PROGRAM. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne Chemistry for Agriculture 1-4 grudnia 2013, Karpacz. Niedziela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne Chemistry for Agriculture 1-4 grudnia 2013, Karpacz. Niedziela 01.12."

Transkrypt

1 PROGRAM Niedziela Przyjazd gości i zakwaterowanie Kolacja Dyskoteka PUB Poniedziałek Śniadanie I Sesja Plenarna prof. Cezary Możeński Przerwa II Sesja Plenarna prof. Zofia Spiak Obiad III Sesja Plenarna prof. Małgorzata Iwona Szynkowska Uroczysta kolacja Wtorek Śniadanie IV Sesja Plenarna prof. Andrzej Ożyhar Przerwa V Sesja Plenarna prof. Czesław Wawrzeńczyk VI Sesja Plenarna (IV piętro) prof. Piotr Wieczorek Obiad Sesja Posterowa prof. Walerian Arabczyk prof. Stanisław Lochyński prof. Andrzej Kotecki prof. Bożena Patkowska-Sokoła Dyskusja poposterowa Kolacja Dyskoteka PUB Środa / Śniadanie Odjazd autokarów

2

3 NOTATKI

4 OTWARCIE SEMINARIUM prof. Henryk Górecki prof. Zbigniew Dobrzański I SESJA PLENARNA prof. Cezary Możeński prof. Ryszard Górecki, czł. Polskiej Akademii Nauk prof. Janusz Gołaszewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. Andrzej Trochimczuk prof. Krzysztof Jóźwik Politechnika Łódzka prof. Tadeusz Trziszka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Zbigniew Dobrzański Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu "Green University" w gospodarce cyrkulacyjnej. Zastosowania hydrożeli polimerowych w uprawach roślinnych. Nowa koncepcja ograniczenia emisji rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych. Wspólnota Innowacji i Wiedzy (KIC) w nowej perspektywie współpracy nauki z biznesem. Ubój religijny zwierząt - fakty i mity..

5 NOTATKI

6 II SESJA PLENARNA prof. Zofia Spiak dr hab. inż. Janusz Igras Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach prof. Henryk Górecki mgr inż. Radosław Wilk oraz INTERMAG sp. z o.o. Mateusz Gramza BIOTEK Agriculture Polska Sp. z o.o. prof. Krzysztof Domaradzki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach dr Andrzej Vogt Uniwersytet Wrocławski dr hab. Edward Grzyś Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Leszek Tymczyna Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prof. Eugeniusz Szwonek Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach dr hab. inż. Marek Kułażyński prof. Katarzyna Chojnacka Nowoczesne systemy nawożenia roślin. Nowa generacja nawozów wieloskładnikowych o właściwościach stymulujących produkcję roślinną. Wpływ biostymulatorów na wielkość i jakość plonów w uprawach sadowniczych i polowych - badania rejestracyjne. Ocena skuteczności chwastobójczej oraz stabilności roztworu roboczego w przypadku łącznej aplikacji herbicydów i mikroelementów w pszenicy ozimej. Unikatowa pozycja kwasu alfa-linolenowego w rodzinie kwasów omega-3. Syntetyczne regulatory wzrostu i rozwoju roślin w nowoczesnej produkcji rolniczej. Biofiltracja chemicznych i mikrobiologicznych zagrożeń w procesie utylizacji padłych zwierząt. Żurawina wielkoowocowa - intrygująca roślina jagodowa. Redukcja tlenków azotu w spalinach ze współspalania biopaliw. EXTRALGAE - innowacyjna technologia ekstraktów glonowych.

7 NOTATKI

8 III SESJA PLENARNA prof. Małgorzata Iwona Szynkowska mgr inż. Radosław Wilk dr hab. inż. Edward Rój Instytut Nawozów Sztucznych dr hab. Bogusława Łęska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Izabela Michalak dr inż. Mariusz Korczyński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Izabela Jasicka-Misiak Uniwersytet Opolski dr Anna Poliwoda Uniwersytet Opolski dr inż. Sebastian Opaliński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr hab. inż. Robert Kupczyński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Agnieszka Ulanowska LECO Polska Sp. z o.o. Technologia ekstraktów glonowych: od surowca do formulacji. Ekstrakcja nadkrytyczna glonów bałtyckich. Skład chemiczny oraz zastosowanie ekstraktów algowych w kosmetyce. Ekstrakty glonowe otrzymywane metodami chemicznymi i biologicznymi. Potencjał paszowy ekstraktów glonowych. Wydzielanie alkaloidów indolowych i izoksazolowych z grzybów halucynogennych. Oznaczanie grzybowych substancji halucynogennych w próbkach o złożonym składzie matrycy. Co tak śmierdzi? - chromatografia gazowa sprzężona z olfaktometrią, narzędziem oceny substancji zapachowych. Wpływ mikroalg morskich na biouwodorowanie kwasów tłuszczowych w treści żwacza oraz koncentrację kwasów tłuszczowych w mleku krów. Nowoczesne rozwiązania LECO Corporation w analizie pestycydów oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych.

9 NOTATKI

10 IV SESJA PLENARNA prof. Andrzej Ożyhar dr hab. inż. Mariusz Kucharski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach prof. Zbigniew Paluszak Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy prof. Jerzy Walendziewski dr hab. inż. Izabela Sówka dr inż. Tomasz Dymerski dr inż. Jacek Gębicki Politechnika Gdańska dr inż. Andrzej Antczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Piotr Rusek Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach dr hab. Maria Jerzykiewicz Uniwersytet Wrocławski mgr inż. Jarosław Grodowski SPECTRO-LAB Wpływ zmian w formulacjach środków ochrony roślin na poziom pozostałości w glebie i roślinie. Mikrobiologiczna walidacja procesu kofermentacji gnojowicy. Zastosowanie biogazu jako paliwa silnikowego i kotłowego. Standardy systemowe i jakościowe związane z funkcjonowaniem Laboratorium Badań Olfaktometrycznych. Ocena jakości polskich destylatów rolniczych przy użyciu techniki dwuwymiarowej chromatografii gazowej i prototypu elektronicznego nosa. Hydroliza kwasowa drewna topoli (Populus sp.) - wyznaczanie zawartości ksylozy i glukozy metodą HPLC. Ocena działania nowego produktu nawozowego USP w badaniach wegetacyjnych prowadzonych w Gospodarstwie Doświadczalnym w Goczałkowie Górnym. Wolne rodniki w naturalnych materiałach organicznych. Nowa uniwersalna komora zderzeniowa/reakcyjna w ICP-QMS. Metody optymalizacji redukcji interferencji przy analizie trudnych analitycznie matryc.

11 NOTATKI

12 V SESJA PLENARNA prof. Czesław Wawrzeńczyk dr Nili Mohammed Seghir University Kasdi-Merbah Ouargla, Algieria dr inż. Magdalena Sitarska mgr inż. Anna Zdunek Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach dr Teresa Kłosińska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Sylwester Żelazny Politechnika Krakowska im. Tadeusza dr Edward Reszke ERTEC-Poland mgr inż. Karolina Kozupa Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" mgr inż. Joanna Maćkowiak Politechnika Poznańska / Cargill Poland Sp. z o.o. mgr inż. Małgorzata Mironiuk mgr inż. Marzanna Barańska prof. Andrzej Kotecki dr Magdalena Wróbel-Kwiatkowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Podsumowanie badań z pierwszego roku współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Uniwersytetem Kasdi-Merbah Ouargla w Algierii w zakresie charakterystyki mleka wielbłądziego. Wpływ biomasy pofitoremediacyjnej rtęci na proces kompostowania. Skład chemiczny popiołów lotnych ze spalania biomasy oraz ocena możliwości ich wykorzystania do celów nawozowych. Analiza zawartości fosforynów w materiale roślinnym. Badania możliwości odzysku potasu z popiołu ze spalania biomasy. Przygotowanie próbek biologicznych w mineralizatorze mikrofalowym Magnum V2. Metody badań biodegradacji w glebie wykorzystywane w ocenie ekologicznej środków ochrony roślin. Możliwości wykorzystania HPLC-MS do oceny stabilności wybranych witamin lipofilnych w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt. Zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia w walidacji metod analizy wielopierwiastkowej. Rola badań biegłości w analizie wielopierwiastkowej. Właściwości lnu modyfikowanego genetycznie i jego wymagania agrotechniczne.

13 NOTATKI

14 VI SESJA PLENARNA prof. Piotr Wieczorek mgr inż. Konrad Babij Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu mgr inż. Małgorzata Wyciszkiewicz mgr inż. Mateusz Samoraj mgr inż. Łukasz Tuhy mgr inż. Bartłomiej Wilk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie mgr inż. Ewa Archanowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mgr inż. Gabriela Berkowicz Politechnika Krakowska im. Tadeusza mgr inż. Lucyna Balcerzak mgr inż. Amelia Woynarowska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Zastosowanie enzymatycznej hydrolizy białek serwatkowych do otrzymywania peptydów o aktywności przeciwutleniającej. Ocena skuteczności bionawozu fosforowego stosowanego w pszenicy jarej. Ocena właściwości nawozowych nowych biokomponentów z mikroelementami w warunkach in vivo. Ocena właściwości nawozowych nowych biokomponentów z mikroelementami w warunkach in vitro. Badanie procesów azotowania i redukcji w układzie nanokrystaliczne żelazoamoniak-wodór. Ekotoksyczność ługów z biomasy drzewnej wobec rzęsy drobnej (Lemna minor L.). Synteza 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o- krezolu w węźle technologicznym. Monoterpeny-biotransformacje oraz wpływ na wzrost cyjanobakterii. Termiczna utylizacja odpadów elektorniki cyfrowej w reaktorze fluidyzacyjnym.

15 NOTATKI

16 SESJA POSTEROWA prof. Walerian Arabczyk prof. Stanisław Lochyński P1 K. Hoffmann, M. Huculak-Mączka, E. Klem, D. Popławski, J. Skut, J. Hoffmann Ocena wpływu temperatury na wydajność procesu ekstrakcji wybranych składników nawozowych z odpadowej ogrodniczej wełny mineralnej. P2 P3 J. Hoffmann, M. Huculak-Mączka, K. Hoffmann, E. Klem, D. Popławski S. Baran Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wpływ rodzaju ekstrahenta na stopień odzysku składników nawozowych z odpadowej ogrodniczej wełny mineralnej. Zawartość metali ciężkich w glebie rekultywowanej kompostami wytworzonymi na bazie osadu ściekowego. P4 R. Łużny, K. Pstrowska, J. Walendziewski Symulacja absorpcyjnego usuwania ditlenku węgla z biogazu. P5 Z. Spiak, W. Mizera, A. Grotowski, A. Mizera, K. Gediga Ocena jakości wód zgromadzonych w akwenie na składowisku odpadów z flotacji rud miedzi. P6 P7 P8 P9 Z. Spiak, U. Piszcz B. Cieniawska, A. Szewczyk, D. Łuczycka M. Popko, R. Wilk, H. Górecki B. Patkowska-Sokoła, K. Czyż, E. Sokoła-Wysoczańska, A. Patkowski, T. Wysoczański, K. Sokoła Zmiany rozpuszczalności oraz wykorzystanie przez rosliny wybranych związków fosforu. Wykorzystanie charakterystyki opryskowej roślin uprawnych sposobem na zmniejszenie dawek pestycydów w ochronie roślin. Ocena właściwości użytkowych nowych produktów nawozowych wytwarzanych w procesie utylizacji piór drobiowych w badaniach laboratoryjnych. Wpływ zastosowania estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 na wybrane parametry użytkowości produkcyjnej zwierząt gospodarskich.

17 P10 B. Patkowska-Sokoła, T. Szulc, K. Czyż, Z. Dobrzański, N. M. Seghir, R. Bodkowski Porównanie składu chemicznego mleka wielbłądziego oraz krowiego. P11 B. Patkowska-Sokoła, J. Wietrzyk, R. Bodkowski, K. Czyż, H. Gwardiak, W. Walisiewicz-Niedbalska Właściwości antyproliferacyjne kwasów wielonienasyconych zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych. P12 B. Patkowska-Sokoła, E. Kompanowska-Jezierska, W. Walisiewicz-Niedbalska, H. Gwardiak, R. Bodkowski, K. Czyż Wpływ układu wiązań podwójnych w cząsteczce kwasu tłuszczowego na ciśnienie mierzone na doświadczalnym modelu zwierzęcym. P13 K. Czyż, Z. Dobrzański, B. Patkowska- Sokoła, M. Kowalska-Góralska Zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej do oceny zawartości niklu, kadmu i ołowiu w tuszkach drobiowych. P14 J. Hoffmann, M. Rolewicz, J. Skut, S. Schab Instytut Nawozów Sztucznych Otrzymywanie nawozów NPK na bazie częściowego rozkładu niskiej jakości fosforytów. P15 S. Schab, A. Biskupski, H. Górecki, M. Borowik Instytut Nawozów Sztucznych Badania granulacji siarczanu amonu przy użyciu soli wapnia i magnezu próby laboratoryjne. P16 D. Malina, K. Biernat, A. Sobczak-Kupiec Wpływ temperatury spiekania na właściwości fizykochemiczne proszków hydroksyapatytowych otrzymywanych metodami mokrymi. P17 K. Krupa-Żuczek, Z. Wzorek Wykorzystanie popiołu po kalcynacji mączki mięsnokostnej do produkcji nawozów. P18 K. Krupa-Żuczek, Z. Wzorek Określenie mozliwości zastosowania wybranych odpadów jako paliw alternatywnych. P19 E. Pląskowska, H. Gołębiowska, J. Kawa-Rygielska Wpływ herbicydów na stan fitosanitarny uprawy kukurydzy i zdrowotności ziarna przeznaczonego do konsumpcji.

18 P20 E. Pląskowska, H. Gołębiowska, J. Kawa-Rygielska, J. Sadowski Analiza mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie kukurydzy pochodzącej z różnych systemów agrotechnicznych. P21 M. Rdzanek, E. Pląskowska, H. Gołębiowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wpływ wyciągów roślinnych na wzrost groźnego patogena marchwi - Sclerotinia sclerotiorum. P22 J. Kawa-Rygielska, W. Pietrzak, E. Pląskowska Efektywność enzymatycznego upłynniania skrobi zbożowych w zależności od warunków hydrolizy. P23 J. Kawa-Rygielska, G. Wcisło, W. Pietrzak Dobór warunków enzymatycznej hydrolizy surowców lignino-celulozowych. P24 J. Kawa-Rygielska, E. Pląskowska, H. Gołębiowska Analiza chromatograficzna produktów fermentacji etanolowej zacierów kukurydzianych. P25 B. Fryźlewicz-Kozak Utylizacja osadów biologicznych za pomocą energii ultradźwiękowej. P26 J. Chmielewska, J. Sowiński, B. Foszczyńska, E. Szydełko-Rabska, J. Kawa-Rygielska, E. Dziuba Fermentacja etanolowa soku z sorga cukrowego o zróżnocowanej zawartości związków mineralnych. P27 J. Chmielewska, E. Dziuba, B. Foszczyńska, J. Sowiński Ziarno sorgo jako surowiec do produkcji bioetanolu. P28 B. Foszczńska, E. Dziuba, J. Chmielewska, J. Sowiński Sorgo jako surowiec piwowarski. P29 J. Kawa-Rygielska, G. Wcisło, J. Chmielewska Fermentacja etanolowa surowców ligninocelulozowych.

19 P30 E. Moszczyńska, M. Pytlarz-Kozicka Wpływ zaprawy Prestige Forte 370 FS na stopień porażenia bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani. P31 L. Sławik-Dembiczak, D. Kusal, A. Kwarciak- Kozłowska Politechnika Częstochowska Biologiczne metody unieszkodliwiania odpadów mleczarskich. P32 L. Sławik-Dembiczak, B. Bańka, A. Kwarciak- Kozłowska Politechnika Częstochowska Usuwanie amoniaku powstającego podczas procesu kompostowania odpadów organicznych. P33 S. Drużyński, K. Mazurek, U. Kiełkowska, K. Białowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Badania równowagowe w układzie czteroskładnikowym KVO 3 + Na 2SO 4 + K 2SO 4 + NaVO 3 + H 2O w temperaturach 303 i 323 K. P34 U. Kiełkowska, K. Białowicz, S. Drużyński, K. Mazurek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sposoby zagospodarowania odpadów płynnych z produkcji węglanu sodu. P35 K. Juszczyńska, K. Gołąb, B. Konopska, M. Warwas, J. Gburek Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wpływ polimeryzacji owocystatyny na jej aktywność antyleguminazową. P36 K. Mazurek, S. Drużyński, K. Białowicz, U. Kiełkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Politermy rozpuszczalności w układach trójskładnikowych (Na,K)VO 3 (Na,K) 2SO 4 H 2O. P37 K. Mazurek, P. Grzesiak, U. Kiełkowska, K. Białowicz, S. Drużyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Badania wpływu stosowanej metody ługowania katalizatora na strukturę porowatą odzyskanej krzemionki. P38 D. Bradło, W. Żukowski, P. Czupryński, K. Jura Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej. P39 D. Bradło, W. Żukowski, P. Czupryński, K. Witkowski Pozyskanie i rozdział cenosfer z popiołów lotnych pochodzących z trzech stref odpylania.

20 P40 P41 P42 K. Białowicz, U. Kiełkowska, K. Mazurek, S. Drużyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu K. Domaradzki, S. Wróbel Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy M. Sitarska, T.Traczewska Otrzymywanie strącanego węglanu wapnia w temperaturach 293 i 343 K w obecności roztworów mocznika. Wpływ formy nawozu mikroelementowego na stabilność roztworu oraz skuteczność chwastobójczą herbicydu w zabiegach łączonych w buraku cukrowym. Możliwości wykorzystania wody poddanej plazmie niskotemperaturowej w hodowli roślin. P43 D. Wawrzak, V. Cablik Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie The use of sulfate-reducing bacteria (SRB) in the treatment of dairy industry wastewater P44 A. Jędrychowska, J. Sołoducho, J. Cabaj, A. Świst, D. Zając Convenient detection of phenolic compounds in water and food products P45 P. Lochyński, T. Dittmar, E. Worch, V. Schmalz, K. Kuczewski Surface properties of boron-doped diamond electrodes and its influence on the electrochemical oxidation of organic water pollutants. P46 P. Szczeblewski & K. Szwarc, Ł. Nowicki, J. Pawlak, E. Borowski Politechnika Gdańska Characterization of Candicidin complex. P47 K. Szwarc & P. Szczeblewski, P. Sowiński, J. Pawlak, E. Borowski Politechnika Gdańska The structure of Candicidin P, a component of Candicidin complex. P48 A. Staroń, M. Banach, Z. Kowalski, P. Staroń Wpływ parametrów procesu na właściwości mieszanian wodno-węglowych. P49 A. Staroń, M. Banach, Z. Kowalski, P. Staroń Emisja gazów w procesie spalania mieszanin wodnowęglowych.

21 P50 P51 M. Kruczek, A. Mech-Nowak, P. Kaszycki, M. Bieniasz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie M. Kruczek, A. Lis-Krzyścin, P. Supel, P. Palonek, P. Kaszycki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Owoce suchodrzewu jadalnego (Lonicera coerulea var. kamtschatica) jako źródło związków prozdrowotnych: polifenoli i karotenoidów. Wzbogacanie podłoży azotem wiązanym mikrobiologicznie w obecności nośników mineralnych. P52 M.Kruczek, A. Dubicka-Lisowska, P. Kaszycki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wpływ chromianu na bakterie glebowe z rodzaju Pseudomonas. P53 M. Kruczek, E. Muszyńska, E. Hanus- Fajerska, B. Piwowarczyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Charakterystyka roślin Biscutella laevigata uprawianych w warunkach szklarniowych. P54 A. Mech-Nowak, M. Kruczek, P. Kaszycki, A. Kostecka-Gugała Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Polifenole i karotenoidy w uprawianych w Polsce odmianach maliny. P55 P56 A. Dmytryk, K. Chojnacka, R. Wilk A. Dmytryk, K. Chojnacka, R. Wilk Nowe biopreparaty wspomagające produkcję rośliną: ocena zdolności kiełkowania. Innowacyjne biopreparaty do maceracji i zaprawiania nasion. P57 A. Skiba, J.Ostrowski, U.Ryszko, B. Górecka Instytut Nawozów Sztucznych Badanie wybranych metali w ekstraktach roślinnych techniką ICP-OES. P58 B. Mazurek, A. Skoczylas, M. Chmiel, B. Górecka Instytut Nawozów Sztucznych Co w trawie piszczy? - materiał roślinny w analityce Laboratorium Badań Surowców i Produktów Roślinnych. P59 M. Gruba, E. Jóźwik, B, Mazurek, M. Chmiel, B. Górecka Instytut Nawozów Sztucznych Oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w nasionach oleistych. P60 A. Skoczylas, B. Mazurek, M. Chmiel, B. Górecka Instytut Nawozów Sztucznych Identyfikacja związków niepożądanych w surowcach i produktach roślinnych.

22 P61 P. Staroń, M. Banach, Z. Kowalski, A. Staroń Analiza gazów spalinowych w procesie termicznej utylizacji odpadowego pierza. P62 P63 P64 P65 P. Staroń, M. Banach, Z. Kowalski P. Bartczak, D. Bednarek, M. Norman, Ł. Klapiszewski, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski Politechnika Poznańska Ł. Klapiszewski, P. Bartczak, F. Ciesielczyk, M. Jankowska, K. Kabat, T. Jesionowski Politechnika Poznańska J. Zdarta, A. Kołodziejczak-Radzimska, P. Bartczak, T. Jesionowski Politechnika Poznańska Właściwości fizyko-chemiczne popiołu po termicznej utylizacji pierza, mączki mięsno-kostnej i pomiotu kurzego. Charakterystyka fizykochemiczna i strukturalna torfu jako potencjalnego adsorbentu jonów kadmu. Physicochemical and structural charaterization of peat as a potential adsorbent of Cd(II) ions. Właściwości fizykochemiczne i strukturalne zaawansowanej grupy materiałów krzemionkalignina jako potencjalnych sorbentów metali ciężkich. Physicochemical and structural properties of advanced silica/lignin materials as a potential sorbents of heavy metals. Charakterystyka i kinetyka procesu immobilizacji Lipazy na krzemionce. The characteristic and kinetic studies of the immobilization process of Lipase onto silica surface. P66 A Kołodziejczak-Radzimska, A. Kuśnierek, J. Zdarta, M. Norman, T. Jesionowski Politechnika Poznańska Immobilizacja Aminoacylazy na powierzchni SiO 2. Immobilization of Aminoacylasa onto SiO 2. P67 D. Leszczyńska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Aktywność allelopatyczna związków pozyskiwanych z roślin zbożowych - teoretyczne i praktyczne możliwości wykorzystania. P68 A. K. Żołnierczyk, H. Chlebicka, B. Potaniec, J. Kozłowska, M. Anioł Aktywność przeciwutleniająca produktów chemoenzymatycznych przemian ksantohumolu.

23 P69 A. K. Żołnierczyk, H. Boruczkowska, T. Boruczkowski, T. Gubica, M. Anioł, W. Drożdż, E. Tomaszewska-Ciosk Enzymatyczna modyfikacja skrobii. P70 A. Henclik, J.Kulczycka, K.Gorazda, Z.Wzorek Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Ocena ekoinnowacyjności technologii przetwarzania osadów ściekowych. P71 S. Ronka, A. Jakubiak-Marcinkowska, A. Trochimczuk Zmiany w budowie chemicznej hydrożeli pod wpływem długiego kontaktu z glebą. P72 P73 P74 P75 P76 J. Krawczyk, Z. Sokołowicz Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Z. Sokołowicz, J. Topczewska Uniwersytet Rzeszowski Z. Sokołowicz, J. Krawczyk Uniwersytet Rzeszowski F. Ciesielczyk, P. Bartczak, T. Jesionowski Politechnika Poznańska K. Siwińska-Stefańska, M. Goderska, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski Politechnika Poznańska Profil kwasów tłuszczowych i zawartość witamin lipofilnych w jajach kur objętych w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych Poziom wybranych pierwiastków w sierści koni jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska. Profil kwasów tłuszczowych i zawartość witamin lipofilnych w jajach kur z proekologicznych systemów chowu. Układ tlenkowy Mg-Si o zdefiniowanej strukturze porowatej jako skuteczny adsorbent jonów Cd(II). Mg-Si oxide system with defined porous structure as a potential adsorbent of Cd(II) ions. Ditlenek tytanu formowany metodą zol-żel jako potencjalny fotokatalizator. Titanium dioxide obtained via sol-gel method as a potential photocatalyst. P77 J. Kuc, M.Kudłak, I.Wójcik, A.Grochowalski Oznaczanie wybranych pestycydów neonikotynoidowych w miodach pszczelich technikami chromatografii cieczowej.

24 P78 Z. Wzorek, K. Krupa-Żuczek, K. Gorazda, A. K. Nowak, L. Cablikova Porównanie właściwości energetycznych różnych rodzajów biomasy. P79 R. Kupczyński, A. Zachwieja, M. Kowalska-Góralska, K. Paczyńska Koncentracja wybranych pierwiastków w mleku pochodzącym z terenów uprzemysłowionych i rolniczych. P80 K. Marcinkowska, Ł. Sobiech, E.Kuliszewska, G. Skrzypczak, T. Praczyk Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Wpływ surfaktantów GEMINI na skuteczność działania glifosatu. P81 J. Popłoński, T. Tronina, S. Sordon, A. Bartmańska, E. Huszcza Synteza i mikrobiologiczne transformacje ksantohumolu C. P82 J. Popłoński, T. Tronina, S. Sordon, A. Bartmańska, E. Huszcza Mikrobiologiczne transformacje a,b - dihydroksantohumolu. P83 A. Zachwieja, D. MIśta, E. Pecka, W. Zawadzki, R. Bodarski, K. Paczyńska, J. Tumanowicz, R. Kupczyński, M. Adamski Zmiany poziomu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w fermentacji in vitro w zależności od udziału suszonego wywaru z kukurydzy (DDGS) jako substratu. P84 J. Chwastowski, W. Lasek, H. Kołoczek Key factors influencing recovery of chromium from Saccharomyces cerevisiae biomass. P85 M. Tomaszewska, A. Markowska- Szczupak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Badania nad antygrzybowymi właściwościami farb fotokatalitycznych. P86 M. Tomaszewska, L. Białończyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Badanie otrzymywania etanolu z laktozy w bioreaktorze zintegrowanym z MD.

25 P87 A. Kozik, N. Hutnik, J. Podwórny, A. Gerle, A. Mazieńczuk, A. Matynia Odzyskiwanie jonów fosforanowych(v) z syntetycznej gnojowicy w warunkach stechiometrycznych. P88 Z. Paluszak, J. Bauza-Kaszewska, K. Skowron, Z. Dobrzański Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wpływ promieniowania mikrofalowego na eliminację wybranych patogenów w mączce rybnej. P89 Z. Paluszak, J. Bauza-Kaszewska Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy Przeżywalność bakterii wskaźnikowych i jaj Ascaris sp. w trakcie kofermentacjii gnojowicy w warunkach termofilnych. P90 J. Bauza-Kaszewska, Z. Dobrzański, K. Skowron, Z. Paluszak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wpływ promieniowania UV-C na eliminację wybranych patogenów w kostnej mączce rybnej. P91 P92 B. Górka, J. Lipok, P. P. Wieczorek Uniwersytet Opolski N. Hutnik, B. Wierzbowska, A. Matynia Aktywność biologiczna ekstraktów z alg wobec roślin. Wpływ jonów żelaza na wydzielanie struwitu z roztworów zawierających jony fosforanowe(v). P93 N. Hutnik, A. Kozik, K. Piotrowski, A. Mazieńczuk, A. Matynia Wytrącanie i krystalizacja struwitu z syntetycznego ścieku przy nadmiarze jonów magnezu. P94 A. Jagoda, W. Żukowski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Trójfazowa fluidalna ekstrakcja kapsaicyny z owoców papryki Capsicum chinense P95 D. Jankowski, P. Migas, J.Baron, W. Żukowski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Dynamika fluidyzacji i zachowanie się cząstek paliwa w reaktorze fluidalnym zasilanym powietrzem P96 M. I. Szynkowska, A. Pawlaczyk, S. Sypniewski, G. Grime, M. Bailey, M. Merchand, W. Chudziak, M. Markiewicz Politechnika Łódzka Analiza składu pierwiastkowego wczesnośredniowiecznych szklanych paciorków techniką LA-ICP-MS.

26 P97 M. I. Szynkowska, M. Marcinek, A. Albińska Politechnika Łódzka Oznaczanie rtęci we włosach farbowanych i niefarbowanych. P98 P99 M. I. Szynkowska, E. Maćkiewicz Politechnika Łódzka M. Fortuna, I. Sówka, A. Zwoździak, Ł. Pachurka Utlenianie trójmetyloaminy na katalizatorach tlenkowych. Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń emitowanych z zakładów przemysłowych przy zastosowaniu wybranych technik statystycznych (PCA, LMRA). P100 J. Góralski, M. I. Szynkowska, A. Jakubowska, E. Leśniewska Politechnika Łódzka Bezpośrednia katalityczna redukcja kwasu palmitynowego do alkoholu cetylowego. P101 E. Tomaszewska-Ciosk, H. Boruczkowska, W. Drożdż, E. Zdybel, T. Boruczkowski, A. Golachowski Ocena przydatności ekstrudatów na bazie skrobi ziemniaczanej do adsorpcji jonów metali ciężkich. P102 W. Drożdż, T. Boruczkowski, H. Boruczkowska, E. Tomaszewska-Ciosk, M. Kapelko, E. Zdybel, P. Regiec Chemiczna modyfikacja wycierki ziemniaczanej. P103 E. Zdybel, E. Tomaszewska-Ciosk, W. Drożdż Wpływ sposobu modyfikacji na stopień podstawienia skrobi ziemniaczanej resztami kwasu bursztynowego. P104 T. Zięba, E. M. Kapelko, E. Tomaszewska-Ciosk, E. Zdybel, A. Gryszkin Wpływ granulacji skrobi na proces jej acetylacji i właściwości otrzymywanych estrów. P105 P. Regiec, E. Tomaszewska-Ciosk, W. Drożdż Zmiany zawartości akrylamidu podczas przechowywania melasu. P106 K. Śpitalniak, R. Kupczyński, A. Śmieszek, J. Popiel Funkcjonalne dodatki mineralne w żywieniu koni.

27 P107 A. Budny, S. Sobolewska, M. Świniarska, K. Śpitalniak Akumulacja pestycydów w tkance mięśniowej ryb hodowlanych. P108 A. Dobrzyńska-Inger, D. Kostrzewa, E.Rój, M. Chmiel, B.Mazurek Instytut Nawozów Sztucznych Badania ekstrakcji morszczynu z wykorzystaniem metody ASE. P109 S. Garbaczewska, K. Świech, A. Cieniecka, M. Krawczyk, A. Kiełczewska Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Wykorzystanie substancji pochodzenia naturalnego (juglonu, ekstraktów z liści orzecha i cisu) w zwalczaniu patogenów roślinnych, grzybicy wapiennej oraz insektów. P110 M. Olek Proces sorpcji związków chloroorganicznych w aktywnym chemicznie złożu fluidalnym. P111 J. Stocka, M. Biziuk Politechnika Gdańska Oznaczanie pestycydów i ich metabolitów w owocach i warzywach. P112 B. Wilk, R. Pelka, W. Arabczyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Oznaczenie rozkładu wielkości krystalitów nanokrystalicznego żelaza metodą chemiczną. P113 M. Świniarska, S. Opaliński, M. Korczyński, K. Chojnacka Ocena fitotoksyczności ekstraktu ze Spirulina maxima spp. badania wstępne. P114 P115 S. Sobolewska, M. Świniarska, A. Budny S. Sobolewska, A. Budny, M. Świniarska Fitaza mikrobiologiczna w paszy jako czynnik ograniczający wydalanie fosforu w chowie kur nieśnych. Wpływ nawozu naturalnego pochodzenia zwierzęcego na proces eutrofizacji. P116 A. Skrobiszewski, W. Gładkowski, J. Nawrot, C. Wawrzeńczyk Synteza oraz właściwości biologiczne γ-laktonów z podstawnikiem fenylowym oraz 4-metylofenylowym. P117 M. Marszałek, Z. Kowalski, A. Makara Ocena skuteczności działania koagulantów zastosowanych do oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej.

28 P118 M. Domarecka, A. Sokołowska, M. I. Szynkowska, K. Sokołowski, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wybrane właściwości materiałów kompozytowych typu flow o niskim skurczu polimeryzacyjnym. P119 P120 K. Bociong, J. Kleczewska, A. Sokołowska, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi K. Sokołowski, M. I. Szynkowska, M. Domarecka, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wybrane właściwości światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych z uwzględnieniem badań warstwy wierzchniej. Wytrzymałość połączenia uzyskanego podczas naprawy wypełnień kompozytowych w zależności od sposobu przygotowania ich powierzchni. P121 G. Sokołowski, M. I. Szynkowska, D. Sokołowska, B. Łapińska, M. Domarecka, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną za pomocą samotrawiących systemów wiążących. P122 B. Łapińska, M. Łukomska- Szymańska, K. Sokołowski, L. Klimek, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Ocena struktury i składu chemicznego powierzchni ceramiki disilikatowej po zastosowaniu różnych metod jej kondycjonowania. P123 K. Gorazda, Z.Wzorek, B.Tarko, A.K.Nowak, Z.Kowalski, J.Kulczycka, A.Henclik Odzysk fosforu z przemysłowych popiołów po termicznej utylizacji osadów ściekowych. P124 P125 P126 M. Gas, M. Aniołowska, A. Kotecki P. Sobczyński, I. Sówka, U. Kita U. Miller, I. Sówka, W. Adamiak, P. Sobczyński Wpływ układu warunków wilgotnościowoglebowych, genotypu i terminu siewu na zawartość białka i profil aminokwasów w nasionach łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet). Ocena zastosowania hermetyzacji wybranych procesów związanych z gospodarką rolną, przemysłową i komunalną w ograniczaniu emisji odorotwórczych gazów. Wpływ dawkowania Tritonu X-100 na efekty biofiltracji powietrza zanieczyszczonego parami toluenu.

29 P127 B. Kowarska, W. Żukowski, J. Baron, S. Kandefer Konwersja związków azotu do tlenków azotu podczas spalania w złożu fluidalnym. P128 A. Woynarowska, W. Żukowski, S. Żelazny Wzbogacanie magnetyczne pozostałości po procesie termicznej obróbki zużytych telefonów komórkowych w złożu fluidalnym. P129 A. Ostrowska, K. Stuper-Szablewska, M. Buśko, J. Perkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Analiza zawartości ATP jako markera zanieczyszczenia mikrobiologicznego ziarna zbóż. P130 E. Łyczkowska, E. Chlebus Chemiczna obróbka powierzchni implantów wybudowanych w technologii SLM. P131 L. Tymczyna, B. Nowakowicz-Dębek, Ł. Wlazło, M. Kwiecień, A. Chmielowiec-Korzeniowska, W. Wnuk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zastosowanie bentonitu do redukcji amoniaku w modelowym doświadczeniu z kałem szczurów. P132 M. Cholewińska, M. Krawczyk, A. Michalczyk Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Ksantohumol jako prenyloflawonoid szyszek chmielu. Izolacja, charakterystyka chemiczna i mechanizm działania przeciwgrzybicznego i przeciwbakteryjnego. P133 E. Łącka Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Determination of cyromazine in champignons using GC-MS-SIM. P134 E. Łącka, H. Nowacka-Krukowska Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Determination of bromfenvinphos residues in beeswax. P135 W. Kaniowski, S. Kandefer, W. Żukowski, M. Olek, J. Baron Emisja zanieczyszczeń gazowych ze złoża fluidalnego przy spalaniu łupków węglowych.

30 P136 K. Świech, I. Połeć Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Bójcze działanie mirystycyny w badaniach na owadach. P137 J. Gluzińska, A.Paszek, P.Rusek Instytut Nawozów Sztucznych Możliwości zagospodarowania odpadowej płuczki wiertniczej. P138 B. Huras, J. Zakrzewski, J. Hupko, M. Krawczyk, A. Kiełczewska Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Nowe izoselenocyjaniany, selenomoczniki i selenokarbaminiany; otrzymywanie i ich aktywność biologiczna. P139 B. Huras, J. Zakrzewski, J. Legocki, J. Hupko, M., A. Kiełczewska Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Naturalny antybiotyk 2,4-diacetylofloroglucyna (DAPG) oraz jego homologi. Synteza i aktywność biologiczna. P140 A. Dawiec, A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk, K. Pokomeda Modelowanie matematyczne etapu sorpcji związków zapachowych z soków owocowych w procesie perwaporacji. P141 P. Wołowiec, M. Mikulewicz, K. Chojnacka, I. Michalak Ocena procesu korozji stali nierdzewnej aparatów ortodontycznych techniką SEM-EDX. P142 A. Traczykowski, B. Szejniuk, K. Budzińska, K. Budzińska, M. Bochenek, A. Jurek, M. Sulewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wpływ chlorku glinu i nadtlenku wodoru na eliminację bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. P143 K. Budzińska, A. Traczykowski, B. Szejniuk, A. Jurek, A. Rostek, R. Kupczyński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Skuteczność dezynfekcji ścieków z przemysłu celulozowego z zastosowaniem ditlenku chloru i nadtlenku wodoru. P144 M. Sulewski, A. Traczykowski, W. Urbaniak, K. Budzińska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Technologiczne aspekty produkcji biodiesla metodą okresową.

31 P145 B. Łęska, J. Fabrowska, B. Messyasz, M. Pikosz, G. Schroeder Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pozyskiwanie glonów makroskopowych wykorzystywanych w ekstraktach przemyśle kosmetycznym. P146 B. Messyasz, M. Pikosz, B. Łęska, J. Fabrowska, G. Schroeder Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Słodkowodne glony makroskopowe jako substrat ekstraktów - czynniki optymalizujące rozwój biomasy. P147 P148 P149 P150 E.Pecka, M. Janeczek, K. Chojnacka, A. Czerski, Z. Witecka, A. Chrószcz, W. Zawadzki, M. Korczyński E.Pecka, A. Zachwieja, J. Kaszuba, M. Ćwiertniewska N. Niezgoda, K. Kempińska, J. Wietrzyk, C. Wawrzeńczyk N. Niezgoda, K. Kempińska, J. Wietrzyk, C. Wawrzeńczyk Zastosowanie procesu biosorbcji w uzyskaniu mieszanek mineralnych dla owiec oraz ich wpływ na wybrane parametry fermentacji w żwaczu w warunkach in vitro. Parametry technologiczne siary rozpatrywane w aspekcie możliwości jej wykorzystania do produkcji naturalnych prebiotyków. Otrzymywanie i badania aktywności cytotoksycznej pochodnych izomeru c9,t11 sprzężonego kwasu linolowego (CLA). Synteza związków fosfatydylocholiny z izomerem cis-9,trans-11 sprzężonego kwasu linolowego i badania ich aktywności cytotoksycznej. P151 D. Toboła, M. Stompor, J. Błażewicz, M. Anioł Analiza zawartości ksantohumolu w piwach polskich. P152 M. Grabarczyk, K. Wińska, W. Mączka, M. Anioł Synteza hydroksylaktonów z układem metylocykloheksanu. P153 W Mączka, M. Grabarczyk, K. Wińska, A. K. Żołnierczyk, M. Anioł Biotransformacje roślinne (±)-seudenolu. P154 P.Grzesiak, J. Łukaszyk, G. Schroeder, J. Kurczewska. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Badania nad zastosowaniem krzemionek funkcjonalizowanych do wiązania metali ciężkich i arsenu w glebie.

32 P155 P.Grzesiak, J. Łukaszyk, G. Schroeder, J. Kurczewska. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Wpływ trwałego wiązania metali ciężkich i arsenu w środowisku glebowym na bezpieczeństwo żywności. P156 K. Stuper-Szablewska, M. Buśko, T. Szablewski, A. Ostrowska, S. Nowaczewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Profil organicznych związków lotnych różnych rodzajów ściółek pochodzących z kurników P157 D. Podstawczyk, A. Witek-Krowiak, A. Dawiec, K. Pokomeda, Z. Sadowski Metody modelowania i optymalizacji procesu biosorpcji. P158 P159 P160 P161 M. Aniołowska, A. Kita A. Darecki, H. Górecki A. Darecki, M. Popko, H. Górecki Z. Witkowska, K. Chojnacka Analiza ilościowa i jakościowa frakcji polarnej w rafinowanych olejach roślinnych dostępnych na polskim rynku. Perspektywy wykorzystania techniki LA-ICP-OES w badaniach próbek środowiskowych i materiałów przemysłowych. Selen - korzyści i możliwości jego wykorzystania w rolnictwie. Nowe biologiczne preparaty dla owiec wytwarzane metodą biosorpcji - wybór nośnika. P162 E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska, J. Hoffmann, H. Górecka, W. Jóźwiak, G. Wiśniewska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Ocena efektywności nawozów fosforytowosiarkowych oraz ich wpływu na środowisko. Cz. I. Technologia wytwarzania nawozów. P163 E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska, J. Hoffmann, H. Górecka Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Ocena efektywności nawozów fosforytowosiarkowych oraz ich wpływu na środowisko. Cz. II. Ocena działania w doświadczeniach rolniczych.

33 P164 K. Łuczka, B. Grzmil Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wykorzystanie modyfikowanych fosforanów glinu do zastosowań antykorozyjnych. P165 J. Korzeniowska, E. Stanisławska-Glubiak, J. Hoffmann, H. Górecka, W. Jóźwiak, G. Wiśniewska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Poprawa efektywności nawozowej mielonego fosforytu poprzez kompostowanie z surowcami organicznymi. Część I. Technologia wytwarzania kompostów. P166 J. Korzeniowska, E. Stanisławska-Glubiak, J. Hoffmann, H. Górecka Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Poprawa efektywności nawozowej mielonego fosforytu poprzez kompostowanie z surowcami organicznymi. Część II. Ocenia działania kompostów w doświadczeniach rolniczych. P167 Ł. Sobiech, R. Idziak, Z. Woźnica, G. Skrzypczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wpływ adiuwantów z różnych grup chemicznych na właściwości fizyko-chemiczne i skuteczność chwastobójczą herbicydów. P168 Z. Sawinska, K. Khachatryan, Ł. Sobiech, R. Idziak, T. Kosiada, G. Skrzypczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykorzystanie nanosrebra jako fungicydu. The use of nanosilver as a fungicide. P169 R. Idziak, Z. Woźnica, Z. Sawinska, Ł. Sobiech Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wpływ biostymulatora na bazie kwasu salicylowego na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej. P170 J Nicpoń, K. Marycz, S. Opaliński, K. Basinska, A. Śmieszek, K. Kubiak Application of SEM-EDX and ICP-OES technique in diagnosis of endocrine diseases. P171 M. Wołoszynowska, K.Neubart Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Oznaczanie pozostałości cymoksanilu w chmielu techniką HPLC. P172 H. Lipińska, R. Kornas, A. Watros, J. Igras, W. Lipiński Instytut Nawozów Sztucznych Ocena oddziaływania niektórych czynników środowiskowych i produkcyjnych na straty azotu mineralnego z gleb gruntów ornych Lubelszczyzny.

34 P173 P174 R. Kornas, H. Lipińska, A. Watros, J. Igras, W. Lipiński Instytut Nawozów Sztucznych R. Cegielska-Radziejewska, T. Szablewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykorzystanie niektórych właściwości gleby do oceny rozmiarów strat azotu mineralnego z obszaru gruntów ornych Lubelszczyzny. Zastosowanie modyfikowanego termicznochemicznie lizozymu do przedłużenia trwałości mięsa. P175 T. Szablewski, K. Stuper-Szablewska, R. Cegielska-Radziejewska, E. Gornowicz, S. Nowaczewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ergosterol jako chemiczny wskaźnik zanieczyszczenia treści jaj grzybami mikroskopowymi. P176 P177 P178 P179 P180 M. Widłak, B. Szeląg Politechnika Świętokrzyska J. Ozonek, J. Cieplak-Szulżyk Politechnika Lubelska H. Wasąg, J. Kujawska, W. Cel Politechnika Lubelska J. Kujawska, L. Pawlowski Politechnika Lubelska W. Cel, H. Wasąg Politechnika Lubelska Kształtowanie właściwości chemicznych gleby w okresie cyklu wegetacyjnego roślin. Zaawansowane procesy utleniania (AOP) z udziałem kawitacji hydrodynamicznej w oczyszczaniu ścieków. Filtr z jonitem włóknistym do usuwania siarkowodoru z powietrza. Gaz łupkowy - problemy gospodarka odpadami. Gospodarko wodno-ściekowa przy poszukiwaniu, wydobyciu i eksploatacji gazu łupkowego. Organizatorzy Politechnika Wrocławska Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Centrum Naukowo Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska AGROPHOS Sp. z o.o. we Wrocławiu.

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN XI Konferencja Naukowa z cyklu

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W NAUCE O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

INNOWACYJNOŚĆ W NAUCE O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI - ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI XLI Sesja

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN X XI POZNAŃSKIE K O N W E R S A T O R I U M

Bardziej szczegółowo

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii Karpacz 31 maja - 3 czerwca, 2015 r.

PROGRAM XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii Karpacz 31 maja - 3 czerwca, 2015 r. Niedziela 31.05.2015 11 3o 13 oo 13 oo 14 oo 14 oo 15 45 15 45 16 oo 16 oo 18 oo 18 oo 19 oo 18 30 Dyskoteka PUB Przyjazd gości i zakwaterowanie Obiad Otwarcie Seminarium - prof. Henryk Koroniak Obrady

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 WYDZIAŁ OGRODNICZY 1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2 b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 c. ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN i NASIENNICTWA 10 d. ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IX KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IX KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IX KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ NIEDZIELA, 26 CZERWCA 2011 Wersja z dnia 16.06.2011r. 16:30 20:00 Rejestracja uczestników 17:30 OTWARCIE KONFERENCJI Wręczenie Medalu im. Prof. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia KATALOG PRZEDMIOTÓW PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Statystyka stosowana ECTS 3 06.30.01 Applied statistics Wstęp. Statystyka jako

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 dr inż. Monika Wierzbińska Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie wybranego obiektu

Bardziej szczegółowo

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko iprzemysł Tom V redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko i przemysł Tom V Redakcja Grzegorz Schroeder Piotr Grzesiak Cursiva 2014 Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Ossowski dr hab.

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROJEKTY ROZWOJOWE L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy/Lidera konsorcjum Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu przez NCBiR w zł Data

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 WYDZIAŁ ROLNICZO- EKONOMICZNY 1 INSTYTUT EKONOMICZNO SPOŁECZNY...

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do

Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do AAPG Bulletin Occurrence of Upper Jurassic Andrzej Ślączka, Jan Golonka, Nestor 2014, vol. 981, s. 967-1994 Lower Cretaceous Black organicrich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo