PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY"

Transkrypt

1 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2014/2015

2 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 3 2. SKŁAD SAMORZĄDU STUDENTÓW II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 4 3. PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/ PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/ CHIRURGIA 7 6. CHOROBY WEWNĘTRZNE 9 7. HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA (Epidemiologia) HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA (Higiena) ETYKA W MEDYCYNIE GENETYKA KLINICZNA IMMUNOLOGIA MED. RATUNKOWA Z ELEM. MED. KATASTROF (Med. Katastrof) MED. RATUNKOWA Z ELEM. MED. KATASTROF (Med. Ratunkowa) MEDYCYNA RODZINNA ORTOPEDIA Z TRAUMATOLOGIĄ PEDIATRIA (Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego) PEDIATRIA (Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii) PEDIATRIA (Klinika Pediatrii i Endokrynologii) PODSTAWY INFORMATYKI PROPEDEUTYKA GENETYKI FARMAKOLOGIA Z TOKSYKOLOGIĄ DERMATOLOGIA Z WENEROLOGIĄ (Katedra i Klinika Dermatologiczna) DERMATOLOGIA Z WENEROLOGIĄ (Kat. i Klin. Dermatol. i Wenerologii) PROBLEMY UZALEŻNIEŃ PRAKTYKI ZAWODOWE 53 2

3 WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medzcynego - prof. dr hab. med. Marek Krawczyk Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych - prof. dr hab. n. med. Marek Kulus Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem - prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski Prorektor ds. Kadr - prof. dr hab. n. med. Renata Górska WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. dr hab. n. med. Marek Kuch Prodziekan ds. lat I - III - dr hab. n. med. Jan Kochanowski Prodziekan ds. lat IV - VI - dr hab. n. med. Wojciech Braksator Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr hab. n. med. Bożena Werner Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii - dr hab. n. med. Artur Mamcarz Przewodniczący Rady Pedagogicznej III roku dr Paweł Krząścik Kierownik Dziekanatu II WL mgr Monika Leszczyńska tel. (0-22) Z - ca Kierownika Dziekanatu II WL mgr Joanna Pilarska tel. (0-22) Sprawy studenckie - pokój 612 lata I III mgr Agnieszka Wereszko tel. (0-22) lata IV VI Jadwiga Raczkowska tel. (0-22) Dziekanat czynny w godzinach: Poniedziałek Wtorek NIECZYNNE Środa Czwartek Piątek Dział Obsługi Studentów tel. (0-22) , (0-22) Przychodnia dla studentów WUM: Niepubliczny ZOZ Centrum Medyczne WUM 3

4 ul. Banacha 1 a, tel. (0-22) , (0-22) , (0-22) SAMORZĄD STUDENTÓW ul. Oczki 5, pok Warszawa tel./faks: SKŁAD SAMORZĄDU STUDENTÓW II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Przewodniczący Samorządu Studentów II WL: Rafał Sawicki Wiceprzewodniczący: Carlo Bieńkowski Członkowie: Joanna Król Karol Tomaszewski Michał Kudan Więcej informacji na stronie 4

5 PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 SEMESTR ZIMOWY zajęcia dydaktyczne 11 tygodni wakacje zimowe zajęcia dydaktyczne 4 tygodnie sesja egzaminacyjna zimowa przerwa semestralna sesja poprawkowa SEMESTR LETNI zajęcia dydaktyczne 6 tygodni wakacje wielkanocne zajęcia dydaktyczne 9 tygodni sesja egzaminacyjna letnia wakacje letnie sesja poprawkowa wakacje letnie 5

6 Plan studiów na rok akademicki 2014/2015 II Wydział Lekarski, studia jednolite magisterskie stacjonarne - IV rok Nazwa przedmiotu (1 - semestr zimowy, 2 - semestr letni) Forma zaliczenia Punkty ECTS Wymiar godzin Dermatologia z wenerologią /1/ egzamin 8 80 w tym: wyk. sem. ćw. prak. Kod Jednostki Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia M4 Katedra i Klinika Dermatologiczna M11 Klinika Dermatologii i Wenerologii Farmakologia z toksykologią /1, 2/ egzamin M9 Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Genetyka kliniczna /1/ egzamin WY Zakład Genetyki Medycznej Ortopedia z traumatologią /1, 2/ egzamin WG Klinika Ortopedii i Rehabilitacji WE Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Chirurgia /1/ zaliczenie W1 I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Choroby wewnętrzne /1, 2/ zaliczenie W4 Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Etyka w medycynie /2/ zaliczenie MC Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Higiena i epidemiologia /1/ zaliczenie M8 Zakład Epidemiologii Higiena i epidemiologia /2/ zaliczenie M31 Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Immunologia /2/ zaliczenie 1 25 Medycyna ratunkowa z elementami medycyny katastrof /1/ MG Zakład Immunologii Klinicznej 3 1 1W22 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii zaliczenie S2 Studium Medycyny Katastrof zaliczenie MR Zakład Medycyny Ratunkowej Medycyna rodzinna /2/ zaliczenie M32 Zakład Opieki Zdrowotnej Pediatria /1, 2/ zaliczenie W34 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WG Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii 4 1W33 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WH Klinika Pediatrii i Endokrynologii Podstawy informatyki /2/ zaliczenie MF Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Problemy uzależnień /2/ zaliczenie WC II Klinika Psychiatryczna M7 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Propedeutyka genetyki /2/ zaliczenie WY Zakład Genetyki Medycznej Praktyki zawodowe /2/ zaliczenie

7 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW DZIEKANAT II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO S Y L A B U S Rok akademicki: 2014/2015 Kierunek: Lekarski Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa przedmiotu: Typ przedmiotu: Poziom przedmiotu IV Studia magisterskie jednolite - stacjonarne CHIRURGIA OGÓLNA Kliniczny Podstawowy; propedeutyka chirurgii Język wykładowy: Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Łączna liczba godzin Liczba godzin: polski I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. Piotr Ciostek Dr n med. Piotr Porzycki Seminaria oraz ćwiczenia przy łóżku chorego, w bloku operacyjnym i w poradniach przyszpitalnych 90 godzin Seminaria: Ćwiczenia: Metody dydaktyczne Przekaz informacji na seminariach, dyskusja kierowana, prezentacja przypadków, wywiad z (organizacja zajęć) pacjentami, badanie przedmiotowe chorych, prezentacja i obserwacja operacji. Dla zainteresowanych uczestniczenie w operacjach oraz udział w ostrych dyżurach chirurgicznych Wymagania wstępne Znajomość materiału z zakresu nauk podstawowych ( anatomii, histologii, fizjologii, zarys farmakologii klinicznej, podstawy chorób wewnętrznych ( umiejętność przeprowadzenia wywiadu, badania przedmiotowego chorych, planowanie badań ) Cele kształcenia Przygotowanie przyszłych lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej. Wypracowanie umiejętności podejmowania decyzji w zakresie diagnostyki i sposobu leczenia chorych chirurgicznych Efekty kształcenia - w zakresie wiedzy Powinien wykazać się znajomością tematyki z zakresu chirurgii ogólnej przewidzianej w programie student: dla IV roku studiów. Obowiązujące tematy są przedstawione w czasie bloku z chirurgii w formie 30 seminariów. Obowiązuje znajomość materiału zawartego w literaturze obowiązkowej, seminariach i wyniesiona z zajęć praktycznych - w zakresie umiejętności Powinien posiąść umiejętność przeprowadzenia wywiadu z pacjentem, zaplanować i przeanalizować student: wyniki badań diagnostycznych, przeprowadzić różnicową diagnostykę poszczególnych jednostek chorobowych oraz zaproponować optymalną metodę leczenia. - w zakresie kompetencji Powinien posiąść umiejętność pracy w zespole : z lekarzami różnych specjalności oraz umiejętność personalno-społecznych współpracy z personelem pielęgniarskim. Niezwykle istotne jest również zrozumienie potrzeb pacjenta oraz umiejętność współpracy z chorym w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego Metody oceny pracy Test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. studenta (forma i warunki Do zaliczenia bloku obok pozytywnego wyniku z testu konieczna jest obecność na seminariach i zaliczenia przedmiotu) aktywny udział w zajęciach praktycznych Literatura obowiązkowa: - Chirurgia- repetytorium Wojciech Noszczyk PZWL

8 - Chirurgia pod red. Wojciecha Noszczyka PZWL 2005 Literatura uzupełniająca: - Chirurgia podręcznik dla studentów medycyny pod red. J Fibaka PZWL Zarys chirurgii pod red. R Górala PZWL 1987 Koło naukowe Studenckie Chirurgiczne Koło Naukowe - opiekun Dr n med. Bartłomiej Kozdój W ramach działalności Koła odbywają się zajęcia teoretyczne, prezentacja i omawianie ciekawych przypadków Regulamin: - Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00, jeżeli w dniu poprzedzającym godzina ta nie została zmieniona ( obowiązuje punktualne zgłaszanie się na zajęcia ) - Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmieniane obuwie do poruszania się po oddziale i bloku operacyjnym. - W bloku operacyjnym konieczna jest zmiana stroju na zielony. Jest to możliwe jeden raz w ciągu dnia - W przypadku pojedynczej nieobecności na zajęciach konieczne jest odrobienie dyżuru popołudniowego oraz indywidualne zaliczenie materiału u asystentów prowadzących seminaria w dniu nieobecności. - Szczegółowe zasady odrabiania spóźnień i zaległych zajęć są wywieszone w sali seminaryjnej 8

9 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW DZIEKANAT II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO S Y L A B U S Kierunek: Specjalność: Lekarski Rok akademicki: 2014/2015 Rok studiów, semestr: Tryb studiów: Nazwa przedmiotu: IV rok studiów - Semestr VII i VIII Dzienny CHOROBY WEWNĘTRZNE Typ przedmiotu: Poziom przedmiotu Język wykładowy: Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Łączna liczba godzin Polski Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz Dr med. Michał Rabijewski Dr med. Roman Kuczerowski Wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne 66 godzin seminariów + 85 godzin ćwiczeń + 10 godzin wykładów=161 godzin rocznie Liczba godzin: 75 godzin w VII semestrze 75 godzin w VIII semestrze Liczba punktów ECTS 10 Metody dydaktyczne Zajęcia w Klinice polegają na uczestniczeniu w seminariariach prowadzonych codziennie przez (organizacja zajęć) asystentów i adiunktów Kliniki w godzinach oraz miedzy godziną a w środy Wymagania wstępne Cele kształcenia - w zakresie wiedzy student: - w zakresie umiejętności student: a także na zajęciach praktycznych przy łóżku chorego prowadzonych w godzinach Wymagana jest wiedza z zakresu propedeutyki chorób wewnętrznych nabyta podczas zajęć w V i VI semestrze Celem kształcenia jest przyswojenie zagadnień z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji wyników badań laboratoryjnych, ekg oraz badań radiologicznych klatki piersiowej, jamy brzusznej a także etiopatogenezy, epidemiologii, rozpoznawania i leczenia chorób układu pokarmowego, endokrynologicznego, krwiotwórczego, moczowego oraz zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Efekty kształcenia W czasie przeznaczonym na zajęcia teoretyczne student powinien opanować umięjętności zbierania wywiadów, badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych badań laboratoryjnych a także zapozać się z patogenezą, epidemiologią, objawami i zasadami leczenia wybranych jednostek chorobowych z zakresu cukrzycy, chorób układu pokarmowego, endokrynnego, krwiotwórczego i moczowego. Obowiązuje pełne referowanie chorych w uporządkowany sposób - wywiady, badanie przedmiotowe i rozpoznanie wstępne, plan dalszych badań różnicujących i zakres różnicowania, plan leczenia, profilaktyka wtórna Student powinien również zapoznać się z podstawowymi zabiegami stosowanymi w chorobach wewnętrznych, takimi jak biopsja szpiku, biopsja opłucnej i otrzewnej a także z interpretacją badań radiologicznych klatki piersiowej i jamy brzusznej, badaniem ekg oraz badaniami 9

10 - w zakresie kompetencji personalno-społecznych Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia przedmiotu) ultrasonograficznymi jamy brzusznej oraz tomograficznymi klatki piersiowej i jamy brzusznej. Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego mają na celu naukę zbierania wywiadów od pacjentów oraz zaznajomienie się z problemami komunikacji pomiedzy lekarzem a pacjentem. Zajęcia mają również na celu zapoznanie studenta z zasadami pracy w zespole lekarskim. Zajęcia w Klinice kończą się napisaniem i zaliczeniem u prowadzącego zajęcia asystenta historii choroby pacjenta oraz kolokwium ustnym końcowym obejmującym tematykę seminariów prowadzonych w danym semestrze oraz wiedzę zdobytą podczas zajęć praktycznych przt łóżku chorego Literatura obowiązkowa: 1. Choroby wewnętrzne pod redakcją A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna Choroby Wewnętrzne wyd. VII, red. F. Kokot, PZWL Interna, red. W. Januszewicz, F. Kokot, PZWL Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych, wyd. II. F. Kokot, PZWL2006 Literatura uzupełniająca: 1. Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja. F. Kokot, S. Kokot PZWL Cukrzyca t. I i II red. J. Sieradzki ViaMedica 2006 oraz monografie krajowe z zakresu kardiologii, gastroenterologii, chorób przemiany materii, nefrologii i hematologii a także periodyki: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Medycyna Praktyczna, Medycyna po Dyplomie, Endokrynologia Polska a także Lancet, NEJM Strony internetowe:" Koło naukowe Regulamin: opiekun: dr hab. med. Paweł Piątkiewicz tel Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych zajeciach prowadzonych w klinice Wymaga się punktualności Student musi posiadać fartuch lekarski, obuwie za zmianę oraz stetoskop O planowanej z przyczyn losowych nieobecności na zajęciach należy poinformować osobę odpowiedzialną za dydaktykę w celu ustalenia formy zaliczenia nieobecności 10

11 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW DZIEKANAT II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO S Y L A B U S Rok akademicki: 2014/2015 Kierunek: Lekarski Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: IV rok, semestr VII Stacjonarne Nazwa przedmiotu: HIGNIENA I EPIDEMIOLOGIA (Epidemiologia) Typ przedmiotu: Poziom przedmiotu obowiązkowy ogólny podstawowy Język wykładowy: Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: polski Zakład Epidemiologii WUM Ul. Oczki 3, dr hab. Józef Knap dr hab. Józef Knap Rodzaj zajęć: ćwiczenia, seminaria Łączna liczba godzin 25 Liczba godzin: wykłady: ćwiczenia: 10 Liczba punktów ECTS 1 Metody dydaktyczne (organizacja zajęć) Wymagania wstępne Cele kształcenia seminaria: 15 Seminaria prezentacje audiowizualne i dyskusja ze studentami Ćwiczenia scenariusze dotyczące planowania i interpretacji określonych problemów zdrowotnych w oparciu o wiedzę studentów uzyskaną z podręczników. Wiedza z zakresu patofizjologii człowieka, z zakresu mikrobiologii oraz wiedzy o wpływie środowiska na stan zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem środowiska społecznego. Cel nauczania: Celem nauczania jest: wyjaśnienie pojęcia zdrowia zbiorowego, jego zasadniczych przejawów oraz sposobów poznawania przyczyn chorób i innych odstępstw od dobrostanu zdrowotnego, a także źródeł ich zmian w czasie i przestrzeni. Istotnym wątkiem jest przedstawienie potrzeb zdrowotnych ludności kraju oraz sposobów badania przyczyn najczęstszych niedoborów zdrowia metodami populacyjnymi. Program nauczania: Seminaria 1. Diagnostyka zdrowia zbiorowego na podstawie: danych o liczbie i przyczynach zgonów, obowiązkowych zgłoszeń ostrych chorób zakaźnych i nowotworów złośliwych, chorobowości szpitalnej, wynikach reprezentacyjnych badań terenowych ludności i innych źródeł. 2. Opis stanu zdrowia ludności w oparciu o dane z oficjalnej sprawozdawczości statystycznej, rejestry chorób i badania specjalnie organizowane. Ewolucja stanu zdrowia w czasie i przestrzeni, perspektywy zdrowotne ludności kraju i świata. 3. Postępowanie kliniczne i profilaktyczne w rozpoznawaniu i leczeniu wczesnych stadiów 11

12 chorób. Masowe i wybiórcze badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania wczesnych stadiów chorób przewlekłych, chorób dziedzicznych i wad wrodzonych. 4. Uwarunkowania stanu zdrowia. Metody poznawania przyczyn chorób. Czynniki ryzyka. Podstawowe typy zjawisk epidemicznych: epidemie, endemie, pandemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór epidemiologiczny. Sytuacja chorób zakaźnych i pasożytniczych w Polsce i na świecie. Podstawy epidemiologii środowiskowej. Nowe zagrożenia lub groźby upowszechnienia tradycyjnych zakażeń: bioterroryzm - zakażenia wąglikiem, ospą prawdziwą, skażenia toksyną botulinową itp. 5. Metodologia badań klinicznych i epidemiologicznych przy wykorzystaniu metod statystycznych. Zasady ujawniania i wyjaśniania patogenności czynników fizycznych, chemicznych i innych cech egzogennych oraz właściwości wewnątrzpochodnych przy pomocy metod epidemiologii analitycznej. Rola obserwacji klinicznych oraz epidemiologicznych badań przekrojowych w formułowaniu hipotez przyczynowych. Badania kliniczno-kontrolne i kohortowe w dociekaniu etiologii chorób. 6. Rola eksperymentu klinicznego (klinicznych badań kontrolowanych) i zapobiegawczego w ocenie skuteczności postępowania medycznego - podstawy epidemiologii klinicznej. Udział metod genetycznych w wyjaśnianiu etiologii chorób podstawy epidemiologii genetycznej. Ocena zagrożenia w dociekaniach epidemiologicznych: ryzyko względne i ryzyko przypisane; iloraz szans jako przybliżenie oceny ryzyka względnego. 7. Przykłady zwalczania chorób wśród ludności na podstawie schorzeń zakaźnych oraz innych odstępstw od prawidłowego stanu zdrowia o znanej etiologii zewnątrzpochodnej. Zasady zintegrowanej działalności prozdrowotnej, profilaktycznej i leczniczej: scalone programy specjalistyczne, narodowe programy zdrowia, program Zdrowia dla wszystkich Światowej Organizacji Zdrowia. - w zakresie wiedzy student: - w zakresie umiejętności student: Ćwiczenia 1. Dane epidemiologiczne jako podstawa oceny i prognozowania stanu zdrowia ludności. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Trafność i rzetelność informacji zawartych w kartach zgonu ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy wybór i trafne zakodowanie wyjściowej przyczyny zgonu. 2. Sytuacja epidemiologiczna chorób powszechnie występujących w kraju. Wykrywanie wczesnych stadiów chorób o znaczeniu społecznym. Ocena wartości diagnostycznych metod przesiewowych; ich trafność (czułość i swoistość) i powtarzalność. 3. Wykorzystanie wiedzy epidemiologicznej w opracowaniu ogniska chorób zakaźnych. Zastosowanie epidemiologii w dociekaniach egzogennych źródeł głównych chorób niezakaźnych na przykładzie skutków palenia tytoniu oraz wpływu innych czynników. 4. Podstawowe problemy planowania i interpretacji badań epidemiologicznych. Krytyczne czytanie piśmiennictwa, umiejętność wychwytywania ewentualnych błędów oraz źródła obciążeń błędów opublikowanych danych na podstawie wybranych artykułów. 5. Podstawy biostatystyki w medycynie dla potrzeb badawczych. Efekty kształcenia - zna metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji, różne systemy klasyfikacji chorób i procedur medycznych; - zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady i zalety różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary świadczące o obecności zależności przyczynowo-skutkowej; - zna epidemiologię chorób zakaźnych i przewlekłych, sposoby zapobiegania ich występowaniu na różnych etapach naturalnej historii choroby oraz rolę nadzoru epidemicznego; - zna aktualną koncepcje jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia; - rozumie psychospołeczne konsekwencje choroby przewlekłej; - potrafi zinterpretować miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności, ocenić sytuacje epidemiologiczną chorób powszechnie występujących w kraju; - opisuje strukturę demograficzną ludności i na tej podstawie ocenia problemy zdrowotne populacji - potrafi uzyskać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania; - podczas badania dziecka potrafi rozpoznać zachowania i objawy wskazujące na możliwość wystąpienia przemocy wobec dziecka; - potrafi wybrać takie leczenie, które minimalizuje konsekwencje społeczne dla chorego; - potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych i uzyskać jego świadomą zgodę; 12

13 - w zakresie kompetencji personalno-społecznych Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia przedmiotu) Literatura obowiązkowa: Literatura uzupełniająca: Koło naukowe - stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu - przestrzega wszelkich praw pacjenta - ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej - ma świadomość przestrzegania zasad etycznych w badaniach naukowych - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się Zaliczenie na stopień Podstawą do zaliczenia zajęć z epidemiologii jest: - obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach - czynny udział studentów w dyskusji nad prezentowanymi zagadnieniami i scenariuszami opracowanymi w trakcie prowadzenia zajęć - własna prezentacja opracowania wybranego problemu zdrowotnego - kolokwium testowe złożone z 50 pytań, po 5 dystraktorów każde. Obok indywidualnej oceny wyników uczestnictwa w zajęciach, wyniki testu stanowią podstawę do zaliczenia przedmiotu. Literatura i materiały obowiązkowe: Piśmiennictwo obowiązkowe 1. Jedrychowski W.: Podstawy epidemiologii: Metody badań oraz materiały ćwiczeniowe. Wyd. Uniw. Jagiellonskiego, Kraków Kopczyński J. i wsp.: Umieralność szczegółowa z powodu niektórych chorób przewlekłych w Polsce w latach Wyd. Akademia Medyczna w Warszawie, Instytut Medycyny Społecznej, Warszawa, Gerald van Belle, Lloyd D. Fisher, Patrick J. Heagerty, Thomas S. Lumley: Biostatistics: A Methodology For the Health Sciences, 2 nd Edition. August Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze epidemiologia i profilaktyka. Medica Press. Wyd. VI, Knap J. P. (red.): Epidemiologia w klinice. WUM, Książki: 1. Brzeziński Z.J., Szamotulska K.: Epidemiologia kliniczna. PZWL, Warszawa, Strategia rozwoju Polski do roku 2020; w nim: Kopczyński J.: Strategia rozwoju ochrony zdrowia do roku Komitet Polska 2000 plus przy Prezydium PAN, tom II, str Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym. PZWL, Warszawa, Wolff H., Gotzscheo P.: Racjonalna diagnoza i leczenie. Wprowadzenie do medycyny wiarygodnej czyli Evidence Based Medicine. AKTIS. Łódź, Brzeziński Z.J. (red.): Horyzonty metodyczne w epidemiologii. Komisja Epidemiologii PAN Czasopisma: Wybrane artykuły - Przegląd Epidemiologiczny - Problemy Higieny i Epidemiologii - Eurosurveillance British Medical Journal - Niebieska Linia - Dziecko Krzywdzone - Przegląd Epidemiologiczny wybrane artykuły Regulamin: Zajęcia są zblokowane i odbywają się w Zakładzie Epidemiologii WUM ul. Oczki 3. Obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach. Zajęcia mają charakter seminaryjny lub polegają na realizacji przedstawionych programów ćwiczeń. Obie formy zajęć wymagają czynnego udziału studentów w dyskusji lub rozwiązywaniu zadań zawartych w programie ćwiczeń. 13

14 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW DZIEKANAT II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Kierunek: Specjalność: Lekarski S Y L A B U S Rok akademicki: 2014/2015 Rok studiów, semestr: Tryb studiów: IV rok, semestr VIII Stacjonarne / niestacjonarne Nazwa przedmiotu: HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA (Higiena) Typ przedmiotu: Poziom przedmiotu obowiązkowy ogólny zaawansowany Język wykładowy: Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: Rodzaj zajęć: polski Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Instytutu Medycyny Społecznej Ul. Oczki 3, Warszawa prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewcz-Latoszek Dr inż. Jan Sobótka ćwiczenia, seminaria Łączna liczba godzin 30 Liczba godzin: wykłady: 0 ćwiczenia: 5 seminaria: 25 Liczba punktów ECTS 1,0 pkt ECTS (godziny kontaktowe 30h, czas na zapoznanie z lekturami 90h, przygotowanie do zajęć praktycznych 15h, przygotowanie do zaliczenia 15h) Metody dydaktyczne (organizacja zajęć) 1. Podające: prezentacja multimedialna wprowadzająca w tematykę zajęć 2. Programowane: medyczne bazy danych (np. WHO), biblioteki (np. WUM) 3. Praktyczne: analiza przypadków, zajęcia laboratoryjne 4. Problemowe: analiza przypadków Tematy seminariów: 1. Uwarunkowania stanu zdrowia 2. Styl życia jako czynnik zagrożenia zdrowia: znaczenie prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej, nałogów i innych 3. Higiena żywności i żywienia a. Normy żywienia b. Wiedza o produktach spożywczych c. Metody oceny zapotrzebowania na energię d. Metody oceny stanu odżywienia 4. Rola żywienia w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych 5. Znaczenie chorobotwórcze czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku a. Higiena pomieszczeń służby zdrowia (gabinety lekarskie, zabiegowe, sale operacyjne) b. Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie c. Wymagania higieniczne stawiane wodzie pitnej d. Gleba i jej właściwości higieniczno-sanitarne 14

15 Wymagania wstępne Cele kształcenia - w zakresie wiedzy student: - w zakresie umiejętności student: - w zakresie kompetencji personalno-społecznych Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia przedmiotu) Literatura obowiązkowa: 6. Zaburzenia stanu zdrowia związane z jakością środowiska i czynnikami społecznoekonomicznymi. Współczesne kierunki działań na rzecz ochrony środowiska 7. Podstawy higieny pracy a. Zagrożenia zdrowia na stanowiskach pracy ryzyko zawodowe b. Choroby zawodowe i parazawodowe Tematy ćwiczeń: 1. Higiena żywności i żywienia a. Ocena wartości odżywczej produktów spożywczych b. Ocena wydatku energetycznego człowieka c. Ocena stanu odżywienia d. Ocena całodziennej racji pokarmowej studentów 2. Higiena środowiska a. Ocena czystości powietrza pomieszczeń zamkniętych b. Ocena jakości wody Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu chemii, biologii, patofizjologii i fizjologii człowieka oraz wiedzy o środowisku. 1. Przedstawienie historii, podstawowych definicji i zadań promocji zdrowia. 2. Przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia: prawidłowe żywienie, prawidłowa aktywność fizyczna, unikanie nałogów, zdrowe środowisko i inne. 3. Zasady motywowania pacjentów do zachowań prozdrowotnych. 4. Zasady profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych. 5. Znaczenie chorobotwórcze czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. 6. Zaburzenia stanu zdrowia związane z jakością środowiska i czynnikami społeczno-ekonomicznymi oraz współczesne kierunki działań na rzecz ochrony środowiska. 7. Podstawy medycyny pracy. Efekty kształcenia - zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i choroby (IV.W1); - zna zasady żywienia ludzi zdrowych i chorych oraz metod oceny stanu odżywienia (VII.W1); - zna metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji (VII.W2); - zna zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz główne kierunki działania ze szczególnym uwzględnieniem znajomości roli elementów zdrowego stylu życia (VII.W6); - zna zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu (IV.W12); - zna zasady projektowania działań profilaktycznych na różnym poziomie zapobiegania; - potrafi uzyskać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób przewlekłych oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania (VII.U2); - uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkowań społeczno-kulturowych (IV.U1); - dostrzega i właściwie reaguje na oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych (IV.U2); - udziela porady w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia (IV.U9); - stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu - przestrzega wszelkich praw pacjenta - okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych - posiada świadomość własnych ograniczeń - samodzielnie poszukuje źródeł wiedzy i je doskonali - promuje prozdrowotny styl życia w środowisku, w którym przebywa - aktywnie uczestniczy w programach profilaktycznych - ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się Ocenianie formujące: aktywne uczestnictwo w seminariach, dyskusja podczas zajęć; rozwiązywanie zadań w małych grupach, analiza materiałów/problemu podczas zajęć, ćwiczenia praktyczne Ocenianie podsumowujące: zaliczenie kolokwium pisemnego (pytania opisowe z zakresu obowiązującego materiału; za prawidłową odpowiedź można uzyskać 2 punkty; do zaliczenia przedmiotu trzeba uzyskać min. 60% punktów) Literatura i materiały obowiązkowe: 15

16 Literatura uzupełniająca: Koło naukowe 1. Środowiskowe czynniki zdrowia w zarysie skrypt dla studentów pod red. L. Kłosiewicz Latoszek i H. Kirschnera, WUM Warszawa Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych pod. red. J.T. Marcinkowskiego, PZWL, Warszawa 2003 (wybrane rozdziały) 3. Żywienie człowieka zdrowego i chorego pod. red. J. Hasika i J. Gawęckiego, PWN, Warszawa 2005 (wybrane rozdziały) 4. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa pod. red. Z. Jethona i A. Grzybowskiego, PZWL, Warszawa 2000 (wybrane rozdziały) 5. Nowy model promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pod. red. L. Barić i H. Osińskiej, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały) 6. Książki: 1. Żywność z zdrowie i prawo pod. red. H. Gertig i G. Dudy, PZWL, Warszawa Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu pod. red. J. Gawęckiego i T. Mossor Pietraszewskiej, PWN, Warszawa Modern nutrition in health and disease pod. red. ME Skills i wsp., LWW, 10 th edition Czasopisma: 1. Problemy Higieny i Epidemiologii 2. Polish Journal of Nutrition 3. American Journal of Preventive Medicine Studenckie Koło Higieny i Profilaktyki Regulamin: Rozkład zajęć podany jest na tablicy informacyjnej Zakładu. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń. Przed przestąpieniem do seminariów studenci powinni zapoznać się z zalecaną literaturą. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność należy odrobić z dowolną grupą Wydziału Lekarskiego po uprzednim ustaleniu z osobą odpowiedzialną za dydaktykę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest odrobienie nieobecności na indywidualnie określonych zasadach. Termin kolokwium pisemnego uzgadniany jest z opiekunem grupy po zakończeniu zajęć. 16

17 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW DZIEKANAT II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO S Y L A B U S Rok akademicki: 2014/15 Kierunek: Lekarski Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: IV rok, semestr letni Stacjonarne Nazwa przedmiotu: ETYKA W MEDYCYNIE Typ przedmiotu: Poziom przedmiotu Obowiązkowy ogólny zaawansowany Język wykładowy: polski Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu Prof.dr hab.n.med. Tomasz Pasierski osoby odpowiedzialnej Prof.dr hab.n.med. Tomasz Pasierski za dydaktykę: Rodzaj zajęć: Wykłady i seminaria Łączna liczba godzin 30 Liczba godzin: Wykłady: Ćwiczenia: 0 16 Liczba punktów ECTS 1 Metody dydaktyczne (organizacja zajęć) Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny ul. Żwirki i Wigury 63, CBI, Warszawa Seminaria: 14 Program nauczania: Wykłady: 1. Podstawowe pojęcia etyki teoretycznej: etyka, moralność, ocena a opis, potrzeba regulacji w medycynie, profesjonalizm. 2. filozoficzne teorie etyczne. Typy teorii etycznych. Perfekcjonizm etyczny. 3. Utylitaryzm J.S.Milla; etyka obowiązku I. Kanta. 4. Źródła regulacji etycznej w medycynie: modlitwy, przysięgi, kodeksy. Podstawowe akty prawne regulujące świadczenie opieki zdrowotnej w Polsce. 5. Sprawiedliwość w medycynie. Modele systemów opieki zdrowotnej. 6. Modele relacji lekarz-pacjent. Świadoma zgoda na świadczenie medyczne. Rodzaje zgody. Warunki etyczne i prawne ważności zgody. Pojęcie autonomii pacjenta. 7. Kompetencja decyzyjna pacjenta. Prawo lekarza do odmowy wykonania świadczenia medycznego. 8. Paternalizm medyczny. Etyczne i prawne wymogi informowania pacjenta, tajemnicy lekarskiej i poszanowania intymności pacjenta. Seminaria (grupy prowadzone przez dr A. Domańską) 1. Relacje lekarz-pacjent; problemy paternalizmu w medycynie. 2. Świadoma zgoda na diagnostykę i leczenie. 3. Informowanie pacjenta. 4. Problemy etyczne końca ludzkiego życia. Opieka hospicyjna. 5. Problem przerywania ciąży. 6. Badania naukowe z udziałem człowieka. 7. Problemy etyczne w opiece psychiatrycznej. Seminaria (grupy prowadzone przez dr hab. P. Łukowa) 17

18 Wymagania wstępne Cele kształcenia - w zakresie wiedzy student: - w zakresie umiejętności student: - w zakresie kompetencji personalno-społecznych Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia przedmiotu) 1. Specyfika zawodów medycznych. Motywacje do studiowania medycyny. 2. Granice etycznej odpowiedzialności lekarza. 3. Świadoma zgoda na diagnostykę i leczenie. 4. Informowanie pacjenta i prawdomówność lekarska. Komunikacja z pacjentem. 5. Poufność lekarska: tajemnica lekarska, ochrona dokumentacji medycznej, udział osób uczących się zawodów medycznych w diagnostyce i leczeniu. 6. Etyczne problemy w pediatrii. Zgoda przedstawiciela osoby małoletniej; komunikacja z pacjentem pediatrycznym. 7. Profesjonalizm medyczny: etyczne wymogi profesjonalizmu lekarskiego; dopuszczalność metod medycyny niekonwencjonalnej. Seminaria (grupy prowadzone przez dr hab. M. Wichrowskiego, prof. WUM) 1. Spory wokół definicji śmierci. 2. Eutanazja i hospicja. 3. Status moralny embrionu: aborcja, in vitro, doświadczenia genetyczne etc. 4. Eksperymenty na człowieku. 5. Relacje pacjent-lekarz: paternalizm, libertarianizm, tajemnica lekarska, współczesne rozwiązania prawne (np. The Patient Self Determination Act, ustawodawstwo polskie) 6. Relacje pacjent-lekarz: analiza kazusów. 7. Czy i jak możliwe jest rozstrzyganie konfliktów moralnych w medycynie? Brak Wykłady: Zapoznanie studentów z teoretyczno-filozoficznymi podstawami etyki lekarskiej, podstawowymi pojęciami etyki lekarskiej oraz prawnymi warunkami wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Seminaria: Nauka umiejętności analizowania medycznych problemów etycznych na podstawie treści wykładu, lektur artykułów naukowych i dyskusji nad kazusami. Efekty kształcenia Zna Kodeks Etyki Lekarskiej. Zna zagadnienia ogóle z zakresu etyki. Dokonuje charakterystyki założeń omówionych zjawisk. Objaśnia mechanizmy i podstawy podejmowania decyzji o charakterze etycznym. Ocenia zasadność i racjonalność argumentów przywoływanych podczas omawiania poszczególnych zagadnień wybranej problematyki. Potrafi wykorzystać znajomość systemów normatywnych w analizie problemów etycznych. Posiada umiejętność obserwacji, interpretowania i analizy problemów etycznych. Wyrażać opinię na temat omawianych zagadnień. Wykazuje aktywność i posiada umiejętności samodzielnego weryfikowania stanowisk teoretycznych, zadawać pytania o istotę i zasadność określonych działań. Potrafi bronić i wyjaśniać w wymiarze etycznym prezentowane przez siebie postawy. Świadome zorientowanie się na rozwój własnego kapitału etyczno-moralnego. Zaliczenie: 1) test obejmujący treści wykładu, 2) zaliczenie seminariów zgodnie z wymogami ustalonymi przez osoby prowadzące seminaria Literatura obowiązkowa: Fragmenty z: 1.T.L. Beauchamp i J.F. Childress, Zasady etyki medycznej 2. R. Gillon, Etyka lekarska - problemy filozoficzne 3. K. Szewczyk, Bioetyka. Podręcznik akademicki. T. 1, Medycyna na granicach życia 4. P. Łuków, T. Pasierski Etyka medyczna z elementami filozofii Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie 2013 Literatura uzupełniająca: Koło naukowe Regulamin: Literatura dodatkowa zostanie podana przez osoby prowadzące seminaria. 18

19 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW DZIEKANAT II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO S Y L A B U S Rok akademicki: 2014/2015 Kierunek: lekarski Specjalność: Rok studiów, semestr: Tryb studiów: IV rok, 8 semestr Stacjonarny, niestacjonarny Nazwa przedmiotu: GENETYKA KLINICZNA Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu Język wykładowy: Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia: Kierownika Zakładu osoby odpowiedzialnej za dydaktykę: zaawansowany polski Rodzaj zajęć: Łączna liczba godzin 30 Liczba godzin: Wykłady: 5 Liczba punktów ECTS 2 Metody dydaktyczne (organizacja zajęć) Wymagania wstępne Cele kształcenia - w zakresie wiedzy student: Zakład Genetyki Medycznej (1WY) ul. Pawińskiego 3c, Warszawa prof. dr hab. n med. Rafał Płoski dr n. med. Agata Skórka sekretariat ds. studenckich Zakład Genetyki Medycznej (1WY) ul. Pawińskiego 3c, Warszawa Wykład, seminaria i ćwiczenia Seminaria: 10 Ćwiczenia: 15 Wykład, seminaria, ćwiczenia. Zajęcia odbywają się w tygodniowych blokach w godzinach wg planu udostępnionego przez Dziekanat. W ciągu dnia prowadzone są 2 lub 3 seminaria i powiązane z nimi tematycznie ćwiczenia. Seminaria i ćwiczenia są obowiązkowe. Zna materiał nauczany na zajęciach z Propedeutyki genetyki Celem kształcenia jest: - zdobycie wiedzy dotyczącej przyczyn, objawów, zasad diagnozowania i postępowania terapeutycznego w zakresie najczęstszych chorób genetycznych w populacji; - umiejętność weryfikacji wskazań do diagnostyki prenatalnej; - umiejętność podjęcia decyzji o potrzebie wykonania badań genetycznych oraz ustalenia rodzaju badań; - przekazywanie podstawowych wiadomości z genetyki takich jak typy dziedziczenia, klasyfikacja wad wrodzonych, poradnictwo genetyczne; - zdobycie przez studenta umiejętności zbierania wywiadu genetycznego i konstruowania rodowodów, właściwego zastosowania testów diagnostycznych, rozumienia wyników badań cytogenetycznych i molekularnych; - a także przekazywania informacji genetycznej pacjentowi i jego rodzinie. Efekty kształcenia - Zna podstawowe molekularne mechanizmy onkogenezy oraz najczęstsze zespoły dziedziczne predysponujące do rozwoju nowotworów (W3) 19

20 - w zakresie umiejętności student: - w zakresie kompetencji personalno-społecznych Metody oceny pracy studenta (forma i warunki zaliczenia przedmiotu) - Opisuje aberracje chromosomów będące przyczyną chorób w tym onkogenezy (W7) - Zna podstawy chorób metabolicznych w tym mitochondrialnych i metody ich diagnozowania. - Zna podstawowe metody diagnostyki prenatalnej i wskazania do ich zastosowania. - Zna podstawy diagnostyki dziedzicznych chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego - Zna diagnostykę różnicową nabytych i dziedzicznych chorób układu nerwowego - Zna podstawy cytogenetyki, metody diagnostyczne i najczęstsze aberracje chromosomalne - Zna podstawy dziedziczenia chorób wieloczynnikowych, najczęstsze choroby i wady dziedziczone w sposób wieloczynnikowy - Zna najczęstsze chorób genetyczne związane z niepełnosprawnością intelektualną - Umie przeprowadzić badanie dziecka z zespołem wad wrodzonych z oceną cech dysmorfii. - Umie w sposób niedyrektywny i taktowny udzielić porady genetycznej. - Umie zaproponować proces postępowania w przypadku noworodka za zaburzeniami różnicowania płci. - Umie zaproponować proces postępowania w przypadku podejrzenia zespołów genetycznych, w skład których wchodzi uszkodzenie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego - Weryfikuje skazania do wykonania badań prenatalnych (U2) - Potrafi podjąć decyzję o potrzebie wykonania badań cytogenetycznych i molekularnych (U3) - Wykonuje pomiary morfometryczne, analizuje morfogram. - Zapisuje kariotypy chorób (U4) - Potrafi zaproponować schemat diagnostyki u pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od towarzyszących nieprawidłowości - Wykorzystuje informacje o chorobach genetycznych zawarte w profesjonalnych bazach danych (U6) - Korzysta z baz danych, w tym internetowych i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi w zakresie genetyki (II.U13.); - Krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępne doniesienia literaturowe w zakresie genetyki (IV.U21); - Potrafi pracować w grupie w celu rozwiązania problemu z zakresu genetyki. - Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym (D.U15). - Rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność edukacyjną (D.U16). Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na wszystkich zajęciach. Pojedyncze nieobecności można zaliczyć w trakcie zajęć z inną grupą. Zaliczenie przedmiotu jest podstawą dopuszczenia do egzaminu. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu w sesji letniej. Zakres tematyczny egzaminu pokrywa program nauczania przedmiotu Propedeutyka genetyki oraz Genetyka kliniczna. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotów Propedeutyka genetyki oraz Genetyka kliniczna. Literatura obowiązkowa: L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Babshad, R. L. White Genetyka medyczna wyd. polskie Czelej 2003 r. Literatura uzupełniająca: B al J. (red) Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie, Springer PWN, Warszawa Korniszewski L. Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna PZWL, Warszawa Friedman J. M., Dill F. J., Hayden M. R., Gilivray B. C. Genetyka Urban & Partner, Wrocław Koło naukowe Osoby zainteresowane zagadnieniami genetyki medycznej zapraszamy do kontaktu z prof. Rafałem Płoskim 20

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. mgr piel. Izabela Kucharska Przewodnicząca Zespołu; Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne Warszawski Uniwersytet Medyczny Zajęcia Fakultatywne DLA STUDENTÓW III, IV, V i VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2011/2012 Za merytoryczne przygotowanie tekstu odpowiadają pracownicy jednostek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w dziedzinie FIZJOTERAPIA Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N PRZEWODNIK

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N PRZEWODNIK 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N A PRZEWODNIK po wykładach, seminariach i ćwiczeniach dla studentów III roku stomatologii pod redakcją prof. dr hab. med. Jerzego

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo