skupione wokół skutecznego, bezpiecznego i taniego sposobu magazynowania wodoru, co w efekcie końcowym umożliwi stworzenie autonomicznego zespołu małej mocy, produkującego energię elektryczną i ciepło dla energetyki rozproszonej. 5. Spalinowo - elektryczny układ napędowy pojazdu mechanicznego, przystosowanie silnika spalinowego ZI do spalania gazu pochodzącego ze zgazowania biomasy. Spalanie gazów o bardzo niskiej wartości opałowej (dochodzącej do 3,5 MJ/m3n),

7 Pomiary i standaryzacja Metody pomiarowe Pomiary i standaryzacja - Metody pomiarowe 1. Analiza oddziaływań/zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tworzenie map akustycznych z wykorzystaniem technologii GIS. 2. Audytowanie systemów zarządzania jakością. 3. Badania i wdrożenia w obszarze inżynierii biomedycznej. 4. Budowa i doskonalenie systemów zarządzania jakością. 5. Mapy akustyczne, projektowanie biernych środków redukcji hałasu maszyn. 6. System kontroli dostępu do pomieszczeń. 7. System telewizji przemysłowej. 8. Systemy informatyczne wspierające proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. 9. Szkolenia w zakresie logistyki i zarządzania produkcją. 10. Szkolenia w zakresie obsługi i działania systemów alarmowych. 11. Szkolenia w zakresie: nowoczesnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, projektowania systemów zarządzania. 12. Usługi szkoleniowo - doradcze w zakresie odpowiedzialnego biznesu, społecznego zaangażowania przedsiębiorstw, systemów zarządzania jakością. 13. Wdrażanie narzędzi Lean Management i TOC w zakresie budowania wizji zmian oraz organizacyjno-technicznego przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji wizji i zarządzania projektem zmian, projektowanie systemów logistycznych. 14. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. 15. Wdrażanie systemów zarządzania utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy CMMs (Computerised Maintenance Management systems). 16. Wyznaczanie mocy dawki dla potrzeb laboratorium datowania luminescencyjnego. ocena zagrożenia hałasem, tworzenie projektów akustycznych pomieszczeń.

8 Pomiary i standaryzacja - Standardy, Jakość rozwój nowego produktu, technologii, usług Pomiary i standaryzacja - Standardy, Jakość 1. Biometryczne systemy kontroli dostępu wykorzystujące obliczenia miękkie. 2. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii 9000: szkolenie audytorów systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii 9000, szkolenie w zakresie systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii rozwój nowego produktu, technologii, usług 1. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 2. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. Możliwości współpracy dotyczą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w lościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. 3. Magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie wodorowym. 4. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. 5. Rozwinięcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM.

9 Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa 1. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 2. Polerowanie elektrolityczne wyrobów ze stali stopowych: wzrost odporności korozyjnej obrabianej powierzchni: bardzo dobre efekty wybłyszczeniai wygładzenia powierzchni (chropowatość Ra poniżej 0,16um). 3. Stopy na osnowie fazy TiAl: alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu mogą pracować w temperaturze C. 4. Systemy informatyczne wspierające proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem 5. Szkolenia w zakresie logistyki i zarządzania produkcją. 6. Szkolenia w zakresie: nowoczesnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, projektowania systemów zarządzania, odpowiedzialnego biznesu i społecznego zaangażowania przedsiębiorstw. 7. Wdrażanie narzędzi Lean Management i TOC w zakresie budowania wizji zmian oraz organizacyjno-technicznego przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji wizji i zarządzania projektem zmian, projektowanie systemów logistycznych. 8. Wdrażanie systemów zarządzania utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy CMMs (Computerised Maintenance Management systems), 9 Analiza oddziaływań/zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy. 10. Tworzenie map akustycznych z wykorzystaniem technologii GIS.

10 Przemysł - Wytapianie Przemysł chemiczny Przemysł - Wytapianie 1. Optymalizacja parametrów elektrycznych torów wielkoprądowych: zmniejszenie asymetrii rozkładu gęstości mocy w wannie pieców oporowo-łukowych, poprawa stabilności pracy pieców, zmniejszenie strat przesyłowych w torze wielkoprądowym. 2. Wdmuchiwanie sproszkowanych materiałów do ciekłego metalu. 3. Stopy na osnowie fazy TiAl alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu, które mogą pracować w temperaturze C. Przemysł chemiczny 1. Projektowanie procesów krystalizacji masowej. 2. Recykling związków fosforu. 3. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku. 4. Zastosowanie destylacji reaktywnej w procesach ochrony środowiska: produkcja octanu celulozy, kwasu tere ftalowego, tereftalanu dimetylu (DMT), glioksalu, estry kwasu octowego, sucha destylacja drewna, oczyszczanie strumieni odpadowych zawierających śladowe ilości kwasu octowego, eliminacja niekontrolowanych skokowych wzrostów temperatury, redukcja kosztów urządzeń pomocniczych: pomp, orurowania, przyrządów pomiarowych.

11 Przemysł lotniczy Przemysł materiałowy Przemysł lotniczy 1. Polerowanie elektrolityczne wyrobów z tytanu i jego stopów. 2. Stopy na osnowie fazy TiAl: alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu mogą pracować w temperaturze C. 3. System lokalizacji i identyfikacji obiektów znajdujących się w rozległym obszarze chronionym: automatyczny system ochrony rozległych obszarów cywilnych i wojskowych, możliwość automatycznej identyfikacji i lokalizacji Swój/Obcy, niezależność systemu od istniejącej infrastruktury chronionych obiektów, szybka reakcja na zagrożenie terrorystyczne na terenach takich jak lotniska. Przemysł materiałowy 1. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku np.: przemysł okrętowy. 2. Usuwanie warstw miedzi z powierzchni wyrobów stalowych po obróbce cieplno-chemicznej i z powierzchni tworzyw sztucznych. 3. Wdrożenia w obszarze inżynierii biomedycznej.

12 Przemysł spawalniczy Przetwarzanie informacji Przemysł spawalniczy 1. Usuwanie warstw miedzi z powierzchni wyrobów stalowych po obróbce cieplno-chemicznej i z powierzchni tworzyw sztucznych. 2. Patynowanie galwaniczne tytanu, stopów żarowytrzymałych stali stopowych. 3. Wytwarzanie nieroztwarzalnych platynowanych anod tytanowych (PTAP). 4. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowaniew temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku. 5. Stopy na osnowie fazy TiAl: alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu, mogą pracować w temperaturze C. Przetwarzanie informacji 1. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 2. IBM SPSS: zaawansowana analiza danych statystycznych, Statistica: zaawansowana analiza danych statystycznych Projektowanie badań społecznych, przeprowadzanie badań i analiza ich wyników. 3. Szkolenia i doradztwo w zakresie zastosowania arkuszy kalkulacyjnychw przedsiębiorstwie.

13 Środowisko Ochrona środowiska Środowisko - Ochrona środowiska 1. Badanie migracji naturalnych i sztucznych radioizotopów w środowisku glebowym,badanie współcześnie zachodzących procesów denudacji na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo. 2. Dobór i badanie parametrów pracy urządzeń oczyszczających powietrze oraz projektowanie przenośnych sterylizatorów: współpraca w badaniu i konstruowaniu oczyszczaczy powietrza, badania rzeczywistej efektywności sterylizatorów powietrza, jak również współpracy w opracowaniu nowych typów sterylizatorów przenośnych. 3. Eliminacja niekontrolowanych skokowych wzrostów temperatury. 4. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w ilościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. 5. Magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie wodorowym: rozwinięcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM, zasilanych wodorem. umożliwia stworzenie autonomicznego zespołu małej mocy, produkującego energię elektryczną i ciepło dla energetyki rozproszonej. 6. Ocena zagrożenia hałasem, tworzenie projektów akustycznych pomieszczeń, mapy akustyczne, projektowanie biernych środków redukcji hałasu maszyn. 7. Oczyszczanie gazów spalinowych na granulowanych adsorbentach węglowych możliwość adsorpcyjnego usuwania innych zanieczyszczeń (dioksyny, furany, WWA) zagospodarowanie zużytych opon i innych odpadów odpadowych. 8. Opracowania studium wykonalności oraz projektów dotyczących

14 Środowisko Ochrona środowiska rekultywacji terenów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem zwałowisk po górniczych i po hutniczych. 9. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej, optymalne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w polskiej strefie klimatycznej, określenie wpływu temperatury i widma promieniowania słonecznego na osiąganą moc elektryczną ogniwa fotowoltaicznego. 10. Pomiar aktywności izotopów naturalnych (U-238, Th-232 i K-40), jak i antropogenicznych (Cs-137) występujących w środowisku w próbkach gleb, osadów, materiałach budowlanych, torfach metodą półprzewodnikowej spektrometrii promieniowania gamma. 11. Pomiar naturalnie występujących radioizotopów w próbkach materiałów budowlanych projektowanie ekologicznych cech produktów. 12. Prowadzenie przeglądów ekologicznych zakładów przemysłowych i wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko w ramach procesu inwestycyjnego. 13. Recykling związków fosforu. 14. Redukcja kosztów urządzeń pomocniczych: pomp, orurowania, przyrządów pomiarowych. 15. Systemy informatyczne wspierające proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. 16. Usuwanie i zatężanie boru z wód w układach zintegrowanych. 17. Wdrażanie strategii czystszej produkcji i systemów zarządzania środowiskiem, raportowanie ekologiczne. 18. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. 19. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001, rozporządzeniem EMAS oraz strategią Czystszej Produkcji.

15 Środowisko Ochrona środowiska 20. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, ocena działalności środowiskowej. 21. Wykonywanie prac geologicznych w zakresie projektowania i wykonywania badań w celu rozpoznawania złóż węgla, określania warunków geologiczno-inżynierskich oraz sporządzania dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno- -inżynierskich i geotechnicznych. 22. Wykonywanie ekspertyz geologiczno-górniczych oraz hydrogeologicznych związanych z deponowaniem odpadów przemysłowych w wyrobiskach podziemnych kopalń. 23. Wyznaczanie mocy dawki dla potrzeb laboratorium datowania luminescencyjnego. 24. Zastosowanie destylacji reaktywnej w procesach ochrony środowiska: estry kwasu octowego, oczyszczanie strumieni odpadowych zawierających śladowe ilości kwasu octowego, produkcja octanu celulozy, kwasu tereftalowego, tereftalanu dimetylu (DMT), glioksalu, sucha destylacja drewna.

16 Środowisko - Zarządzanie odpadami Technologie informatyczne Środowisko - Zarządzanie odpadami 1. Oczyszczanie gazów spalinowych na granulowanych adsorbentach węglowych: wysoka zdolność adsorpcyjna rtęci adsorbentów otrzymanych z opon, zagospodarowanie zużytych opon i innych odpadów odpadowych. 2. Przepompownia ścieków: prawie pionowa charakterystyka H=f(Q)przeponowej pompy do ścieków pozwalająca na skuteczne tłoczenie ścieków w dużym zakresie wysokości podnoszenia, brak ograniczeń występujących przy zastosowaniu pomp odśrodkowych. 3. Zastosowania maszyn i urządzeń sprawdzonych w hydraulice siłowej i praca tych elementów przy ciśnieniach o rząd niższych niż stosowane w napędach hydraulicznych. Technologie informatyczne 1. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych wraz z odpowiednim szkoleniem dla osoby niepełnosprawnej. 2. Opracowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych z zakresu kształtowania i projektowania środowiska pracy. 3. Opracowanie sprzętowej implementacji algorytmów przetwarzania obrazów - detekcja obiektów, śledzenie obiektów w strumieniu wideo, opracowanie wbudowanych układów sterowania. 4. Oprogramowanie komunikacyjne dla bezprzewodowych sieci sensorowych (BSS): wykonanie projektu,

17 Technologie informatyczne realizacja oraz analiza działania oprogramowania węzłów komunikacyjnych wymagających dużego poziomu energooszczędności (m. in. bezprzewodowe sieci sensorowe działające do 5 lat w oparciu o zasilanie bateryjne), dobranie i zastosowanie istniejącego, bądź nowego rozwiązania, które będzie dopasowane do specyfiki założeń i stawianych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności. 5. Projektowanie oraz ewaluacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. 6. Programowanie komputerowe w językach FORTRAN, PL, PAS- CAL; umiejętność kreowania baz danych w języku FOX-PRO, ACCESS, symulacja procesów chemicznych z wykorzystaniem programów ASPEN PLUS, CHEMCAD, PROSIM, ANSYS-CFX, COMSOL. 7. Prowadzenie projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP. 8. Systemy informacji przestrzennej (GIS). 9. Systemy zarządzania wiedzą; tworzenie repozytoriów wiedzy. 10. Szkolenia w zakresie obsługi programów: AutoCAD, 3D SSPP bazy danych - projektowanie i administracja (SQL Server, Oracle, IBM DB2) hurtownie danych, OLAP, MRPII/ERP Systems (Microsoft Business Solutions Navision), programowanie C++/C#/Visual basic/xml/sql, raportowanie, systemy informacji przestrzennej (GIS), zarządzanie i koordynacja projektów IT. 11. Szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD, 3D SSPP. 12. Szkolenia z szeroko pojętych systemów baz danych (m.in. MS SQL Server). 13. Tworzenie projektów oraz wdrażania systemu CDN XL w obszarze: sprzedaż, zamówienia, produkcja, business intelligence, CRM, e-sklep.

18 Technologie informatyczne Telekomunikacja 14. Tworzenie projektów oraz wdrożenia systemu IMPULS BPSC firmy BPSC w obszarze gospodarki materiałowej, dystrybucji, przygotowania, planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, zarządzania relacjami z klientem, obiegu dokumentów, gospodarki transportowej. 15. Tworzenie projektów oraz wdrażania systemu IFS Applications firmy IFSw obszarze: dystrybucja, produkcja, projektowanie, remonty, sprzedaż i serwis, technologia, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). 16. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymanie ruchu. 17. Zaawansowany system szerokopasmowej mobilnej łączności bezprzewodowej w oparciu o standardy rodziny (Wimax). 18. Zarządzanie siecią komputerową. Telekomunikacja Oprogramowanie komunikacyjne dla bezprzewodowych sieci sensorowych (BSS): wykonanie projektu, realizacja oraz analiza działania oprogramowania węzłów komunikacyjnych wymagających dużego poziomu energooszczędności (m. in. bezprzewodowe sieci sensorowe działające do 5 lat w oparciu o zasilanie bateryjne), dobranie i zastosowanie istniejącego, bądź nowego rozwiązania, które będzie dopasowane do specyfiki założeń i stawianych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności.

19 Transport Transport 1. Komputerowe wspomaganie zarządzania eksploatacją środków technicznych w warunkach obsługiwania eksploatacyjnego ukierunkowanego na niezawodność działania z wykorzystaniem metod i technik inżynierii wiedzy. 2. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych wraz z odpowiednim szkoleniem dla osoby niepełnosprawnej. 3. Modelowanie ruchu i prognozowanie podróży. 4. Projektowanie systemów informatycznych transportu. 5. Projektowanie systemów sterowania ruchem. 6. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku. 7. Systemy elektroniczne i łączności niezbędnych do stworzenia uniwersalnego systemu sterowania, diagnostyki i wspomagana obsługi. 8. Szkolenia diagnostów. 9. Szkolenia w zakresie obsługi, eksploatacji i napraw pojazdów samochodowych.

20 Zdrowie, Medycyna Zdrowie, Medycyna 1. Identyfikacja szlaków sygnałowych w sieciach komórkowych na potrzeby medycyny. 2. IT dla medycyny: hurtownie danych, OLAP, oprogramowanie dedykowane do symulacji procesów biologicznych i fizycznych, aplikacje bazodanowe dla celów medycznych, aplikacje do przetwarzania obrazów CT, SPECT, MRI, PET. 3. Konsulting techniczny i medyczny oraz kursy doskonalenia zawodowego dla ośrodków medycznych i producentów wyrobów medycznych. 4. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych. 5. Spektrometryczny system diagnostyki nowotworów. 6. Wirtualne modelowanie protez kości czaszki. 7. Współpraca w badaniu i konstruowaniu oczyszczaczy powietrz, w szczególności: badania rzeczywistej efektywności sterylizatorów powietrza, współpraca w opracowaniu nowych typów sterylizatorów przenośnych.

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów 11.04.2012 r. Kierunek: Przedmioty wspólne Rzeszów 19.12.2012 r. Semestr 1 DJ Język obcy techniczny 0 0 20 0 0 2 FM

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych.

Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy. Sieci Cieplnych. Oprogramowanie TERMIS. Nowoczesne Zarządzanie i Optymalizacja Pracy Sieci Cieplnych. Jerzy Zielasko. Kelvin Sp. z o.o. Warszawa, dn. 8.11.2012 r 23 LATA Wskazujemy naszym klientom nowe możliwości, a kiedy

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ Poszukiwanie optymalnych rozwiązań zastosowania w systemie ciepłowniczym źródeł odnawialnych wspomagających lokalnie pracę sieci. Celem pracy dyplomowej jest poszukiwanie miejsc systemu ciepłowniczego,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III NMK2 1 Mechanika stosowana 1 27 9 18 1 E 2 5 2 Filozofia 2 18 18 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 36 36 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu

Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu Opis przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIS408 Nazwa przedmiotu Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne - przedmioty wspólne w tym mod. I mod. II mod. III A. Przedmioty podstawowe 135 30 30 15 1 Matematyka stosowana 45 15 30 1 E 5 Fizyka współczesna 30 15 15 1 1 3 3 Język obcy (do wyboru, nie j.ang.) 60

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Napęd elektryczny Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Podstawowe elementy napędu: maszyna elektryczna, przekształtnik, czujniki, sterownik z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów

Bardziej szczegółowo

210/ECTS 210/ECTS (Z4: P1510, D960, M640)

210/ECTS 210/ECTS (Z4: P1510, D960, M640) Załącznik do uchwały nr 162/I/2011 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 16 września 2011 r. SPECJALNOŚCI NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNKU ZARZĄDZANIE Zarządzanie przedsiębiorstwem Finanse i ryzyko w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji Konsultacje ze sferą gospodaczą

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zawód/ podmiot. Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość. szt. 4

Załącznik nr 1. Zawód/ podmiot. Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość. szt. 4 Załącznik nr 1 Lp. Branża Zawód/ podmiot Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość 1 2 3 Stanowisko dydaktyczne z pionową płytą montażową ze sterownikiem PLC (min. SIMENS SIMATIC S7-1200 + KTP400 24we/16wy)

Bardziej szczegółowo

Monitoring jako podstawowe narzędzie. eksploatacji gazu z łupków

Monitoring jako podstawowe narzędzie. eksploatacji gazu z łupków Monitoring jako podstawowe narzędzie w analizie presji procesu eksploatacji gazu z łupków na środowisko naturalne Małgorzata Woźnicka Monika Konieczyńska - XXVII Forum Energia Efekt Środowisko Analiza

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice 1 Profil absolwenta ChiK Eksplorujesz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI www.iis.uz.zgora.pl www.facebook.com/instytut.inzynierii.srodowiska.uz/ INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE ENERGETYKA KOMUNALNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA dr inż.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo