Scenariusze zajęć. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze zajęć. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Scenariusze zajęć Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, Białystok tel.: ; fax.: Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy Program Aktywności Społeczno Zawodowej Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości Indywidualne Poradnictwo Zawodowe Indywidualne Specjalistyczne Poradnictwo Zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy Program Aktywności Społeczno Zawodowej Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości Indywidualne Poradnictwo Zawodowe Indywidualne Specjalistyczne Poradnictwo Zawodowe

3 Materiał przygotowany na zlecenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Wydawca Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, Białystok tel.: ; fax.: Copyright by Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Nakład: 500 sztuk Skład i druk: Alter Studio ul. Świętojańska 8, lok Białystok tel./fax

4 Spis treści Scenariusz 1 Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy Scenariusz 2 Program aktywności zawodowej Scenariusz 3 Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości Scenariusz indywidualnego spotkania z uczniem Scenariusz indywidualnego spotkania z uczniem

5

6 Wstęp Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy wymaga od nas wszystkich zaangażowania i współpracy przy budowaniu stabilnej i rozwijającej się gospodarki. Kluczem do przyszłego sukcesu jest młodzież. To ona stanowi klucz do lepszego jutra i to na niej będzie bazowała nasza gospodarka za kilka czy kilkanaście lat. Myśląc o tym już dziś, jesteśmy w stanie stworzyć narzędzia i rozwiązania, dzięki którym rozwój gospodarczy będzie przebiegał szybciej i sprawniej. Pomagając młodym ludziom dzisiaj, kierunkując ich i podsuwając gotowe rozwiązania wspieramy nie tylko ich, ale również nas samych i otoczenie, w którym funkcjonujemy teraz oraz to, w którym przyjdzie nam żyć za kilka lat. Mając to na uwadze Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego przyjęła za jeden ze swoich celów promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży, a także aktywizację zawodową młodych ludzi. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby system edukacji odpowiadał na faktyczne zapotrzebowanie rynkowe. Aby do tego doprowadzić Fundacja realizuje szereg projektów skierowanych do młodzieży z woj. podlaskiego, a także z całego kraju. Jednym z efektów tych projektów jest niniejsza publikacja, zawierająca narzędzia edukacyjne służące między innymi aktywizacji zawodowej oraz promocji i nauczaniu przedsiębiorczości. W publikacji znajdą Państwo gotowe rozwiązania do zastosowania podczas zajęć teoretycznych, praktycznych, zajęć realizowanych w ramach programu nauczania oraz zajęć pozalekcyjnych. Niniejsza publikacja stanowi propozycję modyfikacji programu nauczania i wdrożenia praktycznych rozwiązań do obecnie obowiązującego systemu edukacji. Jest mi niezmiernie miło zaprezentować skuteczne i sprawdzone narzędzia, które zebrane w jednym miejscu mogą posłużyć za instrukcję wprowadzania młodych ludzi na rynek pracy. Pozdrawiam Andrzej Parafiniuk Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Moja Mapka zawodowa scenariusze zajęć 5

7

8 Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć Przygotowane scenariusze mają na celu nauczenie odbiorców szkolenia, jak sprawnie poruszać się po rynku pracy. Proponowane zajęcia mają charakter warsztatów aby skuteczniej dotrzeć do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Autorzy wykorzystują narzędzia takie jak: burza mózgów, drama, grafika, przedstawienia, gry symulacyjne, gry biznesowe, gry kreatywne, studium przypadku, panele dyskusyjne oraz wiele innych. W trakcie uczestnictwa w warsztatach młodzież podniesie umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy, korzystnego zaprezentowanie samego siebie w trakcie poszukiwania pracy oraz wykonywania pracy, zajrzy w świat zawodów, a także określi własny potencjał oraz pobudzi kreatywne myślenie i aktywność w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. Zajęcia podzielone zostały na trzy bloki, z czego jeden z nich jest blokiem wyjazdowym. Zmiana otoczenia, wyjście poza mury szkoły, zmieni nastawienie uczestników oraz spojrzenie na rynek zawodowy. Scenariusz zajęć Moja MAPKA zawodowa zawiera: x Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy (warsztaty wyjazdowe 16h) x Program Aktywności Społeczno Zawodowej (warsztaty stacjonarne 16h) x Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości (warsztaty stacjonarne 16h). Warsztaty skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Elementem niezbędnym dla zespołu prowadzącego warsztaty (trenerów) jest szeroka wiedza z zakresu przedsiębiorczości, biznesu, rynku pracy, wizerunku, mowy ciała, a także funduszy europejskich, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższy scenariusz zajęć Moja MAPKA zawodowa przygotowany został na zlecenie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku, w ramach projektu pn. MAPKA nr umowy 3/14/2011/ POKL/ Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć 7

9 Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy scenariusz 1 Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy cel: x Podniesienie umiejętności, kompetencji i wiedzy młodzieży w zakresie poruszania się po rynku pracy metody i formy aktywnego poszukiwania pracy; x Podniesienie umiejętności korzystnego zaprezentowania siebie samego rozmowa, aparycja, zachowania. metody i techniki: x Symulacje i gry x Burza mózgów x Rysunki grafika x Drama Czas: 16 godzin lekcyjnych warsztat wyjazdowy 2 dniowy Poziom: młodzież szkół ponadgimnazjalnych Moduł I: Specyfika rynku pracy, branże i zawody przyszłościowe; popyt na pracowników, podział zawodów, kwalifikacje uprawnienia Pojęcia kluczowe: x Rynek pracy x Czynniki kształtujące rynek lokalny x Branże i zawody przyszłościowe x Podział zawodów x Oczekiwania pracodawców x Absolwent x Pracownik x Pracodawca x Oczekiwania pracodawców 8

10 Przebieg zajęć: x Wprowadzenie do tematyki zajęć x Ćwiczenie 1 Wymiana kart x Ćwiczenie 2 Architekt x Ćwiczenie 3 Lokalny rynek pracy x Ćwiczenie 4 Ja jako x Ćwiczenie 5 Memory zawody przyszłości x Ćwiczenie 6 Zawodowe kalambury x Ćwiczenie 7 Czy potrzebuje pracownika co z moim miejscem pracy x Podsumowanie modułu I Wprowadzenie do tematyki zajęć Czas: 10 min Przywitanie się z uczestnikami, omówienie celu i przebiegu zajęć, wskazanie korzyści wynikające z nich. Zachcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Ustalenie zasad pracy i reguł rządzących grupą. Poinformowanie o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Alternatywnie zawiązanie kontraktu pomiędzy trenerem a uczestnikami. Ćwiczenie 1 - Wymiana kart materiały pomocnicze: x Duże arkusze papieru lub karty z bloku rysunkowego x Mazaki, markery (tyle, ilu jest uczestników) Czas: 15 min Gra jest świetna na rozgrzewkę, ponieważ: a) pozwala ludziom się określić; b) nadaje im osobowość inną niż znana w otoczeniu; c) pomaga zapoznać się z wieloma uczestnikami (każdy widzi wiele kart, które krążą po sali); d) pozostawia po sobie niezapomniane rekwizyty, które pomagają w kontynuowaniu rozmowy. Zasady: 1. Zadbaj o to, by uczestnicy mieli dostęp do dużych kartek i mazaków (markerów); 2. Daj każdemu z uczestników 5-10 minut na stworzenie osobistej karty do wymiany, która powinna zawierać autoportret, ksywkę i jedna nieznaną innym informację na własny temat; Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć 9

11 Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy 3. Każ grupie wymienić się kartkami w dowolny sposób. Powiedz, że powinni przeczytać każdą kartkę, która wpadnie im w ręce, aż do momentu gdy znajdą taką, która zachęci ich do zadania pytania. 4. Poproś ochotników o odczytanie imienia i ksywki oraz zadanie tej osobie pytania odnoszącego się do informacji, którą umieściła na kartce. 5. Pozwól zapytanej osobie na udzielenie wyczerpującej odpowiedzi. Zawodnik ten może zadać pytanie osobie, którą wybrał, lub przekazać głos komuś innemu. 6. Kontynuuj zabawę do momentu, gdy uznasz, ż grupa jest dostatecznie rozgrzana. Gra nie powinna trwać dłużej niż 15 minut. Ćwiczenie 2 - Architekt materiały pomocnicze: x Arkusze papieru x Kolorowe mazaki Czas: 20 min Jest to praca indywidualna. Każdy otrzymuje arkusz papieru i kolorowe mazaki. Ma za zadanie zmienić się w architekta - budowniczego solidnego domu. Musi on mieć porządne fundamenty, proste, solidne ściany, dobrze postawiony dach. Każdy musi z najlepszych materiałów przygotować taki dom. Co musisz zrobić opis ćwiczenia: x na materiały budowlane mają składać się Wasze umiejętności, zdolności, pasje, cechy charakteru, zainteresowania, zdolności. x Narysuj dom i opisz, z czego jest wykonany. x Najlepsze twoje cechy muszą stanowić fundamenty i ściany. To, czego nie jesteś do końca pewny, umieść w środku. x Po zakończeniu pracy należy zrobić wystawę projektów i każdy architekt prezentuje swój dom. x Pytania do wszystkich: czy dla każdego z nas te same cechy i zdolności są najważniejsze?; na jakich mocnych podstawach opiera się Wasz dom, czy wszystkie są takie same?; dlaczego tak jest? - dyskusja. 10

12 Ćwiczenie 3 - Lokalny rynek pracy Ćwiczenie ma na celu wprowadzić uczestników w świat rynku pracy i praw nim rządzących. materiały pomocnicze: x słowniki ekonomiczne, x materiały z Urzędu Pracy, x wycinki prasowe, x kolorowe kartki, x mazaki, x kredki, x klej, x kolorowe gazety, x brystol, Czas: 30 min 1. W grupach uczestnicy przygotowują, na podstawie burzy mózgów definicję: b) rynek pracy; c) pracodawca; d) pracownik; e) osoba poszukująca pracy; f) towar na rynku pracy; Definicję przedstawiają w formie bilbordu reklamy (wykorzystując dostępne materiały). Każda grupa przedstawia swoją definicję z tematyki rynku pracy. Na koniec analizowana jest definicja zgodnie ze słownikiem ekonomicznym. 2. Kolejnym zadaniem uczestników jest opracowanie w grupach przykładów zawodów ginących i pojawiających się nowych zawodów oraz tendencje występujące na lokalnym rynku pracy. Polecenia dla poszczególnych grup: g) Sporządź listę zawodów tracących swoją aktualność na rynku pracy. h) Jakie znasz nowe, atrakcyjne zawody? i) Jakie znasz skutki przemian w gospodarce twojego miasta? (np. restrukturyzacji górnictwa, sąsiedztwa supermarketów). j) Jak oceniasz perspektywy na lokalnym rynku pracy? (na podst. materiałów z Powiatowego Urzędu Pracy). 3. Grupy przedstawiają odpowiedzi na pytania i formułują wnioski. Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć 11

13 Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy Ćwiczenie 4 - Ja jako Zadanie ma na celu rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości, wyobraźni, poszerzanie wiedzy o zawodach. materiały pomocnicze: x Karta zadania Czas: 20 min Każdemu uczestnikowi należy rozdać kartę z wypisanymi zawodami, do których należy dopisać własne refleksje. Po wykonaniu pracy chętne osoby dokonują prezentacji. Pytania grupy: x czego dowiedzieliście się o sobie, x czy faktycznie jedna cecha czy umiejętność może decydować o naszym wyborze, x czy myśląc o wyborze nowego zawodu zdawaliście sobie sprawę z wielu możliwości przekwalifikowania się?(burza mózgów) x Mógłbym być leśnikiem, bo... x Mógłbym być marynarzem, bo... x Mógłbym być lekarzem, bo... x Mógłbym być cieślą, bo... x Mógłbym być hydraulikiem, bo... x Mógłbym być kasjerem, bo... x Mógłbym być rolnikiem, bo... x Mógłbym być sprzedawcą, bo... x Mógłbym być pilotem, bo... x Mógłbym być kelnerem, bo... x Mógłbym być konwojentem, bo... Mógłbym być kierowcą, bo... x Mógłbym być krawcem, bo... x Mógłbym być policjantem, bo... x Mógłbym być kucharzem, bo... x Mógłbym być stolarzem, bo... x Mógłbym być dozorcą, bo... 12

14 x Mógłbym być pilotem, bo... x Mógłbym być ogrodnikiem, bo... x Mógłbym być psychologiem, bo... x Mógłbym być nauczycielem, bo... x Mógłbym być..., bo... Ćwiczenie 5 Memory Zawody przyszłości Zasady gry: W grze Memory zawody przyszłości gracze starają się zebrać pary kart dopasowania. 1. Wszystkie karty są wprowadzane do dołu na płaskiej powierzchni. 2. Gracz odkrywa dwie karty, jeśli są one zgodne, są gromadzone przez gracza, a on idzie ponownie. 3. Jeśli nie pasują, karty są odwrócone i to następnego gracza. 4. Gracz z najbardziej pasujące zestawy kart na końcu wygrywa. Czas: 20 min Planując swą zawodową przyszłość oraz poszukując alternatyw rozwoju warto sięgnąć do źródeł, które informują jakie kierunki i dziedziny, pojawią się na rynku pracy. Prognozy dotyczące najbliższych lat, uwzględniają wachlarz nowych i dotychczas mało znanych zawodów. Rozpiętość zawodów i ich zróżnicowane nazewnictwo może przerażać, ale może również zaszczepić wizje zawodowej przyszłości w now ym, dotychczas nie znanym obszarze. Wszystkim nadal poszukującym siebie i właściwego kierunku rozwoju zawodowego życzę powodzenia! Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć 13

15 Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy groomer hipnoterapeuta ortoptysta klimatolog doradca do spraw żywienia animator imprez coolhunter inspicjent trendsetter underwriter wedding planner perfumiarz tajemniczy klient coach wykonawca i stylizator psich fryzur. Ciekawostka dla osób zainteresowanych pracą w tym zawodzie wymagany jest ukończony kurs pod okiem doświadczonego opiekuna oraz znajomość podstaw kynologii czyli nauki o psach, ich hodowli i tresurze osoba, której praca sprowadzi się do kontaktu z dziećmi po porażeniu mózgowym. Zadaniem będzie prowadzenie rehabilitacji przy wykorzystaniu koni, na których młodzi pacjenci będą mogli jeździć specjalista od prawidłowego widzenia. Praca w tym zawodzie będzie polegała na wykonywaniu badań, pomiarze wzroku i leczeniu zaburzeń widzenia za pomocą odpowiednich ćwiczeń oraz rehabilitacji osoba, której zadanie sprowadzi się do przeprowadzenia badań i analizy danych dotyczących warunków atmosferycznych, jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów zarówno pod względem szans zatrudnienia jak i wysokości zarobków. Praca będzie polegała na przygotowywaniu odpowiednio dobranej diety dla konkretnego klienta aż do uzyskania u niego, oczekiwanych efektów, inaczej współczesny wodzirej, którego obowiązkiem będzie zapewnienie uczestnikom spotkania rozrywki, łowca trendów, zajmujący się obserwowaniem zachowań i zwyczajów ludzi w klubach, na imprezach i koncertach w celu wyławiania niuansów modnego stylu życia, to członek teatralnego zespołu, który powinien wiedzieć wszystko o scenariuszu i przedstawieniu teatralnym, człowiek pełniący funkcję żywej reklamy, którego zadaniem będzie tworzenie pozytywnego klimatu, wokół lansowanego na rynku produktu, specjalista z dziedziny ubezpieczeń, który zajmie się badaniem, analizą oraz akceptacją ryzyka konkretnej polisy dla zatrudniającego zakładu ubezpieczeń, konsultant ślubny, osoba której celem będzie organizacja na zlecenie klienta, uroczystości zaślubin oraz przyjęć weselnych. specjalista od komponowania zapachów perfum, jak również kosmetyków oraz chemii gospodarczej, którego rola sprowadzi się do badanie poziomu obsługi klienta poprzez wcielenie się w jego rolę, osobisty trener, mentor i psycholog w jednej osobie 14

16 Odpowiedź: x groomer, lub jak kto woli: wykonawca i stylizator psich fryzur. Ciekawostka dla osób zainteresowanych pracą w tym zawodzie aby zostać groomerem wymagany jest ukończony kurs pod okiem doświadczonego opiekuna oraz znajomość podstaw kynologii czyli nauki o psach, ich hodowli i tresurze, x hipnoterapeuta osoba, której praca sprowadzi się do kontaktu z dziećmi po porażeniu mózgowym. Zadaniem hipnoterapeuty będzie prowadzenie rehabilitacji przy wykorzystaniu koni, na których młodzi pacjenci będą mogli jeździć, x ortoptysta - specjalista od prawidłowego widzenia. Praca w tym zawodzie będzie polegała na wykonywaniu badań, pomiarze wzroku i leczeniu zaburzeń widzenia za pomocą odpowiednich ćwiczeń oraz rehabilitacji, x klimatolog - osoba, której zadanie sprowadzi się do przeprowadzenia badań i analizy danych dotyczących warunków atmosferycznych, x doradca do spraw żywienia - jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów zarówno pod względem szans zatrudnienia jak i wysokości zarobków. Praca doradcy będzie polegała na przygotowywaniu odpowiednio dobranej diety dla konkretnego klienta aż do uzyskania u niego, oczekiwanych efektów, x animator imprez inaczej współczesny wodzirej, którego obowiązkiem będzie zapewnienie uczestnikom spotkania rozrywki, x coolhunter, łowca trendów, zajmujący się obserwowaniem zachowań i zwyczajów ludzi w klubach, na imprezach i koncertach w celu wyławiania niuansów modnego stylu życia, x inspicjent to członek teatralnego zespołu, który powinien wiedzieć wszystko o scenariuszu i przedstawieniu teatralnym, x trendsetter - człowiek pełniący funkcję żywej reklamy, którego zadaniem będzie tworzenie pozytywnego klimatu, wokół lansowanego na rynku produktu, x underwriter - specjalista z dziedziny ubezpieczeń, który zajmie się badaniem, analizą oraz akceptacją ryzyka konkretnej polisy dla zatrudniającego zakładu ubezpieczeń, x wedding planner - konsultant ślubny, osoba której celem będzie organizacja na zlecenie klienta, uroczystości zaślubin oraz przyjęć weselnych. x perfumiarz - specjalista od komponowania zapachów perfum, jak również kosmetyków oraz chemii gospodarczej, x tajemniczy klient, którego rola sprowadzi się do badanie poziomu obsługi klienta poprzez wcielenie się w jego rolę, x Coach - osobisty trener, mentor i psycholog w jednej osobie Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć 15

17 Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy Ćwiczenie 6 - Zawodowe kalambury Ćwiczenie ma na celu pokazanie podziału w zawodach, przedstawienie charakterystyki zawodów, kwalifikacji i uprawnień zawodowych niezbędnych przy poszukiwaniu pracy. Wprowadzenie Zawody przyszłości Przy wyborze zawodu, jak również przy szukaniu pracy ważna jest orientacja w tym co dzieję się na rynku pracy- które profesje cieszą się rosnącym zainteresowaniem, a którym grozi wyginięcie. Obecnie istnieje stałe zapotrzebowanie na lekarzy, dietetyków, masażystów, opiekunów osób starszych. Dla ludzi staje się coraz istotniejsze dbanie o wygląd, zatem rośnie ilość miejsc pracy dla fryzjerów, kosmetyczek i stylistów. Ważne staję się również dbanie o otoczenie, w czym potrzebni są floryści, projektanci wnętrz, absolwenci ochrony środowiska. Ponadto rośnie zapotrzebowanie na takie zawody jak: menedżer kultury, osoby pracujące w agroturystyce i hotelarstwie. W cenie są zawody techniczne- popularnością cieszą się budowlańcy, projektanci, informatycy, administratorzy sieci. Przydatne pozostają księgowe, ale również osoby pracujące w logistyce, zajmujące się doradztwem, przyszłościowym zawodem wydaje się również analityk rynku pracy. Na podstawie analizy danych z portalu pracuj.pl obecnie największe zapotrzebowanie występuje na specjalistów z branży: handel- sprzedaż, bankowość, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja i zaawansowane technologie, przemysł (ciężki i lekki), logistyka. Najbardziej poszukiwaną grupą zawodową zarówno w Polsce, jak i w całej Europie są inżynierowie. Utrzymuje się tendencja do powstawania nowych zawodów, zatem ważną zdolnością jest elastyczność, umiejętność dostosowania się do nowych warunków, śledzenie trendów na rynku pracy, świadome planowanie kariery i przede wszystkim umiejętność wykorzystania posiadanych umiejętności. Kierownik Manpower Polska dzieląc się własnymi spostrzeżeniami na temat rynku pracy wymienia jako przyszłościowe następujące obszary- nauki ścisłe, działalność naukowa, badawczo- rozwojowa, oraz usługi okołobiznesowe. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Prognozy przewidują, że w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników związanych z ochroną środowiska. Powstanie nowych miejsc pracy ma być związane z rozwojem ekologicznym i rozwojem odnawialnych źródeł energii. Gminy mają zatrudniać między innymi specjalistów od energetyki czy produkcji biomasy. Powstawanie miejsc pracy ma być związane również z normami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska jakie muszą przestrzegać inwestorzy. Kolejnymi dziedzinami potrzebującymi specjalistów są rolnictwo oraz turystyka. 16

18 Analiza ofert zamieszczonych na portalu Pracuj.pl w 2011 roku dowodzi, że duże szanse na znalezienie zatrudnienia mają finansiści- aż 10% z zamieszczonych ogłoszeń była skierowana do poszukujących pracy w finansach, ekonomii, ubezpieczeniach, księgowości, audycie czy podatkach. Najwięcej z nich skierowanych było do pracowników księgowości różnych szczebli- od stanowisk asystenckich, poprzez samodzielnych specjalistów do głównych księgowych. Poza tym popularne są takie stanowiska jak: analityk i kontroler finansowy. Najwięcej ofert pojawia się w województwach: mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i śląskim. NOWE zawody W wyniku postępu cywilizacyjnego i technologicznego, na rynku pracy pojawiają się nowe zawody. W niektórych przypadkach chodzi co prawda wyłącznie o przekształcenie nazwy lub nadanie nazwy anglojęzycznej, co może wpływać na pewien stopień dezorientacji odnośnie zakresu obowiązków oraz stawianych wymagań. Czasem zmiana dotyczy rozszerzenia oferty lub rozszerzenia możliwości zatrudnienia (np. dopuszczenie do zawodu kobiet, jak to ma miejsce w przypadku pracy pilota samolotu). Dla osoby poszukującej pracy niezwykle ważne jest posiadanie wiedzy o nowych możliwościach zatrudnienia, dlatego wychodząc naprzeciw tym potrzebom przedstawiamy krótką charakterystykę zawodów przyszłości. Zasady gry: Zasadniczym elementem zabawy jest odgadywanie haseł. W każdej kolejce każda drużyna odgaduje hasło lub hasła, przedstawiane przez jednego z członków drużyny. Z tego też względu często wymaga się, by drużyna posiadała co najmniej 3 członków. W poszczególnych etapach zabawy hasła przedstawiane są gestami (pantomima) lub rysunkami (elementy rebusu). Zarówno podczas pokazywania jak i rysowania nie wolno używać słów ani wydawać innych dźwięków, podpowiadających hasło. Podczas rysowania nie można ponadto uciekać się do gestów, oraz pisać wyrazów (czasem nawet poszczególnych liter/cyfr). Natomiast podczas pokazywania nie wolno wskazywać na osoby/miejsca będące w pobliżu pokazującego. Ponadto zespół który przedstawia hasło, na koniec prezentuje najważniejsze informacje nt. pokazywanego zawodu /forma przekazania informacji - dowolna. Zawody do pokazania/narysowania każdy zespół losuje. Opis zawodu znajduje się na karcie zawodów. Na odgadnięcie hasła zespoły mają 3 minuty. Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć 17

19 Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy materiały pomocnicze: x Karty zawodów x Flipchart x mazaki Czas: 40 min Karty zawodów: Zawód: Dyrektor artystyczny Dyrektor artystyczny (z ang. Art Director) jest zawodem który coraz częściej można spotkać nie tylko w branży artystycznej i rozrywkowej (teatr, opera, telewizja) lecz także w agencjach reklamowych i interaktywnych oraz działach marketingowych dużych firm. W branży muzycznej spotyka się podobne stanowiska, np. Art & Repertoire Director, czyli dyrektor artystyczny i repertuarowy, który odpowiedzialny jest za całą oprawę artystyczną i program danego przedsięwzięcia (np. koncertu, płyty, tournee). Obowiązki zawodowe: Obowiązki pełnione przez Art directora mają ścisły związek z branżą w jakiej pracuje i zleceniami jakie realizuje. W branży artystycznej jest odpowiedzialny za oprawę artystyczną i program danego przedsięwzięcia ( np. płyty, koncertu, festiwalu, programu telewizyjnego). Planuje scenografie, koordynuje realizację przedsięwzięcia, dobiera repertuar i artystów go wykonujących. W branży reklamowej Art Director pracuje w dziale kreacji, w parze z copywriterem tworzy tzw. team kreatywny, który odpowiada za koncepcję danej reklamy. Copywriter odpowiada za warstwę słowną zaś Art Director za warstwę wizualną projektu. Szkicuje wstępny projekt, realizuje go na komputerze, potem nadzoruje jego drogę aż do pojawienia się w gazecie, billboardzie czy telewizji. Nadzoruje prace grafików, a także opiekuje się pracą na planie filmowym, sesjami zdjęciowymi, współpracuje ze stylistami, fotografami, modelami, ilustratorami, montażystami, reżyserami w zależności od tego jaki charakter ma dany projekt. Wykształcenie i wymagania zawodowe: Szanse na prace w tym zawodzie mają osoby z wykształceniem artystycznym (minimum średnie np. liceum plastyczne, policealne studium reklamy, ale wyższe jest atutem np. techniczne, plastyczne lub ekonomiczne, z naciskiem na specjalizacje: grafika użytkowa, projektowanie graficzne, sztuka reklamowa, rysunek, architektura, marketing produktów i usług). Wykształcenie artystyczne nie jest regułą bo czasem liczy się po prostu talent i odpowiednie doświadczenie. Dobrze jeśli kandydat na to stanowisko ma co najmniej 3-4 letnie doświadczenie w danej branży. W branży reklamowej Art Director powinien mieć doświadczenie w przygotowywaniu ilustracji, projektów opakowań, folderów, ogłoszeń prasowych, plakatów, kalendarzy, ulotek. Ważna jest biegła znajomość edytorów graficznych i programów do składu DTP na platformy PC i Macintosh (QuarkXPress, Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dimension, Adobe Streamline, Corel Draw, Macromedia Flash) oraz umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (naświetlarki, 18

20 nagrywarki, skanery, aparaty cyfrowe), W zawodzie tym oprócz kreatywności i uzdolnień artystycznych liczy się umiejętność pracy w zespole, i zarządzania grupą współpracowników, bardzo dobre zdolności organizacyjne, zdolność dotrzymywania terminów i wytrwałość w dążeniu do celu, staranność, wytrwałość, inicjatywa, dyspozycyjność, możliwość pracy w zmiennym wymiarze godzin. Ważna jest także przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego. Ścieżka awansu nie ma wielu stopni, a ponadto zdarza się, że są to raczej funkcje, które jedna osoba może pełnić podczas wykonywania danego projektu, np. dyrektor kreatywny inicjuje i zakreśla koncepcję projektu, a później jako dyrektor artystyczny nadzoruje wykonanie projektu i odpowiada za jego wynik końcowy. Aby ubiegać się o stanowisko Art Directora, trzeba przepracować przynajmniej dwa trzy lata jako artysta grafik, projektant grafiki lub specjalista ds. multimediów. Kolejne etapy awansu to: Art Director, Art & Repertoire Director (dyrektor artystyczny i repertuarowy), Senior Art Director (bardziej doświadczony dyrektor programowy z kilkuletnim stażem), Creative Director (dyrektor kreatywny, dyrektor programowy), który szefuje wszystkim osobom pracującym nad kreacją. Możliwy awans poziomy: dyrektor ds. promocji, dyrektor ds. marketingu. Zarobki: Płaca zasadnicza (dosyć duża rozpiętość, zależnie od wielkości branży/firmy / zleceniodawcy) 3,5 tys.-9 tys. PLN brutto miesięcznie, bonusy: laptop, komórka. Zawód: Audytor energetyczny Audytor energetyczny jest doradcą którego celem jest pomoc osobom i instytucjom w ocenie danego obiektu pod kątem zarządzania paliwami i energią elektryczną. Analizuje koszty eksploatacji, przygotowuje projekt modernizacji w wyniku którego mają zostać zredukowane koszty zużycia energii, a co za tym idzie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wykształcenie i predyspozycje zawodowe: Zgodnie z założeniami ustawy o uzyskanie uprawnień audytora może ubiegać się osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, ponadto ukończyła magisterskie studia techniczne (na których w ramach studiów omawiana jest problematyka z zakresu np. fizyki budowli, termodynamiki, instalacji i urządzeń sanitarnych, ogrzewnictwa, a więc takich, jak: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka i pokrewne), odbyła specjalistyczne szkolenie (lub studia podyplomowe) i zdała egzamin na audytora efektywności energetycznej. Po zdaniu egzaminu osoba zostaje wpisane na listę autoryzowanych audytorów energetycznych. Szczegółowe zasady egzaminów i certyfikacji audytorów energetycznych określa rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. Moja mapka zawodowa scenariusze zajęć 19

21 Zajęcia grupowe z zakresu informatyzacji zawodowej i rynku pracy Obowiązki zawodowe: Wykonywanie audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji oraz remontów. Sporządzanie certyfikatów energetycznych budynków i lokali mieszkalnych. Doradztwo w zakresie wykorzystania OZE w budownictwie. Podstawą wszelkich analiz w pracy audytora jest wykonanie żmudnych wyliczeń i stworzenie bilansu zużycia energii cieplnej i zapotrzebowania na moc grzewczą danego obiektu wg określonych norm. Prace wykonywane przy audycie energetycznym można podzielić na następujące etapy: Etap I. Analiza aktualnego stanu budynku Etap II. Weryfikacja przyjętych parametrów Etap III. Przegląd możliwych usprawnień Etap IV. Obliczenie oszczędności z przedsięwzięć Etap V. Analiza ekonomiczna (określenie opłacalności) Etap VI. Analiza ekologiczna Etap VII. Określenie zalecanego zakresu prac Zarobki: Cena jednego audytu energetycznego zależy od wielkości obiektu, od 800 zł -1500zł za mieszkanie, przez zł za dom jednorodzinny, aż po duże obiekty typu szpital, szkoła za kilka tysięcy złotych. Zawód: Barista Zawód baristy, który jest specjalistą od wyboru, parzenia oraz podawania kawy wywodzi się z Włoch. Polskim odpowiednikiem tego zawodu była staropolska kawiarka, którą można było spotkać wśród domowej służby na dworach XIX wiecznej arystokracji. Do jej obowiązków należało przyrządzanie i serwowanie kawy w porze śniadania i podwieczorku. Obowiązki zawodowe: Głównym zadaniem baristy jest podanie kawy klientowi w taki sposób, aby wyeksponować jej całe bogactwo aromatu i smak. Na ostateczny wynik jego pracy składa się wiele czynników. Odpowiednio dobrana mieszanka ziaren, stopień zmielenia kawy, czas parzenia i stopień jej ubicia oraz temperatura i ciśnienie wody w ekspresie. Zestawienie tych wszystkich elementów w połączeniu z umiejętnościami baristy daje oczekiwany efekt - doskonałą kawę, którą jeszcze należy właściwie podać. Przygotowując swoje stanowisko pracy barista codziennie sprawdza stan i jakość różnych gatunków kawy, dba o to, aby mieszanka ziaren była zawsze świeża i odpowiednio zmielona. Przygotowanie stanowiska pracy obejmuje również dbałość o sprzęt i urządzenia niezbędne do przygotowania kawy. Do zadań wykonywanych przez baristę należy także: x sprawna i profesjonalna obsługa klientów oraz pomoc w wyborze odpowiedniego gatunku kawy dopasowanego do oczekiwań i podawanej potrawy x przygotowywanie kaw, napoi kawowych gorących i zimnych oraz deserów kawowych x sporządzanie kaw artystycznych (z dodatkami, warstwowych, ozdobionych obrazkami na piance z mleka) x obsługa ekspresu do kawy 20

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

ZAWÓD: TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas 28-100 Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Firma Zakład Metalowo-Kotlarski SAS będąca jednym z wiodących producentów kotłów grzewczych na paliwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Kreacja skutecznej reklamy tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 8-14 listopad 2010

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 8-14 listopad 2010 Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku 8-14 listopad 2010 Propozycje pracy Pracodawca: Beautiful skin- Gabinet fotoepilacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Nazwa szkolenia Certyfikat Do kogo jest skierowane szkolenie Cele szkolenia Animacji 2D - wprowadzenie Szkolenie przeznaczone dla osób chcących uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Eureka - cennik. Strona 1

Eureka - cennik. Strona 1 Kierunki policealne z tytułem technika I semestr II semestr III semestr IV semestr KIERUNEK - ZAWÓD 1 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 89 zł 445 zł 2 technik usług kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

Lokalny animator sportu

Lokalny animator sportu Lokalny animator sportu Wrocław, 2011 Lokalny animator sportu Wprowadzenie Program obejmuje szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji pozwalających na planowanie, organizację i koordynację działań

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Socjologia. jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie.

Socjologia. jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie. SOCJOLOGIA Socjologia jest nauką, która pozwala zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć procesy jakie mają miejsce we współczesnym świecie. BO Z NAMI NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ Socjologia dostarcza wiedzy, bez

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPIEKUNKA DZIECIĘCA

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPIEKUNKA DZIECIĘCA EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPIEKUNKA DZIECIĘCA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY Stanowisko - Administrator Nieruchomości: - wykształcenie średnie - doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż pół roku - wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 06-12 wrzesień 2010

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 06-12 wrzesień 2010 Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku Pracodawca: Start Travel Sp. z o.o. Branża: Hotelarstwo Typ stanowiska: Kosmetyczka/Kosmetolog

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: SPRZEDAWCA

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: SPRZEDAWCA EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: SPRZEDAWCA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRAKTYCE. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRAKTYCE. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRAKTYCE Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin O nas Zawody kucharz technik technik hotelarstwa Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie technik technik

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017 MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM nr ref. DOK/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za: realizację projektów marketingowych w ustalonym zakresie oraz

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UNI 2 POKL.06.01.01-16-040/10

UNI 2 POKL.06.01.01-16-040/10 Lp. Nazwa firmy Nazwa komórki organizacyjnej / rodzaj stażu 1. Zakład Usług Położniczo- Preferowani studenci i absolwenci z kierunków Psychologii, Pedagogiki, Ekonomii, Pielęgniarskich Zdrowa Rodzina w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach. Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie

Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach. Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie Internationaler Bund Polska - Działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach Grzegorz Grzonka Dyrektor Internationaler Bund Polska w Krakowie Internationaler Bund Polska to fundacja działająca od roku

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG PSYCHOLOG: Projekt Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZANSE ZATRUDNIENIA Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Wystąpienia publiczne SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Cel: Moduł ma na celu przygotowanie do zawodu Superwizor w ramach zagadnień związanych z psychologią sportu.

Cel: Moduł ma na celu przygotowanie do zawodu Superwizor w ramach zagadnień związanych z psychologią sportu. 1. SUPERWIZJA INDYWIDUALNA I GRUPOWA W PSYCHOLOGII SPORTU Jeśli jesteś studentem lub studentką dwóch ostatnich semestrów jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, interesujesz się psychologią

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo