Usługi są zawsze skrojone na miarę potrzeb i uwarunkowań konkretnych szkół w gminach i powiatach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi są zawsze skrojone na miarę potrzeb i uwarunkowań konkretnych szkół w gminach i powiatach."

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Miasta w Internecie [SMWI] jest znaną w Polsce organizacją ekspercką, wspomagającą samorządy w rozwiązywaniu problemów występujących w trakcie modernizacji oświaty w kierunku cyfrowej szkoły. SMWI oferuje pakiet profesjonalnych usług w zakresie: kompleksowego wsparcia w zaplanowaniu i zakupie sprzętu komputerowego, cyfrowych narzędzi edukacyjnych oraz świadczenie pomocy w zapewnieniu dostępu do Internetu w szkole przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe z Regionalnych Programów Operacyjnych i PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz innych programów umożliwiających pozyskanie środków na inwestycje w cyfrową szkołę szkoleń i doradztwa dla dyrektorów szkół w zakresie systemowego wprowadzania narzędzi cyfrowych w szkołach (zarządzanie zmianą w kontekście problemów technicznych, prawnych, bezpieczeństwa, obaw związanych z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, a także problemu serwisowania) szkoleń dla nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych do upowszechniania w praktyce dydaktycznej nowoczesnych metod nauczania, wykorzystujących kreatywnie technologie komunikacyjno-informacyjne (TIK) oraz cyfrowe narzędzia i treści edukacyjne dostępne online Usługi są zawsze skrojone na miarę potrzeb i uwarunkowań konkretnych szkół w gminach i powiatach. SMWI należy do liderów innowacyjnego, a zarazem realistycznego podejścia w zakresie dydaktyki cyfrowej i wprowadzania technologii cyfrowej w szkołach. Metody działania, wypracowane w ramach realizowanego przez SMWI regionalnego projektu innowacyjnego Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego, zyskały wysoką ocenę praktyków edukacji dyrektorów i nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. SMWI jest twórcą ośrodka eksperymentów i praktyki dydaktycznej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI https://www.facebook.com/fabrykaprzyszlosci, w którym prowadzone są zajęcia dla nauczycieli z całego kraju oraz testowane są cyfrowe narzędzia edukacyjne. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się publikacje SMWI odnoszące się do realiów szkoły cyfrowej dostępne w Internecie: podręcznik metod dydaktyki cyfrowej raport na temat stanu zaawansowania transformacji szkół w kierunku cyfrowej szkoły Stowarzyszenie Miasta w Internecie zaprasza kierownictwo szkół do współpracy w dokonywaniu zmian w szkołach, przekształcających tradycyjną szkołę w cyfrową szkołę XXI wieku. SMWI oferuje dwa moduły szkoleniowe: Dydaktyka cyfrowa w szkole XXI wieku - szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół Narzędziownia dydaktyki cyfrowej - szkolenia dla nauczycieli

2 Dydaktyka cyfrowa w szkole XXI wieku Tło W obliczu postępu technologicznego i szybkiego wkraczania TIK do życia codziennego, szkoła musi natychmiast znaleźć praktyczne i konkretne odpowiedzi na wyzwania towarzyszące temu procesowi. Istotą zmiany jest nie tylko potrzeba zakup sprzętu laptopów, tablic multimedialnych, czy rzutników cyfrowych. Konieczna jest systemowa zmiana w metodach prowadzenia lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK i cyfrowych zasobów edukacyjnych, podporządkowana zasadniczemu celowi, jakim jest zwiększenie zainteresowania ucznia aktywnym udziałem w lekcjach, a co za tym idzie zwiększenie skuteczności nauczania. Służą temu nowoczesne metody dydaktyczne, czyniące z zajęć proces interaktywny, dynamiczny, który wykorzystuje umiejętności uczniów związane z poruszaniem się w Internecie. Eksperci Stowarzyszenia Miasta w Internecie w ramach aktywności prowadzonej w Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie, wypracowali innowacyjny system nauczania, prowadzący do świadomego, skutecznego i intensywnego wykorzystywania przez nauczycieli. Od FABRYKI PRZYSZŁOŚCI nazwano go potocznie metodą fabryczną dydaktyki cyfrowej. Proponowane szkolenia pozwolą nauczycielom zapoznać się z nowoczesnymi metodami dydaktyki cyfrowej, stanowiące jej kanon. Cel szkolenia Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą metodyczną, pozwalającą skutecznie wykorzystywać narzędzia TIK w dydaktyce. W ramach warsztatów, dyskusji i ćwiczeń uczestnicy szkolenia pozyskają umiejętności niezbędne do skutecznego i sprawnego korzystania z metod dydaktyki cyfrowej podczas lekcji. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach będą potrafili zarówno zwiększyć liczbę stosowanych narzędzi i edukacyjnych zasobów cyfrowych, jak też dobierać je trafniej do potrzeb uczniów i wymagań podstawy programowej. Proponowane szkolenia mają wybitnie praktyczny charakter, większość zajęć ma charakter warsztatowy i ćwiczeniowy. Ich celem jest także wpływanie na zmianę postaw nauczycieli tak, aby przełamać istniejące opory w wykorzystywaniu TIK na lekcjach w celu aktywizacji uczniów. Sednem metody fabrycznej edukacji cyfrowej nauczycieli jest powiązanie interakcji społecznych zachodzących w uczącej się grupie z głębokim zanurzeniem w otoczeniu technologicznym. Jest to metoda wysoce efektywna, powodująca osiągnięcie celów w trzech obszarach: lepszego zrozumienia i akceptacji dla możliwości tworzonych przez TIK podniesienia poziomu praktycznych kompetencji cyfrowych zdolności zespołowej pracy przy użyciu TIK, ze szczególnym naciskiem na pracę w tzw. chmurze obliczeniowej. Uczestnicy: Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zasięg: Ogólnopolski szkolenia odbywać się będą w gminach i powiatach z wykorzystaniem mobilnej pracowni edukacji cyfrowej.

3 Korzyści Rezultatem zajęć prowadzonych metodą fabryczną jest trwała zmiana postaw uczestników szkoleń na długofalową akceptację, zrozumienie użyteczności i zaciekawienie TIK, a nie tylko podniesienie poziomu lub rozszerzenie ich kompetencji cyfrowych. Te ostatnie bowiem wobec szybkiego rozwoju technologii i ich zastosowań - winny być na bieżąco uzupełniane. Kluczem do tego procesu jest pozytywna postawa pracowników wobec TIK. Opis metody Metoda fabryczna, jak każda metodologia edukacyjna, kształtuje nie tylko wiedzę, ale także postawy uczestników. Szczególnie ważne są w niej trzy wartości: świadome i mądre wykorzystywanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych - traktowanie technologii jako narzędzi, mogących podnosić jakość życia i skuteczność działania ludzi. Oznacza to akceptację rozwoju technologicznego jako nieuniknionego elementu świata i wykorzystanie go dla dobra ludzi. Metoda fabryczna nie stawia narzędzi cyfrowych na pierwszym miejscu. Mają one wartość ponieważ mogą wspierać ludzi w ich działaniach. ciekawość i gotowość eksperymentowania - pojawienie się technologii cyfrowych otwiera codziennie wiele nowych możliwości. Nie jest możliwe przygotowanie uczestników zajęć na wszystko, co może im dać technologia. Dlatego metoda fabryczna ma rozbudzać ciekawość i otwartość na nowe sposoby działania, oferowane przez Internet i narzędzia komunikacji elektronicznej. uczenie się od siebie nawzajem - kluczowym elementem zajęć prowadzonych przy użyciu metody fabrycznej jest dzielenie się wiedzą. Jest to metoda opierająca się w stu procentach na dynamice grupowej. Daje to możliwość dzielenia się doświadczeniami i pomysłami. Źródłem wiedzy podczas zajęć nie jest tylko prowadzący - wiedza płynie od wszystkich uczestników. Wyjątkowość metody wynika z bardzo silnego nacisku na indywidualizację zdobywanej wiedzy. Każdego z użytkowników narzędzi cyfrowych i Internetu cechują różne potrzeby w tym zakresie. Nawet przedstawiciele tego samego zawodu mają różnorodne oczekiwania i preferencje, wynikające choćby z różnic w zajmowanych stanowiskach, rodzaju wykonywanej pracy, czy w doświadczeniu zawodowym. W początkowej fazie zajęć odbywa się mapowanie potrzeb uczestników, co stanowi integralną część procesu szkoleniowego. Szkolenia metodą fabryczną skonstruowane są zatem w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł podczas nich zaspokoić swoje indywidualne potrzeby poznawcze. Program zajęć jest elastyczny, a trenerzy tworzą wiele możliwości wyrażania oczekiwań grupy uczestników. W marcu 2014r. metoda fabryczna została zastosowana do przeszkolenia ponad 72 nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w dydaktyce w ramach realizacji projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego. Dzięki realizacji cyklu 4 szkoleń, trwających w sumie 24 godziny, całkowicie zmieniły się postawy nauczycieli względem narzędzi i metod cyfrowych. Kadra z powodzeniem zaczęła wykorzystywać na lekcjach. Nowo poznane metody dydaktyczne (takie jak np. odwrócona klasa), ułatwiły nauczycielom tworzenie filmów dla swoich uczniów, przygotowywanie prezentacji na platformie PREZI oraz tworzenie klasowych grup roboczych na Facebooku. Szkolenie dot. Metody fabrycznej składa się z trzech modułów opracowanych pod kątem dwóch różnych grup szkoleniowych: nauczycieli, a także dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4 Moduł I - Szkolenia dla nauczycieli Cele ogólne programu szkoleń Poznanie przez uczestników projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej i zrozumienie logiki procesu testowania wstępnej wersji produktów projektu. Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego testowania produktów edukacyjnych w trakcie warsztatów. Ukształtowanie postaw oraz zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystywania TIK w pracy dydaktycznej w szkole. Czas trwania 4 spotkania x 8 godzin dydaktycznych 1 godzina dydaktyczna = 45 min. Zakres tematyczny 1 spotkanie Pogłębienie wiedzy uczestników na temat specyfiki uwarunkowań psychologicznych i społecznych pokolenia obecnych uczniów z uwzględnieniem ich zachowań w cyfrowym świecie. Zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i ukształtowanie postaw niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć metodą podawczą. 2 spotkanie Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy metodą odwróconej klasy. Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do pracy przy wykorzystaniu gamifikacji w pracy dydaktycznej. Opracowanie przez uczestników indywidualnych planów wdrożenia elementów odwróconej klasy i gamifikacji do ich praktyki dydaktycznej. 3 spotkanie Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy metodą nauczania problemowego. Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do pracy przy wykorzystaniu metody blended learning w pracy dydaktycznej. Opracowanie przez uczestników indywidualnych planów wdrożenia elementów nauczania problemowego i metody blended learning do ich praktyki dydaktycznej. Poznanie przez uczestników możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do pracy dydaktycznej.

5 4 spotkanie Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z platform do współpracy zdalnej. Zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i ukształtowanie postaw niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć metodą projektową. Wykładowcy Eksperci Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Liczba uczestników w grupie Cena Do negocjacji. Moduł II- Szkolenia dla dyrektorów szkół - Jak zarządzać w cyfrowej szkole? Cele ogólne programu szkoleń Celem głównym warsztatów jest opracowanie, na podstawie doświadczeń uczestniczących w nich dyrektorów, wskazówek w zakresie efektywnego wdrażania w szkołach nowego modelu opartego na używaniu narzędzi TIK. Zakres tematyczny Strategia transformacji szkoły w kierunku cyfrowej szkoły. Metodyka nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK w pracy dydaktycznej szkoły: skrócony przegląd współczesnych rozwiązań. Bariery związane z wykorzystaniem narzędzi TIK w pracy dyrektora szkoły. Skrócony przegląd innowacyjnych metod dydaktycznych, tj. odwrócona klasa, metoda projektowa, metoda problemowa, blended learning i gamifikacja. System motywowania nauczycieli do wykorzystania w pracy metod opartych na dydaktyce cyfrowej. Katalog porad dla dyrektorów wdrażających rozwiązania systemowe nowego modelu dydaktyki cyfrowej w szkołach. Czas trwania 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 1godzina dydaktyczna = 45min. Wykładowcy Eksperci Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Liczba uczestników w grupie Cena Do negocjacji.

6 Moduł III - Narzędziownia dydaktyki cyfrowej Tło Uzupełnieniem cyklu szkoleń opartych o metodę fabryczną jest Narzędziownia dydaktyki cyfrowej - dwudniowe szkolenie prowadzone zaawansowanymi metodami warsztatowymi, obejmującymi szereg zagadnień związanych z wykorzystaniem TIK w procesie edukacyjnym uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Warsztaty mogą być traktowane także jako oddzielne źródło praktycznej wiedzy dla nauczycieli, chcących poszerzyć swoje umiejętności w dziedzinie wykorzystania TIK w dydaktyce. Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie u nauczycieli umiejętności związanych z wykorzystaniem w edukacji darmowych narzędzi informatycznych wspomagających proces nauczania. Podczas intensywnych ćwiczeń nauczyciele zdobędą wiedzę potrzebną do swobodnego korzystania z narzędzi cyfrowych w dydaktyce, dzięki czemu łatwiejsze stanie się realizowanie podstawy programowej oraz sprostanie oczekiwaniom uczniów we współczesnych szkołach. Narzędziownia dydaktyki cyfrowej ma na celu przeprowadzenie szkolenia w taki sposób, aby odpowiadało ono oczekiwaniom nauczycieli w dziedzinie wykorzystania TIK i sprawiło, że będą oni w stanie bez obaw wykorzystywać nowe technologie w procesie nauczania. Uczestnicy Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zasięg Ogólnopolski realizowane w gminach i powiatach. Korzyści Rezultatem zajęć przeprowadzonych metodami warsztatowymi jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, oswojenie ich ze sprzętem oraz narzędziami, jak również długofalowe zaciekawienie TIK. Ma to nastąpić w taki sposób, aby możliwe było trwałe podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie TIK. Opis szkolenia Szkolenie Narzędziownia dydaktyki cyfrowej podnosi kompetencje uczestników, oswaja ich ze sprzętem i narzędziami edukacyjnymi oraz zmienia ich postawy wobec TIK. Czas trwania 2 spotkania x 8 godzin dydaktycznych 1 godzina dydaktyczna = 45 min. Zakres tematyczny 1 dzień Poznanie przez uczestników systemów operacyjnych firmy Microsoft: Windows 7 oraz Windows 8.1. Poznanie funkcji konfiguracyjnych systemu operacyjnego w zakresie umożliwiającym sprawne korzystanie z oprogramowania oraz sprzętu wykorzystywanego w edukacji. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak korzystać z kafelkowego menu nowego systemu Windows 8.1, jak używać pełnoekranowych aplikacji, jak dopasować rozdzielczość ekranu podczas korzystania z projektora multimedialnego oraz jak w trybie wielu ekranów ustawić właściwe parametry wyświetlania na każdym z urządzeń.

7 Zapoznanie nauczycieli z usługami chmurowymi, czyli darmowymi przestrzeniami dyskowymi, w których można przechowywać swoje dokumenty, filmy, zdjęcia, prezentacje oraz inne dane elektroniczne. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o korzyściach płynących z korzystania z tego typu usługi, takich jak: łatwy dostęp do danych z różnych lokalizacji, bezpieczeństwo przechowywania dokumentów, synchronizacja danych, współdzielenie i współtworzenie dokumentów w czasie rzeczywistym oraz możliwość szybkiej wymiany treści z innymi użytkownikami. Uczestnicy nauczą się jak zakładać konta w usługach takich jak Dropbox, One Drive, Mega czy Google Drive oraz poznają różnice w podejściu do zagadnienia prezentowane przez poszczególne firmy oferujące usługi chmurowe. Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestnicy warsztatów nauczą się jak tworzyć hasła wykorzystywane podczas pracy z komputerem w taki sposób, aby zapewniły maksymalny poziom bezpieczeństwa. Nauczyciele poznają darmowe programy antywirusowe takie jak AVG, Avast, Avira czy Microsoft Security Essential i dowiedzą się jak ważną kwestią jest systematyczna aktualizacja bazy wirusów oraz wykonywanie okresowego skanowania komputera. Zaprezentowany zostanie sposób w jaki można uniknąć niechcianej poczty elektronicznej, wyjaśnione zostaną zasady korzystania z funkcji antyspam oraz sposoby odpowiedniego skonfigurowania skrzynki pocztowej w celu pozbycia się niepożądanej treści. Omówiona zostanie metoda instalowania darmowych aplikacji tak, by podczas ich instalacji na komputerze nie pojawiało się niechciane oprogramowanie. Dzięki warsztatom nauczyciele dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy logowaniem do stron www z wykorzystaniem konta Facebook, a tym klasycznym proponowanym przez dostawców oprogramowania. Poruszone zostaną kwestie możliwych oszustw pojawiających się Internecie m.in. phishing, pharming, cracking oraz skuteczne sposoby obrony przed nimi. Przedstawiona zostanie metoda aktualizacji zainstalowanego na urządzeniach oprogramowania, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę przed atakami wykorzystującymi wykryte w nim dziury. Uczestnicy szkolenia nauczą się konfiguracji opcji bezpieczeństwa przeglądarek internetowych takich jak Chrom, Firefox czy Internet Explorer oraz poznają możliwości trybu prywatnego. Uczestnicy warsztatów nauczą się w jaki sposób wykorzystać Facebook-a [FB] do celów dydaktycznych. FB dzięki błyskawicznej wymianie treści oraz łatwości zakładania grup tematycznych jest zbyt dobrym narzędziem, aby go pominąć w procesie nauczania. Na zajęciach warsztatowych nauczyciele dowiedzą się jak skonfigurować własny profil, aby treści na nim umieszczane trafiały tylko i wyłącznie do wybranej grupy odbiorców oraz jak sprawić, aby nasze konto było niewidoczne dla innych. Zostaną przedstawione sposoby założenia grupy tematycznej, skonfigurowania i zaproszenia do niej innych użytkowników oraz nadania jej odpowiedniego statusu (zamknięta, prywatna oraz publiczna). Zdobyta na warsztatach wiedza sprawi, iż Facebook stanie się przyjazny i pożyteczny w procesie edukacyjnym. 2 dzień Poznanie przez nauczycieli podstawowych możliwości usług Google takich jak: poczta elektroniczna, Dysk Google, Mapy Google, Kalendarz Google oraz Tłumacz Google. Te darmowe narzędzia mogą w znaczny sposób przyczynić się do podniesienia poziomu prowadzonych zajęć oraz sprawić, że lekcje będą ciekawsze i bardziej interesujące. Zapoznanie się nauczycieli z możliwościami Dokumentów Google na Dysku Google. Uczestnicy zapoznają się z obsługą darmowego edytora tekstu dostępnego online. Nauczą się jak wspólnie pracować na jednym dokumencie, jak udostępniać dokumenty poprzez adres lub link oraz jak śledzić historie dokonywanych zmian. Każdy z nauczycieli w praktyczny sposób przetestuje wszystkie poznane funkcje aplikacji tak, aby bez przeszkód mógł wykorzystywać to narzędzie w swojej pracy. Nauczyciele poznają narzędzie Prezentacje Google. Dzięki opcji udostępniania dokumentu wspólnie opracują plakat reklamowy o wybranej tematyce związanej z edukacją. Następnie udostępnią dokument nieograniczonej liczbie osób korzystając z opcji pobierania linku. Ten sposób pracy nad dokumentem z łatwością może być wykorzystany podczas pracy z uczniami zarówno w szkole, jak i podczas zadań domowych. Formularze Google będą kolejnym narzędziem wchodzącym w skład Dysku Google, które zostanie zaprezentowane nauczycielom biorącym udział w narzędziowni dydaktyki cyfrowej. Każdy z uczestników szkolenia własnoręcznie sprawdzi, jak łatwo stworzyć własną ankietę korzystając z darmowego narzędzia. Praktyczne ćwiczenia sprawią, iż zrobienie sondy, przeprowadzenie testu, stworzenie modułu rejestracji, zbieranie adresów nie będzie już nigdy stanowiło problemu.

8 Poznanie przez uczestników zajęć funkcjonalności Kalendarza Google. Jego dostępność zarówno z poziomu komputera, tabletu, jak i smartfona sprawia, że jest on bardzo funkcjonalny. Nauczyciele praktycznie sprawdzą jak zakładać na swoim koncie dodatkowe kalendarze i jak się nimi dzielić z innymi użytkownikami. Poznają mechanizm tworzenia wydarzeń i zapraszania do nich innych osób. Kalendarz Google sprawi, że papierowy notatnik, z którego do tej pory korzystali trafi do lamusa. Ostatnim narzędziem dostępnym z poziomu Dysku Google, który zostanie zaprezentowany nauczycielom uczestniczącym w warsztatach będą Arkusze Google. Funkcjonalność tego darmowego arkusza kalkulacyjnego może być idealnie wykorzystana w procesie edukacyjnym podczas modelu gamifikacji. Nauczyciele podczas zajęć sami stworzą arkusz kalkulacyjny do analizy wyników gry klasowej oraz wykorzystają wykresy wskaźnikowe do udostępnienia wyników on- -line. Taki sposób prowadzenia zajęć z wykorzystaniem efektu grywalizacji może przyczynić się do aktywizacji uczniów i sprawi, że lekcje będą ciekawsze niż dotychczas. Wykładowcy Eksperci Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Liczba uczestników w grupie 4-10 Cena Do negocjacji.

INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej

INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA 5. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI CYFROWYCH W KSZTAŁCENIU. Raport z badań

INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI CYFROWYCH W KSZTAŁCENIU. Raport z badań INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI CYFROWYCH W KSZTAŁCENIU na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskim Raport z badań INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Agata Łuczyńska, Magdalena Janiszewska, Claudia Snochowska-Gonzalez, Joanna Sroka-Małolepszy W publikacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

TIK w organizacji pracy szkoły

TIK w organizacji pracy szkoły TIK w organizacji pracy szkoły II Wprowadzanie TIK w szkole powinniśmy traktować jako ważny element strategii zarządzania szkołą. To wspólne zadanie dyrektorki/dyrektora i koordynatorki/koordynatora programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tematy wykładów i warsztatów.

Tematy wykładów i warsztatów. Tematy wykładów i warsztatów. Temat: Odwiedziny Pitagorasa, czyli matma na głowie - flipped classroom ". Prowadzący: Marzena Lemańska. Zajęcia trwają 2 sesje warsztatowe - lekcja matematyki poprowadzona

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM

PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM PODRĘCZNIK METODYCZNY CZYLI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁEM DOSZKALAJĄCYM Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo