System informacyjny zamówień publicznych w Republice Czeskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System informacyjny zamówień publicznych w Republice Czeskiej"

Transkrypt

1 System informacyjny zamówień publicznych w Republice Czeskiej

2 System informacji o zamówieniach publicznych jest na podstawie 157 ustawy nr 137/2006 Dz. U. o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami, a jednocześnie na podstawie 32 ustawy nr 139/2006 Dz. U. o umowach koncesyjnych i procedurze koncesji systemem informacji administracji publicznej, za którego pośrednictwem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dalej jako MRR) prowadzi swoją działalność w następujących obszarach: 1. Publikowanie ( ustawy nr 137/2006 Dz. U. z późniejszymi zmianami) w postaci Biuletynu Zamówień Publicznych, administrowanego przez wybranego koncesjonariusza NESS Czech s.r.o., zapewniającego publikowanie odpowiednich informacji z formularzy zamówień publicznych i które zamawiający są zobowiązani publikować na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych wraz z zarządzeniem o publikacji ogłoszenia. 2. Lista kwalifikowanych wykonawców ( ustawy nr 137/2006 Dz. U. z późniejszymi zmianami), na tej liście MRR podaje wykonawców, którzy spełnili kwalifikacje na podstawie 53 (podstawowe kryteria kwalifikacji) i 54 (kryteria kwalifikacji zawodowych). Jednocześnie w tej części jest do dyspozycji lista kwalifikowanych wykonawców na podstawie ustawy nr 40/2004 Dz. U., której obowiązywanie ustanowiły przepisy przejściowe ( 158) nowej ustawy do r. Na podstawie ustawy nr 137/2006 Dz. U. z późniejszymi zmianami, na liście jest do dyspozycji Wyszukiwarka, za której pośrednictwem można wyszukać kwalifikowanych wykonawców. Ponadto jest do dyspozycji Biuletyn, zawierający listę kwalifikowanych wykonawców wpisanych na listę w określonym przedziale czasowym i jednocześnie dla orientacji można poprosić o Wypis z listy kwalifikowanych dostawców przygotowanej według 128 ustawy nr 137/2006 Dz. U. z późniejszymi zmianami. Częścią listy kwalifikowanych dostawców są odpowiednie wytyczne. 3. Lista systemów certyfikowanych dostawców ( ustawy nr 137/2006 Dz. U. z późniejszymi zmianami), w tej części podobnie jak przy LKW jest do dyspozycji Wyszukiwarka, Biuletyn i wsparcie metodologiczne dla listy systemu certyfikowanych dostawców. MRR informuje tu o obecnych obowiązujących systemach certyfikowanych dostawców, za których pośrednictwem dostawca może wykazać spełnienie określonych założeń kwalifikujących na podstawie wymagań ustawy o zamówieniach publicznych. 4. Statystyczne dane z systemu o zamówieniach publicznych ( 157 ustawy nr 137/2006 Dz. U. z późniejszymi zmianami) służą do prezentowania zbiorczych zestawów statystycznych, dotyczących danych o zamówieniach publicznych i koncesjach. Są tu samodzielnie podawane podstawowe informacje o zamówieniach publicznych podawanych wg ustawy o zamówieniach publicznych nr 137/2006 Dz. U. i wg ustawy nr 139/2006 Dz. U.

3 5. Rejestr umów koncesyjnych ( 32 ustawy nr 139/2006 Dz. U.), ten podsystem publikuje dostępne dla wszystkich informacje dotyczące zawartych umów koncesyjnych, i to przez cały okres ważności tych umów. Częścią tego podsystemu jest, podobnie jak w poprzednich przypadkach, Wyszukiwarka i Biuletyn, informujący o zawartych umowach koncesyjnych w danym okresie. 6. Platforma elektroniczna administracji publicznej. Platforma elektroniczna administracji publicznej to aplikacja internetowa, umożliwiająca elektroniczne udzielanie zamówień publicznych w ustanowionych postępowaniach przetargowych. E-platforma to w pełni elektroniczny system, wszystkie zadania w postępowaniu przetargowym przeprowadza zamawiający i wykonawca w formie elektronicznej. W ramach systemu Krajowej Infrastruktury Udzielania Zamówień Publicznych (po czesku Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek NIPEZ) istnieje kilka e-platform. Więcej: Platforma elektroniczna administracji publicznej to aplikacja internetowa, umożliwiająca elektroniczne udzielanie zamówień publicznych w ustanowionych postępowaniach przetargowych. E-platforma to w pełni elektroniczny system, w którym wszystkie zadania w postępowaniu przetargowym przeprowadza zamawiający i wykonawca w formie elektronicznej. W ramach systemu Krajowej Infrastruktury Udzielania Zamówień Publicznych (po czesku Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek NIPEZ) uruchomiono łącznie 5 e-platform. ZAPAMIĘTAJ! W ramach systemu Krajowej Infrastruktury Udzielania Zamówień Publicznych (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek NIPEZ) działa łącznie 5 e-platform. Głównym celem nowej zmiany platform elektronicznych jest zwiększenie efektywności i oszczędności przy wydatkowaniu publicznych środków finansowych.

4 Zmiany w zakresie regulacji systemu platform elektronicznych zmieniły postanowienia uchwały Rządu Republiki Czeskiej nr 343 z dnia r. dotyczące użytkowania platform elektronicznych przez organy administracji publicznej przy wydatkowaniu środków finansowych (uchwała rządu nr 451 z dnia r. dotycząca Listy Towarów, które będą kupowane i nabywane za pośrednictwem platformy elektronicznej, dotycząca Wzorcowego Regulaminu Operacyjnego Platformy Elektronicznej, dotycząca Wytycznych do wybranych błędów w klasyfikacji CPV i o zmianie uchwały rządu z dnia 10 maja 2010 r. nr 343, dotycząca użytkowania platform elektronicznych przez organy administracji publicznej przy wydatkowaniu środków finansowych i uchwała rządu z dnia 28 marca 2012 r. nr 222 o zmianie uchwały rządu z dnia 10 maja 2010 r. nr 343). Rząd RCz zatwierdził projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ustanawiający termin uruchomienia nowego systemu platform internetowych na r., a termin obowiązkowego wykorzystywania platform elektronicznych dla centralnych organów administracji państwowej i organizacje im podległe na r. Uchwała rządu z 28 marca 2012 r. nr 222 zawiera również Zmiany Zasad Systemu Użytkowania Platform Elektronicznych przez organy administracji publicznej podczas kupna i nabywania określonych towarów w nawiązaniu do nowelizacji ustawy nr 137/2006 Dz. U. o zamówieniach publicznych, obowiązującej od r. Krajowa Infrastruktura Udzielania Zamówień Publicznych (po czesku Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek NIPEZ) Utworzenie Projektu Modelu Krajowej Infrastruktury Udzielania Zamówień Publicznych (NIPEZ) stanowiło jeden ze środków Krajowego Planu Wprowadzenia Elektronicznych Zamówień Publicznych na okres lat Utworzenie projektu modelu NIPEZ zostało zatwierdzone uchwałą Rządu Republiki Czeskiej nr 574 z dnia 4 maja 2009 r., nakładającą na członków rządu i kierowników pozostałych centralnych organów administracji państwowej zapewnienie realizacji aktualizowanych i nowych środków i zadań, zawartych w Raporcie o Realizacji Krajowego Planu Wprowadzenia Elektronicznych Zamówień Publicznych na okres lat w roku ZAPAMIĘTAJ! Głównym celem projektu NIPEZ jest osiągnięcie oszczędności finansowych poprzez elektronizację zamówień publicznych w Republice Czeskiej, a to poprzez obniżenie cen zakupywanych towarów i obniżenie wydatków transakcyjnych związanych z procesami udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiających i wykonawców.

5 W ramach tworzenia Projektu Modelu Krajowej Infrastruktury Udzielania Zamówień Publicznych przeprowadzono analizy prawne, ekonomiczne i techniczne procesów udzielania zamówień publicznych i związanych z nimi procesów w poszczególnych resortach. Częścią Projektu Modelu NIPEZ jest również studium wykonalności NIPEZ. Oba dokumenty wykorzystano podczas składania wniosków o udzielenie finansowania na realizację NIPEZ ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego w ramach Zaproszenia nr 7. W dokumentach zaproponowano rozwiązania NIPEZ w pięciu wariantach, z których na podstawie parametrów jakościowych i ilościowych wybrano wariant najbardziej odpowiedni do realizacji NIPEZ. Wybrany wariant jest oparty o współistnienie krajowego instrumentu elektronicznego i rozwiązania poszczególnych zamawiających/resortów, które będą nadal chciały wykorzystywać swoje istniejące instrumenty elektroniczne. Krajowa Infrastruktura Udzielania Zamówień Publicznych (po czesku Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek) - NIPEZ NIPEZ to dzielony modularnie zestaw systemów informacyjnych wspierających procesy elektronizacji udzielania zamówień publicznych. W jego skład wchodzą moduły do realizacji obowiązków ustawowych: - system publikowania, - Krajowy Instrument Elektroniczny do Udzielania Zamówień Publicznych (po czesku Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek NEN); - moduł e-platform, - interfejs do innych wewnętrznych i zewnętrznych systemów informacyjnych. W ramach projektu NIPEZ został szczegółowo opracowany Krajowy Instrument Elektroniczny (Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek NEN) do udzielania zamówień publicznych jako kluczowy element całej infrastruktury NIPEZ i to w formie architektury koncepcji, działania i danych. Krajowy Instrument Elektroniczny pokrywa wszelkie zadania zamawiającego i dostawcy w ramach całego cyklu życia zamówienia publicznego. Fukcje KI NIPEZ KI NIPEZ i jego połączenie z SIPR zapewniają aktualne i całościowe informacje o podmiotach w przedmiotowych systemach NIPEZ powstających w związku z zarejestrowaną nieedytowalną agendą A53 (Ustawa o zamówieniach publicznych i ustawa koncesyjna), wykonywaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Docelowo z KI NIPEZ, konkretnie z SIPR, będą połączone wszystkie systemy informacyjne NIPEZ i w ten sposób dojdzie do skrócenia czasu realizacji procesu zamawiania dla użytkownika NIPEZ. Docelowo MRR jako administrator systemów informacyjnych NIPEZ i dysponent ustawy nr 137/2006 Dz. U. o zamówieniach publicznych (UZP) będzie mógł bardziej efektywnie oceniać rynek zamówień publicznych w RCz.

6 KI NIPEZ został zbudowany, wdrożony i pilotażowo przetestowany w ramach projektu Utworzenie komponentu integracyjnego do połączenia systemów informacyjnych NIPEZ z SIPR nr rej.: CZ.1.06/1.1.00/ , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego. Lista kodów NIPEZ Lista kodów NIPEZ tworzy znaczącą część Krajowej Infrastruktury Elektronicznego Udzielania Zamówień Publicznych (NIPEZ), przy czym służy przede wszystkim jako wsparcie informacyjne przy udzielaniu zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Głównym celem projektu NIPEZ jest osiągnięcie oszczędności finansowych poprzez elektronizację zamówień publicznych w Republice Czeskiej, a to przede wszystkim poprzez obniżenie cen zakupywanych towarów i obniżenie wydatków transakcyjnych po stronie zamawiających, jak również wykonawców. Obok oszczędności finansowych będzie również znacznie zwiększona transparentność udzielania zamówień. Możliwość elektronicznego udzielenia ZP jest jedną z podstawowych zdefiniowanych usług e-governmentu dla wykonawców. Wsparcie polega po pierwsze na poprawionej klasyfikacji poszczególnych kodów CPV dla lepszej orientacji w strukturze drzewiastej, a ponadto (i przede wszystkim) w standaryzacji jednolitego opisu przedmiotów zamówień publicznych (dalej ZP ). Lista kodów NIPEZ zawiera zatwierdzone pozycje towarów i usług, będące przedmiotem zamówień publicznych. Podstawą tej listy jest lista kodów CPV, z której przejęto kody towarów i ich nazwy. Lista towarów jest uporządkowana w hierarchicznej strukturze drzewiastej, która przy pomocy grupowania towarów w standardowe grupy i kategorie umożliwia użytkownikom łatwe wyszukiwanie wymaganego towaru, inaczej mówiąc umożliwia jednoznaczne sklasyfikowanie danej pozycji z listy. Lista kodów NIPEZ oparta jest na klasyfikacji CPV, która obecnie jest do dyspozycji na isvz.cz, przy czym jest ona zmieniona na podstawie analizy tej klasyfikacji. Zmienione są szczególnie złe tłumaczenia, nieodpowiednia struktura hierarchii towarów, podwojone towary. Oprócz dokładnej klasyfikacji niemniej ważną częścią wsparcia przy udzielaniu ZP jest również jednoznaczny opis towaru przy pomocy ustawiania parametrów. Ustawianie parametrów to grupa cech, charakteryzujących dany towar i umożliwiających przeprowadzenie jego opisu tak, żeby nie dało się go zamienić z innym typem towaru. Poszczególne opisy są według swojego charakteru uzupełnione zasadami i listami dozwolonych wartości czy jednostek miary, które będą umożliwiały dostawcom zdefiniowanie standaryzowanego opisu towaru w zapotrzebowaniu, a dostawcom przygotowanie w posobny sposób opisanego produktu w ofercie.

7 Celem jedno- litego opisu towarów i usług towarów - kupowanych przez organy i administracje administracji publicznej jest, oprócz wspierania osiągnięcia obniżenia cen zakupywanych towarów, również osiągnięcie następujących efektów: - usprawnienie standaryzacji towarów w resortach poszczególnych zamawiających (np. standaryzacja towarów w ramach wdrożenia resortowych systemów scentralizowanego zamawiania); - oszczędność wydatków transakcyjnych w wyniku obniżenia obciążeń administracyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. - znaczące uściślenie opisu przedmiotu ZP; - wyraźne uproszczenie ustalania obowiązku towarowego w dziedzinie udzielania zamówień publicznych w RCz (np. przy kontroli obowiązku towarowego dla e- platformy); Projekt Krajowa Infrastruktura Elektronicznego Udzielania Zamówień Publicznych (NIPEZ) jest wraz z Listą Kodów NIPEZ współfinansowany ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego (ZPO) pod numerem rejestracyjnym CZ.1.06/1.1.00/ Odnośnik do listy kodów NIPEZ: Pomoc dla użytkownika Listy Kodów NIPEZ Pomoc dla użytkownika cnipez jest dostępna za pośrednictwem telefonu (tzw. Hotline) pod numerem w dni robocze w godzinach od 8 do 16, ponadto pod adresem mailowym i przez aplikację Helpdesk OfficeMan. Celem tej pomocy jest udzielanie użytkownikom cnipez wsparcia w rozwiązywaniu ich problemów związanych z użytkowaniem aplikacji cnipez i opisem przedmiotów ZP. Pomoc systemowa Listy Kodów NIPEZ (cnipez) Pomoc systemowa jest ukierunkowana na rozwiązywanie problemów związanych z użytkowaniem środków technicznych i oprogramowania systemowego (tzw. infrastruktury) koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Listy Kodów NIPEZ i na rozwiązywanie problemów dotyczących dostępności cnipez dla użytkownika. Pracownicy operatora cnipez, zapewniający wsparcie systemowe, są dostępni dla użytkowników cnipez w dni robocze w godzinach od 8 do 16. W tym czasie jest czynna pomoc telefoniczna (hotline) pod numerem Zapotrzebowanie dotyczące pomocy systemowej można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy

8 Lista kwalifikowanych dostawców W tej części Systemu Informacyjnego MRR prowadzi na postawie 125 i następnych przepisów ustawy o zamówieniach publicznych listę wykonawców, którzy spełnili kwalifikacje według 53 (podstawowe kryteria kwalifikacji) i 54 (kryteria kwalifikacji zawodowych) ustawy o zamówieniach publicznych i potwierdzili ministerstwu spełnianie kwalifikacji poprzez odpowiednie dokumenty, a jednocześnie opłacili opłatę administracyjną. Można tu również przedstawić informacyjny Wypis z listy kwalifikowanych dostawców na podstawie wymagań wg 128 ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z okresem przejściowym wg 158 ustawy nr 137/2006 Dz. U. z późniejszymi zmianami, w tej części jest do dyspozycji również lista kwalifikowanych dostawców zapisanych wg ustawy nr 40/2004 Dz. U., której obowiązywanie jest ustanowione przez nową ustawę do r., po tym okresie już ta pierwotna lista nie będzie do dyspozycji. System informacji o zamówieniach publicznych w ramach prowadzenia tej listy oferuje: - Wyszukiwarkę, umożliwiającą wyszukiwanie na liście wg podstawowych cech dostawcy, - Biuletyn, w którym poszczególni kwalifikowani dostawcy wyszukiwani wg daty uzyskania mocy prawnej odpowiedniego postępowania administracyjnego do zapisu na tej liście, - informacje o zapisanych dostawcach w formie wypisów z listy, - za pośrednictwem portalu ZP dostęp do odpowiednich szablonów i wytycznych, związanych z problematyką dostawców kwalifikowanych wg ustawy nr 137/2006 Dz. U. z późniejszymi zmianami, Rejestr umów koncesyjnych Kolejna część Systemu Informacyjnego to, na podstawie postanowień 32 ustawy nr 139/2006 Dz. U., ustawa koncesyjna, rejestr umów koncesyjnych (RUK). RUK publikuje dostępne dla wszystkich informacje dotyczące zawartych umów koncesyjnych wg podanej wyżej ustawy, i to przez cały okres ważności tych umów koncesyjnych. System informacji o zamówieniach publicznych w ramach kierowania RUK oferuje: - wyszukiwanie odpowiednich zapisów w RUK za pośrednictwem Wyszukiwarki Umów Koncesyjnych, umożlwiającej wyszukiwanie w RUK wg opublikowanych przez użytkownika parametrów dotyczących dostawcy, koncesjonariusza czy umowy koncesyjnej. - Biuletyn, służący do wyszukiwania zapisanych umów koncesyjnych wg daty zawarcia umowy koncesyjnej,

9 W obu wyżej podanych przypadkach przedstawia podstawowe informacje o znalezionej umowie koncesyjnej. Ponadto zapewnia wsparcie metodologiczne, w którego ramach odsyła do portalu zamówień publicznych, gdzie zamieszczono procedurę metodologiczną dla RUK i odpowiedni formularz w wnioskiem o wpis do RUK. Lista systemów certyfikowanych dostawców W tej części system informacji zapewnia wymagania wynikające z 135 ustawy nr 137/2006 Dz. U. System informacji w ten sposób prowadzi listę zatwierdzonych systemów certyfikowanych dostawców (SCD). Za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego są tu zapisane te systemy certyfikowanych dostawców, których administratorzy poprawnie udokumentowali odpowiednie dokumenty i których wniosek o zatwierdzenie SCD był w ramach postępowania administracyjnego rozpatrzony pozytywnie. System informacji o zamówieniach publicznych w ramach prowadzenia tej listy oferuje - wyszukiwanie odpowiednich zapisów na liście systemów certyfikowanych dostawców za pośrednictwem Wyszukiwarki SCD, umożliwiającej wyszukiwanie na liście wg warunków ustalonych przez użytkownika, - Biuletyn, służący do wyszukiwania zapisanych systemów certyfikowanych dostawców wg daty uzyskania mocy prawnej odpowiedniego postępowania administracyjnego. W obydwu przypadkach wymienionych powyżej przedstawia podstawowe informacje o systemie certyfikowanych dostawców włącznie z odnośnikiem do adresu internetowego rejestru dostawców certyfikowanych. System ponadto zapewnia (za pośrednictwem portalu ZP) dostęp do wsparcia metodologicznego przy zatwierdzeniu, zmianie zapisu i usunięciu z listy systemów certyfikowanych dostawców w formie szablonów i procedur metodologicznych. Rejestr Osób Objętych Zakazem Realizacji Umów Koncesyjnych W nawiązaniu do ustawy nr 417/2009 Dz. U., zmieniającej ustawę nr 137/2006 Dz. U. o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami i do niektórych innych ustaw, od r. wchodzi w życie postanowienie 31a ustawy nr 139/2006 Dz. U. o umowach koncesyjnych i procedurze koncesji. System informacji o zamówieniach publicznych został uzupełniony Rejestrem Osób Objętych Zakazem Realizacji Umów Koncesyjnych, w którym przedstawiono listę wpisanych osób prawnych lub fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, na które nałożono zakaz realizacji umów koncesyjnych na podstawie 27a ust. 2 ustawy nr 139/2006 Dz. U. o umowach koncesyjnych i procedurze koncesji.

10 Rejestr Osób Objętych Zakazem Realizacji Zamówień Publicznych W nawiązaniu do ustawy nr 417/2009 Dz. U., zmieniającej ustawę nr 137/2006 Dz. U. o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami i do niektórych innych ustaw, od r. wchodzi w życie postanowienie 144 Prowadzenie rejestru osób objętych zakazem realizacji zamówień publicznych. SI ZP został uzupełniony Rejestrem Osób Objętych Zakazem Realizacji Zamówień Publicznych, w którym przedstawiono listę wpisanych osób prawnych lub fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, na które na podstawie 120a ust. 2 nałożono zakaz realizacji zamówień publicznych. Decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji są opublikowane w dzienniku decyzji na stronie Profil zamawiającego W dniu r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie nr 133/2012 Dz. U. o publikowaniu ogłoszeń do celów ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogach profilu zamawiającego. Zamawiający na podstawie 9 ust. 5 tego rozporządzenia są zobowiązani najpóźniej do r. zapewnić, żeby podstawowe wybrane informacje o zamówieniu publicznym opublikowane na profilu zamawiającego miały postać strukturyzowanych danych, których opis jest zawarty w załączniku nr 5 do tego rozporządzenia. Komponent Intergracyjny NIPEZ Komponent Integracyjny NIPEZ (dalej jako KI NIPEZ) to jeden z modułów Krajowej Infrastruktury Udzielania Zamówień Publicznych, realizujący połączenie systemów informacyjnych NIPEZ z Systemem Informatycznym Podstawowych Rejestrów (SIPR). W ramach realizacji projektu na podstawie możliwości danych przez Wezwanie nr 14 (ZPO) połączono KI NIPEZ z Biuletynem Zamówień Publicznych i Systemem Informacji o Zamówieniach Publicznych W ramach fazy operacyjnej do KI NIPEZ będą dołączane kolejne (nowo) powstające systemy informacyjne w ramach NIPEZ (np. Krajowy Instrument Elektroniczny, indywidualne instrumenty elektroniczne czy profile zamawiających) również poza ramami NIPEZ. MRR rozwinęło KI NIPEZ tak, żeby w fazie operacyjnej był on dostępny również dla innych nieedytowalnych agendowych systemów informacyjnych podlegających resortowo MRR. Dla użytkowników przedmiotowych systemów informatycznych NIPEZ uruchomienie KI NIPEZ nie oznacza żadnych zwiększonych czy nowych wymagań dotyczących udzielania zamówień publicznych w tych systemach.

11 Więcej informacji: Ustawa nr 137/2006 o zamówieniach publicznych (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách): idbiblio=62419&nr=137~2f2006&rpp=15#local-content Strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji Gospodarczej (Úřad na ochranu hospodářské soutěže ÚOHS): System Informacyjny Zamówień Publicznych (Informační systém o veřejných zakázkách): Każda instytucja dokonująca zamówień publicznych w Republice Czeskiej jest zobowiązana do publikowania informacji o przetargach w tzw. Systemie Informacyjnym Zamówień Publicznych (Informační systém o veřejných zakázkách). Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Systemu: Dziennik ustaw (Sbírka zákonů): Zamówienia publiczne na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (Ministerstvo pro místní rozvoj):

Elektroniczna publikacja zamówień publicznych w Republice Czeskej

Elektroniczna publikacja zamówień publicznych w Republice Czeskej Elektroniczna publikacja zamówień publicznych w Republice Czeskej Elektroniczne udzielanie zamówień publicznych Ramy prawne dla elektronicznego udzielania zamówień publicznych są częścią Dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Czeskie prawo zamówień publicznych najważniejsze zagadnienia i pojęcia

Czeskie prawo zamówień publicznych najważniejsze zagadnienia i pojęcia Zamówienie publiczne (veřejná zakázka): Definicja zamówienia publicznego (veřejná zakázka) została określona w paragrafie 7 ustęp 1 ustawy o zamówieniach publicznych (zákon o VZ) i przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Czeskie prawo zamówień publicznych - najważniejsze zagadnienia i pojęcia

Czeskie prawo zamówień publicznych - najważniejsze zagadnienia i pojęcia BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE Czeskie prawo zamówień publicznych - najważniejsze zagadnienia i pojęcia BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE 2 Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57 Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57 2 Ukraińskie prawo zamówień publicznych przewiduje kilka rodzajów procedur zamówień publicznych. Podstawowym rodzajem procedury zamówienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności gospodarczej

Ustawa o działalności gospodarczej Ustawa o działalności gospodarczej Słowo wstępne. W związku z opublikowaniem jednolitego tekstu Ustawy o Działalności Gospodarczej przedstawiamy poniżej wyciąg tej ustawy dotyczący działalności osób zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: - ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Zarządzenie Adm 0010-39/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 5/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 5/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia zapotrzebowań w systemie MS Dynamics Axapta (DAX) Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa w Republice Czeskiej

Specyfikacja przetargowa w Republice Czeskiej Specyfikacja przetargowa w Republice Czeskiej Jak zredagować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia? W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy odnieść się do kryteriów oceny wskazanych przez

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie form przedsięwzięć teleinformatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. ZAMAWIAJĄCY: InnovativeWeb IT Solutions Sp. z o.o. Ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań e-mail: biuro@mojatresc.pl Tel.: +48 791 398 999 Poznań, dnia 11.02.2014r. (OFERENT) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Co nowego w zamówieniach publicznych? Czyli o długo wyczekiwanej nowelizacji ustawy PZP

Co nowego w zamówieniach publicznych? Czyli o długo wyczekiwanej nowelizacji ustawy PZP Tworzymy rozwiązania dla biznesu Co nowego w zamówieniach publicznych? Czyli o długo wyczekiwanej nowelizacji ustawy PZP dr Tomasz Srokosz radca prawny, partner KSP Łukasz Pożoga radca prawny Katowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Pruszków, 7.01.2014 Vipportfolio Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 19 05-800 Pruszków ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Czy do przesyłania rocznych sprawozdań muszę uzyskać zupełnie nowe login/hasło do portalu oraz login/hasło do przesłania sprawozdania?

Czy do przesyłania rocznych sprawozdań muszę uzyskać zupełnie nowe login/hasło do portalu oraz login/hasło do przesłania sprawozdania? Roczne sprawozdania pytania i odpowiedzi Czy do przesyłania rocznych sprawozdań muszę uzyskać zupełnie nowe login/hasło do portalu oraz login/hasło do przesłania sprawozdania? W celu przekazania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP to program wsparcia Uczestników szkoleń organizowanych przez ogólnopolską firmę szkoleniową EKSPERT Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej.

Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. Zabrze, 1 czerwca 2015 r. Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić ofertę na świadczenie usług dla Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. SEPI umożliwia między innymi: a) składanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. ZAMAWIAJĄCY: InteractiveStock Sp. z o.o. Ul. Niemierzyńska 17A e-mail: InteractiveStock@InteractiveStock.pl Szczecin, dnia 04.11.2013r. (OFERENT) ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 170/42/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 1 października 2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa internetowego portalu do tworzenia e-sklepów

Zapytanie ofertowe. Budowa internetowego portalu do tworzenia e-sklepów Toruń, dnia 18 lipca 2014 Zapytanie ofertowe Budowa internetowego portalu do tworzenia e-sklepów I. ZAMAWIAJĄCY WIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 41/10 87-100 Toruń, woj. Kujawsko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

I. Portal Potencjału

I. Portal Potencjału Instrukcja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku

Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku Zarządzenie nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2384/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2016 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu Niniejszy regulamin określa tryb i zasady działania Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r. Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi nr 20/2014/2015z dnia 23.02.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska w zakresie promocji i zamówień publicznych

Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska w zakresie promocji i zamówień publicznych Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska w zakresie promocji i zamówień publicznych 1. ZESTAWIENIE SANKCJI ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW PROMOCJI Obowiązek beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 140 11210 Poz. 945 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w

Bardziej szczegółowo

Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ

Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ dr Marian Krupa Kierownik jakości (SAP) Sekcja Wdrożenia Systemu Zintegrowanego Kraków 2009 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału uczelni w projekcie pt.: PI: Innowacyjny model

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.15.11.2017 Zielona Góra, 3 marca 2017 r. RISS 3594784 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PORTAL ŁÓDŹ AKTYWNYCH OBYWATELI WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO

PORTAL ŁÓDŹ AKTYWNYCH OBYWATELI WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO PORTAL ŁÓDŹ AKTYWNYCH OBYWATELI WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO W ramach wdrożenia Systemu w Łodzi zaprojektowano portal internetowy zawierający m. in. następujące elementy: 1) moduł informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Wprowadzenie Omówienie założeń systemu RJPS Prezentacja wybranych funkcjonalności RJPS Ankieta Wprowadzenie dane projektu Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Wykonawcy -

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Wykonawcy - Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi - Wykonawcy - Warszawa, 09/12/2014 Ewelina Kutyła www.eurodyn.com Agenda 1. European Dynamics wykonawca systemu ekatalogi 2. Platforma ekatalogi

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Dostawa serwera, dostawa, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: 2

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: 2 Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy 1 (należy podać wszystkie instytucje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Numer

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo