Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy."

Transkrypt

1 Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA INWESTOR OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDYNEK PORTIERNI Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego... 4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PORTIERNI Dane liczbowe Forma architektoniczna i funkcja obiektu Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Izolacje Wykończenie wewnętrzne Wykończenie zewnętrzne Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie HALA SORTOWNI Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Dane liczbowe Forma architektoniczna i funkcja obiektu Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Wykończenie zewnętrzne Wpływ obiektów na środowisko Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród Wyposażenie instalacyjne ZAPLECZE SOCJALNO-BIUROWE Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego... 8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ Dane liczbowe Forma architektoniczna i funkcja obiektu Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Wykończenie zewnętrzne Wpływ obiektów na środowisko Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród Wyposażenie instalacyjne WIATA GARAŻOWA I BOKSY NA SUROWCE WTÓRNE Dane liczbowe WIATA DO MAGAZYNOWANIA KOMPOSTU WIATA NA SUROWCE WTÓRNE REMONT WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Lokalizacja i charakterystyka inwestycji Parametry pożarowe występujących substancji palnych Charakterystyka występujących zagrożeń Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Wymagana i projektowana klasa odporności pożarowej budynków Podział na strefy pożarowe Zabezpieczenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem Warunki ewakuacji Zakres stosowania urządzeń oddymiania i urządzeń przeciwpożarowych Sposób zabezpieczenia pożarowego instalacji użytkowych Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PPD Wrotech Sp. z o.o. 1

2 Zaopatrzenie obiektów w środki gaśnicze Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe UWAGI OGÓLNE ZMIANY W PROJEKCIE PPD Wrotech Sp. z o.o. 2

3 Spis rysunków: 1. Hala sortowni odpadów. Elewacje rys. nr 1/A 2. Hala sortowni odpadów. Rzut przyziemia rys. nr 2/A 3. Hala sortowni odpadów. Widok dachu rys. nr 3/A 4. Hala sortowni odpadów. Przekrój A-A rys. nr 4/A 5. Budynek socjalno-biurowy. Elewacje rys. nr 5/A 6. Budynek socjalno-biurowy. Rzut przyziemia rys. nr 6/A 7. Budynek socjalno-biurowy. Widok dachu i przekrój A-A rys. nr 7/A 8. Portiernia - elewacje, rzut przyziemia, widok dachu rys. nr 8/A 9. Wiata garażowa i boksy na odpady. Rzut przyziemia, widok dachu rys. nr 9/A 10. Wiata garażowa i boksy na odpady. Elewacje. Przekrój A-A rys. nr 10/A 11. Wiata do magazynowania kompostu. Rzut przyziemia, widok dachu rys. nr 11/A 12. Wiata do magazynowania kompostu. Elewacje rys. nr 12/A 13. Boksy pod wiatą istniejącą rzut przyziemia, elewacje, przekrój A-A rys. nr 13/A Załączniki projektowe: 1. Stelaże do siatek do łapania odpadów 2. PPD Wrotech Sp. z o.o. 3

4 Opis do projektu wykonawczego budowy sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Obiekt: Adres: Stadium: Sortownia odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów ul. Niepodległości 45 C, Nowa Ruda 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1. Umowa z Inwestorem nr 3/2010/WT z dnia r. 2. Mapa do celów projektowych 3. Koncepcja programowo-przestrzenna Zakładu Segregacji Odpadów w Nowej Rudzie 4. Wytyczne technologiczne 5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/ Projekt budowlany opracowany przez PPD Wrotech w sierpniu INWESTOR Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 2, Nowa Ruda 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 4.1. BUDYNEK PORTIERNI Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Budynek portierni zawiera pomieszczenie biurowe oraz zaplecze socjalne i sanitarne. Budynek złożony będzie z 2 sztuk kontenerów posadowionych na stopach fundamentowych. W projekcie zastosowano rozwiązanie systemowe. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny wyposażony w instalację kanalizacyjną, instalację wody zimnej, wody ciepłej, instalacje elektryczne, ogrzewanie obiektu oraz wody elektryczne. W ramach dostawy, producent kontenera wyposaża obiekt w systemowe PPD Wrotech Sp. z o.o. 4

5 instalacje wewnętrzne (instalacje elektryczne, grzewcze, oświetleniowe, wod.-kan. oraz w wentylacyjną), wg zatwierdzonych rozwiązań systemowych. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne oraz instalacje wewnętrzne winny spełnić wymagania obowiązujących przepisów oraz odpowiednich norm branżowych. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PORTIERNI nr pom. Pomieszczenie Pow. m 2 Posadzka 01 Przedsionek 3,30 wykł. PCV 02 Pomieszczenie biurowe 13,33 wykł. PCV 03 Pomieszczenie portiera 3,50 wykł. PCV 04/1 Umywalnia 4,58 wykł. PCV 04/2 WC 1,36 wykł. PCV RAZEM POW. NETTO 26, Dane liczbowe. 1. Powierzchnia zabudowana 34,0 m 2 2. Powierzchnia netto 26,07 m 2 3. Kubatura ogółem 91,5 m 3 4. Wysokość budynku 3,20 m 5. Długość 6,05 m 6. Szerokość 4,87 m Forma architektoniczna i funkcja obiektu Budynek kontenerowy, parterowy. Usytuowany na wjeździe, osoba tam zatrudniona (1 osoba) będzie miała za zadanie przeprowadzanie kontroli i identyfikacji wjeżdżających pojazdów i osób, zdalne otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej, sygnalizacji świetlnej i szlabanów wjazdowych, przeprowadzanie pomiaru masy oraz kontroli i ewidencji odpadów dowożonych Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji Budynek kontenerowy, konstrukcja ramowa systemowa, wykonana wg rozwiązań projektowych producenta Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Obiekt ogrzewany, posiada doświetlenie światłem dziennym. Budynek wyposażony jest w węzeł sanitarny, podłączony jest do projektowanych sieci wod..-kan, posiada zasilanie elektroenergetyczne, ogrzewanie i ciepła woda elektryczne. PPD Wrotech Sp. z o.o. 5

6 Izolacje 1. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów wg proj. konstrukcji 2. Pozostałe izolacje wg rozwiązań systemowych dla obiektu kontenerowego Wykończenie wewnętrzne Ściany wykonane z płyt warstwowych typu "sandwich" z warstwą wewnętrzną z blachy ocynkowanej lakierowanej. Podłogi wykończenie wykładzina PCV. Sufity blacha ocynkowana lakierowana Wykończenie zewnętrzne. Konstrukcję elementów ścian zewnętrznych i wewnętrznych kontenera stanowią płyty warstwowe o gr. 100 mm z rdzeniem ze styropianu, warstwa wykończeniowa blacha ocynkowana lakierowana Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie Budynek portierni jako obiekt nie ma bezpośredniego negatywnego wpływu na środowisko. Wody opadowe z dachu odprowadzane będą na teren zielony na działce Inwestora Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród Ściany zewnętrzne - min. U k = 0,45 W/m 2 K Okna - min. U k = 2,3 W/m 2 K Drzwi zewnętrzne - min. U k = 2,6 W/m 2 K Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu 1. Instalacje sanitarne: wod.-kan., wentylacja, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych - wg rozwiązań systemowych. Dostawca obiektu musi zapewnić nawiew do pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną. 2. Instalacje elektryczne: instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowa - wg rozwiązań systemowych HALA SORTOWNI Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Sortownia odpadów jest głównym obiektem technologicznym. Odbywać się w niej będzie segregacja odpadów komunalnych zmieszanych i surowców wtórnych. Obiekt zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, nieogrzewany, w konstrukcji stalowej. PPD Wrotech Sp. z o.o. 6

7 Wyposażenie obiektu stanowić będzie kompletna linia sortownicza wraz z kabiną sortowniczą. Dostawca urządzeń zapewnia warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie oświetlenia, ogrzewania oraz wentylacji i winien przedłożyć wszystkie wymagane prawem świadectwa i dopuszczenia w tym zakresie Dane liczbowe 1. Powierzchnia zabudowy 693,86 m 2 2. Powierzchnia netto 686,05 m 2 3. Kubatura ogółem 6 597,5 m 3 4. Wysokość budynku 9,62 m 5. Długość 45,07 m 6. Szerokość 15,49 m Forma architektoniczna i funkcja obiektu Obiekt parterowy, jednonawowa, nieogrzewana hala sortowni w konstrukcji stalowej. Odbywać się w niej będzie segregacja odpadów komunalnych zmieszanych i surowców wtórnych. Bezpośrednio do hali przylega budynek socjalno-biurowy, parterowy, kontenerowy Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Izolacje 1. Izolacje przeciwwilgociowe a) poziome fundamenty, 2 x papa termozgrzewalna b) poziome - podłóg na gruncie 2 x papa termozgrzewalna 2. Izolacje termiczne brak - hala nieogrzewana 3. Izolacja wodochronna - izolacja dachu blacha trapezowa Wykończenie wewnętrzne Posadzki hala sortowni beton C25/30 gr. 15cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym izolacja p/wilgociowa 2x papa termozgrzewalna podkład betonowy C12/15 o gr. 10cm zdylatowany na pola o max. powierzchni 9,0 m2 piasek zagęszczony na mokro o gr. 20cm (zagęszczenie 0,97 wg standardowej próby Proctora) Ściany PPD Wrotech Sp. z o.o. 7

8 Ściany hali z blachy trapezowej ocynkowanej wg proj. konstrukcji Wykończenie zewnętrzne Ściany Ściany hali z blachy trapezowej ocynkowanej wg proj. konstrukcji Pokrycia dachowe Dach sortowni z blachy trapezowej. Dla doświetlenia miejsca pracy ludzi dwa pasma pokrycia - nad kabinami sortowniczymi - należy wykonać z płyt trapezowych z PCV typu ONDEX Wpływ obiektów na środowisko W hali sortowni, ze względu na wykonywane tam prace, będzie miała miejsce: emisja pyłów powstająca podczas wyładunku odpadów oraz transportu odpadów przenośnikami, emisja związków odoroczynnych, emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych z procesów przeładunku i sortowania odpadów prowadzonych w hali, emisja spalin z pojazdów dowożących odpady do hali sortowni. Dla ograniczenia oddziaływania zanieczyszczeń powietrza, w kabinie sortowniczej zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna. Uciążliwość akustyczna związana z pracą sortowni oraz dojazdem i manewrowaniem na terenie zakładu pojazdów dowożących odpady będzie niewielka i występować będzie jedynie w ciągu dnia w godzinach pracy zakładu Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród Budynek hali sortowni jest nieogrzewany brak wymagań Wyposażenie instalacyjne 1. Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna (w kabinach sortowniczych). 2. Instalacje elektryczne: oświetlenie, gniazda wtykowe, inst. siły, połączenia wyrównawcze, inst. odgromowa ZAPLECZE SOCJALNO-BIUROWE Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Do hali sortowni dobudowane będzie zaplecze socjalne dla pracowników. Będzie to obiekt kontenerowy, parterowy. Budynek złożony będzie z 12 sztuk kontenerów posadowionych na stopach fundamentowych. W projekcie zastosowano rozwiązanie systemowe. PPD Wrotech Sp. z o.o. 8

9 Będzie to obiekt jednokondygnacyjny wyposażony w instalację kanalizacyjną, instalację wody zimnej, wody ciepłej, instalacje elektryczne, ogrzewanie obiektu oraz wody elektryczne. W ramach dostawy producent kontenera wyposaża obiekt w systemowe instalacje wewnętrzne (instalacje elektryczne, grzewcze, oświetleniowe, wod.-kan. oraz w wentylacyjną), wg zatwierdzonych rozwiązań systemowych. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne oraz instalacje wewnętrzne winny spełnić wymagania obowiązujących przepisów oraz odpowiednich norm branżowych. Zaprojektowano szatnie czyste, szatnie brudne i umywalnie odrębne dla kobiet i mężczyzn. W budynku zaprojektowano także pomieszczenie do spożywania posiłków. W sortowni przewidziano zatrudnienie 16 osób, wielkości pomieszczeń zaplecza pozwalają na zwiększenie zatrudnienia w zależności od potrzeb. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ Nr pom. Pomieszczenie Pow. m 2 Posadzka 1 Pokój biurowy 10,28 wykł. PCV 2 Wiatrołap 4,05 wykł. PCV 3 Korytarz 5,57 wykł. PCV 4 Przedsionek WC 3,02 wykł. PCV 5 WC 3,15 wykł. PCV 6 Szatnia czysta M. 7,13 wykł. PCV 7 Umywalnia M. 13,80 wykł. PCV 8/1 WC-M. 1,48 wykł. PCV 8/2 WC-M. 1,58 wykł. PCV 9 Przedsionek 3,90 wykł. PCV 10 Szatnia brudna M. 10,85 wykł. PCV 11 Suszarnia odzieży 2,15 wykł. PCV 12 Korytarz 14,84 wykł. PCV 13 Przedsionek WC 6,61 wykł. PCV 14/1 WC 1,54 wykł. PCV 14/2 Pom. porządkowe 1,54 wykł. PCV 15 Pokój śniadań 18,30 wykł. PCV 16 Szatnia czysta K. 7,02 wykł. PCV 17 Umywalnia K. 11,10 wykł. PCV 18 WC - K. 1,29 wykł. PCV 19 Przedsionek 3,90 wykł. PCV PPD Wrotech Sp. z o.o. 9

10 20 Szatnia brudna K. 8,28 wykł. PCV 21 Suszarnia odzieży 2,12 wykł. PCV 22 Pom. porządkowe 3,90 wykł. PCV 23 Narzędziownia 6,84 wykł. PCV 24 Magazyn 6,60 wykł. PCV Razem 161, Dane liczbowe 1. Powierzchnia zabudowy 188,56 m 2 2. Powierzchnia netto 161,00 m 2 3. Kubatura 402,50 m 3 4. Wysokość budynku 3,05 m 5. Długość 14,61 m 6. Szerokość 12,11 m Forma architektoniczna i funkcja obiektu Budynek socjalno-biurowy, parterowy, kontenerowy. Budynek będzie pełnił rolę zaplecza sanitarnego dla pracowników sortowni. Przewidziano także pomieszczenie biurowe i jadalnię dla pracowników oraz dwa pomieszczenia magazynowe z bezpośrednim dostępem z zewnątrz budynku Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów wg proj. konstrukcji Pozostałe izolacje wg rozwiązań systemowych dla obiektu kontenerowego Wykończenie wewnętrzne Ściany wykonane z płyt warstwowych typu "sandwich" z warstwą wewnętrzną z blachy ocynkowanej lakierowanej. Podłogi wykończenie wykładzina PCV. Sufity blacha ocynkowana lakierowana Wykończenie zewnętrzne. Konstrukcję elementów ścian zewnętrznych i wewnętrznych kontenera stanowią płyty warstwowe o gr. 100 mm z rdzeniem ze styropianu, warstwa wykończeniowa blacha ocynkowana lakierowana. PPD Wrotech Sp. z o.o. 10

11 Wpływ obiektów na środowisko Budynek zaplecza socjalnego nie zalicza się do obiektów oddziałujących negatywnie na środowisko. Wody opadowe z dachu odprowadzane będą poprzez instalację kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego wód deszczowych na działce Inwestora. Budynek jest podłączony do sieci wod.-kan Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród 1. Budynek zaplecza socjalnego - wartości współczynników przenikania ciepła U k dla przegród zewnętrznych Ściany zewnętrzne - min. U k = 0,45 W/m 2 K Okna - min. U k = 2,3 W/m 2 K Drzwi zewnętrzne - min. U k = 2,6 W/m 2 K Wyposażenie instalacyjne 1. Instalacje sanitarne: woda zimna, woda ciepła, c.o., kanalizacja sanitarna, wentylacja mechaniczna. Dostawca obiektu musi zapewnić nawiew do pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną. 2. Instalacje elektryczne: oświetlenie, gniazda wtykowe, inst. siły, połączenia wyrównawcze, inst. odgromowa WIATA GARAŻOWA I BOKSY NA SUROWCE WTÓRNE Projektuje się wiatę o wymiarach osiowych 10,0x15,0 m i wysokości 5,90 m, o konstrukcji stalowej, ramowej. Wysokość muru ograniczającego wyniesie 3,0 m, a wysokość czynna zadaszenia (minimalna w świetle) od 4,50 do 5,50 m. Obiekt przeznaczony jest do parkowania sprzętu mobilnego wykorzystywanego w pracy sortowni. Konstrukcja posadzki będzie uniemożliwiać przedostawanie się przypadkowo rozlanych płynów eksploatacyjnych, wykorzystywanych w garażowanym sprzęcie, do środowiska. W sąsiedztwie wiaty garażowej zlokalizowano dwa zadaszone boksy o wymiarach osiowych w rzucie 2x 3,5x10,0 m, przeznaczone do czasowego magazynowania surowców wtórnych. Zadaszenie wykonane będzie jako lekka konstrukcja stalowa. Podłoże wewnątrz boksów będzie utwardzone. Boksy zostaną zabezpieczone przestawnymi osłonami przed wiatrem Dane liczbowe 1. Powierzchnia zabudowy 161,44 m 2 2. Powierzchnia netto 142,50 m 2 3. Wysokość obiektu 5,90 m PPD Wrotech Sp. z o.o. 11

12 4. Długość 15,75 m 5. Szerokość 10,25 m 4.5. WIATA DO MAGAZYNOWANIA KOMPOSTU Zaprojektowano wiatę o wymiarach 22,0x10,40 i wysokości 5,62 m w konstrukcji stalowej, przeznaczoną do czasowego magazynowania kompostu przed jego transportem. Podłoże wiaty będzie utwardzone, umożliwiające ruch urządzeń do załadunku, np. ładowarki. Wiata wykonana będzie w konstrukcji stalowej, na fundamentach betonowych, projektowana posadzka betonowa. Obudowa ze ścian żelbetowych, do wys. 1,20 m, z dwóch stron, przekrycie z blachy trapezowej. Rozwiązania projektowe w projekcie konstrukcji. Wymiary wiaty: - długość 22,00 m - szerokość 10,40 m - wysokość obiektu 5,62 m - powierzchnia zabudowy 228,80 m 2 - kubatura 830,1 m WIATA NA SUROWCE WTÓRNE REMONT Jako magazyn surowców wtórnych będzie wykorzystana istniejąca wiata o wymiarach ok. 23,4x14,3 m i wys. ok. 5,0 m o konstrukcji stalowej, zadaszona. Wewnątrz wiaty wydzielone jest pomieszczenie przeznaczone na jednostanowiskowy garaż dla sprzętu ciężkiego. Pomieszczenie to jest murowane, zamykane bramą. Remont będzie polegał na uzupełnieniu ubytków i otynkowaniu ścian, oczyszczeniu i pomalowaniu bramy wjazdowej oraz wykonaniu nawierzchni betonowej szczelnej - wg projektu branży drogowej. Pod wiatą zostaną także wydzielone 3 boksy na surowce wtórne, murowane do wys. 3,5 m, w tym boks przeznaczony do magazynowania odpadów niebezpiecznych, zamknięty przegrodą z drzwiami z siatki metalowej. Zaplanowano remont obiektu, który będzie polegał na konserwacji (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejących konstrukcji stalowych, na wymianie pokrycia dachu oraz wykonaniu nawierzchni betonowej szczelnej - wg projektu branży drogowej. Z dachu należy usunąć istniejące wierzchnie warstwy pokrycia dachowego. Prace przy demontażu płyt azbestowo-cementowych należy prowadzić z udziałem firm i osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. PPD Wrotech Sp. z o.o. 12

13 Wymagania szczególne dotyczące warunków usuwania wyrobów zawierających azbest: 1. Prace mające na celu usunięcie płyt azbestowych z obiektu muszą być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego. 2. Wykonawca prac rozbiórkowych zobowiązany jest do udowodnienia prawidłowego wykonania prac i wykazania braku zanieczyszczenia azbestem miejsc wykonywania robót przez przedstawienie wyników pomiarów stężeń pyłów azbestu. Wyniki te powinny zostać przedstawione właścicielowi obiektu oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Właściciel jest zobowiązany do przechowywania ich przez okres co najmniej 5 lat. 3. Po usunięciu płyt azbestowo-cementowych wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu. Właściciel jest zobowiązany do przechowywania tego oświadczenia przez okres co najmniej 5 lat. 4. Wykonawca prac przy demontażu płyt azbestowo-cementowych zobowiązany jest do: izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści Uwaga! Zagrożenie azbestem, Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. 5. Prace związane z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, regulowanych przepisami szczególnymi. Należy więc: nawilżać wodą płyty azbestowo-cementowe przed ich demontażem i utrzymywać w stanie wilgotnym przez cały czas pracy demontować całe elementy bez jakiegokolwiek uszkadzania 6. Wykonawca prac związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych zobowiązany jest do składowania wszystkich zdemontowanych wyrobów oraz ich części w opakowaniach, w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i odpowiednio oznakowane. Po zakończeniu prac PPD Wrotech Sp. z o.o. 13

14 miejsca składowania odpadów należy oczyścić z ewentualnych pozostałości azbestu. 7. Przygotowanie płyt azbestowo-cementowych do przewiezienia na miejsce składowania należy wykonać w sposób eliminujący emisję włókien azbestowych do powietrza. W tym celu należy szczelnie opakować je w folię polietylenową oraz utrzymywać w czasie pakowania w stanie wilgotnym. Na opakowaniu należy odpowiednio oznakować. 8. Szczegółowe wymagania, jakie muszą zostać spełnione podczas demontażu płyt azbestowo-cementowych, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Istniejące łaty drewniane należy usunąć. Zamocować łaty z profili zimnogiętych, ocynkowanych, w rozstawie co ok. 2,5 m, na łatach ułożyć nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Istniejące elementy konstrukcyjne (słupy, kratownice, ściągi) oczyścić, następnie pomalować farbą antykorozyjną WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Lokalizacja i charakterystyka inwestycji Projektowane obiekty sortowni wraz z kompostownią zlokalizowane zostaną na części działek o nr: 560/5, 568/10, 570, Obręb 5 Nowa Ruda, przy ul. Niepodległości 45 C w Nowej Rudzie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Teren ten położony jest ok. 3 km od centrum miasta, w sąsiedztwie rekultywowanego składowiska odpadów (strona północna) i ciągu komunikacyjnego, drogi wojewódzkiej nr 381, na trasie Wałbrzych- Nowa Ruda-Kłodzko (strona wschodnia). Dojazd na teren inwestycji umożliwiony jest z drogi nr 381, działką nr 570 droga asfaltowa. Łączna powierzchnia działek wynosi m 2, natomiast całkowita powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję wynosi 8676,28 m 2. Teren jest częściowo zagospodarowany - obecnie funkcjonuje tutaj Stacja Przeładunkowa Odpadów. Najbliższa zabudowa jednorodzinna znajduje się w znacznej odległości od planowanej inwestycji, tj. ok. 500 m w kierunku południowo-wschodnim. Na działkach sąsiednich znajdują się zakłady usługowe. Na terenie objętym opracowaniem planowana jest budowa następujących obiektów: portiernia - pow. 26,07 m 2, wys. 3,20 m budynek administracyjno-socjalny - pow. 161,00 m 2, wys. 3,05 m wiata na powierzchnię rozładunkową i linię sortowniczą pow. 686,05 m 2, wys. PPD Wrotech Sp. z o.o. 14

15 9,62 m wiata garażowa i boksy magazynowe - pow. 142,50 m 2, wysokość 5,90 m wiata do magazynowania kompostu - pow. 228,8 m, wysokość 5,62 m wiata na surowce wtórne (istn. do remontu) - pow. zabudowy ok. 334,5 m 2, wys. ok. 5 m. Wszystkie obiekty są jednokondygnacyjne Parametry pożarowe występujących substancji palnych W obiektach przewiduje się występowanie materiałów palnych (odpady komunalne) Charakterystyka występujących zagrożeń Do kategorii zagrożenia ludzi ZL III zalicza się: portiernię, budynek socjalno-biurowy. Do kategorii PM zalicza się: halę z linią sortowniczą, wiatę garażową, boksy na surowce wtórne, wiatę do magazynowania kompostu, wiatę na surowce wtórne (istniejącą) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Obiekty zaliczone do kategorii PM: - hala sortowni o powierzchni 686,05 m 2 gęstość obciążenia ogniowego wyniesie ok. 980 MJ/m 2, - wiata na sprzęt mobilny - gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m 2, - boksy na surowce wtórne gęstość obciążenia ogniowego zmienna, nie przekroczy 2000 MJ/m 2, - wiata (istniejąca) do magazynowania surowców wtórnych gęstość obciążenia ogniowego zmienna, nie przekroczy 2000 MJ/m Wymagana i projektowana klasa odporności pożarowej budynków Budynek ZL III, niski nie podlega wymaganiom odporności pożarowej, zgodnie z 213 p.2c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - obiekt o kubaturze brutto poniżej 1000 m Podział na strefy pożarowe 1. Budynek administracyjno-socjalny - pow. 161,00 m 2, kategoria zagrożenia ludzi ZL III 2. Portiernia - pow. 26,07 m 2, kategoria zagrożenia ludzi ZL III 3. Wiata na powierzchnię rozładunkową i linię sortowniczą pow. 686,05 m 2, obciążenie ogniowe ok. 980 MJ/m 2 4. Wiata na sprzęt mobilny i boksy na surowce wtórne - pow. 142,50 m 2, gęstość obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m 2 5. Wiata istniejąca pow. zabudowy ok. 334,5 m 2, gęstość obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m 2 PPD Wrotech Sp. z o.o. 15

16 Zabezpieczenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem Zagrożenie wybuchem w projektowanym obiekcie nie występuje Warunki ewakuacji Ewakuacja odbywać się będzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi o szer. min. 1,40 m. Długość dojścia ewakuacyjnego (z pom. biurowego) 4,5 m. Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m (około 12 m) Zakres stosowania urządzeń oddymiania i urządzeń przeciwpożarowych Nie wymaga się stosowania urządzeń oddymiających. Na terenie zakładu istnieje hydrant nadziemny. Projektowany zbiornik odcieków i wód deszczowych będzie wykonany zgodnie z PN-82/B przeciwpożarowe zbiorniki wodne wymagania ogólne i częściowo będzie pełnił role rezerwuaru wody dla ochrony przeciwpożarowej Sposób zabezpieczenia pożarowego instalacji użytkowych. Przy wejściu do hali oraz w projektowanej portierni zlokalizowanej na terenie inwestycji będzie zainstalowany główny wyłącznik pożarowy budynku. Wszystkie instalacje elektryczne hali zabezpieczone są od skutków przeciążeń i zwarć wyłącznikami różnicowo- i nadprądowymi oraz zabezpieczone od skutków prądów uszkodzeniowych. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone są od skutków przepięć pośrednich od wyładowań atmosferycznych i łączeniowych ochronnikami przepięciowymi. Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej w hali sortowni. Instalację odgromową należy wykonać stosując jako zwody poziome drut stalowy Φ8mm 2. Do instalacji przyłączyć wszystkie metalowe elementy występujące na dachu. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem fundamentowym poprzez złącze kontrolno pomiarowe. Ze względu na możliwość wykorzystania fundamentu jako części instalacji odgromowej należy wykonać na poziomie fundamentów połączenie w siatkę prętów zbrojeniowych lub taśmy stalowej (kratownicę) o bokach nie przekraczających 4x5m (20m 2 ), połączenia metaliczne (spawane) na każdym skrzyżowaniu łączenia należy przed zalaniem sprawdzić pomiarami przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Wartość, którą należy uzyskać, nie może przekraczać 10 Ω Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Urządzeniami przeciwpożarowymi w projektowanym obiekcie są: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany przy wejściu do hali sortowni oraz w projektowanej portierni, oraz hydrant zewnętrzny nadziemny DN80. PPD Wrotech Sp. z o.o. 16

17 Zaopatrzenie obiektów w środki gaśnicze Ilość gaśnic oraz ich rozmieszczenie zgodne z 32 i 32 Rozporządzenia MSWiA z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719). W portierni oraz budynku administr.-socjalnym po 1 szt. gaśnicy proszkowej 4 kg. W hali sortowni 4 szt. gaśnic proszkowych 4 kg. W wiatach - po 1 szt. gaśnicy proszkowej 4 kg Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l/sek. Ilość taka zapewniona jest z istniejącego hydrantu nadziemnego DN80 zlokalizowanego na terenie sortowni, w odległości do 75 m od projektowanych obiektów. Dodatkowo proj. zbiornik odcieków i wód deszczowych zostanie przystosowany do celów ochrony przeciwpożarowej, w wypadku ewentualnej rozbudowy sortowni w przyszłości Drogi pożarowe Dojazd pożarowy stanowią wewnętrzne drogi i place utwardzone, o szerokości min. 6 m, z wjazdem na działkę i możliwością przejazdu bez konieczności zawracania UWAGI OGÓLNE Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Tom II Budownictwo Ogólne. Użyte materiały i urządzenia muszą być zgodne z projektem i zaleceniami Inwestora oraz posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszystkie nazwy producentów, użyte w niniejszym projekcie, są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz urządzeń. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie rozwiązań, urządzeń i aparatury dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Roboty budowlano montażowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401). Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu PPD Wrotech Sp. z o.o. 17

18 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ZMIANY W PROJEKCIE Umożliwia się zmiany w projekcie wynikające z art. 36a Ustawy Prawo Budowlane, o ile nie spowodują one naruszenia obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej oraz zostaną zaakceptowane przez projektanta, inwestora i wykonawcę i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Opracowanie: mgr inż. arch. Barbara Joanna Nowak PPD Wrotech Sp. z o.o. 18

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego oraz gnojowni

Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego oraz gnojowni Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego oraz gnojowni Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw rok 2004 nr 71 poz. 649 wersja obowiązująca od 2010-09-18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa 1.DANE EWIDENCYJNE: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 INWESTOR: GMINA MIEJSKA SULMIERZYCE UL.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty w zakresie usuwania azbestu CPV - 45262660-5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY Opracowanie uzupełniające do Projektu budowlanego boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ul. W. Stwosza

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA P+R Metro Marymont ul. Włościańska 56. Parking 3-kondygnacyjny przy stacji metra Marymont i pętli autobusowej. Otwarcie - 11 kwietnia 2007 roku.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Czarna Woda ul.mickiewicza 7 83-262 Czarna Woda. Architektura,Konstrukcja,Elektryczna (Projekt budowlany)

Gmina Miejska Czarna Woda ul.mickiewicza 7 83-262 Czarna Woda. Architektura,Konstrukcja,Elektryczna (Projekt budowlany) Nazwa zadania: Projekt wymiany okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz.nr 798 przy ul.mickiewicza 5 w Czarnej Wodzie Adres: dz.nr 798 obr.czarna Woda

Bardziej szczegółowo

OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI.

OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 1. Stan prawny nieruchomości. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w obrębie 005 Kielce przy ulicy Hubalczyków i Łódzkiej oznaczona w ewidencji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE DORADZTWO INWESTYCYJNE. Nr umowy: 29/ARKON/S-SBR/2015

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE DORADZTWO INWESTYCYJNE. Nr umowy: 29/ARKON/S-SBR/2015 USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE DORADZTWO INWESTYCYJNE sp. j. KRYSTYNA GABOR-MAZUR KRZYSZTOF PACTWA 32-600 OŚWIĘCIM, UL. ŁUKASIEWICZA 4/12 TEL./FAX 33 8423343, kom. 608597375 Inwestor: Nr umowy: 29/ARKON/S-SBR/2015

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ;t / OPIS TECHNICZNY STAROSTA OI)ATOWS. wopatowie ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZO-GARAŻOWYCH Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU l. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/10/2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor : Obiekt sportowy przy ul. Srebrzyńskiej w Łodzi : ul. Srebrzyńska, Park im. Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński tel. +48 22 813 67 60 ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel/fax. +48 22 813 67 49 03-922 Warszawa e-mail: gid@poczta.3.pl CECHA: FE-2021 EGZ. NR: TOM: 3 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo