TOM 4 PROJEKT WYKONAWCZY INSTLACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM 4 PROJEKT WYKONAWCZY INSTLACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 TOM 4 PROJEKT WYKONAWCZY INSTLACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SPIS TREŚCI : 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI : E1 - Instalacje siły - PARTER E2 - - PIĘTRO E3 - oświetlenia - PARTER E4 - oświetlenia - PIĘTRO E5 - Schemat rozdzielnicy T0 E6 - Schemat rozdzielnicy T1 E7 - Instalacje telef.-komputerowe - PARTER E8 - - PIĘTRO E9 - Instalacja przeciwwłamaniowa - PARTER E10- Instalacja przeciwwłamaniowa PIĘTRO E11- Instalacja kamer TV - PARTER E12- Instalacja kamer TV - PIĘTRO E13- Instalacja sygnalizacji pożaru - PARTER E14- Instalacja sygnalizacji pożaru - PIĘTRO E15- Trasy korytek kablowych - PARTER E16- Trasy korytek kablowych - PIĘTRO E17- Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia PARTER E18- Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia PIĘTRO E19- Trasa światłowodu do serwerowni SE1 Schemat połączeń elektrycznych centrali TOPVEX FR06 SE2 Schemat przyłączenia kabli do listwy - SE3Schemat kurtyny powietrznej AD310E09 1

2 1. OPIS TECHNICZNY Zasilanie Wykorzystane będzie istniejące zasilanie kablowe na napięciu 0,4kV, o mocy przyłączeniowej 25 kw, z szaf rozdzielni stojących w podpiwniczeniu budynku. Obliczona moc szczytowa, wynosi 21kW (Zima), 17kW (Lato). Moc zainstalowana 40 kw Obiekt nie wymaga zasilania rezerwowego. Rozdzielnice szafkowe natynkowo-wtynkowe naścienne, o stopniu ochrony IP42, dla aparatury modułowej do 63A. W rozdzielnicach przewidzieć rezerwę na co najmniej 20% aparatury. Rozdzielnica T0 - parter, T1 piętro Kabel (istniejący 5x35 mm Cu) przyłączony będzie do rozgałęźnika przy rozdzielnicy T0. Sieć korytek kablowych Korytka kablowe stalowe, ocynkowane o szerokościach 200 i 100 przeznaczone będą do prowadzenia przewodów na głównych szlakach tras, w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Odrębne korytka przeznaczone będą dla przewodów elektroenergetycznych, a odrębne dla teletechnicznych. Wyjątkowo, w miejscach o dużym stłoczeniu różnych instalacji i kanałów wentylacyjnych można stosować wspólne korytka z przegrodą. Poza terenem obiektu (czytelni norm z zapleczem) należy zainstalować w piwnicy korytko 100mm (długość około 30m), pozwalające układać w nim kable i przewody teletechniczne na trasie od czytelni norm do portierni budynku. Zejścia przewodów z przestrzeni nad sufitem podwieszonym do gniazd i aparatów instalowanych na ścianach (p/t) w pomieszczeniu reprezentacyjnym w tynku, w pozostałych pomieszczeniach w listwie PCV. Można stosować listwy z przegrodą dla przewodów elektroenergetycznych i teletechnicznych, z wyjątkiem instalacji przeciwwłamaniowej, która powinna być prowadzona w osobnych listwach. 2

3 Rozdzielnice i obwody do odbiorników Rozdzielnice szafkowe (wiszące naścienne) o stopniu ochrony IP42, z aparaturą modułową do 63A, wyposażone w ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C. Obwody zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi i (z wyjątkiem obwodów oświetlenia) różnicowoprądowymi. Instalacje prowadzone w korytkach, w peszlach nad sufitami podwieszonymi, oraz w tynku przewodami YDYp, 750V. Oświetlenie Oświetlenie pomieszczeń świetlówkowe (fluoroscencyjne). W projekcie przewidziano oprawy z katalogu firmy BDLux. Dopuszcza się zmiany typów i producenta za zgodą Inwestora. Rodzaje oświetlenia : - podstawowe - awaryjne ewakuacyjne, wyposażone w inwertery akumulatorowe - awaryjne ewakuacyjne-kierunkowe (podświetlenie znaków), wyposażone w inwertery akumulatorowe (co najmniej 1- godzinne). Minimalne średnie natężenia oświetlenia ogólnego : 500lx - biura, na płaszczyznach pracy 200lx - pomieszczenie operacyjne lx pomieszczenia techniczne i socjalne lx - korytarze i wc W rejonie drzwi wejściowych, oraz miejsca oczekiwania dla klientów przewidziano wypusty dla przyłączenia oświetlenia montowanego na meblach. Na zewnątrz drzwi wejściowych wypust dla banerów reklamowych. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 230V Przy ladzie obsługi klienta gniazda wtyczkowe instalowane będą na meblu. Zejście z nad sufitu podwieszonego po kolumnach w tynku. Centrala wentylacyjna Topvex wyposażona będzie w tabliczkę sterowniczą, którą należy zamocować na ścianie za drzwiami do zaplecza, lub w pomieszczeniu socjalnym i połączyć kabelkiem z centralą. Drzwi wejściowe na piętrze wyposażone będą w dzwonki. Tony tych 2 dzwonków powinny różnić się od siebie. Istniejący wentylator dachowy należy zasilić z rozdzielnicy T1. Sterowanie wentylatora : ręczne z rozdzielnicy i automatyczne przez centralę wentylacyjną. 3

4 Instalacja strukturalna sieci komputerowej Przewiduje się 65 gniazd komputerowych. Gniazda i okablowanie kategorii 6. Nie przewiduje się UPS. Wyjątkowo można będzie zastosować małe UPS-y przy stanowiskach biurowych i jeden większy dla szafy krosowej (nie należy to do zakresu robót wykonawcy). Od szafy dystrybucyjnej (krosowej) należy ułożyć do serwerowi na 2 piętrze kabel światłowodowy, oraz 24 skrętki (dla telefonii). Trasa długości 70m. Szafa krosowa w wyposażona w elementy pasywne. Elementy aktywne zainstaluje specjalistyczna firma informatyczna, lub Inwestor. Wymagane pomiary okablowania i certyfikacja. Szafa krosowa połączona będzie z serwerem (urządzenie aktywne Sisco Catalyst 2960G) kablem światłowodowym (4 pary), co należy do zakresu robót wykonawcy. Siecią komputerową w budynku zajmuje się Pan Artur Stefaniak tel Instalacja telefoniczna Przewiduje się, że 16 punktów (gniazd) sieci logicznej wykorzystanych będzie do celów telefonicznych. Do tej instalacji przyłączony będzie także czytnik kart płatniczych (na ladzie). Instalacja sygnalizacji pożaru Budynek wyposażony jest w instalację sygnalizacji pożaru firmy Honeywell, serwisowaną przez firmę TRAFO, ul.wilcza 35/41 lok. 29, p.leszek Chmielewski tel , która monitorowana jest przez PSP, za pośrednictwem firmy Noma 2. Istniejącą instalację w pomieszczeniach (dotąd salon kosmetyczny) można będzie wykorzystać głównie w zakresie zainstalowanych tam aparatów (czujki, ROP, dzwonki). 4

5 Instalacja alarmowa p. włamaniowa Na planie instalacji teletechnicznych pokazano miejsca instalowania czujek, oraz centralki i klawiatury (manipulator). Wykonawca robót elektrycznych powinien ułożyć kable, od centralki promieniowo do każdego elementu instalacji, w korytkach, rurkach na tynku lub pod tynkiem (w zależności od rodzaju pomieszczenia). Typ kabelka YTKSY 6x0,5. Proponowany typ centralki Versa 15, 15-liniowa, firmy Satel. W budynku zainstalowana jest obecnie centralka CA-64 Satel (na 4 piętrze, powiadamianie - portiernia), do której należy wykonać połączenie od centralki w czytelni norm, oraz doinstalować interfejs dla tego połączenia. Instalacje serwisuje Usługowa Spółdzielnia Uniwersum, ul. Kasprzaka 24, p. Lewandowski tel , lub p. Niemirka tel Instalacja kamer CCTV W budynku funkcjonuje instalacja kamer, przyłączonych do monitora i 2 rejestratorów 16-to kanałowych ULTIMAX 316H264 w portierni. Kamery są czarno-białe, starego typu. Do tej instalacji przewiduje się przyłączyć dalszych 5 kamer obsługujących czytelnię norm. Proponowane usytuowanie patrz rysunek. Serwis gwarancyjny sprawuje Agencja Ochrony Mienia AROMIG, p. Przemysław Skurski tel Do okablowania : połączenie każdej kamery kablem koncentrycznym z aparaturą na portierni, oraz wykonanie sieci zasilania kamer napięciem 12V=. Obwód z rozdzielnicy T0. Parametry i typ kamer należy dostosować do współpracy z istniejącą centralą znajdującą się w budynku ( pomieszczenie portierni na parterze). 5

6 CZYTELNIA NORM PKN, ŚWIĘTOKRZYSKA 14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA i SIŁY Lp. Producent Typ Wyszczególnienie Jedn. ILOŚĆ 1 BD-LUX 2 BD-LUX 3 BD-LUX 4 BD-LUX 5 BD-LUX 6 BD-LUX 7 BD-LUX 8 BD-LUX Ciao 2x35W T5 BAP do systemu Sirius 300 1x26W EVG Sirius 400 2x26W EVG Sirius 500 4x26W VVG GOT FIX 190 1x35W EVG DC GLO 2x26W EVG IP44 szyba zlicowana AW DC GLO 2x26W EVG IP44 szyba zlicowana DC KR 2x26W EVG 20 AW Oprawy rurowe nad ladę CIAO szt 3 Kule zwieszane w poczekalni SIRIUS, średnica 30 szt. 2 Kule zwieszane w poczekalni SIRIUS, średnica 40 szt. 1 Kule zwieszane w poczekalni SIRIUS, średnica 50 szt. 1 Downlighty wychylne za ladą sprzedaży oświetlające ścianę z logiem GOT FIX Downlighty w pozostałej części czytelni na zapleczu parteru i w szatni na piętrze wyposażone w inwerter do pracy awaryjnej 2h DC GLO EVG szyba zlicowana Downlighty w pozostałej części czytelni na zapleczu parteru i w szatni na piętrze DC GLO EVG szyba zlicowana Downlighty nad stanowiskami komputerowymi w czytelni wyposażone w inwerter do pracy awaryjnej 2h DC KR EVG szt. 3 szt. 4 szt. 29 szt. 0 9 BD-LUX DC KR 2x26W Downlighty nad stanowiskami komputerowymi w czytelni EVG IP20 DC KR EVG szt. 7 DC GLO 10 BD-LUX 2x26W EVG IP44 szyba Downlighty do toalet DC GLO EVG szyba cofnięta szt. 8 cofnięta 11 BD-LUX DN 2x26W EVG Oprawa nastropowa na korytarzu na antresoli IP20 AW wyposażona w inwerter do pracy awaryjnej 2h DN EVG szt BD-LUX DN 2x26W EVG IP20 Oprawa nastropowa na korytarzu na antresoli DN EVG szt BD-LUX PROFI 2x39W oprawy do biur - nastropowe wiszące nad stanowiskami T5 + 2x50W pracy PROFI QR111 szt BD-LUX Base Round Oprawa nastropowa do schowka i aneksu kuchennego na 360 2x26W antresoli BASE ROUND 360 EVG EVG IP50 szt BD-LUX OON-100 oświetlenie schowka pod schodami szt BD-LUX ESCAPE ALU Oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna, inwerter LED 2 2godz. Świeci cały czas. szt BD-LUX 18 BD-LUX ESCAPE ALU LED 1 Simple 1x28W EVG IP20 19 BD-LUX ENT 20W Oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna do stropów podwieszonych, inwerter 1godz. Świeci cały czas (praca jasna) świetlówka ukryta w meblu przy wejściu podświetlajaca wnękę na kwiaty SIMPLE EVG oprawy w meblach stałych na parterze (mebel przy wejściu, mebel z punktem informacyjnym) ENT szt 5 szt. 1 szt. 18 6

7 20 BD-LUX Trafo 150W transformator do opraw w meblach stałych na parterze 3 21 n.p.berker Wyłącznik instalacyjny 1-bieg. p/t szt n.p.berker Wyłącznik instalacyjny świecznikowy p/t szt n.p.berker Wyłącznik instalacyjny schodowy p/t szt n.p.berker Gniazdo wtyczkowe 16/10A 2P + Z szt n.p.berker Gniazdo wtyczkowe 16/10A 2P + Z, szczelne szt BAKS Korytko kablowe metalowe ocynk..szer. 20 cm m BAKS Korytko kablowe metalowe ocynk. szer. 10 cm m BAKS Korytko kablowe metalowe ocynk. szer. 5 cm m Przewód YDY 3x1,5 750V m Przewód YDY 3x2,5 750V m Przewód YDY 5x2,5 750V m 0 32 Przewód YDY 5x1,5 750V m Przewód YDY 5x4 750V m Przewód YDY 4x1,5 750V m n.p.berker Przycisk instalacyjny sterowania roletą p/t szt Przycisk dzwonka p/t szt Rozdzielnice natynkowe "T0" i "T1" wg schematu szt 2 38 Polam LN50x20 Kanał kablowy naścienny z tworzywa, z przegrodą. m Polam KI60x40 Kanał kablowy naścienny z tworzywa, z przegrodą. m Polam KI90x40 Kanał kablowy naścienny z tworzywa, z przegrodą. m Kabel YKY5x35 1kV m Rozgałęźnik do kabla 5x35mm2 szt. 1 INSTALACJE SIECI KOMPUTEROWO-TELEFONICZNEJ Lp. Producent Typ Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 n.p.krone Kabel UTP kat.6 4x2x0,5 PCV m " Gniazdo 1xRJ45 kat.6 UTP 22,5x45mm szt " Panel krosowy 24xRJ45 kat.6 UTP szt. 7 4 " Panel do organizacji kabli wieszak 1U szt. 7 5 " Kabel FO 8G OM3 50/125 m 70 6 " Panel światłowodowy 12xLC szt. 2 7 " Pigtajl LC OM3 2,0m szt " Osłonka spawu szt " Kaseta spawów szt " Kabel UTP kat.6 4x2x0,5 PCV - okablowanie pionowe m " Panel krosowy 24xRJ45 kat.6 UTP - okablowanie pionowe szt " Szafa kablowa 42U 600x600mm szt " Panel zasilający 8x230V AC szt " Panel wentylacyjny do szafy szt " Cokół do szafy szt Elementy dodatkowe wyposażenia dróg kablowych (za wyjątkiem kanaów stalowych montowanych i dostarczanych przez wykonawcę instalacji elektrycznej)- rurki, listwy, puszki natynkowe i podtynkowe, ramki i suporty MOSAIC45, kołki, peszle itp.. kpl 1 7

8 INSTALACJA PRZECIWWŁAMANIOWA Lp. Producent Typ Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 Satel Versa 15 Centralka sygnalizacji włamaniowej szt. 1 2 Satel Versa-LCD- GR Manipulator LCD szt. 1 3 Satel Silver Dualna czujka ruchu, 88stopni szt. 4 4 Satel Silver Dualna czujka ruchu, korytarzowa, z soczewką LR szt. 1 5 Satel S3 Czujka magnetyczna drzwi (kontaktron) szt. 3 6 Satel SPW-220R Sygnalizator optyczno-akustyczny, wnętrzowy szt. 2 7 Satel PNK-1 Przycisk napadowy szt. 2 8 Satel Interfejs do istniejącej centralki CA-64, dla przyłączenia do niej centralki Versa 15 kpl. 1 9 Przewód kabelkowy YTKSY 3x2x0,5 m INSTALACJA KAMER TV Lp. Producent Typ Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 Delta VTV-513WDR Kamera CCTV wnętrzowa, kolor/cz.-b, day/night, szt. 5 detekcja ruchu, zasil 12V= 2 Tomron 13VG308ASIR Obiektyw do kamer, 1/3", 3-8mm szt. 5 3 RG59 Kabel koncentryczny 75 omów m Przewód YDY3x1,5 m Zasilacz 12V=/1A szt. 2 6 INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU Lp. Producent Typ Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 Honeywell TC806E Adresowalna optyczna czujka dymu szt Honeywell TC808E Adresowalna czujka temperatury szt. 1 3 Honeywell TC800 Gniazdo czujki szt Honeywell SSDRA400Z Wskaźnik zadziałania LED szt. 7 5 Honeywell SSDH500KAC Ręczny adresowalny ostrzegacz pożarowy szt. 2 6 Honeywell EMA24BR Sygnalizator akustyczny, wraz z gniazdem szt. 2 7 Telefonika YnTKSY2x0,8 Przewód kabelkowy niepalny m

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A.

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A. PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A. SPIS TREŚCI: I. Część ogólna. 1. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane Ogólne... 2 1.1. Zakres rzeczowy projektu... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 2. Założenia projektowe... 2 3. Zasilanie PPD1... 2 4. Wydzielona instalacja zasilająca

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i oddział pediatryczny Szpitala w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ: OPISOWA str. 3 1.1 Przedmiot projektu str. 3 1.2 Podstawa opracowania projektu str. 3 1.3 Uzgodnienia str. 3 1.4 Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Projekt aranżacji i remontu wnętrza Projekt aranżacji i remontu wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSTKA

Bardziej szczegółowo

nazwa inwestycji: lokalizacja:

nazwa inwestycji: lokalizacja: P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y n i s k o p r ą d o w e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z

Bardziej szczegółowo