Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 60744-2013; data zamieszczenia: 13.02."

Transkrypt

1 Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. Lecha 12, Tczew, woj. pomorskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja kursów o następującej tematyce: 1) Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 2) Kurs nauki języka angielskiego (dla początkujących) 3) Kurs komputerowy (dla początkujących) 4) Warsztaty artystyczne 5) Kurs sprzedawcy z kasą fiskalną 6) Kurs prawa jazdy kat. B 7) Kurs Decoupage 8) Kurs kosmetyczny stylizacji paznokci 9) Kurs wychowawców wypoczynku UWAGA:1) Podane w specyfikacji godziny wszystkich zajęć są godzinami zegarowymi - część 1,2,3,4,5,7,8, w części 9 są godzinami dydaktycznymi (lekcyjnymi), w części 6 - godziny łączone. 2) Zamawiający zapewnia SALĘ tj. miejsce kursu / szkolenia dla części 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 oraz część 6 (częściowo - dla zajęć teoretycznych tj. 23 godz.). Część 8 - salę zapewnia wykonawca. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Kurs skierowany jest do 30 uczestników tj. 3 gr. po 10 os., 2 spotkania po 8 godz. to 16 godz. zajęć dla każdej grupy (3 grupy to łącznie 48 godz. zajęć). Uczestnicy kursu mają zdobyć wiedzę z zakresu udzielania sprawnej i szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, która może być przydatna w momencie powrotu na rynek pracy, a także w życiu codziennym. Wykonawca musi posiadać specjalistyczne fantomy ze wskaźnikami umożliwiającymi kontrolowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń, defibrylatory ćwiczebne i profesjonalne środki charakteryzacji, projektory multimedialne. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną.kadra szkoląca: wykwalifikowani instruktorzy, posiadający uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej (Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2010). Kurs musi kończyć się wydaniem właśnie takiego zaświadczenia.materiały szkoleniowe: dla każdego uczestnika podręcznik lub opracowane tematy w wersji drukowanej obejmujące cały program kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za 1

2 zadanie wprowadzenie tematu/ zagadnienia również część praktyczną tj. ćwiczenia do wykonania przez uczestników na kursie. Kurs zakończony zostaje testem wiedzy oraz wydanym zaświadczeniem/ certyfikatem.kurs nauki języka angielskiego (dla początkujących)kurs przeznaczony dla początkujących - dla 14 uczestników, w tym osoba niepełnosprawna. Zajęcia w 2 grupach po 6-8 os., każda grupa odbędzie 5 spotkań po 2 godz./ m-c przez 5 miesięcy łącznie 48 godz. (2 grupy to 96 godz. zajęć)tematyka zajęć: Zakres gramatyki: podstawowe słownictwo, forma to be, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future oraz to be going to, liczebniki, lb.mnoga, przedimki [a, an, the], zaimki, liczebniki, stopniowanie przymiotników, czasowniki modalne. Zagadnienia zarówno gramatyczne jak też mówienie i praca z tekstemmateriały szkoleniowe: dla każdego uczestnika podręcznik lub opracowane tematy j/w w wersji drukowanej obejmujące cały program kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za zadanie wprowadzenie tematu / zagadnienia również część praktyczną tj. ćwiczenia do wykonania przez uczestników na kursie oraz w domu. Kurs zakończony zostaje testem wiedzy oraz wydanym zaświadczeniem/ certyfikatem. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową.kurs komputerowy (dla początkujących) Kurs przeznaczony jest dla początkujących - 15 osób, w tym osoby niepełnosprawne, zajęcia w 3 grupach po 5 os., każda grupa odbędzie 6 spotkań po 4 godz. łącznie 24 godz. (3 grupy to 72 godz. zajęć) W miejscu szkolenia Wykonawca musi zapewnić odpowiednio pojedyncze stanowiska komputerowe (preferowane komputery typu laptop) dla każdego uczestnika (min. 5 stanowisk), drukarkę oraz skaner (zamawiający w wynajętej sali posiada dostęp do internetu dla 5 stanowisk) Tematyka zajęć: Microsoft Word: informacje podstawowe, tworzenie i edycja dokumentów, formatowanie i drukowanie dokumentów; Microsoft Excel: informacje podstawowe, operacje na plikach i arkuszach, tworzenie formuł, formatowanie komórek, wykresy, drukowanie; Microsoft Power Point: wyjaśnienie pojęć, użycie kreatorów i projektów prezentacji, użycie szablonów, widoki i sposoby pracy, tworzenie slajdów, łączenie prezentacji; Internet: wprowadzenie do internetu, jak poruszać się po gąszczu stron, praca z przeglądarkami, obsługa poczty, poszukiwanie pracy w internecie, diagnostyka i bezpieczeństwo: obsługa programów antywirusowych, obsługa programów testujących - pamięć, procesor, monitor. Materiały szkoleniowe - dla każdego uczestnika: podręcznik lub opracowane tematy j/w w wersji drukowanej, pamięć USB min. 4 GB oraz płyty CD/ DVD z całym programem kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za zadanie wprowadzenie tematu / zagadnienia również część praktyczną tj. ćwiczenia do wykonania przez uczestników na kursie. Kurs zakończony zostaje testem wiedzy oraz wydanym zaświadczeniem/ certyfikatem. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Warsztaty artystyczne Kurs skierowany jest do 22 uczestników tj. 2 grupy po 11 osób, każda grupa część zajęć tj. wyplatanie z brzeziny i florystyka (12 godz.) oraz dekoracja stołu (4 godz.) i część teoretyczną z dekoracji okna (3 godz.) jedna grupa tj. 11 osób odbywa razem, natomiast zajęcia praktyczne z dekoracji okna (5 godz.), w tym nauka szycia firan, zasłon uczestnicy każdej grupy odbywają w 2 mniejszych podgrupach 5-6 osobowych - każda podgrupa odbywa po 5 godz. nauki szycia ( łącznie każdy uczestnik odbywa 24 godz. zajęć, przeprowadzenie całego kursu to 58 godz.) Tematyka zajęć: zajęcia praktyczne - nauka wyplatania z brzeziny, traw, gałęzi, praca z drutem wiązałkowym oraz drutem ocynk, samodzielne tworzenie karmników, elementów świątecznych - kaczki wielkanocne, donice lub stroiki na okno/ ścianę, nauka zdobienia i dekorowania lakierami, wstążkami, jajkami; elementy florystyki - układanie bukietów, stroików, wieńców; zajęcia teoretyczne i praktyczne z dekoracji okna i stołu - prezentacja obecnych styli i trendów, nauka szycia na maszynie firan, zasłon, obrusów, poduszek itp., nauka wszywania taśmy, drapowanie i 2

3 upinanie, nauka łączenia różnych wzorów i rodzajów tkanin, obszywanie bieżników szydełkiem, origami, stoły okolicznościowe itp. Materiały szkoleniowe do pracy na zajęciach: gałęzie brzeziny, stelaże drewniane do kaczek, karmników itp., gałęzie zielone do wieńców i stroików, drut, gwoździe i łańcuszek, elementy zdobnicze: jajka, wstążki, rafia, lakiery kolorowe i bezbarwne, kwiaty i gałęzie sztuczne, oazis, doniczki plastikowe, świeczki i świeczniki, serwetki kolorowe i białe, materiały zasłonowe, firanowe, obrusowe (różne rodzaje i kolory w takiej ilości by każdy uczestnik obok nauki wszywania taśmy mógł samodzielnie wykonać indywidualną w stylu dekorację okna i stołu). Wszystkie materiały szkoleniowe należy zapewnić w takiej ilości (tj. 22 kpl) i jakości (doniczki, świeczniki, świeczki - nowe) by każdy uczestnik mógł wykonać samodzielnie wieniec, stroik świąteczny, kaczkę (wszyscy) i karmnik lub donicę bądź stroik na okno/ ścianę (1 do wyboru) oraz dekorację okna. Wszystkie wykonane na warsztatach elementy uczestnicy otrzymują na własność. Wydanie zaświadczeń / certyfikatów o odbytych warsztatach/ nabytych umiejętnościach - poprzedzone egzaminem/ sprawdzianem - do wyboru: z wyplatania brzeziny lub florystyki bądź z otrzymanej tkaniny ozdobienie okna/ stołu. Dodatkowe wymagania: Wykonawca musi umożliwić korzystanie z urządzeń takich jak maszyny do szycia - min. 2 szt. podczas nauki szycia w każdej podgrupie wraz z osobą/ trenerem nauki szycia. Konieczne jest posiadanie przez trenera umiejętności w zakresie dekoracji okna i stołu (min. 1 projekt podobnego typu) oraz posiadanie umiejętności w zakresie wytwórstwa rękodzieła z gałęzi brzeziny typu donice, wazony, koszyki, zwierzęta, grzyby, karmniki itp. oraz w zakresie tworzenia stroików, wieńców, układania bukietów (min 1 projekt podobnego typu). Zamawiający zaleca załączenie do oferty fotografii wykonanych elementów na podobnego typu warsztatach zawierających całą tematykę kursu. Kurs sprzedawcy z kasą fiskalną Kurs skierowany jest do 16 uczestników, 2 grupy po 8 osób, 4 spotkania po 4 godz., łącznie 16 godz. (2 grupy to łącznie 32 godz. zajęć) Tematyka zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne - marketing, handel detaliczny, handel hurtowy, obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej. Materiały szkoleniowe: dla każdego uczestnika podręcznik lub opracowane tematy j/w w wersji drukowanej obejmujące cały program kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za zadanie wprowadzenie tematu / zagadnienia (w tym obowiązujące przepisy i rozporządzenia) również część praktyczną na kasie fiskalnej (do wykonania przez uczestników na kursie - min. 1 godz. każda osoba). Kurs zakończony zostaje testem wiedzy teoretycznej i egzaminem praktycznym na kasie fiskalnej oraz wydanym zaświadczeniem/ certyfikatem potwierdzającym podniesienie kwalifikacji zawodowych i umożliwiających znalezienie pracy w branży handlowej. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Kurs prawa jazdy kat. B - kurs skierowany jest do 10 uczestników, w tym osoba niepełnosprawna (bez przeciwwskazań zdrowotnych i bez potrzeby specjalistycznego pojazdu). Szkolenie musi obejmować naukę jazdy dla kategorii B i kończyć się egzaminem wewnętrznym, zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a po jego pozytywnym zaliczeniu kursant winien być przedstawiany do egzaminu państwowego w uprawnionym Ośrodku Ruchu Drogowego. W trakcie szkolenia każdy uczestnik musi otrzymać bezpłatnie na własność komplet materiałów dydaktycznych niezbędnych do nauki i przygotowania się do egzaminu państwowego tj.: 1) Podręcznik zawierający m. in. zagadnienia dotyczące przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, zarysu budowy i obsługi pojazdu (wraz z wersją elektroniczną; wymagane wydanie z 2013 r.), 2) Broszurę zawierającą znaki drogowe i sygnały drogowe, 3) Broszurę zawierającą instrukcję/ komentarz do nowych testów z 2013 r., notatnik oraz długopis. Wykonawca winien dysponować salą wykładową wyposażoną we wszelkiego rodzaju materiały i pomoce dydaktyczne, a w szczególności rzutnik multimedialny oraz specjalistyczny program, który umożliwia w sposób prosty, jasny przedstawić i zobrazować słuchaczom rzeczywiste sytuacje drogowe, jak również posiadać 3

4 specjalistyczny program do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, wykonawca musi również zapewnić plac manewrowy i min. 3 pojazdy przystosowane do prowadzenia praktycznej nauki jazdy. Szkolenie musi odbywać się na terenie Tczewa. Wykonawca musi spełniać wymogi stawiane dla tego typu szkolenia określone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019), zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) ze wszystkimi zmianami obowiązującymi od 19 stycznia 2013 r. Wykonawca jest zobowiązany do : 1) Przeprowadzenia spotkania informacyjnego z kandydatami na kierowców w celu przeprowadzenia przez procedurę w Starostwie Powiatowym w Tczewie, m. in. profil kandydata na kierowcę, nadanie nr itp., 2) Przeprowadzenia badania lekarskiego i pokrycia kosztów badania 10 kandydatów na kierowców oraz uiszczenia pierwszej opłaty egzaminacyjnej wraz z ustaleniem terminów egzaminu dla kursantów, 3) Udzielania kursantom wszelkich informacji i wyjaśnień w związku z obowiązującymi od 2013 r. przepisami w celu jak najlepszego przygotowania kursantów do egzaminu państwowego, 4) Przeprowadzenia szkolenia teoretycznego dla grupy 10 kursantów (min. 30 godz. zajęć cała grupa - godziny dydaktyczne) oraz szkolenia praktycznego (min. 30 godz. każdy uczestnik kursu - godziny zegarowe) oraz 1 godz. na egzamin wewnętrzny - łącznie każdy kursant min. 61 godz. zajęć Wzór opracowanych lub gotowych (podręcznik) materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Kurs Decoupage - kurs skierowany jest do 15 uczestników, w tym osoby niepełnosprawne, 2 grupy po 7-8 osób, 30 godz. zajęć praktycznych i 2 godz. teoretyczne każda grupa w formie 4 spotkań po 5 godz. i 2 spotkań po 6 godz., łącznie 64 godz. zajęć. Każda grupa, (wszyscy uczestnicy) otrzymują materiały szkoleniowe do pracy na zajęciach, zestaw startowy po kursie oraz instrukcję wykonania każdego zadania w wersji drukowanej. Tematyka zajęć: praca z metalem, szkłem drewnem, papierem ryżowym itp., poznanie różnorodnych technik pracy (zdobień, złoceń, malowania, lakierowania, foliowania, wykonywania lampionów, biżuterii), praca z serwetką, ikona, podkładki z korka itp. Wszystkie wykonane elementy uczestnicy zatrzymują na własność. Wykonawca musi zapewnić: 1. Na pierwszych zajęciach zaprezentować gotowe prace lub przedstawić wzory/ propozycje prac, które uczestnicy będą wykonywali na zajęciach wraz z omówieniem oraz przedłożyć instrukcję dla każdego uczestnika oraz GOPS - 1egz. 2. Zapewnić (każdemu uczestnikowi własne) wszystkie materiały do pracy na zajęciach (w tym dostateczną ilość pędzli, farb, klei, materiałów dekoracyjnych i przedmiotów do zdobienia dla prawidłowej i swobodnej pracy każdego uczestnika na zajęciach). W ramach kursu każdy uczestnik powinien zostać zapoznany z techniką Decoupage zgodnie z poniższym: a) praca z papierem ryżowym (przedmiot szklany np. wazon oraz przedmiot drewniany), b) praca z serwetkami (przedmiot drewniany i z MDF), c) nauka metody spękań (przedmiot drewniany), d) wykonywanie biżuterii (przedmiot drewniany i ceramiczny), e) technika Decoupage na metalu (przedmiot metalowy), f) technika foliowania i złocenia - ikona (przedmiot drewniany).3. Zapewnić tzw. zestaw startowy - indywidualny zestaw do pracy twórczej dla każdego uczestnika by każdy uczestnik projektu/ kursu mógł również po zakończeniu kursu samodzielnie wykorzystać nabyte umiejętności. Minimalny zestaw powinien zawierać: 2 pędzle (zwykły i gąbkowy), farba min. 2 kolory, klej, lakier do drewna, podkład, medium do spękań (wszystkie preparaty o pojemności min. 100 ml), drewniany bloczek, papier ścierny, przedmioty do zdobienia (2 szt. - do wyboru np. aniołek, bombka lub świecznik), papier klasyczny, papier ryżowy (po 2 arkusze), serwetka (2 szt.), artykuły dekoracyjne typu piórka, półperełki oraz inne niezbędne do Decoupage. Zestaw startowy każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu całego kursu. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Kurs 4

5 kosmetyczny stylizacji paznokci Kurs stylizacji paznokci dłoni i stóp wraz z pielęgnacją zakłada przeprowadzenie 40 godz. zajęć praktycznych i teoretycznych dla 11 uczestniczek projektu, przy czym zajęcia praktyczne muszą stanowić min. 70 % czasu trwania całego kursu, czyli min. 28 godz. a grupy na zajęciach praktycznych nie mogą być liczniejsze niż 4 osoby (3 grupy to łącznie min. 96 godz. zajęć). Część teoretyczna: skóra - budowa i funkcje, budowa paznokcia, rodzaje narzędzi do pielęgnacji dłoni i stóp, pielęgnacja paznokci u rąk - manicure, pielęgnacja stóp - pedicure, higiena i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów, choroby paznokci, choroby stóp i profilaktyka, zagrożenia i leczenie. Część praktyczna: parafinowanie i pilingowanie dłoni, manicure dłoni i malowanie paznokci metodą klasyczną, manicure francuski, manicure japoński, pedicure stóp klasyczny, pedicure stóp medyczny, pedicure SPA, higiena stóp, klamrowanie płytki paznokcia jako jedna z form leczenia deformacji, stylizacja paznokci metodą akrylową, stylizacja paznokci metodą żelową, stylizacja paznokci metodą hybrydową, ozdoby paznokci i metody ich mocowania, stylizacja paznokci stóp różnymi metodami (akryl, żel, hybryda). Obie części powinny zostać zakończone egzaminem lub testem praktycznym z tematyki kursu oraz wydaniem zaświadczenia/ certyfikatu o odbytym kursie potwierdzając tym samym nabyte umiejętności w powyższym zakresie pozwalające na samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacji i stylizacji paznokci. Materiały szkoleniowe powinny być przekazane uczestnikom w formie typu kosmetyczka, kuferek lub duże etui i powinny zawierać tzw. Zestaw startowy: lakiery do paznokci - min. 3 kolory, zestaw do french manicure, elementy zdobnicze, pilniki jednorazowe, obcinacz lub nożyczki kosmetyczne, szpatułki drewniane, rozdzielacze do palców stóp, płatki kosmetyczne, zmywacz, rękawiczki jednorazowe 3 kpl., fartuszek jednorazowy - 2 szt., kosmetyki do pielęgnacji dłoni i stóp - kremy, żele, pilingi itp. Dopuszcza się ponadto umieszczenie artykułów promocyjnych lub marketingowych firm z branży kosmetycznej w celu wzbogacenia materiałów szkoleniowych dla uczestników. Materiały szkoleniowe powinny być dobrej jakości, trwałe oraz zapewnić uczestnikom dalsze ich wykorzystanie do pracy w tej branży (usługi stylizacji paznokci lub samozatrudnienie). Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Wykonawca musi zapewnić salę (np. gabinet lub salon kosmetyczny) na czas realizacji przedmiotu zamówienia spełniającą następujące wymogi: sala musi się znajdować na terenie Tczewa, salę musi charakteryzować wysoka estetyka, musi być ogrzana lub wietrzona, prawidłowo oświetlona, musza być zachowane warunki BHP, na sali musi być dostępna prawidłowo wyposażona apteczka, pomieszczenia toalet muszą być usytuowane w sąsiedztwie sali (nie dopuszcza się aby były w osobnym budynku lub na osobnym piętrze) należy zapewnić miejsce przechowywania odzieży wierzchniej uczestników (wieszaki, szafy itp.) lub szatnię, należy zapewnić dostęp do umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz stosowne urządzenia do prowadzenia zabiegów podczas przedmiotowego kursu (podgrzewacze do parafinowania, urządzenie do pedicuru itp.) sala musi być dostatecznie duża by oprócz zajęć praktycznych w małych grupach (do 4 osób) zapewnić prawidłowe warunki podczas szkolenia teoretycznego (ok. 12 godz.) dla 11 osób jednocześnie (w tym miejsce na catering). Przed podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą przedstawiciel Zamawiającego dokona wizytacji w proponowanym miejscu kursu celem akceptacji wskazanej sali. Kurs wychowawców wypoczynku - kurs skierowany jest do 4 uczestników, 6 spotkań po 6 godz., łącznie 36 godz., zakończone zaświadczeniem uprawniającym do sprawowania opieki na dziećmi i młodzieżą podczas obozów, kolonii, wyjazdów (nadany numer z Kuratorium Oświaty), zajęcia praktyczne i teoretyczne ze specjalistami - pedagogiem, trenerem turystyki, psychologiem, nauczycielami lub uprawnionymi specjalistami. Wykonawca musi ująć w swojej wycenie również koszt badania lekarskiego dopuszczającego kandydata do kursu. Tematyka zajęć: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć i planowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej, obowiązki 5

6 wychowawcy grupy, wychowanie fizyczne i sport, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno - oświatowe, zajęcia praktyczno - techniczne, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Materiały szkoleniowe: dla każdego uczestnika podręcznik lub opracowane tematy j/ w w wersji drukowanej obejmujące cały program kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za zadanie wprowadzenie tematu / zagadnienia (w tym obowiązujące przepisy i rozporządzenia) również część praktyczną tj. ćwiczenia do wykonania przez uczestników na kursie. Kurs zakończony zostaje egzaminem oraz wydanym zaświadczeniem z Kuratorium Oświaty i certyfikatem. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. UWAGA: każdy z wykonawców w/w kursów zobowiązany jest do ujęcia w swej wycenie również poniżej wskazanych elementów: 1) MATERIAŁY SZKOLENIOWE - zakupienie lub opracowanie/przygotowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników ( oraz jednego kompletu dla potrzeb dokumentacji GOPS), 2) CATERING - Zapewnienie poczęstunku dla wszystkich uczestników: kurs do 2 godz. Ciastko typy pączek, drożdżówka woda/ napoje w opakowaniu min.330 ml, kawa herbata, powyżej 2 godz. dodatkowo jeszcze owoce, 4 godz. i powyżej dodatkowo jeszcze ciepły posiłek (np. pizza, hod-dog, kebab, obiad składający się z drugiego dania itp.) WSZYSTKIE POZYCJE W POCZĘSTUNKU / WYŻYWIENIU POWINNY BYĆ ŚWIEŻE I PODANE W SPOSÓB ESTETYCZNY ORAZ W PRAWIDŁOWEJ ILOŚCI I JAKOŚCI 3) Wszystkie materiały szkoleniowe / startery muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów / starterów używanych. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizytacji lub obecności na poszczególnych zajęciach osoby z zespołu projektu celem udokumentowania prawidłowości prowadzonego szkolenia/ kursu/ warsztatu (bez uprzedniego informowania) oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej. Listę osób wchodzących w skład zespołu projektu Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy. 5) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sali szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi promocji i oznaczania projektów w POKL.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 6

7 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Część 1-9: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zadania polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu lub konferencji lub warsztatów. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Część 1: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów pomocy przedmedycznej (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów pomocy przedmedycznej. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni.część 2: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów językowych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w 7

8 prowadzeniu kursów językowych. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 3: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadająca przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów podstawowej obsługi komputera (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów podstawowej obsługi komputera. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 4: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia warsztatów artystycznych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów / warsztatów artystycznych. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 5: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów sprzedawcy z kasą fiskalną (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów sprzedawcy z kasą fiskalną. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni Część 6: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów prawa jazdy (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów prawa jazdy. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 7: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów decoupage (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów decoupage. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia Część 8: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów kosmetycznych stylizacji paznokci (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów kosmetycznych. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni. Część 9: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów wychowawców wypoczynku (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów wychowawców wypoczynku. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od 8

9 Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni. Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wg załącznik nr 5 do SIWZ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie zalega z opłaceniem składek i podatków. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 9

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów Numer ogłoszenia: 160902-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów Numer ogłoszenia: 160902-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów Numer ogłoszenia: 160902-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data zamieszczenia: 20.04.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 227772-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 03 lipiec 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bełżyce: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów, treningów i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego Odkrywamy talenty, rozwijamy skrzydła w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 09 sierpnia 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumbusko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumbusko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumbusko.pl Busko-Zdrój: Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu Schematom

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo