4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084"

Transkrypt

1 4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI BĄDŹ MULTIMEDIALNY - E-DENTICO DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W APP STORE I GOOGLE PLAY

2 Szanowni Państwo, Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. ul. Wigury 15a, Łódź tel.: (42) , fax: (42) Redaktor naczelny Editor-in-Chief dr n. med. Tomasz Maria Kercz Redaktor prowadzący Executive Editor mgr Tomasz Hankiewicz Redaktorzy tematyczni Feature Editors dr hab n. med. Jan Pietruski (protetyka), dr n. med. Aneta Grochowina (radiologia), dr n. med. Paweł Niewada (periodontologia), dr n. med. Aleksander Przygoński (chirurgia), Redaktor graficzny, fotoedytor, DTP Graphic designer, photo editor, DTP mgr Krzysztof Dybalski Redaktor statystyczny Statistical editor mgr inż. Wojciech Floriańczyk Redaktorzy językowi Language editors język polski - mgr Agnieszka Goszczyńska język angielski - Jonathan E. Lilly Korekta Editor s revision Tomasz Hankiewicz Marketing i reklama Marketing and advertisement mgr Katarzyna Owczarek, tel.: (42) , Radosław Grzeliński, tel.: Prenumerata Subscription Dział sprzedaży Sales department tel.: (42) numery archiwalne, tel.: Stosując duże uproszczenie, o ludziach Północy powiada się, że żyją po to, by pracować, z kolei o Południowcach, że pracują, żeby żyć. Ciekawe, czy ktoś z Państwa podziela moje przypuszczenie, że naszą grupę zawodową (jeśli nie całą, to jej lwią część) należałoby przyporządkować do pierwszej z powyższych kategorii? Pocieszające niech będzie to, że ci z nas, którzy w natłoku obowiązków nie wygospodarowali czasu na zasłużony urlop tam, gdzie praca bywa dodatkiem do relaksującego dolce vita, tego lata mają namiastkę tamtejszej aury we własnym kraju. Skoro pozostajemy na krajowym podwórku, nie sposób nie zauważyć, że równie gorąco i pracowicie jest tego lata w polityce. A wraz z nią i nie jest to ani trochę optymistyczna konstatacja w najlepsze trwa festiwal przedwyborczych obietnic. Swoją drogą przed obywatelami odkryto ostatnio nowy wymiar terminu obietnica dowiadujemy się bowiem, że niekoniecznie musi ona stanowić zobowiązanie dla tych, którzy ją składają. A czy po kolejnych chętnie składanych deklaracjach pozostanie rodakom coś więcej niż selfie z kandydatem tej, czy innej formacji, okaże się w ciągu najbliższych miesięcy... My natomiast z obietnic złożonych jeszcze pod koniec ubiegłego roku nie wycofujemy się ani o jotę i odkrywamy przed Państwem kunszt kolejnego Mistrza stomatologii, tym razem obierając kurs na Podlasie. Zapewne nie tylko zainteresowani protetyką z uwagą przeczytają artykuły autorstwa prezydenta Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej docenta Jana Krzysztofa Pietruskiego z Białegostoku. Prace podejmujące zagadnienie wpływu bulimii na erozję zębów oraz technologii cyfrowych w protetyce proszę potraktować jako zapowiedź kolejnego wydania e-dentico. W następnej edycji przedstawimy bowiem przypadki z praktyki pierwszej kobiety w gronie Mistrzów stomatologii współautorki wspomnianych artykułów, Profesor Małgorzaty Doroty Pietruskiej. Pożytecznej lektury, INTERN AT I O NA L Journal M a ster Lis t Pismo indeksowane w Index Copernicus: 63,63 pkt. Punktacja MNiSW: 5 pkt. Nakład 6500 egz. Wersja pierwotna drukowana Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do adjustacji, doboru tytułów i skracania nadsyłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. 2 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

3 54 DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH DYNAMIC COMPRESSION AS A METHOD OF EMERGENCE PROFILE SHAPING FOR CUSTOM ABUTMENTS lek. dent. Grzegorz Wasiluk, dr n. med. Ewa Chomik, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski PRAKTYKA 78 PACJENT Z CUKRZYCĄ W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM PATIENT WITH DIABETES IN A DENTAL OFFICE 8 MISTRZOWIE STOMATOLOGII JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI TECHNOLOGIE CYFROWE WE WSPÓŁCZESNEJ PROTETYCE. MODA CZY KONIECZNOŚĆ? MOŻLIWOŚCI ZMIANY PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA W PLANOWANIU I WYKONAWSTWIE REKONSTRUKCJI PROTETYCZNYCH 86 Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek TORBIEL ŚRODKOWA SZYI OPIS PRZYPADKU THYROGLOSSAL DUCT CYST CASE REPORT lek. dent. Oskar Szram, lek. dent. Aleksandra Szram, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska DIGITAL TECHNOLOGIES IN CONTEMPORARY PROSTHODONTICS. FASHION OR NECESSITY? POSSIBILITIES OF MAKING CHANGES IN THE PROTOCOL OF PLANNING AND MANUFACTURING OF PROSTHETIC RECONSTRUCTIONS 92 BEZZĘBIE W ŻUCHWIE BĘDĄCE SKUTKIEM PERIODONTOPATII. REHABILITACJA PRZY POMOCY PRACY STAŁEJ PRZYKRĘCANEJ DO CZTERECH IMPLANTÓW MIS C1 OPIS PRZYPADKU dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska lek. dent. Michał Szczutkowski 30 REHABILITACJA PACJENTÓW Z EROZJĄ ZĘBÓW ASPEKT FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY TREATMENT OF PATIENTS WITH DENTAL EROSION FUNCTIONAL AND AESTHETIC ASPECT dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska 100 REHABILITACJA BEZZĘBNEJ SZCZĘKI IMPLANTAMI I PROTEZĄ TYPU OVERDENTURE ZASTOSOWANIE ZATRZASKÓW O NISKIM PROFILU DO ZAKOTWICZENIA BELKI RETENCYJNEJ dr n. med. Marco Montanari, student stom. Luca Bartoletti, tech. dent. Raniero Miccoli 6 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

4 SPIS TREŚCI MINIMALNIE INWAZYJNE TECHNIKI ENDOSKOPOWE W LECZENIU REGENERACYJNYM PIONOWYCH UBYTKÓW KOSTNYCH PRZYZĘBIA 106 PERYSKOP MINIMALLY INVASIVE ENDOSCOPIC TECHNIQUES IN THE REGENERATIVE TREATMENT OF PERIODONTAL INTRABONY DEFECTS 130 Zarządzanie ludźmi według Paula Herseya i Kena Blancharda Mariusz Oboda, Justyna Pająk Bogdan Krastev MD PhD, Associate Professor Elka Popova MD PhD 136 PORADNIA Polecane produkty EDUKACJA Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est 4/15 Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie 138 PO GODZINACH Z Kącika Archiwisty. Słowo o pewnym notgeldzie Marcin Otto 128 Znalezione w DENTOnet.pl 142 Krzyżówka z hasłem Interaktywne doznania z na tablety QR CODE Wygenerowano na QR CODE Wygenerowano na e-dentico w wersji multimedialnej dostępne w AppStore i Google Play więcej informacji na e-dentico nr 1 (53) /

5 MISTRZOWIE STOMATOLOGII TECHNOLOGIE CYFROWE WE WSPÓŁCZESNEJ PROTETYCE. MODA CZY KONIECZNOŚĆ? MOŻLIWOŚCI ZMIANY PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA W PLANOWANIU I WYKONAWSTWIE REKONSTRUKCJI PROTETYCZNYCH praca recenzowana Streszczenie: Współcześnie jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju technologii informatycznych dotyczących wszystkich dziedzin życia codziennego. Nie inaczej dzieje się w stomatologii, a szczególnie w protetyce stomatologicznej. Do lamusa odchodzą stare, sprawdzone metody, ustępując miejsca technologiom CAD/CAM, metodom frezowania, synteryzowania itd. Na przykładzie klinicznym praca przedstawia możliwości wykorzystania technik cyfrowych w przypadku rehabilitacji narządu żucia w oparciu o stałe uzupełnienia protetyczne obejmujące oba łuki zębowe. Abstract: Nowadays we are witnessing a rapid development of IT technologies in all domains of everyday life. The same happens in dentistry, particularly in prosthodontics. Old proven methods are withdrawn and replaced by CAD/CAM technologies, milling, sintering, etc. On the basis of a clinical example, the article shows possibilities of using digital techniques in case of full mouth rehabilitation with fixed prosthetic reconstructions of both arches. Słowa kluczowe: CAD/CAM, rehabilitacja narządu żucia, DSD, protetyka stomatologiczna Key words: CAD/CAM, full mouth rehabilitation, DSD, prosthodontics dr hab. n. med. JAN K. PIETRUSKI 1 prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska 1, 2 1 Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna w Białymstoku 2 Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska Adres korespondencyjny, mailing address: dr hab. n. med. Jan K. Pietruski Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna ul. Waszyngtona 1/34, Białystok, tel.: (85) Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

6 Jan K. Pietruski, Małgorzata D. Pietruska MASTERS OF DENTISTRY Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju technologii informatycznych znajdujących zastosowanie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Rewolucja wynikająca z dostępności technik informatycznych nie ominęła stomatologii, a protetyki stomatologicznej w szczególności. Częściowo jest ona wynikiem wciąż rosnącego potencjału możliwości komputerów osobistych i smartfonów, a częściowo technologii rozwijanych konkretnie pod kątem stomatologii i techniki dentystycznej. Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia możliwości, jakie daje informatyzacja w codziennej pracy stomatologa. Mimo że wciąż używane są tradycyjne, stosowane od dziesięcioleci techniki, takie jak odlewanie metalu metodą traconego wosku, napalanie ceramiki na metalowe podbudowy lane, warto poznać i wykorzystywać dostępne nowe technologie, w znaczący sposób ułatwiające proces leczenia. Możliwości wykorzystania cyfryzacji ilustruje przypadek 67-letniego pacjenta z brakami zębowymi i patologiczną utratą tkanek twardych zębów, u którego wykonano protetyczną rehabilitację narządu żucia. Aby możliwe było stworzenie prawidłowego planu leczenia, konieczne jest określenie etiologii poszczególnych patologii narządu żucia. W planowaniu według dawniej przyjętych zasad analizowano modele, oceniano rozległość braków zębowych, możliwości ich uzupełnienia itp. Powszechne dzisiaj, a być może i nadużywane pojęcie stomatologii estetycznej rozumiane jest przeważnie w zbyt ograniczony sposób jako dbałość o detale rekonstrukcji estetycznych. Pojęcie stomatologii estetycznej należy rozumieć jako koncepcję planowania leczenia, w którym ocena estetyki nie samego uzębienia, ale jego relacji i wpływu na twarz jest pierwszym i podstawowym narzędziem diagnostycznym. Umożliwia to w bardziej miarodajny i obiektywny sposób dopasowanie pozycji i formy rekonstruowanego uzębienia do uśmiechu i twarzy. Jednym z punktów zwrotnych w formowaniu ww. koncepcji stomatologii estetycznej wydają się być trzy publikacje z lat 90. autorstwa Macka [1 3], który zawarł w nich następujące wnioski dotyczące istotności oceny estetyki i proporcji twarzy w określaniu pozycji zębów i pionowego wymiaru zwarcia: 1. Balans wymiarów twarzy oraz położenie płaszczyzny okluzyjnej są najważniejszymi determinantami dla ustanowienia odpowiedniego pionowego wymiaru zwarcia. 2. Istnieją oczywiste zależności pomiędzy defektami estetycznymi twarzy a anatomią zębów i wyrostków. 3. Klasyczna ocena zaartykułowanych modeli i analiza okluzji nie jest wystarczająca dla pełnej oceny i planowania leczenia stomatologicznego. Planowanie pozycji uzębienia i przebiegu płaszczyzny okluzyjnej jest pierwszym etapem, drugim funkcja narządu żucia. Przedstawiona kolejność nie oznacza, że funkcja ma mniejsze znaczenie, ale wynika z logiki postępowania. Zgodnie z wypracowaną przez lata i standardowo stosowaną przez autorów procedurą, w przypadku wykonywania rekonstrukcji protetycznej obejmującej oba pełne łuki zębowe, w pierwszym etapie odbudowywany jest docelowo górny łuk, przy projektowaniu którego nacisk kładziony jest na efekt estetyczny, a więc pozycję zębów i przebieg płaszczyzny estetycznej w oparciu o analizę twarzy. Po definitywnym oddaniu górnej rekonstrukcji i określeniu optymalnej pozycji żuchwy oraz pionowego wymiaru zwarcia, w drugim etapie wykonuje się rekonstrukcję dolnego łuku, traktując priorytetowo uzyskanie stabilnej okluzji centralnej, fizjologicznego DIGITAL TECHNOLOGIES IN CONTEMPORARY PROSTHODONTICS. FASHION OR NECESSITY? POSSIBILITIES OF MAKING CHANGES IN THE PROTOCOL OF PLANNING AND MANUFACTURING OF PROSTHETIC RECONSTRUCTIONS In recent years, we have been witnessing a rapid development of IT technologies that affect all domains of our lives. A revolution resulting from the availability of information technologies has also taken place in dentistry, prosthodontics in particular. It is partially a result of the constantly growing potential of personal computers and smartphones, and the technologies developed specifically having dentistry and dental techniques in mind. The aim of this article is to present the possibilities ensured by implementation of IT solutions in everyday work of a dental practitioner. Although traditional techniques, such as investment casting or fusing porcelain on metal cast foundations, which have been used for decades are still applied, it is worth finding out and starting to make use of new technologies that facilitate treatment to a significant extent. The possibilities of digitisation are illustrated by a case of a 67-year-old patient lacking some teeth and suffering from the pathological structure loss of remaining dentition, in whom prosthetic rehabilitation of the masticatory system was performed. In order to establish proper treatment plan, it is important to determine the aetiology of particular pathologies of the stomatognathic system. During the planning process, conducted in accordance with the old principles, models were analysed, number of missing teeth was evaluated, the possibilities of their replacement were assessed, etc. The nowadays common and perhaps overused term aesthetic dentistry is usually understood in a very limited way as attention to aesthetic details of a reconstruction. The idea of aesthetic dentistry should be understood as a treatment planning concept, in which the evaluation of aesthetics not only of dentition but also its relationships with and impact on the face is the first and most important diagnostic tool. This allows adjusting the positions and forms of reconstructed dentition to the smile and face in a more reliable and objective manner. Three publications by Mack [1 3] from the 1990s are considered a turning point in the formulation of the aforementioned concept of aesthetic dentistry; the author presented therein the following conclusions concerning the significance of aesthetics and facial proportions in the determination Zobacz więcej w multimedialnej wersji e-dentico e-dentico nr 4 (56) /

7 5 Ryc. 5, 6. Wykorzystanie techniki cyfrowego planowania DSD. Kolejne etapy rekonstrukcji protetycznej tymczasowe uzupełnienia typu shells (5) i docelowe uzupełnienia (6) charakteryzuje duża powtarzalność. 6 Fig. 5, 6. The application of digital smile design (DSD). Subsequent stages of prosthetic reconstruction shell-type temporary restorations (5) and final restorations (6) are characterised by high repeatability. 7 8 Ryc. 7, 8. Cyfrowy projekt łączników indywidualnych do implantów w pozycjach 14, 16, 26, 35, 36, 46. Fig. 7, 8. CAD of individual abutments for implants in positions 14, 16, 26, 35, 36, 46.

8 41 Ryc. 41. Etapy cyfrowego projektowania dolnej rekonstrukcji. Fig. 41. Stages of digital designing of the lower reconstruction. 42 Ryc. 42. Dolna rekonstrukcja przed oddaniem. Fig. 42. Lower reconstruction before delivery. Ryc. 43, 44. Sytuacja wewnątrzustna po zakończeniu rehabilitacji. 43 Fig. 43, 44. Intraoral situation after rehabilitation. 44

9 MISTRZOWIE STOMATOLOGII REHABILITACJA PACJENTÓW Z EROZJĄ ZĘBÓW ASPEKT FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY praca recenzowana Streszczenie: Pacjenci z zaawansowaną utratą tkanek twardych zębów stanowią znaczący odsetek przypadków wymagających wielospecjalistycznego leczenia stomatologicznego. Do patologicznej utraty tkanek twardych zębów (PUTTZ) prowadzić może erozja chemiczna. Jedną z częstych przyczyn erozji zębów jest bulimia. W oparciu o przypadki kliniczne w publikacji przedstawiono podstawy diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego przypadków bulimii. Bardzo ważnym elementem diagnostyki przypadków z PUTTZ jest analiza estetyczna twarzy. Ten element diagnostyki w wielu przypadkach staje się podstawowym czynnikiem decyzyjnym co do konieczności oraz kolejności zastosowania procedur terapeutycznych z różnych dziedzin stomatologii. Słowa kluczowe: erozja zębów, bulimia, utrata tkanek twardych zębów Abstract: Patients suffering from severe pathological tooth structure loss constitute a significant percentage of cases requiring multidisciplinary dental treatment. One of the causes leading to pathological tooth structure loss (PTSL) is chemical dental erosion. Erosion is often caused by bulimia. Based on clinical cases, the article presents the basics of dental diagnostics and treatment planning of cases with bulimia. An aesthetic analysis of the face is a very important part of the process of diagnosing cases with PTSL. This diagnostic element often becomes the key decisive factor as to the necessity and sequence of application of therapeutic procedures from various dental disciplines. Key words: dental erosion, bulimia, pathological tooth structure loss dr hab. n. med. JAN K. PIETRUSKI 1 prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska 1, 2 1 Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna w Białymstoku 2 Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska Adres korespondencyjny, mailing address: dr hab. n. med. Jan K. Pietruski Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna ul. Waszyngtona 1/34, Białystok, tel.: (85) Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

10 Jan K. Pietruski, Małgorzata D. Pietruska MASTERS OF DENTISTRY Jednym z powodów zgłaszania się pacjentów do gabinetu stomatologicznego jest patologiczna utrata tkanek twardych zębów (PUTTZ). Nie zawsze utrata objętości koron zębowych jest czynnikiem, który najbardziej niepokoi pacjenta. Powody, dla których pacjenci szukają pomocy u stomatologa, mogą być różne zauważana przez pacjenta zwiększająca się dynamika utraty tkanek zębów, zwiększająca się nadwrażliwość zębów, nieatrakcyjna aparycja uzębienia i w konsekwencji uśmiechu, a czasem zmniejszająca się wydolność żucia. Wśród przyczyn PUTTZ należy wymienić fizjologiczną bądź patologiczną atrycję, abfrakcję, abrazję, wady wrodzone i erozję chemiczną [1 5]. Utrata struktury zęba na skutek atrycji jest zjawiskiem normalnym, wynikającym ze zużycia uzębienia. Dynamika fizjologicznego starcia jest jednak na tyle mała, że nawet przy wydłużonej obecnie średniej długości życia nie powinna prowadzić do znaczących zmian w relacjach między przeciwstawnymi łukami zębowymi ani w samych strukturach anatomicznych zębów i otaczających je tkanek [6, 7]. W codziennej pracy spotyka się jednak pacjentów, u których utrata tkanek twardych zębów jest na tyle zaawansowana i szybko postępująca, że wymagane są działania rekonstrukcyjne. Nierzadko PUTTZ błędnie nazywana jest patologicznym starciem i tłumaczona bruksizmem. Jest to zupełnie odwrotne rozumienie przyczyny patologii. Często bowiem pacjenci z PUTTZ są okluzyjnie dysfunkcyjni, ale jest to wtórny efekt pierwotnej utraty tkanek twardych zębów na skutek erozji i następowego zaburzenia fizjologicznej okluzji poprzez utratę prowadzenia przedniego bądź kłowego i dyskluzji zębów bocznych w ruchach funkcjonalnych żuchwy. Erozja zębów jest zjawiskiem obserwowanym coraz częściej. Już w latach 90. XX w. stwierdzono, że w 89% przypadków pacjentów diagnozowanych z powodu PUTTZ jednym z czynników etiologicznych była erozja. W badaniach z roku 1993 przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii odnotowano objawy znacznej erozji u 52% pięcioletnich dzieci [8, 9]. W metaanalizie z 2015 roku opartej na 22 publikacjach wykazano, że występowanie erozji stałego uzębienia dotyczy 30,4% populacji dzieci i dorosłych [10]. Zjawisko erozji najczęściej jest wynikiem błędów i nawyków żywieniowych, choroby refluksowej lub patologii określanych jako zaburzenia łaknienia (ZŁ, ang. eating disorders) [11 13]. Erozję definiuje się jako nieodwracalną, postępującą utratę tkanek zęba na skutek procesów chemicznych niebakteryjnego pochodzenia, prowadzącą do powstawania ostro zakończonych, klinowatych TREATMENT OF PATIENTS WITH DENTAL EROSION FUNCTIONAL AND AESTHETIC ASPECT Pathological tooth structure loss (PTSL) is one of the reasons why patients decide to seek professional help at a dental office. Dental crown volume loss is not always the factor that worries patients the most. The reasons why patients seek help of a dental practitioner may vary increased dynamics of dental tissue loss observed by the patients, increased teeth hypersensitivity, unattractive appearance of teeth and smile, and sometimes reduced masticatory function. Physiological or pathological attrition, abfraction, abrasion, congenital defects and chemical erosion are among the causes of PTSL [1 5]. Dental structure loss as a result of attrition is a normal thing, which results from natural wear of dentition. The dynamics of physiological wear is, however, so low that even in the presently rising lifespan it should not lead to significant changes in the relationships between opposite dental arches or in the anatomical structures of teeth and tissues surrounding them [6, 7]. Nevertheless, in everyday practice there are patients in whom pathological tooth structure loss is so advanced and progresses so fast that reconstructive therapy is necessary. PTSL is often mistakenly referred to as pathological tooth wear caused by bruxism. This is a completely opposite understanding of the causes of this pathology. Sometimes, patients with PTSL have dysfunctional occlusion, which is a secondary effect of initial pathological tooth structure loss caused by erosion and subsequent disorders of physiological occlusion through the loss of frontal or canine guidance and disclusion of lateral teeth in functional movements of the mandible. Dental erosion is observed increasingly more often. As early as in the 1990s, it was determined that erosion was one of the aetiological factors in 89% of cases of patients diagnosed with PTSL. In a study conducted in Great Britain in 1993, symptoms of significant erosion were recorded in 52% of five- Pacjenci z PUTTZ są okluzyjnie dysfunkcyjni, ale jest to wtórny efekt pierwotnej utraty tkanek twardych zębów na skutek erozji i następowego zaburzenia fizjologicznej okluzji poprzez utratę prowadzenia przedniego bądź kłowego i dyskluzji zębów bocznych w ruchach funkcjonalnych żuchwy. Patients with PTSL have dysfunctional occlusion, which is a secondary effect of initial pathological tooth structure loss caused by erosion and subsequent disorders of physiological occlusion through the loss of frontal or canine guidance and disclusion of lateral teeth in functional movements of the mandible. Zobacz więcej w multimedialnej wersji e-dentico e-dentico nr 4 (56) /

11 1 2 Ryc. 1, 2. Uzębienie 20-letniego pacjenta z objawami erozji większości zębów. Pacjent zgłosił się z powodu nadwrażliwości i zmniejszającej się wysokości koron klinicznych. Od około 7 lat pacjent wypija do 2 litrów napojów energetyzujących dziennie. Fig. 1, 2. Dentition of a twenty-year-old patient with symptoms of erosion of most teeth. The patient was looking for help due to hypersensitivity and decreasing height of clinical crowns. The patient has been drinking up to 2 litres of energy drinks daily for the last 7 years. Ryc. 3. Uzębienie pacjentki, lat 26, z bulimią. Erozja wszystkich zębów szczęki. Fig. 3. Dentition of a 26-year old female patient with bulimia. Erosion of all maxillary teeth. 3 4 Ryc. 4. Uzębienie tej samej pacjentki po 3 latach. Widoczna postępująca utrata tkanek zębów na granicy wypełnień. Fig. 4. Dentition of the same patient after 3 years. Visible progressing loss of dental structures on the border of fillings. e-dentico nr 4 (56) /

12 17 18 Ryc. 17, 18. Znacząca zmiana wyglądu twarzy w stosunku do stanu sprzed leczenia. Fig. 17, 18. Significant change of facial appearance in relation to the condition before treatment. 19 a 19 b Ryc. 19 a, b. Pacjentka, lat 28, z erozją zębów spowodowaną przez bulimię stan przed leczeniem. Fig. 19 a, b. Female patient, aged 28, with erosion of teeth caused by bulimia before treatment. e-dentico nr 4 (56) /

13 MISTRZOWIE STOMATOLOGII DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH praca recenzowana Streszczenie: Na efekt estetyczny odbudowy implantoprotetycznej wpływa wiele czynników: sposób wykonania uzupełnienia protetycznego, rodzaj materiału, z jakiego jest ono wykonane oraz jakość, objętość i anatomia otaczających je tkanek miękkich. Istnieje kilka możliwości kształtowania profilu wyłaniania z wykorzystaniem tymczasowych uzupełnień protetycznych. Mogą one być osadzone na ostatecznych łącznikach indywidualnych lub łącznikach tymczasowych i wykonywane zarówno bezpośrednio przy pacjencie, jak również w laboratorium protetycznym. W pracy zaprezentowano metodę dynamicznej kompresji tkanek miękkich mającej na celu przygotowanie podłoża protetycznego do wykonania odbudowy wspartej na łączniku indywidualnym, która znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach klinicznych. Zastosowanie uzupełnień tymczasowych stanowi kluczowy element w procesie leczenia implantoprotetycznego. Pozwala ono w sposób kontrolowany i przewidywalny kształtować tkanki okołowszczepowe zgodnie z anatomią odtwarzanego zęba, tak aby ostateczna odbudowa protetyczna wiernie odzwierciedlała naturę. Możliwość zastosowania indywidualnie projektowanych łączników umożliwia dokładne kształtowanie granicy dziąsła, zharmonizowanej z profilem korony, zapewniając jednocześnie optymalne podparcie dla tkanek miękkich i ich stabilność. Abstract: There are many factors influencing the aesthetic outcome of an implant-supported prosthesis: the method of its manufacturing, the kind of material used, the quality, quantity and anatomy of surrounding soft tissues. Several methods of emergence profile contouring utilizing provisional restorations have been established. Those prostheses can be mounted on both temporary and individual abutments, and can be made chairside, as well as in a dental laboratory. The study presents a method of dynamic compression of soft tissues aimed at preparing a prosthetic bed for an implant-supported superstructure mounted on a custom made abutment in different clinical situations. The application of provisional prostheses is considered a crucial stage in the course of implant-based prosthodontic treatment. It allows shaping of periimplant soft tissues in a controlled and predictable way in accordance with the anatomy of a replaced tooth, so that the definitive restoration accurately imitates nature. Application of individually designed abutments enables precise shaping of the gingiva, in harmony with the natural crown profile, together with ensuring optimal support and stability of soft tissues. Słowa kluczowe: profil wyłaniania, indywidualny łącznik protetyczny, dynamiczna kompresja, CAD/CAM Key words: emergence profile, custom implant abutment, dynamic compression, CAD/CAM lek. dent. Grzegorz Wasiluk 1, dr n. med. Ewa Chomik 1 dr hab. n. med. JAN K. PIETRUSKI 2 1 Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL w Rumi Kierownik: dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk 2 Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna w Białymstoku Adres korespondencyjny, mailing address: lek. dent. Grzegorz Wasiluk Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL ul. I Dywizji WP 29a, Rumia, tel.: (58) Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

14 Grzegorz Wasiluk, Ewa Chomik, Jan K. Pietruski MASTERS OF DENTISTRY Wstęp Projektowanie i wykonywanie łączników protetycznych w technologii CAD/CAM (ang. computer-aided design / computer- -aided manufacturing) zmieniło dotychczas obowiązujący protokół planowania i wykonania rekonstrukcji protetycznych wspartych na wszczepach stomatologicznych. Technologię CAD/CAM w stomatologii po raz pierwszy zastosował w 1971 roku François Duret [1, 2]. Wraz z postępem techniki i udoskonaleniem systemów CAD/CAM możliwe stało się ich zastosowanie w implantoprotetyce do projektowania i wykonywania m.in. indywidualnych łączników oraz pojedynczych i wielopunktowych rekonstrukcji protetycznych. Wybór właściwego łącznika protetycznego stanowi jeden z najważniejszych etapów planowania uzupełnień protetycznych wspartych na implantach dentystycznych. Uzyskanie właściwej biomechaniki oraz zadowalającego efektu estetycznego rekonstrukcji jest niezwykle trudne, mimo dostępności szerokiego asortymentu łączników standardowych, zarówno w ich kształcie, jak i rozmiarze. Możliwość użycia łączników indywidualnych projektowanych i wykonywanych w technologii CAD/ CAM pozwala wyeliminować wiele niedoskonałości rekonstrukcji protetycznych wynikających ze stosowania łączników standardowych [3]. Standardowe łączniki protetyczne Łączniki standardowe charakteryzują się cylindrycznym kształtem w obrębie całej długości oraz ograniczoną średnicą, nieznacznie przekraczającą średnicę wszczepu. W celu dopasowania łączników standardowych do istniejących warunków klinicznych często wymagana jest ich modyfikacja poprzez frezowanie ich powierzchni. W konsekwencji zmiana kształtu z jednoczesną redukcją wielkości wpływa na pogorszenie właściwości mechanicznych łączników, co może wpływać na zmniejszenie retencji i stabilizacji późniejszej odbudowy protetycznej [4]. Fabryczne ukształtowana poddziąsłowa część łączników standardowych znacznie ogranicza możliwości odpowiedniego modelowania i podparcia tkanek miękkich otaczających wszczep, a tym samym kontroli nad konturem dziąsła [4 6]. W celu uzyskania korzystnego efektu estetycznego przy koronie wspartej na łączniku standardowym jedyną możliwością odpowiedniego podparcia tkanek miękkich jest odpowiednie ukształtowanie korony protetycznej. Jednak grubość jej ścian, konieczna do skompensowania cylindrycznego i wąskiego kształtu łącznika oraz nadania uzupełnieniu cech anatomicznych odtwarzanego zęba często jest przyczyną późniejszych defektów uzupełnień. Dodatkowo modyfikacji DYNAMIC COMPRESSION AS A METHOD OF EMERGENCE PROFILE SHAPING FOR CUSTOM ABUTMENTS Introduction Designing and manufacturing prosthetic abutments in the CAD/CAM technology (computer-aided design, computer-aided manufacturing) have changed the currently applied protocol of planning and preparing prosthetic restorations supported on dental implants. The CAD/CAM technology in dentistry was applied for the first time by François Duret in 1971 [1, 2]. With technical progress and improvement of CAD/CAM systems, it is now finally possible to utilize them in implant prosthetics to design and manufacture, among others, custom abutments and single or multi-point prostheses. Selecting a proper prosthetic abutment is one of the most important stages in the process of planning implant-supported prosthetic restorations. Achieving adequate biomechanics and a satisfactory aesthetic effect of a reconstruction is extremely difficult despite the availability of a wide range of standard abutments in terms of shape and size. The possibility to apply custom abutments designed and manufactured in the CAD/CAM technology allows eliminating frequent imperfections of prosthetic restorations resulting from the use of standard abutments [3]. Standard prosthetic abutments Standard abutments are characterised by a cylindrical shape within the entire length and a limited diameter, which slightly exceeds the diameter of an implant. In order to adjust standard abutments to existing clinical conditions, their modification by means of surface milling is often required. As a consequence, a change of shape with simultaneous size reduction causes deterioration of mechanical properties of abutments, which may have an impact on reduced retention and stabilisation of a future prosthetic reconstruction [4]. Prefabricated subgingival part of standard abutments limits to a large extent the possibilities of proper modelling and supporting of soft tissues that surround an implant, hence controlling the contour of the gingiva [4 6]. In order to achieve a more favourable Dobór metody wykonania uzupełnienia tymczasowego kształtującego profil wyłaniania zależy przede wszystkim od biotypu tkanek miękkich oraz ich wyjściowego obrazu klinicznego po odsłonięciu implantów. The selection of a method of manufacturing a provisional restoration which shapes the emergence profile depends mainly on the biotype of soft tissues and their initial clinical picture after implant exposure. Zobacz więcej w multimedialnej wersji e-dentico e-dentico nr 4 (56) /

15 Ryc. 4. Celowane zdjęcie radiologiczne wykonane w celu kontroli procesu osteointegracji po 16 tygodniach gojenia implantów stomatologicznych wszczepionych w pozycji zębów 12 i 22. Fig. 4. Targeted radiograph taken to control the process of osseointegration after 16 weeks of healing of dental implants placed in the positions of teeth 12 and a 5 b Ryc. 5 a, b. Wirtualny projekt łączników w programie Atlantis 3D Editor. Fig. 5 a, b. Virtual design of abutments in Atlantis 3D Editor. Ryc. 6. Odbudowa protetyczna zaplanowana wirtualnie w programie ZirkonZahn Modellier. Fig. 6. Virtual prosthetic reconstruction created in ZirkonZahn Modellier. 6

16 7 Ryc. 7. Indywidualne łączniki Atlantis Gold Hue przykręcone do implantów. Fig. 7. Atlantis Gold Hue custom abutments screwed to implants. Ryc. 8. Tymczasowy most akrylowy na łącznikach indywidualnych oraz dwie pojedyncze korony akrylowe na zębach 13 i Fig. 8. Provisional acrylic bridge on custom abutments and two single acrylic crowns mounted on teeth 13 and a 9 b Ryc. 9 a, b. Ukształtowane tkanki miękkie dla przęsła mostu (okolica zębów 11 i 21) oraz wokół łączników indywidualnych. Fig. 9 a, b. Contoured soft tissues for bridge pontic (vicinity of teeth 11 and 21) and around custom abutments. e-dentico nr 4 (56) /

17 10 a 10 b Ryc. 10 a, b. Nałożone na łączniki i połączone ze sobą indywidualne klucze akrylowe wykonane z Pattern Resin LS. Fig. 10 a, b. Resin index keys made from Pattern Resin LS, mounted on abutments and connected to one another. 11 a 11 b Ryc. 11 a, b. Wycisk wykonany metodą łyżki zamkniętej. Przełożony drugi komplet łączników indywidualnych z przykręconymi analogami implantów. Fig. 11 a, b. Impression taken with the closed tray method. The second set of custom abutments with screwed implant replicas.

18 MASTERS OF DENTISTRY dr hab. n. med. JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 roku lekarza stomatologa. Specjalista protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił wyróżnioną pracę doktorską pt. Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą. W 2013 roku na podstawie rozprawy pt. Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień na zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych, monografii Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna, która ukazała się w 2010 roku i współautorem wydawnictw Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem oraz Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia. Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m.in. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Monografia Periodontologiczn-implantologiczna chirurgia plastyczna została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, w 2012 roku ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski, a w roku 2014 wydanie drugie. Trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Tytani Implantologii. Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki. Jest członkiem założycielem i prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). e-dentico nr 4 (56) /

19 PRAKTYKA Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym PACJENT Z CUKRZYCĄ W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM praca recenzowana Streszczenie: Wpływ cukrzycy na stan jamy ustnej jest w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. Prawidłowa kontrola glikemii i odpowiednie leczenie zapobiegają powstaniu powikłań. W świetle badań naukowych nieleczone zapalenie przyzębia może utrudniać regulację metabolizmu glukozy, a nieustabilizowana glikemia prowadzi do gwałtowniejszego przebiegu zapalenia przyzębia i większej destrukcji tkanek. Korelacja pomiędzy stanem zapalnym jamy ustnej a cukrzycą zmusza do interdyscyplinarnego podejścia do leczenia. W artykule przedstawiono zasady profilaktyki i leczenia stomatologicznego pacjentów chorujących na cukrzycę. Słowa kluczowe: cukrzyca, powikłania cukrzycy, choroby przyzębia, periodontitis Abstract: The impact of diabetes on the condition of the oral cavity has been an object of many studies in recent years. Proper control of glycaemia and correct treatment prevent complications. In the light of scientific research, untreated periodontitis may hinder regulation of glucose metabolism, and nonstabilised glycaemia leads to a more rapid course of periodontitis and greater destruction of tissues. The correlation between the inflammatory status of the oral cavity and diabetes forces an interdisciplinary approach to treatment. The article presents the principles of prophylaxis and dental treatment of patients suffering from diabetes. Key words: diabetes, diabetes complications, periodontal diseases, periodontitis Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/ / Natalia Kowalczyk 1, Bartosz Bielecki-Kowalski 1, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek 2 1 Koło Naukowe w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi p.o. kierownika: dr hab. n. med. Sebastian Kłosek 2 Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi p.o. kierownika: dr hab. n. med. Sebastian Kłosek Adres korespondencyjny, mailing address: dr hab. n. med. Sebastian Kłosek Zakład Patomorfologii Stomatologicznej UM ul. Pomorska 251, Łódź, tel.: (42) Wprowadzenie Najstarsza zachowana wzmianka o cuk- -rzycy pochodzi z okresu III dynastii egipskiej z dokumentu autorstwa lekarza Hesy-Ra. Od tego czasu minęło kilka tysiącleci, jednak cukrzyca nadal pozostaje poważnym problemem. Na cukrzycę w Polsce choruje więcej niż 3 miliony ludzi, przy czym około 1 / 3 z nich to osoby niezdiagnozowane. Diabetes mellitus (w dosłownym przekładzie,,słodkie przeciekanie ) należy do grupy chorób metabolicznych i charakteryzuje się przewlekłą hiperglikemią wynikającą z zaburzenia sekrecji insuliny i/lub oporności tkanek na jej działanie [1, 2]. Cukrzyca dotyczy naczyń krwionośnych, ponieważ wiąże się z mikro- i makroangiopatiami, co doprowadza w konsekwencji do dysfunkcji wielu narządów. Typowe są również zmiany w jamie ustnej [3]. Rozróżnia się kilka typów cukrzycy. Na cukrzycę typu 1 najczęściej chorują ludzie młodzi. Choroba może mieć 78 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

20 Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, Sebastian Kłosek PRACTICE 2008, 5: Grace M.H. i wsp.: Hypoglycemic activity of a novel anthocyanin-rich formulation from lowbush blueberry, Vaccinium angustifolium (Aiton). Phytomedicine, 2009, 16, 5: Önal S. i wsp.: Inhibition of alpha-glucosidase by aqueous extracts of some potent antidiabetic medicinal herbs. Prep. Biochem. Biotech., 2005; 35, 1: Shafiee-Nick R. i wsp.: Chronic administration of a combination of six herbs inhibits the progression of hyperglycemia and decreases serum lipids and aspartate amino transferase activity in diabetic rats. Adv. Pharmacol. Sci., 2012, 6: Rzepa M.: Cukrzyca i wspomaganie jej leczenia środkami pochodzenia roślinnego. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, 2008 [dostęp ]. Dostępny w Internecie <http://www.poia.pl/pliki/ cukrzyca.pdf >. 27. Kaczmarzyk T. i wsp.: Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kaur H., Singh B., Sharma A.: Assessment of blood glucose using gingival crevicular blood in diabetic and non-diabetic patients: a chair side method. J. Clin. Diagn. Res., 2013, 12, 7: Shetty N. i wsp.: Gingival crevicular blood: As a non-invasive screening tool for diabetes mellitus in dental clinics. J. Indian Soc. Periodontol., 2013, 17, 4: Lista piśmiennictwa dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie people suffering from type 2 diabetes. It is suggested that there is a correlation between sleep and glucose metabolism regulation in type 2 diabetes [18]. In the population of healthy people, lack of sleep reduces sensitivity to insulin. As compared to people not affected by the disease, diabetic patients have less non-rapid eye movement sleep, which is probably correlated with hindered insulin sensitivity [18]. A dental practitioner should also implement minimum anti-smoking prophylaxis. Smoking cigarettes is a factor conducive to the occurrence of type 2 diabetes, because nicotine negatively affects insulin sensitivity [19]. Dental treatment often requires the introduction of a pharmacotherapy. Medications recommended by a dental practitioner may interact with antidiabetic agents. The most significant interactions are the ones with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). Salicylates should not be combined with both oral antidiabetic medications as well as with insulins. Acetylsalicylic acid may hinder the action of antidiabetic medications, in particular sulphonylurea derivatives. Pyrazolone derivatives also increase the hypoglycaemic effect of this group of drugs. Therefore, it is important to inform the patient about an increased risk of hypoglycaemia and the necessity of self-control when the patient is not able to take another analgesic drug [20 22]. Doxycycline, which belongs to new generation tetracyclines, by inhibiting the hepatic metabolism of sulphonylurea derivatives, intensifies their action; hence their dose should be reduced in the case of such antibiotic treatment administration [21]. Fluconazole and ketoconazole used in fungal infections in the people affected by diabetes, who take repaglinide and sulphonylurea derivatives, are conducive to the elongation of the half-life time of these agents. Due to high availability, patients with diabetes often use herbal remedies, especially during diet-based therapies. This group comprises herbs and herbal preparations which are used in periodontal treatment. Therefore, before recommending vaccinium myrtillus preparations or sage-based products, the patient should be informed about their properties consisting in reduction of glucose in blood [23 26]. Największym problemem klinicznym u osób z cukrzycą jest choroba przyzębia, ponieważ hiperglikemia przyczynia się do zaburzenia odpowiedzi obronnej organizmu i zwiększenia liczby periopatogenów. Periodontal diseases are the largest clinical problem in the people with diabetes because hyperglycaemia is conducive to the development of disorders of the body's immune response and an increase in the number of periopathogens. Qualifying a patient with diabetes for a surgical procedure is possible when glycaemia is controlled. For diagnostic purposes, the following tests are carried out: daily profile of glycaemia, bleeding time, coagulation time, and blood morphology with platelet count. Before a procedure, it is important to determine whether the patient has controlled glycaemia (glycosylated haemoglobin level test may be helpful, which reflects the period of last three months). Sometimes, it is advisable to conduct additional tests such as creatinine concentration or ECG. The tests should be performed directly before the procedure (or a day before at most) to avoid any hypoglycaemic incidents that may be life-threatening. The development of hypoglycaemia is possible during and after the procedure, thus the procedure should be planned in the morning and carried out with minimum amounts of stress. Diabetic microangiopathy promotes perioperative bleeding. To prevent bleeding incidents, a therapy of several days based on calcium dobesilate may be considered [27]. Patients with controlled diabetes, treated in a correct way, may be considered unburdened. The use of postoperative antibiotic treatment is necessary only in cases of heavy infections. However, bear in mind that diabetes is associated with hindered healing of tissues. The technique of surgical procedures should be atraumatic to the largest possible extent and the process of healing should be controlled by a dental practitioner. In patients with uncontrolled glycaemia, if the procedure is urgent, the algorithms of the Polish Diabetes Association should be followed. Patients undergoing small procedures, such as tooth extractions, do not require periodic intensive insulin therapy as is the case with extensive surgeries. Summary Dental treatment of patients suffering from diabetes must be multidisciplinary due to the possibility of numerous complications in the oral cavity resulting from increased glycaemia. The patients from risk groups of diabetes development or who are already treated at diabetology outpatient clinics should be referred to a dental practitioner in order to perform diagnostics of periodontal diseases. Owing to progress in the development of medical technologies, conducting basic laboratory tests may soon be possible directly after a procedure in a dental chair. Especially given the fact that blood collected during a standard periodontal test can be used in screening examinations. Such a test would be simpler and more comfortable for both patients and dental practitioners [28, 29]. Financed by Medical University of Lodz within the scope of statute activity no. 503/ / Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, Sebastian Kłosek MD PhD The list of references is also available in an electronic form on e-dentico nr 4 (56) /

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pacjenta

Przygotowanie pacjenta Przygotowanie pacjenta periodontologicznego do leczenia implantoprotetycznego Najczęstsze błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego Słowa kluczowe: leczenie implantologiczne, planowanie, błędy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego TEMAT NA CZASIE Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy,

Bardziej szczegółowo

6(46) / 13 EST... REPETITIO

6(46) / 13 EST... REPETITIO DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 6(46) / 13 Index Copernicus: 5,5 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy, laser Picasso Key words: diode laser, semiconductor laser, Picasso laser lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr n. med. Anna Dudko, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń 14 17 czerwiec 2007 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 1 (46)2014 ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 PONSORZY PARTNER RADIOLOGICZNY PATRONI MEDIALNI Scientific Chairman Dr Ewa Czochrowska Kierownik naukowy Dr n. med. Ewa Czochrowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING 14-17.05.2009, Hotel Gołębiewski, Wisła Kongresowi towarzyszą Targi Stomatologiczne Congress with accompanying

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna Dr. Fred Bergmann 1 Dr. Eva Dulger 2 Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna It doesn t always have to be CAD/CAM technology 1 Dr. Fred Bergmann, 2 Dr. Eva Dulger Praxis Dr. Bergmann und Partner

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 3, 65 69 KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, MARCIN TUTAK 1, MAGDALENA MIEDZIK 1, LESZEK MYŚLIWIEC BRAK KŁÓW W

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

implants 32010 wydanie polskie

implants 32010 wydanie polskie ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 5 wrzesieƒ 3/2010 international magazine of oral implantology 32010 wydanie polskie Mo liwo ci zachowania z bodoδu Badanie wst pne zastosowania BondBone TM dwufazowego

Bardziej szczegółowo

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw A. Boguradzka et al. : 555 558 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace oryginalne original papers Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw pl issn

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

Polish Association of Rowing Clubs

Polish Association of Rowing Clubs Raczyńska, Zubik, Jeliński: DIABETES vs. PHYSICAL Pol. J. EXERCISE Sport Tourism 2011, 18, 3-16 Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 3-16 3 Review Paper DIABETES VS. PHYSICAL EXERCISE Diabetes vs. physical

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo