1. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM, Poznań, 2003;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM, Poznań, 2003;"

Transkrypt

1 Dr hab. Marek Krajewski Prof. UAM Instytut Socjologii UAM w Poznaniu DOROBEK NAUKOWY PRZED UZYSKANIEM HABILITACJI W 2004 ROKU ( ) PUBLIKACJE MONOGRAFIE 1. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM, Poznań, 2003; ARTYKUŁY NAUKOWE: W CZASOPISMACH NAUKOWYCH 1. Krajewski M., Aromatyzacja bezwonnej kultury, Kultura i społeczeństwo, nr 1/2002 (pierwotny fragment jednego z rozdziałów książki Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Poznań, 2003) 2. Krajewski Marek, Galeria Foksal. Tworząc totalne dzieło sztuki, Zeszyty Artystyczne, nr 10, październik 2003, 3. Krajewski M, Medialna kultura moratorium. Nowoczesność i tradycja w polskich reklamach telewizyjnych, Kultura i społeczeństwo nr 3/1999; 4. Krajewski M., Likwidacja i konstrukcja. Kilka przykładów medializacji życia społecznego w Polsce, Przegląd socjologiczny, nr 3/1999; 5. Krajewski M., Supermarket jako przestrzeń znaczeniowa. Próba interpretacji przekazu ideologicznego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, nr 3-4/ Krajewski M., Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia społecznego świata, Kultura i społeczeństwo, nr 3/1997; 7. Krajewski M.; Sztuka jako praktyka społeczna. Miejsce instytucji świata artystycznego w społecznej rzeczywistości, Kultura i Społeczeństwo nr 1 /1995, W PRACACH ZBIOROWYCH 1. Krajewski M., Statt Kunst - statt Werbung (Zamiast sztuki - zamiast reklamy), w: M.A.Potocka (red.), Öffentlicher Raum für Kunst?/ Publiczna przestrzeń dla sztuki?, Potocka M. (red), Kraków, Krajewski M, Kultura transparencji (w: ) Matrix. Jak słowa łączą się ze światem.. Interdyscyplinarna dyskusja nad kulturą, Marchow M., Mroczkowska D., Sterzyńska J., Troszyński M., (red. ), Poznań, 2002 (pierwotny fragment jednego z rozdziałów książki Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Poznań, 2003) 3. Krajewski Marek, Poprawione reklamy. Sztuka na billboardach, sztuka billboardów, w: Sztuka w mieście. Zewnętrzna Galeria AMS , Red. M. Krajewski. Wyd. AMS S.A., Toruń, Krajewski M., Kultura alienacji (w:) Adaptacja przez transformację, Drozdowicz Z., Puślecki Z.W., (red.), Poznań 2001 (pierwotna i skrócona wersja tekstu jednego z rozdziałów książki Krajewski Marek, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Poznań, 2003) Strona1

2 5. Krajewski M.; Okrucieństwo w telewizji, okrucieństwo telewizji, (w:), Od kontrkultury do popkultury, Golka M. (red.), Poznań, 2002 (pierwotna i skrócona wersja tekstu jednego z rozdziałów książki: Krajewski Marek, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Poznań, Krajewski M., O błędach i ograniczeniach socjologii sztuki,(w: ) Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne., Zamiara K., Golka M., (red.), wyd. Humaniora, Poznań, Krajewski M., Co?: Sztuka, Czym?: Malarstwem, (w:) Marek Sobczyk, Dokładność i doskonałość obrazu, Kraków, Krajewski M., Galeria Foksal. Lata 70-te. (w:) Santiago Sierra. Historia Galerii Foksal wyłożona bezrobotnemu Ukraińcowi, Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, Krajewski M., Kobiety artystki w Zewnętrznej Galerii AMS, (w:), Kobiety w kulturze popularnej, Zierkiewicz E., Kowalczyk I., (red.), Wrocław, Konsola, Krajewski M., Kultura okrucieństwa (w: ) Ludzie teraźniejsi, a cywilizacja przełomu tysiącleci, M. Ziółkowski (red.), Humaniora, Poznań, Krajewski M., Sponsoring. Trudna sztuka wzajemności, (w:) Sposób na życie, Juszkiewicz P., (red.), Gdańsk, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Krajewski M., Supermarket jako przestrzeń znaczeniowa. Próba interpretacji przekazu ideologicznego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, nr 3-4/ Krajewski M., Zamiast, (w:), Między naturą a kulturą, Jolanta Ciesielska (red.), Wyd. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2002, 14. Krajewski M., Zewnętrzna Galeria AMS. Sztuka w mieście, (w:) Propaganda dobrych serc. Czyli rzecz o reklamie społecznej, Maison D. (red.) Kraków, 2002, 15. Krajewski M.; "Gruppa pomiędzy czyli nigdzie" w: "Awangarda w perspektywie postmodernistycznej" red.g.dziamski, Poznań 1997, 16. Krajewski M.; Paradoksy wielokulturowości, (w:) Teorie społeczne, a możliwości praktyczne, R.Cichocki (red.), Poznań 1997 INNE PUBLIKACJE (WYBÓR) 1) Krajewski M.; Dwa miasta, Czas kultury, nr 6/2002; 2) Krajewski M., Zakazy! Przestrzeń publiczna (fotoesej), w: Czas Kultury, Nr 2-3(2003) 3) Krajewski M.; Powtarzanie, poznawanie, kłusowanie, (w:) Jadwiga Sawicka. Nic w środku. Gajewska B. (red.), Kraków, 2003; 4) Krajewski M,"Naturalizacja dzikiego " rec.d.czaja "Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności" Nowy Nurt nr 3/1995; 5) Krajewski M.; "Niegłupia socjologia" rec. B.Barnes, rec. D.Bloor "Mocny program socjologii wiedzy. Wybór tekstów." Nowy Nurt 7/ 1995; 6) Krajewski M.; "Spadek mocy kompetentnej przemocy" Nowy Nurt nr 10/1995; 7) Krajewski M.; "Nowy człowiek ze starymi problemami" rec. E.Fromm "Być, czy mieć" Nowy Nurt 17/1995; 8) Krajewski M.; "Postman against the Machine" rec. N.Postman "Technopol. Tryumf techniki nad kulturą" Nowy Nurt 26/1995; 9) Krajewski M.; "Rocznikowi 68. Barwna księga kulturowej cenzury" rec. "Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje" Nowy Nurt; 10) Krajewski M.; "Pochwała pokory" rec.l Kołakowski "Obecność mitu" Nowy Nurt 9/1994; 11) Krajewski M.; "Święta codzienność" rec. W. Pawluczuk "Potoczność i transcendencja. Intersubiektywność naszej codzienności" Nowy Nurt 16/1994; 12) Krajewski M.; "Samogwałt kultury" rec. St.Home " Gwałt na kulturze. Utopia, awangarda, kontrkultura" Nowy Nurt 13/1994; 13) Krajewski M.; Shopaholics Annonymus, Między Nami. Informator Kulturalny, VI, 2000; 14) Krajewski M.; Nie ma się z czego śmiać, Między Nami. Informator Kulturalny, VIII, 2000; 15) Krajewski M.; Od horroru do absurdu pracy, Między Nami. Informator Kulturalny, V, 2000; 16) Krajewski M.; Śmierci nie ma, Między Nami. Informator Kulturalny, X, 2000; Strona2

3 17) Krajewski M.; Galicyjska epidemia, czyli galerie jednobillboardowe, Machina, 5/2001; 18) Krajewski M.; Homogeniczna różnorodność, Nowy Nurt, 8/1995; 19) Krajewski M.; Sztuka i media w Dżonkowie, Nowy Nurt nr 12/1995; 20) Krajewski M.; "Świat szybkiej obsługi" Nowy Nurt nr 1/1996; 21) Krajewski M., Sztuka na ulicy, Impact, czerwiec, 2000; 22) Krajewski M., Maria Waśko, Art Can See, Machina 6/2001; 23) Krajewski M.; Czym to pachnie i dlaczego, Między Nami, ; 24) Krajewski M.; Dwa miasta, Czas kultury, nr 6/2002; UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH: 1. Krajewski M. Śmieci w sztuce, sztuka jako śmieć, referat wygłoszony podczas konferencji Krytyka i komercja, Poznań, Krajewski M., prezentacje Bricolag, Zakaz, Buty podczas konferencji Kadrowanie rzeczywistości, Poznań, Krajewski M., Statt Kunst - statt Werbung (Zamiast sztuki- zamiast reklamy), referat wygłoszony podczas sympozjum Der Offentliche Raum eine neue Buhne de Kultur, Kunsthalle Wien, Krajewski M. Kobiety artystki w Zewnętrznej Galerii AMS, referat wygłoszony podczas V Spotkania Grup Feministycznych, Poznań, Krajewski M. Kultura transparencji, referat wygłoszony podczas konferencji nterdyscyplinarna refleksja nad kulturą czyli Jak Matrix łączy się ze światem, Ciążeń, Krajewski M. Nowe trendy w kulturze popularnej, referat podczas V Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Poznań, Krajewski M., Nowe trendy i odbiorcy kultury popularnej, referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów, Krajewski M., Kultura alienacji, refereat wygłoszony podczas konferencji Dziesięciolecie trans-formacji i adaptacji. Z cyklu: Europa Wschodu i Zachodu. Duchowość - społeczności tradycje, Kicin, Krajewski M., Niepowtarzalność i indywidualność, referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej Indywidualność w dobie postmodernizm, Poznań, 1998) 10. Krajewski M., Paradoksy wielokulturowości, referat wygłoszony podczas konferencji Teorie społeczne, a możliwości praktyczne, Poznań, Czerniejewo, 1997 UCZESTNICTWO W GRANTACH BADAWCZYCH Wartości i interesy współczesnego społeczeństwa polskiego (grant KBN 1HO1F realizowany w latach przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Ziółkowskiego FILMY SOCJOLOGICZNE Krajewski M., Leoński M., Buty, 2003 Krajewski M., Leoński M., Przystanek, 2003 Strona3

4 DOROBEK NAUKOWY PO UZYSKANIU TYTUŁU DOKTORA HABILITOWANEGO W 2004 ROKU. PUBLIKACJE WYDANE PO UZYSKANIU TYTUŁU DOKTORA HABILITOWANEGO W 2004 ROKU. MONOGRAFIE 1. Krajewski M., Są w życiu rzeczy Szkice z socjologii przedmiotów, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2013 (książka ta oprócz oryginalnych treści [stanowią one około 30% jej zawartości] zawiera następujące, zmodyfikowane i przekształcone, wcześniej publikowane artykuły mojego autorstwa, których nie wliczam jako osobnych pozycji dorobku: Krajewski M., Samochód-maszyna do formatowania emocji, w: Kultura Współczesna, nr 3(74)/2012, str Krajewski M, Samotwór, w: Kultura Popularna, Nr 1(2012) Krajewski M., Sposoby życia przedmiotów. O trwałości dóbr materialnych, w: Kultura i Społeczeństwo, Nr 1(2010), s: Krajewski M., Przedmiot, który uczłowiecza..., w: Kultura Współczesna, Nr 3(2008), Krajewski M., Style życia przedmiotów. Zarys koncepcji, w: A. Jawłowska, W. Pawlik, B. Fatyga (red.), Style życia wartości obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012 Krajewski M., Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy podtrzymujące, w: Bogunia-Borowska M., (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Scholar, Warszawa, 2009 Krajewski M., Motywy przewodnie i przedmioty, w: R.Drozdowski, M.Krajewski (red.), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródła - dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2008 Krajewski M., Opakowanie - fasada przedmiotu, w: Kultura Współczesna, Nr 3(2006) 2. Krajewski M., Drozdowski R., Rogowski Ł., Frąckowiak M., Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2012 (swój wkład przy przygotowywaniu tej książki określam na 30%) 3. Krajewski M., Drozdowski R., Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej., wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2010 (swój wkład w przygotowywaniu tej książki określam na 50%) Książka ta zawiera oprócz oryginalnych treści, znacznie rozszerzoną i zmodyfikowaną wersję artykułu, którego nie wliczam jako osobnej pozycji dorobku: Krajewski M., Fotografie jako przedmioty, w: J.Kaczmarek (red.), Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, Krajewski M., POPamiętane, wyd. Słowo/Obraz/ Terytoria, Gdańsk, Krajewski M. Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, drugie wydanie ( publikacja oryginalna 2003) REDAKCJA KSIĄŻEK 1. Krajewski M. (red.), Niewidzialne miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M. (red), Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M. Drozdowski R., (red.) Wyobraźnia społeczna. Horyzonty- źródła-dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, Krajewski M. (red.) Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Drozdowski R., Godzic W., Grzeszczuk-Brendel H., Jakubowska A., Krajewski M., Kuligowski W., Olszewski L., Rewers E., Sawicka J., Prywatnie o publicznym/ publicznie o prywatnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Krajewski M., Kaczmarek J red.)., Co widać?, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Krajewski M., Brzozowska M. (red.), W stronę socjologii przedmiotów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006 REDAKCJE NUMERÓW MONOGRAFICZNYCH CZASOPISM 1. Krajewski M., (red.) Wizualne bazy danych, Człowiek i społeczeństwo, t. XXXVI, z.2 Strona4

5 2. Krajewski M. (red.) Siła słabych więzi, Człowiek i Społeczeństwo, t. XXXIII(2012) 3. Krajewski M., Dembek A., Halawa M., Emocje w późnych kapitalizmie, Kultura współczesna, nr 3/ Krajewski M., Zeidler-Janszewska A. (red.), Jakość w kulturze, Kultura współczesna, nr 4/ Krajewski M., Rewers E. (red), Kultury oporu, Kultura Współczesna, nr 2/2010), ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH 1. Krajewski M., W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, Kultura i społeczeństwo nr 1/ Krajewski M., Przeciwzłożoność. Polityki prostoty, w: Studia Socjologiczne, nr 4/ Krajewski M., Performatywność baz danych na przykładzie bazy danych wizualnych Niewidzialne miasto, Człowiek i społeczeństwo, nr 36/2/ Krajewski M., Naprawiając relacje z rzeczami: adaptery, reduktory i samoróbki, Kultura współczesna, nr 1/2013; 5. Krajewski M., Widmo emergencji i jego wrogowie, Czas kultury, nr 2(2013) 6. Krajewski M, Generacje rzeczy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R.LXXIV, z.3(2012); 7. Krajewski M., Jak namnażać kulturofobów? 10 prostych kroków, w: Czas Kultury, Nr 5(2012); 8. Krajewski M, Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne, w: Przegląd Socjologiczny, tom LX/2-3(2011), 9. Krajewski M., Rec. Narzędzie wielofunkcyjne. O książce Tomasza Rakowskiego, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, w: Stan Rzeczy, nr 1/2011; 10. Krajewski M., Kilka uwag o kłopotach z wartościowaniem sztuki, w: Kultura Współczesna, Nr 4(2010)- wspólnie z Zeidler-Janiszewska A. (swój wkład w przygotowanie tego artykułu określam na 50%) 11. Krajewski M., Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna, w: Kultura Współczesna. Nr 2(2010), 12. Krajewski M., Czarne skrzynki. Komentarz do raportu, w: Kultura popularna, Nr 1(2010), 13. Krajewski M., Badania nad wizualnością w perspektywie multidyscyplinarnej. Kwestionariusz Kultury Wizualnej, Odpowiedzi na Kwestionariusz, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 4/2009, 14. Krajewski M., Kłopotliwe świadectwo, Przegląd kulturoznawczy, 1(4) Krajewski M., Co to jest sztuka publiczna?, Kultura i społeczeństwo, 1/ Krajewski M., Kultury alternatywne i konsumpcja, Kultura Współczesna, Nr 3(2004) 17. Krajewski M., Publiczność sztuki w Polsce, w: Zeszyty Artystyczne, Nr 12(2004) 18. Krajewski M., Śmieci w sztuce. Sztuka jako śmieć, w: Zeszyty Artystyczne, Nr 13(2004) 19. Krajewski M., Captain Europe, w: Praesens. Central European Contemporary Art Review, Nr 2(2004) ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH 1. Krajewski M., Parking. Społeczeństwo (bez)ruchu, w: Peryferie kultury. Szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie, Chymkowski R., Bukowiecki Ł., Czemarmazowicz M., Pessel W.K., Zimniak-Hałajko M. (red), wyd. Wydział polonistyki UW, Warszawa, Krajewski M., Farba, w: M.Krajewski (red.), Niewidzialne miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Najbardziej typowa realizacja, czyli dzięki czemu rozpoznajemy niewidzialne miasto, w: M. Krajewski (red.), Niewidzialne miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Prolog. Niewidzialne miasto - uspołeczniająca moc fotografii, w: M.Krajewski (red.), Niewidzialne miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Normalnie substandardowo, w: E.Petruk, B.Świątkowska (red.), Natalia Fiedorczuk, Wynajęcie, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Od odbiorcy do uczestnika. Znikający widz i jego współcześni następcy, w: M. Kędziora, W.Nowak, J. Ryczek (red.), Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM Poznań, Krajewski M., Public Art: From Densifying the Discussion to Densifying Individuals/ +wer. polska Sztuka publiczna: od zagęszczania dyskusji do zagęszczania jednostek, w: M.Frąckowiak, L. Olszewski, M. Rosińska (ed.), Collaboratorium. On Participatory Social Change/ Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie, wyd. Fundacja SPOT Poznań, 2012 Strona5

6 8. Krajewski M., Enough of Utopia, Enough of Progress/ +wer. polska Dosyć utopii. Dosyć postępu, w: That Something on the Horizon. Architecture of the 21st Century/ Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2011, 9. Krajewski M., Streets and municipal authorities (+wer. polska Street art i władze miasta), w: M.Duchowski, E.A.Sekuła (ed.), Street art. Between Freedom and Anarchy (Street art. Pomiędzy wolnością i anarchią), wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, Krajewski M., Okna władzy, władza okna, w: K.Pustoła (red.), Widoki władzy, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Wstęp, w: M.Frąckowiak, K.Olechnicki (red.), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, (wspólnie z: Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki red.), wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2011, 12. Krajewski M., Provo: To Make Authority Visible and to Change the Mediators (+wer. polska Provo: uwidzialnić władzę i zmienić pośredników), w: B.Górska, B.Koschalka (ed.), Happening Against Communism by the Orange Alternative/ Pomarańczowa Alternatywa - happeningiem w komunizm, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011, 13. Krajewski M., Instytucje kultury a uczestnicy kultury. Nowe relacje, w: M.Śliwa(red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, wyd. Małopolski Instytut Kultury, Kraków, 2011, 14. Krajewski M., Poza przestrzenią publiczną, w: M.Nowak, P.Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, wyd. Korporacja "Ha!art", Kraków, 2011, 15. Krajewski M., Sztuka jako sport, w: Ł.Rogowski, R.Skrobacki (red.), Społeczne zmagania ze sportem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2011, 16. Krajewski M., Intymność w przestrzeniach publicznych: powtórzenie, dyseminacja i rozproszenie, w: P.Wołyński (red.), Formy zamieszkiwania. Publiczne i prywatne przestrzenie miasta, wyd. Uniwersytet Artystyczny; Galeria Miejska "Arsenał", Poznań, 2010, 17. Krajewski M., Spotkanie z obcym, w: M.Rosińska, Przemyśleć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2010, 18. Krajewski M., Re.architecture. Toward Third Possibilitty/ +wer. polska Re.architektura. W poszukiwaniu trzeciej możliwości (w :) re.architecture/re.architektura, Olszewski L., Klein L. (red.), wyd. Fundacja SPOT, Poznań, Krajewski M., Władza horyzontalna. Ożyciu po śmierci Michaela Jacksona, w: M.Staniszewski (red.), Miasto przywództwa, Wydawnictwo Forum Naukowe : Passat - Paweł Pietrzyk, Poznań, 2010, 20. Krajewski M., Przeciw inżynierii wizualnej. Ożywianie i uśmiercanie miasta, w: Rewers E., Skórzyńska A. (red.), Sztuka - Kapitał kulturowy polskich miast, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, Krajewski M., Produkcja i produktywność Obcego. Sprawa Andrzeja S, w: B.Darska (red.), Kultura wobec odmienności. Tom 1, Dyskursy. Film/Telewizja, Warszawa, Krajewski M., The Work of Hands in Contemporary Art. Manual Labour as a Metaphor/+wer. polska Praca rąk we współczesnej sztuce. Manualność jako metafora, w: S.Cichocki, B..Świątkowska (ed.), A Nervous Nap. On Expanding the Field in Design/ Nerwowa drzemka. Poszerzając pole designu, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Offending Images/ Offending Exhibitions (+wer. polska Kłopotliwe obrazy/ kłopotliwe wystawy), w: M.Krajewski (red.), Kłopotliwe obrazy, wyd. Galeria Miejska Arsenał, Poznań, Krajewski M. (wspólnie z J. Kaczmarkiem), Wcielona rewolucja, w: M.Brewińska, Z.Machnicka, J.Sokołowska, H.Wróblewska (redakcja naukowa), Rewolucje 1968, wyd. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki : Agora, Warszawa, 2008 (swój wkład w przygotowanie tego artykułu oceniam na 50%) 25. Krajewski M., (wspólnie z R. Drozdowskim), Wyobraźnia społeczna - jako pojęcie teoretyczne, jako przedmiot badania i jako pretekst do rozmowy o współczesnym społeczeństwie polskim, w: R.Drozdowski, M.Krajewski (red.), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródła - dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego Strona6

7 społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2008 (swój wkład w przygotowanie tego artykułu oceniam na 50%) 26. Krajewski M., Motywy przewodnie, w: R.Drozdowski, M.Krajewski (red.), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródła - dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Krajewski M., Przedmiot, który dyskredytuje. Obciach i kultura materialna, w: Moda na obciach, Wydawnictwo Wilk Stepowy, Elbląg, Krajewski M., Kobiety w mieście, w: M. Krajewski (red.) Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Krajewski M., Postępy i przedmioty, w: M.Staniszewski (red.), Miasto postępu, Wydawnictwo Forum Naukowe : Passat - Paweł Pietrzyk, Poznań, Krajewski M., Drozdowski R., Czego nie widzimy, a co można zobaczyć, uważnie się przyglądając [zdjęciom]?, w: R.Drozdowski (red.), Końce i początki. Socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007 (swój wkład w przygotowanie tego artykułu oceniam na 50%) 31. Krajewski M., Reklama społeczna w czasach nieuwagi, w: P.Wasilewski (red.), Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, wyd. Agencja Wasilewski, Kraków, Krajewski M., Od muzeum publicznego do muzeum publiczności, w: J.Lubiak (red.), Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, wyd. Muzeum Sztuki, Łódź, Krajewski M., Estetyka podobieństwa. Sztuka wobec trwałości gustów, w: G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka (red.), Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, Krajewski M., Społeczne jako wirtualne. O starym i nowym typie symulowania realności, w: Człowiek między rzeczywistością realną a wirtualną, wyd. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, Krajewski M., Niewidzialne miasto. Analiza pozainstytucjonalnych form społecznej aktywności, w: M.Nowak, M. Nowosielski(red) Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, wyd. Instytut Zachodni, Poznań, Krajewski M, Co się stało z baśnią: stare funkcje i nowe przesłanie (na przykładzie "Boba Budowniczego"), w: G.Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni, Tom 1, Rozigrana córa mitu, wyd. Centrum Sztuki Dziecka, Poznań, Krajewski M., Co dziś konsumujemy? Socjologia przedmiotów, w: A.Jawłowska, M.Kermpy (red.), Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, wyd. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa, Krajewski M., W stronę mediacyjnej koncepcji konsumpcji, w: M.Staniszewski (red.), Miasto języka, Wydawnictwo Forum Naukowe : Passat - Paweł Pietrzyk, Poznań, Krajewski M., W stronę socjologii przedmiotów, w: M.Golka (red.) W cywilizacji konsumpcyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM,Poznań, Krajewski M., Bricollage, w: J.Kaczmarek (red.), Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004 INNE WYBRANE PUBLIKACJE: 1. Krajewski M., Hasła: Zmiana do powstrzymania zmiany; Ziemia niczyja, Półprofesjonalna kultura ekspercka, Kosmoswojskość, Performowanie wspólnoty religijnej, Atmosfera wspólnotowości, Cichy sojusz, Dewiacyjna czasowość, Bezproduktywna kreatywność do słownika Ideologie Niewidzialnego miasta (w: ) Niewidzialne Miasto, Krajewski M. (red.), Warszawa, Communication not consensus, Discussion: Katrin Klingan, Ines Kappert, Eda Cufer, Marek Krajewski, Read Relation nr 2 (04/2005) Strona7

8 3. Krajewski M., The Invisible City - In Search of The Whole (Niewdzialne miasto- w poszukiwaniu całości), w: K.Sikorska (red.), Marginesy? 7 Biennale Fotografii, Poznań, Krajewski M., Znikający nadwidzialni/the Vanishing of the Overexposed, w: K.Chmielewska, M.Kwaterko, K.Szreder, B.Świątkowska (red.), Znikanie. Instrukcja obsługi/disappearing. A User's Manual, Warszawa, Krajewski M., Provisory - The Eternal Present of the Big City/ Prowizorka. Wieczna trwałość wielkiego miasta, w: B.Świątkowska (ed.), Reduction/Micro-spaces. Synchronicity, Warszawa, 2010, 6. Krajewski M., The end of the 1980s. The revolution of imagination/ (wer. polska. Koniec lat 80-tych. Rewolucja wyobraźni) w: I love Poland. Mariusz Forecki, Poznań, 2009; 7. Krajewski M., Przeciw widzialnemu, w: ms3. RE:AKCJA No 1/8/ Krajewski M., Artysta. Wersja beta, w: Tygodnik Powszechny, Nr 11 z ; 9. Krajewski M., O sztuce Elżbiety Jabłońskiej, w: G. Borkowski, A.Mazur, M.Branicka (red.), Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, Warszawa, Krajewski M., Guma do żucia i papierosy. Dwa przedmioty, które lubię, w: M.Krajewski (red.), współpraca M.Brzozowska, W stronę socjologii przedmiotów, Poznań, Krajewski M., W kierunku metaprzedmiotów. O pracach Bujnowskiego tendencyjnie i wybiórczo, w: A.Smolak (red.), Rafał Bujnowski, Malowanie, Kraków, Plan. Marek Krajewski on Aneta Grzeszykowska and Jan Smaga, w: Foam. Quarterly Photography Magazine, Nr 7(2004) FILMY SOCJOLOGICZNE 1. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Zapraszamy ponownie 2. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Nic mi nie zaszkodzi 3. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Pewnie dlatego rosną 4. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Dobre chęci 5. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Niewidzialne miasto GRANTY BADAWCZE 1. Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, (kierownik), grant NPRH, Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce, grant MKIDN w ramach programu Obserwatorium Kultury (wspólnie z Januszem Muchą, Filipem Schmidtem), Kompetencja wizualna jako element kompetencji codzienności. Zarządzanie kompetencjami oraz rola nowych mediów w ich kształtowaniu i realizacji, grant MKIDN, program Obserwatorium Kultury, (wspólnie z Łukaszem Rogowskim, Agnieszką Figiel, Krzysztofem Stachurą): Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków, grant MKIDN, priorytet Obserwatorium Kultury, (wspólnie z Barbarą Fatygą, Tomaszem Szlendakiem, Mirosławem Filiciakiem, Rafałem Drozdowskim): Muzyka/plastyka. Analiza statusu przedmiotów artystycznych w polskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, badania na zlecenie MKiDN, (wspólnie z Filipem Schmidtem) 6. Niewidzialne miasto. Cele i konsekwencje pozainstytucjonalnych form modyfikowania przestrzeni dużych polskich miast oraz metodologiczne problemy ich badania z użyciem danych wizualnych (kierownik),grant MNISW: NN , Grant promotorski (kierownik): Marta Skowrońska- Zamieszkiwanie a komfort. Definiowanie komfortu i strategie jego budowania w przestrzeni prywatnej przez mieszkańców Poznania, nr 4334/B/H03/2009/37, XI V Grant promotorski (kierownik): Filip Schmidt- Socjologia związków intymnych: między refleksyjnością a przyzwyczajeniami, nr4333/b/h03/2009/37, XI V Grant promotorski (kierownik): Marta Zawodna- Sposoby postępowania ze szczątkami ofiar Zagłady na terenach KL Auschwitz-Birkenau i KL Kulmhof w okresie powojennym nr 0132/B/H03/2010/ Grant KBN: Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup społeczeństwa polskiego, V IV.2007, kierownik prof. Dr hab. Marek Ziółkowski, nr 1H02E08028 KBN ORGANIZACJA I WSPÓŁO RGANIZACJA KONFERENC JI I SESJI NAUKOWYCH Strona8

9 , Ogólnopolska konferencja naukowa, Redukując złożoność świata (?) Społeczne aspekty wizualnych baz danych, Poznań , Sesja Naukowa Niewidzialne miasto, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź , Nowe mechanizmy wytwarzania kultury, sympozjum w ramach XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Co się dzieje ze społeczeństwem, Kraków (wspólnie z Andrzejem Piotrowskim) , Ogólnopolska konferencja Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, Obrzycko XI.2005, Ogólnopolska konferencja naukowa, Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Poznań UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SECJACH I SYMPOZ JACH NAUKOWYCH: , Poznań, Praktyki i metody edukacji kulturalnej, wyst. Edukacja kulturalna w Polsce , Szczecin, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, wyst. Przeciwzłożoność. Polityki prostoty , Warszawa, seminarium Socjologia wizualna, wyst. gościnne na temat socjologii wizualnej w Poznaniu, Instytut Kultury Polskiej; , Genshagen, Deutsch-polnisches Kolloquium Kulturelle Bildung in Deutschland und Polen, wyst. Edukacja kulturalna w Polsce: kilka poręcznych metaphor , Olsztyn konferencja Dynamiczna Diagnoza Kultury Warmii i Mazur, wyst. Uczestnictwo w kulturzebycie razem , Elbląg, konferencja Elbląskie Forum Kulturoznawcze, Od przybytku głowa boli. Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, wprowadzenie do sesji: Za dużo rzeczy , Łódź, sesja Niewidzialne miasto, wyst. Niewidzialne miasto jako społeczny fenomen i przedmiot badań , Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Co z tym odbiorcą?, wyst.. Od odbiorcy do uczestnika. Znikający widz i jego współcześni następcy , Kraków, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Co się dzieje ze społeczeństwem?, Kraków wyst. Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołecznienia, , Kraków, Domy kultury+ Nowe otwarcie, wyst: Uczestnictwo w kulturze. Nowe znaczenia starego pojęcia , Łódź, Antropolog w mieście i o mieście. Konferencja naukowa dedykowana Profesor Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej, wyst. Udział w panelu dyskusyjnym: Oblicza antropologii miasta. Rozmowy międzymiastowe i międzypokoleniowe, wyst. Miasto jako mechanizm uspołeczniania , Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Style życia i obyczaje w perspektywie przemian kulturowych, wyst. Style życia przedmiotów grudnia 2009, Poznań, Międzynarodowa konferencja: Fotografia w warsztacie historyka i nauczyciela historii, wyst. Niewidzialne miasto: socjologia miejskich historii (wspólnie z Lechosławem Olszewskim) , Obrzycko, Ogólnopolska konferencja Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, wyst. Praca rąk we współczesnej sztuce. Manualność jako metafora , Toruń, Entopia. Harmonia miasta. - sesja otwarta, Galeria Miejska Wozownia, wyst. Amator w mieście (wspólnie z Lechosławem Olszewskim) X 2007, Pluski, III Colloquia Humaniorum: Rzeczy i ludzie - ludzie i rzeczy. Humanistyka wobec materialności., wyst. Przedmioty i ludzie: motywy przewodnie, oferty, relacje IX IX.2007, Zielona Góra, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, wyst. Fotografie jako przedmioty X X.2006, Poznań, IX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki wyst. (wspólnie z R. Drozdowskim): Zastosowanie technik wizualnych we współczesnych badaniach socjologicznych na przykładzie projektu badawczego "Socjologiczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup społeczeństwa polskiego") V V.2006, Białystok, V Tydzień Nauk Humanistycznych, wyst. Czy obrazy na nas działają? Zapomniane pytanie w socjologii wizualnej III III.2006, Wisła, Zimowa Ekspedycja Badawcza W poszukiwaniu innowacji wyst. (wspólnie z R. Drozdowskim), Czego nie widzimy, a co możemy zobaczyć uważnie się przyglądając? Perspektywa socjologii wizualnej) XI XI.2005, Poznań, Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery. wyst. Kobiety w mieście , Poznań Ogólnopolska konferencja naukowa Czy społeczny bezruch?, wyst. Niewidzialne miasto XII 2005, Poznań, sympozjum Człowiek pomiędzy rzeczywistością realną, a wirtualną, wyst. Społeczne jako wirtualne. O starym i nowym typie symulowania realności września 2004, Poznań, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy, wyst. Co dziś konsumujemy? Strona9

10 INNE SPOTKANIA (DYSKUSJE, WYKŁADY I SEMINARIA GOŚCINNE) , Warszawa, seminarium Socjologia wizualna, wyst. gościnne na temat socjologii wizualnej w Poznaniu, Instytut Kultury Polskiej; , Gdańsk, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Instytut Kultury Miejskiej, (wspólnie z Łukaszem Rogowskim), , Poznań, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, CK Zamek, (wspólnie z Rafałem Drozdowskim), , Lublin, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Tektura, (wspólnie z Maciejem Frąckowiakiem), , Warszawa, seminarium wokół tekstu W kierunku relacyjnej koncepcji uspołecznienia, Centrum Cyfrowe, , Łódź, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Świetlica Krytyki Politycznej, (wspólnie z Tomaszem Ferencem), , Warszawa, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa (wspólnie z Rafałem Drozdowskim, Maciejem Frąckowiakiem, Bogną Kietlińską), , Wrocław, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Tajne Komplety, Wrocław, (wspólnie z Marcinem Drabkiem i Piotrem Fereńskim), , Warszawa, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Instytut Socjologii UW, (wspólnie z Rafałem Drozdowskim i Bogną Kietlińską), , Poznań, organizacja i prowadzenie debaty: Publiczna instytucja kultury. Sprawdzam., CK Zamek, (wspólnie z Waldemarem Kuligowskim) , Dyskusja o książce Badania wizualne w działaniu, Prexer, Miejski Punkt Kultury, Łódź (wspólnie z Maciejem Frąckowiakiem i Tomaszem Ferencem) , Warszawa, Dyskusja o książce Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Press Club Polska, (wspólnie z Rafałem Drozdowskim) , Poznań, Dyskusja o książce Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Spot, Poznań (wspólnie z Rafałem Drozdowskim) , Poznań, Poznański Kongres Kultury, udział w debacie: Kultura dla zmian? o uczestnictwie i obywatelskim potencjale kultury , Poznań, udział w debacie Bez uprzedzenia sztuka a Przestrzeń publiczna, Galeria Miejska Arsenał , Poznań, Wykład gościnny Sztuka publiczna, czyli zrób miejsce dla innych, ASP, w ramach Samsung Art Master , Warszawa, spotkanie autorskie wokół książki Popamiętane, Czuły Barbarzyńca, , Warszawa, Wykład gościnny Po co nam przedmioty?, Wydział Wzornictwa Przemysłowego , Gdańsk, Wykład gościnny Opakowanie. Przedmiot najwyższej rangi, CSW Łaźnia. RECENZJE WNIOSKÓW GRANTOWYCH I PUBLIKACJI NAUKOWYCH: 1. Recenzje wniosków w ramach programów grantowych MNISW oraz NCN (2010/ 2013) 2. Recenzje wniosków w ramach programów Obserwatorium kultury (NCK oraz MKiDN- trzy edycje projektu- 2009/2010/2011) 3. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Przegląd Socjologii Jakościowej 4. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Kultura i Społeczeństwo 5. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Człowiek i społeczeństwo 6. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 7. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Zeszyty Artystyczne 8. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Praktyka Teoretyczna Strona10

11 9. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Stan Rzeczy 10. Recenzje wydawnicze książek anglojęzycznych dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (seria Cultura) 11. Recenzje wydawnicze książek i raportów badawczych dla Narodowego Centrum Kultury 12. Recenzje wydawnicze książek kandydujących w konkursach Monografie FNP EKSPERTYZY, RAPORTY, OPRACOWANIA (WYBÓR) 1. Krajewski M., Wieloletni Program Rządu Bardzo młoda kultura (program rozwoju edukacji kulturalnej w Polsceprzygotowanie założeń), 2012/2013, (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obywatele Kultury) 2. Krajewski M., Mapa drogowa dla badań kompetencji kulturowych w Polsce, 2011 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obywatele Kultury) 3. Krajewski M., Operacjonalizacja pojęcia potencjał kreatywny na potrzeby Narodowej Strategii Rozwoju Polska 2030, styczeń 2010, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4. Krajewski M., (wspólnie z Barbarą Fatygą, Mirosławem Filiciakiem, Tomaszem Szlendakiem), Projekt nowych badań nad uczestnictwem w kulturze, luty-wrzesień 2010, Główny Urząd Statystyczny, MKiDN 5. Krajewski M. (wspólnie z Agnieszką Figiel), Projekt systemu ewaluacji przedsięwzięć wspieranych w ramach priorytetu MKiDN Wydarzenia, grudzień 2009, Narodowe Centrum Kultury POPULARYZACJA SOCJOLOGII W SIECI INTERNETOWEJ (AUTORSKIE STRONY) Blog: Rzeczy (http://krajewskimarek.blox.pl/html) Blog: Plastic bag (http://plasticbag01.tumblr.com) Blog: Niewidzialne miasto- badania (http://nmbadania.info )- strona współprowadzona z innymi uczestnikami projektu badawczego. Strona11

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 Niedziela BUW, sala 105 17.00-18.30 Typ a styl w architekturze średniowiecznej - konwersatorium dr Jakub Adamski 18.30-20.00 Przedmiot i metody

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Łukasz Rogowski Instytut Socjologii UAM w Poznaniu

Łukasz Rogowski Instytut Socjologii UAM w Poznaniu Łukasz Rogowski Instytut Socjologii UAM w Poznaniu LEPIEJ WIDZIEĆ Lepiej Widzieć. Kompetencja wizualna jako element kompetencji codzienności. Zarządzanie kompetencjami oraz rola nowych mediów w ich kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679;

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679; Spis prac aktualizowany L-Ł LACHOWICZ Andrzej 1. z cyklu: Cienie, 1970 1976, cykl 10 fotografii, 50 x 50 cm [55 x 55], diapozytyw barwny, nr kat. 679; Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.)

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.) Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 ) NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAL. R S 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 PUNKTY 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 5 SEM

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU:

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (communication design, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie Nazwa modułu: Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-521-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Sprawozdanie merytoryczne Fundacji YouHaveIt za rok 2015 Dane: Fundacja YouHaveIt z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Browarna 6, 87-100 Toruń; wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2006

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym,

w agencjach corporate identity i agencjach reklamowych, zarówno w dziale kreatywnym jak i w doradztwie czy planowaniu strategicznym, PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopień (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: Communication design (projektowanie komunikacji) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Kod modułu: 02-FP-ERT-S1-PISK 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala 105

Niedziela BUW, sala 105 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przemiany stylowe architektury średniowiecznej - konwersatorium dr Jakub Adamski 18.30-20.00 W stronę autonomii artystycznej: przemiany

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: ZAGADNIENIA KULTURY POPULARNEJ

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: ZAGADNIENIA KULTURY POPULARNEJ Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: ZAGADNIENIA KULTURY POPULARNEJ modułu: 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia I ROK II ROK III ROK I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM VI SEM. Lp. Nazwa przedmiotu RAZEM w. konw. sem. ćw. Lab. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTTS-W_pNadGenUTQCY Wydział

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c. Strona 1 z 28 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Lp: 1 ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c Tytuł czasopisma: Teatr ISSN: 0040-0769 Tytuł publikacji: Teatr

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem

Bardziej szczegółowo

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika porównawcza Kod przedmiotu 05.7-WP-PEDD-PEDP-C_pNadGen7JBIM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE O.K. rok szkolny 2014/2015

WROCŁAWSKIE O.K. rok szkolny 2014/2015 WROCŁAWSKIE O.K. rok szkolny 2014/2015 OTWARTOŚĆ I KREATYWNOŚĆ WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI Otwartość na: Kreatywność w: wiedzę doświadczenia kulturę ludzi świat myśleniu pracy nauce sztuce działaniu Cel: wysoka

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u.

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. Kraków, 21.03.2015 Mikołaj Smoczyński Bibliografia Bibliography Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. The bibliography includes publications available in the

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2015 Międzynarodowa konferencja ESA 2015, Europejskie Towarzystwo Socjologiczne, Praga 25-28.08.2015. Differences, Inequalities and Sociological

Bardziej szczegółowo

Marketing miejsc: marka wizerunek tożsamość. Dr Sylwia Dudek-Mańkowska

Marketing miejsc: marka wizerunek tożsamość. Dr Sylwia Dudek-Mańkowska Marketing miejsc: marka wizerunek tożsamość Dr Sylwia Dudek-Mańkowska Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Organizacja pro/seminarium:

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia miasta na przykładzie Wrocławia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Urban anthropology.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia Zagadnienia kierunkowe: 1. Indywidualizm a idea wspólnego dobra (w świetle etyki społecznej) 2. Pojęcie ponowoczesności we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Kraków Gdańsk 12 czerwca 2015 roku

Kraków Gdańsk 12 czerwca 2015 roku Kraków Gdańsk 12 czerwca 2015 roku ZAPROSZENIE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI INSTYTUT KULTURY, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I UNIWERSYTET GDAŃSKI INSTYTUT FILOZOFII, SOCJOLOGII I DZIENNIKARSTWA,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Dni OTWARTE. Socjologii. 14 kwietnia 2016

Dni OTWARTE. Socjologii. 14 kwietnia 2016 Instytut Socjologii Wydział Nauk Społecznych ul. Bankowa 11 KATOWICE Dni Socjologii 14 kwietnia 2016 OTWARTE DNI SOCJOLOGII Kwietniowe spotkania z socjologią związane są z refleksją dotyczącą zagadnień

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zgłoszenie udziału w projekcie Zgłoszenie udziału w projekcie I. Forma wsparcia, którego dotyczy zgłoszenie Program Priorytet Działanie Poddziałanie Beneficjent Projekt Forma wsparcia Uczelnia przyjmująca Edycja Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego Socjologia internetu 1. Zajęcia organizacyjne - omówienie zagadnień - omówienie literatury - omówienie zasad zaliczenia przedmiotu 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego P. Czerski,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009 Piątek BUW sala 105 ROK I ROK I zajęcia w dodatkowe soboty semestru letniego 2008/2009 16.00-17.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 17.30-19.00 Historia sztuki średniowiecznej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) 1. Książki Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985. International Liability

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VI

Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VI Warszawa 2013 Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VI Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: dr hab. prof. UW Jerzy Bartkowski Redaktor prowadząca:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Wstęp do historii sztuki ćwiczenia z technik i terminologii architektury mgr Filip Merski

Wstęp do historii sztuki ćwiczenia z technik i terminologii architektury mgr Filip Merski LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105 Piątek BUW, sala 105 10.00-11.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Ryszard Kasperowicz 11.30-13.00 Historia filozofii wykład

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2 KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017 Kulturoznawstwo studia stacjonarne II stopień Teoria i historia kultury Lp. Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ Seminaria Laboratorium/

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW (PROGRAM RAMOWY) Studia stacjonarne I stopnia rok 2016/2017

INSTYTUT HISTORII SZTUKI SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW (PROGRAM RAMOWY) Studia stacjonarne I stopnia rok 2016/2017 INSTYTUT HISTORII SZTUKI SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW (PROGRAM RAMOWY) Studia stacjonarne I stopnia rok 06/07 ROK I (rok 06-07) według programu modułowego zatwierdzonego od 0/5 Semestr I Semestr II Lp. Liczb

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Problematyka etyczna buddyzmu i jej aspekt pedagogiczny.

Problematyka etyczna buddyzmu i jej aspekt pedagogiczny. Imię i nazwisko: Mariusz Ciszek Storpień/tytuł naukowy: doktor Sylwetka naukowa: Dr Mariusz Ciszek stopień magistra pedagogika uzyskał w 1999r. w WSRP w Siedlcach, gdzie przygotował pracę magisterską na

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

I ROK. WYDZIAŁ GRAFIKI. ROK AKADEMICKI 2015/2016. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ

I ROK. WYDZIAŁ GRAFIKI. ROK AKADEMICKI 2015/2016. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ I ROK. WYDZIAŁ GRAFIKI. ROK AKADEMICKI /26. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ.00-09.00 09.00-.00.00-13.00.00-.00.00-.00.00-20.00 Podstawy grafiki warsztatowej dr hab. Dorota Optułowicz McQuaid Podstawy grafiki

Bardziej szczegółowo

Kultura dla Seniorów

Kultura dla Seniorów Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów Panel z udziałem dr Moniki Smoleń Podsekretarz Stanu w MKiDN 26 września 2012 r. Przesłanie Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Obrazy i cuda w średniowieczu wykład ogólnouniwersytecki prof. Grażyna Jurkowlaniec 18.30-20.00 W stronę autonomii artystycznej:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SUBKULTURY A SAMOREALIZACJA. TEORETYCZNO METODOLOGICZNE UWARUNKOWANIA STUDIÓW I REFLEKSJI

CZĘŚĆ I SUBKULTURY A SAMOREALIZACJA. TEORETYCZNO METODOLOGICZNE UWARUNKOWANIA STUDIÓW I REFLEKSJI Wprowadzenie.................. 11 CZĘŚĆ I SUBKULTURY A SAMOREALIZACJA. TEORETYCZNO METODOLOGICZNE UWARUNKOWANIA STUDIÓW I REFLEKSJI Rozdział I Młodzież jako wyzwanie dla współczesnej edukacji 41 1.1. Ideologia

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Rok studiów: I Nazwa przedmiotu rogram studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Forma zajęć- liczba godzin W K S Ć L Wr r

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Recenzja: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Fotolia anyaberkut Redaktor prowadzący: Łukasz Żebrowski Redakcja i korekta: Claudia Snochowska-Gonzalez

Bardziej szczegółowo