Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI"

Transkrypt

1 M_ZI_S_1_01a ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy 1A- Angielski B2 Foreign Language 1A English B2 angielski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z 1(0,7/0,3) mgr Joanna Rączkiewicz Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 1. A.Clare,JJ.Wilson "Speakout" Pre-intermediate,Pearson Longman BBC C.Oxenden "New English File", Oxford J.Eastwood "Oxford Practice Grammar", Oxford A.Pilbeam "Market Leader, Business English", Pearson Longman Słowniki specjalistyczne pol.ang.i ang.pol. Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_01b ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy1a- Francuski B2

2 Foreign Language 1A French B2 francuski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z 1(0,7/0,3) mgr Elżbieta Karolak Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 1.Annie Monnerie-Goarin Champion 2 Wyd. CLE Internationnal Annie Monnerie-Goarin Champion 2 Cahier d exercices, Wyd. CLE Internationnal Claire Leroy-Miquel: Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices Wyd. CLE Internationnal Y.Delatour 350 exercices Niveau moyen Wyd. Hachette Chez nous Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholasticczasopismo Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_01c ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy1a- Niemiecki B2 Foreign Language1A GermanB2

3 niemiecki Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z 1(0,7/0,3) mgr Urszula Szuma Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka obcego na poziomie minimum A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 6. H.Aufderstrasse "Themen aktuell" 2, Hueber Verlag H.Aufderstrasse "Themen aktuell" 3, Hueber Verlag E.M.Rostek"Deutsch.Repetytorium tematycznoleksykalne",wagros M.Riegler-Poyet "Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch", Langenscheidt M.Ptak "Grammatik Intensivtrainer ",Langenscheidt 2010 Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_01d ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy1a- Rosyjski B2

4 Foreign Language1A Russian B2 rosyjski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z 1(0,7/0,3) mgr Anna Baran Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 11. A.Pado "Start.Ru 2", WSiP S.A., M. Wiatr Kmieciak, S. Wujec Wot i my cz. 2 PWN, Warszawa M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematycznoleksykalne",wargos A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009 Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. nazwa w języku angielskim Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia M_ZI_S_1_02 Zarządzane i inżynieria produkcji Wychowanie fizyczne Physical education Polski Obowiązkowy I stopień studiów

5 Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ Jednostka oferująca przedmiot Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. I I 1 pkt. kontaktowy, 0 pkt niekontaktowych ( 30 godz. w I semestrze) Mgr Żabicka Ewa, mgr Orzeł Agnieszka, mgr Bożena Bednarska Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami, środkami i formami organizacyjnymi wykorzystywanymi na zajęciach wychowania fizycznego w celu kształtowania sprawności i wydolności fizycznej oraz nawyków prozdrowotnych Zaliczenie praktyczne na ocenę Ćwiczenia obejmują: doskonalenie elementów technicznych i taktycznych wybranych gier zespołowych w formie ścisłej i zabawowej: koszykówki podania i chwyty, kozłowanie, rzuty do kosza z miejsca i dwutaktu, obrona każdy swego, doskonalenie w/w elementów w małych grach i grze uproszczonej siatkówki odbicia piłki sposobem górnym i dolnym, zagrywka sposobem od dołu i tenisowym, nagranie i wystawienie oraz atak piłki przy ustawieniu podstawowym (nagrane do środkowego ataku i atak piłki, doskonalenie w/w elementów w małych grach i grze uproszczonej Ćwiczenia wzmacniające poszczególne grupy mięśniowe na siłowni, zasady ich wykonywania i metody ćwiczeń. Ćwiczenia przy muzyce doskonalące koordynację ruchową, rytmiczność ruchów, wzmacniające mięśnie posturalne ciała z wykorzystaniem piłek, stepu, hantli i ciężaru własnego ciała nauczanie podstawowych kroków wykonywanych na zajęciach aerobiku Ćwiczenia kształtujące wydolność organizmu z wykorzystaniem sprzętu aerobowego (rowery stacjonarne, bieżnie, ergometry wioślarskie) - metody kształtowania kondycji poprzez ćwiczenia aerobowe i anaerobowe Huciński T., Podstawy obrony w koszykówce Katowice 1993, Oszast H., Kasperzec M., Koszykówka Kraków 1998, FIBA Koszykówka dla młodych zawodników Warszawa Grządziel G., Piłka siatkowa. technika, taktyka i elementy minisiatkówki, AWF Katowice 2006, Grządziel. G., Ljach W. Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń COS Warszawa 2000.

6 Siłownia- Aaberg E. trening silowy mechanika mięśni Wydawnictwo Aha Łódź 2009, Schoenfeld B. Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni, Wydawnictwo Aha Łódź zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń - pogadanki promujące aktywność fizyczną i zasady zdrowego stylu życia M_ZI_S_1_03 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Matematyka 1 Mathematics 1 polski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia 1 Rok studiów dla kierunku 1 Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Jednostka oferująca przedmiot Efekty kształcenia łączna liczba efektów nie może przekroczyć dla modułu (4-8). Należy przedstawić opis zakładanych efektów kształcenia, które student powinien nabyć po zrealizowaniu przedmiotu. Należy przedstawić efekty dla wykładu i ćwiczeń. Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Wymagania wstępne i dodatkowe Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Łącznie 4, w tym 2 kontaktowe Prof. dr hab. Zofia Hanusz Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki Celem modułu jest zdobycie podstawowej wiedzy z matematyki wyższej. Obejmuje ona rachunek macierzowy, geometrię płaską i przestrzenną, liczby zespolone oraz rachunek różniczkowy jednej i wielu zmiennych. Wiedza: W1- Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki wyższej - ZI_W04 Umiejętności: U1-Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz z nich korzystać, tzn. potrafi dokonywać zaawansowanych obliczeń matematycznych oraz interpretacji oraz je właściwie interpretować ZI_U01 Kompetencje społeczne: K1- Potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz podnosić kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne ZI_K04 W1- sprawdzanie wiedzy na ćwiczeniach, kolokwia pisemne, U1- ocena poprawnego przeprowadzania obliczeń na ćwiczeniach i kolokwiach, K1- ocena logicznego myślenia, prowadzenia poprawnych obliczeń i wyciągania właściwych wniosków na ćwiczeniach i kolokwiach pisemnych. Formy dokumentowania osiągniętych wyników: Pisemne sprawdziany oraz aktywność na ćwiczeniach Matematyka w zakresie szkoły średniej. Wykład obejmuje: Definicję macierzy, działania na macierzach i zastosowanie macierzy do rozwiązywania równań. Liczby

7 zespolone. Geometrię na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rachunek różniczkowy funkcji jednej i dwóch zmiennych. Ekstrema lokalne, globalne, funkcji uwikłanych. Ćwiczenia obejmują praktyczne stosowanie teorii z wykładów poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych, tematycznie związanych z wykładami. Literatura obowiązkowa: 1. Krysicki W, Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, WN PWN, Osypiuk E., Pisarek I.: Zbiór zadań z matematyki, Wyd. AR, Lublin, Wykłady prowadzone są konwencjonalnie z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. Treść wykładów oraz zadania do rozwiązania dostępne są dla studentów na stronie ćwiczenia w formie pracy zbiorowej w grupach audytoryjnych. Kontakt z wykładowcą w ustalonych godzinach konsultacji. M_ZI_S_1_04 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Chemia/ Chemistry polski obowiązkowy I stopnia stacjonarne I I 5 (w tym 2,5 kontaktowe) Dr Monika Bojanowska Katedra Chemii Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przemianami chemicznymi zachodzącymi w środowisku. Praktyczne zaznajomienie ze sprzętem wykorzystywanym w laboratorium i nabycie umiejętności w prowadzeniu doświadczeń chemicznych. Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, budowa atomu, układ okresowy pierwiastków, wiązania chemiczne, roztwory, dysocjacja elektrolityczna, koloidy, kinetyka i statyka chemiczna, reakcje oksydacyjno-redukcyjne, ogniwa galwaniczne, elektroliza. Klasyfikacja i nomenklatura związków organicznych. Budowa i właściwości poszczególnych klas związków organicznych, rodzaje grup funkcyjnych, mechanizmy podstawowych typów reakcji, występowanie i zastosowanie związków organicznych. Lektury : 1. Jackowska I., Piotrowski J: Chemia ogólna z elementami chemii nieorganicznej. WAR Lublin, Mikos-Bielak M., Piotrowski J., Warda Z.: Przewodnik do ćwiczeń z chemii. Wyd. UP Lublin, 2008.

8 3. Piotrowski J., Jackowska I: Chemia organiczna. Wyd. UP Lublin, Gąszczyk R.(red.): Przewodnik do ćwiczeń z chemii organicznej. Wyd. UP Lublin, Lektury zalecane: 5. Bojanowska M., Czeczko R., Muszyński P., Skrzypek A.: Chemia ogólna w zadaniach. WAR Lublin, Pajdowski L: Chemia ogólna. PWN Warszawa Kupryszewski G.: Wstęp do chemii organicznej. Wyd. Gdańskie. Gdańsk Wykłady w formie prezentacji multimedialnej Ćwiczenia audytoryjne obejmują utrwalenie, rozszerzenie i sprawdzenie treści przekazywanych podczas wykładów. Ćwiczenia laboratoryjne: studenci pracują indywidualnie lub w małych grupach, wykonywanie sprawozdań M_ZI_S_1_05 Zarządzanie i inżynieria produkcji Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Fizyka Physics polski obowiązkowy I stopień studiów Rok studiów dla kierunku 1 Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. 5 ECTS 2,5 ECTS (kontaktowe ) / 2,5 ECTS () Prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski Katedra Fizyki Fizyka jest przedmiotem podstawowym i jako taka jest podstawą wszystkich nauk przyrodniczych i technicznych. W związku z powyższym program musi uwzględniać również specyfikę studiów. W związku z tym istnieje konieczność pogłębienia wiadomości dotyczących podstawowych pojęć z fizyki. Przedstawienie praw w oparciu o elementy matematyki wyższejrachunek wektorowy, różniczkowy i całkowy. Przedstawienie zjawisk i praw fizyki ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w inżynierii rolniczej. Wiadomości wstępne: wprowadzenie matematyczne, niepewność pomiarów i opracowanie wyników ćwiczeń laboratoryjnych. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie: oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe i silne (jądrowe). Kinematyka i dynamika: układ punktów materialnych i ruch układu punktów, zasady dynamiki dla układu punktów

9 materialnych, pęd i energia układu punktów materialnych, zasada zachowania pędu i energii mechanicznej. Dynamika bryły sztywnej: ruch obrotowy i prędkość kątowa, moment bezwładności i moment pędu, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu pędu. Sprężystość ciał stałych: odkształcenia sprężyste i niesprężyste, prawo Hooke a. Mechanika cieczy. Elektrodynamika klasyczna. Kwantowe własności promieniowania i podstawy fizyki atomowej: ciało doskonale czarne i zdolność emisyjna oraz prawo Planckakoncepcja kwantów energii, prawo Stefana-Boltzmanna i prawo Wiena, dualizm korpuskularno-falowy i hipoteza de Broglie, model atomu wg Bohra-postulaty, atom w ujęciu kwantowym, liczby kwantowe. Elementy fizyki jądrowej: budowa jądra atomowego, deficyt mas, energia wiązania, zjawisko promieniotwórczości, reakcje przemian, prawo rozpadu, aktywność promieniotwórcza. 1. Bobrowski Cz.: Fizyka, krótki kurs. WNT Warszawa. 2. Przestalski S: Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 3. Halliday D.,Resnick R.,Walker J.: Podstawy fizyki. t.1, t.2, t.3, t.5. PWN Warszawa. 4. Orear J.: Fizyka tom 1i 2. WNT Warszawa. 5. Skorko M.: Fizyka. PWN Warszawa. 6.. Kurzyp T.,Skorzyńska Z.: Fizyka - skrypt AR w Lublinie 1) kolokwia wstępne z wiedzy dotyczącej ćwiczeń laboratoryjnych. 2) ćwiczenia laboratoryjne w postaci samodzielnych pomiarów. 3) opracowanie wyników i analiza niepewności pomiarów. 4) wykład. Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku ZI_S_1_06 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Makroekonomia Macroeconomics polski obowiązkowy I I Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł 3 ECTS 2 ECTS (kontaktowe ) / 1 ECTS () Monika Stoma Katedra Energetyki i Pojazdów Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem

10 Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Skrócony opis modułu kształcenia M_uu_uu Kierunek lub kierunki studiów Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny ) Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Celem przedmiotu jest przekazanie studentom elementarnej wiedzy w zakresie makroekonomii, a w szczególności wiadomości na temat równowagi gospodarczej, bezrobocia, a także inflacji. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia związane ze wzrostem i koniunkturą gospodarczą oraz współczesne problemy polityki fiskalnej i monetarnej. Przedmiot obejmuje zagadnienia nakreślone programem. W ramach tego przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu makroekonomii. Omówiona zostanie problematyka związana z historią i istotą makroekonomii oraz wskazane zostaną różnice między makro- a mikroekonomią. Zwrócona zostanie uwaga na podstawowe pojęcia i mierniki makroekonomiczne (w tym szczególnie mierniki aktywności ekonomicznej państwa), a także zagadnienia związane z rolą sektora publicznego (struktura, zasady i dysponenci budżetu). Zaprezentowana zostanie również problematyka deficytu i długu publicznego, cykli koniunkturalnych, inflacji oraz bezrobocia, a także polityka fiskalna i monetarna państwa. 8. Begg D., Makroekonomia, PWE, Warszawa Noga M., Makroekonomia. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, 10. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. PWN. Tom 1 i Tom 2, Warszawa omawianie zagadnień w oparciu o schematy i ilustracje, prezentacja wybranych zjawisk za pomocą modeli dydaktycznych, ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiedzę zdobytą na wykładach, ćwiczenia w zakresie interpretacji danych, rozwiązywanie zadań, praca w małych grupach, wystąpienia indywidualne studentów, dyskusja na forum całej grupy ćwiczeniowej. M_ZI_S_1_07 Zarządzanie i inżynieria produkcji Technologia Informacyjna Information Technology polski obowiązkowy 1 stopień, studia stacjonarne Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z I Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,5 dr hab. Wawrzosek Jacek

11 Jednostka oferująca przedmiot Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Zalecana lista lektur lub lektury Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, przetwarzania, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji oraz wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań. Treści kształcenia modułu obejmują bezpieczną pracę z komputerem i w sieci komputerowej, wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie, pracę z długim dokumentem w edytorze tekstu z wykorzystaniem automatycznych podpisów, odsyłaczy i spisów, pracę z szablonami, korespondencją seryjną, pracą w trybie konspektu i recenzji, prostą analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym z wykorzystaniem formuł, wykresów, tabel i wykresów przestawnych, prezentację informacji za pomocą strony internetowej, prezentacji multimedialnej i grafiki komputerowej. Literatura obowiązkowa: 1. Materiały do ćwiczeń dostępne na platformie e-learningowej Moodle Literatura zalecana: 1. Jaronicki A.,2013 ABC MS Office 2013 PL. Wydawnictwo: Helion 2. Joyce Cox J., Lambert J., 2013: Microsoft Word 2013 Krok po kroku. Wydawnictwo: APN-PROMISE 3. Masłowski K., 2013: Excel 2013 PL Ćwiczenia praktyczne Wydawnictwo Helion 4. Mendrala D., Szeliga M. 2009: Windows 7 PL.Wydawnictwo: Helion 5. Tomaszewska A., 2013: ABC Word 2013 PL. Wydawnictwo: Helion 6. Wrotek W., 2013: ABC Excel 2013 PL Wydawnictwo: Helion. Literatura uzupełniająca: 1. Długosz D., 2013: Windows 8. Kompletny przewodnik po rewolucyjnym systemie. Wydawnictwo: Edgard. 2. Mendrala D., Szeliga M. 2013: ABC Systemu Windows 8 PL.Wydawnictwo: Helion 3. gory&layout=blog&id=2&itemid=9 1. wykład -15 godz. 2. ćwiczenia laboratoryjne - 15 godz. 3. samodzielne wykonanie zadań i ich obrona Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku ZI_S_1_08 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie Management polski obowiązkowy I I

12 Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. 5 ECTS 2,5 ECTS (kontaktowe ) / 2,5 ECTS () Monika Stoma Katedra Energetyki i Pojazdów Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania, przede wszystkim w kontekście funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Szczególny nacisk położony zostanie na problematykę organizacji jako systemu oraz na rodzaje, funkcje i zasady budowy struktur organizacyjnych funkcjonujących we współczesnych organizacjach, a także na teorie motywacji i style kierowania. Prezentowane będą również nowoczesne koncepcje i problemy zarządzania, ze zwróceniem uwagi na zarządzanie zmianami oraz kulturę organizacyjną. Przedmiot obejmuje zagadnienia nakreślone programem. W ramach tego przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Omówiona zostanie problematyka związana z rozwojem nauk o zarządzaniu oraz klasyczne funkcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, tj.: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Zwrócona zostanie uwaga na istotę, rodzaje, cechy organizacji i jej cykl życia oraz na otoczenie (cechy charakterystyczne i klasyfikację typów zmienności otoczenia), a także zagadnienia związane ze źródłami władzy w przedsiębiorstwie, stylami kierowania, kulturą organizacyjną, zarządzaniem zmianami (przyczyny i rodzaje zmian organizacyjnych, agent zmiany, opór wobec zmian i metody jego przełamywania) oraz zarządzaniem strategicznym. Zasygnalizowane zostaną również niektóre nowoczesne koncepcje zarządzania. Literatura obowiązkowa: 1. Masłyk-Musiał E., Rakowska A., Krajewska-Bińczyk E.: Zarządzanie dla inżynierów, PWE, Warszawa 2012, 2. M.Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, 3. R.W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Literatura zalecana: 1. Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa W.Kobyliński, Podstawy współczesnego zarządzania, SWSPiZ w Łodzi, Łódź-Warszawa 2005, 3. E.Michalski, Zarządzanie. Podręcznik akademicki, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin omawianie zagadnień w oparciu o schematy i ilustracje, prezentacja wybranych zjawisk za pomocą modeli dydaktycznych, ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiedzę zdobytą na wykładach, ćwiczenia w zakresie interpretacji

13 danych, case studies, techniki pobudzania myślenia twórczego (np. burza mózgów), praca w małych grupach, wystąpienia indywidualne studentów, dyskusja na forum całej grupy ćwiczeniowej, konfrontacja różnych stanowisk studentów poprzez ćwiczenia praktyczne, np. odgrywanie scenek. Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku M_ZI_S_1_11 Zarządzanie i inżynieria produkcji Metodologia studiów polski obowiązkowy I 1, studia stacjonarne Semestr dla kierunku 1 Liczba punktów ECTS z Jednostka oferująca przedmiot Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. 0 Prodziekani Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji Założeniem i celem, jest zapoznanie studentów ze strukturą Uczelni, z jej władzami, organizacją procesu go, zasadami wyboru specjalności, systemem udzielania pomocy materialnej studentom. Ponadto przekazywana jest wiedza dotycząca praw i obowiązków studenta. Wykłady obejmują: zapoznanie studentów ze strukturą Uczelni i Wydziału Inżynierii Produkcji, prezentację władz Uczelni i Wydziału, omówienie organizacji procesu go i zasad wyboru specjalności oraz zagadnień socjalno-bytowymi. W trakcie wykładów studenci spotkają się z pracownikiem Działu Spraw Socjalnych Studentów, przedstawicielem Duszpasterstwa Akademickiego, przedstawicielem Zespołu Pieśni i Tańca Jawor oraz z kierownikiem Studium Sportowego. Ponadto zapoznają się z zapisami regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W czasie wykładów zostaną omówione obowiązków i prawa studenta, warunki zaliczania semestru i roku studiów a także zasady odpowiedniego zachowania studenta wobec wykładowców i kolegów. Literatura obowiązkowa: 1. Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2. Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 5 wykładów

14 M_ZI_S_1_12 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy 2A- Angielski B2 Foreign Language 2A English B2 angielski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z 2(1/1) mgr Joanna Rączkiewicz Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 15. A.Clare,JJ.Wilson "Speakout" Pre-intermediate,Pearson Longman BBC C.Oxenden "New English File", Oxford J.Eastwood "Oxford Practice Grammar", Oxford A.Pilbeam "Market Leader, Business English", Pearson Longman Słowniki specjalistyczne pol.ang.i ang.pol. Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_12b ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy2a- Francuski B2 Foreign Language 2A French B2

15 francuski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z 2(1/1) mgr Elżbieta Karolak Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 1.Annie Monnerie-Goarin Champion 2 Wyd. CLE Internationnal Annie Monnerie-Goarin Champion 2 Cahier d exercices, Wyd. CLE Internationnal Claire Leroy-Miquel: Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices Wyd. CLE Internationnal Y.Delatour 350 exercices Niveau moyen Wyd. Hachette Chez nous Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholasticczasopismo Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. M_ZI_S_1_12c ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy2a- Niemiecki B2 Foreign Language2A GermanB2 niemiecki

16 Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z 2(1/1) mgr Urszula Szuma Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 20. H.Aufderstrasse "Themen aktuell" 2, Hueber Verlag H.Aufderstrasse "Themen aktuell" 3, Hueber Verlag E.M.Rostek"Deutsch.Repetytorium tematycznoleksykalne",wagros M.Riegler-Poyet "Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch", Langenscheidt M.Ptak "Grammatik Intensivtrainer ",Langenscheidt 2010 Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. Rodzaj modułu kształcenia M_ZI_S_1_12d ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy2a- Rosyjski B2 Foreign Language2A Russian B2 rosyjski obowiązkowy

17 Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne Rok studiów dla kierunku I Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z 2(1/1) mgr Anna Baran Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i specjalistycznego. Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. Treści modułu kształcenia Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie lub zwarty opis ok. 100 słów. wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, zdrowia i zdrowego trybu życia, środowiska naturalnego, życia w społeczeństwie, nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta w miarę poprawnej komunikacji. W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 25. A.Pado "Start.Ru 2", WSiP S.A., M. Wiatr Kmieciak, S. Wujec Wot i my cz. 2 PWN, Warszawa M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematycznoleksykalne",wargos A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009 Metoda eklektyczna:wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. nazwa w języku angielskim Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia Rok studiów dla kierunku Semestr dla kierunku Liczba punktów ECTS z podziałem M_ZI_S_1_13 Zarządzane i inżynieria produkcji Wychowanie fizyczne Physical education Polski Obowiązkowy I stopień studiów I II 1 pkt. kontaktowy, 0 pkt niekontaktowych

18 na kontaktowe/ Jednostka oferująca przedmiot Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. ( 30 godz. w II semestrze) Mgr Źabicka Ewa, mgr Orzeł Agnieszka, mgr Bożena Bednarska Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami, środkami i formami organizacyjnymi wykorzystywanymi na zajęciach wychowania fizycznego w celu kształtowania sprawności i wydolności fizycznej oraz nawyków prozdrowotnych Zaliczenie praktyczne na ocenę Ćwiczenia obejmują: doskonalenie elementów technicznych i taktycznych wybranych gier zespołowych w formie ścisłej i zabawowej: koszykówki doskonalenie podań i chwytów, kozłowania i rzutów do kosza we fragmentach gry i grze właściwej, nauczanie taktyki obroną każdy swego i obrony strefą, gra szkolna i właściwa siatkówki doskonalenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym, zagrywki oraz wystawy i ataku oraz nauka zastawienia i asekuracji ataku własnego oraz przeciwnika Ćwiczenia wzmacniające na siłowni, sposoby dobierania obciążenia trening indywidualny i obwodowy Ćwiczenia przy muzyce doskonalące koordynację ruchową i wzmacniające mięśnie z wykorzystaniem piłek, stepu, hantli i ciężaru własnego ciała w układach choreograficznych Ćwiczenia kształtujące wydolność organizmu z wykorzystaniem sprzętu aerobowego (rowery stacjonarne, bieżnie, ergometry wioślarskie) - metody kształtowania kondycji poprzez ćwiczenia aerobowe i anaerobowe Huciński T., Podstawy obrony w koszykówce Katowice 1993, Oszast H., Kasperzec M., Koszykówka Kraków 1998, FIBA Koszykówka dla młodych zawodników Warszawa Grządziel G., Piłka siatkowa. technika, taktyka i elementy minisiatkówki, AWF Katowice 2006, Grządziel. G., Ljach W. Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń COS Warszawa Siłownia- Aaberg E. trening silowy mechanika mięśni Wydawnictwo Aha Łódź 2009, Schoenfeld B. Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni, Wydawnictwo Aha Łódź zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń - pogadanki promujące aktywność fizyczną i

19 zasady zdrowego stylu życia M_ZI_S_1_14 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Matematyka 2 Mathematics 2 polski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia 1 Rok studiów dla kierunku 1 Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z Jednostka oferująca przedmiot Łącznie 4, w tym 2 kontaktowe Zofia Hanusz Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki Celem modułu jest zdobycie podstawowej wiedzy z matematyki wyższej. Obejmuje rachunek całkowy funkcji jednej i dwóch zmiennych, podstawowe metody rozwiązywania równań różniczkowych, szeregi liczbowe i funkcyjne. Efekty kształcenia łączna liczba Wiedza: efektów nie może przekroczyć W1- Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki wyższej - ZI_W04 dla modułu (4-8). Należy Umiejętności: przedstawić opis zakładanych U1-Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz z nich efektów kształcenia, które student korzystać, tzn. potrafi dokonywać zaawansowanych obliczeń powinien nabyć po zrealizowaniu matematycznych oraz interpretacji oraz je właściwie przedmiotu. Należy przedstawić interpretować ZI_U01 efekty dla wykładu i ćwiczeń. Kompetencje społeczne: K1- Potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz podnosić kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne ZI_K04 Sposoby weryfikacji oraz formy W1- sprawdzanie wiedzy na ćwiczeniach, kolokwia pisemne dokumentowania osiągniętych oraz egzaminie pisemnym, efektów kształcenia U1- ocena poprawnego przeprowadzania obliczeń na ćwiczeniach, kolokwiach oraz egzaminie pisemnym, K1- ocena logicznego myślenia, prowadzenia poprawnych obliczeń i wyciągania właściwych wniosków na ćwiczeniach, kolokwiach pisemnych i egzaminie pisemnym. Formy dokumentowania osiągniętych wyników: Pisemne sprawdziany, aktywność na ćwiczeniach oraz wyniki uzyskane z egzaminu pisemnego. Wymagania wstępne i dodatkowe Matematyka 1 Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. Wykład obejmuje: Całki oznaczone i nieoznaczone, podstawowe metody całkowania. Zastosowanie całek do liczenia pól, objętości i długości łuku. Równania różniczkowe. Szeregi liczbowe i funkcyjne. Podstawowe kryteria zbieżności szeregów. Ćwiczenia obejmują praktyczne stosowanie teorii z wykładów

20 poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych, tematycznie związanych z wykładami. Literatura obowiązkowa: 1. Krysicki W, Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, WN PWN, Osypiuk E., Pisarek I.: Zbiór zadań z matematyki, Wyd. AR, Lublin, Wykłady prowadzone są konwencjonalnie z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. Treść wykładów oraz zadania do rozwiązania dostępne są dla studentów na stronie Ćwiczenia prowadzone w formie pracy zbiorowej w grupach audytoryjnych. Kontakt z wykładowcą w ustalonych godzinach konsultacji. Komunikacja społeczna skrócony opisu modułu kształcenia Zał. nr 1 do pisma z dnia r. Rodzaj modułu kształcenia Poziom modułu kształcenia ZI_S_1_15a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Komunikacja społeczna Social communication polski fakultatywny I stopień studiów stacjonarnych Rok studiów dla kierunku 1 Semestr dla kierunku 2 Liczba punktów ECTS z Tytuł/ stopień/imię i nazwisko osoby Jednostka oferująca moduł Treści modułu kształcenia zwarty opis ok. 100 słów. 1/1 Dr inż. Milan Koszel Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Celem przedmiotu jest ukazanie słuchaczom możliwości i warunków płynnej i skutecznej wymiany informacji, rozwijanie własnej elastyczności, wyboru i przystosowania stylu komunikacji do osób i środowiska, w którym przyjdzie im działać. Nauczanie słuchaczy możliwości i warunków płynnej i skutecznej wymiany informacji, rozwijanie własnej elastyczności, wyboru i przystosowania stylu komunikacji do osób i środowiska, w którym przyjdzie działać. Kierowanie zespołami ludzkimi. Prowadzenie negocjacji. Rozwiązywanie konfliktów. Kreowanie własnego rozwoju. Umiejętny dobór narzędzi public relations. Przemawianie publiczne. 1. Golka M.: Bariery komunikacyjne i społeczeństwo (dez) informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Agroekonomia TRYB - STACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail:

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego we Gdyni 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 tel. 58 660 74 00 fax: 58 621 12 70 e-mail: Wydział Zarządzania i Marketingu PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo