ISSN POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY PTS. Bibliograficzna. Informacja Bieżąca nr 67 lipiec wrzesień 2014 poz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1505-0742 POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY PTS. Bibliograficzna. Informacja Bieżąca nr 67 lipiec wrzesień 2014 poz."

Transkrypt

1 ISSN POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY PTS Bibliograficzna Informacja Bieżąca nr 67 lipiec wrzesień 2014 poz BROCKI Marcin.- Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej: problemy, dylematy, kontrowersje.- Kraków: Wyd. Uniw. Jagiell., s.; 21 cm.- (Anthropos). ISBN Sprzedaż: Wyd. UJ, dystryb.: Kraków, ul. Wrocławska 53; tel./faks (12) ; BUDAKOWSKA Elżbieta.- Etnicidade Polonesa no Brasil à luz de pesquisas sociológicas = (Etniczność polska w Brazylii w świetle badań socjologicznych)/ [trad. Bożenna Papis].- Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego; Inst. Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniw. Warsz., s.: il.; 24 cm.- (Biblioteka Iberyjska/ pod red. Jerzego Mazurka). ISBN ISBN Sprzedaż: zam.: tel. (22) w. 106 lub w zakładce: sklep. Zawiera także: wstęp oraz spis treści w j. pol. i portug CIEŚLIŃSKA Barbara.- Emigracje bliskie i dalekie: studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego.- Białystok: Wyd. Uniw. w Białymstoku, s.; 24 cm. ISBN Sprzedaż: Wyd. Uniw. w Białymstoku, Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14; (85) ; FATYGA Barbara, DUDKIEWICZ Magdalena, TOMANEK Paweł, MICHALSKI Ryszard. Kultura pod pochmurnym niebem: dynamiczna

2 diagnoza stanu kultury województwa warmińsko-mazurskiego: raport [2012] i rekomendacje praktyczne/ [wstęp Marcin Kapłon]. Olsztyn: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, s.; 18x24 cm. ISBN Sprzedaż: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Olsztyn, ul. Parkowa 1; tel. (89) ; Zawiera także: W uzupełnieniu: BENDYK Edwin: Adaptacja, konserwacja czy kolonizacja?: wyzwanie podwójnej peryferyjności; KRAJEWSKI Marek: Co dalej? : propozycje dalszych badań nad kulturą Warmii i Mazur FRĄTCZAK-MÜLLER Joanna.- Rodzina, potrzeby, polityka społeczna.- Warszawa: Elipsa, , [2] s.; 24 cm. ISBN Sprzedaż: Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, ul. Inflancka 15/198; tel./faks (22) , ; FRYSZTACKI Krzysztof, NÓŻKA Marcjanna, SMAGACZ- POZIEMSKA Marta.- Dzieci ulicy: studium szczególnego problemu miejskiego.- Kraków: Wyd. Uniw. Jagiell., s.; 24 cm. ISBN Sprzedaż: zob. poz GENDER approach in social research/ ed. Ewa Malinowska.- Łódź : Wyd. Uniw. Łódz., , [2] s.; 24 cm.- (Acta Universitatis Lodziensis, ISSN X. Folia Sociologica; 43). Sprzedaż: Wyd. Uniw. Łódz., Łódź, Lindleya 8; tel. (42) , faks (42) ; Zawiera: ENDEPOHLS-ULPE Martina: Gender stereotypes and their gender-specific impact on academic achievement; RUTHSATZ Vera, NEUBURGER Sarah, QUAISER-POHL Claudia: The social relevance and the socio-cultural origins of gender differences in spatial abilities; FONTANINI Christine, STEFANOVIC Bilijana: The development of toys and video games with animals: which consequences and signification?; BUJAŁA Anna: Gender differences in Internet usage; PAPRZYCKA Emilia: Single men typological approach from the perspective of sociocultural gender; DZWONKOWSKA-GODULA Krystyna, GARNCAREK Emilia: Family and work, family or work the dilemma of young educated Poles; OSTROWSKA Antonina: Gender and social determinants of health; MALINOWSKA E.: The androgynization of the city of women and its region. Book review: MICHAŁOWSKA Joanna: Emanations of the body or whatever we get. [Kulturowe emanacje ciała/ Monika Banaś, Katarzyna Warmińska (red.).- Kraków: Wyd. Uniw. Jagiell., 2011] HAJDUK Edward.- Czy można pomagać skutecznie?- Poznań: Wyd. Wyż. Szk. Bezpieczeństwa, s.; 24 cm. ISBN Sprzedaż: Wyd. Wyż. Szk. Bezpieczeństwa, Poznań, ul. Wyspiańskiego 16/6; tel. (61) ; 2

3 4520. HORYZONTY kultury: pomiędzy ciągłością a zmianą: tom dedykowany Elżbiecie Rekłajtis/ red. nauk. Rafał Wiśniewski, Małgorzata Szupejko.- Warszawa: Wyd. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s.; 20 cm. ISBN Tyt. równ. w j. ang. Sprzedaż: Wyd. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Dewajtis 5; tel. (22) ; fax (22) ; www. wydawnictwo.uksw.edu.pl Zawiera: SZUPEJKO M.: Wstęp; WIŚNIEWSKI R.: Przygoda intelektualna rozpoczęła się od antropologii kultury; I. Anatomia kultury: KORPOROWICZ Leszek: Sens kultury; KURCZEWSKA Joanna: Kłopoty z patriotyzmem?; ZYCH Mateusz: Język i wiedza: o relatywizmie raz jeszcze; SUŔIKOVÁ Mária: Styl życia jako nowoczesne narzędzie dyferencjacji społecznej. II. Świat kultury świat wartości: KACZYŃSKI Grzegorz J.: Od świętego baldachimu do imperatywu heretyckiego; RÓŻAŃSKI Jarosław: Pierwsze próby ewangelizacji Sudanu Południowego w XIX w.; ZARZECKI Marcin: Religia instytucjonalna a transformacja polityczna: casus Hiszpanii i Polski; MAJKOWSKI Władysław: Jan Paweł II w trosce o rodzinę; FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA Barbara: Rolnicza Solidarność wspólnota religii i gniewu z przeszłości. III. Kultury w krajach pozaeuropejskich: ZDANOWSKI Jerzy: Ruchliwość społeczna na Bliskim Wschodzie w XX wieku a Arabska Wiosna; NOWOGÓRSKI Przemysław: Między Alhambrą a Tadź Mahal: panorama historii ogrodów muzułmańskich; BARSKA Anna: Kobiety w krajach Maghrebu: prawa, przywileje i aktywizacje; PIŁASZEWICZ Stanisław: Dążenia emancypacyjne kobiet hausańskich: twórczość literacka i działalność publiczna Balaraby Ramat Yakubu; TOKARSKI Stanisław: Nowe tożsamości kulturowe w procesach modernizacji Indii. IV. Twarze kultur europejskich: ŁODZIŃSKI Sławomir: Twarze Europy : zarys ewolucji polityk integracji imigrantów w krajach europejskich; BUKALSKA Izabela: Węgierskie mniejszości narodowe jako społeczne światy: przyczynek do analizy; WIŚNIEWSKI R.: Spotkanie z różnorodnością kulturową: perspektywa warszawskiej młodzieży licealnej. V. Kultura a problemy społeczne: KORAL Jarosław: Żebractwo w Polsce jako zjawisko społeczne; POTASIŃSKA Anna: Tożsamość osoby bezrobotnej: o problemach i wyzwaniach osób bezrobotnych; KOTOWSKA-WÓJCIK Olga: Ludzka twarz biznesu czyli o światowych trendach CSR w Polsce. VI. Role kultury: WYRZYKOWSKA Katarzyna M.: Muzyka w relacjach społecznych: o integrującej funkcji muzyki na przykładzie kultury afroamerykańskiej; SAMSON-ŁADNO Patrycja: Człowiek i taniec: wybrane aspekty antropologiczne tańca; LASKOWSKA- OTWINOWSKA Justyna: Inteligencja tak zwana prowincjonalna jako twórcy i dystrybutorzy kultury: raport z badań HUMANIZACJA Pracy: kwart./ Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; [red. nacz. Danuta Walczak-Duraj].- R. 47 (2014) nr 1 <275> = Nowe formy pracy i zatrudnienia w perspektywie humanistycznej/ red. nauk. D. Walczak-Duraj i Łukasz Kutyło. Płock: Novum, s.; 24 cm. ISSN Sprzedaż: Wyd. Nauk. Novum, Płock, ul. Wyszogrodzka 22 a; tel. (24) ; faks (24) ; Zawiera: WALCZAK-DURAJ D.: Wprowadzenie; PRZYŁĘCKI Paweł: Flexicurity: współczesna koncepcja regulacji rynku pracy; JAWORSKA Aliki: Autonomiczne zespoły 3

4 pracownicze w epoce ponowoczesności; STĘPNICKA Nina: Nowoczesne formy zatrudnienia i pracy na przykładzie wybranych form co-workingu; NOWASTOWSKA Małgorzata: Osobisty e- branding: introdukcja do dyskursu dotyczącego rozwoju kariery zawodowej w przestrzeni wirtualnej; BIEŃKOWSKA Jolanta: Problemy kształtowania sytuacji pracy w warunkach niepewności; MUSTER Rafał: Przesłanki wdrażania elastycznych form zatrudnienia w opiniach mieszkańców województwa małopolskiego: opinie osób w wieku mobilnym i niemobilnym zawodowo; DĄBROWSKA Karolina: Telepraca jako nowoczesna forma zatrudnienia w Polsce; ROZPĘDOWSKA-MATRASZEK Danuta: Formy zatrudnienia personelu medycznego w podmiotach leczniczych: analiza regionalna; ŁUCJAN Izabela: Quo vadis pracowniku?: kierunki i konsekwencje przemian pracy i rynku pracy: STAŃCZYK Izabela: Postrzeganie aspektów rynku pracy przez studentów studiów niestacjonarnych: wyniki badań własnych; RYKOWSKA Joanna: Sytuacja kobiet na rynku pracy: łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Recenzja: GÓRSKI Wojciech [Związki zawodowe w procesie przemian społecznogospodarczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej/ Magdalena BSOUL, Felicja BYLOK (red.).- Katowice: Śląsk, 2013]. Z publikacji zagranicznych: (oprac.: Anna RADWAŃSKA): Nowe formy pracy i zatrudnienia: BUDD J. W.: Nowe koncepcje organizacyjne i zatrudnienia: zwrócenie uwagi na stosunki pracy; CAPPELLI P. H., KELLER J. R.: Studium zasięgu i potencjalnych przyczyn alternatywnych umów pracowniczych; DEMARET L.: Standardy MOP a nieregularne formy zatrudnienia: siła, słabości i potencjał; HOHENDANNER C., WALWEI U.: Efekty rynku pracy związane a atypowym zatrudnieniem; HOLDCROFT J.: Wskazania dla pracy związkowej w sytuacji rozwoju tendencji nieregularnego zatrudnienia; MARX P., PICOT G.: Polityczne preferencje atypowych pracowników w Niemczech; ONO Y.: Wykorzystanie przez zakłady produkcyjne pracowników tymczasowych: analizy przy wykorzystaniu danych z mikrospisu ludności. Bibliografia: Nowe formy pracy i zatrudnienia (oprac. Ewa WYGLĄDAŁA) HUMANIZACJA Pracy: kwart./ Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku[red. nacz. Danuta Walczak-Duraj].- R. 47 (2014) nr 3 <277>= Psychologiczno-społeczne uwarunkowania zaangażowania pracowniczego/ red. nauk. D. Walczak-Duraj. Płock: Novum, s.; 24 cm. ISSN Sprzedaż: zob. poz Zawiera: Artykuły: WALCZAK-DURAJ D.: Wprowadzenie; ADAMSKI Jakub Krzysztof: Studia międzykulturowe w rozważaniach nad pracą; SZTEJNBERG Aleksander, JASIŃSKI Tadeusz L.: Typy osobowości zawodowych Hollanda dominujące wśród studentów kierunków pedagogika i wychowanie fizyczne; CZARNECKA Aleksandra: Rozwój i doskonalenie jako czynniki kształtujące zaangażowanie pracowników; KOŚMICKA-ŚLESIŃSKA Elżbieta: Czynniki determinujące efekty szkolenia oraz ich transfer do środowiska organizacji; PRZEWOŹNA-KRZEMIŃSKA Agata: Aspekty motywacji wpływające na zaangażowanie pracowników w organizacji; MÜLLER Hans Peter: Beyond lean German and Scandinavian automobile industry experiments with humanization concepts; SŁOCIŃSKA Anna: Społeczne środowisko pracy jako element kształtujący zaangażowanie pracowników; NOWICKA Joanna: Przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna wobec problemu wypalenia zawodowego; LUDERA-RUSZEL Agata: Rola szkolenia zawodowego pracowników w realizacji zadań z zakresu humanizacji pracy; WIŚNIEWSKI Remigiusz: Zawód policjant: ewolucja form doboru do służby w Policji; MICHAŁKIEWICZ Anna: Wiedza o systemie oceniania okresowego jako jeden z czynników jego akceptacji przez pracowników; KUKOWSKA Katarzyna, SKOLIK Sebastian: Ruch wolnej kultury a partycypacja pracownicza; TREMBACZOWSKI Łukasz: Niepewność jutra: postrzeganie i ocena ryzyka personalnego w doświadczeniu przedsiębiorców; RANDAK-JEZIERSKA Małgorzata: Trening menedżerski a humanizacja pracy; NIEDBALSKI 4

5 Jakub: Analiza relacji mieszkańców i personelu domu pomocy społecznej w ujęciu pracy na poziomie interakcji. Recenzja: PIETRUCHA Ewa [BYLOK Felicjan: Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie.- Katowice:,,Śląsk, 2013]. Z publikacji zagranicznych: (oprac.: Anna RADWAŃSKA): Partycypacja pracownicza: DOUCOULIAGOS H., LAROCHE P.: Związki zawodowe i innowacje: nowe informacje z ewidencji pochodzącej z różnych krajów; GILL C., MEYER D.: Obecność związków zawodowych, stosunki pracownicze a praktyki wysokiej efektywności pracy; HERTWIG M.: Logika kolektywnej partycypacji w zakładach bez rad zakładowych: formy i możliwości wpływania przez inne organy reprezentujące pracowników w Niemczech; MARGINSON P.: Zróżnicowane traktowanie europejskich rad zakładowych w kompaniach wielonarodowych; MEARDI G., STROHMER S., TRAXLER F.: Wyścig na wschód, wyścig do dna? : wielonarodowe i przemysłowe stosunki w dwóch sektorach w Republice Czeskiej; ROSENBOHM S.: Negocjacyjne formy uczestnictwa pracowników: empiryczne porównanie form przed i po utworzeniu europejskiej spółki akcyjnej; TOWNSEND K.: Czy australijska droga do partnerstwa w miejscu pracy osiągnęła swój kres?; VANDAELE K.: Opinie młodych reprezentantów na temat rekrutacji i reprezentowania młodych pracowników: podwójnie niesatysfakcjonujący popyt. Bibliografia: Partycypacja pracownicza (oprac. Ewa WYGLĄDAŁA) INDIA: between tradition and modernity/ ed. by Joanna Kurczewska, Ishwar Modi, Janusz Mucha.- Jaipur [etc.]: Rawat Publ., XVI, 290 p.; 22 cm. ISBN This vol. draws upon aticles publ. in the special issue of Polish Sociological Review 2012 nr 2 <178>. Sprzedaż: inf.: Zawiera: KURCZEWSKA J., MODI I., MUCHA J.: From the Editors: an invitation to debates; MODI I.: Society and sociology in India: some reflections; MUCHA J.: Sociology of India, sociology in India, Indian sociology; SINGH Yogendra: Modernization and its contradictions: contemporary social changes in India; BYRSKI M. Krzysztof: The Indian Jāti and the European Nation: the twins-unlike concepts of mega-tribal level; RAINA Dhruv: Decolonization and the entangled histories of science and philosophy in India; MEHTA Pratap Bhanu: State and democracy in India; GIRI Ananta Kumar: Rethinking civil society and the public spheres: pathways of Indian modernities in global conversations; SHARMA K. L.: Is there today caste system or there is only caste in India?; JUDGE Paramjit S.: Between exclusion and exclusivity: dalits in contemporary India; CHAUDHURI Maitrayee: Indian modernity and tradition : a gender analysis; KUMAR Duru Arun: Technology growth in India: some important concerns; KŁODKOWSKI Piotr: Story of the clashing images of the country: the case of India s image at home and in Poland; PATTNAIK Binay Kumar: Globalization, ICT revolution and socio-cultural changes in India: sociological explorations JARECKA Urszula.- Luksus w szarej codzienności : społeczno-moralne konteksty konsumpcji.- Warszawa : Wyd. IFiS PAN, s., [16] s. tabl. ; 20 cm. ISBN Sprzedaż: Wyd. IFiS PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pok. 231; tel. (22) ; 5

6 4525. KOOPERATYZM, spółdzielczość, demokracja: wybór pism/ wprow. i red. nauk. Bartłomiej Błesznowski; wprow. do dziejów polskiej spółdzielczości Remigiusz Okraska.- Warszawa: Wyd. Uniw. Warsz., s.; 24 cm.- (Genealogia Współczesności: historia idei w Polsce: ). ISBN Sprzedaż: Wyd. Uniw. Warsz., Warszawa, ul. Nowy Świat 4; Dział Handl., tel. (22) ; księg. internet.: Zawiera: BŁESZNOWSKI B.: Utopia w służbie demokracji: wokół źródeł kooperatyzmu; OKRASKA Remigiusz: Od samopomocy do wizji nowego ustroju: zarys dziejów rozwoju materialnego i ideowego spółdzielczości w Polsce do roku I. Kooperatyzm i demokracja: ABRAMOWSKI Edward: Idee społeczne kooperatyzmu; DĄBROWSKA Maria: Ręce w uścisku, KURNATOWSKI Jerzy: Solidaryzm jako doktryna Semokracji; MIELCZARSKI Romuald: O zjednoczenie ruchu; MIELCZARSKI R.: O naprawę Rzeczypospolitej; TAYLOR Edward: Pojęcie spółdzielczości. II. Zadania i cele spółdzielczości: ORSETTI Maria: Kobieta, której na imię miliony: (rzecz o zadaniach kobiet w ruchu spółdzielczym); THUGUTT Stanisław: Społeczne cele spółdzielni; WOJCIECHOWSKI Stanisław: Narodowa ideologia spółdzielczości; RAPACKI Marian: Program gospodarczy spółdzielczości spożywców. III. Społeczne podstawy spółdzielczości pracy: HEMPEL Jan: Spółdzielnie spożywców (kooperatywy) a związki zawodowe; WOLSKI Jan: Spółdzielnie pracy; RYCHLIŃSKI Stanisław: Zakład pracy jako zespół społeczny; KRZYWICKI Ludwik: Stowarzyszenia spożywcze. III. Spółdzielczość powszechna a spółdzielczość robotnicza: RAPACKI Marian: Powszechność czy klasowość kooperacji; PRÓCHNIK Adam: Ideologia spółdzielczości robotniczej. IV. Spółdzielczość rolnicza i Kasy Stefczyka: ADAMSKI Stanisław, ks.: Przeszłość i przyszłość Rolników" spółdzielni rolniczo-handlowych, STEFCZYK Franciszek: Stanowisko spółdzielczości w rolnictwie; CHMIELEWSKI Zygmunt: Spółdzielnia gospodarska i jej rozwój. V. Spółdzielczość mieszkaniowa: TOEPLITZ Teodor: Znaczenie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego; PRÓCHNIK A.: Szklane domy'': eksperyment z życia spółdzielczego. VI. Spółdzielczość żydowska: PROWALSKI Abraham: Spółdzielczość żydowska w Polsce odrodzonej. BIBLIOGRAFIA podmiotowo-przedmiotowa dot. spółdzielczości KRAJEWSKI Marek.- Fotografia w badaniach socjologicznych: informacja, facylitacja, dospołecznianie.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, , [5] s.: il. kolor. ; 24 cm.- (Wykłady Laureatów Nagrody im. Stefana Nowaka/ Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; 8). ISBN Nagr. przyznana w 2013 r. Sprzedaż: zob. poz KULTURA ludowa: teorie, praktyki, polityki/ pod red. Barbary Fatygi i Ryszarda Michalskiego; [Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski].- Warszawa: Prac. Wyd. A. Zabrowarny, , [1] s.; 24 cm. ISBN Sprzedaż: Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne 3.0 Polska. Zezwala się na korzystanie z publikacji Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (znanej również jako CC BY-NC 3.0 PL, dostępnej pod adresem: 6

7 lub innej wersji językowej tej licencji czy którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons. Zawiera: Wstęp; Cz. 1. O kulturze ludowej: nigdy nie było?: jest czy jej nie ma?: (FATYGA B., oprac.): Sonda internetowa: Głosy praktyków.- Dyskusja z animatorami muzyki różnie zwanej: O kulturze ludowej: jest czy jej nie ma?, O muzyce ludowej, tradycyjnej i wiejskiej, O doświadczaniu i osobistych doświadczeniach.- Sonda internetowa: Głosy badaczy.- Sonda internetowa: Głosy studentów. Cz. 2. Zagadnienia ogólne: BURSZTA Wojciech Józef: Etnografia ludowości; BRZEZIŃSKA Anna Weronika: Różne światy kultury ludowej perspektywa teoretyczna a działania praktyczne; BARAŃSKA Katarzyna: Muzeum etnograficzne między kulturą ludową a kulturą lokalną; FATYGA B.: Kultura ludowa: z ludem czy bez ludu?; Zagadnienia szczegółowe: BERENDT Elżbieta: Ale dom płynie region wymyślony historie prawdziwe; SZPILKA Kuba: Lud tatrzański; TREBUNIA-STASZEL Stanisława: Kultura ludowa nieutracona: współczesne oblicza regionalnej kultury Podhala; ROBOTYCKI Czesław: Współczesna plastyka ludowa jako konwencja; ŻUREK Maciej: Rzecz o współczesnych problemach niewspółczesnej muzyki, czyli o tym, do czego muzyka tradycyjna potrzebna jest nowoczesności; NIEDŹWIEDŹ Anna: Od religijności ludowej do religii przeżywanej; BUCHNER Anna: Barwy plemienne: różnorodność polskiego katolicyzmu na przykładzie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę; MICHALSKI Ryszard: O praktykowaniu pamięci. Cz. 3. Zagadnienia i rekomendacje praktyczne: SCHREIBER Hanna: Folklor lub dziedzictwo: kłopoty z pojęciami, kłopoty z praktyką; SCHREIBER H.: Konwencja UNESCO z 2003 roku: między prawniczą pewnością a antropologicznymi wątpliwościami: (w 10-lcie istnienia konwencji ); FATYGA B.: Nieład pojęciowy a program wspierania kultury ludowej MKiDN; FATYGA B.: Wnioski z analizy Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego <dziedzictwo kulturowe priorytet 3 kultura ludowa>. Cz. 4. Wskazówki i rekomendacje praktyczne: Cd. sondy internetowej (oprac. B. FATYGA): Jak prowadzić politykę kulturalną wobec kultury ludowej?: Propozycje działań; Propozycje programów badawczych. Cz. 5. Kwerenda i wskazówki dla praktyków ŁAD czy bezład moralny: ku społeczeństwu bez moralności?/ pod red. Janusza Mariańskiego i Danuty Walczak-Duraj.- Łódź: Wyd. Uniw. Łódz., s.; 24 cm.- (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, ISSN X ; 40). Sprzedaż: zob. poz Zawiera: MARIAŃSKI J., WALCZAK-DURAJ D.: Wprowadzenie; BUDZYŃSKA Ewa: Rząd czy nierząd?: socjologiczna refleksja nad kondycją moralną społeczeństwa polskiego; KOPKA Jolanta: Czas a moralność: od filozoficznych do socjologicznych koncepcji czasu; KOŁODZIEJ Arkadiusz, TOMANEK Krzysztof: Czas wolny: między autorefleksją a etyczną pustką; KUTYŁO Łukasz: Kościół katolicki a quasi-monopolistyczna struktura rynku religijnego: zastosowanie podejścia ekonomicznego do rozważań nad efektywnością instytucji religijnych; WALCZAK-DURAJ D.: Instytucjonalizacja i instrumentalizacja odpowiedzialności moralnej w społeczeństwie netokratycznym; KOLASIŃSKA Elżbieta: Ład moralny w gospodarce: idea czy rzeczywistość?; ADAMCZYK Monika: Kapitał społeczny a ład moralny we współczesnym społeczeństwie; MARIAŃSKI J.: Postawy prospołeczne i egoistyczne młodzieży polskiej; BANIAK Józef: Łapownictwo w moralnej ocenie religijnych i niereligijnych studentów stacjonarnych i niestacjonarnych; SWADŹBA Urszula: Czy wykształcenie jest wartością?: dylematy moralne; MESSYASZ Karolina: Od świadomości aksjologicznej do świadomości pragmatycznej: przemiany systemu wartości w dyskursywnych rekonstrukcjach młodej generacji III RP; OBER-DOMAGALSKA Barbara: Istotne obszary etycznego kontekstu firm 7

8 w opinii młodzieży: polsko-norweskie badania porównawcze; ŁASKA-FORMEJSTER Alicja: Problemy i dylematy etyczne badań biomedycznych w kontekście realizacji projektu BIONET ; INGLIK-DZIĄG Dorota: Obowiązek wobec zasad czy rachunek konsekwencjalny?: etyczny kontekst uwarunkowań decyzji aborcyjnych uczestniczek forum internetowego; ADAMCZYK Grzegorz: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego w kontekście demonstratywnych i kompensacyjnych zachowań konsumenckich ŁUCZEWSKI Michał.- Odwieczny naród: Polak i katolik w Żmiącej.- Toruń: Wyd. Nauk. UMK, s.; 21 cm.- (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej/ rada wyd. Janusz Sławiński et al.). ISBN Sprzedaż: Wyd. Nauk. UMK, dystrybucja: Toruń, ul. Reja 25; tel./ faks (56) ; MIELCZAREK-ŻEJMO Anna.- Krosno Odrzańskie: dynamika struktury społecznej w mieście przygranicznym.- Warszawa: Elipsa, s. ; 24 cm. ISBN Sprzedaż: zob. poz MŁODZIEŻ w czasach kryzysu ekonomicznego : miedzy edukacją i pracą / pod red. Marii Zielińskiej; Lubuskie Towarzystwo Naukowe.- Zielona Góra: Lubus. Tow. Nauk., s.; 24 cm.- (Rocznik Lubuski, ISSN ; t. 40), cz. 2 a). Tom dedyk. pamięci Ryszarda Borowicza. Publikacja w ramach publikacji pozjazdowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, obejmujących dorobek XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego PTS, pt.: Co po kryzysie, Szczecin 2013 r. Sprzedaż: Lubus. Tow. Nauk., Zielona Góra, ul. Z. Szafrana 2, pok. 427; faks (68) ; Zawiera: Profesor Ryszard Borowicz: socjolog, pedagog, wychowawca: [ marca 2014: wspomnienie]: ZIELIŃSKA M.: Wstęp; Refleksja teoretyczna i kwestie definicyjne: BOROWICZ Ryszard: Obecność socjologii/socjologów edukacji i młodzieży na XV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym; ZIELIŃSKA M.: W poszukiwaniu nowej teorii młodzieży: uwagi wstępne; NIEZGODA Marian: Młodzież jako przedmiot zainteresowania socjologii; SZAFRANIEC Krystyna: W oczekiwaniu na bunt młodych; BROSZKIEWICZ Wojciech: Młodzi o młodości: definiowanie młodości i cech osobowościowych młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań. Młodzież i edukacja: SIŃCZUCH Marcin: Kształtowanie kompetencji społecznych młodzieży w programach UE: teoria i praktyka; DŁUGOSZ Piotr: Pomiędzy konformizmem a wycofaniem: analiza strategii wchodzenia w dorosłość młodzieży polskiej i ukraińskiej; NYĆKOWIAK Justyna, KOŁODZIEJ Tomasz: Doświadczenia zawodowe osób rozpoczynających studia na kierunkach społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w kontekście niedopasowania behawioralnego. Młodzież i praca: FOLTYNIEWICZ Aneta: Szanse zawodowe młodych w okresie kryzysu gospodarczego; GRABOWSKA-LUSIŃSKA Izabela: Przejście z edukacji na zagraniczny rynek pracy młodych Polaków; JELONEK Magdalena: Absolwenci szkół wyższych na zmieniającym się rynku pracy; RÓG-ILNICKA Joanna: Elastyczne kariery młodych Lubuszan: strategie radzenia sobie na współczesnym rynku pracy; URBANIAK Agnieszka: Zawód mediator: kilka 8

9 uwag w kontekście refleksji nad wyzwaniami wobec kariery zawodowej współczesnej młodzieży. Młodzież w przestrzeni społeczno-kulturowej: MESSYASZ Karolina: Dyskurs modernizacyjny a świat przeżywany młodych pracowników nauki: analiza form i treści aktywności w dyskursie publicznym; SZABAN Dorota, LISOWSKI Krzysztof: Strategie zachowań politycznych młodzieży w dobie kryzysu (polskiej demokracji); JERAN Agnieszka: Młodzi, wykształceni, z miasta : o wsparciu społecznym internautów; MIANOWSKA Edyta, NARKIEWICZ- NIEDBALEC Ewa: Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego jako odbiorcy współczesnej sztuki NARZĘDZIOWNIA: jak badaliśmy (niewidzialne) miasto/ [Rafał Drozdowski, Maciej Frąckowiak, Marek Krajewski, Łukasz Rogowski].- Warszawa: Fund. Bęc Zmiana, , [1] s.; 20 cm. ISBN Sprzedaż: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, ul. Mokotowska 65/7; tel. (22) ; NIEWIDZIALNE miasto/ pod red. Marka Krajewskiego.- Warszawa: Warszawa: Fund. Bęc Zmiana, s., XIV, XL tabl. kolor.; 23 cm. ISBN Sprzedaż: zob. poz Zawiera: Prolog: KRAJEWSKI M.: Niewidzialne miasto: uspołeczniająca moc fotografii. Lokalizując niewidzialne miasto: BRZOZOWSKA-BRYWCZYŃSKA Maja: Miejsca dziecięce; DROZDOWSKI Rafał: Agory i kluby: społeczny pomysł na uspołeczniające miasto; OLECHNICKI Krzysztof: Darwinowskie ogrody w niewidzialnym mieście; RAPIOR Waldemar: Życie zwierząt, życie ludzi: miasto jako ekosystem; FERENC Tomasz: Kilka uwag na temat mobilności w niewidzialnym mieście; ROGOWSKI Łukasz: Niewidzialne miasto jako przestrzeń synkretyczna i kulisy życia społecznego: na przykładzie kategorii sakralne; PODGÓRSKI Michał: O ekonomii i reklamie handmade oraz towarzyszącym im porządkom kultury obocznej. Estetyki i strategie twórcze: KIETLIŃSKA Bogna: Niwidzialnomiejskie estetyki; ROSIŃSKA Monika: Projektując niewidzialne miasto: zwykli twórcy, taktyczna kreatywność i etyka operacji; KRAJEWSKI M.: Najbardziej typowa realizacja, czyli dzięki czemu rozpoznajemy niewidzialne miasto; KRAJEWSKI M.: Farba. Działania i relacje: LUCZYS Piotr: Czasowo-przestrzenny wymiar działań w niewidzialnym mieście; RAPIOR W.: Między sąsiadami; DROZDOWSKI R. FRĄCKOWIAK Maciej: Jak mieszkać z ekspertem; KALINOWSKA Katarzyna, KIETLIŃSKA B.: Twórcy niewidzialnego miasta: profile zaangażowania. Żyjąc niewidzialnym miastem: studia przypadków: DRABEK Marcin, FEREŃSKI Piotr Jakub: Żeby tu było przyjemnie: spontaniczna architektura krajobrazu na wrocławskich osiedlach Olbin oraz Biskupin; FRĄCKOWIAK M., LUCZYS P.: Na oponach albo kilka uwag o taktykach ucieczki pod dywan. Epilog: DROZDOWSKI R.: Więziotwórcze urefleksyjnianie Niewidzialnego miasta; IDEOLOGIE niewidzialnego miasta: słownik; REJESTR projektu Niewidzialne miasto NOWE studia kulturowe/ red. nauk. Jacek Kochanowski, Tomasz Wrzosek. Warszawa: Wyd. Uniw. Warsz., s.; 24 cm. ISBN Sprzedaż: zob. poz Zawiera: KOCHANOWSKI J., WRZOSEK T.: Dlaczego nowe studia kulturowe?; Cz. I. Nowe studia kulturowe: próby: SITNICKA Dominka: Skolonizowany MC czyli o tym, czemu nie 9

10 ma rapu w mediach, skoro żyją tym osiedla? ; WRZOSEK T.: Dyskurs nacjonalistyczny w polskiej edukacji; MAKOWIECKI Filip: Wojna z kolorem i wojna o kolor: o dyskursie chromofobicznym w kulturze nowoczesnego Zachodu. Cz. II. W kręgu myśli postkolonialnej: WÓJTOWICZ Piotr: (De)konstrukcje historii: postkolonialny przykład Subaltern Studies Group; MAZUR Joanna: Studia żydowskie a postkolonializm; Cz. III. Gender: KOPCIEWICZ Lucyna: Przemoc, normy i dziewczęce ciała w perspektywie pytań o szkolną władzę nazywania; DARSKA Bernadetta: Detektyw 10 czy detektywka?: o renegocjowaniu ról płciowych we współczesnej powieści kryminalnej Cz. IV. Queer: WOSZCZEK Marek: Czy rabbi Jezus przyjął do nas suczki? : epistemologia obelgi i queerowo-postkolonialne strategie w studiach biblistycznych; MAJKA Rafał: W ślepym zaułku: homonormatywność i neoliberalizacja życia społecznego; SIKORA Tomasz: Emancypacje codzienności; MATUSZ Paweł: Po co nam camp? O ETYCE służb społecznych: praca zbiorowa/ pod red. Wandy Kaczyńskiej; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wyd. nowe, popr. i rozsz.; dodr.- Warszawa: Uniw. Warsz. IPSiR, s. ; 21 cm. Dodr. 200 egz. ISBN Sprzedaż: IPSiR Uniw. Warsz, Warszawa, ul. Podchorążych 20; tel. (22) ; e- mail: Zawiera: Wprowadzenie; Cz. I. Służba społeczna: jej źródła i sens pojęcia: PODGÓRECKI Adam: Wolontariat; RYMSZA Marek: Wolontariat w kontekście organizacji pozarządowych; KRÓLIKOWSKA Jadwiga: Dobroczynność: jej sens moralny i treści społeczne; SZATUR- JAWORSKA Barbara: Służba społeczna, służby społeczne: spojrzenie multidyscyplinarne. Cz. II. W służbie potrzebującym pomocy: SZAŁATA Kazimierz: Wokół problemów etyki służb chroniących zdrowie i życie; TOMASIK Ewa: Z zagadnień deontologii pedagoga specjalnego; ŁUCZYŃSKA Marta: O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego; OLECH Anna: Etyka w profesjonalnych standardach pracowników socjalnych: (na podstawie badań empirycznych); ZAMECKA Joanna, KWAŚNIEWSKI Jerzy: Światopogląd i etos osób zawodowo pomagających uzależnionym od narkotyków: (w świetle badań empirycznych); ZAMECKA J.: Zarys mapy problematyki etycznej w dziedzinie pomocy osobom przyjmującym narkotyki; ZIELIŃSKI Antoni: Status poznawczy i etyczny pojęcia alkoholizm: (dylematy moralne związane z pomaganiem osobom nadużywającym alkoholu); OSTROWSKA Krystyna: Etyczne problemy pomagania rodzinie; HUFLEJT-ŁUKASIK Mirosława: Zasady etyczne pomocy psychologicznej w psychoterapii i coachingu; SAWICKA Katarzyna: Etyczność socjoterapii; KACZYŃSKA W.: Etyczność wychowania resocjalizującego; WILIŃSKA Aleksandra: Etyka służby kuratorskiej; ORZEŁ-NOSOWSKA Dagmara: Etyczne aspekty pracy rodzinnego kuratora sadowego: (na podstawie badań empirycznych); WALUK Janina: Etyka w postępowaniu mediacyjnym; BIEŃKOWSKA Ewa: Wokół problemu tajemnicy mediacji: (z punktu widzenia prawnika); UTRAT-MILECKI Jarosław: Penologiczna analiza pojęcia humanitarnego karania i jej implikacje dla etosów zawodowych. Cz. III. Podstawy i konteksty etyki służb społecznych: KACZYŃSKA W.: W poszukiwaniu normatywnych i aksjologicznych podstaw etyki niesienia pomocy; MILCAREK Paweł: Antropologiczne podstawy etyki; GARA Jarosław: Antropologia i etyka: wzajemne relacje; ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz J.: Etyczne aspekty praw człowieka; UTRAT-MILECKI J.: Etos praw człowieka; KOJDER Andrzej: Prawo i etyka; SUPIŃSKA Jolanta: Etyka a polityka społeczna; LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA Maria: Etyka a religia; KACZYŃSKA W.: Pytanie o źródła moralności (i odpowiedź na nie etyków filozofów oraz osób badanych przez naukowców empiryków).

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Nr 25 czerwiec 2015 I OD DYREKCJI Rozwijamy naszą aktywność edukacyjną opartą o trzon badawczy Instytutu. Przygotowany został projekt Programu postdoktorskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM REDAKCYJNE RADA PROGRAMOWA

KOLEGIUM REDAKCYJNE RADA PROGRAMOWA KOLEGIUM REDAKCYJNE Danuta Walczak-Duraj (redaktor naczelna), Grzegorz Matuszak (redaktor językowy), Wacława Starzyńska (redaktor statystyczny), Wiesław Koński (sekretarz redakcji), Tadeusz Milke (redaktor

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo LP Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo Ilość dostępów 1 8 Podstawy ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN 5 2 13 Administracja publiczna Wydawnictwo Naukowe PWN 5 3 15 Badania marketingowe Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

EDUKACJA HUMANISTYCZNA Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie EDUKACJA HUMANISTYCZNA Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej Nr 2 (31), 2014 Wersja drukowana jest wersją pierwotną Szczecin 2014

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 Poz. 918-1413 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008 DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR 01/2008 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008 WYDANIE I WERSJA 2.1 OPRACOWAŁ: JERZY S. NOWAK Seria: DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo