Biuletyn 40 tysięcy szans. Projekt 40 tysięcy szans współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn 40 tysięcy szans. Projekt 40 tysięcy szans współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Biuletyn 40 tysięcy szans Projekt 40 tysięcy szans współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Biuletyn 40 tysięcy szans

3 Biuletyn informacyjny podsumowujący projekt pn. 40 tysięcy szans, realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL WSTĘP 1 Przygotowany dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu Zabrze / ul. Roosevelta 40a Przez: HAT graphic studio Hanna Traczyk Zabrze / ul. Paderewskiego 103/4 / Zabrze jest jednym z większych miast aglomeracji górnośląskiej. Położone w centralnej części województwa śląskiego, będące niegdyś ośrodkiem górniczo-hutniczym, staje się obecnie miastem usług i turystyki przemysłowej. W dobie, gdy coraz większego znaczenia nabiera rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, stanowiący siłę napędową gospodarki regionu, tworzący nowe miejsca pracy i wzrost inwestycji, bardzo istotna staje się promocja wszelkich inicjatyw przedsiębiorczych, jak również umożliwienie osobom chcącym założyć własną firmę skorzystania z wiedzy i rady fachowców w tym zakresie. Realizacja projektu pokazała, iż takie działania dają możliwość wzbogacenia regionalnego rynku pracy o innowacyjne i ciekawe przedsięwzięcia, które wpływają na rozwój gospodarczy regionu. Współpraca z: OFCA studio Magdalena Owczarek-Janiak Zabrze / ul. Żywiecka 10/2 / Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu wyszedł naprzeciw potrzebom współczesnego rynku i postanowił pomóc takim właśnie osobom odważnym i pomysłowym by uwierzyli we własne możliwości i zrealizowali marzenia związane z otwarciem własnej działalności gospodarczej. Projekt 40 tysięcy szans umożliwił 83 osobom, poprzez szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwa biznesowego, zdobycie niezbędnej wiedzy w tym zakresie. Po wnikliwej analizie złożonych wniosków wybrano najbardziej interesujące i dobrze rokujące pomysły. Wytypowane osoby uzyskały środki finansowe na otwarcie własnej działalności gospodarczej, a także podstawowe wsparcie pomostowe niezbędne do zrealizowania tych inicjatyw. Zwieńczeniem projektu było otwarcie 45 firm, miniprzedsiębiorstw, punktów usługowych itp., które do dziś funkcjonują na rynku. Publikacja bezpłatna

4 2 OPIS PROJEKTU Projekt 40 tysięcy szans był projektem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było utworzenie i wsparcie na terenie woj. śląskiego 45 nowych, jednoosobowych działalności gospodarczych. Realizacja projektu objęła okres od r. do r. Projekt 40 tysięcy szans skierowany został do osób zarejestrowanych w PUP Zabrze, jako bezrobotne, bądź poszukujące pracy mających zamiar otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano 83 osoby, które otrzymały wsparcie szkoleniowo-doradcze w postaci warsztatów, między innymi z zakresu: prawa pracy, przedsiębiorczości, rachunkowości czy dostępnych programów pomocowych dla przedsiębiorców. Przeprowadzone szkolenie miało na celu wyposażenie uczestników projektu w wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, w ramach szkolenia przeprowadzone zostało grupowe doradztwo biznesowe, podczas którego uczestnicy projektu mieli możliwość stworzenia profesjonalnych biznesplanów. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość aplikowania o środki na otwarcie i wsparcie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej. Środki finansowe przyznane zostały przez Komisję Oceny Wniosków na podstawie Wniosków o wsparcie finansowe, złożonych przez Uczestników Projektu w siedzibie PUP Zabrze. Maksymalna kwota, o jaką można było się ubiegać to 40 tysięcy złotych. Dla osób objętych wsparciem finansowym przewidziano również możliwość ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe, obejmujące zarówno pomoc finansową, jak i doradczą dla przedsiębiorstw na okres do 6 miesięcy od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej. Założony cel projektu został zrealizowany poprzez: dostarczenie 83 uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do założenia własnej firmy; podniesienie poziomu motywacji uczestników projektu do samozatrudnienia, dzięki wsparciu szkoleniowodoradczemu; eliminacje barier finansowych w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia własnej firmy poprzez przyznanie dotacji finansowej i podstawowego wsparcia pomostowego. Harmonogram działań związanych z rekrutacją oraz przebiegiem procesu rozpatrywania wniosków objął: REKRUTACJĘ 1. Osoby chętne do udziału w projekcie złożyły formularz rekrutacyjny w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, pokój nr Komisja Oceny Zgłoszeń poprzez analizę zebranych formularzy, wyłoniła spośród złożonych wniosków 83 uczestników projektu oraz stworzyła listę rezerwową. BLOK SZKOLENIOWO-DORADCZY 1. Zakwalifikowani uczestnicy projektu skierowani zostali na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i samozatrudnienia, któremu towarzyszyło grupowe doradztwo biznesowe. Podczas zajęć możliwe było stworzenie biznesplanu, jak również napisanie wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego. WSPARCIE FINANSOWE 1. Osoby, które ukończyły blok szkoleniowo-doradczy otrzymały możliwość złożenia wniosków o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej. 2. Komisja Oceny Wniosków w oparciu o regulamin projektu oceniła wnioski oraz podjęła decyzję o przyznaniu wsparcia wybranym podmiotom. Utworzona została lista rankingowa. 3. Lista 40 podmiotów wyłonionych do dofinansowania została przedstawiona do akceptacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. 4. Po akceptacji przez WUP w Katowicach podpisane zostały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu a tymi uczestnikami projektu, których wnioski zostały wyłonione do dofinansowania. 5. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacone zostało w transzach. Ich wysokość i ilość uzależniona została od rodzaju wniesionego zabezpieczenia. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE 1. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej osoby, które otrzymały w/w wsparcie finansowe miały możliwość ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na rozwój działalności firmy. Wsparcia udzielano zarówno w formie finansowej, jak również w formie indywidualnego doradztwa (w wymiarze do 8 godzin / os.). 2. Komisja Oceny Wniosków oceniła i wyłoniła Wnioski osób, które zaopiniowano do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Lista podmiotów wyłonionych do wsparcia pomostowego przesłana została do zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 4. Po akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, zostały podpisane Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na okres do 6 miesięcy oraz wsparcia doradczego.

5 STUDIO 7D ANDRZEJ MALCZEWSKI Zabrze / ul. Paderewskiego / Studio 7D specjalizuje się w fotografii oraz filmie w technologii trójwymiarowej wykonywanych narzędziem własnej konstrukcji o rozdzielczości 42 Mpix pozwalającej na wydruki wielkoformatowe. Obrazy przestrzenne mogą być prezentowane w formie drukowanej np. wydruki lentikularne lub wyświetlane na TV3D. Dodatkowo firma realizuje zlecenia związane z projektami graficznymi opartymi na tradycyjnej fotografii srebrowej. Drugą specjalnością firmy są kursy z zakresu technik obrazowania przestrzennego a także technik fotograficznych tradycyjnych oraz cyfrowych, które przeprowadzane są w studiu fotograficznym. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi cyfrowych i nowoczesnego oprogramowania uczestnicy poznają najnowsze trendy obowiązujące w multimediach cyfrowych pod okiem doświadczonych instruktorów. Studio wyposażone jest w zestaw oświetlenia fotograficznego oraz filmowego, a także sprzęt fotograficzno-filmowy, który jest dostępny dla uczestników kursów. Studio 7D przyjmuje także zlecenia na fotograficzne i filmowe reportaże ślubne oraz inne imprezy okolicznościowe. Przedstawione stereogramy należy oglądać przez okulary anaglifowe (czerwono-niebieskie) aby uzyskać efekt głębi.

6 6 KenyOnBoard KRZYSZTOF TRACZYK PRZEDSIĘBIORSTWO REKLAMOWE K! Zabrze / ul. Paderewskiego 103/3 KUBA DOKUPIL Zabrze / ul. Niedziałkowskiego 51 / Firma świadcząca usługi szkoleniowe w wielu formach sportowej aktywności ruchowej i organizacji imprez rekreacyjno-sportowych propagujących aktywny styl życia, głównie przez narciarstwo zjazdowe, snowboard zimą oraz windsurfing i kitesurfing latem. Szkoła bazuje na kilkuletnim doświadczeniu właściciela i wykwalifikowanej kadrze instruktorskiej, która prowadzi profesjonale kursy szkoleniowe na każdym poziomie zaawansowania z zakresu nauki, doskonalenia jazdy na nartach i snowboardzie; pływania na windsurfingu, kitesurfingu oraz kierunkowe szkolenia sportowej jazdy na tyczkach (slalom, slalom gigant narty, snowboard) i szeroki zakres szkoleń freestyle (narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing). Założycielem szkoły jest mgr wychowania fizycznego Krzysztof Keny Traczyk absolwent i pracownik naukowy AWF w Katowicach, trener koszykówki, instruktor wykładowca SITS PZS, instruktor sportu i rekreacji (narciarstwa zjazdowego, snowboardu, windsurfingu, kitesurfingu, pływania, lekkiej atletyki). Członek zarządu SITS PZS. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem charakteryzujący się szeroką wiedzą teoretyczną i wysokimi wszechstronnymi umiejętnościami praktycznymi. Autor publikacji Snowboard podstawy freestylu, jedynego polskiego poradnika szczegółowo opisującego zagadnienia podstaw oraz nauki freestylu w snowboardzie. Mistrz i wicemistrz Polski Instruktorów w snowboardzie. Przedsiębiorstwo Reklamowe K! to firma, która kompleksowo zajmuje się projektowaniem graficznym, produkcją poligraficzną oraz reklamową. Wśród wykonywanych prac oferujemy zarówno projekty, jak i produkcję małych form takich jak ulotki, zaproszenia poprzez plakaty i innego rodzaju druki promocyjne, aż po wykonanie dużych prac takich jak: banery, litery przestrzenne, tablice informacyjne oraz reklamę na samochodach. Szybka realizacja zleceń i innowacyjne pomysły są prawdziwym magnesem dla klientów. Kreatywne rozwiązania i indywidualne podejście pozwalają profesjonalnie zrealizować wszystkie nawet najbardziej wymagające życzenia klientów. Cechą nadrzędną wszystkich elementów naszej oferty jest wysoka jakość przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.

7 8 9 Born Digital PRACOWNIA INTERAKTYWNA JOANNA MORAŃSKA PLACÓWKA EDUKACYJNO- -ARTYSTYCZNA Akord MICHAŁ IBROM Zabrze / ul. Porzeczkowa / Zabrze / ul. Franciszkańska 32d/ / Born Digital to pracownia interaktywna, której celem jest skuteczne budowanie wizerunku marek. Tworzone przez firmę koncepcje są wynikiem kreatywnego podejścia do brandingu, popartego przemyślaną strategią. Dogłębna analiza, wnikliwe obserwacje, trafne wnioski oraz innowacyjne projekty to klucz do sukcesu marki. Born Digital zajmuje się kompleksowym tworzeniem kampanii marketingowych od analizy, poprzez kreację i projektowanie graficzne, aż po realizację i produkcję. Zakres oferowanych przez Born Digital działań obejmuje także szeroko pojęte usługi public relations. Obszary aktywności pracowni to zarówno PR korporacyjny jak i produktowy. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi, nowych mediów oraz kompleksowa obsługa na wielu poziomach komunikacyjnych, gwarantują Klientom naszej pracowni bezpośrednie oraz skuteczne dotarcie do potencjalnych odbiorców za pomocą wiarygodnego komunikatu. Nasz zespół to grupa dynamicznych i ambitnych ludzi. Firmę wyróżniają innowacyjne pomysły, kreatywne myślenie i twórcze koncepcje. Kompetencje Born Digital to połączenie wieloletniego doświadczenia z wykształceniem w dziedzinie komunikacji wizualnej, designu, marketingu i informatyki. Placówka Edukacyjno-Artystyczna,,Akord powstała jako alternatywa dla państwowych szkół muzycznych. Naszym celem jest szeroko pojęta edukacja muzyczna, która stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy profesjonalnymi artystami i osobami zdobywającymi umiejętności muzyczne. Akord zajmuje się nauką gry na instrumentach oraz nauką śpiewu z elementami emisji głosu na terenie miast Aglomeracji Śląskiej (w tym dojazd nauczyciela do ucznia). Jednym z naszych atutów jest szczególny nacisk na indywidualny rozwój każdego ucznia, istnieje także możliwość korzystania z zajęć grupowych, w naszym nauczaniu nie stosujemy żadnych ograniczeń wiekowych dla uczniów. Jednocześnie jesteśmy jedyną placówką artystyczną w regionie, która pomaga swoim podopiecznym w egzaminach do państwowych szkół muzycznych. Inicjatorem i dyrektorem powstania wyżej wymienionej instytucji muzycznej jest mgr Michał Ibrom absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno- -aktorskim, multiinstrumentalista grę na gitarze i pianinie doskonalił w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu, jego aktywna działalność teatralno-koncertowa na terenie woj. śl., udział jako solista i aktor w operach oraz przedstawieniach muzyczno-teatralnych. Bogata działalność koncertowa jako gitarzysta solista w ramach wyjazdów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu. Uczestnictwo w Mistrzowskich Warsztatów Gitarowych w Szczawnie Zdroju oraz Warsztatach dla Młodych Muzyków w Dusznikach Zdroju (trzykrotnie). Te wszystkie osiągnięcia i nabyte doświadczenie jako pedagog z kilkuletnim stażem dają gwarancję profesjonalizmu w prowadzeniu jego placówki.

8 10 11 STUDIO FOTOGRAFII REKLAMOWO-UŻYTKOWEJ BARBARA NIKOŁAJUK Zabrze / ul. Sienkiewicza 31/ / CENTRUM ARTYSTYCZNE Mały Artysta KATARZYNA LISEK Zabrze / ul. Ciołkowskiego 14/ / / Studio fotografii Barbary Nikołajuk zajmuje się przygotowaniem profesjonalnej fotografii reklamowo-użytkowej. W skład oferty wchodzi fotografia produktu, fotografia przemysłowa, fotografia artystyczna, studyjna oraz plenerowa. Zaprezentowane usługi są skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowo-usługowych oraz agencji reklamowych zajmujących się poligrafią, projektowaniem czy wydawnictwem, jak również instytucji państwowych i pozarządowych organizacji. Gwarantuje indywidualne podejście do klienta, kompleksowość usług, profesjonalizm. Centrum Artystyczne Mały Artysta oferuje naukę gry na skrzypcach i wiolonczeli od 3. roku życia innowacyjną Metodą Języka Ojczystego, zwaną Metodą Suzuki, twórcą której był jeden z najwybitniejszych pedagogów XX wieku Shinichi Suzuki. Ten niezwykle skromny człowiek, ponad wszystko kochający dzieci uważał, że wszystkie są jednakowo zdolne a ich talent może rozwinąć się, jeśli tylko będą przebywać w sprzyjającym środowisku. Oferta Centrum Artystycznego skierowana jest do rodziców, którzy oczekują kształtowania pięknego wnętrza dziecka poprzez aktywny kontakt z prawdziwą sztuką, poprzez umiejętność gry na instrumencie. Celem Metody Suzuki nie jest sama gra na instrumencie, lecz ogólny rozwój dziecka. Poprzez grę na skrzypcach dziecko rozwija koncentrację, umiejętność słuchania, pamięć, koordynację wzrokowo-słuchową, spostrzegawczość, a przede wszystkim rozwija się relacja między dzieckiem a rodzicem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, akredytowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Suzuki (ESA).

9 C-13 D-6b C-13 C-13 C-13 U-3a U-3a C-9 F Yamaha SZKOŁA MUZYCZNA MACIEJ CYBULSKI Zabrze / ul. M. Curie-Skłodowskiej wew. 259 / STUDIO PROJEKTÓW DROGOWYCH Infracad JACEK DOMICZ Biuro: ul. Wolności 94/227 Korespondencja: Zabrze / ul. Roosevelta 58/ / fax / Autorska koncepcja edukacji muzycznej opracowana przez koncern YAMAHA Europa GmbH, bogata oferta programowa, wysoki poziom nauczania oraz atmosfera na zajęciach sprawiły, że Szkoła cieszy się popularnością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka prowadzona jest w zakresie: wczesnodziecięcej edukacji muzycznej, programów instrumentalnych flet, gitara, keyboard oraz rock / pop Yamaha Szkoła muzyki rozrywkowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są głównie w systemie grupowym. W nauczaniu wykorzystywane są autorskie podręczniki systemu YAMAHA Szkoła Muzyczna, płyty CD, cyfrowe pliki MIDI files. Szkoła wyposażona jest w instrumenty firmy YAMAHA, dzięki czemu uczniowie z zasady nie muszą przynosić własnych instrumentów na lekcje. Zajęcia prowadzą doświadczeni muzycy i pedagodzy, którzy poza wykształceniem muzycznym posiadają wiedzę zdobytą na licznych seminariach i kursach poświęconych edukacji muzycznej w systemie YAMAHA Europa GmbH oraz YAMAHA Music Foundation. Nasi uczniowie biorą udział w koncertach, festiwalach i audycjach muzycznych, organizowanych w naszym rejonie. / Działalność naszego studia to przede wszystkim wykonywanie wielobranżowych projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych dla osiedli, zakładów produkcyjnych, stacji paliw, centrów handlowych, logistycznych i magazynowych, inwestycji deweloperskich, salonów samochodowych, hoteli, restauracji, zajazdów itp. Wykonujemy również projekty techniczne: parkingów, boisk i bieżni sportowych, makroniwelacji terenu, zjazdów publicznych i indywidualnych (wjazdów bramowych), zatok postojowych, taxi i autobusowych, ciągów pieszo-jezdnych, odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych, remontów cząstkowych dróg. Ponadto firma zajmuje się zagadnieniami z zakresu inżynierii ruchu drogowego, takimi jak: projekty czasowych zmian organizacji ruchu kołowego i pieszego (objazdów), docelowych zmian organizacji ruchu kołowego i pieszego, projekty modernizacji i przebudów skrzyżowań (m.in. ronda turbinowe), projekty programów sygnalizacji świetlnych wahadłowych, pomiary ruchu drogowego, symulacje przejezdności projektowanych układów drogowych, obliczanie przepustowości skrzyżowań, optymalizacje wykorzystania powierzchni parkingowych. Firma bazuje na 10-letnim doświadczeniu w branży drogowej właściciela firmy (dostępne referencje), a do projektowania wykorzystuje zaawansowane technologicznie oprogramowanie. Firma wyróżnia się na rynku przede wszystkim solidnością, terminowością, wysokim stopniem szczegółowości opracowań i precyzyjnym wyliczeniem kosztów realizacji inwestycji. Wszyscy Zamawiający (Inwestorzy) otrzymują z rąk firmy Infracad produkt kompletny i najwyższej jakości. D-6b C-9 D-2 A-7 F-10 C-13 A-7 D-6b C-12 D-2 A-7 C-16/13 C-12 A-7 U-3a U-3a C-16/13 C-9 D-6b A-7 C-12 D-2 A-7 F-10 C-13 D-6b C-16/13 40 B-33

10 14 OFCA STUDIO MAGDALENA OWCZAREK-JANIAK Zabrze / ul. Żywiecka 10/ / JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Magic Fairyland ALEKSANDRA DROGOKUPIEC Zabrze / ul. Jordana 49/ Czeladź / ul. Lwowska / Ofca zwana Magdą. Dziewczyna z pasją, doświadczeniem i kierunkowym wykształceniem. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej i Fotografii. Jej umiejętności docenił sam premier Polski, Leszek Miller. Tak Ofca na progu swej kariery znalazła się w rządowej ekipie na stanowisku fotografa. Wygrał jednak duch sportu i głód podróży, który skierował Ofcę na tory niezależnego biznesu i stał się gwarantem jakości i niebanalności w realizacji Waszych zleceń. Ofca fotografuje. A wiedzieć trzeba, że Ofca jest sportowcem zawodowym i tym samym genialnym fotografem sportowym. Oswaja siły natury, a przede wszystkim strome góry, bo jako instruktor narciarstwa jest nie do zdarcia. Na głęboką też skoczy wodę. Z jej podwodną obudową na aparat i wodoszczelną kamerą, zlecisz zdjęcia z każdego mokrego przedsięwzięcia. I bardzo lubi ludzi ta Ofca, a w ludziach jest szczera wzajemność, stąd fotografia eventowa znalazła jej drugie oblicze. A jeśli ktoś myśli, że ona tak w jednym miejscu stoi, w błędzie jest głębokim. Ofca Studio jest mobilne! Skacze między Katowicami, Warszawą, a Poznaniem, bo wyznaje zasadę, że gdzie klient nie może, tam Ofcę pośle. Mobilnie, kompleksowo, a także reklamowo. Żywiołem trzecim Ofcy jest fotografia reklamowa, którą wspiera sztab magików grafiki. Ofca nie owija w baaawełnę. Językowa Akademia Przedszkolaka, istniejąca od 2010 roku, jest Przedszkolem Niepublicznym o profilu językowym, oferującym bogaty program zajęć, inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Dbając o prawidłowy rozwój młodego człowieka, zapewniamy liczne zajęcia dodatkowe, w tym Kraina Wuja Sama język angielski, Plastyczny ogród wyobraźni zajęcia arte, Muzyczne spotkania z wyobraźnią zajęcia umuzykalniające / rytmika. Językowa Akademia Przedszkolaka Magic Fairyland to zajęcia językowe dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat jak również zajęcia przygotowujące do przedszkola. Zajęcia prowadzone są metodą zabawy poprzez wszystkie zmysły. Autorski program językowy, czyli obcowanie z językiem, realizuje anglojęzyczny wychowawca, który wprowadza dzieci w świat języka angielskiego w sposób naturalny i swobodny umożliwiając przyswajanie treści językowych jak w języku ojczystym. Spotkania dzieci z językiem angielskim w naszym przedszkolu dadzą im mnóstwo radości i lepszy start w szkole. Dzieci nabierają emocjonalnego stosunku do poznawczej rzeczywistości, rozwijania aktywności i motywacji do działania w kontakcie z otoczeniem, oraz przyzwyczajania do różnych form obcowania z muzyką, językiem obcym, sportem czy zajęciami artystycznymi.

11 16 HAT GRAPHIC STUDIO HANNA TRACZYK AGENCJA ARTYSTYCZNA Music Delivery Zabrze / ul. Paderewskiego 103/4 MAREK SZULIK / / Zabrze / ul. Knosały 9 / / / HAT Graphic Studio specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu grafiki użytkowej. W myśl słów M. Twaina Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie proponuje również kompleksowe rozwiązania z zakresu poligrafii i reklamy (oprawa graficzna firmy, w tym strony www, gadżety firmowe, druki akcydensowe, kalendarze itd.). Szeroka oferta obejmuje m.in. konsultacje, opracowanie projektu, przygotowanie do druku, a także druk. Hanna Traczyk, właścicielka HAT Graphic Studio, ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu jak również pedagogiczno-nauczycielskie (pracowała jako nauczyciel m.in w liceum plastycznym). Na swoim koncie ma również wystawy grafik, stypendia, staże, szkolenia i warsztaty. Zajmuje się składaniem i łamaniem publikacji oraz typografią, która jest jej pasją od czasów studiów na katowickiej ASP. Należy do grupy grafików związanych stałą współpracą z zabrzańskim M-Studio. Siedziba HAT Graphic Studio znajduje się w Zabrzu, ale projekty firma realizuje na obszarze całej Europy. Animacja szeroko pojętej kultury to główny, ale nie jedyny element działania firmy. Firma organizuje komercyjne usługi muzyczne takie jak między innymi: organizacja imprez okolicznościowych, promocyjnych, oprawa muzyczna dla instytucji sakralnych, działania kulturalne na zlecenie instytucji publicznych, prace managerskie oraz koncerty autopromocyjne. Agencja artystyczna MUSIC DELIVERY organizuje również seanse kina niemego z muzyką na żywo oraz warsztaty artystyczne, które obejmują nauczanie grupowe i indywidualne na różnych instrumentach muzycznych dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Przedstawione usługi są kierowane do prywatnych przedsiębiorstw, instytucji publicznych, ośrodków publicznych i osób prywatnych. Oferujemy bardzo wysoką jakość naszych usług, oryginalną formułę oraz kompleksowość naszych działań dla klienta. Dodatkowo szerokie kontakty w środowisku muzycznym oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają na zachowanie konkurencyjnych cen.

12 18 CENTRUM DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ Scorpena ARTUR GŁOWACKI Zabrze / ul. Wolności 256 (oficyna) / HANA CREATIVE HANNA NANDZIK-MARCZYK Zabrze / ul. Baczyńskiego 5a/ / 19 Zajmujemy się organizacją i prowadzeniem kursów nurkowania, turystyką nurkową, sprzedażą wysokiej klasy profesjonalnego sprzętu do nurkowania oraz pracami podwodnymi. Szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych instruktorów nurkowania, członków międzynarodowych organizacjach PADI oraz CMAS, dzięki ich umiejętnościom, doświadczeniu zapewniamy wysoki poziom szkolenia dla osób korzystających z naszych kursów oraz innych usług przez nas oferowanych. Z nami zdobędziesz pierwsze szlify w nurkowaniu najpierw w basenie, a później na otwartych wodach w kraju lub za granicą, gdzie poznasz piękno otaczającego nas świata podwodnego. Zapraszamy wszystkich nurków na nasze wyprawy, a wszystkich jeszcze nie nurkujących na nasze kursy. Firma działa w dwóch bliskich sobie branżach brandingu oraz fotografii. Branding to branża interdyscyplinarna bliska projektowaniu graficznemu, zajmująca się projektowaniem, tworzeniem i promocją wizerunku marek funkcjonujących na rynku towarów i usług oraz w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kulturowej. W ofercie prowadzonej przeze mnie firmy znajduje się także wykonywanie projektów wszelkich materiałów firmowych i promocyjnych (logo, wizytówki, ulotki, foldery, plakaty, gadżety reklamowe itp.). Drugim aspektem działalności hana-creative są usługi fotograficzne. Prowadzona przeze mnie firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z fotografią okolicznościową i ślubną. W swojej pracy wykorzystuję artystyczny potencjał fotografii oraz korzystam z możliwości oferowanych przez inne techniki graficzne, malarskie i rękodzielnicze. O wyjątkowości usług świadczonych przez hana creative stanowi przede wszystkim ich kompleksowość oraz kreatywny charakter oferowanych rozwiązań, a także indywidualne podejście do każdego klienta.

13 20 OMEGA SECURITY GRAŻYNA RUMNIAK Centrum Rozwoju Osobistego BEATA SZYMIK Zabrze / ul. Wolności 345a Zabrze / ul. Konrada Sitki / / Jesteśmy profesjonalną agencją ochrony specjalizującą się w zabezpieczeniach zgodnie z wymogami obowiązujących ustaw. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na usługi związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem oferujemy elektroniczny nadzór imprez swoim klientom. OMEGA SECURITY oferuje kompleksową obsługę imprez masowych, na którą składa się: Mobilny monitoring imprez. System obejmuje monitoring wizyjny (przystosowany samochód, w którym zainstalowane są: multiplexer oraz monitory do odbioru obrazu z 6 kamer stacjonarnych oraz 2 kamer obrotowych, instalowanych w najbardziej newralgicznych miejscach imprezy). Alternatywnie stosowana jest fizyczna obserwacja danego terenu przez pracowników ochrony. Zastosowanie monitoringu wizyjnego ma dodatkowy atut, którym jest archiwizacja zdarzeń, dzięki której możemy odtworzyć przebieg zabezpieczenia i dokonać ewentualnej identyfikacji sprawców wykroczeń / przestępstw. System Identyfikacji Uczestnika Imprezy (Kibica). Składa się z dwóch przenośnych czytników z oprogramowaniem licencyjnym. Służy on do weryfikowania uprawnień wstępu i przebywania na terenie imprezy. Dodatkowo czytniki te gromadzą na potrzeby organizatora dane identyfikacyjne uczestników imprezy. Standardowa ochrona fizyczna przy pomocy pracowników służb porządkowych. Kadra specjalistyczna posiadająca licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, pracowników służb informacyjnych oraz stewardów. Oferta naszej firmy jest skierowana zarówno do osób potrzebujących pomocy terapeutycznej, porad i diagnozy psychologicznej, jak i do tych, którzy pracują nad rozwojem swojej osobowości. Zajmujemy się prowadzeniem pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej w szerokim tego słowa znaczeniu. Psychoterapia skierowana jest zarówno do osób indywidualnych (dorosłych i młodzieży), jak i do grup (terapia rodzin i terapia par). W zakresie terapii leczenia uzależnień zajmujemy się zarówno leczeniem osób uzależnionych, jak i (co ważne) osób współuzależnionych (jak np. rodzina, partnerzy). Prowadzimy diagnozę psychologiczną w następujących kierunkach: inteligencja i procesy poznawcze, neuropsychologia, osobowość, całościowe zaburzenia rozwoju, dysleksja, diagnoza trudności w nauce, zaburzeń emocjonalnych i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD. Równie ważnym elementem naszej pracy są usługi w zakresie rozwoju osobistego, takie jak coaching i szkolenia z zakresu: asertywności, kreatywności, komunikacji interpersonalnej oraz pracy nad rozwiązywaniem konfliktów.

14 22 RafTeleKom TELEINFORMATYKA I SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BARTENDERS CLUB ROBERT DZIACKO 23 RAFAŁ WYPIOR Gliwice / ul. Targosza 11/ Zabrze / ul. Sitki / / Dostarczamy kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne dla małych i średnich firm, dużych korporacji oraz klientów indywidualnych. Firma oferuje fachowe doradztwo, dobór odpowiedniego sprzętu dla potrzeb klienta jego sprzedaż oraz jego instalację. Wykonujemy wszystkie prace związane z przygotowaniem projektu, zakupem urządzeń, a następnie wykonania wszystkich niezbędnych podłączeń, konfiguracją sprzętu, uruchomieniem a także późniejszym serwisem zakupionego od nas sprzętu. W naszej ofercie znajdują się miedzy innymi: Systemy alarmowe pełny asortyment produktów. W zależności od potrzeb i wymogów klienta montujemy alarmy przewodowe i bezprzewodowe. Monitoring montaż i wdrażanie profesjonalnych systemów, które umożliwiają obserwację i rejestrację obrazu w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz obserwowanych obiektów. Kontrola dostępu, RCP montaż kontroli dostępu oraz RCP. Instalacja urządzeń, oprogramowania, wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację podmiotu. Domofony i Wideodomofony montaż i serwis domofonów i wideodomofonów. Posiadamy w swojej ofercie systemy jednorodzinne jak i wielorodzinne, analogowe oraz cyfrowe. Telekomunikacja kompleksową obsługę rozwiązań telekomunikacyjnych. Pełną gamę serwerów, aparatów telefonicznych i systemowych, które wspierają zarówno tradycyjną telefonię cyfrową, jak i coraz bardziej popularną telefonię IP. Okablowanie strukturalne wykonanie sieci strukturalnej w oparciu o elementy aktywne i pasywne renomowanych producentów. Oferta naszej firmy skierowana jest do osób i firm zainteresowanych i potrzebujących profesjonalnej obsługi imprez od strony gastronomicznej, kelnerskiej i barmańskiej. Pełna organizacja imprez i eventów zarówno od strony personelu jak i samej ich realizacji. Specjalizujemy się zwłaszcza w obsłudze barmańskiej wszelkich imprez, inaczej mówiąc wykonanie doskonałych cocktaili podczas organizowanych przyjęć, bankietów, urodzin, wesel, eventów firmowych. Poprzez nabyte wieloletnie doświadczenie w pracy za barem, chcemy przekazać Państwu nasze umiejętności i zadowolić w niekonwencjonalny sposób Waszych gości. Oferujemy wszelkiego rodzaju doskonale cocktaile oraz wyśmienitą obsługę. Dla Państwa wygody pomagamy zrealizować zamówienia alkoholi, soków oraz owoców a dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości rynku gastronomii jesteśmy w stanie zapewnić najbardziej atrakcyjne ceny produktów potrzebnych do sporządzania drinków. Dodatkowo znajdziecie Państwo w naszej ofercie szkolenia barmańskie różnego stopnia, możliwość wynajmu barów mobilnych oraz organizacje pokazów barmańskich i pokazów alkoholi.

15 24 USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Geopoint ZAKŁAD TECHNICZNY Tastal JUSTYNA SOCHA 25 MICHAŁ MUCHA Zabrze / ul. Sosnowa Zabrze / ul. Jarzębia 12/ / / / Firma zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju prac związanych z szeroko pojętymi usługami geodezyjnymi w zakres których wchodzą między innymi pomiary: terenowe, objętości, pomiary powykonawcze przydatne do wszelkiego rodzaju prac architektoniczno-budowlanych. Kolejnym elementem naszej pracy jest oferta w zakresie: kompleksowej obsługi budowy, tyczenia budynków i budowli, podziałów i rozgraniczania gruntów i nieruchomości oraz ich scalanie. Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych są wykonywane przez nas, różnego typu opracowania graficzne takie jak na przykład mapy numeryczne czy mapy do celów projektowych także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym jak np. wspomniane wcześniej rozgraniczanie terenów. Firma Tastal zajmuje się kompleksowo reklamą zewnętrzną. Wykonujemy różnego typu nośniki: billboardy, kierunkowe, informacyjne, unijne i inne wg potrzeb klienta. Oferujemy wynajem reklam z sieci tablic na terenie Zabrza i Gliwic, a dla firm zainteresowanych posiadaniem nośnika na własność sprzedaż, dostawę i montaż na terenie całego kraju. Przygotujemy projekt graficzny i zajmiemy się jego produkcją na wybranym medium oraz aplikacją. Nasze realizacje to nie tylko tablice reklamowe, ale także kasetony, banery, foldery, ulotki, ogłoszenia prasowe czy wizytówki. Bazując na 10-letnim doświadczeniu i znajomości branży opracujemy dla klienta różnorodne formy reklamy w konkurencyjnej cenie. Wszelkie te prace dotyczą zarówno terenów miejskich jak i wiejskich naszego regionu i wykonywane są według najnowocześniejszych standardów obowiązujących w geodezji.

16 26 27 SALON KOSMETYCZNY Piękno Natury MONIKA KOTLIŃSKA Zabrze / ul. Kalinowa 5a / TRENER ZDROWIA BARBARA DIDUSZKO Katowice / ul. Mielęckiego / Salon kosmetyczny Piękno Natury zaprasza do korzystania z usług takich jak: kosmetyka twarzy i ciała, wizaż, makijaż ślubny i stylizacja paznokci. Klimatyczne wnętrze i bogata oferta zabiegów, zarówno na twarz jak i na ciało, gwarantuje zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Profesjonalna obsługa zadba o dobre samopoczucie, doradzi i pomoże w doborze odpowiednich zabiegów opartych na bazie doskonałych kosmetyków. Salon oferuje zniżki studenckie oraz comiesięczne promocje na poszczególne zabiegi. Oferta firmy Trener Zdrowia jest odpowiedzią na dzisiejszy problem związany z nadwagą i otyłością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nadwaga jest obecnie jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych związanych z dzisiejszym stylem życia. Fakt, że nasze zdrowie, samopoczucie i sylwetka zależą od nas samych wiemy wszyscy, jednak jak pogodzić różne teorie żywieniowe z odpowiednią aktywnością fizyczną? Tego wszystkie dowiesz się zgłaszając się do naszej firmy. Firma świadczy następujące usługi: porady dietetyczne, prowadzenie treningów grupowych i indywidualnych, profesjonalne analizy składu ciała, Klub dla Puszystych, organizowanie i prowadzenie turnusów kondycyjno-odchudzających, spacery Nordic Walking. Indywidualne podejście do każdego problemu, wykonanie badań i analiz ułatwiających dopasowanie odpowiedniej diety, przygotowanie planu ćwiczeń (aktywność fizyczna), porady związane z promowaniem zdrowego odżywiania (zarówno w sferze zakupu żywności jak i gotowania) oraz praca nad motywacją i wsparciem gwarantują osiągnięcie sukcesu w poprawie naszego zdrowia, samopoczucia i naszej sylwetki.

17 28 29 MEDIANATION PAWEŁ GREGORCZYK Zabrze / ul. Brzóski 35a/ / Ogrody Asta Pracownia Projektowa Ogrody Asta PRACOWNIA PROJEKTOWA Ruda Śląska / ul. Joanny 15A/ / MEDIANATION to młoda firma założona przez doświadczonych ludzi z branży telewizyjnej i PR. Tworzyliśmy dla takich firm jak: TVP, TVN, TV Puls, TVN Turbo, Inbornmedia oraz Formind. Doświadczenie dziennikarskie, operatorskie i scenopisarskie pozwala nam swobodnie poruszać się w świecie wideo, eksplorować jego nowe obszary i oprowadzać po nim naszych klientów. Wiedza teoretyczna wyniesiona ze studiów, jak i praktyczna wyniesiona z pracy w czołowych telewizjach na tym duecie bazuje MEDIANATION. Kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie: produkcji filmowej: wideo w Internecie, filmy korporacyjne, filmy szkoleniowe, produkcja spotów reklamowych, produkcje telewizyjne, reżyseria, teledyski, scenariusze, materiały dziennikarskie; public Relations; szkoleń z komunikacji i PR. W dzisiejszych czasach firma nie może tylko być. Firma powinna krzyczeć o swoim istnieniu. Jednak to nie liczba decybeli decyduje o końcowym sukcesie, a kierunek naszych nawoływań i ich treść. Województwo śląskie to tysiące przedsiębiorstw. Wiemy co zrobić, by Państwa firma została zauważona w tym tłumie. Ogrody Asta Pracownia Projektowa jest młodą, rozwijającą się firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie aranżacji zieleni dla ogrodu i wnętrz. Właściciel firmy posiada umiejętności projektowe udokumentowane dyplomem ukończenia Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Łącząc pasję ogrodniczą z artystyczną wrażliwością oferujemy usługi w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają na stworzenie niepowtarzalnego charakteru urządzanych ogrodów i dekorowanych pomieszczeń. Nasza oferta to usługi w zakresie specjalistycznego projektowania terenów zieleni, zakładania tych terenów oraz ich pielęgnacja. Nasza oferta to również aranżacja zielenią wnętrz oraz wykonywanie inwentaryzacji drzewostanu na terenach przewidzianych pod inwestycje. Dobrze opracowane działania marketingowe, przemyślana kreacja reklamowa i zamiast pisania o ofercie przedsiębiorstwa, pokazanie jej w formie wideo to właśnie z tych elementów potrafimy tworzyć skuteczne rozwiązania, spełniające indywidualne potrzeby klientów.

18 30 31 FUN & SPORT LESZEK KĘDZIOR Zabrze / ul. Wolności / Clinique GreenSpa PROFESJONALNA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA GRAŻYNA SZAJDEWIG Zabrze / ul. Bałtycka / / Firma Fun & Sport to szkółka piłkarska dla dzieci, nasze zajęcia mają charakter integracyjny i koedukacyjny. Dzięki środkom pozyskanym od sponsorów możliwe jest częściowe lub całkowite finansowanie zajęć dla tych dzieci, których rodzice lub też opiekunowie mają trudności finansowe i nie zawsze mogą opłacać udział w zajęciach. Organizacja wszelkiego rodzaju zajęć sportowych, profesjonalny sprzęt treningowy firmy Interplastic Roger Żółtowski (możliwość wypożyczenia), literatura fachowa czy filmy instruktażowe to tylko kilka propozycji z zakresu działalności szkółki. Zajmujemy się także organizacją imprez sportowych dla dzieci i dorosłych, których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz zapewnienie dzieciom i dorosłym dobrej aktywnej zabawy. Nowoczesna pielęgnacja twarzy i ciała, profesjonalna kosmetologia estetyczna to Clinique GreenSpa Gabinet Kosmetologii Estetycznej. Zapraszamy do miejsca o wyjątkowym klimacie, z dala od miejskiego zgiełku w specjalnie zaprojektowanych wnętrzach, przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki odzyskają Państwo spokój i równowagę. Bazując na przyjaznych, organicznych kosmetykach renomowanych firm oraz zabiegach opartych na najnowszych odkryciach nauki i techniki zadbamy o Państwa komfort ciała, duszy i serca. Wyróżnia nas profesjonalizm i wysoka jakość usług. Chcielibyśmy, aby w naszym gabinecie każdy Gość czuł się wyjątkowo, dlatego staramy się poświęcić 100% naszej uwagi Państwa potrzebom i życzeniom, dbamy o to, by każdy nasz Klient był zadowolony i z pełnym zaufaniem odwiedził nas po raz kolejny. Dokładamy wszelkich starań, aby już od pierwszych chwil wizyta była przyjemnością i spełniała Państwa oczekiwania.

19 32 33 AKOSYSTEM CREATIV-HAFT ADAM KORZYNIEC MARZENA WÓJCIK Bobrowniki / ul. Piłkarska / / Zabrze / ul. Gołębia Firma specjalizuje się w obniżaniu kosztów użytkowania budynków. Dostarczamy technologie pozwalające na osiągnięcie dodatkowych zysków energetycznych w oparciu o odnawialne źródło energii (OZE) jakim jest energia słoneczna. Oferujemy kolektory słoneczne i zestawy solarne do przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) oraz wspomagania centralnego ogrzewania (CO). Oferujemy również usługi związane z napełnianiem i odpowietrzeniem instalacji solarnych oraz innych układów zamkniętych z zastosowaniem profesjonalnych pomp. Wszystkie oferowane kolektory renomowanych producentów posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia w tym certyfikat Solar Key Mark uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie do kolektorów. Zachęcamy inwestorów indywidualnych do zamontowania zestawów solarnych i skorzystania z dofinansowania NFOŚIGW. Ponadto oferujemy stolarkę otworową o znakomitych parametrach cieplnych. W naszej ofercie znajdują się bramy garażowe, oraz stolarka okienna i drzwiowa PVC i aluminium, ofertę uzupełniającą stanowią balustrady balkonowe przygotowywane na wymiar wg indywidualnego wzoru i zamówienia klienta. Żyj w zgodzie z naturą i oszczędzaj ta inwestycja się opłaca! To hasło które nam przyświeca w naszej pracy. Działania instalacyjne prowadzimy pod marką własną A4INSTAL Firma Creativ-Haft to usługi w zakresie wykonania haftu komputerowego na różnego rodzaju materiałach. Dzięki nowoczesnym urządzeniom, którymi dysponujemy (hafciarki komputerowe renomowanych firmy Husqvarna, Coverlock firmy Pfaff) oraz półproduktom najwyższej jakości możemy zaoferować naszym klientom produkty wysokiej klasy. Pracujemy zarówno na materiałach własnych jak i powierzonych przez klienta. Tworzenie oraz obróbkę projektów umożliwia oprogramowanie 5D Professional, który pozwala spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Przygotowanie wizualizacji do każdego zlecenia gratis. Dysponujemy bogatą gamą kolorystyczną nici hafciarskich. W zależności od zapotrzebowania, udostępniamy bogaty wybór gotowych wzorów hafciarskich oraz ok. 92 rodzajów pisma. W ofercie posiadamy m.in.: wykonanie haftu logo na koszulkach oraz ubraniach roboczych, ręczniki, poduszki, poszewki, szatki do chrztu z dowolnym wzorem. Dodatkowo w ofercie są przeróbki krawieckie, cerowanie z zastosowaniem haftu, a przy dużych zleceniach szycie na miarę.

20 34 PHU Rimar USŁUGI FOTOGRAFICZNE 35 ROBERT DOMAGALSKI DARIUSZ FEDKO Zabrze / ul. Rymera 4b/ Zabrze / ul. Chopina / / Nasza oferta skierowana jest do szerokiej grupy podmiotów specjalizujących się w remontach, odnawianiu maszyn i urządzeń przemysłowych. Prowadzimy zarówno działalność handlową, doradczą, jak i usługową. W ofercie handlowej dostępne mamy wszelkiego typu urządzenia i ich elementy (elektryczne, pneumatyczne i mechaniczne) dotyczy to zwłaszcza urządzeń związanych z transportem kolejowym (lokomotywy, wagony). Nasza działalność usługowa to szeroki zakres prac elektrycznych i elektronicznych wykonywanych kompleksowo na nowych budowach (m.in.: elektroinstalacje, instalacje alarmów, remonty instalacji elektrycznych w domach, mieszkaniach, warsztatach itp., przenoszenie liczników elektrycznych oraz prace związane z instalacjami telewizyjnymi). Firma świadczy usługi fotograficzne, jednak lepiej opiszą ją trzy słowa: pasja, światło i spojrzenie. Jeśli lubisz zdjęcia, które mają duszę, a w odbiorze są delikatne, jasne i nostalgiczne. Jeżeli marzysz o pięknym portrecie rodzinnym, pamiątce ślubu, komunii, czy dobrych zdjęciach prezentujących Twoją firmę. Darek Fedko zrobi to najlepiej. Kolory są zawsze żywe i pełne, a odcienie szarości są bogate i głębokie.

Insenssion Music and Event Agency Al. 3-go Maja 14/77, 00-381 Warszawa

Insenssion Music and Event Agency Al. 3-go Maja 14/77, 00-381 Warszawa Insenssion Music and Event Agency Al. 3-go Maja 14/77, 00-381 Warszawa tel. kom. +48 501 157 407, tel. kom. +48 502 30 30 60 email: office@insenssion.com O nas Jesteśmy kreatywną Agencją Eventową ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja)

Niespokojne (bo spokój nie pobudza do działania) Waleczne (bo tylko walka daje możliwość wygranej) Spełnione (bo eventy to nasza pasja) wersja Polska Firma CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU jest firmą zorientowaną na organizację szkoleń i eventów działajacą na rynku już 10 lat. Dział EVENTS przeżywa swój intensywny rozwój. Dzięki elastyczności

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Hędrzak Design System jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy.

Hędrzak Design System jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. Oferta HDS skierowana jest nie tylko do dużych i małych firm, lecz także do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Studio reklamy Thot. wieczność i piękno nie. biorą sie znikąd... Studio reklamy Thot

Studio reklamy Thot. wieczność i piękno nie. biorą sie znikąd... Studio reklamy Thot wieczność i piękno nie biorą sie znikąd... KIM JESTEŚMY? jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. Nasza oferta jest skierowana

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa, fotografia i multimedia

Grafika komputerowa, fotografia i multimedia Grafika komputerowa, fotografia i multimedia WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Grafika komputerowa, fotografia i multimedia - studia w WSB we Wrocławiu Studia podyplomowe pozwalają na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Dostawy sprzętu komputerowego

Dostawy sprzętu komputerowego Informatyka to nasza pasja Jesteśmy młodym i dynamicznie się rozwijającym przedsiębiorstwem, oferującym kompleksowe usługi informatyczne. Zastosowanie najnowszych technologii w połączeniu z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY

Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY NASZYM ATUTEM JEST DOŚWIADCZENIE I LUDZIE PM MEDIA istnieje od 2003 roku. W 2015 roku PM MEDIA oraz drukarnia GRUPA PM połączyły siły tworząc markę GRUPA PM MEDIA. Dzięki wieloletniemu

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta 3 Agenda O nas Luxevent powstało z pasji tworzenia wyjątkowych wydarzeń, które zapewniają niezapomniane wspomnienia naszych klientów. Pracujemy na ich sukces realizując

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, PREZENTACJA FIRMY O FIRMIE KERD Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Naszą nadrzędną strategią jest

Bardziej szczegółowo

Tworzymy. z pasją. S t u d i o R e k l a m y i G r k i. Błyskawiczna realizacja. Profesjonalizm Efektywność Jakość

Tworzymy. z pasją. S t u d i o R e k l a m y i G r k i. Błyskawiczna realizacja. Profesjonalizm Efektywność Jakość balcerak G R O U P Profesjonalizm Efektywność Jakość Błyskawiczna realizacja Szeroka oferta reklamy w każdej postaci Tworzymy z pasją S t u d i o R e k l a m y i G r k i full-service Profesjonalizm Jakość

Bardziej szczegółowo

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH Studio filmowe TEAM PROMOTION istnieje of 2007 roku. W swoim dorobku mamy filmy reklamowe, szkoleniowe, promocyjne,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe.

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe. Szanowni Państwo Fundacja Zielone Światło, powołana 29.01.2008 r., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, propaguje idee równości szans i równego statusu obywateli, promuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca projekt Obrotny Kaszeba zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com.

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com. PORTFOLIO NASZA DEWIZA - WIEMY, WIDZIMY, ROZUMIEMY I-SEE DESIGN oferuje zintegrowane działania w zakresie kreowania wizerunku firmy i realizacji produktów takich jak: publikacje, katalogi produktowe, foldery

Bardziej szczegółowo

Wybrałam studia podyplomowe w WSB ze względu na możliwość uzyskania dyplomu, a nie tylko certyfikatu

Wybrałam studia podyplomowe w WSB ze względu na możliwość uzyskania dyplomu, a nie tylko certyfikatu Trener personalny WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Trener personalny- studia w WSB w Szczecinie Studia przygotowują zarówno do pracy w nowoczesnych klubach fitness oraz do samodzielnej kariery

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci.

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci. o nas. W I LIKE ART zajmujemy się budowaniem wizerunku marek i dostarczaniem skutecznych rozwiązań graficznych. Nasze prace obejmują szeroko rozumiane działania projektowe, od identyfikacji wizualnej po

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia.

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia. Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy Spis treści: 1. Opis firmy gwarancja jakości 2. Opis metod i miejsc prowadzenia szkoleń 3. Oferta szkoleniowa dla pracowników PUP: Temat szkolenia Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa

KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa KLUB DEKADA to lokal z wieloletnią tradycją. Niezwykłe miejsce na wzór legendarnych nowojorskich klubów disco. Od 16 lat na Warszawskim rynku klubowym, tworzymy

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI Cudotwórnia Events - kim jesteśmy? Cudotwórnia Events jest firmą zajmującą się kompleksową organizacją różnego typu wydarzeń oraz imprez. W naszej ofercie

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 semestry)

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 semestry) Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.powiat-wielun.finn.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność

Bardziej szczegółowo

Grafika. Stworzymy dla Ciebie

Grafika. Stworzymy dla Ciebie O nas KADA Art. to grupa ludzi, którzy wiedzą jak dopasować najnowsze trendy do Twoich potrzeb. Tworzymy profesjonalne i innowatorskie prace graficzne, które z powodzeniem wykorzystasz zarówno przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Restauracja "Vabank" Restauracja "Vabank" Vabank. Restauracja, dom weselny i pokoje gościnne. [Oferuje] Usługi firm.

Restauracja Vabank Restauracja Vabank Vabank. Restauracja, dom weselny i pokoje gościnne. [Oferuje] Usługi firm. Restauracja "Vabank" [Oferuje] Usługi firm Restauracja "Vabank" Restauracja, dom weselny i pokoje gościnne. Vabank www.restauracja-vabank.pl tel. 32 777 20 03 ul. Wolności 448 41-806 Zabrze woj. śląskie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie otwierające Zespołu 2.0

Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 odbyło się 23. 10. 2013 r. i trwało 2 godziny. Uczestniczyli w nim: dyrektor szkoły, nauczyciele, którzy wyrazili chęć udziału w programie,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

OTWIERAMY SIĘ DLA CIEBIE

OTWIERAMY SIĘ DLA CIEBIE OTWIERAMY SIĘ DLA CIEBIE Największa przestrzeń kulinarnoeventowa w Polsce FOOD LAB STUDIO To miejsce stworzone przez profesjonalistów, pasjonatów dobrego jedzenia i specjalistów organizacji eventów. Zostało

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

O nas Moderatio RisingDot

O nas Moderatio RisingDot O nas Rozpoczęliśmy działalność w 2008 roku pod nazwą Moderatio jako firma specjalizująca się w moderacji i animacji witryn internetowych, portali oraz serwisów społecznościowych (odpowiednik agencji social

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Twój klucz do sukcesu: partner programu warsztatowego Bosch Układy Hamulcowe

Twój klucz do sukcesu: partner programu warsztatowego Bosch Układy Hamulcowe Twój klucz do sukcesu: partner programu warsztatowego Bosch Układy Hamulcowe Chcesz osiągać lepsze wyniki, więcej sukcesów? Zostań partnerem programu warsztatowego Bosch Rozszerz ofertę Twojego serwisu:

Bardziej szczegółowo

filmowanie i fotografia z powietrza Oferta

filmowanie i fotografia z powietrza Oferta filmowanie i fotografia z powietrza Oferta Oferta Custom Copters skierowana jest zarówno do firm, jak i osób prywatnych. Firma Custom Copters świadczy kompleksowe usługi w zakresie filmowania i fotografii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA! 2013!

OFERTA REKLAMOWA! 2013! OFERTA REKLAMOWA! 2013! CO ZYSKUJESZ? Zaufanie. Gwarantujemy Ci transfera zaufania z naszej marki, którą pokochali nasi użytkownicy na Twoją markę. Miłość. Reklama w wartościowych serwisach tematycznych

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY INDYWIDUALNE

WARSZTATY INDYWIDUALNE NOWY SEZON WARSZTATY INDYWIDUALNE WARSZAWA/POLSKA 2014 WARSZTATY INDYWIDUALNE SPECJALNIE DLA CIEBIE W nowym sezonie 2014 proponujemy wyjątkowe rozwiązanie na polskim rynku szkoleniowym. Specjalnie dla

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP)

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP) AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA Good Manufacturing Practice (GMP) 2013 W związku z wysoką dynamiką zmian w standardach Dobrej Praktyki Wytwarzania i brakiem adekwatnej oferty szkoleniowej odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA, realizowanym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT PROJEKT MOJA FIRMA W MOJEJ GMINIE Projekt Moja firma w mojej gminie, finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach konkursu na dotację

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego I. Potrzeba adekwatności oferty do oczekiwań młodych ludzi. Poniżej wymieniono przykłady działań będących

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z ogólnie pojętą promocją. Oferujemy obsługę w zakresie projektowania graficznego

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL Tytuł Projektu 40 tysięcy nowych możliwości WND-POKL.06.02.00-24-099/11-00 Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6,

Bardziej szczegółowo

interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych to projekt, którego pomysłodawcą jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY PARTNER TWOJEGO BIZNESU

PROFESJONALNY PARTNER TWOJEGO BIZNESU PROFESJONALNY PARTNER TWOJEGO BIZNESU KATALOG OFERTOWY 1 PONAD 450 WYKONANYCH PROJEKTÓW PONAD 100 WYKONANYCH STRON INTERNETOWYCH O Firmie Jesteśmy Agencją Reklamową oferującą profesjonalne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

wizualizacje animacje reklama inwestycji PROMOCJA ARCHITEKTURY ZAUFANY PARTNER

wizualizacje animacje reklama inwestycji PROMOCJA ARCHITEKTURY ZAUFANY PARTNER PROMOCJA ARCHITEKTURY ZAUFANY PARTNER Styczeń 2008 3DLive PS jest pracownią oferującą usługi nowoczesnego projektowania w trójwymiarze. Proponowane przez nas 3D, filmy czy spacery wirtualne dają możliwość

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

BENEFIT MULTIMEDIA S.A.

BENEFIT MULTIMEDIA S.A. BENEFIT MULTIMEDIA S.A. Benefit Multimedia S.A. należy do grupy kapitałowej Benefit Systems twórcy autorskiego programu MultiSport. Benefit Multimedia to spółka wyspecjalizowana w obszarze digital signage

Bardziej szczegółowo

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl Nasza szkoła mieści się w malowniczo położonym Powodowie. ZSRiT POWODOWO od lat stanowi centrum kształcenia rolniczego

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: Technik HOTELARSTWA A.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji A.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zdobędziesz wiedzę z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy. jest pomysł. Bez niego ani rusz. Gunter Frit. dwacreo.pl / /

Najważniejszy. jest pomysł. Bez niego ani rusz. Gunter Frit. dwacreo.pl / / Najważniejszy jest pomysł. Bez niego ani rusz. Gunter Frit Co możemy dla Państwa zrobić? Nasza oferta: Tworzenie stron internetowych Copywriting Content marketing Teksty reklamowe i wizerunkowe Kreacje

Bardziej szczegółowo

KONSULTANT ŚLUBNY PASJA I ORGANIZACJA INTENSYWNY KURS WEEKENDOWY BIELSKO-BIAŁA 18 GODZIN SZKOLENIOWYCH

KONSULTANT ŚLUBNY PASJA I ORGANIZACJA INTENSYWNY KURS WEEKENDOWY BIELSKO-BIAŁA 18 GODZIN SZKOLENIOWYCH KONSULTANT ŚLUBNY PASJA I ORGANIZACJA INTENSYWNY KURS WEEKENDOWY BIELSKO-BIAŁA 18 GODZIN SZKOLENIOWYCH DLA KOGO? Chcesz zdobyć kwalifikacje i wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu Konsultanta Ślubnego?

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ELPRO Sp. z o.o. Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo