PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, 514207 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH, O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEMIOTOWY ROZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: OSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWOOWEGO ELE GŁÓWNE KSZTAŁENIA ZAWOOWEGO KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH Z OSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWOZIE TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH UZASANIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWOZIE TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH OWIĄZANIA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH Z INNYMI ZAWOAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWOZIE TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH LAN NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH ROGRAMY NAUZANIA LA OSZZEGÓLNYH RZEMIOTÓW ziałalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym Język obcy w kosmetyce odstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI...71 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: Szkoła olicealna 1. TY ROGRAMU: RZEMIOTOWY 2. ROZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Barbara rygas, mgr Elżbieta Rębiś, mgr Eleonora Rynia Recenzenci: Elżbieta Małek, Iwona Tomas Konsultanci: mgr inż. Wojciech ilc 4. OSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWOOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik usług kosmetycznych opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. 5. ELE GŁÓWNE KSZTAŁENIA ZAWOOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH Z OSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik usług kosmetycznych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 7. INFORMAJA O ZAWOZIE TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH Zawód technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej, mieszczącym się w sferze usług publicznych. Odbiorcy tych usług są grupą konsumentów bardzo wymagających. Narzuca to na sektory tej branży związane z kosmetyką ciągły i nieustanny rozwój, wprowadzanie innowacji kosmetycznych i technologicznych oraz podnoszenie poziomu świadczonych usług. Wszystkie te wymagania rynkowe przekładają się jednocześnie na oczekiwania pracodawców, co do poziomu umiejętności praktycznych oraz posiadanej wiedzy pracowników. Aby sprostać zapotrzebowaniu pracodawców uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty szkoleń dokształcających i nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Jednocześnie wskazuje to na specyfikę tego zawodu, który można określić jako prężnie i dynamicznie rozwijający się. Zdecydowanie jest to zawód dla ludzi pragnących rozwoju i lubiących wyzwania. Specyfika tego zawodu polegająca na kontakcie z ludźmi narzuca również na osobę pracującą bezwzględną potrzebę posiadania szczególnych cech charakteru, predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej. oza relacjami interpersonalnymi kosmetyczka prowadząca własną działalność jako przedsiębiorca musi wykazać się umiejętnościami zarządzania salonem kosmetycznym oraz zarządzania personelem zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi SANEi-u, OŻ, BH i Kodeksu racy. W salonie kosmetycznym można również prowadzić sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz akcesoriów do odsprzedaży klientowi, co stawia kosmetyczkę w kolejnej roli, handlowca. olem zabiegowym dla kosmetyczki jest skóra twarzy, szyi i dekoltu oraz dłoni, stóp i ciała. W puli oferowanych usług przez kosmetyczkę znajdują się zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych. Klient podczas wizyty w salonie kosmetycznym oprócz usługi bezpośredniej otrzymuje pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych. Kolejnym działem porad jest stylizacja i wizaż, gdzie klient otrzymuje wyczerpujące wskazówki na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania, dopasowaniu formy fryzury i kolorystyki włosów, doboru odpowiedniego stylu ubioru wraz z paletą barw, biżuterii i dodatków. Równie ważnym elementem pracy kosmetyczki jest skorelowana współpraca z lekarzem dermatologiem, polegająca na wspomaganiu terapii i przynosząca wymierne efekty w trakcie leczenia chorób skóry gładkiej, owłosionej oraz przydatków skórnych. 8. UZASANIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWOZIE TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH Obecne czasy wymuszają na nas coraz większą dbałość o wizerunek zewnętrzny, z tego powodu rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w olsce i na świecie, dlatego Technik usług kosmetycznych wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy jak i samych uczniów, którzy chcą się rozwijać w tym kierunku. Zachętą do kształcenia się w tym przyszłościowym zawodzie jest możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej oraz dotacje unijne, które to umożliwiają. Zawód kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi stwarzając szerokie możliwości pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SA, działach kosmetycznych w centrach handlowych, jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej zarówno z rynku detalicznego jak i profesjonalnego (szkoleniowiec). Uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Według prognoz ekspertów z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, w 2020 r. w Warszawie największy popyt będzie na pracowników w usługach osobistych (m.in. kosmetycznych). rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 9. OWIĄZANIA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH Z INNYMI ZAWOAMI Zawód Technik usług kosmetycznych należy do obszaru kształcenia administracyjno usługowego. Nie ma żadnych wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami, nie ma też wspólnych efektów kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w innych zawodach (KZ). 10. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWOZIE TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej; 2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających; 3) udzielania porad kosmetycznych; 4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego. o wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, G, JOZ, KS, OMZ) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(A.aa) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 11. LAN NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego zarówno na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, jak i na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji A.61. przeznaczono minimum 510 godzin. na kształcenie w ramach kwalifikacji A.62. przeznaczono minimum 510 godzin. na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia KZ A.aa przeznaczono minimum 330 godzin. Tabela 3. lan nauczania przedmiotowego Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I Klasa I II I II rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym II Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania 1 ziałalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym Język obcy w kosmetyce odstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała Łączna liczba godzin rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym */** 6 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała Łączna liczba godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 raktyki zawodowe 2 tyg. 2 tyg. 160 *zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.61. odbywa się pod koniec klasy pierwszej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.62. odbywa się pod koniec klasy drugiej. Wykaz działów programowych dla zawodu technik usług kosmetycznych Nazwa przedmiotu 1. ziałalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 2. Język obcy w kosmetyce 3. odstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 4. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 5. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała Liczba godzin Nazwa działu przeznaczona na dział 1.1. Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym Wykorzystanie technologii informatycznych odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej kosmetyczki orozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym Informacja o realizacji prac w zawodzie odstawy anatomii i fizjologii człowieka Zmiany dermatologiczne skóry i przydatków skórnych Wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka iagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa twarzy, szyi i dekoltu Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu Wykorzystanie fizykoterapii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu Wizaż w pracy kosmetyczki iagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa dłoni, stóp i ciała Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu ciała, dłoni i stóp Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej dłoni, stóp i ciała Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i 6.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu 300 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 dekoltu 7. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała 8. raktyki zawodowe 6.2. Wizaż i zabiegi pielęgnacyjne oka 7.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp Wykonywanie zabiegów zdobniczych paznokci Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 12. ROGRAMY NAUZANIA LA OSZZEGÓLNYH RZEMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu technik usług kosmetycznych zastosowano taksonomię celów AB B. Niemierko 1. ziałalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 128 godzin 2. Język obcy w kosmetyce 128 godzin 3. odstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 160 godzin 4. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 192 godziny 5. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała 192 godziny 6. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu 400 godzin 7. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała 400 godzin 8. raktyki zawodowe 160 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 1. ziałalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 1.1. Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym Wykorzystanie technologii informatycznych odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej kosmetyczki Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym Uszczegółowione efekty kształcenia zrealizowaniu zajęć potrafi: Uczeń po oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia BH(1)1. scharakteryzować cele i zadania higieny BH(1)2. określić podstawowe zasady higieny osobistej BH(1)3. zdefiniować cele ergonomii A BH(1)4. zdefiniować pojęcie zanieczyszczenia środowiska A BH(1)5. określić źródła zanieczyszczeń poszczególnych elementów środowiska BH(1)6. wymienić podstawowe normy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej A BH(2)1. skorzystać z olskich Norm określających wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii w kształtowaniu warunków pracy BH(2)2. określić zadania poszczególnych organów nadzorujących warunkami pracy BH(2)3. wskazać sposoby realizacji nakazów i zarządzeń organów nadzoru i kontroli warunków pracy (aństwowej Inspekcji racy, aństwowej Inspekcji Sanitarnej)dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy BH(2)4. omówić podstawowe przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska B BH (2) 5. określić strukturę i zadania aństwowej Straży ożarnej BH(3)1. skontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy BH(3)2. zastosować przepisy prawa pracy, a w szczególności przepisy o - odstawowe informacje o higienie. - Higiena osobista i higiena pracy. - odstawy ergonomii i fizjologii pracy. - Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż. - rawna ochrona pracy. - Współczesne problemy zagrożeń zdrowia. - Wpływ mikroorganizmów na ustrój człowieka. - Zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie. - Rodzaje i metody opatrywania ran. - Utrata przytomności. - Sztuczne oddychanie i masaż serca. - Oparzenia chemiczne i termiczne. - ostępowanie na miejscu wypadku. - rzygotowanie i wyposażenie apteczki w gabinecie kosmetycznym. - Wpływ mikroorganizmów na ustrój człowieka. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 charakterze bezwzględnie obowiązującym BH(3)3. zastosować przepisy ogólne i branżowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy BH(3)4. utrzymać punkty przeciwpożarowe w należytym stanie BH(4)1. dostrzec związki przyczynowo-skutkowe między higieną osobistą a zachorowaniem na choroby zakaźne BH(4)2. wskazać zasady postępowania i zachowywania się w razie powstania zagrożenia, a szczególnie wypadku przy pracy, awarii, pożaru, wybuchu itp. B BH(4)3. zastosować właściwe środki gaśnicze w konkretnych sytuacjach BH(5)1. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy B BH(5)2. przewidzieć możliwości rozprzestrzeniania się pożaru, substancji szkodliwych dla ludzi BH(5)3. określić sposoby postępowania podczas pożaru, awarii, wypadku, katastrofy BH(6)1. określić wpływ czynników meteorologicznych na zdrowie człowieka (temperatura, wilgotność, ruch powietrza, ciśnienie atmosferyczne) BH(6)2. objaśnić wpływ zanieczyszczeń gazowych na organizm człowieka B BH(6)3. ocenić wpływ opadów promieniotwórczych na organizm człowieka BH(6)4. określić stan zanieczyszczeń wód w olsce BH(6)5. wymienić współczesne problemy zagrożeń zdrowia (nerwice, nikotynizm, alkoholizm, uzależnienia, AIS) A BH(6)6. określić przyczyny i skutki wystąpień współczesnych zagrożeń zdrowia BH(6)7. określić wpływ bakterii, wirusów, grzybów oraz pasożytów na organizm człowieka BH(6)8. rozpoznać choroby zakaźne oraz zapobiegać ich przenoszeniu B BH(9)1. ponieść odpowiedzialność za zdrowie swoje i pacjenta BH(9)2. przeciwdziałać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru BH(9)3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu pracy BH(10)1. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 BH(10)2. zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych BH(10) 3. zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia B BH(10)4. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia lanowane zadania (ćwiczenia) ział programowy Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym związany jest z przekazaniem wiedzy na temat bezpiecznego wykonywania zawodu kosmetyczki. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych. owinny być kształtowane umiejętności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania czynnikom szkodliwym dla zdrowia kosmetyczki. Można zaplanować zajęcia w sterylizator ni prezentując sprzęt do dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, narzędzi i przyborów kosmetycznych. roponowanym zadaniem może być opracowanie prezentacji przez uczniów z podziałem na grupy 2-3 osobowe. W przypadku realizacji efektów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia można zaplanować zajęcia symulowane z fantomem w pracowni ratownictwa medycznego. Należy zwrócić uwagę na realizację kompetencji personalnych i społecznych w grupie oraz umiejętność współpracy przy realizacji zadań, umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą odbywać się w standardowo wyposażonej klasopracowni. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne z ratownictwa powinny się znajdować: fantomy oraz środki opatrunkowe. Komputer z dostępem do Internetu oraz urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Rzutnik, laptop, prezentacje multimedialne, karty pracy dla uczniów, fantom, środki opatrunkowe. zasopisma i literatura branżowa, filmy o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Zalecane metody dydaktyczne odstawową zalecaną metodą nauczania będzie metoda podająca wzbogacona pokazami i ćwiczeniami, którą prowadzący powinien w maksymalnym stopniu urozmaicić prezentacją multimedialną lub filmami dydaktycznymi związanymi z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto też wykorzystać metody, takie jak: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 30 osobowe. Wskazane byłoby, aby ćwiczenia z fantomem odbywały się w grupach 10-cio, 12-to osobowych. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Stopień opanowania wiadomości przez uczniów powinien być sprawdzany w formie prac pisemnych, testów i odpowiedzi ustnych. W przypadku oceny prezentacji należy zwrócić uwagę na zaangażowanie w przygotowanie, podział obowiązków, zakres prac. Formy indywidualizacji pracy uczniów dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 1.2. Wykorzystanie technologii informatycznych oziom wymagań Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po Kategoria programowych zrealizowaniu zajęć potrafi: taksonomiczna ( lub ) G(9)1. wysłać i odbierać dokumenty drogą telefoniczną - Użytkowanie komputera. G(9)2. zeskanować dokumenty do formy elektronicznej G(9)3. wydrukować dokumenty elektroniczne G(9)4. wymienić materiały eksploatacyjne w drukarce (laserowej, atramentowej) G(9)5. przeprowadzić elektroniczną ewidencję towarów i usług G(9)6. przygotować korespondencję seryjną w Microsoft Word do kontaktów z kontrahentami i klientami G(9)7. skorzystać z programów komputerowych do prowadzenia spraw ubezpieczeniowych i podatkowych. KZ(A.aa)(15)1. zastosować programy komputerowe przy uczeniu się KZ(A.aa)(15)2. skorzystać z multimediów zdobywając wiedzę KZ(A.aa)(15)3. posłużyć się aktualną literaturą zawodową KZ(A.aa)(15)4. skorzystać z nowości w czasopismach branżowych KZ(A.aa)(15)5. uczestniczyć w pokazach, szkoleniach i wykładach o tematyce branżowej KZ(A.aa)(15)6. uczestniczyć w pokazach, targach i konferencjach o tematyce związanej z kosmetyką KZ(A.aa)(17)1. użyć funkcji pulpitu oraz poruszać się w środowisku Windows KZ(A.aa)(17)2. zedytować i zapisywać dokumenty w postaci różnych formatów w Microsoft Word KZ(A.aa)(17)3. wstawić do dokumentów tabele, obrazy i rysunki B KZ(A.aa)(17)4. sformatować tekst w Microsoft Word KZ(A.aa)(17)5. pracować z arkuszami kalkulacyjnymi oraz zapisywać je w różnych formatach KZ(A.aa)(17)6. skonfigurować Microsoft Outlook do pracy z pocztą elektroniczną Materiał kształcenia - rzetwarzanie tekstu w Microsoft Office. - raca z arkuszami kalkulacyjnymi Excel. - Komunikacja elektroniczna. - raca z urządzeniami peryferyjnymi. - Obsługa programów finansowo-księgowych. - raca w programie obsługującym dokumenty ubezpieczeniowe. - Internetowa wymiana informacji. ubezpieczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 KZ(A.aa)(17)7. przesłać i odbierać dokumenty elektroniczne drogą mailową lanowane zadania (ćwiczenia) Wśród zadań realizujących powyższe zagadnienia są: Sporządzanie dokumentów elektronicznych, w którym zadaniem każdego ucznia jest stworzenie dokumentów elektronicznych w 2 programach z pakietu biurowego Microsoft Office. Uczniowie wykonują ćwiczenia praktyczne, po ich wykonaniu dokonują samooceny. Efektem pracy mogą być wypracowane dokumenty w formie komputerowej, znajomość programów przydatnych w pracy kosmetyczki. odobne ćwiczenia można zaproponować dla następujących tematów: Wysyłanie i odbieranie informacji, pocztą elektroniczną. Komputerowa Ewidencja towarów i usług. Komunikacja internetowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni komputerowej. owinny być kształtowane umiejętności związane z użytkowaniem komputera (jedno stanowisko na dwóch uczniów). Środki dydaktyczne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: komputery z dostępem do Internetu, oprogramowanie Microsoft Office, projektor multimedialny, urządzenia peryferyjne ( drukarka, skaner) Zalecane metody dydaktyczne ział programowy Wykorzystanie technologii informatycznych wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego oraz dyskusji dydaktycznej, pracy z komputerem. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia o oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie dwóch testów praktycznych. Istotną rolę w ocenianiu ogrywa obserwacja, która pozwoli nauczycielowi zorientować się w predyspozycjach uczniów. Można też zaproponować "próbę pracy". Formy indywidualizacji pracy uczniów dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia 1.3. ziałalność gospodarcza i usługowa kosmetyczki Uszczegółowione efekty kształcenia zrealizowaniu zajęć potrafi: Uczeń po oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia G(1)1. rozróżnić pojęcia dotyczące rynku, towaru, ceny B - Gospodarka rynkowa. G(1)2. rozróżnić pojęcia dotyczące przedsiębiorstwa B - odstawy działalności gospodarczej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 G(2)1. scharakteryzować sposoby zatrudnienia pracownika oraz obowiązki pracodawcy i pracownika G(2)2. zanalizować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych G(2)3. scharakteryzować rodzaje podatków i sposoby rozliczania ich G(2)4. zanalizować przepisy prawa autorskiego G(3)1. zanalizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej G(3)2. zastosować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej G(4)1. rozróżnić rodzaje przedsiębiorstw działających w branży usługowej B G(4)2. określić powiązania firmy z otoczeniem B G(5)1. dokonać analizy rynku danej branży usługowej G(5)2. porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa G(6)1. ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami z danej branży G(6)2. zaplanować wspólne przedsięwzięcia z przedsiębiorstwami z danej branży usługowej G(7)1. wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej działalności G (7)2. przygotować wniosek do zarejestrowania działalności gospodarczej G(7)3. sporządzić biznesplan G(7)4. wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej G(8)1. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej G(8)2. sporządzić korespondencję z klientami, urzędami G(10)1. sporządzić plan marketingowy G(10)2. rozpoznać lokalny rynek w celu prowadzenia działalności G(10)3. zastosować różne formy reklamy G(11)1. wykonać analizę kosztów i przychodów prowadzonej działalności G(11)2. scharakteryzować sposoby optymalizacji kosztów i przychodów firmy - Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. - Rejestrowanie działalności gospodarczej, firmy. - okumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej. - Rodzaje podatków. - rawo pracy. - Ubezpieczenia społeczne. - ziałania marketingowe. - Analiza rynku. - Źródła przychodów i kosztów w firmie. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 lanowane zadania (ćwiczenia) Zadaniem uczniów będzie opracowanie projektu własnej działalności usługowej. Zadanie powinno być wykonywane w małych zespołach. Efektem zadania powinny być projekty opracowane przez uczniów zawierające: procedurę zakładania planowanej działalności gospodarczej oraz projekt własnej działalności usługowej. Zespoły powinny zaprezentować swoje opracowania w dowolnej formie np. prezentacji multimedialnej. o prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela, w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. owinny być kształtowane umiejętności przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w działalności gospodarczej, współpracy z innymi przedsiębiorstwami w branży. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych. Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być realizowane w klasopracowni wyposażonej w stanowiska komputerowe, sprzęt multimedialny. Środki dydaktyczne W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Komputery z dostępem do Internetu. Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne ominującą metodą kształcenia powinny być ćwiczenia i metoda projektu, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie, analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności oraz przygotowanie dokumentów do założenia firmy. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. owinna dominować praca w małych zespołach. Może to być forma pracy grupowej zróżnicowanej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez sprawdzenie wykonywanych ćwiczeń i wykonanego projektu. Należy zwrócić uwagę na realizację kompetencji personalnych i społecznych związanych z aktualizacją wiedzy, doskonaleniem umiejętności zawodowych, ponoszeniem odpowiedzialności za podejmowane działania. Istotną umiejętnością, którą oceniamy w tym dziale jest umiejętność negocjowania warunków porozumień. Formy indywidualizacji pracy uczniów dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 2. Język obcy w kosmetyce 2.1. orozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym 2.2. Informacja o realizacji prac w zawodzie 2.1. orozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym Uszczegółowione efekty kształcenia zrealizowaniu zajęć potrafi: Uczeń po JOZ(1)1. posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w działalności zawodowej oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna JOZ(1)2.obsłużyć odbiorcę usług lub świadczeń w języku obcym JOZ(1)3. zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu o tematyce zawodowej JOZ(1)4. przetłumaczyć prawidłowo korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej JOZ(2)1. określić w języku obcym czynności związane z obsługą odbiorcy usług lub świadczeń w poprawny sposób JOZ(2)2. zaplanować rozmowę w obszarze zawodowym w języku obcym z uwzględnieniem wypowiedzi odbiorcy usług lub świadczeń JOZ(2)3. przeprowadzić rozmowę z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym, w zakresie realizowanych zadań zawodowych JOZ(2)4. zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe w rozmowach z obszaru zawodowego JOZ(2)5. posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych JOZ(2)6. zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez odbiorców usług lub świadczeń w języku obcym JOZ(2)7. wydać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji prac w zawodzie zgodnie z zasadami gramatyki JOZ(2)8. dokonać obsługi odbiorcy usług lub świadczeń w języku obcym zgodnie z zasadami kultury i etyki Materiał kształcenia - Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych. - Obsługa odbiorców usług lub świadczeń w języku obcym. - Rozmowa w obszarze zawodowym. - Zastosowanie zwrotów grzecznościowych. - Wydawanie poleceń. - Organizacja stanowiska pracy. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku obcym wykorzystując słownictwo zawodowe JOZ(4)2. przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac zgodnie z zasadami gramatyki JOZ(4)5. słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym współpracowników JOZ(4)6. porozumieć się z zespołem współpracowników poprawnie w języku obcym lanowane zadania (ćwiczenia) rzykładowe zadania mają charakter praktyczny. Związane są z samodzielnym wykonaniem pracy. Grupę można podzielić na zespoły 2-3 osobowe. Zadania można podzielić według następujących tematów: Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych. Wykonywanie ćwiczeń weryfikujących rozumienie tekstu ze słuchu. Wydawanie poleceń w języku obcym, dotyczących wykonywania zadań zawodowych. Wysyłanie i odbieranie informacji w języku obcym, pocztą elektroniczną. Tłumaczenie tekstów zawodowych z języka polskiego na język obcy. Sporządzanie notatki z tekstu słuchanego i czytanego. Nauczyciel dokonuje oceny na podstawie obserwacji uwzględniając kompetencje personalne i społeczne, a także pracę w grupie. Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni językowej, wyposażonej w podręczniki, słowniki oraz komputery z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy kosmetyczki. Zalecane metody dydaktyczne ział programowy orozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej, scenek sytuacyjnych, próby rozwiązania sytuacji problemowych. ominują metodą powinna być metoda ćwiczeń. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia o oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu próba pracy. Formy indywidualizacji pracy uczniów dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 2.2. Informacja o realizacji prac w zawodzie Uszczegółowione efekty kształcenia zrealizowaniu zajęć potrafi: Uczeń po oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna JOZ(3) 1. przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim JOZ(3) 2. sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu JOZ(3) 3. przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotycząca zawodu JOZ(3) 4. przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń JOZ(3) 5. zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego JOZ(3) 6. odczytać informacje zamieszczone na opakowaniach i ulotkach w języku obcym JOZ(4) 3. przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące stosowanych urządzeń JOZ(4) 4. dokonać analizy informacji zamieszczonych na opakowaniach i ulotkach w języku obcym JOZ(5) 1. skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową Materiał kształcenia - Korespondencja w języku obcym. - Informacje na opakowaniach, ulotkach oraz instrukcjach urządzeń. - Źródła informacji z zakresu obszaru zawodowego. - Wiedza o realizacji prac w zawodzie w zasobach internetowych. JOZ(5) 2. wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące zawodu lanowane zadania (ćwiczenia) rzykładowe zadania mają charakter praktyczny. Związane są z samodzielnym wykonaniem pracy. Grupę można podzielić na zespoły 2-3 osobowe. Zadania można podzielić według następujących tematów: rowadzenie korespondencji mailowej w języku obcym. Opracowanie charakterystyki poszczególnych zabiegów w języku obcym. Zajęcia można poprowadzić wybierając lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne opisy zabiegów, dla których będzie opracowana charakterystyka. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągnięcia efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni językowej, wyposażonej w podręczniki, słowniki oraz komputery z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy kosmetyczki. Zalecane metody dydaktyczne rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKJI BUDOWLANYH 711102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SIS TREŚI 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo