4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084"

Transkrypt

1 4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI BĄDŹ MULTIMEDIALNY - E-DENTICO DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W APP STORE I GOOGLE PLAY

2 Szanowni Państwo, Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. ul. Wigury 15a, Łódź tel.: (42) , fax: (42) Redaktor naczelny Editor-in-Chief dr n. med. Tomasz Maria Kercz Redaktor prowadzący Executive Editor mgr Tomasz Hankiewicz Redaktorzy tematyczni Feature Editors dr hab n. med. Jan Pietruski (protetyka), dr n. med. Aneta Grochowina (radiologia), dr n. med. Paweł Niewada (periodontologia), dr n. med. Aleksander Przygoński (chirurgia), Redaktor graficzny, fotoedytor, DTP Graphic designer, photo editor, DTP mgr Krzysztof Dybalski Redaktor statystyczny Statistical editor mgr inż. Wojciech Floriańczyk Redaktorzy językowi Language editors język polski - mgr Agnieszka Goszczyńska język angielski - Jonathan E. Lilly Korekta Editor s revision Tomasz Hankiewicz Marketing i reklama Marketing and advertisement mgr Katarzyna Owczarek, tel.: (42) , Radosław Grzeliński, tel.: Prenumerata Subscription Dział sprzedaży Sales department tel.: (42) numery archiwalne, tel.: Stosując duże uproszczenie, o ludziach Północy powiada się, że żyją po to, by pracować, z kolei o Południowcach, że pracują, żeby żyć. Ciekawe, czy ktoś z Państwa podziela moje przypuszczenie, że naszą grupę zawodową (jeśli nie całą, to jej lwią część) należałoby przyporządkować do pierwszej z powyższych kategorii? Pocieszające niech będzie to, że ci z nas, którzy w natłoku obowiązków nie wygospodarowali czasu na zasłużony urlop tam, gdzie praca bywa dodatkiem do relaksującego dolce vita, tego lata mają namiastkę tamtejszej aury we własnym kraju. Skoro pozostajemy na krajowym podwórku, nie sposób nie zauważyć, że równie gorąco i pracowicie jest tego lata w polityce. A wraz z nią i nie jest to ani trochę optymistyczna konstatacja w najlepsze trwa festiwal przedwyborczych obietnic. Swoją drogą przed obywatelami odkryto ostatnio nowy wymiar terminu obietnica dowiadujemy się bowiem, że niekoniecznie musi ona stanowić zobowiązanie dla tych, którzy ją składają. A czy po kolejnych chętnie składanych deklaracjach pozostanie rodakom coś więcej niż selfie z kandydatem tej, czy innej formacji, okaże się w ciągu najbliższych miesięcy... My natomiast z obietnic złożonych jeszcze pod koniec ubiegłego roku nie wycofujemy się ani o jotę i odkrywamy przed Państwem kunszt kolejnego Mistrza stomatologii, tym razem obierając kurs na Podlasie. Zapewne nie tylko zainteresowani protetyką z uwagą przeczytają artykuły autorstwa prezydenta Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej docenta Jana Krzysztofa Pietruskiego z Białegostoku. Prace podejmujące zagadnienie wpływu bulimii na erozję zębów oraz technologii cyfrowych w protetyce proszę potraktować jako zapowiedź kolejnego wydania e-dentico. W następnej edycji przedstawimy bowiem przypadki z praktyki pierwszej kobiety w gronie Mistrzów stomatologii współautorki wspomnianych artykułów, Profesor Małgorzaty Doroty Pietruskiej. Pożytecznej lektury, INTERN AT I O NA L Journal M a ster Lis t Pismo indeksowane w Index Copernicus: 63,63 pkt. Punktacja MNiSW: 5 pkt. Nakład 6500 egz. Wersja pierwotna drukowana Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do adjustacji, doboru tytułów i skracania nadsyłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. 2 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

3 54 DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH DYNAMIC COMPRESSION AS A METHOD OF EMERGENCE PROFILE SHAPING FOR CUSTOM ABUTMENTS lek. dent. Grzegorz Wasiluk, dr n. med. Ewa Chomik, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski PRAKTYKA 78 PACJENT Z CUKRZYCĄ W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM PATIENT WITH DIABETES IN A DENTAL OFFICE 8 MISTRZOWIE STOMATOLOGII JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI TECHNOLOGIE CYFROWE WE WSPÓŁCZESNEJ PROTETYCE. MODA CZY KONIECZNOŚĆ? MOŻLIWOŚCI ZMIANY PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA W PLANOWANIU I WYKONAWSTWIE REKONSTRUKCJI PROTETYCZNYCH 86 Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek TORBIEL ŚRODKOWA SZYI OPIS PRZYPADKU THYROGLOSSAL DUCT CYST CASE REPORT lek. dent. Oskar Szram, lek. dent. Aleksandra Szram, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska DIGITAL TECHNOLOGIES IN CONTEMPORARY PROSTHODONTICS. FASHION OR NECESSITY? POSSIBILITIES OF MAKING CHANGES IN THE PROTOCOL OF PLANNING AND MANUFACTURING OF PROSTHETIC RECONSTRUCTIONS 92 BEZZĘBIE W ŻUCHWIE BĘDĄCE SKUTKIEM PERIODONTOPATII. REHABILITACJA PRZY POMOCY PRACY STAŁEJ PRZYKRĘCANEJ DO CZTERECH IMPLANTÓW MIS C1 OPIS PRZYPADKU dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska lek. dent. Michał Szczutkowski 30 REHABILITACJA PACJENTÓW Z EROZJĄ ZĘBÓW ASPEKT FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY TREATMENT OF PATIENTS WITH DENTAL EROSION FUNCTIONAL AND AESTHETIC ASPECT dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska 100 REHABILITACJA BEZZĘBNEJ SZCZĘKI IMPLANTAMI I PROTEZĄ TYPU OVERDENTURE ZASTOSOWANIE ZATRZASKÓW O NISKIM PROFILU DO ZAKOTWICZENIA BELKI RETENCYJNEJ dr n. med. Marco Montanari, student stom. Luca Bartoletti, tech. dent. Raniero Miccoli 6 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

4 SPIS TREŚCI MINIMALNIE INWAZYJNE TECHNIKI ENDOSKOPOWE W LECZENIU REGENERACYJNYM PIONOWYCH UBYTKÓW KOSTNYCH PRZYZĘBIA 106 PERYSKOP MINIMALLY INVASIVE ENDOSCOPIC TECHNIQUES IN THE REGENERATIVE TREATMENT OF PERIODONTAL INTRABONY DEFECTS 130 Zarządzanie ludźmi według Paula Herseya i Kena Blancharda Mariusz Oboda, Justyna Pająk Bogdan Krastev MD PhD, Associate Professor Elka Popova MD PhD 136 PORADNIA Polecane produkty EDUKACJA Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est 4/15 Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie 138 PO GODZINACH Z Kącika Archiwisty. Słowo o pewnym notgeldzie Marcin Otto 128 Znalezione w DENTOnet.pl 142 Krzyżówka z hasłem Interaktywne doznania z na tablety QR CODE Wygenerowano na QR CODE Wygenerowano na e-dentico w wersji multimedialnej dostępne w AppStore i Google Play więcej informacji na e-dentico nr 1 (53) /

5 MISTRZOWIE STOMATOLOGII TECHNOLOGIE CYFROWE WE WSPÓŁCZESNEJ PROTETYCE. MODA CZY KONIECZNOŚĆ? MOŻLIWOŚCI ZMIANY PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA W PLANOWANIU I WYKONAWSTWIE REKONSTRUKCJI PROTETYCZNYCH praca recenzowana Streszczenie: Współcześnie jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju technologii informatycznych dotyczących wszystkich dziedzin życia codziennego. Nie inaczej dzieje się w stomatologii, a szczególnie w protetyce stomatologicznej. Do lamusa odchodzą stare, sprawdzone metody, ustępując miejsca technologiom CAD/CAM, metodom frezowania, synteryzowania itd. Na przykładzie klinicznym praca przedstawia możliwości wykorzystania technik cyfrowych w przypadku rehabilitacji narządu żucia w oparciu o stałe uzupełnienia protetyczne obejmujące oba łuki zębowe. Abstract: Nowadays we are witnessing a rapid development of IT technologies in all domains of everyday life. The same happens in dentistry, particularly in prosthodontics. Old proven methods are withdrawn and replaced by CAD/CAM technologies, milling, sintering, etc. On the basis of a clinical example, the article shows possibilities of using digital techniques in case of full mouth rehabilitation with fixed prosthetic reconstructions of both arches. Słowa kluczowe: CAD/CAM, rehabilitacja narządu żucia, DSD, protetyka stomatologiczna Key words: CAD/CAM, full mouth rehabilitation, DSD, prosthodontics dr hab. n. med. JAN K. PIETRUSKI 1 prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska 1, 2 1 Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna w Białymstoku 2 Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska Adres korespondencyjny, mailing address: dr hab. n. med. Jan K. Pietruski Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna ul. Waszyngtona 1/34, Białystok, tel.: (85) Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

6 Jan K. Pietruski, Małgorzata D. Pietruska MASTERS OF DENTISTRY Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju technologii informatycznych znajdujących zastosowanie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Rewolucja wynikająca z dostępności technik informatycznych nie ominęła stomatologii, a protetyki stomatologicznej w szczególności. Częściowo jest ona wynikiem wciąż rosnącego potencjału możliwości komputerów osobistych i smartfonów, a częściowo technologii rozwijanych konkretnie pod kątem stomatologii i techniki dentystycznej. Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia możliwości, jakie daje informatyzacja w codziennej pracy stomatologa. Mimo że wciąż używane są tradycyjne, stosowane od dziesięcioleci techniki, takie jak odlewanie metalu metodą traconego wosku, napalanie ceramiki na metalowe podbudowy lane, warto poznać i wykorzystywać dostępne nowe technologie, w znaczący sposób ułatwiające proces leczenia. Możliwości wykorzystania cyfryzacji ilustruje przypadek 67-letniego pacjenta z brakami zębowymi i patologiczną utratą tkanek twardych zębów, u którego wykonano protetyczną rehabilitację narządu żucia. Aby możliwe było stworzenie prawidłowego planu leczenia, konieczne jest określenie etiologii poszczególnych patologii narządu żucia. W planowaniu według dawniej przyjętych zasad analizowano modele, oceniano rozległość braków zębowych, możliwości ich uzupełnienia itp. Powszechne dzisiaj, a być może i nadużywane pojęcie stomatologii estetycznej rozumiane jest przeważnie w zbyt ograniczony sposób jako dbałość o detale rekonstrukcji estetycznych. Pojęcie stomatologii estetycznej należy rozumieć jako koncepcję planowania leczenia, w którym ocena estetyki nie samego uzębienia, ale jego relacji i wpływu na twarz jest pierwszym i podstawowym narzędziem diagnostycznym. Umożliwia to w bardziej miarodajny i obiektywny sposób dopasowanie pozycji i formy rekonstruowanego uzębienia do uśmiechu i twarzy. Jednym z punktów zwrotnych w formowaniu ww. koncepcji stomatologii estetycznej wydają się być trzy publikacje z lat 90. autorstwa Macka [1 3], który zawarł w nich następujące wnioski dotyczące istotności oceny estetyki i proporcji twarzy w określaniu pozycji zębów i pionowego wymiaru zwarcia: 1. Balans wymiarów twarzy oraz położenie płaszczyzny okluzyjnej są najważniejszymi determinantami dla ustanowienia odpowiedniego pionowego wymiaru zwarcia. 2. Istnieją oczywiste zależności pomiędzy defektami estetycznymi twarzy a anatomią zębów i wyrostków. 3. Klasyczna ocena zaartykułowanych modeli i analiza okluzji nie jest wystarczająca dla pełnej oceny i planowania leczenia stomatologicznego. Planowanie pozycji uzębienia i przebiegu płaszczyzny okluzyjnej jest pierwszym etapem, drugim funkcja narządu żucia. Przedstawiona kolejność nie oznacza, że funkcja ma mniejsze znaczenie, ale wynika z logiki postępowania. Zgodnie z wypracowaną przez lata i standardowo stosowaną przez autorów procedurą, w przypadku wykonywania rekonstrukcji protetycznej obejmującej oba pełne łuki zębowe, w pierwszym etapie odbudowywany jest docelowo górny łuk, przy projektowaniu którego nacisk kładziony jest na efekt estetyczny, a więc pozycję zębów i przebieg płaszczyzny estetycznej w oparciu o analizę twarzy. Po definitywnym oddaniu górnej rekonstrukcji i określeniu optymalnej pozycji żuchwy oraz pionowego wymiaru zwarcia, w drugim etapie wykonuje się rekonstrukcję dolnego łuku, traktując priorytetowo uzyskanie stabilnej okluzji centralnej, fizjologicznego DIGITAL TECHNOLOGIES IN CONTEMPORARY PROSTHODONTICS. FASHION OR NECESSITY? POSSIBILITIES OF MAKING CHANGES IN THE PROTOCOL OF PLANNING AND MANUFACTURING OF PROSTHETIC RECONSTRUCTIONS In recent years, we have been witnessing a rapid development of IT technologies that affect all domains of our lives. A revolution resulting from the availability of information technologies has also taken place in dentistry, prosthodontics in particular. It is partially a result of the constantly growing potential of personal computers and smartphones, and the technologies developed specifically having dentistry and dental techniques in mind. The aim of this article is to present the possibilities ensured by implementation of IT solutions in everyday work of a dental practitioner. Although traditional techniques, such as investment casting or fusing porcelain on metal cast foundations, which have been used for decades are still applied, it is worth finding out and starting to make use of new technologies that facilitate treatment to a significant extent. The possibilities of digitisation are illustrated by a case of a 67-year-old patient lacking some teeth and suffering from the pathological structure loss of remaining dentition, in whom prosthetic rehabilitation of the masticatory system was performed. In order to establish proper treatment plan, it is important to determine the aetiology of particular pathologies of the stomatognathic system. During the planning process, conducted in accordance with the old principles, models were analysed, number of missing teeth was evaluated, the possibilities of their replacement were assessed, etc. The nowadays common and perhaps overused term aesthetic dentistry is usually understood in a very limited way as attention to aesthetic details of a reconstruction. The idea of aesthetic dentistry should be understood as a treatment planning concept, in which the evaluation of aesthetics not only of dentition but also its relationships with and impact on the face is the first and most important diagnostic tool. This allows adjusting the positions and forms of reconstructed dentition to the smile and face in a more reliable and objective manner. Three publications by Mack [1 3] from the 1990s are considered a turning point in the formulation of the aforementioned concept of aesthetic dentistry; the author presented therein the following conclusions concerning the significance of aesthetics and facial proportions in the determination Zobacz więcej w multimedialnej wersji e-dentico e-dentico nr 4 (56) /

7 5 Ryc. 5, 6. Wykorzystanie techniki cyfrowego planowania DSD. Kolejne etapy rekonstrukcji protetycznej tymczasowe uzupełnienia typu shells (5) i docelowe uzupełnienia (6) charakteryzuje duża powtarzalność. 6 Fig. 5, 6. The application of digital smile design (DSD). Subsequent stages of prosthetic reconstruction shell-type temporary restorations (5) and final restorations (6) are characterised by high repeatability. 7 8 Ryc. 7, 8. Cyfrowy projekt łączników indywidualnych do implantów w pozycjach 14, 16, 26, 35, 36, 46. Fig. 7, 8. CAD of individual abutments for implants in positions 14, 16, 26, 35, 36, 46.

8 41 Ryc. 41. Etapy cyfrowego projektowania dolnej rekonstrukcji. Fig. 41. Stages of digital designing of the lower reconstruction. 42 Ryc. 42. Dolna rekonstrukcja przed oddaniem. Fig. 42. Lower reconstruction before delivery. Ryc. 43, 44. Sytuacja wewnątrzustna po zakończeniu rehabilitacji. 43 Fig. 43, 44. Intraoral situation after rehabilitation. 44

9 MISTRZOWIE STOMATOLOGII REHABILITACJA PACJENTÓW Z EROZJĄ ZĘBÓW ASPEKT FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY praca recenzowana Streszczenie: Pacjenci z zaawansowaną utratą tkanek twardych zębów stanowią znaczący odsetek przypadków wymagających wielospecjalistycznego leczenia stomatologicznego. Do patologicznej utraty tkanek twardych zębów (PUTTZ) prowadzić może erozja chemiczna. Jedną z częstych przyczyn erozji zębów jest bulimia. W oparciu o przypadki kliniczne w publikacji przedstawiono podstawy diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego przypadków bulimii. Bardzo ważnym elementem diagnostyki przypadków z PUTTZ jest analiza estetyczna twarzy. Ten element diagnostyki w wielu przypadkach staje się podstawowym czynnikiem decyzyjnym co do konieczności oraz kolejności zastosowania procedur terapeutycznych z różnych dziedzin stomatologii. Słowa kluczowe: erozja zębów, bulimia, utrata tkanek twardych zębów Abstract: Patients suffering from severe pathological tooth structure loss constitute a significant percentage of cases requiring multidisciplinary dental treatment. One of the causes leading to pathological tooth structure loss (PTSL) is chemical dental erosion. Erosion is often caused by bulimia. Based on clinical cases, the article presents the basics of dental diagnostics and treatment planning of cases with bulimia. An aesthetic analysis of the face is a very important part of the process of diagnosing cases with PTSL. This diagnostic element often becomes the key decisive factor as to the necessity and sequence of application of therapeutic procedures from various dental disciplines. Key words: dental erosion, bulimia, pathological tooth structure loss dr hab. n. med. JAN K. PIETRUSKI 1 prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska 1, 2 1 Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna w Białymstoku 2 Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska Adres korespondencyjny, mailing address: dr hab. n. med. Jan K. Pietruski Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna ul. Waszyngtona 1/34, Białystok, tel.: (85) Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

10 Jan K. Pietruski, Małgorzata D. Pietruska MASTERS OF DENTISTRY Jednym z powodów zgłaszania się pacjentów do gabinetu stomatologicznego jest patologiczna utrata tkanek twardych zębów (PUTTZ). Nie zawsze utrata objętości koron zębowych jest czynnikiem, który najbardziej niepokoi pacjenta. Powody, dla których pacjenci szukają pomocy u stomatologa, mogą być różne zauważana przez pacjenta zwiększająca się dynamika utraty tkanek zębów, zwiększająca się nadwrażliwość zębów, nieatrakcyjna aparycja uzębienia i w konsekwencji uśmiechu, a czasem zmniejszająca się wydolność żucia. Wśród przyczyn PUTTZ należy wymienić fizjologiczną bądź patologiczną atrycję, abfrakcję, abrazję, wady wrodzone i erozję chemiczną [1 5]. Utrata struktury zęba na skutek atrycji jest zjawiskiem normalnym, wynikającym ze zużycia uzębienia. Dynamika fizjologicznego starcia jest jednak na tyle mała, że nawet przy wydłużonej obecnie średniej długości życia nie powinna prowadzić do znaczących zmian w relacjach między przeciwstawnymi łukami zębowymi ani w samych strukturach anatomicznych zębów i otaczających je tkanek [6, 7]. W codziennej pracy spotyka się jednak pacjentów, u których utrata tkanek twardych zębów jest na tyle zaawansowana i szybko postępująca, że wymagane są działania rekonstrukcyjne. Nierzadko PUTTZ błędnie nazywana jest patologicznym starciem i tłumaczona bruksizmem. Jest to zupełnie odwrotne rozumienie przyczyny patologii. Często bowiem pacjenci z PUTTZ są okluzyjnie dysfunkcyjni, ale jest to wtórny efekt pierwotnej utraty tkanek twardych zębów na skutek erozji i następowego zaburzenia fizjologicznej okluzji poprzez utratę prowadzenia przedniego bądź kłowego i dyskluzji zębów bocznych w ruchach funkcjonalnych żuchwy. Erozja zębów jest zjawiskiem obserwowanym coraz częściej. Już w latach 90. XX w. stwierdzono, że w 89% przypadków pacjentów diagnozowanych z powodu PUTTZ jednym z czynników etiologicznych była erozja. W badaniach z roku 1993 przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii odnotowano objawy znacznej erozji u 52% pięcioletnich dzieci [8, 9]. W metaanalizie z 2015 roku opartej na 22 publikacjach wykazano, że występowanie erozji stałego uzębienia dotyczy 30,4% populacji dzieci i dorosłych [10]. Zjawisko erozji najczęściej jest wynikiem błędów i nawyków żywieniowych, choroby refluksowej lub patologii określanych jako zaburzenia łaknienia (ZŁ, ang. eating disorders) [11 13]. Erozję definiuje się jako nieodwracalną, postępującą utratę tkanek zęba na skutek procesów chemicznych niebakteryjnego pochodzenia, prowadzącą do powstawania ostro zakończonych, klinowatych TREATMENT OF PATIENTS WITH DENTAL EROSION FUNCTIONAL AND AESTHETIC ASPECT Pathological tooth structure loss (PTSL) is one of the reasons why patients decide to seek professional help at a dental office. Dental crown volume loss is not always the factor that worries patients the most. The reasons why patients seek help of a dental practitioner may vary increased dynamics of dental tissue loss observed by the patients, increased teeth hypersensitivity, unattractive appearance of teeth and smile, and sometimes reduced masticatory function. Physiological or pathological attrition, abfraction, abrasion, congenital defects and chemical erosion are among the causes of PTSL [1 5]. Dental structure loss as a result of attrition is a normal thing, which results from natural wear of dentition. The dynamics of physiological wear is, however, so low that even in the presently rising lifespan it should not lead to significant changes in the relationships between opposite dental arches or in the anatomical structures of teeth and tissues surrounding them [6, 7]. Nevertheless, in everyday practice there are patients in whom pathological tooth structure loss is so advanced and progresses so fast that reconstructive therapy is necessary. PTSL is often mistakenly referred to as pathological tooth wear caused by bruxism. This is a completely opposite understanding of the causes of this pathology. Sometimes, patients with PTSL have dysfunctional occlusion, which is a secondary effect of initial pathological tooth structure loss caused by erosion and subsequent disorders of physiological occlusion through the loss of frontal or canine guidance and disclusion of lateral teeth in functional movements of the mandible. Dental erosion is observed increasingly more often. As early as in the 1990s, it was determined that erosion was one of the aetiological factors in 89% of cases of patients diagnosed with PTSL. In a study conducted in Great Britain in 1993, symptoms of significant erosion were recorded in 52% of five- Pacjenci z PUTTZ są okluzyjnie dysfunkcyjni, ale jest to wtórny efekt pierwotnej utraty tkanek twardych zębów na skutek erozji i następowego zaburzenia fizjologicznej okluzji poprzez utratę prowadzenia przedniego bądź kłowego i dyskluzji zębów bocznych w ruchach funkcjonalnych żuchwy. Patients with PTSL have dysfunctional occlusion, which is a secondary effect of initial pathological tooth structure loss caused by erosion and subsequent disorders of physiological occlusion through the loss of frontal or canine guidance and disclusion of lateral teeth in functional movements of the mandible. Zobacz więcej w multimedialnej wersji e-dentico e-dentico nr 4 (56) /

11 1 2 Ryc. 1, 2. Uzębienie 20-letniego pacjenta z objawami erozji większości zębów. Pacjent zgłosił się z powodu nadwrażliwości i zmniejszającej się wysokości koron klinicznych. Od około 7 lat pacjent wypija do 2 litrów napojów energetyzujących dziennie. Fig. 1, 2. Dentition of a twenty-year-old patient with symptoms of erosion of most teeth. The patient was looking for help due to hypersensitivity and decreasing height of clinical crowns. The patient has been drinking up to 2 litres of energy drinks daily for the last 7 years. Ryc. 3. Uzębienie pacjentki, lat 26, z bulimią. Erozja wszystkich zębów szczęki. Fig. 3. Dentition of a 26-year old female patient with bulimia. Erosion of all maxillary teeth. 3 4 Ryc. 4. Uzębienie tej samej pacjentki po 3 latach. Widoczna postępująca utrata tkanek zębów na granicy wypełnień. Fig. 4. Dentition of the same patient after 3 years. Visible progressing loss of dental structures on the border of fillings. e-dentico nr 4 (56) /

12 17 18 Ryc. 17, 18. Znacząca zmiana wyglądu twarzy w stosunku do stanu sprzed leczenia. Fig. 17, 18. Significant change of facial appearance in relation to the condition before treatment. 19 a 19 b Ryc. 19 a, b. Pacjentka, lat 28, z erozją zębów spowodowaną przez bulimię stan przed leczeniem. Fig. 19 a, b. Female patient, aged 28, with erosion of teeth caused by bulimia before treatment. e-dentico nr 4 (56) /

13 MISTRZOWIE STOMATOLOGII DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH praca recenzowana Streszczenie: Na efekt estetyczny odbudowy implantoprotetycznej wpływa wiele czynników: sposób wykonania uzupełnienia protetycznego, rodzaj materiału, z jakiego jest ono wykonane oraz jakość, objętość i anatomia otaczających je tkanek miękkich. Istnieje kilka możliwości kształtowania profilu wyłaniania z wykorzystaniem tymczasowych uzupełnień protetycznych. Mogą one być osadzone na ostatecznych łącznikach indywidualnych lub łącznikach tymczasowych i wykonywane zarówno bezpośrednio przy pacjencie, jak również w laboratorium protetycznym. W pracy zaprezentowano metodę dynamicznej kompresji tkanek miękkich mającej na celu przygotowanie podłoża protetycznego do wykonania odbudowy wspartej na łączniku indywidualnym, która znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach klinicznych. Zastosowanie uzupełnień tymczasowych stanowi kluczowy element w procesie leczenia implantoprotetycznego. Pozwala ono w sposób kontrolowany i przewidywalny kształtować tkanki okołowszczepowe zgodnie z anatomią odtwarzanego zęba, tak aby ostateczna odbudowa protetyczna wiernie odzwierciedlała naturę. Możliwość zastosowania indywidualnie projektowanych łączników umożliwia dokładne kształtowanie granicy dziąsła, zharmonizowanej z profilem korony, zapewniając jednocześnie optymalne podparcie dla tkanek miękkich i ich stabilność. Abstract: There are many factors influencing the aesthetic outcome of an implant-supported prosthesis: the method of its manufacturing, the kind of material used, the quality, quantity and anatomy of surrounding soft tissues. Several methods of emergence profile contouring utilizing provisional restorations have been established. Those prostheses can be mounted on both temporary and individual abutments, and can be made chairside, as well as in a dental laboratory. The study presents a method of dynamic compression of soft tissues aimed at preparing a prosthetic bed for an implant-supported superstructure mounted on a custom made abutment in different clinical situations. The application of provisional prostheses is considered a crucial stage in the course of implant-based prosthodontic treatment. It allows shaping of periimplant soft tissues in a controlled and predictable way in accordance with the anatomy of a replaced tooth, so that the definitive restoration accurately imitates nature. Application of individually designed abutments enables precise shaping of the gingiva, in harmony with the natural crown profile, together with ensuring optimal support and stability of soft tissues. Słowa kluczowe: profil wyłaniania, indywidualny łącznik protetyczny, dynamiczna kompresja, CAD/CAM Key words: emergence profile, custom implant abutment, dynamic compression, CAD/CAM lek. dent. Grzegorz Wasiluk 1, dr n. med. Ewa Chomik 1 dr hab. n. med. JAN K. PIETRUSKI 2 1 Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL w Rumi Kierownik: dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk 2 Małgorzata i Jan Pietruscy. Praktyka Stomatologiczna w Białymstoku Adres korespondencyjny, mailing address: lek. dent. Grzegorz Wasiluk Klinika Stomatologiczno-Medyczna MED-ORAL ul. I Dywizji WP 29a, Rumia, tel.: (58) Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

14 Grzegorz Wasiluk, Ewa Chomik, Jan K. Pietruski MASTERS OF DENTISTRY Wstęp Projektowanie i wykonywanie łączników protetycznych w technologii CAD/CAM (ang. computer-aided design / computer- -aided manufacturing) zmieniło dotychczas obowiązujący protokół planowania i wykonania rekonstrukcji protetycznych wspartych na wszczepach stomatologicznych. Technologię CAD/CAM w stomatologii po raz pierwszy zastosował w 1971 roku François Duret [1, 2]. Wraz z postępem techniki i udoskonaleniem systemów CAD/CAM możliwe stało się ich zastosowanie w implantoprotetyce do projektowania i wykonywania m.in. indywidualnych łączników oraz pojedynczych i wielopunktowych rekonstrukcji protetycznych. Wybór właściwego łącznika protetycznego stanowi jeden z najważniejszych etapów planowania uzupełnień protetycznych wspartych na implantach dentystycznych. Uzyskanie właściwej biomechaniki oraz zadowalającego efektu estetycznego rekonstrukcji jest niezwykle trudne, mimo dostępności szerokiego asortymentu łączników standardowych, zarówno w ich kształcie, jak i rozmiarze. Możliwość użycia łączników indywidualnych projektowanych i wykonywanych w technologii CAD/ CAM pozwala wyeliminować wiele niedoskonałości rekonstrukcji protetycznych wynikających ze stosowania łączników standardowych [3]. Standardowe łączniki protetyczne Łączniki standardowe charakteryzują się cylindrycznym kształtem w obrębie całej długości oraz ograniczoną średnicą, nieznacznie przekraczającą średnicę wszczepu. W celu dopasowania łączników standardowych do istniejących warunków klinicznych często wymagana jest ich modyfikacja poprzez frezowanie ich powierzchni. W konsekwencji zmiana kształtu z jednoczesną redukcją wielkości wpływa na pogorszenie właściwości mechanicznych łączników, co może wpływać na zmniejszenie retencji i stabilizacji późniejszej odbudowy protetycznej [4]. Fabryczne ukształtowana poddziąsłowa część łączników standardowych znacznie ogranicza możliwości odpowiedniego modelowania i podparcia tkanek miękkich otaczających wszczep, a tym samym kontroli nad konturem dziąsła [4 6]. W celu uzyskania korzystnego efektu estetycznego przy koronie wspartej na łączniku standardowym jedyną możliwością odpowiedniego podparcia tkanek miękkich jest odpowiednie ukształtowanie korony protetycznej. Jednak grubość jej ścian, konieczna do skompensowania cylindrycznego i wąskiego kształtu łącznika oraz nadania uzupełnieniu cech anatomicznych odtwarzanego zęba często jest przyczyną późniejszych defektów uzupełnień. Dodatkowo modyfikacji DYNAMIC COMPRESSION AS A METHOD OF EMERGENCE PROFILE SHAPING FOR CUSTOM ABUTMENTS Introduction Designing and manufacturing prosthetic abutments in the CAD/CAM technology (computer-aided design, computer-aided manufacturing) have changed the currently applied protocol of planning and preparing prosthetic restorations supported on dental implants. The CAD/CAM technology in dentistry was applied for the first time by François Duret in 1971 [1, 2]. With technical progress and improvement of CAD/CAM systems, it is now finally possible to utilize them in implant prosthetics to design and manufacture, among others, custom abutments and single or multi-point prostheses. Selecting a proper prosthetic abutment is one of the most important stages in the process of planning implant-supported prosthetic restorations. Achieving adequate biomechanics and a satisfactory aesthetic effect of a reconstruction is extremely difficult despite the availability of a wide range of standard abutments in terms of shape and size. The possibility to apply custom abutments designed and manufactured in the CAD/CAM technology allows eliminating frequent imperfections of prosthetic restorations resulting from the use of standard abutments [3]. Standard prosthetic abutments Standard abutments are characterised by a cylindrical shape within the entire length and a limited diameter, which slightly exceeds the diameter of an implant. In order to adjust standard abutments to existing clinical conditions, their modification by means of surface milling is often required. As a consequence, a change of shape with simultaneous size reduction causes deterioration of mechanical properties of abutments, which may have an impact on reduced retention and stabilisation of a future prosthetic reconstruction [4]. Prefabricated subgingival part of standard abutments limits to a large extent the possibilities of proper modelling and supporting of soft tissues that surround an implant, hence controlling the contour of the gingiva [4 6]. In order to achieve a more favourable Dobór metody wykonania uzupełnienia tymczasowego kształtującego profil wyłaniania zależy przede wszystkim od biotypu tkanek miękkich oraz ich wyjściowego obrazu klinicznego po odsłonięciu implantów. The selection of a method of manufacturing a provisional restoration which shapes the emergence profile depends mainly on the biotype of soft tissues and their initial clinical picture after implant exposure. Zobacz więcej w multimedialnej wersji e-dentico e-dentico nr 4 (56) /

15 Ryc. 4. Celowane zdjęcie radiologiczne wykonane w celu kontroli procesu osteointegracji po 16 tygodniach gojenia implantów stomatologicznych wszczepionych w pozycji zębów 12 i 22. Fig. 4. Targeted radiograph taken to control the process of osseointegration after 16 weeks of healing of dental implants placed in the positions of teeth 12 and a 5 b Ryc. 5 a, b. Wirtualny projekt łączników w programie Atlantis 3D Editor. Fig. 5 a, b. Virtual design of abutments in Atlantis 3D Editor. Ryc. 6. Odbudowa protetyczna zaplanowana wirtualnie w programie ZirkonZahn Modellier. Fig. 6. Virtual prosthetic reconstruction created in ZirkonZahn Modellier. 6

16 7 Ryc. 7. Indywidualne łączniki Atlantis Gold Hue przykręcone do implantów. Fig. 7. Atlantis Gold Hue custom abutments screwed to implants. Ryc. 8. Tymczasowy most akrylowy na łącznikach indywidualnych oraz dwie pojedyncze korony akrylowe na zębach 13 i Fig. 8. Provisional acrylic bridge on custom abutments and two single acrylic crowns mounted on teeth 13 and a 9 b Ryc. 9 a, b. Ukształtowane tkanki miękkie dla przęsła mostu (okolica zębów 11 i 21) oraz wokół łączników indywidualnych. Fig. 9 a, b. Contoured soft tissues for bridge pontic (vicinity of teeth 11 and 21) and around custom abutments. e-dentico nr 4 (56) /

17 10 a 10 b Ryc. 10 a, b. Nałożone na łączniki i połączone ze sobą indywidualne klucze akrylowe wykonane z Pattern Resin LS. Fig. 10 a, b. Resin index keys made from Pattern Resin LS, mounted on abutments and connected to one another. 11 a 11 b Ryc. 11 a, b. Wycisk wykonany metodą łyżki zamkniętej. Przełożony drugi komplet łączników indywidualnych z przykręconymi analogami implantów. Fig. 11 a, b. Impression taken with the closed tray method. The second set of custom abutments with screwed implant replicas.

18 MASTERS OF DENTISTRY dr hab. n. med. JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 roku lekarza stomatologa. Specjalista protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił wyróżnioną pracę doktorską pt. Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą. W 2013 roku na podstawie rozprawy pt. Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień na zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych, monografii Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna, która ukazała się w 2010 roku i współautorem wydawnictw Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem oraz Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia. Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m.in. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Monografia Periodontologiczn-implantologiczna chirurgia plastyczna została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, w 2012 roku ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski, a w roku 2014 wydanie drugie. Trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Tytani Implantologii. Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki. Jest członkiem założycielem i prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). e-dentico nr 4 (56) /

19 PRAKTYKA Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym PACJENT Z CUKRZYCĄ W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM praca recenzowana Streszczenie: Wpływ cukrzycy na stan jamy ustnej jest w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. Prawidłowa kontrola glikemii i odpowiednie leczenie zapobiegają powstaniu powikłań. W świetle badań naukowych nieleczone zapalenie przyzębia może utrudniać regulację metabolizmu glukozy, a nieustabilizowana glikemia prowadzi do gwałtowniejszego przebiegu zapalenia przyzębia i większej destrukcji tkanek. Korelacja pomiędzy stanem zapalnym jamy ustnej a cukrzycą zmusza do interdyscyplinarnego podejścia do leczenia. W artykule przedstawiono zasady profilaktyki i leczenia stomatologicznego pacjentów chorujących na cukrzycę. Słowa kluczowe: cukrzyca, powikłania cukrzycy, choroby przyzębia, periodontitis Abstract: The impact of diabetes on the condition of the oral cavity has been an object of many studies in recent years. Proper control of glycaemia and correct treatment prevent complications. In the light of scientific research, untreated periodontitis may hinder regulation of glucose metabolism, and nonstabilised glycaemia leads to a more rapid course of periodontitis and greater destruction of tissues. The correlation between the inflammatory status of the oral cavity and diabetes forces an interdisciplinary approach to treatment. The article presents the principles of prophylaxis and dental treatment of patients suffering from diabetes. Key words: diabetes, diabetes complications, periodontal diseases, periodontitis Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/ / Natalia Kowalczyk 1, Bartosz Bielecki-Kowalski 1, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek 2 1 Koło Naukowe w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi p.o. kierownika: dr hab. n. med. Sebastian Kłosek 2 Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi p.o. kierownika: dr hab. n. med. Sebastian Kłosek Adres korespondencyjny, mailing address: dr hab. n. med. Sebastian Kłosek Zakład Patomorfologii Stomatologicznej UM ul. Pomorska 251, Łódź, tel.: (42) Wprowadzenie Najstarsza zachowana wzmianka o cuk- -rzycy pochodzi z okresu III dynastii egipskiej z dokumentu autorstwa lekarza Hesy-Ra. Od tego czasu minęło kilka tysiącleci, jednak cukrzyca nadal pozostaje poważnym problemem. Na cukrzycę w Polsce choruje więcej niż 3 miliony ludzi, przy czym około 1 / 3 z nich to osoby niezdiagnozowane. Diabetes mellitus (w dosłownym przekładzie,,słodkie przeciekanie ) należy do grupy chorób metabolicznych i charakteryzuje się przewlekłą hiperglikemią wynikającą z zaburzenia sekrecji insuliny i/lub oporności tkanek na jej działanie [1, 2]. Cukrzyca dotyczy naczyń krwionośnych, ponieważ wiąże się z mikro- i makroangiopatiami, co doprowadza w konsekwencji do dysfunkcji wielu narządów. Typowe są również zmiany w jamie ustnej [3]. Rozróżnia się kilka typów cukrzycy. Na cukrzycę typu 1 najczęściej chorują ludzie młodzi. Choroba może mieć 78 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists

20 Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, Sebastian Kłosek PRACTICE 2008, 5: Grace M.H. i wsp.: Hypoglycemic activity of a novel anthocyanin-rich formulation from lowbush blueberry, Vaccinium angustifolium (Aiton). Phytomedicine, 2009, 16, 5: Önal S. i wsp.: Inhibition of alpha-glucosidase by aqueous extracts of some potent antidiabetic medicinal herbs. Prep. Biochem. Biotech., 2005; 35, 1: Shafiee-Nick R. i wsp.: Chronic administration of a combination of six herbs inhibits the progression of hyperglycemia and decreases serum lipids and aspartate amino transferase activity in diabetic rats. Adv. Pharmacol. Sci., 2012, 6: Rzepa M.: Cukrzyca i wspomaganie jej leczenia środkami pochodzenia roślinnego. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, 2008 [dostęp ]. Dostępny w Internecie <http://www.poia.pl/pliki/ cukrzyca.pdf >. 27. Kaczmarzyk T. i wsp.: Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kaur H., Singh B., Sharma A.: Assessment of blood glucose using gingival crevicular blood in diabetic and non-diabetic patients: a chair side method. J. Clin. Diagn. Res., 2013, 12, 7: Shetty N. i wsp.: Gingival crevicular blood: As a non-invasive screening tool for diabetes mellitus in dental clinics. J. Indian Soc. Periodontol., 2013, 17, 4: Lista piśmiennictwa dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie people suffering from type 2 diabetes. It is suggested that there is a correlation between sleep and glucose metabolism regulation in type 2 diabetes [18]. In the population of healthy people, lack of sleep reduces sensitivity to insulin. As compared to people not affected by the disease, diabetic patients have less non-rapid eye movement sleep, which is probably correlated with hindered insulin sensitivity [18]. A dental practitioner should also implement minimum anti-smoking prophylaxis. Smoking cigarettes is a factor conducive to the occurrence of type 2 diabetes, because nicotine negatively affects insulin sensitivity [19]. Dental treatment often requires the introduction of a pharmacotherapy. Medications recommended by a dental practitioner may interact with antidiabetic agents. The most significant interactions are the ones with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). Salicylates should not be combined with both oral antidiabetic medications as well as with insulins. Acetylsalicylic acid may hinder the action of antidiabetic medications, in particular sulphonylurea derivatives. Pyrazolone derivatives also increase the hypoglycaemic effect of this group of drugs. Therefore, it is important to inform the patient about an increased risk of hypoglycaemia and the necessity of self-control when the patient is not able to take another analgesic drug [20 22]. Doxycycline, which belongs to new generation tetracyclines, by inhibiting the hepatic metabolism of sulphonylurea derivatives, intensifies their action; hence their dose should be reduced in the case of such antibiotic treatment administration [21]. Fluconazole and ketoconazole used in fungal infections in the people affected by diabetes, who take repaglinide and sulphonylurea derivatives, are conducive to the elongation of the half-life time of these agents. Due to high availability, patients with diabetes often use herbal remedies, especially during diet-based therapies. This group comprises herbs and herbal preparations which are used in periodontal treatment. Therefore, before recommending vaccinium myrtillus preparations or sage-based products, the patient should be informed about their properties consisting in reduction of glucose in blood [23 26]. Największym problemem klinicznym u osób z cukrzycą jest choroba przyzębia, ponieważ hiperglikemia przyczynia się do zaburzenia odpowiedzi obronnej organizmu i zwiększenia liczby periopatogenów. Periodontal diseases are the largest clinical problem in the people with diabetes because hyperglycaemia is conducive to the development of disorders of the body's immune response and an increase in the number of periopathogens. Qualifying a patient with diabetes for a surgical procedure is possible when glycaemia is controlled. For diagnostic purposes, the following tests are carried out: daily profile of glycaemia, bleeding time, coagulation time, and blood morphology with platelet count. Before a procedure, it is important to determine whether the patient has controlled glycaemia (glycosylated haemoglobin level test may be helpful, which reflects the period of last three months). Sometimes, it is advisable to conduct additional tests such as creatinine concentration or ECG. The tests should be performed directly before the procedure (or a day before at most) to avoid any hypoglycaemic incidents that may be life-threatening. The development of hypoglycaemia is possible during and after the procedure, thus the procedure should be planned in the morning and carried out with minimum amounts of stress. Diabetic microangiopathy promotes perioperative bleeding. To prevent bleeding incidents, a therapy of several days based on calcium dobesilate may be considered [27]. Patients with controlled diabetes, treated in a correct way, may be considered unburdened. The use of postoperative antibiotic treatment is necessary only in cases of heavy infections. However, bear in mind that diabetes is associated with hindered healing of tissues. The technique of surgical procedures should be atraumatic to the largest possible extent and the process of healing should be controlled by a dental practitioner. In patients with uncontrolled glycaemia, if the procedure is urgent, the algorithms of the Polish Diabetes Association should be followed. Patients undergoing small procedures, such as tooth extractions, do not require periodic intensive insulin therapy as is the case with extensive surgeries. Summary Dental treatment of patients suffering from diabetes must be multidisciplinary due to the possibility of numerous complications in the oral cavity resulting from increased glycaemia. The patients from risk groups of diabetes development or who are already treated at diabetology outpatient clinics should be referred to a dental practitioner in order to perform diagnostics of periodontal diseases. Owing to progress in the development of medical technologies, conducting basic laboratory tests may soon be possible directly after a procedure in a dental chair. Especially given the fact that blood collected during a standard periodontal test can be used in screening examinations. Such a test would be simpler and more comfortable for both patients and dental practitioners [28, 29]. Financed by Medical University of Lodz within the scope of statute activity no. 503/ / Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, Sebastian Kłosek MD PhD The list of references is also available in an electronic form on e-dentico nr 4 (56) /

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna

rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Rhein 83 rozwiązania cyfrowe belka retencyjna Carraro Lucio Massimo Moneta, Zampieri Marino, Fabio Marchiori, tłum. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, konsultant Centrum Edukacyjnego Holtrade Title:

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH

DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH MISTRZOWIE STOMATOLOGII DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH praca recenzowana Streszczenie: Na efekt estetyczny odbudowy implantoprotetycznej

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM _terapie kompleksowe Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM Complex proceeding in implantological treatment for the maxilla by means of a CBCT and

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

8 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists MISTRZOWIE STOMATOLOGII

8 Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka Polish & English Journal for Dentists MISTRZOWIE STOMATOLOGII MISTRZOWIE STOMATOLOGII TECHNOLOGIE CYFROWE WE WSPÓŁCZESNEJ PROTETYCE. MODA CZY KONIECZNOŚĆ? MOŻLIWOŚCI ZMIANY PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA W PLANOWANIU I WYKONAWSTWIE REKONSTRUKCJI PROTETYCZNYCH praca recenzowana

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w planowaniu i leczeniu

Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w planowaniu i leczeniu Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w planowaniu i leczeniu Practical use of modern digital technologies in dental planning and treatment Autor_ Jacek Chmielewski Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Prepared by Beata Nowak

Prepared by Beata Nowak Prepared by Beata Nowak Celem pracy jest przedstawienie skutków ubocznych po wstawieniu implantów piersiowych, gdzie dochodzi do większych zmian niż jest to opisywane i przedstawiane przez lekarzy, np.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej...

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej... SPIS TREŚCI Notka biograficzna.............................. xi Wykaz podręczników akademickich i monografii książkowych autorstwa lub współautorstwa prof. Stanisława Majewskiego..........................

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Maciej Stupka Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Examples of dental implants in various clinical cases. Part one surgical

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Piotr WODARSKI, Marek Andrzej BIENIEK Zabrze Zabrze Katedra Streszczenie: Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej kaski 3D, w wybranych

Bardziej szczegółowo

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternative implant-prosthetic treatment for congenital hypodontia of maxillary lateral incisors Autor_

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów powiększenia do wykonania protez ruchomych na implantach

Zastosowanie systemów powiększenia do wykonania protez ruchomych na implantach CAD/CAM, mikroskop i Rhein 83 Zastosowanie systemów powiększenia do wykonania protez ruchomych na implantach Obecnie implanty zębowe są bardzo istotne w dużej ofercie rehabilitacji estetycznej i funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

System SPI - część protetyczna ver. 2.0 Warszawa. Michał Parfieńczyk, C.Witt i Spółka michal.parfienczyk@gmail.com

System SPI - część protetyczna ver. 2.0 Warszawa. Michał Parfieńczyk, C.Witt i Spółka michal.parfienczyk@gmail.com System SPI - część protetyczna ver. 2.0 Warszawa Michał Parfieńczyk, C.Witt i Spółka michal.parfienczyk@gmail.com Kaseta protetyczna SPI Wszystkie instrumenty są zorganizowane i przechowywane w oddzielnych

Bardziej szczegółowo

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości.

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości. fast & fixed Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga specjalnych

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW Z EROZJĄ ZĘBÓW ASPEKT FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY praca recenzowana

REHABILITACJA PACJENTÓW Z EROZJĄ ZĘBÓW ASPEKT FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY praca recenzowana MISTRZOWIE STOMATOLOGII REHABILITACJA PACJENTÓW Z EROZJĄ ZĘBÓW ASPEKT FUNKCJONALNY I ESTETYCZNY praca recenzowana Streszczenie: Pacjenci z zaawansowaną utratą tkanek twardych zębów stanowią znaczący odsetek

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku The application of implants in treating edentulousness in patients with advanced bone atrophy Autor _ Krzysztof Caruk Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Single-implant retained mandibular overdenture case report Autorzy_

Bardziej szczegółowo

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless CHAMPIONS Multi-Unit Step-by-Step Instrukcja systemu łączników Multi-Unit Minimalnie Inwa N o 1 MIMI -Flapless zyjna Metoda Implantacji, bezpłatowa 1 PRZEGLĄD MODUŁÓW Wysokość dziąsła 1 mm ø 5,2 mm Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Aesthetic solution by using a single crowns on and patient s own teeth Autorzy _ Mariusz Kochanowski, Maciej

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Evaluation of occlusal contacts in patients with single tooth loss preliminary report Katedra Protetyki

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych część 1: łączniki indywidualne Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions part 1: individual abutments

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Obejmuje wszystkie zagadnienia stomatologii: Stomatologia ogólna Stomatologia kosmetyczna Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4 Prosimy aby osoby chcące uczestniczyć w szkoleniach kontaktowały się bezpośrednio z nami telefonicznie lub e-mailem ( kursy@ciapdent.pl ). PoniewaŜ obecnie szkolenia są przeprowadzane tylko w systemie

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 Katedra i Zakład Periodontologii A.M. we Wrocławiu 1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków Zastosowanie a erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków The application of Erbium in dental surgery Autorka_Kinga Grzech-Leśniak Streszczenie: W chirurgii stomatologicznej szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba Marta Uzdrowska Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ?

JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? JESTEŚ ZMĘCZONY WYPADAJĄCĄ PROTEZĄ? Pozwól, że rozwiążemy Twój problem. KORZYSTAJĄC Z TRADYCYJNEJ PROTEZY (CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ) CODZIENNIE BORYKASZ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI OGRANICZENIAMI: Zaburzony smak.

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Joshua Polansky

Streszczenie. Summary. Joshua Polansky Odczarowywanie siekacza centralnego Metody, wskazania i techniki związane z odbudową siekacza centralnego Demystifying the single central Methods, applications, and techniques to conquer the single central

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Autorzy_ Mariusz Kochanowski i Maciej Kopytek Ryc. 1_Stan przed leczeniem. Ryc. 2_Zdjęcie OPG stan przed leczeniem. _Celem

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH OPIS PRZYPADKU

LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH OPIS PRZYPADKU Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 103 113. PRACA KAZUISTYCZNA LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH OPIS PRZYPADKU ORTHODONTIC AND PROSTHODONTIC TREATMENT OF SUBGINGIVAL

Bardziej szczegółowo