KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ"

Transkrypt

1 KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

2 KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WSPÓŁPRACA BADAWCZO - ROZWOJOWA Automatyka i Robotyka Budownictwo Elektronika - Mikroelektronika Energia Górnictwo Odnawialne źródła energii Pomiary i standaryzacja - Metody pomiarowe Pomiary i standaryzacja - Standardy, Jakość Rozwój nowego produktu, technologii, usług Produkcja przemysłowa Przemysł - Wytapianie Przemysł chemiczny Przemysł lotniczy Przemysł materiałowy Przemysł spawalniczy Przetwarzanie informacji Środowisko - Ochrona środowiska Środowisko - Zarządzanie odpadami Technologie informatyczne Telekomunikacja Transport Zdrowie, Medycyna

3 Automatyka i Robotyka Budownictwo Automatyka i Robotyka 1. Badania symulacyjne MES urządzeń technicznych, weryfikacja konstrukcji na etapie projektowania, identyfikacja i eliminowanie słabych ogniw. 2. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 3. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych wraz z odpowiednim szkoleniem dla osoby niepełnosprawnej. 4. Roboty mobilne (w tym kroczące). 5. Sterowniki programowalne (PLC). Budownictwo 1. Przygotowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń w zakresie kształtowania warunków pracy i projektowania stanowisk pracy. 2. Szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD, 3D SSPP. 3. Tworzenie wirtualnego środowiska pracy. 4. Współpraca w badaniu i konstruowaniu oczyszczaczy powietrza, w szczególności badania rzeczywistej efektywności sterylizatorów powietrza. 5. Współpraca z zakresu modelowania wymiany ciepła oraz zagadnień z mechaniki konstrukcji. 6. Współpraca w opracowaniu nowych typów sterylizatorów przenośnych.

4 Elektronika - Mikroelektronika Energia Elektronika - Mikroelektronika 1. Badania i wdrożenia w obszarze inżynierii biomedycznej. 2. Szkolenia dla inżynierów z przemysłu elektronicznego dotyczące nowoczesnych technik projektowania, implementacji i testowania układów elektronicznych (ASIC, FPGA, OPSoC, systemów mikroprocesorowych) oraz budowy i programowania PLC. 3. Szkolenia w zakresie obsługi i działania systemów alarmowych: wytwarzanie precyzyjnych rezystorów metodą chemicznej metalizacji, wytwarzanie czujników gazów. Energia 1. Energoelektronika (przekształtniki: do napędu elektrycznego, do nagrzewania, wysokiej częstotliwości kilkadziesiąt MHz, serwonapęd, przekształtniki wielopoziomowe, zasilacze, kondycjonery, FACTS. 2. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. 3. Napęd energoelektroniczny z maszyną asynchroniczną, synchroniczną, relaktacyjną, z magnesami trwałymi), napęd elektryczny pojazdów samochodowych (ELIPSA) i szynowych, sterowanie mikroprocesorowe (up, uk, DSP, CPLD). 4. Palnik do spalania paliw ciekłych: niska emisja sadzy, substancji smolistych i WWA, płynna regulacja wydajności, prosta konstrukcja i duża niezawodność pracy, stabilność płomienia oraz całkowite i zupełne spalanie paliwa zarówno w gorącej jak i zimnej komorze, wysoka sprawność spalania. 5. Ocena i optymalizacja pracy rozległych systemów ciepłowniczych:

5 Energia, Górnictwo określenie miejsc i przyczyn powstawania uzasadnionych strat energii, optymalizacja pracy całego systemu prowadząca do minimalizacji zużycia energii. 6. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. 7. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC oraz w korozyjnym środowisku. 8. Zastosowania nadprzewodników SMES, uzwojenia wzbudzenia maszyny synchronicznej, transformatory wysokiej częstotliwości (do kilku MHz). Górnictwo 1.Oczyszczanie gazów spalinowych na granulowanych adsorbentach węglowych: możliwość adsorpcyjnego usuwania innych zanieczyszczeń (dioksyny, furany, WWA), możliwość usuwania równoczesnego zarówno tlenków siarki i azotu, wysoka zdolność adsorpcyjna rtęci adsroebentów otrzymanych z opon, zagospodarowanie zużytych opon i innych odpadów odpadowych. 2. Współpraca i szkolenia w zakresie: analizy ekonomicznej efektywności inwestycji, planowania zatrudnienia, programów restrukturyzacji przedsiębiorstw.

6 Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii 1. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. Możliwości współpracy dotyczą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w ilościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. 2. Magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie wodorowym. Możliwości współpracy dotyczą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w ilościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. w badaniach główny nacisk położony jest na ogniwa fotowoltaiczne (jako OZE) i ogniwa paliwowe zasilane wodorem (jako źródło energii elektrycznej). Wodór otrzymywany w elektrolizerach pełni rolę czynnika akumulującego energię z OZE i aliwa dla ogniw paliwowych. 3. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. 4. Rozwinięcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM, zasilanych wodorem. Prace skupione wokół skutecznego, bezpiecznego i taniego sposobu magazynowania wodoru, co w efekcie końcowym umożliwi stworzenie autonomicznego zespołu małej mocy, produkującego energię elektryczną i ciepło dla energetyki rozproszonej. 5. Spalinowo - elektryczny układ napędowy pojazdu mechanicznego, przystosowanie silnika spalinowego ZI do spalania gazu pochodzącego ze zgazowania biomasy. Spalanie gazów o bardzo niskiej wartości opałowej (dochodzącej do 3,5 MJ/m3n),

7 Pomiary i standaryzacja Metody pomiarowe Pomiary i standaryzacja - Metody pomiarowe 1. Analiza oddziaływań/zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tworzenie map akustycznych z wykorzystaniem technologii GIS. 2. Audytowanie systemów zarządzania jakością. 3. Badania i wdrożenia w obszarze inżynierii biomedycznej. 4. Budowa i doskonalenie systemów zarządzania jakością. 5. Mapy akustyczne, projektowanie biernych środków redukcji hałasu maszyn. 6. System kontroli dostępu do pomieszczeń. 7. System telewizji przemysłowej. 8. Systemy informatyczne wspierające proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. 9. Szkolenia w zakresie logistyki i zarządzania produkcją. 10. Szkolenia w zakresie obsługi i działania systemów alarmowych. 11. Szkolenia w zakresie: nowoczesnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, projektowania systemów zarządzania. 12. Usługi szkoleniowo - doradcze w zakresie odpowiedzialnego biznesu, społecznego zaangażowania przedsiębiorstw, systemów zarządzania jakością. 13. Wdrażanie narzędzi Lean Management i TOC w zakresie budowania wizji zmian oraz organizacyjno-technicznego przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji wizji i zarządzania projektem zmian, projektowanie systemów logistycznych. 14. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. 15. Wdrażanie systemów zarządzania utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy CMMs (Computerised Maintenance Management systems). 16. Wyznaczanie mocy dawki dla potrzeb laboratorium datowania luminescencyjnego. ocena zagrożenia hałasem, tworzenie projektów akustycznych pomieszczeń.

8 Pomiary i standaryzacja - Standardy, Jakość rozwój nowego produktu, technologii, usług Pomiary i standaryzacja - Standardy, Jakość 1. Biometryczne systemy kontroli dostępu wykorzystujące obliczenia miękkie. 2. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii 9000: szkolenie audytorów systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii 9000, szkolenie w zakresie systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO serii rozwój nowego produktu, technologii, usług 1. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 2. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. Możliwości współpracy dotyczą wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w lościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. 3. Magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie wodorowym. 4. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. 5. Rozwinięcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM.

9 Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa 1. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 2. Polerowanie elektrolityczne wyrobów ze stali stopowych: wzrost odporności korozyjnej obrabianej powierzchni: bardzo dobre efekty wybłyszczeniai wygładzenia powierzchni (chropowatość Ra poniżej 0,16um). 3. Stopy na osnowie fazy TiAl: alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu mogą pracować w temperaturze C. 4. Systemy informatyczne wspierające proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem 5. Szkolenia w zakresie logistyki i zarządzania produkcją. 6. Szkolenia w zakresie: nowoczesnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, projektowania systemów zarządzania, odpowiedzialnego biznesu i społecznego zaangażowania przedsiębiorstw. 7. Wdrażanie narzędzi Lean Management i TOC w zakresie budowania wizji zmian oraz organizacyjno-technicznego przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji wizji i zarządzania projektem zmian, projektowanie systemów logistycznych. 8. Wdrażanie systemów zarządzania utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy CMMs (Computerised Maintenance Management systems), 9 Analiza oddziaływań/zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy. 10. Tworzenie map akustycznych z wykorzystaniem technologii GIS.

10 Przemysł - Wytapianie Przemysł chemiczny Przemysł - Wytapianie 1. Optymalizacja parametrów elektrycznych torów wielkoprądowych: zmniejszenie asymetrii rozkładu gęstości mocy w wannie pieców oporowo-łukowych, poprawa stabilności pracy pieców, zmniejszenie strat przesyłowych w torze wielkoprądowym. 2. Wdmuchiwanie sproszkowanych materiałów do ciekłego metalu. 3. Stopy na osnowie fazy TiAl alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu, które mogą pracować w temperaturze C. Przemysł chemiczny 1. Projektowanie procesów krystalizacji masowej. 2. Recykling związków fosforu. 3. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku. 4. Zastosowanie destylacji reaktywnej w procesach ochrony środowiska: produkcja octanu celulozy, kwasu tere ftalowego, tereftalanu dimetylu (DMT), glioksalu, estry kwasu octowego, sucha destylacja drewna, oczyszczanie strumieni odpadowych zawierających śladowe ilości kwasu octowego, eliminacja niekontrolowanych skokowych wzrostów temperatury, redukcja kosztów urządzeń pomocniczych: pomp, orurowania, przyrządów pomiarowych.

11 Przemysł lotniczy Przemysł materiałowy Przemysł lotniczy 1. Polerowanie elektrolityczne wyrobów z tytanu i jego stopów. 2. Stopy na osnowie fazy TiAl: alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu mogą pracować w temperaturze C. 3. System lokalizacji i identyfikacji obiektów znajdujących się w rozległym obszarze chronionym: automatyczny system ochrony rozległych obszarów cywilnych i wojskowych, możliwość automatycznej identyfikacji i lokalizacji Swój/Obcy, niezależność systemu od istniejącej infrastruktury chronionych obiektów, szybka reakcja na zagrożenie terrorystyczne na terenach takich jak lotniska. Przemysł materiałowy 1. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku np.: przemysł okrętowy. 2. Usuwanie warstw miedzi z powierzchni wyrobów stalowych po obróbce cieplno-chemicznej i z powierzchni tworzyw sztucznych. 3. Wdrożenia w obszarze inżynierii biomedycznej.

12 Przemysł spawalniczy Przetwarzanie informacji Przemysł spawalniczy 1. Usuwanie warstw miedzi z powierzchni wyrobów stalowych po obróbce cieplno-chemicznej i z powierzchni tworzyw sztucznych. 2. Patynowanie galwaniczne tytanu, stopów żarowytrzymałych stali stopowych. 3. Wytwarzanie nieroztwarzalnych platynowanych anod tytanowych (PTAP). 4. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowaniew temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku. 5. Stopy na osnowie fazy TiAl: alternatywa dla klasycznych stopów tytanu oraz nadstopów niklu, mogą pracować w temperaturze C. Przetwarzanie informacji 1. Bazy wiedzy i diagnostyczne systemy doradcze dotyczące racjonalnej eksploatacji złożonych maszyn i urządzeń. 2. IBM SPSS: zaawansowana analiza danych statystycznych, Statistica: zaawansowana analiza danych statystycznych Projektowanie badań społecznych, przeprowadzanie badań i analiza ich wyników. 3. Szkolenia i doradztwo w zakresie zastosowania arkuszy kalkulacyjnychw przedsiębiorstwie.

13 Środowisko Ochrona środowiska Środowisko - Ochrona środowiska 1. Badanie migracji naturalnych i sztucznych radioizotopów w środowisku glebowym,badanie współcześnie zachodzących procesów denudacji na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo. 2. Dobór i badanie parametrów pracy urządzeń oczyszczających powietrze oraz projektowanie przenośnych sterylizatorów: współpraca w badaniu i konstruowaniu oczyszczaczy powietrza, badania rzeczywistej efektywności sterylizatorów powietrza, jak również współpracy w opracowaniu nowych typów sterylizatorów przenośnych. 3. Eliminacja niekontrolowanych skokowych wzrostów temperatury. 4. Konwersja energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną dopasowaną do bieżącego profilu zapotrzebowania. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (otrzymywanej w ilościach nie dających się przewidzieć w dłuższym okresie) do zasilania odbiorców energii elektrycznej zgodnie z ich aktualnym zapotrzebowaniem. 5. Magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie wodorowym: rozwinięcie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych typu PEM, zasilanych wodorem. umożliwia stworzenie autonomicznego zespołu małej mocy, produkującego energię elektryczną i ciepło dla energetyki rozproszonej. 6. Ocena zagrożenia hałasem, tworzenie projektów akustycznych pomieszczeń, mapy akustyczne, projektowanie biernych środków redukcji hałasu maszyn. 7. Oczyszczanie gazów spalinowych na granulowanych adsorbentach węglowych możliwość adsorpcyjnego usuwania innych zanieczyszczeń (dioksyny, furany, WWA) zagospodarowanie zużytych opon i innych odpadów odpadowych. 8. Opracowania studium wykonalności oraz projektów dotyczących

14 Środowisko Ochrona środowiska rekultywacji terenów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem zwałowisk po górniczych i po hutniczych. 9. Optymalizacja wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej, optymalne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego w polskiej strefie klimatycznej, określenie wpływu temperatury i widma promieniowania słonecznego na osiąganą moc elektryczną ogniwa fotowoltaicznego. 10. Pomiar aktywności izotopów naturalnych (U-238, Th-232 i K-40), jak i antropogenicznych (Cs-137) występujących w środowisku w próbkach gleb, osadów, materiałach budowlanych, torfach metodą półprzewodnikowej spektrometrii promieniowania gamma. 11. Pomiar naturalnie występujących radioizotopów w próbkach materiałów budowlanych projektowanie ekologicznych cech produktów. 12. Prowadzenie przeglądów ekologicznych zakładów przemysłowych i wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko w ramach procesu inwestycyjnego. 13. Recykling związków fosforu. 14. Redukcja kosztów urządzeń pomocniczych: pomp, orurowania, przyrządów pomiarowych. 15. Systemy informatyczne wspierające proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. 16. Usuwanie i zatężanie boru z wód w układach zintegrowanych. 17. Wdrażanie strategii czystszej produkcji i systemów zarządzania środowiskiem, raportowanie ekologiczne. 18. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. 19. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001, rozporządzeniem EMAS oraz strategią Czystszej Produkcji.

15 Środowisko Ochrona środowiska 20. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, ocena działalności środowiskowej. 21. Wykonywanie prac geologicznych w zakresie projektowania i wykonywania badań w celu rozpoznawania złóż węgla, określania warunków geologiczno-inżynierskich oraz sporządzania dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno- -inżynierskich i geotechnicznych. 22. Wykonywanie ekspertyz geologiczno-górniczych oraz hydrogeologicznych związanych z deponowaniem odpadów przemysłowych w wyrobiskach podziemnych kopalń. 23. Wyznaczanie mocy dawki dla potrzeb laboratorium datowania luminescencyjnego. 24. Zastosowanie destylacji reaktywnej w procesach ochrony środowiska: estry kwasu octowego, oczyszczanie strumieni odpadowych zawierających śladowe ilości kwasu octowego, produkcja octanu celulozy, kwasu tereftalowego, tereftalanu dimetylu (DMT), glioksalu, sucha destylacja drewna.

16 Środowisko - Zarządzanie odpadami Technologie informatyczne Środowisko - Zarządzanie odpadami 1. Oczyszczanie gazów spalinowych na granulowanych adsorbentach węglowych: wysoka zdolność adsorpcyjna rtęci adsorbentów otrzymanych z opon, zagospodarowanie zużytych opon i innych odpadów odpadowych. 2. Przepompownia ścieków: prawie pionowa charakterystyka H=f(Q)przeponowej pompy do ścieków pozwalająca na skuteczne tłoczenie ścieków w dużym zakresie wysokości podnoszenia, brak ograniczeń występujących przy zastosowaniu pomp odśrodkowych. 3. Zastosowania maszyn i urządzeń sprawdzonych w hydraulice siłowej i praca tych elementów przy ciśnieniach o rząd niższych niż stosowane w napędach hydraulicznych. Technologie informatyczne 1. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych wraz z odpowiednim szkoleniem dla osoby niepełnosprawnej. 2. Opracowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych z zakresu kształtowania i projektowania środowiska pracy. 3. Opracowanie sprzętowej implementacji algorytmów przetwarzania obrazów - detekcja obiektów, śledzenie obiektów w strumieniu wideo, opracowanie wbudowanych układów sterowania. 4. Oprogramowanie komunikacyjne dla bezprzewodowych sieci sensorowych (BSS): wykonanie projektu,

17 Technologie informatyczne realizacja oraz analiza działania oprogramowania węzłów komunikacyjnych wymagających dużego poziomu energooszczędności (m. in. bezprzewodowe sieci sensorowe działające do 5 lat w oparciu o zasilanie bateryjne), dobranie i zastosowanie istniejącego, bądź nowego rozwiązania, które będzie dopasowane do specyfiki założeń i stawianych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności. 5. Projektowanie oraz ewaluacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. 6. Programowanie komputerowe w językach FORTRAN, PL, PAS- CAL; umiejętność kreowania baz danych w języku FOX-PRO, ACCESS, symulacja procesów chemicznych z wykorzystaniem programów ASPEN PLUS, CHEMCAD, PROSIM, ANSYS-CFX, COMSOL. 7. Prowadzenie projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP. 8. Systemy informacji przestrzennej (GIS). 9. Systemy zarządzania wiedzą; tworzenie repozytoriów wiedzy. 10. Szkolenia w zakresie obsługi programów: AutoCAD, 3D SSPP bazy danych - projektowanie i administracja (SQL Server, Oracle, IBM DB2) hurtownie danych, OLAP, MRPII/ERP Systems (Microsoft Business Solutions Navision), programowanie C++/C#/Visual basic/xml/sql, raportowanie, systemy informacji przestrzennej (GIS), zarządzanie i koordynacja projektów IT. 11. Szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD, 3D SSPP. 12. Szkolenia z szeroko pojętych systemów baz danych (m.in. MS SQL Server). 13. Tworzenie projektów oraz wdrażania systemu CDN XL w obszarze: sprzedaż, zamówienia, produkcja, business intelligence, CRM, e-sklep.

18 Technologie informatyczne Telekomunikacja 14. Tworzenie projektów oraz wdrożenia systemu IMPULS BPSC firmy BPSC w obszarze gospodarki materiałowej, dystrybucji, przygotowania, planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, zarządzania relacjami z klientem, obiegu dokumentów, gospodarki transportowej. 15. Tworzenie projektów oraz wdrażania systemu IFS Applications firmy IFSw obszarze: dystrybucja, produkcja, projektowanie, remonty, sprzedaż i serwis, technologia, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie usługami, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). 16. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymanie ruchu. 17. Zaawansowany system szerokopasmowej mobilnej łączności bezprzewodowej w oparciu o standardy rodziny (Wimax). 18. Zarządzanie siecią komputerową. Telekomunikacja Oprogramowanie komunikacyjne dla bezprzewodowych sieci sensorowych (BSS): wykonanie projektu, realizacja oraz analiza działania oprogramowania węzłów komunikacyjnych wymagających dużego poziomu energooszczędności (m. in. bezprzewodowe sieci sensorowe działające do 5 lat w oparciu o zasilanie bateryjne), dobranie i zastosowanie istniejącego, bądź nowego rozwiązania, które będzie dopasowane do specyfiki założeń i stawianych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności.

19 Transport Transport 1. Komputerowe wspomaganie zarządzania eksploatacją środków technicznych w warunkach obsługiwania eksploatacyjnego ukierunkowanego na niezawodność działania z wykorzystaniem metod i technik inżynierii wiedzy. 2. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych wraz z odpowiednim szkoleniem dla osoby niepełnosprawnej. 3. Modelowanie ruchu i prognozowanie podróży. 4. Projektowanie systemów informatycznych transportu. 5. Projektowanie systemów sterowania ruchem. 6. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, które mogą znaleźć zastosowanie w temperaturze do 800ºC i w korozyjnym środowisku. 7. Systemy elektroniczne i łączności niezbędnych do stworzenia uniwersalnego systemu sterowania, diagnostyki i wspomagana obsługi. 8. Szkolenia diagnostów. 9. Szkolenia w zakresie obsługi, eksploatacji i napraw pojazdów samochodowych.

20 Zdrowie, Medycyna Zdrowie, Medycyna 1. Identyfikacja szlaków sygnałowych w sieciach komórkowych na potrzeby medycyny. 2. IT dla medycyny: hurtownie danych, OLAP, oprogramowanie dedykowane do symulacji procesów biologicznych i fizycznych, aplikacje bazodanowe dla celów medycznych, aplikacje do przetwarzania obrazów CT, SPECT, MRI, PET. 3. Konsulting techniczny i medyczny oraz kursy doskonalenia zawodowego dla ośrodków medycznych i producentów wyrobów medycznych. 4. Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przeznaczony do praktycznej nauki jazdy samochodem osobowym przez osoby niepełnosprawne z różnorodnymi dysfunkcjami ruchu kończyn górnych lub dolnych. 5. Spektrometryczny system diagnostyki nowotworów. 6. Wirtualne modelowanie protez kości czaszki. 7. Współpraca w badaniu i konstruowaniu oczyszczaczy powietrz, w szczególności: badania rzeczywistej efektywności sterylizatorów powietrza, współpraca w opracowaniu nowych typów sterylizatorów przenośnych.

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ Poszukiwanie optymalnych rozwiązań zastosowania w systemie ciepłowniczym źródeł odnawialnych wspomagających lokalnie pracę sieci. Celem pracy dyplomowej jest poszukiwanie miejsc systemu ciepłowniczego,

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu

Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu Dr inż. Andrzej LOSKA Utrzymanie Ruchu w Przemyśle

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice 1 Profil absolwenta ChiK Eksplorujesz

Bardziej szczegółowo

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta.

Pracujemy z pasją a nasze motto to perfekcyjna obsługa Klienta. FIRMA Jesteśmy prężną i solidną firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na rynku krajowym i zagranicznym. Projektujemy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla szerokiego grona Odbiorców z różnych

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

24.06.2015. Sprawozdanie z przedsięwzięcia "Budowa ekologicznego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym." WFOŚ/D/201/54/2015

24.06.2015. Sprawozdanie z przedsięwzięcia Budowa ekologicznego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym. WFOŚ/D/201/54/2015 24.06.2015 Sprawozdanie z przedsięwzięcia "Budowa ekologicznego pojazdu zasilanego ogniwem paliwowym." WFOŚ/D/201/54/2015 1. Opis ogólny Wszystkie osoby mające możliwość obejrzenia pojazdu zostały poinformowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inwestycjami eko-energetycznymi Konferencja Lokalna Polityka Energetyczna Sosnowiec, 5 czerwca 2013 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia Sp. z o.o. Agenda

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji Konsultacje ze sferą gospodaczą

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Specyfikacja zadań, które będzie realizowała jednostka w ramach badań: Zadanie nr 1

Zapytanie ofertowe. 1. Specyfikacja zadań, które będzie realizowała jednostka w ramach badań: Zadanie nr 1 Poznań, dnia 10 luty 2011r. Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i badawczej oraz świadczenia nadzoru nad badaniami dla zadania pod nazwą: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia)

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Struktura Koncernu. RAG Mining Solutions GmbH 1

Struktura Koncernu. RAG Mining Solutions GmbH 1 RAG Mining Solutions GmbH 0 27. September 2012 Struktura Koncernu RAG Mining Solutions GmbH 1 Obszary działalności RAG Mining Solutions Skoncentrowana 150-letnia wiedza górnicza i Know-how w następujących

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka Założenia Programu Priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach materiał do dyskusji w bloku seminaryjnym

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż. Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski dr inż. Paweł Raczyński dr inż. Stefan Sieklicki dr inż. Krzysztof Cisowski mgr

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W GLIWICACH Konarskiego 18, 44-101 Gliwice Tel. +48 32-237-11-15, Fax. +48 32-237-26-80 imiue@imiue.polsl.pl www.imiue.polsl.pl STRUKTURA INSTYTUTU MASZYN I URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego Czym jest Mechatronika? Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin,

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo