Biuletyn 40 tysięcy szans. Projekt 40 tysięcy szans współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn 40 tysięcy szans. Projekt 40 tysięcy szans współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Biuletyn 40 tysięcy szans Projekt 40 tysięcy szans współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Biuletyn 40 tysięcy szans

3 Biuletyn informacyjny podsumowujący projekt pn. 40 tysięcy szans, realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL WSTĘP 1 Przygotowany dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu Zabrze / ul. Roosevelta 40a Przez: HAT graphic studio Hanna Traczyk Zabrze / ul. Paderewskiego 103/4 / Zabrze jest jednym z większych miast aglomeracji górnośląskiej. Położone w centralnej części województwa śląskiego, będące niegdyś ośrodkiem górniczo-hutniczym, staje się obecnie miastem usług i turystyki przemysłowej. W dobie, gdy coraz większego znaczenia nabiera rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, stanowiący siłę napędową gospodarki regionu, tworzący nowe miejsca pracy i wzrost inwestycji, bardzo istotna staje się promocja wszelkich inicjatyw przedsiębiorczych, jak również umożliwienie osobom chcącym założyć własną firmę skorzystania z wiedzy i rady fachowców w tym zakresie. Realizacja projektu pokazała, iż takie działania dają możliwość wzbogacenia regionalnego rynku pracy o innowacyjne i ciekawe przedsięwzięcia, które wpływają na rozwój gospodarczy regionu. Współpraca z: OFCA studio Magdalena Owczarek-Janiak Zabrze / ul. Żywiecka 10/2 / Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu wyszedł naprzeciw potrzebom współczesnego rynku i postanowił pomóc takim właśnie osobom odważnym i pomysłowym by uwierzyli we własne możliwości i zrealizowali marzenia związane z otwarciem własnej działalności gospodarczej. Projekt 40 tysięcy szans umożliwił 83 osobom, poprzez szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwa biznesowego, zdobycie niezbędnej wiedzy w tym zakresie. Po wnikliwej analizie złożonych wniosków wybrano najbardziej interesujące i dobrze rokujące pomysły. Wytypowane osoby uzyskały środki finansowe na otwarcie własnej działalności gospodarczej, a także podstawowe wsparcie pomostowe niezbędne do zrealizowania tych inicjatyw. Zwieńczeniem projektu było otwarcie 45 firm, miniprzedsiębiorstw, punktów usługowych itp., które do dziś funkcjonują na rynku. Publikacja bezpłatna

4 2 OPIS PROJEKTU Projekt 40 tysięcy szans był projektem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było utworzenie i wsparcie na terenie woj. śląskiego 45 nowych, jednoosobowych działalności gospodarczych. Realizacja projektu objęła okres od r. do r. Projekt 40 tysięcy szans skierowany został do osób zarejestrowanych w PUP Zabrze, jako bezrobotne, bądź poszukujące pracy mających zamiar otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano 83 osoby, które otrzymały wsparcie szkoleniowo-doradcze w postaci warsztatów, między innymi z zakresu: prawa pracy, przedsiębiorczości, rachunkowości czy dostępnych programów pomocowych dla przedsiębiorców. Przeprowadzone szkolenie miało na celu wyposażenie uczestników projektu w wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, w ramach szkolenia przeprowadzone zostało grupowe doradztwo biznesowe, podczas którego uczestnicy projektu mieli możliwość stworzenia profesjonalnych biznesplanów. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość aplikowania o środki na otwarcie i wsparcie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej. Środki finansowe przyznane zostały przez Komisję Oceny Wniosków na podstawie Wniosków o wsparcie finansowe, złożonych przez Uczestników Projektu w siedzibie PUP Zabrze. Maksymalna kwota, o jaką można było się ubiegać to 40 tysięcy złotych. Dla osób objętych wsparciem finansowym przewidziano również możliwość ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe, obejmujące zarówno pomoc finansową, jak i doradczą dla przedsiębiorstw na okres do 6 miesięcy od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej. Założony cel projektu został zrealizowany poprzez: dostarczenie 83 uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do założenia własnej firmy; podniesienie poziomu motywacji uczestników projektu do samozatrudnienia, dzięki wsparciu szkoleniowodoradczemu; eliminacje barier finansowych w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia własnej firmy poprzez przyznanie dotacji finansowej i podstawowego wsparcia pomostowego. Harmonogram działań związanych z rekrutacją oraz przebiegiem procesu rozpatrywania wniosków objął: REKRUTACJĘ 1. Osoby chętne do udziału w projekcie złożyły formularz rekrutacyjny w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, pokój nr Komisja Oceny Zgłoszeń poprzez analizę zebranych formularzy, wyłoniła spośród złożonych wniosków 83 uczestników projektu oraz stworzyła listę rezerwową. BLOK SZKOLENIOWO-DORADCZY 1. Zakwalifikowani uczestnicy projektu skierowani zostali na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i samozatrudnienia, któremu towarzyszyło grupowe doradztwo biznesowe. Podczas zajęć możliwe było stworzenie biznesplanu, jak również napisanie wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego. WSPARCIE FINANSOWE 1. Osoby, które ukończyły blok szkoleniowo-doradczy otrzymały możliwość złożenia wniosków o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej. 2. Komisja Oceny Wniosków w oparciu o regulamin projektu oceniła wnioski oraz podjęła decyzję o przyznaniu wsparcia wybranym podmiotom. Utworzona została lista rankingowa. 3. Lista 40 podmiotów wyłonionych do dofinansowania została przedstawiona do akceptacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. 4. Po akceptacji przez WUP w Katowicach podpisane zostały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu a tymi uczestnikami projektu, których wnioski zostały wyłonione do dofinansowania. 5. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacone zostało w transzach. Ich wysokość i ilość uzależniona została od rodzaju wniesionego zabezpieczenia. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE 1. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej osoby, które otrzymały w/w wsparcie finansowe miały możliwość ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na rozwój działalności firmy. Wsparcia udzielano zarówno w formie finansowej, jak również w formie indywidualnego doradztwa (w wymiarze do 8 godzin / os.). 2. Komisja Oceny Wniosków oceniła i wyłoniła Wnioski osób, które zaopiniowano do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Lista podmiotów wyłonionych do wsparcia pomostowego przesłana została do zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 4. Po akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, zostały podpisane Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na okres do 6 miesięcy oraz wsparcia doradczego.

5 STUDIO 7D ANDRZEJ MALCZEWSKI Zabrze / ul. Paderewskiego / Studio 7D specjalizuje się w fotografii oraz filmie w technologii trójwymiarowej wykonywanych narzędziem własnej konstrukcji o rozdzielczości 42 Mpix pozwalającej na wydruki wielkoformatowe. Obrazy przestrzenne mogą być prezentowane w formie drukowanej np. wydruki lentikularne lub wyświetlane na TV3D. Dodatkowo firma realizuje zlecenia związane z projektami graficznymi opartymi na tradycyjnej fotografii srebrowej. Drugą specjalnością firmy są kursy z zakresu technik obrazowania przestrzennego a także technik fotograficznych tradycyjnych oraz cyfrowych, które przeprowadzane są w studiu fotograficznym. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi cyfrowych i nowoczesnego oprogramowania uczestnicy poznają najnowsze trendy obowiązujące w multimediach cyfrowych pod okiem doświadczonych instruktorów. Studio wyposażone jest w zestaw oświetlenia fotograficznego oraz filmowego, a także sprzęt fotograficzno-filmowy, który jest dostępny dla uczestników kursów. Studio 7D przyjmuje także zlecenia na fotograficzne i filmowe reportaże ślubne oraz inne imprezy okolicznościowe. Przedstawione stereogramy należy oglądać przez okulary anaglifowe (czerwono-niebieskie) aby uzyskać efekt głębi.

6 6 KenyOnBoard KRZYSZTOF TRACZYK PRZEDSIĘBIORSTWO REKLAMOWE K! Zabrze / ul. Paderewskiego 103/3 KUBA DOKUPIL Zabrze / ul. Niedziałkowskiego 51 / Firma świadcząca usługi szkoleniowe w wielu formach sportowej aktywności ruchowej i organizacji imprez rekreacyjno-sportowych propagujących aktywny styl życia, głównie przez narciarstwo zjazdowe, snowboard zimą oraz windsurfing i kitesurfing latem. Szkoła bazuje na kilkuletnim doświadczeniu właściciela i wykwalifikowanej kadrze instruktorskiej, która prowadzi profesjonale kursy szkoleniowe na każdym poziomie zaawansowania z zakresu nauki, doskonalenia jazdy na nartach i snowboardzie; pływania na windsurfingu, kitesurfingu oraz kierunkowe szkolenia sportowej jazdy na tyczkach (slalom, slalom gigant narty, snowboard) i szeroki zakres szkoleń freestyle (narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing). Założycielem szkoły jest mgr wychowania fizycznego Krzysztof Keny Traczyk absolwent i pracownik naukowy AWF w Katowicach, trener koszykówki, instruktor wykładowca SITS PZS, instruktor sportu i rekreacji (narciarstwa zjazdowego, snowboardu, windsurfingu, kitesurfingu, pływania, lekkiej atletyki). Członek zarządu SITS PZS. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem charakteryzujący się szeroką wiedzą teoretyczną i wysokimi wszechstronnymi umiejętnościami praktycznymi. Autor publikacji Snowboard podstawy freestylu, jedynego polskiego poradnika szczegółowo opisującego zagadnienia podstaw oraz nauki freestylu w snowboardzie. Mistrz i wicemistrz Polski Instruktorów w snowboardzie. Przedsiębiorstwo Reklamowe K! to firma, która kompleksowo zajmuje się projektowaniem graficznym, produkcją poligraficzną oraz reklamową. Wśród wykonywanych prac oferujemy zarówno projekty, jak i produkcję małych form takich jak ulotki, zaproszenia poprzez plakaty i innego rodzaju druki promocyjne, aż po wykonanie dużych prac takich jak: banery, litery przestrzenne, tablice informacyjne oraz reklamę na samochodach. Szybka realizacja zleceń i innowacyjne pomysły są prawdziwym magnesem dla klientów. Kreatywne rozwiązania i indywidualne podejście pozwalają profesjonalnie zrealizować wszystkie nawet najbardziej wymagające życzenia klientów. Cechą nadrzędną wszystkich elementów naszej oferty jest wysoka jakość przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.

7 8 9 Born Digital PRACOWNIA INTERAKTYWNA JOANNA MORAŃSKA PLACÓWKA EDUKACYJNO- -ARTYSTYCZNA Akord MICHAŁ IBROM Zabrze / ul. Porzeczkowa / Zabrze / ul. Franciszkańska 32d/ / Born Digital to pracownia interaktywna, której celem jest skuteczne budowanie wizerunku marek. Tworzone przez firmę koncepcje są wynikiem kreatywnego podejścia do brandingu, popartego przemyślaną strategią. Dogłębna analiza, wnikliwe obserwacje, trafne wnioski oraz innowacyjne projekty to klucz do sukcesu marki. Born Digital zajmuje się kompleksowym tworzeniem kampanii marketingowych od analizy, poprzez kreację i projektowanie graficzne, aż po realizację i produkcję. Zakres oferowanych przez Born Digital działań obejmuje także szeroko pojęte usługi public relations. Obszary aktywności pracowni to zarówno PR korporacyjny jak i produktowy. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi, nowych mediów oraz kompleksowa obsługa na wielu poziomach komunikacyjnych, gwarantują Klientom naszej pracowni bezpośrednie oraz skuteczne dotarcie do potencjalnych odbiorców za pomocą wiarygodnego komunikatu. Nasz zespół to grupa dynamicznych i ambitnych ludzi. Firmę wyróżniają innowacyjne pomysły, kreatywne myślenie i twórcze koncepcje. Kompetencje Born Digital to połączenie wieloletniego doświadczenia z wykształceniem w dziedzinie komunikacji wizualnej, designu, marketingu i informatyki. Placówka Edukacyjno-Artystyczna,,Akord powstała jako alternatywa dla państwowych szkół muzycznych. Naszym celem jest szeroko pojęta edukacja muzyczna, która stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy profesjonalnymi artystami i osobami zdobywającymi umiejętności muzyczne. Akord zajmuje się nauką gry na instrumentach oraz nauką śpiewu z elementami emisji głosu na terenie miast Aglomeracji Śląskiej (w tym dojazd nauczyciela do ucznia). Jednym z naszych atutów jest szczególny nacisk na indywidualny rozwój każdego ucznia, istnieje także możliwość korzystania z zajęć grupowych, w naszym nauczaniu nie stosujemy żadnych ograniczeń wiekowych dla uczniów. Jednocześnie jesteśmy jedyną placówką artystyczną w regionie, która pomaga swoim podopiecznym w egzaminach do państwowych szkół muzycznych. Inicjatorem i dyrektorem powstania wyżej wymienionej instytucji muzycznej jest mgr Michał Ibrom absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno- -aktorskim, multiinstrumentalista grę na gitarze i pianinie doskonalił w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu, jego aktywna działalność teatralno-koncertowa na terenie woj. śl., udział jako solista i aktor w operach oraz przedstawieniach muzyczno-teatralnych. Bogata działalność koncertowa jako gitarzysta solista w ramach wyjazdów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu. Uczestnictwo w Mistrzowskich Warsztatów Gitarowych w Szczawnie Zdroju oraz Warsztatach dla Młodych Muzyków w Dusznikach Zdroju (trzykrotnie). Te wszystkie osiągnięcia i nabyte doświadczenie jako pedagog z kilkuletnim stażem dają gwarancję profesjonalizmu w prowadzeniu jego placówki.

8 10 11 STUDIO FOTOGRAFII REKLAMOWO-UŻYTKOWEJ BARBARA NIKOŁAJUK Zabrze / ul. Sienkiewicza 31/ / CENTRUM ARTYSTYCZNE Mały Artysta KATARZYNA LISEK Zabrze / ul. Ciołkowskiego 14/ / / Studio fotografii Barbary Nikołajuk zajmuje się przygotowaniem profesjonalnej fotografii reklamowo-użytkowej. W skład oferty wchodzi fotografia produktu, fotografia przemysłowa, fotografia artystyczna, studyjna oraz plenerowa. Zaprezentowane usługi są skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowo-usługowych oraz agencji reklamowych zajmujących się poligrafią, projektowaniem czy wydawnictwem, jak również instytucji państwowych i pozarządowych organizacji. Gwarantuje indywidualne podejście do klienta, kompleksowość usług, profesjonalizm. Centrum Artystyczne Mały Artysta oferuje naukę gry na skrzypcach i wiolonczeli od 3. roku życia innowacyjną Metodą Języka Ojczystego, zwaną Metodą Suzuki, twórcą której był jeden z najwybitniejszych pedagogów XX wieku Shinichi Suzuki. Ten niezwykle skromny człowiek, ponad wszystko kochający dzieci uważał, że wszystkie są jednakowo zdolne a ich talent może rozwinąć się, jeśli tylko będą przebywać w sprzyjającym środowisku. Oferta Centrum Artystycznego skierowana jest do rodziców, którzy oczekują kształtowania pięknego wnętrza dziecka poprzez aktywny kontakt z prawdziwą sztuką, poprzez umiejętność gry na instrumencie. Celem Metody Suzuki nie jest sama gra na instrumencie, lecz ogólny rozwój dziecka. Poprzez grę na skrzypcach dziecko rozwija koncentrację, umiejętność słuchania, pamięć, koordynację wzrokowo-słuchową, spostrzegawczość, a przede wszystkim rozwija się relacja między dzieckiem a rodzicem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, akredytowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Suzuki (ESA).

9 C-13 D-6b C-13 C-13 C-13 U-3a U-3a C-9 F Yamaha SZKOŁA MUZYCZNA MACIEJ CYBULSKI Zabrze / ul. M. Curie-Skłodowskiej wew. 259 / STUDIO PROJEKTÓW DROGOWYCH Infracad JACEK DOMICZ Biuro: ul. Wolności 94/227 Korespondencja: Zabrze / ul. Roosevelta 58/ / fax / Autorska koncepcja edukacji muzycznej opracowana przez koncern YAMAHA Europa GmbH, bogata oferta programowa, wysoki poziom nauczania oraz atmosfera na zajęciach sprawiły, że Szkoła cieszy się popularnością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nauka prowadzona jest w zakresie: wczesnodziecięcej edukacji muzycznej, programów instrumentalnych flet, gitara, keyboard oraz rock / pop Yamaha Szkoła muzyki rozrywkowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są głównie w systemie grupowym. W nauczaniu wykorzystywane są autorskie podręczniki systemu YAMAHA Szkoła Muzyczna, płyty CD, cyfrowe pliki MIDI files. Szkoła wyposażona jest w instrumenty firmy YAMAHA, dzięki czemu uczniowie z zasady nie muszą przynosić własnych instrumentów na lekcje. Zajęcia prowadzą doświadczeni muzycy i pedagodzy, którzy poza wykształceniem muzycznym posiadają wiedzę zdobytą na licznych seminariach i kursach poświęconych edukacji muzycznej w systemie YAMAHA Europa GmbH oraz YAMAHA Music Foundation. Nasi uczniowie biorą udział w koncertach, festiwalach i audycjach muzycznych, organizowanych w naszym rejonie. / Działalność naszego studia to przede wszystkim wykonywanie wielobranżowych projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych dla osiedli, zakładów produkcyjnych, stacji paliw, centrów handlowych, logistycznych i magazynowych, inwestycji deweloperskich, salonów samochodowych, hoteli, restauracji, zajazdów itp. Wykonujemy również projekty techniczne: parkingów, boisk i bieżni sportowych, makroniwelacji terenu, zjazdów publicznych i indywidualnych (wjazdów bramowych), zatok postojowych, taxi i autobusowych, ciągów pieszo-jezdnych, odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych, remontów cząstkowych dróg. Ponadto firma zajmuje się zagadnieniami z zakresu inżynierii ruchu drogowego, takimi jak: projekty czasowych zmian organizacji ruchu kołowego i pieszego (objazdów), docelowych zmian organizacji ruchu kołowego i pieszego, projekty modernizacji i przebudów skrzyżowań (m.in. ronda turbinowe), projekty programów sygnalizacji świetlnych wahadłowych, pomiary ruchu drogowego, symulacje przejezdności projektowanych układów drogowych, obliczanie przepustowości skrzyżowań, optymalizacje wykorzystania powierzchni parkingowych. Firma bazuje na 10-letnim doświadczeniu w branży drogowej właściciela firmy (dostępne referencje), a do projektowania wykorzystuje zaawansowane technologicznie oprogramowanie. Firma wyróżnia się na rynku przede wszystkim solidnością, terminowością, wysokim stopniem szczegółowości opracowań i precyzyjnym wyliczeniem kosztów realizacji inwestycji. Wszyscy Zamawiający (Inwestorzy) otrzymują z rąk firmy Infracad produkt kompletny i najwyższej jakości. D-6b C-9 D-2 A-7 F-10 C-13 A-7 D-6b C-12 D-2 A-7 C-16/13 C-12 A-7 U-3a U-3a C-16/13 C-9 D-6b A-7 C-12 D-2 A-7 F-10 C-13 D-6b C-16/13 40 B-33

10 14 OFCA STUDIO MAGDALENA OWCZAREK-JANIAK Zabrze / ul. Żywiecka 10/ / JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Magic Fairyland ALEKSANDRA DROGOKUPIEC Zabrze / ul. Jordana 49/ Czeladź / ul. Lwowska / Ofca zwana Magdą. Dziewczyna z pasją, doświadczeniem i kierunkowym wykształceniem. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej i Fotografii. Jej umiejętności docenił sam premier Polski, Leszek Miller. Tak Ofca na progu swej kariery znalazła się w rządowej ekipie na stanowisku fotografa. Wygrał jednak duch sportu i głód podróży, który skierował Ofcę na tory niezależnego biznesu i stał się gwarantem jakości i niebanalności w realizacji Waszych zleceń. Ofca fotografuje. A wiedzieć trzeba, że Ofca jest sportowcem zawodowym i tym samym genialnym fotografem sportowym. Oswaja siły natury, a przede wszystkim strome góry, bo jako instruktor narciarstwa jest nie do zdarcia. Na głęboką też skoczy wodę. Z jej podwodną obudową na aparat i wodoszczelną kamerą, zlecisz zdjęcia z każdego mokrego przedsięwzięcia. I bardzo lubi ludzi ta Ofca, a w ludziach jest szczera wzajemność, stąd fotografia eventowa znalazła jej drugie oblicze. A jeśli ktoś myśli, że ona tak w jednym miejscu stoi, w błędzie jest głębokim. Ofca Studio jest mobilne! Skacze między Katowicami, Warszawą, a Poznaniem, bo wyznaje zasadę, że gdzie klient nie może, tam Ofcę pośle. Mobilnie, kompleksowo, a także reklamowo. Żywiołem trzecim Ofcy jest fotografia reklamowa, którą wspiera sztab magików grafiki. Ofca nie owija w baaawełnę. Językowa Akademia Przedszkolaka, istniejąca od 2010 roku, jest Przedszkolem Niepublicznym o profilu językowym, oferującym bogaty program zajęć, inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Dbając o prawidłowy rozwój młodego człowieka, zapewniamy liczne zajęcia dodatkowe, w tym Kraina Wuja Sama język angielski, Plastyczny ogród wyobraźni zajęcia arte, Muzyczne spotkania z wyobraźnią zajęcia umuzykalniające / rytmika. Językowa Akademia Przedszkolaka Magic Fairyland to zajęcia językowe dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat jak również zajęcia przygotowujące do przedszkola. Zajęcia prowadzone są metodą zabawy poprzez wszystkie zmysły. Autorski program językowy, czyli obcowanie z językiem, realizuje anglojęzyczny wychowawca, który wprowadza dzieci w świat języka angielskiego w sposób naturalny i swobodny umożliwiając przyswajanie treści językowych jak w języku ojczystym. Spotkania dzieci z językiem angielskim w naszym przedszkolu dadzą im mnóstwo radości i lepszy start w szkole. Dzieci nabierają emocjonalnego stosunku do poznawczej rzeczywistości, rozwijania aktywności i motywacji do działania w kontakcie z otoczeniem, oraz przyzwyczajania do różnych form obcowania z muzyką, językiem obcym, sportem czy zajęciami artystycznymi.

11 16 HAT GRAPHIC STUDIO HANNA TRACZYK AGENCJA ARTYSTYCZNA Music Delivery Zabrze / ul. Paderewskiego 103/4 MAREK SZULIK / / Zabrze / ul. Knosały 9 / / / HAT Graphic Studio specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu grafiki użytkowej. W myśl słów M. Twaina Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie proponuje również kompleksowe rozwiązania z zakresu poligrafii i reklamy (oprawa graficzna firmy, w tym strony www, gadżety firmowe, druki akcydensowe, kalendarze itd.). Szeroka oferta obejmuje m.in. konsultacje, opracowanie projektu, przygotowanie do druku, a także druk. Hanna Traczyk, właścicielka HAT Graphic Studio, ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu jak również pedagogiczno-nauczycielskie (pracowała jako nauczyciel m.in w liceum plastycznym). Na swoim koncie ma również wystawy grafik, stypendia, staże, szkolenia i warsztaty. Zajmuje się składaniem i łamaniem publikacji oraz typografią, która jest jej pasją od czasów studiów na katowickiej ASP. Należy do grupy grafików związanych stałą współpracą z zabrzańskim M-Studio. Siedziba HAT Graphic Studio znajduje się w Zabrzu, ale projekty firma realizuje na obszarze całej Europy. Animacja szeroko pojętej kultury to główny, ale nie jedyny element działania firmy. Firma organizuje komercyjne usługi muzyczne takie jak między innymi: organizacja imprez okolicznościowych, promocyjnych, oprawa muzyczna dla instytucji sakralnych, działania kulturalne na zlecenie instytucji publicznych, prace managerskie oraz koncerty autopromocyjne. Agencja artystyczna MUSIC DELIVERY organizuje również seanse kina niemego z muzyką na żywo oraz warsztaty artystyczne, które obejmują nauczanie grupowe i indywidualne na różnych instrumentach muzycznych dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Przedstawione usługi są kierowane do prywatnych przedsiębiorstw, instytucji publicznych, ośrodków publicznych i osób prywatnych. Oferujemy bardzo wysoką jakość naszych usług, oryginalną formułę oraz kompleksowość naszych działań dla klienta. Dodatkowo szerokie kontakty w środowisku muzycznym oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają na zachowanie konkurencyjnych cen.

12 18 CENTRUM DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ Scorpena ARTUR GŁOWACKI Zabrze / ul. Wolności 256 (oficyna) / HANA CREATIVE HANNA NANDZIK-MARCZYK Zabrze / ul. Baczyńskiego 5a/ / 19 Zajmujemy się organizacją i prowadzeniem kursów nurkowania, turystyką nurkową, sprzedażą wysokiej klasy profesjonalnego sprzętu do nurkowania oraz pracami podwodnymi. Szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych instruktorów nurkowania, członków międzynarodowych organizacjach PADI oraz CMAS, dzięki ich umiejętnościom, doświadczeniu zapewniamy wysoki poziom szkolenia dla osób korzystających z naszych kursów oraz innych usług przez nas oferowanych. Z nami zdobędziesz pierwsze szlify w nurkowaniu najpierw w basenie, a później na otwartych wodach w kraju lub za granicą, gdzie poznasz piękno otaczającego nas świata podwodnego. Zapraszamy wszystkich nurków na nasze wyprawy, a wszystkich jeszcze nie nurkujących na nasze kursy. Firma działa w dwóch bliskich sobie branżach brandingu oraz fotografii. Branding to branża interdyscyplinarna bliska projektowaniu graficznemu, zajmująca się projektowaniem, tworzeniem i promocją wizerunku marek funkcjonujących na rynku towarów i usług oraz w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kulturowej. W ofercie prowadzonej przeze mnie firmy znajduje się także wykonywanie projektów wszelkich materiałów firmowych i promocyjnych (logo, wizytówki, ulotki, foldery, plakaty, gadżety reklamowe itp.). Drugim aspektem działalności hana-creative są usługi fotograficzne. Prowadzona przeze mnie firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z fotografią okolicznościową i ślubną. W swojej pracy wykorzystuję artystyczny potencjał fotografii oraz korzystam z możliwości oferowanych przez inne techniki graficzne, malarskie i rękodzielnicze. O wyjątkowości usług świadczonych przez hana creative stanowi przede wszystkim ich kompleksowość oraz kreatywny charakter oferowanych rozwiązań, a także indywidualne podejście do każdego klienta.

13 20 OMEGA SECURITY GRAŻYNA RUMNIAK Centrum Rozwoju Osobistego BEATA SZYMIK Zabrze / ul. Wolności 345a Zabrze / ul. Konrada Sitki / / Jesteśmy profesjonalną agencją ochrony specjalizującą się w zabezpieczeniach zgodnie z wymogami obowiązujących ustaw. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na usługi związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem oferujemy elektroniczny nadzór imprez swoim klientom. OMEGA SECURITY oferuje kompleksową obsługę imprez masowych, na którą składa się: Mobilny monitoring imprez. System obejmuje monitoring wizyjny (przystosowany samochód, w którym zainstalowane są: multiplexer oraz monitory do odbioru obrazu z 6 kamer stacjonarnych oraz 2 kamer obrotowych, instalowanych w najbardziej newralgicznych miejscach imprezy). Alternatywnie stosowana jest fizyczna obserwacja danego terenu przez pracowników ochrony. Zastosowanie monitoringu wizyjnego ma dodatkowy atut, którym jest archiwizacja zdarzeń, dzięki której możemy odtworzyć przebieg zabezpieczenia i dokonać ewentualnej identyfikacji sprawców wykroczeń / przestępstw. System Identyfikacji Uczestnika Imprezy (Kibica). Składa się z dwóch przenośnych czytników z oprogramowaniem licencyjnym. Służy on do weryfikowania uprawnień wstępu i przebywania na terenie imprezy. Dodatkowo czytniki te gromadzą na potrzeby organizatora dane identyfikacyjne uczestników imprezy. Standardowa ochrona fizyczna przy pomocy pracowników służb porządkowych. Kadra specjalistyczna posiadająca licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, pracowników służb informacyjnych oraz stewardów. Oferta naszej firmy jest skierowana zarówno do osób potrzebujących pomocy terapeutycznej, porad i diagnozy psychologicznej, jak i do tych, którzy pracują nad rozwojem swojej osobowości. Zajmujemy się prowadzeniem pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej w szerokim tego słowa znaczeniu. Psychoterapia skierowana jest zarówno do osób indywidualnych (dorosłych i młodzieży), jak i do grup (terapia rodzin i terapia par). W zakresie terapii leczenia uzależnień zajmujemy się zarówno leczeniem osób uzależnionych, jak i (co ważne) osób współuzależnionych (jak np. rodzina, partnerzy). Prowadzimy diagnozę psychologiczną w następujących kierunkach: inteligencja i procesy poznawcze, neuropsychologia, osobowość, całościowe zaburzenia rozwoju, dysleksja, diagnoza trudności w nauce, zaburzeń emocjonalnych i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD. Równie ważnym elementem naszej pracy są usługi w zakresie rozwoju osobistego, takie jak coaching i szkolenia z zakresu: asertywności, kreatywności, komunikacji interpersonalnej oraz pracy nad rozwiązywaniem konfliktów.

14 22 RafTeleKom TELEINFORMATYKA I SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BARTENDERS CLUB ROBERT DZIACKO 23 RAFAŁ WYPIOR Gliwice / ul. Targosza 11/ Zabrze / ul. Sitki / / Dostarczamy kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne dla małych i średnich firm, dużych korporacji oraz klientów indywidualnych. Firma oferuje fachowe doradztwo, dobór odpowiedniego sprzętu dla potrzeb klienta jego sprzedaż oraz jego instalację. Wykonujemy wszystkie prace związane z przygotowaniem projektu, zakupem urządzeń, a następnie wykonania wszystkich niezbędnych podłączeń, konfiguracją sprzętu, uruchomieniem a także późniejszym serwisem zakupionego od nas sprzętu. W naszej ofercie znajdują się miedzy innymi: Systemy alarmowe pełny asortyment produktów. W zależności od potrzeb i wymogów klienta montujemy alarmy przewodowe i bezprzewodowe. Monitoring montaż i wdrażanie profesjonalnych systemów, które umożliwiają obserwację i rejestrację obrazu w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz obserwowanych obiektów. Kontrola dostępu, RCP montaż kontroli dostępu oraz RCP. Instalacja urządzeń, oprogramowania, wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację podmiotu. Domofony i Wideodomofony montaż i serwis domofonów i wideodomofonów. Posiadamy w swojej ofercie systemy jednorodzinne jak i wielorodzinne, analogowe oraz cyfrowe. Telekomunikacja kompleksową obsługę rozwiązań telekomunikacyjnych. Pełną gamę serwerów, aparatów telefonicznych i systemowych, które wspierają zarówno tradycyjną telefonię cyfrową, jak i coraz bardziej popularną telefonię IP. Okablowanie strukturalne wykonanie sieci strukturalnej w oparciu o elementy aktywne i pasywne renomowanych producentów. Oferta naszej firmy skierowana jest do osób i firm zainteresowanych i potrzebujących profesjonalnej obsługi imprez od strony gastronomicznej, kelnerskiej i barmańskiej. Pełna organizacja imprez i eventów zarówno od strony personelu jak i samej ich realizacji. Specjalizujemy się zwłaszcza w obsłudze barmańskiej wszelkich imprez, inaczej mówiąc wykonanie doskonałych cocktaili podczas organizowanych przyjęć, bankietów, urodzin, wesel, eventów firmowych. Poprzez nabyte wieloletnie doświadczenie w pracy za barem, chcemy przekazać Państwu nasze umiejętności i zadowolić w niekonwencjonalny sposób Waszych gości. Oferujemy wszelkiego rodzaju doskonale cocktaile oraz wyśmienitą obsługę. Dla Państwa wygody pomagamy zrealizować zamówienia alkoholi, soków oraz owoców a dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości rynku gastronomii jesteśmy w stanie zapewnić najbardziej atrakcyjne ceny produktów potrzebnych do sporządzania drinków. Dodatkowo znajdziecie Państwo w naszej ofercie szkolenia barmańskie różnego stopnia, możliwość wynajmu barów mobilnych oraz organizacje pokazów barmańskich i pokazów alkoholi.

15 24 USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Geopoint ZAKŁAD TECHNICZNY Tastal JUSTYNA SOCHA 25 MICHAŁ MUCHA Zabrze / ul. Sosnowa Zabrze / ul. Jarzębia 12/ / / / Firma zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju prac związanych z szeroko pojętymi usługami geodezyjnymi w zakres których wchodzą między innymi pomiary: terenowe, objętości, pomiary powykonawcze przydatne do wszelkiego rodzaju prac architektoniczno-budowlanych. Kolejnym elementem naszej pracy jest oferta w zakresie: kompleksowej obsługi budowy, tyczenia budynków i budowli, podziałów i rozgraniczania gruntów i nieruchomości oraz ich scalanie. Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych są wykonywane przez nas, różnego typu opracowania graficzne takie jak na przykład mapy numeryczne czy mapy do celów projektowych także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym jak np. wspomniane wcześniej rozgraniczanie terenów. Firma Tastal zajmuje się kompleksowo reklamą zewnętrzną. Wykonujemy różnego typu nośniki: billboardy, kierunkowe, informacyjne, unijne i inne wg potrzeb klienta. Oferujemy wynajem reklam z sieci tablic na terenie Zabrza i Gliwic, a dla firm zainteresowanych posiadaniem nośnika na własność sprzedaż, dostawę i montaż na terenie całego kraju. Przygotujemy projekt graficzny i zajmiemy się jego produkcją na wybranym medium oraz aplikacją. Nasze realizacje to nie tylko tablice reklamowe, ale także kasetony, banery, foldery, ulotki, ogłoszenia prasowe czy wizytówki. Bazując na 10-letnim doświadczeniu i znajomości branży opracujemy dla klienta różnorodne formy reklamy w konkurencyjnej cenie. Wszelkie te prace dotyczą zarówno terenów miejskich jak i wiejskich naszego regionu i wykonywane są według najnowocześniejszych standardów obowiązujących w geodezji.

16 26 27 SALON KOSMETYCZNY Piękno Natury MONIKA KOTLIŃSKA Zabrze / ul. Kalinowa 5a / TRENER ZDROWIA BARBARA DIDUSZKO Katowice / ul. Mielęckiego / Salon kosmetyczny Piękno Natury zaprasza do korzystania z usług takich jak: kosmetyka twarzy i ciała, wizaż, makijaż ślubny i stylizacja paznokci. Klimatyczne wnętrze i bogata oferta zabiegów, zarówno na twarz jak i na ciało, gwarantuje zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Profesjonalna obsługa zadba o dobre samopoczucie, doradzi i pomoże w doborze odpowiednich zabiegów opartych na bazie doskonałych kosmetyków. Salon oferuje zniżki studenckie oraz comiesięczne promocje na poszczególne zabiegi. Oferta firmy Trener Zdrowia jest odpowiedzią na dzisiejszy problem związany z nadwagą i otyłością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nadwaga jest obecnie jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych związanych z dzisiejszym stylem życia. Fakt, że nasze zdrowie, samopoczucie i sylwetka zależą od nas samych wiemy wszyscy, jednak jak pogodzić różne teorie żywieniowe z odpowiednią aktywnością fizyczną? Tego wszystkie dowiesz się zgłaszając się do naszej firmy. Firma świadczy następujące usługi: porady dietetyczne, prowadzenie treningów grupowych i indywidualnych, profesjonalne analizy składu ciała, Klub dla Puszystych, organizowanie i prowadzenie turnusów kondycyjno-odchudzających, spacery Nordic Walking. Indywidualne podejście do każdego problemu, wykonanie badań i analiz ułatwiających dopasowanie odpowiedniej diety, przygotowanie planu ćwiczeń (aktywność fizyczna), porady związane z promowaniem zdrowego odżywiania (zarówno w sferze zakupu żywności jak i gotowania) oraz praca nad motywacją i wsparciem gwarantują osiągnięcie sukcesu w poprawie naszego zdrowia, samopoczucia i naszej sylwetki.

17 28 29 MEDIANATION PAWEŁ GREGORCZYK Zabrze / ul. Brzóski 35a/ / Ogrody Asta Pracownia Projektowa Ogrody Asta PRACOWNIA PROJEKTOWA Ruda Śląska / ul. Joanny 15A/ / MEDIANATION to młoda firma założona przez doświadczonych ludzi z branży telewizyjnej i PR. Tworzyliśmy dla takich firm jak: TVP, TVN, TV Puls, TVN Turbo, Inbornmedia oraz Formind. Doświadczenie dziennikarskie, operatorskie i scenopisarskie pozwala nam swobodnie poruszać się w świecie wideo, eksplorować jego nowe obszary i oprowadzać po nim naszych klientów. Wiedza teoretyczna wyniesiona ze studiów, jak i praktyczna wyniesiona z pracy w czołowych telewizjach na tym duecie bazuje MEDIANATION. Kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie: produkcji filmowej: wideo w Internecie, filmy korporacyjne, filmy szkoleniowe, produkcja spotów reklamowych, produkcje telewizyjne, reżyseria, teledyski, scenariusze, materiały dziennikarskie; public Relations; szkoleń z komunikacji i PR. W dzisiejszych czasach firma nie może tylko być. Firma powinna krzyczeć o swoim istnieniu. Jednak to nie liczba decybeli decyduje o końcowym sukcesie, a kierunek naszych nawoływań i ich treść. Województwo śląskie to tysiące przedsiębiorstw. Wiemy co zrobić, by Państwa firma została zauważona w tym tłumie. Ogrody Asta Pracownia Projektowa jest młodą, rozwijającą się firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie aranżacji zieleni dla ogrodu i wnętrz. Właściciel firmy posiada umiejętności projektowe udokumentowane dyplomem ukończenia Studiów Podyplomowych Terenów Zieleni na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Łącząc pasję ogrodniczą z artystyczną wrażliwością oferujemy usługi w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają na stworzenie niepowtarzalnego charakteru urządzanych ogrodów i dekorowanych pomieszczeń. Nasza oferta to usługi w zakresie specjalistycznego projektowania terenów zieleni, zakładania tych terenów oraz ich pielęgnacja. Nasza oferta to również aranżacja zielenią wnętrz oraz wykonywanie inwentaryzacji drzewostanu na terenach przewidzianych pod inwestycje. Dobrze opracowane działania marketingowe, przemyślana kreacja reklamowa i zamiast pisania o ofercie przedsiębiorstwa, pokazanie jej w formie wideo to właśnie z tych elementów potrafimy tworzyć skuteczne rozwiązania, spełniające indywidualne potrzeby klientów.

18 30 31 FUN & SPORT LESZEK KĘDZIOR Zabrze / ul. Wolności / Clinique GreenSpa PROFESJONALNA KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA GRAŻYNA SZAJDEWIG Zabrze / ul. Bałtycka / / Firma Fun & Sport to szkółka piłkarska dla dzieci, nasze zajęcia mają charakter integracyjny i koedukacyjny. Dzięki środkom pozyskanym od sponsorów możliwe jest częściowe lub całkowite finansowanie zajęć dla tych dzieci, których rodzice lub też opiekunowie mają trudności finansowe i nie zawsze mogą opłacać udział w zajęciach. Organizacja wszelkiego rodzaju zajęć sportowych, profesjonalny sprzęt treningowy firmy Interplastic Roger Żółtowski (możliwość wypożyczenia), literatura fachowa czy filmy instruktażowe to tylko kilka propozycji z zakresu działalności szkółki. Zajmujemy się także organizacją imprez sportowych dla dzieci i dorosłych, których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz zapewnienie dzieciom i dorosłym dobrej aktywnej zabawy. Nowoczesna pielęgnacja twarzy i ciała, profesjonalna kosmetologia estetyczna to Clinique GreenSpa Gabinet Kosmetologii Estetycznej. Zapraszamy do miejsca o wyjątkowym klimacie, z dala od miejskiego zgiełku w specjalnie zaprojektowanych wnętrzach, przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki odzyskają Państwo spokój i równowagę. Bazując na przyjaznych, organicznych kosmetykach renomowanych firm oraz zabiegach opartych na najnowszych odkryciach nauki i techniki zadbamy o Państwa komfort ciała, duszy i serca. Wyróżnia nas profesjonalizm i wysoka jakość usług. Chcielibyśmy, aby w naszym gabinecie każdy Gość czuł się wyjątkowo, dlatego staramy się poświęcić 100% naszej uwagi Państwa potrzebom i życzeniom, dbamy o to, by każdy nasz Klient był zadowolony i z pełnym zaufaniem odwiedził nas po raz kolejny. Dokładamy wszelkich starań, aby już od pierwszych chwil wizyta była przyjemnością i spełniała Państwa oczekiwania.

19 32 33 AKOSYSTEM CREATIV-HAFT ADAM KORZYNIEC MARZENA WÓJCIK Bobrowniki / ul. Piłkarska / / Zabrze / ul. Gołębia Firma specjalizuje się w obniżaniu kosztów użytkowania budynków. Dostarczamy technologie pozwalające na osiągnięcie dodatkowych zysków energetycznych w oparciu o odnawialne źródło energii (OZE) jakim jest energia słoneczna. Oferujemy kolektory słoneczne i zestawy solarne do przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) oraz wspomagania centralnego ogrzewania (CO). Oferujemy również usługi związane z napełnianiem i odpowietrzeniem instalacji solarnych oraz innych układów zamkniętych z zastosowaniem profesjonalnych pomp. Wszystkie oferowane kolektory renomowanych producentów posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia w tym certyfikat Solar Key Mark uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie do kolektorów. Zachęcamy inwestorów indywidualnych do zamontowania zestawów solarnych i skorzystania z dofinansowania NFOŚIGW. Ponadto oferujemy stolarkę otworową o znakomitych parametrach cieplnych. W naszej ofercie znajdują się bramy garażowe, oraz stolarka okienna i drzwiowa PVC i aluminium, ofertę uzupełniającą stanowią balustrady balkonowe przygotowywane na wymiar wg indywidualnego wzoru i zamówienia klienta. Żyj w zgodzie z naturą i oszczędzaj ta inwestycja się opłaca! To hasło które nam przyświeca w naszej pracy. Działania instalacyjne prowadzimy pod marką własną A4INSTAL Firma Creativ-Haft to usługi w zakresie wykonania haftu komputerowego na różnego rodzaju materiałach. Dzięki nowoczesnym urządzeniom, którymi dysponujemy (hafciarki komputerowe renomowanych firmy Husqvarna, Coverlock firmy Pfaff) oraz półproduktom najwyższej jakości możemy zaoferować naszym klientom produkty wysokiej klasy. Pracujemy zarówno na materiałach własnych jak i powierzonych przez klienta. Tworzenie oraz obróbkę projektów umożliwia oprogramowanie 5D Professional, który pozwala spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Przygotowanie wizualizacji do każdego zlecenia gratis. Dysponujemy bogatą gamą kolorystyczną nici hafciarskich. W zależności od zapotrzebowania, udostępniamy bogaty wybór gotowych wzorów hafciarskich oraz ok. 92 rodzajów pisma. W ofercie posiadamy m.in.: wykonanie haftu logo na koszulkach oraz ubraniach roboczych, ręczniki, poduszki, poszewki, szatki do chrztu z dowolnym wzorem. Dodatkowo w ofercie są przeróbki krawieckie, cerowanie z zastosowaniem haftu, a przy dużych zleceniach szycie na miarę.

20 34 PHU Rimar USŁUGI FOTOGRAFICZNE 35 ROBERT DOMAGALSKI DARIUSZ FEDKO Zabrze / ul. Rymera 4b/ Zabrze / ul. Chopina / / Nasza oferta skierowana jest do szerokiej grupy podmiotów specjalizujących się w remontach, odnawianiu maszyn i urządzeń przemysłowych. Prowadzimy zarówno działalność handlową, doradczą, jak i usługową. W ofercie handlowej dostępne mamy wszelkiego typu urządzenia i ich elementy (elektryczne, pneumatyczne i mechaniczne) dotyczy to zwłaszcza urządzeń związanych z transportem kolejowym (lokomotywy, wagony). Nasza działalność usługowa to szeroki zakres prac elektrycznych i elektronicznych wykonywanych kompleksowo na nowych budowach (m.in.: elektroinstalacje, instalacje alarmów, remonty instalacji elektrycznych w domach, mieszkaniach, warsztatach itp., przenoszenie liczników elektrycznych oraz prace związane z instalacjami telewizyjnymi). Firma świadczy usługi fotograficzne, jednak lepiej opiszą ją trzy słowa: pasja, światło i spojrzenie. Jeśli lubisz zdjęcia, które mają duszę, a w odbiorze są delikatne, jasne i nostalgiczne. Jeżeli marzysz o pięknym portrecie rodzinnym, pamiątce ślubu, komunii, czy dobrych zdjęciach prezentujących Twoją firmę. Darek Fedko zrobi to najlepiej. Kolory są zawsze żywe i pełne, a odcienie szarości są bogate i głębokie.

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie!

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni Państwo, z Towarzystwem Wiedzy

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

AtlAs Dobrych PrAktyk

AtlAs Dobrych PrAktyk Atlas Dobrych Praktyk zespół REDAKCYJNY: Halina Obel i Andrzej Zbroja Publikacja Atlas Dobrych Praktyk przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2013

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2013 LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2013 SPECJALNE WYRÓŻNOIENIE Pani Bożena Lublińska-Kasprzak za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Prezes Polskiej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Siła marketingu. Marketing ma znaczenie. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Siła marketingu. Marketing ma znaczenie. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 2 sierpień 2012 Siła marketingu Marketing ma znaczenie Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU WSPARCIE DLA OSÓB Z BRANŻY OKRĘTOWEJ LUB FIRM KOOPERUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG Spis treści 3 Od redakcji 12 Strona dla sztuki 13 Na początek Temat z okładki 14 Nowy gracz w Marszałkowskim Raport PIG 18 Zachodniopomorskie firmami stoi Gospodarka 22 Nie będzie exodusu polskich pracowników

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Spis Treści Wstęp str. 2 Razem dla lepszych efektów str. 3 Struktura podmiotów w budownictwie wg działów str. 3 Siła synergii str. 3 Stawiamy na rozwój str. 4 Budujemy wspólną przyszłość str. 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo