Znaczenie inhibitorów cholinoesteraz w terapii zespołów otępiennych towarzyszących chorobie Alzheimera oraz ich poszukiwanie w materiale roślinnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie inhibitorów cholinoesteraz w terapii zespołów otępiennych towarzyszących chorobie Alzheimera oraz ich poszukiwanie w materiale roślinnym"

Transkrypt

1 Znaczenie inhibitorów cholinoesteraz w terapii zespołów otępiennych towarzyszących chorobie Alzheimera oraz ich poszukiwanie w materiale roślinnym Dr hab. n. farm. Tomasz Mroczek Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, Lublin

2 1. WPROWADZENIE znaczenie inhibitorów acetylo- (AChE) i butyrylocholinoesterazy (BuChE) w leczeniu choroby Alzheimera (AD) techniki chromatograficzne sprzężone ze spektrometrią mas w analizie inhibitorów cholinoesteraz bioautograficzne testy wykrywania inhibitorów cholinoesteraz

3

4

5

6 Typy strukturalne naturalnych IChE Alkaloidy Indole: Fizostygmina Riwastygmina (Rivastygminum, Exelon, Symelon, Nimvastid)

7 Typy strukturalne naturalnych IChE Alkaloidy Amaryllidaceae: Galantamina (Razadyne, Reminyl, Nivalin) Sanguinina

8 Typy strukturalne naturalnych IChE Alkaloidy Lycopodium: Steroidowe: H N O H NH 2 Hupercyna A Imperycyna

9 Typy strukturalne naturalnych IChE Alkaloidy Isochinolinowe: Berberyna Koralina

10 Typy strukturalne naturalnych IChE Terpenoidy Diterpenoidy: Dihydrotanszinon Kryptotanszinon

11 Typy strukturalne naturalnych IChE Ksantony Bellidifolina Bellidyna

12 Typy strukturalne naturalnych IChE Aktywność IC50 iache (BuChE)* Compound IC50 (human tissue; nm) IC50 (neocortex; nm) Donepenzil Physostigmine 22 (1260) 39 Tacrine Galanthamine 575 (12 590) 646 Rivastigmine 9120 > * Jackisch et al. J. Alzheimers Dis. 2009, 16(3):

13 Substancje roślinne Rodzina Amaryllidaceae rodzaj Narcissus (cebule 15 różnych gatunków i odmian hodowlanych) Galanthus nivalis L. (cebule i ziela) Leucojum vernum var. carpaticum (cebule i ziela), L. aestivum Maibacher (cebule i ziela) rośliny afrykańskie (pochodzenie RPA, cebule): Scadoxus katherinae, S. puniceus, Crinum moorei, Crinum macowanii, Boophone disticha Rodzina Liliaceae Fritillaria imperialis var. lutea, Fritillaria imperialis var. rubra maxima (cebule) Rodzina Hyacinthaceae Muscari sp. (cebule 10 gatunków i odmian hodowlanych)

14 Substancje roślinne Rodzina Convolvulaceae: Ipomea hederifolia, I. coccinea (ziele) Rodzina Umbelliferae Peucedanum alsaticum (owoce, ziele) Inne (izoflawony z rodzaju Iris sp., związki syntetyczne...)

15 Substancje roślinne (przykłady) Narcissus cv. Hawera Crinum moorei Leucojum vernum

16 Substancje roślinne (cd.) Scadoxus puniceus Boophone disticha Fritillaria imperialis var. rubra maxima

17 Ciśnieniowa ekstrakcja cieczowa (PLE) ASE 100 ASE 200 Proces PLE

18 Ciśnieniowa ekstrakcja cieczowa (PLE) * * T. Mroczek, J. Mazurek, Anal. Chim. Acta 633 (2009)

19 Ciśnieniowa ekstrakcja cieczowa (PLE) * Gal; MeOH Lyc; MeOH Gal; TarMeOH Lyc; TarMeOH

20 Ekstrakcja ciecz-ciało stałe (SPE)

21 Ekstrakcja ciecz-ciało stałe (SPE) ** ** T. Mroczek, J. Chromatogr. A 1216 (2009)

22 Skrining ekstraktów metodą HPTLCdensytometryczną Densytogram ekstraktu z cebul N. jonquilla `Pipit` oczyszczonego metodą CE-SPE, po rozwinięciu w układzie chloroform-metanol-25%amoniak (9:0.5:0.5, v/v/v). Gal galantamina, Lk likoryna, Ltp zw. typu likoryny, Gtp zw. typu galantaminy; Gal LOD (ng/ l) 0.09, Lk LOD 0.13 (S/N = 3:1)

23 Skrining ekstraktów metodą HPTLCdensytometryczną 0,2 0,18 % 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 TeteaTete Hawera Carlton Jetfire Pipit BabyMoon LeuVernBb LeuVernHb GalNivBb ScadKath Lk Gal Graficzne porównanie zawartości galantaminy i likoryny w wybranych roślinach rodziny Amaryllidaceae (HPTLC-densytometria); Tete a tete N.`tete a tete`, Hawera N.`hawera`, Carlton- N.`carlton`, Jetfire N.`jetfire`, Pipit N. jonquilla `Pipit`, BabyMoon- N. jonquilla `Baby Moon`, LeuVernBb Leucoium vernum var. carpaticum cebula, LeuVernHb L. Vernum var. carpaticum ziele, GalNivBb Galanthus nivalis cebula, ScadKath Scadoxus katherinae. Lk likoryna, Gal galantamina.

24 Skrining ekstraktów metodą RP-HPLC-DAD Analiza RP-HPLC-DAD ekstraktu z cebul N. jonquilla`pipit` oczyszczonego metodą CE-SPE (sorbent XTerra C18, elucja gradientowa, l 207 nm), ; Lk likoryna, Gal galantamina, Ltp zw. typu likoryny, Gtp zw. typu galantaminy; Gal LOD (ng/ l) 0.016, Lk LOD 0.01 (ng/ l) (S/N = 3:1); RSD t R %)

25 Analiza HPLC(HILIC)/DAD/ESI-TOF-MS ** Agilent 6210 LC-MSD TOF

26 HPLC/ESI-TOF-MS ** 3.44 pg 4.0 pg 3.6 pg

27 HPLC/ESI-TOF-MS ** LOD fg!

28 HPLC/ESI-TOF-MS **

29 HPLC/ESI-TOF-MS ** Fragmentacja w źródle jonów (in-source) z dokładnością pomiaru masy w zakresie 0-2 ppm

30 HPLC/ESI-TOF-MS HPLC/ESI-TOF-MS N. jonquilla Pipit VLC Nowy zw. naturalny -C 2 H 5 N -C 6 H 5 COOH Nowy zw. naturalny -C 2 H 5 N -C 6 H 5 COOH

31 HPLC/ESI-TOF-MS Fritillaria imperialis var. lutea Nowe zw. naturalne

32 HPLC/ESI-TOF-MS Fritillaria imperialis var. lutea

33 HPLC/ESI-TOF-MS F. imperialis var. lutea Fragmentacja zw. 28 w źródle jonów

34 Analiza HPLC(HILIC)/DAD/ESI/QTOF-MS Agilent 6530B LC-QTOF N. jonquilla Pipit Galantamina

35 Bioautografia TLC Metoda Ellmana

36 Metoda HPLC-UV-MS z bioreaktorem biochemicznym na podst. metody Ellmana K. Ingkaninan i wsp. J. Chromatogr. A, 2000, 872, 61-73

37 Bioautografia TLC ** H 3 C O 4 O AChE OH + 4 H 2 O 4 4 CH 3 COOH + N N + N + N ZnCl 4 2 H 3 CO OCH 3 2 H 3 CO OCH 3 N N N N OH Cl - OH OH Zn 2+ Cl - Cl - Zn 2+ Cl - OH Cl - 4 N N N N H 3 CO OCH 3

38 Bioautografia TLC ** LOD 4.5 pg!

39 Bioautografia TLC ** IC M Gal IC M IC M Dh-Gal N-formyl nor-gal ujemny pik dihydrogalantaminy ujemny pik galantaminy

40 Bioautografia TLC ** 3b-glukozyd-imperialiny Gal HO O NH O O HO O O Fritillaria imperialis var. lutea (6); var. rubra (7) HO OH OH Cymarozyd hupeheninozydu (zw. 28)

41 Bioautografia TLC Piranochromony i furanokumaryny (Peucedanum alsaticum) *** H HO HO CH 3 CH 3 O O H CH 3 CH 3 H O H OH H O O H H H OH CH 3 O 2'' H (R) (R) 3'' CH O 4'' 3 O CH 3 CH 3 H H 3' 4' (S) 2' O H OH 5 8 H O O 3 2 H H H OH Bioautografia związków z Peucedanum alsaticum. Faza ruchoma: n-heptan-dichlorometan-octan etylu (4:4:2, v/v/v) z dodatkiem octanu 2-naftylu o stężeniu 30 mg/20 ml mieszaniny. Ścieżka 1: metanol (1 μl), ścieżka 2: notoptol (20 μl, 1 mg/10 ml), ścieżka 3: mieszanina związków B pochodzących z ekstraktu z Peucedanum alsaticum (20 μl, 1 mg/10 ml), ścieżka 4: alsatikol i alsatikokumaryna (20 μl, 1 mg/10 ml), ścieżka 5: alsatikol, alsatikokumaryna i diwarikatol (20 μl, 1 mg/10 ml), ścieżka 6: ledeburiellol (20 μl, 0,1 mg/10 ml), ścieżka 7: izoimperatoryna (20 μl, 0,15 mg/10 ml), ścieżka 8: wzorzec galantaminy (1,1 ng). ***K. Skalicka-Woźniak, T. Mroczek, I. Garrard, K. Głowniak. (2009) J. Chromatogr. A, Vol. 1216, Issue 30:

42 Bioautografia TLC Kumaryny proste, inne furanokumaryny, mangiferyna (ksanton) Bioautograficzna analiza wybranych kumaryn prostych, furanokumaryn oraz ksantonu mangiferyny. Faza ruchoma: n-heptan-dichlorometan-octan etylu (4:4:2, v/v/v) z dodatkiem octanu 2-naftylu o stężeniu 30 mg/20 ml mieszaniny. Ścieżka 1: metanol (1 μl), ścieżka 2: bergapten (20 μl, 0,22 mg/10 ml), ścieżka 3: ksantotoksyna (20 μl, 0,54 mg/10 ml), ścieżka 4: ksantotoksol (20 μl, 0,26 mg/10 ml), ścieżka 5: ostol (20 μl, 0,21 mg/10 ml), ścieżka 6: mangiferyna (20 μl, 0,2 mg/10 ml), ścieżka 7: izoimperatoryna (10 μl, 0,15 mg/10 ml), ścieżka 8: wzorzec galantaminy (1,1 ng).

43 TLC/HPLC/ESI-TOF-MS/Bioautografia TLC System TLC/HPLC/DAD/ESI-TOF-MS Interfejs TLC-MS

44 TLC/HPLC/ESI-TOF-MS/Bioautografia TLC Badanie produktów biotransformacji galantaminy w kulturach Aspergillus celullose i A. niger PhAc-Gal Gal-OH O Farn3OH-Gal N-tlenek galantaminy

45 Testy in vivo Model myszy transgenicznych APP- Presenilin Locomotor activity Morris Water Maze Elevated T-maze Testy genetyczne

46 WNIOSKI Inhibitory cholinoesterazy wciąż stanowią istotne narzędzie w terapii zespołów otępiennych towarzyszących chorobie Alzheimera W połączeniu z memantyną mogą być stosowane również w bardziej zaawansowanym stadium AD Wciąż potrzeba badań nad pozyskiwaniem nowym bardziej aktywnych IChE, posiadających mniejsze działania niepożądane oraz przydatnych w zaawansowanej chorobie Alzheimera Techniki chromatograficzne sprzężone ze spektrometrią mas wysokiej rozdzielczości oraz bioautografią TLC stanowią bardzo cenne narzędzie poszukiwanie potencjalnie nowych leków przydatnych w terapii AD

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

AUTOREFERAT. w zakresie: analizy farmaceutycznej i środowiskowej z dnia 21 VIII 1997 roku

AUTOREFERAT. w zakresie: analizy farmaceutycznej i środowiskowej z dnia 21 VIII 1997 roku AUTOREFERAT 1. Imię i Nazwisko: Tomasz Mroczek 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne: I. Dyplom doktora nauk farmaceutycznych: nadany przez Akademię Medyczną w Lublinie, decyzją Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej" Warszawa, 18-19.10.

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej Warszawa, 18-19.10. WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH Agata KOT-WASIK, Jacek NAMIEŚNIK Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk "Analityczne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Techniki immunochemiczne opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Oznaczanie immunochemiczne RIA - ( ang. Radio Immuno Assay) techniki radioimmunologiczne EIA -

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod oznaczania wybranych sfingolipidów w różnych materiałach biologicznych

Przegląd metod oznaczania wybranych sfingolipidów w różnych materiałach biologicznych Przegląd metod oznaczania wybranych sfingolipidów w różnych materiałach biologicznych STRESZCZENIE Sfingolipidy są to bioaktywne cząsteczki wchodzące w skład błony komórkowej, które biorą udział w przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS DO OZNACZANIA SŁODZIKÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS DO OZNACZANIA SŁODZIKÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS DO OZNACZANIA SŁODZIKÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH Agata Kot-Wasik, Andrzej Wasik, Jacek Namieśnik Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej, Warszawa, 23-24.10.2008

Bardziej szczegółowo

WIELOSKŁADNIKOWA ANALIZA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH METODĄ LC-MS/MS

WIELOSKŁADNIKOWA ANALIZA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH METODĄ LC-MS/MS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku Autoreferat rozprawy doktorskiej WIELOSKŁADNIKOWA ANALIZA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH METODĄ LC-MS/MS

Bardziej szczegółowo

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS

Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Jakość wyników specjacyjnego oznaczania pierwiastków techniką HPLC-ICP-MS Danuta Barałkiewicz, Izabela Komorowicz, Barbara Pikosz, Magdalena Belter Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydział

Bardziej szczegółowo

Badania frakcji lotnej metabolitów wtórnych wybranych gatunków szałwii (Salvia sp.) metodami chromatograficznymi GC-MS i LC

Badania frakcji lotnej metabolitów wtórnych wybranych gatunków szałwii (Salvia sp.) metodami chromatograficznymi GC-MS i LC Ł ukasz W ojtal Badania frakcji lotnej metabolitów wtórnych wybranych gatunków szałwii (Salvia sp.) metodami chromatograficznymi GC-MS i LC Promotorzy pracy: prof. dr hab. Teresa Kowalska Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej Rozprawa doktorska NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH W MIODACH PSZCZELICH Maciej Wojciech Kujawski Promotor: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Elżbieta U. Stolarczyk 1, Andrzej Kutner 2 1 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej 2 Instytut Farmaceutyczny,

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl ARTYKUŁ NAUKOWY RECENZOWANY Wstęp KANIEWSKA Joanna Katedra Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spożywczego Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Tetracykliny działanie, zastosowanie oraz metody wykrywania ich obecności w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach. Patyra E.

Tetracykliny działanie, zastosowanie oraz metody wykrywania ich obecności w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach. Patyra E. Tetracykliny działanie, zastosowanie oraz metody wykrywania ich obecności w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach Patyra E. Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CHEMICZNY I WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE OLEJKU ETERYCZNEGO I EKSTRAKTU Z MIĘTY PIEPRZOWEJ ODMIANY ASIA

SKŁAD CHEMICZNY I WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE OLEJKU ETERYCZNEGO I EKSTRAKTU Z MIĘTY PIEPRZOWEJ ODMIANY ASIA ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 2 (87), 116 125 MICHALINA ADASZYŃSKA, MARIA SWARCEWICZ, AGATA MARKOWSKA-SZCZUPAK, DOROTA JADCZAK SKŁAD CHEMICZNY I WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE OLEJKU ETERYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA OZNACZANIA WYBRANYCH EIKOZANOIDÓW METODĄ LC-MS/MS

WALIDACJA OZNACZANIA WYBRANYCH EIKOZANOIDÓW METODĄ LC-MS/MS BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 943 948 Małgorzata Jelińska 1, Iwona Gielecińska 2, Hanna Mojska 2, Andrzej Tokarz 1 WALIDACJA OZNACZANIA WYBRANYCH EIKOZANOIDÓW METODĄ LC-MS/MS 1 Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. (załącznik 2 do postępowania habilitacyjnego) dr Piotr Jedziniak. Zakład Farmakologii i Toksykologii

AUTOREFERAT. (załącznik 2 do postępowania habilitacyjnego) dr Piotr Jedziniak. Zakład Farmakologii i Toksykologii dr Piotr Jedziniak Zakład Farmakologii i Toksykologii Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy AUTOREFERAT (załącznik 2 do postępowania habilitacyjnego) Puławy, 2013 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ Rozprawa doktorska Trwałość cilazaprilu w fazie stałej Sylwia Katarzyna Paszun Promotor: dr hab. Beata Jadwiga Stanisz

Bardziej szczegółowo

Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH

Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 48, 2011 r. Renata Czeczko* ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH APPLICATION OF CHROMATOGRAPHIC

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IX KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IX KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IX KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ NIEDZIELA, 26 CZERWCA 2011 Wersja z dnia 16.06.2011r. 16:30 20:00 Rejestracja uczestników 17:30 OTWARCIE KONFERENCJI Wręczenie Medalu im. Prof. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2011 I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie chromatografii cieczowej z detektorem masowym (LC/MS) do oznaczania leków przeciwdepresyjnych we krwi*

Wykorzystanie chromatografii cieczowej z detektorem masowym (LC/MS) do oznaczania leków przeciwdepresyjnych we krwi* ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2008, LVIII, 171-176 PRACE oryginalne Ewa Pufal, Marzena Sykutera Wykorzystanie chromatografii cieczowej z detektorem masowym (LC/MS) do oznaczania leków przeciwdepresyjnych we krwi*

Bardziej szczegółowo

METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ. Zakład Chemii Medycznej PUM

METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ. Zakład Chemii Medycznej PUM METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ Zakład Chemii Medycznej PUM Promieniowanie elektromagnetyczne: fala strumień fotonów Fala to rozchodzące się w przestrzeni i w czasie, spójne drganie pól elektrycznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. ROZDZIAŁ 9 POŁĄCZENIE HPLC Z NMR I MS JAKO TECHNIKA POZWALAJĄCA NA OKREŚLANIE STRUKTURY CHEMICZNEJ NIEZNANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, OBECNYCH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Karsten Levsen 1), Alfred Preiss

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku AUTOREFERAT Omówienie cyklu publikacji pt. Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku Jolanta Kumirska Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

PL 212279 B1. Nowe pochodne epirubicyny, ich nowe zastosowanie medyczne oraz farmaceutycznie akceptowalna postać leku

PL 212279 B1. Nowe pochodne epirubicyny, ich nowe zastosowanie medyczne oraz farmaceutycznie akceptowalna postać leku PL 212279 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212279 (21) Numer zgłoszenia: 380757 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Review articles. Marcin Ożarowski 1, 2, Przemysław łukasz Mikołajczak 1, 3, 1. Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich ul. Libelta 27 61-707 Poznań

Review articles. Marcin Ożarowski 1, 2, Przemysław łukasz Mikołajczak 1, 3, 1. Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich ul. Libelta 27 61-707 Poznań Wpływ związków biologicznie czynnych zawartych w roślinach leczniczych na receptory ośrodkowego układu nerwowego Review articles 113 Wpływ związków biologicznie czynnych zawartych w roślinach leczniczych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka zatruć: lekami, grzybami, narkotykami ROK XII NR 1(34) MARZEC 2014 ISSN 2084-1663

Diagnostyka zatruć: lekami, grzybami, narkotykami ROK XII NR 1(34) MARZEC 2014 ISSN 2084-1663 ROK XII NR 1(34) MARZEC 2014 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Diagnostyka zatruć: lekami, grzybami, narkotykami Kalendarium Wyborów 2014 SŁOWO OD PREZESA 3 DR ELŻBIETA

Bardziej szczegółowo

Praca oryginalna Original Article

Praca oryginalna Original Article diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 3 265-271 Praca oryginalna Original Article Monitorowanie stężenia leków immunosupresyjnych techniką LC-MS/MS na przykładzie

Bardziej szczegółowo