Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH rola, zadania i doświadczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH rola, zadania i doświadczenia"

Transkrypt

1 Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH rola, zadania i doświadczenia UWERTURA DO REACH Rejestracja wstępna rozpoczęta Dr inż. Monika Wasiak-Gromek POLISH REACH Help Net correspondent Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

2 Podstawa prawna funkcjonowania Krajowego Centrum Informacyjnego (helpdesku) Rozporządzenie REACH, art. 124: Państwa członkowskie tworzą krajowe centra informacyjne w celu udzielania producentom, importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim innym zainteresowanym stronom porad dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności w związku z rejestracją substancji zgodnie z art. 12 ust. 1, co ma charakter dodatkowy w stosunku do dokumentów określających wytyczne operacyjne, które dostarczane są przez Agencję na mocy przepisów art. 77 ust. 2 lit. g).

3 Preambuła a rozporządzenia REACH motyw 39 W celu udzielenia wsparcia przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, w stosowaniu wymogów niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie poza wytycznymi operacyjnymi dostarczanymi przez Agencję powinny utworzyć krajowe centra informacyjne.

4 Instytucja odpowiedzialna Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych wyznaczone zostało jako urząd właściwy ds. REACH i tym samym jest odpowiedzialne za funkcjonowanie Krajowego Centrum Informacyjnego (helpdesku).

5 Co może e zaoferować Krajowe Centrum Informacyjne (helpdesk)? Wysokiej jakości bezpłatną pomoc, świadczoną przez wykwalifikowanych ekspertów, w zakresie obowiązków wynikających z systemu REACH; Wsparcie podmiotów objętych systemem REACH, w szczególności MŚP, w realizacji obowiązków w ramach systemu;

6 Co może e zaoferować Krajowe Centrum Informacyjne (helpdesk)? W sytuacji, gdy Państwa problem ma bardziej kompleksowy charakter, współpracujemy przy jego rozwiązywaniu z innymi punktami konsultacyjnymi ds. REACH w Polsce, helpdeskiem Europejskiej Agencji Chemikaliów, helpdeskami państw członkowskich UE (Platforma Wymiany Pytań i Odpowiedzi, działająca w ramach sieci REACH HELP-NET) oraz Komisją Europejską zapewnia to otrzymanie ujednoliconej odpowiedzi na poziomie Unii Europejskiej.

7 Sposób b postępowania powania przy zadawaniu pytań w Polsce MAM PYTANIE Przemysł Kontakt z KCI ds. REACH Szukamy odpowiedzi na stronie KCI (np. w FAQ) NIE Kontakt z Punktami Konsultacyjnymi ds. REACH Eksperci zewnętrzni TAK ODPOWIEDŹ TAK Znana odpowiedź NIE Sieć HELP NET Platforma/Sieć Korespondentów

8 W jaki sposób b Krajowe Centrum Informacyjne (helpdesk) może Państwu pomóc? Podstawowym narzędziem w tym zakresie jest udzielenie przez nas odpowiedzi na nadesłane drogą elektroniczną zapytania dotyczące systemu REACH; Zamieszczamy na naszej stronie: szereg istotnych informacji oraz dokumentów, służących poprawnemu wypełnianiu obowiązków w ramach systemu REACH.

9 Charakter prawny udzielanych odpowiedzi Dokładamy wszelkich starań, aby świadczona przez nas pomoc była rzetelna i jak najlepiej wspierała w wypełnianiu obowiązków w ramach systemu REACH. Prosimy jednak pamiętać, iż porady udzielane przez Krajowe Centrum Informacyjne nie mają wiążącej mocy prawnej. Jedynym podmiotem uprawnionym do wiążącej interpretacji przepisów rozporządzenia REACH jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

10 Strona internetowa Krajowego Centrum Informacyjnego W Polsce realizacja zadań Krajowego Centrum Informacyjnego następuje przede wszystkim za pośrednictwem strony internetowej Strona rozpoczęła funkcjonowanie w podstawowej formie w czerwcu 2007 r. W pełni funkcjonalna jest od września 2007 r.

11 Do czego służy s y strona? Strona Krajowego Centrum Informacyjnego pełni dwie podstawowe funkcje: Służy jako źródło informacji (dostęp do tych informacji możliwy jest dla każdego użytkownika internetu); Umożliwia uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie (zadawanie pytań jest możliwe po rejestracji w systemie).

12 Jakie dokumenty i informacje można znaleźć na stronie? Na stronie internetowej Krajowego Centrum Informacyjnego znaleźć można: Podstawę prawną funkcjonowania systemu REACH - tekst rozporządzenia REACH; Poradniki Europejskiej Agencji Chemikaliów; Wyjaśnienia podstawowych pojęć charakterystycznych dla systemu; Informacje na temat obowiązków nałożonych na producentów, importerów i inne podmioty objęte przepisami rozporządzenia; Narzędzie ułatwiające identyfikację obowiązków Nawigator;

13 Jakie dokumenty i informacje można znaleźć na stronie? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania; Kalendarz REACH; Informacje o rejestracji wstępnej Odnośniki do innych ważnych stron; Inne pomocne dokumenty i informacje.

14 Strona internetowa Krajowego Centrum Informacyjnego jako źródło o informacji

15 Strona internetowa Krajowego Centrum Informacyjnego jako źródło o informacji

16 Strona internetowa Krajowego Centrum Informacyjnego zadawanie pytań Przed zadaniem pierwszego pytania prosimy o dokonanie rejestracji. Rejestracja polega na: - podaniu adresu poczty elektronicznej użytkownika (staje się on jego loginem w systemie), - wybraniu hasła oraz udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań typu: dane firmy, status (producent/importer/dalszy użytkownik/dystrybutor).

17 Zadawanie pytań - rejestracja

18 Zadawanie pytań - rejestracja

19 Zadawanie pytań - rejestracja

20 Zadawanie pytań - rejestracja

21 Obszar Moje pytania na stronie Krajowego Centrum Informacyjnego Po zalogowaniu użytkownik może, w obszarze Moje pytania, zadać nowe pytanie oraz sprawdzić stan realizacji przesłanych zapytań.

22 Zadawanie pytań

23 Sprawdzanie stanu realizacji zapytań

24 Zapytania - statystyka Od czerwca 2007 r. do Krajowego Centrum Informacyjnego wpłynęło kilkaset pytań (drogą elektroniczną). Dziennie otrzymujemy około 20 pytań dziennie drogą elektroniczną i kilkadziesiąt telefonów w sprawie REACH. Od momentu uruchomienia rejestracji na stronie, we wrześniu 2007 r., zarejestrowało się prawie 600 użytkowników, przede wszystkim z przemysłu, ale także z instytucji nadzoru, jednostek naukowo-badawczych oraz firm konsultingowych.

25 Zakres tematyczny zapytań Zapytania najczęściej dotyczyły: Kwestii związanych z rejestracją oraz rejestracją wstępną; Pomocy w określeniu roli/ról podmiotu w systemie REACH; Pomocy w określeniu obowiązków podmiotu w systemie REACH. Identyfikacji W niektórych przypadkach odpowiedzi na zapytania uzyskaliśmy bezpośrednio od ECHA lub KE.

26 GORĄCE TEMATY - Substancje w wyrobach - Rejestracja wstępna jak to zrobić - Zmiana załączników IV i V - Odzysk - Odpady - Kosmetyki - Półprodukty - Podwykonawcy - Zapasy - Fora SIEF

27 Dziękuj kuję za uwagę

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący udostępniania danych

Poradnik dotyczący udostępniania danych Poradnik dotyczący udostępniania danych 1 POR Poradnik dotyczący udostępniania danych wersja 2.0 kwiecień 2012 r. 2 Poradnik dotyczący udostępniania danych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Maj 2008 Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu REACH INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące systemu REACH, wyjaśniające wynikające

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

(Wsparcie techniczne dla użytkowników HelpDesk) Wersja dokumentu: 1.0 1

(Wsparcie techniczne dla użytkowników HelpDesk) Wersja dokumentu: 1.0 1 Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Wsparcie techniczne dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BIULETYN Nr 2 (7)/2013 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI: Strony: 2 Słowo wstępne 3 Usprawnienie systemu kontroli zarządczej w urzędzie gminy przy wykorzystaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 0836-02/10/PL WP 179 Opinia 8/2010 w sprawie prawa właściwego przyjęta w dniu 16 grudnia 2010 r. Grupa robocza została powołana na mocy art.29

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ Opracowanie: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych Autorka: Katarzyna Furman-Łajszczak PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ CZYM JEST BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2013

Sprawozdanie roczne 2013 ISSN 1831-0583 Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europejski Inspektor ochrony danych Sprawozdanie roczne 2013 Streszczenie Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ

PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ Katarzyna Furman-Łajszczak PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH I KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 10.6.2015 L 144/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/884 z dnia 8 czerwca 2015 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i procedury niezbędne

Bardziej szczegółowo

Administrator bezpieczeństwa informacji, urzędnik do spraw ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych analiza porównawcza. dr Grzegorz Sibiga

Administrator bezpieczeństwa informacji, urzędnik do spraw ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych analiza porównawcza. dr Grzegorz Sibiga Administrator bezpieczeństwa informacji, urzędnik do spraw ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych analiza porównawcza dr Grzegorz Sibiga Dyrektywa 95/46/WE urzędnik ds. ochrony danych osobowych"

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Przewodnik dla przedsiębiorców HUNGARIAN PARLAMENTARY COMMISSIONER FOR DATA PROTECTION AND FREEDOM OF INFORMATION Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi ISBN 83-912868-5-1 Konsultacja merytoryczna: Tomasz L. Krawczyk, LLM. Eur. (Leicester) Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników Ochrona prywatności w miejscu pracy Przewodnik dla pracowników Projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO04-28097 1 Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo