Industry Academia Partnerships and Pathways 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Industry Academia Partnerships and Pathways 2012"

Transkrypt

1 Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 konkurs na 100% finansowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki a szeroko rozumianym sektorem przemysłu Agnieszka Kwiatkowska Katarzyna Markiewicz-Śliwa

2 Two different words from blue sky to Market Science + biznes plan = profit Naukowiec renjith krishnan

3 Innovative chain EU 2020 strategy a new strategy to make the EU a smarter, greener social market Reinforcement of business competitiveness mainly in productive sector using SME. SMEs: represents 99% of all enterprises in Europe, contribute more than two thirds of European GDP (Gross Domestic Product), provide 75 million jobs in the private sector. are therefore key to implementation of the renewed Lisbon strategy for economic growth and employment. RESEARCH PRODUCTION Dystrybution/ Sale From IDEA to MARKET

4 RESEARCH PRODUCTION

5 Ułatwienie poruszania się pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym jest wyzwaniem dla całej Europy i myślę, że akcja Marie Curie Industry Academia Partnerships and Pathways wytyczy ścieżkę, którą naukowcy będą mogli podążać Janez Potočnik, komisarz UE ds. badań i rozwoju ( ) Foto:

6 Przykładowa struktura projektu

7 Powody: % finansowanie KE 2. Szkolimy własnych pracowników 3. Mamy nowych, prężnych pracowników do PRACY!! (nowe projekty) 4. Nawiązanie międzynarodowej współpracy z przemysłem 5. Aplikacja stosunkowo łatwa procedura, nie liczymy budżetu 6. Łatwiejsze rozliczanie projektu (ryczałty) 7. Zaliczka z KE na realizację projektu 8. Możliwość niewielkich konsorcjów 9. Wysoki współczynnik sukcesu 10.Grant na Grant z MNiSW???

8 1. Charakterystyka i cele akcji 2. Zasady uczestnictwa 3. Finanse 4. Przygotowanie i złożenie wniosku 5. Zmiany w konkursie, statystyki i dotychczasowe sukcesy Pol. Śl. PLAN SPOTKANIA

9 CHARAKTERYSTYKA I CELE AKCJI

10 IAPP w 7. Programie Ramowym Struktura 7. PR Kształcenie początkowe naukowców Initial Training Networks (ITN) Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) Career Integration Grants (CIG) Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP) Wymiar międzynarodowy Struktura Programu PEOPLE International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) International Incoming Fellowships for Career Development (IIF) International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Działania szczegółowe Noc Naukowców (NIGHT) Trans-national operation of the Euraxess Services Network (EURAXESS)

11 Podstawowe informacje o konkursie ID Call FP7-PEOPLE-2012-IAPP Data otwarcia/ zamknięcia 19 października 2011/ 19 kwietnia 2012, godz Budżet Dokumenty Składanie wniosków Oficjalna strona konkursu Program Pracy (PEOPLE 2012) Workprogramme Przewodnik dla wnioskodawców Guide for Applicants: 1. Common part 2. Ethics part 3. Specific part Za pomocą systemu EPSS Electronic Proposal Submission Service FP7-PEOPLE-2012-IAPP Strona Akcji Marie Curie Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

12 Cele akcji IAPP Projekt wspierający transfer wiedzy pomiędzy nauką i przemysłem realizowany poprzez wymianę (międzynarodową i międzysektorową) kadry pomiędzy partnerami projektu w dowolnej dziedzinie naukowej. Pobudzanie przepływu pracowników między sektorem nauki a przemysłem Zwiększanie wymiany wiedzy naukowo-technicznej Wspieranie długofalowego partnerstwa Zróżnicowanie możliwości zatrudnienia i rozwoju karier naukowców dzięki wymianie wiedzy i kultury

13 Tematyka projektu DOWOLNA DZIEDZINA, nie wykluczając podanych w Programie Współpraca: Zdrowie; Żywność, rolnictwo i biotechnologia; Technologie informacyjne i komunikacyjne; Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; Energia; Środowisko (w tym zmiany klimatu); Poza badaniami objętymi Traktatem EURATOM Transport (w tym aeronautyka); Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; Przestrzeń kosmiczna; Bezpieczeństwo. UWAGA! Mamy 8 paneli tematycznych w których oceniane są wnioski: Chemistry (CHE); Social and Human Sciences (SOC); Economic Sciences (ECO); Information science and Engineering (ENG); Environmental and Geo-Sciences (ENV); Life Sciences (LIF); Mathematics (MAT); Physics (PHY).

14 Struktura i czas trwania projektu Minimalny skład konsorcjum: 1 partner z sektora niekomercyjnego ("academia") + 1 partner z sektora komercyjnego ("industry") pochodzący z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych* Dodatkowo możliwy udział partnerów z całego świata! Nie zdefiniowano maksymalnego składu konsorcjum, jednakże wcześniejsze doświadczenia wskazują, że najpopularniejsze były niewielkie projekty złożone przez 2-3 partnerów i większe liczące 4-6 uczestników. Zdecydowana większość projektów trwa 48 miesięcy od momentu wejścia w życie Umowy o grant. Co do zasady nie finansuje się projektów rozpisanych na mniej niż 36 m-cy. * ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third_country_agreements_en.pdf

15 Przykładowa struktura projektu

16 REGUŁY UCZESTNICTWA I FINANSOWE

17 Sektor niekomercyjny Sektor komercyjny Uczestnicy projektu Min. 1 z kraju MS/AC Min. 1 z innego kraju MS/AC Uniwersytety/ centra i instytuty naukowe Organizacje non-profit i charytatywne (np. NGO) Wspólnotowe Centrum Badawcze Międzynarodowe, europejskie organizacje pożytku publicznego (np. CERN, EMBL) Organizacje międzynarodowe (np. WHO, UNESCO) Organizacje pracujące na zasadach komercyjnych np. firma, inkubator, start-up, spin-off, venture capital, MŚP Jednostki działające na zasadach wolnego rynku, w których min. 50% przychodów pochodzi z działalności komercyjnej.

18 Organizacje międzynarodowe Dla międzynarodowych firm z oddziałem w i poza Europą, lokalizajca jednostki biorącej udział w projekcie wg oddziału posiadającego osobowość prawną. Przykład: the Dutch subsidiary of an American multinational company could apply within a consortium and be funded on the same terms as any other MS/AC participant. However, if the same multinational applies with one of its research sites based in the USA, this participation must be over and above the minimum number of MS/AC participants. Since the USA is a non-icpc country, funding would not normally be awarded.

19 Uczestnicy przemysłowi projektu Na potrzeby akcji IAPP definicja przemysłu to nie tylko tradycyjna produkcja, przemysł i firmy. Przemysł to jednostka operująca na zasadach komercyjnych wykonująca badania, np. firmy Mogą to być zarówno MŚP, mikroprzedsiębiorstwa jak i duże firmy. Projekty IAPP mogą być koordynowane zarówno przez jednostki niekomercyjne, jak i komercyjne. Jednostki komercyjne ubiegające się o grant w roli koordynatora prosi się o sprawdzenie ich wiarygodności finansowej za pomocą aplikacji dostępnej tutaj: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financial-viability-checktool-v3.xls Guide for applicants, Specific part, IAPP 2012, str. 7

20 Lokalizacja uczestników projektu Kraje członkowskie (Member States) Kraje stowarzyszone (Associated Countries) Koordynator musi pochodzić z MS lub AC! PONADTO: Kraje trzecie (Aneks 1.1. do Programu Pracy 2012) : International Cooperation Partner Countries (ICPC) Non-ICPC Countries - finansowanie będzie możliwe, gdy: - UE ma podpisaną umowę bilateralną o współpracy z danym krajem (ew. inne porozumienie) LUB - ich udział jest kluczowy dla realizacji projektu Kraje takie jak Australia, Japonia, Kanada, Singapur, USA, etc. muszą zapewnić sobie finanse na udział w projekcie.

21 Co się dzieje w projekcie IAPP? Międzysektorowe oddelegowania pracowników Rekrutacja doświadczonych naukowców z zewnątrz Prace badawcze i działania sieciowe Działania szkoleniowe Prezentacja rezultatów projektu Zarządzanie

22 PROFIL NAUKOWCA Międzysektorowe oddelegowania pracowników Senior Post-docs (More Experienced Researchers) > 10 lat doświadczenia Do pracy w jednostce partnerskiej delegujemy: Post-docs (Experienced Researchers) > 4 lat doświadczenia* Post-graduates (Early Stage Researchers) < 4 lat doświadczenia* młodych i doświadczonych pracowników naukowych Można wysłać także: kadrę techniczną kadrę administracyjną kadrę zarządzającą zaangażowaną w prace badawcze * full-time equivalent research experience after degree which formally entitles to embark on a doctorate Program Pracy PEOPLE

23 Międzysektorowe oddelegowania pracowników Oddelegowanie pracownika może trwać od 2 do 24 miesięcy Istnieje możliwość dzielenia wyjazdu na kilka krótszych Doświadczenie naukowca liczymy w momencie oddelegowania Naukowiec ze stopniem doktora nie może być traktowany jako młody naukowiec Oddelegowani muszą w momencie oddelegowania być nieprzerwanie związani z jednostką wysyłającą (praca, studia itp.) od minimum roku Jednostka wysyłająca powinna zawrzeć z pracownikami umowy zgodnie z którymi po powrocie z oddelegowania będą pracować na rzecz jednostki przez min. 12 miesięcy Oddelegowania muszą stanowić min. 50% wszystkich wyjazdów 30% możliwe na terenie 1 kraju, ALE wyjazd musi być międzysektorowy!

24 Rekrutacja doświadczonych naukowców z zewnątrz Spoza sieci można rekrutować doświadczonych naukowców Okres rekrutacji może wynosić od 12 do 24 miesięcy Możliwość dzielenia na krótkie wyjazdy i pracy na część etatu Rekrutacja naukowców z zewnątrz musi być dobrze uzasadniona we wniosku Narodowość naukowców nie ma znaczenia, ale spełniona musi być: ZASADA MOBILNOŚCI: nie można realizować wyjazdu w kraju, w którym naukowiec miał swoje "miejsce interesów życiowych" przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat poprzedzających wyjazd

25 Prace badawcze i działania sieciowe Spotkania naukowe i koordynacyjne, zarządzające TRANSFER WIEDZY Networking videokonferencje, , www Udział w międzynarodowych konferencjach, warsztatach itp. Publikacje

26 FINANSOWANIE PROJEKTÓW IAPP

27 Na co środki? Monthly Living Allowance Secondment Recruitment początkujący naukowcy naukowcy z dośw lat naukowcy z dośw. > 10 lat naukowcy z dośw lat naukowcy z dośw. > 10 lat umowa o pracę /rok stypendium /rok Współczynnik korekcyjny dla danego kraju Mobility Allowance dla transnational dodatek relokacyjny dla badacza z rodziną 1000 /miesiąc dla badacza bez rodziny 700 /miesiąc Secondment - umowa o pracę lub stypendium Recruitment tylko umowa o pracę

28 Contribution to the training expenses of eligible researchers and research/transfer of knowledge programme expenses Ryczałt 1800 /miesiąc/badacza Wkład w koszty badań i wymiany wiedzy, Prowadzenie szkoleń i partnerstwa w projekcie Koordynacja Management activities Zarządzanie, w tym audyt (powyżej 375 tys. ) 10% wkładu KE. Overheads Koszty pośrednie :10% bezpośrednich minus podwykonawstwo. Other types of eligible expenses / specific conditions Mały sprzęt (tylko dla MŚP, max 10% wartości budżetu MŚP) tylko IAPP Po wstępnym uzgodnieniu z KE, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie realnie poniesionych kosztów, po zatwierdzeniu przez KE.

29 W IAPP nie liczymy budżetu Przykładowo projekt dot. 200 osobomiesięcy to ok 1,6 mln

30 Przykład: Participant 1: A university laboratory of solid state physics and magnetism in Poland Participant 2: an SME in Israel. Secondments: A. 4 staff members of the Polish laboratory (single, experienced researchers with <10 years of research experience) visit the Israeli SME for 3 months each B. 4 staff members of the Israeli SME (married, experienced researchers with >10 years research experience) visit the Polish laboratory for 2 months each C. The Polish laboratory will send 2 postgraduates (single, early-stage researchers) for a summer placement to the Israeli SME for 2 months each. D. A project engineer from the Israeli SME seconded to the Polish laboratory. She is married and qualifies as an experienced researcher with <10 years of research experience. She will spend 12 months in Poland. Recruitments: E. Additionally both the Polish University and the Israeli SME plan to hire a postdoc (experienced researchers (<10 years), 1 single and 1 married) for 1 year each. Small equipment: The Israeli SME proposes to buy a flow cryostat with a temperature controller unit, i.e. a relatively small piece of durable equipment that is however necessary and part of the experimental setup that will be extensively used to carry out the work proposed in the project ,09 POLAND ISRAEL

31 PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU

32 Na tej stronie znajdziemy informacje o konkursie, przewodniki i aplikację do złożenia wniosku (EPSS)

33 ZACZYNAMY

34 Politechnika Śląska:

35 Chemistry Social and Human Sciences Economic Sciences Engineering and Information Sciences Environment and Geosciences Life sciences Mathematics Physics Formularz należy wypełnić w ciągu 30 min.

36

37 Czekamy na potwierdzenie i hasło z Komisji

38

39

40 Koordynator wypełnia części A1, A2 i A4 Każdy partner wypełnia swoją część A2 Wskazówki dot. wypełniania dostępne przez EPSS i w Guide for Applicants, Specific Part Annex 3, p. 35

41 FORMULARZ A1 20 znaków; tylko litery i cyfry 200 znaków Najczęściej 48 Słowa kluczowe najlepiej oddające istotę projektu CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY FP7-PEOPLE-2012-IAPP - Abstrakt ma pozwolić na pełne zrozumienie celów, sposobu ich osiągnięcia i zawierać ich odniesienie do Programu Pracy, - Używa się go jako opisu w trakcie oceny i rozmów na temat zarządzania projektem, - Powinien być krótki (max 2000 znaków), dokładny i nie zawierać poufnych informacji, - Obligatoryjnie napisany w jęz. angielskim Informacja o złożonych, podobnych wnioskach w ramach MC Actions REA oznacza wnioski, które mogą wymagać dodatkowej weryfikacji

42 FORMULARZ A2

43 FORMULARZ A2 Zależności pomiędzy partnerami Dane osoby kontaktowej

44 Liczba PRZYJMOWANYCH naukowców FORMULARZ A4

45

46 Wskazówki do pisania wniosku Długość wniosku nie może przekroczyć 30 stron (części B2- B5) Min. czcionka 11 pkt, maginesy min. 15 mm (nie licząc nagłówka i stopki) Czcionka musi być w pełni czytelna (sugerowane Arial, Times New Roman) Około 5-6 tysięcy znaków na stronę (ze spacjami) REA instruuje ekspertów, aby ignorowali dodatkowe strony Wykorzystujemy odpowiedni wzór wniosku

47 Wskazówki do pisania wniosku Przy pisaniu wniosku należy pamiętać o następujących rzeczach: Korzystamy tylko z aktualnych dokumentów umieszczanych na stronie internetowej danego konkursu. Podstawowe dokumenty to: - Work Programme Program Pracy - Guide for Applicants przewodnik dla wnioskodawców (3 części) Nie zwlekamy do ostatniej chwili z wysłaniem wniosku do KE. Koncepcja projektu powinna być pisana zgodnie z wymogami formularza oraz kryteriami oceny podanymi w Przewodniku dla wnioskodawców. Rekomendowanym językiem jest angielski. Przy pisaniu projektu należy odnieść się do wszystkich kwestii zawartych w formularzu aplikacyjnym, używając sformułowań z formularza i kryteriów oceny. Warto dać projekt do przeczytania komuś niewtajemniczonemu.

48 Część B wniosku co zawiera? Wskazówki do wypełnienia części B znajdują się w Guide for Applicants, Specific Part: Annex 4 - Instructions for Drafting "Part B" of the Proposal

49 Część B wniosku kryteria oceny S&T QUALITY Weighting: 25 % Threshold: 3/5 Priority in case of ex-aequo: 2 IMPLEMENTATION Weighting: 25 % Threshold: 3/5 Priority in case of ex-aequo: 4 TRANSFER OF KNOWLEDGE Weighting: 20 % Threshold: 3/5 Priority in case of ex-aequo: 1 IMPACT Weighting: 30 % Threshold: 3/5 Priority in case of ex-aequo: 3 Wnioski, które nie uzyskały co najmniej 70% możliwych punktów nie są rekomendowane do finansowania.

50 Część B1 List of participants Wszyscy partnerzy Partnerzy z sektora MŚP

51 Część B2 S&T Quality W trakcie oceny ekspert ma te punkty przed oczami! Co piszemy w części B2? (max 10 str.) Wstęp do wniosku w którym opisujemy cele S&T projektu i sposób ich osiągnięcia, Szczegółowy opis celów S&T projektu, które osiągniemy dzięki współpracy konsorcjum, podkreślamy istotę tej współpracy. Opis ma pozwolić ekspertom na ocenę jakości projektu także pod względem międzydyscyplinarnym (jeśli wystąpi) i międzysektorowym, Opis kluczowych elementów metodologii badań (sprawy etyczne - jeśli są), Opis obecnego stanu wiedzy w naszej dziedzinie, innowacyjność i oryginalność naszego projektu w stosunku do obecnego stanu wiedzy, Wytłumaczenie zasadności składu konsorcjum, wskazanie, jak partnerzy nawzajem się uzupełniają, opis jak zasoby, kompetencje każdego z partnerów pozwolą na wykonanie powierzonych zadań Wnioski zostaną sprawdzone od kątem ewentualnego plagiatu, a także wcześniejszego finansowania podobnych projektów

52 B2 - Co na to eksperci? TAK Proposal addresses a new area of development of The scientific objectives are very clear and realistic State-of-the-art is well presented The methodology proposed is convincing and appropriate to the objectives The project is naturally highly multidisciplinary NIE The project has too many stated objectives S&T objectives of the project are defined very generally and broadly with a lack of focus The innovative aspects of the proposal are not sufficiently strong The scientific quality of the project is limited only for the area of Finland and not relevant for the other European countries

53 Część B3 Transfer of knowledge W trakcie oceny ekspert ma te punkty przed oczami! Opis potrzeby dokonania transferu wiedzy poprzed oddelegowania i ewentualne rekrutowanie naukowców spoza konsorcjum. Zademonstrowanie, jak transfer wiedzy wpłynie na poprawę jakości naukowej, całego RTD, konkurencyjności partnerów, Opis sposobów transferu wiedzy i dodatkowych zdolności w tym np. komunikacja, kursy językowe, umiejętności zarządcze, aspekty etyczne itp., pokazanie w jaki sposób nabyte umiejętności zostaną wykorzystane w jednostkach wysyłających po powrocie pracowników, Uzasadnienie rozmiaru i roli wymiany, wyboru danej liczby doświadczonych i młodszych naukowców, projektu, dodatkowej kadry, Tabela (zgodna z częścią A4) i harmonogram planowanych wymian. Co piszemy w części B3? (max 6 str.)

54 B3 Co na to eksperci? TAK Importance of the transfer of knowledge, in terms of intersectoriality, is well justified. The role of the researchers to be exchanged is clear and transparent. The role of the researchers exchanged is carefully considered and appropriate. NIE The need for training and transfer of knowledge is not justified satisfactorily. The mechanisms of acquiring the knowledge are not well identified. The project seems more a collaborative research program involving an SME than a true transfer of knowledge program. The interdisciplinary aspects of the proposal are poor.

55 Część B4 Implementation W trakcie oceny ekspert ma te punkty przed oczami! Co piszemy w części B4? (max 10 str.) Opis, jak posiadana infrastruktura i zasoby ludzkie każdego z partnerów pasują do programu pracy i planowanych oddelegowań Wykazujemy komplementarność, synerie pomiędzy partnerami i to w jaki sposób przyczynią się one do wymiany wiedzy, osiągnięcia rezultatów projektu. Podkreślamy zaangażowane partnerów z różnych sektorów (komercyjny, niekomercyjny) Poruszamy kwestie zarządzania projektem (najlepiej graficznie), techniki, jakich użyjemy do koordynacji zadań, sposób monitorowania postępu projektu, raportowania, podejmowania decyzji, komunikacji. Komentujemy równość płci w odniesieniu do struktury zarządzania. Przedstawiamy work packages, deliverables i milestones (tabele B 4.1-3). Wykazujemy powiązanie zadań z celami projektu.

56 B4 Struktura zarządzania różnie widziana

57

58 Część B4 - Implementation Co piszemy w części B4? (max 10 str.) Strategia IPR (prawa własności, ochrona, używanie i rozpowszechninanie rezultatów) Więcej: Koordynator opis potencjału badawczego i zdolności organizacyjnych niezbędnych do "ogarnięcia" projektu. Miejsce na pochwalenie się wcześniejszą koordynacją projektów międzynarodowych (oczywiście jeśli takowa wystąpiła ), Jeśli partnerzy pochodzą z Other Third Countries należy uzasadnić dlaczego ich udział jest ważny dla realizacji projektu i dlaczego powinni otrzymać dofinansowanie KE, Wskazujemy, jaki sprzęt partnerów MŚP będzie wykorzystywany w projekcie, a jeżeli prosimy o dodatkowe fundusze na zakup sprzętu przez MŚP to uzasadniamy znaczenie zakupu dla projektu, Jeśli planuje się rekrutację naukowców z zewnątrz to przedstawiamy sposób, w jaki będzie się to odbywać ze strony jednostek przyjmujących. Jeżeli zakłada się, że mogą wystąpić jakiekolwiek trudności to podajemy plan zaradczy. Informujemy o równych szansach i przewidywanych warunkach zatrudnienia. Strategia zatrudniania pracowników w oparciu o Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy zatrudnianiu naukowców. Art. 118a. 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony w uczelni publicznej na stanowiskach, o których mowa w art. 110, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa statut. 2. Informację o konkursach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 i art. 76 ust. 1, ogłasza się na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.* Tryb i warunki postępowania konkursowego przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich w Politechnice Śląskiej określa załącznik nr 4 do Statutu. * USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

59 Oferty pracy dla naukowców i nauczycieli akademickich Krok 1: FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DYSCYPLINA NAUKOWA: DATA OGŁOSZENIA: TERMIN SKŁADANIA OFERT: LINK DO STRONY: SŁOWA KLUCZOWE: OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) Krok 2:

60 Oferty z Pol. Śl. publikują osoby z Wydziałów, którym założono konta. Informacja, kto zamieszcza oferty z poszczególnych Wydziałów w biurze CZP3. Film prezentujący ublikowanie ofert

61 B4 Co na to eksperci? TAK All the participants have appropriate expertise and know-how, as well as an adequate facilities and infrastructure developed for the work planned. Synergies among participants, in terms of transfer of knowledge, are clear. Plans for the overall management of exchanges and the training programme are very good. Recruitment strategy is well designed and clearly described. IPR issues linked to this collaboration are also taken into consideration. NIE The project is not well planned and is overestimated in some places. The issues of recruitment strategy, IPR and synergy exploitation are vaguely elaborated. Work input of the coordinator and the group leaders is poorly or not defined. More detailed information would be required concerning the benefits for the fellows, to the host and to other organisations.

62 Część B5 Impact W trakcie oceny ekspert ma te punkty przed oczami! Co piszemy w części B5? (max 4 str.) Opis zysków krótko- i długoterminowych ze współpracy, jak projekt wpłynie na umocnienie istniejącej i utworzenie nowej współpracy po zakończeniu jego realizacji, Opis kroków, które podejmą partnerzy projektu, aby zapewnić efektywne pokazywanie rezultatów współpracy zarówno podczas, jak i po zakończeniu projektu, Jeżeli przewiduje się udział naukowców z zewnątrz w transferze wiedzy i w wydarzeniach promujących to opisujemy, jakie wynikną z tego korzyści dla projektu, W nawiązaniu dialogu pomiędzy środowiskiem naukowym a społeczeństwem i w celu promowania nauki należy podjąć działania określane jako outreach activities, których istotę należy dokładnie opisać. Oczekuje się, że każdy zrekrutowany stypendysta weźmie udział w przynajmniej jednym outreach activity rocznie. Uwzględniamy je także w części B8!

63 B5 Outreach activities przykłady: Marie Curie Ambassadors: oddelegowani/ zrekrutowani stypendyści odwiedzają szkoły, uczelnie, organizacje społeczne itp. w celu promowania ich pola nauki i pomaganiu nauczycielom w przygotowywaniu materiałów naukowych. Workshop Day: w ramach projektu organizuje się dla szkół i/lub studentów warsztaty poświęcone zwiększaniu wiedzy o dyscyplinie, której dotyczy projekt. Summer-School Week: Uczniowie/ studenci w ramach tygodniowej szkoły letniej nabierają od stypendystów zaangażowanych w projekt wiedzy nt. ich aktualnych badań naukowych bądź szerzej pojętych zagadnień naukowych. Stypendyści przygotowują ćwiczenia, wykłady i eksperymenty. IAPP Project Open Day: Wszyscy zainteresowani mogą odwiedzić jednostki naukowe, laboratoria i otrzymać informacje z pierwszej ręki. Public Talks, TV-Talks, Podcasts and Articles in Newspapers: stypendyści udzielają wywiadów lub piszą artykuły do lokalnej prasy nt. rezultatów projektu i ich znaczenia dla społeczeństwa. e-newsletters: stypendyści przygotowują notatki, które można umieścić np. w Wikipedii. Multimedia Releases: stypendyści przygotowują klipy video, które mogą zostać umieszczone na ogólnodostępnych stronach w Internecie.

64 B5 Co na to eksperci? TAK The contribution of both - academia and industry, is well balanced. Strategy for the dissemination and sharing of knowledge is planned in detail and is well structured. The available infrastructure of all the participants is adequate. The economic benefits of the project are that they maintain and boost the competitiveness of European industries in the field the scientific impacts are very high. NIE Strategies for the dissemination are clear but could be more connected to the goal of generating worldwide standards. Dissemination plans of the expected results after the knowledge transfer need furtherclarification. Many details concerning the strategy of dissemination of knowledge are missing. The lack of any clear novel development, detailed scientific objectives and expected achievements.

65 Część B6 Ethical issues

66 Część B7 Capacities of the host Tabela Host capacities (1 tabela dla każdego partnera-maksymalnie pół strony/partner) Instrukcja do wypełnienia znajduje się w Guide for Applicants (Specific Part) przy części B4!

67 Część B8 Gantt chart (przykład)

68 Procedura oceniania wniosków 1. Wnioski są sprawdzane pod kątem kryteriów formalnych 2. Wnioski są oceniane niezależnie przez kilku ekspertów (zwykle 3) dobranych adekwatnie do wybranego panelu i słów kluczowych 3. Consensus meeting 4. Panel review 5. Ustalenie listy rankingowej dla danego panelu 6. Ustalenie oficjalnej listy rankingowej 7. Redress procedure

69 ZMIANY W KONKURSIE, STATYSTYKI I DOTYCHCZASOWE SUKCESY POL. ŚL.

70 IAPP 2011 a IAPP 2012 co się zmieniło? Kryterium IAPP 2011 IAPP 2012 Definition of industry sector/ commercial partners General remarks Commercial partners must be companies gaining the majority of their revenue through competetive means with exposure to commercial markets Requested number of researcher months for newly recruited researchers should not exceed the number of months foreseen for secondment Commercial partners must be research-performing companies gaining the majority of their revenue through competetive means with exposure to commercial markets staff secondment is compulsory & must represent at least 50% of the researcher months supported (i.e. secondments plus recruitments) B2 - S&T Quality Treshold 3, Weighting 25% Priority in case of ex aequo: 1 B3 - Transfer of knowledge Treshold 3, Weighting 20% Priority in case of ex aequo: 3 B4 - Implementation Treshold 3, Weighting 25% Priority in case of ex aequo: 2 B5 - Impact Treshold N/A, Weighting 30% Priority in case of ex aequo: 4 B8 - Gantt chart Not mandatory Mandatory Treshold 3, Weighting 25% new: Priority in case of ex aequo: 2 Treshold 3, Weighting 30% new: Priority in case of ex aequo: 1 Treshold 3, Weighting 20% new: Priority in case of ex aequo: 4 SME: current and new equipment Treshold 3, Weighting 25% new: Priority in case of ex aequo: 3 several new criteria descriptions

71 IAPP Calls:

72 IAPP 2011

73 IAPP 2011

74 IAPP 2011

75 IAPP miejsce

76 IAPP 2011

77 IAPP 2011

78 Projekty IAPP realizowane na Politechnice Śląskiej Konkurs: FP7-PEOPLE-2009-IAPP Tytuł projektu: Inteligentne Systemy Wzmacniania i Monitoringu Konstrukcji, akronim: INSYSM Cele projektu: stworzenie zestawu procedur regulujących metody napraw, wzmacniania, monitoringu i utrzymania zagrożonych konstrukcji budowlanych, opracowanie tkaniny wzmacniającej konstrukcje budowlane z wbudowanym systemem sensorów monitorujących, Partnerzy: Uczelnie: Politechnika Śląska (Wydział Budownictwa, koordynator dr inż. Marcin Górski), Universidade da Beira Interior (Portugalia) Jednostki przemysłowe: FIDIA (Włochy), FISIPE (Portugalia), EURO-PROJEKT (Polska)

79 Projekty IAPP realizowane na Politechnice Śląskiej Konkurs: FP7-PEOPLE-2011-IAPP Tytuł projektu: Badania dotyczące systemów EGNOS/ Galileo w lotnictwie i naziemnych wielosensorowych aplikacjach mobilnych dla unikania i obsługi zagrożeń, akronim: EGALITE Cele projektu: Stworzenie prototypu niskokosztownego urządzenia odbiorczego GPS o zwiększonej precyzji pozycjonowania. Wypracowanie metod efektywniejszego przetwarzania danych i przesyłania ich do organizacji ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL. Partnerzy: Uczelnia: Politechnika Śląska (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, koordynator dr inż. Krzysztof Cyran) Jednostki przemysłowe: Pildo Labs (Hiszpania), LG Nexera (Austria)

80 Harmonogram sty-12 lut-12 mar maj-12 cze-12 przygotowanie projektu do KE uformowanie konsorcjum i tytułu i tematyki projektu ponoszenie kosztów przygotwania projektu złożenie GnG do MNiSW decyzja MNiSW????????

81 V edycja konkursu "Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Obszary wsparcia W ramach konkursu Granty na granty wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach: 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej; 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom); Funduszu Badawczego Węgla i Stali; Warunki wnioskodawca będzie pełnił rolę koordynatora konsorcjum; utworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2 partnerów z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów); wezwanie konkursowe, w ramach którego będzie złożony wniosek projektowy, zakłada współfinansowanie z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi oraz stworzenie formalnego konsorcjum, którego współpraca będzie odbywać się w ramach umowy konsorcjum; w ramach projektu, którego dotyczy wniosek projektowy, prowadzone będą badania naukowe. Adresaci wsparcia O finansowanie w ramach konkursu może ubiegać się wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy. Zakres wsparcia pokrycie ze środków finansowych na naukę kosztów związanych z realizacją zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego UE, ponoszonych od dnia r. do dnia złożenia wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposals). Środki finansowe na naukę mogą być przyznane na refundację poniesionych kosztów. Biuro Obsługi Programów Europejskich, CZP Politechnika Śląska

82 V edycja konkursu "Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej Koszty kwalifikowane: koszty uzupełniających badań naukowych (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego; koszty przygotowania (napisania) wniosku; koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum; koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego; koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, a także programów komputerowych; koszty pośrednie nie są kosztami kwalifikowalnymi. Wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie w ramach konkursu w wysokości do zł. Finansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nie może przekroczyć zł. Usługi dotyczące przygotowania (napisania) wniosku projektowego na wezwanie konkursowe do programu badawczego Unii Europejskiej oraz przeprowadzenia uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego mogą być świadczone przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. W takim przypadku jednostka zobowiązana jest do przedstawienia we wniosku składanym w Ministerstwie informacji w tym zakresie, a mianowicie uwzględnienia w opisie zadań, sposobu ich realizacji i planowanych kosztach usług świadczonych przez firmę zewnętrzną. Koszty usług należy uwzględnić w ramach kategorii wynagrodzenia z pochodnymi. Procedura składania wniosku Wniosek o przyznanie środków finansowych na działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych sporządzany jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia. Wraz z wnioskiem wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia Formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o konkursie. V Nabór wniosków Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 31 stycznia 2012 r. Wniosek może zostać złożony w Ministerstwie przez wnioskodawcę po dokonaniu przez uprawniony podmiot oficjalnej publikacji wezwania konkursowego (call for proposals), którego identyfikator musi zostać podany w Formularzu. Kompletne wnioski wraz z Formularzem, w 2 egzemplarzach, należy przesyłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Instrumentów Polityki Naukowej ul. Wspólna 1/3, Warszawa lub składać w Biurze Podawczym Ministerstwa. Dodatkowo prosimy o przesłanie skanu kompletnego wniosku wraz z formularzem na adres: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub zmiany treści ogłoszenia w trakcie trwania konkursu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów stanowiących podstawę prawną konkursu. VI Ocena wniosków Ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa w europejskich programach badawczych przebiegać będzie według następującej procedury: ocena formalna wniosków pod względem kompletności, poprawności rachunkowej i spełnienia wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu i rozporządzeniu. Wnioski niekompletne lub zawierające uchybienia formalne zostaną odesłane do wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia; ocena merytoryczna wniosków, zgodnie z kryteriami określonymi w 12 ust. 3 rozporządzenia, przez Interdyscyplinarny zespół do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą. Za spełnienie każdego kryterium wniosek może uzyskać od 0,00 do 5,00 punktów (łącznie do 20 pkt). Dodatkowo przy ocenie merytorycznej będzie brane pod uwagę, czy wnioskodawca złożył podobny wniosek w ramach wcześniejszych edycji konkursu Granty na Granty. Rekomendowane do objęcia wsparciem będą wnioski, które otrzymają co najmniej 15 punktów; przedłożenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinii Zespołu odnośnie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych, stanowiącej podstawę podjęcia przez Ministra decyzji. VII Przyznanie i rozliczenie środków finansowych na naukę Środki finansowe na realizację zadań określonych we wniosku przyznawane są decyzją Ministra i przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy. Umowa określa warunki finansowania, realizacji i rozliczenia wykonania zadań (wzór umowy zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa). Środki finansowe przekazane będą na konto jednostki naukowej w całości po zawarciu umowy. Projekt umowy w 4 egzemplarzach podpisany przez uprawnione osoby, składa się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu środków finansowych. Nieprzesłanie projektu umowy w wymaganym terminie uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania. Wnioskodawca, który otrzymał środki finansowe ma obowiązek doręczenia dokumentu zawierającego ocenę merytoryczną wniosku projektowego sporządzoną przez uprawniony podmiot (np. evaluation summary report) w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania od ewaluatora wniosku. Niedoręczenie oceny merytorycznej wniosku projektowego przeprowadzanej przez uprawniony podmiot (w przypadku postępowania dwuetapowego za ocenę merytoryczną uważa się ocenę w pierwszym etapie) skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanych środków finansowych, w całości, na rachunek Ministerstwa. Niezakwalifikowanie projektu do finansowania przez uprawniony podmiot, mimo przeprowadzenia oceny merytorycznej, nie będzie stanowił przesłanki do zwrotu otrzymanych środków finansowych. Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w związku z niezakwalifikowaniem wniosku projektowego do drugiego etapu należy zwrócić na rachunek Ministerstwa w ciągu 60 dni od dnia otrzymania informacji od ewaluatora wniosku w tym zakresie. Warunkiem rozliczenia otrzymanych środków finansowych i uznania umowy za wykonaną jest przedłożenie raportu końcowego w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w umowie i jego pozytywna ocena. W przypadku zawarcia umowy po upływie terminu przewidzianego na złożenie raportu końcowego, wymagane jest złożenie go niezwłocznie po zawarciu umowy. Wzór raportu końcowego stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. Kontakt: Aleksandra Kropop specjalista w Wydziale Programów Międzynarodowych Departament Instrumentów Polityki Naukowej tel. (0-22) fax (0 22) Biuro Obsługi Programów Europejskich, CZP Politechnika Śląska

83 ALE UWAGA!!! Uprzejmie informuję, że nadanie sprawie biegu (uruchomienie procedury przyznawania środków finansowych na naukę, w tym skierowanie wniosku do oceny) określają przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103) do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi formalne określone w rozporządzeniu. Wniosek podlega ocenie zespołu interdyscyplinarnego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Ocena wniosku zawiera propozycje wysokości finansowania lub odmowy przyznania środków finansowych wraz z uzasadnieniem. Zespół wyraża swoja opinię w sposób niezależny, która następnie jest przedstawiana Ministrowi. Minister przyznaje środki finansowe w drodze decyzji po zasięgnięciu opinii Zespołu. Strona niezadowolona z decyzji dotyczącej przyznania albo odmowy przyznania środków finansowych na naukę może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Mając na uwadze powyższe podtrzymuję swoją wcześniejszą odpowiedz, iż wnioski na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem wniosków projektowych do ITN i IAPP programu szczegółowego Ludzie złożone w ramach V edycji konkursu Granty na granty, kompletne i poprawne formalnie, będą przekazywane do oceny Zespołu, który wyrazi swoje opinie w kontekście finansowani ww. zadań. Aleksandra Kropop Specjalista Wydział Programów Międzynarodowych Departament Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

84 Podsumowując: 100% finansowania ze strony KE! Pokrycie kosztów personelu, badań i współpracy Prosta procedura wnioskowania Niskie wymogi ad. sprawozdawczości Wsparcie RPK Wysokiej klasy eksperci oceniający wnioski Marka Marie Curie Actions Dotacje do zakupów sprzętu dla MŚP

85 POWODZENIA

86 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Katarzyna Markiewicz-Śliwa Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Ul. Banacha Gliwice tel , fax

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 c Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1.

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 4. Formularz B Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pomoc Techniczna EWALUACJA/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 19.12.2012 Wyrożnieni Doktoranci Decyzją Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII kadencji, za dotychczasową działalność na rzecz

Bardziej szczegółowo