Six Sigma Upgrade: Green to Black!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Six Sigma Upgrade: Green to Black!"

Transkrypt

1 Wrocław, 5 sierpnia 2015 Trudniejsze problemy, większa odpowiedzialność, lepsze uzbrojenie Six Sigma Upgrade: Green to Black! edycja dniowe szkolenie uzupełniające dla absolwentów kursu Six Sigma Green Belt, pozwalające ubiegać się o certyfikację na poziomie Black Belt. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu, w ramach trzech sesji: sesja 1.: listopada 2015 sesja 2.: grudnia 2015 sesja 3.: stycznia 2016 Terminy kolejnych edycji na stronie Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, Wrocław KRS: , Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Kapitał zakładowy PLN, NIP: , REGON:

2 Six Sigma Upgrade: Green to Black (Upgrade GtB) Różnice pomiędzy oferowanymi przez Akademię szkoleniami Six Sigma Green Belt i Six Sigma Black Belt, nie polegają jedynie na ilości zawartego w programie materiału. Gdzie indziej położony jest również środek ciężkości. Kurs Green Belt koncentruje się przede wszystkim na metodyce i narzędziach kurs Black Belt, to kształcenie przyszłych liderów biznesu. Black Belt, to człowiek do zadań specjalnych, dla którego LICZBY, DANE i FAKTY to drogowskaz w podejmowaniu decyzji w interesie Klienta oraz Biznesu. Cechuje go biegła znajomość metodyki DMAIC, opanowany szeroki wachlarz narzędzi, efektywne prowadzenie zespołów i co najważniejsze - unikalny sposób pracy. Kompetentny Black Belt, to również PARTNER dla kadry zarządzającej (w tym Zarządu), który wspiera realizację celów strategicznych, poprzez skuteczne usuwanie stojących im na drodze problemów. Program: Six Sigma Upgrade: Green to Black, zaprojektowany został jako narzędzie rozwoju dla tych Green Belts, którzy dowiedli już swojej skuteczności w projektach DMAIC i chcą dalej rozwijać się na ścieżce Six Sigma. Trudniejsze problemy, większa odpowiedzialność, lepsze uzbrojenie. Czym różni się Six Sigma Black Belt od Six Sigma Green Belt? Upraszczając, są trzy ważne różnice: Umocowanie w strukturze organizacyjnej Six Sigma Green Belt Funkcja Six Sigma Black Belt Stanowisko Charakter projektów Projekty taktyczne Projekty strategiczne Zakres działania W swoim obszarze W całym spektrum procesów organizacji 2

3 Szkolenie Six Sigma Upgrade GtB to: 96 godzin intensywnego szkolenia w małej grupie. Tylko doświadczeni trenerzy. Praca w oparciu o realizację własnego projektu. Testy weryfikujące wiedzę i przeglądy projektów weryfikujące zdobywane umiejętności. Duża ilość nauki. Zmiana sposobu myślenia i postępowania w rozwiązywaniu problemów. Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do absolwentów kursu Six Sigma Green Belt, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje do poziomu umożliwiającego rozpoczęcie procesu certyfikacji Six Sigma Black Belt. Szkolenie to jest również rozwiązaniem, które umożliwia kierownictwu firmy zadbanie o dalszy rozwój tych spośród obecnych Six Sigma Green Belts, którzy stanowią kluczowy potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa. Warunki przyjęcia zgłoszenia: Podstawowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest ukończenie przez kandydata kursu Six Sigma Green Belt (potwierdzone przesłanym wraz z formularzem zgłoszeniowym zaświadczeniem ukończenia kursu) Cel szkolenia: Rozwój kompetencji: Technicznych (metodyka DMAIC i narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów). Przywódczych (planowanie, organizowanie, motywowanie, rozwój i kontrola pracy zespołów). Zarządzania projektem (planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektu). Biznesowych (umiejętność powiązania działań doskonalących z celami biznesowymi przedsiębiorstwa). 3

4 Zakres szkolenia: Sesja 1.: DMAIC Challange! (powtórka metodyki DMAIC w formie turnieju z nagrodami) Narzędzia zarządzania projektem cz. I Six Sigma, a rozwój biznesu cz. I Narzędziownia Black Belta: Planowanie eksperymentów DoE Warsztaty przywództwa: Budowanie zaangażowania zespołu Przegląd i konsultacje projektów Sesja 2.: Six Sigma, a rozwój biznesu cz. II Narzędziownia Black Belta: zaawansowane metody statystyczne Opracowanie planu zbierania danych Warsztaty przywództwa: Właściwe delegowanie zadań, radzenie sobie z konfliktem i różnicą zdań Przegląd i konsultacje projektów Sesja 3.: Narzędzia zarządzania projektem cz. II Six Sigma, a rozwój biznesu cz. III Narzędziownia Black Belta: analiza zmienności procesu, statystyczne sterowanie procesem (SPC) Warsztaty przywództwa: Negocjacje i wywieranie wpływu podczas wprowadzania zmian; aspekty psychologiczne zamknięcia projektu Przegląd i konsultacje projektów 4

5 j Specyfika szkolenia: 1. Realizacja projektu DMAIC, w trakcie szkolenia jest jego nieodłącznym i kluczowym elementem. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie rozwinąć i zweryfikować w praktyce nowe kompetencje. 2. Projekt = realny problem biznesowy z firmy klienta, przeznaczony do rozwiązania w trakcie szkolenia. Rekomendujemy, aby przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników posiadał przygotowany wstępnie zdefiniowany projekt. Projekt ten powinien spełniać następujące kryteria: Powinien dotyczyć istotnego problemu biznesowego Powinien to być problem o nieznanej przyczynie/rozwiązaniu, wymagający analizy Powinien być mierzalny Powinien być spójny z celami biznesowymi organizacji Powinien posiadać wsparcie najwyższego kierownictwa 3. Poszczególne sesje, wspierają przejście z projektem przez kolejne etapy metodyki DMAIC. Wsparcie KLIENTA Wybrani liderzy Wybrane projekty sesja 1 projekt sesja 2 projekt sesja 3 projekt Wsparcie ABK Wsparcie ze strony KLIENTA: p r o e k t Sesja szkoleniowa (3 dni) Praca indywidualna nad projektem pomiędzy sesjami (ok 4 tygodni) Przeglądy projektów od strony biznesowej Zapewnienie zgodności projektów ze strategią biznesową Zapewnienie liderom niezbędnych zasobów (czas, ludzie, decyzje, etc.) Wsparcie ABK: Przeglądy i konsultacje merytoryczne projektów w trakcie każdej sesji szkolenia W razie potrzeby, wsparcie merytoryczne koordynatora programu 4. Pomiędzy sesjami uczestnicy stosują zdobytą wiedzę w realnej sytuacji biznesowej. 5. Postępy w projekcie szkoleniowym są monitorowane i rozliczane w ramach każdej sesji. 6. Projekt jest przedmiotem wsparcia ze strony naszych konsultantów. 5

6 Korzyści: Nauka przez praktykę Integralnym elementem szkolenia jest projekt realizowany przez każdego uczestnika w swojej organizacji. W oparciu o rzeczywiste działania, budujemy kompetencje. Projekt realizowany jest z naszym wsparciem i zaangażowaniem. Nie przekazujemy tylko wiedzy - rozwijamy umiejętności, budujemy pierwsze doświadczenia, zmieniamy postawy i zachowania. Inwestycja Dobrze wybrany i prowadzony projekt szkoleniowy, swoim wynikiem pozwala na szybki zwrot inwestycji w szkolenie. Nie pracujemy teoretycznie. Pracujemy na rzeczywistych procesach naszych Klientów. Wysokie wymagania Program Six Sigma Upgrade GtB to jak pójście po raz kolejny do szkoły. Realizacja projektu, testy weryfikujące wiedzę, dużo nauki i indywidualnej pracy. Statystyka jest łatwa Dążymy do zmiany mitu mówiącego, że statystyka to coś skomplikowanego i nieprzyjaznego. Wiemy, że można jej uczyć w sposób przyjazny, w oparciu o rzeczywiste przykłady i realne zastosowania. Staje się wówczas ciekawa, interesująca, a często i intrygująca. Duża ilość przykładów Pierwszy program Six Sigma Black Belt uruchomiliśmy w 2003 roku. Od tamtej pory przepracowaliśmy z naszymi Klientami ponad 600 różnych projektów. Dużo widzieliśmy, doświadczyliśmy i sprawdziliśmy. Chętnie o tym opowiemy. Zawsze odpowiadamy Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Zapraszamy do ich zadawania i dyskusji. Nie wyjdziesz, dopóki nie rozwiejesz wątpliwości. Certyfikacja Six Sigma Black Belt W cenie szkolenia zawarty jest egzamin certyfikacyjny, połączony z obroną projektów. Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia do procesu certyfikacji. 6

7 Certyfikacja Aby uzyskać certyfikat Six Sigma Black Belt, wydany przez Akademię Białego Kruka Sp. z o.o. wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących warunków: Ukończenie szkolenia (90% obecności, zaliczenie testów z wiedzy po każdej sesji, przedstawienie postępów w projekcie szkoleniowym podczas przeglądów projektów, przesłanie na adres wypełnionego dokumentu Project Summary oraz karty projektu). Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Ukończenie pierwszego projektu Six Sigma uruchomionego w trakcie trwania szkolenia (z dużym wsparciem konsultantów). Samodzielna realizacja drugiego projektu Six Sigma (bez wsparcia konsultantów). Prezentacja i obrona obu projektów. Końcowy egzamin z wiedzy obejmujący cały cykl DMAIC oraz inne kluczowe kompetencje Black Belta (kierowania, zarządzania projektem i biznesowe). Egzamin certyfikacyjny jest bezpłatny dla uczestników szkolenia w terminie do 24 miesięcy od ukończenia szkolenia. Liczebność grupy: Nie więcej niż 16 osób Miejsce szkolenia: Szkolenie odbywać się będzie we Wrocławiu. Wrocław: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera przy Parku Szczytnickim, 500 m od Hali Stulecia. Zdjęcia, dojazd i wszelkie informacje pod adresem: Często zadawane pytania: Czy muszę posiadać wiedzę ze statystyki, aby rozpocząć szkolenie GtB? Nie ma takiej potrzeby potrzebnych narzędzi statystycznych uczymy od podstaw. Czy potrzebny mi będzie laptop i jakieś oprogramowanie? Tak. Szereg zajęć prowadzonych jest z użyciem komputerów, w oparciu o narzędzie do statystycznej analizy danych. Niezbędne jest posiadanie oprogramowania MiniTab. 30 dniową wersję testową programu MiniTab można pobrać ze strony producenta: PL/products/minitab/free-trial.aspx 7

8 Informacje o trenerach Jarosław Siarkiewicz Swoje doświadczenie zdobywał między innymi w koncernach ABB i ALSTOM, jako Business Performance Improvement Manager, Six Sigma Champion, Black Belt, Szef Działu Strategii i Systemów Zarządzania, a także Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania. Posiada certyfikat Black Belt. Wdrażał program Six Sigma do doskonalenia procesów biznesowych, rozwijał struktury organizacyjne oraz grupy funkcyjne Czarnych i Zielonych Pasów. Auditor systemów zarządzania: jakością (cert. DGQ&PCBC), środowiskowego, (cert. DGQ&PCBC), bezpieczeństwa i higieny pracy (cert. BSI&CIOP), Menadżer i Auditor Jakości EOQ (European Organization for Quality). Konsultant projektowania, wdrażania i rozwoju systemów zarządzania w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Przez 10 lat współpracował z Politechnika Wrocławską jako trener i wykładowca w ramach programów strukturalnych EFS oraz Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością. Autor kilkunastu publikacji nt. organizacji i zarządzania. Obecnie konsultant wiodący w Akademii Białego Kruka. KamiL Torczewski Od 11 lat pracuje z ludźmi początkowo jako trener Six Sigma, następnie konsultant w obszarze doskonalenia procesów, dziś również jako coach. Specjalizuje się w metodach i technikach zespołowego rozwiązywania problemów. Zrealizował blisko 4000 godzin szkoleń i konsultacji, pracując z menedżerami i Zarządami firm różnych branż, w Polsce i za granicą. Autor licznych programów szkoleniowych związanych z rozwiązywaniem problemów, rozwojem osobistym, a także wdrażaniem zmian w firmach. Współtworzył i przewodził wielu inicjatywom, mającym sprzyjać upowszechnianiu dobrych praktyk w biznesie. Absolwent "ISRU Six Sigma Black Belt Programme". Współtwórca, trener i koordynator wrocławskiej Akademii Six Sigma. Wykładowca i koordynator Studium Podyplomowego "Zarządzanie Jakością" prowadzonego na Politechnice Wrocławskiej. Wykładowca studium podyplomowego Lean Manufacturing na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Six Sigma in Logistics (WSB, Wrocław). Partner w programie Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, prowadzonego przez fundację Humanites. Autor ponad 30 publikacji z zakresu Six Sigma i doskonalenia procesów. Prywatnie podróżnik, nie tylko motocyklowy, pasjonat krajów dawnego ZSRR. 8

9 Michał Baranowicz Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz konsultacji w ramach programu Six Sigma. W swojej karierze jako trener, spędził przeszło 2000 godzin na salach szkoleniowych w różnych miejscach w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje zarówno branżę produkcyjną jak i usługową. Jest autorem i trenerem programów szkoleniowych obejmujących zarówno metody statystyczne, jak również podstawowe metody i techniki rozwiązywania problemów. Autor i współautor publikacji oraz wystąpień konferencyjnych dotyczących problematyki Six Sigma. Od roku wykładowca Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością prowadzonego na Politechnice Wrocławskiej. W latach trener i koordynator, utworzonej przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Akademii Six Sigma. W Akademii Białego Kruka odpowiada za zarządzanie portfelem projektów: zarówno produktów szkoleniowych jak i wewnętrznych projektów wpływających na sprzedaż i wizerunek firmy. Prywatnie miłośnik włoskiej piłki nożnej oraz podróżnik bez wyraźnie określonego kierunku wszędzie jest pięknie. Adam Jednoróg Jest członkiem zespołu badawczego Systemów Wytwarzania i Jakości w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Jest wykładowcą i koordynatorem podyplomowego Studium Zarządzania Jakością prowadzonego od przeszło 10 lat na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent "ISRU Six Sigma Black Belt Programme" oraz trener Lean Manufacturing certyfikowany przez Center for Robotics and Manufacturing Systems, University of Kentucky. Posiada certyfikat auditora zewnętrznego, wydany przez TÜV Rheinland. Posiada wieloletnie doświadczenie, a jego dorobek obejmuje szereg przeprowadzonych szkoleń, seminariów i warsztatów, doradztwa przemysłowego, realizacji projektów dydaktycznych, naukowobadawczych oraz przemysłowych z obszaru zarządzania jakością. Prowadził wiele szkoleń i konsultacji dla przedsiębiorstw przemysłowych. Główny obszar zainteresowań zawodowych to praktyczne zastosowanie statystycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów i nadzorowaniu procesów (SPC, DOE, MSA), a także metody Inżynierii Jakości (Robust Design). Autor licznych publikacji z tego zakresu. 9

10 Dawid Bogdański Certyfikowany Six Sigma Black Belt, posiadający szerokie doświadczenie we wdrażaniu projektów usprawnieniowych w obszarach biurowych. Swoje doświadczenie zdobywał w strukturach państwowych jak również w przedsiębiorstwach o charakterze międzynarodowym. Ekspert w dziedzinie outsourcingu wewnętrznego oraz zewnętrznego w obszarach: finansowym oraz IT. Autor QMS (Quality Management System) systemu jakościowego wprowadzonego we wrocławskim centrum informatycznym jednej z wiodących firm IT na świecie. Aktualnie lider zmian w sektorze usługowym. Julita Urbaniuk Psycholog i pedagog. Autorka wielu artykułów z zakresu diagnozy psychologicznej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania personelem, ocen pracowniczych, zarządzania konfliktem oraz technikach uczenia osób dorosłych (szkolenia dla trenerów). Posiada wieloletnie doświadczenie, zdobyte w trakcie realizacji projektów dla przedsiębiorstw różnych branż, a także jednostek administracji publicznej. W 1997 roku ukończyła trzyletnią szkołę psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu a w 2005 WIFI Osterreich, szkołę Trenerów w Wiedniu organizowaną przez Instytut Międzynarodowego Transferu Know-How Federalnej Izby Gospodarczej Austrii. 10

11 Propozycja warunków finansowych Pakiet Platynowy Pakiet Złoty 96 godzin intensywnego szkolenia + + Wsparcie konsultantów przy realizacji pierwszego projektu + + Komplet materiałów szkoleniowych + + Bezpłatny egzamin certyfikacyjny + + Dodatkowe sesje konsultacji po szkoleniu (2 godziny lekcyjne, skype lub telekonferencja) Książka Six Sigma jako trwały element kultury organizacji Cena netto (nie zawiera podatku VAT) zł zł + + W cenie szkolenia zapewniamy: Komplet materiałów szkoleniowych, każdy z uczestników w trakcie trwania kursu otrzymuje obszerny zestaw materiałów szkoleniowych, dedykowany kolejnym etapom metodyki DMAIC. Dodatkowe materiały, użyteczne szablony, prezentacje, dostępne jedynie dla uczestników szkolenia za pośrednictwem witryny internetowej Konsultacje projektów szkoleniowych, w trakcie każdej z sesji, 4 godziny poświęcone są wyłącznie na przeglądy i konsultacje realizowanych projektów. Możliwość udziału w organizowanych przez Akademię Białego Kruka inicjatywach typu non-profit takich jak Otwarte Forum Wymiany Doświadczeń, mających na celu ustawiczne wzmacnianie kompetencji kształconych osób. Egzamin certyfikacyjny połączony z obroną projektów (bezpłatny w terminie do 24 miesięcy od ukończenia szkolenia). 11

12 Zgłoszenie i warunki płatności: Uczestnik zostanie poinformowany, na wskazany przez niego adres lub numer faksu, o zaakceptowaniu uczestnictwa oraz o opłacie za udział w szkoleniu (faktura pro-forma). Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty (najpóźniej 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia) na rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK S.A., nr z dopiskiem: Upgrade GtB, kwiecień Termin wpłaty może być uzależniony od ewentualnych ustaleń indywidualnych z osobami wskazanymi w ofercie do kontaktu z Akademią. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, uczestnik nie otrzymuje zwrotu wpłaconej kwoty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 50% wpłaconej kwoty za udział w szkoleniu. W przypadku odwołania szkolenia przez Akademię, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 100% wpłaconej kwoty za szkolenie, bądź udział w szkoleniu w innym, wyznaczonym przez organizatora terminie. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego (ostatnia strona niniejszej oferty), oraz przesłanie go do Organizatora na adres faksem lub pocztą: Akademia Białego Kruka Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1/125, Wrocław, tel./fax.: (071) Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. 12

13 Skontaktuj się z nami Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. W tym celu prosimy o kontakt: Dorota Leśniak Koordynator ds. Szkoleń tel tel. kom Natalia Daszek Specjalista ds. Szkoleń tel. kom Jest sposób na wszystko! Oferujemy również pełne wsparcie i obsługę procesu wdrożenia programów: Six Sigma/ Lean/ Human Sigma w przedsiębiorstwie. Zachęcamy do lektury naszego bloga na Polecane artykuły: Pytania fundamentalne cz1.: Czym jest program Six Sigma? Pytania fundamentalne cz2.: Co to jest ten Dimejk? Six Sigma w weekend? Certyfikat tanio sprzedam! Szukaj nas na 13

14 Formularz zgłoszeniowy Six Sigma Upgrade GtB XI 2015 I 2016 Informacja o instytucji zgłaszającej Pełna nazwa firmy: Adres: Kod: Miejscowość: Tel.: Fax: NIP: Zgłaszamy udział następujących osób (proszę zaznaczyć X pakiet): Pakiet Imię i nazwisko Stanowisko Platynowy zł + VAT Złoty zł + VAT Kwota netto razem: W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, uczestnik nie otrzymuje zwrotu wpłaconej kwoty za udział w szkoleniu. Upoważniamy Akademię Białego Kruka Sp. z o.o. do jednorazowego wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wszelkie zmiany do warunków zamówienia wymagają pisemnej zgody obu stron. Przesłanie formularza jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Akademię Białego Kruka Sp. z o.o. powyższych danych osobowych. Pieczęć firmy Data i podpis osoby upoważnionej Zgłoszenie prosimy przesłać pocztą, em lub faksem na adres: tel./fax: (71) Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, Wrocław KRS: , Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Kapitał zakładowy zł., NIP: , REGON:

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo

SIX SIGMA GREEN BELT

SIX SIGMA GREEN BELT WROCŁAW, 22 czerwca 2011 Oferta szkolenia SIX SIGMA GREEN BELT wrzesieo 2011-styczeo 2012 Akademia Białego Kruka Sp z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M R O Z W O J U

P R O G R A M R O Z W O J U Strona1 P R O G R A M R O Z W O J U L I D E R Ó W I N N O W A C J I a u t o r s t w a p r o f. M a r i o R a i c h a w L e t i a B u s i n e s s C e n t e r w L e g n i c y L E G N I C A 2 0 1 3 Strona2

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

APMA Advanced Project Management Academy

APMA Advanced Project Management Academy Harvard Business Review Polska rekomenduje Zaawansowany program rozwojowy zarządzania projektami oraz portfelami projektów połączony z najlepszymi praktykami w zakresie rozumienia roli przywództwa, strategii

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo