BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO"

Transkrypt

1 Nr ISSN Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech w NOWYM ROKU 2014, Nowonarodzony Chrystus Błogosławi mieszkańcom Jordanowa i otacza nas wszystkich swą przemożną opieką Maria Pudo Przewodniczaca Rady Miasta Zbigniew Kolecki Burmistrz Miasta GRAND PRIX DLA BEL CANTO Chór Bel Canto zdobył Grand Prix na VII Małopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska. Przegląd miał miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 14 listopada 2013 r. Wzięło w nim udział 10 zespołów z całej Małopolski, które w marcu zostały zakwalifikowane do programu. Były to zarówno chóry mieszane jak i jednorodne. Jest to dla nas duże wyróżnienie, bowiem poziom chórów działających w programie rośnie z każdą edycją, a chór nasz aplikuje do programu od 2007 r. Chór Bel Canto uczestniczy w programie dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej - za co serdecznie dziękujemy! W tym roku ponownie zakwalifikowaliśmy się do finału ogólnopolskiego programu, który w tym roku odbędzie się w grudniu w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. W trakcie koncertu finałowego wykonamy wspólnie z innymi chórami kantatę angielskiego kompozytora Benjamina Brittena pt. Saint Nicolas. Jest to utwór niezwykle wymagający, bowiem twórczość Brittena to muzyka XX wieku, pełna niespodzianek rytmicznych, melodycznych i harmonicznych. 26 stycznia 2014 zapraszamy wszystkich Państwa na koncert z Orkiestrą Dętą Wieniawa z Raciborowic, która uświetni wspólne tradycyjne kolędowanie Kolędujmy wszyscy wraz. Być może niektórzy pamiętają występ tej orkiestry podczas jubileuszu chóru w 2010 r. Jest to doskonały zespół, który dostarczył nam wielu emocji artystycznych. Zapraszamy więc gorąco do Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i zapraszamy na koncerty W imieniu chórzystów Ksenia Miśkiewicz

2 2 Sprawozdanie Burmistrza Kraków Spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, MARR i Urzędzie Marszałkowskim Kraków Spotkania w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim Jordanów Spotkanie z Panią Małgorzatą Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Tarnów Spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem. Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Udział w XXVIII Sesji Rady Miasta Jordanowa Udział w uroczystej Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Jordanowa Kraków spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie promesy na ul. Banacha i w sprawie budynku Poczekaj Nowy Targ odebranie umowy na remont OSP Jordanów w ramach konkursu Małopolskie Remizy Sucha Beskidzka reprezentowanie Miasta na obchodach 50-lecia Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Suchej Beskidzkiej Podpisanie aktu notarialnego darowizny na rzecz Miasta Jordanowa nieruchomości składającej się z dz. nr 6028/2, 6029/2, 6030/1, 6030/3, 6031/2, 6033/ Kraków Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast Miłosław Udział w delegacji na uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej Fundacji Kościelskich Kraków Spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie promes na remont dróg miejskich Kraków Spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dotyczące uzgodnienia promes na remont dróg Spotkanie z dyrekcją i nauczycielami szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej Spotkanie z Panem Rafałem Pawlickim w sprawie obniżenia rachunków za energię elektryczną Udział w posiedzeniu Spółki Komunalnej Skawa-Jordanów. Organizacja z Komendantem Policji w Jordanowie debaty społecznej Stop przemocy domowej Wadowice Udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. - Sucha Beskidzka Udział w V Zawodach Strzeleckich z Broni Kulowej Władz Samorządowych (III miejsce) Udział w XXIX Sesji Rady Miasta Jordanowa Udział w kweście na jordanowskim cmentarzu zorganizowanej przez Jordanowski Komitet Ratowania Zabytkowych Nagrobków i Kapliczek Bukowina Tatrzańska Spotkanie Urząd i Rada Miasta Na XXVIII sesji, która odbyła się dnia 26 września 2013 r. Rada Miasta Jordanowa: 1. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 2. Przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2013 r. 3. Podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok Podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata Podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w kwocie zł z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na modernizację schodów i tarasu wejścia głównego do budynku Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej i Zespołu Ratownictwa Medycznego przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie. 6. Podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata została ustalona do ceny 1 m3 dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla istniejącej grupy taryfowej odbiorców usług w wysokości 0,53 zł netto, na okres od 12 września 2013r. do 31 grudnia 2013r. 7. Podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Jordanów ze Spółki Komunalnej Skawa Jordanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 2. Zapoznała się z ofertą Dyrektora Pana Olgierda Kierskiego dot. Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. 3. Zapoznała się z informacją dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych. 4. Zapoznała się z informacją na temat działalności wychowawczo opiekuńczo dydaktycznej Przedszkola za rok szkolny 2012/ Zapoznała się z informacją na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2012/ Podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. 9. Podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jordanów. 10. Podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 11. Podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 12. Podjęła uchwałę w sprawie zasad używania herbu Miasta Jordanowa. 13. Podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. 14. Podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Na XXIX sesji, która odbyła się dnia 31 października 2013 r. Rada Miasta Jordanowa: 6. Zapoznała się z informacją na temat działalności Gimnazjum za rok szkolny 2012/ Zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 r. 9. Podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata Podjęła uchwałę w sprawie zmia-

3 Urząd i Rada Miasta / Kultura 3 ny uchwały nr XX/157/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 11. Podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jordanowa na rok Podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jordanowa na rok Posiedzenie XXX sesji Rady Miasta Jordanowa zostało zwołane na dzień 04 grudnia 2013 r. godz z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 3. Wręczenie gratulacji Panu Grzegorzowi Miśkiewicz z okazji europejskiej premiery utworu De profundis. 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 7. Sytuacja na lokalnym rynku pracy wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej Pana Janusza Spannbauera. 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej na ujęciu wody i oczyszczalni ścieków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 15. Wolne wnioski i informacje. 16. Zamknięcie sesji. KWESTA NA JORDANOWSKIM CMENTARZU W wyniku przeprowadzonej kwesty w dniu 1 listopada 2013 roku przez Jordanowski Komitet Ratowania Zabytkowych Nagrobków i Kapliczek na jordanowskim cmentarzu parafialnym zebrano kwotę 5 710,00 złotych. Za zrozumienie i poparcie tej inicjatywy a tym samym ofiarność tych wszystkich z Państwa, którzy ją wspierają w imieniu Komitetu składam serdeczne podziękowania. Za poświęcenie swojego czasu w tym świątecznym dla nas dniu, składam oddzielne podziękowanie wszystkim osobom kwestującym. Zbigniew Kolecki, Przewodniczący Komitetu 13. Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 14. Podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. 15. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Miasta Jordanów drogi Nad Skawą stanowiącej własność Firmy Valvex S.A. Dla osób, które chciałyby wesprzeć naszą inicjatywę podajemy nr konta bankowego BS Jordanów. w sprawie funkcjonowania Podzespołów Lokalnych Programów Ochrony Powietrza Spotkanie z Panem Rafałem Pawlickim w sprawie obniżenia rachunków za energię elektryczną Kraków Udział w VII Międzynarodowej Konferencji Województwa Małopolskiego dotyczącej Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Spotkanie w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Reprezentowanie władz miasta na Mszy Św. z okazji Święta Niepodległości oraz złożenie kwiatów w miejscach pamięci Spotkanie z przedstawicielami P.U.K. EMPOL Sp. z o.o Patronat nad turniejem siatkówki w gimnazjum o puchar prezesa UKS Delta, - Sucha Beskidzka Udział w debacie społecznej nt. Bezpieczeństwa na szlakach turystycznych Powiatu Suskiego Kraków Udział w uroczystej EKO-Gali finałowej Konkursu Eko-liderzy 20-lecia Lachowice Reprezentowanie władz miasta na XIII Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych O złotą warzechę Kraków Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ws. dofinansowania termomodernizacji Domu Strażaka, Kraków spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska ochrona powietrza w mieście Jordanowie. Zorganizowanie spotkania osób kwestujących na jordanowskim cmentarzu Sucha Beskidzka Spotkanie w Starostwie Powiatowym oraz spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie staży dla urzędu, Zorganizowanie i udział w uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego jordanowskich par i wręczenie medali Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, Rabka Zdrój Reprezentowanie władz miasta na uroczystości 55 lecia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Kraków Udział w konferencji pt. Partnerstwo wschodnie rezultaty i perspektywy Spotkanie z przedstawicielami firmy Valvex S.A. w sprawie uregulowania stanu prawnego drogi ul. Nad Skawą Kraków - spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ws. remontu budynku Poczekaj. Kraków Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Tarnów Spotkanie w Europejskim Centrum Ochrony Środowiska Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Sucha Beskidzka spotkanie ze Starostą Suskim ws. wspólnych przedsięwzięć w 2014 roku, Urząd Miasta spotkanie z rodzicami dzieci, JUNIORÓW Jordana wyjeżdżających na turniej piłki halowej do Miłosławia Udział w XXX sesji Rady Miasta Jordanowa.

4 4 Kultura ZŁOTE GODY W RATUSZU 21 listopada 2013 r. Przewodnicząca Rady Miasta Maria Pudo i Burmistrz Zbigniew Kolecki podejmowali w Urzędzie Miasta pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku medalami Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zostały udekorowane następujące pary: 1. Anna i Marek Chowańcowie 2. Petronela i Andrzej Gałkowie 3. Krystyna i Kazimierz Kaczmarczykowie 4. Jadwiga i Adam Radwanowie. 5. Janina i Józef Sutorowie. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze przy dużym wkładzie artystycznym Pań śpiewających przy Miejskim Ośrodku Kultury. Jubilatom życzymy dalszych długich lat wspólnego życia w zdrowiu, spokoju i zadowoleniu z dobrze spełnionych obowiązków. KONCERT W HOLENDERSKIM UTRECHCIE 12 października 2013 roku w holenderskim Utrechcie miała miejsce europejska premiera De profundis Grzegorza Miśkiewicza. Utwór na orkiestrę smyczkową i chór mieszany wykonały połączone zespoły Concertkoor Ars Musica, Meisjeskoor oraz Begeleidingsorkest, pod batutą dyrygenta Patrick`a van der Linden a z Rotterdamu. Kompozytor został zaproszony przez organizatorów na premierę swojego dzieła, które zostało entuzjastycznie przyjęte zarówno przez publiczność, jak też przez wykonujących go muzyków, którzy pracowali nad utworem kilka miesięcy. G. Miśkiewicz: premiera była bardzo udanym i w pełni profesjonalnie przygotowanym przedsięwzięciem. Moja wizyta na próbie generalnej sprawiła, że podczas samego koncertu czułem się bardzo komfortowo wiedziałem, że wszystko będzie O.K. Przed koncertem miałem też okazję zwiedzić ten piękny kraj, ponieważ przyleciałem do Holandii dwa dni wcześniej. W pierwszy dzień był więc Amsterdam, a po spotkaniu i zakwaterowaniu w Rotterdamie kolejne miasta, muzea i atrakcje. Spotkanie autorskie z poetką Panią Danutą Mucharską W spokojny jesienny wieczór r. w Jordanowskim Ośrodku Kultury odbył się wieczór poezji z udziałem poetki rodem wywodzącej się z naszego miasteczka Pani Danuty Mucharskiej. To spotkanie nie było przypadkowe, ponieważ Pani Danuta wydała kolejny tomik poezji pt. Sentymentalne echo. Podczas wieczoru autorka, a także młodzież i przyjaciele wczytywali się w wiersze nie tylko z nowego tomiku, ale także sięgali do tych napisanych przez poetkę we wcześniejszych latach twórczości. Niepowtarzalny charakter wieczoru nadawały pieśni śpiewane przez grupę wokalną działającą w Miejskim Ośrodku Kultury. Z archiwum MOK

5 Kultura 5 KOLEJNY SUKCES JORDANOWSKICH GAWĘDZIAREK Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie Panie: Irena Stopa i Helena Wojtanek w dniu 27 października 2013r. udały się na kolejne zmagania najlepszych bajarzy, tym razem z regionu Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Impreza organizowana była przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej i odbyła się w Milówce koło Żywca. Nasza drużyna i tym razem pokazała duża klasę i wspaniale reprezentowała nasze miasto. Pani Irena wywalczyła II miejsce, a wyróżnienie przyznane zostało Pani Helenie. Gratulujemy Paniom i życzymy dalszych sukcesów. Z archiwum MOK Kilka słów o wernisażu 20 września gościliśmy w Galerii Pod Basztą Pana Zbigniewa Kowalskiego z okazji otwarcia jego wystawy autorskiej. Wernisaż był pretekstem do rozmowy z malarzem, muzykiem, działaczem kultury, który przez wiele lat prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Makowie Podhalańskim. Autor zaprezentował kilkanaście prac z ostatnio malowanych cykli. W żywych kolorach przedstawia pełne nastroju i tajemniczości postacie kobiece w osnowie z mgły, kwiatów, czy też na tle niedopowiedzianych otchłani. Wszystkie prace spotkały się z ogromnym uznaniem oraz podziwem wśród przybyłych gości. Z archiwum MOK JESIEŃ W GÓRACH Grupy Turystyki Górskiej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie w okresie jesiennym zorganizowały 10 wycieczek pieszych o zróżnicowanym charakterze. Przed nami okres zimowy i nowe wyzwania, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego uczestnictwa w naszych wyprawach górskich. Nasze grupy są otwarte na każdego nowego uczestnika, a z nami bezpiecznie możesz uprawiać tą piękną dyscyplinę, do której niewątpliwie należy turystyka górska. Wszystkie wiadomości i informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www. mok.jordanow.pl.

6 6 Oświata Koncert dla uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości W dniu 11 listopada w Kościele Parafialnym w Jordanowie Miejski Ośrodek Kultury dla uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości zorganizował blisko godzinny koncert kwartetu smyczkowego młodych artystów z Akademii Muzycznej w Krakowie. W programie znalazły się utwory W.A. Mozarta, J.S. Bacha, A. Corelliego, M.K. Ogińskiego, L.V. Beethovena i innych kompozytorów. Z archiwum MOK Wymiana polsko-niemiecka Schüleraustausch 2013 Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie Licealiści Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie gościli w październiku przez siedem dni grupę młodzieży z Niemiec z Markgräfler Gymnasium z miejscowości Müllheim (kraj związkowy: Badenia Wirtembergia/ Baden - Württemberg). Spotkanie to zostało wspólnie zorganizowane przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce - Zdroju. Młodzież niemiecka zakwaterowana była u licealistów, dzięki czemu miała możliwość poznania realiów życia codziennego swoich rówieśników z Polski. Celem ww. spotkania było przede wszystkim nawiązanie kontaktów z młodzieżą z Niemiec oraz przygotowanie gruntu na kontynuowanie podobnych spotkań. Planowany wyjazd młodzieży polskiej do Müllheim: kwiecień Przez tydzień pobytu w Polsce młodzież polska wraz z opiekunami zapewniła swoim gościom wiele niezapomnianych atrakcji. Jednym z ważnych założeń tego spotkania było zapoznanie młodzieży niemieckiej z polskim systemem szkolnictwa. Po zajęciach lekcyjnych zorganizowany został dla wszystkich uczestników spotkania poczęstunek w restauracji, podczas którego Pani w-ce dyrektor Krystyna Kudzia (ZS im H. Kołłątaja) oraz Pan dyrektor Marek Świder (I LO im. E. Romera) oficjalnie przywitali gości z Niemiec. Po południu rozegrane zostały turnieje sportowe (piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka). W czasie pobytu zorganizowane były bardzo ciekawe wycieczki m.in. do Oświęcimia i Brzezinki, Krakowa (zwiedzanie m.in. Wawelu), Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej (kąpiele w gorących źródłach) oraz do Wieliczki (zwiedzanie kopalni soli), które miały na celu poznawanie zabytków, historii i ludzi danego kraju oraz pozbycia się licznych stereotypów, które są jeszcze zakorzenione w ludzkiej świadomości. Niezapomnianym przeżyciem było ognisko pożegnalne zorganizowane przez naszą młodzież w leśniczówce. Zorganizowanie podobnych spotkań jest bardzo kosztowne. Bez finansowego wsparcia programu przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), która współfinansuje ww. przedsięwzięcia, program ten nie doszedłby do skutku. Kończąc to krótkie sprawozdanie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom, którzy gościli u siebie młodzież z Niemiec, za ich wspaniałe przyjęcie, wspaniałą atmosferę stworzoną w domach, dzięki czemu młodzież niemiecka czuła się jak u siebie w domu. Młodzież polska i niemiecka podzieliła się z nami swoimi wrażeniami z uczestnictwa w wymianie. Was ist dir besonders in Polen gefallen? Co ci się szczególnie spodobało w Polsce? Anne: Die tollen, offenen und gastfreundlichen Austauschschüler + Familien, Krakau. Katharina: Die Menschen waren sehr freundlich. Der Thermenkomplex und Krakau. Auschwitz war interessant. Miriam: Krakau, interessante Kultur, nette Leute und der Thermenkomplex. Wie findest du den Schüleraustausch? Co sądzisz o wymianie szkolnej? Anne: Eine gute Idee, weil sich unsere beiden Länder nicht gut kennen. Vorurteile abgebaut werden und Freudschaften entstehen. Katharina: Es ist gut, damit man den Osten kennen lernt, weil die Deutschen fast nichts über Polen wissen. Miriam: Gut, wir haben viele interessante Orte besichtigt. Co sądzisz o wymianie szkolnej? Oliwia: W wymianie polsko niemieckiej podobało mi się wspólne zwiedzanie, atmosfera. Wymiana pozwoliła zastosować język obcy w praktyce. Dzięki wymianie poznałam wielu fajnych ludzi, z którymi na pewno będę utrzymywać kontakt. Honorata: Myślę, że warto uczestniczyć w takiej wymianie. Atmosfera, ludzie, wycieczki to podobało mi się najbardziej. Koordynator spotkania w ZS Marzena Lańczyk

7 Oświata 7 To już trzy miesiące w Miejskim Przedszkolu w Jordanowie w nowym roku szkolnym 2013/2014 Jak co roku, we wrześniu rozpoczyna się czas pełen nowych przygód i niezapomnianych atrakcji. Nowy rok szkolny 2013/2014 rozpoczęliśmy od zajęć adaptacyjnych, które stały się wizytówką naszego przedszkola. Przybyły na nie licznie nie tylko dzieci 3-letnie, ale również starsze przedszkolaki. Rodzice w rozmowach z wychowawcami podkreślali jak ważne i potrzebne są takie dni. Starsze grupy rozpoczęły pracę i zabawę z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego Tropiciele, tak aby zgodnie z nową podstawą programową przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Bardzo ważne dla nas jest zapewnienie naszym wychowankom bezpieczeństwa. W tym celu zaprosiliśmy do przedszkola policjantów, którzy rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas zabaw, zasad ruchu drogowego, zachowania ostrożności w rozmowach z nieznajomymi itp. Aby zainteresować dzieci kulturą swojego regionu zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny, podczas którego należało wykonać zdjęcie dziecka na tle zabytków Jordanowa oraz dołączyć do niego opis. Powstało wiele ciekawych prac, które przybliżyły dzieciom historię naszego miasta. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało kolorowy album na zdjęcia. W naszej placówce nie brakuje ofert dla dzieci, które chcą rozwijać swoje pasje artystyczne oraz zdolności manualne. Od 1 września rozpoczęły się warsztaty dla dzieci w ramach Akademii artystycznej przygody. Zajęcia te prowadzone są przez panią Renatę Starzec i Beatę Mitkę. Na zajęcia uczęszcza dwadzieścioro dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Na zakończenie projektu zaplanowany jest pokaz prac, jakie dzieci wykonują podczas zajęć. Wystawa prac będzie miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jordanowie. W październiku byliśmy z przedszkolakami w Teatrze Lalek Rabcio na przedstawieniu teatralnym O Calineczce malutkiej dziewczynce. Barwna, bajkowa scenografia, przepiękne lalki i zabawne piosenki wpadające w ucho były niewątpliwie atutem tego przedstawienia. Gościli u nas również uczniowie z Gimnazjum w Jordanowie, którzy umilali dzieciom czas czytając im bajki, organizując wspólne konkursy i zabawy, a na koniec zaprosili dzieci do wykonania wspólnej pracy plastycznej. W listopadzie udało się poszerzyć listę zajęć dodatkowych o język angielski. Zajęcia te prowadzone są w grupach dzieci 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich. Dzieci uczą się nowych słówek, wyrażeń i piosenek, a wszystko to z nauczycielem i zielonym przyjacielem Ferbim. Dbamy o to aby umilać przedszkolakom czas różnymi atrakcjami. W listopadzie odwiedzili nas artyści z Cyrku Szok. Dzieci z zachwytem przyglądały się akrobatyce, żonglerce, iluzji oraz tresurze zwierząt. Zaprosiliśmy do nas również aktorów Teatru z Nowego Sącza, którzy przygotowali dla dzieci przedstawienie pt: O chłopcu z drewna. Przedszkolaków odwiedził Pinokio! Końcem listopada w najmłodszej grupie odbyło się uroczyste pasowanie na wesołego przedszkolaka. Dzieci wraz ze swoimi wychowawcami przygotowywały się do tego ważnego wydarzenia od pierwszych dni września. Chętnie uczyły się nowych wierszy, piosenek, improwizacji ruchowych do utworów muzycznych. Pani Dyrektor Danuta Pindel dokonała uroczystego pasowania. W związku ze zbliżającymi się świętami organizujemy dla dzieci kolejny konkurs Gwiazdka. Dzięki niemu pragniemy przybliżyć dzieciom tradycje Świąt Bożego Narodzenia oraz zachęcić dzieci i rodziców do wspólnej aktywności twórczej. W naszym przedszkolu nauczyciele organizują swoją pracę, biorą pod uwagę możliwości i zainteresowania dzieci oraz własne cele i posiadane pomoce dydaktyczne. Spokój, cierpliwość, uznanie i akceptacja, a także takt i kultura pedagogiczna nauczyciela pomagają dzieciom uwierzyć we własne możliwości i zachęcają je do zdobywania nowych wiadomości oraz pokonywania przeszkód. Drogim Czytelnikom życzymy miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku! Katarzyna Kultys Katarzyna Krzyśków

8 8 MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH Październik od wielu już lat jest Międzynarodowym Świętem Bibliotek Szkolnych, które w tym roku przebiegało pod hasłem: Biblioteki szkolne - bramy do życia. Biblioteka Szkoły Pod-stawowej w Jordanowie co roku przygotowuje bardzo bogaty scenariusz zadań, których celem jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Zadania, które przygotowano do realizacji, były zróżnicowane pod względem formy i trudności, były adresowane do wszystkich uczniów klas I-VI. I tak zrealizowano: kl. I wykonywały laurkę dla biblioteki z okazji jej święta kl. II ilustrowały ulubioną książkę kl. III wykonywały pracę w formie plastycznej albo pisemnej pt. Czego nie lubi książka? kl. IV reklamowały bibliotekę szkolną w formie pracy plastycznej kl. V redagowały swoje rozważania rozwijając zdanie Dzięki bibliotece szkolnej kl. VI miały przedstawić bibliotekę szkolną w formie humoru - satyry. Wszystkie działania zostały wykonane z niezwykłą starannością przez 106 uczniów. 42 uczniów otrzymało główne nagrody ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską Grosik i Szkolną Kasę Oszczędności oraz bibliotekę. Nagrodzone prace uczniów zostały wystawione w korytarzu szkolnym. Zrealizowano również bardzo ważne zadanie, a mianowicie przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników. JUŻ JESTEŚMY UCZNIAMI! Kultura/Oświata Każdy z nich wypożyczył pierwszą książkę i otrzymał na pamiątkę zakładkę do książki. Zakładki wykonali uczniowie klas V i VI na zajęciach plastyki. Ponadto w bibliotece odbyło się wiele spotkań klasowych, których głównym tematem była praca biblioteki: jej zadania, funkcje i cele. Rozmawiano o roli książki w kształceniu człowieka i analizowano czytelnictwo uczniów. Były też warsztaty introligatorskie, podczas których uczniowie wykonywali książki. Wykorzystując wieloletnią współpracę z hurtownią książki mogliśmy zorganizować Kiermasz Książki, który trwał cały miesiąc. W zamian za to otrzymaliśmy w darze kilka nowych książek, które wzbogaciły nasz księgozbiór. W korytarzu szkolnym przygotowano wystawę poświeconą historii naszej biblioteki, z której to uczniowie mogli się dowiedzieć, kto tworzył bibliotekę, w jak różnych miejscach była sytuowana, jak się rozwijała. Rozstrzygnięto wszystkie konkursy, a nagrody zostaną wręczone na szkolnym apelu. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów, a bibliotece szkolnej dalszego rozwoju i spełnienia oczekiwań czytelników. Ważnym wydarzeniem w życiu każdego pierwszaka jest dzień ślubowania, wówczas staje się on pełnoprawnym uczniem szkoły. Dzieci na tę chwilę czekają bardzo niecierpliwie. Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami. 30 października 2013 r. pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jordanowie przeżywali niezwykłą uroczystość ślubowanie. To bardzo ważny i uroczysty dzień w życiu każdego pierwszaka. Podczas uroczystego apelu towarzyszyli dzieciom licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie oraz młodsi koledzy i koleżanki z jordanowskich przedszkoli. Podczas apelu uczniowie złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły, tym samym przyjmując na siebie prawa i obowiązki uczniowskie. Po ślubowaniu pani dyrektor Czesława Madoń wielkim gęsim piórem pasowała pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej w Jordanowie. Każdy świeżo pasowany uczeń, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz książkę, a pani dyrektor życzyła najmłodszym wielu sukcesów w edukacji szkolnej oraz gratulowała oficjalnego wstąpienia w mury szkoły. Po ceremonii oficjalnej uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny. Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze, chcąc udowodnić wszystkim zebranym, że w czasie dotychczasowego pobytu w szkole wiele już się nauczyły i są pełne zapału do zdobywania wiedzy. Zaproszeni rodzice i dziadkowie z wielką dumą i wzruszeniem przyglądali się swoim pociechom. Na koniec uroczystości rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek. Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów na dalsze lata nauki!

9 Oświata 9 ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 25 listopada 2013 roku obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia! Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 111 lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie. Z tej też okazji w szkolnej bibliotece zapanowało tygodniowe świętowanie, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły. W konkursie Ja i mój pluszowy Miś uczestniczyło 82 uczniów, którzy przynieśli swojego misia do biblioteki i napisali jego historię. Ponadto wszystkie klasy uczestniczyły w spotkaniach przeprowadzonych w bibliotece, podczas których uczniowie poznali historię pluszowego Misia, wykonywali prace plastyczne, redagowali teksty o przyjaźni, rozmawiali o swoich przyjaciołach, oglądali scenkę teatralną w wykonaniu uczennic kl. VIa, słuchali recytacji tekstów literackich o Misiach. Za aktywność podczas zajęć otrzymywali małe co nieco w postaci słodyczy ufundowanych przez Radę Rodziców. Na zwycięzców w kategorii największy Miś, najmniejszy i najatrakcyjniej ubrany czekają nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni w kategorii najmilszy Miś - jest to remis, jakiego jeszcze w szkole nie było. Była to dobra zabawa edukacyjna, za udział w której bardzo dziękujemy wszystkim. Uczniowie podczas zajęć SZAMPAŃSKA ZABAWA SZCZYTNY CEL ANDRZEJKI 2013 Kolejna niezapomniana zabawa andrzejkowa odbyła się 30 listopada br. w gościnnej Sali Domu Strażaka w Jordanowie. Impreza ta organizowana corocznie z inicjatywy Rady rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Jordanowie. Bal organizowany przez ludzi dobrej woli, którym zależy na pomocy szkole i jej uczniom, wpisał się już w tradycję szkoły i miasta. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, organizacją kierowała pani Krystyna Firek przewodnicząca Rady Rodziców. Przygotowania do balu rozpoczęły się już pod koniec września, żeby zakończyć się intensywną pracą w ostatnim tygodniu. W przygotowanie sali, posiłków, wykonanie dekoracji, przeprowadzenie zabawy, a także porządkowanie po zabawie zaangażowanych było wielu Rodziców uczniów oraz pracowników szkoły. Impreza rozpoczęła się o godz. 20:00 oficjalnym otwarciem balu przez dyrektora szkoły - panią Czesławę Madoń i przewodniczącą Rady rodziców - panią Krystynę Firek, które podziękowały wszystkim za zaangażowanie w organizację imprezy, a gościom za przybycie oraz życzyły udanej zabawy i szampańskich humorów. W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas pan Kazimierz Hajda, na którego niezawodność i hojność zawsze możemy liczyć. Organizatorzy przygotowali różne atrakcje: losowanie szczęśliwego numerka, walczyk czekoladowy z czarnym kotem oraz cieszącą się niesłabnącą popularnością aukcję prac uczniowskich. Goście nie ukrywali zachwytu nad organizacją balu, jego przebiegiem, atmosferą, pysznym jedzeniem i oprawą muzyczną. Przy muzyce zespołu SAPORT (www.saportband.pl) bawili się wyśmienicie. Oczywiście, zapowiedzieli swój udział za rok. Wszystkim Rodzicom, którzy przyczynili się do tego, aby tegoroczny bal był zupełnie wyjątkowy i na długo zapadł w naszą pamięć dziękujemy za zaangażowanie i bezinteresowną pracę. Bez tak licznej rzeszy osób trudno sobie wyobrazić przeprowadzenie tej udanej zabawy. Całkowity dochód w wysokości 8 400,00 zł zostanie przeznaczony na wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny. Szczególne podziękowania przekazujemy: n Gościom, którzy swoją obecnością wsparli tę cenną inicjatywę i aktywnie uczestniczyli w aukcji prac n OSP w Jordanowie za wynajem sali n pani Joannie Strzelczyk za dekorację sali i stołów n MOK (panie Z. Łaczek, E. Tyrpa), pani M. Plewa za przekazanie pięknych prac na aukcję n pani Ewie Lipka (Salon Fryzjerski HAIR) oraz pani Sylwii Sękowskiej (salon kosmetyczny Metamorfoza) za przekazanie kuponów na usługi w swoich salonach n pani dr Romie Jeziorskiej-Krygicz za przekazanie pysznych tortów na aukcję n uczniom, nauczycielom (panie B. Mitka, H. Stolarz, B. Strzelczyk) za wykonanie prac na aukcję

10 10 Oświata PATRIOTYCZNIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 października 2013 r. w Szkole Podstawowej im Bohaterów Września 1939 r. obchodzono DZIEŃ PATRONA SZKOŁY pod hasłem ROK POKOJU, ROK WOJNY przygotowany przez klasę Vb. W czasie akademii uczniowie zaprezentowali przedstawienie patriotyczne. Wspólnie z młodymi artystami publiczność miała okazję przypomnieć sobie trudne dla Polaków chwile. Pamięć Wielkich Bohaterów Ojczyzny uczczono minutą ciszy. 10 października 2013 r. uczniowie klas IV- VI wraz z nauczycielami i księdzem Adamem wzięli udział w RAJDZIE PAMIĘCI na Wysoką. Podczas uroczystości patriotycznej dzieci wysłuchały montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez klasę VIc, uczestniczyły w apelu poległych oraz odśpiewały pieśni i piosenki wojskowe. Tego dnia zatrzymaliśmy się nad własną historią - tą, która minęła i tą obecną. Przypomnieliśmy sobie, że wolność raz zdobyta nie jest czymś danym na zawsze. Patriotyzm, choć często niemodny, jest czymś, co czyni nas Polakami i nie możemy się go wstydzić. Druga część rajdu przebiegała w atmosferze rywalizacji sportowej i wspaniałej zabawy przy ognisku. 31 października 2013 r. odbył się apel pt. I PO TO CZŁOWIEK ZOSTAŁ STWORZONY, ŻEBY PRZEZ BOGA MÓGŁ BYĆ ZBAWIONY przygotowany przez klasę IVb. Pięknym montażem słowno-muzycznym uczniowie wprowadzili nas w nastrój zadumy i refleksji na temat przemijania. Przypomnieli nam, że musimy ocalić pamięć o tych, którzy odeszli i zachować ich w swoich sercach i myślach. Nie możemy zapomnieć o tych, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju. Każdy z nas powinien się pomodlić za poległych za ojczyznę oraz zapalić znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza. KU NIEPODLEGŁEJ Z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej odbył się uroczysty apel, który przygotowała klasa IVa wraz z wychowawcą Teresą Rogowiec i nauczycielką muzyki panią Barbarą Hanusiak. Recytowanym przez uczniów tekstom o tematyce patriotycznej towarzyszyły pieśni i pokaz multimedialny na temat historii Polski od 1772 do 1918 r. Dzieci z klas I VI z uwagą i skupieniem uczestniczyły w tej niezwykłej lekcji historii.

11 Oświata 11 PRZEDSZKOLAKI Z BALONIKA W ostatnim czasie w naszym przedszkolu miało miejsce bardzo wiele interesujących i ważnych wydarzeń. Jednym z nich było pasowanie na przedszkolaka, które odbyło się w październiku. Dzieciaki z ogromnym zaangażowaniem i podekscytowaniem przygotowywały się do tej uroczystości. Rodzice z dumą i satysfakcją oglądali i słuchali występu swoich pociech. Przedstawienie zakończyło się uroczystym ślubowaniem i słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez rodziców. Kolejna ciekawa przygoda to spotkanie dzieci z zawodowymi aktorami i obejrzenie przygotowanego przez nich występu. Teatrzyk pt O niegrzecznym Filipku, zielonym ogonie, czarach i co z tego wynikło? sprawił wszystkim ogromną radość. Na zakończenie przedszkolaki wraz z aktorami tańczyły, śpiewały piosenki i pozowały do pamiątkowego zdjęcia. Wielką atrakcją dla naszym przedszkolaków była wycieczka do fabryki bombek w Modlniczce koło Krakowa, która odbyła się 22 listopada Ciekawym przeżyciem i doświadczeniem okazała się sama podróż autokarem - niektóre z nich jechały nim po raz pierwszy w życiu. Po dotarciu na miejsce dzieci z wielkim zapałem przystąpiły do dekorowania swoim wymarzonym bombek. Z pomocą rodziców skrupulatnie ozdabiały swoje małe arcydzieła, które w efekcie końcowym były naprawdę imponujące. Kolejny etapem wycieczki było poznanie tajników produkcji bombek począwszy od ich wydmuchiwania a skończywszy na dekorowaniu. Po zrobieniu zakupów wszyscy zmęczeni ale szczęśliwi wrócili do domu Przedszkolaki z Balonika wzięły, także udział w konkursie pt Drugie życie śmieci. Celem naszej pracy było ukazanie i zaprezentowanie okolicy w której znajduje się nasze przedszkole. Dzieci z ochotą podjęły się przygotowaniu wspólnej makiety, na którą osobiście w swoich domach zbierały materiały. Wykonanie makiety sprawiło dzieciakom wielką frajdę i dostarczyło ogromnej satysfakcji z samodzielnie wykonanej pracy. W ostatnim tygodniu listopada przystąpiliśmy do pisania listów do św. Mikołaja. Dziecii z zapałem wycinały z gazet zabawki które chciały otrzymać. Po zapakowaniu listów w koperty zawędrowaliśmy na pocztę gdzie Pan przyjmujący listy i paczki osobiście odbierał od każdego przedszkolaka własnoręcznie udekorowany list. Obiecał wszystkim, że nasze listy zostaną wysłane ekspresem a to oznacza, że już następnego dnia dotrą do Świętego Mikołaja. Tak tez się stało Św. Mikołaj postanowił odwiedzić nas troszkę wcześniej, bo już drugiego grudnia zawitał do naszego przedszkola. Dzieci otrzymały od niego wymarzone prezenty i były bardzo szczęśliwe. Do końca roku czeka na nas jeszcze wiele niespodzianek. Teatrzyk kukiełkowy Pinokio przyjedzie do nas i przedstawi bajkę pt Drewniany chłopiec. Również wspólnie z rodzicami na zajęciach otwartych wykonamy wiele pięknych ozdób świątecznych i powiesimy je na naszej przedszkolnej choince. Będzie też uroczysta wigilia dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń świątecznych i wspólne śpiewanie kolęd.

12 12 TĘCZOWA KRAINA TĘCZOWE WYCIECZKI - Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina w Jordanowie bardzo lubią jeździć na wycieczki. We wrześniu odwiedziły Skansen w Zubrzycy, gdzie podczas zajęć edukacyjnych Od ziarenka do bochenka poznały jak powstaje chleb. Każde dziecko miało okazję przesiać i zemleć zboże, następnie wykonać ciasto, a na końcu skonsumować własnoręcznie zrobiony chlebek. Potem była zabawa na nietypowym drewnianym placu zabaw. W listopadzie odwiedziliśmy Komisariat Był także wspólny taniec zumby, co wzbudziło wiele emocji i koncert muzyki przy użyciu bum bum rurek. Policji w Rabce. Przedszkolaki nie tylko miały okazję zwiedzić komisariat i zapoznać się z pracą policjantów. Mogły również wsiąść do radiowozu, a także zostawiały odciski palców. Policjanci i policjantki rozmawiali z przedszkolakami na temat zasad bezpieczeństwa i okazało się, że dzieci mają bardzo dużą wiedzę na ten temat. Dziękujemy pani Natali Morawskiej za pomoc w zorganizowaniu wycieczki. ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA - Tradycją Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina są imprezy integrujące naszą społeczność. Jesienią na ogrodzie przedszkolnym odbył się piknik rodzinny Święto pieczonego ziemniaka, w której udział wzięło ok. 120 osób. Pogoda nam dopisała, a zabawy było co nie miara. Najważniejszym punktem programu było pasowanie nowych przedszkolaków. Konkursy sprawnościowe są stałym punktem naszych imprez i zawsze jest wielu ochotników do zabawy. Dla dzieci specjalną atrakcją była wata cukrowa, popcorn i deszcz kolorowych baniek mydlanych. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy już na noworoczny bal. PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ NA POCZCIE - Z okazji Dnia Poczty Polskiej przedszkolaki z Tęczowej Krainy wybrały się na pocztę w Jordanowie, by osobiście złożyć życzenia wszystkim jej pracownikom i wręczyć własnoręcznie wykonaną laurkę w postaci wielkiego listu. Dzieci były bardzo mile zaskoczone tym, że mogły zobaczyć pocztę zza okienka. Poznały tajniki pracy listonosza i pocztowca. ANDRZEJKOWE WRÓŻBY W TĘCZOWEJ KRAINIE - Dzieci z niecierpliwością oczekiwały andrzejkowej zabawy. Nie tylko dlatego, że mogły przyjść do przedszkola w przebraniu, ale przede wszystkim dlatego, że czekał ich dzień wróżb. Było w tym dniu dużo śmiechu i tańców, a stroje dzieci były zadziwiające. Danuta Rusin

13 13 MINI PIŁKA KOSZYKOWA r. Reprezentacja Szkoły pokonała w eliminacjach miejsko-gminnych Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Łętowni wynikiem 36:20. Dało nam to awans do eliminacji powiatowych r. nasza reprezentacja pokonała w eliminacjach powiatowych Zespół Szkół im. św. Jana Kantego z Bystrej wynikiem 20: r. W Finale Powiatowym nasza szkoła zajęła IV miejsce. SKŁAD SZKOLNEJ REPREZENTACJI: Łukasz Rogowiec, Krystian Guśpiel, Feliks Teper, Jakub Wójtowicz, Mateusz Kalemba, Jakub Czyszczoń, Tomasz Repa, Bartosz Grabowski, Jakub Firek, Krzysztof Proszek, Jakub Kozłowski, Patryk Łaczek, Bartosz Dutka. INTEGRUJEMY SIĘ!!! Nasze podopieczne to osoby otwarte na poznawanie nowych ludzi, miejsc oraz wrażeń. Chętnie biorą udział w różnego typu imprezach integracyjnych i wydarzeniach kulturowych. Siostra dyrektor Bronisława Gwiżdż stara się im zapewnić jak najwięcej rozrywki, dlatego często zabiera je w nieznane im dotąd miejsca. W tym roku nasze mieszkanki spędziły dwutygodniowe wakacje w Zubrzycy Górnej. Podczas tych wakacji poznały nowych ludzi i nowe zakątki. Zwiedziły m.in. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Pomnik bł. Jana Pawła II, wzięły również udział w XXIV przeglądzie Orkiestr Dętych w Jabłonce. Ponadto, brały udział w takich imprezach integracyjnych jak: - XXIII Spotkanie z Mottem: Miłość Jedyna Jest w Zakopanem, - Spotkanie Integracyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie, - Impreza Andrzejkowa zorganizowana przez SOSW w Makowie Podhalańskim. - Jesień na Folwarku - spotkanie integracyjne zorganizowane przez DPS w Łętowni. - VIII Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych - Środowiskowych Domów Samopomocy w Małopolsce. Do tej ostatniej imprezy przygotowały się w sposób szczególny, gdyż zaprezentowały przedstawienie pt. Czerwony Kapturek. Udział w przedstawieniu był dla nich ogromnym wyzwaniem, a przygotowania pod okiem wolontariuszek przyniosły im wiele frajdy i zabawy. Warto też wspomnieć, że nasza placówka dba o integrację zapraszając do nas różne grupy dzieci i młodzieży. Dzięki rozbudowie naszej placówki, która była możliwa za sprawą uzyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach MRPO , możemy zapraszać znaczną ilość gości, gdyż teraz mamy odpowiednio dostosowane sale, które bez problemu pomieszczą większą grupę osób. Bardzo cieszymy się z tego faktu, bo wiemy jak ważną i znaczącą rolę w życiu osób niepełnosprawnych odgrywa integracja. s. Bronisława Gwiżdż

14 14 PIKNIK INTEGRACYJNY 18 września- jak co roku - odbył się Piknik Integracyjny. Już zresztą po raz ósmy. Tego dnia wisiała nad nami realna groźba deszczu, jednak Opatrzność nagle zmieniła zdanie i zza chmur wyswobodziło się słońce. Piknik rozpoczął się więc w bardzo radosnych nastrojach. Goście, jak pogoda, również dopisali. Okazały tłum wypełnił specjalnie przygotowany teren. Po oficjalnym powitaniu gości, nastąpił przegląd kabaretów środowiskowych, a później zaproszony DJ wraz z zespołem z ŚDS-u z Rabki porwali naszych uczestników do zabawy. W między czasie można było wziąć udział w konkursach sportowych, wykazać swe zdolności na gumisiowym plenerze malarskim, pomalować kamienie, ozdobić twarze, a także spróbować szczęścia na loterii fantowej. Można było również podziwiać, jak również zakupić, dzieła sztuki wystawione na kiermaszu przez ŚDS-y i DPS-y. Tańce i swawole trwały od wczesnego popołudnia. Zabawa była przednia! Tegoroczna jesień rozpieszczała nas piękną pogodą i tym samym była okazją do organizowania wycieczek. Zorganizowaliśmy więc wyjazd do pobliskiej Sidziny gdzie przez trzy dni, stacjonując w Domu Wczasów Dziecięcych, mogliśmy spacerować po okolicy oraz organizować gry i zabawy na świeżym powietrzu, a wieczorami ogniska gdzie bawiliśmy się przy dźwiękach gitary i śpiewach. Prócz tego nie zabrakło atrakcji zorganizowanych przez wychowawców Domu Wczasów Dziecięcych, którzy wymyślali dla nas przeróżne zabawy integracyjne i wieczorne dyskoteki. Dnia 24 października wzięliśmy udział w zawodach sportowych, które rok rocznie są organizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej. Do walki po medal stanęło 35 drużyn z ośrodków z całej małopolski. Zawodnicy musieli zmierzyć się z takimi konkurencjami jak rzut do kosza, przeprawa materacem przez halę sportową, rzuty do celu, kozłowanie na torze przeszkód itp. Walka była bardzo wyrównana, a sportowcy starali się jak mogli żeby wyeliminować konkurencję. Nasi zawodnicy dobrnęli do finału i tam polegli przy konkurencji przeciągania liny. Mimo wszystko ostatecznie zajęliśmy zaszczytne czwarte miejsce. Po zawodach dla wszystkich przybyłych gości odbyła się zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu. Wszyscy świetnie się bawili ciesząc się z wysokiego wyniku naszych dzielnych sportowców. Korzystając z okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować sponsorom, dzięki którym odbył się nasz Piknik -Restauracja STRUMYK - Mieczysław Zembol, Wójt Gminy Jordanów, Piekarnia Skawa, Palettenwerk Kazimierz Kozik,

15 15 Piekarnia Galicyjska, FHU Gumiś- Grzegorz Niedźwiedź, Bank Spółdzielczy w Jordanowie, Ubezpieczenia Stanisław Flaka, Michalczyk Prokop, Jadwiga Zientek, Ewa i Vijay Nachankar, Krystyna Plinkiewicz i Zbigniew Godyń, Sklep Akjap, Firma Tapi, Bank PKO, Lewiatan Jordanów, Euroclass Podwilk, Sklep ogrodniczo-rolny - Anna Stachura, Sklep papierniczy Afik, Magdalena i Damian Wicher, Sklep spożywczy - Beata i Mirosław Barscy, Klub Sportowy Bór, Firma Kruk A. Dłużniak, FHU MOTO-MAR Marcin Ocieczek, P.K.B. Inwestbud Łukasz Dyrcz, Firma Drewal, Kantor Ryszard Skawski.Serdeczne podziękowania dla Dyrektora, nauczycieli i uczniów ZS im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie oraz ZHP Jordanów. Chcielibyśmy również zaprosić państwa na Świąteczny Kiermasz naszych prac, który odbędzie się 15 grudnia, oraz życzyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych dobrych dni w nadchodzącym 2014 roku. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz szósty przystąpił do realizacji projektu systemowego p.t.: Wspólne działanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu styczniu i zakończy w grudniu br. Celem głównym projektu jest Aktywizowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do poprawy swojej sytuacji osobistej i umożliwienie znalezienia rozwiązania problemów życiowych oraz wsparcie powrotu i zaistnienia na rynku pracy Odbiorcami tegorocznego projektu są 22 osoby: 13 kobiet i 9 mężczyzn. Działania, jakie zostały podjęte do tej pory w ramach projektu to: spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Profilu Zawodowego oraz spotkania z psychologiem w celu Opracowania Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. Z tak uzyskanych informacji powstały Indywidualne Diagnozy Potrzeb naszych uczestników wraz z wyznaczeniem ścieżki wsparcia. Uczestnicy brali udział w dopasowanych do ich zapotrzebowań warsztatach a po ich zakończeniu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i następnie rozpoczęli udział w wybranych przez siebie kursach zawodowych. Przed uczestnikami projektu jeszcze kursy zawodowe. Część kursów odbywa się w Krakowie a pozostałe kursy w Suchej Beskidzkiej. Realizowane kursy zawodowe to: Projektowanie stron internetowych 60 godzin dydaktycznych dla 1 osoby Magazynier z obsługa wózka widłowego 100 godzin dydaktycznych dla 2-ch osób Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą programów do fakturowania 80 godzin dydaktycznych dla 3-ch osób Stylizacja paznokci 100 godzin dydaktycznych dla 2-ch osób Kosmetyczka z wizażem 100 godzin dydaktycznych dla 4-ch osób Kurs komputerowy na poziomie podstawowym 30 godzin dydaktycznych dla 1 osoby Opiekunka osób starszych i chorych z praktyką- 100 godzin dydaktycznych dla 3-ch osób Wszyscy uczestnicy projektu po ukończeniu kursów otrzymają certyfikaty uprawniające ich do podjęcia pracy w wybranym zawodzie i zwiększenia szansy na usamodzielnienie. Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z budżetu miasta w 13,51% i aż w 86,49% ze środków pozyskanych z europejskiego Funduszu Społecznego. Małgorzata Piekut

16 DEBATA SPOŁECZNA STOP PRZEMOCY DOMOWEJ - symptomy, rozpoznawanie i sposoby reagowania W dniu 22 października 2013 roku o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Miasta w Jordanowie odbyła się debata społeczna dot. przemocy domowej- symptomy, rozpoznawanie i sposoby reagowania zorganizowana przez Komendanta Komisariatu Policji oraz Burmistrza Miasta Jordanowa. W debacie uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej, Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z radnymi, Pani Iwona Anna Wiśniewska dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie, przedstawiciele Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, dyrektorzy szkół, przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych Gmin Bystra-Sidzina i Jordanów, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, a także mieszkańcy. Podczas debaty Burmistrz Miasta korzystając z okazji złożył podziękowania trzem uczniom szkoły średniej w Jordanowie za zaalarmowanie i pomoc przy pożarze budynku mieszkalnego w Jordanowie. Komendant Komisariatu Policji w Jordanowie podinsp. Dariusz Drobny przedstawił prezentację dotyczącą problematyki zagrożenia przemocą domową na terenie podległym KP Jordanów. W dalszej kolejności wystąpili: P. Joanna Dyrcz Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, oraz Pani Katarzyna Mirocha, które przedstawiły ofertę ośrodka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pani Iwona Anna Wiśniewska Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie przedstawiła prezentację na temat problemów i trudności w pracy z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc. Podsumowując dyskusję wskazano wnioski oraz zakresy działań poszczególnych instytucji, które zadeklarowały wspólne przedsięwzięcia: - dalsze systematyczne współdziałanie wszystkich instytucji w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych oraz powoływania grup roboczych, - ponowne podjęcie działań mających na celu uczestniczenie w pracach ww. zespołów i grup roboczych przedstawiciela służby zdrowia, - położenie większego nacisku w pracach grup roboczych na uświadamianie pokrzywdzonym dotkniętym przemocą w rodzinie o nie korzystaniu z art. 182 kpk i składaniu zeznań w sprawach o znęcanie się fizyczne i psychiczne w rodzinach dotkniętych przemocą, - zwrócenie uwagi przez nauczycieli na symptomy świadczące o występowania zjawiska przemocy w stosunku do najmłodszych (dzieci i młodzież w szkołach). PAMIĘTAJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY REAGUJ! ZGŁOŚ LUB ZADZWOŃ! 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 tel Komisariat Policji w Jordanowie, ul. Rynek 10, tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. Piłsudskiego 25, tel Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, ul. Piłsudskiego 79, tel (wtorek w godz ) 5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Mickiewicza 31, Sucha Beskidzka, tel , tel. Zaufania Alicja Mentel-Wanciura, Dariusz Drobny INFORMATOR URZĘDU MIASTA JORDANOWA Wydawca: Urząd Miasta Jordanowa, Jordanów, Rynek1 tel ; Kontakt: Krzysztof Bigosiński; Franciszek Żur Redakcja: Pracownicy Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców Nr 11 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Mieszkańcy Jordanowa Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą Maria

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 39 / Lipiec 2012 ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU str. 2, 7 LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE str. 2, 8 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Od Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice Nr 6/2011 (80) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1506-9303 BUCZKOWICE RYBARZOWICE GAZETA GMINNA PISMO SAMORZĄD0WE GMINY BUCZKOWICE Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

Bardziej szczegółowo

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz.

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz. ISSN 1507-4447 MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. Informacje na odwrocie www.facebook.com/miastominskmazowiecki 1 Strefa ograniczonego postoju dla użytkowników pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014 LUTY 2014 NR 233 Jeszcze w 2013 roku nikt nie wierzył, że w Słomnikach w tak krótkim czasie powstanie nowy blok mieszkalny dla 36 rodzin. Mamy rok 2014 i już można obserwować prace wykończeniowe. Obserwatorów

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki witają wiosnę

Przedszkolaki witają wiosnę BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 4 6 (106) (96) CZERWIEC KWIECIEŃ 2009 2010 Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu.

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 GMINA KOSZĘCIN Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy wielu głębokich i radosnych przeżyć, aby przy świątecznym stole

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek MAJ 2011 R. U r z ą d G m i n y w O s t r o w i e W i e l k o p o l s k i m A l. P o w s t a ń c ó w W i e l k o p o l s k i c h 1 2 6 3-4 0 0 O s t r ó w W i e l k o p o l s k i k a n c e l a r i a @

Bardziej szczegółowo