REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ŚLUB MARZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ŚLUB MARZEŃ"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ŚLUB MARZEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Konkursu, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Wygraj Ślub Marzeń (zwanym dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest: RiE Zoriana Zozulia, ul. Turystyczna 1/17, Kielce, NIP: Współorganizatorem konkursu jest: Catwalk Agencja Hostess i Modelek, ul. Olszewskiego Kielce NIP: zwani dalej Organizatorem Fundatorami nagród ( Fundatorzy ) oprócz są: PROMARIAGE MODA ŚLUBNA I WIZYTOWA TEODOR ZOZULIA FOTOGRAFIA TW STUDIO FOTOGRAFIA KWIACIARNIA KWIATOLANDIA PERFECT MOMENTS SALON Z BIELIZNĄ BELLA ROSA KOLORESKA PER LEI CATLEYA EXCLUSIVE SALON CUKIERNIA SOWA BLINK FILM INSPIRACJE ŚLUBNE I OKOLICZOŚCIOE FOTOLIMUZYNY BAR10DERS ŚWIETOKRZYSKIE CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I DIETOTERAPII NOVIA BLANCA 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie wydarzenia Ślubu Marzeń https://www.facebook.com/slubzmarzen (zwanej dalej Fanpage ) w dniach od roku do r. 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

2 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 2 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Współorganizatora, Fundatorów, Komisji Konkursowej (Jury) oraz inne osoby pracujące przy ich organizacji, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wymienionych wyżej osób. 3. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie pary dwóch pełnoletnich osób (dalej Para Młoda ), spełniające warunki określone w Regulaminie, które planują pobrać się i zobowiążą się, w przypadku wygranej, do zorganizowania wesela w terminie r. w województwie Świętokrzyskim. 4. Rejestracji podlegają Pary Młode łącznie i traktowane są jako jedno zgłoszenie. 5. Przystępując do konkursu uczestnicy (Para Młoda) oświadczają, że: a. zapoznali się z regulaminem konkursu i go bez zastrzeżeń akceptują b. spełniają wszystkie warunki uprawniające ich do udziału w Konkursie c. wyrażają zgodę na to, że nagrodzone zostaną wspólnie dwie osoby (Para Młoda), które otrzymają świadczenia związane z organizacją i przygotowaniem ich wspólnego wesela. 6. Warunkiem otrzymania świadczeń jest zawarcie związku małżeńskiego po ogłoszeniu wyników konkursu, najpóźniej do dnia wesela, tj. do dnia 10 października 2015 r. 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3 PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSACH 3 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy, przy zachowaniu warunków 1 i 2 Regulaminu, w terminie od 12 kwietnia 2015 r. godz. 00:01 do 18 kwietnia 2015 r. do godziny 23:59 zgłosić Organizatorowi na Fanpagu jedno zdjęcie Pary Młodej z opisem Dlaczego On: lub z opisem Dlaczego Ona:. 2. Każda Para Młoda może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie nie może zawierać: a. adresów e mailowych, adresów do stron www, numerów komunikatorów, etc. b. słów i treści wulgarnych c. treści obraźliwych 3. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnicy potwierdzają, że przesłane przez nich zdjęcia zawierają ich wizerunek, stanowią przedmiot wyłącznych autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestników, oraz że ich publikacja przez Organizatora nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób, a także, że Uczestnicy posiadają wszystkie niezbędne zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i są uprawnieni do wykorzystania tych wizerunków i ich rozpowszechniania. Ponadto Uczestnicy oświadczają, że przesłane przez nich zdjęcia nie uzyskały dotychczas żadnych nagród ani wyróżnień w innych konkursach ani plebiscytach. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Uczestnicy zobowiązani będą solidarnie do pokrycia Organizatorowi lub innym podmiotom publikującym zdjęcia za zgodą Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów z tych roszczeń wynikających. 4. Poprzez nadesłanie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnicy Konkursu: a. oświadczają, że wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęcia w czasie trwania Konkursu na Fanpagu, na stronie marzen.pl w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem oraz rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci Internet

4 również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w tym w profilu w serwisie Facebook. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania zdjęć przez Organizatora w tworzonej bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość serwisu oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych zdjęć; b. udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi, każdemu z Fundatorów nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie przez te podmioty z nadesłanych przez Uczestnika zdjęć wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań zdjęć, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć poprzez wytwarzanie za pomocą dowolnej techniki egzemplarzy utworu lub jakiejkolwiek jego części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zdjęć lub jakiejkolwiek ich części, rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie zdjęć lub jakiejkolwiek ich części, a także publiczne udostępnianie zdjęć lub jakiejkolwiek ich części w sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 5. Licencja, o której mowa w ust.5 ppkt b. : a. zostaje udzielona na okres 15 lat, b. uprawnia licencjobiorcę do udzielania dalszych licencji (sublicencji). KRYTERIA WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 4 1. W skład komisji konkursowej, wejdą: Magdalena Oszczepalska właścicielka salonu Promariage Anna Duda właścicielka salonu Bella Rosa Karina Komorowska właścicielka Perfect Moments

5 Urszula Pluta Kopacz właścicielka kwiaciarni Kwiatolandia. 2. W dniu r. o godz. 16:00 spośród wysłanych zdjęć i opisów komisja wybierze Parę Młodą najoryginalniejszy opis. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 5 1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora w dniu r. wybierze najoryginalniejszy opis. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wydarzenia Ślub Marzen 19 kwietnia w Filharmonii Świętokrzyskiej o godz. 18:30. Dodatkowo 20 kwietnia Organizator umieści wyniki konkursu na Fanpagu i poinformuję zwycięską Parę Młodą o przyznaniu nagrody prywatnym uwiadomieniem na ich profilu Facebookowym. NAGRODY 6 1. Nagrodami oferowanymi w Konkursie przez fundatorów są karty upominkowe lub kupony na następujące usługi bądź produkty: PROMARIAGE MODA ŚLUBNA I WIZYTOWA przekazuje możliwość wypożyczenia sukni ślubnej za 20% od wartości sukienki. Narzeczona zmoże wybrać dowolną dostępną sukienkę w salonie. Wartość nagrody 1000 zł. TEODOR ZOZULIA PHOTOGRAPHY wykona kompleksową obsługę fotograficzną uroczystości ślubnej plus sesje poślubną plenerową* o wartości 1000,00 zł. KWIACIARNIA KWIATOLANDIA wykona bukiet dla młodej, dla druhny i ozdoby na samochód 500 zł. PERFECT MOMENTS podejmie się koordynacji dnia ślubu o wartości 500,00 zł. SALON Z BIELIZNĄ BELLA ROSA przekazuje bieliznę ślubna oraz porady brafitingowe o wartości 500,00 zł. KOLORESKA Salon kosmetyczny Koloreska wykona w tym wyjątkowym dniu make up i manicure dla Panny Młodej o wartości 500,00 zł.

6 PER LEI wykona dla Panny Młodej fryzurę próbną i fryzurę ślubną o wartości 500,00 zł. CATLEYA EXCLUSIVE SALON oferuje make up i fryzurę dla druhny/druhn o wartości 500,00 zł. CUKIERNIA SOWA ufundowała tort weselny o wartości 500,00 zł. BLINK FILM oferuję do wyboru plener ślubny lub po ślubny na terenie Kielc, Krakowa i okolic bez kosztowo***. Nagroda o wartości 1000,00 zł. INSPIRACJE ŚLUBNE I OKOLICZOŚCIOE przygotuje zaproszenie na ślub i wesele dla przyszłej pary młodej o wartości 300,00 zł. FOTOLIMUZYNY wynajmie wyjątkowy samochód**, który zawiezie Parę do ślubu i na wesele o wartości 1000,00 zł. BAR10DERS kompleksowa obsługa barmańska przez 4 godziny trwania o wartości 1000,00 zł. WIETOKRZYSKIE CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I DIETOTERAPII oferuje przedślubny program redukcji masy ciała i modelowania sylwetki o wartości 500,00 zł. NOVIA BLANCA przygotowała bon podarunkowy na wyjątkowa biżuterie ślubną. Narzeczona sama zmoże sobie wybrać zestaw wymarzonej biżuterii w salonie Novia Blanca. Nagroda o wartości 300,00 zł. *jeżeli TEODOR ZOZULIA PHOTOGRAPHY w dniu uroczystości ślubnej ma zajęty termin to wykona tylko sesje poślubną plenerową w dniu ustalonym wspólnie z Parą Młodą. ** Para Młoda może wybrać samochód, który będzie dostępny w terminie. *** w przypadku dalszych wyjazdów kwestia do ustalenia. 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania nagród lub rozszerzenia ich zakresu. 3. Uczestnicy oświadczają, że wiadomym im jest, że nagrody rzeczowe, o których mowa w pkt. 1 i 2, stanowią przedmiot opodatkowania jako dochód Zwycięzców stosownie do przepisu art. 41 ust 7 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązujący podatek, wynoszący

7 na dzień ogłoszenia konkursu 10% łącznej wartości nagrody. Uczestnicy zobowiązują się wpłacić Organizatorowi przed udostępnieniem pierwszego ze świadczeń, kart upominkowych lub kuponów, lecz nie później niż w dniu r. Brak wpłaty upoważnia Organizatora do wstrzymania realizacji nagród. Organizator jako płatnik podatku przekazuje Parze Młodej dowód zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty jego opłacenia. 4. Zwycięska Para Młoda zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia przyznania nagrody złożyć zgodne pisemne oświadczenie o zaakceptowaniu nagrody przyznanej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Zwycięska Para Młoda może zrezygnować z realizacji przyznanej nagrody poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez jedną osobę ze zwycięskiej Pary Młodej o rezygnacji. 5. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 6. Zwycięska Para Młoda może zwiększyć zakres realizacji każdej usługi objętej Voucherem każdego z Fundatorów pod warunkiem ustalenia z Fundatorem i uiszczenia przez Parę Młodą różnicy podlegającej dopłacie poszczególnemu Fundatorowi. 7. Jeżeli zwycięzcy Konkursu( Para Młoda ) nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w 2, 3, 4, 5 i 6 Regulaminu lub gdy nie złożą zgodnego pisemnego oświadczenia o zaakceptowaniu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej ogłoszenia, ich prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora, który może ją przyznać Parze Młodej, która zajęła II lub odpowiednio dalsze miejsce. 8. Jeżeli Para Młoda skorzysta z któregokolwiek ze świadczeń będących przedmiotem nagrody opisanej w 7 ust. 1 i w terminie do r. nie wykaże się aktem małżeństwa odpowiadającej treści zgłoszenia (zawarcie małżeństwa po ogłoszeniu wyników Konkursu i do dnia 31 października 2015r.), Zwycięzcy zobowiązani będą solidarnie do zapłacenia nominalnej wartości przyznanego każdego ze świadczeń w terminie do dnia r. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz sposób realizacji nagród oferowanych przez Fundatorów. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez zwycięzcę danych adresowych oraz za wszelkie

8 zmiany danych służących do identyfikacji zwycięzcy dokonane po ich przekazaniu Organizatorowi. 11. W celu dokonania identyfikacji zwycięzców, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 7 1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie, listem poleconym przez cały czas trwania konkursu, najpóźniej w terminie 14 dni od daty ostatecznego wydania nagród na adres: RiE Entertainment ul. Turystyczna 1/17, Kielce. 2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszym konkursie wynosi 6miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 8 1. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby konkursu jest Organizator. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Organizatora i Fundatorów w zakresie przekazanych im danych, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług.

9 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzców Konkursu we wszelkich środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych konkursu. 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i odebranie nagród. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie marzen.pl w terminie od 12 kwietnia 2015 r. do 31 października 2015 r. 2. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja właściwe przepisy prawa.

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo