1. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM, Poznań, 2003;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM, Poznań, 2003;"

Transkrypt

1 Dr hab. Marek Krajewski Prof. UAM Instytut Socjologii UAM w Poznaniu DOROBEK NAUKOWY PRZED UZYSKANIEM HABILITACJI W 2004 ROKU ( ) PUBLIKACJE MONOGRAFIE 1. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM, Poznań, 2003; ARTYKUŁY NAUKOWE: W CZASOPISMACH NAUKOWYCH 1. Krajewski M., Aromatyzacja bezwonnej kultury, Kultura i społeczeństwo, nr 1/2002 (pierwotny fragment jednego z rozdziałów książki Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Poznań, 2003) 2. Krajewski Marek, Galeria Foksal. Tworząc totalne dzieło sztuki, Zeszyty Artystyczne, nr 10, październik 2003, 3. Krajewski M, Medialna kultura moratorium. Nowoczesność i tradycja w polskich reklamach telewizyjnych, Kultura i społeczeństwo nr 3/1999; 4. Krajewski M., Likwidacja i konstrukcja. Kilka przykładów medializacji życia społecznego w Polsce, Przegląd socjologiczny, nr 3/1999; 5. Krajewski M., Supermarket jako przestrzeń znaczeniowa. Próba interpretacji przekazu ideologicznego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, nr 3-4/ Krajewski M., Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia społecznego świata, Kultura i społeczeństwo, nr 3/1997; 7. Krajewski M.; Sztuka jako praktyka społeczna. Miejsce instytucji świata artystycznego w społecznej rzeczywistości, Kultura i Społeczeństwo nr 1 /1995, W PRACACH ZBIOROWYCH 1. Krajewski M., Statt Kunst - statt Werbung (Zamiast sztuki - zamiast reklamy), w: M.A.Potocka (red.), Öffentlicher Raum für Kunst?/ Publiczna przestrzeń dla sztuki?, Potocka M. (red), Kraków, Krajewski M, Kultura transparencji (w: ) Matrix. Jak słowa łączą się ze światem.. Interdyscyplinarna dyskusja nad kulturą, Marchow M., Mroczkowska D., Sterzyńska J., Troszyński M., (red. ), Poznań, 2002 (pierwotny fragment jednego z rozdziałów książki Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Poznań, 2003) 3. Krajewski Marek, Poprawione reklamy. Sztuka na billboardach, sztuka billboardów, w: Sztuka w mieście. Zewnętrzna Galeria AMS , Red. M. Krajewski. Wyd. AMS S.A., Toruń, Krajewski M., Kultura alienacji (w:) Adaptacja przez transformację, Drozdowicz Z., Puślecki Z.W., (red.), Poznań 2001 (pierwotna i skrócona wersja tekstu jednego z rozdziałów książki Krajewski Marek, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Poznań, 2003) Strona1

2 5. Krajewski M.; Okrucieństwo w telewizji, okrucieństwo telewizji, (w:), Od kontrkultury do popkultury, Golka M. (red.), Poznań, 2002 (pierwotna i skrócona wersja tekstu jednego z rozdziałów książki: Krajewski Marek, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Poznań, Krajewski M., O błędach i ograniczeniach socjologii sztuki,(w: ) Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne., Zamiara K., Golka M., (red.), wyd. Humaniora, Poznań, Krajewski M., Co?: Sztuka, Czym?: Malarstwem, (w:) Marek Sobczyk, Dokładność i doskonałość obrazu, Kraków, Krajewski M., Galeria Foksal. Lata 70-te. (w:) Santiago Sierra. Historia Galerii Foksal wyłożona bezrobotnemu Ukraińcowi, Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, Krajewski M., Kobiety artystki w Zewnętrznej Galerii AMS, (w:), Kobiety w kulturze popularnej, Zierkiewicz E., Kowalczyk I., (red.), Wrocław, Konsola, Krajewski M., Kultura okrucieństwa (w: ) Ludzie teraźniejsi, a cywilizacja przełomu tysiącleci, M. Ziółkowski (red.), Humaniora, Poznań, Krajewski M., Sponsoring. Trudna sztuka wzajemności, (w:) Sposób na życie, Juszkiewicz P., (red.), Gdańsk, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Krajewski M., Supermarket jako przestrzeń znaczeniowa. Próba interpretacji przekazu ideologicznego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, nr 3-4/ Krajewski M., Zamiast, (w:), Między naturą a kulturą, Jolanta Ciesielska (red.), Wyd. Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2002, 14. Krajewski M., Zewnętrzna Galeria AMS. Sztuka w mieście, (w:) Propaganda dobrych serc. Czyli rzecz o reklamie społecznej, Maison D. (red.) Kraków, 2002, 15. Krajewski M.; "Gruppa pomiędzy czyli nigdzie" w: "Awangarda w perspektywie postmodernistycznej" red.g.dziamski, Poznań 1997, 16. Krajewski M.; Paradoksy wielokulturowości, (w:) Teorie społeczne, a możliwości praktyczne, R.Cichocki (red.), Poznań 1997 INNE PUBLIKACJE (WYBÓR) 1) Krajewski M.; Dwa miasta, Czas kultury, nr 6/2002; 2) Krajewski M., Zakazy! Przestrzeń publiczna (fotoesej), w: Czas Kultury, Nr 2-3(2003) 3) Krajewski M.; Powtarzanie, poznawanie, kłusowanie, (w:) Jadwiga Sawicka. Nic w środku. Gajewska B. (red.), Kraków, 2003; 4) Krajewski M,"Naturalizacja dzikiego " rec.d.czaja "Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności" Nowy Nurt nr 3/1995; 5) Krajewski M.; "Niegłupia socjologia" rec. B.Barnes, rec. D.Bloor "Mocny program socjologii wiedzy. Wybór tekstów." Nowy Nurt 7/ 1995; 6) Krajewski M.; "Spadek mocy kompetentnej przemocy" Nowy Nurt nr 10/1995; 7) Krajewski M.; "Nowy człowiek ze starymi problemami" rec. E.Fromm "Być, czy mieć" Nowy Nurt 17/1995; 8) Krajewski M.; "Postman against the Machine" rec. N.Postman "Technopol. Tryumf techniki nad kulturą" Nowy Nurt 26/1995; 9) Krajewski M.; "Rocznikowi 68. Barwna księga kulturowej cenzury" rec. "Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje" Nowy Nurt; 10) Krajewski M.; "Pochwała pokory" rec.l Kołakowski "Obecność mitu" Nowy Nurt 9/1994; 11) Krajewski M.; "Święta codzienność" rec. W. Pawluczuk "Potoczność i transcendencja. Intersubiektywność naszej codzienności" Nowy Nurt 16/1994; 12) Krajewski M.; "Samogwałt kultury" rec. St.Home " Gwałt na kulturze. Utopia, awangarda, kontrkultura" Nowy Nurt 13/1994; 13) Krajewski M.; Shopaholics Annonymus, Między Nami. Informator Kulturalny, VI, 2000; 14) Krajewski M.; Nie ma się z czego śmiać, Między Nami. Informator Kulturalny, VIII, 2000; 15) Krajewski M.; Od horroru do absurdu pracy, Między Nami. Informator Kulturalny, V, 2000; 16) Krajewski M.; Śmierci nie ma, Między Nami. Informator Kulturalny, X, 2000; Strona2

3 17) Krajewski M.; Galicyjska epidemia, czyli galerie jednobillboardowe, Machina, 5/2001; 18) Krajewski M.; Homogeniczna różnorodność, Nowy Nurt, 8/1995; 19) Krajewski M.; Sztuka i media w Dżonkowie, Nowy Nurt nr 12/1995; 20) Krajewski M.; "Świat szybkiej obsługi" Nowy Nurt nr 1/1996; 21) Krajewski M., Sztuka na ulicy, Impact, czerwiec, 2000; 22) Krajewski M., Maria Waśko, Art Can See, Machina 6/2001; 23) Krajewski M.; Czym to pachnie i dlaczego, Między Nami, ; 24) Krajewski M.; Dwa miasta, Czas kultury, nr 6/2002; UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH: 1. Krajewski M. Śmieci w sztuce, sztuka jako śmieć, referat wygłoszony podczas konferencji Krytyka i komercja, Poznań, Krajewski M., prezentacje Bricolag, Zakaz, Buty podczas konferencji Kadrowanie rzeczywistości, Poznań, Krajewski M., Statt Kunst - statt Werbung (Zamiast sztuki- zamiast reklamy), referat wygłoszony podczas sympozjum Der Offentliche Raum eine neue Buhne de Kultur, Kunsthalle Wien, Krajewski M. Kobiety artystki w Zewnętrznej Galerii AMS, referat wygłoszony podczas V Spotkania Grup Feministycznych, Poznań, Krajewski M. Kultura transparencji, referat wygłoszony podczas konferencji nterdyscyplinarna refleksja nad kulturą czyli Jak Matrix łączy się ze światem, Ciążeń, Krajewski M. Nowe trendy w kulturze popularnej, referat podczas V Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Poznań, Krajewski M., Nowe trendy i odbiorcy kultury popularnej, referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów, Krajewski M., Kultura alienacji, refereat wygłoszony podczas konferencji Dziesięciolecie trans-formacji i adaptacji. Z cyklu: Europa Wschodu i Zachodu. Duchowość - społeczności tradycje, Kicin, Krajewski M., Niepowtarzalność i indywidualność, referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej Indywidualność w dobie postmodernizm, Poznań, 1998) 10. Krajewski M., Paradoksy wielokulturowości, referat wygłoszony podczas konferencji Teorie społeczne, a możliwości praktyczne, Poznań, Czerniejewo, 1997 UCZESTNICTWO W GRANTACH BADAWCZYCH Wartości i interesy współczesnego społeczeństwa polskiego (grant KBN 1HO1F realizowany w latach przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Ziółkowskiego FILMY SOCJOLOGICZNE Krajewski M., Leoński M., Buty, 2003 Krajewski M., Leoński M., Przystanek, 2003 Strona3

4 DOROBEK NAUKOWY PO UZYSKANIU TYTUŁU DOKTORA HABILITOWANEGO W 2004 ROKU. PUBLIKACJE WYDANE PO UZYSKANIU TYTUŁU DOKTORA HABILITOWANEGO W 2004 ROKU. MONOGRAFIE 1. Krajewski M., Są w życiu rzeczy Szkice z socjologii przedmiotów, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2013 (książka ta oprócz oryginalnych treści [stanowią one około 30% jej zawartości] zawiera następujące, zmodyfikowane i przekształcone, wcześniej publikowane artykuły mojego autorstwa, których nie wliczam jako osobnych pozycji dorobku: Krajewski M., Samochód-maszyna do formatowania emocji, w: Kultura Współczesna, nr 3(74)/2012, str Krajewski M, Samotwór, w: Kultura Popularna, Nr 1(2012) Krajewski M., Sposoby życia przedmiotów. O trwałości dóbr materialnych, w: Kultura i Społeczeństwo, Nr 1(2010), s: Krajewski M., Przedmiot, który uczłowiecza..., w: Kultura Współczesna, Nr 3(2008), Krajewski M., Style życia przedmiotów. Zarys koncepcji, w: A. Jawłowska, W. Pawlik, B. Fatyga (red.), Style życia wartości obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012 Krajewski M., Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy podtrzymujące, w: Bogunia-Borowska M., (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Scholar, Warszawa, 2009 Krajewski M., Motywy przewodnie i przedmioty, w: R.Drozdowski, M.Krajewski (red.), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródła - dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2008 Krajewski M., Opakowanie - fasada przedmiotu, w: Kultura Współczesna, Nr 3(2006) 2. Krajewski M., Drozdowski R., Rogowski Ł., Frąckowiak M., Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2012 (swój wkład przy przygotowywaniu tej książki określam na 30%) 3. Krajewski M., Drozdowski R., Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej., wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2010 (swój wkład w przygotowywaniu tej książki określam na 50%) Książka ta zawiera oprócz oryginalnych treści, znacznie rozszerzoną i zmodyfikowaną wersję artykułu, którego nie wliczam jako osobnej pozycji dorobku: Krajewski M., Fotografie jako przedmioty, w: J.Kaczmarek (red.), Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, Krajewski M., POPamiętane, wyd. Słowo/Obraz/ Terytoria, Gdańsk, Krajewski M. Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, drugie wydanie ( publikacja oryginalna 2003) REDAKCJA KSIĄŻEK 1. Krajewski M. (red.), Niewidzialne miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M. (red), Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M. Drozdowski R., (red.) Wyobraźnia społeczna. Horyzonty- źródła-dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, Krajewski M. (red.) Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Drozdowski R., Godzic W., Grzeszczuk-Brendel H., Jakubowska A., Krajewski M., Kuligowski W., Olszewski L., Rewers E., Sawicka J., Prywatnie o publicznym/ publicznie o prywatnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Krajewski M., Kaczmarek J red.)., Co widać?, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Krajewski M., Brzozowska M. (red.), W stronę socjologii przedmiotów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006 REDAKCJE NUMERÓW MONOGRAFICZNYCH CZASOPISM 1. Krajewski M., (red.) Wizualne bazy danych, Człowiek i społeczeństwo, t. XXXVI, z.2 Strona4

5 2. Krajewski M. (red.) Siła słabych więzi, Człowiek i Społeczeństwo, t. XXXIII(2012) 3. Krajewski M., Dembek A., Halawa M., Emocje w późnych kapitalizmie, Kultura współczesna, nr 3/ Krajewski M., Zeidler-Janszewska A. (red.), Jakość w kulturze, Kultura współczesna, nr 4/ Krajewski M., Rewers E. (red), Kultury oporu, Kultura Współczesna, nr 2/2010), ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH 1. Krajewski M., W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, Kultura i społeczeństwo nr 1/ Krajewski M., Przeciwzłożoność. Polityki prostoty, w: Studia Socjologiczne, nr 4/ Krajewski M., Performatywność baz danych na przykładzie bazy danych wizualnych Niewidzialne miasto, Człowiek i społeczeństwo, nr 36/2/ Krajewski M., Naprawiając relacje z rzeczami: adaptery, reduktory i samoróbki, Kultura współczesna, nr 1/2013; 5. Krajewski M., Widmo emergencji i jego wrogowie, Czas kultury, nr 2(2013) 6. Krajewski M, Generacje rzeczy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, R.LXXIV, z.3(2012); 7. Krajewski M., Jak namnażać kulturofobów? 10 prostych kroków, w: Czas Kultury, Nr 5(2012); 8. Krajewski M, Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne, w: Przegląd Socjologiczny, tom LX/2-3(2011), 9. Krajewski M., Rec. Narzędzie wielofunkcyjne. O książce Tomasza Rakowskiego, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, w: Stan Rzeczy, nr 1/2011; 10. Krajewski M., Kilka uwag o kłopotach z wartościowaniem sztuki, w: Kultura Współczesna, Nr 4(2010)- wspólnie z Zeidler-Janiszewska A. (swój wkład w przygotowanie tego artykułu określam na 50%) 11. Krajewski M., Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna, w: Kultura Współczesna. Nr 2(2010), 12. Krajewski M., Czarne skrzynki. Komentarz do raportu, w: Kultura popularna, Nr 1(2010), 13. Krajewski M., Badania nad wizualnością w perspektywie multidyscyplinarnej. Kwestionariusz Kultury Wizualnej, Odpowiedzi na Kwestionariusz, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 4/2009, 14. Krajewski M., Kłopotliwe świadectwo, Przegląd kulturoznawczy, 1(4) Krajewski M., Co to jest sztuka publiczna?, Kultura i społeczeństwo, 1/ Krajewski M., Kultury alternatywne i konsumpcja, Kultura Współczesna, Nr 3(2004) 17. Krajewski M., Publiczność sztuki w Polsce, w: Zeszyty Artystyczne, Nr 12(2004) 18. Krajewski M., Śmieci w sztuce. Sztuka jako śmieć, w: Zeszyty Artystyczne, Nr 13(2004) 19. Krajewski M., Captain Europe, w: Praesens. Central European Contemporary Art Review, Nr 2(2004) ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH 1. Krajewski M., Parking. Społeczeństwo (bez)ruchu, w: Peryferie kultury. Szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie, Chymkowski R., Bukowiecki Ł., Czemarmazowicz M., Pessel W.K., Zimniak-Hałajko M. (red), wyd. Wydział polonistyki UW, Warszawa, Krajewski M., Farba, w: M.Krajewski (red.), Niewidzialne miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Najbardziej typowa realizacja, czyli dzięki czemu rozpoznajemy niewidzialne miasto, w: M. Krajewski (red.), Niewidzialne miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Prolog. Niewidzialne miasto - uspołeczniająca moc fotografii, w: M.Krajewski (red.), Niewidzialne miasto, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Normalnie substandardowo, w: E.Petruk, B.Świątkowska (red.), Natalia Fiedorczuk, Wynajęcie, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Od odbiorcy do uczestnika. Znikający widz i jego współcześni następcy, w: M. Kędziora, W.Nowak, J. Ryczek (red.), Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM Poznań, Krajewski M., Public Art: From Densifying the Discussion to Densifying Individuals/ +wer. polska Sztuka publiczna: od zagęszczania dyskusji do zagęszczania jednostek, w: M.Frąckowiak, L. Olszewski, M. Rosińska (ed.), Collaboratorium. On Participatory Social Change/ Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie, wyd. Fundacja SPOT Poznań, 2012 Strona5

6 8. Krajewski M., Enough of Utopia, Enough of Progress/ +wer. polska Dosyć utopii. Dosyć postępu, w: That Something on the Horizon. Architecture of the 21st Century/ Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2011, 9. Krajewski M., Streets and municipal authorities (+wer. polska Street art i władze miasta), w: M.Duchowski, E.A.Sekuła (ed.), Street art. Between Freedom and Anarchy (Street art. Pomiędzy wolnością i anarchią), wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, Krajewski M., Okna władzy, władza okna, w: K.Pustoła (red.), Widoki władzy, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Wstęp, w: M.Frąckowiak, K.Olechnicki (red.), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, (wspólnie z: Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki red.), wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2011, 12. Krajewski M., Provo: To Make Authority Visible and to Change the Mediators (+wer. polska Provo: uwidzialnić władzę i zmienić pośredników), w: B.Górska, B.Koschalka (ed.), Happening Against Communism by the Orange Alternative/ Pomarańczowa Alternatywa - happeningiem w komunizm, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011, 13. Krajewski M., Instytucje kultury a uczestnicy kultury. Nowe relacje, w: M.Śliwa(red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, wyd. Małopolski Instytut Kultury, Kraków, 2011, 14. Krajewski M., Poza przestrzenią publiczną, w: M.Nowak, P.Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, wyd. Korporacja "Ha!art", Kraków, 2011, 15. Krajewski M., Sztuka jako sport, w: Ł.Rogowski, R.Skrobacki (red.), Społeczne zmagania ze sportem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2011, 16. Krajewski M., Intymność w przestrzeniach publicznych: powtórzenie, dyseminacja i rozproszenie, w: P.Wołyński (red.), Formy zamieszkiwania. Publiczne i prywatne przestrzenie miasta, wyd. Uniwersytet Artystyczny; Galeria Miejska "Arsenał", Poznań, 2010, 17. Krajewski M., Spotkanie z obcym, w: M.Rosińska, Przemyśleć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, 2010, 18. Krajewski M., Re.architecture. Toward Third Possibilitty/ +wer. polska Re.architektura. W poszukiwaniu trzeciej możliwości (w :) re.architecture/re.architektura, Olszewski L., Klein L. (red.), wyd. Fundacja SPOT, Poznań, Krajewski M., Władza horyzontalna. Ożyciu po śmierci Michaela Jacksona, w: M.Staniszewski (red.), Miasto przywództwa, Wydawnictwo Forum Naukowe : Passat - Paweł Pietrzyk, Poznań, 2010, 20. Krajewski M., Przeciw inżynierii wizualnej. Ożywianie i uśmiercanie miasta, w: Rewers E., Skórzyńska A. (red.), Sztuka - Kapitał kulturowy polskich miast, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, Krajewski M., Produkcja i produktywność Obcego. Sprawa Andrzeja S, w: B.Darska (red.), Kultura wobec odmienności. Tom 1, Dyskursy. Film/Telewizja, Warszawa, Krajewski M., The Work of Hands in Contemporary Art. Manual Labour as a Metaphor/+wer. polska Praca rąk we współczesnej sztuce. Manualność jako metafora, w: S.Cichocki, B..Świątkowska (ed.), A Nervous Nap. On Expanding the Field in Design/ Nerwowa drzemka. Poszerzając pole designu, wyd. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa, Krajewski M., Offending Images/ Offending Exhibitions (+wer. polska Kłopotliwe obrazy/ kłopotliwe wystawy), w: M.Krajewski (red.), Kłopotliwe obrazy, wyd. Galeria Miejska Arsenał, Poznań, Krajewski M. (wspólnie z J. Kaczmarkiem), Wcielona rewolucja, w: M.Brewińska, Z.Machnicka, J.Sokołowska, H.Wróblewska (redakcja naukowa), Rewolucje 1968, wyd. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki : Agora, Warszawa, 2008 (swój wkład w przygotowanie tego artykułu oceniam na 50%) 25. Krajewski M., (wspólnie z R. Drozdowskim), Wyobraźnia społeczna - jako pojęcie teoretyczne, jako przedmiot badania i jako pretekst do rozmowy o współczesnym społeczeństwie polskim, w: R.Drozdowski, M.Krajewski (red.), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródła - dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego Strona6

7 społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2008 (swój wkład w przygotowanie tego artykułu oceniam na 50%) 26. Krajewski M., Motywy przewodnie, w: R.Drozdowski, M.Krajewski (red.), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródła - dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Krajewski M., Przedmiot, który dyskredytuje. Obciach i kultura materialna, w: Moda na obciach, Wydawnictwo Wilk Stepowy, Elbląg, Krajewski M., Kobiety w mieście, w: M. Krajewski (red.) Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Krajewski M., Postępy i przedmioty, w: M.Staniszewski (red.), Miasto postępu, Wydawnictwo Forum Naukowe : Passat - Paweł Pietrzyk, Poznań, Krajewski M., Drozdowski R., Czego nie widzimy, a co można zobaczyć, uważnie się przyglądając [zdjęciom]?, w: R.Drozdowski (red.), Końce i początki. Socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007 (swój wkład w przygotowanie tego artykułu oceniam na 50%) 31. Krajewski M., Reklama społeczna w czasach nieuwagi, w: P.Wasilewski (red.), Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, wyd. Agencja Wasilewski, Kraków, Krajewski M., Od muzeum publicznego do muzeum publiczności, w: J.Lubiak (red.), Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, wyd. Muzeum Sztuki, Łódź, Krajewski M., Estetyka podobieństwa. Sztuka wobec trwałości gustów, w: G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka (red.), Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, Krajewski M., Społeczne jako wirtualne. O starym i nowym typie symulowania realności, w: Człowiek między rzeczywistością realną a wirtualną, wyd. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, Krajewski M., Niewidzialne miasto. Analiza pozainstytucjonalnych form społecznej aktywności, w: M.Nowak, M. Nowosielski(red) Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, wyd. Instytut Zachodni, Poznań, Krajewski M, Co się stało z baśnią: stare funkcje i nowe przesłanie (na przykładzie "Boba Budowniczego"), w: G.Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni, Tom 1, Rozigrana córa mitu, wyd. Centrum Sztuki Dziecka, Poznań, Krajewski M., Co dziś konsumujemy? Socjologia przedmiotów, w: A.Jawłowska, M.Kermpy (red.), Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, wyd. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa, Krajewski M., W stronę mediacyjnej koncepcji konsumpcji, w: M.Staniszewski (red.), Miasto języka, Wydawnictwo Forum Naukowe : Passat - Paweł Pietrzyk, Poznań, Krajewski M., W stronę socjologii przedmiotów, w: M.Golka (red.) W cywilizacji konsumpcyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM,Poznań, Krajewski M., Bricollage, w: J.Kaczmarek (red.), Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004 INNE WYBRANE PUBLIKACJE: 1. Krajewski M., Hasła: Zmiana do powstrzymania zmiany; Ziemia niczyja, Półprofesjonalna kultura ekspercka, Kosmoswojskość, Performowanie wspólnoty religijnej, Atmosfera wspólnotowości, Cichy sojusz, Dewiacyjna czasowość, Bezproduktywna kreatywność do słownika Ideologie Niewidzialnego miasta (w: ) Niewidzialne Miasto, Krajewski M. (red.), Warszawa, Communication not consensus, Discussion: Katrin Klingan, Ines Kappert, Eda Cufer, Marek Krajewski, Read Relation nr 2 (04/2005) Strona7

8 3. Krajewski M., The Invisible City - In Search of The Whole (Niewdzialne miasto- w poszukiwaniu całości), w: K.Sikorska (red.), Marginesy? 7 Biennale Fotografii, Poznań, Krajewski M., Znikający nadwidzialni/the Vanishing of the Overexposed, w: K.Chmielewska, M.Kwaterko, K.Szreder, B.Świątkowska (red.), Znikanie. Instrukcja obsługi/disappearing. A User's Manual, Warszawa, Krajewski M., Provisory - The Eternal Present of the Big City/ Prowizorka. Wieczna trwałość wielkiego miasta, w: B.Świątkowska (ed.), Reduction/Micro-spaces. Synchronicity, Warszawa, 2010, 6. Krajewski M., The end of the 1980s. The revolution of imagination/ (wer. polska. Koniec lat 80-tych. Rewolucja wyobraźni) w: I love Poland. Mariusz Forecki, Poznań, 2009; 7. Krajewski M., Przeciw widzialnemu, w: ms3. RE:AKCJA No 1/8/ Krajewski M., Artysta. Wersja beta, w: Tygodnik Powszechny, Nr 11 z ; 9. Krajewski M., O sztuce Elżbiety Jabłońskiej, w: G. Borkowski, A.Mazur, M.Branicka (red.), Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, Warszawa, Krajewski M., Guma do żucia i papierosy. Dwa przedmioty, które lubię, w: M.Krajewski (red.), współpraca M.Brzozowska, W stronę socjologii przedmiotów, Poznań, Krajewski M., W kierunku metaprzedmiotów. O pracach Bujnowskiego tendencyjnie i wybiórczo, w: A.Smolak (red.), Rafał Bujnowski, Malowanie, Kraków, Plan. Marek Krajewski on Aneta Grzeszykowska and Jan Smaga, w: Foam. Quarterly Photography Magazine, Nr 7(2004) FILMY SOCJOLOGICZNE 1. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Zapraszamy ponownie 2. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Nic mi nie zaszkodzi 3. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Pewnie dlatego rosną 4. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Dobre chęci 5. Krajewski M., Hadryan S., 2012, Niewidzialne miasto GRANTY BADAWCZE 1. Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, (kierownik), grant NPRH, Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce, grant MKIDN w ramach programu Obserwatorium Kultury (wspólnie z Januszem Muchą, Filipem Schmidtem), Kompetencja wizualna jako element kompetencji codzienności. Zarządzanie kompetencjami oraz rola nowych mediów w ich kształtowaniu i realizacji, grant MKIDN, program Obserwatorium Kultury, (wspólnie z Łukaszem Rogowskim, Agnieszką Figiel, Krzysztofem Stachurą): Ogólnopolskie badania praktyk kulturalnych Polaków, grant MKIDN, priorytet Obserwatorium Kultury, (wspólnie z Barbarą Fatygą, Tomaszem Szlendakiem, Mirosławem Filiciakiem, Rafałem Drozdowskim): Muzyka/plastyka. Analiza statusu przedmiotów artystycznych w polskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, badania na zlecenie MKiDN, (wspólnie z Filipem Schmidtem) 6. Niewidzialne miasto. Cele i konsekwencje pozainstytucjonalnych form modyfikowania przestrzeni dużych polskich miast oraz metodologiczne problemy ich badania z użyciem danych wizualnych (kierownik),grant MNISW: NN , Grant promotorski (kierownik): Marta Skowrońska- Zamieszkiwanie a komfort. Definiowanie komfortu i strategie jego budowania w przestrzeni prywatnej przez mieszkańców Poznania, nr 4334/B/H03/2009/37, XI V Grant promotorski (kierownik): Filip Schmidt- Socjologia związków intymnych: między refleksyjnością a przyzwyczajeniami, nr4333/b/h03/2009/37, XI V Grant promotorski (kierownik): Marta Zawodna- Sposoby postępowania ze szczątkami ofiar Zagłady na terenach KL Auschwitz-Birkenau i KL Kulmhof w okresie powojennym nr 0132/B/H03/2010/ Grant KBN: Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup społeczeństwa polskiego, V IV.2007, kierownik prof. Dr hab. Marek Ziółkowski, nr 1H02E08028 KBN ORGANIZACJA I WSPÓŁO RGANIZACJA KONFERENC JI I SESJI NAUKOWYCH Strona8

9 , Ogólnopolska konferencja naukowa, Redukując złożoność świata (?) Społeczne aspekty wizualnych baz danych, Poznań , Sesja Naukowa Niewidzialne miasto, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź , Nowe mechanizmy wytwarzania kultury, sympozjum w ramach XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Co się dzieje ze społeczeństwem, Kraków (wspólnie z Andrzejem Piotrowskim) , Ogólnopolska konferencja Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, Obrzycko XI.2005, Ogólnopolska konferencja naukowa, Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Poznań UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SECJACH I SYMPOZ JACH NAUKOWYCH: , Poznań, Praktyki i metody edukacji kulturalnej, wyst. Edukacja kulturalna w Polsce , Szczecin, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, wyst. Przeciwzłożoność. Polityki prostoty , Warszawa, seminarium Socjologia wizualna, wyst. gościnne na temat socjologii wizualnej w Poznaniu, Instytut Kultury Polskiej; , Genshagen, Deutsch-polnisches Kolloquium Kulturelle Bildung in Deutschland und Polen, wyst. Edukacja kulturalna w Polsce: kilka poręcznych metaphor , Olsztyn konferencja Dynamiczna Diagnoza Kultury Warmii i Mazur, wyst. Uczestnictwo w kulturzebycie razem , Elbląg, konferencja Elbląskie Forum Kulturoznawcze, Od przybytku głowa boli. Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, wprowadzenie do sesji: Za dużo rzeczy , Łódź, sesja Niewidzialne miasto, wyst. Niewidzialne miasto jako społeczny fenomen i przedmiot badań , Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Co z tym odbiorcą?, wyst.. Od odbiorcy do uczestnika. Znikający widz i jego współcześni następcy , Kraków, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Co się dzieje ze społeczeństwem?, Kraków wyst. Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołecznienia, , Kraków, Domy kultury+ Nowe otwarcie, wyst: Uczestnictwo w kulturze. Nowe znaczenia starego pojęcia , Łódź, Antropolog w mieście i o mieście. Konferencja naukowa dedykowana Profesor Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej, wyst. Udział w panelu dyskusyjnym: Oblicza antropologii miasta. Rozmowy międzymiastowe i międzypokoleniowe, wyst. Miasto jako mechanizm uspołeczniania , Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Style życia i obyczaje w perspektywie przemian kulturowych, wyst. Style życia przedmiotów grudnia 2009, Poznań, Międzynarodowa konferencja: Fotografia w warsztacie historyka i nauczyciela historii, wyst. Niewidzialne miasto: socjologia miejskich historii (wspólnie z Lechosławem Olszewskim) , Obrzycko, Ogólnopolska konferencja Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, wyst. Praca rąk we współczesnej sztuce. Manualność jako metafora , Toruń, Entopia. Harmonia miasta. - sesja otwarta, Galeria Miejska Wozownia, wyst. Amator w mieście (wspólnie z Lechosławem Olszewskim) X 2007, Pluski, III Colloquia Humaniorum: Rzeczy i ludzie - ludzie i rzeczy. Humanistyka wobec materialności., wyst. Przedmioty i ludzie: motywy przewodnie, oferty, relacje IX IX.2007, Zielona Góra, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, wyst. Fotografie jako przedmioty X X.2006, Poznań, IX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki wyst. (wspólnie z R. Drozdowskim): Zastosowanie technik wizualnych we współczesnych badaniach socjologicznych na przykładzie projektu badawczego "Socjologiczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup społeczeństwa polskiego") V V.2006, Białystok, V Tydzień Nauk Humanistycznych, wyst. Czy obrazy na nas działają? Zapomniane pytanie w socjologii wizualnej III III.2006, Wisła, Zimowa Ekspedycja Badawcza W poszukiwaniu innowacji wyst. (wspólnie z R. Drozdowskim), Czego nie widzimy, a co możemy zobaczyć uważnie się przyglądając? Perspektywa socjologii wizualnej) XI XI.2005, Poznań, Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery. wyst. Kobiety w mieście , Poznań Ogólnopolska konferencja naukowa Czy społeczny bezruch?, wyst. Niewidzialne miasto XII 2005, Poznań, sympozjum Człowiek pomiędzy rzeczywistością realną, a wirtualną, wyst. Społeczne jako wirtualne. O starym i nowym typie symulowania realności września 2004, Poznań, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy, wyst. Co dziś konsumujemy? Strona9

10 INNE SPOTKANIA (DYSKUSJE, WYKŁADY I SEMINARIA GOŚCINNE) , Warszawa, seminarium Socjologia wizualna, wyst. gościnne na temat socjologii wizualnej w Poznaniu, Instytut Kultury Polskiej; , Gdańsk, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Instytut Kultury Miejskiej, (wspólnie z Łukaszem Rogowskim), , Poznań, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, CK Zamek, (wspólnie z Rafałem Drozdowskim), , Lublin, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Tektura, (wspólnie z Maciejem Frąckowiakiem), , Warszawa, seminarium wokół tekstu W kierunku relacyjnej koncepcji uspołecznienia, Centrum Cyfrowe, , Łódź, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Świetlica Krytyki Politycznej, (wspólnie z Tomaszem Ferencem), , Warszawa, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa (wspólnie z Rafałem Drozdowskim, Maciejem Frąckowiakiem, Bogną Kietlińską), , Wrocław, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Tajne Komplety, Wrocław, (wspólnie z Marcinem Drabkiem i Piotrem Fereńskim), , Warszawa, Dyskusja o książce Niewidzialne miasto, Instytut Socjologii UW, (wspólnie z Rafałem Drozdowskim i Bogną Kietlińską), , Poznań, organizacja i prowadzenie debaty: Publiczna instytucja kultury. Sprawdzam., CK Zamek, (wspólnie z Waldemarem Kuligowskim) , Dyskusja o książce Badania wizualne w działaniu, Prexer, Miejski Punkt Kultury, Łódź (wspólnie z Maciejem Frąckowiakiem i Tomaszem Ferencem) , Warszawa, Dyskusja o książce Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Press Club Polska, (wspólnie z Rafałem Drozdowskim) , Poznań, Dyskusja o książce Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Spot, Poznań (wspólnie z Rafałem Drozdowskim) , Poznań, Poznański Kongres Kultury, udział w debacie: Kultura dla zmian? o uczestnictwie i obywatelskim potencjale kultury , Poznań, udział w debacie Bez uprzedzenia sztuka a Przestrzeń publiczna, Galeria Miejska Arsenał , Poznań, Wykład gościnny Sztuka publiczna, czyli zrób miejsce dla innych, ASP, w ramach Samsung Art Master , Warszawa, spotkanie autorskie wokół książki Popamiętane, Czuły Barbarzyńca, , Warszawa, Wykład gościnny Po co nam przedmioty?, Wydział Wzornictwa Przemysłowego , Gdańsk, Wykład gościnny Opakowanie. Przedmiot najwyższej rangi, CSW Łaźnia. RECENZJE WNIOSKÓW GRANTOWYCH I PUBLIKACJI NAUKOWYCH: 1. Recenzje wniosków w ramach programów grantowych MNISW oraz NCN (2010/ 2013) 2. Recenzje wniosków w ramach programów Obserwatorium kultury (NCK oraz MKiDN- trzy edycje projektu- 2009/2010/2011) 3. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Przegląd Socjologii Jakościowej 4. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Kultura i Społeczeństwo 5. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Człowiek i społeczeństwo 6. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 7. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Zeszyty Artystyczne 8. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Praktyka Teoretyczna Strona10

11 9. Recenzje artykułów naukowych dla pisma Stan Rzeczy 10. Recenzje wydawnicze książek anglojęzycznych dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (seria Cultura) 11. Recenzje wydawnicze książek i raportów badawczych dla Narodowego Centrum Kultury 12. Recenzje wydawnicze książek kandydujących w konkursach Monografie FNP EKSPERTYZY, RAPORTY, OPRACOWANIA (WYBÓR) 1. Krajewski M., Wieloletni Program Rządu Bardzo młoda kultura (program rozwoju edukacji kulturalnej w Polsceprzygotowanie założeń), 2012/2013, (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obywatele Kultury) 2. Krajewski M., Mapa drogowa dla badań kompetencji kulturowych w Polsce, 2011 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obywatele Kultury) 3. Krajewski M., Operacjonalizacja pojęcia potencjał kreatywny na potrzeby Narodowej Strategii Rozwoju Polska 2030, styczeń 2010, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4. Krajewski M., (wspólnie z Barbarą Fatygą, Mirosławem Filiciakiem, Tomaszem Szlendakiem), Projekt nowych badań nad uczestnictwem w kulturze, luty-wrzesień 2010, Główny Urząd Statystyczny, MKiDN 5. Krajewski M. (wspólnie z Agnieszką Figiel), Projekt systemu ewaluacji przedsięwzięć wspieranych w ramach priorytetu MKiDN Wydarzenia, grudzień 2009, Narodowe Centrum Kultury POPULARYZACJA SOCJOLOGII W SIECI INTERNETOWEJ (AUTORSKIE STRONY) Blog: Rzeczy (http://krajewskimarek.blox.pl/html) Blog: Plastic bag (http://plasticbag01.tumblr.com) Blog: Niewidzialne miasto- badania (http://nmbadania.info )- strona współprowadzona z innymi uczestnikami projektu badawczego. Strona11

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań TEMATYKA PANELU 1. HISTORIOGRAFIA/HISTORIOGRAFIE SZKOLNE NARRACJE HISTORYCZNE PO 1999 ROKU. INSPIRACJE. TRANSMISJE. POSTULATY. Zakładanym celem panelu ma być przedstawienie warunków oraz kierunków w jakich

Bardziej szczegółowo

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne Dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW Dr Magdalena Dudkiewicz Dr Paweł Tomanek Zakład Metod Badania Kultury ISNS UW Ryszard Michalski, CEIiK KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Raport o sztuce współczesnej

Raport o sztuce współczesnej Marek Meschnik Raport o sztuce współczesnej Raport poświęcony jest w głównej mierze zagadnieniom kolekcjonowania, opracowania i eksponowania sztuki współczesnej w województwie śląskim. Dotyczy lat 1999

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAŃ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI (od 20 grudnia 2012 do 31 grudnia 2013)

INSTYTUT BADAŃ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI (od 20 grudnia 2012 do 31 grudnia 2013) INSTYTUT BADAŃ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI (od 20 grudnia 2012 do 31 grudnia 2013) W trakcie tego roku IBPP zrealizował szereg projektów naukowo-badawczych, artystycznych oraz wydawniczych,

Bardziej szczegółowo

Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends

Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends MPRA Munich Personal RePEc Archive Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends Andrzej Klimczuk and Katarzyna Sztop-Rutkowska 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/61887/

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

orientuj się notes.58 1

orientuj się notes.58 1 orientuj się notes.58 1 58 notes na 6. tygodni nr 58 04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI 05 91 ORIENTUJ SIĘ! najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz 92 97 NARZĘDZIA ZMIANY Biennale Architektury w Wenecji w tym

Bardziej szczegółowo

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Rozdziały: - Polska Polska architektura modernistyczna na tle innych krajów Europy środkowo-wschodniej Polscy architekci

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 Opole 2013 Redakcja: Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej RAPORT z działalności Instytutu Kultury Miejskiej styczeń grudzień 2012 www. Spis treści I Instytut Kultury Miejskiej kim jesteśmy? 5 II Sprawozdanie z działalności ikm w 2012 roku 9 1. Obserwatorium Kultury

Bardziej szczegółowo

Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki

Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki ? Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki Redakcja: Monika Kędziora Witold Nowak Justyna Ryczek Poznań 2012 Komitet Naukowy Jerzy Brzeziński,

Bardziej szczegółowo

od redakcji 3 PRODUKCJA eseje

od redakcji 3 PRODUKCJA eseje 1 PRODUKCJA eseje rzut oka na kreacja sprzedaż nadzór metoda rzut+1 2 spis treści 2 produkcja wstęp 6 Niematerialna produkcja. Kilka uwag o postfordyzmie w architekturze 12 Architektura otwartego kodu

Bardziej szczegółowo

orientuj się notes.52 1

orientuj się notes.52 1 orientuj się notes.52 1 52 04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI notes na 6. tygodni nr 52 05 65 ORIENTUJ SIĘ! najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz 66-77 WZORCOWY MODEL ZNIKANIA Co robi kurator, kiedy nie ma

Bardziej szczegółowo

Katalog Programów i Przedmiotów

Katalog Programów i Przedmiotów Katalog Programów i Przedmiotów studia I oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim Socjologia Stosunki Międzynarodowe Politologia Dziennikarstwo Administracja Publiczna Filozofia Polityki

Bardziej szczegółowo

NIE TYLKO INTERNET. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe. Pod redakcją Janusza Muchy

NIE TYLKO INTERNET. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe. Pod redakcją Janusza Muchy NIE TYLKO INTERNET Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe Pod redakcją Janusza Muchy Copyright by Zakład Wydawniczy»NOMOS«, 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój 14-15 maja 2015 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA SOCJOLOGIA NR 65 SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI Redakcja naukowa KRZYSZTOF PODEMSKI

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury

Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury Plany i zamierzenia Międzynarodowego Centrum Kultury 2014 MCK Plany i Zamierzenia 2014 --- PL.indd 1 2013-12-05 23:09:09 MCK 2014 PLANY I ZAMIERZENIA MCK Plany i Zamierzenia 2014 --- PL.indd 2 2013-12-05

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 Warszawa, dnia 25 marca 2015 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Tworząc lokal Państwomiasto chcieliśmy,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo