ProSalon. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ProSalon. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 ProSalon Podręcznik użytkownika

2 2 / 41

3 Spis treści ProSalon Ogólne zachowanie programu Okna danych Panel filtrowania Siatka danych Panel edycji danych Panel przycisków Praca z programem Słowniki proste Kategorie Pracownicy Cenniki Cennik zabiegów Zestawy Klienci Zabiegi Rezerwacje Harmonogram Sprzedaż Promocje Karty stałego klienta Użycie karty w czynnościach Płatności Raporty Zestawienia ilościowe Raporty wpływów Pozostałe raporty Opcje programu Podstawowe Raporty Cennik Wygląd Zabezpieczenia Baza danych Użytkownicy i uprawnienia Praca z czytnikiem kodów kreskowych / 41

4 4 / 41

5 1. Ogólne zachowanie programu Interfejs programu ProSalon składa się z okna głównego oraz wielu okien danych, które ulokowane są wewnątrz okna głównego. Rysunek 1: Główne okno programu. Okno główne zawiera menu, które służy do wywoływania poszczególnych funkcji programu (np. cennika lub kartoteki klientów) Rysunek 2: Pasek otwartych okien. Pod menu znajduje się pasek z zakładkami reprezentującymi aktualnie otwarte okna. Z poziomu paska okna te można zamknąć lub przywrócić na wierzch. Dodatkową funkcją możliwą do skonfigurowania jest tzw Szybkie menu. Można na nim umieścić najpotrzebniejsze elementy menu - tak, aby były zawsze pod ręką (patrz: 4 Opcje programu). Na samym dole okna głównego znajduje się pasek stanu, który informuje o trybie licencji użytej w programie. Jeśli używana jest licencja demonstracyjna lub czasowa dodatkowo wyświetlana zostanie data do kiedy licencja jest aktywna wraz z ilością pozostałych dni użytkowania programu. Rysunek 3: Przykładowy pasek stanu programu. 5 / 41

6 Dodatkowo w lewym rogu paska stanu znajduje się przycisk panelu notatek., który pozwala na otworzenie Rysunek 4: Otwarty panel notatek. Po otworzeniu notatek przycisk zmieni ikonę na. Ponowne kliknięcie przycisku zamknie panel notatek, a ikona powróci do pierwotnej postaci. Domyślnie panel notatek umiejscowiony jest tuż nad paskiem stanu, ale istnieje możliwość zmiany zarówno jego położenia jak i rozmiaru. Zmiany te zostaną zapamiętane i przy następnym otwarciu notatek panel pojawi się tam, gdzie umiejscowił go użytkownik. Notatki zawierają dwie zakładki: lista pełna lista notatek zapisanych w programie. szczegóły treść wybranej notatki. Dodawanie i edycja notatek odbywa się na podobnej zasadzie jak w oknach danych (patrz: Panel edycji danych). Notatkom można przypisać jedne z czterech priorytetów: normalny, średni, wysoki lub krytyczny. Priorytet nadany notatce oznaczony jest w pierwszej kolumnie siatki: 'T' za pomocą ikon: - priorytet normalny - priorytet średni - priorytet wysoki - priorytet krytyczny 1.1. Okna danych Wygląd i zachowanie okien danych zostało ujednolicone aby zachować przejrzystość programu. Okno danych składa się z następujących elementów: panel tytułu zawiera tytuł listy oraz ewentualne wskazanie o trybie w jakim znajduje się lista: przeglądanie, dodawanie lub edycja. panel filtrowania zawiera pola do tworzenia filtrów, dzięki którym można zawęzić listę danych. siatka danych zawiera pełną listę rekordów, z uwzględnieniem filtrowania. panel edycji danych zawiera pola, które podczas przeglądania wyświetlają wszystkie dane rekordu, a podczas edycji służą do wprowadzania danych. panel przycisków zawiera przyciski edycyjne oraz przyciski dedykowane występujące w niektórych oknach danych. 6 / 41

7 Rysunek 5: Przykładowe okno danych: słownik pracowników Panel filtrowania Górną część okna zajmuje panel tytułu oraz panel filtrowania. Aby przefiltrować dane znajdujące się na liście należy z prawej strony panelu filtrowania wybrać pole, według którego dane mają być przefiltrowane, następnie wpisać żądaną wartość i zatwierdzić przyciskiem. W oknach, które zawierają pole Data, na panelu filtrowania widoczny jest dodatkowy filtr dla daty. Rysunek 6: Filtrowanie daty Pozwala on wyświetlić dane z wybranego dnia. Datę, dla której mają być wyświetlane rekordy można wpisać ręcznie, bądź wybrać z kalendarza wywoływanego przez naciśnięcie przycisku z prawej strony pola z datą. Istnieje również możliwość wyłączenia tego filtra przez odznaczenie pola 'Data' na panelu filtrowania. Domyślnie ustawiany jest filtr na dzień dzisiejszy. Istnieje możliwość skonfigurowania programu tak, aby filtr na datę nie był aktywny podczas uruchamiania okna (patrz: 4 Opcje programu) Siatka danych Główną część okna zajmuje siatka danych zawierająca najważniejsze pola w danej tabeli. Kolumna i kolejność w jakiej posortowane są dane oznaczona jest ikoną w tytule kolumny (przykładowo lub ). Porządek sortowania danych można zmienić przez kliknięcie na kolumnie, według której dane mają być posortowane. Ponowne kliknięcie na tą samą kolumnę zmienia porządek sortowania danych (rosnąco lub malejąco). Na wielu listach pierwsza kolumna z tytułem 'T' służyć będzie do wyświetlania ikon informujących o statusie danego rekordu (np. priorytety w notatkach), dla każdej ikony istnieje również opis tekstowy, który pojawi się po 7 / 41

8 najechaniu kursorem myszki na kolumnę 'T'. Na dole siatki znajduje się pasek informujący o numerze bieżącego rekordu oraz całkowitej liczbie rekordów. Każda siatka danych posiada możliwość eksportu danych do jednego z formatów: Dokument Microsoft Excel(xls) Dokument Microsoft Word (doc) Plik tekstowy (txt) Dokument PDF Strona internetowa (HTML) Rysunek 7: Menu eksportu danych z siatki Aby wyeksportować dane należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na siatce. Pojawi się menu eksportu danych (patrz: Rysunek 7). Po wybraniu jednego z dostępnych formatów otworzy się okno zapisu pliku, w którym należy podać folder docelowy oraz nazwę pliku. Po zatwierdzeniu dane z siatki zostaną zapisane w wybranym pliku Panel edycji danych Pod siatką danych znajduje się panel zawierający wszystkie pola danych. Pola te w trybie przeglądania są tylko do odczytu. Po wejściu w tryb dodawania lub edycji - włączona zostaje możliwość edycji pól. W programie występują trzy typy pól danych: 1. Pola tekstowe, gdzie wartość wprowadza się ręcznie. Przykładem takiego pola może być Imię w słowniku pracowników. 2. Pola wyboru ze słownika Rysunek 8: Przykładowe pole wyboru ze słownika Pole takie pozwala na wybór jednej wartości z określonego słownika (np. wybór klienta do zabiegu). W polu słownikowym dostępne są trzy przyciski: - wybór z listy - powoduje otworzenie okna z listą dostępnych rekordów do wyboru. Możliwe jest wybranie jednego z wierszy. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć przycisk OK lub dwukrotnie kliknąć na wybranym rekordzie. Przycisk dostępny jest wyłącznie w trybie dodawania lub edycji - podgląd szczegółów - jeśli wybrana została wartość ze słownika - naciśnięcie podglądu szczegółów otworzy okno, w którym zawarte będą wszystkie informacje o wybranym elemencie. Przycisk dostępny jest wyłącznie jeśli w polu słownikowym jest wybrany rekord. - szybkie dodawanie - pozwala w trybie ekspresowym dodać nowy wpis do listy słownikowej. Otwierane jest nowe okno, które zawiera skróconą listę danych do zdefiniowania nowego wpisu. Po zatwierdzeniu dodawania wpis jest automatycznie 8 / 41

9 zaznaczany jako wybrany ze słownika. Nowe wpisy dodane za pomocą okna ekspresowego zaznaczone są w oknie danych kolorem czerwonym i oznaczone ikoną. Aby zlikwidować te ostrzeżenia należy wejść w edycję rekordu i uzupełnić dane. Przycisk dostępny jest, jeśli słownik umożliwia szybkie dodawanie (aktualnie jedynym słownikiem z tą funkcją są klienci). Dodatkowo możliwe jest ręczne wpisanie szukanej wartości. Gdy okno jest w trybie dodawania lub edycji z lewej strony pola tekstowego pojawia się mały kolorowy kwadracik, który wskazuje, czy wpisana wartość znajduje się w słowniku. Jeśli kwadracik jest czerwony oznacza to że nie nic nie wybrano, lub wpisano niepoprawną wartość. Wybranie pozycji ze słownika za pomocą przycisku lub wpisanie poprawnej wartości zmieni kolor kwadracika na zielony. Rysunek 9: Wpisana wartość nie znaleziona Rysunek 10: Wpisana wartość znaleziona 3. Pola wielokrotnego wyboru Rysunek 11: Przykładowe pole wielokrotnego wyboru Pole takie pozwala na wybór wielu wartości z określonego słownika (np. wybór pozycji cennika do promocji). W polu wielokrotnego wyboru dostępne są przyciski: - wybór z listy - zachowanie bardzo podobne do przycisku w polu słownikowym, z tą różnicą, że w oknie wyboru z listy możliwe jest zaznaczenie wielu pozycji - bądź przez dwukrotne na nich kliknięcie, bądź zaznaczenie pola wyboru. - podgląd szczegółów - zachowanie identyczne jak w polu słownikowym. - pozwala na usunięcie zaznaczonego elementu z listy aktualnie wybranych wartości słownika Panel przycisków Na samym dole okna znajduje się pasek przycisków, który zawiera zarówno przyciski edycji danych, które są wspólne we wszystkich oknach, jak i przyciski specyficzne dla niektórych okien. Na przyciski edycyjne składają się: - Dodawanie - wejście w tryb dodawania nowego rekordu. Powoduje odblokowanie pól edycyjnych oraz wyczyszczenie ich zawartości. - Usuwanie - powoduje usunięcie bieżącego rekordu. - Edycja - wejście w tryb bieżącego rekordu. Powoduje odblokowanie pól edycyjnych i pozostawia ich treść do zmiany. - Odświeżenie - powoduje odświeżenie danych zawartych na liście - Akceptacja zmian - przycisk dostępny wyłącznie w trybie dodawania lub edycji. Jego naciśnięcie spowoduje zatwierdzenie wprowadzonych zmian i powrót do trybu przeglądania. - Odrzucenie zmian - przycisk dostępny wyłącznie w trybie dodawania lub edycji. Jego naciśnięcie spowoduje odrzucenie wprowadzonych zmian i powrót do trybu przeglądania. 9 / 41

10 Aby zminimalizować ryzyko pomyłek zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek danych bez uprzedniego wejścia w tryb dodawania lub edycji. Tryb w jakim znajduje się okno przedstawia ikona w lewym górnym rogu okna: - oznacza tryb dodawania, - tryb edycji. Brak ikony oznacza tryb przeglądania danych. Istnieje również drugi typ okna, który zawiera dwie listy, traktowane jako lista nagłówków i pozycji. Rysunek 12: Przykładowe okno z dwoma listami: promocje Każda z list zawiera własny zestaw elementów opisanych powyżej: pasek filtrowania, siatka danych, panel pól edycyjnych, pasek przycisków. Dodatkowo lista, która jest aktualnie aktywna zostaje powiększona tak aby zajmować większą część okna, a panel edycyjny listy nieaktywnej jest ukrywany. Wejście w tryb dodawania/edycji jednej z list powoduje całkowite wyłączenie przycisków edycyjnych drugiej listy. Po powrocie do trybu przeglądania (czy to przez akceptację, czy też odrzucenie zmian), przyciski zostają ponownie odblokowane. W niektórych oknach dostępność przycisków edycyjnych uzależniona jest dodatkowo od wartości danych. 10 / 41

11 2. Praca z programem Funkcje w menu programu podzielone zostały według kategorii: Czynności rejestracja wykonywanych czynności w salonie: zabiegi, rezerwacje, sprzedaż i płatności. Cenniki definiowanie cenników, zestawów zabiegów i promocji Osobowe harmonogram zabiegów i rezerwacji oraz słowniki osobowe: pracownicy, klienci, karty stałego klienta. Słowniki bardzo proste słowniki wykorzystywane przy późniejszej pracy z programem: stany zdrowia, typy cery i kategorie. Raporty zawiera szereg raportów, które podsumowują pracę salonu kosmetycznego. Okna zarządzanie aktualnie otwartymi oknami Program opcje dotyczące ogólnego działania programu. Aby w pełni korzystać z funkcji programu, czyli móc wystawiać: zabiegi, rezerwacje, sprzedaż, dokumenty płatności i karty stałego klienta, należy zdefiniować trzy słowniki: Pracowników, cenniki i kartotekę klientów. Dostęp do wybranych funkcji programu można ograniczyć poprzez utworzenie użytkowników i nadanie im odpowiednich uprawnień (patrz: 5 Użytkownicy i uprawnienia) 2.1. Słowniki proste Do słowników prostych należą: Stany zdrowia i Typy cery używane w kartotece klientów do określania pełnego profilu kosmetologicznego klienta (patrz: 2.6 Klienci). Kategorie używane w cennikach (patrz: 2.3 Cenniki) i zestawach zabiegów (patrz: 2.4 Zestawy) do grupowania wybranych pozycji cenników. Rysunek 13: Przykładowy słownik: stany zdrowia Słowniki proste posiadają tylko dwa pola do edycji : Nazwa i Opis. Pole Nazwa jest wymagane. 11 / 41

12 Kategorie Słownik kategorii, należący do grupy słowników prostych, posiada dodatkowe pole: Kolor. Po wybraniu koloru dla kategorii zabiegi do niej przypisane (patrz: Cennik zabiegów) będą na harmonogramie (patrz: 2.8 Harmonogram) wyświetlane z kolorem kategorii, do której należą. Rysunek 14: Okno słownika kategorii Jeśli wybrany zostanie kolor czarny wówczas na harmonogramie użyty zostanie kolor domyślny Pracownicy Rysunek 15: Słownik pracowników Słownik pracowników dostępny jest w menu głównym przez wybranie Osobowe Pracownicy. Aby można było używać następujących funkcji programu: zabiegi, rezerwacje, sprzedaż, płatności, harmonogram i karty stałego klienta, wymagany jest przynajmniej jeden pracownik zdefiniowany w programie. Jeśli nie będzie ani jednego pracownika - wówczas przy uruchomieniu programu wyświetlony zostanie komunikat o braku pracowników, a opcje menu dla funkcji wymienionych wcześniej będą niedostępne. 12 / 41

13 Słownik pracowników zawiera pola: Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, i Uwagi. podczas dodawania pracownika pola Imię i Nazwisko są wymagane. Jeśli wprowadzone dane nie będą spełniać tych wymogów - użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem. Aby zachować dane historyczne, pracownicy, którzy zarejestrowali jakąkolwiek czynność nie są fizycznie usuwani z programu a jedynie ustawiani jako nieaktywni. Podczas normalnego przeglądania danych pracownicy nieaktywni nie są wyświetlani, dopiero zaznaczenie pola pokazuj usunięte powoduje wyświetlenie pełnej listy pracowników, przy czym pracownicy usunięci oznaczeni są ikoną. Pracownicy nieaktywni nie mogą być wybrani do nowych czynności (zabiegi, sprzedaż), ale wszystko co wystawili do tej pory jest widoczne w programie. Pracownicy nieaktywni są również uwzględniani w wynikach raportów Cenniki W ProSalonie dostępne są dwa cenniki: cennik zabiegów - wykorzystywany do wystawiania zabiegów i rezerwacji oraz definiowania zestawów. Cennik zabiegów dostępny jest w menu głównym przez wybranie Cenniki Zabiegi. cennik artykułów - wykorzystywany podczas sprzedaży. Cennik artykułów dostępny jest w menu głównym przez wybranie Cenniki Artykuły. Oba cenniki mają wspólne pola: Nazwa, Cena, Cena końcowa, Opis i Kategoria. Rysunek 16: Cennik artykułów Jedynym polem wymaganym jest Nazwa, pozostałe pola są opcjonalne. Jeśli wypełnione zostanie pole Cena, wówczas możliwe będzie obliczanie upustów dla pozycji cennika oraz generowanie raportów wpływów. Pole Cena końcowa służy do określenia zakresu cenowego dla pozycji cennika. Jeśli zostanie określony zakres cenowy - wówczas podczas użycia pozycji cennika - do wystawienia zabiegu rezerwacji lub sprzedaży - użytkownik zostanie poproszony o podanie ostatecznej ceny. Upusty do czynności obliczane będą w odniesieniu do podanej ceny ostatecznej. 13 / 41

14 Rysunek 17: Okno określenia ceny końcowej Pole opis pozwala na wpisanie opisu pozycji cennika, przy czym nie ma limitu długości opisu. Ostatnim polem występującym w obu cennikach jest Kategoria. Jest to pole słownikowe pozwalające na wybór pozycje ze słownika kategorii (patrz: Kategorie). Jeśli w danym dniu na którąś z pozycji cennika obowiązuje jakakolwiek promocja (patrz: 2.10 Promocje), wówczas pozycja ta zostanie oznaczona ikoną. Dodatkowo po najechaniu kursorem myszki na kolumnę 'T' wyświetlona zostanie lista obowiązujących promocji wraz z nadanymi upustami i ceną po upuście (liczoną na podstawie pola Cena). Podobnie jak w przypadku słownika pracowników podczas usuwania pozycji cennika sprawdzane jest, czy została ona użyta w zabiegach lub sprzedaży. Jeśli tak wówczas pozycja ta oznaczana jest jako nieaktywna, co skutkuje jej ukryciem Cennik zabiegów Rysunek 18: Cennik zabiegów W cenniku zabiegów dostępne jest dodatkowe pole (oprócz pól wspólnych w obu cennikach) Czas trwania zabiegu. Pole to wykorzystywane jest podczas graficznej prezentacji zabiegów na harmonogramie (patrz: 2.8 Harmonogram). Jeśli pozycja z cennika zabiegów nie będzie miała wypełnionego czasu trwania, wówczas zabiegi wykonane i rezerwacje dla niej nie będą widoczne na harmonogramie. 14 / 41

15 2.4. Zestawy Zestawy dostępne są w menu głównym przez wybranie Cenniki Zestawy. Zestawy służą do grupowania zabiegów tak aby łatwiej i szybciej można było dodawać stosowane razem grupy zabiegów. Rysunek 19: Okno zestawów Dodawanie nowego zestawu rozpocząć należy od zdefiniowania jego nagłówka, w którym określić należy Nazwę zestawu. Można również wybrać kategorię tworzonego zestawu. Pozostałe pola nagłówka: Cena, Cena końcowa i Czas trwania należy pozostawić początkowo puste, ponieważ ich wartości wyliczone zostaną automatycznie na podstawie dodawanych pozycji. Po zdefiniowaniu nagłówka zestawu można przypisać do niego pozycje z cennika zabiegów. Możliwe jest również przypisywanie innych zestawów, co pozwala na tworzenie rozbudowanej struktury zestawów. Po dodaniu pozycji do zestawu pola nagłówka: Cena, Cena końcowa, Czas trwania zostaną automatycznie zaktualizowane tak, aby odzwierciedlać sumę tych wartości z pozycji zestawu. Wartości tych trzech pól w nagłówku można następnie zmodyfikować tak, aby odzwierciedlały stan rzeczywisty. Wykorzystanie zestawów jako pozycji cennika może odbywać się na dwa sposoby: tworzona jest jedna pozycja z czasem trwania i ceną zestawu zestaw rozbijany jest na pozycje składowe powstaje w ten sposób wiele pojedynczych zabiegów wchodzących w skład zestawu. Sposób w jaki zestawy będą używane określić można w opcjach programu (patrz: 4 Opcje programu). 15 / 41

16 2.5. Klienci Kartoteka klientów dostępna jest z menu głównego przez wybranie Osobowe Klienci. Zawartość kartoteki klientów opracowana została na podstawie książki Kosmetyka Stosowana 1. Pola podzielone zostały na pięć zakładek: Podstawowe najważniejsze dane klienta: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, i Uwagi. Skóra analiza skóry klienta: Typ cery, Opis skóry, Kolor skóry, Rodzaj cery, Defekty skóry. Zdrowie pola opisujące zdrowie klienta: Stan zdrowia, Sposób odżywiania, Przebyte choroby Tryb życia - zawiera pola opisujące tryb życia klienta: Tryb życia, Warunki pracy, Wypoczynek Inne zawiera dodatkowe pola: Dotychczasowa pielęgnacja, Zalecenia Rysunek 20: Kartoteka klientów Pola Typ cery i Stan zdrowia są polami słownikowymi, w których można wybrać wiele wartości jednocześnie (patrz: Panel edycji danych). Podczas dodawania klienta jedynymi wymaganymi polami są Imię i Nazwisko. ProSalon pozwala aby jednocześnie w programie zdefiniowany był tylko jeden użytkownik o takich samych: imieniu, nazwisku i dacie urodzenia. W opcjach programu (patrz: 4 Opcje programu) można ustawić, aby przy otwieraniu kartoteki klientów pojawiało się okno z klientami, który obchodzą dzisiaj urodziny. Dodatkowo klienci ci oznaczeni będą ikoną. W oknie klientów dostępne są dodatkowe przyciski na panelu przycisków, które wyświetlają dodatkowe informacje w kontekście zaznaczonego klienta: - otworzone zostaje okno zabiegów (patrz: 2.6 Zabiegi), w którym wyświetlane są wyłącznie zabiegi dla zaznaczonego klienta. - otworzone zostaje okno sprzedaży (patrz: 2.9 Sprzedaż), ze sprzedażą wyłącznie dla zaznaczonego klienta. 1 Kosmetyka Stosowana, Joanna Dylewska-Grzelakowska, wyd. WSiP Warszawa / 41

17 - otwiera okno kart stałego klienta (patrz: 2.11 Karty stałego klienta) z kartami wystawionymi wyłącznie dla zaznaczonego klienta. - otwiera okno płatności (patrz: 2.12 Płatności), z dokumentami płatności wystawionymi dla zaznaczonego klienta. Rysunek 21: Okno zabiegów dla wybranego klienta W oknach, które zostają otworzone za pomocą przycisków w kartotece klienta istnieje możliwość normalnej edycji danych, przy czym pole Klient jest wypełniane na podstawie klienta zaznaczonego w kartotece klientów Zabiegi Zabiegi dostępne są po wybraniu w menu głównym Czynności Zabiegi. Zabiegi i Rezerwacje (patrz: 2.7 Rezerwacje) - działają zasadniczo tak samo, a rozdzielone zostały, aby odróżnić czynności wykonane dla klientów, którzy uprzednio umówili się na zabieg od tych, którzy przyszli bez wcześniejszego umówienia wizyty. Domyślnie w oknie zabiegów włączony jest filtr na datę pokazywane są wyłącznie zabiegi z dnia bieżącego (patrz: Panel filtrowania). 17 / 41

18 Rysunek 22: Okno zabiegów Zabiegi oznaczone są na liście za pomocą ikony. Zaznaczenie pola Pokaż rezerwacje spowoduje wyświetlenie w oknie zabiegów również rezerwacji, co pozwoli na ich obsługę bez konieczności przełączania się między oknami. Aby dodać zabieg należny podać: Klienta, wykonywany Zabieg (lub listę zabiegów) i Pracownika. Wymagane są również pola: Data i Godzina zabiegu - ale domyślnie podpowiadane są wartości bieżące. Pola Klient i Pracownik są polami wyboru ze słownika, natomiast Zabiegi pozwalają na wielokrotny wybór pozycji z cennika zabiegów (patrz: Cennik zabiegów) lub zestawów (patrz: 2.4 Zestawy). Istnieją również dwa dodatkowe pola opisowe: Uwagi i Zalecenia, których długość nie jest limitowana. Klienta, oprócz wyboru z listy można wprowadzić za pomocą szybkiego dodawania (patrz: Panel edycji danych). Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno dodawania klienta, w którym należy podać najważniejsze dane klienta. Rysunek 23: Okno szybkiego dodawania klienta Po dodaniu nowego klienta zostanie on automatycznie wybrany do zabiegu. Możliwe jest również dodanie upustu ręcznego, ProSalon pozwala określić typ upustu, jaki zostanie nadany (% lub zł). Aby określić typ upustu należy nacisnąć przycisk znajdujący się obok pola Upust. Przycisk przyjmuje dwie postaci: lub, które oznaczają jakiego rodzaju upust 18 / 41

19 zostanie nadany na zabieg. Domyślny typ upustu można określić w opcjach programu (patrz: 4 Opcje programu). W trybie dodawania nowego zabiegu możliwe jest również wybranie Karty stałego klienta (patrz: 2.11 Karty stałego klienta). Po wybraniu karty ze słownika wyświetlone zostanie okno zawierające wszystkie informacje dotyczące karty, a pole Klient zostanie ustawione na właściciela karty z jednoczesną blokadą możliwości jego zmiany. Zabieg, do którego użyta została karta dodatkowo zostanie oznaczony ikoną na liście. Rysunek 24: Szczegóły wybranej karty Jeśli, w trybie dodawania zabiegu, pole upustu pozostanie nie wypełnione, wówczas ProSalon wyszuka dostępnych promocji dla wybranych zabiegów (patrz: 2.10 Promocje). W opcjach programu istnieje możliwość ustawienia, czy użytkownik ma mieć wpływ na promocję, która zostanie wykorzystana (patrz: 4 Opcje programu). Po użyciu promocji zostanie wyświetlone okno informujące o wykorzystanych promocjach, a w uwagach do zabiegu wyszczególnione zostanie, która promocja została wykorzystana. Rysunek 25: Informacja o wykorzystanych promocjach Jeśli wykorzystana została jednocześnie karta stałego klienta i promocja wówczas upusty są naliczane zgodnie z kolejnością ustawioną w opcjach programu, pod warunkiem, że karta na to pozwala. W trybie dodawania dozwolona jest edycja wszystkich pól, podczas gdy w trybie edycji możliwa jest jedynie zmiana Daty, Godziny, Upustu wraz z jego Typem, Klienta i Pracownika. 19 / 41

20 2.7. Rezerwacje Rezerwacje dostępne są po wybraniu w menu głównym Czynności Rezerwacje. Okno rezerwacji nieróżni się wyglądem od okna zabiegów. Rezerwacje mogą przyjmować trzy statusy: Nowa, oznaczona ikoną. Zrealizowana, oznaczona ikoną. Anulowana, oznaczona ikoną. Dodawanie rezerwacji odbywa się w taki sam sposób jak dodawanie zabiegów, z tą różnicą, że pole Pracownik nie jest wymagane. Nowe rezerwacje nie są uwzględniane na raportach (za wyjątkiem raportu rezerwacji niezrealizowanych). Dla nowych rezerwacji na panelu przycisków dostępne są dwa przyciski: - naciśnięcie tego przycisku spowoduje zrealizowanie rezerwacji. Zatwierdzenie rezerwacji skutkuje jej zniknięciem z listy rezerwacji (widoczna będzie w oknie zabiegów, gdzie pokazywane są wszystkie zabiegi zrealizowane) oraz uwzględnieniem jej na raportach. - naciśnięcie tego przycisku spowoduje anulowanie rezerwacji w przypadku odwołania lub niewykonania jej. Rezerwacje anulowane nie są uwzględniane w raportach i nie są pokazywane na harmonogramie. Dla rezerwacji anulowanej dostępny jest przycisk, który powoduje, że rezerwacja cofana jest do stanu nowej można ją dzięki temu zatwierdzić. Podczas realizacji rezerwacji program może wymagać od użytkownika wprowadzenia dodatkowych informacji. Jeśli przy wprowadzaniu rezerwacji nie określono Pracownika, to przy realizacji trzeba będzie wybrać pracownika z listy. Jeśli wybór pracownika zostanie anulowany wówczas proces realizacji rezerwacji zostanie przerwany, a jej status pozostanie niezmieniony. Jeśli pole Karty stałego klienta pozostało puste, to przy realizacji rezerwacji pokaże się okno, w którym można będzie wprowadzić kod karty. Wszelkie upusty naliczane są przy realizacji rezerwacji, wtedy również sprawdzane są dostępne promocje (patrz: 2.10 Promocje). Jeśli zaznaczy się pole Pokaż zabiegi na panelu przycisków wówczas na liście wyświetlone zostaną również zabiegi zrealizowane Harmonogram Harmonogram, dostępny z menu głównego Osobowe Harmonogram, pokazuje harmonogram pracy salonu kosmetycznego na podstawie zarejestrowanych zabiegów i rezerwacji (rezerwacje anulowane są pomijane). Harmonogram nie pokazuje również pozycji cennika, która nie mają wypełnionego czasu trwania. Dane na harmonogramie prezentowane są w trzech różnych dokładnościach: Widok dnia Widok tygodnia Widok miesiąca W widoku dnia prezentowane są zabiegi na godzinowej skali czasu. W opcjach programu możliwe jest ustawienie zakresu godzin, które na harmonogramie przedstawione są jako czas pracy salonu. Czynności prezentowane w widoku dnia oznaczone są ikonkami, rozróżniającymi zabiegi od rezerwacji. Znaczenie ikon omówione zostało w rozdziałach 2.6 Zabiegi i 2.7 Rezerwacje. 20 / 41

21 Rysunek 26: Harmonogram: widok dnia Za pomocą kalendarza znajdującego się w prawym górnym rogu okna określić można datę, dla której wyświetlony ma zostać harmonogram. Data ta użyta zostanie również w widokach tygodnia i miesiąca: wyświetlone zostaną tydzień lub miesiąc zawierające wybraną datę. Rysunek 27: Harmonogram: widok tygodnia W każdym z widoków istnieje możliwość filtrowania danych. Z prawej strony okna harmonogramu, tuż pod kalendarzem, znajdują się pola do wyboru Pracowników, Zabiegów i Klientów, z możliwością wyboru wielu pozycji jednocześnie. Przez wybranie któregokolwiek z tych trzech pól zawężony zostaje zakres zabiegów pokazywanych na harmonogramie do tych, które odpowiadają wybranym wartościom. 21 / 41

22 Widok dnia posiada dodatkowe opcje: skala godzin określająca dokładność minutową dla pojedynczego wiersza harmonogramu (domyślną wartością jest 30 minut). ilość dni określająca ile dni może być jednocześnie wyświetlonych na harmonogramie dniowym (domyślną wartością jest 1). Grupowanie według pracowników pozwala pogrupować zabiegi według pracowników. Dla każdego pracownika wyświetlona zostanie wtedy osobna kolumna z zabiegami. Po zaznaczeniu pozycji harmonogramu w widoku dziennym można również obejrzeć jej szczegóły - na dole okna harmonogramu znajduje się pole słownikowe zabiegu, z dostępnym przyciskiem podglądu szczegółów - jego naciśnięcie spowoduje otworzenie okna zabiegów bądź rezerwacji, w którym dostępne będą wszystkie dane dotyczące zaznaczonej pozycji Sprzedaż Dodatkową formą działalności salonu kosmetycznego możne być sprzedaż artykułów kosmetycznych. Rejestrowanie sprzedaży dostępne jest w menu głównym: Czynności Sprzedaż. Rysunek 28: Okno sprzedaży Do wystawiania sprzedaży używane są pozycje z cennika artykułów (patrz: 2.3 Cenniki). Rejestrowanie pozycji sprzedaży nie odbiega od sposobu rejestracji zabiegów. Różnice są następujące: W sprzedaży wymagane jest dodatkowe pole Ilość. Pole Klient nie jest wymagane, lecz jeśli zostanie wypełnione sprzedaż zostanie uwzględniona do wpływów liczonych od tego klienta (patrz: 3 Raporty). Zarejestrowana sprzedaż nie jest prezentowana na harmonogramie. Przy rejestrowaniu sprzedaży stosowane są takie same zasady dotyczące użycia promocji i kart stałego klienta jak podczas wystawiania zabiegów. 22 / 41

23 2.10. Promocje Promocje dostępne w menu głównym Cenniki Promocje. Dzięki promocjom można określić upusty na wybrane zabiegi i artykuły w pewnym przedziale czasu. Rysunek 29: Okno promocji Definiowanie promocji należy rozpocząć od utworzenia jej nagłówka. W nagłówku promocji należy określić jej Nazwę, przedział czasowy kiedy promocja ma obowiązywać za pomocą pól Od dnia i Do dnia, Priorytet promocji. Dostępne są cztery priorytety dla promocji: normalny, średni, wysoki i krytyczny, które wyróżnione są na liście za pomocą ikon: - priorytet normalny - priorytet średni - priorytet wysoki - priorytet krytyczny Priorytet służy do rozstrzygania, która promocja jest ważniejsza w przypadku, gdy kilka promocji pokrywa się czasowo. Dodatkowymi polami w nagłówku promocji są: Uwagi, Upust wraz z Typem upustu, którego zachowanie jest takie samo jak w oknie zabiegów. Jeśli w nagłówku promocji określony zostanie upust większy od zera wówczas będzie on automatycznie przenoszony na pozycje promocji. Po utworzeniu nagłówka należy przypisać do promocji pozycje cennika, przy czym możliwe jest przypisywanie pozycji zarówno z cennika zabiegów jak i artykułów (patrz: 2.3 Cenniki). Przy tworzeniu pozycji promocji należy podać ich upust. Jeśli pole upustu pozycji pozostanie puste wówczas przyjęty zostanie upust i typ określone w nagłówku promocji. 23 / 41

24 2.11. Karty stałego klienta Karty pozwalają na dodanie upustów do wybranych zabiegów dla wybranego klienta. Karty stałego klienta dostępne są w menu głównym Osobowe Karty stałego klienta. Rysunek 30: Okno kart stałego klienta Karty stałego klienta można wykorzystać do przyznawania upustu wybranym klientom, lub jako karnety zabiegowe na określoną kwotę. Aby utworzyć kartę stałego klienta należy dodać nagłówek karty. Dane w nagłówkach karty podzielone są na trzy zakładki: Podstawowe zawiera podstawowe, wymagane pola nagłówka. Parametry zawiera parametry karty określające jej zachowanie w ProSalonie oraz moment utraty jej ważności. Uwagi zawiera pole Uwagi o nieograniczonej długości. Na zakładce Podstawowe należy wypełnić pola: Kod określające kod lub numer karty stałego klienta. Kod karty może być bardzo krótki, np.: 1, lub długi np.: Krótkie kody kart polecane są podczas pracy bez czytnika kodów kreskowych, natomiast długie kody zalecane są w sytuacji, gdy kart stałego klienta obsługiwane są za pomocą czytnika kodów kreskowych (patrz: 6 Praca z czytnikiem kodów kreskowych). Klient określa właściciela karty. Przy wykorzystaniu karty na zabiegach (lub sprzedaży) klient zabiegu automatycznie będzie ustawiany na właściciela karty. Pracownik określa pracownika, który wystawił kartę stałego klienta. Data utworzenia data, kiedy karta została zarejestrowana. Domyślnie pole wypełniane jest dniem bieżącym. W zakładce Parametry definiuje się rozszerzone parametry karty: Kwota - określa kwotę, jaka jest do zadysponowania na zabiegi w danej karcie. Przy każdym użyciu karty kwota zostanie pomniejszona o cenę (wartość) zabiegu. Jeśli pole kwota zostanie wypełnione - wówczas karta traktowana jest jako karnet i jej kwota wliczana 24 / 41

25 jest do raportu wpływów jako zysk ze sprzedaży karnetu. Ilość - określa ilość zabiegów/sprzedaży jaką można wykonać z daną kartą. Upust i Typ upustu- upust dla karty. Jeśli zostaną zdefiniowane pozycje karty wówczas upust ten będzie dla nich domyślnym. Upust tylko z karty - oznacza, że przy wystawianiu zabiegu naliczany jest wyłącznie upust określony w karcie stałego klienta, a wszelkie Promocje są pomijane. Data wygaśnięcia - data, do kiedy ważna jest karta.. Dodatkowo na zakładce Parametry są dwa pola informujące o wartościach jakie pozostały do zadysponowania w ramach karty: Pozostała kwota i pozostała ilość. Po utworzeniu nagłówka można dla karty określić listę dozwolonych zabiegów lub artykułów. Służy do tego lista pozycji karty, gdzie dostępne są pola: Zabieg pole wielokrotnego wyboru z listy. Pozwala na wybranie pozycji z cenników zabiegów i artykułów oraz zestawów zabiegów. Upust i Typ upustu określa upust jaki będzie naliczany dla wybranego zabiegu. Upust domyślnie ustawiany na wartość upustu z nagłówka karty. Ilość określa dozwoloną ilość zabiegu do wykorzystania przy pomocy karty. Ostatnia zakładka: Uwagi zawiera jedno pole tekstowe bez ograniczeń długości. Nowe karty mają status Nowa i oznaczone są na liście ikoną. Nowa karta nie może być użyta na zabiegach lub sprzedaży. Aby było to możliwe należy ją aktywować. Służy do tego przycisk. Naciśnięcie go spowoduje aktywowanie karty i jednoczesne wyłączenie możliwości edycji jej parametrów. Pozostanie możliwość edycji jedynie pola Uwagi. Karty które zostały aktywowane oznaczone są na liście za pomocą ikony. Jeśli w wyniku używania karty którykolwiek z jej parametrów zostanie przekroczony, tzn wykorzystana zostanie cała kwota, lub przekroczona dozwolona ilość zabiegów lub przekroczona data wygaśnięcia, karta zostaje automatycznie dezaktywowana. Nie można jej wtedy więcej używać na zabiegach. Karty nieaktywne domyślnie nie są widoczne na liście. Dopiero zaznaczenie pola Pokazuj nieaktywne spowoduje wyświetlenie pełnej listy kart, przy czym karty nieaktywne oznaczone będą ikonami: - oznacza kartę, która została dezaktywowana automatycznie w wyniku przekroczenia jej parametrów. - oznacza kartę, która została dezaktywowana przez użytkownika za pomocą przycisku widocznego, na panelu przycisków dla nagłówka karty, jeśli karta została aktywowana. Dodatkowo dla kart aktywnych na panelu przycisków widoczne są dwa przyciski: i, które otworzą okna odpowiednio z zabiegami lub sprzedażą zarejestrowaną na wybraną kartę Użycie karty w czynnościach Podczas wystawiania zabiegu, po wybraniu karty stałego klienta, pojawi się okno z jej parametrami oraz wypełnione zostanie pole Klient (patrz: 2.6 Zabiegi). W oknie z informacjami o karcie przedstawione są wszystkie dane karty. Jeśli do karty przypisano zabiegi również one będą widoczne w oknie szczegółów. Dodatkowo widać wszystkie parametry karty wraz z wartościami, które pozostały do zadysponowania. Po zamknięciu okna szczegółów karty, jeśli karta posiada przypisane zabiegi, wyświetlone zostanie okno wyboru zabiegu spośród tych, które są przypisane do karty. 25 / 41

26 Po wykorzystaniu karty stałego klienta na zabiegu bądź sprzedaży wartości parametrów karty ulegną automatycznemu pomniejszeniu. Widać to będzie w polach pozostało ilość i pozostało kwota w nagłówku karty oraz pozostało ilość w pozycjach karty. Użycie karty w rezerwacjach może odbyć się na dwa sposoby: Wybranie karty już w momencie wystawiania rezerwacji: odbywa się to w ten sam sposób jak użycie karty na zabiegu. Wprowadzenie kodu podczas realizacji rezerwacji. Jeśli przy wprowadzaniu rezerwacji karta nie zostanie wybrana wówczas podczas jej realizacji pojawi się okno do wprowadzenia kodu karty. Wprowadzenie kodu karty, która jest dezaktywowana spowoduje wyświetlenie komunikatu z powodem nieaktywności karty a użytkownik będzie ponownie miał możliwość wprowadzenia kodu karty. Wartości parametrów karty pomniejszane są dopiero po zrealizowaniu rezerwacji Płatności Ostatnim krokiem w obsłudze klienta są dokumenty płatności, które dostępne są z menu głównego Czynności Płatności. Po wystawieniu zabiegów lub sprzedaży można wystawić dokument płatności - pozwala on powiązać wszystkie zabiegi i sprzedaż dla klienta, oraz śledzić rozliczenia z klientami. Rysunek 31: Okno płatności Rejestrację dokumentu płatności należy zacząć od utworzenia nagłówka. W nagłówku należy podać klienta, dla którego wystawiany jest dokument oraz datę wystawienia dokumentu (podpowiadana jest data bieżąca). Dodatkowo dostępne są pola: godzina rejestracji dokumentu (podpowiadana jest godzina bieżąca), uwagi do dokumentu. W nagłówku dokumentu znajdują się również pola dotyczące wartości dokumentu: Kwota, zapłacono i reszta. Pole Kwota jest tylko do odczytu i wypełniane jest automatycznie na podstawie wypełnionych pozycji dokumentu. Pole zapłacono służy do podania kwoty, jaką wpłacił klient. Na podstawie pól kwota oraz zapłacono wyliczana jest reszta. Nowe dokumenty płatności, które można edytować oznaczone są ikoną. Po utworzeniu nagłówka dokumentu należy dodać do niego pozycje. Do listy pozycji wybierane są 26 / 41

27 czynności (zabiegi, rezerwacje zrealizowane i sprzedaż), które wystawione zostały na klienta będącego odbiorcą dokumentu płatności. Dodatkowo na liście czynności pojawią się tylko pozycje, które nie zostały jeszcze dodane do dowolnego dokumentu płatności. Pozycje dokumentu płatności zawierają pola: cena, upust wraz z typem upustu, ilość oraz wartość. Wszystkie pola w pozycjach służą jedynie celom informacyjnym i z tego względu nie można ich edytować a ich wartości wypełniane są na podstawie wybranych czynności. Po wybraniu pozycji dokumentu pole Kwota w nagłówku automatycznie zostanie zaktualizowane do sumy wartości wszystkich pozycji dokumentu. Kolejnym krokiem jest wpisanie kwoty wpłacanej przez klienta w polu Zapłacono nagłówka dokumentu. Po wypełnieniu tego pola pojawi się przycisk, który powoduje zatwierdzenie dokumentu płatności. Dokumenty zatwierdzone oznaczone są na liście ikoną i mają wyłączoną możliwość ich edycji. Dodatkowo dla nagłówków dokumentów zatwierdzonych dostępne są dwa przyciski: - pozwala na cofnięcie zatwierdzonego dokumentu, tak aby możliwa była jego ponowna edycja. Aby zasygnalizować fakt cofnięcia - dokumenty, które zostały cofnięte oznaczone są ikoną. - drukuje dokument płatności (patrz: 3 Raporty). Po faktycznym wydrukowaniu dokumentu zostaje on zamknięty, co skutkuje wyłączeniem jego edycji bez możliwości cofnięcia zmian. Dokumenty zamknięte oznaczone są ikoną. Po zatwierdzeniu dokumentu płatności czynności, które są do niego dodane zostają zablokowane i nie ma dalszej możliwości ich edycji. Pozycje takie są wyraźnie zaznaczone na liście zabiegów lub sprzedaży kolorem zielonym (patrz: Rysunek 22). W opcjach programu (patrz: 4 Opcje programu) możliwe jest skonfigurowanie dokumentów płatności tak, aby były tworzone automatycznie podczas rejestracji zabiegów lub sprzedaży. Jeśli opcja ta zostanie włączona wówczas dla każdego klienta będzie tworzony nowy dokument pod warunkiem, że nie ma niezatwierdzonego dokumentu płatności dla danego klienta. Jeśli taki dokument już istnieje wówczas nowe zabiegi i sprzedaż będą do niego dopisywane. Kolejną opcją jest ograniczenie wyboru czynności na pozycje dokumentu tak, aby data ich zarejestrowania była zgodna z datą wystawienia dokumentu. 27 / 41

28 3. Raporty Poza wydrukiem dokumentu płatności wszystkie raporty dostępne są z menu głównego Raporty. Każdy wydruk, również wydruk płatności, prezentowany jest użytkownikowi w oknie podglądu wydruku. Rysunek 32: Przykładowe okno podglądu wydruku: raport wpływów do salonu Okno podglądu posiada na górze pasek przycisków, które pozwalają manipulować podglądem wydruku. Przyciski te podzielone są na grupy i odpowiadają za: - manipulację powiększeniem podglądu. - przeglądanie kolejnych stron wydruku lub wybranie konkretnej strony do wyświetlenia. - Zapis wydruku do pliku lub wydruk na drukarce. Możliwe jest zapisanie wydruku w trzech typach plików: Microsoft Word, Microsoft Excel, plik tekstowy. Raporty w ProSalonie podzielone są na dwie kategorie: zestawienie ilościowe oraz zestawienie wpływów. Przed wykonaniem każdego raportu pokazywane jest okno parametrów: Rysunek 33: Okno parametrów raportu 28 / 41

29 W oknie tym można określić zakres dat dla których generowany będzie raport. Data oznaczona jako Od dnia pozwala określić datę od której mają być uwzględniane czynności do raportu. Pozostawienie tego pola pustego spowoduje uwzględnienie wszystkich czynności od początku ich rejestracji w programie ProSalon. Data Do dnia określa końcową datę, do której mają być uwzględniane czynności do raportu. Pozostawienie tego pola pustego spowoduje uwzględnienie czynności do dnia bieżącego. Dodatkowo dostępne jest pięć przycisków ułatwiających wybór zakresu dat: Dzisiaj spowoduje wybór dnia bieżącego. Tydzień spowoduje wybór bieżącego tygodnia. Miesiąc spowoduje wybór bieżącego miesiąca. Rok spowoduje wybór bieżącego roku. Wyczyść spowoduje wyczyszczenie pól z datami. Dodatkowo wynik raportu zawęzić można do wybranych pracowników, klientów lub zabiegów, jednak żaden z tych parametrów nie jest obowiązkowy Zestawienia ilościowe Zestawienie ilościowe koncentruje się wyłącznie na ilościach wykonanych czynności. Dodatkowo rozróżnione zostały czynności wykonane z kartą stałego klienta i bez niej (oraz ich suma). Rysunek 34: Przykładowe zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe istnieje w trzech formach: Dla klientów - gdzie czynności grupowane są według klientów, dla których były wykonane. Dla pracowników - gdzie czynności grupowane są wg pracowników, którzy je wykonali. Pracownicy/klienci wg zabiegu - gdzie kolejność jest odwrócona - tzn, że klienci są grupowani według zabiegów (można tu np zobaczyć do którego zabiegu pcha się najwięcej luda). Zestawienie ilościowe grupowane jest dodatkowo według typu czynności: zabiegi lub sprzedaż, a dla każdego typu wyniki są dodatkowo sumowane. 29 / 41

30 3.2. Raporty wpływów Raporty wpływów koncentrują się na wpływach do salonu - w związku z tym uwzględniają ceny i upusty dla czynności. Podstawowy raport raport wpływów wykonywany jest z dokładnością do zabiegu, ceny i upustu można dzięki temu zobaczyć, na które zabiegi nadawane było najwięcej upustów. Rysunek 35: przykładowy raport wpływów Raport wpływów wykonywany jest osobno dla zabiegów, sprzedaży i karnetów lub zawierający w sobie wszystkie trzy kategorie. Raporty wpływów z zabiegów i sprzedaży nie uwzględniają czynności wykonanych dla karnetów (patrz: 2.11 Karty stałego klienta), natomiast raport kart stałego klienta pokazuje wpływy z kart trakto8wanych jako karnety (z wypełnionym polem Kwota). Raport podsumowania wpływów pokazuje sumaryczne ilości i kwoty zabiegów, sprzedaży i karnetów dla klientów lub pracowników. raport okresowy natomiast daje sumaryczne ilości i kwoty wpływów z zabiegów, sprzedaży i karnetów z zadaną dokładnością czasową: lata, miesiące, tygodnie (pokazywane są tygodnie w roku) 3.3. Pozostałe raporty Oprócz dwóch głównych kategorii raportów opisanych powyżej, ProSalon posiada trzy dodatkowe raporty, dające dodatkowe informacje o działalności salonu: Rezerwacje niezrealizowane - pokazuje listę rezerwacji niewykonanych lub anulowanych w zadanym okresie czasu. Raport ten może okazać się pomocny przy ocenie rzetelności klientów lub pracowników. Popularność zabiegów - pokazuje ilości i procentowy udział zabiegów w obrocie salonu przez zadany okres czasu. Wydruk cennika - umożliwia wydrukowanie cennika zabiegów lub artykułów. Wygląd wydruku cennika można swobodnie konfigurować (patrz: 4 Opcje programu). 30 / 41

31 4. Opcje programu ProSalon pozwala na skonfigurowanie najważniejszych aspektów działania programu tak, aby spełniał oczekiwania każdego użytkownika. Dostęp do opcji programu jest z poziomu menu głównego: Program Opcje. Opcje podzielone zostały na cztery zakładki tak, aby odzwierciedlać funkcje, których konfiguracji będą one dotyczyć Podstawowe W zakładce tej znajdują się opcje, które określają sposób funkcjonowania ProSalonu. Rysunek 36: Okno opcji, zakładka Podstawowe Opcje konfigurowalne w tej zakładce to: Język określa język, w jakim działać ma ProSalon. Pokazuj okno z klientami obchodzącymi urodziny włączenie tej opcji spowoduje, że przy wywołaniu kartoteki klientów z menu głównego wyświetlone zostanie okno z klientami, którzy obchodzą danego dnia urodziny. Pokazuj notatki po uruchomieniu programu po uruchomieniu programu notatki są automatycznie otwierane. Ustawiaj datę bieżącą w oknach... - w oknach: Zabiegi, Rezerwacje, Sprzedaż i Płatności domyślnie jest ustawiany filtr na datę bieżącą (patrz: Panel filtrowania). Rozdzielaj zestawy na zabiegi składowe jeśli opcja ta zostanie wybrana, wówczas wszystkie zestawy, które zostaną wybrane jako zabiegi do realizacji będą rozbijane na zabiegi będące składnikami tych zestawów. Zakres godzin dla harmonogramu określa zakres godzin, które na harmonogramie przedstawione są jako godziny otwarcia salonu. Pokazuj harmonogram po uruchomieniu programu po uruchomieniu programu 31 / 41

32 4.2. automatycznie jest wyświetlane okno harmonogramu. Anuluj niezrealizowane rezerwacje po... - powoduje, że wszystkie rezerwacje, którym termin realizacji minął określoną liczbę godzin temu, są automatycznie anulowane. Wyświetlaj okno z wyborem rezerwacji do anulowania jeśli określony jest termin automatycznego anulowania rezerwacji wówczas, po znalezieniu rezerwacji nadających się do anulowania, wyświetlone zostanie okno z rezerwacjami, w którym użytkownik będzie mógł określić konkretne rezerwacje do anulowania. Odznaczenie tej opcji oznaczać będzie, że anulowane zostaną wszystkie rezerwacje, których termin realizacji już minął. Wyświetlaj okno potwierdzające anulowanie powoduje wyświetlenie okna z prośbą o potwierdzenie anulowania wszystkich rezerwacji, których termin realizacji już minął. Opcja ta dostępna jest tylko, gdy odznaczone jest wyświetlanie okna z wyborem rezerwacji do anulowania. Wybór promocji do zabiegów określa w jaki sposób mają być wybierane promocje do wystawianych zabiegów lub sprzedaży. Jeśli zaznaczona zostanie opcja według priorytetu wówczas promocje wybierane będą automatycznie, a czynnikiem decydującym o ważności promocji będzie jej priorytet (patrz: 2.10 Promocje). Zaznaczenie opcji wybór ręczny spowoduje, że jeśli znalezione zostaną promocje możliwe do wykorzystania wówczas wyświetlone zostanie okno z możliwością wyboru, która promocja ma zostać użyta. Domyślny rodzaj upustu określa jaki typ upustu ma być ustawiany jako domyślny podczas dodawania nowych pozycji we wszystkich oknach, w których używane są upusty. Kolejność naliczania upustów określa w jakiej kolejności mają być naliczane upusty podczas wystawiania zabiegu. Opcja ta ma znaczenie tylko w sytuacji, gdy czynność wystawiono przy użyciu karty stałego klienta i jednocześnie znaleziono dla niej promocję. Automatycznie twórz płatności do zabiegów zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przy każdej rejestracji zabiegu lub sprzedaży wystawiany będzie niezatwierdzony dokument płatności (patrz: 2.12 Płatności) dla klienta. Jeśli niezatwierdzony dokument już istnieje wówczas czynność będzie do niego dopisana. Wybór pozycji płatności wyłącznie z datą zgodną... - opcja ta powoduje, że przy ręcznym wyborze pozycji dokumentów płatności możliwe jest wybranie tylko takich czynności, które wystawione zostały z taką samą datą jak data wystawienia dokumentu płatności. Automatycznie sprawdzaj aktualizacje... - zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy każdym uruchomieniu programu sprawdzane jest czy nie wydana została aktualizacja programu. Raporty W zakładce tej można skonfigurować wygląd wydruku raportów. Opcje podzielone są na sekcje i dotyczą: Nagłówka strony zawiera elementy drukowane na górze każdej strony raportu. Nagłówka raportu zawiera elementy drukowane w nagłówku pierwszej strony raportu. Stopki raportu - zawiera elementy drukowane w stopce ostatniej strony raportu. Stopki strony zawiera elementy drukowane w stopce każdej strony raportu. 32 / 41

33 Rysunek 37: Okno opcji, zakładka Raporty Dla nagłówka i stopki strony ustawić można następujące elementy: Data powoduje wydrukowanie daty wydruku raportu. Czas powoduje wydrukowanie godziny wydruku raportu. Tytuł powoduje wydrukowanie tytułu raportu. Stały tekst powoduje wydrukowanie stałego tekstu. Po zaznaczeniu tej opcji dostępne stanie się pole tekstowe, w którym określić należy tekst do druku. Numer strony powoduje wydrukowanie numeru bieżącej strony. Liczba stron powoduje wydrukowanie całkowitej liczby stron. Opcja staje się dostępna po wcześniejszym zaznaczeniu drukowania numeru strony. Zestaw powyższych elementów można skonfigurować niezależnie dla nagłówka strony i stopki strony. Dla nagłówka raportu jak i stopki raportu określić można stałe teksty, które mają być drukowane. Rysunek 38: Nagłówek raportu: przykładowa konfiguracja Możliwe jest skonfigurowanie dwóch pól tekstowych, dla których określić można treść, czcionkę, jej rozmiar i krój oraz położenie tekstu. Aby aktywować pole tekstowe należy zaznaczyć pole wyboru przy nazwie pola, które ma być aktywowane. Dostępne wtedy stanie się pole edycyjne do wprowadzania tekstu oraz elementy służące do konfiguracji wyglądu tego tekstu: 33 / 41

34 Zarówno nagłówek jak i stopka raportu posiadają po dwa pola tekstowe, dla których można skonfigurować odmienne kroje czcionek jak i układy tekstu. Dodatkowo możliwe jest zaznaczenie opcji pokazywania kategorii zabiegów na raportach. Spowoduje to, że na każdym raporcie, na którym jest nazwa zabiegu lub artykułu dodatkowo będzie drukowana kategoria, do której ten zabieg lub artykuł należy Cennik W zakładce tej określić można wygląd wydruków cennika. Opcje te podzielone zostały na dwie części: Format i Dane stałe. W zakładce Dane stałe skonfigurować można elementy stałe wydruku cennika w taki sam sposób jak na zakładce Raporty. Rysunek 39: okno opcji, zakładka Cennik Na zakładce Format określić można tytuł cennika wraz z jego formatem (nazwa czcionki i jej rozmiar, krój czcionki, układ tekstu). Dla pozycji cennika możliwe jest określenie: Liczbę kolumn w których znajdować się będą pozycje cennika na wydruku (domyślnie 1 kolumna). Czy pozycje cennika mają mieć drukowaną cenę końcową określoną w cenniku. Cena końcowa drukowana będzie wyłącznie dla pozycji, które mają ją określoną (patrz: 2.3 Cenniki). Czy pozycje cennika mają być grupowane według kategorii. Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona wówczas pozycje cennika będą poukładane według kategorii, do których należą. 34 / 41

35 4.4. Wyróżniające się ceny opcja ta powoduje, że ceny w cenniku drukowane są czcionką większą od tej określonej w formacie dla pozycji cennika. Pokazywanie nagłówków kolumn określa, czy na wydruku cennika mają się znajdować nagłówki kolumn. Format kategorii umożliwia zdefiniowanie formatowania czcionki dla kategorii. Format ten jest uwzględniany, gdy zaznaczona jest opcja grupowania według kategorii. Format pozycji określa formatowanie czcionki dla pozycji wydruku cennika. Wygląd Na zakładce wyglądu zgromadzone zostały opcje odpowiadające za wygląd ProSalonu oraz specyficzne opcje dla wyglądu okna głównego. Rysunek 40: Okno opcji, zakładka Wygląd Schemat kolorów pozwala na wybranie jednej z siedemnastu różnych skórek ProSalonu. Skórki dobrane zostały tak, aby zadowolić każdego użytkownika. Zmiana skórki powoduje automatyczne jej zastosowanie do wszystkich otwartych okien, więc na bieżąco można oceniać zmiany wyglądu programu. Sekcja przyciski służy do zobrazowania wyglądu przycisków dla wybranej skórki. Dodatkowo można określić tapetę, która będzie wyświetlana w oknie głównym ProSalonu. Służy do tego opcja pokazuj tapetę... Opcja ta dostępna stanie się dopiero po wybraniu pliku tapety, jeśli plik nie zostanie wybrany wyświetlony zostanie komunikat błędu. Na zakładce wyglądu konfiguruje się również Szybkie menu, które wyświetlane jest w oknie głównym. Po włączeniu tej opcji dostępne staną się elementy konfigurujące zawartość i zachowanie szybkiego menu. Na pasku szybkiego menu umieścić można najważniejsze elementy z menu głównego. Aby określić jego zawartość należy zaznaczyć pola wyboru przy nazwach funkcji, które mają się znaleźć na pasku szybkiego menu. Dodatkowo można określić, przy której krawędzi okna ma się znajdować pasek szybkiego menu. 35 / 41

36 Zaznaczenie opcji Ukrywaj menu spowoduje, że pasek szybkiego menu nie będzie ciągle widoczny, a będzie pojawiał się jedynie, gdy kursor myszki znajdzie się w pobliżu krawędzi okna, przy której znajduje się szybkie menu. Można również określić, czy szybkie menu ma mieć duże czy małe ikony ich rozmiar wpływa również na rozmiar całego menu Zabezpieczenia Rysunek 41: Okno opcji, zakładka Zabezpieczenia Na tej zakładce zawarte zostały opcje związane z zabezpieczeniami programu jaki i niektóre opcje administracyjne. Kolejna opcją jest blokada zabiegów lub sprzedaży. Należy określić po ilu dniach od wystawienia czynności jej edycja zostaje zablokowana. Na samym końcu opcji w zakładce Zabezpieczenia znajduje się sekcja całkowitego wyczyszczenia danych w ProSalonie. Służy do tego przycisk Wyczyść dane. Jego naciśnięcie spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzeżenia oraz pola do wpisania potwierdzenia operacji. Po naciśnięciu przycisku Wyczyść i ponownym potwierdzeniu operacji całkowitego usunięcia danych WSZYSTKIE dane z programu ProSalon zostaną usunięte. Operacja ta może służyć do usunięcia danych demonstracyjnych tak, aby rozpocząć codzienną pracę z programem. 36 / 41

37 4.6. Baza danych Rysunek 42: Okno opcji, zakładka Baza danych Zakładka ta służy do administracji bazą danych. Opcje te przeznaczone są dla doświadczonych administratorów systemowych. Dostępne na niej opcje pozwalają na zmianę parametrów połączenia, zrobienie kopii bazy danych, odtworzenie danych z kopii, wykonanie operacji porządkowania bazy danych. Porządkowanie bazy danych może przyśpieszyć jej działanie w przypadku gdy w systemie wprowadzonych jest duża ilość informacji. 5. Użytkownicy i uprawnienia Kontrola dostępu do programu oraz jego funkcji odbywa się za pomocą użytkowników oraz grup użytkowników. Słowniki te pozwalają na zdefiniowanie osób, które mają dostęp do programu oraz określenie uprawnień jakie posiada każdy użytkownik. Jeśli w programie zdefiniowany zostanie przynajmniej jeden użytkownik wówczas po uruchomieniu programu pojawi się okno logowania, w którym należy podać poprawny login i hasło, aby móc rozpocząć korzystanie z programu. 37 / 41

38 Rysunek 43: Okno logowani do ProSalonu 5.1. Użytkownicy Słownik użytkowników dostępny jest w menu Program Administracja Użytkownicy. Rysunek 44: Słownik użytkowników Aby dodać nowego użytkownika programu ProSalon należy określić jego Login. Dodatkowo można wybrać grupy użytkowników, do których należy nowo definiowany użytkownik, oraz pracownika, który będzie powiązany z tym użytkownikiem. Wybór grup spowoduje, że użytkownik będzie miał uprawnienia wynikające z wszystkich grup do których należy (patrz: 5.3 Uprawnienia). Wybór pracownika spowoduje, że po zalogowaniu tego użytkownika podczas wystawiania czynności pracownik do niego przypisany będzie wybierany domyślnie. Dla nowego użytkownika automatycznie ustawiane jest hasło identyczne z jego loginem. Przy czym należy pamiętać, że zarówno login jak i hasło są polami, w których wielkość liter ma znaczenie. Po dodaniu użytkownika widoczne staną się dwa przyciski: 38 / 41 - pozwalający na administracyjną zmianę hasła dla użytkownika.

39 pozwalający na określenie specyficznych uprawnień dla użytkownika. Grupy użytkowników Słownik użytkowników dostępny jest w menu Program Administracja Grupy użytkowników. Rysunek 45: Słownik grup użytkowników Grupy użytkowników służą do przypisywania uprawnień całej grupie użytkowników. Podczas definiowania nowej grupy należy podać jej Nazwę. Dodatkowo można wypełnić pole Uwagi. Po dodaniu grupy widoczny stanie się przycisk. Naciśnięcie tego przycisku otworzy okno uprawnień dla grupy Uprawnienia Większość funkcji w programie ograniczana jest uprawnieniami. Określenie funkcji, do których dostęp ma użytkownik może odbyć się na dwa sposoby: Utworzenie grupy użytkowników i przypisanie jej uprawnień. Utworzenie użytkownika i przypisanie mu indywidualnych uprawnień. Drugi sposób jest zalecany tylko w przypadku stosunkowo niskiej liczby użytkowników. Wraz ze wzrostem tej liczby zarządzanie indywidualnymi uprawnieniami może stać się bardzo trudne. Zarówno w grupach jak i użytkownikach dostępny jest przycisk Uprawnienia, który powoduje wyświetlenie okna uprawnień. W oknie tym można określi jakie uprawnienia posiadać będzie użytkownik lub grupa. Dla każdej funkcji dostępne są trzy uprawnienia: Brak całkowity brak uprawnień do określonej funkcji programu. Przy braku uprawnień funkcja ta nie będzie dostępna w menu głównym. Przeglądanie pozwala na przeglądanie danych, ale przyciski edycyjne są niedostępne. Edycja pełna edycja danych. Uprawnienie edycji umożliwia zarówno dodawanie, edycję i usuwanie danych. 39 / 41

40 Rysunek 46: Okno nadawania uprawnień W przypadku określania uprawnień użytkownika dostępny jest przycisk, który pozwala na zresetowanie uprawnień użytkownika do takich jakie wynikają z jego przynależności do grup. Wynikowe uprawnienia użytkownika zależą od kliku czynników: Połączenia uprawnień dla grup, do których przypisany jest użytkownik. Przykładowo, jeśli użytkownik należy do grup: Cennik, która posiada uprawnienia edycji cenników, oraz Zabiegi, która posiada uprawnienia edycji zabiegów oraz przeglądania cenników wynikowymi uprawnieniami użytkownika będzie edycja cennika (wynikająca z przynależności do grupy cenniki ) oraz edycja zabiegów (wynikająca z przynależności do grupy zabiegi ) Uprawnień nadanych konkretnemu użytkownikowi. Uprawnienia dla konkretnego użytkownika są nadrzędnymi w stosunku do uprawnień grup, mogą więc służyć jako narzędzie dodatkowego ograniczania dostępu użytkownika. Przykładowo: użytkownik, który w wyniku przynależności do grup posiada uprawnienia edycji zabiegów, rezerwacji i sprzedaży po edycji uprawnień użytkownika może mieć odebraną edycję sprzedaży Profil użytkownika Profil użytkownika pozwala na modyfikację niektórych opcji programu dla obecnie zalogowanego użytkownika. Wszystkie dostępne tutaj opcje nie mają wpływu na działanie programu ponieważ należą do grupy opcji wizualnych. W oknie profilu użytkownik może dodatkowo zmienić swoje hasło. 40 / 41

41 Rysunek 47: Okno profilu użytkownika 6. Praca z czytnikiem kodów kreskowych ProSalon umożliwia obsługę kart stałego klienta za pomocą czytnika kodów kreskowych. Aby było to możliwe czytnik musi spełniać następujące warunki techniczne: posiadać emulację klawiatury oraz być skonfigurowany tak, aby przed kodem przesyłał prefiks ~^, a po kodzie kombinację znaków <CR><LF>. Przykładowy kod powinien wyglądać zatem: ~^00001<CR><LF> Czytnikiem można posługiwać się podczas: Przeglądania kart stałego klienta - przeczytanie kodu karty spowoduje wyszukanie kart o kodzie, który został przeczytany. Dodawania kart stałego klienta - przeczytanie kodu wypełni pole Kod karty (patrz: 2.11 Karty stałego klienta). Dodawania zabiegów, rezerwacji lub sprzedaży - przeczytanie kodu karty spowoduje wypełnienie pola Karta i wykonanie wszystkich operacji związanych z wyborem karty (patrz: 2.6 Zabiegi). Realizowania rezerwacji - w oknie wprowadzania kodu karty możliwe jest przeczytanie kodu czytnikiem (patrz: 2.7 Rezerwacje). 41 / 41

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Program - Faktury. Opis działania

Program - Faktury. Opis działania Wiadomości ogólne. Program - Faktury Opis działania tel: 50 50 50 640 biuro@soft-tom.pl Program podzielony jest na moduły: - Dokumenty - Klienci - Artykuły / usługi - Raporty - Słowniki - Ustawienia Moduły

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Związkowiec 1.0. Instrukcja programu. 1 S t r o n a

Związkowiec 1.0. Instrukcja programu. 1 S t r o n a Związkowiec 1.0 Instrukcja programu 1 S t r o n a Spis treści 1. WSTĘP.... 3 2. INSTALACJA.... 3 3. PIERWSZE URUCHOMIENIE.... 7 3.1. REJESTRACJA.... 7 3.2. LOGOWANIE.... 7 4. KORZYSTANIE Z APLIKACJI....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Przypadki użycia

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Przypadki użycia System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Przypadki użycia 1. Krótki opis projektu System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI to program, dzięki któremu mamy pełną kontrolę nad czynnościami

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo