ProSalon. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ProSalon. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 ProSalon Podręcznik użytkownika

2 2 / 41

3 Spis treści ProSalon Ogólne zachowanie programu Okna danych Panel filtrowania Siatka danych Panel edycji danych Panel przycisków Praca z programem Słowniki proste Kategorie Pracownicy Cenniki Cennik zabiegów Zestawy Klienci Zabiegi Rezerwacje Harmonogram Sprzedaż Promocje Karty stałego klienta Użycie karty w czynnościach Płatności Raporty Zestawienia ilościowe Raporty wpływów Pozostałe raporty Opcje programu Podstawowe Raporty Cennik Wygląd Zabezpieczenia Baza danych Użytkownicy i uprawnienia Praca z czytnikiem kodów kreskowych / 41

4 4 / 41

5 1. Ogólne zachowanie programu Interfejs programu ProSalon składa się z okna głównego oraz wielu okien danych, które ulokowane są wewnątrz okna głównego. Rysunek 1: Główne okno programu. Okno główne zawiera menu, które służy do wywoływania poszczególnych funkcji programu (np. cennika lub kartoteki klientów) Rysunek 2: Pasek otwartych okien. Pod menu znajduje się pasek z zakładkami reprezentującymi aktualnie otwarte okna. Z poziomu paska okna te można zamknąć lub przywrócić na wierzch. Dodatkową funkcją możliwą do skonfigurowania jest tzw Szybkie menu. Można na nim umieścić najpotrzebniejsze elementy menu - tak, aby były zawsze pod ręką (patrz: 4 Opcje programu). Na samym dole okna głównego znajduje się pasek stanu, który informuje o trybie licencji użytej w programie. Jeśli używana jest licencja demonstracyjna lub czasowa dodatkowo wyświetlana zostanie data do kiedy licencja jest aktywna wraz z ilością pozostałych dni użytkowania programu. Rysunek 3: Przykładowy pasek stanu programu. 5 / 41

6 Dodatkowo w lewym rogu paska stanu znajduje się przycisk panelu notatek., który pozwala na otworzenie Rysunek 4: Otwarty panel notatek. Po otworzeniu notatek przycisk zmieni ikonę na. Ponowne kliknięcie przycisku zamknie panel notatek, a ikona powróci do pierwotnej postaci. Domyślnie panel notatek umiejscowiony jest tuż nad paskiem stanu, ale istnieje możliwość zmiany zarówno jego położenia jak i rozmiaru. Zmiany te zostaną zapamiętane i przy następnym otwarciu notatek panel pojawi się tam, gdzie umiejscowił go użytkownik. Notatki zawierają dwie zakładki: lista pełna lista notatek zapisanych w programie. szczegóły treść wybranej notatki. Dodawanie i edycja notatek odbywa się na podobnej zasadzie jak w oknach danych (patrz: Panel edycji danych). Notatkom można przypisać jedne z czterech priorytetów: normalny, średni, wysoki lub krytyczny. Priorytet nadany notatce oznaczony jest w pierwszej kolumnie siatki: 'T' za pomocą ikon: - priorytet normalny - priorytet średni - priorytet wysoki - priorytet krytyczny 1.1. Okna danych Wygląd i zachowanie okien danych zostało ujednolicone aby zachować przejrzystość programu. Okno danych składa się z następujących elementów: panel tytułu zawiera tytuł listy oraz ewentualne wskazanie o trybie w jakim znajduje się lista: przeglądanie, dodawanie lub edycja. panel filtrowania zawiera pola do tworzenia filtrów, dzięki którym można zawęzić listę danych. siatka danych zawiera pełną listę rekordów, z uwzględnieniem filtrowania. panel edycji danych zawiera pola, które podczas przeglądania wyświetlają wszystkie dane rekordu, a podczas edycji służą do wprowadzania danych. panel przycisków zawiera przyciski edycyjne oraz przyciski dedykowane występujące w niektórych oknach danych. 6 / 41

7 Rysunek 5: Przykładowe okno danych: słownik pracowników Panel filtrowania Górną część okna zajmuje panel tytułu oraz panel filtrowania. Aby przefiltrować dane znajdujące się na liście należy z prawej strony panelu filtrowania wybrać pole, według którego dane mają być przefiltrowane, następnie wpisać żądaną wartość i zatwierdzić przyciskiem. W oknach, które zawierają pole Data, na panelu filtrowania widoczny jest dodatkowy filtr dla daty. Rysunek 6: Filtrowanie daty Pozwala on wyświetlić dane z wybranego dnia. Datę, dla której mają być wyświetlane rekordy można wpisać ręcznie, bądź wybrać z kalendarza wywoływanego przez naciśnięcie przycisku z prawej strony pola z datą. Istnieje również możliwość wyłączenia tego filtra przez odznaczenie pola 'Data' na panelu filtrowania. Domyślnie ustawiany jest filtr na dzień dzisiejszy. Istnieje możliwość skonfigurowania programu tak, aby filtr na datę nie był aktywny podczas uruchamiania okna (patrz: 4 Opcje programu) Siatka danych Główną część okna zajmuje siatka danych zawierająca najważniejsze pola w danej tabeli. Kolumna i kolejność w jakiej posortowane są dane oznaczona jest ikoną w tytule kolumny (przykładowo lub ). Porządek sortowania danych można zmienić przez kliknięcie na kolumnie, według której dane mają być posortowane. Ponowne kliknięcie na tą samą kolumnę zmienia porządek sortowania danych (rosnąco lub malejąco). Na wielu listach pierwsza kolumna z tytułem 'T' służyć będzie do wyświetlania ikon informujących o statusie danego rekordu (np. priorytety w notatkach), dla każdej ikony istnieje również opis tekstowy, który pojawi się po 7 / 41

8 najechaniu kursorem myszki na kolumnę 'T'. Na dole siatki znajduje się pasek informujący o numerze bieżącego rekordu oraz całkowitej liczbie rekordów. Każda siatka danych posiada możliwość eksportu danych do jednego z formatów: Dokument Microsoft Excel(xls) Dokument Microsoft Word (doc) Plik tekstowy (txt) Dokument PDF Strona internetowa (HTML) Rysunek 7: Menu eksportu danych z siatki Aby wyeksportować dane należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na siatce. Pojawi się menu eksportu danych (patrz: Rysunek 7). Po wybraniu jednego z dostępnych formatów otworzy się okno zapisu pliku, w którym należy podać folder docelowy oraz nazwę pliku. Po zatwierdzeniu dane z siatki zostaną zapisane w wybranym pliku Panel edycji danych Pod siatką danych znajduje się panel zawierający wszystkie pola danych. Pola te w trybie przeglądania są tylko do odczytu. Po wejściu w tryb dodawania lub edycji - włączona zostaje możliwość edycji pól. W programie występują trzy typy pól danych: 1. Pola tekstowe, gdzie wartość wprowadza się ręcznie. Przykładem takiego pola może być Imię w słowniku pracowników. 2. Pola wyboru ze słownika Rysunek 8: Przykładowe pole wyboru ze słownika Pole takie pozwala na wybór jednej wartości z określonego słownika (np. wybór klienta do zabiegu). W polu słownikowym dostępne są trzy przyciski: - wybór z listy - powoduje otworzenie okna z listą dostępnych rekordów do wyboru. Możliwe jest wybranie jednego z wierszy. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć przycisk OK lub dwukrotnie kliknąć na wybranym rekordzie. Przycisk dostępny jest wyłącznie w trybie dodawania lub edycji - podgląd szczegółów - jeśli wybrana została wartość ze słownika - naciśnięcie podglądu szczegółów otworzy okno, w którym zawarte będą wszystkie informacje o wybranym elemencie. Przycisk dostępny jest wyłącznie jeśli w polu słownikowym jest wybrany rekord. - szybkie dodawanie - pozwala w trybie ekspresowym dodać nowy wpis do listy słownikowej. Otwierane jest nowe okno, które zawiera skróconą listę danych do zdefiniowania nowego wpisu. Po zatwierdzeniu dodawania wpis jest automatycznie 8 / 41

9 zaznaczany jako wybrany ze słownika. Nowe wpisy dodane za pomocą okna ekspresowego zaznaczone są w oknie danych kolorem czerwonym i oznaczone ikoną. Aby zlikwidować te ostrzeżenia należy wejść w edycję rekordu i uzupełnić dane. Przycisk dostępny jest, jeśli słownik umożliwia szybkie dodawanie (aktualnie jedynym słownikiem z tą funkcją są klienci). Dodatkowo możliwe jest ręczne wpisanie szukanej wartości. Gdy okno jest w trybie dodawania lub edycji z lewej strony pola tekstowego pojawia się mały kolorowy kwadracik, który wskazuje, czy wpisana wartość znajduje się w słowniku. Jeśli kwadracik jest czerwony oznacza to że nie nic nie wybrano, lub wpisano niepoprawną wartość. Wybranie pozycji ze słownika za pomocą przycisku lub wpisanie poprawnej wartości zmieni kolor kwadracika na zielony. Rysunek 9: Wpisana wartość nie znaleziona Rysunek 10: Wpisana wartość znaleziona 3. Pola wielokrotnego wyboru Rysunek 11: Przykładowe pole wielokrotnego wyboru Pole takie pozwala na wybór wielu wartości z określonego słownika (np. wybór pozycji cennika do promocji). W polu wielokrotnego wyboru dostępne są przyciski: - wybór z listy - zachowanie bardzo podobne do przycisku w polu słownikowym, z tą różnicą, że w oknie wyboru z listy możliwe jest zaznaczenie wielu pozycji - bądź przez dwukrotne na nich kliknięcie, bądź zaznaczenie pola wyboru. - podgląd szczegółów - zachowanie identyczne jak w polu słownikowym. - pozwala na usunięcie zaznaczonego elementu z listy aktualnie wybranych wartości słownika Panel przycisków Na samym dole okna znajduje się pasek przycisków, który zawiera zarówno przyciski edycji danych, które są wspólne we wszystkich oknach, jak i przyciski specyficzne dla niektórych okien. Na przyciski edycyjne składają się: - Dodawanie - wejście w tryb dodawania nowego rekordu. Powoduje odblokowanie pól edycyjnych oraz wyczyszczenie ich zawartości. - Usuwanie - powoduje usunięcie bieżącego rekordu. - Edycja - wejście w tryb bieżącego rekordu. Powoduje odblokowanie pól edycyjnych i pozostawia ich treść do zmiany. - Odświeżenie - powoduje odświeżenie danych zawartych na liście - Akceptacja zmian - przycisk dostępny wyłącznie w trybie dodawania lub edycji. Jego naciśnięcie spowoduje zatwierdzenie wprowadzonych zmian i powrót do trybu przeglądania. - Odrzucenie zmian - przycisk dostępny wyłącznie w trybie dodawania lub edycji. Jego naciśnięcie spowoduje odrzucenie wprowadzonych zmian i powrót do trybu przeglądania. 9 / 41

10 Aby zminimalizować ryzyko pomyłek zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek danych bez uprzedniego wejścia w tryb dodawania lub edycji. Tryb w jakim znajduje się okno przedstawia ikona w lewym górnym rogu okna: - oznacza tryb dodawania, - tryb edycji. Brak ikony oznacza tryb przeglądania danych. Istnieje również drugi typ okna, który zawiera dwie listy, traktowane jako lista nagłówków i pozycji. Rysunek 12: Przykładowe okno z dwoma listami: promocje Każda z list zawiera własny zestaw elementów opisanych powyżej: pasek filtrowania, siatka danych, panel pól edycyjnych, pasek przycisków. Dodatkowo lista, która jest aktualnie aktywna zostaje powiększona tak aby zajmować większą część okna, a panel edycyjny listy nieaktywnej jest ukrywany. Wejście w tryb dodawania/edycji jednej z list powoduje całkowite wyłączenie przycisków edycyjnych drugiej listy. Po powrocie do trybu przeglądania (czy to przez akceptację, czy też odrzucenie zmian), przyciski zostają ponownie odblokowane. W niektórych oknach dostępność przycisków edycyjnych uzależniona jest dodatkowo od wartości danych. 10 / 41

11 2. Praca z programem Funkcje w menu programu podzielone zostały według kategorii: Czynności rejestracja wykonywanych czynności w salonie: zabiegi, rezerwacje, sprzedaż i płatności. Cenniki definiowanie cenników, zestawów zabiegów i promocji Osobowe harmonogram zabiegów i rezerwacji oraz słowniki osobowe: pracownicy, klienci, karty stałego klienta. Słowniki bardzo proste słowniki wykorzystywane przy późniejszej pracy z programem: stany zdrowia, typy cery i kategorie. Raporty zawiera szereg raportów, które podsumowują pracę salonu kosmetycznego. Okna zarządzanie aktualnie otwartymi oknami Program opcje dotyczące ogólnego działania programu. Aby w pełni korzystać z funkcji programu, czyli móc wystawiać: zabiegi, rezerwacje, sprzedaż, dokumenty płatności i karty stałego klienta, należy zdefiniować trzy słowniki: Pracowników, cenniki i kartotekę klientów. Dostęp do wybranych funkcji programu można ograniczyć poprzez utworzenie użytkowników i nadanie im odpowiednich uprawnień (patrz: 5 Użytkownicy i uprawnienia) 2.1. Słowniki proste Do słowników prostych należą: Stany zdrowia i Typy cery używane w kartotece klientów do określania pełnego profilu kosmetologicznego klienta (patrz: 2.6 Klienci). Kategorie używane w cennikach (patrz: 2.3 Cenniki) i zestawach zabiegów (patrz: 2.4 Zestawy) do grupowania wybranych pozycji cenników. Rysunek 13: Przykładowy słownik: stany zdrowia Słowniki proste posiadają tylko dwa pola do edycji : Nazwa i Opis. Pole Nazwa jest wymagane. 11 / 41

12 Kategorie Słownik kategorii, należący do grupy słowników prostych, posiada dodatkowe pole: Kolor. Po wybraniu koloru dla kategorii zabiegi do niej przypisane (patrz: Cennik zabiegów) będą na harmonogramie (patrz: 2.8 Harmonogram) wyświetlane z kolorem kategorii, do której należą. Rysunek 14: Okno słownika kategorii Jeśli wybrany zostanie kolor czarny wówczas na harmonogramie użyty zostanie kolor domyślny Pracownicy Rysunek 15: Słownik pracowników Słownik pracowników dostępny jest w menu głównym przez wybranie Osobowe Pracownicy. Aby można było używać następujących funkcji programu: zabiegi, rezerwacje, sprzedaż, płatności, harmonogram i karty stałego klienta, wymagany jest przynajmniej jeden pracownik zdefiniowany w programie. Jeśli nie będzie ani jednego pracownika - wówczas przy uruchomieniu programu wyświetlony zostanie komunikat o braku pracowników, a opcje menu dla funkcji wymienionych wcześniej będą niedostępne. 12 / 41

13 Słownik pracowników zawiera pola: Imię, Nazwisko, Adres, Telefon, i Uwagi. podczas dodawania pracownika pola Imię i Nazwisko są wymagane. Jeśli wprowadzone dane nie będą spełniać tych wymogów - użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem. Aby zachować dane historyczne, pracownicy, którzy zarejestrowali jakąkolwiek czynność nie są fizycznie usuwani z programu a jedynie ustawiani jako nieaktywni. Podczas normalnego przeglądania danych pracownicy nieaktywni nie są wyświetlani, dopiero zaznaczenie pola pokazuj usunięte powoduje wyświetlenie pełnej listy pracowników, przy czym pracownicy usunięci oznaczeni są ikoną. Pracownicy nieaktywni nie mogą być wybrani do nowych czynności (zabiegi, sprzedaż), ale wszystko co wystawili do tej pory jest widoczne w programie. Pracownicy nieaktywni są również uwzględniani w wynikach raportów Cenniki W ProSalonie dostępne są dwa cenniki: cennik zabiegów - wykorzystywany do wystawiania zabiegów i rezerwacji oraz definiowania zestawów. Cennik zabiegów dostępny jest w menu głównym przez wybranie Cenniki Zabiegi. cennik artykułów - wykorzystywany podczas sprzedaży. Cennik artykułów dostępny jest w menu głównym przez wybranie Cenniki Artykuły. Oba cenniki mają wspólne pola: Nazwa, Cena, Cena końcowa, Opis i Kategoria. Rysunek 16: Cennik artykułów Jedynym polem wymaganym jest Nazwa, pozostałe pola są opcjonalne. Jeśli wypełnione zostanie pole Cena, wówczas możliwe będzie obliczanie upustów dla pozycji cennika oraz generowanie raportów wpływów. Pole Cena końcowa służy do określenia zakresu cenowego dla pozycji cennika. Jeśli zostanie określony zakres cenowy - wówczas podczas użycia pozycji cennika - do wystawienia zabiegu rezerwacji lub sprzedaży - użytkownik zostanie poproszony o podanie ostatecznej ceny. Upusty do czynności obliczane będą w odniesieniu do podanej ceny ostatecznej. 13 / 41

14 Rysunek 17: Okno określenia ceny końcowej Pole opis pozwala na wpisanie opisu pozycji cennika, przy czym nie ma limitu długości opisu. Ostatnim polem występującym w obu cennikach jest Kategoria. Jest to pole słownikowe pozwalające na wybór pozycje ze słownika kategorii (patrz: Kategorie). Jeśli w danym dniu na którąś z pozycji cennika obowiązuje jakakolwiek promocja (patrz: 2.10 Promocje), wówczas pozycja ta zostanie oznaczona ikoną. Dodatkowo po najechaniu kursorem myszki na kolumnę 'T' wyświetlona zostanie lista obowiązujących promocji wraz z nadanymi upustami i ceną po upuście (liczoną na podstawie pola Cena). Podobnie jak w przypadku słownika pracowników podczas usuwania pozycji cennika sprawdzane jest, czy została ona użyta w zabiegach lub sprzedaży. Jeśli tak wówczas pozycja ta oznaczana jest jako nieaktywna, co skutkuje jej ukryciem Cennik zabiegów Rysunek 18: Cennik zabiegów W cenniku zabiegów dostępne jest dodatkowe pole (oprócz pól wspólnych w obu cennikach) Czas trwania zabiegu. Pole to wykorzystywane jest podczas graficznej prezentacji zabiegów na harmonogramie (patrz: 2.8 Harmonogram). Jeśli pozycja z cennika zabiegów nie będzie miała wypełnionego czasu trwania, wówczas zabiegi wykonane i rezerwacje dla niej nie będą widoczne na harmonogramie. 14 / 41

15 2.4. Zestawy Zestawy dostępne są w menu głównym przez wybranie Cenniki Zestawy. Zestawy służą do grupowania zabiegów tak aby łatwiej i szybciej można było dodawać stosowane razem grupy zabiegów. Rysunek 19: Okno zestawów Dodawanie nowego zestawu rozpocząć należy od zdefiniowania jego nagłówka, w którym określić należy Nazwę zestawu. Można również wybrać kategorię tworzonego zestawu. Pozostałe pola nagłówka: Cena, Cena końcowa i Czas trwania należy pozostawić początkowo puste, ponieważ ich wartości wyliczone zostaną automatycznie na podstawie dodawanych pozycji. Po zdefiniowaniu nagłówka zestawu można przypisać do niego pozycje z cennika zabiegów. Możliwe jest również przypisywanie innych zestawów, co pozwala na tworzenie rozbudowanej struktury zestawów. Po dodaniu pozycji do zestawu pola nagłówka: Cena, Cena końcowa, Czas trwania zostaną automatycznie zaktualizowane tak, aby odzwierciedlać sumę tych wartości z pozycji zestawu. Wartości tych trzech pól w nagłówku można następnie zmodyfikować tak, aby odzwierciedlały stan rzeczywisty. Wykorzystanie zestawów jako pozycji cennika może odbywać się na dwa sposoby: tworzona jest jedna pozycja z czasem trwania i ceną zestawu zestaw rozbijany jest na pozycje składowe powstaje w ten sposób wiele pojedynczych zabiegów wchodzących w skład zestawu. Sposób w jaki zestawy będą używane określić można w opcjach programu (patrz: 4 Opcje programu). 15 / 41

16 2.5. Klienci Kartoteka klientów dostępna jest z menu głównego przez wybranie Osobowe Klienci. Zawartość kartoteki klientów opracowana została na podstawie książki Kosmetyka Stosowana 1. Pola podzielone zostały na pięć zakładek: Podstawowe najważniejsze dane klienta: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, i Uwagi. Skóra analiza skóry klienta: Typ cery, Opis skóry, Kolor skóry, Rodzaj cery, Defekty skóry. Zdrowie pola opisujące zdrowie klienta: Stan zdrowia, Sposób odżywiania, Przebyte choroby Tryb życia - zawiera pola opisujące tryb życia klienta: Tryb życia, Warunki pracy, Wypoczynek Inne zawiera dodatkowe pola: Dotychczasowa pielęgnacja, Zalecenia Rysunek 20: Kartoteka klientów Pola Typ cery i Stan zdrowia są polami słownikowymi, w których można wybrać wiele wartości jednocześnie (patrz: Panel edycji danych). Podczas dodawania klienta jedynymi wymaganymi polami są Imię i Nazwisko. ProSalon pozwala aby jednocześnie w programie zdefiniowany był tylko jeden użytkownik o takich samych: imieniu, nazwisku i dacie urodzenia. W opcjach programu (patrz: 4 Opcje programu) można ustawić, aby przy otwieraniu kartoteki klientów pojawiało się okno z klientami, który obchodzą dzisiaj urodziny. Dodatkowo klienci ci oznaczeni będą ikoną. W oknie klientów dostępne są dodatkowe przyciski na panelu przycisków, które wyświetlają dodatkowe informacje w kontekście zaznaczonego klienta: - otworzone zostaje okno zabiegów (patrz: 2.6 Zabiegi), w którym wyświetlane są wyłącznie zabiegi dla zaznaczonego klienta. - otworzone zostaje okno sprzedaży (patrz: 2.9 Sprzedaż), ze sprzedażą wyłącznie dla zaznaczonego klienta. 1 Kosmetyka Stosowana, Joanna Dylewska-Grzelakowska, wyd. WSiP Warszawa / 41

17 - otwiera okno kart stałego klienta (patrz: 2.11 Karty stałego klienta) z kartami wystawionymi wyłącznie dla zaznaczonego klienta. - otwiera okno płatności (patrz: 2.12 Płatności), z dokumentami płatności wystawionymi dla zaznaczonego klienta. Rysunek 21: Okno zabiegów dla wybranego klienta W oknach, które zostają otworzone za pomocą przycisków w kartotece klienta istnieje możliwość normalnej edycji danych, przy czym pole Klient jest wypełniane na podstawie klienta zaznaczonego w kartotece klientów Zabiegi Zabiegi dostępne są po wybraniu w menu głównym Czynności Zabiegi. Zabiegi i Rezerwacje (patrz: 2.7 Rezerwacje) - działają zasadniczo tak samo, a rozdzielone zostały, aby odróżnić czynności wykonane dla klientów, którzy uprzednio umówili się na zabieg od tych, którzy przyszli bez wcześniejszego umówienia wizyty. Domyślnie w oknie zabiegów włączony jest filtr na datę pokazywane są wyłącznie zabiegi z dnia bieżącego (patrz: Panel filtrowania). 17 / 41

18 Rysunek 22: Okno zabiegów Zabiegi oznaczone są na liście za pomocą ikony. Zaznaczenie pola Pokaż rezerwacje spowoduje wyświetlenie w oknie zabiegów również rezerwacji, co pozwoli na ich obsługę bez konieczności przełączania się między oknami. Aby dodać zabieg należny podać: Klienta, wykonywany Zabieg (lub listę zabiegów) i Pracownika. Wymagane są również pola: Data i Godzina zabiegu - ale domyślnie podpowiadane są wartości bieżące. Pola Klient i Pracownik są polami wyboru ze słownika, natomiast Zabiegi pozwalają na wielokrotny wybór pozycji z cennika zabiegów (patrz: Cennik zabiegów) lub zestawów (patrz: 2.4 Zestawy). Istnieją również dwa dodatkowe pola opisowe: Uwagi i Zalecenia, których długość nie jest limitowana. Klienta, oprócz wyboru z listy można wprowadzić za pomocą szybkiego dodawania (patrz: Panel edycji danych). Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno dodawania klienta, w którym należy podać najważniejsze dane klienta. Rysunek 23: Okno szybkiego dodawania klienta Po dodaniu nowego klienta zostanie on automatycznie wybrany do zabiegu. Możliwe jest również dodanie upustu ręcznego, ProSalon pozwala określić typ upustu, jaki zostanie nadany (% lub zł). Aby określić typ upustu należy nacisnąć przycisk znajdujący się obok pola Upust. Przycisk przyjmuje dwie postaci: lub, które oznaczają jakiego rodzaju upust 18 / 41

19 zostanie nadany na zabieg. Domyślny typ upustu można określić w opcjach programu (patrz: 4 Opcje programu). W trybie dodawania nowego zabiegu możliwe jest również wybranie Karty stałego klienta (patrz: 2.11 Karty stałego klienta). Po wybraniu karty ze słownika wyświetlone zostanie okno zawierające wszystkie informacje dotyczące karty, a pole Klient zostanie ustawione na właściciela karty z jednoczesną blokadą możliwości jego zmiany. Zabieg, do którego użyta została karta dodatkowo zostanie oznaczony ikoną na liście. Rysunek 24: Szczegóły wybranej karty Jeśli, w trybie dodawania zabiegu, pole upustu pozostanie nie wypełnione, wówczas ProSalon wyszuka dostępnych promocji dla wybranych zabiegów (patrz: 2.10 Promocje). W opcjach programu istnieje możliwość ustawienia, czy użytkownik ma mieć wpływ na promocję, która zostanie wykorzystana (patrz: 4 Opcje programu). Po użyciu promocji zostanie wyświetlone okno informujące o wykorzystanych promocjach, a w uwagach do zabiegu wyszczególnione zostanie, która promocja została wykorzystana. Rysunek 25: Informacja o wykorzystanych promocjach Jeśli wykorzystana została jednocześnie karta stałego klienta i promocja wówczas upusty są naliczane zgodnie z kolejnością ustawioną w opcjach programu, pod warunkiem, że karta na to pozwala. W trybie dodawania dozwolona jest edycja wszystkich pól, podczas gdy w trybie edycji możliwa jest jedynie zmiana Daty, Godziny, Upustu wraz z jego Typem, Klienta i Pracownika. 19 / 41

20 2.7. Rezerwacje Rezerwacje dostępne są po wybraniu w menu głównym Czynności Rezerwacje. Okno rezerwacji nieróżni się wyglądem od okna zabiegów. Rezerwacje mogą przyjmować trzy statusy: Nowa, oznaczona ikoną. Zrealizowana, oznaczona ikoną. Anulowana, oznaczona ikoną. Dodawanie rezerwacji odbywa się w taki sam sposób jak dodawanie zabiegów, z tą różnicą, że pole Pracownik nie jest wymagane. Nowe rezerwacje nie są uwzględniane na raportach (za wyjątkiem raportu rezerwacji niezrealizowanych). Dla nowych rezerwacji na panelu przycisków dostępne są dwa przyciski: - naciśnięcie tego przycisku spowoduje zrealizowanie rezerwacji. Zatwierdzenie rezerwacji skutkuje jej zniknięciem z listy rezerwacji (widoczna będzie w oknie zabiegów, gdzie pokazywane są wszystkie zabiegi zrealizowane) oraz uwzględnieniem jej na raportach. - naciśnięcie tego przycisku spowoduje anulowanie rezerwacji w przypadku odwołania lub niewykonania jej. Rezerwacje anulowane nie są uwzględniane w raportach i nie są pokazywane na harmonogramie. Dla rezerwacji anulowanej dostępny jest przycisk, który powoduje, że rezerwacja cofana jest do stanu nowej można ją dzięki temu zatwierdzić. Podczas realizacji rezerwacji program może wymagać od użytkownika wprowadzenia dodatkowych informacji. Jeśli przy wprowadzaniu rezerwacji nie określono Pracownika, to przy realizacji trzeba będzie wybrać pracownika z listy. Jeśli wybór pracownika zostanie anulowany wówczas proces realizacji rezerwacji zostanie przerwany, a jej status pozostanie niezmieniony. Jeśli pole Karty stałego klienta pozostało puste, to przy realizacji rezerwacji pokaże się okno, w którym można będzie wprowadzić kod karty. Wszelkie upusty naliczane są przy realizacji rezerwacji, wtedy również sprawdzane są dostępne promocje (patrz: 2.10 Promocje). Jeśli zaznaczy się pole Pokaż zabiegi na panelu przycisków wówczas na liście wyświetlone zostaną również zabiegi zrealizowane Harmonogram Harmonogram, dostępny z menu głównego Osobowe Harmonogram, pokazuje harmonogram pracy salonu kosmetycznego na podstawie zarejestrowanych zabiegów i rezerwacji (rezerwacje anulowane są pomijane). Harmonogram nie pokazuje również pozycji cennika, która nie mają wypełnionego czasu trwania. Dane na harmonogramie prezentowane są w trzech różnych dokładnościach: Widok dnia Widok tygodnia Widok miesiąca W widoku dnia prezentowane są zabiegi na godzinowej skali czasu. W opcjach programu możliwe jest ustawienie zakresu godzin, które na harmonogramie przedstawione są jako czas pracy salonu. Czynności prezentowane w widoku dnia oznaczone są ikonkami, rozróżniającymi zabiegi od rezerwacji. Znaczenie ikon omówione zostało w rozdziałach 2.6 Zabiegi i 2.7 Rezerwacje. 20 / 41

21 Rysunek 26: Harmonogram: widok dnia Za pomocą kalendarza znajdującego się w prawym górnym rogu okna określić można datę, dla której wyświetlony ma zostać harmonogram. Data ta użyta zostanie również w widokach tygodnia i miesiąca: wyświetlone zostaną tydzień lub miesiąc zawierające wybraną datę. Rysunek 27: Harmonogram: widok tygodnia W każdym z widoków istnieje możliwość filtrowania danych. Z prawej strony okna harmonogramu, tuż pod kalendarzem, znajdują się pola do wyboru Pracowników, Zabiegów i Klientów, z możliwością wyboru wielu pozycji jednocześnie. Przez wybranie któregokolwiek z tych trzech pól zawężony zostaje zakres zabiegów pokazywanych na harmonogramie do tych, które odpowiadają wybranym wartościom. 21 / 41

22 Widok dnia posiada dodatkowe opcje: skala godzin określająca dokładność minutową dla pojedynczego wiersza harmonogramu (domyślną wartością jest 30 minut). ilość dni określająca ile dni może być jednocześnie wyświetlonych na harmonogramie dniowym (domyślną wartością jest 1). Grupowanie według pracowników pozwala pogrupować zabiegi według pracowników. Dla każdego pracownika wyświetlona zostanie wtedy osobna kolumna z zabiegami. Po zaznaczeniu pozycji harmonogramu w widoku dziennym można również obejrzeć jej szczegóły - na dole okna harmonogramu znajduje się pole słownikowe zabiegu, z dostępnym przyciskiem podglądu szczegółów - jego naciśnięcie spowoduje otworzenie okna zabiegów bądź rezerwacji, w którym dostępne będą wszystkie dane dotyczące zaznaczonej pozycji Sprzedaż Dodatkową formą działalności salonu kosmetycznego możne być sprzedaż artykułów kosmetycznych. Rejestrowanie sprzedaży dostępne jest w menu głównym: Czynności Sprzedaż. Rysunek 28: Okno sprzedaży Do wystawiania sprzedaży używane są pozycje z cennika artykułów (patrz: 2.3 Cenniki). Rejestrowanie pozycji sprzedaży nie odbiega od sposobu rejestracji zabiegów. Różnice są następujące: W sprzedaży wymagane jest dodatkowe pole Ilość. Pole Klient nie jest wymagane, lecz jeśli zostanie wypełnione sprzedaż zostanie uwzględniona do wpływów liczonych od tego klienta (patrz: 3 Raporty). Zarejestrowana sprzedaż nie jest prezentowana na harmonogramie. Przy rejestrowaniu sprzedaży stosowane są takie same zasady dotyczące użycia promocji i kart stałego klienta jak podczas wystawiania zabiegów. 22 / 41

23 2.10. Promocje Promocje dostępne w menu głównym Cenniki Promocje. Dzięki promocjom można określić upusty na wybrane zabiegi i artykuły w pewnym przedziale czasu. Rysunek 29: Okno promocji Definiowanie promocji należy rozpocząć od utworzenia jej nagłówka. W nagłówku promocji należy określić jej Nazwę, przedział czasowy kiedy promocja ma obowiązywać za pomocą pól Od dnia i Do dnia, Priorytet promocji. Dostępne są cztery priorytety dla promocji: normalny, średni, wysoki i krytyczny, które wyróżnione są na liście za pomocą ikon: - priorytet normalny - priorytet średni - priorytet wysoki - priorytet krytyczny Priorytet służy do rozstrzygania, która promocja jest ważniejsza w przypadku, gdy kilka promocji pokrywa się czasowo. Dodatkowymi polami w nagłówku promocji są: Uwagi, Upust wraz z Typem upustu, którego zachowanie jest takie samo jak w oknie zabiegów. Jeśli w nagłówku promocji określony zostanie upust większy od zera wówczas będzie on automatycznie przenoszony na pozycje promocji. Po utworzeniu nagłówka należy przypisać do promocji pozycje cennika, przy czym możliwe jest przypisywanie pozycji zarówno z cennika zabiegów jak i artykułów (patrz: 2.3 Cenniki). Przy tworzeniu pozycji promocji należy podać ich upust. Jeśli pole upustu pozycji pozostanie puste wówczas przyjęty zostanie upust i typ określone w nagłówku promocji. 23 / 41

24 2.11. Karty stałego klienta Karty pozwalają na dodanie upustów do wybranych zabiegów dla wybranego klienta. Karty stałego klienta dostępne są w menu głównym Osobowe Karty stałego klienta. Rysunek 30: Okno kart stałego klienta Karty stałego klienta można wykorzystać do przyznawania upustu wybranym klientom, lub jako karnety zabiegowe na określoną kwotę. Aby utworzyć kartę stałego klienta należy dodać nagłówek karty. Dane w nagłówkach karty podzielone są na trzy zakładki: Podstawowe zawiera podstawowe, wymagane pola nagłówka. Parametry zawiera parametry karty określające jej zachowanie w ProSalonie oraz moment utraty jej ważności. Uwagi zawiera pole Uwagi o nieograniczonej długości. Na zakładce Podstawowe należy wypełnić pola: Kod określające kod lub numer karty stałego klienta. Kod karty może być bardzo krótki, np.: 1, lub długi np.: Krótkie kody kart polecane są podczas pracy bez czytnika kodów kreskowych, natomiast długie kody zalecane są w sytuacji, gdy kart stałego klienta obsługiwane są za pomocą czytnika kodów kreskowych (patrz: 6 Praca z czytnikiem kodów kreskowych). Klient określa właściciela karty. Przy wykorzystaniu karty na zabiegach (lub sprzedaży) klient zabiegu automatycznie będzie ustawiany na właściciela karty. Pracownik określa pracownika, który wystawił kartę stałego klienta. Data utworzenia data, kiedy karta została zarejestrowana. Domyślnie pole wypełniane jest dniem bieżącym. W zakładce Parametry definiuje się rozszerzone parametry karty: Kwota - określa kwotę, jaka jest do zadysponowania na zabiegi w danej karcie. Przy każdym użyciu karty kwota zostanie pomniejszona o cenę (wartość) zabiegu. Jeśli pole kwota zostanie wypełnione - wówczas karta traktowana jest jako karnet i jej kwota wliczana 24 / 41

25 jest do raportu wpływów jako zysk ze sprzedaży karnetu. Ilość - określa ilość zabiegów/sprzedaży jaką można wykonać z daną kartą. Upust i Typ upustu- upust dla karty. Jeśli zostaną zdefiniowane pozycje karty wówczas upust ten będzie dla nich domyślnym. Upust tylko z karty - oznacza, że przy wystawianiu zabiegu naliczany jest wyłącznie upust określony w karcie stałego klienta, a wszelkie Promocje są pomijane. Data wygaśnięcia - data, do kiedy ważna jest karta.. Dodatkowo na zakładce Parametry są dwa pola informujące o wartościach jakie pozostały do zadysponowania w ramach karty: Pozostała kwota i pozostała ilość. Po utworzeniu nagłówka można dla karty określić listę dozwolonych zabiegów lub artykułów. Służy do tego lista pozycji karty, gdzie dostępne są pola: Zabieg pole wielokrotnego wyboru z listy. Pozwala na wybranie pozycji z cenników zabiegów i artykułów oraz zestawów zabiegów. Upust i Typ upustu określa upust jaki będzie naliczany dla wybranego zabiegu. Upust domyślnie ustawiany na wartość upustu z nagłówka karty. Ilość określa dozwoloną ilość zabiegu do wykorzystania przy pomocy karty. Ostatnia zakładka: Uwagi zawiera jedno pole tekstowe bez ograniczeń długości. Nowe karty mają status Nowa i oznaczone są na liście ikoną. Nowa karta nie może być użyta na zabiegach lub sprzedaży. Aby było to możliwe należy ją aktywować. Służy do tego przycisk. Naciśnięcie go spowoduje aktywowanie karty i jednoczesne wyłączenie możliwości edycji jej parametrów. Pozostanie możliwość edycji jedynie pola Uwagi. Karty które zostały aktywowane oznaczone są na liście za pomocą ikony. Jeśli w wyniku używania karty którykolwiek z jej parametrów zostanie przekroczony, tzn wykorzystana zostanie cała kwota, lub przekroczona dozwolona ilość zabiegów lub przekroczona data wygaśnięcia, karta zostaje automatycznie dezaktywowana. Nie można jej wtedy więcej używać na zabiegach. Karty nieaktywne domyślnie nie są widoczne na liście. Dopiero zaznaczenie pola Pokazuj nieaktywne spowoduje wyświetlenie pełnej listy kart, przy czym karty nieaktywne oznaczone będą ikonami: - oznacza kartę, która została dezaktywowana automatycznie w wyniku przekroczenia jej parametrów. - oznacza kartę, która została dezaktywowana przez użytkownika za pomocą przycisku widocznego, na panelu przycisków dla nagłówka karty, jeśli karta została aktywowana. Dodatkowo dla kart aktywnych na panelu przycisków widoczne są dwa przyciski: i, które otworzą okna odpowiednio z zabiegami lub sprzedażą zarejestrowaną na wybraną kartę Użycie karty w czynnościach Podczas wystawiania zabiegu, po wybraniu karty stałego klienta, pojawi się okno z jej parametrami oraz wypełnione zostanie pole Klient (patrz: 2.6 Zabiegi). W oknie z informacjami o karcie przedstawione są wszystkie dane karty. Jeśli do karty przypisano zabiegi również one będą widoczne w oknie szczegółów. Dodatkowo widać wszystkie parametry karty wraz z wartościami, które pozostały do zadysponowania. Po zamknięciu okna szczegółów karty, jeśli karta posiada przypisane zabiegi, wyświetlone zostanie okno wyboru zabiegu spośród tych, które są przypisane do karty. 25 / 41

26 Po wykorzystaniu karty stałego klienta na zabiegu bądź sprzedaży wartości parametrów karty ulegną automatycznemu pomniejszeniu. Widać to będzie w polach pozostało ilość i pozostało kwota w nagłówku karty oraz pozostało ilość w pozycjach karty. Użycie karty w rezerwacjach może odbyć się na dwa sposoby: Wybranie karty już w momencie wystawiania rezerwacji: odbywa się to w ten sam sposób jak użycie karty na zabiegu. Wprowadzenie kodu podczas realizacji rezerwacji. Jeśli przy wprowadzaniu rezerwacji karta nie zostanie wybrana wówczas podczas jej realizacji pojawi się okno do wprowadzenia kodu karty. Wprowadzenie kodu karty, która jest dezaktywowana spowoduje wyświetlenie komunikatu z powodem nieaktywności karty a użytkownik będzie ponownie miał możliwość wprowadzenia kodu karty. Wartości parametrów karty pomniejszane są dopiero po zrealizowaniu rezerwacji Płatności Ostatnim krokiem w obsłudze klienta są dokumenty płatności, które dostępne są z menu głównego Czynności Płatności. Po wystawieniu zabiegów lub sprzedaży można wystawić dokument płatności - pozwala on powiązać wszystkie zabiegi i sprzedaż dla klienta, oraz śledzić rozliczenia z klientami. Rysunek 31: Okno płatności Rejestrację dokumentu płatności należy zacząć od utworzenia nagłówka. W nagłówku należy podać klienta, dla którego wystawiany jest dokument oraz datę wystawienia dokumentu (podpowiadana jest data bieżąca). Dodatkowo dostępne są pola: godzina rejestracji dokumentu (podpowiadana jest godzina bieżąca), uwagi do dokumentu. W nagłówku dokumentu znajdują się również pola dotyczące wartości dokumentu: Kwota, zapłacono i reszta. Pole Kwota jest tylko do odczytu i wypełniane jest automatycznie na podstawie wypełnionych pozycji dokumentu. Pole zapłacono służy do podania kwoty, jaką wpłacił klient. Na podstawie pól kwota oraz zapłacono wyliczana jest reszta. Nowe dokumenty płatności, które można edytować oznaczone są ikoną. Po utworzeniu nagłówka dokumentu należy dodać do niego pozycje. Do listy pozycji wybierane są 26 / 41

27 czynności (zabiegi, rezerwacje zrealizowane i sprzedaż), które wystawione zostały na klienta będącego odbiorcą dokumentu płatności. Dodatkowo na liście czynności pojawią się tylko pozycje, które nie zostały jeszcze dodane do dowolnego dokumentu płatności. Pozycje dokumentu płatności zawierają pola: cena, upust wraz z typem upustu, ilość oraz wartość. Wszystkie pola w pozycjach służą jedynie celom informacyjnym i z tego względu nie można ich edytować a ich wartości wypełniane są na podstawie wybranych czynności. Po wybraniu pozycji dokumentu pole Kwota w nagłówku automatycznie zostanie zaktualizowane do sumy wartości wszystkich pozycji dokumentu. Kolejnym krokiem jest wpisanie kwoty wpłacanej przez klienta w polu Zapłacono nagłówka dokumentu. Po wypełnieniu tego pola pojawi się przycisk, który powoduje zatwierdzenie dokumentu płatności. Dokumenty zatwierdzone oznaczone są na liście ikoną i mają wyłączoną możliwość ich edycji. Dodatkowo dla nagłówków dokumentów zatwierdzonych dostępne są dwa przyciski: - pozwala na cofnięcie zatwierdzonego dokumentu, tak aby możliwa była jego ponowna edycja. Aby zasygnalizować fakt cofnięcia - dokumenty, które zostały cofnięte oznaczone są ikoną. - drukuje dokument płatności (patrz: 3 Raporty). Po faktycznym wydrukowaniu dokumentu zostaje on zamknięty, co skutkuje wyłączeniem jego edycji bez możliwości cofnięcia zmian. Dokumenty zamknięte oznaczone są ikoną. Po zatwierdzeniu dokumentu płatności czynności, które są do niego dodane zostają zablokowane i nie ma dalszej możliwości ich edycji. Pozycje takie są wyraźnie zaznaczone na liście zabiegów lub sprzedaży kolorem zielonym (patrz: Rysunek 22). W opcjach programu (patrz: 4 Opcje programu) możliwe jest skonfigurowanie dokumentów płatności tak, aby były tworzone automatycznie podczas rejestracji zabiegów lub sprzedaży. Jeśli opcja ta zostanie włączona wówczas dla każdego klienta będzie tworzony nowy dokument pod warunkiem, że nie ma niezatwierdzonego dokumentu płatności dla danego klienta. Jeśli taki dokument już istnieje wówczas nowe zabiegi i sprzedaż będą do niego dopisywane. Kolejną opcją jest ograniczenie wyboru czynności na pozycje dokumentu tak, aby data ich zarejestrowania była zgodna z datą wystawienia dokumentu. 27 / 41

28 3. Raporty Poza wydrukiem dokumentu płatności wszystkie raporty dostępne są z menu głównego Raporty. Każdy wydruk, również wydruk płatności, prezentowany jest użytkownikowi w oknie podglądu wydruku. Rysunek 32: Przykładowe okno podglądu wydruku: raport wpływów do salonu Okno podglądu posiada na górze pasek przycisków, które pozwalają manipulować podglądem wydruku. Przyciski te podzielone są na grupy i odpowiadają za: - manipulację powiększeniem podglądu. - przeglądanie kolejnych stron wydruku lub wybranie konkretnej strony do wyświetlenia. - Zapis wydruku do pliku lub wydruk na drukarce. Możliwe jest zapisanie wydruku w trzech typach plików: Microsoft Word, Microsoft Excel, plik tekstowy. Raporty w ProSalonie podzielone są na dwie kategorie: zestawienie ilościowe oraz zestawienie wpływów. Przed wykonaniem każdego raportu pokazywane jest okno parametrów: Rysunek 33: Okno parametrów raportu 28 / 41

29 W oknie tym można określić zakres dat dla których generowany będzie raport. Data oznaczona jako Od dnia pozwala określić datę od której mają być uwzględniane czynności do raportu. Pozostawienie tego pola pustego spowoduje uwzględnienie wszystkich czynności od początku ich rejestracji w programie ProSalon. Data Do dnia określa końcową datę, do której mają być uwzględniane czynności do raportu. Pozostawienie tego pola pustego spowoduje uwzględnienie czynności do dnia bieżącego. Dodatkowo dostępne jest pięć przycisków ułatwiających wybór zakresu dat: Dzisiaj spowoduje wybór dnia bieżącego. Tydzień spowoduje wybór bieżącego tygodnia. Miesiąc spowoduje wybór bieżącego miesiąca. Rok spowoduje wybór bieżącego roku. Wyczyść spowoduje wyczyszczenie pól z datami. Dodatkowo wynik raportu zawęzić można do wybranych pracowników, klientów lub zabiegów, jednak żaden z tych parametrów nie jest obowiązkowy Zestawienia ilościowe Zestawienie ilościowe koncentruje się wyłącznie na ilościach wykonanych czynności. Dodatkowo rozróżnione zostały czynności wykonane z kartą stałego klienta i bez niej (oraz ich suma). Rysunek 34: Przykładowe zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe istnieje w trzech formach: Dla klientów - gdzie czynności grupowane są według klientów, dla których były wykonane. Dla pracowników - gdzie czynności grupowane są wg pracowników, którzy je wykonali. Pracownicy/klienci wg zabiegu - gdzie kolejność jest odwrócona - tzn, że klienci są grupowani według zabiegów (można tu np zobaczyć do którego zabiegu pcha się najwięcej luda). Zestawienie ilościowe grupowane jest dodatkowo według typu czynności: zabiegi lub sprzedaż, a dla każdego typu wyniki są dodatkowo sumowane. 29 / 41

30 3.2. Raporty wpływów Raporty wpływów koncentrują się na wpływach do salonu - w związku z tym uwzględniają ceny i upusty dla czynności. Podstawowy raport raport wpływów wykonywany jest z dokładnością do zabiegu, ceny i upustu można dzięki temu zobaczyć, na które zabiegi nadawane było najwięcej upustów. Rysunek 35: przykładowy raport wpływów Raport wpływów wykonywany jest osobno dla zabiegów, sprzedaży i karnetów lub zawierający w sobie wszystkie trzy kategorie. Raporty wpływów z zabiegów i sprzedaży nie uwzględniają czynności wykonanych dla karnetów (patrz: 2.11 Karty stałego klienta), natomiast raport kart stałego klienta pokazuje wpływy z kart trakto8wanych jako karnety (z wypełnionym polem Kwota). Raport podsumowania wpływów pokazuje sumaryczne ilości i kwoty zabiegów, sprzedaży i karnetów dla klientów lub pracowników. raport okresowy natomiast daje sumaryczne ilości i kwoty wpływów z zabiegów, sprzedaży i karnetów z zadaną dokładnością czasową: lata, miesiące, tygodnie (pokazywane są tygodnie w roku) 3.3. Pozostałe raporty Oprócz dwóch głównych kategorii raportów opisanych powyżej, ProSalon posiada trzy dodatkowe raporty, dające dodatkowe informacje o działalności salonu: Rezerwacje niezrealizowane - pokazuje listę rezerwacji niewykonanych lub anulowanych w zadanym okresie czasu. Raport ten może okazać się pomocny przy ocenie rzetelności klientów lub pracowników. Popularność zabiegów - pokazuje ilości i procentowy udział zabiegów w obrocie salonu przez zadany okres czasu. Wydruk cennika - umożliwia wydrukowanie cennika zabiegów lub artykułów. Wygląd wydruku cennika można swobodnie konfigurować (patrz: 4 Opcje programu). 30 / 41

31 4. Opcje programu ProSalon pozwala na skonfigurowanie najważniejszych aspektów działania programu tak, aby spełniał oczekiwania każdego użytkownika. Dostęp do opcji programu jest z poziomu menu głównego: Program Opcje. Opcje podzielone zostały na cztery zakładki tak, aby odzwierciedlać funkcje, których konfiguracji będą one dotyczyć Podstawowe W zakładce tej znajdują się opcje, które określają sposób funkcjonowania ProSalonu. Rysunek 36: Okno opcji, zakładka Podstawowe Opcje konfigurowalne w tej zakładce to: Język określa język, w jakim działać ma ProSalon. Pokazuj okno z klientami obchodzącymi urodziny włączenie tej opcji spowoduje, że przy wywołaniu kartoteki klientów z menu głównego wyświetlone zostanie okno z klientami, którzy obchodzą danego dnia urodziny. Pokazuj notatki po uruchomieniu programu po uruchomieniu programu notatki są automatycznie otwierane. Ustawiaj datę bieżącą w oknach... - w oknach: Zabiegi, Rezerwacje, Sprzedaż i Płatności domyślnie jest ustawiany filtr na datę bieżącą (patrz: Panel filtrowania). Rozdzielaj zestawy na zabiegi składowe jeśli opcja ta zostanie wybrana, wówczas wszystkie zestawy, które zostaną wybrane jako zabiegi do realizacji będą rozbijane na zabiegi będące składnikami tych zestawów. Zakres godzin dla harmonogramu określa zakres godzin, które na harmonogramie przedstawione są jako godziny otwarcia salonu. Pokazuj harmonogram po uruchomieniu programu po uruchomieniu programu 31 / 41

32 4.2. automatycznie jest wyświetlane okno harmonogramu. Anuluj niezrealizowane rezerwacje po... - powoduje, że wszystkie rezerwacje, którym termin realizacji minął określoną liczbę godzin temu, są automatycznie anulowane. Wyświetlaj okno z wyborem rezerwacji do anulowania jeśli określony jest termin automatycznego anulowania rezerwacji wówczas, po znalezieniu rezerwacji nadających się do anulowania, wyświetlone zostanie okno z rezerwacjami, w którym użytkownik będzie mógł określić konkretne rezerwacje do anulowania. Odznaczenie tej opcji oznaczać będzie, że anulowane zostaną wszystkie rezerwacje, których termin realizacji już minął. Wyświetlaj okno potwierdzające anulowanie powoduje wyświetlenie okna z prośbą o potwierdzenie anulowania wszystkich rezerwacji, których termin realizacji już minął. Opcja ta dostępna jest tylko, gdy odznaczone jest wyświetlanie okna z wyborem rezerwacji do anulowania. Wybór promocji do zabiegów określa w jaki sposób mają być wybierane promocje do wystawianych zabiegów lub sprzedaży. Jeśli zaznaczona zostanie opcja według priorytetu wówczas promocje wybierane będą automatycznie, a czynnikiem decydującym o ważności promocji będzie jej priorytet (patrz: 2.10 Promocje). Zaznaczenie opcji wybór ręczny spowoduje, że jeśli znalezione zostaną promocje możliwe do wykorzystania wówczas wyświetlone zostanie okno z możliwością wyboru, która promocja ma zostać użyta. Domyślny rodzaj upustu określa jaki typ upustu ma być ustawiany jako domyślny podczas dodawania nowych pozycji we wszystkich oknach, w których używane są upusty. Kolejność naliczania upustów określa w jakiej kolejności mają być naliczane upusty podczas wystawiania zabiegu. Opcja ta ma znaczenie tylko w sytuacji, gdy czynność wystawiono przy użyciu karty stałego klienta i jednocześnie znaleziono dla niej promocję. Automatycznie twórz płatności do zabiegów zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przy każdej rejestracji zabiegu lub sprzedaży wystawiany będzie niezatwierdzony dokument płatności (patrz: 2.12 Płatności) dla klienta. Jeśli niezatwierdzony dokument już istnieje wówczas czynność będzie do niego dopisana. Wybór pozycji płatności wyłącznie z datą zgodną... - opcja ta powoduje, że przy ręcznym wyborze pozycji dokumentów płatności możliwe jest wybranie tylko takich czynności, które wystawione zostały z taką samą datą jak data wystawienia dokumentu płatności. Automatycznie sprawdzaj aktualizacje... - zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy każdym uruchomieniu programu sprawdzane jest czy nie wydana została aktualizacja programu. Raporty W zakładce tej można skonfigurować wygląd wydruku raportów. Opcje podzielone są na sekcje i dotyczą: Nagłówka strony zawiera elementy drukowane na górze każdej strony raportu. Nagłówka raportu zawiera elementy drukowane w nagłówku pierwszej strony raportu. Stopki raportu - zawiera elementy drukowane w stopce ostatniej strony raportu. Stopki strony zawiera elementy drukowane w stopce każdej strony raportu. 32 / 41

33 Rysunek 37: Okno opcji, zakładka Raporty Dla nagłówka i stopki strony ustawić można następujące elementy: Data powoduje wydrukowanie daty wydruku raportu. Czas powoduje wydrukowanie godziny wydruku raportu. Tytuł powoduje wydrukowanie tytułu raportu. Stały tekst powoduje wydrukowanie stałego tekstu. Po zaznaczeniu tej opcji dostępne stanie się pole tekstowe, w którym określić należy tekst do druku. Numer strony powoduje wydrukowanie numeru bieżącej strony. Liczba stron powoduje wydrukowanie całkowitej liczby stron. Opcja staje się dostępna po wcześniejszym zaznaczeniu drukowania numeru strony. Zestaw powyższych elementów można skonfigurować niezależnie dla nagłówka strony i stopki strony. Dla nagłówka raportu jak i stopki raportu określić można stałe teksty, które mają być drukowane. Rysunek 38: Nagłówek raportu: przykładowa konfiguracja Możliwe jest skonfigurowanie dwóch pól tekstowych, dla których określić można treść, czcionkę, jej rozmiar i krój oraz położenie tekstu. Aby aktywować pole tekstowe należy zaznaczyć pole wyboru przy nazwie pola, które ma być aktywowane. Dostępne wtedy stanie się pole edycyjne do wprowadzania tekstu oraz elementy służące do konfiguracji wyglądu tego tekstu: 33 / 41

34 Zarówno nagłówek jak i stopka raportu posiadają po dwa pola tekstowe, dla których można skonfigurować odmienne kroje czcionek jak i układy tekstu. Dodatkowo możliwe jest zaznaczenie opcji pokazywania kategorii zabiegów na raportach. Spowoduje to, że na każdym raporcie, na którym jest nazwa zabiegu lub artykułu dodatkowo będzie drukowana kategoria, do której ten zabieg lub artykuł należy Cennik W zakładce tej określić można wygląd wydruków cennika. Opcje te podzielone zostały na dwie części: Format i Dane stałe. W zakładce Dane stałe skonfigurować można elementy stałe wydruku cennika w taki sam sposób jak na zakładce Raporty. Rysunek 39: okno opcji, zakładka Cennik Na zakładce Format określić można tytuł cennika wraz z jego formatem (nazwa czcionki i jej rozmiar, krój czcionki, układ tekstu). Dla pozycji cennika możliwe jest określenie: Liczbę kolumn w których znajdować się będą pozycje cennika na wydruku (domyślnie 1 kolumna). Czy pozycje cennika mają mieć drukowaną cenę końcową określoną w cenniku. Cena końcowa drukowana będzie wyłącznie dla pozycji, które mają ją określoną (patrz: 2.3 Cenniki). Czy pozycje cennika mają być grupowane według kategorii. Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona wówczas pozycje cennika będą poukładane według kategorii, do których należą. 34 / 41

35 4.4. Wyróżniające się ceny opcja ta powoduje, że ceny w cenniku drukowane są czcionką większą od tej określonej w formacie dla pozycji cennika. Pokazywanie nagłówków kolumn określa, czy na wydruku cennika mają się znajdować nagłówki kolumn. Format kategorii umożliwia zdefiniowanie formatowania czcionki dla kategorii. Format ten jest uwzględniany, gdy zaznaczona jest opcja grupowania według kategorii. Format pozycji określa formatowanie czcionki dla pozycji wydruku cennika. Wygląd Na zakładce wyglądu zgromadzone zostały opcje odpowiadające za wygląd ProSalonu oraz specyficzne opcje dla wyglądu okna głównego. Rysunek 40: Okno opcji, zakładka Wygląd Schemat kolorów pozwala na wybranie jednej z siedemnastu różnych skórek ProSalonu. Skórki dobrane zostały tak, aby zadowolić każdego użytkownika. Zmiana skórki powoduje automatyczne jej zastosowanie do wszystkich otwartych okien, więc na bieżąco można oceniać zmiany wyglądu programu. Sekcja przyciski służy do zobrazowania wyglądu przycisków dla wybranej skórki. Dodatkowo można określić tapetę, która będzie wyświetlana w oknie głównym ProSalonu. Służy do tego opcja pokazuj tapetę... Opcja ta dostępna stanie się dopiero po wybraniu pliku tapety, jeśli plik nie zostanie wybrany wyświetlony zostanie komunikat błędu. Na zakładce wyglądu konfiguruje się również Szybkie menu, które wyświetlane jest w oknie głównym. Po włączeniu tej opcji dostępne staną się elementy konfigurujące zawartość i zachowanie szybkiego menu. Na pasku szybkiego menu umieścić można najważniejsze elementy z menu głównego. Aby określić jego zawartość należy zaznaczyć pola wyboru przy nazwach funkcji, które mają się znaleźć na pasku szybkiego menu. Dodatkowo można określić, przy której krawędzi okna ma się znajdować pasek szybkiego menu. 35 / 41

36 Zaznaczenie opcji Ukrywaj menu spowoduje, że pasek szybkiego menu nie będzie ciągle widoczny, a będzie pojawiał się jedynie, gdy kursor myszki znajdzie się w pobliżu krawędzi okna, przy której znajduje się szybkie menu. Można również określić, czy szybkie menu ma mieć duże czy małe ikony ich rozmiar wpływa również na rozmiar całego menu Zabezpieczenia Rysunek 41: Okno opcji, zakładka Zabezpieczenia Na tej zakładce zawarte zostały opcje związane z zabezpieczeniami programu jaki i niektóre opcje administracyjne. Kolejna opcją jest blokada zabiegów lub sprzedaży. Należy określić po ilu dniach od wystawienia czynności jej edycja zostaje zablokowana. Na samym końcu opcji w zakładce Zabezpieczenia znajduje się sekcja całkowitego wyczyszczenia danych w ProSalonie. Służy do tego przycisk Wyczyść dane. Jego naciśnięcie spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzeżenia oraz pola do wpisania potwierdzenia operacji. Po naciśnięciu przycisku Wyczyść i ponownym potwierdzeniu operacji całkowitego usunięcia danych WSZYSTKIE dane z programu ProSalon zostaną usunięte. Operacja ta może służyć do usunięcia danych demonstracyjnych tak, aby rozpocząć codzienną pracę z programem. 36 / 41

37 4.6. Baza danych Rysunek 42: Okno opcji, zakładka Baza danych Zakładka ta służy do administracji bazą danych. Opcje te przeznaczone są dla doświadczonych administratorów systemowych. Dostępne na niej opcje pozwalają na zmianę parametrów połączenia, zrobienie kopii bazy danych, odtworzenie danych z kopii, wykonanie operacji porządkowania bazy danych. Porządkowanie bazy danych może przyśpieszyć jej działanie w przypadku gdy w systemie wprowadzonych jest duża ilość informacji. 5. Użytkownicy i uprawnienia Kontrola dostępu do programu oraz jego funkcji odbywa się za pomocą użytkowników oraz grup użytkowników. Słowniki te pozwalają na zdefiniowanie osób, które mają dostęp do programu oraz określenie uprawnień jakie posiada każdy użytkownik. Jeśli w programie zdefiniowany zostanie przynajmniej jeden użytkownik wówczas po uruchomieniu programu pojawi się okno logowania, w którym należy podać poprawny login i hasło, aby móc rozpocząć korzystanie z programu. 37 / 41

38 Rysunek 43: Okno logowani do ProSalonu 5.1. Użytkownicy Słownik użytkowników dostępny jest w menu Program Administracja Użytkownicy. Rysunek 44: Słownik użytkowników Aby dodać nowego użytkownika programu ProSalon należy określić jego Login. Dodatkowo można wybrać grupy użytkowników, do których należy nowo definiowany użytkownik, oraz pracownika, który będzie powiązany z tym użytkownikiem. Wybór grup spowoduje, że użytkownik będzie miał uprawnienia wynikające z wszystkich grup do których należy (patrz: 5.3 Uprawnienia). Wybór pracownika spowoduje, że po zalogowaniu tego użytkownika podczas wystawiania czynności pracownik do niego przypisany będzie wybierany domyślnie. Dla nowego użytkownika automatycznie ustawiane jest hasło identyczne z jego loginem. Przy czym należy pamiętać, że zarówno login jak i hasło są polami, w których wielkość liter ma znaczenie. Po dodaniu użytkownika widoczne staną się dwa przyciski: 38 / 41 - pozwalający na administracyjną zmianę hasła dla użytkownika.

39 pozwalający na określenie specyficznych uprawnień dla użytkownika. Grupy użytkowników Słownik użytkowników dostępny jest w menu Program Administracja Grupy użytkowników. Rysunek 45: Słownik grup użytkowników Grupy użytkowników służą do przypisywania uprawnień całej grupie użytkowników. Podczas definiowania nowej grupy należy podać jej Nazwę. Dodatkowo można wypełnić pole Uwagi. Po dodaniu grupy widoczny stanie się przycisk. Naciśnięcie tego przycisku otworzy okno uprawnień dla grupy Uprawnienia Większość funkcji w programie ograniczana jest uprawnieniami. Określenie funkcji, do których dostęp ma użytkownik może odbyć się na dwa sposoby: Utworzenie grupy użytkowników i przypisanie jej uprawnień. Utworzenie użytkownika i przypisanie mu indywidualnych uprawnień. Drugi sposób jest zalecany tylko w przypadku stosunkowo niskiej liczby użytkowników. Wraz ze wzrostem tej liczby zarządzanie indywidualnymi uprawnieniami może stać się bardzo trudne. Zarówno w grupach jak i użytkownikach dostępny jest przycisk Uprawnienia, który powoduje wyświetlenie okna uprawnień. W oknie tym można określi jakie uprawnienia posiadać będzie użytkownik lub grupa. Dla każdej funkcji dostępne są trzy uprawnienia: Brak całkowity brak uprawnień do określonej funkcji programu. Przy braku uprawnień funkcja ta nie będzie dostępna w menu głównym. Przeglądanie pozwala na przeglądanie danych, ale przyciski edycyjne są niedostępne. Edycja pełna edycja danych. Uprawnienie edycji umożliwia zarówno dodawanie, edycję i usuwanie danych. 39 / 41

40 Rysunek 46: Okno nadawania uprawnień W przypadku określania uprawnień użytkownika dostępny jest przycisk, który pozwala na zresetowanie uprawnień użytkownika do takich jakie wynikają z jego przynależności do grup. Wynikowe uprawnienia użytkownika zależą od kliku czynników: Połączenia uprawnień dla grup, do których przypisany jest użytkownik. Przykładowo, jeśli użytkownik należy do grup: Cennik, która posiada uprawnienia edycji cenników, oraz Zabiegi, która posiada uprawnienia edycji zabiegów oraz przeglądania cenników wynikowymi uprawnieniami użytkownika będzie edycja cennika (wynikająca z przynależności do grupy cenniki ) oraz edycja zabiegów (wynikająca z przynależności do grupy zabiegi ) Uprawnień nadanych konkretnemu użytkownikowi. Uprawnienia dla konkretnego użytkownika są nadrzędnymi w stosunku do uprawnień grup, mogą więc służyć jako narzędzie dodatkowego ograniczania dostępu użytkownika. Przykładowo: użytkownik, który w wyniku przynależności do grup posiada uprawnienia edycji zabiegów, rezerwacji i sprzedaży po edycji uprawnień użytkownika może mieć odebraną edycję sprzedaży Profil użytkownika Profil użytkownika pozwala na modyfikację niektórych opcji programu dla obecnie zalogowanego użytkownika. Wszystkie dostępne tutaj opcje nie mają wpływu na działanie programu ponieważ należą do grupy opcji wizualnych. W oknie profilu użytkownik może dodatkowo zmienić swoje hasło. 40 / 41

41 Rysunek 47: Okno profilu użytkownika 6. Praca z czytnikiem kodów kreskowych ProSalon umożliwia obsługę kart stałego klienta za pomocą czytnika kodów kreskowych. Aby było to możliwe czytnik musi spełniać następujące warunki techniczne: posiadać emulację klawiatury oraz być skonfigurowany tak, aby przed kodem przesyłał prefiks ~^, a po kodzie kombinację znaków <CR><LF>. Przykładowy kod powinien wyglądać zatem: ~^00001<CR><LF> Czytnikiem można posługiwać się podczas: Przeglądania kart stałego klienta - przeczytanie kodu karty spowoduje wyszukanie kart o kodzie, który został przeczytany. Dodawania kart stałego klienta - przeczytanie kodu wypełni pole Kod karty (patrz: 2.11 Karty stałego klienta). Dodawania zabiegów, rezerwacji lub sprzedaży - przeczytanie kodu karty spowoduje wypełnienie pola Karta i wykonanie wszystkich operacji związanych z wyborem karty (patrz: 2.6 Zabiegi). Realizowania rezerwacji - w oknie wprowadzania kodu karty możliwe jest przeczytanie kodu czytnikiem (patrz: 2.7 Rezerwacje). 41 / 41

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość...

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość... System SPA v4.2 Spis treści Podstawowe informacje... 3 Program... 4 Uruchomienie i menu główne... 5 Zmiana użytkownika/logowanie... 8 Pasek szybkiego dostępu... 9 Zamykanie programu... 14 Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA Moduł ihurt Instrukcja obsługi modułu sprzedażowo magazynowego. do wersji 10.2, 10.3 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1 - UWAGI WSTĘPNE... 10 ROZDZIAŁ 2 - OGÓLNE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 8 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 9 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika EUkaliptus Podręcznik użytkownika Informacje o prawie autorskim Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i stanowi własność firmy DataDiscovery. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo