PROGRAM. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne Chemistry for Agriculture 1-4 grudnia 2013, Karpacz. Niedziela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM. XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne Chemistry for Agriculture 1-4 grudnia 2013, Karpacz. Niedziela 01.12."

Transkrypt

1 PROGRAM Niedziela Przyjazd gości i zakwaterowanie Kolacja Dyskoteka PUB Poniedziałek Śniadanie I Sesja Plenarna prof. Cezary Możeński Przerwa II Sesja Plenarna prof. Zofia Spiak Obiad III Sesja Plenarna prof. Małgorzata Iwona Szynkowska Uroczysta kolacja Wtorek Śniadanie IV Sesja Plenarna prof. Andrzej Ożyhar Przerwa V Sesja Plenarna prof. Czesław Wawrzeńczyk VI Sesja Plenarna (IV piętro) prof. Piotr Wieczorek Obiad Sesja Posterowa prof. Walerian Arabczyk prof. Stanisław Lochyński prof. Andrzej Kotecki prof. Bożena Patkowska-Sokoła Dyskusja poposterowa Kolacja Dyskoteka PUB Środa / Śniadanie Odjazd autokarów

2

3 NOTATKI

4 OTWARCIE SEMINARIUM prof. Henryk Górecki prof. Zbigniew Dobrzański I SESJA PLENARNA prof. Cezary Możeński prof. Ryszard Górecki, czł. Polskiej Akademii Nauk prof. Janusz Gołaszewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. Andrzej Trochimczuk prof. Krzysztof Jóźwik Politechnika Łódzka prof. Tadeusz Trziszka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Zbigniew Dobrzański Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu "Green University" w gospodarce cyrkulacyjnej. Zastosowania hydrożeli polimerowych w uprawach roślinnych. Nowa koncepcja ograniczenia emisji rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych. Wspólnota Innowacji i Wiedzy (KIC) w nowej perspektywie współpracy nauki z biznesem. Ubój religijny zwierząt - fakty i mity..

5 NOTATKI

6 II SESJA PLENARNA prof. Zofia Spiak dr hab. inż. Janusz Igras Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach prof. Henryk Górecki mgr inż. Radosław Wilk oraz INTERMAG sp. z o.o. Mateusz Gramza BIOTEK Agriculture Polska Sp. z o.o. prof. Krzysztof Domaradzki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach dr Andrzej Vogt Uniwersytet Wrocławski dr hab. Edward Grzyś Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prof. Leszek Tymczyna Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prof. Eugeniusz Szwonek Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach dr hab. inż. Marek Kułażyński prof. Katarzyna Chojnacka Nowoczesne systemy nawożenia roślin. Nowa generacja nawozów wieloskładnikowych o właściwościach stymulujących produkcję roślinną. Wpływ biostymulatorów na wielkość i jakość plonów w uprawach sadowniczych i polowych - badania rejestracyjne. Ocena skuteczności chwastobójczej oraz stabilności roztworu roboczego w przypadku łącznej aplikacji herbicydów i mikroelementów w pszenicy ozimej. Unikatowa pozycja kwasu alfa-linolenowego w rodzinie kwasów omega-3. Syntetyczne regulatory wzrostu i rozwoju roślin w nowoczesnej produkcji rolniczej. Biofiltracja chemicznych i mikrobiologicznych zagrożeń w procesie utylizacji padłych zwierząt. Żurawina wielkoowocowa - intrygująca roślina jagodowa. Redukcja tlenków azotu w spalinach ze współspalania biopaliw. EXTRALGAE - innowacyjna technologia ekstraktów glonowych.

7 NOTATKI

8 III SESJA PLENARNA prof. Małgorzata Iwona Szynkowska mgr inż. Radosław Wilk dr hab. inż. Edward Rój Instytut Nawozów Sztucznych dr hab. Bogusława Łęska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Izabela Michalak dr inż. Mariusz Korczyński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Izabela Jasicka-Misiak Uniwersytet Opolski dr Anna Poliwoda Uniwersytet Opolski dr inż. Sebastian Opaliński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr hab. inż. Robert Kupczyński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Agnieszka Ulanowska LECO Polska Sp. z o.o. Technologia ekstraktów glonowych: od surowca do formulacji. Ekstrakcja nadkrytyczna glonów bałtyckich. Skład chemiczny oraz zastosowanie ekstraktów algowych w kosmetyce. Ekstrakty glonowe otrzymywane metodami chemicznymi i biologicznymi. Potencjał paszowy ekstraktów glonowych. Wydzielanie alkaloidów indolowych i izoksazolowych z grzybów halucynogennych. Oznaczanie grzybowych substancji halucynogennych w próbkach o złożonym składzie matrycy. Co tak śmierdzi? - chromatografia gazowa sprzężona z olfaktometrią, narzędziem oceny substancji zapachowych. Wpływ mikroalg morskich na biouwodorowanie kwasów tłuszczowych w treści żwacza oraz koncentrację kwasów tłuszczowych w mleku krów. Nowoczesne rozwiązania LECO Corporation w analizie pestycydów oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych.

9 NOTATKI

10 IV SESJA PLENARNA prof. Andrzej Ożyhar dr hab. inż. Mariusz Kucharski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach prof. Zbigniew Paluszak Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy prof. Jerzy Walendziewski dr hab. inż. Izabela Sówka dr inż. Tomasz Dymerski dr inż. Jacek Gębicki Politechnika Gdańska dr inż. Andrzej Antczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Piotr Rusek Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach dr hab. Maria Jerzykiewicz Uniwersytet Wrocławski mgr inż. Jarosław Grodowski SPECTRO-LAB Wpływ zmian w formulacjach środków ochrony roślin na poziom pozostałości w glebie i roślinie. Mikrobiologiczna walidacja procesu kofermentacji gnojowicy. Zastosowanie biogazu jako paliwa silnikowego i kotłowego. Standardy systemowe i jakościowe związane z funkcjonowaniem Laboratorium Badań Olfaktometrycznych. Ocena jakości polskich destylatów rolniczych przy użyciu techniki dwuwymiarowej chromatografii gazowej i prototypu elektronicznego nosa. Hydroliza kwasowa drewna topoli (Populus sp.) - wyznaczanie zawartości ksylozy i glukozy metodą HPLC. Ocena działania nowego produktu nawozowego USP w badaniach wegetacyjnych prowadzonych w Gospodarstwie Doświadczalnym w Goczałkowie Górnym. Wolne rodniki w naturalnych materiałach organicznych. Nowa uniwersalna komora zderzeniowa/reakcyjna w ICP-QMS. Metody optymalizacji redukcji interferencji przy analizie trudnych analitycznie matryc.

11 NOTATKI

12 V SESJA PLENARNA prof. Czesław Wawrzeńczyk dr Nili Mohammed Seghir University Kasdi-Merbah Ouargla, Algieria dr inż. Magdalena Sitarska mgr inż. Anna Zdunek Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach dr Teresa Kłosińska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Sylwester Żelazny Politechnika Krakowska im. Tadeusza dr Edward Reszke ERTEC-Poland mgr inż. Karolina Kozupa Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" mgr inż. Joanna Maćkowiak Politechnika Poznańska / Cargill Poland Sp. z o.o. mgr inż. Małgorzata Mironiuk mgr inż. Marzanna Barańska prof. Andrzej Kotecki dr Magdalena Wróbel-Kwiatkowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Podsumowanie badań z pierwszego roku współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Uniwersytetem Kasdi-Merbah Ouargla w Algierii w zakresie charakterystyki mleka wielbłądziego. Wpływ biomasy pofitoremediacyjnej rtęci na proces kompostowania. Skład chemiczny popiołów lotnych ze spalania biomasy oraz ocena możliwości ich wykorzystania do celów nawozowych. Analiza zawartości fosforynów w materiale roślinnym. Badania możliwości odzysku potasu z popiołu ze spalania biomasy. Przygotowanie próbek biologicznych w mineralizatorze mikrofalowym Magnum V2. Metody badań biodegradacji w glebie wykorzystywane w ocenie ekologicznej środków ochrony roślin. Możliwości wykorzystania HPLC-MS do oceny stabilności wybranych witamin lipofilnych w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt. Zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia w walidacji metod analizy wielopierwiastkowej. Rola badań biegłości w analizie wielopierwiastkowej. Właściwości lnu modyfikowanego genetycznie i jego wymagania agrotechniczne.

13 NOTATKI

14 VI SESJA PLENARNA prof. Piotr Wieczorek mgr inż. Konrad Babij Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu mgr inż. Małgorzata Wyciszkiewicz mgr inż. Mateusz Samoraj mgr inż. Łukasz Tuhy mgr inż. Bartłomiej Wilk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie mgr inż. Ewa Archanowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mgr inż. Gabriela Berkowicz Politechnika Krakowska im. Tadeusza mgr inż. Lucyna Balcerzak mgr inż. Amelia Woynarowska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Zastosowanie enzymatycznej hydrolizy białek serwatkowych do otrzymywania peptydów o aktywności przeciwutleniającej. Ocena skuteczności bionawozu fosforowego stosowanego w pszenicy jarej. Ocena właściwości nawozowych nowych biokomponentów z mikroelementami w warunkach in vivo. Ocena właściwości nawozowych nowych biokomponentów z mikroelementami w warunkach in vitro. Badanie procesów azotowania i redukcji w układzie nanokrystaliczne żelazoamoniak-wodór. Ekotoksyczność ługów z biomasy drzewnej wobec rzęsy drobnej (Lemna minor L.). Synteza 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o- krezolu w węźle technologicznym. Monoterpeny-biotransformacje oraz wpływ na wzrost cyjanobakterii. Termiczna utylizacja odpadów elektorniki cyfrowej w reaktorze fluidyzacyjnym.

15 NOTATKI

16 SESJA POSTEROWA prof. Walerian Arabczyk prof. Stanisław Lochyński P1 K. Hoffmann, M. Huculak-Mączka, E. Klem, D. Popławski, J. Skut, J. Hoffmann Ocena wpływu temperatury na wydajność procesu ekstrakcji wybranych składników nawozowych z odpadowej ogrodniczej wełny mineralnej. P2 P3 J. Hoffmann, M. Huculak-Mączka, K. Hoffmann, E. Klem, D. Popławski S. Baran Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wpływ rodzaju ekstrahenta na stopień odzysku składników nawozowych z odpadowej ogrodniczej wełny mineralnej. Zawartość metali ciężkich w glebie rekultywowanej kompostami wytworzonymi na bazie osadu ściekowego. P4 R. Łużny, K. Pstrowska, J. Walendziewski Symulacja absorpcyjnego usuwania ditlenku węgla z biogazu. P5 Z. Spiak, W. Mizera, A. Grotowski, A. Mizera, K. Gediga Ocena jakości wód zgromadzonych w akwenie na składowisku odpadów z flotacji rud miedzi. P6 P7 P8 P9 Z. Spiak, U. Piszcz B. Cieniawska, A. Szewczyk, D. Łuczycka M. Popko, R. Wilk, H. Górecki B. Patkowska-Sokoła, K. Czyż, E. Sokoła-Wysoczańska, A. Patkowski, T. Wysoczański, K. Sokoła Zmiany rozpuszczalności oraz wykorzystanie przez rosliny wybranych związków fosforu. Wykorzystanie charakterystyki opryskowej roślin uprawnych sposobem na zmniejszenie dawek pestycydów w ochronie roślin. Ocena właściwości użytkowych nowych produktów nawozowych wytwarzanych w procesie utylizacji piór drobiowych w badaniach laboratoryjnych. Wpływ zastosowania estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 na wybrane parametry użytkowości produkcyjnej zwierząt gospodarskich.

17 P10 B. Patkowska-Sokoła, T. Szulc, K. Czyż, Z. Dobrzański, N. M. Seghir, R. Bodkowski Porównanie składu chemicznego mleka wielbłądziego oraz krowiego. P11 B. Patkowska-Sokoła, J. Wietrzyk, R. Bodkowski, K. Czyż, H. Gwardiak, W. Walisiewicz-Niedbalska Właściwości antyproliferacyjne kwasów wielonienasyconych zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych. P12 B. Patkowska-Sokoła, E. Kompanowska-Jezierska, W. Walisiewicz-Niedbalska, H. Gwardiak, R. Bodkowski, K. Czyż Wpływ układu wiązań podwójnych w cząsteczce kwasu tłuszczowego na ciśnienie mierzone na doświadczalnym modelu zwierzęcym. P13 K. Czyż, Z. Dobrzański, B. Patkowska- Sokoła, M. Kowalska-Góralska Zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej do oceny zawartości niklu, kadmu i ołowiu w tuszkach drobiowych. P14 J. Hoffmann, M. Rolewicz, J. Skut, S. Schab Instytut Nawozów Sztucznych Otrzymywanie nawozów NPK na bazie częściowego rozkładu niskiej jakości fosforytów. P15 S. Schab, A. Biskupski, H. Górecki, M. Borowik Instytut Nawozów Sztucznych Badania granulacji siarczanu amonu przy użyciu soli wapnia i magnezu próby laboratoryjne. P16 D. Malina, K. Biernat, A. Sobczak-Kupiec Wpływ temperatury spiekania na właściwości fizykochemiczne proszków hydroksyapatytowych otrzymywanych metodami mokrymi. P17 K. Krupa-Żuczek, Z. Wzorek Wykorzystanie popiołu po kalcynacji mączki mięsnokostnej do produkcji nawozów. P18 K. Krupa-Żuczek, Z. Wzorek Określenie mozliwości zastosowania wybranych odpadów jako paliw alternatywnych. P19 E. Pląskowska, H. Gołębiowska, J. Kawa-Rygielska Wpływ herbicydów na stan fitosanitarny uprawy kukurydzy i zdrowotności ziarna przeznaczonego do konsumpcji.

18 P20 E. Pląskowska, H. Gołębiowska, J. Kawa-Rygielska, J. Sadowski Analiza mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie kukurydzy pochodzącej z różnych systemów agrotechnicznych. P21 M. Rdzanek, E. Pląskowska, H. Gołębiowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wpływ wyciągów roślinnych na wzrost groźnego patogena marchwi - Sclerotinia sclerotiorum. P22 J. Kawa-Rygielska, W. Pietrzak, E. Pląskowska Efektywność enzymatycznego upłynniania skrobi zbożowych w zależności od warunków hydrolizy. P23 J. Kawa-Rygielska, G. Wcisło, W. Pietrzak Dobór warunków enzymatycznej hydrolizy surowców lignino-celulozowych. P24 J. Kawa-Rygielska, E. Pląskowska, H. Gołębiowska Analiza chromatograficzna produktów fermentacji etanolowej zacierów kukurydzianych. P25 B. Fryźlewicz-Kozak Utylizacja osadów biologicznych za pomocą energii ultradźwiękowej. P26 J. Chmielewska, J. Sowiński, B. Foszczyńska, E. Szydełko-Rabska, J. Kawa-Rygielska, E. Dziuba Fermentacja etanolowa soku z sorga cukrowego o zróżnocowanej zawartości związków mineralnych. P27 J. Chmielewska, E. Dziuba, B. Foszczyńska, J. Sowiński Ziarno sorgo jako surowiec do produkcji bioetanolu. P28 B. Foszczńska, E. Dziuba, J. Chmielewska, J. Sowiński Sorgo jako surowiec piwowarski. P29 J. Kawa-Rygielska, G. Wcisło, J. Chmielewska Fermentacja etanolowa surowców ligninocelulozowych.

19 P30 E. Moszczyńska, M. Pytlarz-Kozicka Wpływ zaprawy Prestige Forte 370 FS na stopień porażenia bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani. P31 L. Sławik-Dembiczak, D. Kusal, A. Kwarciak- Kozłowska Politechnika Częstochowska Biologiczne metody unieszkodliwiania odpadów mleczarskich. P32 L. Sławik-Dembiczak, B. Bańka, A. Kwarciak- Kozłowska Politechnika Częstochowska Usuwanie amoniaku powstającego podczas procesu kompostowania odpadów organicznych. P33 S. Drużyński, K. Mazurek, U. Kiełkowska, K. Białowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Badania równowagowe w układzie czteroskładnikowym KVO 3 + Na 2SO 4 + K 2SO 4 + NaVO 3 + H 2O w temperaturach 303 i 323 K. P34 U. Kiełkowska, K. Białowicz, S. Drużyński, K. Mazurek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sposoby zagospodarowania odpadów płynnych z produkcji węglanu sodu. P35 K. Juszczyńska, K. Gołąb, B. Konopska, M. Warwas, J. Gburek Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wpływ polimeryzacji owocystatyny na jej aktywność antyleguminazową. P36 K. Mazurek, S. Drużyński, K. Białowicz, U. Kiełkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Politermy rozpuszczalności w układach trójskładnikowych (Na,K)VO 3 (Na,K) 2SO 4 H 2O. P37 K. Mazurek, P. Grzesiak, U. Kiełkowska, K. Białowicz, S. Drużyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Badania wpływu stosowanej metody ługowania katalizatora na strukturę porowatą odzyskanej krzemionki. P38 D. Bradło, W. Żukowski, P. Czupryński, K. Jura Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej. P39 D. Bradło, W. Żukowski, P. Czupryński, K. Witkowski Pozyskanie i rozdział cenosfer z popiołów lotnych pochodzących z trzech stref odpylania.

20 P40 P41 P42 K. Białowicz, U. Kiełkowska, K. Mazurek, S. Drużyński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu K. Domaradzki, S. Wróbel Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy M. Sitarska, T.Traczewska Otrzymywanie strącanego węglanu wapnia w temperaturach 293 i 343 K w obecności roztworów mocznika. Wpływ formy nawozu mikroelementowego na stabilność roztworu oraz skuteczność chwastobójczą herbicydu w zabiegach łączonych w buraku cukrowym. Możliwości wykorzystania wody poddanej plazmie niskotemperaturowej w hodowli roślin. P43 D. Wawrzak, V. Cablik Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie The use of sulfate-reducing bacteria (SRB) in the treatment of dairy industry wastewater P44 A. Jędrychowska, J. Sołoducho, J. Cabaj, A. Świst, D. Zając Convenient detection of phenolic compounds in water and food products P45 P. Lochyński, T. Dittmar, E. Worch, V. Schmalz, K. Kuczewski Surface properties of boron-doped diamond electrodes and its influence on the electrochemical oxidation of organic water pollutants. P46 P. Szczeblewski & K. Szwarc, Ł. Nowicki, J. Pawlak, E. Borowski Politechnika Gdańska Characterization of Candicidin complex. P47 K. Szwarc & P. Szczeblewski, P. Sowiński, J. Pawlak, E. Borowski Politechnika Gdańska The structure of Candicidin P, a component of Candicidin complex. P48 A. Staroń, M. Banach, Z. Kowalski, P. Staroń Wpływ parametrów procesu na właściwości mieszanian wodno-węglowych. P49 A. Staroń, M. Banach, Z. Kowalski, P. Staroń Emisja gazów w procesie spalania mieszanin wodnowęglowych.

21 P50 P51 M. Kruczek, A. Mech-Nowak, P. Kaszycki, M. Bieniasz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie M. Kruczek, A. Lis-Krzyścin, P. Supel, P. Palonek, P. Kaszycki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Owoce suchodrzewu jadalnego (Lonicera coerulea var. kamtschatica) jako źródło związków prozdrowotnych: polifenoli i karotenoidów. Wzbogacanie podłoży azotem wiązanym mikrobiologicznie w obecności nośników mineralnych. P52 M.Kruczek, A. Dubicka-Lisowska, P. Kaszycki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wpływ chromianu na bakterie glebowe z rodzaju Pseudomonas. P53 M. Kruczek, E. Muszyńska, E. Hanus- Fajerska, B. Piwowarczyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Charakterystyka roślin Biscutella laevigata uprawianych w warunkach szklarniowych. P54 A. Mech-Nowak, M. Kruczek, P. Kaszycki, A. Kostecka-Gugała Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Polifenole i karotenoidy w uprawianych w Polsce odmianach maliny. P55 P56 A. Dmytryk, K. Chojnacka, R. Wilk A. Dmytryk, K. Chojnacka, R. Wilk Nowe biopreparaty wspomagające produkcję rośliną: ocena zdolności kiełkowania. Innowacyjne biopreparaty do maceracji i zaprawiania nasion. P57 A. Skiba, J.Ostrowski, U.Ryszko, B. Górecka Instytut Nawozów Sztucznych Badanie wybranych metali w ekstraktach roślinnych techniką ICP-OES. P58 B. Mazurek, A. Skoczylas, M. Chmiel, B. Górecka Instytut Nawozów Sztucznych Co w trawie piszczy? - materiał roślinny w analityce Laboratorium Badań Surowców i Produktów Roślinnych. P59 M. Gruba, E. Jóźwik, B, Mazurek, M. Chmiel, B. Górecka Instytut Nawozów Sztucznych Oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w nasionach oleistych. P60 A. Skoczylas, B. Mazurek, M. Chmiel, B. Górecka Instytut Nawozów Sztucznych Identyfikacja związków niepożądanych w surowcach i produktach roślinnych.

22 P61 P. Staroń, M. Banach, Z. Kowalski, A. Staroń Analiza gazów spalinowych w procesie termicznej utylizacji odpadowego pierza. P62 P63 P64 P65 P. Staroń, M. Banach, Z. Kowalski P. Bartczak, D. Bednarek, M. Norman, Ł. Klapiszewski, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski Politechnika Poznańska Ł. Klapiszewski, P. Bartczak, F. Ciesielczyk, M. Jankowska, K. Kabat, T. Jesionowski Politechnika Poznańska J. Zdarta, A. Kołodziejczak-Radzimska, P. Bartczak, T. Jesionowski Politechnika Poznańska Właściwości fizyko-chemiczne popiołu po termicznej utylizacji pierza, mączki mięsno-kostnej i pomiotu kurzego. Charakterystyka fizykochemiczna i strukturalna torfu jako potencjalnego adsorbentu jonów kadmu. Physicochemical and structural charaterization of peat as a potential adsorbent of Cd(II) ions. Właściwości fizykochemiczne i strukturalne zaawansowanej grupy materiałów krzemionkalignina jako potencjalnych sorbentów metali ciężkich. Physicochemical and structural properties of advanced silica/lignin materials as a potential sorbents of heavy metals. Charakterystyka i kinetyka procesu immobilizacji Lipazy na krzemionce. The characteristic and kinetic studies of the immobilization process of Lipase onto silica surface. P66 A Kołodziejczak-Radzimska, A. Kuśnierek, J. Zdarta, M. Norman, T. Jesionowski Politechnika Poznańska Immobilizacja Aminoacylazy na powierzchni SiO 2. Immobilization of Aminoacylasa onto SiO 2. P67 D. Leszczyńska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Aktywność allelopatyczna związków pozyskiwanych z roślin zbożowych - teoretyczne i praktyczne możliwości wykorzystania. P68 A. K. Żołnierczyk, H. Chlebicka, B. Potaniec, J. Kozłowska, M. Anioł Aktywność przeciwutleniająca produktów chemoenzymatycznych przemian ksantohumolu.

23 P69 A. K. Żołnierczyk, H. Boruczkowska, T. Boruczkowski, T. Gubica, M. Anioł, W. Drożdż, E. Tomaszewska-Ciosk Enzymatyczna modyfikacja skrobii. P70 A. Henclik, J.Kulczycka, K.Gorazda, Z.Wzorek Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Ocena ekoinnowacyjności technologii przetwarzania osadów ściekowych. P71 S. Ronka, A. Jakubiak-Marcinkowska, A. Trochimczuk Zmiany w budowie chemicznej hydrożeli pod wpływem długiego kontaktu z glebą. P72 P73 P74 P75 P76 J. Krawczyk, Z. Sokołowicz Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Z. Sokołowicz, J. Topczewska Uniwersytet Rzeszowski Z. Sokołowicz, J. Krawczyk Uniwersytet Rzeszowski F. Ciesielczyk, P. Bartczak, T. Jesionowski Politechnika Poznańska K. Siwińska-Stefańska, M. Goderska, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski Politechnika Poznańska Profil kwasów tłuszczowych i zawartość witamin lipofilnych w jajach kur objętych w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych Poziom wybranych pierwiastków w sierści koni jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska. Profil kwasów tłuszczowych i zawartość witamin lipofilnych w jajach kur z proekologicznych systemów chowu. Układ tlenkowy Mg-Si o zdefiniowanej strukturze porowatej jako skuteczny adsorbent jonów Cd(II). Mg-Si oxide system with defined porous structure as a potential adsorbent of Cd(II) ions. Ditlenek tytanu formowany metodą zol-żel jako potencjalny fotokatalizator. Titanium dioxide obtained via sol-gel method as a potential photocatalyst. P77 J. Kuc, M.Kudłak, I.Wójcik, A.Grochowalski Oznaczanie wybranych pestycydów neonikotynoidowych w miodach pszczelich technikami chromatografii cieczowej.

24 P78 Z. Wzorek, K. Krupa-Żuczek, K. Gorazda, A. K. Nowak, L. Cablikova Porównanie właściwości energetycznych różnych rodzajów biomasy. P79 R. Kupczyński, A. Zachwieja, M. Kowalska-Góralska, K. Paczyńska Koncentracja wybranych pierwiastków w mleku pochodzącym z terenów uprzemysłowionych i rolniczych. P80 K. Marcinkowska, Ł. Sobiech, E.Kuliszewska, G. Skrzypczak, T. Praczyk Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Wpływ surfaktantów GEMINI na skuteczność działania glifosatu. P81 J. Popłoński, T. Tronina, S. Sordon, A. Bartmańska, E. Huszcza Synteza i mikrobiologiczne transformacje ksantohumolu C. P82 J. Popłoński, T. Tronina, S. Sordon, A. Bartmańska, E. Huszcza Mikrobiologiczne transformacje a,b - dihydroksantohumolu. P83 A. Zachwieja, D. MIśta, E. Pecka, W. Zawadzki, R. Bodarski, K. Paczyńska, J. Tumanowicz, R. Kupczyński, M. Adamski Zmiany poziomu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w fermentacji in vitro w zależności od udziału suszonego wywaru z kukurydzy (DDGS) jako substratu. P84 J. Chwastowski, W. Lasek, H. Kołoczek Key factors influencing recovery of chromium from Saccharomyces cerevisiae biomass. P85 M. Tomaszewska, A. Markowska- Szczupak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Badania nad antygrzybowymi właściwościami farb fotokatalitycznych. P86 M. Tomaszewska, L. Białończyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Badanie otrzymywania etanolu z laktozy w bioreaktorze zintegrowanym z MD.

25 P87 A. Kozik, N. Hutnik, J. Podwórny, A. Gerle, A. Mazieńczuk, A. Matynia Odzyskiwanie jonów fosforanowych(v) z syntetycznej gnojowicy w warunkach stechiometrycznych. P88 Z. Paluszak, J. Bauza-Kaszewska, K. Skowron, Z. Dobrzański Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wpływ promieniowania mikrofalowego na eliminację wybranych patogenów w mączce rybnej. P89 Z. Paluszak, J. Bauza-Kaszewska Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy Przeżywalność bakterii wskaźnikowych i jaj Ascaris sp. w trakcie kofermentacjii gnojowicy w warunkach termofilnych. P90 J. Bauza-Kaszewska, Z. Dobrzański, K. Skowron, Z. Paluszak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wpływ promieniowania UV-C na eliminację wybranych patogenów w kostnej mączce rybnej. P91 P92 B. Górka, J. Lipok, P. P. Wieczorek Uniwersytet Opolski N. Hutnik, B. Wierzbowska, A. Matynia Aktywność biologiczna ekstraktów z alg wobec roślin. Wpływ jonów żelaza na wydzielanie struwitu z roztworów zawierających jony fosforanowe(v). P93 N. Hutnik, A. Kozik, K. Piotrowski, A. Mazieńczuk, A. Matynia Wytrącanie i krystalizacja struwitu z syntetycznego ścieku przy nadmiarze jonów magnezu. P94 A. Jagoda, W. Żukowski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Trójfazowa fluidalna ekstrakcja kapsaicyny z owoców papryki Capsicum chinense P95 D. Jankowski, P. Migas, J.Baron, W. Żukowski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Dynamika fluidyzacji i zachowanie się cząstek paliwa w reaktorze fluidalnym zasilanym powietrzem P96 M. I. Szynkowska, A. Pawlaczyk, S. Sypniewski, G. Grime, M. Bailey, M. Merchand, W. Chudziak, M. Markiewicz Politechnika Łódzka Analiza składu pierwiastkowego wczesnośredniowiecznych szklanych paciorków techniką LA-ICP-MS.

26 P97 M. I. Szynkowska, M. Marcinek, A. Albińska Politechnika Łódzka Oznaczanie rtęci we włosach farbowanych i niefarbowanych. P98 P99 M. I. Szynkowska, E. Maćkiewicz Politechnika Łódzka M. Fortuna, I. Sówka, A. Zwoździak, Ł. Pachurka Utlenianie trójmetyloaminy na katalizatorach tlenkowych. Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń emitowanych z zakładów przemysłowych przy zastosowaniu wybranych technik statystycznych (PCA, LMRA). P100 J. Góralski, M. I. Szynkowska, A. Jakubowska, E. Leśniewska Politechnika Łódzka Bezpośrednia katalityczna redukcja kwasu palmitynowego do alkoholu cetylowego. P101 E. Tomaszewska-Ciosk, H. Boruczkowska, W. Drożdż, E. Zdybel, T. Boruczkowski, A. Golachowski Ocena przydatności ekstrudatów na bazie skrobi ziemniaczanej do adsorpcji jonów metali ciężkich. P102 W. Drożdż, T. Boruczkowski, H. Boruczkowska, E. Tomaszewska-Ciosk, M. Kapelko, E. Zdybel, P. Regiec Chemiczna modyfikacja wycierki ziemniaczanej. P103 E. Zdybel, E. Tomaszewska-Ciosk, W. Drożdż Wpływ sposobu modyfikacji na stopień podstawienia skrobi ziemniaczanej resztami kwasu bursztynowego. P104 T. Zięba, E. M. Kapelko, E. Tomaszewska-Ciosk, E. Zdybel, A. Gryszkin Wpływ granulacji skrobi na proces jej acetylacji i właściwości otrzymywanych estrów. P105 P. Regiec, E. Tomaszewska-Ciosk, W. Drożdż Zmiany zawartości akrylamidu podczas przechowywania melasu. P106 K. Śpitalniak, R. Kupczyński, A. Śmieszek, J. Popiel Funkcjonalne dodatki mineralne w żywieniu koni.

27 P107 A. Budny, S. Sobolewska, M. Świniarska, K. Śpitalniak Akumulacja pestycydów w tkance mięśniowej ryb hodowlanych. P108 A. Dobrzyńska-Inger, D. Kostrzewa, E.Rój, M. Chmiel, B.Mazurek Instytut Nawozów Sztucznych Badania ekstrakcji morszczynu z wykorzystaniem metody ASE. P109 S. Garbaczewska, K. Świech, A. Cieniecka, M. Krawczyk, A. Kiełczewska Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Wykorzystanie substancji pochodzenia naturalnego (juglonu, ekstraktów z liści orzecha i cisu) w zwalczaniu patogenów roślinnych, grzybicy wapiennej oraz insektów. P110 M. Olek Proces sorpcji związków chloroorganicznych w aktywnym chemicznie złożu fluidalnym. P111 J. Stocka, M. Biziuk Politechnika Gdańska Oznaczanie pestycydów i ich metabolitów w owocach i warzywach. P112 B. Wilk, R. Pelka, W. Arabczyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Oznaczenie rozkładu wielkości krystalitów nanokrystalicznego żelaza metodą chemiczną. P113 M. Świniarska, S. Opaliński, M. Korczyński, K. Chojnacka Ocena fitotoksyczności ekstraktu ze Spirulina maxima spp. badania wstępne. P114 P115 S. Sobolewska, M. Świniarska, A. Budny S. Sobolewska, A. Budny, M. Świniarska Fitaza mikrobiologiczna w paszy jako czynnik ograniczający wydalanie fosforu w chowie kur nieśnych. Wpływ nawozu naturalnego pochodzenia zwierzęcego na proces eutrofizacji. P116 A. Skrobiszewski, W. Gładkowski, J. Nawrot, C. Wawrzeńczyk Synteza oraz właściwości biologiczne γ-laktonów z podstawnikiem fenylowym oraz 4-metylofenylowym. P117 M. Marszałek, Z. Kowalski, A. Makara Ocena skuteczności działania koagulantów zastosowanych do oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej.

28 P118 M. Domarecka, A. Sokołowska, M. I. Szynkowska, K. Sokołowski, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wybrane właściwości materiałów kompozytowych typu flow o niskim skurczu polimeryzacyjnym. P119 P120 K. Bociong, J. Kleczewska, A. Sokołowska, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi K. Sokołowski, M. I. Szynkowska, M. Domarecka, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wybrane właściwości światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych z uwzględnieniem badań warstwy wierzchniej. Wytrzymałość połączenia uzyskanego podczas naprawy wypełnień kompozytowych w zależności od sposobu przygotowania ich powierzchni. P121 G. Sokołowski, M. I. Szynkowska, D. Sokołowska, B. Łapińska, M. Domarecka, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną za pomocą samotrawiących systemów wiążących. P122 B. Łapińska, M. Łukomska- Szymańska, K. Sokołowski, L. Klimek, J. Sokołowski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Ocena struktury i składu chemicznego powierzchni ceramiki disilikatowej po zastosowaniu różnych metod jej kondycjonowania. P123 K. Gorazda, Z.Wzorek, B.Tarko, A.K.Nowak, Z.Kowalski, J.Kulczycka, A.Henclik Odzysk fosforu z przemysłowych popiołów po termicznej utylizacji osadów ściekowych. P124 P125 P126 M. Gas, M. Aniołowska, A. Kotecki P. Sobczyński, I. Sówka, U. Kita U. Miller, I. Sówka, W. Adamiak, P. Sobczyński Wpływ układu warunków wilgotnościowoglebowych, genotypu i terminu siewu na zawartość białka i profil aminokwasów w nasionach łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet). Ocena zastosowania hermetyzacji wybranych procesów związanych z gospodarką rolną, przemysłową i komunalną w ograniczaniu emisji odorotwórczych gazów. Wpływ dawkowania Tritonu X-100 na efekty biofiltracji powietrza zanieczyszczonego parami toluenu.

29 P127 B. Kowarska, W. Żukowski, J. Baron, S. Kandefer Konwersja związków azotu do tlenków azotu podczas spalania w złożu fluidalnym. P128 A. Woynarowska, W. Żukowski, S. Żelazny Wzbogacanie magnetyczne pozostałości po procesie termicznej obróbki zużytych telefonów komórkowych w złożu fluidalnym. P129 A. Ostrowska, K. Stuper-Szablewska, M. Buśko, J. Perkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Analiza zawartości ATP jako markera zanieczyszczenia mikrobiologicznego ziarna zbóż. P130 E. Łyczkowska, E. Chlebus Chemiczna obróbka powierzchni implantów wybudowanych w technologii SLM. P131 L. Tymczyna, B. Nowakowicz-Dębek, Ł. Wlazło, M. Kwiecień, A. Chmielowiec-Korzeniowska, W. Wnuk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zastosowanie bentonitu do redukcji amoniaku w modelowym doświadczeniu z kałem szczurów. P132 M. Cholewińska, M. Krawczyk, A. Michalczyk Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Ksantohumol jako prenyloflawonoid szyszek chmielu. Izolacja, charakterystyka chemiczna i mechanizm działania przeciwgrzybicznego i przeciwbakteryjnego. P133 E. Łącka Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Determination of cyromazine in champignons using GC-MS-SIM. P134 E. Łącka, H. Nowacka-Krukowska Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Determination of bromfenvinphos residues in beeswax. P135 W. Kaniowski, S. Kandefer, W. Żukowski, M. Olek, J. Baron Emisja zanieczyszczeń gazowych ze złoża fluidalnego przy spalaniu łupków węglowych.

30 P136 K. Świech, I. Połeć Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Bójcze działanie mirystycyny w badaniach na owadach. P137 J. Gluzińska, A.Paszek, P.Rusek Instytut Nawozów Sztucznych Możliwości zagospodarowania odpadowej płuczki wiertniczej. P138 B. Huras, J. Zakrzewski, J. Hupko, M. Krawczyk, A. Kiełczewska Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Nowe izoselenocyjaniany, selenomoczniki i selenokarbaminiany; otrzymywanie i ich aktywność biologiczna. P139 B. Huras, J. Zakrzewski, J. Legocki, J. Hupko, M., A. Kiełczewska Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Naturalny antybiotyk 2,4-diacetylofloroglucyna (DAPG) oraz jego homologi. Synteza i aktywność biologiczna. P140 A. Dawiec, A. Witek-Krowiak, D. Podstawczyk, K. Pokomeda Modelowanie matematyczne etapu sorpcji związków zapachowych z soków owocowych w procesie perwaporacji. P141 P. Wołowiec, M. Mikulewicz, K. Chojnacka, I. Michalak Ocena procesu korozji stali nierdzewnej aparatów ortodontycznych techniką SEM-EDX. P142 A. Traczykowski, B. Szejniuk, K. Budzińska, K. Budzińska, M. Bochenek, A. Jurek, M. Sulewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wpływ chlorku glinu i nadtlenku wodoru na eliminację bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. P143 K. Budzińska, A. Traczykowski, B. Szejniuk, A. Jurek, A. Rostek, R. Kupczyński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Skuteczność dezynfekcji ścieków z przemysłu celulozowego z zastosowaniem ditlenku chloru i nadtlenku wodoru. P144 M. Sulewski, A. Traczykowski, W. Urbaniak, K. Budzińska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Technologiczne aspekty produkcji biodiesla metodą okresową.

31 P145 B. Łęska, J. Fabrowska, B. Messyasz, M. Pikosz, G. Schroeder Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pozyskiwanie glonów makroskopowych wykorzystywanych w ekstraktach przemyśle kosmetycznym. P146 B. Messyasz, M. Pikosz, B. Łęska, J. Fabrowska, G. Schroeder Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Słodkowodne glony makroskopowe jako substrat ekstraktów - czynniki optymalizujące rozwój biomasy. P147 P148 P149 P150 E.Pecka, M. Janeczek, K. Chojnacka, A. Czerski, Z. Witecka, A. Chrószcz, W. Zawadzki, M. Korczyński E.Pecka, A. Zachwieja, J. Kaszuba, M. Ćwiertniewska N. Niezgoda, K. Kempińska, J. Wietrzyk, C. Wawrzeńczyk N. Niezgoda, K. Kempińska, J. Wietrzyk, C. Wawrzeńczyk Zastosowanie procesu biosorbcji w uzyskaniu mieszanek mineralnych dla owiec oraz ich wpływ na wybrane parametry fermentacji w żwaczu w warunkach in vitro. Parametry technologiczne siary rozpatrywane w aspekcie możliwości jej wykorzystania do produkcji naturalnych prebiotyków. Otrzymywanie i badania aktywności cytotoksycznej pochodnych izomeru c9,t11 sprzężonego kwasu linolowego (CLA). Synteza związków fosfatydylocholiny z izomerem cis-9,trans-11 sprzężonego kwasu linolowego i badania ich aktywności cytotoksycznej. P151 D. Toboła, M. Stompor, J. Błażewicz, M. Anioł Analiza zawartości ksantohumolu w piwach polskich. P152 M. Grabarczyk, K. Wińska, W. Mączka, M. Anioł Synteza hydroksylaktonów z układem metylocykloheksanu. P153 W Mączka, M. Grabarczyk, K. Wińska, A. K. Żołnierczyk, M. Anioł Biotransformacje roślinne (±)-seudenolu. P154 P.Grzesiak, J. Łukaszyk, G. Schroeder, J. Kurczewska. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Badania nad zastosowaniem krzemionek funkcjonalizowanych do wiązania metali ciężkich i arsenu w glebie.

32 P155 P.Grzesiak, J. Łukaszyk, G. Schroeder, J. Kurczewska. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Wpływ trwałego wiązania metali ciężkich i arsenu w środowisku glebowym na bezpieczeństwo żywności. P156 K. Stuper-Szablewska, M. Buśko, T. Szablewski, A. Ostrowska, S. Nowaczewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Profil organicznych związków lotnych różnych rodzajów ściółek pochodzących z kurników P157 D. Podstawczyk, A. Witek-Krowiak, A. Dawiec, K. Pokomeda, Z. Sadowski Metody modelowania i optymalizacji procesu biosorpcji. P158 P159 P160 P161 M. Aniołowska, A. Kita A. Darecki, H. Górecki A. Darecki, M. Popko, H. Górecki Z. Witkowska, K. Chojnacka Analiza ilościowa i jakościowa frakcji polarnej w rafinowanych olejach roślinnych dostępnych na polskim rynku. Perspektywy wykorzystania techniki LA-ICP-OES w badaniach próbek środowiskowych i materiałów przemysłowych. Selen - korzyści i możliwości jego wykorzystania w rolnictwie. Nowe biologiczne preparaty dla owiec wytwarzane metodą biosorpcji - wybór nośnika. P162 E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska, J. Hoffmann, H. Górecka, W. Jóźwiak, G. Wiśniewska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Ocena efektywności nawozów fosforytowosiarkowych oraz ich wpływu na środowisko. Cz. I. Technologia wytwarzania nawozów. P163 E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska, J. Hoffmann, H. Górecka Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Ocena efektywności nawozów fosforytowosiarkowych oraz ich wpływu na środowisko. Cz. II. Ocena działania w doświadczeniach rolniczych.

33 P164 K. Łuczka, B. Grzmil Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wykorzystanie modyfikowanych fosforanów glinu do zastosowań antykorozyjnych. P165 J. Korzeniowska, E. Stanisławska-Glubiak, J. Hoffmann, H. Górecka, W. Jóźwiak, G. Wiśniewska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Poprawa efektywności nawozowej mielonego fosforytu poprzez kompostowanie z surowcami organicznymi. Część I. Technologia wytwarzania kompostów. P166 J. Korzeniowska, E. Stanisławska-Glubiak, J. Hoffmann, H. Górecka Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Poprawa efektywności nawozowej mielonego fosforytu poprzez kompostowanie z surowcami organicznymi. Część II. Ocenia działania kompostów w doświadczeniach rolniczych. P167 Ł. Sobiech, R. Idziak, Z. Woźnica, G. Skrzypczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wpływ adiuwantów z różnych grup chemicznych na właściwości fizyko-chemiczne i skuteczność chwastobójczą herbicydów. P168 Z. Sawinska, K. Khachatryan, Ł. Sobiech, R. Idziak, T. Kosiada, G. Skrzypczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykorzystanie nanosrebra jako fungicydu. The use of nanosilver as a fungicide. P169 R. Idziak, Z. Woźnica, Z. Sawinska, Ł. Sobiech Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wpływ biostymulatora na bazie kwasu salicylowego na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej. P170 J Nicpoń, K. Marycz, S. Opaliński, K. Basinska, A. Śmieszek, K. Kubiak Application of SEM-EDX and ICP-OES technique in diagnosis of endocrine diseases. P171 M. Wołoszynowska, K.Neubart Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie Oznaczanie pozostałości cymoksanilu w chmielu techniką HPLC. P172 H. Lipińska, R. Kornas, A. Watros, J. Igras, W. Lipiński Instytut Nawozów Sztucznych Ocena oddziaływania niektórych czynników środowiskowych i produkcyjnych na straty azotu mineralnego z gleb gruntów ornych Lubelszczyzny.

34 P173 P174 R. Kornas, H. Lipińska, A. Watros, J. Igras, W. Lipiński Instytut Nawozów Sztucznych R. Cegielska-Radziejewska, T. Szablewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykorzystanie niektórych właściwości gleby do oceny rozmiarów strat azotu mineralnego z obszaru gruntów ornych Lubelszczyzny. Zastosowanie modyfikowanego termicznochemicznie lizozymu do przedłużenia trwałości mięsa. P175 T. Szablewski, K. Stuper-Szablewska, R. Cegielska-Radziejewska, E. Gornowicz, S. Nowaczewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ergosterol jako chemiczny wskaźnik zanieczyszczenia treści jaj grzybami mikroskopowymi. P176 P177 P178 P179 P180 M. Widłak, B. Szeląg Politechnika Świętokrzyska J. Ozonek, J. Cieplak-Szulżyk Politechnika Lubelska H. Wasąg, J. Kujawska, W. Cel Politechnika Lubelska J. Kujawska, L. Pawlowski Politechnika Lubelska W. Cel, H. Wasąg Politechnika Lubelska Kształtowanie właściwości chemicznych gleby w okresie cyklu wegetacyjnego roślin. Zaawansowane procesy utleniania (AOP) z udziałem kawitacji hydrodynamicznej w oczyszczaniu ścieków. Filtr z jonitem włóknistym do usuwania siarkowodoru z powietrza. Gaz łupkowy - problemy gospodarka odpadami. Gospodarko wodno-ściekowa przy poszukiwaniu, wydobyciu i eksploatacji gazu łupkowego. Organizatorzy Politechnika Wrocławska Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Centrum Naukowo Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska AGROPHOS Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE BioProcessLab Dr inż. Karina Michalska PLAN PREZENTACJI 1.Opieka merytoryczna 2.Obszar badawczy 3.Wyposażenie 4.Oferta współpracy OPIEKA MERYTORYCZNA 1. Praca

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE Lp. Nazwa zadania Jednostka Kwota w zł I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych. Akronim projektu IGRE Agro-Centrum Innowacyjnych Technologii Unia Europejska zamierza do 2030 roku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

28. 06. 2011 - wtorek

28. 06. 2011 - wtorek Program Ogólnopolskiej Konferencja pt.: HODOWLA, UPRAWA I WYKORZYSTANIE PSZENICY ORKISZ (Triticum aestivum ssp. spelta) W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU 28. 06. 2011 - wtorek 8 30 9 00 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność

Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Janusz Wojtczak Biogazownie w Polsce alternatywa czy konieczność Biogazownie w Niemczech Rok 1999 2001 2003 2006 2007 2008 Liczba 850 1.360 1.760 3.500 3.711 4.100 instalacji Moc (MW) 49 111 190 949 1.270

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego dr Tadeusz Zakrzewski Prezes Krajowej Izby Biopaliw 12 marzec 2010 r Kielce. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze

Bardziej szczegółowo

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2014 r. Poz. 1210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMASY MATERIAŁY SZKOLENIOWE Tytuł szkolenia Monitoring skuteczności funkcjonowania instalacji agroenergetycznych oraz efektywności energetycznego wykorzystania surowców w aspekcie

Bardziej szczegółowo

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o.

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW MBUSTION Sp. z o.o. 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 120, Tel.: (42) 719-30-83, Fax: (42) 719-32-21 SPALANIE MĄCZKI ZWIERZĘCEJ Z OBNIŻONĄ EMISJĄ NO X Henryk Karcz

Bardziej szczegółowo

ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI. Witold Grzebisz

ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI. Witold Grzebisz ROLNICZE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKU POFERMENTACYJNEGO Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ - OGRANICZENIA I SKUTKI Witold Grzebisz Katedra Chemii Rolnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Plan prezentacji Produkcja biogazu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Prace wykonane w ramach projektu: Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice)

Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice) Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice) Bałtyckie Forum Biogazu 17 18 wrzesień 2012 PODSTAWOWY SKŁAD BIOGAZU Dopuszczalna zawartość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Źródła emisji Hg metalurgia metali nieżelaznych Emisje Hg do atmosfery pochodzą głównie

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

z rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym

z rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym ROLNICTWO EKOLOGICZNE Analiza porównawcza ekologicznych metod produkcji z rolnictwem konwencjonalnym, intensywnym Rolnictwo intensywne Rolnictwo ekologiczne Dominacja chemii i techniki Dominacja środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Niedziela 23.11.2014. Poniedziałek 24.11.2014. Wtorek 25.11.2014. Środa 26.11.2014

PROGRAM. Niedziela 23.11.2014. Poniedziałek 24.11.2014. Wtorek 25.11.2014. Środa 26.11.2014 Niedziela 23.11.2014 PROGRAM 16 00 18 00 17 00 19 00 18 00 Przyjazd gości i zakwaterowanie Kolacja Dyskoteka PUB Poniedziałek 24.11.2014 8 00 10 00 Śniadanie 9 00 11 40 I Sesja Plenarna prof. Roman Kołacz,

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 1

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 1 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 1 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zalety uprawy truskawki na perlicie Paweł Nicia Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Zalety uprawy truskawki na perlicie Paweł Nicia Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Zalety uprawy truskawki na perlicie Paweł Nicia Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Opracowano na podstawie: - wyników doświadczeń polowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014 Nrr 7/2014(lipiec) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 7/ 2014 Spis treści: Enviromental Technology and Business Konferencja USA VI/2014 2 1 Nr 7/ 2014 (lipiec

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 -

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Zespół redakcyjny: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 1. Doc. dr hab. Irena Duer 2. Prof.

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Specjalista ds. energii odnawialnej. k.sobotka@mae.mazovia.pl www.mae.mazovia.

Katarzyna Sobótka. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Specjalista ds. energii odnawialnej. k.sobotka@mae.mazovia.pl www.mae.mazovia. Biogaz rolniczy produkcja i wykorzystanie Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl www.mae.mazovia.pl Cele Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C 11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C * Firma TUZAL Sp. z o.o. jako współautor i koordynator międzynarodowego Projektu pt.: SOILSTABSORBENT w programie europejskim EUREKA, Numer Projektu:

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Członkowie Oddziału Warszawskiego Lp. Imięi nazwisko Miejsce pracy 1. prof. dr hab. Aleksandrowicz- Trzcińska Marta Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, 2. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Dyrekcja Instytutu Dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej prof. dr. hab. inż. Jacek Rynkowski e-mail: jacek.rynkowski@p.lodz.pl tel. 42 631-31-31, 631-31-17

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011 BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE Poznao 22.11.2011 Fermentacja anaerobowa 2 SKŁAD BIOGAZU 3 BIOGAZ WYSYPISKOWY WARUNKI DLA SAMOISTNEGO POWSTAWANIA BIOGAZU 4 Biogazownia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2000 Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii Kraków, 10. marca 2015

Kongres Innowacji Polskich Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii Kraków, 10. marca 2015 Zrównoważone podejście do gospodarki fosforem, azotem i węglem w rolnictwie i ochronie środowiska Kongres Innowacji Polskich Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii Kraków, 10. marca 2015 CHEMTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

Organizacja seminariów informacyjnych w różnych regionach kraju dla producentów owoców i ekologicznych środków produkcji oraz stowarzyszeń konsumentów

Organizacja seminariów informacyjnych w różnych regionach kraju dla producentów owoców i ekologicznych środków produkcji oraz stowarzyszeń konsumentów Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Oferta rozwiązań naukowych dla biznesu i innych partnerów InnoDoktorant, VI edycja Magdalena Śliwińska prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki dr. inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 15

Spis treści. Przedmowa 15 Spis treści Przedmowa 15 Rozdział 1. Teoretyczne podstawy żywienia roślin (Andrzej Komosa) 19 1.1. Żywienie roślin przedmiot badań i związek z innymi naukami 19 1.2. Żywienie roślin czy nawożenie roślin

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

Biogazownie Rolnicze w Polsce

Biogazownie Rolnicze w Polsce 1 Biogazownie Rolnicze w Polsce Biogazownia co to jest? Dyrektywa 2003/30/UE definiuje biogaz: paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone

Bardziej szczegółowo

I Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne. Praktyczne wykorzystanie systemów Microtox/DeltaTox i Toxkit do oceny toksyczności.

I Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne. Praktyczne wykorzystanie systemów Microtox/DeltaTox i Toxkit do oceny toksyczności. I Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne Praktyczne wykorzystanie systemów Microtox/DeltaTox i Toxkit do oceny toksyczności Puławy, 16-17 czerwca 2011 Komunikat 2 Organizatorzy TIGRET Sp. z o.o. Zakład Gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA PRZYKŁADZIE STUO W KRAKOWIE Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi Kpgo 2014 - projekt Istniejący

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 przez Katedrę Ochrony Środowiska

Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 przez Katedrę Ochrony Środowiska Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 przez Katedrę Ochrony Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia 1. Ochrona 2. Ochrona 3. Ochrona 4. Ochrona 5. Ochrona

Bardziej szczegółowo

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 Spis treści Wstęp... 11 1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 1.1. Geneza organicznej substancji węglowej złóż... 13 1.2. Pozostałe składniki złóż węgli brunatnych,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw

Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Magdalena Borzęcka-Walker Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Cele Ocena szybkiej pirolizy (FP), pirolizy katalitycznej (CP) oraz hydrotermalnej karbonizacji (HTC),

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

KONKRETNIE O MAKSYMALIZACJI PLONU, OCHRONIE AZOTU I ŚRODOWISKA

KONKRETNIE O MAKSYMALIZACJI PLONU, OCHRONIE AZOTU I ŚRODOWISKA KONKRETNIE O MAKSYMALIZACJI PLONU, OCHRONIE AZOTU I ŚRODOWISKA N-Lock jest stabilizatorem azotu, którego działanie prowadzi do maksymalizacji potencjału plonowania i zwiększenia efektywności wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

Produkcja ekologiczna. Nawozy ekologiczne. Nawozy mineralne - produkty naturalne. Doświadczenie w potasie i magnezie

Produkcja ekologiczna. Nawozy ekologiczne. Nawozy mineralne - produkty naturalne. Doświadczenie w potasie i magnezie Produkcja ekologiczna Nawozy ekologiczne Nawozy mineralne - produkty naturalne Doświadczenie w potasie i magnezie Nawożenie w rolnictwie ekologicznym Zamknięcie obiegu składników mineralnych, bez żadnych

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce 20 lat co-processingupaliw alternatywnych w Polsce Tadeusz Radzięciak Stowarzyszenie Producentów Cementu/ Cemex Polska 20 lat co-processingu paliw alternatywnych w Polsce Co-processing-proces współspalania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy

Bardziej szczegółowo

Nawóz WE siarkowo-wapniowy

Nawóz WE siarkowo-wapniowy Nawóz WE siarkowo-wapniowy Mały nakład Pomyśl o Swoim zysku Co jest Twoim celem? Maksymalne plony, czy maksymalny zysk? Czy liczysz swoje koszty pracy, czasu i nawożenia? Czy porównujesz je z efektami?

Bardziej szczegółowo

Praktyczne sposoby wdrożenia idei produkcji biometanu z odpadów na cele transportowe w Polsce Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska

Praktyczne sposoby wdrożenia idei produkcji biometanu z odpadów na cele transportowe w Polsce Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska Warsztaty edukacyjne Biomaster GasShow 2014 Praktyczne sposoby wdrożenia idei produkcji biometanu z odpadów na cele transportowe w Polsce Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska Biogaz z odpadów organicznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń, skrótów, jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1. Charakterystyka biopaliw 21

Wykaz ważniejszych oznaczeń, skrótów, jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1. Charakterystyka biopaliw 21 Wykaz ważniejszych oznaczeń, skrótów, jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1. Charakterystyka biopaliw 21 1.1. Wprowadzenie 22 1.2. Rola i znaczenie biopaliw po przystąpieniu Polski do UE 26 1.3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

I. Promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne

I. Promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne Informacja w sprawie promowania wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego dla celów energetycznych oraz zmian powierzchni gruntów wykorzystywanych pod uprawy energetyczne Zgodnie z przyjętym przez UE

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk zapraszają na Konferencję naukową Ocena gleb użytkowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo