PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) / Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa, ul. Rydygiera 8 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU POMPOWNI GŁÓWNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW HAJDÓW W LUBLINIE UMOWA NR 321/46/1/08 działka nr /8 OBIEKT: POMPOWNIA GŁÓWNA OB.4 OPRACOWANIE: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. al. J. Piłsudskiego Lublin Konsorcjum: MGGP S.A. /BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. Siedziba: ul. Okulickiego Rzeszów SANITARNA -Tom IV ZESPÓŁ IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS AUTORSKI PROJEKTOWAŁ mgr inż. Henryk Babiarz S81/01 PROJEKTOWAŁ inż. Ryszard Kaznowski S-116/89 OPRACOWAŁ mgr inż. Krzysztof Ceglarz OPRACOWAŁ mgr inż. Joanna Bąk SPRAWDZIŁ mgr inż. Andrzej Trzyna S-241/81 Rzeszów, wrzesień 2009 EGZ. 1/A

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.Opis techniczny. 1.1.Podstawa i zakres opracowania. 1.2.Dane ogólne Materiały wykorzystane w projekcie Instalacja centralnego ogrzewania Dane przyjęte do projektu Zapotrzebowanie ciepła Zasilanie budynku w ciepło Opis instalacji c.o Opis instalacji ciepła technologicznego Opis instalacji ciepłej wody Opis węzła cieplnego Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne Próby szczelności instalacji cieplnych Zasilanie w wodę do celów c.o., c.t. i c.w.u Instalacja wentylacji mechanicznej Wentylacja mechaniczna komór czerpalnych pomp Wentylacja mechaniczna hali pomp i silników Wentylacja mechaniczna warsztatu mechanicznego Wentylacja mechaniczna pomieszczenia spawalni Wentylacja mechaniczna pomieszczeń socjalno-biurowych Wentylacja mechaniczna pomieszczenia wypoczynku Wentylacja mechaniczna pomieszczenia rozdzielni elektrycznej Wentylacja grawitacyjna i pomieszczeń socjalnych Czerpnia powietrza i oczyszczanie 1.7. Sterowanie instalacją wentylacji mechanicznej Roboty budowlane i demontażowe Wykaz elementów i urządzeń wentylacji Instalacja wod.-kan.-modernizacja Uwagi końcowe. 2

3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat instalacji nawiewno-wywiewnej N1,W1-komora czerpalna -rys.1s Schemat instalacji nawiewno-wywiewnej N2,W2-hala pomp i silników -rys.2s Schemat instalacji nawiewno-wywiewnej N3,W3-warsztat mechaniczny i N4,W4 spawalnia -rys.3s Schemat instalacji nawiewno-wywiewnej N5,W5- pomieszczenia biurowe i N6,W6 pom. wypoczynku -rys.4s Instalacja c.o. i wentylacji- rzut parteru skala 1:50 - rys.5s Instalacja c.o. i wentylacji - rzut piwnic-poziom -0.4m - skala 1:50 - rys.6s Instalacja c.o. i wentylacji rzut piwnic poziom -5.8 mm skala 1:50 - rys.7s Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania - skala 1:100 -rys.8s Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego skala 1:100 -rys.9s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój A A - skala 1:50 rys.10s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój B B - skala 1:50 -rys.11s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój C C - skala 1:50 -rys.12s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój D D - skala 1:50 -rys.13s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój E E - skala 1:50 -rys.14s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój F F - skala 1:50 -rys.15s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój G G - skala 1:50 -rys.16s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój H H - skala 1:50 -rys.17s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój I I - skala 1:50 -rys.18s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój A A - skala 1:50 -rys.19s Instalacja c.o. i wentylacji przekrój B B - skala 1:50 -rys.20s Instalacja c.o. i wentylacji rzut dachu poziom +6.0 mm skala 1:50 -rys.21s Instalacja wod.-kan.- rzut parteru skala 1:100 -rys.22s. 3

4 1. Opis techniczny Podstawa i zakres opracowania. -umowa zawarta z Inwestorem -podkłady budowlane -ocena stanu technicznego dla komór czerpalnych -inwentaryzacja obiektu pompowni dla celów projektowych -opracowania projektowe istniejących instalacji sanitarnych -obowiązujące normy i przepisy -ustalenia technologiczne z Użytkownikiem -aktualne rozwiązania technologiczne dla potrzeb pompowni Zakresem projekt obejmuje modernizację istniejących instalacji sanitarnych: instalacja wod.-kan., instalacja centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji mechanicznej dla poszczególnych części obiektów wchodzących w skład pompowni zgodnie z założeniami technologicznymi do modernizacji całości pompowni. Z punktu widzenia celu niniejsze opracowanie i jego zakres służy również jako: - opis przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane, - podstawa do realizacji podanego zakresu robót, - załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę 1.2. Dane ogólne. Budynek pompowni głównej jest obiektem wchodzącym w skład Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie. W części podziemnej zlokalizowane są: komory czerpalne ścieków lewa i prawa, hala pomp i hala silników. W części nadziemnej znajdują się : warsztat mechaniczny, spawalnia, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, wentylatornia, magazyny podręczne, narzędziownia, pomieszczenie wciągnika, komunikacja pionowa i pozioma, pomieszczenia biurowe i socjalne Materiały wykorzystane w projekcie. -PT. instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla budynku pompowni opracowane przez PIU inżynieria-proeko Sp. z o.o. w Warszawie w 1997r. -PT. instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej dla budynku pompowni opracowane przez PIU inżynieria-proeko w 1997r. - PT. modernizacja i hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie opracowane przez PIU jw. w 1995r. -PT. dezodoryzacja gazów złowonnych obiektów oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie opracowane przez PIU jw. w r. -archiwalne projekty w posiadaniu Inwestora w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym oraz technologicznym 1.4. Instalacja centralnego ogrzewania. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zgodnie z przyjętymi założeniami technologicznymi modernizacja kotłowni na terenie oczyszczalni, zmiana parametrów zasilania w ciepło, modernizacja węzłów cieplnych, modernizacja instalacji cieplnych dostosowując do aktualnych założeń. 4

5 Dane przyjęte do projektu. Przyjęto parametry czynnika grzewczego dla obiektu woda 90/70st.C / założenia podane przez jednostkę projektowa opracowującą projekt modernizacji kotłowni na terenie oczyszczalni/ - jako czynnik zasilania obiektu pompowni Zapotrzebowanie ciepła W związku z założeniami technologicznymi i przewidywaną termomodernizacją budynku pompowni określono zapotrzebowanie w ciepło dla budynku : -ciepło technologiczne dla potrzeb wentylacji mechanicznej Q=391.8 kw -parametry wody grzewczej 85/65st.C -ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania -Q= 54.0 kw -parametry wody grzewczej 80/60st.C Zapotrzebowanie ilości ciepła obliczono w oparciu straty ciepła /program obliczeniowy/ oraz o ilości ciepła w oparciu o zapotrzebowanie na wentylację Zasilanie budynku w ciepło. Zasilanie w ciepło budynku pompowni z modernizowanej kotłowni niskoparametrowej 90/70st.C zlokalizowanej na terenie oczyszczalni poprzez modernizowaną sieć cieplną o parametrach jw. rozprowadzającą do obiektów oczyszczalni / opracowanie projektowe przez CITEC S.A Katowice ul. Dulęby Opis instalacji c.o. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku pompowni pracować będzie w systemie zamkniętym, pompowym zasilana z projektowanego węzła cieplnego o parametrach 80/60st.C Wyposażona będzie w grzejniki płytowe płaszczyznowe firmy Purmo typu C i typu P / z atestem higienicznym w części pomieszczeń/, oraz w zawory grzejnikowe termostatyczne na zasilaniu oraz zawory odcinające na powrocie. Rurociągi przewidziano z rur stalowych instalacyjnych łączonych przez spawanie. Odpowietrzenia instalacji c.o. przez automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach oraz przez króćce przy grzejnikach. Odwodnienie instalacji w najniższych punktach oraz poprzez króćce grzejnikowe. Zapotrzebowanie ciepła określono na podstawie rzeczywistych strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. Średnice przewodów określono na podstawie obliczeń hydraulicznych a wielkości średnic pokazano na rysunkach Opis instalacji ciepła technologicznego. Instalacja ciepła technologicznego w budynku pompowni pracować będzie w systemie zamkniętym, pompowym zasilana z projektowanego węzła cieplnego o parametrach 85/65st,C Instalacja zasilać będzie nagrzewnice wentylacyjne / sekcje central wentylacyjnych/ dla poszczególnych układów wentylacyjnych. Podejścia do 5

6 nagrzewnic wentylacyjnych wyposażone będą w zestawy regulacyjne z zaworami regulacyjnymi, odcinającymi. Odpowietrzenie instalacji w najwyższych punktach instalacji zaworami automatycznymi. Odwodnienie instalacji w najniższych punktach instalacji. Zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnic określono na podstawie ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych układów wentylacyjnych. Do zapewnienia ilości ciepła w hali silników zamontować dodatkowo nagrzewnicę powietrza typu Tropik-1 /dogrzewanie pomieszczenia/ Opis instalacji ciepłej wody. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową będzie realizowane lokalnie dla poszczególnych odbiorników /umywalki, zlewozmywaki, itp./ poprzez elektryczne podgrzewacze ciepłej wody w pomieszczeniach socjalnych. Nie przewiduje się dodatkowej instalacji dla ciepłej wody zasilanej wodą sieciową /główne pokrycie zapotrzebowania w ciepłą wodę w innym budynku/ Opis węzła cieplnego. Dla potrzeb budynku pompowni dla pokrycia ciepła dla celów centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego zaprojektowano węzeł cieplny typ ECCT-60/400 w układzie kompaktowym dla parametrów wyjściowych: Strona sieciowa. -parametry temperaturowe - 90/70st.C -ciśnienie dyspozycyjne -Pd=100.0 kpa -ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej -Pmax=1.6 MPa Strona instalacyjna. a/ instalacja c.o. -parametry temperaturowe -80/60st.C -zapotrzebowanie ciepła dla c.o. Qc.o.=54.0 kw -opory instalacji dla c.o. Hc.o.=16.0 kpa -ciśnienie dopuszczalne dla c.o. Pc.o.=3.0 bar -ciśnienie statyczne dla c.o. Pst.=1.0 bar b/ instalacja c.t. -parametry temperaturowe -85/65st.C -zapotrzebowanie ciepła dla c.t. Qc.t.=391.8 kw -opory instalacji dla c.t. Hc.t.=14.0 kpa -ciśnienie dopuszczalne dla c.t. Pc.t.=3.0 bar -ciśnienie statyczne dla c.t. Pst.=1.0 bar Parametry przepływy: -strona sieciowa m3/h średnica φ100 mm -strona instalacyjna c.o m3/h średnica - φ 32 mm -strona instalacyjna c.t m3/h średnica - φ100 mm Urządzenia wchodzące w skład węzła: A/ Moduł przyłączeniowy. 6

7 Regulator różnicy ciśnień i przepływu, reduktor ciśnienia z manometrem, licznik energii cieplnej na zasilaniu /komplet/, filtroodmulnik magnetyczny, filtr siatkowy mufowy, manometry, termometry, armatura odcinająca. B/ Moduł centralnego ogrzewania: Wymiennik ciepła lutowany typ CB , sterownik z panelem operatora, zawór regulacyjny z siłownikiem, termostat bezpieczeństwa, czujniki temperatury wody sieciowej, wody instalacyjnej i temperatury zewnętrznej, pompa obiegowa typ Magna , wodomierz uzupełnienia typ JS-1,5, zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR, filtroodmulnik magnetyczny, manometry techniczne, termometry, armatura odcinająca i zwrotna, odpowietrzniki automatyczne, rozdzielnia elektryczna węzła, naczynie przeponowe typ 80NG. C/ Moduł ciepła technologicznego. Wymiennik ciepła lutowany typ CB , zawór regulacyjny z siłownikiem, termostat bezpieczeństwa, czujniki temperatury wody sieciowej i instalacyjnej, pompa obiegowa typ Magna F, wodomierz uzupełnienia typ JS-1.5, zawór bezpieczeństwa membranowy SYR-1915, filtroodmulnik magnetyczny, manametry i termometry techniczne, armatura odcinająca i zwrotna, odpowietrznik automatyczny, naczynie przeponowe typ 400N. Węzeł został zlokalizowany w pomieszczeniu warsztatu mechanicznego przy ścianie w miejscu istniejącego węzła. Wydzielone miejsce należy ogrodzić ażurową siatką z zamykanym wejściem wg wymiarów na rysunku ogrodzenie do wysokości ok.2.0 m, bramka wejściowa o wymiarach 90x200 cm zamykaną na klucz dostępne tylko dla osób upoważnionych. W miejscu węzła należy zamontować przewód wodociągowy z zaworem ze złączką do węża dla uzupełniania wody φ 15 mm oraz kratkę ściekową φ 100 mm dla odprowadzenia ścieków opróżnianych z instalacji. Wielkość węzła cieplnego oraz parametry pracy węzła opracowane zostały przez firmę dystrybucyjną Elektrotermex Sp. z o.o. Ostrołęka Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne. Po zakończeniu prac montażowych instalacji cieplnych rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie i termicznie: -oczyszczenie mechaniczne II stopień czystości -malowanie farbą podkładową antykorozyjną gr. 0.1 mm -malowanie farbą /emalią/ syntetyczną ogólnego stosowania dwukrotnie gr.2x0.1 mm. Ocieplenie rurociągów wykonać wg systemu Thermaflex o zalecanych grubościach: -rurociągi zasilające o średnicach: φ mm - gr. 25 mm Φ mm - gr. 20 mm Φ 15 mm - gr.13 mm -rurociągi powrotne o średnicach: φ mm - gr. 20 mm φ mm - gr. 13 mm φ 15 mm - gr. 9 mm Izolacje łączyć metodą klejową z taśmą samoprzylepną Thermatape dla izolacji FRZ lub taśmą zaciskową FRM. 7

8 Próby szczelności instalacji cieplnych. Przed wykonaniem prac malarskich i izolacyjnych wykonać próbę ciśnieniową instalacji na ciśnienie 0.4 MPa oraz próbę na gorąco przez 72 h dla ciśnienia roboczego. Próby ciśnieniowe połączyć z płukaniem rurociągów z minimalna prędkością przepływu 1,5 m/s. Obiegi grzewcze napełniać wodą uzdatnioną Zasilanie w wodę do celów c.o., c.t. i c.w.u. Zasilanie w wodę do celów j.w. z zakładowej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni ścieków zaopatrującej również urządzenia sanitarne. 1.5.Instalacja wentylacji mechanicznej. Dla budynku pompowni przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej w ilości sześciu układów wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych dla poszczególnych pomieszczeń omówionych poniżej. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej polegać będzie na: -dostosowanie instalacji wentylacyjnych do założeń technologicznych -zamiana urządzeń wentylacyjnych /istniejące zużyte i wyeksploatowane/ nawiewnych i wywiewnych na nowe z możliwością automatycznej regulacji -zamiana instalacji kanałowych /zużytych/ na nowe uwzględniając zmianę materiałową, kratek wentylacyjnych /istniejące zużyte/ na nowe z możliwością regulacji, elementów instalacji nadmiernie wyeksploatowanych -zastosowanie nowych układów wentylacyjnych w pomieszczeniach nie wyposażonych do chwili obecnej -dostosowanie instalacji wentylacyjnych do zmian w przepisach prawa budowlanego Dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zaprojektowano układ klimatyzacji pomieszczenia dla utrzymania parametrów powietrza poniżej +30 st.c z uwagi na parametry pracy urządzeń elektrycznych. Zaprojektowano klimatyzator z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną firmy Jujitsu : jednostka zewnętrzna typu AOY18LMAK2 oraz jednostka wewnętrzna typu ASYA09LA z przewodem łączącym φ 6.35/ Wentylacja mechaniczna komór czerpalnych pomp. Dla potrzeb komór czerpalnych przyjęto założenia projektowe w zakresie wentylacji mechanicznej wentylacja nawiewno-wywiewna pracująca w systemie ciągłym o zmiennej wydajności urządzeń wentylacyjnych. Komory czerpalne przyjmujące ścieki surowe z budynku krat są podzielone na dwie jednakowe części i umownie nazwano je: komora lewa i komora prawa. Wentylacja nawiewno-wywiena została podzielona na dwa identyczne układy nawiewno-wywiewne oznaczone odpowiednio N1 i W1. Powietrze pobierane dla nawiewu tego układu będzie się odbywało z komory kurzowej umownie prawej przeznaczonej wyłącznie dla tego układu. Kubatura komór czerpalnych. V1=17.8x5.2x x2.5x5.2=953 m3 Vc=950x2 =1900 m3 8

9 Wymiana powietrza dla komór czerpalnych. Założono wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną : Instalacja nawiewna : Nawiew poprzez centralę nawiewną /dwie centrale jednakowe dla obydwóch komór/ o zmiennej wydajności powietrza trzybiegowa: I bieg centrali: Qp=2500 m3/h, temp..nawiewu +8st.C II bieg centrali: Qp=5000 m3/h, temp. nawiewu +16st.C III bieg centrali: Qp=11000 m3/h, temp. nawiewu wynikowa /w lecie/ Praca centrali nawiewnej w systemie ciągłym, regulowana wydajność poprzez sterowniki, obudowa centrali w wykonaniu kwasoodpornym, elementy centrali w wykonaniu Ex, automatyczne działanie /zamykanie/ przepustnic w razie postoju. Praca centrali nawiewnej na I biegu - normalna w systemie ciągłym. Praca centrali nawiewnej na II biegu uruchamiana w wypadku wejścia pracownika do komory w celu dokonania przeglądu Praca centrali nawiewnej na III biegu uruchamiana automatycznie w wypadku zagrożenia stężeniem gazów /metan, siarkowodór, amoniak/. Dla powyższych danych dobrano centralę nawiewną typ CS-4-P-W/1-6 o parametrach: przepływ powietrza - Qp=11000 m3/h, spręż dyspozycyjny - dp =480 Pa prędkość powietrza - v=2.35 m/s wymiary gabarytowe x1400x1100 mm LxBxH wlot nawiewu 630x1000 mm, wylot nawiewu - 630x630 mm masa centrali 340 kg Części składowe centrali : filtr wstępny EU4, wentylator nawiewu typ ER50C- 4DNF7-1R Ex, nagrzewnica wodna NLW, przepustnica powietrza, króćce elastyczne, automatyka centrali ze skrzynką zasilająco-sterującą. Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 tel Instalacja wywiewna. Wywiew poprzez wentylatory wywiewne przeciwwybuchowe typu WDEx współpracujące /sprzężone z nawiewem/ w zależności od biegu nawiewu: I bieg centrali 2500 m3/h pracuje w systemie ciągłym wentylacja wywiewna dezodoryzacji istniejąca podłączona do istniejącego biofiltra wspólnego /hermetyzacja/. II bieg centrali 5000 m3/h pracuje wentylacja wywiewna dezodoryzacji istniejąca oraz wentylator wywiewny WDEx III bieg centrali m3/h- pracuje wentylacja wywiewna dezodoryzacji istniejąca, wentylator wywiewny WDEx oraz dodatkowo wentylator wywiewny WDEx stan awaryjny Dla powyższych danych dobrano wentylatory wywiewne typu WDEx i WDEx o parametrach: -WDEx Qp=2500 m3/h, spręż dp=150 Pa, n=700 obr/min.,ns=0.37 kw -WDEx Qp=5500 m3/h, spręż dp=250 Pa, n=925 obr/min.. Ns=0.95 kw Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 9

10 Instalację kanałową dla układu nawiewnego wykonać o przekroju prostokątnym o wymiarach jak w zestawieniu elementów wentylacji z blachy kwasoodpornej o połączeniach na uszczelkach z gumy EPDM i silikonu wg systemu Alnor. Instalację kanałową dla układu wywiewnego wykonać o przekrojach kołowych o wymiarach jak w zestawieniu elementów wentylacji z blachy kwasoodpornej o połączeniach na uszczelkach z gumy EPDM i silikonu wg systemu Alnor. Pozostałe elementy wentylacji jak :kratki wentylacyjne, kształtki przejściowe, przepustnice powietrza, kolana, łuki, itp. wykonać z blachy kwasoodpornej, szczelne o połączeniach jw. Kratki wentylacyjne stosować typu NIII z kierownicami poziomymi i pionowymi, z przepustnicami. Przepustnice powietrza regulowane. Kanały wentylacyjne wywiewne poza komorą czerpalną izolować ciepłochronnie o gr.25 mm owinięte płaszczem ochronnym do miejsca połączenia z instalacją dezodoryzacji poza budynkiem. Instalacja kanałowa zaprojektowana po trasie instalacji istniejącej, wykorzystano miejsca przejść przez przegrody budowlane które należy wykonać jako szczelne. Istniejące konstrukcje służące do wchodzenia do komór wykonane ze stali nierdzewnej pozostawić bez zmian. Drzwi wejściowe do komór jako szczelne wymienić na nowe. Wentylacja pracująca w trybie awaryjnym będzie podłączona do czujników reagujących na obecność metanu, siarkowodoru odpowiednio wyskalowanych ujęte będą w projekcie branży elektrycznej Wentylacja mechaniczna hali pomp i silników. Dla potrzeb hali pomp i hali silników przyjęto założenia w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej praca wentylacji w systemie ciągłym o zmiennej wydajności urządzeń wentylacyjnych. Do zasilania wentylacji nawiewnej dla hali pomp i silników zaprojektowano centrale wentylacyjne 2 szt. typu CS-5-P-W/1-6 sterowane falownikiem o zmiennej wydajności trzy biegi. Układy nawiewnowywiewne oznaczono odpowiednio N2 i W2. Układy nawiewno-wywiewne będą obsługiwały pomieszczenie pomp i pomieszczenie silników jednocześnie a powietrze pobierane dla nawiewu z komory kurzowej lewej. Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego: -ilość ciepła wydzielanego od pracujących silników- 1 szt. Qj=860x190x[1/0.90-1]x0.8x0.87x0.6x0.9x0.9x1.163 = 7.01 kw -ilość ciepła wydzielana przez 4 szt. silników Qj= 7.01 x 4 = kw W okresie lata Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego dla 1 szt. silnika: Vp= 7.01x 3600 / 1.2x1.02x8 = 2570 m3/h Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego dla 4 szt. silników Vpc=2570 x 4 = m3/h W okresie zimy Zapotrzebowanie powietrza dla 1 szt. silnika Vp= 7.01x3600 / 1.2x1.02x22 = 940 m3/h Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego dla 4 szt. silników Vpc= 940 x 4 = 3760 m3/h -ilość ciepła wydzielanego od szaf zasilających 1 szt. Qj=0.36 kw -ilość ciepła wydzielanego od szaf zasilających 4 szt. Qj=1.44 kw 10

11 - ilość powietrza od 1 szt 50 m3/h - 4 szt. 200 m3/h - zima - ilość powietrza od 1 szt m3/h 4 szt m3/h - lato Sumaryczna ilość powietrza dla okresu zimowego maksymalna Vpc=10810 m3/h Sumaryczna ilość powietrza dla okresu letniego - maksymalna Vpc= 3960 m3/h Kubatura hali pomp i silników: Vp=41.7x6.4x x5.2x2.7 =1680 m3 Vs =41.7x11.5x8.4 = 4030 m3 Vc= =5710 m3 Wymiana powietrza dla hali pomp i silników. Założono wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną : Instalacja nawiewna : Nawiew poprzez centrale nawiewne /dwie centrale jednakowe dla układu N2 / o zmiennej wydajności powietrza trzybiegowa: - 1 szt. I bieg centrali: Qp=3500 m3/h, temp..nawiewu +8st.C II bieg centrali: Qp=7000 m3/h, temp. nawiewu +16st.C III bieg centrali: Qp=11800 m3/h, temp. nawiewu wynikowa /w lecie/ Praca centrali nawiewnej w systemie ciągłym, regulowana wydajność poprzez sterowniki, obudowa centrali w wykonaniu standardowym, automatyczne działanie /zamykanie/ przepustnic w razie postoju. Praca centrali nawiewnej na I biegu - normalna w systemie ciągłym. Praca centrali nawiewnej na II biegu uruchamiana w wypadku wejścia pracownika do hali pomp i silników w celu dokonania przeglądu i konserwacji Praca centrali nawiewnej na III biegu uruchamiana automatycznie w wypadku zagrożenia stężeniem gazów /metan, siarkowodór, amoniak/- praca awaryjna Dla powyższych danych dobrano centralę nawiewną typ CS-5-P-W/1-6 o parametrach: przepływ powietrza - Qp=11800 m3/h, spręż dyspozycyjny - dp =480 Pa prędkość powietrza - v=1.94 m/s wymiary gabarytowe x1400x1400 mm LxBxH wlot nawiewu 800x1000 mm, wylot nawiewu - 800x800 mm masa centrali 546 kg Części składowe centrali : filtr wstępny EU4, wentylator nawiewu typ ER63C- 6DNG7-1R, nagrzewnica wodna NLW, przepustnica powietrza, króćce elastyczne, automatyka centrali ze skrzynką zasilająco-sterującą. Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 tel Instalacja wywiewna. Wywiew poprzez wentylatory wywiewne przeciwwybuchowe typu WDEx współpracujące /sprzężone z nawiewem/ w zależności od biegu nawiewu: I bieg centrali 7000 m3/h pracuje w systemie ciągłym wentylacja wywiewna wentylatory wywiewne WDEx szt. II bieg centrali m3/h pracuje w systemie ciągłym wentylacja wywiewna wentylatory wywiewne typu 11

12 WDEx szt. III bieg centrali m3/h- pracuje wentylacja wywiewna w trybie awaryjnym wentylatory wywiewne typu WDEx szt. oraz dodatkowo wentylatory wywiewne WDEx szt.-stan awaryjny Dla powyższych danych dobrano wentylatory wywiewne typu WDEx i WDEx o parametrach: -WDEx Qp=3500 m3/h, spręż dp=170 Pa, n=700 obr/min.,ns=0.37 kw -WDEx Qp=7000 m3/h, spręż dp=200 Pa, n=925 obr/min.. Ns=0.95 kw Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 tel Instalację kanałową dla układu nawiewnego wykonać o przekroju prostokątnym o wymiarach jak w zestawieniu elementów wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej o połączeniach na uszczelkach z gumy EPDM i silikonu wg systemu Alnor. Instalację kanałową dla układu wywiewnego wykonać o przekrojach kołowych o wymiarach jak w zestawieniu elementów wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej o połączeniach na uszczelkach z gumy EPDM i silikonu wg systemu Alnor. Kratki wentylacyjne stosować typu NIII z kierownicami poziomymi i pionowymi, z przepustnicami. Przepustnice powietrza regulowane. Kratki wentylacyjne istniejące wykorzystane do wentylacji układu W2 wymienić na nowe o tych samych wielkościach. Instalacja kanałowa zaprojektowana po trasie instalacji istniejącej, wykorzystano miejsca przejść przez przegrody budowlane które należy wykonać jako szczelne. Wentylacja pracująca w trybie awaryjnym będzie podłączona do czujników reagujących na obecność metanu, siarkowodoru odpowiednio wyskalowanych ujęte będą w projekcie branży elektrycznej Wentylacja mechaniczna warsztatu mechanicznego. Dla potrzeb warsztatu mechanicznego przyjęto założenia w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - wentylacja nawiewno-wywiewna pracująca w systemie ciągłym o zmiennej wydajności urządzeń wentylacyjnych. Praca urządzeń wentylacyjnych podczas odbywania wszelkich prac w pomieszczeniu warsztatowym w zależności od systemu prowadzenia działalności. Włączenie układów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oznaczonych odpowiednio N3 i W3 ręcznie przez obsługę warsztatu na ok. ½ h przed rozpoczęciem pracy i wyłączanie ok. 15 minut po zakończeniu pracy. Powietrze pobierane dla nawiewu tego układu będzie się odbywało z komory kurzowej umownie lewej przeznaczonej dla tego układu. Kubatura warsztatu mechanicznego. Vc=17.4x11.8x4.2=860 m3 Kubatura pomieszczenia przejściowego Vc=6.2x4.7x4.2=120 m3 Wymiana powietrza dla pomieszczenia warsztatu mechanicznego za pomocą wentylacji nawiewno-wywiewnej o zmiennych parametrach wydajności. Instalacja nawiewna : 12

13 Nawiew poprzez centralę nawiewną o zmiennej wydajności powietrza dwubiegowa: I bieg centrali: Qp=1320 m3/h, temp..nawiewu +16st.C II bieg centrali: Qp=19800 m3/h, temp. nawiewu +16st.C Praca centrali nawiewnej w systemie ciągłym, regulowana wydajność poprzez sterowniki, automatyczne działanie /zamykanie/ przepustnic w razie postoju. Praca centrali nawiewnej na I biegu - normalna w systemie ciągłym. Praca centrali nawiewnej na II biegu uruchamiana w wypadku wzmożonej pracy oraz w okresie letnim /przewietrzanie/. Dla powyższych danych dobrano centralę nawiewną typ CP-1-P-W/1-6 o parametrach: przepływ powietrza - Qp=1980 m3/h, spręż dyspozycyjny - dp =300 Pa prędkość powietrza - v=1.74 m/s wymiary gabarytowe -1000x690x380 mm LxBxH wlot nawiewu 630x315 mm, wylot nawiewu - 630x315 mm masa centrali 74 kg Części składowe centrali : filtr wstępny EU4, wentylator nawiewu typ ADH-160, nagrzewnica wodna NLW 10, przepustnica powietrza, króćce elastyczne, automatyka centrali ze skrzynką zasilająco-sterującą. Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 tel Instalacja wywiewna. Wywiew poprzez wentylatory wywiewne dachowe typ WD-20 dwubiegowe 2 szt. współpracujące /sprzężone z nawiewem/ w zależności od biegu nawiewu: I bieg centrali 1320 m3/h pracuje w systemie ciągłym w warunkach normalnej pracy warsztatu II bieg centrali 1980 m3/h pracuje w warunkach wzmożonej pracy oraz w okresie letnim Dla powyższych danych dobrano wentylatory wywiewne typu WD-20-TD o parametrach: -WD-20-TD Qp=2000 m3/h, spręż dp=150 Pa, n=940/1400 obr/min.,ns=0.06/0.18 kw Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 tel Pomieszczenie przejściowe: -przewidziano czasowe przewietrzanie pomieszczenia poprzez załączanie lub wyłączanie wentylatora wywiewnego sterowane ręcznie przez obsługę /pracowników warsztatu/. Dobrano wentylator wywiewny dachowy typ WD-16 dwubiegowy : - WD-16-TD Qp=1400 m3/h, spręż Pa, n=940/140 obr./min., Ns=0.06/0.18 kw Producent: jw. Dla wentylacji kanałowej zastosowano kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5 mm o przekrojach prostokątnych typu A/I i o przekrojach kołowych typu B/I oraz kratki wentylacyjne typu NIII z kierownicami poziomymi i pionowymi oraz przepustnicami. Wentylator montować w miejscu istniejącego wywietrzaka dachowego który należy zdemontować. 13

14 Wentylacja mechaniczna pomieszczenia spawalni. Dla potrzeb spawalni przyjęto założenia w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - wentylacja nawiewno-wywiewna pracująca w systemie ciągłym o zmiennej wydajności urządzeń wentylacyjnych. Praca urządzeń wentylacyjnych podczas odbywania wszelkich prac w pomieszczeniu spawalni. Włączenie układów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oznaczonych odpowiednio N4 i W4 ręcznie przez obsługę warsztatu na ok. ½ h przed rozpoczęciem pracy i wyłączanie ok. 15 minut po zakończeniu pracy. W pomieszczeniu spawalni są zainstalowane /istniejące/ stoły spawalnicze z własnymi odciągami miejscowymi które wymienione będą na nowe, które podczas pracy mogą powodować niewielkie podciśnienie całego układu wentylacyjnego. Odciągi miejscowe wyposażone są w urządzenia filtrowentylacyjne pracujące na obiegowym powietrzu wewnętrznym. Powietrze pobierane dla nawiewu tego układu będzie się odbywało z komory kurzowej umownie lewej przeznaczonej dla tego układu. Kubatura spawalni. Vc=11.9x10.4x4.2=520 m3 Wymiana powietrza dla pomieszczenia spawalni za pomocą wentylacji nawiewnowywiewnej o zmiennych parametrach wydajności. Instalacja nawiewna : Nawiew poprzez centralę nawiewną o zmiennej wydajności powietrza dwubiegowa: I bieg centrali: Qp=2750 m3/h, temp..nawiewu +16st.C II bieg centrali: Qp=4130 m3/h, temp. nawiewu wynikowa letnia Praca centrali nawiewnej w systemie ciągłym, regulowana wydajność poprzez sterowniki, automatyczne działanie /zamykanie/ przepustnic w razie postoju. Praca centrali nawiewnej na I biegu - normalna w systemie ciągłym. Praca centrali nawiewnej na II biegu uruchamiana w wypadku wzmożonej pracy /przewietrzanie/ oraz w okresie letnim /przewietrzanie/. Dla powyższych danych dobrano centralę nawiewną typ CP-3-P-W/1-6 o parametrach: przepływ powietrza - Qp=4130 m3/h, spręż dyspozycyjny - dp =300 Pa prędkość powietrza - v=2.76 m/s wymiary gabarytowe -1000x1310x380 mm LxBxH wlot nawiewu 1250x315 mm, wylot nawiewu x315 mm masa centrali 111 kg Części składowe centrali : filtr wstępny EU4, wentylator nawiewu typ ADH-160, nagrzewnica wodna NLW 10, przepustnica powietrza, króćce elastyczne, automatyka centrali ze skrzynką zasilająco-sterującą. Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 tel Instalacja wywiewna. Wywiew poprzez wentylatory wywiewne dachowe typ WD-25 dwubiegowe 2 szt. współpracujące /sprzężone z nawiewem/ w zależności od biegu nawiewu: I bieg centrali 2750 m3/h pracuje w systemie ciągłym w warunkach normalnej pracy spawalni 14

15 II bieg centrali 4130 m3/h pracuje okresowo w warunkach wzmożonej pracy oraz w okresie letnim /przewietrzanie/ Dla powyższych danych dobrano wentylatory wywiewne typu WD-25-TD szt. o parametrach: -WD-25-TD Qp=1400/2100 m3/h, spręż dp=130 Pa, n=940/1400 obr/min.,ns=0.06/0.18 kw Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 tel Dla wentylacji kanałowej zastosowano kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5 mm o przekrojach prostokątnych typu A/I i o przekrojach kołowych typu B/I oraz kratki wentylacyjne typu NIII z kierownicami poziomymi i pionowymi oraz przepustnicami. Wentylacja wywiewna kanałowa z kratkami wywiewnymi o odbiorze powietrza z warstwy górnej pomieszczenia /ok. 30%/ i warstwy dolnej pomieszczenia /ok. 70%/ odpowiedniej wielkości kratkami jak na rysunku Wentylacja mechaniczna pomieszczeń socjalno-biurowych. Dla potrzeb pomieszczeń biurowo-socjalnych przyjęto założenia w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - wentylacja nawiewno-wywiewna pracująca w systemie ciągłym o zmiennej wydajności urządzeń wentylacyjnych. Praca urządzeń wentylacyjnych regulowana przez pracowników przez włączanie i wyłączanie układu w zależności od ilości pracowników przebywających w pomieszczeniach w danej chwili oraz regulowana intensywnością wentylowania w zależności od potrzeb. Pomieszczenia które obsługuje układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny N5 i W5. - pomieszczenie dyżurki, pomieszczenia socjalne 2szt., pomieszczenie brygadzisty, pomieszczenie umywalni i W.C., pomieszczenie magazyniera. Powietrze pobierane dla nawiewu tego układu będzie się odbywało z komory kurzowej umownie lewej przeznaczonej dla tego układu. Kubatura pomieszczeń biurowo-socjalnych. Vc= = =210 m3 Wymiana powietrza dla pomieszczeń socjalno-biurowych za pomocą wentylacji nawiewno-wywiewnej o zmiennych parametrach wydajności. Instalacja nawiewna : Nawiew poprzez centralę nawiewną o zmiennej wydajności powietrza dwubiegowa: I bieg centrali: Qp=1350 m3/h, temp..nawiewu +20st.C II bieg centrali: Qp=1980 m3/h, temp. nawiewu +20st.C lub wynikowa letnia Praca centrali nawiewnej w systemie ciągłym, regulowana wydajność poprzez sterowniki, automatyczne działanie /zamykanie/ przepustnic w razie postoju. Praca centrali nawiewnej na I biegu - normalna w systemie ciągłym. Praca centrali nawiewnej na II biegu uruchamiana w zależności od potrzeb /przewietrzanie/ oraz w okresie letnim /przewietrzanie/. Dla powyższych danych dobrano centralę nawiewną typ CP-1-P-W/1-6 o parametrach: przepływ powietrza - Qp=1980 m3/h, spręż dyspozycyjny - dp =300 Pa prędkość powietrza - v=2.60 m/s 15

16 wymiary gabarytowe -1000x690x380 mm LxBxH wlot nawiewu 630x315 mm, wylot nawiewu - 630x315 mm masa centrali 74 kg Części składowe centrali : filtr wstępny EU4, wentylator nawiewu typ ADH-160, nagrzewnica wodna NLW 10, przepustnica powietrza, króćce elastyczne, automatyka centrali ze skrzynką zasilająco-sterującą. Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 tel Instalacja wywiewna. Wywiew poprzez wentylator wywiewny dachowy typ WD-31.5 dwubiegowy współpracujący /sprzężony z nawiewem/ w zależności od biegu nawiewu: I bieg centrali 1350 m3/h pracuje w systemie ciągłym w warunkach normalnej pracy II bieg centrali 1980 m3/h pracuje okresowo w zależności od potrzeb oraz w okresie letnim /przewietrzanie/ Dla powyższych danych dobrano wentylator wywiewny typu WD-31.5-TD o parametrach: -WD-31.5-TD Qp=1350/1980 m3/h, spręż dp=220 Pa, n=980/1390 obr/min.,ns=0.12/0.37 kw Producent: JUWENT-Ryki ul. Lubelska 31 tel Dla wentylacji kanałowej zastosowano kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5 mm o przekrojach prostokątnych typu A/I i o przekrojach kołowych typu B/I oraz kratki wentylacyjne /anemostaty prostokątne typu E z możliwością regulacji wydajności/. Wentylacja wywiewna kanałowa z anemostatami wywiewnymi o przekroju kołowym o wielkościach podanych na rysunku Wentylacja mechaniczna pomieszczenia wypoczynku Dla potrzeb pomieszczenia wypoczynku dla załogi obsługującej budynek pompowni głównej przyjęto założenia w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej - wentylacja nawiewno-wywiewna pracująca okresowo w czasie pobytu pracowników w pomieszczeniu podczas przerw w pracy o zmiennej wydajności urządzeń wentylacyjnych. Praca urządzeń wentylacyjnych włączana i wyłączana przez pracowników ręcznie poprzez włączniki elektryczne w pomieszczeniu. Włączenie układów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oznaczonych odpowiednio N6 i W6. Powietrze pobierane dla nawiewu tego układu będzie się odbywało z komory kurzowej umownie lewej przeznaczonej dla tego układu. Kubatura pomieszczenia wypoczynkowego. Vc=6.1x4.4x3.0=80.0 m3 Układ nawiewno-wywiewny N6 i W6 zastosowano kanałowy z poborem powietrza zewnętrznego za pomocą czerpni powietrza dachowej typu A 200x400 mm poprzez zestaw nawiewny WKp-1 zamontowany jako podwieszany. kanały wentylacyjne nawiewne o przekroju prostokątnym typ A/I oraz nawiewniki typu E. Zestaw nawiewny WKp-1-J-1200 z możliwością regulacji elektronicznej. 16

17 Zestaw wywiewny kanałowy z nawiewnikami wywiewnymi o przekroju kołowym z regulacją wydajności, kanałami o przekroju kołowym typu B/I i wentylatorem wyciągowym typu WD-20-T dwubiegowym. Dla układu nawiewno-wywiewnego dobrano urządzenia: -zestaw nawiewny typu WKp-1 o parametrach: - Qp=1200 m3/h, spręż 200 Pa, n=1180 obr./min, Ns=0.36 kw -zestaw wywiewny z wentylatorem typu WD-20 dwubiegowym -wentylator WD-20-TD o parametrach: - Qp= 1200/1600 m3/h, spręż 130 Pa, n=940/1400 obr/min.,ns=0.06/0.18 kw Instalacja wentylacji mechanicznej będzie umieszczona nad stropem podwieszanym w pomieszczeniu, wyłączniki elektryczne w pomieszczeniu Wentylacja mechaniczna pomieszczenia rozdzielni elektrycznej. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej po uzgodnieniu z branżą elektryczną wyposażono w wentylację mechaniczną wywiewną sterowaną czujnikiem termostatycznym która automatycznie włącza wentylator wyciągowy w wypadku podniesienia się temperatury wewnątrz powyżej +25 st. C. Zastosowano wentylator wywiewny typu WD-16 dwubiegowy z instalacją kanałową o przekroju kołowym typu B/I o wymiarach pokazanych na rysunku. Przed wejściem do pomieszczenia pracownika należy włączyć wentylator na 2 biegu w celu przewietrzenia, następnie włączyć bieg 1 dla pracy normalnej. Włączanie awaryjne pod wpływem podniesienia się temperatury wentylator powinien pracować na biegu 2. Po zakończeniu prac w rozdzielni wentylację wyłączyć. Układ wentylacji W7. Kubatura pomieszczenia. V=68.0 m3 Dobrano wentylator wywiewny dachowy WD-16-TD dwubiegowy o parametrach: Qp=300/700 m3/h, spręż. 100 Pa, n=940/1400 obr./min., Ns=0.06/0.18 kw Wyposażenie dodatkowe termostat pomieszczeniowy typ TPP Wentylacja grawitacyjna i pomieszczeń socjalnych. Pomieszczenia budynku pompowni głównej których nie obejmuje wentylacja mechaniczna będą wyposażone w wentylację grawitacyjną pomieszczenie wciągnika, klatka schodowa, pomieszczenia magazynu /narzędziownia/, pomieszczenie wentylatorowni, magazynu koło spawalni. W pomieszczeniach tych znajdują się obecnie wywietrzaki dachowe istniejące które należy wymienić na nowe o tych samych wielkościach i tych samych typów. Pomieszczenie socjalne: umywalnia z W.C. zlokalizowaną obok spawalni wyposażyć w wentylację wyciągową z wentylatorem łazienkowym na przewodzie wentylacyjnym φ 160 mm z wyprowadzeniem ponad dach i sterowaną poprzez włączające się oświetlenie. Wywietrzaki projektowane typu A o wielkościach jak na rysunku należy montować na podstawach dachowych typu B/III ze sterowaną przepustnicą na linkach i rolkach. 17

18 1.6.Czerpnia powietrza i oczyszczanie Miejscem poboru powietrza dla potrzeb wentylacji mechanicznej będzie istniejąca czerpnia powietrza centralna dla większości układów wentylacyjnych. Czerpnia powietrza terenowa zlokalizowana w pobliżu pomieszczenia wentylatorni /jest wykonana jako dwukanałowa z kanałami podziemnymi/ zapewnia doprowadzenie powietrza wentylacyjnego do dwóch komór kurzowych /lewa i prawa/ zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorni. Komora kurzowa prawa będzie obsługiwać układ nawiewny N1 dla komór czerpalnych, komora lewa obsługiwać będzie układy nawiewne N2, N3, N4, N5. Stan techniczny istniejącej czerpni wymaga dokonania remontu w zakresie ogólnobudowlanym co będzie omówione w części budowlanej projektu. W szczególności prace naprawcze będą polegać na: wymianie elementów wentylacyjnych w złym stanie technicznym, odnowienia ścian wewnętrznych, oczyszczenie dna kanałów, pomalowanie, uzupełnienie ubytków w ścianach czerpni, usunięcie starych elementów wentylacji z komór kurzowych /filtry działkowe, stoliki do mycia działek, itp./, wymiana drzwi szczelnych, zamurowanie zbędnych otworów, odmalowanie ścian, usunięcie zbędnych elementów stalowych niewentylacyjnych, dostosowanie otworów wylotowych do potrzeb montowanych central nawiewnych wg zestawienia elementów wentylacji. Oczyszczanie powietrza wentylacyjnego będzie się odbywać w poszczególnych sekcjach central wentylacyjnych stąd zbędne są elementy dodatkowe w komorach kurzowych. Komory kurzowe należy utrzymać w czystości, pomalowane farbą emulsyjną w kolorze jasnym Sterowanie instalacją wentylacji mechanicznej. Praca instalacji wentylacji mechanicznej w budynku pompowni odbywać się będzie w systemie ciągłym zapewniając wymianę powietrza w pomieszczeniach wentylowanych, odciągi miejscowe /spawalnia/ oraz wentylacja wywiewna /instalacja dezodoryzacji/. Wentylacja budynku ogólna będzie pracować bez podciśnienia i nadciśnienia. Wentylacja dezodoryzacji pracować będzie w układzie niewielkiego podciśnienia zaciągając część powietrza nawiewanego z istniejących kanałów ściekowych doprowadzających z budynku krat /odrębny układ wentylacyjny/. Sterowanie wentylacją ręczne przez obsługę /włącz, wyłącz/ oraz wybieranie odpowiednich biegów pracy urządzeń przez obsługę /powołane osoby/ w pomieszczeniu rozdzielni. Sterowanie pracą układu wentylacyjnego w pomieszczeniu wypoczynku ręcznie przez załogę w pomieszczeniu wypoczynku. Uruchamianie pracy systemów wentylacji /poszczególnych układów/ i kontrola pracy urządzeń powinno być nadzorowane przez osoby powołane w budynku pompowni a monitorowanie powinno odbywać się w pomieszczeniu kontroli ogólnej /wg opracowania branży elektrycznej/. Praca poszczególnych układów wentylacyjnych została omówiona w poszczególnych punktach dla odpowiednich układów wentylacyjnych powyżej. Oprócz pracy układów wentylacyjnych sterowanych ręcznie /wybór odpowiednich opcji pracy układów/ w budynku pompowni będzie pracować wentylacja w systemie automatycznym dla opcji awaryjnej. Praca układu awaryjnego poprzez automatyczne włączanie przez czujniki na obecność metanu i siarkowodoru /dotyczy układów N1,W1 oraz N2,W2/. Rodzaj i lokalizacja czujników omówiono w projekcie branży elektrycznej. Istnieje możliwość pracy wentylacji w systemie tylko wywiewu /nieprzewidziana awaria urządzeń wentylacyjnych/ do czasu naprawy. 18

19 1.8. Roboty budowlane i demontażowe. Podczas prowadzenia prac montażowych i ogólnobudowlanych : wykonanie przebić w przegrodach budowlanych, zamurowań otworów, uzupełniania ścian i tynków, i innych należy brać pod uwagę zalecenia branży budowlanej Wykaz elementów i urządzeń wentylacji. Lp. Ozn. Wyszczególnienie. Jedn. Ilość Norma Komora czerpalna - Zespół nawiewny N1. 1. N1.1 Otwór went. 1000x630 mm w scianie zbrojony szt 2-2. N1.2 Kolano went. typ A/I 1000x630 mm a=90 st. szt. 2 BN-70/ N1.3 Kanał went. typ A/I 1000x630 mm L-1600 mm szt. 1 BN-70/ N1.4 Kolano went. typ A/I 1000x630 mm a=90 st. szt N1.5 Kanał went. typ A/I 1000x630 mm L-170 mm szt N1.6 Kolano went. typ A/I 1000x630 mm a=90 st. szt N1.7 Kanał went. typ A/I 1000x630 mm L-1180 mm szt N1.8 Kolano went. typ A/I 1000x630 mm a=90 st. szt N1.9 Kanał went. typ A/I 1000x630 mm L-430 mm szt N1.10 Kolano went. typ A/I 1000x630 mm a=90 st. szt N1.11 Kolano went. typ A/I 630x1000 mm a=90 st. szt N1.12 Kanał went. typ A/I 630x1000 mm L-1400 mm szt N1.13 Kolano went. typ A/I 630x1000 mm a=90 st. szt N1.14 Kanał went. typ A/I 630x1000 mm L-170 mm szt N1.15 Kolano went. typ A/I 630x1000 mm a=90 st. szt N1.16 Kanał went. typ A/I 630x1000 mm L-330 mm szt N1.17 Kolano went. typ A/I 1000x630 mm a=90 st. szt N1.17 Centrala nawiewna typ CS-4-P-W/1-6 kpl. 2 Juwent-Ryki 19. N1.18 Zwężka went. 1000x630/400x500 mm L-200 mm szt N1.19 Kolano went. typ A/I 400x500 mm a=90 st. szt N1.20 Kanał went. typ A/I 400x500 mm L-2500 mm szt N1.20 Zwężka went. 400x500/630x630 mm L-300 mm szt N1.21 Zwężka went. 1000x630/400x500 mm L-510 mm szt. 1-19

20 24. N1.22 Kolano went. typ A/I 400x500 mm a=90 st. szt N1.23 Kanał went. typ A/I 400x500 mm L-1000 mm szt N1.24 Przejście szczelne kanału 400x500 mm L-260 mm szt N1.21 Kolano went. typ A/I 630x630 mm a=90 st. szt N1.22 Kanał went. typ A/I 630x630 mm L-1580 mm szt N1.23 Kolano went. typ A/I 630x630 mm a=90 st. szt N1.24 Kanał went. typ A/I 630x630 mm L-680 mm szt N1.25 Trójnik went. 630x630/630x500 L-500 mm szt N1.26 Kratki went. Typ NIII 500x400 mm szt. 6 BN 33. N1.27 Kanał went. typ A/I 630x500 mm L-1000 mm szt N1.28 Trójnik went. 630x500/500x400 L-500 mm szt N1.29 Kanał went. typ A/I 500x400 mm L-1000 mm szt N1.30 Kolano went. typ A/I 500x400 mm a=90 st. szt N1.31 Kanał went. typ A/I 630x630 mm L-820 mm szt N1.32 Kolano went. typ A/I 630x630 mm a=90 st. szt N1.33 Kanał went. typ A/I 630x630 mm L-8300 mm szt N1.34 Kolano went. typ A/I 630x630 mm a=90 st. szt N1.35 Kanał went. typ A/I 630x630 mm L-820 mm szt N1.36 Kolano went. typ A/I 630x630 mm a=90 st. szt. 1 - Komora czerpalna - Zespół wywiewny W1. 1. W1.1 Kanał went. typ B/I φ 100 mm L-2x1850 mm szt W1.2 Trójnik went. Φ 100/φ200/φ100 mm L-290 mm szt W1.3 Kanał went. typ B/I φ 200 mm L-1150 mm szt W1.4 Kolano went. typ B/I φ 200 mm a=90 st. szt W1.5 Kanał went. typ B/I φ 200 mm L-2600 mm szt W1.6 Kanał went. typ B/I φ 200 mm L-1130 mm szt W1.7 Trójnik went. φ 200/φ200/φ250 mm L-300 mm szt W1.8. Kanał went. typ B/I φ 250 mm L-2400 mm szt W1.9 Kanał went. typ B/I φ 200 mm L-1100 mm szt W1.10 Trójnik went. φ 250/φ200/φ300 mm L-300 mm szt W1.11 Kanał went. typ B/I φ 300 mm L-2250 mm szt W1.12 Kanał went. typ B/I φ 200 mm L-1100 mm szt W1.13 Trójnik went. φ 300/φ200/φ315 mm L-300 mm szt W1.14 Kanał went. typ B/I φ 315 mm L-2750 mm szt. 1-20

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO

HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zawartość opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Modernizacja pompowni. 6. Wentylacja projektowana -

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8. Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8. Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7086 Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE OBIEKT : Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie. ADRES : Skołyszyn 232, 38-242

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH AMPER 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 99D/4 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY Remont sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ.

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI ILOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI POZ. WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI NR 2 4 HALA PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW. Czerpnia ścienna typu A o wym. 500 x 400 mm żaluzje poziome 0 45, osiatkowana od wewnątrz.2 Kanał wentylacyjny typ A/I 500/400/500

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne wod-kan, co, wentylacji mechanicznej labolatorium Instytutu Ochrony Środowiska Wrocław ul. Kleczkowska SPIS TREŚCI:

Instalacje sanitarne wod-kan, co, wentylacji mechanicznej labolatorium Instytutu Ochrony Środowiska Wrocław ul. Kleczkowska SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: Spis treści...2 Spis rysunków...2 Opis techniczny......3 1. Dane ogólne...3 2.Opis stanu istniejącego......3 3.Opis zakresu opracowania....3 4.Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania...3

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA SPIS TREŚCI 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis techniczny 3.1 Instalacja ciepłej i zimnej wody 3.2 Kanalizacja sanitarna i technologiczna 3.3 Wentylacja 3.4 Demontaże RYSUNKI NR NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykaz niezbędnych opracowań projektowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 2. Układ parowy 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Projekt technologiczny

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Wprowadzenie 3.0 Zakres opracowania 4.0 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zimnej i ciepłej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław S t r o n a 1 NUMER EGZ. 1 PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 252 65 47, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 p.202 OBIEKT

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Wprowadzenie 3.0 Zakres opracowania 4.0 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zimnej i ciepłej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S.01 Rzut piwnic instalacja ciepła technologicznego skala 1 : 50 S.02 Rzut I piętra instalacja c.o. skala 1 : 50 S.03 Rozwinięcie instalacji ciepła

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo