Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aleksandra Gutysz-Wojnicka Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: lek. dent. Alicja Jędrzejczyk lek. med. Ewa Rusiecka Opracowanie redakcyjne: mgr Aleksandra Gutysz-Wojnicka Konsultacja: mgr inż. Halina Śledziona Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 322[01].Z2.01. Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Urządzenia do wykonywania zabiegów stomatologicznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Instrumenty do wykonywania badań profilaktycznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Instrumenty do leczenia próchnicy niepowikłanej i powikłanej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Instrumenty do wykonywania zabiegów chirurgicznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Instrumenty do leczenia protetycznego i ortodontycznego (zestaw do korekty zgryzu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Instrumenty i aparaty do usuwania złogów nazębnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zestawy do iniekcji i ligaturowania zębów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Instrumenty do utrzymania suchości w jamie ustnej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Instrumenty do wszczepiania implantów Materiał nauczania 27 2

4 Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ocena doboru urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 38 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej zasad dobierania urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, czyli zestaw pytań dotyczących treści zawartych w poszczególnych rozdziałach. Pozytywna odpowiedź na te pytania, potwierdzi opanowanie przez Ciebie danego zakresu materiału i pozwoli przejść do następnych tematów. sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. 4

6 322[01].Z2 Zasady asystowania podczas zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2. 01 Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2. 02 Wykonywanie czynności związanych z asystowaniem podczas zabiegów stomatologicznych Schemat układu jednostek modułowych 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: stosować w praktyce wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia, komunikować się z pacjentem i innymi członkami personelu, organizować pracę w gabinecie stomatologicznym, przygotować gabinet stomatologiczny do pracy, rozpoznawać instrumenty stomatologiczne, charakteryzować budowę i zastosowanie poszczególnych instrumentów stomatologicznych, przygotować aparaturę oraz instrumenty stomatologiczne do użycia, stosować leki do leczenia chorób jamy ustnej, stosować materiały używane w gabinecie stomatologicznym, stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, pracować w grupie. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: dokonać identyfikacji urządzeń stomatologicznych i określić ich zastosowanie, określić skład zestawów instrumentów do wykonywania określonych zabiegów stomatologicznych, zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, dobrać urządzenia do wykonywania zabiegów stomatologicznych, dobrać instrumenty do wykonywania badań profilaktycznych, dobrać instrumenty do leczenia próchnicy niepowikłanej, dobrać instrumenty do leczenia próchnicy powikłanej, dobrać aparaty oraz instrumenty do usuwania złogów nazębnych, przygotować skaler lub piaskarkę do usuwania osadu i kamienia nazębnego, dobrać instrumenty do zabiegów chirurgicznych, dobrać instrumenty do leczenia protetycznego, dobrać instrumenty do leczenia ortodontycznego, dobrać instrumenty do leczenia chorób przyzębia, przygotować zestaw do iniekcji, przygotować zestaw do korekty zgryzu, przygotować zestaw do ligaturowania zębów, dobrać instrumenty do izolowania zębów od dostępu śliny, dobrać instrumenty do zabiegów wszczepiania implantów, dokonać oceny doboru urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Urządzenia do wykonywania zabiegów stomatologicznych Materiał nauczania W gabinecie znajduje się dużo różnorodnego sprzętu i narzędzi, które są stosowane na co dzień od największych, czyli unitu stomatologicznego z fotelem lub aparatu rentgenowskiego, do najmniejszych, takich jak wiertła. Należy znać przeznaczenie ich wszystkich oraz zasady ich konserwacji. Całość wyposażenia gabinetu stomatologicznego można podzielić na podstawowe, specjalistyczne oraz pomocnicze. W skład wyposażenia podstawowego wchodzi: fotel stomatologiczny, wiertarka elektryczna, wiertarka turbinowa, spluwaczka, ślinociąg ewentualnie ssak, reflektor, asystory. Obecnie wszystkie wyżej wymienione urządzenia wchodzą w skład unitu stomatologicznego. W skład wyposażenia specjalistycznego w zależności od specyfiki pracy wchodzą: aparat ultradźwiękowy do usuwania złogów nazębnych, aparatura do narkozy, aparaty do fizykoterapii, urządzenie do pomiarów długości kanałów korzeniowych, mikroskop, unistom, piaskarka. W skład wyposażenia pomocniczego wchodzą: urządzenia do dezynfekcji oraz sterylizacji, umywalka do mycia rąk i narzędzi, pojemnik na mydło, pojemniki na zużyty materiał, szafki na leki i materiały, asystor dla asystentki, foteliki dla lekarza i asystentki, biurko i krzesła, urządzenia socjalne. Prawidłowe funkcjonowanie poradni stomatologicznej zależy od jej wyposażenia w sprzęt, instrumenty, materiały i leki oraz od takiego ich ustawienia (rozmieszczenia), aby urządzenia były w zasięgu rąk lekarza i asystentki. Asystentka musi dbać o to, aby sprzęt był sprawny, a instrumenty właściwie odkażane, wyjaławiane i konserwowane. [4, s. 86] 8

10 4.1.2 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co wchodzi w skład wyposażenia podstawowego gabinetu stomatologicznego? 2. Co wchodzi w skład wyposażenia specjalistycznego? 3. Co wchodzi do wyposażenia pomocniczego gabinetu stomatologicznego? 4. Jakie urządzenia wchodzą w skład unitu stomatologicznego? 5. Od czego zależy prawidłowe funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zorganizuj stanowisko pracy lekarza i asystentki w gabinecie stomatologicznym. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiale nauczania wiadomości na temat wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz uzupełnić podane wiadomości treściami zawartymi w wykazie literatury pozycja 1, 4 i 6 w zakresie zgodnym z tematem rozdziału, 2) zgromadzić narzędzia, 3) zorganizować stanowisko pracy, 4) zaplanować tok postępowania, 5) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 6) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 7) zaprezentować i omówić pracę. karta pacjenta, długopis, narzędzia i urządzenia stomatologiczne, asystor stomatologiczny, odzież ochronna. Ćwiczenie 2 Wymień urządzenia znajdujące się w gabinecie stomatologicznym, dokonaj ich podziału na urządzenia stanowiące wyposażenie podstawowe, specjalistyczne, pomocnicze. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiale nauczania wiadomości na temat urządzeń znajdujących się w gabinecie stomatologicznym oraz uzupełnić podane wiadomości treściami zawartymi w wykazie literatury pozycja 1, 4 i 6 w zakresie zgodnym z tematem rozdziału 2) wymienić urządzenia znajdujące się w gabinecie stomatologicznym, 3) dokonać podziału urządzeń, 4) zaprezentować i omówić pracę. 9

11 karta pacjenta, długopis, urządzenia stomatologiczne, literatura zgodna z wykazem piśmiennictwa Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić podstawowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego? 2) wymienić pomocnicze wyposażenie gabinetu stomatologicznego? 3) wymienić specjalistyczne wyposażenie gabinetu stomatologicznego? 4) określić, jaką rolę spełnia prawidłowe ustawienie urządzeń stomatologicznych? 5) wymienić urządzenia wchodzące w skład unitu stomatologicznego? 10

12 4.2. Instrumenty do wykonywania badań profilaktycznych Materiał nauczania Instrumenty diagnostyczne służą do badań jamy ustnej i należą do podstawowej grupy instrumentów stomatologicznych. W skład instrumentów diagnostycznych wchodzi: lusterko stomatologiczne, zgłębnik stomatologiczny (sonda), szczypczyki stomatologiczne (pęseta), strzykawka wodna, dmuchawka stomatologiczna. Zgłębnik służy do palpacji pośredniej. Oprócz wykrywania ubytków, z jego pomocą stwierdza się gładkość i spoistość tkanek twardych zęba, stopień ich wrażliwości na bodźce mechaniczne, bada gładkość i twardość wypełnień, ich przyleganie do tkanek zęba. Trzonem zgłębnika, podobnie jak lusterka, opukuje się ząb w celu zbadania stanu ozębnej. Dmuchawka służy do osuszania i oczyszczania ubytków i pola zabiegowego. Szczypczyki służą do wprowadzania i wyjmowania wałków ligniny, tamponów, kuleczek waty itp., a nawet wkraplania leków. Dzięki poprzecznym rowkom na dziobach można nimi uchwycić drobne instrumenty, na przykład: miazgociągi, igły, wiertła czy ćwieki. Lusterko ma szerokie zastosowanie; służy do oświetlania jamy ustnej należy go tak ustawić, aby przy badaniu odbite od niego promienie oświetlały oglądane miejsce. Oprócz tego lusterkiem można przytrzymywać i odchylać wargi, policzki, język, wałki ligniny. Również trzonkiem lusterka można badać reakcję zęba i ozębnej na opukiwanie [4, s. 28] Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie narzędzia wchodzą w skład instrumentów diagnostycznych? 2. Do czego służy zgłębnik? 3. Jakie jest zastosowanie dmuchawki? 4. Jakich czynności możemy dokonać za pomocą lusterka stomatologicznego? 5. Do czego służy pęseta? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Do gabinetu stomatologicznego zgłosił się pacjent w celu przeprowadzenia badania kontrolnego. Jakie narzędzia przygotujesz do badania pacjenta? Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) zaplanować tok postępowania, 4) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 5) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 6) zaprezentować i omówić pracę. 11

13 karta pacjenta, długopis, stomatologiczne narzędzia diagnostyczne, asystor stomatologiczny, odzież ochronna. Ćwiczenie 2 Zademonstruj sposób użycia narzędzi diagnostycznych i omów ich budowę. Przeprowadź przegląd jamy ustnej u kolegi. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) zaplanować tok postępowania, 4) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 5) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 6) zaprezentować i omówić pracę. karta pacjenta, długopis, stomatologiczne narzędzia diagnostyczne, asystor stomatologiczny, odzież ochronna Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić skład instrumentarium diagnostycznego? 2) scharakteryzować instrumentarium diagnostyczne? 3) wyjaśnić, do czego służy pęseta? 4) wyjaśnić, do czego służy zgłębnik stomatologiczny? 5) wyjaśnić, do czego służy dmuchawka stomatologiczna? 6) wyjaśnić, do czego służy lusterko stomatologiczne? 12

14 4.3. Instrumenty do leczenia próchnicy niepowikłanej i powikłanej Materiał nauczania W skład ogólnego zestawu narzędzi do opracowania twardych tkanek zęba wchodzą narzędzia maszynowe i ręczne. Narzędzia maszynowe to: kamienie karborundowe, kamienie diamentowe, wiertła diamentowe, wiertła z węglików spiekanych o różnych kształtach główek, krążki ścierne. Narzędzia ręczne to: ekskawatory (wydrążacze), zrywaki szkliwne, dłuta proste i zgięte Do opracowania szkliwa najczęściej są używane: kamienie karborundowe, kamienie diamentowe, wiertła diamentowe i krążki ścierne, a do opracowania zębiny wykorzystuje się wydrążacze i wiertła z węglików spiekanych. Ze względu na kształt główki wiertła dzielimy na; różyczkowe służą do usuwania próchnicowej zębiny, poszerzania światła ubytku, trepanacji komory podczas leczenia, szczelinowe służą do opracowywania bruzd, szczelin, rowków znajdujących się na powierzchni żującej zęba, odwrócone stożki służą do opracowania dna i bocznych powierzchni ubytków, tarczowe zastosowanie ograniczone ze względu na możliwość osłabienia ścian ubytku i obnażenie miazgi, specjalne o różnych kształtach i różnym zastosowaniu do gładzenia, do usuwania ćwieków, w kształcie gruszki, w kształcie płomienia. Wiertła mogą być wykonane z: utwardzonych stopów metali, węglików spiekanych, pokryte pyłem diamentowym (wiertła diamentowe). Do leczenia próchnicy powikłanej służą narzędzia kanałowe. W śród nich wyróżniamy: miazgociągi służą do usuwania miazgi z kanału, rozszerzacze kanałowe, do udrażniania i poszerzania kanału, poszukiwacze do odnajdywania kanałów, igły Millera do przemywania kanałów i zakładania leków, igły Lentulo do wypełniania kanałów, upychała kanałowe do zakładania ćwieków gutaperkowych. 13

15 Podczas pracy metodą tradycyjną asystentka przygotowuje niezbędne instrumenty i inne środki niezbędne podczas leczenia i zlecane przez lekarza na jego stoliku. Lekarz sam sięga po potrzebny sprzęt lub środek. Podczas pracy metodą na cztery ręce asystentka przygotowuje niezbędne instrumenty, urządzenia i środki na własnym stoliku tzw. asystorze, a w trakcie pracy podaje żądany sprzęt lub środek bezpośrednio do ręki lekarza, tak aby nie musiał od odrywać wzroku od miejsca zabiegu Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń 1. Jak dzieli się wiertła ze względu na kształt główki? 2. Z czego są wykonane wiertła? 3. Jak dzieli się narzędzia do opracowania twardych tkanek zęba? 4. Do czego służą wiertła szczelinowe? 5. Do czego służą odwrócone stożki? 6. Do czego służą wiertła różyczkowe? 7. Jakich narzędzi używamy do leczenia próchnicy powikłanej? 8. Do czego służą poszerzacie kanałowe? 9. Do czego służą igły Lentulo? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Do gabinetu stomatologicznego zgłosił się pacjent w celu leczenia ubytku próchnicowego kl. V zęba 43. Lekarz stomatolog będzie pracował metodą tradycyjną. Przygotuj zestaw narzędzi do przyjęcia pacjenta. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) zaplanować tok postępowania, 4) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 5) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 6) zaprezentować i omówić pracę. instrumenty diagnostyczne, wiertła diamentowe, wiertła z węglików spiekanych, krążki ścierne, narzędzia ręczne, odzież ochronna. Ćwiczenie 2 Przygotuj narzędzia do leczenia próchnicy powikłanej. Lekarz stomatolog będzie pracował metodą na cztery ręce. 14

16 Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia do leczenia kanałowego, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) zaplanować tok postępowania, 4) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 5) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 6) zaprezentować i omówić pracę. instrumenty diagnostyczne narzędzia do leczenia kanałowego odzież ochronna Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dokonać podziału wierteł ze względu na kształt główki? 2) dokonać podziału wierteł ze względu na materiał z jakiego zostały wykonane? 3) dokonać podziału narzędzi do opracowania twardych tkanek zęba? 4) dobrać narzędzia do opracowania zębiny? 5) dobrać narzędzia do opracowania szkliwa? 6) wymienić narzędzia do leczenia próchnicy powikłanej? 7) omówić zastosowanie poszerzaczy kanałowych? 8) omówić zastosowanie igły Lentulo? 15

17 4.4. Instrumenty do wykonywania zabiegów chirurgicznych Materiał nauczania Podstawowym zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w gabinecie stomatologicznym jest usunięcie zęba i pozostawionych korzeni. Usunięcie zęba polega na przerwaniu włókien ozębnej, łączących korzeń zęba z kością zębodołu. Do usuwania zębów służą kleszcze, dźwignie i narzędzia pomocnicze. Kleszcze. Najczęściej używane są dwa zestawy kleszczy: Tomesa-Bertena i Meissnera. 1. Zestaw kleszczy Tomesa-Bertena składa się z kleszczy do poszczególnych grup zębów: a) do zębów górnych proste do usuwania siekaczy i kłów, esowate do usuwania zębów przedtrzonowych, esowate z trzpieniem do usuwania zębów trzonowych górnych, do usuwania zębów mądrości, bagnetowe do usuwania korzeni zębów, b) do zębów dolnych do usuwania siekaczy, kłów, przedtrzonowców, do usuwania trzonowców, do usuwania zębów mądrości, korzeniowe. 2. Zestaw kleszczy Meissnera zawiera trzy pary kleszczy (jest to zestaw kleszczy uniwersalnych): a) o dziobach wąskich do usuwania korzeni, b) o dziobach średnich do zębów przednich i przedtrzonowców, c) o dziobach szerokich do usuwania trzonowców. Dźwignie służą do usuwania korzeni, zębów mądrości oraz czasami innych zębów. Dźwignie działają się na zasadzie klina (po wtłoczeniu ostrza dźwigni między korzeń, a ścianę zębodołu). Mogą być: dźwignie proste Beina, Berenta, dźwignie boczne mogą być prawo- i lewoboczne, ostre lub tępe Wintera, inne dźwignie Lecluse a, kozia stópka. Narzędziami pomocniczymi w chirurgii są: łyżeczki zębodołowe, wiertła i dłuta, kleszcze kostne, raspatory, zgłębniki chirurgiczne, nóż chirurgiczny, nożyczki chirurgiczne, kleszczyki hemostatyczne (Kochera, Peana), haki, 16

18 imadło, igły chirurgiczne, szczękorozwieracz, ochraniacz metalowy na palec Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie narzędzia wchodzą w skład zestawu do usuwania zęba i korzeni? 2. Jakie kleszcze wchodzą w skład zestawu Tomesa-Bertena? 3. Jakie kleszcze wchodzą w skład zestawu kleszczy Meissnera? 4. Jakie znasz rodzaje dźwigni stosowanych w chirurgii stomatologicznej? 5. Jakie narzędzia pomocnicze stosujemy w zabiegach chirurgicznych? 6. Jakich narzędzi używamy do hemostazy? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Do gabinetu chirurgii stomatologicznej zgłosił się pacjent w celu usunięcia zęba trzonowego górnego prawego. Przygotuj zestaw do usunięcia zęba. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) zaplanować tok postępowania, 4) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 5) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 6) zaprezentować i omówić pracę. instrumentarium chirurgiczne, instrumentarium diagnostyczne, odzież ochronna. Ćwiczenie 2 Do gabinetu stomatologicznego zgłosił się pacjent w celu usunięcia zęba 18 i korzeni zęba 17. Przygotuj zestaw do zabiegu. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) zaplanować tok postępowania, 4) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 5) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 6) zaprezentować i omówić pracę. 17

19 instrumentarium chirurgiczne: kleszcze, dźwignie i narzędzia pomocnicze, instrumentarium diagnostyczne odzież ochronna Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dokonać podziału kleszczy? 2) dobrać kleszcze do poszczególnych rodzajów zabiegów? 3) przygotować zestaw do określonego zabiegu? 4) rozróżnić kleszcze Tomesa-Bertena od kleszczy Meissnera? 5) dostosować do zabiegu rodzaje dźwigni stosowanych w chirurgii stomatologicznej? 6) wymienić jakie narzędzia pomocnicze stosujemy w zabiegach chirurgicznych? 7) zastosować narzędzia do hemostazy? 8) dobrać kleszcze do usunięcia poszczególnych zębów? 18

20 4.5. Instrumenty do leczenia protetycznego i ortodontycznego (zestaw do korekty zgryzu) Materiał nauczania Instrumentarium stosowane do leczenia protetycznego i ortodontycznego charakteryzuje się wieloma wspólnymi cechami. W skład instrumentarium obu specjalności wchodzą: 1. łyżki wyciskowe służą do pobierania wycisków stanowiących negatywowe odbicie warunków panujących w jamie ustnej pacjenta. Mogą być górne i dolne: do szczęki bezzębnej, do częściowych braków uzębienia w szczęce, do zachowanych tylko zębów przednich w szczęce, do żuchwy bezzębnej, do częściowych braków uzębienia w żuchwie, do zachowanych tylko zębów przednich w żuchwie, częściowe tzw. połówki. 2. miski gumowe i łopatki służą do przygotowania masy wyciskowej. 3. łopatka i nożyk do wosku służą do odcinania, nakładania i modelowania wosku. 4. kleszcze protetyczne służą do przecinania koron zębowych, formowania pierścieni, doginania drutu. 5. kleszcze ortodontyczne- służą do formowania pierścieni i zginania grotów. 6. narzędzia do pomiarów przy ustalaniu wysokości zwarcia: podziałka milimetrowa, cyrkiel ortodontyczny do ustalania szerokości łuków zębowych oraz przyrząd Willisa do ustalania odległości pomiędzy podstawą nosa a brodą. 7. instrumenty, które służą do szlifowania zębów i korekty zgryzu: kamienie karborundowe i diamentowe, separatory, krążki, gumki. Do korekty służy też kalka, dzięki, której możemy ocenić nieprawidłowe zwarcie i przedwczesne kontakty zębów Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak dzieli się łyżki wyciskowe? 2. Jakie instrumentarium stomatologiczne przygotujesz do pobrania wycisków? 3. Jakich narzędzi użyjesz do pomiarów przy ustalaniu wysokości zwarcia? 4. Jakie narzędzia będą potrzebne do korekty zgryzu? 5. Do czego służy kalka stomatologiczna? 6. Do czego służą kleszcze protetyczne? 7. Do czego służą kleszcze ortodontyczne? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj sprzęt i instrumenty stomatologiczne do pobrania wycisku u pacjenta z bezzębną szczęką i częściowym brakiem zębów bocznych w żuchwie. 19

21 Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) przygotować sprzęt, materiał i instrumenty stomatologiczne do pobrania wycisku u pacjenta 4) zaplanować tok postępowania, 5) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 6) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 7) zaprezentować i omówić pracę. instrumentarium protetyczne, instrumentarium diagnostyczne, karta pacjenta, długopis, odzież ochronna. Ćwiczenie 2 Do poradni ortodontycznej w celu leczenia zgłosił się na pierwszą wizytę pacjent. Przygotuj potrzebne instrumentarium diagnostyczne i ortodontyczne. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy, 3) przygotować sprzęt, materiał i instrumenty ortodontyczne, 4) zaplanować tok postępowania, 5) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 6) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 7) zaprezentować i omówić pracę. instrumentarium ortodontyczne, instrumentarium diagnostyczne, karta pacjenta, długopis, odzież ochronna Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dokonać podziału łyżek wyciskowych? 2) dobrać łyżki do określonych wycisków? 3) przygotować zestaw do pobrania wycisków? 4) przygotować zestaw do korekty zgryzu? 5) określić, do czego służą kleszcze protetyczne? 6) określić do czego służą kleszcze ortodontyczne? 20

22 4.6. Instrumenty i aparaty do usuwania złogów nazębnych Materiał nauczania Do usuwania złogów nazębnych służą narzędzia ręczne: sierp mały i duży, skrobaczki haczykowate, haczyki (lewy, prawy), lemiesze (lewy, prawy), pilniczki, kiretki. Urządzenia ultradźwiękowe służą do usuwania złogów i nalotów nazębnych: skalery (za pomocą różnych końcówek), piezodenty, piaskarki (za pomocą piasku i wody). Uważa się, że skaning maszynowy jest korzystniejszy od ręcznego jednak trzeba pamiętać, aby wykonany był bardzo delikatnie. Po usunięciu złogów należy zęby wypolerować. Do tego celu używamy szczoteczek i gumeczek na kątnicę Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak dzieli się narzędzia do usuwania złogów nazębnych? 2. Jakie znasz ręczne instrumenty do usuwania złogów nazębnych? 3. Jakie znasz urządzenia ultradźwiękowe do usuwania złogów nazębnych? 4. Do czego służy piaskarka? 5. Jakie czynności musimy wykonać po skalingu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj stanowisko do przyjęcia pacjenta, który zgłosił w celu usunięcia złogów nazębnych przy pomocy urządzeń ultradźwiękowych. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) przygotować instrumentarium diagnostyczne, 3) przygotować urządzenia ultradźwiękowe do usuwania złogów nazębnych, 4) zorganizować stanowisko pracy, 5) zaplanować tok postępowania, 6) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 7) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 8) zaprezentować i omówić pracę. 21

23 urządzenia i instrumentarium do usuwania złogów nazębnych, instrumentarium diagnostyczne, karta pacjenta, długopis, odzież ochronna. Ćwiczenie 2 Przygotuj stanowisko do przyjęcia pacjenta, który zgłosił się w celu usunięcia złogów nazębnych instrumentami ręcznymi. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) przygotować instrumentarium diagnostyczne, 3) przygotować narzędzia ręczne do usuwania złogów nazębnych, 4) zorganizować stanowisko pracy, 5) zaplanować tok postępowania, 6) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 7) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 8) zaprezentować i omówić pracę. instrumentarium do usuwania złogów nazębnych instrumentarium diagnostyczne karta pacjenta, długopis odzież ochronna Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dokonać podziału narzędzi do usuwania złogów nazębnych? 2) dobrać instrumenty potrzebne do usuwania ręcznie złogów nazębnych? 3) przygotować aparaturę do usuwania złogów nazębnych ultradźwiękowo? 4) przygotować piaskarkę? 5) przygotować urządzenia do skalingu? 6) wyjaśnić działanie piaskarki? 22

24 4.7. Zestawy do iniekcji i ligaturowania zębów Materiał nauczania Do wykonania wstrzyknięcia środka znieczulającego potrzebny jest zestaw instrumentów: szczypczyki (pęseta) jałowa do złożenia części strzykawki lub założenia igły na strzykawkę, strzykawka typu Carpula lub strzykawki jednorazowego użytku typu Luer o różnej pojemności, fabrycznie wysterylizowane, igły jednorazowego użytku o różnych rozmiarach do nabrania leku znieczulającego z ampułki oraz druga igła do wykonania wstrzyknięcia, fabrycznie wysterylizowane w hermetycznych opakowaniach. Do znieczuleń nasiękowych używa się igieł o długości ok. 17 mm, a do przewodowych ok. 55 mm. Igła do strzykawki typu Carpula ma dwa ostre końce o różnej długości. Krótszy koniec igły służy do przebicia korka naboju z lekiem znieczulającym znajdującego się w strzykawce, a dłuższy do wykonania wstrzyknięcia, pilnik do odpiłowania szyjki ampułki z lekiem znieczulającym. Ligaturowanie zębów stosuje się po urazach, po zabiegach chirurgicznych oraz przy leczeniu periodontopatii. Do ligaturowania zębów potrzebne są: kleszczyki do przycinania drutu i doginania ligatury, drut (ligatura druciana), materiał wzmacniający ligaturę, zgłębnik, nożyczki, gaziki, narzędzia diagnostyczne Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki sprzęt wchodzi w skład zestawu do wykonania iniekcji? 2. Jakie instrumenty są potrzebne do unieruchomienia zębów? 3. Jakich igieł używamy do znieczuleń nasiękowych? 4. Jakich igieł używamy do znieczuleń przewodowych? 5. Jak wygląda igła do Carpuli? 6. Do czego służy pilnik? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj zestaw do iniekcji przewodowej z wykorzystaniem strzykawki jednorazowego użycia typu Luer. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 23

25 2) przygotować instrumentarium diagnostyczne, 3) przygotować sprzęt niezbędny do wykonania znieczulenia przewodowego, 4) przygotować lek zlecony przez lekarza, 5) zorganizować stanowisko pracy, 6) zaplanować tok postępowania, 7) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 8) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 9) zaprezentować i omówić pracę. instrumentarium do iniekcji, instrumentarium diagnostyczne, karta pacjenta, długopis, odzież ochronna. Ćwiczenie 2 Przygotuj zestaw do ligaturowania w celu unieruchomienia zębów siecznych dolnych. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zgromadzić narzędzia, 2) przygotować instrumentarium diagnostyczne, 3) przygotować sprzęt niezbędny do ligaturowania zębów, 4) zorganizować stanowisko pracy, 5) zaplanować tok postępowania, 6) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 7) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 8) zaprezentować i omówić pracę. instrumentarium do ligaturowania zębów, instrumentarium diagnostyczne, karta pacjenta, długopis, odzież ochronna Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) przygotować zestaw do podania znieczulenia przewodowego? 2) przygotować zestaw do podania znieczulenia nasiękowego? 3) przygotować zestaw do ligaturowania zębów? 4) opisać igłę do Carpuli? 5) wyjaśnić jakich igieł używamy do znieczuleń przewodowych? 6) wyjaśnić do czego służy materiał wzmacniający ligaturę? 24

Wykonywanie czynności związanych z asystowaniem podczas zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.02

Wykonywanie czynności związanych z asystowaniem podczas zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aleksandra Gutysz-Wojnicka Wykonywanie czynności związanych z asystowaniem podczas zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM Monika Łukomska Szymańska ( Dzieniakowski, Biskupski, Mazur ) Praca w zespole stomatologicznym Skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest przygotowanie do aktywnej asysty w trakcie zabiegu implantologicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie do aktywnej asysty w trakcie zabiegu implantologicznego. PLAN SZKOLENIA 1. Zapoznanie z narzędziami i oprzyrządowaniem implantologicznym. 2. Specyfika mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystanych w trakcie zabiegu implantacji. 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie asystentka

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Projekt, 2.12.2010 r. z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.2013.1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 31d

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA SYMBOL CYFROWY 322[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA SYMBOL CYFROWY 322[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA SYMBOL CYFROWY 322[03] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

PROGARAM PRAKRTK ZAWODOWYCH

PROGARAM PRAKRTK ZAWODOWYCH entrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi Samorządowa Szkoła olicealna dla Dorosłych w Łodzi Łódź 91-029, ul. Wielkopolska 70/72 ROGARAM RAKRTK ZAWODOWYH ASYSTENTKA STOMATOLOGIZNANA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy 322[01]Z1.01

Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy 322[01]Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Alicja Jędrzejczyk Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy 322[01]Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.09.140.1144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA SYMBOL CYFROWY 322[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA SYMBOL CYFROWY 322[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA SYMBOL CYFROWY 322[01] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

Bardziej szczegółowo

3) imię (imiona) i nazwisko studenta umieszczone na każdej stronie dziennika;

3) imię (imiona) i nazwisko studenta umieszczone na każdej stronie dziennika; Treść projektu rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Jest nowy wykaz rodzajów umiejętności. (Uwaga tylko część dotycząca kierunku

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.009.140.1144 011.0.01 zm. Dz.U.011.16.77 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Asystentka stomatologiczna 325101

Asystentka stomatologiczna 325101 Asystentka stomatologiczna 325101 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: higiena stomatologiczna Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: praktyczny

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Kierunek: higiena stomatologiczna Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: praktyczny LISTA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW WRAZ Z PRZYPISANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01]

I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01] I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 246 Przystąpiło łącznie: 251 przystąpiło: 223 przystąpiło: 247 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 212 (95,1%) zdało: 195 (78,9%)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Higienistka stomatologiczna -symbol 325102 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

Higienistka stomatologiczna 325102

Higienistka stomatologiczna 325102 Higienistka stomatologiczna 325102 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo - wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Nazwa modułu/przedmiotu Chirurgia stomatologiczna Wydział Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Chirurgia stomatologiczna Lekarsko-Stomatologiczny Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Lekarsko- Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA Imię i nazwisko słuchacza... I rok nauki CZAS TRWANIA: 4 tygodnie 160 godzin Imię i nazwisko zakładowego opiekuna... SKALA I KRYTERIA OCEN Stopnie

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Poz. 3 "Narzędzia stomatologiczne pakiet zawierający 267 poz. asort. wg oddzielnego wykazu"

Poz. 3 Narzędzia stomatologiczne pakiet zawierający 267 poz. asort. wg oddzielnego wykazu Poz. 3 "Narzędzia stomatologiczne pakiet zawierający 267 poz. asort. wg oddzielnego wykazu" Lp. 1 Łyżka wyciskowa połów. lewostronna nr 1 6515PL0461381 szt 35 1 2 Łyżka wyciskowa połów. prawostronna nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego P r o j e k t z d n i a 2 l i p c a 2 0 1 3 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Nauczanie przedkliniczne - Stomatologia dziecięca

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

Koferdam podstawy KOFERDAM. Źródła wilgoci w jamie ustnej: Ślinociąg. Koferdam definicja, charakterystyka Zestaw do koferdamu Metody zakładania

Koferdam podstawy KOFERDAM. Źródła wilgoci w jamie ustnej: Ślinociąg. Koferdam definicja, charakterystyka Zestaw do koferdamu Metody zakładania Koferdam podstawy KOFERDAM CZĘŚĆ 1 Źródła wilgoci w jamie ustnej Sposoby likwidacji wilgoci w jamie ustnej Koferdam definicja, charakterystyka Zestaw do koferdamu Metody zakładania Sposoby likwidacji wilgoci

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 v Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania Autorzy xi xiii xiv xv 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 Co to jest stomatologia dziecięca? 1 Badanie pacjenta 2 Ostateczne rozpoznanie 7 Szacowanie ryzyka choroby

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11 Świadczenia L.p Kod świadczenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM) Kod świadczenia wg NFZ Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo