OFERTA REDNET CONSULTING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA REDNET CONSULTING"

Transkrypt

1 OFERTA REDNET CONSULTING DORADZTWO NA RYNKU MIESZKANIOWYM 02/2012 rednet Property Group Sp. z o.o. ul. Dywizjonu B, Warszawa tel.: faks: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: NIP: Kapitał zakładowy: PLN Prezes Zarządu Robert Chojnacki Wiceprezes: Michał Kosyrz

2 Badamy, analizujemy, doradzamy Jeśli planujesz realizację inwestycji, podpowiemy Ci jak ją przygotować, prowadzić i promować aby odniosła maksymalny sukces rynkowy. Posiadamy wiedzę na temat oczekiwań nabywców oraz ich późniejszych decyzji zakupowych; znamy ich potrzeby ale też możliwości. Wiemy jaki produkt sprzedaje się najszybciej i dlaczego. Gromadzimy tę wiedzę aby pomóc Ci w projektowaniu Twojego biznesu w taki sposób, abyś czerpał z niego jak najwięcej zysków oraz satysfakcji Twojej i Twoich klientów. Nasz zespół w swojej pracy wykorzystuje dane pochodzące z badań popytu przeprowadzanych dwa razy do roku podczas Targów Mieszkaniowych w głównych miastach Polski. Prawie wszystko o podaży wiemy z najczęściej odwiedzanego serwisu mieszkaniowego w Polsce tabelaofert.pl oraz z dodatkowych badań i monitoringu ofert. Korzystając z doświadczeń wynikających z consultingu setek inwestycji oraz bezpośredniej współpracy z innymi spółkami rednet, pragniemy zaoferować nasze usługi gwarantując ich najwyższy poziom i staranność wykonania. Oferta rednet Consulting obejmuje raporty prezentujące ogólną sytuację na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce oraz analizy indywidualne przygotowane na potrzeby konkretnego projektu. Najczęściej wykonywane analizy: monitoring rynku opinia o projekcie współpraca z architektami biznesplany strategia marketingowa dekompozycja cen mieszkań analiza preferencji nabywców consulting kompleksowy wyceny nieruchomości, szkolenia sprzedażowe Ponadto zespół rednet Consulting przeprowadza również kompleksową obsługę consultingową projektu inwestycyjnego począwszy od projektu koncepcyjnego i pozyskania gruntu pod inwestycję poprzez pełne przygotowanie inwestycji, doradztwo podczas jej realizacji aż po zakończoną sukcesem sprzedaż. Więcej informacji na stronie internetowej: S T R O N A 2

3 Monitoring rynku Kompendium wiedzy o aktualnej i prognozowanej sytuacji po popytowej i podażowej stronie rynku. W oparciu o tą wiedzę powiemy Ci jaką chłonność oferuje rynek oraz wskażemy luki, w których powinna znaleźć się Twoja inwestycja. Dowiesz się również czego nabywcy pragną, a co faktycznie kupują. W opracowaniu przedstawiona będzie dostępna oferta mieszkaniowa w podziale na poszczególne dzielnice oraz standardy inwestycji. Zanalizowane zostanie tempo sprzedaży lokali dla całego miasta i poszczególnych dzielnic. Raport zawiera także średnioterminową prognozę kształtowania się tempa sprzedaży na rynku. Jego zakres tematyczny to: Oferta mieszkaniowa na analizowanym rynku Tempo sprzedaży mieszkań Aktualny udział dzielnic w sprzedaży rynkowej Zmiana tempa sprzedaży w czasie wg wolumenu sprzedaży oraz udziału rynkowego Relacja pomiędzy tempem sprzedaży a ofertą w poszczególnych dzielnicach Struktura sprzedaży mieszkań Deklaracje a transakcje porównanie preferencji nabywców do faktycznej sprzedaży Struktura sprzedaży po pokojach i metrażach Struktura sprzedaży według standardu lokali wszystkie inwestycje podlegające badaniu zostały autorsko podzielone na trzy segmenty rynkowe (A, B, C) według typologii ustalonej przez rednet Consulting; Struktura sprzedaży wg terminu realizacji inwestycji Ceny mieszkań sprzedanych w poszczególnych dzielnicach Chłonność analizowanego rynku mieszkaniowego (prognozowane tempo sprzedaży w czterech kolejnych kwartałach z uwzględnieniem projektów planowanych do wprowadzenia na rynek) Podsumowanie Monitoring rynku prowadzony jest obecnie dla Warszawy, Krakowa, Łodzi, Trójmiasta, Poznania i Wrocławia. Opracowanie jest dostępne w ujęciu kwartalnym (przygotowywane jest za I, II, III i IV kwartał). S T R O N A 3

4 Opinia o projekcie Opracowanie kompleksowo odpowie na pytanie: co budować? Wskaże optymalny sposób zagospodarowania przedmiotowej działki w oparciu o aktualne dane o lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Jednocześnie w opracowaniu znajdzie się rekomendacja dotycząca rozmiaru i standardu planowanej inwestycji oraz możliwej do uzyskania średniej ceny metra kwadratowego lokali. Jeżeli wielkość projektu będzie tego wymagała, przedstawiony zostanie także sugerowany podział na etapy zarówno budowlane, jak i sprzedażowe. Dzięki tej wiedzy będą mogli Państwo podejmować świadome decyzje inwestycyjne odnośnie dalszego kształtowania projektu. W skład opinii o projekcie wchodzi: Analiza sytuacji na lokalnym rynku mieszkaniowym. Średnioterminowa prognoza sytuacji na rynku w analizowanym segmencie. Analiza lokalizacji z uwzględnieniem charakteru projektowanej zabudowy oraz preferencji nabywców. Rekomendacja odnośnie sposobu zagospodarowania działki uwzględniająca uwarunkowania wynikające z miejscowych uregulowań przestrzennych. Oszacowanie skali konkurencji w otoczeniu planowanej inwestycji i jej charakterystyka. Analiza potencjalnej grupy nabywców nieruchomości w okolicy inwestycji (na podstawie ankiet zebranych na targach mieszkaniowych tabelaofert.pl wśród osób zainteresowanych zakupem nieruchomości). W tym: charakterystyka wieku, płci, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej, przyczyn zakupu nieruchomości. Rekomendowana struktura lokali (liczba pokoi, metraż) w oparciu o analizę potrzeb grupy docelowej projektu oraz relację pomiędzy popytem i podażą poszczególnych typów lokali na rynku. Preferowane rozwiązania projektowe mieszkań (liczba łazienek, położenie kuchni w lokalu). Rekomendacje w zakresie standardu lokali oraz całej inwestycji; preferencje klientów w zakresie wykończenia mieszkań. Opinia o kształtowaniu dodatkowej infrastruktury (usługi, rekreacja). Opinia o możliwej do uzyskania średniej cenie mkw. w oparciu o poziom cen mieszkań sprzedanych w konkurencyjnych inwestycjach oraz preferencje cenowe nabywców. Analiza SWOT inwestycji. S T R O N A 4

5 Współpraca z architektami Jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces projektu jest projekt architektoniczny. Badania preferencji osób zainteresowanych zakupem mieszkań wskazują na coraz większą wagę przywiązywaną do projektu zarówno całej inwestycji jak i konkretnego lokalu. Zakończenie prac nad projektem powinno owocować jak najlepszym dopasowaniem planowanej zabudowy do preferencji osób rozważających nabycie mieszkania na danym obszarze. Możemy Ci w tym pomóc! Podczas współpracy z architektami koncentrujemy się na: Kształtowaniu projektu i pracach nad rozwiązaniami programowo-przestrzennymi Pracach nad układami funkcjonalnymi lokali Nadzorze nad pracami projektowymi i nad zachowaniem rekomendowanej struktury W zakresie usługi znajduje się również rekomendacja dotycząca standardu wykończenia mieszkań/domów oraz powierzchni wspólnych, w oparciu o preferencje potencjalnych nabywców i badanie już sprzedanych projektów. Biznesplany Przygotowujemy biznesplany z myślą o zdobyciu finansowania. Dotychczas nasze opracowania akceptowane były bez zastrzeżeń przez banki, w których deweloperzy ubiegają się o kredyty inwestycyjne. Co więcej, nowi klienci często trafiają do nas właśnie z instytucji finansowych, które rekomendują im skorzystanie z naszych usług. Zakres analiz finansowych rednet Consulting oprócz przygotowania pełnego biznesplanu wraz feasibility study, obejmuje również profesjonalną opinię mówiącą o ewentualnym sukcesie danej inwestycji. Jest to szczególnie ważne w czasie trudności w uzyskiwaniu finansowania. Dzięki takiej analizie bank dowie się w jakim stopniu inwestycja odniesie sukces rynkowy; będzie również w stanie sprawnie i bardziej świadomie ocenić ryzyko z nią związane. S T R O N A 5

6 Strategia marketingowa Sukces inwestycji zależy w dużej mierze od dostosowania oferty do wymogów tych nabywców, do których jest ona adresowana. Szczególne znaczenie ma odpowiednia prezentacja inwestycji na rynku, by została dostrzeżona przez pożądaną grupę docelową. Badania przeprowadzane wśród nabywców mieszkań pozwalają analitykom rednet Consulting na precyzyjne określenie preferencji różnych grup docelowych oraz opracowanie strategii marketingowej produktu tak, aby deweloper osiągnął maksymalne przychody ze sprzedaży oraz utrzymał jej tempo sprzedaży na zadowalającym poziomie. Współpracujemy z agencjami PR Określimy profil klienta Zaprojektujemy linię reklamową Określimy przekaz i wiele innych Wiemy jakie mieszkania się sprzedają, znamy również potrzeby nabywców. Na podstawie doświadczeń tabelaofert.pl oraz rednet 24 wiemy, jakie działania powodują zwiększenie zainteresowania danym projektem. Możemy podzielić się tą wiedzą! Dekompozycja cen mieszkań Trafne określenie cen każdej jednostki mieszkalnej w danej inwestycji pozwoli zmaksymalizować przychody dewelopera i zoptymalizować tempo sprzedaży. Prawidłowa wycena mieszkań uwzględniająca sytuację panującą na rynku oraz indywidualne cechy każdego lokalu, decydujące o poziomie jego atrakcyjności, zwiększy zyski z Twojej inwestycji. W skład opracowania wchodzą: Prezentacja dotychczasowego poziomu średnich cen oraz szybkości sprzedaży na badanym obszarze, Średnioterminowa prognoza sytuacji na lokalnym rynku ze szczególnym uwzględnieniem zmian w poziomie cen mieszkań/domów, Wyniki badań - prezentacja czynników wpływających na wycenę poszczególnych mieszkań/domów, Przypisanie wag do poszczególnych czynników i ocena atrakcyjności poszczególnych mieszkań/domów, Ostateczny projekt struktury cenowej mieszkań/domów. S T R O N A 6

7 Analiza preferencji nabywców Poznać klienta docelowego to kluczowy element sukcesu każdego biznesu. Opracowanie da Ci wiedzę na temat oczekiwań potencjalnych nabywców oraz zmiany preferencji w ciągu ostatnich lat. Zakres tematyczny tego opracowania to: Profil potencjalnych nabywców: Podstawowe informacje o kliencie (płeć, wiek, stan cywilny, sytuacja rodzinna, miesięczne dochody, pozycja zawodowa) Okres zamieszkania w mieście, w którym planowany jest zakup Obecna sytuacja lokalowa klienta (miejsce zamieszkania wg kodu pocztowego, posiadane nieruchomości) Powód zakupu mieszkania (pierwsze mieszkanie, zmiana lokalizacji, wielkości lokalu, zakup dla dzieci, zakup inwestycyjny, itp.) Źródła informacji o rynku nieruchomości Preferowana prasa codzienna oraz stacje radiowe Preferencje potencjalnych nabywców oraz ich zmiany w czasie: Typ nieruchomości (dom, mieszkanie) Lokalizacja preferowane dzielnice Wielkość mieszkania (metraż, liczba pokoi) Rozwiązania projektowe dla mieszkań 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych Akceptowany poziom cen mieszkań (maksymalna cena metra i całkowita); zestawienie z danymi o popycie oraz podaży z serwisu tabelaofert.pl Wpływ na wybór czynników określających atrakcyjność mieszkania Powierzchnie dodatkowe kupowane razem z mieszkaniem (komórka lokatorska, garaż, miejsce postojowe itp.) Preferowany standard całej inwestycji Wpływ na wybór czynników determinujących atrakcyjność lokalizacji Opcja wykończenia pod klucz oraz elementy wykończenia, które powinno posiadać mieszkanie nawet kosztem wyższej ceny Preferowane usługi w najbliższym otoczeniu inwestycji S T R O N A 7

8 Consulting kompleksowy Kompleksowa obsługa consultingowa projektu inwestycyjnego realizowana przez rednet Consulting przy współpracy innych spółek wchodzących w skład rednet Property Group obejmuje wszystkie fazy jego realizacji: Na etapie projektowania i wyceny inwestycji wsparcie doradcze realizowane przez spółkę rednet Consulting oraz rednet 24.; Na etapie sprzedaży - pełna obsługa sprzedażowa, wykorzystująca wszelkie kanały sprzedaży dostępne w ramach spółek rednet 24 (Agencja nieruchomości), rednet Investment (prowadząca Klub Inwestora) oraz rednet Media (organizująca targi mieszkaniowe). W tym samym czasie - wykończenie mieszkań oraz opieka nad zarządzaniem projektem przez rednet Dom oraz rednet Management. Dlaczego consulting kompleksowy w rednet? Potrafimy prowadzić projekty inwestycyjne od początku do zakończonego sukcesem końca. Możemy podzielić się doświadczeniem zdobywanym na wielu polach: tworzyliśmy od zera projekty dla takich firm jak CFE, Trigranit, czy ING. Współpraca obejmowała prace od wstępnego consultingu obejmującego opinię o projekcie, poprzez współpracę z architektami mającą na celu stworzenie optymalnych rozwiązań architektonicznych (rzuty mieszkań, rzuty kondygnacji), wycenę obejmującą dekompozycję cen poszczególnych mieszkań, po stworzenie planu marketingowego, strategii produktu i sprzedaż projektu. Możemy wykorzystać doświadczenie osób pracujących w ramach wszystkich spółek wchodzących w skład rednet Property Group, aby stworzyć projekt generujący zadowolenie nabywców oraz maksymalizację Waszych zysków. Oferta consultingu kompleksowego jest ofertą indywidualną, zatem ostateczny zakres współpracy jak i warunki finansowe będą wypracowywane podczas spotkań z Klientem. S T R O N A 8

9 Procedura zamówienia Potwierdzenie zamówienia następuje w momencie przesłania podpisanego wcześniej zlecenia faxem na nr (22) lub (22) bądź mailem na adres Następnie Klient zobowiązany jest do odesłania pocztą oryginału podpisanej umowy wraz z aktualną kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz potwierdzeniem pełnomocnictwa osoby podpisującej umowę, jeśli nie figuruje ona w odpisie z KRS-u. Dzień następny po otrzymaniu faxem lub drogą elektroniczną podpisanego przez Klienta zlecenia i ewentualnych wymaganych dokumentów jest pierwszym dniem realizacji zlecenia. Przygotowany raport zostaje przesłany w wersji elektronicznej po otrzymaniu oryginału umowy oraz odpisu z KRS-u. Na życzenie Klienta pocztą lub kurierem przesyłana jest wersja wydrukowana lub nagrana na płytę CD wersja elektroniczna raportu. Za dzień ukończenia raportu uznawana jest data stempla pocztowego umieszczonego na przesyłce. Klient ma 3 dni robocze liczone od dnia otrzymania raportu na zgłoszenie ewentualnych uwag co do jego treści. W przypadkach uzasadnionych zespół rednet Consulting nanosi poprawki do opracowanego raportu. Ostateczny czas naniesienia zmian do raportu wynosi 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia uwag Klienta co do treści raportu. Faktura VAT wystawiana jest po wysłaniu raportu do Klienta. Płatność następuje w ciągu 7 dni od momentu wystawienia faktury VAT. Nasze doświadczenie Wśród dotychczasowych firm, które zakupiły nasze raporty znajdują się m.in.: Abitania, Abrex, Acciona Nieruchomości, Agrobex, Agroman, Albedo, Atlas Estates, Bouwfonds Property, Bouygues Immobilier Polska, Bank BPH, Budimex Nieruchomości, Bumar-Waryński, BW Rezydencje CFE, Dator Invest, Deweloper Widok, Dom Development, Domy Polskie, Echo Investment, Ekolan, Espais Polska, Euroland Investment, Euromax, Extenda Agencja Promocji Regionu Andaluzji, Fadesa Prokom Polska, GD&K Group, Global Partners, Ghelamco Residential, Hi5 Development, Hollybrook, ING Real Estate, Intraco, Invest Komfort, Investment Environments IN-VI, Jupiter Plaza, Karel Investments, KCI Krowodrza, Koneksim, Kronos Kapital, Layetana, Lubasa Polska, Magnus Group, Marvipol, Mayfield Polska, Mill-Yon, MK Inwestycje, Nexity, Nickel Development, Niproar, Opal, Open Finance, Orco Property Group, Pathway Plaza, PBG Dom, Pirelli Pekao RE, PKO Inwestycje, Platinum Property Group, Pod Fortem Development, Polnord, Pomeranka, Profit Development, Property Secrets, PRO-URBA, PZU, Quinlan Private Golub Poland, RED - Real Estate Development, Reescon, Restaura, Robyg Development, Ronson Development, Salwator, Sjaelso, SJM Investment, Skanska, TK Development, Trigranit, Universale International, Varde Partners Europe, Victoria Investment, VIS-Inwestycje, Volumetric MK Polska, West Development, Wilanów Investment, Wilanów ONE, Yuniversal Podlaski i inne. S T R O N A 9

Oferta współpracy przy sprzedaży na wyłączność

Oferta współpracy przy sprzedaży na wyłączność Oferta współpracy przy sprzedaży na wyłączność 1 Wstęp Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie sprzedaży agencyjnej na zasadach wyłączności Państwa Inwestycji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2010 r. Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym. rednet Consulting

Grudzień 2010 r. Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym. rednet Consulting Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym r. rednet Consulting Siedziba Spółki Wiśniowy Business Park (Budynek C) ul. 1-go Sierpnia 6a 02-134 Warszawa tel: (+48 22) 318

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2012. Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym

Sierpień 2012. Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym Sierpień 2012 rednet Property Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 nr 129 B 01-470 Warszawa NIP 632-17-99-435, o

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-50 43 321, fax. 022-629 71 50 e-mail: m.solecki@bossa.pl http://bossa.pl ED INVEST S.A. Raport analityczny Wrzesień 2010 Niniejszy raport analityczny został

Bardziej szczegółowo

raport mieszkaniowy analiza popytu i podaży

raport mieszkaniowy analiza popytu i podaży raport mieszkaniowy analiza popytu i podaży W A R S Z A W A K R A K Ó W T R Ó J M I A S T O P O Z N A Ń W R O C Ł A W pro gnoz y, które się sprawdzają Patroni Medialni: Analitycy rednet Property Consulting

Bardziej szczegółowo

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy Raport 2015 I kwartał Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Rynek kredytów hipotecznych Co budują deweloperzy Polskie prawo budowlane, co zmienią nowe przepisy Spis treści 6 16 18 25 31 32 34

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Ranking inwestycji deweloperskich

Ranking inwestycji deweloperskich 2 Spis treści Wstęp Top trendy mieszkaniowe 2013 Mieszkaniowy obraz Polaka Jakie mieszkania budują deweloperzy? Jakich mieszkań pragną Polacy? Wojna Domowa 2013. Wyniki plebiscytu internautów Wojna Domowa

Bardziej szczegółowo

VICTORIA DOM S.A. ul. Kąty Grodziskie 105 03-289 Warszawa. Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2014 roku

VICTORIA DOM S.A. ul. Kąty Grodziskie 105 03-289 Warszawa. Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2014 roku VICTORIA DOM S.A. ul. Kąty Grodziskie 105 03-289 Warszawa Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, wrzesień 2014 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH

Bardziej szczegółowo

DEWELOPERSKA. RaportNieruchomości2013. TABLICe OFERT. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przy ul. Bukowskiej w Poznaniu

DEWELOPERSKA. RaportNieruchomości2013. TABLICe OFERT. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przy ul. Bukowskiej w Poznaniu g a z e t a DEWELOPERSKA Gazeta Deweloperska nr 2 (09) luty 2013 r. Magazyn Platformy Deweloperskiej Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przy ul. Bukowskiej w Poznaniu Rok 2012 na rynku Marzenia rzeczoznawcy

Bardziej szczegółowo

D om.gratka.pl to najbardziej rozpoznawalny serwis

D om.gratka.pl to najbardziej rozpoznawalny serwis Spis treści: 1. Ceny mieszkań 2. Ceny domów 3. Ceny działek i gruntów 4. Ceny mieszkań na wynajem 5. Program Fundusz Mieszkań na Wynajem 6. Rynek kredytowy: zmiany oprocentowania i wprowadzenie kolejnych

Bardziej szczegółowo

AUTORYZOWANY DORADCA: COPERNICUS SECURITIES SA DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 21 marca 2011 r.

AUTORYZOWANY DORADCA: COPERNICUS SECURITIES SA DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 21 marca 2011 r. DOKUMENT INFORMACYJNY GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych residential advisors CMS_LawTax_Negative_from101.eps Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych Nowy sektor rynku mieszkaniowego w Polsce Spis treści 3 Mieszkania czynszowe w Polsce szansa dla

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII F ECHO INVESTMENT SPÓ KA AKCYJNA z siedzib¹ w Kielcach

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII F ECHO INVESTMENT SPÓ KA AKCYJNA z siedzib¹ w Kielcach PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII F ECHO INVESTMENT SPÓ KA AKCYJNA z siedzib¹ w Kielcach www.echo.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê w wykonaniu prawa poboru 7.000.000 akcji zwyk³ych na

Bardziej szczegółowo

P R O S P E K T E M I S Y J N Y

P R O S P E K T E M I S Y J N Y P R O S P E K T E M I S Y J N Y Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, www.ppgsa.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Jakich nieruchomości szukają Polacy? III kwartał 2014r. Ceny nieruchomości. Jak zarobić na wynajmie? Budowa domu - nowe przepisy

RAPORT. Jakich nieruchomości szukają Polacy? III kwartał 2014r. Ceny nieruchomości. Jak zarobić na wynajmie? Budowa domu - nowe przepisy RAPORT III kwartał 2014r. Jakich nieruchomości szukają Polacy? Ceny nieruchomości na podstawie danych i analiz serwisu dom.gratka.pl Jak zarobić na wynajmie? Budowa domu - nowe przepisy Spis treści Rynek:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Słowniczek... 7 Wstęp... 8 1. Geneza, metodologia i przebieg badania... 10 1.1. Geneza badania...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo