KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ"

Transkrypt

1 KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

2 KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WSPÓŁPRACA BADAWCZO - ROZWOJOWA Automatyka i Robotyka Budownictwo Elektronika - Mikroelektronika Energia Górnictwo Odnawialne źródła energii Pomiary i standaryzacja - Metody pomiarowe Pomiary i standaryzacja - Standardy, Jakość Rozwój nowego produktu, technologii, usług Produkcja przemysłowa Przemysł - Wytapianie Przemysł chemiczny Przemysł lotniczy Przemysł materiałowy Przemysł spawalniczy Przetwarzanie informacji Środowisko - Ochrona środowiska Środowisko - Zarządzanie odpadami Technologie informatyczne Telekomunikacja Transport Zdrowie, Medycyna

3 Automatyka i Robotyka Budownictwo Automatyka i Robotyka 1. Badania symulacyjne MES urządzeń technicznych, weryfikacja konstrukcji na etapie projektowania, identyfikacja i eliminowanie słabych ogniw. 2. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 3. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych wraz z odpowiednim szkoleniem dla osoby niepełnosprawnej. 4. Roboty mobilne (w tym kroczące). 5. Sterowniki programowalne (PLC). Budownictwo 1. Przygotowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń w zakresie kształtowania warunków pracy i projektowania stanowisk pracy. 2. Szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD, 3D SSPP. 3. Tworzenie wirtualnego środowiska pracy. 4. Współpraca w badaniu i konstruowaniu oczyszczaczy powietrza, w szczególności badania rzeczywistej efektywności sterylizatorów powietrza. 5. Współpraca z zakresu modelowania wymiany ciepła oraz zagadnień z mechaniki konstrukcji. 6. Współpraca w opracowaniu nowych typów sterylizatorów przenośnych.

4 Elektronika - Mikroelektronika Energia Elektronika - Mikroelektronika 1. Badania i wdrożenia w obszarze inżynierii biomedycznej. 2. Szkolenia dla inżynierów z przemysłu elektronicznego dotyczące nowoczesnych technik projektowania, implementacji i testowania układów elektronicznych (ASIC, FPGA, OPSoC, systemów mikroprocesorowych) oraz budowy i programowania PLC. 3. Szkolenia w zakresie obsługi i działania systemów alarmowych: wytwarzanie precyzyjnych rezystorów metodą chemicznej metalizacji, wytwarzanie czujników gazów. Energia 1. Energoelektronika (przekształtniki: do napędu elektrycznego, do nagrzewania, wysokiej częstotliwości kilkadziesiąt MHz, serwonapęd, przekształtniki wielopoziomowe, zasilacze, kondycjonery, FACTS. 2. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. 3. Napęd energoelektroniczny z maszyną asynchroniczną, synchroniczną, relaktacyjną, z magnesami trwałymi), napęd elektryczny pojazdów samochodowych (ELIPSA) i szynowych, sterowanie mikroprocesorowe (up, uk, DSP, CPLD). 4. Palnik do spalania paliw ciekłych: niska emisja sadzy, substancji smolistych i WWA, płynna regulacja wydajności, prosta konstrukcja i duża niezawodność pracy, stabilność płomienia oraz całkowite i zupełne spalanie paliwa zarówno w gorącej jak i zimnej komorze, wysoka sprawność spalania. 5. Ocena i optymalizacja pracy rozległych systemów ciepłowniczych:

5 Energia, Górnictwo określenie miejsc i przyczyn powstawania uzasadnionych strat energii, optymalizacja pracy całego systemu prowadząca do minimalizacji zużycia energii. 6. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. 7. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC oraz w korozyjnym środowisku. 8. Zastosowania nadprzewodników SMES, uzwojenia wzbudzenia maszyny synchronicznej, transformatory wysokiej częstotliwości (do kilku MHz). Górnictwo 1.Oczyszczanie gazów spalinowych na granulowanych adsorbentach węglowych: możliwość adsorpcyjnego usuwania innych zanieczyszczeń (dioksyny, furany, WWA), możliwość usuwania równoczesnego zarówno tlenków siarki i azotu, wysoka zdolność adsorpcyjna rtęci adsroebentów otrzymanych z opon, zagospodarowanie zużytych opon i innych odpadów odpadowych. 2. Współpraca i szkolenia w zakresie: analizy ekonomicznej efektywności inwestycji, planowania zatrudnienia, programów restrukturyzacji przedsiębiorstw.

6 Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii 1. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. Możliwości współpracy dotyczą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w ilościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. 2. Magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie wodorowym. Możliwości współpracy dotyczą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w ilościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. w badaniach główny nacisk położony jest na ogniwa fotowoltaiczne (jako OZE) i ogniwa paliwowe zasilane wodorem (jako źródło energii elektrycznej). Wodór otrzymywany w elektrolizerach pełni rolę czynnika akumulującego energię z OZE i aliwa dla ogniw paliwowych. 3. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. 4. Rozwinięcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM, zasilanych wodorem. Prace skupione wokół skutecznego, bezpiecznego i taniego sposobu magazynowania wodoru, co w efekcie końcowym umożliwi stworzenie autonomicznego zespołu małej mocy, produkującego energię elektryczną i ciepło dla energetyki rozproszonej. 5. Spalinowo - elektryczny układ napędowy pojazdu mechanicznego, przystosowanie silnika spalinowego ZI do spalania gazu pochodzącego ze zgazowania biomasy. Spalanie gazów o bardzo niskiej wartości opałowej (dochodzącej do 3,5 MJ/m3n),

7 Pomiary i standaryzacja Metody pomiarowe Pomiary i standaryzacja - Metody pomiarowe 1. Analiza oddziaływań/zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tworzenie map akustycznych z wykorzystaniem technologii GIS. 2. Audytowanie systemów zarządzania jakością. 3. Badania i wdrożenia w obszarze inżynierii biomedycznej. 4. Budowa i doskonalenie systemów zarządzania jakością. 5. Mapy akustyczne, projektowanie biernych środków redukcji hałasu maszyn. 6. System kontroli dostępu do pomieszczeń. 7. System telewizji przemysłowej. 8. Systemy informatyczne wspierające proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. 9. Szkolenia w zakresie logistyki i zarządzania produkcją. 10. Szkolenia w zakresie obsługi i działania systemów alarmowych. 11. Szkolenia w zakresie: nowoczesnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, projektowania systemów zarządzania. 12. Usługi szkoleniowo - doradcze w zakresie odpowiedzialnego biznesu, społecznego zaangażowania przedsiębiorstw, systemów zarządzania jakością. 13. Wdrażanie narzędzi Lean Management i TOC w zakresie budowania wizji zmian oraz organizacyjno-technicznego przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji wizji i zarządzania projektem zmian, projektowanie systemów logistycznych. 14. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. 15. Wdrażanie systemów zarządzania utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy CMMs (Computerised Maintenance Management systems). 16. Wyznaczanie mocy dawki dla potrzeb laboratorium datowania luminescencyjnego. ocena zagrożenia hałasem, tworzenie projektów akustycznych pomieszczeń.

8 Pomiary i standaryzacja - Standardy, Jakość rozwój nowego produktu, technologii, usług Pomiary i standaryzacja - Standardy, Jakość 1. Biometryczne systemy kontroli dostępu wykorzystujące obliczenia miękkie. 2. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii 9000: szkolenie audytorów systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii 9000, szkolenie w zakresie systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii rozwój nowego produktu, technologii, usług 1. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 2. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. Możliwości współpracy dotyczą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w lościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. 3. Magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie wodorowym. 4. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. 5. Rozwinięcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM.

9 Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa 1. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 2. Polerowanie elektrolityczne wyrobów ze stali stopowych: wzrost odporności korozyjnej obrabianej powierzchni: bardzo dobre efekty wybłyszczeniai wygładzenia powierzchni (chropowatość Ra poniżej 0,16um). 3. Stopy na osnowie fazy TiAl: alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu mogą pracować w temperaturze C. 4. Systemy informatyczne wspierające proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem 5. Szkolenia w zakresie logistyki i zarządzania produkcją. 6. Szkolenia w zakresie: nowoczesnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, projektowania systemów zarządzania, odpowiedzialnego biznesu i społecznego zaangażowania przedsiębiorstw. 7. Wdrażanie narzędzi Lean Management i TOC w zakresie budowania wizji zmian oraz organizacyjno-technicznego przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji wizji i zarządzania projektem zmian, projektowanie systemów logistycznych. 8. Wdrażanie systemów zarządzania utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy CMMs (Computerised Maintenance Management systems), 9 Analiza oddziaływań/zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy. 10. Tworzenie map akustycznych z wykorzystaniem technologii GIS.

10 Przemysł - Wytapianie Przemysł chemiczny Przemysł - Wytapianie 1. Optymalizacja parametrów elektrycznych torów wielkoprądowych: zmniejszenie asymetrii rozkładu gęstości mocy w wannie pieców oporowo-łukowych, poprawa stabilności pracy pieców, zmniejszenie strat przesyłowych w torze wielkoprądowym. 2. Wdmuchiwanie sproszkowanych materiałów do ciekłego metalu. 3. Stopy na osnowie fazy TiAl alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu, które mogą pracować w temperaturze C. Przemysł chemiczny 1. Projektowanie procesów krystalizacji masowej. 2. Recykling związków fosforu. 3. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku. 4. Zastosowanie destylacji reaktywnej w procesach ochrony środowiska: produkcja octanu celulozy, kwasu tere ftalowego, tereftalanu dimetylu (DMT), glioksalu, estry kwasu octowego, sucha destylacja drewna, oczyszczanie strumieni odpadowych zawierających śladowe ilości kwasu octowego, eliminacja niekontrolowanych skokowych wzrostów temperatury, redukcja kosztów urządzeń pomocniczych: pomp, orurowania, przyrządów pomiarowych.

11 Przemysł lotniczy Przemysł materiałowy Przemysł lotniczy 1. Polerowanie elektrolityczne wyrobów z tytanu i jego stopów. 2. Stopy na osnowie fazy TiAl: alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu mogą pracować w temperaturze C. 3. System lokalizacji i identyfikacji obiektów znajdujących się w rozległym obszarze chronionym: automatyczny system ochrony rozległych obszarów cywilnych i wojskowych, możliwość automatycznej identyfikacji i lokalizacji Swój/Obcy, niezależność systemu od istniejącej infrastruktury chronionych obiektów, szybka reakcja na zagrożenie terrorystyczne na terenach takich jak lotniska. Przemysł materiałowy 1. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku np.: przemysł okrętowy. 2. Usuwanie warstw miedzi z powierzchni wyrobów stalowych po obróbce cieplno-chemicznej i z powierzchni tworzyw sztucznych. 3. Wdrożenia w obszarze inżynierii biomedycznej.

12 Przemysł spawalniczy Przetwarzanie informacji Przemysł spawalniczy 1. Usuwanie warstw miedzi z powierzchni wyrobów stalowych po obróbce cieplno-chemicznej i z powierzchni tworzyw sztucznych. 2. Patynowanie galwaniczne tytanu, stopów żarowytrzymałych stali stopowych. 3. Wytwarzanie nieroztwarzalnych platynowanych anod tytanowych (PTAP). 4. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowaniew temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku. 5. Stopy na osnowie fazy TiAl: alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu, mogą pracować w temperaturze C. Przetwarzanie informacji 1. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 2. IBM SPSS: zaawansowana analiza danych statystycznych, Statistica: zaawansowana analiza danych statystycznych Projektowanie badań społecznych, przeprowadzanie badań i analiza ich wyników. 3. Szkolenia i doradztwo w zakresie zastosowania arkuszy kalkulacyjnychw przedsiębiorstwie.

13 Środowisko Ochrona środowiska Środowisko - Ochrona środowiska 1. Badanie migracji naturalnych i sztucznych radioizotopów w środowisku glebowym,badanie współcześnie zachodzących procesów denudacji na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo. 2. Dobór i badanie parametrów pracy urządzeń oczyszczających powietrze oraz projektowanie przenośnych sterylizatorów: współpraca w badaniu i konstruowaniu oczyszczaczy powietrza, badania rzeczywistej efektywności sterylizatorów powietrza, jak również współpracy w opracowaniu nowych typów sterylizatorów przenośnych. 3. Eliminacja niekontrolowanych skokowych wzrostów temperatury. 4. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w ilościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. 5. Magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie wodorowym: rozwinięcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM, zasilanych wodorem. umożliwia stworzenie autonomicznego zespołu małej mocy, produkującego energię elektryczną i ciepło dla energetyki rozproszonej. 6. Ocena zagrożenia hałasem, tworzenie projektów akustycznych pomieszczeń, mapy akustyczne, projektowanie biernych środków redukcji hałasu maszyn. 7. Oczyszczanie gazów spalinowych na granulowanych adsorbentach węglowych możliwość adsorpcyjnego usuwania innych zanieczyszczeń (dioksyny, furany, WWA) zagospodarowanie zużytych opon i innych odpadów odpadowych. 8. Opracowania studium wykonalności oraz projektów dotyczących

14 Środowisko Ochrona środowiska rekultywacji terenów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem zwałowisk po górniczych i po hutniczych. 9. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej, optymalne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w polskiej strefie klimatycznej, określenie wpływu temperatury i widma promieniowania słonecznego na osiąganą moc elektryczną ogniwa fotowoltaicznego. 10. Pomiar aktywności izotopów naturalnych (U-238, Th-232 i K-40), jak i antropogenicznych (Cs-137) występujących w środowisku w próbkach gleb, osadów, materiałach budowlanych, torfach metodą półprzewodnikowej spektrometrii promieniowania gamma. 11. Pomiar naturalnie występujących radioizotopów w próbkach materiałów budowlanych projektowanie ekologicznych cech produktów. 12. Prowadzenie przeglądów ekologicznych zakładów przemysłowych i wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko w ramach procesu inwestycyjnego. 13. Recykling związków fosforu. 14. Redukcja kosztów urządzeń pomocniczych: pomp, orurowania, przyrządów pomiarowych. 15. Systemy informatyczne wspierające proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. 16. Usuwanie i zatężanie boru z wód w układach zintegrowanych. 17. Wdrażanie strategii czystszej produkcji i systemów zarządzania środowiskiem, raportowanie ekologiczne. 18. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. 19. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001, rozporządzeniem EMAS oraz strategią Czystszej Produkcji.

15 Środowisko Ochrona środowiska 20. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, ocena działalności środowiskowej. 21. Wykonywanie prac geologicznych w zakresie projektowania i wykonywania badań w celu rozpoznawania złóż węgla, określania warunków geologiczno-inżynierskich oraz sporządzania dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno- -inżynierskich i geotechnicznych. 22. Wykonywanie ekspertyz geologiczno-górniczych oraz hydrogeologicznych związanych z deponowaniem odpadów przemysłowych w wyrobiskach podziemnych kopalń. 23. Wyznaczanie mocy dawki dla potrzeb laboratorium datowania luminescencyjnego. 24. Zastosowanie destylacji reaktywnej w procesach ochrony środowiska: estry kwasu octowego, oczyszczanie strumieni odpadowych zawierających śladowe ilości kwasu octowego, produkcja octanu celulozy, kwasu tereftalowego, tereftalanu dimetylu (DMT), glioksalu, sucha destylacja drewna.

16 Środowisko - Zarządzanie odpadami Technologie informatyczne Środowisko - Zarządzanie odpadami 1. Oczyszczanie gazów spalinowych na granulowanych adsorbentach węglowych: wysoka zdolność adsorpcyjna rtęci adsorbentów otrzymanych z opon, zagospodarowanie zużytych opon i innych odpadów odpadowych. 2. Przepompownia ścieków: prawie pionowa charakterystyka H=f(Q)przeponowej pompy do ścieków pozwalająca na skuteczne tłoczenie ścieków w dużym zakresie wysokości podnoszenia, brak ograniczeń występujących przy zastosowaniu pomp odśrodkowych. 3. Zastosowania maszyn i urządzeń sprawdzonych w hydraulice siłowej i praca tych elementów przy ciśnieniach o rząd niższych niż stosowane w napędach hydraulicznych. Technologie informatyczne 1. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych wraz z odpowiednim szkoleniem dla osoby niepełnosprawnej. 2. Opracowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych z zakresu kształtowania i projektowania środowiska pracy. 3. Opracowanie sprzętowej implementacji algorytmów przetwarzania obrazów - detekcja obiektów, śledzenie obiektów w strumieniu wideo, opracowanie wbudowanych układów sterowania. 4. Oprogramowanie komunikacyjne dla bezprzewodowych sieci sensorowych (BSS): wykonanie projektu,

17 Technologie informatyczne realizacja oraz analiza działania oprogramowania węzłów komunikacyjnych wymagających dużego poziomu energooszczędności (m. in. bezprzewodowe sieci sensorowe działające do 5 lat w oparciu o zasilanie bateryjne), dobranie i zastosowanie istniejącego, bądź nowego rozwiązania, które będzie dopasowane do specyfiki założeń i stawianych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności. 5. Projektowanie oraz ewaluacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. 6. Programowanie komputerowe w językach FORTRAN, PL, PAS- CAL; umiejętność kreowania baz danych w języku FOX-PRO, ACCESS, symulacja procesów chemicznych z wykorzystaniem programów ASPEN PLUS, CHEMCAD, PROSIM, ANSYS-CFX, COMSOL. 7. Prowadzenie projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP. 8. Systemy informacji przestrzennej (GIS). 9. Systemy zarządzania wiedzą; tworzenie repozytoriów wiedzy. 10. Szkolenia w zakresie obsługi programów: AutoCAD, 3D SSPP bazy danych - projektowanie i administracja (SQL Server, Oracle, IBM DB2) hurtownie danych, OLAP, MRPII/ERP Systems (Microsoft Business Solutions Navision), programowanie C++/C#/Visual basic/xml/sql, raportowanie, systemy informacji przestrzennej (GIS), zarządzanie i koordynacja projektów IT. 11. Szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD, 3D SSPP. 12. Szkolenia z szeroko pojętych systemów baz danych (m.in. MS SQL Server). 13. Tworzenie projektów oraz wdrażania systemu CDN XL w obszarze: sprzedaż, zamówienia, produkcja, business intelligence, CRM, e-sklep.

18 Technologie informatyczne Telekomunikacja 14. Tworzenie projektów oraz wdrożenia systemu IMPULS BPSC firmy BPSC w obszarze gospodarki materiałowej, dystrybucji, przygotowania, planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, zarządzania relacjami z klientem, obiegu dokumentów, gospodarki transportowej. 15. Tworzenie projektów oraz wdrażania systemu IFS Applications firmy IFSw obszarze: dystrybucja, produkcja, projektowanie, remonty, sprzedaż i serwis, technologia, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). 16. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymanie ruchu. 17. Zaawansowany system szerokopasmowej mobilnej łączności bezprzewodowej w oparciu o standardy rodziny (Wimax). 18. Zarządzanie siecią komputerową. Telekomunikacja Oprogramowanie komunikacyjne dla bezprzewodowych sieci sensorowych (BSS): wykonanie projektu, realizacja oraz analiza działania oprogramowania węzłów komunikacyjnych wymagających dużego poziomu energooszczędności (m. in. bezprzewodowe sieci sensorowe działające do 5 lat w oparciu o zasilanie bateryjne), dobranie i zastosowanie istniejącego, bądź nowego rozwiązania, które będzie dopasowane do specyfiki założeń i stawianych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności.

19 Transport Transport 1. Komputerowe wspomaganie zarządzania eksploatacją środków technicznych w warunkach obsługiwania eksploatacyjnego ukierunkowanego na niezawodność działania z wykorzystaniem metod i technik inżynierii wiedzy. 2. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych wraz z odpowiednim szkoleniem dla osoby niepełnosprawnej. 3. Modelowanie ruchu i prognozowanie podróży. 4. Projektowanie systemów informatycznych transportu. 5. Projektowanie systemów sterowania ruchem. 6. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku. 7. Systemy elektroniczne i łączności niezbędnych do stworzenia uniwersalnego systemu sterowania, diagnostyki i wspomagana obsługi. 8. Szkolenia diagnostów. 9. Szkolenia w zakresie obsługi, eksploatacji i napraw pojazdów samochodowych.

20 Zdrowie, Medycyna Zdrowie, Medycyna 1. Identyfikacja szlaków sygnałowych w sieciach komórkowych na potrzeby medycyny. 2. IT dla medycyny: hurtownie danych, OLAP, oprogramowanie dedykowane do symulacji procesów biologicznych i fizycznych, aplikacje bazodanowe dla celów medycznych, aplikacje do przetwarzania obrazów CT, SPECT, MRI, PET. 3. Konsulting techniczny i medyczny oraz kursy doskonalenia zawodowego dla ośrodków medycznych i producentów wyrobów medycznych. 4. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych. 5. Spektrometryczny system diagnostyki nowotworów. 6. Wirtualne modelowanie protez kości czaszki. 7. Współpraca w badaniu i konstruowaniu oczyszczaczy powietrz, w szczególności: badania rzeczywistej efektywności sterylizatorów powietrza, współpraca w opracowaniu nowych typów sterylizatorów przenośnych.

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

przestrzenny wymiar informacji

przestrzenny wymiar informacji przestrzenny wymiar informacji Kim jesteśmy Od 1996 roku realizujemy w Polsce i za granicą projekty informatyczne związane z informacją przestrzenną. Wdrażamy kompleksowe, skuteczne i perspektywiczne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH POLITECHNIK A ŚL ĄSK A W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Instytut

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Innowacyjne produkty Dolnego Śląska Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Wrocławskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo