Usługi są zawsze skrojone na miarę potrzeb i uwarunkowań konkretnych szkół w gminach i powiatach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi są zawsze skrojone na miarę potrzeb i uwarunkowań konkretnych szkół w gminach i powiatach."

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Miasta w Internecie [SMWI] jest znaną w Polsce organizacją ekspercką, wspomagającą samorządy w rozwiązywaniu problemów występujących w trakcie modernizacji oświaty w kierunku cyfrowej szkoły. SMWI oferuje pakiet profesjonalnych usług w zakresie: kompleksowego wsparcia w zaplanowaniu i zakupie sprzętu komputerowego, cyfrowych narzędzi edukacyjnych oraz świadczenie pomocy w zapewnieniu dostępu do Internetu w szkole przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe z Regionalnych Programów Operacyjnych i PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz innych programów umożliwiających pozyskanie środków na inwestycje w cyfrową szkołę szkoleń i doradztwa dla dyrektorów szkół w zakresie systemowego wprowadzania narzędzi cyfrowych w szkołach (zarządzanie zmianą w kontekście problemów technicznych, prawnych, bezpieczeństwa, obaw związanych z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, a także problemu serwisowania) szkoleń dla nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych niezbędnych do upowszechniania w praktyce dydaktycznej nowoczesnych metod nauczania, wykorzystujących kreatywnie technologie komunikacyjno-informacyjne (TIK) oraz cyfrowe narzędzia i treści edukacyjne dostępne online Usługi są zawsze skrojone na miarę potrzeb i uwarunkowań konkretnych szkół w gminach i powiatach. SMWI należy do liderów innowacyjnego, a zarazem realistycznego podejścia w zakresie dydaktyki cyfrowej i wprowadzania technologii cyfrowej w szkołach. Metody działania, wypracowane w ramach realizowanego przez SMWI regionalnego projektu innowacyjnego Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego, zyskały wysoką ocenę praktyków edukacji dyrektorów i nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. SMWI jest twórcą ośrodka eksperymentów i praktyki dydaktycznej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI https://www.facebook.com/fabrykaprzyszlosci, w którym prowadzone są zajęcia dla nauczycieli z całego kraju oraz testowane są cyfrowe narzędzia edukacyjne. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się publikacje SMWI odnoszące się do realiów szkoły cyfrowej dostępne w Internecie: podręcznik metod dydaktyki cyfrowej raport na temat stanu zaawansowania transformacji szkół w kierunku cyfrowej szkoły Stowarzyszenie Miasta w Internecie zaprasza kierownictwo szkół do współpracy w dokonywaniu zmian w szkołach, przekształcających tradycyjną szkołę w cyfrową szkołę XXI wieku. SMWI oferuje dwa moduły szkoleniowe: Dydaktyka cyfrowa w szkole XXI wieku - szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół Narzędziownia dydaktyki cyfrowej - szkolenia dla nauczycieli

2 Dydaktyka cyfrowa w szkole XXI wieku Tło W obliczu postępu technologicznego i szybkiego wkraczania TIK do życia codziennego, szkoła musi natychmiast znaleźć praktyczne i konkretne odpowiedzi na wyzwania towarzyszące temu procesowi. Istotą zmiany jest nie tylko potrzeba zakup sprzętu laptopów, tablic multimedialnych, czy rzutników cyfrowych. Konieczna jest systemowa zmiana w metodach prowadzenia lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK i cyfrowych zasobów edukacyjnych, podporządkowana zasadniczemu celowi, jakim jest zwiększenie zainteresowania ucznia aktywnym udziałem w lekcjach, a co za tym idzie zwiększenie skuteczności nauczania. Służą temu nowoczesne metody dydaktyczne, czyniące z zajęć proces interaktywny, dynamiczny, który wykorzystuje umiejętności uczniów związane z poruszaniem się w Internecie. Eksperci Stowarzyszenia Miasta w Internecie w ramach aktywności prowadzonej w Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie, wypracowali innowacyjny system nauczania, prowadzący do świadomego, skutecznego i intensywnego wykorzystywania przez nauczycieli. Od FABRYKI PRZYSZŁOŚCI nazwano go potocznie metodą fabryczną dydaktyki cyfrowej. Proponowane szkolenia pozwolą nauczycielom zapoznać się z nowoczesnymi metodami dydaktyki cyfrowej, stanowiące jej kanon. Cel szkolenia Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą metodyczną, pozwalającą skutecznie wykorzystywać narzędzia TIK w dydaktyce. W ramach warsztatów, dyskusji i ćwiczeń uczestnicy szkolenia pozyskają umiejętności niezbędne do skutecznego i sprawnego korzystania z metod dydaktyki cyfrowej podczas lekcji. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach będą potrafili zarówno zwiększyć liczbę stosowanych narzędzi i edukacyjnych zasobów cyfrowych, jak też dobierać je trafniej do potrzeb uczniów i wymagań podstawy programowej. Proponowane szkolenia mają wybitnie praktyczny charakter, większość zajęć ma charakter warsztatowy i ćwiczeniowy. Ich celem jest także wpływanie na zmianę postaw nauczycieli tak, aby przełamać istniejące opory w wykorzystywaniu TIK na lekcjach w celu aktywizacji uczniów. Sednem metody fabrycznej edukacji cyfrowej nauczycieli jest powiązanie interakcji społecznych zachodzących w uczącej się grupie z głębokim zanurzeniem w otoczeniu technologicznym. Jest to metoda wysoce efektywna, powodująca osiągnięcie celów w trzech obszarach: lepszego zrozumienia i akceptacji dla możliwości tworzonych przez TIK podniesienia poziomu praktycznych kompetencji cyfrowych zdolności zespołowej pracy przy użyciu TIK, ze szczególnym naciskiem na pracę w tzw. chmurze obliczeniowej. Uczestnicy: Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zasięg: Ogólnopolski szkolenia odbywać się będą w gminach i powiatach z wykorzystaniem mobilnej pracowni edukacji cyfrowej.

3 Korzyści Rezultatem zajęć prowadzonych metodą fabryczną jest trwała zmiana postaw uczestników szkoleń na długofalową akceptację, zrozumienie użyteczności i zaciekawienie TIK, a nie tylko podniesienie poziomu lub rozszerzenie ich kompetencji cyfrowych. Te ostatnie bowiem wobec szybkiego rozwoju technologii i ich zastosowań - winny być na bieżąco uzupełniane. Kluczem do tego procesu jest pozytywna postawa pracowników wobec TIK. Opis metody Metoda fabryczna, jak każda metodologia edukacyjna, kształtuje nie tylko wiedzę, ale także postawy uczestników. Szczególnie ważne są w niej trzy wartości: świadome i mądre wykorzystywanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych - traktowanie technologii jako narzędzi, mogących podnosić jakość życia i skuteczność działania ludzi. Oznacza to akceptację rozwoju technologicznego jako nieuniknionego elementu świata i wykorzystanie go dla dobra ludzi. Metoda fabryczna nie stawia narzędzi cyfrowych na pierwszym miejscu. Mają one wartość ponieważ mogą wspierać ludzi w ich działaniach. ciekawość i gotowość eksperymentowania - pojawienie się technologii cyfrowych otwiera codziennie wiele nowych możliwości. Nie jest możliwe przygotowanie uczestników zajęć na wszystko, co może im dać technologia. Dlatego metoda fabryczna ma rozbudzać ciekawość i otwartość na nowe sposoby działania, oferowane przez Internet i narzędzia komunikacji elektronicznej. uczenie się od siebie nawzajem - kluczowym elementem zajęć prowadzonych przy użyciu metody fabrycznej jest dzielenie się wiedzą. Jest to metoda opierająca się w stu procentach na dynamice grupowej. Daje to możliwość dzielenia się doświadczeniami i pomysłami. Źródłem wiedzy podczas zajęć nie jest tylko prowadzący - wiedza płynie od wszystkich uczestników. Wyjątkowość metody wynika z bardzo silnego nacisku na indywidualizację zdobywanej wiedzy. Każdego z użytkowników narzędzi cyfrowych i Internetu cechują różne potrzeby w tym zakresie. Nawet przedstawiciele tego samego zawodu mają różnorodne oczekiwania i preferencje, wynikające choćby z różnic w zajmowanych stanowiskach, rodzaju wykonywanej pracy, czy w doświadczeniu zawodowym. W początkowej fazie zajęć odbywa się mapowanie potrzeb uczestników, co stanowi integralną część procesu szkoleniowego. Szkolenia metodą fabryczną skonstruowane są zatem w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł podczas nich zaspokoić swoje indywidualne potrzeby poznawcze. Program zajęć jest elastyczny, a trenerzy tworzą wiele możliwości wyrażania oczekiwań grupy uczestników. W marcu 2014r. metoda fabryczna została zastosowana do przeszkolenia ponad 72 nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w dydaktyce w ramach realizacji projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego. Dzięki realizacji cyklu 4 szkoleń, trwających w sumie 24 godziny, całkowicie zmieniły się postawy nauczycieli względem narzędzi i metod cyfrowych. Kadra z powodzeniem zaczęła wykorzystywać na lekcjach. Nowo poznane metody dydaktyczne (takie jak np. odwrócona klasa), ułatwiły nauczycielom tworzenie filmów dla swoich uczniów, przygotowywanie prezentacji na platformie PREZI oraz tworzenie klasowych grup roboczych na Facebooku. Szkolenie dot. Metody fabrycznej składa się z trzech modułów opracowanych pod kątem dwóch różnych grup szkoleniowych: nauczycieli, a także dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4 Moduł I - Szkolenia dla nauczycieli Cele ogólne programu szkoleń Poznanie przez uczestników projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej i zrozumienie logiki procesu testowania wstępnej wersji produktów projektu. Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego testowania produktów edukacyjnych w trakcie warsztatów. Ukształtowanie postaw oraz zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystywania TIK w pracy dydaktycznej w szkole. Czas trwania 4 spotkania x 8 godzin dydaktycznych 1 godzina dydaktyczna = 45 min. Zakres tematyczny 1 spotkanie Pogłębienie wiedzy uczestników na temat specyfiki uwarunkowań psychologicznych i społecznych pokolenia obecnych uczniów z uwzględnieniem ich zachowań w cyfrowym świecie. Zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i ukształtowanie postaw niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć metodą podawczą. 2 spotkanie Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy metodą odwróconej klasy. Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do pracy przy wykorzystaniu gamifikacji w pracy dydaktycznej. Opracowanie przez uczestników indywidualnych planów wdrożenia elementów odwróconej klasy i gamifikacji do ich praktyki dydaktycznej. 3 spotkanie Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy metodą nauczania problemowego. Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do pracy przy wykorzystaniu metody blended learning w pracy dydaktycznej. Opracowanie przez uczestników indywidualnych planów wdrożenia elementów nauczania problemowego i metody blended learning do ich praktyki dydaktycznej. Poznanie przez uczestników możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do pracy dydaktycznej.

5 4 spotkanie Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z platform do współpracy zdalnej. Zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i ukształtowanie postaw niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć metodą projektową. Wykładowcy Eksperci Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Liczba uczestników w grupie Cena Do negocjacji. Moduł II- Szkolenia dla dyrektorów szkół - Jak zarządzać w cyfrowej szkole? Cele ogólne programu szkoleń Celem głównym warsztatów jest opracowanie, na podstawie doświadczeń uczestniczących w nich dyrektorów, wskazówek w zakresie efektywnego wdrażania w szkołach nowego modelu opartego na używaniu narzędzi TIK. Zakres tematyczny Strategia transformacji szkoły w kierunku cyfrowej szkoły. Metodyka nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK w pracy dydaktycznej szkoły: skrócony przegląd współczesnych rozwiązań. Bariery związane z wykorzystaniem narzędzi TIK w pracy dyrektora szkoły. Skrócony przegląd innowacyjnych metod dydaktycznych, tj. odwrócona klasa, metoda projektowa, metoda problemowa, blended learning i gamifikacja. System motywowania nauczycieli do wykorzystania w pracy metod opartych na dydaktyce cyfrowej. Katalog porad dla dyrektorów wdrażających rozwiązania systemowe nowego modelu dydaktyki cyfrowej w szkołach. Czas trwania 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 1godzina dydaktyczna = 45min. Wykładowcy Eksperci Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Liczba uczestników w grupie Cena Do negocjacji.

6 Moduł III - Narzędziownia dydaktyki cyfrowej Tło Uzupełnieniem cyklu szkoleń opartych o metodę fabryczną jest Narzędziownia dydaktyki cyfrowej - dwudniowe szkolenie prowadzone zaawansowanymi metodami warsztatowymi, obejmującymi szereg zagadnień związanych z wykorzystaniem TIK w procesie edukacyjnym uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Warsztaty mogą być traktowane także jako oddzielne źródło praktycznej wiedzy dla nauczycieli, chcących poszerzyć swoje umiejętności w dziedzinie wykorzystania TIK w dydaktyce. Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie u nauczycieli umiejętności związanych z wykorzystaniem w edukacji darmowych narzędzi informatycznych wspomagających proces nauczania. Podczas intensywnych ćwiczeń nauczyciele zdobędą wiedzę potrzebną do swobodnego korzystania z narzędzi cyfrowych w dydaktyce, dzięki czemu łatwiejsze stanie się realizowanie podstawy programowej oraz sprostanie oczekiwaniom uczniów we współczesnych szkołach. Narzędziownia dydaktyki cyfrowej ma na celu przeprowadzenie szkolenia w taki sposób, aby odpowiadało ono oczekiwaniom nauczycieli w dziedzinie wykorzystania TIK i sprawiło, że będą oni w stanie bez obaw wykorzystywać nowe technologie w procesie nauczania. Uczestnicy Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zasięg Ogólnopolski realizowane w gminach i powiatach. Korzyści Rezultatem zajęć przeprowadzonych metodami warsztatowymi jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, oswojenie ich ze sprzętem oraz narzędziami, jak również długofalowe zaciekawienie TIK. Ma to nastąpić w taki sposób, aby możliwe było trwałe podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie TIK. Opis szkolenia Szkolenie Narzędziownia dydaktyki cyfrowej podnosi kompetencje uczestników, oswaja ich ze sprzętem i narzędziami edukacyjnymi oraz zmienia ich postawy wobec TIK. Czas trwania 2 spotkania x 8 godzin dydaktycznych 1 godzina dydaktyczna = 45 min. Zakres tematyczny 1 dzień Poznanie przez uczestników systemów operacyjnych firmy Microsoft: Windows 7 oraz Windows 8.1. Poznanie funkcji konfiguracyjnych systemu operacyjnego w zakresie umożliwiającym sprawne korzystanie z oprogramowania oraz sprzętu wykorzystywanego w edukacji. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak korzystać z kafelkowego menu nowego systemu Windows 8.1, jak używać pełnoekranowych aplikacji, jak dopasować rozdzielczość ekranu podczas korzystania z projektora multimedialnego oraz jak w trybie wielu ekranów ustawić właściwe parametry wyświetlania na każdym z urządzeń.

7 Zapoznanie nauczycieli z usługami chmurowymi, czyli darmowymi przestrzeniami dyskowymi, w których można przechowywać swoje dokumenty, filmy, zdjęcia, prezentacje oraz inne dane elektroniczne. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o korzyściach płynących z korzystania z tego typu usługi, takich jak: łatwy dostęp do danych z różnych lokalizacji, bezpieczeństwo przechowywania dokumentów, synchronizacja danych, współdzielenie i współtworzenie dokumentów w czasie rzeczywistym oraz możliwość szybkiej wymiany treści z innymi użytkownikami. Uczestnicy nauczą się jak zakładać konta w usługach takich jak Dropbox, One Drive, Mega czy Google Drive oraz poznają różnice w podejściu do zagadnienia prezentowane przez poszczególne firmy oferujące usługi chmurowe. Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestnicy warsztatów nauczą się jak tworzyć hasła wykorzystywane podczas pracy z komputerem w taki sposób, aby zapewniły maksymalny poziom bezpieczeństwa. Nauczyciele poznają darmowe programy antywirusowe takie jak AVG, Avast, Avira czy Microsoft Security Essential i dowiedzą się jak ważną kwestią jest systematyczna aktualizacja bazy wirusów oraz wykonywanie okresowego skanowania komputera. Zaprezentowany zostanie sposób w jaki można uniknąć niechcianej poczty elektronicznej, wyjaśnione zostaną zasady korzystania z funkcji antyspam oraz sposoby odpowiedniego skonfigurowania skrzynki pocztowej w celu pozbycia się niepożądanej treści. Omówiona zostanie metoda instalowania darmowych aplikacji tak, by podczas ich instalacji na komputerze nie pojawiało się niechciane oprogramowanie. Dzięki warsztatom nauczyciele dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy logowaniem do stron www z wykorzystaniem konta Facebook, a tym klasycznym proponowanym przez dostawców oprogramowania. Poruszone zostaną kwestie możliwych oszustw pojawiających się Internecie m.in. phishing, pharming, cracking oraz skuteczne sposoby obrony przed nimi. Przedstawiona zostanie metoda aktualizacji zainstalowanego na urządzeniach oprogramowania, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę przed atakami wykorzystującymi wykryte w nim dziury. Uczestnicy szkolenia nauczą się konfiguracji opcji bezpieczeństwa przeglądarek internetowych takich jak Chrom, Firefox czy Internet Explorer oraz poznają możliwości trybu prywatnego. Uczestnicy warsztatów nauczą się w jaki sposób wykorzystać Facebook-a [FB] do celów dydaktycznych. FB dzięki błyskawicznej wymianie treści oraz łatwości zakładania grup tematycznych jest zbyt dobrym narzędziem, aby go pominąć w procesie nauczania. Na zajęciach warsztatowych nauczyciele dowiedzą się jak skonfigurować własny profil, aby treści na nim umieszczane trafiały tylko i wyłącznie do wybranej grupy odbiorców oraz jak sprawić, aby nasze konto było niewidoczne dla innych. Zostaną przedstawione sposoby założenia grupy tematycznej, skonfigurowania i zaproszenia do niej innych użytkowników oraz nadania jej odpowiedniego statusu (zamknięta, prywatna oraz publiczna). Zdobyta na warsztatach wiedza sprawi, iż Facebook stanie się przyjazny i pożyteczny w procesie edukacyjnym. 2 dzień Poznanie przez nauczycieli podstawowych możliwości usług Google takich jak: poczta elektroniczna, Dysk Google, Mapy Google, Kalendarz Google oraz Tłumacz Google. Te darmowe narzędzia mogą w znaczny sposób przyczynić się do podniesienia poziomu prowadzonych zajęć oraz sprawić, że lekcje będą ciekawsze i bardziej interesujące. Zapoznanie się nauczycieli z możliwościami Dokumentów Google na Dysku Google. Uczestnicy zapoznają się z obsługą darmowego edytora tekstu dostępnego online. Nauczą się jak wspólnie pracować na jednym dokumencie, jak udostępniać dokumenty poprzez adres lub link oraz jak śledzić historie dokonywanych zmian. Każdy z nauczycieli w praktyczny sposób przetestuje wszystkie poznane funkcje aplikacji tak, aby bez przeszkód mógł wykorzystywać to narzędzie w swojej pracy. Nauczyciele poznają narzędzie Prezentacje Google. Dzięki opcji udostępniania dokumentu wspólnie opracują plakat reklamowy o wybranej tematyce związanej z edukacją. Następnie udostępnią dokument nieograniczonej liczbie osób korzystając z opcji pobierania linku. Ten sposób pracy nad dokumentem z łatwością może być wykorzystany podczas pracy z uczniami zarówno w szkole, jak i podczas zadań domowych. Formularze Google będą kolejnym narzędziem wchodzącym w skład Dysku Google, które zostanie zaprezentowane nauczycielom biorącym udział w narzędziowni dydaktyki cyfrowej. Każdy z uczestników szkolenia własnoręcznie sprawdzi, jak łatwo stworzyć własną ankietę korzystając z darmowego narzędzia. Praktyczne ćwiczenia sprawią, iż zrobienie sondy, przeprowadzenie testu, stworzenie modułu rejestracji, zbieranie adresów nie będzie już nigdy stanowiło problemu.

8 Poznanie przez uczestników zajęć funkcjonalności Kalendarza Google. Jego dostępność zarówno z poziomu komputera, tabletu, jak i smartfona sprawia, że jest on bardzo funkcjonalny. Nauczyciele praktycznie sprawdzą jak zakładać na swoim koncie dodatkowe kalendarze i jak się nimi dzielić z innymi użytkownikami. Poznają mechanizm tworzenia wydarzeń i zapraszania do nich innych osób. Kalendarz Google sprawi, że papierowy notatnik, z którego do tej pory korzystali trafi do lamusa. Ostatnim narzędziem dostępnym z poziomu Dysku Google, który zostanie zaprezentowany nauczycielom uczestniczącym w warsztatach będą Arkusze Google. Funkcjonalność tego darmowego arkusza kalkulacyjnego może być idealnie wykorzystana w procesie edukacyjnym podczas modelu gamifikacji. Nauczyciele podczas zajęć sami stworzą arkusz kalkulacyjny do analizy wyników gry klasowej oraz wykorzystają wykresy wskaźnikowe do udostępnienia wyników on- -line. Taki sposób prowadzenia zajęć z wykorzystaniem efektu grywalizacji może przyczynić się do aktywizacji uczniów i sprawi, że lekcje będą ciekawsze niż dotychczas. Wykładowcy Eksperci Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Liczba uczestników w grupie 4-10 Cena Do negocjacji.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW WARSZTATY nt. programu kompetencji nauczycieli odnoszących się do dydaktyki cyfrowej Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 1 grupa Liczba grup: 2 (łączna liczba

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 1 grupa Liczba

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Edukacja informatyczna, programowanie, zaj. komputerowe, edukacja wczesnoszkolna 202 Podstawowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

DYDAKTYKA EPOKI SMARTFONA

DYDAKTYKA EPOKI SMARTFONA DYDAKTYKA EPOKI SMARTFONA Kluczowe efekty projektu systemowego Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego w kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w regionie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

DYDAKTYKA EPOKI SMARTFONA jak skutecznie włączać technologie informatyczne w praktykę nauczania? Krzysztof Głomb

DYDAKTYKA EPOKI SMARTFONA jak skutecznie włączać technologie informatyczne w praktykę nauczania? Krzysztof Głomb DYDAKTYKA EPOKI SMARTFONA jak skutecznie włączać technologie informatyczne w praktykę nauczania? Krzysztof Głomb Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 2016 CEL: SZKOŁA DOBRA, NIE CYFROWA SKUTECZNA ANGAŻUJĄCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS Przedmiotu zamówienia

OPIS Przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego OPIS Przedmiotu zamówienia na realizację Projektu Dziś mamy szansę na lepsze jutro L.p. Asortyment Opis j.m. Ilość Zadanie 4 Szkolenia dla nauczycieli w Publicznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI dla edukacji

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI dla edukacji FABRYKA PRZYSZŁOŚCI dla edukacji to miejsce eksperymentów metodycznych i ośrodek wspierający dyfuzję dobrych praktyk dydaktyki cyfrowej wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) w praktyce

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ramowy model kompetencji cyfrowych nauczycieli Opracowanie Prof. M. Plebańska Maj 2016

Ramowy model kompetencji cyfrowych nauczycieli Opracowanie Prof. M. Plebańska Maj 2016 Ramowy model cyfrowych nauczycieli Opracowanie Prof. M. Plebańska Maj 2016 Tabela. Ramowe ujęcie cyfrowych nauczycieli komputerów różnych typów. Kompetencje technologiczne/techniczne Wiedza Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu matematyki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną)

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE Program szkolenia Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Opracowali: Roman Frąckowiak Piotr Halama Sławomir Kozłowski Piła, 2014

Bardziej szczegółowo

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl Grywalizacja i Narzędzia IT: Badania naukowe pozwalają nam zrozumieć, dlaczego tak bardzo angażujemy się w gry i pokazują, jak możemy bazować na mechanizmach grywalizacji, by budować angażujące ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.4

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 MATEMATYKA Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

Technologie informatyczne w edukacji. Tomasz Hodakowski Intel Gdańsk, 31/05/2012 r.

Technologie informatyczne w edukacji. Tomasz Hodakowski Intel Gdańsk, 31/05/2012 r. Technologie informatyczne w edukacji 1 Tomasz Hodakowski Intel Gdańsk, 31/05/2012 r. Intel Misją Intela jest umożliwienie korzystania z internetu jak największej liczbie ludzi na świecie Edukacja najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Referuje: J. A. Wierzbicki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Projekt Warszawa Programuje Cele projektu: Przygotowanie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru. Temat szkolenia. Narzędzia TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela

Numer i nazwa obszaru. Temat szkolenia. Narzędzia TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela Numer i nazwa obszaru Obszar tematyczny nr 12 Skuteczne posługiwanie się narzędziami TIK na wszystkich etapach kształcenia Temat szkolenia Narzędzia TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki z GeoGebrą dla liceów. Autorzy prezentacji: Daria Szalińska, Jerzy Mil

Innowacyjny program nauczania matematyki z GeoGebrą dla liceów. Autorzy prezentacji: Daria Szalińska, Jerzy Mil Innowacyjny program nauczania matematyki z GeoGebrą dla liceów Autorzy prezentacji: Daria Szalińska, Jerzy Mil Innowacyjny program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe umiejętności informatyczne w edukacji

Podstawowe umiejętności informatyczne w edukacji Podstawowe umiejętności informatyczne w edukacji jak zakładać konto e-maile w najlepszych dla edukacji narzędziach jak tworzyć i gromadzić informacje w chmurze internetowej wykorzystywać wirtualne dyski

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów ma rozbudowaną budowę:

Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów ma rozbudowaną budowę: Innowacyjny program nauczania matematyki w gimnazjum, zawierający elementy zastosowania TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, w tym darmowego oprogramowania GeoGebry do nauczania matematyki) Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Nowoczesne technologie NARZĘDZIE CZY CEL? Warszawa, 27 28 września 2012 r. NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to potoczne, często używane określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Geografia w chmurze. Nauczanie i uczenie się. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum 4 (39) Anna Grzybowska

Geografia w chmurze. Nauczanie i uczenie się. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum 4 (39) Anna Grzybowska 56 Geografia w chmurze Rysunek 1. Fotografia ze zbiorów autorki Gdy geograf myśli o chmurach, zwykle nasuwają się mu skojarzenia typu chmury niskie i wysokie lub kłębiaste i pierzaste. Tym razem jednak

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015

Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015 Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015 Sieć w sensie ogólnym to aktualnie najpopularniejsza z metafor stosowanych do opisu układu czy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Lider: Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska sp. j. Partner: Uniwersytet Opolski

Lider: Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska sp. j. Partner: Uniwersytet Opolski Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z INFORMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z INFORMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z INFORMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO

MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO Mobilna pracownia INNOVATORS-ECO jest zaprojektowana w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi,

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 5794100, fax 22 5794170

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, tel. 22 5794100, fax 22 5794170 Program szkolenia dla trenerów przygotowującego do prowadzenia zajęć z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych dla bibliotekarzy, uczestników Programu Rozwoju Bibliotek (II runda) Założenia

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy Numer obszaru: 12 Wsparcie oświatowej kadry kierowniczej w sprawnym zarządzaniu szkołą z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Temat szkolenia Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Tomasz Łukawski-dyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Tomasz Łukawski-dyrektor szkoły Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Tomasz Łukawski-dyrektor szkoły Nowoczesny nauczyciel! Nowoczesna baza edukacyjna wsparta nowoczesnymi technologiami oraz infrastruktura Wsparcie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Nauczanie z TIK w XXI wieku

Nauczanie z TIK w XXI wieku PROGRAM DOSKONALENIA w zakresie wykorzystania TIK TYTUŁ PROGRAMU: Nauczanie z TIK w XXI wieku CELE OGÓLNE: Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania środków i narzędzi TIK do uczenia się i nauczania.

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Matematyka gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Jak zachęcić uczniów do rozwiązywania zadań na dowodzenie? TREŚCI: Projektowanie zadań na dowodzenie zgodnych z nową podstawą programową w wersji przyjaznej

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 3 Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Temat szkolenia: Programowanie dla najmłodszych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2016 Wydanie 1 Formularz F509

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od prostych do poważnych algorytmów w C++ Symbol szkolenia: PUZC++

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od prostych do poważnych algorytmów w C++ Symbol szkolenia: PUZC++ Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od prostych do poważnych algorytmów w C++ Symbol szkolenia: PUZC++ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2011 Strona

Bardziej szczegółowo

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Tytuł wykładu: TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Wykładowcy: Magdalena Maćkowiak, Jan Mierzejewski Agenda Idea TABklasy

Bardziej szczegółowo

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas.

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas. 1 Jak co roku 17 maja obchodzony był Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Wspominanie tego dnia ma przyczynić się do podniesienia świadomości jak korzystanie z Internetu i innych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

OPIS Przedmiotu zamówienia

OPIS Przedmiotu zamówienia OPIS Przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego na realizację Projektu Dziś mamy szansę na lepsze jutro L.p. Asortyment Opis j.m. Ilość Zadanie 7 Szkolenia dla nauczycieli w Publicznej

Bardziej szczegółowo

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW Sposobów przygotowania materiałów i możliwości ich udostępniania jest całe mnóstwo. Nawet nie można podać jednej (najłatwiejszej) metody. Wszystko zależy od: wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo