Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 60744-2013; data zamieszczenia: 13.02."

Transkrypt

1 Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. Lecha 12, Tczew, woj. pomorskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja kursów o następującej tematyce: 1) Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 2) Kurs nauki języka angielskiego (dla początkujących) 3) Kurs komputerowy (dla początkujących) 4) Warsztaty artystyczne 5) Kurs sprzedawcy z kasą fiskalną 6) Kurs prawa jazdy kat. B 7) Kurs Decoupage 8) Kurs kosmetyczny stylizacji paznokci 9) Kurs wychowawców wypoczynku UWAGA:1) Podane w specyfikacji godziny wszystkich zajęć są godzinami zegarowymi - część 1,2,3,4,5,7,8, w części 9 są godzinami dydaktycznymi (lekcyjnymi), w części 6 - godziny łączone. 2) Zamawiający zapewnia SALĘ tj. miejsce kursu / szkolenia dla części 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 oraz część 6 (częściowo - dla zajęć teoretycznych tj. 23 godz.). Część 8 - salę zapewnia wykonawca. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Kurs skierowany jest do 30 uczestników tj. 3 gr. po 10 os., 2 spotkania po 8 godz. to 16 godz. zajęć dla każdej grupy (3 grupy to łącznie 48 godz. zajęć). Uczestnicy kursu mają zdobyć wiedzę z zakresu udzielania sprawnej i szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, która może być przydatna w momencie powrotu na rynek pracy, a także w życiu codziennym. Wykonawca musi posiadać specjalistyczne fantomy ze wskaźnikami umożliwiającymi kontrolowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń, defibrylatory ćwiczebne i profesjonalne środki charakteryzacji, projektory multimedialne. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną.kadra szkoląca: wykwalifikowani instruktorzy, posiadający uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej (Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2010). Kurs musi kończyć się wydaniem właśnie takiego zaświadczenia.materiały szkoleniowe: dla każdego uczestnika podręcznik lub opracowane tematy w wersji drukowanej obejmujące cały program kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za 1

2 zadanie wprowadzenie tematu/ zagadnienia również część praktyczną tj. ćwiczenia do wykonania przez uczestników na kursie. Kurs zakończony zostaje testem wiedzy oraz wydanym zaświadczeniem/ certyfikatem.kurs nauki języka angielskiego (dla początkujących)kurs przeznaczony dla początkujących - dla 14 uczestników, w tym osoba niepełnosprawna. Zajęcia w 2 grupach po 6-8 os., każda grupa odbędzie 5 spotkań po 2 godz./ m-c przez 5 miesięcy łącznie 48 godz. (2 grupy to 96 godz. zajęć)tematyka zajęć: Zakres gramatyki: podstawowe słownictwo, forma to be, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future oraz to be going to, liczebniki, lb.mnoga, przedimki [a, an, the], zaimki, liczebniki, stopniowanie przymiotników, czasowniki modalne. Zagadnienia zarówno gramatyczne jak też mówienie i praca z tekstemmateriały szkoleniowe: dla każdego uczestnika podręcznik lub opracowane tematy j/w w wersji drukowanej obejmujące cały program kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za zadanie wprowadzenie tematu / zagadnienia również część praktyczną tj. ćwiczenia do wykonania przez uczestników na kursie oraz w domu. Kurs zakończony zostaje testem wiedzy oraz wydanym zaświadczeniem/ certyfikatem. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową.kurs komputerowy (dla początkujących) Kurs przeznaczony jest dla początkujących - 15 osób, w tym osoby niepełnosprawne, zajęcia w 3 grupach po 5 os., każda grupa odbędzie 6 spotkań po 4 godz. łącznie 24 godz. (3 grupy to 72 godz. zajęć) W miejscu szkolenia Wykonawca musi zapewnić odpowiednio pojedyncze stanowiska komputerowe (preferowane komputery typu laptop) dla każdego uczestnika (min. 5 stanowisk), drukarkę oraz skaner (zamawiający w wynajętej sali posiada dostęp do internetu dla 5 stanowisk) Tematyka zajęć: Microsoft Word: informacje podstawowe, tworzenie i edycja dokumentów, formatowanie i drukowanie dokumentów; Microsoft Excel: informacje podstawowe, operacje na plikach i arkuszach, tworzenie formuł, formatowanie komórek, wykresy, drukowanie; Microsoft Power Point: wyjaśnienie pojęć, użycie kreatorów i projektów prezentacji, użycie szablonów, widoki i sposoby pracy, tworzenie slajdów, łączenie prezentacji; Internet: wprowadzenie do internetu, jak poruszać się po gąszczu stron, praca z przeglądarkami, obsługa poczty, poszukiwanie pracy w internecie, diagnostyka i bezpieczeństwo: obsługa programów antywirusowych, obsługa programów testujących - pamięć, procesor, monitor. Materiały szkoleniowe - dla każdego uczestnika: podręcznik lub opracowane tematy j/w w wersji drukowanej, pamięć USB min. 4 GB oraz płyty CD/ DVD z całym programem kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za zadanie wprowadzenie tematu / zagadnienia również część praktyczną tj. ćwiczenia do wykonania przez uczestników na kursie. Kurs zakończony zostaje testem wiedzy oraz wydanym zaświadczeniem/ certyfikatem. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Warsztaty artystyczne Kurs skierowany jest do 22 uczestników tj. 2 grupy po 11 osób, każda grupa część zajęć tj. wyplatanie z brzeziny i florystyka (12 godz.) oraz dekoracja stołu (4 godz.) i część teoretyczną z dekoracji okna (3 godz.) jedna grupa tj. 11 osób odbywa razem, natomiast zajęcia praktyczne z dekoracji okna (5 godz.), w tym nauka szycia firan, zasłon uczestnicy każdej grupy odbywają w 2 mniejszych podgrupach 5-6 osobowych - każda podgrupa odbywa po 5 godz. nauki szycia ( łącznie każdy uczestnik odbywa 24 godz. zajęć, przeprowadzenie całego kursu to 58 godz.) Tematyka zajęć: zajęcia praktyczne - nauka wyplatania z brzeziny, traw, gałęzi, praca z drutem wiązałkowym oraz drutem ocynk, samodzielne tworzenie karmników, elementów świątecznych - kaczki wielkanocne, donice lub stroiki na okno/ ścianę, nauka zdobienia i dekorowania lakierami, wstążkami, jajkami; elementy florystyki - układanie bukietów, stroików, wieńców; zajęcia teoretyczne i praktyczne z dekoracji okna i stołu - prezentacja obecnych styli i trendów, nauka szycia na maszynie firan, zasłon, obrusów, poduszek itp., nauka wszywania taśmy, drapowanie i 2

3 upinanie, nauka łączenia różnych wzorów i rodzajów tkanin, obszywanie bieżników szydełkiem, origami, stoły okolicznościowe itp. Materiały szkoleniowe do pracy na zajęciach: gałęzie brzeziny, stelaże drewniane do kaczek, karmników itp., gałęzie zielone do wieńców i stroików, drut, gwoździe i łańcuszek, elementy zdobnicze: jajka, wstążki, rafia, lakiery kolorowe i bezbarwne, kwiaty i gałęzie sztuczne, oazis, doniczki plastikowe, świeczki i świeczniki, serwetki kolorowe i białe, materiały zasłonowe, firanowe, obrusowe (różne rodzaje i kolory w takiej ilości by każdy uczestnik obok nauki wszywania taśmy mógł samodzielnie wykonać indywidualną w stylu dekorację okna i stołu). Wszystkie materiały szkoleniowe należy zapewnić w takiej ilości (tj. 22 kpl) i jakości (doniczki, świeczniki, świeczki - nowe) by każdy uczestnik mógł wykonać samodzielnie wieniec, stroik świąteczny, kaczkę (wszyscy) i karmnik lub donicę bądź stroik na okno/ ścianę (1 do wyboru) oraz dekorację okna. Wszystkie wykonane na warsztatach elementy uczestnicy otrzymują na własność. Wydanie zaświadczeń / certyfikatów o odbytych warsztatach/ nabytych umiejętnościach - poprzedzone egzaminem/ sprawdzianem - do wyboru: z wyplatania brzeziny lub florystyki bądź z otrzymanej tkaniny ozdobienie okna/ stołu. Dodatkowe wymagania: Wykonawca musi umożliwić korzystanie z urządzeń takich jak maszyny do szycia - min. 2 szt. podczas nauki szycia w każdej podgrupie wraz z osobą/ trenerem nauki szycia. Konieczne jest posiadanie przez trenera umiejętności w zakresie dekoracji okna i stołu (min. 1 projekt podobnego typu) oraz posiadanie umiejętności w zakresie wytwórstwa rękodzieła z gałęzi brzeziny typu donice, wazony, koszyki, zwierzęta, grzyby, karmniki itp. oraz w zakresie tworzenia stroików, wieńców, układania bukietów (min 1 projekt podobnego typu). Zamawiający zaleca załączenie do oferty fotografii wykonanych elementów na podobnego typu warsztatach zawierających całą tematykę kursu. Kurs sprzedawcy z kasą fiskalną Kurs skierowany jest do 16 uczestników, 2 grupy po 8 osób, 4 spotkania po 4 godz., łącznie 16 godz. (2 grupy to łącznie 32 godz. zajęć) Tematyka zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne - marketing, handel detaliczny, handel hurtowy, obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej. Materiały szkoleniowe: dla każdego uczestnika podręcznik lub opracowane tematy j/w w wersji drukowanej obejmujące cały program kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za zadanie wprowadzenie tematu / zagadnienia (w tym obowiązujące przepisy i rozporządzenia) również część praktyczną na kasie fiskalnej (do wykonania przez uczestników na kursie - min. 1 godz. każda osoba). Kurs zakończony zostaje testem wiedzy teoretycznej i egzaminem praktycznym na kasie fiskalnej oraz wydanym zaświadczeniem/ certyfikatem potwierdzającym podniesienie kwalifikacji zawodowych i umożliwiających znalezienie pracy w branży handlowej. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Kurs prawa jazdy kat. B - kurs skierowany jest do 10 uczestników, w tym osoba niepełnosprawna (bez przeciwwskazań zdrowotnych i bez potrzeby specjalistycznego pojazdu). Szkolenie musi obejmować naukę jazdy dla kategorii B i kończyć się egzaminem wewnętrznym, zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a po jego pozytywnym zaliczeniu kursant winien być przedstawiany do egzaminu państwowego w uprawnionym Ośrodku Ruchu Drogowego. W trakcie szkolenia każdy uczestnik musi otrzymać bezpłatnie na własność komplet materiałów dydaktycznych niezbędnych do nauki i przygotowania się do egzaminu państwowego tj.: 1) Podręcznik zawierający m. in. zagadnienia dotyczące przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, zarysu budowy i obsługi pojazdu (wraz z wersją elektroniczną; wymagane wydanie z 2013 r.), 2) Broszurę zawierającą znaki drogowe i sygnały drogowe, 3) Broszurę zawierającą instrukcję/ komentarz do nowych testów z 2013 r., notatnik oraz długopis. Wykonawca winien dysponować salą wykładową wyposażoną we wszelkiego rodzaju materiały i pomoce dydaktyczne, a w szczególności rzutnik multimedialny oraz specjalistyczny program, który umożliwia w sposób prosty, jasny przedstawić i zobrazować słuchaczom rzeczywiste sytuacje drogowe, jak również posiadać 3

4 specjalistyczny program do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, wykonawca musi również zapewnić plac manewrowy i min. 3 pojazdy przystosowane do prowadzenia praktycznej nauki jazdy. Szkolenie musi odbywać się na terenie Tczewa. Wykonawca musi spełniać wymogi stawiane dla tego typu szkolenia określone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019), zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) ze wszystkimi zmianami obowiązującymi od 19 stycznia 2013 r. Wykonawca jest zobowiązany do : 1) Przeprowadzenia spotkania informacyjnego z kandydatami na kierowców w celu przeprowadzenia przez procedurę w Starostwie Powiatowym w Tczewie, m. in. profil kandydata na kierowcę, nadanie nr itp., 2) Przeprowadzenia badania lekarskiego i pokrycia kosztów badania 10 kandydatów na kierowców oraz uiszczenia pierwszej opłaty egzaminacyjnej wraz z ustaleniem terminów egzaminu dla kursantów, 3) Udzielania kursantom wszelkich informacji i wyjaśnień w związku z obowiązującymi od 2013 r. przepisami w celu jak najlepszego przygotowania kursantów do egzaminu państwowego, 4) Przeprowadzenia szkolenia teoretycznego dla grupy 10 kursantów (min. 30 godz. zajęć cała grupa - godziny dydaktyczne) oraz szkolenia praktycznego (min. 30 godz. każdy uczestnik kursu - godziny zegarowe) oraz 1 godz. na egzamin wewnętrzny - łącznie każdy kursant min. 61 godz. zajęć Wzór opracowanych lub gotowych (podręcznik) materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Kurs Decoupage - kurs skierowany jest do 15 uczestników, w tym osoby niepełnosprawne, 2 grupy po 7-8 osób, 30 godz. zajęć praktycznych i 2 godz. teoretyczne każda grupa w formie 4 spotkań po 5 godz. i 2 spotkań po 6 godz., łącznie 64 godz. zajęć. Każda grupa, (wszyscy uczestnicy) otrzymują materiały szkoleniowe do pracy na zajęciach, zestaw startowy po kursie oraz instrukcję wykonania każdego zadania w wersji drukowanej. Tematyka zajęć: praca z metalem, szkłem drewnem, papierem ryżowym itp., poznanie różnorodnych technik pracy (zdobień, złoceń, malowania, lakierowania, foliowania, wykonywania lampionów, biżuterii), praca z serwetką, ikona, podkładki z korka itp. Wszystkie wykonane elementy uczestnicy zatrzymują na własność. Wykonawca musi zapewnić: 1. Na pierwszych zajęciach zaprezentować gotowe prace lub przedstawić wzory/ propozycje prac, które uczestnicy będą wykonywali na zajęciach wraz z omówieniem oraz przedłożyć instrukcję dla każdego uczestnika oraz GOPS - 1egz. 2. Zapewnić (każdemu uczestnikowi własne) wszystkie materiały do pracy na zajęciach (w tym dostateczną ilość pędzli, farb, klei, materiałów dekoracyjnych i przedmiotów do zdobienia dla prawidłowej i swobodnej pracy każdego uczestnika na zajęciach). W ramach kursu każdy uczestnik powinien zostać zapoznany z techniką Decoupage zgodnie z poniższym: a) praca z papierem ryżowym (przedmiot szklany np. wazon oraz przedmiot drewniany), b) praca z serwetkami (przedmiot drewniany i z MDF), c) nauka metody spękań (przedmiot drewniany), d) wykonywanie biżuterii (przedmiot drewniany i ceramiczny), e) technika Decoupage na metalu (przedmiot metalowy), f) technika foliowania i złocenia - ikona (przedmiot drewniany).3. Zapewnić tzw. zestaw startowy - indywidualny zestaw do pracy twórczej dla każdego uczestnika by każdy uczestnik projektu/ kursu mógł również po zakończeniu kursu samodzielnie wykorzystać nabyte umiejętności. Minimalny zestaw powinien zawierać: 2 pędzle (zwykły i gąbkowy), farba min. 2 kolory, klej, lakier do drewna, podkład, medium do spękań (wszystkie preparaty o pojemności min. 100 ml), drewniany bloczek, papier ścierny, przedmioty do zdobienia (2 szt. - do wyboru np. aniołek, bombka lub świecznik), papier klasyczny, papier ryżowy (po 2 arkusze), serwetka (2 szt.), artykuły dekoracyjne typu piórka, półperełki oraz inne niezbędne do Decoupage. Zestaw startowy każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu całego kursu. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Kurs 4

5 kosmetyczny stylizacji paznokci Kurs stylizacji paznokci dłoni i stóp wraz z pielęgnacją zakłada przeprowadzenie 40 godz. zajęć praktycznych i teoretycznych dla 11 uczestniczek projektu, przy czym zajęcia praktyczne muszą stanowić min. 70 % czasu trwania całego kursu, czyli min. 28 godz. a grupy na zajęciach praktycznych nie mogą być liczniejsze niż 4 osoby (3 grupy to łącznie min. 96 godz. zajęć). Część teoretyczna: skóra - budowa i funkcje, budowa paznokcia, rodzaje narzędzi do pielęgnacji dłoni i stóp, pielęgnacja paznokci u rąk - manicure, pielęgnacja stóp - pedicure, higiena i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów, choroby paznokci, choroby stóp i profilaktyka, zagrożenia i leczenie. Część praktyczna: parafinowanie i pilingowanie dłoni, manicure dłoni i malowanie paznokci metodą klasyczną, manicure francuski, manicure japoński, pedicure stóp klasyczny, pedicure stóp medyczny, pedicure SPA, higiena stóp, klamrowanie płytki paznokcia jako jedna z form leczenia deformacji, stylizacja paznokci metodą akrylową, stylizacja paznokci metodą żelową, stylizacja paznokci metodą hybrydową, ozdoby paznokci i metody ich mocowania, stylizacja paznokci stóp różnymi metodami (akryl, żel, hybryda). Obie części powinny zostać zakończone egzaminem lub testem praktycznym z tematyki kursu oraz wydaniem zaświadczenia/ certyfikatu o odbytym kursie potwierdzając tym samym nabyte umiejętności w powyższym zakresie pozwalające na samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacji i stylizacji paznokci. Materiały szkoleniowe powinny być przekazane uczestnikom w formie typu kosmetyczka, kuferek lub duże etui i powinny zawierać tzw. Zestaw startowy: lakiery do paznokci - min. 3 kolory, zestaw do french manicure, elementy zdobnicze, pilniki jednorazowe, obcinacz lub nożyczki kosmetyczne, szpatułki drewniane, rozdzielacze do palców stóp, płatki kosmetyczne, zmywacz, rękawiczki jednorazowe 3 kpl., fartuszek jednorazowy - 2 szt., kosmetyki do pielęgnacji dłoni i stóp - kremy, żele, pilingi itp. Dopuszcza się ponadto umieszczenie artykułów promocyjnych lub marketingowych firm z branży kosmetycznej w celu wzbogacenia materiałów szkoleniowych dla uczestników. Materiały szkoleniowe powinny być dobrej jakości, trwałe oraz zapewnić uczestnikom dalsze ich wykorzystanie do pracy w tej branży (usługi stylizacji paznokci lub samozatrudnienie). Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. Wykonawca musi zapewnić salę (np. gabinet lub salon kosmetyczny) na czas realizacji przedmiotu zamówienia spełniającą następujące wymogi: sala musi się znajdować na terenie Tczewa, salę musi charakteryzować wysoka estetyka, musi być ogrzana lub wietrzona, prawidłowo oświetlona, musza być zachowane warunki BHP, na sali musi być dostępna prawidłowo wyposażona apteczka, pomieszczenia toalet muszą być usytuowane w sąsiedztwie sali (nie dopuszcza się aby były w osobnym budynku lub na osobnym piętrze) należy zapewnić miejsce przechowywania odzieży wierzchniej uczestników (wieszaki, szafy itp.) lub szatnię, należy zapewnić dostęp do umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz stosowne urządzenia do prowadzenia zabiegów podczas przedmiotowego kursu (podgrzewacze do parafinowania, urządzenie do pedicuru itp.) sala musi być dostatecznie duża by oprócz zajęć praktycznych w małych grupach (do 4 osób) zapewnić prawidłowe warunki podczas szkolenia teoretycznego (ok. 12 godz.) dla 11 osób jednocześnie (w tym miejsce na catering). Przed podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą przedstawiciel Zamawiającego dokona wizytacji w proponowanym miejscu kursu celem akceptacji wskazanej sali. Kurs wychowawców wypoczynku - kurs skierowany jest do 4 uczestników, 6 spotkań po 6 godz., łącznie 36 godz., zakończone zaświadczeniem uprawniającym do sprawowania opieki na dziećmi i młodzieżą podczas obozów, kolonii, wyjazdów (nadany numer z Kuratorium Oświaty), zajęcia praktyczne i teoretyczne ze specjalistami - pedagogiem, trenerem turystyki, psychologiem, nauczycielami lub uprawnionymi specjalistami. Wykonawca musi ująć w swojej wycenie również koszt badania lekarskiego dopuszczającego kandydata do kursu. Tematyka zajęć: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć i planowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej, obowiązki 5

6 wychowawcy grupy, wychowanie fizyczne i sport, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno - oświatowe, zajęcia praktyczno - techniczne, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Materiały szkoleniowe: dla każdego uczestnika podręcznik lub opracowane tematy j/ w w wersji drukowanej obejmujące cały program kursu. Materiały szkoleniowe powinny zawierać obok zagadnień typowo teoretycznych mających za zadanie wprowadzenie tematu / zagadnienia (w tym obowiązujące przepisy i rozporządzenia) również część praktyczną tj. ćwiczenia do wykonania przez uczestników na kursie. Kurs zakończony zostaje egzaminem oraz wydanym zaświadczeniem z Kuratorium Oświaty i certyfikatem. Wzór opracowanych materiałów zawierających całą tematykę kursu należy złożyć łącznie z ofertą przetargową. UWAGA: każdy z wykonawców w/w kursów zobowiązany jest do ujęcia w swej wycenie również poniżej wskazanych elementów: 1) MATERIAŁY SZKOLENIOWE - zakupienie lub opracowanie/przygotowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników ( oraz jednego kompletu dla potrzeb dokumentacji GOPS), 2) CATERING - Zapewnienie poczęstunku dla wszystkich uczestników: kurs do 2 godz. Ciastko typy pączek, drożdżówka woda/ napoje w opakowaniu min.330 ml, kawa herbata, powyżej 2 godz. dodatkowo jeszcze owoce, 4 godz. i powyżej dodatkowo jeszcze ciepły posiłek (np. pizza, hod-dog, kebab, obiad składający się z drugiego dania itp.) WSZYSTKIE POZYCJE W POCZĘSTUNKU / WYŻYWIENIU POWINNY BYĆ ŚWIEŻE I PODANE W SPOSÓB ESTETYCZNY ORAZ W PRAWIDŁOWEJ ILOŚCI I JAKOŚCI 3) Wszystkie materiały szkoleniowe / startery muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów / starterów używanych. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizytacji lub obecności na poszczególnych zajęciach osoby z zespołu projektu celem udokumentowania prawidłowości prowadzonego szkolenia/ kursu/ warsztatu (bez uprzedniego informowania) oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej. Listę osób wchodzących w skład zespołu projektu Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy. 5) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sali szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi promocji i oznaczania projektów w POKL.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 6

7 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Część 1-9: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zadania polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu lub konferencji lub warsztatów. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Część 1: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów pomocy przedmedycznej (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów pomocy przedmedycznej. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni.część 2: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów językowych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w 7

8 prowadzeniu kursów językowych. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 3: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadająca przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów podstawowej obsługi komputera (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów podstawowej obsługi komputera. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 4: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia warsztatów artystycznych (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów / warsztatów artystycznych. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 5: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów sprzedawcy z kasą fiskalną (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów sprzedawcy z kasą fiskalną. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni Część 6: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów prawa jazdy (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów prawa jazdy. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. Część 7: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów decoupage (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów decoupage. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia Część 8: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów kosmetycznych stylizacji paznokci (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów kosmetycznych. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni. Część 9: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie trenerskie z zakresu prowadzenia kursów wychowawców wypoczynku (np. szkolenia, studia wyższe lub studia podyplomowe itp.) oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów wychowawców wypoczynku. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od 8

9 Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełni. Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wg załącznik nr 5 do SIWZ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie zalega z opłaceniem składek i podatków. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 9

10 składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Stosownie do treści 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1) Rozdz. 6 ust. 2 pkt b SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 1. Stosownie do treści 4 ust. 3 powołanego powyżej 10

11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. 6 ust. 2 pkt b SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2. Dokumenty i oświadczenia opisane w niniejszej SIWZ winny być podpisane przez osoby uprawnione. Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis). 3. W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi zaleca się załączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: a) w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. b) nastąpi zmiany nazwy zadania; c) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w niniejszej SIWZ; d) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; e) zmiana ilości uczestników kursów, f) zmiana miejsca szkolenia III. Wszystkie 11

12 powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. IV. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych; b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, Tczew, ul. Lecha 12 woj. Pomorskie, pok. nr 22. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 14:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, Tczew, ul. Lecha 12 woj. Pomorskie, pok. nr 22. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest prowadzone w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: przeprowadzenie kursu pomocy przedmedycznej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: j.w. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: j.w. 12

13 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: przeprowadzenie kursu komputerowego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: j.w.. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: przeprowadzenie warsztatów artystycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: j.w.. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: przeprowadzenie kursu sprzedawcy z kasą fiskalną. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: j.w. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: j.w. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: przeprowadzenie kursu Decoupage. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: j.w. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: przeprowadzenie kursu kosmetycznego stylizacji paznokci. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: j.w. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: przeprowadzenie kursu wychowawców wypoczynku. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: j.w. 13

14 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: AGNIESZKA PETTKE Kierownik GOPS w Tczewie 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Suwałki: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kategorii B. Numer ogłoszenia: 160030-2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Kalwaria Zebrzydowska: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, 1 z 7 2010-05-10 17:13 Zgierz: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 127370-2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Susiec: Przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów projektu systemowego Bądźcie aktywni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl 1 z 5 2014-05-30 15:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: organizację i przeprowadzenie kursów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego dla kierownictwa i pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa w okresie od dnia 2 stycznia 2011r do dnia 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie - ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą komputera - w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego dla kierownictwa i pracowników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Numer ogłoszenia: 234647-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pn.: Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.radzymin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.radzymin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.radzymin.pl Radzymin: Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl 1 z 6 2012-09-19 15:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Usługa przeprowadzenia kursu języków angielskiego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Częstochowa: Szkolenia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych nad realizowanymi zadaniami przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia w BZP : 215402-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj. 1 of 5 04-01-2011 17:17 Warszawa: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Numer ogłoszenia: 1178-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na odwozie uczniów ze szkoły w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opsgoldap.com.pl Gołdap: Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: 109367-2010; data zamieszczenia: 05.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Wymiana stolarki okiennej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sosnowiec: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20 znak: OL/251-11/2012 Numer ogłoszenia: 77318-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sokolowpodlaski.asi.pl, www.pcpr.sokolowpodl.pl Sokołów Podlaski: Przeprowadzenie kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa leków antywirusowych. Numer ogłoszenia: 19208-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl Kozienice: Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim

Bardziej szczegółowo

Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36

Temat: Nadawca: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8> Data: 2012-11-15 09:36 1 z 6 2012-11-15 13:00 Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36 function redirectpage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Wieleń: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ (KURSÓW) ZAWODOWYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wieleń: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ (KURSÓW) ZAWODOWYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-09-15 23:23 Wieleń: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ (KURSÓW) ZAWODOWYCH Numer ogłoszenia: 291454-2011; data zamieszczenia: 15.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Świecie: Dostawa sprzętu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego oraz systemu do projekcji multimedialnej w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia do sali kulturalno-edukacyjnej Kameralna Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638 58 62, faks 042 638 48 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: EC1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638 58 62, faks 042 638 48 20. Łódź: Usługi w zakresie druku materiałów promocyjnych oraz papieru firmowego dla celow Instytucji Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Numer ogłoszenia: 153684-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzanie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. Krotoszyn: Usunięcie kolizji - branża energetyczna - w ul. Grudzielskiego i Szosa Benicka (od ul. Grudzielskiego do granic miasta) - przetarg II Numer ogłoszenia: 234741-2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.edu.pl Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starogard.pl Starogard Gdański: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Toruń: Dostawa sprzetu informatycznego. Numer ogłoszenia: 341136-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Toruń: Dostawa sprzetu informatycznego. Numer ogłoszenia: 341136-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Toruń: Dostawa sprzetu informatycznego. Numer ogłoszenia: 341136-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gdańsk: Wykonanie przebudowy pomieszczeń natrysków i pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 II/1476/P/2013 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ostrowiec Świętokrzyski: Przeprowadzenie kursów w zakresie szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy kat. C, C + E z obsługą tachografu cyfrowego i ratownictwem drogowo - medycznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Przejęcie i przechowywanie dokumentacji medycznej WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie Numer ogłoszenia: 106613-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2011-07-21 10:51 Rybnik: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej dla łącznie 20 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Samodzielny Warszawa: Implanty i materiały do zabiegów laparoskopowych - 2 zadania. Numer ogłoszenia: 293386-2012; data zamieszczenia;09.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, PO KL 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl Warszawa: Budowa Platformy informacyjno-szkoleniowej na potrzeby Projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Suchedniów: Organizacja szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Lepsza przyszłość zależy od nas. Numer ogłoszenia: 261342-2010; data zamieszczenia: 23.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Usługa przeprowadzenia kursu języków angielskiego i rosyjskiego dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Katowice: Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego Numer ogłoszenia: 189464-2011; data zamieszczenia: 07.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Zorganizowanie szkolenia dla pracowników w ramach projektu Urząd

Bardziej szczegółowo

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-01-11 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nisko.pl Nisko: Dostawa pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl Warszawa: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów ratowniczych do działań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40. Janowo: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie Numer ogłoszenia: 180173-2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zmiana do ogłoszenia opublikowanego w BZP na portalu UZP

Zmiana do ogłoszenia opublikowanego w BZP na portalu UZP Zmiana do ogłoszenia opublikowanego w BZP na portalu UZP 119709-2010 Żywiec: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu kierowanych

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów Rzeszów: Pełnienie funkcji koordynatora oraz asystenta koordynatora projektu Kompetentni w zawodzie - II edycja Alternatywne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa jednostka kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa jednostka kultury. Kraków: Usługa fizycznej ochrony prowadzonej przez jednoosobowy posterunek ochronny - nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella- Sawickiego, pozostających w użytkowaniu Muzeum Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja trzeciej edycji kampanii informacyjnej Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz na drogach powiatowych miejskich w Wejherowie Numer ogłoszenia: 113720-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Warszawa: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań: Opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, Garwolin: Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o. Numer ogłoszenia: 40960-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatslubicki.pl Słubice: ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA TERENÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. Strona 1 z 6 Warszawa: Oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Remontowo - Budowlanych WAM oraz Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego WAM Numer ogłoszenia: 44322-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych, oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM Numer ogłoszenia: 30875-2012; data zamieszczenia: 07.02.2012

Bardziej szczegółowo

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043 Dobroń: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz Numer ogłoszenia: 269209-2011; data zamieszczenia: 13.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO - Łódź Sp. z o.o. pracowników tymczasowych. Numer ogłoszenia: 272507-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: projekt i opracowanie graficzne, produkcja wraz z oznakowaniem oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bochnia: Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego oraz warsztatów psychologiczno -artystycznych decoupage Numer ogłoszenia: 355264-2010; data zamieszczenia: 03.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks POŚ.271.33.2012 Józefów: DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU JÓZEFOWA DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Numer ogłoszenia: 298646-2012; data zamieszczenia: 13.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Numer ogłoszenia: 146446-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony

Ogłasza przetarg nieograniczony Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 613 23 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.5.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo