RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. WOSP 18/2014 Prezydent, Burmistrz, Wójt, Starosta Miasta, Gminy, Powiatu Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa, Urzędu Pracy Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych DEXTER z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Profesjonalny sekretariat organizowanie i zarządzanie sekretariatem oraz zakres czynności kancelaryjnych w pracy biurowej., które odbędzie się w dniach 6-10 kwietnia 2014 r. w Hotelu-Villa "Scaliano" w Kudowie Zdroju. Szkolenie adresowane jest do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i zarządzanie sekretariatem w firmie, którego celem jest przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej czynności kancelaryjnych oraz nabycie umiejętności ułatwiających rozwój zawodowy. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Specyfika, standardy bhp i warunki pracy biurowej. 2. Miejsce sekretarki w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz miejsce i rola sekretariatu w strukturze organizacyjnej. 3. Sekretariat, punkt kancelaryjny, biuro podawcze, recepcja, kancelaria podobieństwa i różnice. 4. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące organizacji i zarządzania ( schematy i struktury organizacyjne, podział pracy, podział zadań i obowiązków, relacje i więzi oraz zależności służbowe). 5. Sekretarka- pracownik kancelaryjny- asystentka szefa- referent- koordynator czynności kancelaryjnych. 6. Możliwości zatrudnienia i awansu oraz podstawowe obowiązki pracownicze i zakres odpowiedzialności pracowniczej. 7. Najbardziej preferowanie kwalifikacje, kompetencje i umiejętności stawiane sekretarce. 8. Istota organizowania i zarządzania sekretariatem oraz rodzaje sekretariatów. 9. Zakres i znaczenie czynności recepcyjnych i asystenckich w pracy sekretarki. 10. Komunikacja interpersonalna, informacja i współpraca w relacjach zawodowych. 11. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zjawisko stresu i wypalenia zawodowego w stosunkach pracy. 12. Kultura zawodowa i osobista, wygląd zewnętrzny i kultura osobista, zasady savoir-vivru i etyka zawodowa w relacjach zawodowych. 13. Standardy obsługi klientów, interesantów i kontrahentów. 14. Pisma, dokumenty, dokumentacja, akta, korespondencja, informacja definicje, pojęcia, rodzaje oraz ich znaczenie w funkcjonowaniu jednostki. 15. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz odpowiedzialność kierowników jednostki w zakresie ochrony dokumentów. 16. Czynności kancelaryjne obieg dokumentów od momentu wpływu do archiwizowania oraz udział poszczególnych pracowników w czynnościach kancelaryjnych. 17. Systemy i rejestry kancelaryjne oraz elementy procesu obiegu dokumentów. 18. Podstawowe normatywy kancelaryjne i archiwizacyjne ( instrukcja kancelaryjna i archiwizacyjna, klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji, wykazy akt). 19. Poszczególne czynności związane z archiwizowaniem dokumentacji. 20. Organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt oraz warunki techniczne i organizacyjne. 21. Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Wykładowca na szkoleniu będzie: mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika działu ogranizacji i kadr. Specjalista i jednocześnie praktyk zajmujący się na codzień zarządzaniem zasobami ludzkimi i bhp, znający od strony praktycznej zagadnienia organizacyjne i kadrowe, mający doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu wewnątrzzakładowych aktów prawnych dotyczących polityki kadrowej. Trener-wykładowca na szkoleniach i kursach posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zewnętrznych dotyczących polityki kadrowej, w tym samorządowej polityki kadrowej, praktycznych aspektów prawa pracy, czynności kancelaryjnych i sekretarskich w pracy biurowej.

2 Warunki organizacyjno finansowe Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 6 kwietnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz w dniu 7 kwietnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi Hotelu Willa Scaliano w Kudowie Zdroju w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 7 kwietnia do obiadu w dniu 10 kwietnia). W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego i wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1620 złotych-w tym 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych) w pok. 2 - osobowym 1820 złotych-w tym 23% vat (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych) w pok. 1 osobowym Można skorzystać z dwóch dni szkolenia (7-8 kwietnia) w cenie 1280 złotych - w tym 23% vat od osoby (w pokoju 2 osobowym). Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 30 marca 2014 r. na konto: WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. III O/Wrocław nr W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku vat. Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub em w terminie do dnia r. na adres: Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter Wrocław, ul. Inflancka 3/4 tel./fax , tel. kom lub , Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel Willa SPA SCALIANO, Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel fax , Hotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

3 Wrocław, dnia r. Prezydent, Burmistrz, Starosta, Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu WOSP 19/2014 Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych DEXTER z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Samorządowe prawo pracy w 2014 roku., które odbędzie się w dniach 6-10 kwietnia 2014 r. w Hotelu-Villa "Scaliano" w Kudowie Zdroju. Uczestnicy szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych w urzędach gmin i miast, starostwach powiatowych, jednostkach organizacyjnych gmin i powiatów. Cel szkolenia: Rozszerzenie wiedzy uczestników szkolenia z zakresu prawidłowego stosowania przepisów ustawy 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223 ze zm.) przy wykonywaniu zadań związanych z przyjęciem do pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracownika samorządowego. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Pracodawca samorządowy, a podmiot upoważniony do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. 2. Przyjęcie pracownika do urzędu: a) Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze. b) Wymogi kwalifikacyjne dla pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach kierowniczych urzędniczych. Wybrane przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym kierowniczym. c) Obowiązki dokumentacyjne związane z nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem samorządowym. d) Podstawy nawiązania samorządowego stosunku pracy. e) Stanowiska doradców i asystentów. f) Tworzenie służby przygotowawczej dla osób podejmujących pierwszy raz pracę na stanowisku urzędniczym. 3. Oceny pracowników samorządowych. 4. Przeniesienie pracownika samorządowego. 5. Urlopy rodzicielskie dla pracowników samorządowych: a) wymiar urlopu podstawowego, dodatkowego i urlopu rodzicielskiego, b) nabywanie prawa do urlopów, c) zasady udzielania urlopu rodzicielskiego i możliwość rezygnacji, d) możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie, e) uprawnienia pracownicze w związku z przebywaniem na urlopie, f) ochrona stosunku pracy. 6. Obowiązki i zakres odpowiedzialności pracodawcy samorządowego w stosunku pracy: a) prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracownika. Forma i sposób prowadzenia. b) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. c) zapewnienie potrzeb socjalnych. d) zakaz dyskryminacji i zachowań mobbingowych. Wewnętrzna polityka antymobbingowa. e) ochrona danych osobowych pracowników a ich przetwarzanie. f) odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. 7. Ustanie samorządowego stosunku pracy: a) tryby i formy rozwiązania stosunku pracy, przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, b) skutki wadliwego rozwiązania i wypowiedzenia stosunku pracy, c) przywrócenie pracownika do pracy, d) ochrona stosunku pracy, e) nieprawidłowości przy rozwiązywaniu samorządowego stosunku pracy 8. Dyskusja i omówienie praktycznych problemów związanych samorządowym stosunkiem pracy. Orzecznictwo sądowe dotyczące zatrudniania pracowników samorządowych. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, poszerzone o studium przypadków oraz orzecznictwo sądów. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

4 Wykładowcą na szkoleniu będzie: Mecenas Beata Janik - doświadczony pracownik samorządowy i wykładowca - radca prawny, kierownik Biura Prawnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego dla technika administracji, posiadająca uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Warunki organizacyjno finansowe Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 6 kwietnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz w dniu 7 kwietnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi Hotelu Willa Scaliano w Kudowie Zdroju w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 7 kwietnia do obiadu w dniu 10 kwietnia). W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego i wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1620 złotych-w tym 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych) w pok. 2 - osobowym 1820 złotych-w tym 23% vat (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych) w pok. 1 osobowym Można skorzystać z dwóch dni szkolenia (7-8 kwietnia) w cenie 1280 złotych - w tym 23% vat od osoby (w pokoju 2 osobowym). Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 30 marca 2014 r. na konto: WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. III O/Wrocław nr W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku vat. Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub em w terminie do dnia r. na adres: Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter Wrocław, ul. Inflancka 3/4 tel./fax , tel. kom lub , Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel Willa SPA SCALIANO, Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel fax , Hotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

5 Wrocław, dnia r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy WOSP 20/2014 Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych DEXTER z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. I. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego - aktywizacja i współpraca z osobami zarejestrowanymi w PUP, pracodawcami oraz partnerami rynku pracy w 2014 r. II. Pośrednik pracy / doradca zawodowy / lider klubu pracy jako doradca klienta nowe kompetencje w zakresie obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego w 2014 roku., które odbędzie się w dniach 6-10 kwietnia 2014 r. w Hotelu-Villa "Scaliano" w Kudowie Zdroju. Uczestnicy szkolenia: Szkolenie adresowane jest do pracowników PUP odpowiedzialnych za bezpośrednią obsługę klienta zarejestrowanego w Urzędzie Pracy a także za współpracę i obsługę pracodawców i pozostałych instytucji rynku pracy pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, liderzy klubu pracy Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego oraz nabycia przez nich praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu nowych rozwiązań dotyczących świadczenia pomocy klientom urzędu pracy. Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu profilowania i segmentacji klientów PUP. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I. Doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego - aktywizacja i współpraca z osobami zarejestrowanymi w PUP, pracodawcami oraz partnerami rynku pracy w 2014 r. 1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych i w świetle planowanych zmian. 2. Klient pracowników Powiatowego Urzędu Pracy kim jest klient, rodzaje klientów, oczekiwania klienta w stosunku do Urzędu Pracy ( klient indywidualny, klient instytucjonalny ). 3. Doradca klienta kim jest doradca, cechy profesjonalnego doradcy klienta, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności doradcy klienta. 4. Rola i zadania doradcy indywidualnego. 5. Rola i zadania doradcy instytucjonalnego. 6. Profilowanie i segmentacja klientów PUP - co to jest segmentacja, profilowanie, czemu służy, zapoznanie z formularzami do profilowania i segmentacji klientów PUP. 7. Usługi, narzędzia, instrumenty rynku pracy w stosunku do poszczególnych profili klientów PUP. 8. Aktywizacja zawodowa klienta czym jest aktywizacja zawodowa, rola i cele aktywizacji zawodowej, bariery i trudności w aktywizacji zawodowej. 9. Działania do samodzielnej realizacji przez klienta PUP. 10. Główne błędy najczęściej popełniane przez doradców. 11. Sposoby radzenia sobie z klientami trudnymi i wymagającymi oraz metody budowania pozytywnych relacji z klientem. 12. Komunikacja werbalna i niewerbalna fundamentem skutecznej rozmowy. Rozmowa jako podstawowe narzędzie pracy doradcy klienta. 13.Studium przypadku. Podsumowanie szkolenia. II. Pośrednik pracy / doradca zawodowy / lider klubu pracy jako doradca klienta nowe kompetencje w zakresie obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego w 2014 roku 1. Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych i w świetle planowanych zmian. 2. Doradca klienta kim jest doradca, cechy profesjonalnego doradcy klienta, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności doradcy klienta. 3. Rola i zadania doradcy indywidualnego i doradcy instytucjonalnego. 4. Klient pracowników Powiatowego Urzędu Pracy kim jest klient, rodzaje klientów, oczekiwania klienta w stosunku do Urzędu Pracy ( klient indywidualny, klient instytucjonalny ). 5. Aktywizacja zawodowa klienta czym jest aktywizacja zawodowa, rola i cele aktywizacji zawodowej. Bariery i trudności w aktywizacji zawodowej. 6. Profilowanie i segmentacja klientów PUP - czym jest segmentacja, profilowanie, czemu służy, zapoznanie z formularzami do profilowania i segmentacji klientów PUP. 7. Działania do samodzielnej realizacji przez klienta, działania wobec poszczególnych profili osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

6 8. Pracodawca, instytucje rynku pracy jako partnerzy doradcy instytucjonalnego. 9. Główne błędy najczęściej popełniane przez doradców. 10. Sposoby radzenia sobie z klientami trudnymi i wymagającymi oraz metody budowania pozytywnych relacji z klientem. 11. Zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi pracownikami PUP jako warunek skutecznej i efektownej pracy doradcy klienta. Bariery i trudności w efektownej współpracy. 12. Studium przypadku. Podsumowanie szkolenia. Wykładowcą na szkoleniu będzie: mgr Krzysztof Wójcik - Trener. Socjolog. Pośrednik pracy I stopnia - ukończone studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa pracy. Praktyk z 18 letnim stażem pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener, wykładowca z kilkuletnim stażem pracy w prowadzeniu szkoleń dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Warunki organizacyjno finansowe Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 6 kwietnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz w dniu 7 kwietnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi Hotelu Willa Scaliano w Kudowie Zdroju w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 7 kwietnia do obiadu w dniu 10 kwietnia). W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego i wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1620 złotych-w tym 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych) w pok. 2 - osobowym 1820 złotych-w tym 23% vat (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych) w pok. 1 osobowym Można skorzystać z dwóch dni szkolenia (7-8 kwietnia) w cenie 1280 złotych - w tym 23% vat od osoby (w pokoju 2 osobowym). Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 30 marca 2014 r. na konto: WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. III O/Wrocław nr W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku vat. Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub em w terminie do dnia r. na adres: Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter Wrocław, ul. Inflancka 3/4 tel./fax , tel. kom lub , Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel Willa SPA SCALIANO, Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel fax , Hotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

7 Wrocław, dnia r. Prezydent, Burmistrz, Wójt, Starosta Miasta, Gminy, Powiatu Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa WOSP 21/2014 Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Nowy program Płatnik , omówienie najnowszych zasad i modyfikacji programu oraz sposobu przekazu dokumentów do ZUS. E-płatnik funkcjonalność PUE ZUS -kompleksowa obsługa ubezpieczonych wraz z przygotowaniem i przekazaniem dokumentów ubezpieczeniowych (zgłoszeniowych i rozliczeniowych) do ZUS. Platforma Usług Elektronicznychdostęp drogą elektroniczną do danych zgromadzonych w ZUS oraz do usług świadczonych przez Zakład., które odbędzie się w dniach 6-10 kwietnia 2014 r. w Hotelu-Villa "Scaliano" w Kudowie Zdroju. Cel szkolenia Omówienie problematyki z zakresu przekazu elektronicznego dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w aspekcie nowej wersji programu Płatnik Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS) e-płatnik omówienie, oraz przykłady nowych rozwiązań w komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1) Nowa organizacja pracy w programie Płatnik (w tym: konfiguracja, wymagania sprzętowe) 2) Nowy zakres informacyjny na dokumentach zgłoszeniowych i ubezpieczeniowych 3) Nowości i zmiany w zakresie pobierania danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS. 4) Zmiany w zakresie poprawności dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku ze zwiększoną weryfikacją dokumentów w oparciu o dane pobrane z ZUS, w tym m. in. w oparciu o wprowadzone nowe błędy krytyczne. 5) Nowe aspekty weryfikacji danych i błędy z tym związane. 6) Zwiększenie zakresu weryfikacji dokumentów i ilości błędów krytycznych przed wysyłką do ZUS w tym m. in. w oparciu o dane i parametry pobrane z Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 7) Wprowadzenie w programie Płatnik w wersji nowych mechanizmów wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych. 8) Umożliwienie monitorowania stanu przetwarzania dokumentów w ZUS. 9) Nowe ułatwienia w programie Płatnik. 10) Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej (likwidacja funkcji tworzenia ZUS RMUA), związane z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. 11. e-płatnik -omówienie zasad działania i funkcjonalności na platformie PUE, wybrane zagadnienia z katalogu dostępnych usług, obsługa dokumentów oraz wniosków w ramach e- Płatnika. 12. Platforma Usług Elektronicznych szczegółowe informacje o nowoczesnej usłudze, prezentacja możliwości i praktyczne przykłady ułatwiające obsługę spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. (m.in. wniosków o niezaleganie w opłacaniu składek). Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

8 Wykładowcą na szkoleniu będzie: Specjalista w zakresie nowoczesnych usług IT, wieloletni i doświadczony pracownik ZUS, wykładowca, praktyk w zakresie związanym z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Warunki organizacyjno finansowe Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 6 kwietnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz w dniu 7 kwietnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi Hotelu Willa Scaliano w Kudowie Zdroju w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 7 kwietnia do obiadu w dniu 10 kwietnia). W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego i wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością. Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1620 złotych-w tym 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych) w pok. 2 - osobowym 1820 złotych-w tym 23% vat (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych) w pok. 1 osobowym Można skorzystać z dwóch dni szkolenia (7-8 kwietnia) w cenie 1280 złotych - w tym 23% vat od osoby (w pokoju 2 osobowym). Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 30 marca 2014 r. na konto: WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. III O/Wrocław nr W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku vat. Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub em w terminie do dnia r. na adres: Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter Wrocław, ul. Inflancka 3/4 tel./fax , tel. kom lub , Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel Willa SPA SCALIANO, Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel fax , Hotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

9 Wrocław, dnia r. Prezydent, Burmistrz, Starosta Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu Przewodniczący Rady Miasta, Gminy,Powiatu Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółdzielni Mieszkaniowej Zarządcy Nieruchomości WOSP 22/2014 Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych DEXTER z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Rola i zadania gminy i rady oraz spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości w zakresie zapobiegania i zwalczania dewastacji i niszczenia mienia oraz dbałości o bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, które odbędzie się w dniach kwietnia 2014 r. w Hotelu-Villa "Scaliano" w Kudowie Zdroju. Szkolenie - adresowane jest do: gmin i radnych oraz spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, a także zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w przedstawionym temacie. Rola i wpływ kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w drodze współpracy z członkami spółdzielni mieszkaniowych, właścicielami nieruchomości i mieszkańcami przejawia się skutecznością stosowania dostępnych instrumentów prawnych i polega na opracowaniu informacji o rzeczywistych zagrożeniach lokalnych oraz sporządzeniu mapy zagrożeń, pozwalającej na przedstawienie skali oraz rozmieszczenia negatywnych zjawisk co pozwoli określić strategiczne kierunki działań profilaktycznych, lepszy obraz występujących zagrożeń co w konsekwencji pozwoli lepiej przeciwdziałać z patologicznym zachowaniom. Celem szkolenia - jest zwiększenie możliwości oddziaływania osób od których zależą standardy bezpieczeństwa i sprawność funkcjonowania ludzi w społecznościach lokalnych oraz osób chcących zdobyć wiedzę w tym zakresie. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną dobre praktyki stosowane w zarządzaniu bezpieczeństwem przez samorządy w Polsce i w Unii Europejskiej. W zadaniowej przestrzeni prawnej samorządów istnieją obecnie możliwości koncepcyjnego i finansowego wsparcia lokalnych strategii rozwoju, słuchacze podczas szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą wspierania inicjatyw lokalnych. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Rola gminy i radnych oraz decydujących o polityce zasiedleń na standard i bezpieczeństwo mieszkańców posesji, osiedla czy dzielnicy w świetle występujących zagrożeń, w tym: - ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, - przygotowywanie projektu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w świetle lokalnych zagrożeń, - ocena możliwości współdziałania ze służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, - możliwości wpływania na kształtowanie aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli, -zakres skutecznego oddziaływania, ramy czasowe, partnerzy zadaniowi, koszty. 2. Podczas zajęć zostanie zbudowana mapa zagrożeń w oparciu o interesujące słuchaczy możliwości przeciwdziałania patologii i aspołecznym zachowaniom. - w oparciu o przedstawioną mapę zagrożeń zostanie przedstawiony słuchaczom program, który w swym założeniu będzie miał za zadanie stworzyć lokalny system bezpieczeństwa w oparciu o przedstawioną mapę zagrożeń, - zostaną omówione najczęściej występujące problemy w czasie realizacji zadania, sposoby ich rozwiązywania, skuteczność oddziaływania w perspektywie krótko i długo terminowej, - wykorzystując doświadczenie oraz wiedzę słuchaczy o występujących zagrożeniach w ich polu zainteresowań i woli pozytywnego wpływania na zmiany, omówiony zostanie brak poczucia satysfakcji mieszkańców z życia na danym terenie i praktyczne możliwości zmiany stanu rzeczy. 3. Słuchacze w czasie zajęć zostaną zapoznani z podstawami budowy programów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie odpowiadającym specyfice miejsca ich oddziaływania. W czasie zajęć przedstawiona zostanie słuchaczom konstrukcja strategii na podstawie której prowadzone będą działania naprawcze z uwzględnieniem: - wyznaczenia celowości podjętej pracy, - procesu planowania, - występujących procedur, - możliwości współdziałania służb, - analizy oceny satysfakcji społecznej,

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA

PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA Broszura informacyjna dla nowych pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ Stron 32 Urząd Miasta Nowy Targ Wydanie: I aktualizacja nr 1 PRZEWODNIK DLA NOWOZATRUDNIONEGO URZĘDNIKA zdj. Robert Wójtowicz Krok po

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

INFORMATOR dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMATOR dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o realizacji PROJEKTU (w tym planowanych szkoleniach) pt. Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej,

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu.

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Rozpoczęliśmy również współpracę z Polską Grupą Promocyjną,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen luty 2015 - - czerwiec 2015 Szanowni Państwo, w 1994 roku, kiedy Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wprowadziła do swojej oferty kształcenie

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo