Opolskie w Unii. Inwestujemy w innowacje. Minister Elżbieta Bieńkowska podsumowuje konkurs o Krajową Rezerwę Wykonania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opolskie w Unii. Inwestujemy w innowacje. Minister Elżbieta Bieńkowska podsumowuje konkurs o Krajową Rezerwę Wykonania"

Transkrypt

1 nr 1(13)2011 In w e s t u j e my w T w o j ą p r z y s z ł o ś ć egzemplarz bezpłatny Opolskie w Unii H Inwestujemy w innowacje Minister Elżbieta Bieńkowska podsumowuje konkurs o Krajową Rezerwę Wykonania Rektor PO prof. Jerzy Skubis przedstawia zmiany zachodzące na uczelni dzięki funduszom unijnym dr Bogdan Tomaszek opowiada, jak Opolski Park NaukowoTechnologiczny sprzyja kreowaniu innowacji

2 Inwestujemy w Twoją przyszłość w numerze: Innowacje wpływają na poziom życia str 3 Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego Innowacje mają różne imiona str 4 Innowacyjne inwestycje w ramach RPO WO Dwie strony medalu str 5 Wpływ rozwoju sektora B+R na innowacyjność przedsiębiorstw Promować współpracę partnerów str 6 Rozmowa z dr Bogdanem Tomaszkiem, prezesem zarządu Opolskiego Parku NaukowoTechnologicznego Warto było grać o tę stawkę str 7 Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego Mapa województwa opolskiego str 89 Przedstawiająca projekty dofinansowane w ramach RPO WO w obszarze innowacji Unowocześnianie technologii drogą do rozwoju. Być zawsze na przedzie str 10 Rozmowa z Bogdanem Pszenicą, właścicielem firmy Narzędziownia Politechnika Opolska bez konkurencji str 11 Rozmowa z prof. dr hab. inż. Jerzym Skubisem, rektorem Politechniki Opolskiej Konkurs o Krajową Rezerwa Wykonania zakończył się triumfem Opolszczyzny str 12 Podsumowanie konkursu MRR o KRW Laureaci wyróżnieni podczas gali Opolskie naj! str 13 Opolskie naj! str 14 Uroczyste podsumowanie sukcesu regionu w konkursie KRW Realizacja umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO str 15 Najważniejsze terminy i obowiązki Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, Opole Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Ostrówek 57, Opole tel. 77/ , 566 fax 77/ nakład: egz. Inwestujemy w Twoją przyszłość! egzemplarz bezpłatny 2

3 Opolskie w Unii Innowacje wpływają na poziom życia Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego W ostatnich latach pozycja Opolszczyzny w sferze innowacyjności zmieniła się m.in. dzięki skutecznemu wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego oraz efektywnemu wykorzystaniu środków europejskich. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) przyznaliśmy na wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu dofinansowania do 651 inwestycji o łącznej wartości 1512 mln zł. Całkowita kwota wsparcia udzielonego w tym obszarze to ponad 610 mln zł, a dzięki zainwestowanym pieniądzom udało się stworzyć ponad 1600 nowych miejsc pracy. Działania RPO WO przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i ograniczenia bezrobocia, co wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Innowacje są dziedziną ulegającą intensywnym przemianom, dlatego też rozpoczęliśmy proces aktualizacji wspomnianej Strategii, aby dostosować ją do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Dokument ten jest swoistym drogowskazem dla przedsiębiorstw chcących wprowadzać nowe rozwiązania, ponieważ określa kierunki rozwoju regionu. Jest ważny również dla sektora okołobiznesowego czy sfery naukowobadawczej. Ciągłego wsparcia wymaga współpraca pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami, gdyż to właśnie zaplecze naukowe jest w stanie zapewnić odpowiednie,,paliwo do szybkiego rozwoju i wprowadzania nowych technologii w sektorze prywatnym. Mało którą firmę z grupy MSP stać na utrzymanie laboratoriów i prowadzenie własnych badań. Stąd konieczność, aby nadal wspomagać rozwój sieci powiązań między biznesem a sferą nauki. Sprawdzonym sposobem współpracy, gwarantującym obustronne korzyści ekonomiczne, jest tworzenie związków kooperacyjnych, które w danym sektorze umiejętnie łączą rywalizację i współpracę choćby w oparciu o wspólne zaplecze naukowo badawcze, szkolenia i doradztwo, wspólną politykę promocji oraz dystrybucji usług i produktów. W najbliższym czasie województwo opolskie w celu systematycznego podnoszenia poziomu innowacyjności będzie się koncentrować na realizacji działań proinnowacyjnych, na przykład poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu. Nie chodzi tu o tworzenie nowych podmiotów, bowiem ich sieć jest wystarczająca, ale o zmiany jakościowe. Myślę o wzmacnianiu potencjału już istniejących instytucji poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje w zakresie wspierania i inkubowania innowacji czy transferu technologii. Niezmiennie ważne jest wspieranie opolskiej nauki, która może podnosić konkurencyjność regionu, szczególnie jeśli ukierunkuje się ją na integrację środowiska, podnoszenie jakości kapitału ludzkiego, odpowiednią promocję własnych dokonań, rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej, unowocześnianie laboratoriów czy włączanie kontaktów z przedsiębiorcami w proces dydaktyczny poprzez praktyki studenckie. Województwo opolskie będzie wzmacniać potencjał już istniejących instytucji otoczenia biznesu poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje w zakresie wspierania i inkubowania innowacji czy transferu technologii W tym obszarze mieszczą się takie zagadnienia, jak inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne, ale również finansowanie przez przedsiębiorstwa staży pracowników naukowych uczelni i jednostek badawczo rozwojowych oraz finansowanie projektów realizowanych przez naukowców i studentów dla przedsiębiorców. Istnieje konieczność ciągłego zwiększania środków na innowacje, przy czym najważniejszym wyzwaniem jest pobudzenie kapitału prywatnego do podejmowania ryzyka w przedsięwzięciach innowacyjnych. Środki publiczne natomiast powinny być ukierunkowane na niwelowanie istniejących jeszcze różnic w rozwoju innowacyjności. Zarówno w obrębie poszczególnych sektorów, jak i rejonów naszego województwa. nr 1(13)

4 Inwestujemy w Twoją przyszłość Innowacje mają różne imiona Innowacyjne inwestycje w ramach RPO WO Krapkowicka Chespa to potentat w produkcji farb dla poligrafii. Żeby podnieść technologiczny standard, firma zakupiła przy udziale Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata wysoce specjalistyczny sprzęt. Młyn laboratoryjny pozwala rozdrabniać cząstki pigmentów w farbach, analizator wielkości cząstek mierzy stopień rozdrobnienia, a spektrometr absorpcji atomowej bada zawartość metali ciężkich. Jest jeszcze urządzenie do pomiaru stopnia połysku i drugie mierzące tzw. poślizg farby. Na innowacje w Chespie wydano dotychczas w ramach RPO WO ponad 2,3 mln zł, z czego ponad 1,3 mln stanowiły fundusze unijne. Takie inwestycje to innowacyjne perełki na mapie innowacji realizowanych przez MSP w regionie. Inwestowanie w innowacje lepiej widać na przykładzie dużych, a przy tym specjalistycznych jednostek, które angażują się w duże przedsięwzięcia badawczo rozwojowe. W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia wdrażane są trzy projekty dofinansowane z RPO WO Każdy dotyczy tworzenia nowoczesnej infrastruktury badawczej, zakupu profesjonalnego sprzętu, wzrostu jakości i innowacyjności prowadzonych badań, przez co placówka chce się jeszcze bardziej zrównać poziomem z podobnymi instytutami w Europie. Na zagadnienie można też spojrzeć w ujęciu globalnym. Około 30% wszystkich projektów innowacyjnych dofinansowanych w ramach RPO WO dotyczy szeroko pojmowanej branży budowlanej, zarówno w sferze produkcji, jak i usług, co świadczy o niezwykłej ekspansji tej gałęzi przemysłu. Potwierdza również opinię, że obok rolnictwa stanowi ona koło napędowe regionalnej gospodarki. Ważnym elementem rozwoju województwa są badania naukowe służące wdrażaniu innowacji i nowoczesnych technologii prowadzone przez uczelnie. W ostatnich latach dzięki funduszom unijnym została znacznie unowocześniona ich infrastruktura naukowobadawcza. Przykładem takich projektów jest modernizacja Instytutu Chemii i budowa Instytutu Biotechnologii na Uniwersytecie Opolskim oraz rozbudowa Wydziału Budownictwa, doposażenie i budowa nowych laboratoriów na Politechnice Opolskiej, a także inwestycje w innych szkołach wyższych w Opolu i Nysie. Łącznie na wsparcie opolskich uczelni podpisano umowy o wartości prawie 150 mln zł. Udanym narzędziem probiznesowym okazała się w opinii przedsiębiorców koncepcja preferencyjnych pożyczek oraz poręczeń kredytowych, które dzięki dotacjom z RPO WO są udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, a także Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. Z ich usług korzystają często mikroprzedsiębiorcy, którzy wprowadzają w swoich firmach innowacyjne rozwiązania. Instytucje te udzieliły dotychczas wsparcia 314 podmiotom na łączną kwotę ponad 51 mln zł. A oto co o innowacjach mówią sami beneficjenci: Kazimierz Kwiecień, prezes zarządu Kędzierzyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych KPRI : Zainwestowaliśmy w ciężki sprzęt do prac ziemnych koparkę gąsienicową oraz koparkę i ładowarkę kołową. Dokonaliśmy tym samym znacznego postępu technologicznego, weszliśmy na wyższy poziom rozwoju. Zdecydowanie powiększył się zakres świadczonych przez nas usług. Przedtem musieliśmy podobne maszyny wypożyczać lub podnajmować, co prowadziło nieraz do rezygnacji z atrakcyjnych zleceń. Maciej Maćkowski ze Stolarstwa i Galanterii Drzewnej w Nysie: Gdyby nie dofinansowanie unijne, nigdy nie byłoby mnie stać na kupno urządzenia zwanego centrum CNC. Maszyna wykonuje wiele czynności, zastępując kilka innych urządzeń. Można przy jej pomocy wykonać właściwie wszystkie elementy z drewna, a nawet plastiku. Wycinać i produkować skomplikowane wzory i kształty. Wyroby są idealne zarówno pod względem kształtu jak i wymiarów. Dzięki pełnej komputeryzacji system sam wylicza skomplikowane dane. Skraca się dzięki temu zdecydowanie proces produkcji. Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, rektor Politechniki Opolskiej: Dzięki nieprawdopodobnemu wręcz rozwojowi uczelni, coraz częściej przyjeżdża do nas studiować młodzież z Górnego i Dolnego Śląska, mimo że na miejscu też mają politechniki. Zajmujemy dobre miejsca w rankingach. Zyskujemy coraz lepszą opinię wśród słuchaczy i pracodawców. 4

5 Opolskie w Unii Dwie strony medalu Wpływ rozwoju sektora B+R na innowacyjność przedsiębiorstw Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w KędzierzynieKoźlu chętnie sięga po dofinansowanie realizowanych projektów ze środków unijnych. Dwanaście zakładów badawczych zajmuje się m.in. zagospodarowaniem surowców odpadowych, procesami chemicznymi w oparciu o surowce odnawialne, rozwojem technologii wytwarzania żywic i tworzyw sztucznych, nowoczesnymi środkami gaśniczymi i środkami dla ratownictwa chemicznoekologicznego. Wymaga to licznych inwestycji w infrastrukturę, a przede wszystkim zakupu nowoczesnej aparatury badawczej. Wysokie koszty takich przedsięwzięć stanowią główną barierę ich realizacji. W takiej sytuacji fundusze unijne to często jedyna szansa na sfinalizowanie projektów. Obecnie w ICSO realizowane są trzy projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Każdy dotyczy tworzenia nowoczesnej infrastruktury badawczej, zakupu profesjonalnego sprzętu, wzrostu jakości i innowacyjności prowadzonych badań, przez co placówka jeszcze bardziej zrównuje się poziomem z podobnymi instytutami w Europie. Dyrektor Krueger dodaje, że droga od opracowania technologii do wdrożenia jej na skalę przemysłową jest długa i często wyboista. Ciągle zbyt mało inwestorów chce ryzykować pieniądze w celu przetestowania innowacji przed wprowadzeniem jej do produkcji, a ten etap jest zawsze konieczny. Jeśli opracowanie nowej technologii kosztuje symboliczną złotówkę, to na instalację pilotażową trzeba wydać 10 zł, a na przemysłową 100 zł. W praktyce kwoty te idą w miliony złotych. Na rynku powstają np. spore zapasy gliceryny, która jest produktem ubocznym przy wytwarzaniu z oleju rzepakowego biokomponentów do paliw. W ISCO Blachownia opracowano technologię wykorzystania gliceryny do produkcji żywic epoksydowych oraz drugą, umożliwiającą, poprzez proces uwodornienia, uzyskanie glikolu propylenowego, którego używa się w spryskiwaczach szyb samochodowych. Wiemy, że byłby to dobry interes, ale sami nie możemy go zrobić komentuje dyrektor Andrzej Krueger. Zwiększanie przez państwo nakładów na rozwój nauki niewiele zmieni, jeśli nie pójdą za tym działania na rzecz przekuwania wynalazków w biznes. Łączna wartość projektów realizowanych przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej wynosi ponad 5 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO WO prawie 2 mln zł. Zarabiamy na tym, co jest stosowane w wielu produktach, choć laik nie kojarzy tego z naszą działalnością mówi dr Andrzej Krueger, dyrektor ICSO Blachownia. Bo cóż takiego jest np. w białym proszku, który po stopieniu staje się bezbarwną cieczą? Gdzie tu przedsięwzięcie biznesowe? A jednak sporo na nim zarobiliśmy, gdyż po przetworzeniu znakomicie sprawdza się w produkcji, np. wystawowych szyb czy płyt kompaktowych. nr 1(13)

6 Inwestujemy w Twoją przyszłość Promować współpracę partnerów Rozmowa z dr Bogdanem Tomaszkiem, prezesem zarządu Opolskiego Parku NaukowoTechnologicznego Czym zajmuje się kierowana przez pana jednostka? Naszą misją i głównym przesłaniem jest tworzenie środowiska dla innowacji w województwie opolskim. Staramy się być pomostem pomiędzy nauką i biznesem, ale w nieco innej optyce. Zazwyczaj to naukowcy coś wymyślają i konstruują, a potem często się okazuje, że na nowe rozwiązania nie znajdują kupca i interesujące nieraz projekty lądują na półkach. Od pomysłu do jego wdrożenia droga jest bardzo daleka i kosztowna, ponieważ biznes nie lokuje kapitału w ciemno. Przedsiębiorcy chcą mieć pewność, że innowacja im się opłaci, a najlepszy nawet naukowiec nie może przecież tego zagwarantować. Postanowiliśmy więc odwrócić kierunek inspiracji. Niech biznesmeni mówią, czego oczekują i angażują do swoich pomysłów uczelnie wyższe oraz naukowców. Jak się wywołuje takie inspiracje? Przez kojarzenie środowisk. Statystyki mówią, że na 100 ludzi 6 jest innowacyjnych, a wśród nich 10% zrobi dobry biznes, jeśli ktoś pod względem naukowym rozpracuje ich oczekiwania. Na Opolszczyźnie mamy 96 tys. przedsiębiorstw. Gdyby potraktować ten potencjał statystycznie według powyższej zależności, doszlibyśmy do bardzo optymistycznych wniosków. Nie chcemy jednak uszczęśliwiać na siłę wszystkich. Założyliśmy sobie, że dotrzemy do tysiąca osób pozytywnie nastawionych do zmian, które są zainteresowane zmianami, mają pieniądze i chcą wdrażać innowacje. Realizujemy więc projekty, które nazywamy promocją współpracy. Organizujemy spotkania korporacyjne albo klastrowe. Wciągnęliśmy już w ten rodzaj komunikacji kilkaset przedsiębiorstw. Co z tego wyjdzie, czas pokaże, gdyż w biznesie nic się nie robi bez odpowiedniego przygotowania. Najważniejsze, żeby między ludźmi zaiskrzyło, bo to jest dobry początek do wszelkiego rodzaju inicjatyw. W mikroskali mamy już zresztą pierwsze efekty np. w niezwykle silnej na Opolszczyźnie branży drzewiarskiej. Zorganizowaliśmy dla grupy przedsiębiorców wyjazd do Niemiec, gdzie podpatrzyli technologię termowania drewna, czyli obróbki w temperaturze 200 st. C. Już w drodze powrotnej dogadali się, że przygotowują projekt o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu maszyny za 700 tys. zł. Łatwiej otrzymać wsparcie, kiedy wykaże się powiązanie korporacyjne. Jeden z nich złożył wniosek, pozostali mają gwarancję preferencyjnej ceny przy korzystaniu z innowacyjnej technologii. Zainspirowaliśmy powstanie klastra budowlanego, który przygotowuje projekt pn. Opolski dom. Będziemy w nim mieli całą serię innowacji, od energooszczędnych materiałów po zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Chodzi o to, żeby taki dom był tani jako inwestycja i niedrogi w utrzymaniu, a to jest wręcz model wszelkich innowacyjnych rozwiązań produkować taniej, a przy tym lepiej. Do innowacyjnych należy też wasz pomysł, aby zagospodarować Odrę i wykorzystać ją jako arterię komunikacyjną? Uczestniczyliśmy w powstaniu Śląskiego Klastra Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry. Skupia on kilkanaście firm, które naprawdę nie mają skłonności do fantazjowania, lecz upatrują w rzece oraz w Kanale Gliwickim ogromny biznes. Gdy np. w Elektrowni Opole powstaną kolejne dwa bloki energetyczne, to trzeba będzie dostarczać z kopalń dwa razy tyle węgla co obecnie. Proszę pamiętać, że na jednej barce mieści się zawartość aż 67 tirów, a transportem rzecznym mogą być zainteresowane np. kędzierzyńskie Zakłady Azotowe czy koksownicze w Zdzieszowicach i wiele innych. 6

7 Opolskie w Unii Warto było grać o tę stawkę Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Środkom europejskim zawdzięczamy zainicjowanie trwałych zmian w kraju nie tylko przez realizację projektów beneficjentów. Nastąpiły nieodwracalne procesy podnoszenia poziomu administracji samorządowej, wykształcono tysiące ludzi przygotowujących wnioski. Osoby te nie znikną z naszego życia, gdy nie będzie już programów operacyjnych, ale będą nadal pracować dla wspólnego dobra. Staliśmy się krajem, który pokazywany jest w Unii Europejskiej jako wzór wykorzystywania unijnych funduszy. Polska zmienia się w oczach głównie dzięki temu, co robią samorządy regionalne od transportu, poprzez kulturę, naukę i służbę zdrowia, na wsparciu przedsiębiorców kończąc. Pamiętam, jak jeździłam po Polsce i grzmiałam na samorządowców, żeby przyspieszali wdrażanie programów operacyjnych, bo możemy później nie zdążyć z rozliczaniem pieniędzy. Opolski Samorząd Wojewódzki jako pierwszy zabrał się wtedy do pracy. Teraz zajmuje pierwsze miejsce w faktycznym pozyskaniu zapisanych na papierze pieniędzy. Środki pochodzące z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania miały w założeniu pełnić funkcję motywatora dla regionów, między którymi występowały spore różnice w tempie wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych. Teraz, z perspektywy czasu, mogę śmiało powiedzieć, że plan powiódł się w stu procentach. Pragnę przypomnieć, że wszystkie województwa spełniły kryterium dopuszczające do podziału środków, czyli na koniec zeszłego roku zawnioskowały do Komisji Europejskiej o refundację co najmniej 20 proc. puli przyznanej im na lata Kiedy zbieraliśmy dane do rankingu, średni poziom certyfikacji wyniósł już ponad 26 proc., a rok wcześniej było to średnio 4,3 proc. Widać zatem, że m. in. dzięki zachęcie z Krajowej Rezerwy Wykonania województwa bardzo sprawnie i szybko wdrażają swoje programy. Wygrali wszyscy. Liderem rankingu jest województwo opolskie, które niemal przez cały czas było w czołówce. Świadczyło to o dużej determinacji ze strony samorządu by wygrać. Jest to zrozumiałe, ponieważ premia za uzyska nie pierwszego miejsca (54 mln euro) będzie stanowiła istotny zastrzyk dla puli zasadniczej, która przypadła w udziale opolskiemu RPO. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów we wdrażaniu, zwłaszcza zaś tego, aby dofinansowane projekty przyczyniły się do długofalowego rozwoju regionu. Z satysfakcją muszę stwierdzić, że sukces polskiego eksperymentu z KRW zyskał duże uznanie w oczach Komisji Europejskiej. Jest to o tyle ważne, że wszystko wskazuje na to, iż w latach będziemy mieli do czynienia z szerszym stosowaniem mechanizmów warunkowości, które mają być elementem wzmacniającym efektywność i skuteczność polityk UE. Popieramy takie rozwiązanie. Chcemy jednak, by było to warunkowanie pozytywne, w postaci zachęt, także finansowych a nie tylko sankcji i kar powiązanych z polityką makroekonomiczną. Nasz pomysł na konkurs z KRW pokazał, że takie podejście jest skuteczne i dał nam cenny argument w dyskusji nad przyszłymi zasadami dofinansowywania projektów z funduszy europejskich. Samorząd Województwa Opolskiego od początku był zdeterminowany i walczył o zwycięstwo nr 1(13)

8 Inwestujemy w Twoją przyszłość Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Namysłó Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Poddziałanie Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw 9 Brzeg Poddziałanie Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach 21 8 Nysa 6 Prudnik Politechnika Opolska realizuje w ramach RPO WO aż 12 projektów innowacyjnych i badawczorozwojowych na łączną kwotę prawie 12 mln zł, w tym dofinansowanie EFRR wynosi niemal 10 mln zł. Dzięki tym inwestycjom uczelnia rozbuduje i wyposaży laboratoria m.in. diagnostyki napięć udarowych, optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych, diagnostyki infradźwięków, laboratorium szybkiego prototypowania, laboratorium materiałów budowlanych oraz laboratorium CAD/CAM przystosowane do innowacyjnych procesów technologicznych obróbki skrawaniem. Inwestycje te zwiększą konkurencyjność PO w obszarze badań i rozwoju oraz pozwolą na stworzenie atrakcyjnej bazy innowacji i współpracy dla przedsiębiorstw w regionie. 9 1 Beneficjenci spoza województwa Głub 8

9 Opolskie w Unii w 7 Kluczbork 11 Olesno 27 Opole Powiat Opolski Krapkowice 12 Strzelce Opolskie Firma DEMPOLECO z Opola w ramach wartego ponad 9,5 mln zł projektu, stworzyła kompletny Zakład Produkcji Koagulantów Glinowych wraz z instalacją technologiczną do produkcji koagulantów i niezbędnym wyposażeniem laboratorium B+R, stanowiącym zaplecze procesu produkcji. Inwestycja przyniesie niebagatelne korzyści w obszarze poprawy stanu środowiska naturalnego i ochrony przyrody, gdyż dzięki innowacyjnym koagulantom można znacznie poprawić jakość oczyszczanych ścieków przemysłowych KędzierzynKoźle czyce Firma MagicPrint z Brzegu specjalizuje się w drukowaniu billboardów, banerów, reklam na autobusy, tramwaje i samochody. Dzięki nowoczesnej maszynie, zakupionej za ponad 308 tys. zł dzięki dotacji z RPO WO , może przyjąć zlecenie na wykonanie materiałów dowolnego formatu. Jedynym ograniczeniem wyprodukowania kreatywu w jednym kawałku jest rozmiar stołu montażowego. Największy z dotychczasowych projektów liczył 300 metrów kwadratowych. nr 1(13)

10 Inwestujemy w Twoją przyszłość Unowocześnianie technologii drogą do rozwoju Być zawsze na przedzie Bogdan Pszenica, właściciel firmy Narzędziownia z Praszki należy do liderów w wykorzystaniu funduszy europejskich. Bez wahania sięgnął najpierw po środki przedakcesyjne. Od samego początku wiedzieliśmy, że jest to dla nas duża szansa szybkiego rozwoju i dlatego kilkukrotnie składaliśmy wnioski. Za każdym razem rozpatrzono je pozytywnie. Korzystaliśmy z usług firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w wypełnianiu dokumentów mówi Bogdan Pszenica. Dzięki takiej możliwości o wiele łatwiej było nam się rozwijać. Bez tych środków wszystko działoby się wolniej. Nie zrezygnowalibyśmy z naszych planów, ale na pewno ich realizacja byłaby przesunięta w czasie. Dodatkowym utrudnieniem jest trwający na rynku kryzys. Dotacja zmobilizowała nas do natychmiastowych działań, co ma też bezpośrednie przełożenie na rozwój firmy i wzrost jej pozycji na rynku. Dziś Narzędziownia to nowoczesny park maszynowy, zatrudniający około 50 osób. Gdy powstała w 1997 roku, miała zaledwie dwóch pracowników. Przez 20 lat jej właściciel zdobywał doświadczenie w różnych przedsiębiorstwach. Szczególnie ważny był czteroletni kontrakt szkolenioworoboczy w Niemczech. Czas ten zaowocował licznymi kontaktami, przekuciem wiedzy na praktykę oraz poznaniem tajników dyktujących prawa wolnego rynku. Firma co roku inwestuje w dalszy rozwój, dysponując najnowocześniejszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych. Rok 2005 należał do przełomowych, ponieważ to właśnie wtedy Narzędziownia kupiła maszynę numerycznie sterowaną: pionowe centrum obróbkowe DMC 100V/s2. Kolejnym nabytkiem była maszyna pomiarowa służąca do kontroli jakości oraz wycinania drutem. Przedsięwzięcie Wdrożenie innowacyjnej technologii elektrodrążenia z systemem pomiarowym kosztowało 530 tys. zł, z czego 50 % to dotacja unijna. Kolejną inwestycję firma zrealizowała dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Centrum frezarskie HSC 105V to specjalistyczna maszyna wykorzystywana do obróbki elementów wielkogabarytowych, czyli form odlewniczych wyjaśnia właściciel firmy. Cechuje się wysoką precyzją, dynamiką i dokładnością obróbki. Jej atutem jest większy załadunek stołu obróbczego oraz większa przestrzeń robocza i wysoka jakość obrabianych powierzchni. Nowoczesne oprogramowanie zdecydowanie skraca czas produkcji, co ma swój konkretny wymiar ekonomiczny, poprawiając przy okazji jakość usług. Najważniejszą cechą tego projektu było zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie rozwiązań opracowanych dzięki współpracy z Politechniką Opolską. Realizacja projektu miała za zadanie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów zarówno w regionie, jak i kraju. Kooperacja z uczelnią przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Zaowocowała udowodnieniem innowacyjności zastosowanej technologii. Opiniowanie ułatwiały najnowocześniejsze urządzenia w Polsce, które wchodzą w skład parku maszynowego Narzędziowni. Głównymi odbiorcami wyrobów są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją komponentów wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej oraz przemyśle meblowym zarówno w Polsce, Niemczech jak i Szwajcarii. Nowoczesna maszyna zakupiona dzięki dotacji z RPO WO

11 Opolskie w Unii Politechnika Opolska bez konkurencji Rozmowa z prof. dr hab. inż. Jerzym Skubisem, rektorem Politechniki Opolskiej Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił dwa nabory wniosków w ramach Priorytetu 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, poddziałanie Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw. W obydwu naborach Politechnika Opolska była bezkonkurencyjna. Podpisaliście umowy na realizację 11 projektów o łącznej wartości ponad 12 mln zł Jak się to robi? W mojej drugiej czyli obecnej kadencji rektorskiej, utworzyłem stanowisko prorektora do spraw inwestycji i rozwoju. Piastuje je dr Anna Król, wokół której powstał pięcioosobowy zespół znakomitych specjalistów. Komórka ta monitoruje możliwości sięgania po fundusze unijne i analizuje nasze szanse, żeby się daremnie nie napracować, gdyż samo przeniesienie na papier dobrego projektu trwa dwa, a czasem trzy miesiące. Techniki pisania wniosków można się dość szybko nauczyć. Najistotniejszy jest jednak wybór obszarów, w których uczelnia będzie aplikować o przyznanie środków unijnych. Trzeba brać pod uwagę wiele czynników, m.in. celowość przedsięwzięcia i źródła finansowe własnego udziału. W pierwszym naborze 2 zakwalifikowane projekty, opracowane przez Instytut Elektroenergetyki, dotyczyły utworzenia nowoczesnych laboratoriów zajmujących się specjalistycznymi badaniami w zakresie diagnostyki napięć udarowych, diagnostyki spektrofotometrii i diagnostyki infradźwięków. Natomiast projekt przygotowany przez Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej wiązał się z zakupem sprzętu do badań w zakresie nowoczesnej eksploatacji, diagnostyki, monitoringu i serwisu łożysk tocznych w napędach elektrycznych. Dzięki funduszom unijnym Politechnika Opolska zyskuje nową infrastrukturę naukowobadawczą, zapewniającą wyższą jakość kształcenia i Logistyki. Projekty dotyczyły modernizacji istniejących laboratoriów, zakupu specjalistycznego sprzętu i utworzenia nowych laboratoriów, zajmujących się m.in. eksploatacją, diagnostyką, monitoringiem i serwisem łożysk tocznych w napędach elektrycznych; optymalizacją pracy oraz rozbudową elektroenergetycznych sieci rozdzielczych; innowacyjnymi procesami technologicznych obróbki skrawaniem; szybkim prototypowaniem materiałów budowlanych oraz technologiami IT, wspierającymi rozwój badań naukowych. Osiem projektów uzyskało pozytywną pod względem formalnym i merytorycznym ocenę i decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zostały skierowane do realizacji, co sukcesywnie wykonujemy. Dzięki funduszom unijnym Politechnika Opolska zyskuje nową infrastrukturę naukowobadawczą, zapewniającą wyższą jakość kształcenia. Poprzez inwestowanie w innowacyjne laboratoria podnosimy poziom współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz w Europie, a także jakość usług świadczonych dla przedsiębiorstw i przemysłu w regionie. W drugim naborze byliście jeszcze bardziej skuteczni. Zadziałał być może efekt pierwszego sukcesu, bo wydziały PO przygotowały tym razem aż 13 projektów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 5 wniosków, Wydział Mechaniczny 6 oraz po jednym Wydział Budownictwa i Wydział Inżynierii Produkcji Nowy Kampus Politechniki Opolskiej nr 1(13)

12 Inwestujemy w Twoją przyszłość Konkurs o Krajową Rezerwę Wykonania zakończył się triumfem Opolszczyzny podsumowanie konkursu o KRW Gdy w 2009 r. zrodziła się idea konkursu o Krajową Rezerwę Wykonania, postawiliśmy sobie za cel zwycięstwo, gdyż pozyskanie środków z KRW było jedynym sposobem zwiększenia, i to znacznego, alokowanych dla Opolszczyzny funduszy unijnych mówi Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Trzeba przypomnieć, że początkowo Bruksela nie była zachwycona pomysłem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, aby użyć w Polsce marchewki do mobilizacji beneficjentów. Z punktu widzenia całej Unii metoda kija jest bowiem bardziej preferowana, jako że nieskonsumowane w bieżącym budżecie pieniądze musiałaby wrócić do unijnej kasy. Po dłuższych deliberacjach pani Bieńkowska przeforsowała koncepcję uruchomienia nagród z KRW. Jeszcze półtora roku temu nie wszystkie województwa miały szansę przekroczyć regulaminowy próg 20% rozliczonych w stosunku do alokacji projektów, co uprawniało do partycypowania w podziale Krajowej Rezerwy Wykonania. Konkurs okazał się jednak mobilizujący i nawet odstające od reszty kraju województwa załapały się na nagrody. Na Opolszczyznę trafi ponad 64 mln euro do RPO WO i ponad 52 mln euro w ramach regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w sumie niemal 117 mln euro. Minister Elżbieta Bieńkowska przekazuje marszałkowi Józefowi Sebeście czek na kwotę nagrody KRW w ramach RPO WO Konferencja prasowa minister Elżbiety Bieńkowskiej i marszałka Józefa Sebesty, 25 lutego 2011 r. Prawie 27 mln euro zostanie przeznaczone na transport, w tym ponad 6 mln na budowę nowego mostu między Ciskiem a Bierawą. Istniejąca budowla została tak zniszczona przez powodzie, że kolejnego kataklizmu z pewnością nie przetrzyma. 24 mln euro zasilą projekty mające na celu wzmocnienie gospodarczej atrakcyjności regionu, a ponad 4 mln trafią na rozwój społeczeństwa informacyjnego. 6,5 mln euro Zarząd Województwa przeznaczy na wsparcie ochrony środowiska w zakresie wykorzystania energii słonecznej i geotermicznej oraz biomasy. 2 mln euro trafią do Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego. Po przemianach ustrojowych niemal całkowicie rozłożyło się w Polsce szkolnictwo zawodowe, a teraz mamy czas rosnącego zapotrzebowania na fachowców, więc tego typu placówki wymagają znacznego doinwestowania komentuje marszałek Józef Sebesta. Przed nami wiele wyzwań, zawiązanych z przyjęciem nowej europejskiej strategii rozwojowej Europa To jej priorytety: inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu, będzie wyznaczał nam kierunki inwestycyjne. Dodatkowe środki KRW to kolejna dobrze wykorzystana przez nas szansa, aby szybciej i skuteczniej niwelować bariery konkurencyjne i rozwojowe w regionie.

13 Opolskie w Unii Laureaci wyróżnieni podczas gali Opolskie naj...! Lista wyróżnionych beneficjentów w ramach RPO WO Lp. kategoria 1. Miasto Opole nych projektów rekreacyjnosportowa Najlepiej oceniony Lokalny Program Rewitalizacji Politechnika Opolska Uniwersytet Opolski Gmina Kluczbork Gmina Prudnik 6. oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu 7. Najsprawniej rozliczony projekt we STRYI Adrian Bieniek cach Gm. Strzeleczki w Opolu 15 realizowanych projektów Opolskiego WOJEWÓDZKI KAMPUS SPORTOWOREKREACYJNY "STOBRAWA" Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Prudnika Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu rowanych obecnie na rynku polskim ekologicznych technologicznych opracowanych przez sektor badawczo rozwojowy 8. zakupiony przez mikroprzed Najciekawsza inwestycja wyturystyczne 9. województwa Produkcyjno Handlowo Jacek Dziewit Stowarzyszenie Delta skiego w Krasiejowie 10. Najaktywniejszy mikroprzed Kluczbork Zakład Stolarski Jana Bardosza zatrudnia ok. 20 wyspecjalizowanych fachowców, a jego marka rozpoznawalna jest nie tylko w Polsce. Również w Niemczech, Wielkiej Brytanii, leży do najnowocześniejszych w branży stolarskiej na Opolszczyźnie. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technolo dukcji nieoferowane dotąd na polskim rynku wyroby. Nowa linia technologiczna polskiej produkcji zastąpiła wcześniejszą, wszystkim na tym, aby posiadała jak najwięcej nowoczesnych rozwiązań i charakteryzowała się oszczędnością energii. nr 1(13)

14 Inwestujemy w Twoją przyszłość Opolskie naj! uroczyste podsumowanie sukcesu regionu w konkursie KRW 25 lutego 2011 r. podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs o Krajową Rezerwę Wykonania, która miała miejsce w Filharmonii Opolskiej, prawie 500 samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli regionalnych instytucji uczciło zwycięstwo regionu w konkursie. W gali wzięła udział minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Na konferencji prasowej pani minister podkreślała, że Opolszczyzna od samego początku wiodła prym wśród wszystkich województw starających się o pozyskanie dodatkowych pieniędzy. Liczono, że połowa z nich osiągnie zakładane minimum, gdy tymczasem rywalizacja była tak zacięta, że wszystkie przekroczyły wymagany próg. Na początku lutego główny organ zajmujący się kontrolą wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, zatwierdził podział środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Województwo Opolskie zajęło pierwsze miejsce pod względem najsprawniej wydatkowanych dotacji unijnych pozyskiwanych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nagrodą było 64 mln euro. W kategorii Laureaci nagrody specjalnej Marszałka Województwa Opolskiego z minister Elżbietą Bieńkowską m.in. Ryszard Zembaczyński, prezydent Opola, który odebrał statuetkę za najwyższą wartość umowy. Remont wiaduktu żelbetonowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu wraz z przebudową układu komunikacyjnego kosztował 63,5 mln zł, z czego 35,9 mln zł pochodziło ze RPO WO Prorektor Marek Tukiendorf z Politechniki Opolskiej odebrał laur za największą ilość zrealizowanych projektów, gdyż uczelnia wdrożyła ich aż 15. Rektor Uniwersytetu Krystyna Czaja otrzymała podziękowania za projekt przebudowy Instytutu Chemii. Marszałek Józef Sebesta regionów wykorzystujących fundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opolskie uplasowało się na trzecim miejscu. W czasie spotkania odbywającego się pod hasłem Opolskie naj podziękowania otrzymali beneficjenci korzystający ze środków unijnych. Wśród laureatów był 14 Dyrektor DPO UMWO Karina Bedrunka i dyrektor WUP Jacek Suski

15 Opolskie w Unii Realizacja umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO najważniejsze terminy i obowiązki Realizacja umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO najważniejsze terminy i obowiązki Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to z jednej strony dobre zakończenie ważnego i trudnego etapu ubiegania się o dofinansowanie unijne, z drugiej początek nowych obowiązków i kluczowy dla projektu okres realizacji zaplanowanej inwestycji. Do przygotowania i sprawnej realizacji tego etapu niezbędna jest bieżąca współpraca z instytucją rozliczającą projekt oraz przestrzeganie terminów wynikających z dokumentów, w szczególności Vademecum dla beneficjentów RPO WO , T. III. Warto zwrócić szczególną uwagę na kilka ważnych i terminowych obowiązków beneficjentów, którzy właśnie podpisali umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata m.in.: W sprawnej realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach programu, oprócz Vademecum dla beneficjentów RPO WO , T. III, przydatna będzie również publikacja Instytucji Zarządzającej programem pt.: Fundusze europejskie mity i rzeczywistość. Praktyczny podręcznik dla beneficjentów RPO WO dni od podpisania umowy 30 dni od podpisania umowy do 7 dni od wyboru wykonawcy/dostawcy do 7 dni po podpisaniu umowy z wykonawcą lub dostawcą do 7 dni raz na 3 miesiące do 30 dni od dnia otrzymania zaliczki do 31 grudnia każdego roku nie później niż 30 dni przed zakończeniem finansowym realizacji projektu do 25 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu przez 10 lat od dnia zawarcia umowy, ale nie krócej niż do 31 grudnia 2020 r. beneficjent musi wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość dofinansowania. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek sektora publicznego beneficjent powinien zawiadomić pisemnie o wszystkich realizowanych w dniu podpisania umowy projektach, finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej oraz o podpisaniu każdej nowej umowy dotyczącej wszystkich innych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, funduszu Spójności lub innych funduszy Unii Europejskiej beneficjent powinien przekazać zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty beneficjent powinien przekazać podpisaną umowę beneficjent ma obowiązek poinformować o wynikach kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach realizacji projektu przez uprawnione instytucje beneficjent powinien do wiadomości Instytucji Zarządzającej (IZ) lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) wszelkie zmiany terminów w harmonogramie rzeczowo finansowym beneficjent powinien składać wniosek o płatność, niezależnie od tego czy ponosi jakiekolwiek wydatki beneficjent powinien złożyć wniosek rozliczający tę zaliczkę beneficjent musi złożyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (przez cały okres obowiązywania umowy) beneficjent powinien zgłosić w formie pisemnej wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu. Jeżeli umowę o dofinansowanie podpisano po zakończeniu projektu, zmiany zgłasza się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej podpisania beneficjent powinien złożyć wniosek o płatność końcową beneficjent musi przechowywać dokumenty dotyczące pomocy publicznej nr 1(13)

16 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich ul. Barlickiego 17, Opole, tel Fotorelacja z Gali podsumowującej konkurs o KRW w województwie opolskim. Filharmonia Opolska, 25 lutego 2011 r. Projekt współfnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata oraz środków budżetu województwa opolskiego

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje?

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Co przyniesie 2009 r. dla wnioskodawców starających się o dotacje z UE? Czy możemy liczyć na

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców. 1. Kto może otrzymać dofinansowanie? Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o Wałbrzych, 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo