Industry Academia Partnerships and Pathways 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Industry Academia Partnerships and Pathways 2012"

Transkrypt

1 Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 konkurs na 100% finansowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki a szeroko rozumianym sektorem przemysłu Agnieszka Kwiatkowska Katarzyna Markiewicz-Śliwa

2 Two different words from blue sky to Market Science + biznes plan = profit Naukowiec renjith krishnan

3 Innovative chain EU 2020 strategy a new strategy to make the EU a smarter, greener social market Reinforcement of business competitiveness mainly in productive sector using SME. SMEs: represents 99% of all enterprises in Europe, contribute more than two thirds of European GDP (Gross Domestic Product), provide 75 million jobs in the private sector. are therefore key to implementation of the renewed Lisbon strategy for economic growth and employment. RESEARCH PRODUCTION Dystrybution/ Sale From IDEA to MARKET

4 RESEARCH PRODUCTION

5 Ułatwienie poruszania się pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym jest wyzwaniem dla całej Europy i myślę, że akcja Marie Curie Industry Academia Partnerships and Pathways wytyczy ścieżkę, którą naukowcy będą mogli podążać Janez Potočnik, komisarz UE ds. badań i rozwoju ( ) Foto:

6 Przykładowa struktura projektu

7 Powody: % finansowanie KE 2. Szkolimy własnych pracowników 3. Mamy nowych, prężnych pracowników do PRACY!! (nowe projekty) 4. Nawiązanie międzynarodowej współpracy z przemysłem 5. Aplikacja stosunkowo łatwa procedura, nie liczymy budżetu 6. Łatwiejsze rozliczanie projektu (ryczałty) 7. Zaliczka z KE na realizację projektu 8. Możliwość niewielkich konsorcjów 9. Wysoki współczynnik sukcesu 10.Grant na Grant z MNiSW???

8 1. Charakterystyka i cele akcji 2. Zasady uczestnictwa 3. Finanse 4. Przygotowanie i złożenie wniosku 5. Zmiany w konkursie, statystyki i dotychczasowe sukcesy Pol. Śl. PLAN SPOTKANIA

9 CHARAKTERYSTYKA I CELE AKCJI

10 IAPP w 7. Programie Ramowym Struktura 7. PR Kształcenie początkowe naukowców Initial Training Networks (ITN) Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) Career Integration Grants (CIG) Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP) Wymiar międzynarodowy Struktura Programu PEOPLE International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) International Incoming Fellowships for Career Development (IIF) International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Działania szczegółowe Noc Naukowców (NIGHT) Trans-national operation of the Euraxess Services Network (EURAXESS)

11 Podstawowe informacje o konkursie ID Call FP7-PEOPLE-2012-IAPP Data otwarcia/ zamknięcia 19 października 2011/ 19 kwietnia 2012, godz Budżet Dokumenty Składanie wniosków Oficjalna strona konkursu Program Pracy (PEOPLE 2012) Workprogramme Przewodnik dla wnioskodawców Guide for Applicants: 1. Common part 2. Ethics part 3. Specific part Za pomocą systemu EPSS Electronic Proposal Submission Service FP7-PEOPLE-2012-IAPP Strona Akcji Marie Curie Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

12 Cele akcji IAPP Projekt wspierający transfer wiedzy pomiędzy nauką i przemysłem realizowany poprzez wymianę (międzynarodową i międzysektorową) kadry pomiędzy partnerami projektu w dowolnej dziedzinie naukowej. Pobudzanie przepływu pracowników między sektorem nauki a przemysłem Zwiększanie wymiany wiedzy naukowo-technicznej Wspieranie długofalowego partnerstwa Zróżnicowanie możliwości zatrudnienia i rozwoju karier naukowców dzięki wymianie wiedzy i kultury

13 Tematyka projektu DOWOLNA DZIEDZINA, nie wykluczając podanych w Programie Współpraca: Zdrowie; Żywność, rolnictwo i biotechnologia; Technologie informacyjne i komunikacyjne; Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; Energia; Środowisko (w tym zmiany klimatu); Poza badaniami objętymi Traktatem EURATOM Transport (w tym aeronautyka); Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; Przestrzeń kosmiczna; Bezpieczeństwo. UWAGA! Mamy 8 paneli tematycznych w których oceniane są wnioski: Chemistry (CHE); Social and Human Sciences (SOC); Economic Sciences (ECO); Information science and Engineering (ENG); Environmental and Geo-Sciences (ENV); Life Sciences (LIF); Mathematics (MAT); Physics (PHY).

14 Struktura i czas trwania projektu Minimalny skład konsorcjum: 1 partner z sektora niekomercyjnego ("academia") + 1 partner z sektora komercyjnego ("industry") pochodzący z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych* Dodatkowo możliwy udział partnerów z całego świata! Nie zdefiniowano maksymalnego składu konsorcjum, jednakże wcześniejsze doświadczenia wskazują, że najpopularniejsze były niewielkie projekty złożone przez 2-3 partnerów i większe liczące 4-6 uczestników. Zdecydowana większość projektów trwa 48 miesięcy od momentu wejścia w życie Umowy o grant. Co do zasady nie finansuje się projektów rozpisanych na mniej niż 36 m-cy. * ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third_country_agreements_en.pdf

15 Przykładowa struktura projektu

16 REGUŁY UCZESTNICTWA I FINANSOWE

17 Sektor niekomercyjny Sektor komercyjny Uczestnicy projektu Min. 1 z kraju MS/AC Min. 1 z innego kraju MS/AC Uniwersytety/ centra i instytuty naukowe Organizacje non-profit i charytatywne (np. NGO) Wspólnotowe Centrum Badawcze Międzynarodowe, europejskie organizacje pożytku publicznego (np. CERN, EMBL) Organizacje międzynarodowe (np. WHO, UNESCO) Organizacje pracujące na zasadach komercyjnych np. firma, inkubator, start-up, spin-off, venture capital, MŚP Jednostki działające na zasadach wolnego rynku, w których min. 50% przychodów pochodzi z działalności komercyjnej.

18 Organizacje międzynarodowe Dla międzynarodowych firm z oddziałem w i poza Europą, lokalizajca jednostki biorącej udział w projekcie wg oddziału posiadającego osobowość prawną. Przykład: the Dutch subsidiary of an American multinational company could apply within a consortium and be funded on the same terms as any other MS/AC participant. However, if the same multinational applies with one of its research sites based in the USA, this participation must be over and above the minimum number of MS/AC participants. Since the USA is a non-icpc country, funding would not normally be awarded.

19 Uczestnicy przemysłowi projektu Na potrzeby akcji IAPP definicja przemysłu to nie tylko tradycyjna produkcja, przemysł i firmy. Przemysł to jednostka operująca na zasadach komercyjnych wykonująca badania, np. firmy Mogą to być zarówno MŚP, mikroprzedsiębiorstwa jak i duże firmy. Projekty IAPP mogą być koordynowane zarówno przez jednostki niekomercyjne, jak i komercyjne. Jednostki komercyjne ubiegające się o grant w roli koordynatora prosi się o sprawdzenie ich wiarygodności finansowej za pomocą aplikacji dostępnej tutaj: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financial-viability-checktool-v3.xls Guide for applicants, Specific part, IAPP 2012, str. 7

20 Lokalizacja uczestników projektu Kraje członkowskie (Member States) Kraje stowarzyszone (Associated Countries) Koordynator musi pochodzić z MS lub AC! PONADTO: Kraje trzecie (Aneks 1.1. do Programu Pracy 2012) : International Cooperation Partner Countries (ICPC) Non-ICPC Countries - finansowanie będzie możliwe, gdy: - UE ma podpisaną umowę bilateralną o współpracy z danym krajem (ew. inne porozumienie) LUB - ich udział jest kluczowy dla realizacji projektu Kraje takie jak Australia, Japonia, Kanada, Singapur, USA, etc. muszą zapewnić sobie finanse na udział w projekcie.

21 Co się dzieje w projekcie IAPP? Międzysektorowe oddelegowania pracowników Rekrutacja doświadczonych naukowców z zewnątrz Prace badawcze i działania sieciowe Działania szkoleniowe Prezentacja rezultatów projektu Zarządzanie

22 PROFIL NAUKOWCA Międzysektorowe oddelegowania pracowników Senior Post-docs (More Experienced Researchers) > 10 lat doświadczenia Do pracy w jednostce partnerskiej delegujemy: Post-docs (Experienced Researchers) > 4 lat doświadczenia* Post-graduates (Early Stage Researchers) < 4 lat doświadczenia* młodych i doświadczonych pracowników naukowych Można wysłać także: kadrę techniczną kadrę administracyjną kadrę zarządzającą zaangażowaną w prace badawcze * full-time equivalent research experience after degree which formally entitles to embark on a doctorate Program Pracy PEOPLE

23 Międzysektorowe oddelegowania pracowników Oddelegowanie pracownika może trwać od 2 do 24 miesięcy Istnieje możliwość dzielenia wyjazdu na kilka krótszych Doświadczenie naukowca liczymy w momencie oddelegowania Naukowiec ze stopniem doktora nie może być traktowany jako młody naukowiec Oddelegowani muszą w momencie oddelegowania być nieprzerwanie związani z jednostką wysyłającą (praca, studia itp.) od minimum roku Jednostka wysyłająca powinna zawrzeć z pracownikami umowy zgodnie z którymi po powrocie z oddelegowania będą pracować na rzecz jednostki przez min. 12 miesięcy Oddelegowania muszą stanowić min. 50% wszystkich wyjazdów 30% możliwe na terenie 1 kraju, ALE wyjazd musi być międzysektorowy!

24 Rekrutacja doświadczonych naukowców z zewnątrz Spoza sieci można rekrutować doświadczonych naukowców Okres rekrutacji może wynosić od 12 do 24 miesięcy Możliwość dzielenia na krótkie wyjazdy i pracy na część etatu Rekrutacja naukowców z zewnątrz musi być dobrze uzasadniona we wniosku Narodowość naukowców nie ma znaczenia, ale spełniona musi być: ZASADA MOBILNOŚCI: nie można realizować wyjazdu w kraju, w którym naukowiec miał swoje "miejsce interesów życiowych" przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat poprzedzających wyjazd

25 Prace badawcze i działania sieciowe Spotkania naukowe i koordynacyjne, zarządzające TRANSFER WIEDZY Networking videokonferencje, , www Udział w międzynarodowych konferencjach, warsztatach itp. Publikacje

26 FINANSOWANIE PROJEKTÓW IAPP

27 Na co środki? Monthly Living Allowance Secondment Recruitment początkujący naukowcy naukowcy z dośw lat naukowcy z dośw. > 10 lat naukowcy z dośw lat naukowcy z dośw. > 10 lat umowa o pracę /rok stypendium /rok Współczynnik korekcyjny dla danego kraju Mobility Allowance dla transnational dodatek relokacyjny dla badacza z rodziną 1000 /miesiąc dla badacza bez rodziny 700 /miesiąc Secondment - umowa o pracę lub stypendium Recruitment tylko umowa o pracę

28 Contribution to the training expenses of eligible researchers and research/transfer of knowledge programme expenses Ryczałt 1800 /miesiąc/badacza Wkład w koszty badań i wymiany wiedzy, Prowadzenie szkoleń i partnerstwa w projekcie Koordynacja Management activities Zarządzanie, w tym audyt (powyżej 375 tys. ) 10% wkładu KE. Overheads Koszty pośrednie :10% bezpośrednich minus podwykonawstwo. Other types of eligible expenses / specific conditions Mały sprzęt (tylko dla MŚP, max 10% wartości budżetu MŚP) tylko IAPP Po wstępnym uzgodnieniu z KE, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie realnie poniesionych kosztów, po zatwierdzeniu przez KE.

29 W IAPP nie liczymy budżetu Przykładowo projekt dot. 200 osobomiesięcy to ok 1,6 mln

30 Przykład: Participant 1: A university laboratory of solid state physics and magnetism in Poland Participant 2: an SME in Israel. Secondments: A. 4 staff members of the Polish laboratory (single, experienced researchers with <10 years of research experience) visit the Israeli SME for 3 months each B. 4 staff members of the Israeli SME (married, experienced researchers with >10 years research experience) visit the Polish laboratory for 2 months each C. The Polish laboratory will send 2 postgraduates (single, early-stage researchers) for a summer placement to the Israeli SME for 2 months each. D. A project engineer from the Israeli SME seconded to the Polish laboratory. She is married and qualifies as an experienced researcher with <10 years of research experience. She will spend 12 months in Poland. Recruitments: E. Additionally both the Polish University and the Israeli SME plan to hire a postdoc (experienced researchers (<10 years), 1 single and 1 married) for 1 year each. Small equipment: The Israeli SME proposes to buy a flow cryostat with a temperature controller unit, i.e. a relatively small piece of durable equipment that is however necessary and part of the experimental setup that will be extensively used to carry out the work proposed in the project ,09 POLAND ISRAEL

31 PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU

32 Na tej stronie znajdziemy informacje o konkursie, przewodniki i aplikację do złożenia wniosku (EPSS)

33 ZACZYNAMY

34 Politechnika Śląska:

35 Chemistry Social and Human Sciences Economic Sciences Engineering and Information Sciences Environment and Geosciences Life sciences Mathematics Physics Formularz należy wypełnić w ciągu 30 min.

36

37 Czekamy na potwierdzenie i hasło z Komisji

38

39

40 Koordynator wypełnia części A1, A2 i A4 Każdy partner wypełnia swoją część A2 Wskazówki dot. wypełniania dostępne przez EPSS i w Guide for Applicants, Specific Part Annex 3, p. 35

41 FORMULARZ A1 20 znaków; tylko litery i cyfry 200 znaków Najczęściej 48 Słowa kluczowe najlepiej oddające istotę projektu CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY FP7-PEOPLE-2012-IAPP - Abstrakt ma pozwolić na pełne zrozumienie celów, sposobu ich osiągnięcia i zawierać ich odniesienie do Programu Pracy, - Używa się go jako opisu w trakcie oceny i rozmów na temat zarządzania projektem, - Powinien być krótki (max 2000 znaków), dokładny i nie zawierać poufnych informacji, - Obligatoryjnie napisany w jęz. angielskim Informacja o złożonych, podobnych wnioskach w ramach MC Actions REA oznacza wnioski, które mogą wymagać dodatkowej weryfikacji

42 FORMULARZ A2

43 FORMULARZ A2 Zależności pomiędzy partnerami Dane osoby kontaktowej

44 Liczba PRZYJMOWANYCH naukowców FORMULARZ A4

45

46 Wskazówki do pisania wniosku Długość wniosku nie może przekroczyć 30 stron (części B2- B5) Min. czcionka 11 pkt, maginesy min. 15 mm (nie licząc nagłówka i stopki) Czcionka musi być w pełni czytelna (sugerowane Arial, Times New Roman) Około 5-6 tysięcy znaków na stronę (ze spacjami) REA instruuje ekspertów, aby ignorowali dodatkowe strony Wykorzystujemy odpowiedni wzór wniosku

47 Wskazówki do pisania wniosku Przy pisaniu wniosku należy pamiętać o następujących rzeczach: Korzystamy tylko z aktualnych dokumentów umieszczanych na stronie internetowej danego konkursu. Podstawowe dokumenty to: - Work Programme Program Pracy - Guide for Applicants przewodnik dla wnioskodawców (3 części) Nie zwlekamy do ostatniej chwili z wysłaniem wniosku do KE. Koncepcja projektu powinna być pisana zgodnie z wymogami formularza oraz kryteriami oceny podanymi w Przewodniku dla wnioskodawców. Rekomendowanym językiem jest angielski. Przy pisaniu projektu należy odnieść się do wszystkich kwestii zawartych w formularzu aplikacyjnym, używając sformułowań z formularza i kryteriów oceny. Warto dać projekt do przeczytania komuś niewtajemniczonemu.

48 Część B wniosku co zawiera? Wskazówki do wypełnienia części B znajdują się w Guide for Applicants, Specific Part: Annex 4 - Instructions for Drafting "Part B" of the Proposal

49 Część B wniosku kryteria oceny S&T QUALITY Weighting: 25 % Threshold: 3/5 Priority in case of ex-aequo: 2 IMPLEMENTATION Weighting: 25 % Threshold: 3/5 Priority in case of ex-aequo: 4 TRANSFER OF KNOWLEDGE Weighting: 20 % Threshold: 3/5 Priority in case of ex-aequo: 1 IMPACT Weighting: 30 % Threshold: 3/5 Priority in case of ex-aequo: 3 Wnioski, które nie uzyskały co najmniej 70% możliwych punktów nie są rekomendowane do finansowania.

50 Część B1 List of participants Wszyscy partnerzy Partnerzy z sektora MŚP

51 Część B2 S&T Quality W trakcie oceny ekspert ma te punkty przed oczami! Co piszemy w części B2? (max 10 str.) Wstęp do wniosku w którym opisujemy cele S&T projektu i sposób ich osiągnięcia, Szczegółowy opis celów S&T projektu, które osiągniemy dzięki współpracy konsorcjum, podkreślamy istotę tej współpracy. Opis ma pozwolić ekspertom na ocenę jakości projektu także pod względem międzydyscyplinarnym (jeśli wystąpi) i międzysektorowym, Opis kluczowych elementów metodologii badań (sprawy etyczne - jeśli są), Opis obecnego stanu wiedzy w naszej dziedzinie, innowacyjność i oryginalność naszego projektu w stosunku do obecnego stanu wiedzy, Wytłumaczenie zasadności składu konsorcjum, wskazanie, jak partnerzy nawzajem się uzupełniają, opis jak zasoby, kompetencje każdego z partnerów pozwolą na wykonanie powierzonych zadań Wnioski zostaną sprawdzone od kątem ewentualnego plagiatu, a także wcześniejszego finansowania podobnych projektów

52 B2 - Co na to eksperci? TAK Proposal addresses a new area of development of The scientific objectives are very clear and realistic State-of-the-art is well presented The methodology proposed is convincing and appropriate to the objectives The project is naturally highly multidisciplinary NIE The project has too many stated objectives S&T objectives of the project are defined very generally and broadly with a lack of focus The innovative aspects of the proposal are not sufficiently strong The scientific quality of the project is limited only for the area of Finland and not relevant for the other European countries

53 Część B3 Transfer of knowledge W trakcie oceny ekspert ma te punkty przed oczami! Opis potrzeby dokonania transferu wiedzy poprzed oddelegowania i ewentualne rekrutowanie naukowców spoza konsorcjum. Zademonstrowanie, jak transfer wiedzy wpłynie na poprawę jakości naukowej, całego RTD, konkurencyjności partnerów, Opis sposobów transferu wiedzy i dodatkowych zdolności w tym np. komunikacja, kursy językowe, umiejętności zarządcze, aspekty etyczne itp., pokazanie w jaki sposób nabyte umiejętności zostaną wykorzystane w jednostkach wysyłających po powrocie pracowników, Uzasadnienie rozmiaru i roli wymiany, wyboru danej liczby doświadczonych i młodszych naukowców, projektu, dodatkowej kadry, Tabela (zgodna z częścią A4) i harmonogram planowanych wymian. Co piszemy w części B3? (max 6 str.)

54 B3 Co na to eksperci? TAK Importance of the transfer of knowledge, in terms of intersectoriality, is well justified. The role of the researchers to be exchanged is clear and transparent. The role of the researchers exchanged is carefully considered and appropriate. NIE The need for training and transfer of knowledge is not justified satisfactorily. The mechanisms of acquiring the knowledge are not well identified. The project seems more a collaborative research program involving an SME than a true transfer of knowledge program. The interdisciplinary aspects of the proposal are poor.

55 Część B4 Implementation W trakcie oceny ekspert ma te punkty przed oczami! Co piszemy w części B4? (max 10 str.) Opis, jak posiadana infrastruktura i zasoby ludzkie każdego z partnerów pasują do programu pracy i planowanych oddelegowań Wykazujemy komplementarność, synerie pomiędzy partnerami i to w jaki sposób przyczynią się one do wymiany wiedzy, osiągnięcia rezultatów projektu. Podkreślamy zaangażowane partnerów z różnych sektorów (komercyjny, niekomercyjny) Poruszamy kwestie zarządzania projektem (najlepiej graficznie), techniki, jakich użyjemy do koordynacji zadań, sposób monitorowania postępu projektu, raportowania, podejmowania decyzji, komunikacji. Komentujemy równość płci w odniesieniu do struktury zarządzania. Przedstawiamy work packages, deliverables i milestones (tabele B 4.1-3). Wykazujemy powiązanie zadań z celami projektu.

56 B4 Struktura zarządzania różnie widziana

57

58 Część B4 - Implementation Co piszemy w części B4? (max 10 str.) Strategia IPR (prawa własności, ochrona, używanie i rozpowszechninanie rezultatów) Więcej: Koordynator opis potencjału badawczego i zdolności organizacyjnych niezbędnych do "ogarnięcia" projektu. Miejsce na pochwalenie się wcześniejszą koordynacją projektów międzynarodowych (oczywiście jeśli takowa wystąpiła ), Jeśli partnerzy pochodzą z Other Third Countries należy uzasadnić dlaczego ich udział jest ważny dla realizacji projektu i dlaczego powinni otrzymać dofinansowanie KE, Wskazujemy, jaki sprzęt partnerów MŚP będzie wykorzystywany w projekcie, a jeżeli prosimy o dodatkowe fundusze na zakup sprzętu przez MŚP to uzasadniamy znaczenie zakupu dla projektu, Jeśli planuje się rekrutację naukowców z zewnątrz to przedstawiamy sposób, w jaki będzie się to odbywać ze strony jednostek przyjmujących. Jeżeli zakłada się, że mogą wystąpić jakiekolwiek trudności to podajemy plan zaradczy. Informujemy o równych szansach i przewidywanych warunkach zatrudnienia. Strategia zatrudniania pracowników w oparciu o Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy zatrudnianiu naukowców. Art. 118a. 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony w uczelni publicznej na stanowiskach, o których mowa w art. 110, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa statut. 2. Informację o konkursach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 i art. 76 ust. 1, ogłasza się na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.* Tryb i warunki postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich w Politechnice Śląskiej określa załącznik nr 4 do Statutu. * USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

59 Oferty pracy dla naukowców i nauczycieli akademickich Krok 1: FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DYSCYPLINA NAUKOWA: DATA OGŁOSZENIA: TERMIN SKŁADANIA OFERT: LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE: OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) Krok 2:

60 Oferty z Pol. Śl. publikują osoby z Wydziałów, którym założono konta. Informacja, kto zamieszcza oferty z poszczególnych Wydziałów w biurze CZP3. Film prezentujący ublikowanie ofert

61 B4 Co na to eksperci? TAK All the participants have appropriate expertise and know-how, as well as an adequate facilities and infrastructure developed for the work planned. Synergies among participants, in terms of transfer of knowledge, are clear. Plans for the overall management of exchanges and the training programme are very good. Recruitment strategy is well designed and clearly described. IPR issues linked to this collaboration are also taken into consideration. NIE The project is not well planned and is overestimated in some places. The issues of recruitment strategy, IPR and synergy exploitation are vaguely elaborated. Work input of the coordinator and the group leaders is poorly or not defined. More detailed information would be required concerning the benefits for the fellows, to the host and to other organisations.

62 Część B5 Impact W trakcie oceny ekspert ma te punkty przed oczami! Co piszemy w części B5? (max 4 str.) Opis zysków krótko- i długoterminowych ze współpracy, jak projekt wpłynie na umocnienie istniejącej i utworzenie nowej współpracy po zakończeniu jego realizacji, Opis kroków, które podejmą partnerzy projektu, aby zapewnić efektywne pokazywanie rezultatów współpracy zarówno podczas, jak i po zakończeniu projektu, Jeżeli przewiduje się udział naukowców z zewnątrz w transferze wiedzy i w wydarzeniach promujących to opisujemy, jakie wynikną z tego korzyści dla projektu, W nawiązaniu dialogu pomiędzy środowiskiem naukowym a społeczeństwem i w celu promowania nauki należy podjąć działania określane jako outreach activities, których istotę należy dokładnie opisać. Oczekuje się, że każdy zrekrutowany stypendysta weźmie udział w przynajmniej jednym outreach activity rocznie. Uwzględniamy je także w części B8!

63 B5 Outreach activities przykłady: Marie Curie Ambassadors: oddelegowani/ zrekrutowani stypendyści odwiedzają szkoły, uczelnie, organizacje społeczne itp. w celu promowania ich pola nauki i pomaganiu nauczycielom w przygotowywaniu materiałów naukowych. Workshop Day: w ramach projektu organizuje się dla szkół i/lub studentów warsztaty poświęcone zwiększaniu wiedzy o dyscyplinie, której dotyczy projekt. Summer-School Week: Uczniowie/ studenci w ramach tygodniowej szkoły letniej nabierają od stypendystów zaangażowanych w projekt wiedzy nt. ich aktualnych badań naukowych bądź szerzej pojętych zagadnień naukowych. Stypendyści przygotowują ćwiczenia, wykłady i eksperymenty. IAPP Project Open Day: Wszyscy zainteresowani mogą odwiedzić jednostki naukowe, laboratoria i otrzymać informacje z pierwszej ręki. Public Talks, TV-Talks, Podcasts and Articles in Newspapers: stypendyści udzielają wywiadów lub piszą artykuły do lokalnej prasy nt. rezultatów projektu i ich znaczenia dla społeczeństwa. e-newsletters: stypendyści przygotowują notatki, które można umieścić np. w Wikipedii. Multimedia Releases: stypendyści przygotowują klipy video, które mogą zostać umieszczone na ogólnodostępnych stronach w Internecie.

64 B5 Co na to eksperci? TAK The contribution of both - academia and industry, is well balanced. Strategy for the dissemination and sharing of knowledge is planned in detail and is well structured. The available infrastructure of all the participants is adequate. The economic benefits of the project are that they maintain and boost the competitiveness of European industries in the field the scientific impacts are very high. NIE Strategies for the dissemination are clear but could be more connected to the goal of generating worldwide standards. Dissemination plans of the expected results after the knowledge transfer need furtherclarification. Many details concerning the strategy of dissemination of knowledge are missing. The lack of any clear novel development, detailed scientific objectives and expected achievements.

65 Część B6 Ethical issues

66 Część B7 Capacities of the host Tabela Host capacities (1 tabela dla każdego partnera-maksymalnie pół strony/partner) Instrukcja do wypełnienia znajduje się w Guide for Applicants (Specific Part) przy części B4!

67 Część B8 Gantt chart (przykład)

68 Procedura oceniania wniosków 1. Wnioski są sprawdzane pod kątem kryteriów formalnych 2. Wnioski są oceniane niezależnie przez kilku ekspertów (zwykle 3) dobranych adekwatnie do wybranego panelu i słów kluczowych 3. Consensus meeting 4. Panel review 5. Ustalenie listy rankingowej dla danego panelu 6. Ustalenie oficjalnej listy rankingowej 7. Redress procedure

69 ZMIANY W KONKURSIE, STATYSTYKI I DOTYCHCZASOWE SUKCESY POL. ŚL.

70 IAPP 2011 a IAPP 2012 co się zmieniło? Kryterium IAPP 2011 IAPP 2012 Definition of industry sector/ commercial partners General remarks Commercial partners must be companies gaining the majority of their revenue through competetive means with exposure to commercial markets Requested number of researcher months for newly recruited researchers should not exceed the number of months foreseen for secondment Commercial partners must be research-performing companies gaining the majority of their revenue through competetive means with exposure to commercial markets staff secondment is compulsory & must represent at least 50% of the researcher months supported (i.e. secondments plus recruitments) B2 - S&T Quality Treshold 3, Weighting 25% Priority in case of ex aequo: 1 B3 - Transfer of knowledge Treshold 3, Weighting 20% Priority in case of ex aequo: 3 B4 - Implementation Treshold 3, Weighting 25% Priority in case of ex aequo: 2 B5 - Impact Treshold N/A, Weighting 30% Priority in case of ex aequo: 4 B8 - Gantt chart Not mandatory Mandatory Treshold 3, Weighting 25% new: Priority in case of ex aequo: 2 Treshold 3, Weighting 30% new: Priority in case of ex aequo: 1 Treshold 3, Weighting 20% new: Priority in case of ex aequo: 4 SME: current and new equipment Treshold 3, Weighting 25% new: Priority in case of ex aequo: 3 several new criteria descriptions

71 IAPP Calls:

72 IAPP 2011

73 IAPP 2011

74 IAPP 2011

75 IAPP miejsce

76 IAPP 2011

77 IAPP 2011

78 Projekty IAPP realizowane na Politechnice Śląskiej Konkurs: FP7-PEOPLE-2009-IAPP Tytuł projektu: Inteligentne Systemy Wzmacniania i Monitoringu Konstrukcji, akronim: INSYSM Cele projektu: stworzenie zestawu procedur regulujących metody napraw, wzmacniania, monitoringu i utrzymania zagrożonych konstrukcji budowlanych, opracowanie tkaniny wzmacniającej konstrukcje budowlane z wbudowanym systemem sensorów monitorujących, Partnerzy: Uczelnie: Politechnika Śląska (Wydział Budownictwa, koordynator dr inż. Marcin Górski), Universidade da Beira Interior (Portugalia) Jednostki przemysłowe: FIDIA (Włochy), FISIPE (Portugalia), EURO-PROJEKT (Polska)

79 Projekty IAPP realizowane na Politechnice Śląskiej Konkurs: FP7-PEOPLE-2011-IAPP Tytuł projektu: Badania dotyczące systemów EGNOS/ Galileo w lotnictwie i naziemnych wielosensorowych aplikacjach mobilnych dla unikania i obsługi zagrożeń, akronim: EGALITE Cele projektu: Stworzenie prototypu niskokosztownego urządzenia odbiorczego GPS o zwiększonej precyzji pozycjonowania. Wypracowanie metod efektywniejszego przetwarzania danych i przesyłania ich do organizacji ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL. Partnerzy: Uczelnia: Politechnika Śląska (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, koordynator dr inż. Krzysztof Cyran) Jednostki przemysłowe: Pildo Labs (Hiszpania), LG Nexera (Austria)

80 Harmonogram sty-12 lut-12 mar maj-12 cze-12 przygotowanie projektu do KE uformowanie konsorcjum i tytułu i tematyki projektu ponoszenie kosztów przygotwania projektu złożenie GnG do MNiSW decyzja MNiSW????????

81 V edycja konkursu "Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Obszary wsparcia W ramach konkursu Granty na granty wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach: 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej; 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom); Funduszu Badawczego Węgla i Stali; Warunki wnioskodawca będzie pełnił rolę koordynatora konsorcjum; utworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2 partnerów z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów); wezwanie konkursowe, w ramach którego będzie złożony wniosek projektowy, zakłada współfinansowanie z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi oraz stworzenie formalnego konsorcjum, którego współpraca będzie odbywać się w ramach umowy konsorcjum; w ramach projektu, którego dotyczy wniosek projektowy, prowadzone będą badania naukowe. Adresaci wsparcia O finansowanie w ramach konkursu może ubiegać się wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy. Zakres wsparcia pokrycie ze środków finansowych na naukę kosztów związanych z realizacją zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego UE, ponoszonych od dnia r. do dnia złożenia wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposals). Środki finansowe na naukę mogą być przyznane na refundację poniesionych kosztów. Biuro Obsługi Programów Europejskich, CZP Politechnika Śląska

82 V edycja konkursu "Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Koszty kwalifikowane: koszty uzupełniających badań naukowych (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego; koszty przygotowania (napisania) wniosku; koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum; koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego; koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, a także programów komputerowych; koszty pośrednie nie są kosztami kwalifikowalnymi. Wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie w ramach konkursu w wysokości do zł. Finansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nie może przekroczyć zł. Usługi dotyczące przygotowania (napisania) wniosku projektowego na wezwanie konkursowe do programu badawczego Unii Europejskiej oraz przeprowadzenia uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego mogą być świadczone przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. W takim przypadku jednostka zobowiązana jest do przedstawienia we wniosku składanym w Ministerstwie informacji w tym zakresie, a mianowicie uwzględnienia w opisie zadań, sposobu ich realizacji i planowanych kosztach usług świadczonych przez firmę zewnętrzną. Koszty usług należy uwzględnić w ramach kategorii wynagrodzenia z pochodnymi. Procedura składania wniosku Wniosek o przyznanie środków finansowych na działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych sporządzany jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia. Wraz z wnioskiem wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia Formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o konkursie. V Nabór wniosków Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 31 stycznia 2012 r. Wniosek może zostać złożony w Ministerstwie przez wnioskodawcę po dokonaniu przez uprawniony podmiot oficjalnej publikacji wezwania konkursowego (call for proposals), którego identyfikator musi zostać podany w Formularzu. Kompletne wnioski wraz z Formularzem, w 2 egzemplarzach, należy przesyłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Instrumentów Polityki Naukowej ul. Wspólna 1/3, Warszawa lub składać w Biurze Podawczym Ministerstwa. Dodatkowo prosimy o przesłanie skanu kompletnego wniosku wraz z formularzem na adres: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub zmiany treści ogłoszenia w trakcie trwania konkursu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów stanowiących podstawę prawną konkursu. VI Ocena wniosków Ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych przebiegać będzie według następującej procedury: ocena formalna wniosków pod względem kompletności, poprawności rachunkowej i spełnienia wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu i rozporządzeniu. Wnioski niekompletne lub zawierające uchybienia formalne zostaną odesłane do wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia; ocena merytoryczna wniosków, zgodnie z kryteriami określonymi w 12 ust. 3 rozporządzenia, przez Interdyscyplinarny zespół do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą. Za spełnienie każdego kryterium wniosek może uzyskać od 0,00 do 5,00 punktów (łącznie do 20 pkt). Dodatkowo przy ocenie merytorycznej będzie brane pod uwagę, czy wnioskodawca złożył podobny wniosek w ramach wcześniejszych edycji konkursu Granty na Granty. Rekomendowane do objęcia wsparciem będą wnioski, które otrzymają co najmniej 15 punktów; przedłożenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinii Zespołu odnośnie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych, stanowiącej podstawę podjęcia przez Ministra decyzji. VII Przyznanie i rozliczenie środków finansowych na naukę Środki finansowe na realizację zadań określonych we wniosku przyznawane są decyzją Ministra i przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy. Umowa określa warunki finansowania, realizacji i rozliczenia wykonania zadań (wzór umowy zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa). Środki finansowe przekazane będą na konto jednostki naukowej w całości po zawarciu umowy. Projekt umowy w 4 egzemplarzach podpisany przez uprawnione osoby, składa się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu środków finansowych. Nieprzesłanie projektu umowy w wymaganym terminie uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania. Wnioskodawca, który otrzymał środki finansowe ma obowiązek doręczenia dokumentu zawierającego ocenę merytoryczną wniosku projektowego sporządzoną przez uprawniony podmiot (np. evaluation summary report) w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania od ewaluatora wniosku. Niedoręczenie oceny merytorycznej wniosku projektowego przeprowadzanej przez uprawniony podmiot (w przypadku postępowania dwuetapowego za ocenę merytoryczną uważa się ocenę w pierwszym etapie) skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanych środków finansowych, w całości, na rachunek Ministerstwa. Niezakwalifikowanie projektu do finansowania przez uprawniony podmiot, mimo przeprowadzenia oceny merytorycznej, nie będzie stanowił przesłanki do zwrotu otrzymanych środków finansowych. Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w związku z niezakwalifikowaniem wniosku projektowego do drugiego etapu należy zwrócić na rachunek Ministerstwa w ciągu 60 dni od dnia otrzymania informacji od ewaluatora wniosku w tym zakresie. Warunkiem rozliczenia otrzymanych środków finansowych i uznania umowy za wykonaną jest przedłożenie raportu końcowego w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w umowie i jego pozytywna ocena. W przypadku zawarcia umowy po upływie terminu przewidzianego na złożenie raportu końcowego, wymagane jest złożenie go niezwłocznie po zawarciu umowy. Wzór raportu końcowego stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. Kontakt: Aleksandra Kropop specjalista w Wydziale Programów Międzynarodowych Departament Instrumentów Polityki Naukowej tel. (0-22) fax (0 22) Biuro Obsługi Programów Europejskich, CZP Politechnika Śląska

83 ALE UWAGA!!! Uprzejmie informuję, że nadanie sprawie biegu (uruchomienie procedury przyznawania środków finansowych na naukę, w tym skierowanie wniosku do oceny) określają przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103) do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi formalne określone w rozporządzeniu. Wniosek podlega ocenie zespołu interdyscyplinarnego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Ocena wniosku zawiera propozycje wysokości finansowania lub odmowy przyznania środków finansowych wraz z uzasadnieniem. Zespół wyraża swoja opinię w sposób niezależny, która następnie jest przedstawiana Ministrowi. Minister przyznaje środki finansowe w drodze decyzji po zasięgnięciu opinii Zespołu. Strona niezadowolona z decyzji dotyczącej przyznania albo odmowy przyznania środków finansowych na naukę może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Mając na uwadze powyższe podtrzymuję swoją wcześniejszą odpowiedz, iż wnioski na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem wniosków projektowych do ITN i IAPP programu szczegółowego Ludzie złożone w ramach V edycji konkursu Granty na granty, kompletne i poprawne formalnie, będą przekazywane do oceny Zespołu, który wyrazi swoje opinie w kontekście finansowani ww. zadań. Aleksandra Kropop Specjalista Wydział Programów Międzynarodowych Departament Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

84 Podsumowując: 100% finansowania ze strony KE! Pokrycie kosztów personelu, badań i współpracy Prosta procedura wnioskowania Niskie wymogi ad. sprawozdawczości Wsparcie RPK Wysokiej klasy eksperci oceniający wnioski Marka Marie Curie Actions Dotacje do zakupów sprzętu dla MŚP

85 POWODZENIA

86 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Katarzyna Markiewicz-Śliwa Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Ul. Banacha Gliwice tel , fax

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013

Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Collegium Civitas Warszawa, 21 marca 2013 Akcje Marie Curie czyli projekty badawczo-szkoleniowe Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020 Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Akcje Marie Skłodowska-Curie Zapewnienie optymalnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Cel działań MSCA: Optymalny rozwój i dynamiczne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy z myślą o zdobywaniu,

Bardziej szczegółowo

Stypendia Marie-Curie

Stypendia Marie-Curie Stypendia Marie-Curie Agnieszka Murzec -Wojnar Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn tel. 89/ 5233467 agnieszka.murzec@uwm.edu.pl podnoszenie kwalifikacji pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego Rozwój kariery naukowej Dla każdego coś ciekawego People - ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2014 r. Na podstawie komunikatu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Warszawa, 21 kwietnia 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Anna Wiśniewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Działania

Bardziej szczegółowo

RISE (Research and Innovation Staff Exchange) jak wspierać mobilność między światem nauki i przemysłem oraz krajami trzecimi

RISE (Research and Innovation Staff Exchange) jak wspierać mobilność między światem nauki i przemysłem oraz krajami trzecimi Politechnika Śląska 28 luty 2014 RISE (Research and Innovation Staff Exchange) jak wspierać mobilność między światem nauki i przemysłem oraz krajami trzecimi Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020

INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020 INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020 Ewelina Sobocińska Regionalny Punkt Kontaktowy PB UE Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE.

Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE. Rodzaje stypendiów Marie Curie Stypendia indywidualne Marie Curie Europa czy poza nią? wybór należy do naukowca Projekty indywidualne - Indywidualne stypendia europejskie (IEF) - Granty integracyjne (CIG)

Bardziej szczegółowo

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Warszawa, 28.02.2012 Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Monika Kornacka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Horyzont 2020 Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 1. Ogólne zasady

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 1. Ogólne zasady Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 1. Ogólne zasady Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships

Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships Politechnika Śląska 28 luty 2014 Granty dla indywidualnych naukowców -Individual Fellowships Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA GDAŃSKA W niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

7 PROGRAM RAMOWY LUDZIE AKCJE MARIE CURIE

7 PROGRAM RAMOWY LUDZIE AKCJE MARIE CURIE 7 PROGRAM RAMOWY LUDZIE AKCJE MARIE CURIE Szczecin, 17 kwietnia 2013 r. Kamila Leszczak- Byszkiewicz Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 7 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Stypendia i granty ). Doskonała baza naukowa Excellent science) Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERBN * Działania Marie Skłodowska-Curie

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu)

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu) 7. Program Ramowy: (planowanie projektu) dr Jacek Firlej Uruchamianie projektu w 7PR algorytm postępowania Pomysł na projekt czy odpowiedni dla 7PR? Trudności w realizowaniu pomysłu w ramach 7PR: - ograniczona

Bardziej szczegółowo

Industry Academia Partnerships and Pathways 2013

Industry Academia Partnerships and Pathways 2013 Industry Academia Partnerships and Pathways 2013 konkurs na 100% finansowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki a szeroko rozumianym sektorem przemysłu Katarzyna Markiewicz-Śliwa Two different words from

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym

MoŜliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym Warszawa, 30.06.2008 MoŜliwości uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w 7 Programie Ramowym Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR program Ludzie

Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR program Ludzie Warszawa, 17 grudnia 2007 Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR program Ludzie Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

ERC Advanced Investigator Grants

ERC Advanced Investigator Grants ERC Advanced Investigator Grants POMYSŁY - najważniejsze cechy programu Inicjowane przez naukowców żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja), Tworzone i kierowane

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Zasady uczestnictwa w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Horyzont 2020 - finansowanie badań i innowacji innowacyjność konkurencyjność Struktura Programu 35000 30000 25000 Horyzont

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 Ministerstwo Zdrowia, 7 maja 2014 MSCA dla budowy kapitału intelektualnego w polskich instytucjach Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS. Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS. Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PLAN PREZENTACJI: Finansowanie badań dla indywidualnych naukowców: - Struktura, zasady udziału, konkursy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Plan Rozwój innowacyjności 7. Program Ramowy UE struktura i projekty Platformy Technologiczne Zasady Uczestnictwa Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Konferencja Zawód Naukowiec, 11.10.2014, Warszawa Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Anna Wiśniewska Krajowy Koordynator MSCA i EURAXESS Delegat rządowy do Komitetu Programowego

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Katowice 28 marca 2014 Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Magdalena Chrobak-Tatara Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dzień informacyjny

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego

Struktura wniosku projektowego Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, 24.11.2009 Struktura wniosku projektowego Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

06/06/2013. Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE.

06/06/2013. Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej - Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE. Dokumentacja konkursowa Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Dokument programowy (Work Programme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for applicants) formularze Tekst konkursu

Bardziej szczegółowo

"Horyzont 2020 szansą dla młodych naukowców"

Horyzont 2020 szansą dla młodych naukowców "Horyzont 2020 szansą dla młodych naukowców" Dorota Markiewicz-Roszak Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 06 marca 2014 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE

Konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE Konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE 1. nazwa instytucji międzynarodowych, stypendia zagraniczne, publikacje w czasopismach zagranicznych MARIE CURIE ACTION: CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)?callIdentifier=FP7-

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii 20.04.2015 r Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych

Bardziej szczegółowo

Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK

Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK I. Doskonała baza naukowa: 1. Europejska Rada ds. Badań

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

i monitorowaniu polityki i całego programu Review Expert - pomoc w kontroli realizacji

i monitorowaniu polityki i całego programu Review Expert - pomoc w kontroli realizacji Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? Ekspert - ale jaki? Evaluator Expert - pomoc w ocenie wniosków Monitor Expert - pomoc w ocenie i monitorowaniu polityki i całego programu Review Expert - pomoc

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw Jak skutecznie aplikować?

Oferta Programu Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw Jak skutecznie aplikować? Warszawa, 22 października 2015 Oferta Programu Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw Jak skutecznie aplikować? Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM WYMIANY PERSONELU NAUKOWEGO MARIE CURIE Wersja dla wielu beneficjentów

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM WYMIANY PERSONELU NAUKOWEGO MARIE CURIE Wersja dla wielu beneficjentów ZAŁĄCZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE MIĘDZYNARODOWY PROGRAM WYMIANY PERSONELU NAUKOWEGO MARIE CURIE Wersja dla wielu beneficjentów III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Wymiana Pracowników IRSES Program Ludzie w 7PR

Międzynarodowa Wymiana Pracowników IRSES Program Ludzie w 7PR KPK, Warszawa, 05.03.2009 Międzynarodowa Wymiana Pracowników IRSES Program Ludzie w 7PR Część 2 Przygotowanie wniosku na konkurs w 2009r. Anna Wiśniewska Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

Premia na Horyzoncie 2020 zasady aplikowania i realizacji

Premia na Horyzoncie 2020 zasady aplikowania i realizacji Politechnika Gdańska, dn. 19.10.2016 Premia na Horyzoncie 2020 zasady aplikowania i realizacji Małgorzata Romanowska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA GDAŃSKA W prezentacji

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny Krok po kroku

Formularz aplikacyjny Krok po kroku Fundacja Rozwoju Systemu Systemu Edukacji Edukacji Biuro krajowe programu Erasmus MUNDUS Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Mundus Formularz aplikacyjny Krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE

Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna WiŚ niewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 wew. 152 fax:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu Kluczowe elementy projektu Joanna Bosiacka-Kniat www.rpk.ppnt.poznan.pl Kilka rad Pierwsze strony najważniejsze ekspert od razu wie, o co chodzi w projekcie - Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa www.ncbir.pl 1 Inicjatywa CORNET podstawowe informacje Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Szkolenie SGGW, 03.11.2009 CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Granty na Granty II edycja

Granty na Granty II edycja Dzień informacyjny Transportu Drogowego Warszawa, 24.01.2007 Granty na Granty II edycja Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020. Lublin, 21 listopada 2014 r.

Program Horyzont 2020. Lublin, 21 listopada 2014 r. Program Horyzont 2020 Lublin, 21 listopada 2014 r. HORYZONT 2020 (ok. 80 mld euro) Od współpracy nauki z przedsiębiorstwami Doskonała baza naukowa (24,5 mld) - Granty ERC - FET - Działania MS-C - Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Naukowiec Naukowiec (fellow/researcher) Osoba prowadząca badania naukowe,

Bardziej szczegółowo

Kariera naukowa w 7. Programie Ramowym oraz inicjatywa EURAXESS. Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Kariera naukowa w 7. Programie Ramowym oraz inicjatywa EURAXESS. Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Kariera naukowa w 7. Programie Ramowym oraz inicjatywa EURAXESS. Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Program Team, Welcome i Homing Plus

Program Team, Welcome i Homing Plus Program Team, Welcome i Homing Plus INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU ORAZ UBIEGANIA SIĘ O ZWIĘKSZENIE BUDŻETU PROGRAMY TEAM, WELCOME, HOMING

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie

Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie Współpraca Polska-Turcja Zasady udziału polskich wnioskodawców w 1. konkursie I. Podstawa prawna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR ) dofinansowuje udział polskich podmiotów w konkursie bilateralnym

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia dla doktorantów.

Programy wsparcia dla doktorantów. Programy wsparcia dla doktorantów. Dorota Markiewicz-Roszak Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Instytut Botaniki, Kraków, 02 października

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020

Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Warszawa, 28 stycznia 2013 Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

RID-I/10. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie

RID-I/10. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Gdzie: Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) RID-I/10 10 - oznacza numer kolejny wniosku złożonego w I Konkursie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków dr inż. Wojciech Wiza Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Doświadczenie Ocena wniosków 7 PR i H2020 Ocena wniosków

Bardziej szczegółowo

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Programy finansujące badania i szkolenia w USA Warszawa, 26 kwietnia 2012 Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca NAUKOWCY W SIECI Sieci Badawczo Szkoleniowe Initial Training Networks (ITN) - Poprawa perspektyw rozwoju kariery początkujących naukowców w sektorze publicznym

Bardziej szczegółowo

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Dzień Informacyjny ICT Warszawa, 19 grudnia 2007 Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Krzysztof Trojanowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Skłodowskiej - Curie w Programie Horyzont Agnieszka Kwiatkowska RPK Politechnika Śląska

Akcje Marie Skłodowskiej - Curie w Programie Horyzont Agnieszka Kwiatkowska RPK Politechnika Śląska Akcje Marie Skłodowskiej - Curie w Programie Horyzont 2020 Agnieszka Kwiatkowska RPK Politechnika Śląska Miejsce grantów MSCA w HORYZONCIE 2020 Doskonała baza naukowa (Excellent science) Europejska Rada

Bardziej szczegółowo

Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych

Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych Seminarium, MRiRW Warszawa, 21.03.2012 Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych Bożena Podlaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Małgorzata Członkowska-Naumiuk Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE

Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE Stypendia Marie Curie Dlaczego warto? - wspieranie karier naukowców (sektor publiczny i prywatny), - stymulowanie mobilności badaczy, - różnorodna

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Stypendia / mobilność międzynarodowa Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program naukowej wymiany międzynarodowej i międzysektorowej Wsparcie rozwoju kariery naukowej naukowców na

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Jak znaleźć partnera? Serwis Partners Określenie potrzeb do realizacji projektu Pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? Rodzaj projektu? Koordynacja czy partnerstwo? Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności Konkursy NCBR 1) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Seminarium 7PR na rzecz badań i rozwoju technologicznego Warszawa, 30 czerwca 2008 r. Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo