Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI"

Transkrypt

1 M_ZI_S_1_01a ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy 1A- Angielski B2 Foreign Language 1A English B2 angielski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z 1(0,7/0,3) mgr Joanna Rączkiewicz Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 1. A.Clare,JJ.Wilson "Speakout" Pre-intermediate,Pearson Longman BBC C.Oxenden "New English File", Oxford J.Eastwood "Oxford Practice Grammar", Oxford A.Pilbeam "Market Leader, Business English", Pearson Longman Słowniki specjalistyczne pol.ang.i ang.pol. Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_01b ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy1a- Francuski B2

2 Foreign Language 1A French B2 francuski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z 1(0,7/0,3) mgr Elżbieta Karolak Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 1.Annie Monnerie-Goarin Champion 2 Wyd. CLE Internationnal Annie Monnerie-Goarin Champion 2 Cahier d exercices, Wyd. CLE Internationnal Claire Leroy-Miquel: Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices Wyd. CLE Internationnal Y.Delatour 350 exercices Niveau moyen Wyd. Hachette Chez nous Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholasticczasopismo Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_01c ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy1a- Niemiecki B2 Foreign Language1A GermanB2

3 niemiecki Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z 1(0,7/0,3) mgr Urszula Szuma Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka obcego na poziomie minimum A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 6. H.Aufderstrasse "Themen aktuell" 2, Hueber Verlag H.Aufderstrasse "Themen aktuell" 3, Hueber Verlag E.M.Rostek"Deutsch.Repetytorium tematycznoleksykalne",wagros M.Riegler-Poyet "Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch", Langenscheidt M.Ptak "Grammatik Intensivtrainer ",Langenscheidt 2010 Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_01d ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy1a- Rosyjski B2

4 Foreign Language1A Russian B2 rosyjski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z 1(0,7/0,3) mgr Anna Baran Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 11. A.Pado "Start.Ru 2", WSiP S.A., M. Wiatr Kmieciak, S. Wujec Wot i my cz. 2 PWN, Warszawa M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematycznoleksykalne",wargos A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009 Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. nazwa w języku angielskim Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia M_ZI_S_1_02 Zarządzane i inżynieria produkcji Wychowanie fizyczne Physical education Polski Obowiązkowy I stopień studiów

5 Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ Jednostka oferująca przedmiot Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. I I 1 pkt. kontaktowy, 0 pkt niekontaktowych ( 30 godz. w I semestrze) Mgr Żabicka Ewa, mgr Orzeł Agnieszka, mgr Bożena Bednarska Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami, środkami i formami organizacyjnymi wykorzystywanymi na zajęciach wychowania fizycznego w celu kształtowania sprawności i wydolności fizycznej oraz nawyków prozdrowotnych Zaliczenie praktyczne na ocenę Ćwiczenia obejmują: doskonalenie elementów technicznych i taktycznych wybranych gier zespołowych w formie ścisłej i zabawowej: koszykówki podania i chwyty, kozłowanie, rzuty do kosza z miejsca i dwutaktu, obrona każdy swego, doskonalenie w/w elementów w małych grach i grze uproszczonej siatkówki odbicia piłki sposobem górnym i dolnym, zagrywka sposobem od dołu i tenisowym, nagranie i wystawienie oraz atak piłki przy ustawieniu podstawowym (nagrane do środkowego ataku i atak piłki, doskonalenie w/w elementów w małych grach i grze uproszczonej Ćwiczenia wzmacniające poszczególne grupy mięśniowe na siłowni, zasady ich wykonywania i metody ćwiczeń. Ćwiczenia przy muzyce doskonalące koordynację ruchową, rytmiczność ruchów, wzmacniające mięśnie posturalne ciała z wykorzystaniem piłek, stepu, hantli i ciężaru własnego ciała nauczanie podstawowych kroków wykonywanych na zajęciach aerobiku Ćwiczenia kształtujące wydolność organizmu z wykorzystaniem sprzętu aerobowego (rowery stacjonarne, bieżnie, ergometry wioślarskie) - metody kształtowania kondycji poprzez ćwiczenia aerobowe i anaerobowe Huciński T., Podstawy obrony w koszykówce Katowice 1993, Oszast H., Kasperzec M., Koszykówka Kraków 1998, FIBA Koszykówka dla młodych zawodników Warszawa Grządziel G., Piłka siatkowa. technika, taktyka i elementy minisiatkówki, AWF Katowice 2006, Grządziel. G., Ljach W. Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń COS Warszawa 2000.

6 Siłownia- Aaberg E. trening silowy mechanika mięśni Wydawnictwo Aha Łódź 2009, Schoenfeld B. Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni, Wydawnictwo Aha Łódź zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń - pogadanki promujące aktywność fizyczną i zasady zdrowego stylu życia M_ZI_S_1_03 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Matematyka 1 Mathematics 1 polski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia 1 Rok studiów dla kierunku 1 Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Jednostka oferująca przedmiot Efekty kształcenia łączna liczba efektów nie może przekroczyć dla modułu (4-8). Należy przedstawić opis zakładanych efektów kształcenia, które student powinien nabyć po zrealizowaniu przedmiotu. Należy przedstawić efekty dla wykładu i ćwiczeń. Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Wymagania wstępne i dodatkowe Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Łącznie 4, w tym 2 kontaktowe Prof. dr hab. Zofia Hanusz Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki Celem modułu jest zdobycie podstawowej wiedzy z matematyki wyższej. Obejmuje ona rachunek macierzowy, geometrię płaską i przestrzenną, liczby zespolone oraz rachunek różniczkowy jednej i wielu zmiennych. Wiedza: W1- Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki wyższej - ZI_W04 Umiejętności: U1-Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz z nich korzystać, tzn. potrafi dokonywać zaawansowanych obliczeń matematycznych oraz interpretacji oraz je właściwie interpretować ZI_U01 Kompetencje społeczne: K1- Potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz podnosić kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne ZI_K04 W1- sprawdzanie wiedzy na ćwiczeniach, kolokwia pisemne, U1- ocena poprawnego przeprowadzania obliczeń na ćwiczeniach i kolokwiach, K1- ocena logicznego myślenia, prowadzenia poprawnych obliczeń i wyciągania właściwych wniosków na ćwiczeniach i kolokwiach pisemnych. Formy dokumentowania osiągniętych wyników: Pisemne sprawdziany oraz aktywność na ćwiczeniach Matematyka w zakresie szkoły średniej. Wykład obejmuje: Definicję macierzy, działania na macierzach i zastosowanie macierzy do rozwiązywania równań. Liczby

7 zespolone. Geometrię na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rachunek różniczkowy funkcji jednej i dwóch zmiennych. Ekstrema lokalne, globalne, funkcji uwikłanych. Ćwiczenia obejmują praktyczne stosowanie teorii z wykładów poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych, tematycznie związanych z wykładami. Literatura obowiązkowa: 1. Krysicki W, Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, WN PWN, Osypiuk E., Pisarek I.: Zbiór zadań z matematyki, Wyd. AR, Lublin, Wykłady prowadzone są konwencjonalnie z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. Treść wykładów oraz zadania do rozwiązania dostępne są dla studentów na stronie ćwiczenia w formie pracy zbiorowej w grupach audytoryjnych. Kontakt z wykładowcą w ustalonych godzinach konsultacji. M_ZI_S_1_04 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Chemia/ Chemistry polski obowiązkowy I stopnia stacjonarne I I 5 (w tym 2,5 kontaktowe) Dr Monika Bojanowska Katedra Chemii Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przemianami chemicznymi zachodzącymi w środowisku. Praktyczne zaznajomienie ze sprzętem wykorzystywanym w laboratorium i nabycie umiejętności w prowadzeniu doświadczeń chemicznych. Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, budowa atomu, układ okresowy pierwiastków, wiązania chemiczne, roztwory, dysocjacja elektrolityczna, koloidy, kinetyka i statyka chemiczna, reakcje oksydacyjno-redukcyjne, ogniwa galwaniczne, elektroliza. Klasyfikacja i nomenklatura związków organicznych. Budowa i właściwości poszczególnych klas związków organicznych, rodzaje grup funkcyjnych, mechanizmy podstawowych typów reakcji, występowanie i zastosowanie związków organicznych. Lektury : 1. Jackowska I., Piotrowski J: Chemia ogólna z elementami chemii nieorganicznej. WAR Lublin, Mikos-Bielak M., Piotrowski J., Warda Z.: Przewodnik do ćwiczeń z chemii. Wyd. UP Lublin, 2008.

8 3. Piotrowski J., Jackowska I: Chemia organiczna. Wyd. UP Lublin, Gąszczyk R.(red.): Przewodnik do ćwiczeń z chemii organicznej. Wyd. UP Lublin, Lektury zalecane: 5. Bojanowska M., Czeczko R., Muszyński P., Skrzypek A.: Chemia ogólna w zadaniach. WAR Lublin, Pajdowski L: Chemia ogólna. PWN Warszawa Kupryszewski G.: Wstęp do chemii organicznej. Wyd. Gdańskie. Gdańsk Wykłady w formie prezentacji multimedialnej Ćwiczenia audytoryjne obejmują utrwalenie, rozszerzenie i sprawdzenie treści przekazywanych podczas wykładów. Ćwiczenia laboratoryjne: studenci pracują indywidualnie lub w małych grupach, wykonywanie sprawozdań M_ZI_S_1_05 Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Fizyka Physics polski obowiązkowy I stopień studiów Rok studiów dla kierunku 1 Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. 5 ECTS 2,5 ECTS (kontaktowe ) / 2,5 ECTS () Prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski Katedra Fizyki Fizyka jest przedmiotem podstawowym i jako taka jest podstawą wszystkich nauk przyrodniczych i technicznych. W związku z powyższym program musi uwzględniać również specyfikę studiów. W związku z tym istnieje konieczność pogłębienia wiadomości dotyczących podstawowych pojęć z fizyki. Przedstawienie praw w oparciu o elementy matematyki wyższejrachunek wektorowy, różniczkowy i całkowy. Przedstawienie zjawisk i praw fizyki ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w inżynierii rolniczej. Wiadomości wstępne: wprowadzenie matematyczne, niepewność pomiarów i opracowanie wyników ćwiczeń laboratoryjnych. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie: oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe i silne (jądrowe). Kinematyka i dynamika: układ punktów materialnych i ruch układu punktów, zasady dynamiki dla układu punktów

9 materialnych, pęd i energia układu punktów materialnych, zasada zachowania pędu i energii mechanicznej. Dynamika bryły sztywnej: ruch obrotowy i prędkość kątowa, moment bezwładności i moment pędu, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu pędu. Sprężystość ciał stałych: odkształcenia sprężyste i niesprężyste, prawo Hooke a. Mechanika cieczy. Elektrodynamika klasyczna. Kwantowe własności promieniowania i podstawy fizyki atomowej: ciało doskonale czarne i zdolność emisyjna oraz prawo Planckakoncepcja kwantów energii, prawo Stefana-Boltzmanna i prawo Wiena, dualizm korpuskularno-falowy i hipoteza de Broglie, model atomu wg Bohra-postulaty, atom w ujęciu kwantowym, liczby kwantowe. Elementy fizyki jądrowej: budowa jądra atomowego, deficyt mas, energia wiązania, zjawisko promieniotwórczości, reakcje przemian, prawo rozpadu, aktywność promieniotwórcza. 1. Bobrowski Cz.: Fizyka, krótki kurs. WNT Warszawa. 2. Przestalski S: Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 3. Halliday D.,Resnick R.,Walker J.: Podstawy fizyki. t.1, t.2, t.3, t.5. PWN Warszawa. 4. Orear J.: Fizyka tom 1i 2. WNT Warszawa. 5. Skorko M.: Fizyka. PWN Warszawa. 6.. Kurzyp T.,Skorzyńska Z.: Fizyka - skrypt AR w Lublinie 1) kolokwia wstępne z wiedzy dotyczącej ćwiczeń laboratoryjnych. 2) ćwiczenia laboratoryjne w postaci samodzielnych pomiarów. 3) opracowanie wyników i analiza niepewności pomiarów. 4) wykład. Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku ZI_S_1_06 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Makroekonomia Macroeconomics polski obowiązkowy I I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł 3 ECTS 2 ECTS (kontaktowe ) / 1 ECTS () Monika Stoma Katedra Energetyki i Pojazdów Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem

10 Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Skrócony opis modułu kształcenia M_uu_uu Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny ) Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Celem przedmiotu jest przekazanie studentom elementarnej wiedzy w zakresie makroekonomii, a w szczególności wiadomości na temat równowagi gospodarczej, bezrobocia, a także inflacji. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia związane ze wzrostem i koniunkturą gospodarczą oraz współczesne problemy polityki fiskalnej i monetarnej. Przedmiot obejmuje zagadnienia nakreślone programem. W ramach tego przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu makroekonomii. Omówiona zostanie problematyka związana z historią i istotą makroekonomii oraz wskazane zostaną różnice między makro- a mikroekonomią. Zwrócona zostanie uwaga na podstawowe pojęcia i mierniki makroekonomiczne (w tym szczególnie mierniki aktywności ekonomicznej państwa), a także zagadnienia związane z rolą sektora publicznego (struktura, zasady i dysponenci budżetu). Zaprezentowana zostanie również problematyka deficytu i długu publicznego, cykli koniunkturalnych, inflacji oraz bezrobocia, a także polityka fiskalna i monetarna państwa. 8. Begg D., Makroekonomia, PWE, Warszawa Noga M., Makroekonomia. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, 10. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. PWN. Tom 1 i Tom 2, Warszawa omawianie zagadnień w oparciu o schematy i ilustracje, prezentacja wybranych zjawisk za pomocą modeli dydaktycznych, ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiedzę zdobytą na wykładach, ćwiczenia w zakresie interpretacji danych, rozwiązywanie zadań, praca w małych grupach, wystąpienia indywidualne studentów, dyskusja na forum całej grupy ćwiczeniowej. M_ZI_S_1_07 Zarządzanie i inżynieria produkcji Technologia Informacyjna Information Technology polski obowiązkowy 1 stopień, studia stacjonarne Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z I Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,5 dr hab. Wawrzosek Jacek

11 Jednostka oferująca przedmiot Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Zalecana lista lektur lub lektury Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, przetwarzania, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji oraz wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań. Treści kształcenia modułu obejmują bezpieczną pracę z komputerem i w sieci komputerowej, wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie, pracę z długim dokumentem w edytorze tekstu z wykorzystaniem automatycznych podpisów, odsyłaczy i spisów, pracę z szablonami, korespondencją seryjną, pracą w trybie konspektu i recenzji, prostą analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem formuł, wykresów, tabel i wykresów przestawnych, prezentację informacji za pomocą strony internetowej, prezentacji multimedialnej i grafiki komputerowej. Literatura obowiązkowa: 1. Materiały do ćwiczeń dostępne na platformie e-learningowej Moodle Literatura zalecana: 1. Jaronicki A.,2013 ABC MS Office 2013 PL. Wydawnictwo: Helion 2. Joyce Cox J., Lambert J., 2013: Microsoft Word 2013 Krok po kroku. Wydawnictwo: APN-PROMISE 3. Masłowski K., 2013: Excel 2013 PL Ćwiczenia praktyczne Wydawnictwo Helion 4. Mendrala D., Szeliga M. 2009: Windows 7 PL.Wydawnictwo: Helion 5. Tomaszewska A., 2013: ABC Word 2013 PL. Wydawnictwo: Helion 6. Wrotek W., 2013: ABC Excel 2013 PL Wydawnictwo: Helion. Literatura uzupełniająca: 1. Długosz D., 2013: Windows 8. Kompletny przewodnik po rewolucyjnym systemie. Wydawnictwo: Edgard. 2. Mendrala D., Szeliga M. 2013: ABC Systemu Windows 8 PL.Wydawnictwo: Helion 3. gory&layout=blog&id=2&itemid=9 1. wykład -15 godz. 2. ćwiczenia laboratoryjne - 15 godz. 3. samodzielne wykonanie zadań i ich obrona Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku ZI_S_1_08 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie Management polski obowiązkowy I I

12 Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. 5 ECTS 2,5 ECTS (kontaktowe ) / 2,5 ECTS () Monika Stoma Katedra Energetyki i Pojazdów Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania, przede wszystkim w kontekście funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Szczególny nacisk położony zostanie na problematykę organizacji jako systemu oraz na rodzaje, funkcje i zasady budowy struktur organizacyjnych funkcjonujących we współczesnych organizacjach, a także na teorie motywacji i style kierowania. Prezentowane będą również nowoczesne koncepcje i problemy zarządzania, ze zwróceniem uwagi na zarządzanie zmianami oraz kulturę organizacyjną. Przedmiot obejmuje zagadnienia nakreślone programem. W ramach tego przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Omówiona zostanie problematyka związana z rozwojem nauk o zarządzaniu oraz klasyczne funkcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, tj.: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Zwrócona zostanie uwaga na istotę, rodzaje, cechy organizacji i jej cykl życia oraz na otoczenie (cechy charakterystyczne i klasyfikację typów zmienności otoczenia), a także zagadnienia związane ze źródłami władzy w przedsiębiorstwie, stylami kierowania, kulturą organizacyjną, zarządzaniem zmianami (przyczyny i rodzaje zmian organizacyjnych, agent zmiany, opór wobec zmian i metody jego przełamywania) oraz zarządzaniem strategicznym. Zasygnalizowane zostaną również niektóre nowoczesne koncepcje zarządzania. Literatura obowiązkowa: 1. Masłyk-Musiał E., Rakowska A., Krajewska-Bińczyk E.: Zarządzanie dla inżynierów, PWE, Warszawa 2012, 2. M.Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, 3. R.W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Literatura zalecana: 1. Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa W.Kobyliński, Podstawy współczesnego zarządzania, SWSPiZ w Łodzi, Łódź-Warszawa 2005, 3. E.Michalski, Zarządzanie. Podręcznik akademicki, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin omawianie zagadnień w oparciu o schematy i ilustracje, prezentacja wybranych zjawisk za pomocą modeli dydaktycznych, ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiedzę zdobytą na wykładach, ćwiczenia w zakresie interpretacji

13 danych, case studies, techniki pobudzania myślenia twórczego (np. burza mózgów), praca w małych grupach, wystąpienia indywidualne studentów, dyskusja na forum całej grupy ćwiczeniowej, konfrontacja różnych stanowisk studentów poprzez ćwiczenia praktyczne, np. odgrywanie scenek. Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku M_ZI_S_1_11 Zarządzanie i inżynieria produkcji Metodologia studiów polski obowiązkowy I 1, studia stacjonarne Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Jednostka oferująca przedmiot Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. 0 Prodziekani Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji Założeniem i celem, jest zapoznanie studentów ze strukturą Uczelni, z jej władzami, organizacją procesu go, zasadami wyboru specjalności, systemem udzielania pomocy materialnej studentom. Ponadto przekazywana jest wiedza dotycząca praw i obowiązków studenta. Wykłady obejmują: zapoznanie studentów ze strukturą Uczelni i Wydziału Inżynierii Produkcji, prezentację władz Uczelni i Wydziału, omówienie organizacji procesu go i zasad wyboru specjalności oraz zagadnień socjalno-bytowymi. W trakcie wykładów studenci spotkają się z pracownikiem Działu Spraw Socjalnych Studentów, przedstawicielem Duszpasterstwa Akademickiego, przedstawicielem Zespołu Pieśni i Tańca Jawor oraz z kierownikiem Studium Sportowego. Ponadto zapoznają się z zapisami regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W czasie wykładów zostaną omówione obowiązków i prawa studenta, warunki zaliczania semestru i roku studiów a także zasady odpowiedniego zachowania studenta wobec wykładowców i kolegów. Literatura obowiązkowa: 1. Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2. Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 5 wykładów

14 M_ZI_S_1_12 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy 2A- Angielski B2 Foreign Language 2A English B2 angielski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z 2(1/1) mgr Joanna Rączkiewicz Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 15. A.Clare,JJ.Wilson "Speakout" Pre-intermediate,Pearson Longman BBC C.Oxenden "New English File", Oxford J.Eastwood "Oxford Practice Grammar", Oxford A.Pilbeam "Market Leader, Business English", Pearson Longman Słowniki specjalistyczne pol.ang.i ang.pol. Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_12b ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy2a- Francuski B2 Foreign Language 2A French B2

15 francuski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z 2(1/1) mgr Elżbieta Karolak Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 1.Annie Monnerie-Goarin Champion 2 Wyd. CLE Internationnal Annie Monnerie-Goarin Champion 2 Cahier d exercices, Wyd. CLE Internationnal Claire Leroy-Miquel: Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices Wyd. CLE Internationnal Y.Delatour 350 exercices Niveau moyen Wyd. Hachette Chez nous Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholasticczasopismo Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_12c ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy2a- Niemiecki B2 Foreign Language2A GermanB2 niemiecki

16 Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z 2(1/1) mgr Urszula Szuma Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 20. H.Aufderstrasse "Themen aktuell" 2, Hueber Verlag H.Aufderstrasse "Themen aktuell" 3, Hueber Verlag E.M.Rostek"Deutsch.Repetytorium tematycznoleksykalne",wagros M.Riegler-Poyet "Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch", Langenscheidt M.Ptak "Grammatik Intensivtrainer ",Langenscheidt 2010 Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. Rodzaj modułu kształcenia M_ZI_S_1_12d ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy2a- Rosyjski B2 Foreign Language2A Russian B2 rosyjski obowiązkowy

17 Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z 2(1/1) mgr Anna Baran Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 25. A.Pado "Start.Ru 2", WSiP S.A., M. Wiatr Kmieciak, S. Wujec Wot i my cz. 2 PWN, Warszawa M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematycznoleksykalne",wargos A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009 Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. nazwa w języku angielskim Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów ECTS z podziałem M_ZI_S_1_13 Zarządzane i inżynieria produkcji Wychowanie fizyczne Physical education Polski Obowiązkowy I stopień studiów I II 1 pkt. kontaktowy, 0 pkt niekontaktowych

18 na kontaktowe/ Jednostka oferująca przedmiot Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. ( 30 godz. w II semestrze) Mgr Źabicka Ewa, mgr Orzeł Agnieszka, mgr Bożena Bednarska Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami, środkami i formami organizacyjnymi wykorzystywanymi na zajęciach wychowania fizycznego w celu kształtowania sprawności i wydolności fizycznej oraz nawyków prozdrowotnych Zaliczenie praktyczne na ocenę Ćwiczenia obejmują: doskonalenie elementów technicznych i taktycznych wybranych gier zespołowych w formie ścisłej i zabawowej: koszykówki doskonalenie podań i chwytów, kozłowania i rzutów do kosza we fragmentach gry i grze właściwej, nauczanie taktyki obroną każdy swego i obrony strefą, gra szkolna i właściwa siatkówki doskonalenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym, zagrywki oraz wystawy i ataku oraz nauka zastawienia i asekuracji ataku własnego oraz przeciwnika Ćwiczenia wzmacniające na siłowni, sposoby dobierania obciążenia trening indywidualny i obwodowy Ćwiczenia przy muzyce doskonalące koordynację ruchową i wzmacniające mięśnie z wykorzystaniem piłek, stepu, hantli i ciężaru własnego ciała w układach choreograficznych Ćwiczenia kształtujące wydolność organizmu z wykorzystaniem sprzętu aerobowego (rowery stacjonarne, bieżnie, ergometry wioślarskie) - metody kształtowania kondycji poprzez ćwiczenia aerobowe i anaerobowe Huciński T., Podstawy obrony w koszykówce Katowice 1993, Oszast H., Kasperzec M., Koszykówka Kraków 1998, FIBA Koszykówka dla młodych zawodników Warszawa Grządziel G., Piłka siatkowa. technika, taktyka i elementy minisiatkówki, AWF Katowice 2006, Grządziel. G., Ljach W. Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń COS Warszawa Siłownia- Aaberg E. trening silowy mechanika mięśni Wydawnictwo Aha Łódź 2009, Schoenfeld B. Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni, Wydawnictwo Aha Łódź zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń - pogadanki promujące aktywność fizyczną i

19 zasady zdrowego stylu życia M_ZI_S_1_14 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Matematyka 2 Mathematics 2 polski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia 1 Rok studiów dla kierunku 1 Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z Jednostka oferująca przedmiot Łącznie 4, w tym 2 kontaktowe Zofia Hanusz Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki Celem modułu jest zdobycie podstawowej wiedzy z matematyki wyższej. Obejmuje rachunek całkowy funkcji jednej i dwóch zmiennych, podstawowe metody rozwiązywania równań różniczkowych, szeregi liczbowe i funkcyjne. Efekty kształcenia łączna liczba Wiedza: efektów nie może przekroczyć W1- Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki wyższej - ZI_W04 dla modułu (4-8). Należy Umiejętności: przedstawić opis zakładanych U1-Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz z nich efektów kształcenia, które student korzystać, tzn. potrafi dokonywać zaawansowanych obliczeń powinien nabyć po zrealizowaniu matematycznych oraz interpretacji oraz je właściwie przedmiotu. Należy przedstawić interpretować ZI_U01 efekty dla wykładu i ćwiczeń. Kompetencje społeczne: K1- Potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz podnosić kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne ZI_K04 Sposoby weryfikacji oraz formy W1- sprawdzanie wiedzy na ćwiczeniach, kolokwia pisemne dokumentowania osiągniętych oraz egzaminie pisemnym, efektów kształcenia U1- ocena poprawnego przeprowadzania obliczeń na ćwiczeniach, kolokwiach oraz egzaminie pisemnym, K1- ocena logicznego myślenia, prowadzenia poprawnych obliczeń i wyciągania właściwych wniosków na ćwiczeniach, kolokwiach pisemnych i egzaminie pisemnym. Formy dokumentowania osiągniętych wyników: Pisemne sprawdziany, aktywność na ćwiczeniach oraz wyniki uzyskane z egzaminu pisemnego. Wymagania wstępne i dodatkowe Matematyka 1 Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Wykład obejmuje: Całki oznaczone i nieoznaczone, podstawowe metody całkowania. Zastosowanie całek do liczenia pól, objętości i długości łuku. Równania różniczkowe. Szeregi liczbowe i funkcyjne. Podstawowe kryteria zbieżności szeregów. Ćwiczenia obejmują praktyczne stosowanie teorii z wykładów

20 poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych, tematycznie związanych z wykładami. Literatura obowiązkowa: 1. Krysicki W, Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, WN PWN, Osypiuk E., Pisarek I.: Zbiór zadań z matematyki, Wyd. AR, Lublin, Wykłady prowadzone są konwencjonalnie z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. Treść wykładów oraz zadania do rozwiązania dostępne są dla studentów na stronie Ćwiczenia prowadzone w formie pracy zbiorowej w grupach audytoryjnych. Kontakt z wykładowcą w ustalonych godzinach konsultacji. Komunikacja społeczna skrócony opisu modułu kształcenia Zał. nr 1 do pisma z dnia r. Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia ZI_S_1_15a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Komunikacja społeczna Social communication polski fakultatywny I stopień studiów stacjonarnych Rok studiów dla kierunku 1 Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. 1/1 Dr inż. Milan Koszel Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Celem przedmiotu jest ukazanie słuchaczom możliwości i warunków płynnej i skutecznej wymiany informacji, rozwijanie własnej elastyczności, wyboru i przystosowania stylu komunikacji do osób i środowiska, w którym przyjdzie im działać. Nauczanie słuchaczy możliwości i warunków płynnej i skutecznej wymiany informacji, rozwijanie własnej elastyczności, wyboru i przystosowania stylu komunikacji do osób i środowiska, w którym przyjdzie działać. Kierowanie zespołami ludzkimi. Prowadzenie negocjacji. Rozwiązywanie konfliktów. Kreowanie własnego rozwoju. Umiejętny dobór narzędzi public relations. Przemawianie publiczne. 1. Golka M.: Bariery komunikacyjne i społeczeństwo (dez) informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Język obcy 1- Angielski B2 Foreign Language 1 English B2. obowiązkowy. mgr Joanna Rączkiewicz

Język obcy 1- Angielski B2 Foreign Language 1 English B2. obowiązkowy. mgr Joanna Rączkiewicz Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nazwa modułu kształcenia, także Język obcy 1- Angielski B2

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nazwa modułu kształcenia, także Język obcy 1- Angielski B2 M_ZI_N_1_02a Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nazwa modułu kształcenia, także Język obcy 1- Angielski B2 nazwa w języku angielskim Foreign Language 1 English B2 angielski

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Kierunek. Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Kierunek. Inżynieria Chemiczna i Procesowa Kierunek Rok studiów I Semestr I M uu_uu M_IC_ 1 Język obcy1- Angielski B2 Foreign Language1 English B2 angielski obowiązkowy I I Liczba punktów ECTS z podziałem 2(1/1) Imię i nazwisko osoby mgr Joanna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach II Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-31_15W_pNadGen0INE8 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Nauka o materiałach Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM N 0 5-0_ Rok: I Semestr: Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD WF/II/st/30

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD WF/II/st/30 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD WF/II/st/30 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5.

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Projektowanie inżynierskie Engineering Design A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Grafika inżynierska i rysunek techniczny Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP-1-209-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wytrzymałość 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I Stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/ 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 w, 15

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Basis of economy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja instruktorska siatkówka

Specjalizacja instruktorska siatkówka Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów Semestr 5 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: projekt ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Public Health Management

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Koszykówka - opis przedmiotu

Koszykówka - opis przedmiotu Koszykówka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Koszykówka Kod przedmiotu 16.1-WF-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Siatkówka plażowa KOD S/I/st/32

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Siatkówka plażowa KOD S/I/st/32 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Siatkówka plażowa KOD S/I/st/32 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WX-AdP-PE-W-14_pNadGen6MJ6B Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEPISY I DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH REGULATIONS AND DOCUMENTATION OF WELDING. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o module

Podstawowe informacje o module Podstawowe informacje o module Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska Nazwa kierunku studiów: Budownictwo Obszar : nauki techniczne Profil : ogólnoakademicki Poziom

Bardziej szczegółowo