Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie"

Transkrypt

1 LP. Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach "Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej" - nauki przyrodnicze Nr rejestracyjny Jednostka naukowa Tytuł wniosku Nakłady ogółem Dofinansowanie ze środków FNiTP Ocena wniosku Decyzja pozytywna (P) / negatywna (N) Dofinansowanie ze środków FNiTP - skumulowane FNiTP-841/2011 Instytut Oceanologii PAN Zestaw do oznaczania zanieczyszczeo organicznych w środowisku morskim ,00 P FNiTP-1225/2011 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II Zakup cytometru przepływowego i sortera komórek BD FACSAria III na potrzeby badao zależności między procesem starzenia się komórek a rozwojem choroby nowotworowej, realizowanych w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ,00 P FNiTP-1019/2011 Uniwersytet Gdaoski Wyposażenie Środowiskowego Laboratorium Kwasów Nukleinowych (SLKN) ,33 P FNiTP-1250/2011 Instytut Fizyki Molekularnej PAN Spektrometr NMR 500 MHz z magnesem nadprzewodzącym ,33 P FNiTP-1143/2011 Wydział Biologii Klaster obliczeniowy do zaawansowanych obliczeo z zakresu bioinformatyki, filogenomiki i bioakustyki ,25 P

2 6 FNiTP-1014/2011 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Mikroskop konfokalny z wirującym dyskiem do przeżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym ,00 P FNiTP-937/2011 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Modernizacja laboratorium geofizycznego dla zwiększenia możliwości wyznaczania parametrów fizycznych skał w warunkach in situ i laboratoryjnych ,67 P FNiTP-298/2010 Uniwersytet Warszawski Zakup spektrometru jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) 600 MHz ,50 P FNiTP-1015/2011 Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Budowa systemu obserwacji impulsów pola elektromagnetycznego ELF-SOIPE ,33 P FNiTP-1054/ FNiTP-376/2010 Fizyki i Chemii Instytut Chemii Organicznej PAN Dyfraktometr rentgenowski umożliwiający badania próbek polikrystalicznych i cienkich warstw; z kamerami do pomiarów w wysokich i niskich temperaturach wraz z oprogramowaniem Modyfikacja spektrometrów Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (NMR) Bruker Avance 500 MHz i Varian Mercury ,33 P ,33 P FNiTP-388/2010 Zestaw do obrazowania molekularnego i chemicznego stanu powierzchni ,33 P

3 13 FNiTP-1213/2011 Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Laboratorium ultraczułej spektrometrii masowej i spektrometrii gamma przeznaczone do badao ultraniskich aktywności izotopów promieniotwórczych prowadzonych w ramach eksperymentów poszukujących procesów spoza Modelu Standardowego ,00 P FNiTP-768/2011 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej PAN System ELEXSYS 500 do spektrometru EPR Bruker ESP ,33 P FNiTP-1020/2011 Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej w nowym budynku Instytutu Zoologii Uniwesytetu Jagiellooskiego. Utworzenie zespołu laboratoriów obrazowania struktur biologicznych i glikomiki funkcjonalnej ,33 P FNiTP-1245/ FNiTP-365/2010 Fizyki i Chemii Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Linia eksperymentalna spektroskopii miękkiego promieniowania rentgenowskiego PHELIX w Narodowym Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego "SOLARIS" w Krakowie Laboratorium Izotopowej Autentykacji Produktów ,33 P ,00 P

4 18 FNiTP-805/2011 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Rozbudowa laboratorium Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego o zaawansowane narzędzia badawcze z zakresu biologii eksperymentalnej roślin ,67 P FNiTP-826/2011 Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Inwestycja w wyposażenie aparaturowe Laboratorium Metod Rozdzielania w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ,67 P FNiTP-1159/2011 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Aparatura do obrazowania oddziaływao makromolekuł w komórce w czasie rzeczywistym - na bazie mikroskopu konfokalnego najnowszej generacji ,25 P FNiTP-790/2011 Wydział Matematyczno- Fizyczno-Chemiczny Organizacja instytutowej pracowni badao zjawisk kooperatywnych i technologii materiałów funkcjonalnych ,00 P FNiTP-426/2010 Fizyki i Chemii Wyposażenie pracowni analitycznych metod spektroskopowych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego ,00 P FNiTP-1040/2011 Politechnika Poznaoska Wydział Informatyki Wyposażenie Laboratorium Inteligencji Obrazowej ,00 P FNiTP-1093/2011 Instytut Oceanologii PAN Wyposażenie laboratorium badania transkryptomu organizmów morskich ,67 P

5 25 FNiTP-862/2011 Instytut Wysokich Ciśnieo PAN Wysokociśnieniowy reaktor z piecem czterostrefowym do wzrostu objętościowych plazmonicznych kryształów podłożowych GaN ,50 P FNiTP-1061/2011 Chromatograf gazowy z detektorem MS-MS z opcją pozytywnej jonizacji chemicznej wyposażony w automatyczny podajnik próbek ,00 P FNiTP-978/2011 Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Specjalistyczna aparatura do charakteryzacji i formowania makrocząsteczek oraz ich elektrochemicznego i optycznego obrazowania chemicznego ,67 P FNiTP-949/2011 Unikalny multispektralny system do spektroskopii w świetle spolaryzowanym ,00 P FNiTP-1074/2011 Uniwersytet Gdaoski Zestaw Hybrydowy: spektrometr kwadrapulowy ICP-MS X Series II/spektrometr wysokiej rozdzielczości HR-ICP-MS Element 2 Thermo Scietific ,00 P FNiTP-960/2011 Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Uzupełnienie wyposażenia i medernizacja Pracowni Biologii Molekularnej w Instytucie Biologii Roślin Uwr ,67 P FNiTP-1208/2011 Uniwersytet Gdaoski Wydział Biologii Środowiskowe Laboratorium Zaawansowanych Technik Analizy Białek ,67 P

6 32 FNiTP-460/2010 Centrum Badao Molekularnych i Makromolekularnych PAN Aparatura specjalna do syntezy i badania funkcjonalności syntetycznych sond oligonukleotydowych zawierających modyfikowane jednostki nukleotydowe ,25 P FNiTP-764/2011 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Nowych Technologii i Chemii Zakup zestawu instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej sprzężonego z detektorem masowym TLC-MS ,00 P FNiTP-852/2011 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Fizyki Nowoczesny system do badania własności magnetycznych materiałów z wykorzystaniem techniki pomiarowej SQUID ,00 P FNiTP-1180/2011 Instytut Oceanologii PAN Ustanowienie systemu do monitoringu prądów powierzchniowych i falowania w Zatoce Gdaoskiej przy wykorzystaniu radarów radiowych o częstości 20 MHz ,00 P FNiTP-1196/2011 Fizyki i Chemii Chromatograf cieczowy z detektorem polarymetrycznym i detektorem dichroizmu kołowego ,67 P FNiTP-856/2011 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Laboratorium badao właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych drewna ,33 P

7 38 FNiTP-408/2010 Fizyki i Chemii Spektrofotometr UV-VIS-NIR o zakresie pomiarowym nm z przystawką do pomiarów próbek stałych, wyposażeniem i oprogramowaniem sterującym ,33 P FNiTP-1263/2011 Wydział Biologii Zintegrowany system do analiz i monitoringu bioakustycznego ,25 P FNiTP-468/2010 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Automatyczne urządzenie do dozowania rozpuszczalników i do krystalizacji ,67 P FNiTP-409/2010 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wyspecjalizowany spektrometr mas do zastosowao w hydrologii i ochronie środowiska ,67 P FNiTP-418/2010 Instytut Fizyki PAN Układ optyczny do charakteryzacji spektralnej obiektów atomowych, molekularnych i bionanostruktur ,50 P FNiTP-1100/2011 Fizyki i Chemii Laboratorium Analiz Radiospetroskopowych Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badao Interdyscyplinarnych ,33 P FNiTP-919/2011 Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Zakup unikatowego zestawu do teledetekcji jako narzędzia oceny odpowiedzi behawioralnej ryb w warunkach silnego stresu antropogenicznego ,00 P

8 45 FNiTP-1027/2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyposażenie laboratorium syntezy nowych materiałów polimerowych i badao ich właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych ,00 P FNiTP-1296/2011 Instytut Oceanologii PAN Łódź badawcza o małym zanurzeniu przystosowana do pływania w akwenach zamkniętych i wodach osłoniętych przeznaczona do badao oceanograficznych w strefie przybrzeżnej ,67 P FNiTP-762/2011 Instytut Chemii Organicznej PAN Zakup aparatury pozwalającej na prowadzenie syntez organicznych w ściśle kontrolowanych warunkach bezwodnych i atmosferze gazu obojętnego ,33 P FNiTP-751/2011 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczaoskiego PAN w Krakowie Baza aparaturowa do badao skażeo radioaktywnych środowiska w dobie rozwoju energetyki jądrowej ,25 P FNiTP-430/2010 Politechnika Poznaoska Wydział Fizyki Technicznej Modernizacja laboratorium charakteryzacji materiałów funkcjonalnych dla potrzeb zaawansowanych technologii ,00 P FNiTP-1275/2011 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny Zestaw do analizy cech strukturalnych i czynnościowych komórek determinujących procesy starzenia i mechanizmy odporności immunologicznej ,00 P FNiTP-1199/2011 Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Stanowisko do nadprodukcji i analizy białek o znaczeniu terapeutycznym ,00 P

9 52 FNiTP-800/2011 Uniwersytet Gdaoski Wydział Biologii Zakup wyposażenia laboratorium mikroskopii elektronowej ,67 P FNiTP-808/2011 Zakup tandemowego spektrometru mas sprzężonego z wysokosprawnym chromatografem cieczowym wyposażonym w detektor UV-Vis i autosampler (LC-MS/MS) ,67 P FNiTP-948/2011 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Kompleksowy system do hodowli i frakcjonowania komórek w atmosferze o kontrolowanym składzie chemicznym ,33 P FNiTP-437/2010 Aparatura QPCR do analityki śladowych ilości kwasów nukleinowych ,33 P FNiTP-628/2010 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Fizyki i Informatyki Fluorescencyjny czasoworozdzielczy mikroskop konfokalny ,25 P FNiTP-407/ FNiTP-831/ FNiTP-1277/2011 Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki Informatyki Stosowanej Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Paostwowy Instytut Badawczy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych System ultra wysokiej próżni z układem do wytwarzania warstw grafenowych oraz ich badania za pomocą technik AFM/STM/XPS/UPS Stanowisko badawcze do analizy ekspresji genów Laboratorium Analiz Spektrometrycznych ,00 P ,00 P ,00 P

10 60 FNiTP-632/2011 Uniwersytet Warszawski Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego ,67 P FNiTP-542/2010 Politechnika Gdaoska Wydział Zarządzania i Ekonomii Zakup stanowiska do eyetrackingu ,25 P FNiTP-883/2011 Instytut Nafty i Gazu Doposażenie laboratorium w mikrotomograf (nanotomograf) rentgenowski o zdolności rozdzielczej lepszej niż 1 µm w celu zwiększenia możliwości badao materiałów ,00 P FNiTP-988/2011 Uniwersytet Warmiosko- Mazurski w Olsztynie Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Wyposażenie Laboratorium Biologicznej Jakości Wód Powierzchniowych, w szczególności do badao ekotoksykologicznych i związanych z wykorzystaniem organizmów planktonowych i bentosowych w procesach oczyszczania wód ,00 P FNiTP-907/2011 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Stworzenie ośrodka do badao telemetrycznych i genetycznych populacji dużych ssaków na obszarze Polski Środkowo- Wschodniej ,67 P FNiTP-984/2011 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Fizyki i Informatyki Zestaw do mikroskopowej detekcji pojedynczych cząsteczek metodą całkowitego wewnętrznego odbicia ,67 P

11 66 FNiTP-921/2011 Uniwersytet Gdaoski Fizyki i Informatyki Zestaw do czasowo-rozdzielczej spektrofluorymetrii w zakresie femto i pikosekundowym ,33 P FNiTP-1135/ FNiTP-801/2011 Politechnika Gdaoska Wydział Chemiczny Instytut Wysokich Ciśnieo PAN Zestaw do badao strukturalnych metodą dyfrakcji promieniowania X na monokryształach Zintegrowane stanowisko badawczo-rozwojowe do określenia własności miękkiej materii w ekstremalnych ciśnieniach ,00 P ,67 P FNiTP-838/2011 Zakup aparatury do wyposażenia Laboratorium Zakładu Analizy Wody i Gruntów na Wydziale Chemii UAM ,67 P FNiTP-996/2011 Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach Zestaw aparatury naukowobadawczej do oznaczania emisji wybranych gazów cieplarnianych w ekosystemach naturalnych i rolniczych ,67 P FNiTP-313/2010 Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie Wydział Chemii Doposażenie pracowni inżynierii krystalicznej w magnetometr SQUID-owy ze zintegrowaną jednostką do rekondensacji helu ,33 P

12 72 FNiTP-1032/2011 Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Zakup unikatowego zestawu do elektropołowów ryb na dużych rzekach Polski (łódź typu splitboom ze zintegrowanym generatorem prądu i osprzętem połowowym oraz silnikiem zaburtowym, przyczepa podłodziowa, samochód laboratorium z napędem 4 4) ,00 P FNiTP-372/2010 Uniwersytet Warszawski Pracownia Elektrochemii ,67 P FNiTP-402/2010 Fizyki i Chemii Modernizacja pracowni technologicznej ,67 P FNiTP-497/2010 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakup kamery CCD o dużym sensorze, umożliwiającej rejestrację widm o wysokiej rozdzielczości (R=λ/σλ=120,000) do spektrografu Maestro usytuowanego w Obserwatorium na Terskole ,67 P FNiTP-1018/2011 System spektrometrii mas in situ z bezpośrednią jonizacją desorpcyjnym Uniwersytet elektrorozpylaniem w warunkach Przyrodniczy w Poznaniu ciśnienia i temperatury otoczenia Wydział Nauk o Żywności i w czasie rzeczywistym i Żywieniu (Ambient mass Spectrometry with DESI and DART technology) do badao proteomicznych ,33 P

13 77 FNiTP-840/2011 Uniwersytet Szczecioski Wydział Nauk Przyrodniczych mir-lab - stworzenie linii analitycznej do oznaczeo i analizy roślinnych mikrorna i ich wpływu na regulację ekspresji genów oraz zintegrowanej linii do hodowli materiału roślinnego na potrzeby analiz molekularnych ,00 P FNiTP-972/2011 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Zakup aparatury termicznej analizy różnicowej oraz mikrokalorymetru skaningowego ,00 P FNiTP-438/ FNiTP-760/2011 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczaoskiego PAN w Krakowie Chromatograf HPLC z detektorem spektralnym UV-VIS i fluorescencyjnym Aparatura do pomiarów anihilacji spolaryzowanych pozytonów w materiałach magnetycznych i spektrometr do pomiarów zależności temperaturowych czasu życia pozytonów z cyfrową obróbką sygnału ,33 P ,33 P FNiTP-256/2010 Uniwersytet Łódzki Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski z podwójnym źródłem promieniowania dedykowany pomiarom dyfrakcyjnym kryształów w zmiennych temperaturach z oprzyrządowaniem ,67 P FNiTP-1178/2011 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Cytometr przepływowy ,67 P

14 83 FNiTP-448/2010 Instytut Chemii Przemysłowej Spektrometr do pomiaru widm oscylacyjnego dichroizmu kołowego VCD wraz z niezbędnym wyposażeniem ,50 P FNiTP-1209/ FNiTP-1011/2011 Muzeum i Instytut Zoologii PAN Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii System do biobankowania materiału genetycznego w temperaturze pokojowej Rozbudowa i modernizacja stanowiska UHV do badao procesów powierzchniowych za pomocą metod fotoemisji elektronowej ,33 P ,00 P FNiTP-1271/2011 Układ spektrometrów mas podnoszących dokładnośd analiz Pracowni MS Środowiskowego Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej z koniecznym wyposażeniem ,00 P FNiTP-419/2010 Instytut Fizyki PAN Zakup układu do wytwarzania wielofunkcyjnych układów hybrydowych dla spintroniki materiałów tlenkowych ,67 P FNiTP-1137/2011 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN System sekwencjonowania nowej generacji ,33 P FNiTP-439/2010 Laboratorium Archeometryczne ,33 P FNiTP-684/2010 Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska System monitoringu warstwy granicznej atmosfery, warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych we Wrocławiu ,13 P

15 91 FNiTP-417/2010 Instytut Fizyki PAN 92 FNiTP-434/ FNiTP-451/2010 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Laboratorium tomografii atomowej Zakup spektrometru do pomiaru widm dichroizmu kołowego oraz polarymetru Zestaw aparaturowy do pomiarów spektroelektrochemicznych materiałów hybrydowych do fotoogniw ,75 P ,67 P ,50 P FNiTP-814/2011 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Nowych Technologii i Chemii Zakup stanowiska do badao zawartości kationów w matrycach środowiskowych i biologicznych ,33 P FNiTP-794/ FNiTP-922/ FNiTP-1006/ FNiTP-1243/ FNiTP-1087/2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Gdaoski Fizyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczaoskiego PAN w Krakowie Instytut Matematyczny PAN Zakup spektrometru mas do zestawu z chromatografią cieczową typu UPHPLC oraz cieczowego chromatografu jonowego Zakup lasera impulsowego Nd: YAG oraz lasera przestrajalnego OPO Zakup wysokorozdzielczego chromatografu cieczowego UPLC połączonego ze spektrometrem mas Qtof Specjalistyczny klaster obliczeniowy do badao nad materiałami z powierzchnią i defektami Rozbudowa systemu próżniowego detektora fal grawitacyjnych VIRGO ,33 P ,33 P ,33 P ,33 P ,25 P

16 100 FNiTP-997/2011 Wyposażenie Laboratorium Chemii Środowiska w Laboratorium Badawczym ITP w aparaturę naukowo-badawczą na Instytut Technologiczno- stanowiskach: stanowisko Przyrodniczy w Falentach oznaczeo chromatograficznych próbek środowiskowych; stanowisko analiz składu pierwiastkowego gleby, wody i roślinności ,00 P FNiTP-966/2011 Paostwowy Instytut Geologiczny - Paostwowy Instytut Badawczy Nowoczesne zestawy terenowe do wspomagania prac kartograficznych ,67 P FNiTP-673/2010 Uniwersytet Opolski Wyposażenie laboratorium analitycznego Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej ,67 P FNiTP-546/2010 Centrum Badao Kosmicznych PAN Stanowiska do testowania urządzeo radiowych do aktywnych i pasywnych badao środowiska kosmicznego w zakresie fal radiowych LF i HF ,25 P FNiTP-763/ FNiTP-739/ FNiTP-858/2011 Uniwersytet Szczecioski Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczecioski Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Zintegrowana pracownia badao taksonomicznych i środowiskowych Chromatograf gazowy sprzężony z spektrometrem masowym, chromatograf cieczowy sprzężony z spektrometrem masowym Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z komorą temperaturową i ekstensometrem ,25 P ,00 P ,00 P

17 107 FNiTP-601/2010 Uniwersytet Warszawski Nanosensory ,50 P FNiTP-1217/2011 Fizyki i Chemii Spektrometr Nicolet 6700 FTIR z modułem NXR FT-Raman i akcesoriami ,33 P FNiTP-787/2011 Uniwersytet Łódzki Modułowy system do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z kolektorem frakcji i zestawem detektorów ,00 P FNiTP-521/2010 Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN Globalna zrobotyzowana sied teleskopów ,67 P FNiTP-908/2011 Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Zestaw dozymetryczny w badaniach promieniowania rentgenowskiego ,33 P FNiTP-387/2010 Mickiewicza - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Modyfikacja wyposażenia laboratorium hydrochemicznego i pomiarowego systemu terenowego do badao współczesnych procesów morfogenetycznych geoekosystemów młodoglacjalnych Pomorza Zachodniego w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji ,00 P FNiTP-871/2011 Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Doposażenie pracowni Ekofizjologii Zakładu Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Morskiej w Słupsku ,00 P

18 114 FNiTP-933/2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Zakup chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS) do oznaczeo fitohormonów i innych fizjologicznie aktywnych substancji roślinnych ,67 P FNiTP-682/2010 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wydział Ekologii Laboratorium Biotransformacji Ksenobiotyków Środowiskowych (wyposażenie aparaturowe) ,67 P FNiTP-932/2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Zakup wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek do pomiaru luminescencji, fluorescencji absorbancji UV/Vis o wysokiej czułości HIGH END ,50 P

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE

ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE ZADANIE NR 1 INWESTYCJE BUDOWLANE GLIWICE Inwestycja budowlana w Gliwicach polegająca na przebudowie i kompleksowej modernizacji istniejącego budynku Chemii III wraz z łącznikiem ( w tym częścią halową

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Śląska Biofarma Głównym celem zawiązania konsorcjum Śląska BIO FARMA, było nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej.

Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej. Aktualny wykaz aparatury specjalistycznej. Znajdującej się na stanie inwentarzowym jednostek Uczelni o wartości zakupu pow. 100 tys. zł i okresie eksploatacji do 5 lat. Podlegającej kwartalnej rejestracji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl/laboratorium Laboratorium jest częścią modułu biotechnologicznego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia. poprzez:

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016 ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Spektroskopia Spektrofotometry UV/VIS/NIR serii V-700 Szeroki wybór uchwytów kuwet i innych opcji Polarymetry serii P-2000 Wspólna

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-

Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Oferta usługowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych Katedr

Bardziej szczegółowo

Analizator ciągłego przepływu (CFA)

Analizator ciągłego przepływu (CFA) Analizator ciągłego przepływu (CFA) SAN++ Skalar Laboratorium Chemii Środowiska/Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska mgr Sidoruk Katarzyna tel: + 48 22 55 26539, email:ksidoruk@cnbc.uw.edu.pl Analizator

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS)

Grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) Grupa nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) Tabela 1. Liczba zakwalifikowanych wniosków oraz wysokość finansowania (w ) przyznanego beneficjentom, którzy w grupie nauk HS uzyskali powyżej 2

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie - Rada Wydziału bmz. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia

Sprawozdanie - Rada Wydziału bmz.  Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia 2008-2012 Sprawozdanie - Rada Wydziału 18.05.2010 www.wbbib.uj.edu.pl/ 1. Budowa i wyposażenie zwierzętarni Zadania 2. Organizacja i wyposażenie pracowni cytometrii obrazowej 3. Wyposażenie pracowni proteomiki

Bardziej szczegółowo

Jakość wody jakość życia

Jakość wody jakość życia Jakość wody jakość życia Dorota Kołodyńska Wydział Chemii UMCS UMCS dla Samorządu, Lublin 12.03.2015 r Ochrona środowiska a jakość wód W ochronie środowiska można wyróżnić trzy kierunki: ochronę i racjonalne

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1 Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie Kontakt: Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków Strona internetowa: wtz.ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW W APARATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PROWADZENIA BADAŃ NA RZECZ PRZEMYSŁU I MEDYCYNY

WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW W APARATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PROWADZENIA BADAŃ NA RZECZ PRZEMYSŁU I MEDYCYNY WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII UW W APARATURĘ NIEZBĘDNĄ DO PROWADZENIA BADAŃ NA RZECZ PRZEMYSŁU I MEDYCYNY PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu NANO jako droga do innowacji Uniwersytet Śląski w Katowicach Oferta dla partnerów biznesowych Potencjał badawczy Założony w

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura pomiarowo badawcza

Infrastruktura pomiarowo badawcza Temat statutowy: Klimat lokalny i konsekwencje oddziaływania na środowisko, obejmujący m.in. badania w zakresie: - ocena ilościowa i jakościowa chemizmu opadów i osadów atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii.

Wydział Chemii. http://www.chemia.uni.opole.pl http://www.chemia.uni.opole.pl KEJN 2013: Kategoria A 40 pracowników naukowo-dydaktycznych 16 samodzielnych pracowników naukowych 23 adiunktów 1 asystent 13 pracowników naukowo-technicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ CPV (DAND0001) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ poz. planu Nazwa jednostki Kwota planowana brutto (PLN) Zamówienia do 14 000 Euro. Art..4 pkt 8 ustawy Pzp. CPV (32351300-1) Części / akcesoria do sprzętu

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA

RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA 1 RAMOWE PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Warmia and Mazury Voivodship Bożena Wrzeszcz Zwada Warmia and MazuryVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Rogulski Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Obrazowanie molekularne

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Kalendarium Instytutu Chemii 1971 rok Utworzenie Zakładu Chemii wchodzącego w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY

METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW. w inżynierii rolniczej i agrofizyce. pod redakcją AGNIESZKI KALETY METODYKA WYBRANYCH POMIARÓW w inżynierii rolniczej i agrofizyce pod redakcją AGNIESZKI KALETY Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 11 1. Techniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA

PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W OKRESIE PROGRAMOWANIA PROJEKTY INWESTYCYJNE Lp. Fundusz Tytuł projektu Krótki opis projektu

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska Biuro Prasowe tel. 71 320 43 43, 71 320 43 88 e-mail: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl Wrocław, 3 października 2013 r. WYDZIAŁ NAJWYŻSZEJ KLASY Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN

Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komisja Nauki Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN Janusz Igras Marian Szczerek Badania naukowe

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej

Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej Seminarium Wpływ realizacji studyjnych wizyt na rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej 13 wrzesień 2011 rok sala Rady Wydziału Biologii, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Zatwierdzony na Radzie Wydziału 13.06.2013, zmiana 10.07.2014 r., 14.05.2015 Przyroda UwB I rok studiów Semestr zimowy 1. 0200-PS1-1MAT Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. 0200-PS1-1BHP Ergonomia i BHP (PO)

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) Warszawa, 2009-12-21 INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 ROKU NA INWESTYCJE APARATUROWE SŁUśĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

lokalizacja: Kraków, ul. Łukasiewicza 1 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Kraków, ul. Lubicz 25A w trakcie realizacji

lokalizacja: Kraków, ul. Łukasiewicza 1 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Kraków, ul. Lubicz 25A w trakcie realizacji Wykaz projektów obiektów laboratoryjnych i naukowo-badawczych wykonanych w latach 2005-2014 2014 Konsultacje wielobranżowe i analizy w zakresie metodologii badawczej, prowadzenia prac projektowych oraz

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Procedur wykorzystania aparatury

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentalna

Analiza instrumentalna Analiza instrumentalna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r.

K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. K O M U N I K A T M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Ścieżki

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP)

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Inductively Coupled Plasma Ionization Opracowane z wykorzystaniem materiałów dr Katarzyny Pawlak z Wydziału Chemicznego PW Schemat spektrometru ICP MS Rozpylacz

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2014 r. SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3)

Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) Obszary nauki (dyscypliny) wyodrbnione w ramach Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych (ZR-3) N301: Biologia molekularna i komórkowa biochemia biofizyka bioinformatyka i biologia obliczeniowa biologia molekularna

Bardziej szczegółowo