PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE"

Transkrypt

1

2 PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia) BPL0004 Zakaż używania drabiny BPL0005 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi BPL0006 Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym BPL0007 Ostrzeżenie przed upadkiem BPL0008 Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego BPL0009 Nakaz stosowania ochrony głowy BPL0010 Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych BPL0011 Nakaz stosowania ochrony słuchu BPL0012 Nakaz używania szelek bezpieczeństwa BPL0013 Nakaz stosowania ochrony rąk BPL0014 Palenie tytoniu zabronione BPL0015 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem urazu głowy BPL0016 Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem) BPL0018 Nakaz stosowania ochrony oczu BPL0019 Nakaz mycia rąk BPL0020 Zakaz używania otwartego ognia palenie tytoniu zabronione BPL0021 Zakaz gaszenia wodą BPL0022 Gaśnica proszkowa BPL0023 Pierwsza pomoc medyczna Zasady sprzedaży plakatów bhp Ilość Cena ,00 zł + 23% VAT ,00 zł + 23% VAT powyżej 10 12,00 zł + 23% VAT Powyższe ceny obowiązują przy zakupie podanych ilości sztuk niezależnie od zakupionych tytułów plakatów Zobacz całą ofertę plakatów na:

3 BHP Bogdan Rączkowski Bhp w praktyce 1170 str. B5 oprawa twarda cena 230,00 zł + 5% VAT symbol BK925 NOWE WYDANIE Kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa. W piętnastym wydaniu poradnika uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Prawie budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chorób zawodowych, z uwzględnieniem zmian w sposobie ich dokumentowania, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych, niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, w tym zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP, klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP, rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, ochrony pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym, z uwzględnieniem metod pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy, oświetlenia stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz, uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych, zaliczania zakładu pracy do grupy ryzyka, w zależności od rodzaju i ilości stosowanych substancji niebezpiecznych, zmian w wykazie jednostek certyfikujących. Roman Majer Praktyczny przewodnik po znakach bhp z komentarzem (z suplementem elektronicznym) 74 str. A5 cena 90,00 zł + 5% VAT symbol BK812e Opracowanie stanowi praktyczny zbiór wszystkich znaków bezpieczeństwa z komentarzem dotyczącym ich używania: znaki bezpieczeństwa ochrona i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja, techniczne środki przeciwpożarowe strefa zagrożenia wybuchem źródła promieniowania elektromagnetycznego źródła promieniowana jonizującego oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest znaki niebezpiecznych substancji chemicznych oznaczenia graficzne materiałów niebezpiecznych w transporcie lądowym. Dołączona płyta CD zawiera wszystkie występujące w książce znaki BHP (format JPEG), które można wykorzystać do przygotowania dowolnego zestawu znaków, np. jako pomoc w szkoleniu. Jolanta Dąbrowska, Helena Jędrzejewska Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole 19 procedur i algorytmów postępowania. Przewodnik dla nauczycieli (z suplementem elektronicznym) 86 str. A5 cena 150,00 zł + 5% VAT symbol BK882e Zbiór procedur i algorytmów postępowania z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczniom: podstawowe czynności resuscytacyjne u dzieci i dorosłych, postępowanie w przypadku utraty przytomności, omdlenia, urazu kręgosłupa, zadławienia, podczas wystąpienia napadu padaczki (drgawki), postępowanie w razie oparzeń, porażenia prądem elektrycznym, hipotermii, złamań, zwichnięć i skręceń, ran i krwotoków, w przypadku tonięcia, w przypadku chorób przewlekłych u dzieci, w razie użądleń i ukąszeń, udaru cieplnego, w razie podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, podejrzenia używania narkotyków przez ucznia, pomoc ofiarom przemocy w szkole. Kalendarz BHP 2014 opracowanie: Bogdan Rączkowski 408 str. A5 oprawa twarda cena 40,00 zł + 23% VAT symbol KAL897 Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp: format A5 (14 x 20 cm), 2 dni na stronie luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni papier biały dwukolorowe kalendarium (granatowo-szare), imieniny i święta wszyty notes teleadresowy rok tłoczony na okładce obszerna część informacyjna kolorowa wklejka (znaki bezpieczeństwa ochrona przeciwpożarowa, ewakuacyjne, ochrona i higiena pracy, transport materiałów niebezpiecznych nalepki ostrzegawcze, znaki i symbole ostrzegawcze określające kategorie niebezpieczeństwa, GHS, znakowanie butli). 3

4 FILMY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ Środki ochrony indywidualnej przemysł konsultacja: Dariusz Smoliński 46:45 min nośnik DVD cena od 150,00 zł + 23% VAT* symbol VD936 Środki ochrony indywidualnej nie tylko chronią pracownika, ale niekiedy ułatwiają, a czasem wręcz umożliwiają mu pracę. W filmie znajdziesz odpowiedzi na pytania: Czym środki ochrony indywidualnej różnią się od zwykłej odzieży roboczej? Na czym polega ich skuteczne działanie? Jak je odpowiednio dobrać, jak stosować, jak przygotować pracowników do umiejętnego obchodzenia się z nimi? Jak zapewnić zatrudnionym maksimum bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy? Film to nie tylko prezentacja stosowanych w przemyśle kasków, kombinezonów czy rękawic, ale także pokaz ich zastosowania i przekonująca demonstracja ich właściwości ochronnych. W filmie szczegółowo omówiono środki ochrony: głowy, rąk, nóg, twarzy i oczu, słuchu, układu oddechowego, przed upadkiem z wysokości oraz odzież ochronną. Środki ochrony indywidualnej budownictwo konsultacja: Dariusz Smoliński 42:39 min nośnik DVD cena od 150,00 zł + 23% VAT* symbol VD898 Środki ochrony indywidualnej to odpowiednio zaprojektowane i wykonane środki używane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. Powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Z filmu dowiesz się m.in.: jakie są ogólne zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej, przed jakimi zagrożeniami chronią określone rodzaje środków ochrony, co oznaczają symbole umieszczone na każdym środku ochrony. W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące środków ochrony: głowy rąk nóg twarzy i oczu słuchu układu oddechowego przed upadkiem z wysokości oraz odzieży ochronnej. NOWOŚĆ Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy HAŁAS konsultacja: Bogdan Rączkowski 28:00 min nośnik DVD cena od 150,00 zł + 23% VAT* symbol VD913 Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy WIBRACJE konsultacja: Bogdan Rączkowski 22:30 min nośnik DVD cena od 150,00 zł + 23% VAT* symbol VD927 Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głośne są maszyny, które obsługujemy, lub czynności, które wykonujemy. Znajomość skutków działania hałasu na zdrowie pracownika oraz metod ochrony przed nim są ważne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Z jednej strony pozwala na wprowadzanie przez pracodawcę działań organizacyjnych i technicznych umożliwiających likwidację lub ograniczenie hałasu. Z drugiej strony wpływa na świadome zabezpieczanie się pracownika przed szkodliwymi skutkami działania hałasu. W filmie w prosty i zrozumiały sposób omówiono zasady stosowania zabezpieczeń i środków ochrony przed hałasem, a także obowiązki pracodawcy i pracowników narażonych na oddziaływanie tego czynnika: definicja hałasu parametry charakteryzujące hałas potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników związane z hałasem ocena ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas pomiary hałasu działania zapobiegawcze dobór ochronników słuchu badania lekarskie ochrona kobiet w ciąży i młodocianych. Wibracje są to drgania lub wstrząsy danego obiektu np. maszyny bądź podłoża, charakteryzujące się niską amplitudą oraz częstotliwością rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu herców. Są one przekazywane na człowieka w wyniku bezpośredniego kontaktu części ciała z drgającym przedmiotem. Wibracje są jednym ze szkodliwych czynników środowiska pracy, na który uskarża się znaczny odsetek pracowników. Zespół wibracyjny zespół zmian chorobowych wywołanych występowaniem mechanicznych drgań w środowisku pracy uznany został za chorobę zawodową. Film pozwoli lepiej zrozumieć zagrożenia, jakie niosą ze sobą wibracje, i pomoże w przyszłości lepiej zapobiegać i chronić się przed niechcianymi drganiami: definicja wibracji parametry definiujące wibracje ochrona młodocianych i kobiet w ciąży wpływ wibracji na zdrowie ocena ryzyka badania lekarskie profilaktyka medyczna badania i pomiary sposoby ograniczania narażenia środki ochrony przed wibracjami. Pamiętajmy, że obrażenia powodowane przez długotrwałą ekspozycję na wibrację są nieuleczalne i nieodwracalne, a najlepszym sposobem ich uniknięcia jest profilaktyka. Wkrótce w sprzedaży: BHP w magazynach specjalistycznych Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy MIKROKLIMAT GORĄCY Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy MIKROKLIMAT ZIMNY *Sprawdź ceny zależne od licencji 4

5 FILMY BHP Obejrzyj wersję DEMO przy filmie w zakładce MULTIMEDIA Pierwsza pomoc przedlekarska 88 min nośnik DVD cena od 190,00 zł + 23% VAT* symbol VD973 NOWA WERSJA Film, przygotowany w oparciu o aktualne unijne wytyczne dotyczące ratownictwa, prezentuje zasady skutecznej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach koniecznych. Cała tematyka pierwszej pomocy została przedstawiona w 12 modułach, z których każdy stanowi zamkniętą całość. Film można odtwarzać w całości lub wybierać poszczególne moduły z menu: Zasady udzielania pierwszej pomocy Zatrucia Nieprzytomny Porażenie prądem Tonięcie Resuscytacja krążeniowo-oddechowa defibrylator Krwotok zewnętrzny. Zranienia Oparzenia Podejrzenie złamania Uraz kręgosłupa Wypadek drogowy Apteczka. Każdy z modułów zawiera fabularyzowaną scenkę wypadku, zasady udzielania pierwszej pomocy i komentarz specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii dr. n. med. Romana Skowrońskiego. W nowej wersji filmu zaktualizowano moduły: Tonięcie oraz Resuscytacja krążeniowo-oddechowa defibrylator o aktualne wytyczne dotyczące zasad stosowania defibrylatora, głębokości i częstotliwości uciśnięć mostka. symbol BHP dla pracowników administracyjno-biurowych 48:00 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD859 Bezpieczna praca na rusztowaniu 23:55 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD861 BHP przy ręcznych pracach transportowych 15:37 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD860 Bezpieczeństwo pracy z narzędziami ręcznymi 36:00 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD858 BHP przy użyciu nieruchomych podestów stojących i małych rusztowań 26:00 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD825 Pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach z udziałem dzieci 58:47 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD852 Zasady ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru 51:46 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD780 BHP w służbie zdrowia. Ochrona kręgosłupa podczas prac pielęgnacyjnych 33 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD791 BHP w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR 35:43 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD790 BHP przy stosowaniu drabin 26 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD778 Wypadki przy pracy 55:30 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD722 Pierwsza pomoc przedlekarska 88 min cena: od 190,00 zł + 23% VAT* VD439 BHP w pracy przy komputerze 39:36 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD582 Ergonomia i profilaktyka przy pracy stojącej i siedzącej 36 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD581 BHP w gastronomii 42 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD038 Instruktaż ogólny 34 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD016 Jak prowadzić instruktaż stanowiskowy 36 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD023 Zasady bhp w transporcie mechanicznym 29 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD013 Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy 50 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD018 Alkohol w pracy 37 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD029 BHP na placu budowy 37 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD017 BHP w stolarni 29 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD020 BHP przy spawaniu gazowym 28 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD024 BHP przy spawaniu elektrycznym 28 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD027 Prace na wysokości 39 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD019 BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych 34 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD028 BHP przy stosowaniu ręcznych narzędzi zmechanizowanych o napędzie elektrycznym i pneumatycznym 34 min cena: od 150,00 zł + 23% VAT* VD030 Zasady bezpieczeństwa przy pracach malarsko-lakierniczych 28 min cena od 150,00 zł + 23% VAT* VD034 Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami nadciśnienie i Ty 42 min cena od 150,00 zł + 23% VAT* VD037 Profilaktyka i rehabilitacja osób narażonych na choroby narządu głosu 38 min cena od 150,00 zł + 23% VAT* VD008 Bezpieczne zachowania SZKOŁA (dla klas I VI) 29 min cena od 150,00 zł + 23% VAT* VD183 *Sprawdź ceny zależne od licencji na stronie 5

6 SZKOLENIA BHP PRZEZ INTERNET Obowiązkowe szkolenia okresowe BHP on-line GWARANCJA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Okresowe szkolenia BHP przez Internet dla pracowników administracyjno-biurowych dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby Pełnoprawna forma szkolenia BHP, zgodnie z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz z późn. zm.) Jak korzystać ze szkoleń okresowych BHP on-line? Wypełnij kartę zgłoszenia na stronie Dokonaj płatności za szkolenie. Otrzymasz informacyjny z linkiem do pobrania programu oraz danymi do logowania. Po zainstalowaniu programu na komputerze zaloguj się i wybierz właściwe szkolenie. Do szkolenia masz dostęp przez 3 miesiące od daty pierwszego logowania. W tym czasie zapoznaj się z multimedialnymi materiałami szkoleniowymi zawartymi w programie. Szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym on-line, do którego możesz podchodzić trzykrotnie. Nie ma ograniczeń czasowych przy rozwiązywaniu testu. Wynik egzaminu poznasz niezwłocznie po rozwiązaniu testu i będziesz miał wgląd do swoich odpowiedzi. Zaświadczenie w formacie PDF otrzymasz na swoją skrzynkę ową zaraz po zaliczeniu testu. Oryginał zaświadczenia wyślemy pocztą. Chcesz szkolić swoich pracowników za 35 zł/os.? BHP on-line w liczbach: ponad 900 firm korzystających z oferty naszych szkoleń BHP on-line ponad 3,5 tys. uczestników szkoleń ponad 2,5 tys. przeszkolonych pracowników Zamów KARNET SZKOLENIOWY i zabezpiecz swoją firmę na 2 lata 6

7 Karnety na szkolenia okresowe BHP przez Internet SZKOLENIA BHP PRZEZ INTERNET PRZETESTUJ SZKOLENIE! DEMO ceny szkoleń już od 35 zł/osobę możliwość przeszkolenia dużej grupy pracowników w krótkim czasie zaświadczenia akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy karnet ważny przez 2 lata 2 rodzaje szkoleń do wyboru w każdym karnecie helpdesk dla uczestników szkoleń dostęp do zestawienia zrealizowanych i niewykorzystanych szkoleń OFERTA CENOWA Szkolenie okresowe dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Szkolenie okresowe dla Pracowników administracyjno-biurowych 150 zł 110 zł 5 osób 60 zł za osobę 10 osób 50 zł za osobę 20 osób 40 zł za osobę 30 osób 35 zł za osobę Cena karnetu 300 zł 500 zł 800 zł* 1050 zł* Szkolenie okresowe dla Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby 300 zł przy zakupie z karnetem 200 zł/os. przy zakupie z karnetem 150 zł/os. GRATIS dla 1 osoby GRATIS dla 1 osoby *możliwość płatności ratalnej Przy zamówieniu powyżej 100 szkoleń cena indywidualnie negocjowana! Zadzwoń: (58) /50 lub napisz: Sprawdź wszystkie promocje na stronie 7

8 SZKOLENIA Prezentacje do szkoleń bhp nośnik CD cena 290,00 zł + 23% VAT* symbol CD086 Program komputerowy do samodzielnego doboru slajdów prezentujących tematykę szkoleń okresowych bhp dla różnych grup pracowników. Nowoczesny i atrakcyjny sposób prowadzenia szkoleń z możliwością wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym: 630 kolorowych slajdów ilustrujących tematykę szkoleń na różne stanowiska Gotowe zestawy prezentacji do wszystkich szkoleń Możliwość tworzenia własnych zestawów Możliwość dowolnych konfiguracji slajdów dodawania do zestawu z ogólnego zbioru lub usuwania z gotowego zestawu Tematy: Regulacje prawne z zakresu bhp Zagrożenia występujące w procesach pracy Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej Wypadki przy pracy Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy Metodyka szkolenia. Testy egzaminacyjne bhp program do przygotowywania zestawów testowych nośnik CD cena 110,00 zł + 23% VAT* symbol CD781 Testy do egzaminu w zakresie prawa pracy i zagadnień bhp dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby pracowników administracyjno-biurowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pracowników inżynieryjno-technicznych. Program umożliwia: wykorzystanie gotowych zestawów zawartych w programie lub tworzenie własnych zestawów tworzenie własnych pytań losowy wybór zadanej ilości pytań z różnych działów drukowanie testów oraz klucza odpowiedzi przeprowadzenie testu na komputerze (wyniki są zapisywane do pliku) zadanie własnych kryteriów, na podstawie których program oceni poprawność rozwiązania testu, np. procent poprawnych odpowiedzi, liczba poprawnych odpowiedzi. *Sprawdź ceny zależne od licencji na stronie DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp 20 szt. B5 (pakiet) cena 15,00 zł + 23% VAT symbol BZ012 Karta potwierdzająca odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego, zgodna z rozporządzeniem MGiP z dnia r. (Dz.U. Nr 180, poz ze zm.). Druki zaświadczeń o ukończeniu szkolenia bhp zgodne z rozp. MPiPS (Dz.U. Nr 196, poz. 1420) BZ415 Szkolenie okresowe dla wszystkich grup pracowników oraz szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp BZ416 Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami BZ417 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych BZ418 Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w pakiecie po 20 szt. B5 (jeden rodzaj zaświadczeń) cena 15,00 zł + 23% VAT Rejestr szkoleń z zakresu bhp symbol BR421 Ewidencja szkolenia wstępnego instruktaż stanowiskowy symbol BD056 Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu bhp instruktaż ogólny symbol BD093 Dziennik szkoleń z zakresu bhp Szkolenie okresowe 52 str. A4 symbol BD420 SZKOLENIE WSTĘPNE Bogdan Rączkowski Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż ogólny 76 str. A5 cena 60,00 zł + 5% VAT symbol BIO743 Szkolenie obowiązuje wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających praktyki i uczniów zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Prowadzi się je przed rozpoczęciem pracy. W opracowaniu szczegółowo omówiono każdy temat z programu ramowego. Polecamy pracownikom służby bhp, osobom wykonującym u pracodawcy zadania tej służby, pracownikom wyznaczonym przez pracodawcę do prowadzenia tego szkolenia posiadającym odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż stanowiskowy typowe zagrożenia dla stanowisk pracy: 1. W przemyśle spożywczym cena 50,00 zł + 5% VAT symbol BIS W służbie zdrowia cena 60,00 zł + 5% VAT symbol BIS W wodociągach i kanalizacji cena 50,00 zł + 5% VAT symbol BIS Przy obróbce metali i drewna cena 50,00 zł + 5% VAT symbol BIS W rolnictwie cena 50,00 zł + 5% VAT symbol BIS Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy typowe zagrożenia dla stanowisk pracy: Elektromonter. Elektronik. Introligator. Maszynista offsetowy. Pracownik stacji paliw. Sprzedawca. Suwnicowy. Szwaczka cena 50,00 zł + 5% VAT symbol BIS113 8

9 Szkolenia wstępne w formie e-booków Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy: seria: BUDOWNICTWO BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY symbol ebhp0017 OPERATOR ŻURAWIA symbol ebhp0018 ROBOTNIK BUDOWLANY symbol ebhp0019 MURARZ TYNKARZ symbol ebhp0020 ZBROJARZ BETONIARZ symbol ebhp0021 SPAWACZ GAZOWY symbol ebhp0022 OPERATOR MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH symbol ebhp0023 DEKARZ BLACHARZ symbol ebhp0024 SZKLARZ BUDOWLANY symbol ebhp0025 SPAWACZ ELEKTRYCZNY symbol ebhp0026 OPERATOR MASZYN DO ROBÓT DROGOWYCH symbol ebhp0027 CIEŚLA symbol ebhp0028 seria: TRANSPORT KIEROWCA symbol ebhp0038 KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH symbol ebhp0039 KIEROWCA POJAZDU PRZEWOŻĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE symbol ebhp0040 BLACHARZ SAMOCHODOWY, MECHANIK SAMOCHODOWY symbol ebhp0041 seria: POMOCNICZE ELEKTRYK Opracowanie: Henryk Batarowski symbol ebhp0042 MATERIAŁY SZKOLENIOWE BHP i PPOŻ. Redakcja serii: Bogdan Rączkowski HYDRAULIK symbol ebhp0043 MAGAZYNIER symbol ebhp0044 OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO symbol ebhp0045 OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH symbol ebhp0046 PALACZ C.O. symbol ebhp0047 PRACOWNIK OCHRONY symbol ebhp0048 ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny symbol ebhp0049 SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy symbol ebhp0050 ŚLUSARZ symbol ebhp0051 Sprawdź również zakładkę e-booki na Materiały pomocnicze do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Każda z publikacji zawiera szczegółowy opis metody prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na wybranych w danej grupie stanowiskach. Polecamy bezpośrednim zwierzchnikom osób przyjmowanych na stanowiska robotnicze, do których należy obowiązek przeprowadzenia szkolenia. SZKOLENIE OKRESOWE Wykaz stanowisk przy każdym opracowaniu Stanisław Stadler Zuzanna Cisło Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Stanisław Stadler Halina Zawiałow Zuzanna Cisło Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno- -biurowych Halina Wojciechowska- -Piskorska Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 146 str. A5 cena 45,00 zł + 5% VAT symbol BSW str. A5 cena 60,00 zł + 5% VAT symbol BSW str. A5 cena 65,00 zł + 5% VAT symbol BSW669 Podręczniki do szkoleń okresowych opracowane zgodnie z programami ramowymi zawartymi w rozporządzeniu. Szczegółowe omówienie każdego tematu programu wzbogacono wskazówkami metodycznymi. Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book) 41 str. A5, format PDF symbol ebhp0006 Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book) 55 str. A5, format PDF symbol ebhp0004 Szczegółowe programy szkolenia okresowego w zakresie bhp teraz jako e-booki Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book) 33 str. A5, format PDF symbol ebhp0003 Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book) 57 str. A5, format PDF symbol ebhp0005 Organizator szkolenia zobowiązany jest zapewnić do każdego rodzaju szkolenia szczegółowy program i przechowywać go w dokumentacji szkolenia. Wzorcowe szczegółowe programy zawierają rozwinięcie tematów ramowych z podaniem źródeł prawnych do każdego szczegółowego tematu oraz wskazówki metodyczne i propozycje pomocy dydaktycznych. 9

10 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Autorska metoda opracowana przez Bogdana Rączkowskiego (wieloletniego inspektora PIP) i dr. Jerzego T. Karczewskiego (międzynarodowego audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy), zgodna z normą PN-N Instruktaż oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy opis metody, przykłady (BOR477) cena 50,00 zł + 5% VAT szczegółowe zapoznanie z metodą dokładne wyjaśnienie sposobu postępowania zilustrowanie oceny na wybranych stanowiskach: pracownik administracyjno-biurowy, kucharz, magazynier Zastosowanie: Instruktaż oceny... stanowi praktyczną pomoc do wypełniania Dokumentacji dla wymienionych poniżej stanowisk pracy Dokumentacja oceny ryzyka (DOR) cena jednostkowa 35,00 zł + 23% VAT (zestawienie stanowisk poniżej) praktyczne uzupełnienie do Instruktażu analogiczna metoda oceny ryzyka komplet dokumentów do wykonania oceny zestawienie wymagań ogólnych oraz zagrożeń dla danego stanowiska Zastosowanie: przeprowadzenie kolejnej oceny ryzyka, uporządkowanie dokumentacji i przechowanie na potrzeby pracodawcy i organów kontrolnych Program komputerowy oceny ryzyka (POR) Zastosowanie: elektroniczna forma przeprowadzenia oceny ryzyka na dowolnie wybranych z poniższej listy stanowiskach, w programie opis metody, przykład oceny cena programu bazowego CD142 1,00 zł + 23% VAT cena jednego stanowiska z poniższej listy 50,00 zł + 23% VAT Program bazowy (CD142) muszą nabyć osoby, które po raz pierwszy kupują stanowiska! Sprawdź warunki sprzedaży i licencji na stronie szukaj DEMO na Zestawienie stanowisk pracy: PROGRAM DOKUMENTACJA blacharz samochodowy 4DOR177 POR177 brukarz, bitumiarz, robotnik drogowy 4DOR209 POR209 cieśla budowlany 4DOR162 POR162 dekarz-blacharz 4DOR163 POR163 dźwigowy-windziarz 4DOR182 POR182 elektromonter 4DOR193 POR193 elektronik 4DOR191 POR191 elektryk konserwator 4DOR188 POR188 elektryk pomiarowiec 4DOR192 POR192 farmaceuta 4DOR222 POR222 fryzjer DOR448 POR448 galwanizer 4DOR196 POR196 hydraulik 4DOR197 POR197 kąpielowa 4DOR219 POR219 kelner-barman DOR172 POR172 kierowca DOR447 POR447 kierowca wózków widłow. i platformowych DOR165 POR165 kucharz DOR453 POR453 laborant chemiczny 4DOR199 POR199 lakiernik 4DOR200 POR200 lekarz 4DOR213 POR213 magazynier (art. chem.) 4DOR184 POR184 magazynier (art. przem.) DOR454 POR454 masarz 4DOR201 POR201 maszynista offsetowy 4DOR203 POR203 mechanik samochodowy DOR452 POR452 młynarz 4DOR211 POR211 murarz-tynkarz 4DOR166 POR166 nauczyciel DOR451 POR451 nauczyciel zawodu 4DOR723 POR723 operator maszyn do robót drogowych 4DOR223 POR223 operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych DOR862 POR862 (spycharki, koparki, ładowarki i równiarki) operator sprzętu komputerowego 4DOR189 POR189 operator węzłów cieplnych 4DOR225 POR225 operator węzłów sieci kanalizacyjnej 4DOR224 POR224 operator żurawia 4DOR205 POR205 palacz c.o. 4DOR176 POR176 piekarz-cukiernik 4DOR206 POR206 pielęgniarka 4DOR207 POR207 pracownik administracyjno-biurowy DOR455 POR455 pracownik gospodarczy konserwator budynków 4DOR186 POR186 pracownik ochrony 4DOR833 POR833 pracownik stacji paliw 4DOR208 POR208 robotnik budowlany DOR456 POR456 robotnik transportowy (transport ręczny) 4DOR190 POR190 salowa 4DOR215 POR215 spawacz elektryczny 4DOR167 POR167 spawacz gazowy 4DOR168 POR168 sprzątaczka (pracownik gospodarczy) DOR449 POR449 sprzedawca DOR450 POR450 stolarz DOR487 POR487 suwnicowy 4DOR181 POR181 szklarz budowlany 4DOR179 POR179 szwaczka 4DOR194 POR194 ślusarz DOR170 POR170 technik analityk 4DOR218 POR218 technik fizykoterapii 4DOR217 POR217 technik kinezyterapii 4DOR221 POR221 technik protetyk 4DOR220 POR220 technik radiolog 4DOR216 POR216 tokarz-frezer 4DOR164 POR164 zbrojarz-betoniarz 4DOR171 POR171 10

11 Anna Obuchowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Czynniki biologiczne na stanowisku pracy. Ocena ryzyka. Instruktaż dokumentacja przykłady oceny na różnych stanowiskach (z suplementem elektronicznym) szukaj DEMO na 136 str. B5 cena 180,00 zł + 5% VAT symbol BK328e Pacodawca zatrudniający pracownika na stanowisku, na którym występują szkodliwe czynniki biologiczne, musi dokonać oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik. W książce m.in.: kryteria klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, grupy zagrożenia, wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych, obowiązki pracodawcy, szczegółowy instruktaż oceny ryzyka krok po kroku, wskazówki postępowania, przyporządkowanie do stopnia hermetyczności, ustalanie środków zapobiegawczych, przykłady dokumentacji na wybranych stanowiskach pracy: kucharz, piekarz, konserwator oczyszczalni ścieków, technik w laboratorium przygotowywania podłoży mikrobiologicznych, pracownik pralni. W załączeniu klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych (drogi przenoszenia, możliwe skutki działania na człowieka, źródło/występowanie). Suplement elektroniczny umożliwi wykorzystanie i dostosowanie wzorów do indywidualnych potrzeb, zapis, wydruk. koncepcja: Dariusz Smoliński Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera podręcznik z programem komputerowym 88 str. A4 cena 150,00 zł + 23% VAT* symbol CD134 Nowatorska metoda przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego przy zastosowaniu komputera, opracowana na podstawie listy kontrolnej zagrożeń występujących w zakładzie. Podręcznik zawierający szczegółowy opis metody i instruktaż wykorzystania programu komputerowego oraz program komputerowy, który pozwala na dokonanie oceny każdego stanowiska pracy. *Sprawdź ceny zależne od licencji na stronie DOKUMENTACJA Dokumentacja bhp w firmie nośnik CD 550,00 zł + 23% VAT cena promocyjna 275,00 zł + 23% VAT symbol CD457 Program do obsługi jednej lub wielu firm, zawiera dokumentację zarówno wymaganą przepisami prawa, jak i propozycje dokumentów porządkujących i ułatwiających pracę pracodawcy i służb bhp w firmie. Dokumentacja z zakresu: informacji o zakładzie pracy i stanowiskach pracy badania stanu bhp, sprawozdawczości protokołów pokontrolnych czynników szkodliwych i niebezpiecznych obsługi maszyn i urządzeń prac pożarowo niebezpiecznych dokumentacji powypadkowej profilaktycznych badań lekarskich i chorób zawodowych środków ochrony, sprzętu i odzieży roboczej szkoleń bhp. promocja katalogu -50% Program umożliwia m.in.: stworzenie pełnej odrębnej dokumentacji bhp dla kilku firm łatwy dostęp do wszystkich danych o pracownikach i stanowiskach w firmie przygotowanie wszelkich zestawień/rejestrów, dotyczących np. jednego stanowiska, jednego pracownika, za określony czas bieżące prowadzenie dokumentów, porządkowanie dokumentacji i przenoszenie poszczególnych dokumentów do archiwum z uwzględnieniem wymaganych okresów przechowywania. Ponadto: program podpowiada terminy kolejnych badań lekarskich i szkoleń okresowych pracowników każdy dokument można wydrukować bezpośrednio z programu lub przenieść do MS Worda. Program sprzedawany z licencją otwartą. Warunki sprzedaży i licencji na stronie 11

12 Instrukcje stanowiskowe bhp i ppoż. PRACODAWCA MA O B O W I Ą Z E K WYPOSAŻYĆ KAŻDE STANOWISKO PRACY W INSTRUKCJE BHP I PPOŻ. (art k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp) Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych. Polecamy Państwu profesjonalne instrukcje, opracowane zgodnie z najnowszymi przepisami przez inspektorów PIP oraz doświadczonych specjalistów bhp i ppoż. Wciąż powiększany zestaw (ponad 500 typowych stanowisk) pozwala zaspokoić większość potrzeb każdego zakładu pracy. Instrukcje zostały przygotowane w formie estetycznych plansz (w formacie A4 lub A3 w zależności od tytułu). Obustronne pokrycie folią zapewnia długotrwałe użytkowanie i dużą odporność na wilgoć i zabrudzenia. INSTRUKCJE STANOWISKOWE BHP już od 5 zł! od 1 do 19 egz. DOWOLNEGO TYTUŁU od 20 do 99 egz. DOWOLNEGO TYTUŁU od 100 egz. DOWOLNEGO TYTUŁU 15 zł + 23% VAT/egz. 8 zł + 23% VAT/egz. 5 zł + 23% VAT/egz. O001 Ogólna instrukcja bhp obowiązująca wszystkich pracowników (wyciąg z k.p.) POMOC PRZEDLEKARSKA O427 Pierwsza pomoc przedmedyczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej O220 Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach O344 Pomoc przedlekarska rany, krwawienia, krwotoki OBRÓBKA METALI Z002 Prace ślusarskie Z423 Obsługa nożyc uniwersalnych do metali Z003 Obsługa tokarki kłowej Z011 Obsługa nożyc gilotynowych Z004 Obsługa tokarki karuzelowej Z478 Obsługa wytaczarki-wiertarki współrzędnościowej Z202 Obsługa tokarki rewolwerowej (automat tokarski) Z378 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami ślusarskimi Z005 Obsługa wiertarki kolumnowej Z108 Obsługa drążarki elektroiskrowej (elektrodrążarki) Z123 Obsługa wiertarki stołowej Z013 Obsługa młota pneumatycznego do kucia Z124 Obsługa ostrzarki do pił tarczowych Z014 Obsługa walców do prostowania i gięcia blach Z006 Obsługa szlifierki (ostrzarki) Z015 Obsługa strugarki poprzecznej i dłutownicy Z007 Obsługa szlifierki do płaszczyzn Z016 Obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych Z008 Obsługa prasy do metali Z133 Obsługa gwinciarki do rur i walców Z134 Obsługa piły ramowej do metali Z193 Obsługa wytaczarki Z190 Obsługa piły tarczowej do metali Z198 Instrukcja bhp przy lutowaniu lutami miękkimi Z351 Obsługa piły taśmowej do metali Z374 Obsługa zgrzewarki punktowej i liniowej do metali Z009 Obsługa frezarek poziomych i pionowych Z389 Obsługa zaginarki do blach Z135 Obsługa frezarki obwiedniowej (do kół zębatych) Z392 Obsługa wycinarki do blach Z010 Obsługa przecinarki ściernicowej Z477 Frezarki pionowe i poziome sterowane numerycznie Z390 Obsługa maszyny do formowania zakładek krawędziarki do blach Z379 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie pneumatycznym Z012 Posługiwanie się ręcznymi na rzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna (młotki, wiertarki, szlifierki itp.) 12

13 KONSERWACJA POWIERZCHNI METALI K154 Bezpieczeństwo pracy przy lakierowaniu proszkowym K021 Ogólna instrukcja cynkowania na gorąco K018 Metalizacja natryskowa K022 Ogólna instrukcja dla galwanizerni K020 Ogólna instrukcja dla trawialni metali K125 Prace lakiernicze K019 Oczyszczanie elementów metalowych za pomocą piasku, żużlu lub śrutu K293 Obsługa nakładarki lakierów OBRÓBKA DREWNA D377 Stosowanie ręcznych narzędzi stolarskich D199 Obsługa szlifierki taśmowej D024 Obsługa piły tarczowej D205 Obsługa szlifierki tarczowej (czołowej) D331 Stosowanie ręcznej piły tarczowej o napędzie elektrycznym D200 Obsługa wyrówniarki do drewna D025 Obsługa piły taśmowej do drewna D339 Obsługa wiertarki wielowrzecionowej D332 Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie elektrycznym D340 Obsługa prasy hydraulicznej D333 Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym D431 Obsługa prasy pneumatycznej D026 Obsługa strugarki grubościowej D430 Obsługa prasy membranowej próżniowej D369 Obróbka drewna twardego (dębu, buku) D334 Obsługa suszarni drewna D027 Obsługa frezarki dolnowrzecionowej D023 Prace stolarskie D201 Obsługa frezarki górnowrzecionowej D428 Obsługa spajarki do forniru D209 Obsługa tokarki do drewna D429 Obsługa numerycznego centrum obróbczego (CNC) D337 Obsługa walców klejarskich do okleinowania elementów drewnianych D420 HANDEL Obcinanie gałęzi drzew za pomocą pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym H041 Pracownicy placówek handlowych T404 Obsługa przyrządu do pomiaru czystości spalin silników wysokoprężnych dymomierza TRANSPORT T401 Obsługa analizatora spalin silników samochodowych benzynowych T324 Blacharz samochodowy T035 Konserwator dźwigów osobowych i towarowych (wind) T325 Mechanik samochodowy T036 Ładowanie baterii akumulatorów T386 Kierowca T037 Ogólna instrukcja dla warsztatów samochodowych T466 Kierowca samochodu służbowego (osobowy i bagażowy) T400 Ogólna instrukcja w stacjach kontroli pojazdów T274 Kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne T197 Operator żurawia samojezdnego T405 Traktorzysta T210 Obsługa elektrowciągu (wciągnika) T352 Obsługa wózków o napędzie spalinowym T338 Obsługa wyważarki do kół samochodowych T028 Obsługa wózków akumulatorowych T192 Wulkanizator opon i dętek pojazdów mechanicznych T029 Obsługa wózków widłowych (sztaplarek) T136 Obsługa ręcznego podnośnika hydraulicznego T485 Ręczne przenoszenie ciężarów T435 Obsługa podnośnika pneumatycznego T483 Ręczne przewożenie ładunków T474 Osoba obsługująca parking (parkingowy) T032 Praca hakowego (podsuwnicowy, poddźwigowy) T138 Obsługa samochodowego dźwignika (podnośnika) T033 Operator dźwignicy T434 Obsługa manipulatora podciśnieniowego T139 Operator sprzętu ciężkiego T038 Manewrowy zakładowej bocznicy kolejowej T140 Operator koparki T039 Ustawiacz taboru na zakładowej bocznicy kolejowej T141 Operator spycharki T306 Rewident taboru kolejowego na bocznicy kolejowej T184 Operator ładowarki J465 Obsługa przenośnika taśmowego T195 Operator żurawia szynowego T469 Maszynista lokomotywy manewrowej stacji zakładowej T196 Operator żurawia stałego T156 Ręczne sygnały bezpieczeństwa T137 T034 Obsługa jednokolumnowego samochodow. podnośnika hydrauliczno-pneumatycznego Konserwator urządzeń dźwigowych z wyłączeniem dźwigów osobowych i towarowych T040 T402 Maszynista lokomotywy spalinowej w transporcie szynowym na terenie zakładu pracy Obsługa urządzenia do badania sprawności hamulców samochodowych T363 Wewnętrzny transport poziomy instrukcja ogólna T436 Obsługa wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym MAGAZYN M043 Pracownicy zatrudnieni w magazynie ogólnym M045 Magazynowanie butli z gazami technicznymi M044 Pracownicy zatrudnieni w magazynie chemicznym M421 Składowanie materiałów budowlanych luzem M131 Dla pracowników w magazynie farb i lakierów M441 Pracownicy obsługujący magazyny blach i profili M132 Dla pracowników w magazynie drewna i tarcicy M157 Ręczna obsługa regałów magazynowych niskich z poziomu podłogi M169 Ręczna obsługa regałów za pomocą drabin magazynowych R320 Dla operatora przecinarki do nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych ROBOTY BUDOWLANE I DROGOWE R330 Używanie osadzaków do wstrzeliwania gwoździ i kołków w beton, stal i inne materiały o podobnej twardości R051 Obsługa betoniarki J356 Wykonywanie prac na wysokości R052 Roboty dekarskie J442 Dla pracowników zatrudnionych w styczności z azbestem R053 Malarz budowlany R058 Ręczne wykonywanie wykopów (otwartych) R054 Zbrojarz R433 Obsługa wstrząsarki wibracyjnej do zagęszczania piasku R055 Prace murarskie i tynkarskie R059 Wykonywanie robót drogowych R056 Prace ciesielskie R263 Dla operatora zagęszczarki gruntu R111 Prace impregnacyjne R409 Obsługa kafara R361 Prace posadzkarskie R439 Eksploatacja rusztowań przejezdnych R057 Budowa i demontaż rusztowań budowlanych R440 Montaż i demontaż rusztowań przejezdnych J126 Prace szklarskie (budowlane) R106 Roboty kamieniarskie R475 Prace wykonywane z drabin R354 Układanie papy termozgrzewalnej z zastosowaniem palnika na propan-butan 13

14 SPRĘŻARKI K017 Sprężarki powietrzne wyciąg z przepisów SP359 Obsługa sprężarek śrubowych o napędzie elektrycznym J070 Obsługa sprężarek powietrznych SP360 Obsługa przewoźnych sprężarek powietrznych o napędzie spalinowym SPAWANIE S102 Cięcie (palenie) gazowe ręczne na stanowisku stałym S105 Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanowisku stałym S103 Spawanie gazowe ręczne na stanowisku stałym S104 Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanow. ruchomym S350 Spawanie elektryczne na stanowisku stałym S050 Cięcie plazmowe E098 E222 Ogólna instrukcja bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym ENERGETYKA E426 E221 Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego E060 Pracownicy zatrudnieni w acetylenowni E362 Obsługa zespołu prądotwórczego z silnikiem spalinowym E062 Elektryk konserwator J353 Obsługa elektronarzędzi E063 Wykonywanie oraz eksploatacja instalacji i sieci o napięciu do 1 kv E061 Obsługa hydroforni E185 Obsługa elektrycznego pieca hartowniczego ELEKTROENERGETYKA EN223 Instrukcja bhp na stanowisku telemontera EN232 Przy eksploatacji baterii akumulatorów EN224 Przy wykonywaniu prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kv EN227 Ogólna instrukcja bhp eksploatacji stacji elektroenergetycznej nie wymagającej stałej obsługi EN225 Przy eksploatacji rozdzielni niskiego napięcia EN233 Przy eksploatacji baterii kondensatorów EN226 Przy obsłudze rozdzielnic niskiego napięcia (do 1 kv) w centralach telefonicznych EN077 Bezpieczna obsługa przemysłowych nagrzewnic powietrza zasilanych olejem opałowym EN367 Eksploatacja urządzeń napędowych EN234 Ogólna instrukcja bhp przy eksploatacji turbozespołu EN368 Eksploatacja elektrycznych zgrzewarek EN235 Instrukcja bhp przy eksploatacji turbiny EN393 Eksploatacja elektrycznej suszarki do elektrod EN364 Eksploatacja urządzeń elektronicznych EN228 Przy eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kv EN365 Eksploatacja urządzeń i instalacji na placu budowy EN229 Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii kablowej EN366 Eksploatacja urządzeń prostownikowych EN230 Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej EN322 Przy stosowaniu systemu ogrzewania nadmuchowego EN231 Przy eksploatacji oświetlenia terenu SZKOŁY REGULAMINY Re258 Regulamin pracowni chemicznej Re261 Regulamin pracowni komputerowej Re259 Regulamin pracowni fizycznej Re275 Ogólna instrukcja bhp dla warsztatów szkolnych Re260 Regulamin pracowni biologicznej Re305 Regulamin sali gimnastycznej BIUROWE B067 Prace administracyjno-biurowe B069 Obsługa kserokopiarki B068 Obsługa komputera i drukarki B142 Obsługa niszczarki dokumentów (krajarki) B394 Obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe (komputery) B143 Obsługa gilotyny do krajania papieru WYKAZY L476 Wykaz osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy przedmed. L279 SPAWACZ GAZOWY wykaz prac zezwolonych młodocianym L074 Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet L294 SPRZEDAWCA wykaz prac wzbronionych młodocianym L302 Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co L295 SPRZEDAWCA wykaz prac zezwolonych młodocianym najmniej dwie osoby L254 STOLARZ wykaz prac wzbronionych młodocianym L304 Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofiz. L255 STOLARZ wykaz prac zezwolonych młodocianym WYKAZY PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM L298 ŚLUSARZ wykaz prac wzbronionych młodocianym ORAZ WYKAZY PRAC, PRZY KTÓRYCH L299 ŚLUSARZ wykaz prac zezwolonych młodocianym ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH L256 TAPICER wykaz prac wzbronionych młodocianym L075 Wykaz prac wzbronionych młodocianym L257 TAPICER wykaz prac zezwolonych młodocianym L155 Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych, przy których zezwala L300 TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ wykaz prac wzbr. młodocianym się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat L301 TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ wykaz prac zezw. młodocianym L272 FRYZJER wykaz prac wzbronionych młodocianym L264 ZBROJARZ-BETONIARZ wykaz prac wzbr. młodocianym L273 FRYZJER wykaz prac zezwolonych młodocianym L265 ZBROJARZ-BETONIARZ wykaz prac zezw. młodocianym L252 LAKIERNIK wykaz prac wzbronionych młodocianym L314 KUCHARZ wykaz prac wzbronionych młodocianym L253 LAKIERNIK wykaz prac zezwolonych młodocianym L315 KUCHARZ wykaz prac zezwolonych młodocianym L286 LAKIERNIK SAMOCHODOWY wykaz prac wzbr. młodocianym L316 KELNER wykaz prac wzbronionych młodocianym L285 LAKIERNIK SAMOCHODOWY wykaz prac zezw. młodocianym L317 KELNER wykaz prac zezwolonych młodocianym L296 MAGAZYNIER wykaz prac wzbronionych młodocianym L318 MASARZ-WĘDLINIARZ wykaz prac wzbronionych młodocianym L297 MAGAZYNIER wykaz prac zezwolonych młodocianym L319 MASARZ-WĘDLINIARZ wykaz prac zezwolonych młodocianym L268 MECHANIK SAMOCHODOWY wykaz prac wzbr. młodocianym L270 PIEKARZ CUKIERNIK wykaz prac wzbronionych młodocianym L269 MECHANIK SAMOCHODOWY wykaz prac zezw. młodocianym L271 PIEKARZ CUKIERNIK wykaz prac zezwolonych młodocianym L276 SPAWACZ ELEKTRYCZNY wykaz prac wzbr. młodocianym L266 MURARZ-TYNKARZ wykaz prac wzbronionych młodocianym L277 SPAWACZ ELEKTRYCZNY wykaz prac zezw. młodocianym L267 MURARZ-TYNKARZ wykaz prac zezwolonych młodocianym L278 SPAWACZ GAZOWY wykaz prac wzbronionych młodocianym 14

15 CHEMIA C243 Przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów C245 Dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin mineralnych i sztucznych C382 Instrukcja bhp w laboratorium chemicznym C244 Przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych J071 Prace w laboratoriach chemicznych i organiczno-mineralnych J395 Obsługa instalacji amoniakalnej J144 Obsługa wtryskarek do tworzyw sztucznych C076 Stosowanie substancji niebezpiecznej SŁUŻBA ZDROWIA FIZYKOTERAPIA FT287 Obsługa aparatów DIAMAT G-110 i TERAPULS GS-200 J312 Praca przy biurku protetycznym (stół dla techników dentystycznych) FT288 Obsługa aparatów LASER IR i lasera z aparatem ALPHATRON J326 Dla pracowników medycznego laboratorium analitycznego FT289 Obsługa aparatów ALPHATRON 4100 przy stosowaniu pola magnetycznego J311 Praca w sali sekcyjnej J310 Wykonywanie masażu ręcznego FT290 Obsługa kotła do podgrzewania parafiny dla celów leczniczych J313 Obsługa aparatów diadynamic DD5A i STYMAT (S-100, S-120, FT291 Obsługa urządzeń do leczniczych kąpieli wirowych S-200, S-300) FT292 Obsługa lamp SOLLUX i EMITA SZ329 Instrukcja bhp w pracowni stomatologicznej FT479 Obsługa sterylizatorów parowych (autoklawów) FT482 Pracujący z lekami cytostatycznymi FT480 Dla stanowiska salowej/salowego FT481 Pielęgniarka/pielęgniarz na sali operacyjnej Instrukcja postępowania w razie skażenia chemicznego dla stacji pogotowia ratunkowego i straży pożarnej (zestaw trzech zafoliowanych tablic z graficznym przedstawieniem procedur postępowania): 1. Zasady postępowania w razie katastrof chemicznych zasady ogólne 2. Zasady postępowania w razie katastrof chemicznych segregacja (triage), dekontaminacja 3. Zasady postępowania w razie ostrych zatruć SZ158 Obsługa sterylizatora gazowego (tlenek etylenu) SZ046 Narażenie na czynniki biologiczne SZ159 Praca z gazem sterylizacyjnym zawierającym tlenek etylenu SZ047 Obsługa aparatu biostymulacyjnego laserowego SZ160 Ogólna instrukcja bhp dla personelu medycznego SZ048 Obsługa aparatu inhalacyjnego SZ161 Ogólna dla osób kierujących pracą personelu medycznego SZ049 Obsługa pompy infuzyjnej strzykawkowej SZ162 Eksploatacja butli ze sprężonym tlenem medycznym SZ113 Obsługa spirometru SZ163 Transport i przechowywanie butli ze sprężonym tlenem medycznym SZ114 Obsługa aparatu terapeutycznego ultradźwiękowego SZ164 Eksploatowanie instalacji gazów medycznych SZ115 Obsługa aparatu kriostymulacyjnego bezciśnieniowego SZ165 Eksploatacja lampy bakteriobójczej SZ116 Obsługa aparatu destylacyjnego SZ166 Praca z substancją chemiczną formaliną SZ117 Obsługa ssaka medycznego SZ167 Praca z substancją chemiczną estrogenem sterydowym SZ118 Eksploatacja butli z medycznym dwutlenkiem węgla SZ168 Praca z substancją chemiczną chloramfenikolem SZ119 Dezynfekcja chemiczna SZ030 Obsługa aparatu elektrochirurgicznego SZ130 Eksploatacja butli z medycznym podtlenkiem azotu SZ031 Dezynfekcja termiczna SZ153 Eksploatacja butli ze skroplonym azotem medycznym PRZETWÓRSTWO MLEKA Cena zestawu: 50,00 zł + 23% VAT symbol: FT488 CI488 ML281 Ogólne zasady i warunki bhp przy wykonywaniu czynności przygotowania roztworów środków chemicznych (kwasu, ługu sodowego, podchlorynu sodu) ML282 Instrukcja bhp w zakresie obsługi wirówki do mleka ML283 ML284 Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale aparatowni Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale obiegu surowca oraz wstępnego magazynowania mleka INNE J072 Obsługa stacji zgazowania tlenu ciekłego J335 Obsługa dystrybutorów na stacji paliw płynnych J341 Portier-dozorca J262 Obsługa dystrybutora gazu płynnego na stacji paliw J376 Obsługa ręcznej krajarki krawieckiej do tkanin z nożem tarczowym J396 Dla zakładu fryzjerskiego J236 Przy eksploatacji powietrznych zbiorników ciśnieniowych J107 Dla pracowników zatrudnionych na wysypiskach śmieci J237 Ręczne wykonywanie prac tapicerskich J110 Dla pracowników zatrud. na składowiskach złomu metali J238 Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych w tapicerniach J112 Eksploatacja jonizacyjnych czujek dymu J438 Operator kosiarki traktorowej J437 Prace kominiarskie J451 Operator ręcznej kosy spalinowej J458 W salonie kosmetycznym J452 Operator wózkowej kosiarki spalinowej J459 W salonie tatuażu i piercingu J453 Operator wózkowej kosiarki z napędem elektrycznym OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Os211 Instrukcja bhp w oczyszczalniach ścieków Os218 Dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem i w obiekcie oczyszczalni Os212 Instrukcja bhp w przepompowniach ścieków ścieków Os213 Obsługa krat w oczyszczalniach ścieków Os384 Maszynista urządzeń w stacji uzdatniania wody Os214 Dla pracowników przy stosowaniu środków chemicznych w oczyszczalniach ścieków i przy uzdatnianiu wody Os385 Mechanik obchodowy w oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody Os215 Przy eksploatacji zbiorników gazu i instalacji gazowych w oczyszczalniach ścieków Os217 Wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych w obiektach oczyszczalni ścieków Os216 Obsługa komór fermentacyjnych w oczyszczalniach J342 Wykonywanie prac w zbiornikach POLIGRAFIA F127 Obsługa maszyn offsetowych arkuszowych F247 Obsługa falcerki F152 Obsługa maszyn poligraficznych typoarkuszowych F248 Czyszczenie maszyn offsetowych F186 Obsługa maszyn poligraficznych dociskowych F249 Obsługa i konserwacja maszyny offsetowej rolowej F187 Obsługa maszyn do zawieszania bloków książek w okładkę F128 Obsługa kotła do przetapiania metalu w zakł. poligraficznych F188 Obsługa maszyny introligatorskiej do zszywania drutem F203 Obsługa szlifierki noży introligatorskich F189 Obsługa maszyn do bigowania i dziurkowania kartonu F129 Ogólna instrukcja bhp dla pracowników introligatorni F246 Obsługa maszyn do szycia nićmi F204 Dla pracowników maszyn offsetowych F424 Dla mielarza celulozy i masy papierniczej F425 Dla maszynisty maszyny papierniczej 15

16 WODNO-KANALIZACYJNE I C.O. W064 Obsługa kotłów wodnych i parowych c.o. W066 Monter sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o. W065 Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o. W191 Eksploatacja kotłowni gazowej lub olejowej W468 Dla monterów wodomierzy PRACE PORZĄDKOWE/PRALNIE SP484 Dla pracowników zatrudnionych w zakładach pralniczych J307 Obsługa elektrycznej suszarki pralniczej (bębnowej) J194 Prace przy myciu okien w budynkach piętrowych J308 Obsługa pralnicy typu PC J207 Dla sprzątaczki hali przemysłowej (produkcyjnej) J347 Chemiczne czyszczenie odzieży J208 Przy pracach porządkowo-gospodarczych w zakładzie pracy J309 Obsługa prasowalnicy elektrycznej typu MG-3 J375 Robotnik terenów zielonych konserwator zieleni J372 Obsługa stanowisk prasowania odzieży i tkanin J370 Obsługa pralnic i wirówek J323 Podstawowe zasady bezp. pracy przy odśnieżaniu dachów J371 Obsługa agregatu do chemicznego czyszczenia odzieży J432 Obsługa prasy do wgrzewania J398 Obsługa wysokociśnieniowych maszyn czyszczących PRZEMYSŁ LEKKI PL250 Obsługa maszyn szyjących PL251 Obsługa maszyn pończoszniczych OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA P280 Instrukcja bhp bezpieczeństwa pożarowego P149 Instrukcja wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy P085 Instrukcja ppoż. dla pracowników w zakresie profilaktyki ppoż. P091 Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych P086 Instrukcja postępowania w przypadku pożaru P087 Instrukcja ogólna przeciwpożarowa P092 Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów śniegowych P088 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń biurowych CO 2 P145 Instrukcja ppoż dla pomieszczeń archiwum P093 Instrukcja użytkowania gaśnic płynowych i stacjonarnych agregatów P146 Instrukcja ppoż. dla garaży pianowych P147 Instrukcja ppoż. dla stolarni P150 Instrukcja ppoż. przewozu gazów P181 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych P151 Instrukcja ppoż. magazynowania i przechowywania gazów technicznych P182 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych przeznaczonych i karbidu do składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo P373 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla kotłowni olejowych P183 Instrukcja ppoż. dla stacji paliw płynnych i gazowych P148 Instrukcja ppoż. prac spawalniczych PH094 Instrukcja ppoż. w języku polskim (format A4) P089 Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem PH095 dla pomieszczeń w języku angielskim (format A4) P090 Ramowa instrukcja ewakuacji ludzi z pomieszczeń zagrożonych PH096 hotelowych w języku niemieckim (format A4) pożarem PH097 Instrukcja ppoż. dla pracowników hotelowych PH355 Praca pokojowej w hotelu GASTRONOMIA J073 Ogólna instrukcja dla kuchni zakładów żywienia zbiorowego G082 Obsługa patelni elektrycznej G079 Obsługa kuchni mikrofalowej G083 Obsługa urządzeń do parzenia kawy i napojów gorących G080 Obsługa butli z gazem płynnym G084 Prace w zmywalni naczyń G081 Obsługa kuchennego trzonu gazowego G412 Obsługa elektrycznej krajalnicy żywności (gastron. i handel) G410 Obsługa elektrycznego kotła warzelnego G415 Obsługa krajalnicy chleba G419 Obsługa elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych G413 Obsługa obieraczki do ziemniaków G411 Obsługa uniwersalnej rozdrabniarki warzyw G414 Obsługa frytkownicy G422 Obsługa krajalnicy wędlin i sera G417 Obsługa bemaru wodnego G418 Obsługa szaf chłodniczych G416 Obsługa stołów chłodniczych G467 Obsługa rożna opalanego gazem G486 Obsługa elektrycznego taboretu podgrzewczego G490 Obsługa trzonu kuchennego elektrycznego G487 Obsługa piekarnika elektrycznego PIEKARNIE I CIASTKARNIE PC100 Dla pomieszczeń pomocniczych piekarni i ciastkarni PC397 Przy pracy w piekarni PC101 Dla pomieszczeń produkcyjnych piekarni i ciastkarni PC399 Przy obsłudze maszyn i urządzeń piekarniczych PC391 Obsługa dzielarko-zaokrąglarki do produkcji pieczywa G472 Obsługa miesiarki do ciasta z rozłączną dzieżą PC381 Obsługa przesiewaczy do mąki G473 Obsługa miesiarki do ciasta ze stałą dzieżą PC380 Obsługa pieców piekarniczych (elektrycznych, gazowych, olejowych) PC403 Magazyn mąki przy piekarni PRZETWÓRSTWO MIĘSA I RYB Ms120 Przetwórstwo mięsa Ms408 Obsługa komory wędzarniczo-parzelniczej w zakładach mięsnych Ms099 Ubój zwierząt Ms239 Instrukcja bhp w magazynie żywca (w poczekalni przedubojowej) Ms121 Obsługa maszyn do rozdrabniania mięsa Ms240 Przy obsłudze kutra Ms122 Prace w chłodniach, magazynach mięsa i przetworów mięsnych Ms241 Przy wytapianiu tłuszczów zwierzęcych Ms206 Obsługa piły rozbiorowej w zakładach mięsnych Ms242 Przy rozbiorze mięsa Ms406 Obsługa nastrzykiwarki do mięs Ms407 Przy peklowaniu mięsa Ms443 Operator autoklawu do sterylizacji termicznej konserw rybnych Ms445 Operator myjni komorowej Ms444 Fileciarz Ms448 Operator solankownicy Ms446 Operator krajalnicy tusz rybnych Ms449 Operator sortownicy ryb Ms447 Operator komory do rozmrażania Ms450 Operator zamykarki Ms454 Operator maszyny rozdrabniającej warzywa Ms456 Operator wilka Ms455 Operator komory wędzarniczej Ms457 Operator mieszalnika farszu Ms498 Operator myjki tunelowej Ms525 Operator urządzenia mieszającego typu mieszadło próżniowe Ms528 Operator wielofunkcyjnej maszyny pakującej z załadunkiem masztowym i zbiornikiem buforowym BZ-20 Zaświadczenie o zapoznaniu się z treścią instrukcji stanowiskowej cena 10,00 zł + 23% VAT za 20 egz. 16

17 E-BOOKI Halina Wojciechowska-Piskorska Instrukcja postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi przy pracach czyszczących i dezynfekcyjnych (e-book) 44 str. A4, format PDF symbol ebhp0014 Podczas sprzątania pomieszczeń pracy pracownik jest narażony na kontakt z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi. Instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące takich czynników, wskazuje czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, zasady stosowania i przechowywania preparatów czyszczących i dezynfekcyjnych, zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z czynnikami szkodliwymi. Halina Wojciechowska-Piskorska Środki ochrony indywidualnej instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji (e-book), format PDF symbol ebhp0012 Opracowanie zawiera przykładową instrukcję określającą szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika oraz skuteczności działania środków ochrony indywidualnej, a także sposobów używania ochron osobistych, ich kontroli i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. Halina Wojciechowska-Piskorska AZBEST. PORADNIK DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW. Aspekty techniczne i prawne w zakresie zabezpieczania i usuwania wyrobów i materiałów zawierających azbest (e-book) 66 str. A4, format PDF cena 45,00 zł + 23% VAT symbol ebhp0053 Halina Wojciechowska-Piskorska Obciążenie fizyczne pracy obowiązki pracodawcy (e-book) 61 str. A4, format PDF symbol ebhp0015 NOWOŚĆ Halina Wojciechowska-Piskorska NOWOŚĆ Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami stosowanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (e-book) 66 str. A4, format PDF cena 40,00 zł + 23% VAT symbol ebhp0052 Halina Wojciechowska-Piskorska Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratoriach chemicznych. Laboratoria: naukowo-badawcze, doświadczalne dla przemysłu, kontrolno- -ruchowe, produkcyjne (e-book) 136 str. A4, format PDF cena 50,00 zł + 23% VAT symbol ebhp0030 Halina Wojciechowska-Piskorska Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach galwanotechnicznych (e-book) 98 str. A4, format PDF cena 35,00 zł + 23% VAT symbol ebhp0031 Halina Wojciechowska-Piskorska Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obróbce drewna z uwzględnieniem prac wykończeniowych (e-book) 160 str. A4, format PDF cena 35,00 zł + 23% VAT symbol ebhp0036 Halina Wojciechowska- -Piskorska Bezpieczeństwo i higiena pracy w pralniach chemicznych (e-book) 94 str. A4, format PDF cena 35,00 zł + 23% VAT symbol ebhp0032 Halina Wojciechowska- -Piskorska Bezpieczeństwo i higiena pracy w malarni/lakierni (e-book) 161 str. A4, format PDF cena 40,00 zł + 23% VAT symbol ebhp0035 Halina Wojciechowska- -Piskorska Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (e-book) 120 str. A4, format PDF cena 40,00 zł + 23% VAT symbol ebhp

18 CZYNNIKI SZKODLIWE Andrzej Uzarczyk Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 620 str. B5 cena 180,00 zł + 5% VAT symbol BK566 Charakterystyka czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, ich oddziaływanie na organizm pracownika, metody ograniczenia tego oddziaływania, uregulowania prawne, obowiązki pracodawcy, środki ochrony indywidualnej, metody wykonywania pomiarów. Niezbędna pomoc dla pracodawcy, służb bhp i przygotowujących się do zawodu behapowca. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy 24 str. A4 symbol BR713 Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 166). Umożliwia pracodawcy wywiązanie się z obowiązku wynikającego z art. 227 k.p. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby cena: 30,00 zł + 23% VAT symbol BR104 Artykuł k.p. zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby. Rejestr służy do ewidencjonowania pracowników, którzy zachorowali lub istnieje u nich podejrzenie choroby zawodowej, gromadzi też wszelkie informacje związane z ich chorobą. Rejestr profilaktycznych badań lekarskich symbol BR102 Rejestr ułatwia prowadzenie ewidencji oraz kontrolę terminów przeprowadzania profilaktycznych badań wszystkich pracowników. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym symbol BR819 Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia symbol BR106 Rejestr prac których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym symbol BR820 Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia symbol BR107 Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716 ze zm.) pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestrów pracowników i prac. Rejestr pracowników innego pracodawcy poinformowanych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy symbol BR105 Jeżeli na terenie zakładu pracy wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez inną firmę, pracodawca musi ich poinformować o zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na jego terenie. Wygodna forma potwierdzenia przez pracowników uzyskania tych informacji ( 2 ust. 2 rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 180, poz ze zm.). 18

19 REJESTRY DZIENNIKI KARTY Dziennik kontroli bhp i ppoż. 26 str. A4 cena 25,00 zł + 23% VAT symbol BD096 Przeznaczony dla kontrolującego i kontrolowanego. Ułatwia przeprowadzanie kontroli przez służby bhp, służy do zapisu wyników kontroli, zalecanych terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uwag kierownika jednostki kontrolowanej, dogodny w sprawdzeniu realizacji zaleceń pokontrolnych. Książka kontroli prac spawalniczych symbol BD137 Przeznaczona przede wszystkim do ewidencji prac spawalniczych w budynkach i budowlach, gdzie znajdują się palne elementy konstrukcyjne, a prace takie muszą być prowadzone. Książka pozwala w sposób przejrzysty prowadzić kontrolę i określić osoby odpowiedzialne za prawidłowe pod względem pożarowym prowadzenie prac spawalniczych. Książka prac pożarowo niebezpiecznych 16 str. A4 cena 20,00 zł + 23% VAT symbol BD157 Przeznaczona dla tych zakładów i budów, gdzie występuje bardzo duża ilość prac spawalniczych. Pozwala w sposób bezpieczny ustalić zagrożenia przy spawaniu, sposoby zapobiegania pożarom, a także określić osoby odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie prac spawalniczych. Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego SIP 64 str. A4 symbol BD097 Zgodnie z przepisami dotyczącymi społecznej inspekcji pracy zakład pracy jest zobowiązany założyć zakładową księgę zaleceń i uwag oraz oddziałowe (wydziałowe) księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy. Inspektorzy pracy wpisują w niej zalecenia usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień. Księga pozwala na kontrolowanie wykonywania tych zaleceń i uwag. Książka kontroli przedsiębiorcy cena 25,00 zł + 23% VAT symbol PGK544 Wzór książki kontroli zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97). Książka kontroli bhp 64 str. A4 symbol BDO954 Zalecana do stosowania na poszczególnych wydziałach lub w dużych i wielozakładowych przedsiębiorstwach. Służy do zapisu wyników kontroli przeprowadzonych przez służby bhp zalecanych terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uwag kierownika jednostki kontrolowanej, pozwala na nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych. Protokół oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego przy wykonywaniu prac spawalniczych 20 szt. A4 (pakiet) cena 20,00 zł + 23% VAT symbol BKA138 Protokół oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych 20 szt. A4 (pakiet) cena 20,00 zł + 23% VAT symbol BKA158 Służą zebraniu wszystkich informacji niezbędnych dla zabezpieczenia wszelkich prac remontowych w obrębie miejsc, w których występuje zagrożenie pożarem. Zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych 20 szt. A4 (pakiet) cena 20,00 zł + 23% VAT symbol BKA139 Zezwolenie kierownika jednostki organizacyjnej, w której wykonywane są ww. prace. Zawiera informacje o zagrożeniach pożarowych, niezbędnych sposobach i środkach zabez pieczenia przeciwpożarowego oraz o osobach odpowiedzialnych za wykonywane prace. Karta charakterystyki stanowiska pracy (atest zdrowotny stanowiska pracy) 20 szt. A4 (pakiet) cena 20,00 zł + 23% VAT symbol BKA132 Ułatwia ocenę stanowiska pracy pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, jak również pozwala dokonać prawidłowej oceny ryzyka na stanowisku pracy. Kartoteka kontrolnych badań okresowych elektronarzędzia 20 szt. A4 (pakiet) cena 20,00 zł + 23% VAT symbol BKA131 Dokładna ewidencja wyników przeprowadzonych kontrolnych badań okresowych oraz terminów następnych badań dla każdego elektronarzędzia. Spełnia wymagania norm w tym zakresie. Indywidualna kartoteka przydziału sprzętu ochronnego i odzieży 20 szt. A5 (pakiet) cena 20,00 zł + 23% VAT symbol BKA109 Imienna karta pracownika, służy racjonalnemu gospodarowaniu przydzieloną odzieżą roboczą i sprzętem. 19

20 WÓZKI JEZDNIOWE MASZYNY I URZĄDZENIA BUDOWNICTWO WÓZKI JEZDNIOWE Dokumentacja techniczna/rejestracyjna wózków podnośnikowych z instrukcją i przykładem wypełnienia (z suplementem elektronicznym) 30 str. A4 cena 80,00 zł + 5% VAT symbol BKA915e Kompletna dokumentacja eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wzorcowa dokumentacja rejestracyjna dla Urzędu Dozoru Technicznego. Suplement elektroniczny umożliwi wykorzystanie i dostosowanie wzorów do indywidualnych potrzeb, zapisu, wydruku itp. Zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych z napędem silnikowym 15 szt. S6 (pakiet) cena 20,00 zł + 23% VAT symbol BKA136 Obowiązkowe zezwolenie opracowane na podstawie rozporządzenia MG z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 ze zm.). Dokumentacja eksploatacji wózka jezdniowego z napędem silnikowym symbol BKA599 MASZYNY I URZĄDZENIA Paszport techniczno-remontowy maszyny, urządzenia 14 str. A4 cena 20,00 zł + 23% VAT symbol BR160 Zwiększysz bezpieczeństwo oraz zracjonalizujesz koszty eksploatacji Dokładna analiza stanu obciążenia maszyn i urządzeń Raporty: dane ewidencyjne, dokumentacja techniczno-ruchowa, eksploatacja i remonty. Książka pracy maszyny/urządzenia symbol BD098 Dla maszyn i urządzeń, które pracują w cyklu ciągłym i wielozmianowym Systematyczna kontrola stanu danego urządzenia. Maszyna w remoncie tablica A4 cena 6,00 zł + 23% VAT symbol BTA124 Zabrania się pracownikom nieupoważnionym uruchamiać maszyny i urządzenia mechaniczne tablica A4 cena 6,00 zł + 23% VAT symbol BTA125 BUDOWNICTWO PPOŻ. Książka obiektu budowlanego 76 str. A4 cena 40,00 zł + 23% VAT symbol BKA135 Dariusz Smoliński Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego. Praktyczny poradnik 70 str. A4 wyd. IV cena 60,00 zł + 5% VAT symbol BK720 Bogdan Rączkowski Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 16 str. A4 cena 50,00 zł + 23% VAT symbol BKA621 Obowiązek na podstawie art. 21a ust. 4 Prawa budowlanego! Instruktaż z miejscami do wypełniania, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). Uwaga właściciele i zarządcy! Prawo budowlane (art. 64) nakłada obowiązek prowadzenia książki każdego budynku (obiektu). Jest ona dokumentacją z przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudów w czasie użytkowania obiektu. 20

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NIE RÓB TEGO KOLEGO! PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia) BPL0004 Zakaż używania drabiny

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł PROMOCJE Wypadki przy pracy (film) 55:30 min format DVD cena: od 125,00 zł + 23% VAT* symbol VD722 Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji).

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane paski do przyklejenia symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

BHP w praktyce Wydanie XV

BHP w praktyce Wydanie XV Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XV Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie......................................................................

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogusław Staniszewski Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 311[39].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca

Bardziej szczegółowo

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11.1. Transport 11.1.1. Przenośniki 11.1.2. Maszyny robocze 11.1.3. Transport kołowy 11.2. Obróbka materiałów 11.2.1. Obróbka

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Skorowidz-BHP 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Administracja rządowa upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 Oferowane szkolenia: STYLIST SZKOŁA ROCZNA 250 godzin zajęć! 80% praktyki!

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

środowisko pracy w sektorze budowlanym

środowisko pracy w sektorze budowlanym Duńska ustawa o środowisku pracy Szkodliwe skutki wykonywania pracy Spret techniczny Zagospodarowanie placu budowy Przebieg prac Wyposażenie ochronne Podręcznik został wydany przez BAR Bygge & Anlæg (Duńską

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Dział I. Przepisy wstępne

Zmiany aktu: Dział I. Przepisy wstępne brzmienie od 2008-07-09 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844) tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dział I. Na podstawie art. 237'15' 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozporządzenia o bhp - zakres regulacji. Definicje użyte w rozp.

Dział I. Na podstawie art. 237'15' 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozporządzenia o bhp - zakres regulacji. Definicje użyte w rozp. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2007-06-21 Dz.U. 2007 Nr 49, poz. 330

brzmienie od 2007-06-21 Dz.U. 2007 Nr 49, poz. 330 brzmienie od 2007-06-21 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 1997-09-26 (Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844) tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Wymagania bezpieczeństwa pracy. Zygmunt Wieczorek

BUDOWNICTWO. Wymagania bezpieczeństwa pracy. Zygmunt Wieczorek BUDOWNICTWO Wymagania bezpieczeństwa pracy Zygmunt Wieczorek br_budwymagbezp-wzn2011.indd 1 2011-09-09 14:25:40 Redakcja Izabella Skrzecz Projekt graficzny i łamanie Studio 27/RTC AW Zdięcie na okładce

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera Ryszard Bryła główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż., wykładowca, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu BHP Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera W artykule przedstawiono ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ LexPolonica nr 5889. Stan prawny 2012-06-29 Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. zmiany: 2007-06- 21 Dz.U.2007.49.330 1 2008-07- 09 Dz.U.2008.108.69 0 1 2011-09- 06 Dz.U.2011.173.10

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo