AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI INSTAJACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, HYDRANTOWEJ I PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI INSTAJACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, HYDRANTOWEJ I PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ."

Transkrypt

1 EGZ.1 Temat opracowania AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI INSTAJACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, HYDRANTOWEJ I PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ. Obiekt BUDYNEK USŁUGOWO - HANDLOWY WARSZAWA, ul. GÓRCZEWSKA 93 Inwestor ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI DZIELNICY WOLA m.st. WARSZAWY ; WARSZAWA ; ul. Gen. JÓZEFA BEMA 70 Projektował : mgr inż. Wojciech Przybysz- Przybyszewski Sprawdził inż. Barbara Uchmańska-Rafa Warszawa maj

2 OŚWIADCZENIE OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZE OPRACOWANIE AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, HYDRANTOWEJ I PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ W PAWILONIE USŁUGOWO HANDLOWYM W WARSZAWIE U. GÓRCZEWSKA 93 WYKONANO ZGODNIE ZE ZLECENIEM ZAMAWIAJĄCEGO, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI PRAWA ORAZ NORMAMI PROJEKTOWYMI. ROBOTY ZAWARTE W KATALOGU DOTYCZĄCYM PRAC SZCZEGÓŁNIE NIEBEZPIECZNYCH NIE DOTYCZĄ TEGO PROJEKTU, ZATEM WYTYCZNE DO PLANU BIOZ NIE SĄ WYMAGANE. Sprawdzający : /inż. Barbara Uchmańska-Rafa/ Projektant: / mgr inż. Wojciech Przybysz-Przybyszewski/ 2

3 1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY WSTĘP INSTALACJA WODY ZIMNEJ Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody INSTALACJA CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI Wytyczne dla projektu technologii węzła Izolacja ciepłochronna Odpowietrzenie instalacji Próby instalacji INSTALACJA HYDRANTOWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA MONTAŻ RUROCIĄGÓW IZOLACJA TERMICZNA PRÓBY INSTALACJI INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ URZĄDZENIE PRZECIWZALEWOWE WYTYCZNE B.H.P. I SANITARNE WYKAZ MATERIAŁÓW INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA HYDRANTOWA

4 1 Zawartość projektu L.p. Dokument Nazwa OPISY 1. Opis techniczny z wykazem materiałów 1WK01.doc 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1WK102.doc 3. Informacja o obiekcie 4. Protokół danych wyjściowych do projektu 5. Uprawniania projektanta i sprawdzającego RYSUNKI W 101 Instalacja wodna. Rzut piwnicy. Poziom W 102 Instalacja wodna. Rzut parteru. Poziom ± W 103 Instalacja wodna. Rozwinięcie instalacji. 1 K 101 Instalacja kanalizacji. Rzut piwnicy. Poziom K 102 Instalacja kanalizacji. Rzut parteru. Poziom ± K 103 Instalacja kanalizacji. Profil instalacji. 1W101.dwg 1W102.dwg 1W103.dwg 1K101.dwg 1K102.dwg 1K103.dwg 2 Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią poniższe elementy : 1. zlecenie inwestora 2. inwentaryzacja i rysunki architektoniczno budowlane. 3. obowiązujące normy i przepisy: 4. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej, ciepłej, hydrantowej i pionów kanalizacji sanitarnej.- grudzień Ustawa Prawo budowlane Dz.U. nr.89 / 1994.poz.414 wraz ze zmianami Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr.75 / 2002.poz.690 PN 92 / B Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu. PN 92 / B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu. 4

5 3 Zakres opracowania W zakres opracowania wchodzi projekt modernizacji instalacji wody zimnej, ciepłej i pionów kanalizacji sanitarnej w budynku przy ulicy GÓRCZEWSKIEJ Opis techniczny 4.1 Wstęp Budynek usługowo-handlowy został oddany do użytku w 1965 roku. Kubatura 4571 m 3, 1 kondygnacja nadziemna i częściowo podpiwniczony. Budynek zasilany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Wodomierz główny w pomieszczeniu wlotu wody. Poszczególni odbiorcy rozliczają się na podstawie odczytów z zamontowanych w ich lokalach wodomierzy. Ścieki sanitarne i deszczowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Woda ciepła wytwarzana jest w zlokalizowanym w piwnicy budynku i zasilanym z miejskiej sieci ciepłowniczej węźle cieplnym. Przeprowadzana modernizacja nie powoduje wzrostu zużycia wody zimnej i wody cieplej i w związku z tym nie są wymagane zmiany umów dotyczących dostawy wody i ciepła dla potrzeb centralnej ciepłej wody oraz umów dotyczących odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych. W okresie od 2006 roku ( wykonanie dokumentacji modernizacji instalacji grudzień 2006) najemcy lokali użytkowych dokonali własnym staraniem modernizacje lokali sporządzając dokumentacje projektowe i przeprowadzając na ich podstawie prace budowlane i instalacyjne. W lokalu KFC roboty przeprowadzone zostały w roku 2011,natomiast w pomieszczeniach Klubu Neon od 2011 do chwili obecnej. Modernizacje instalacji sanitarnych wykonane zostały również w pomieszczeniach zajmowanych przez piekarnię. Lokal ten zaopatrywany jest w ciepłą wodę we własnym zakresie z wykorzystaniem pieców piekarniczych ( wymienniki) i dlatego nie będzie on podłączony do instalacji cieplej wody pawilonu. W związku z powyższym, aby uniknąć niepotrzebnej dewastacji tych pomieszczeń Klubu, KFC i Piekarni ( instalacje wody zimnej i ciepłej wykonane z rur tworzywowych PP prowadzone są w zakrytych bruzdach) wymianie ulegają wyłącznie rurociągi wody zimnej od wlotu wody do wodomierzy poszczególnych lokali. To samo dotyczy instalacji centralnej ciepłej wody- należy prowadzić od pomieszczenia węzła cieplnego do punktów pomiarowych w lokalach uwzględniając zamontowane podgrzewacze ciepłej wody. Przeprowadzana przez najemców modernizacja tych lokali obejmowała ( zgodnie z projektami budowlanymi) montaż w nowej lokalizacji aparatów sanitarnych. Odpływy od tych urządzeń 5

6 wykonano z rur PVC i dlatego prace objęte tym opracowaniem polegają wyłącznie na zamontowaniu w studzience zaworu burzowego oraz wymianie skorodowanych pionów kanalizacyjnych na rurociągi wykonane z PVC oraz wymianę kompletu wc na parterze w lokalu dawnego gabinetu dentystycznego i salonu fryzjerskiego. W lokalu niedostępnym instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji pozostaną bez zmian i będą mogły zostać ewentualnie zmodernizowane dla potrzeb nowych najemców. Realizacja tego projektu nie powoduje żadnych ingerencji w układ konstrukcji budynku oraz zmian w istniejącej elewacji. 4.2 Instalacja wody zimnej Dla budynku usługowo- handlowego bilans wody zimnej podano poniżej. Lp. Rodzaj punktu czerpalnego Ilość pkt. q n dm 3 /s q n dm 3 /s 1 płuczka ustępowa bateria umywalkowa ,94 3 bateria natryskowa bateria zlewozmywakowa ,68 5 pisuar 2 0,13 0,26 Instalację wody zimnej należy wykonać z rur z polipropylenu typ 6 wg DIN 8078, PN 20 SDR 6 łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi z tego materiału dopuszczone są do pracy w warunkach wystąpienia jednocześnie temperatury do 95 0 C i ciśnienie 1 MPa. Po zakończeniu montażu uzupełnić ubytki istniejących okładzin ceramicznych. W celu odcięcia pionu stosować zawory odcinające gwintowane Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody W budynku handlowym znajdują się lokale usługowe. Potencjalnie cofająca się woda z instalacji do sieci miejskiej może być najwyżej kategorii 3. W związku z powyższym w oparciu o normę PN 92 / B / Az1:1999 skutecznym zabezpieczeniem będzie zainstalowanie za wodomierzem głównym w piwnicy budynku izolatora przepływu klasy BA z możliwością nadzoru. Zawór należy zamontować tak by punkt kontrolny był skierowany w dół. Zgodnie z przepisami Administrator budynku będzie zobowiązany do przeprowadzenia raz na rok kontrole pracy zaworu antyskażeniowego. 6

7 4.3 Instalacja centralnej ciepłej wody i cyrkulacji Moc zamówiona Q wmaks = 69.8 kw dla instalacji centralne ciepłej wody pozostaje bez zmian. Instalację ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać z rur z polipropylenu typ 6 wg DIN 8078, PN 20 SDR 6 z wkładką stabilizującą. Rurociągi łączone przez zgrzewanie. Rurociągi z tego materiału dopuszczone są do pracy w warunkach wystąpienia jednocześnie temperatury do 95 0 C i ciśnienia 1 MPa. Rurociągi należy układać w piwnicy pod stropem z zastosowaniem samokompensacji. Wysokość minimalna podwieszenia wynosi 3.0 powyżej posadzki. Dla wyrównania hydraulicznego oraz kontroli termicznej obwodu wody cyrkulacyjnej zastosować podpionowe termostatyczne zawory gwintowane. W celu odcięcia pionu stosować zawory odcinające gwintowane. Q maks = 70 kw, N h = 2, Q śr = 35 kw Parametry obliczeniowe instalacji ciepłej wody użytkowej m h G cwśw 3 ; m 1.09 h G cwmaks 3 ; m h 3 G cyr Parametry wody instalacyjnej na kurku czerpalnym C. Parametry wody na wyjściu z wymiennika 60 0 C Wytyczne dla projektu technologii węzła W projekcie modernizacji technologii węzła należy uwzględnić : Instalacja wodna z rur z polipropylenu Zabezpieczenie przed przegrzaniem instalacji przez zamontowanie termostatu STB z nastawą 70 0 C Siłownik zaworu regulacyjnego ciepłej wody wyposażyć w funkcję awaryjnego zamknięcia Zastosować pompę cyrkulacyjną z regulacją obrotów G = 0.35 m 3 /h, H = 2 mh 2 O. Instalacja cwu jest wyposażona w termostatyczne zawory podpionowe Izolacja ciepłochronna Należy izolować instalację wody ciepłej i cyrkulacji otulinami ze spienionego polietylenu łączonej taśmami o grubości wyznaczonej w oparciu o PN B z lipca DN proj mm

8 4.3.3 Odpowietrzenie instalacji Z uwagi na konieczność zastosowania rozdziału górnego w instalacji wodnej należy w najwyższych punktach instalacji pod stropem parteru zastosować odpowietrzniki automatyczne Próby instalacji Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić przed zakryciem i izolowaniem. Podstawowym warunkiem prowadzenia próby ciśnienia dla rur z polipropylenu jest stała wartość temperatury czynnika. Próbę ciśnienia prowadzić w trzech etapach : wstępna próba : 1.5 najwyższego ciśnienia roboczego czyli = 0.9 MPa wytworzone w odstępie 10 minut dwukrotnie w okresie 30 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może być większy niż 0.06 MPa oraz nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po tym etapie przejść do próby głównej próba główna : czas wynosi 2 h i przez ten czas ciśnienie nie może się obniżyć o więcej niż 0.02MPa od wartości końcowej próby wstępnej próba końcowa : po zakończeniu poprzednich etapów należy wykonać próbę impulsową wytwarzając w 4 cyklach 5 minutowych ciśnienie 0.1 MPa do 5 MPa. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby instalacja musi pozostać w stanie bezciśnieniowym W żadnym miejscu badanej instalacji nie mogą wystąpić nieszczelności. Manometr umieszczać w najniższym miejscu instalacji. 5 Instalacja hydrantowa 5.1 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Projektuje się instalację jednostrefową, stale nawodnioną, zasilaną z przyłącza DN 50 w piwnicy. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych podwójnie i łączyć na połączenia gwintowane wg PN-H W celu zapewnienia ruchu wody na końcu instalacje podłączono do przyborów sanitarnych. Hydranty rozmieszczono by pokryły zasięgiem cały obszar na danej kondygnacji. Długość węża HP m, zasięg strumienia 30 m. Instalację zaprojektowano na jednoczesność użycia 2 hydrantów HP 25 Q obl = 1 dm 3 / s i 0.2 MPa. Montaż zaworów hydrantowych wykonać zgodnie z punktem normy PN-B-02865:

9 Minimalne ciśnienie wody : wodomierz DN m 3 /h 20 kpa zawór antyskażeniowy DN 50 Socla 423 EA 4 mh 2 O instalacja hydrantowa 40 kpa wymagane ciśnienie 200 kpa Razem 260 kpa + 4 mh 2 O H mH 2O Warunek minimalnego ciśnienia jest spełniony, gdyż na tym terenie ciśnienie wody w sieci miejskiej wynosi około 40 mh 2 O. Nie jest wymagane zastosowanie pompowni p.poż. 5.2 Montaż rurociągów Wszystkie podpory rurociągów pionowych jak i poziomych należy wykonać jako ślizgowe. Do tego celu można użyć obejmy ocynkowane typu Nyczuk z wkładką gumową bez zaciskania jej na rurociągu. Poniżej podano odległości pomiędzy podporami przesuwnymi dla przewodów prowadzonych poziomo. DN Woda zimna [ m ] Izolacja termiczna Należy zaizolować przeciw kondensacji wszystkie rurociągi stalowe. Do izolacji należy użyć otuliny z pianki polietylenowej firmy Termaflex łączonej na klej o grubościach podanych poniżej. Lp Średnica rurociągu Grubość izolacji mm mm 1 DN DN Próby instalacji Wykonaną instalację należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN 92 / M Próba przeprowadzona jest komisyjne w obecności przedstawicieli inwestora i wykonawcy. Na jednym szkicu powykonawczym należy nanieść wszystkie zmiany dokonane podczas realizacji projektu. 9

10 6 Instalacja kanalizacji sanitarnej Wymianie podlegają piony kanalizacji, instalacje lokalowe ( nie wymienione dotychczas przez najemców) oraz zasuwa burzowa przed wyjściem do przykanalika w pomieszczeniu gabinetu weterynarza. Przypływ obliczeniowy dla pogody bezdeszczowej wynosi Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych z PVC u typ A łączonych na 3.51 uszczelkę firmy Wavin. Piony należy prowadzić po śladzie starych żeliwnych. dm 3 s 6.1 Urządzenie przeciwzalewowe Zgodnie z normą PN EN / Urządzenie przeciwzalewowe w budynkach zastosowano zasuwę burzową DN 160 montowaną w studzience wewnątrz budynku. Montaż zasuwy z dostępem z poziomu posadzki polega na umieszczeniu jej w studzience Tegra 600 składającej się z kinety ślepej ( h = 45 cm ) wraz z krótkim odcinkiem rury karbowanej. Jako zwieńczenia studni zastosować włazy klasy A15 D400 zamontowane na teleskopowym adapterze do włazu. Adapter wyregulować do poziomu posadzki. W kinecie ślepej wykonać przejścia szczelne DN 160 przez zastosowanie wkładki in situ 160 mm. 7 Wytyczne b.h.p. i sanitarne Maszyny, urządzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa CE lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 10

11 8.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 8 Wykaz materiałów 1. Rury z polipropylenu PN 20 łączone przez zgrzewanie wraz z kształtkami. Maksymalne robocze warunki pracy 1 MPa / 95 0 C. DN m 45 DN m 20 DN m 50 DN m 15 DN m Rury z polipropylenu stabilizowanego PN 20 łączone przez zgrzewanie wraz z kształtkami. Maksymalne robocze warunki pracy 1 MPa / 95 0 C. DN m 110 DN m 78 DN m 10 DN m 35 DN m Zawory odcinające, kulowe, gwintowane, mosiężne 0 0 C C, 1.0 MPa, z dźwignią aluminiową,medium woda 4. Zawór termostatyczny do cyrkulacji MTCV A. DN 15 szt 6 DN 20 szt 4 DN 25 szt 3 5. Odpowietrzniki automatyczne DN 15 kpl 4 DN 15 kpl Kurek kulowy, kołnierzowy do wody KSKw DN 50 ANSI 150 PN 16 kołnierze DIN 2501 PN 16. Uzgodnić rodzaj owiercenia!!! kpl 1 11

12 7. Izolator przepływów zwrotnych, kołnierzowy DIN 2501, DN 65, PN 16, medium woda, typ BA FA kpl 1 8. Wodomierze jednostrumieniowe do pomiaru wody zimnej DN 15 JS 1,5 kpl Wodomierze jednostrumieniowe do pomiaru wody ciepłej DN 15 JS 1,5 10. Wężyki w oplocie ze stali kwasoodpornej L = 35 cm, DN 15, typ nakretno wkrętny. Maksymalne robocze warunki pracy 1 MPa / -5 / C. kpl 3 kpl Zamocowania i podparcia rurociągów. Uchwyt rurociągu z blachy stalowej grubości minimum 1.5 mm dla skoku gwintu 1.5 mm, szyjka uchwytu wykonana z odkuwki, obejmy pojedyncze z wkładką gumową, ocynk galwaniczny grubości 15 m. Profile montażowe z blachy stalowej grubości minimum 2.0 mm ocynk galwaniczny grubości 15 m. Szpilki gwintowane M8 ocynkowane grubości 15 m. kpl Instalacja kanalizacji sanitarnej 1. Roboty ziemne ręczne Podsypka i osypka z piasku III kat gr 10 cm, wykopy o szerokości około 1m i średniej wysokości 1 m deskowaniem pełnym obu ścian bocznych, wywóz nadmiaru gruntu na odległość do 25 km, zagęszczenie gruntu, wylanie podkładu z betonu B 7.5 na posadzce w piwnicy. 2. Studzienka rewizyjna Tegra 600. kineta ślepa h = 45 cm, DN 160 rura karbowana PVC U DN 425, ~ 0.5 m właz klasy A15 D 400 teleskopowy adapter do włazu przejścia szczelne wkładką in situ DN 160, 2 szt mb 4 kpl 2 Producent : Wavin Metalplast Buk, Buk k. Poznania, ul. Dobieżyńska 43 ; tel : Zasuwa burzowa typ 1 wg PN EN /2004 wyposażona w mechanizm automatycznego ( samoczynnego ) i awaryjnego ( ręcznego ) zamknięcia. DN 160 kpl 1 4. Rury kanalizacyjne PVC u typ A wraz z kształtkami w wykopie. DN 160 m 2 12

13 5. Rury kanalizacyjne PVC u typ A wraz z kształtkami i mocowaniem na ścianach. DN 50 m 121 DN 110 m Kompakty ceramiczne wraz z muszlą klozetową i urządzeniem spłukującym w systemie normalnym i oszczędnym NOVA pom.gabinetu dentystycznego - parter 7. Czyszczaki kanalizacyjne z PVC z uszczelką gumową kpl 1 8. Redukcji kanalizacyjne z PVC z uszczelką gumową 9. Zawór napowietrzający z PVC z uszczelką gumową DN 160 szt 9 DN 110 / 160 szt 9 DN 110 dwa napowietrzacze szt 4 DN 50 szt Instalacja hydrantowa 1. Rury zgodne z normą PN 74 / H z usuniętym wypływem, podwójnie ocynkowane typu TWT według normy ZN 72 / łączone na gwint wraz z kształtkami DN m 85 DN m 110 DN m Otuliny termoizolacyjne Termaflex ze spienionego polietylenu 19 kg / m 3, ( 40 0 C ) W/mK, zakres temperatur pracy 0 0 C C, materiał niezapalny wg PN-B-02874/96 załącznik A m m m 10 13

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 1 Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2, 64-030 Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz.nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód 5)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S-KG Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW TEATRU DRAMATYCZNEGO im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO w WAŁBRZYCHU w ramach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo