Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy."

Transkrypt

1 Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA INWESTOR OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDYNEK PORTIERNI Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego... 4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PORTIERNI Dane liczbowe Forma architektoniczna i funkcja obiektu Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Izolacje Wykończenie wewnętrzne Wykończenie zewnętrzne Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie HALA SORTOWNI Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Dane liczbowe Forma architektoniczna i funkcja obiektu Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Wykończenie zewnętrzne Wpływ obiektów na środowisko Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród Wyposażenie instalacyjne ZAPLECZE SOCJALNO-BIUROWE Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego... 8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ Dane liczbowe Forma architektoniczna i funkcja obiektu Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Wykończenie zewnętrzne Wpływ obiektów na środowisko Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród Wyposażenie instalacyjne WIATA GARAŻOWA I BOKSY NA SUROWCE WTÓRNE Dane liczbowe WIATA DO MAGAZYNOWANIA KOMPOSTU WIATA NA SUROWCE WTÓRNE REMONT WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Lokalizacja i charakterystyka inwestycji Parametry pożarowe występujących substancji palnych Charakterystyka występujących zagrożeń Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Wymagana i projektowana klasa odporności pożarowej budynków Podział na strefy pożarowe Zabezpieczenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem Warunki ewakuacji Zakres stosowania urządzeń oddymiania i urządzeń przeciwpożarowych Sposób zabezpieczenia pożarowego instalacji użytkowych Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie PPD Wrotech Sp. z o.o. 1

2 Zaopatrzenie obiektów w środki gaśnicze Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe UWAGI OGÓLNE ZMIANY W PROJEKCIE PPD Wrotech Sp. z o.o. 2

3 Spis rysunków: 1. Hala sortowni odpadów. Elewacje rys. nr 1/A 2. Hala sortowni odpadów. Rzut przyziemia rys. nr 2/A 3. Hala sortowni odpadów. Widok dachu rys. nr 3/A 4. Hala sortowni odpadów. Przekrój A-A rys. nr 4/A 5. Budynek socjalno-biurowy. Elewacje rys. nr 5/A 6. Budynek socjalno-biurowy. Rzut przyziemia rys. nr 6/A 7. Budynek socjalno-biurowy. Widok dachu i przekrój A-A rys. nr 7/A 8. Portiernia - elewacje, rzut przyziemia, widok dachu rys. nr 8/A 9. Wiata garażowa i boksy na odpady. Rzut przyziemia, widok dachu rys. nr 9/A 10. Wiata garażowa i boksy na odpady. Elewacje. Przekrój A-A rys. nr 10/A 11. Wiata do magazynowania kompostu. Rzut przyziemia, widok dachu rys. nr 11/A 12. Wiata do magazynowania kompostu. Elewacje rys. nr 12/A 13. Boksy pod wiatą istniejącą rzut przyziemia, elewacje, przekrój A-A rys. nr 13/A Załączniki projektowe: 1. Stelaże do siatek do łapania odpadów 2. PPD Wrotech Sp. z o.o. 3

4 Opis do projektu wykonawczego budowy sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Obiekt: Adres: Stadium: Sortownia odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów ul. Niepodległości 45 C, Nowa Ruda 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1. Umowa z Inwestorem nr 3/2010/WT z dnia r. 2. Mapa do celów projektowych 3. Koncepcja programowo-przestrzenna Zakładu Segregacji Odpadów w Nowej Rudzie 4. Wytyczne technologiczne 5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/ Projekt budowlany opracowany przez PPD Wrotech w sierpniu INWESTOR Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 2, Nowa Ruda 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 4.1. BUDYNEK PORTIERNI Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Budynek portierni zawiera pomieszczenie biurowe oraz zaplecze socjalne i sanitarne. Budynek złożony będzie z 2 sztuk kontenerów posadowionych na stopach fundamentowych. W projekcie zastosowano rozwiązanie systemowe. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny wyposażony w instalację kanalizacyjną, instalację wody zimnej, wody ciepłej, instalacje elektryczne, ogrzewanie obiektu oraz wody elektryczne. W ramach dostawy, producent kontenera wyposaża obiekt w systemowe PPD Wrotech Sp. z o.o. 4

5 instalacje wewnętrzne (instalacje elektryczne, grzewcze, oświetleniowe, wod.-kan. oraz w wentylacyjną), wg zatwierdzonych rozwiązań systemowych. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne oraz instalacje wewnętrzne winny spełnić wymagania obowiązujących przepisów oraz odpowiednich norm branżowych. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PORTIERNI nr pom. Pomieszczenie Pow. m 2 Posadzka 01 Przedsionek 3,30 wykł. PCV 02 Pomieszczenie biurowe 13,33 wykł. PCV 03 Pomieszczenie portiera 3,50 wykł. PCV 04/1 Umywalnia 4,58 wykł. PCV 04/2 WC 1,36 wykł. PCV RAZEM POW. NETTO 26, Dane liczbowe. 1. Powierzchnia zabudowana 34,0 m 2 2. Powierzchnia netto 26,07 m 2 3. Kubatura ogółem 91,5 m 3 4. Wysokość budynku 3,20 m 5. Długość 6,05 m 6. Szerokość 4,87 m Forma architektoniczna i funkcja obiektu Budynek kontenerowy, parterowy. Usytuowany na wjeździe, osoba tam zatrudniona (1 osoba) będzie miała za zadanie przeprowadzanie kontroli i identyfikacji wjeżdżających pojazdów i osób, zdalne otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej, sygnalizacji świetlnej i szlabanów wjazdowych, przeprowadzanie pomiaru masy oraz kontroli i ewidencji odpadów dowożonych Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji Budynek kontenerowy, konstrukcja ramowa systemowa, wykonana wg rozwiązań projektowych producenta Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Obiekt ogrzewany, posiada doświetlenie światłem dziennym. Budynek wyposażony jest w węzeł sanitarny, podłączony jest do projektowanych sieci wod..-kan, posiada zasilanie elektroenergetyczne, ogrzewanie i ciepła woda elektryczne. PPD Wrotech Sp. z o.o. 5

6 Izolacje 1. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów wg proj. konstrukcji 2. Pozostałe izolacje wg rozwiązań systemowych dla obiektu kontenerowego Wykończenie wewnętrzne Ściany wykonane z płyt warstwowych typu "sandwich" z warstwą wewnętrzną z blachy ocynkowanej lakierowanej. Podłogi wykończenie wykładzina PCV. Sufity blacha ocynkowana lakierowana Wykończenie zewnętrzne. Konstrukcję elementów ścian zewnętrznych i wewnętrznych kontenera stanowią płyty warstwowe o gr. 100 mm z rdzeniem ze styropianu, warstwa wykończeniowa blacha ocynkowana lakierowana Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie Budynek portierni jako obiekt nie ma bezpośredniego negatywnego wpływu na środowisko. Wody opadowe z dachu odprowadzane będą na teren zielony na działce Inwestora Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród Ściany zewnętrzne - min. U k = 0,45 W/m 2 K Okna - min. U k = 2,3 W/m 2 K Drzwi zewnętrzne - min. U k = 2,6 W/m 2 K Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu 1. Instalacje sanitarne: wod.-kan., wentylacja, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych - wg rozwiązań systemowych. Dostawca obiektu musi zapewnić nawiew do pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną. 2. Instalacje elektryczne: instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowa - wg rozwiązań systemowych HALA SORTOWNI Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Sortownia odpadów jest głównym obiektem technologicznym. Odbywać się w niej będzie segregacja odpadów komunalnych zmieszanych i surowców wtórnych. Obiekt zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, nieogrzewany, w konstrukcji stalowej. PPD Wrotech Sp. z o.o. 6

7 Wyposażenie obiektu stanowić będzie kompletna linia sortownicza wraz z kabiną sortowniczą. Dostawca urządzeń zapewnia warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie oświetlenia, ogrzewania oraz wentylacji i winien przedłożyć wszystkie wymagane prawem świadectwa i dopuszczenia w tym zakresie Dane liczbowe 1. Powierzchnia zabudowy 693,86 m 2 2. Powierzchnia netto 686,05 m 2 3. Kubatura ogółem 6 597,5 m 3 4. Wysokość budynku 9,62 m 5. Długość 45,07 m 6. Szerokość 15,49 m Forma architektoniczna i funkcja obiektu Obiekt parterowy, jednonawowa, nieogrzewana hala sortowni w konstrukcji stalowej. Odbywać się w niej będzie segregacja odpadów komunalnych zmieszanych i surowców wtórnych. Bezpośrednio do hali przylega budynek socjalno-biurowy, parterowy, kontenerowy Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Izolacje 1. Izolacje przeciwwilgociowe a) poziome fundamenty, 2 x papa termozgrzewalna b) poziome - podłóg na gruncie 2 x papa termozgrzewalna 2. Izolacje termiczne brak - hala nieogrzewana 3. Izolacja wodochronna - izolacja dachu blacha trapezowa Wykończenie wewnętrzne Posadzki hala sortowni beton C25/30 gr. 15cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym izolacja p/wilgociowa 2x papa termozgrzewalna podkład betonowy C12/15 o gr. 10cm zdylatowany na pola o max. powierzchni 9,0 m2 piasek zagęszczony na mokro o gr. 20cm (zagęszczenie 0,97 wg standardowej próby Proctora) Ściany PPD Wrotech Sp. z o.o. 7

8 Ściany hali z blachy trapezowej ocynkowanej wg proj. konstrukcji Wykończenie zewnętrzne Ściany Ściany hali z blachy trapezowej ocynkowanej wg proj. konstrukcji Pokrycia dachowe Dach sortowni z blachy trapezowej. Dla doświetlenia miejsca pracy ludzi dwa pasma pokrycia - nad kabinami sortowniczymi - należy wykonać z płyt trapezowych z PCV typu ONDEX Wpływ obiektów na środowisko W hali sortowni, ze względu na wykonywane tam prace, będzie miała miejsce: emisja pyłów powstająca podczas wyładunku odpadów oraz transportu odpadów przenośnikami, emisja związków odoroczynnych, emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych z procesów przeładunku i sortowania odpadów prowadzonych w hali, emisja spalin z pojazdów dowożących odpady do hali sortowni. Dla ograniczenia oddziaływania zanieczyszczeń powietrza, w kabinie sortowniczej zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna. Uciążliwość akustyczna związana z pracą sortowni oraz dojazdem i manewrowaniem na terenie zakładu pojazdów dowożących odpady będzie niewielka i występować będzie jedynie w ciągu dnia w godzinach pracy zakładu Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród Budynek hali sortowni jest nieogrzewany brak wymagań Wyposażenie instalacyjne 1. Instalacje sanitarne: wentylacja mechaniczna (w kabinach sortowniczych). 2. Instalacje elektryczne: oświetlenie, gniazda wtykowe, inst. siły, połączenia wyrównawcze, inst. odgromowa ZAPLECZE SOCJALNO-BIUROWE Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Do hali sortowni dobudowane będzie zaplecze socjalne dla pracowników. Będzie to obiekt kontenerowy, parterowy. Budynek złożony będzie z 12 sztuk kontenerów posadowionych na stopach fundamentowych. W projekcie zastosowano rozwiązanie systemowe. PPD Wrotech Sp. z o.o. 8

9 Będzie to obiekt jednokondygnacyjny wyposażony w instalację kanalizacyjną, instalację wody zimnej, wody ciepłej, instalacje elektryczne, ogrzewanie obiektu oraz wody elektryczne. W ramach dostawy producent kontenera wyposaża obiekt w systemowe instalacje wewnętrzne (instalacje elektryczne, grzewcze, oświetleniowe, wod.-kan. oraz w wentylacyjną), wg zatwierdzonych rozwiązań systemowych. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne oraz instalacje wewnętrzne winny spełnić wymagania obowiązujących przepisów oraz odpowiednich norm branżowych. Zaprojektowano szatnie czyste, szatnie brudne i umywalnie odrębne dla kobiet i mężczyzn. W budynku zaprojektowano także pomieszczenie do spożywania posiłków. W sortowni przewidziano zatrudnienie 16 osób, wielkości pomieszczeń zaplecza pozwalają na zwiększenie zatrudnienia w zależności od potrzeb. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ Nr pom. Pomieszczenie Pow. m 2 Posadzka 1 Pokój biurowy 10,28 wykł. PCV 2 Wiatrołap 4,05 wykł. PCV 3 Korytarz 5,57 wykł. PCV 4 Przedsionek WC 3,02 wykł. PCV 5 WC 3,15 wykł. PCV 6 Szatnia czysta M. 7,13 wykł. PCV 7 Umywalnia M. 13,80 wykł. PCV 8/1 WC-M. 1,48 wykł. PCV 8/2 WC-M. 1,58 wykł. PCV 9 Przedsionek 3,90 wykł. PCV 10 Szatnia brudna M. 10,85 wykł. PCV 11 Suszarnia odzieży 2,15 wykł. PCV 12 Korytarz 14,84 wykł. PCV 13 Przedsionek WC 6,61 wykł. PCV 14/1 WC 1,54 wykł. PCV 14/2 Pom. porządkowe 1,54 wykł. PCV 15 Pokój śniadań 18,30 wykł. PCV 16 Szatnia czysta K. 7,02 wykł. PCV 17 Umywalnia K. 11,10 wykł. PCV 18 WC - K. 1,29 wykł. PCV 19 Przedsionek 3,90 wykł. PCV PPD Wrotech Sp. z o.o. 9

10 20 Szatnia brudna K. 8,28 wykł. PCV 21 Suszarnia odzieży 2,12 wykł. PCV 22 Pom. porządkowe 3,90 wykł. PCV 23 Narzędziownia 6,84 wykł. PCV 24 Magazyn 6,60 wykł. PCV Razem 161, Dane liczbowe 1. Powierzchnia zabudowy 188,56 m 2 2. Powierzchnia netto 161,00 m 2 3. Kubatura 402,50 m 3 4. Wysokość budynku 3,05 m 5. Długość 14,61 m 6. Szerokość 12,11 m Forma architektoniczna i funkcja obiektu Budynek socjalno-biurowy, parterowy, kontenerowy. Budynek będzie pełnił rolę zaplecza sanitarnego dla pracowników sortowni. Przewidziano także pomieszczenie biurowe i jadalnię dla pracowników oraz dwa pomieszczenia magazynowe z bezpośrednim dostępem z zewnątrz budynku Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska Izolacje Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów wg proj. konstrukcji Pozostałe izolacje wg rozwiązań systemowych dla obiektu kontenerowego Wykończenie wewnętrzne Ściany wykonane z płyt warstwowych typu "sandwich" z warstwą wewnętrzną z blachy ocynkowanej lakierowanej. Podłogi wykończenie wykładzina PCV. Sufity blacha ocynkowana lakierowana Wykończenie zewnętrzne. Konstrukcję elementów ścian zewnętrznych i wewnętrznych kontenera stanowią płyty warstwowe o gr. 100 mm z rdzeniem ze styropianu, warstwa wykończeniowa blacha ocynkowana lakierowana. PPD Wrotech Sp. z o.o. 10

11 Wpływ obiektów na środowisko Budynek zaplecza socjalnego nie zalicza się do obiektów oddziałujących negatywnie na środowisko. Wody opadowe z dachu odprowadzane będą poprzez instalację kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego wód deszczowych na działce Inwestora. Budynek jest podłączony do sieci wod.-kan Oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród 1. Budynek zaplecza socjalnego - wartości współczynników przenikania ciepła U k dla przegród zewnętrznych Ściany zewnętrzne - min. U k = 0,45 W/m 2 K Okna - min. U k = 2,3 W/m 2 K Drzwi zewnętrzne - min. U k = 2,6 W/m 2 K Wyposażenie instalacyjne 1. Instalacje sanitarne: woda zimna, woda ciepła, c.o., kanalizacja sanitarna, wentylacja mechaniczna. Dostawca obiektu musi zapewnić nawiew do pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną. 2. Instalacje elektryczne: oświetlenie, gniazda wtykowe, inst. siły, połączenia wyrównawcze, inst. odgromowa WIATA GARAŻOWA I BOKSY NA SUROWCE WTÓRNE Projektuje się wiatę o wymiarach osiowych 10,0x15,0 m i wysokości 5,90 m, o konstrukcji stalowej, ramowej. Wysokość muru ograniczającego wyniesie 3,0 m, a wysokość czynna zadaszenia (minimalna w świetle) od 4,50 do 5,50 m. Obiekt przeznaczony jest do parkowania sprzętu mobilnego wykorzystywanego w pracy sortowni. Konstrukcja posadzki będzie uniemożliwiać przedostawanie się przypadkowo rozlanych płynów eksploatacyjnych, wykorzystywanych w garażowanym sprzęcie, do środowiska. W sąsiedztwie wiaty garażowej zlokalizowano dwa zadaszone boksy o wymiarach osiowych w rzucie 2x 3,5x10,0 m, przeznaczone do czasowego magazynowania surowców wtórnych. Zadaszenie wykonane będzie jako lekka konstrukcja stalowa. Podłoże wewnątrz boksów będzie utwardzone. Boksy zostaną zabezpieczone przestawnymi osłonami przed wiatrem Dane liczbowe 1. Powierzchnia zabudowy 161,44 m 2 2. Powierzchnia netto 142,50 m 2 3. Wysokość obiektu 5,90 m PPD Wrotech Sp. z o.o. 11

12 4. Długość 15,75 m 5. Szerokość 10,25 m 4.5. WIATA DO MAGAZYNOWANIA KOMPOSTU Zaprojektowano wiatę o wymiarach 22,0x10,40 i wysokości 5,62 m w konstrukcji stalowej, przeznaczoną do czasowego magazynowania kompostu przed jego transportem. Podłoże wiaty będzie utwardzone, umożliwiające ruch urządzeń do załadunku, np. ładowarki. Wiata wykonana będzie w konstrukcji stalowej, na fundamentach betonowych, projektowana posadzka betonowa. Obudowa ze ścian żelbetowych, do wys. 1,20 m, z dwóch stron, przekrycie z blachy trapezowej. Rozwiązania projektowe w projekcie konstrukcji. Wymiary wiaty: - długość 22,00 m - szerokość 10,40 m - wysokość obiektu 5,62 m - powierzchnia zabudowy 228,80 m 2 - kubatura 830,1 m WIATA NA SUROWCE WTÓRNE REMONT Jako magazyn surowców wtórnych będzie wykorzystana istniejąca wiata o wymiarach ok. 23,4x14,3 m i wys. ok. 5,0 m o konstrukcji stalowej, zadaszona. Wewnątrz wiaty wydzielone jest pomieszczenie przeznaczone na jednostanowiskowy garaż dla sprzętu ciężkiego. Pomieszczenie to jest murowane, zamykane bramą. Remont będzie polegał na uzupełnieniu ubytków i otynkowaniu ścian, oczyszczeniu i pomalowaniu bramy wjazdowej oraz wykonaniu nawierzchni betonowej szczelnej - wg projektu branży drogowej. Pod wiatą zostaną także wydzielone 3 boksy na surowce wtórne, murowane do wys. 3,5 m, w tym boks przeznaczony do magazynowania odpadów niebezpiecznych, zamknięty przegrodą z drzwiami z siatki metalowej. Zaplanowano remont obiektu, który będzie polegał na konserwacji (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejących konstrukcji stalowych, na wymianie pokrycia dachu oraz wykonaniu nawierzchni betonowej szczelnej - wg projektu branży drogowej. Z dachu należy usunąć istniejące wierzchnie warstwy pokrycia dachowego. Prace przy demontażu płyt azbestowo-cementowych należy prowadzić z udziałem firm i osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. PPD Wrotech Sp. z o.o. 12

13 Wymagania szczególne dotyczące warunków usuwania wyrobów zawierających azbest: 1. Prace mające na celu usunięcie płyt azbestowych z obiektu muszą być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego. 2. Wykonawca prac rozbiórkowych zobowiązany jest do udowodnienia prawidłowego wykonania prac i wykazania braku zanieczyszczenia azbestem miejsc wykonywania robót przez przedstawienie wyników pomiarów stężeń pyłów azbestu. Wyniki te powinny zostać przedstawione właścicielowi obiektu oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Właściciel jest zobowiązany do przechowywania ich przez okres co najmniej 5 lat. 3. Po usunięciu płyt azbestowo-cementowych wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu. Właściciel jest zobowiązany do przechowywania tego oświadczenia przez okres co najmniej 5 lat. 4. Wykonawca prac przy demontażu płyt azbestowo-cementowych zobowiązany jest do: izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści Uwaga! Zagrożenie azbestem, Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. 5. Prace związane z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, regulowanych przepisami szczególnymi. Należy więc: nawilżać wodą płyty azbestowo-cementowe przed ich demontażem i utrzymywać w stanie wilgotnym przez cały czas pracy demontować całe elementy bez jakiegokolwiek uszkadzania 6. Wykonawca prac związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych zobowiązany jest do składowania wszystkich zdemontowanych wyrobów oraz ich części w opakowaniach, w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i odpowiednio oznakowane. Po zakończeniu prac PPD Wrotech Sp. z o.o. 13

14 miejsca składowania odpadów należy oczyścić z ewentualnych pozostałości azbestu. 7. Przygotowanie płyt azbestowo-cementowych do przewiezienia na miejsce składowania należy wykonać w sposób eliminujący emisję włókien azbestowych do powietrza. W tym celu należy szczelnie opakować je w folię polietylenową oraz utrzymywać w czasie pakowania w stanie wilgotnym. Na opakowaniu należy odpowiednio oznakować. 8. Szczegółowe wymagania, jakie muszą zostać spełnione podczas demontażu płyt azbestowo-cementowych, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Istniejące łaty drewniane należy usunąć. Zamocować łaty z profili zimnogiętych, ocynkowanych, w rozstawie co ok. 2,5 m, na łatach ułożyć nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Istniejące elementy konstrukcyjne (słupy, kratownice, ściągi) oczyścić, następnie pomalować farbą antykorozyjną WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Lokalizacja i charakterystyka inwestycji Projektowane obiekty sortowni wraz z kompostownią zlokalizowane zostaną na części działek o nr: 560/5, 568/10, 570, Obręb 5 Nowa Ruda, przy ul. Niepodległości 45 C w Nowej Rudzie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Teren ten położony jest ok. 3 km od centrum miasta, w sąsiedztwie rekultywowanego składowiska odpadów (strona północna) i ciągu komunikacyjnego, drogi wojewódzkiej nr 381, na trasie Wałbrzych- Nowa Ruda-Kłodzko (strona wschodnia). Dojazd na teren inwestycji umożliwiony jest z drogi nr 381, działką nr 570 droga asfaltowa. Łączna powierzchnia działek wynosi m 2, natomiast całkowita powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję wynosi 8676,28 m 2. Teren jest częściowo zagospodarowany - obecnie funkcjonuje tutaj Stacja Przeładunkowa Odpadów. Najbliższa zabudowa jednorodzinna znajduje się w znacznej odległości od planowanej inwestycji, tj. ok. 500 m w kierunku południowo-wschodnim. Na działkach sąsiednich znajdują się zakłady usługowe. Na terenie objętym opracowaniem planowana jest budowa następujących obiektów: portiernia - pow. 26,07 m 2, wys. 3,20 m budynek administracyjno-socjalny - pow. 161,00 m 2, wys. 3,05 m wiata na powierzchnię rozładunkową i linię sortowniczą pow. 686,05 m 2, wys. PPD Wrotech Sp. z o.o. 14

15 9,62 m wiata garażowa i boksy magazynowe - pow. 142,50 m 2, wysokość 5,90 m wiata do magazynowania kompostu - pow. 228,8 m, wysokość 5,62 m wiata na surowce wtórne (istn. do remontu) - pow. zabudowy ok. 334,5 m 2, wys. ok. 5 m. Wszystkie obiekty są jednokondygnacyjne Parametry pożarowe występujących substancji palnych W obiektach przewiduje się występowanie materiałów palnych (odpady komunalne) Charakterystyka występujących zagrożeń Do kategorii zagrożenia ludzi ZL III zalicza się: portiernię, budynek socjalno-biurowy. Do kategorii PM zalicza się: halę z linią sortowniczą, wiatę garażową, boksy na surowce wtórne, wiatę do magazynowania kompostu, wiatę na surowce wtórne (istniejącą) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Obiekty zaliczone do kategorii PM: - hala sortowni o powierzchni 686,05 m 2 gęstość obciążenia ogniowego wyniesie ok. 980 MJ/m 2, - wiata na sprzęt mobilny - gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m 2, - boksy na surowce wtórne gęstość obciążenia ogniowego zmienna, nie przekroczy 2000 MJ/m 2, - wiata (istniejąca) do magazynowania surowców wtórnych gęstość obciążenia ogniowego zmienna, nie przekroczy 2000 MJ/m Wymagana i projektowana klasa odporności pożarowej budynków Budynek ZL III, niski nie podlega wymaganiom odporności pożarowej, zgodnie z 213 p.2c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - obiekt o kubaturze brutto poniżej 1000 m Podział na strefy pożarowe 1. Budynek administracyjno-socjalny - pow. 161,00 m 2, kategoria zagrożenia ludzi ZL III 2. Portiernia - pow. 26,07 m 2, kategoria zagrożenia ludzi ZL III 3. Wiata na powierzchnię rozładunkową i linię sortowniczą pow. 686,05 m 2, obciążenie ogniowe ok. 980 MJ/m 2 4. Wiata na sprzęt mobilny i boksy na surowce wtórne - pow. 142,50 m 2, gęstość obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m 2 5. Wiata istniejąca pow. zabudowy ok. 334,5 m 2, gęstość obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m 2 PPD Wrotech Sp. z o.o. 15

16 Zabezpieczenie pomieszczeń zagrożonych wybuchem Zagrożenie wybuchem w projektowanym obiekcie nie występuje Warunki ewakuacji Ewakuacja odbywać się będzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi o szer. min. 1,40 m. Długość dojścia ewakuacyjnego (z pom. biurowego) 4,5 m. Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m (około 12 m) Zakres stosowania urządzeń oddymiania i urządzeń przeciwpożarowych Nie wymaga się stosowania urządzeń oddymiających. Na terenie zakładu istnieje hydrant nadziemny. Projektowany zbiornik odcieków i wód deszczowych będzie wykonany zgodnie z PN-82/B przeciwpożarowe zbiorniki wodne wymagania ogólne i częściowo będzie pełnił role rezerwuaru wody dla ochrony przeciwpożarowej Sposób zabezpieczenia pożarowego instalacji użytkowych. Przy wejściu do hali oraz w projektowanej portierni zlokalizowanej na terenie inwestycji będzie zainstalowany główny wyłącznik pożarowy budynku. Wszystkie instalacje elektryczne hali zabezpieczone są od skutków przeciążeń i zwarć wyłącznikami różnicowo- i nadprądowymi oraz zabezpieczone od skutków prądów uszkodzeniowych. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone są od skutków przepięć pośrednich od wyładowań atmosferycznych i łączeniowych ochronnikami przepięciowymi. Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej w hali sortowni. Instalację odgromową należy wykonać stosując jako zwody poziome drut stalowy Φ8mm 2. Do instalacji przyłączyć wszystkie metalowe elementy występujące na dachu. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem fundamentowym poprzez złącze kontrolno pomiarowe. Ze względu na możliwość wykorzystania fundamentu jako części instalacji odgromowej należy wykonać na poziomie fundamentów połączenie w siatkę prętów zbrojeniowych lub taśmy stalowej (kratownicę) o bokach nie przekraczających 4x5m (20m 2 ), połączenia metaliczne (spawane) na każdym skrzyżowaniu łączenia należy przed zalaniem sprawdzić pomiarami przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Wartość, którą należy uzyskać, nie może przekraczać 10 Ω Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Urządzeniami przeciwpożarowymi w projektowanym obiekcie są: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany przy wejściu do hali sortowni oraz w projektowanej portierni, oraz hydrant zewnętrzny nadziemny DN80. PPD Wrotech Sp. z o.o. 16

17 Zaopatrzenie obiektów w środki gaśnicze Ilość gaśnic oraz ich rozmieszczenie zgodne z 32 i 32 Rozporządzenia MSWiA z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719). W portierni oraz budynku administr.-socjalnym po 1 szt. gaśnicy proszkowej 4 kg. W hali sortowni 4 szt. gaśnic proszkowych 4 kg. W wiatach - po 1 szt. gaśnicy proszkowej 4 kg Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l/sek. Ilość taka zapewniona jest z istniejącego hydrantu nadziemnego DN80 zlokalizowanego na terenie sortowni, w odległości do 75 m od projektowanych obiektów. Dodatkowo proj. zbiornik odcieków i wód deszczowych zostanie przystosowany do celów ochrony przeciwpożarowej, w wypadku ewentualnej rozbudowy sortowni w przyszłości Drogi pożarowe Dojazd pożarowy stanowią wewnętrzne drogi i place utwardzone, o szerokości min. 6 m, z wjazdem na działkę i możliwością przejazdu bez konieczności zawracania UWAGI OGÓLNE Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Tom II Budownictwo Ogólne. Użyte materiały i urządzenia muszą być zgodne z projektem i zaleceniami Inwestora oraz posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszystkie nazwy producentów, użyte w niniejszym projekcie, są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz urządzeń. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie rozwiązań, urządzeń i aparatury dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Roboty budowlano montażowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. NR 47. poz. 401). Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu PPD Wrotech Sp. z o.o. 17

18 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ZMIANY W PROJEKCIE Umożliwia się zmiany w projekcie wynikające z art. 36a Ustawy Prawo Budowlane, o ile nie spowodują one naruszenia obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej oraz zostaną zaakceptowane przez projektanta, inwestora i wykonawcę i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Opracowanie: mgr inż. arch. Barbara Joanna Nowak PPD Wrotech Sp. z o.o. 18

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkami biurowymi, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str.

I. STRONA TYTUŁOWA...str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...str. IV. OPIS TECHNICZNY...str. A. Architektura B. Sieci zewnętrzne str. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU I. STRONA TYTUŁOWA...str. II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU..str. III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE......str. Załączniki: 1. Informacja o planie BIOZ. 2.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo