Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02]"

Transkrypt

1 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik usług fryzjerskich 514[02] 1

2 2

3 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się do zakresu opracowania II założenia, czyli dane do projektu realizacji prac rysunek fryzury dziennej asymetrycznej na szablonie zamieszczonym w karcie pracy III egzaminacyjnej rysunki poglądowe zabiegów koloryzacji i strzyżenia na szablonach zamieszczonych IV w karcie pracy egzaminacyjnej opis przebiegu zabiegów koloryzacji, strzyżenia i formowania fryzury uwzględniający V zastosowane metody i techniki fryzjerskie wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych zabiegów VI fryzjerskich VII zalecenia do pielęgnacji włosów w warunkach domowych logiczny układ treści projektu oraz poprawność merytoryczna i terminologiczna, estetyka VIII i czytelność 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. W większości prac tytuł odnosił się do zawartość projektu realizacji prac i zawierał informacje o rodzaju wykonywanych zabiegów fryzjerskich i o rodzaju wykonywanej fryzury. Poniżej zamieszczono kilka przykładów tytułów odnoszących się w pełni do opracowywanego projektu realizacji prac. 3

4 Zdarzały się prace egzaminacyjne o tytułach niepełnych, w których np. brakowało informacji o strzyżeniu i formowaniu fryzury. Poniżej przedstawiono przykład takiego tytułu. Nieliczne tytuły prac egzaminacyjnych odbiegały od zawartości merytorycznej, np,: Sporadycznie uczniowie nie nadali pracom egzaminacyjnym tytułu, chociaż w Karcie pracy egzaminacyjnej było wyróżnione miejsce do jego zapisania. 2. Założenia do projektu realizacji prac. Założenia do większości prac zawierały wszystkie lub większość informacji o cechach osobniczych klientki, stanie jej włosów i skóry głowy oraz o rodzaju zamówienia złożonego przez klientkę w salonie fryzjerskim. W licznych pracach egzaminacyjnych założenia sporządzone były w formie wykazu. Poniższy fragment pracy jest przykładem takiego sposobu sporządzenia założeń. 4

5 Sporządzenie założeń do projektu w formie opisu prezentuje poniżej zamieszczony fragment pracy. Częste były także obszerne zapisy, kilkukrotnie przytaczające te same informacje. Poniżej fragment jednego z takich zapisów. Mimo swej obszernej formy nie zawierał wszystkich informacji niezbędnych do opracowania projektu realizacji prac np. rodzaju zamówionej fryzury i rodzaju zamówionych zabiegów. 5

6 Nieco dalej w tej samej pracy: Nieliczni zdający sporządzili założenia lakonicznie, zapisując niewiele informacji. W przytoczonym zapisie zabrakło informacji o cechach osobniczych klientki, długości i kolorze włosów, o stanie włosów, rodzaju zamówionej fryzury i rodzaju zamówionych zabiegów. 6

7 3. Rysunek fryzury dziennej asymetrycznej. Rysunki fryzur były sporządzane przez zadających na przygotowanym szablonie, zamieszczonym w Karcie pracy egzaminacyjnej. Przedstawiano różne propozycje fryzury. Poniżej przykłady kilku z nich. Rzadkie były przypadki niestarannego, lub nieczytelnego rysunku. Autor poniższej pracy uznał za rysunek fryzury jedynie zaznaczenie proponowanej długości włosów. 7

8 4. Rysunki poglądowe zabiegów koloryzacji i strzyżenia. Rysunki zabiegów fryzjerskich sporządzane były znacznie gorzej niż rysunki fryzury. Poniżej przykłady rysunków, oddzielnie dla zabiegów koloryzacji i strzyżenia, ocenione jako poprawne. Rysunki do zabiegu koloryzacji 8

9 Rysunki do zabiegu strzyżenia 9

10 Wielu absolwentów na rysunkach poglądowych zabiegu koloryzacji oznaczało obszar koloryzacji całościowej, zapominając o wydzieleniu trzech pasm włosów koloryzowanych preparatem w odcieniu czekoladowego brązu. Takie rozwiązanie przedstawiające jedynie koloryzację podstawową obrazuje poniższy przykład. 10

11 Zdecydowanie gorzej zdający sporządzali rysunki poglądowe zabiegu strzyżenia. W przypadku tego zabiegu wiele prac zawierało rysunki niekompletnie, nieczytelne technologicznie, a nawet niestaranne. Nieprawidłowo sporządzone rysunki poglądowe, które nie zawierają oznaczenia pasma pamięci, podziału włosów na sekcje i separacje poniżej. 11

12 5. Opisy przebiegu zabiegów koloryzacji, strzyżenia i formowania fryzury. Najczęściej opisy zabiegów były formami wypracowania o różnej długości wypowiedzi. Oto krótkie fragmenty poprawnych opisów dotyczących kolejno zabiegu koloryzacji, strzyżenia i formowania fryzury. Fragmenty te wybrano z opisów zabiegów fryzjerskich, których pełne zapisy były oceniane najwyżej: 12

13 Część zdających potraktowała opis przebiegu zabiegów jako zapis w wyodrębnionych punktach przypisanych działaniom fryzjera. Wśród opisów przebiegu zabiegów najwięcej lakonicznych, niekompletnych, nieudolnych technologicznie opisów dotyczyło zabiegu formowania fryzury. Poniżej przykład takiego opisu. 13

14 6. Wykaz sprzętu i materiałów. W pracach egzaminacyjnych występowały dwa sposoby sporządzania wykazu: poprzedzał on opisy wykonywania zabiegów lub znajdował się po opisie ostatniego zabiegu fryzjerskiego. Był to zazwyczaj wykaz całościowy odnoszący się do wszystkich planowanych do wykonania zabiegów fryzjerskich. Poniżej fragment poprawnie sformułowanego całościowego wykazu, występującego jako odrębny element pracy egzaminacyjnej. Rzadziej w przygotowanych projektach realizacji prac zdający redagowali wykaz w formie cząstkowej, poprzedzającej opis każdego z zabiegów, nie przygotowując wykazu całościowego. Jeżeli takie cząstkowe wykazy odnosiły się do wszystkich zabiegów i zawierały komplet niezbędnych materiałów i sprzętu, to były również uznawane za poprawne. Poniżej taki wykaz odnoszący się do zabiegu koloryzacji. 14

15 7. Zalecenia do pielęgnacji włosów w warunkach domowych. Większość zdających zaproponowała klientce w zaleceniach co najmniej jeden sposób pielęgnacji włosów w warunkach domowych. Typową formą były krótkie informacje o sposobie pielęgnacji włosów. Poniżej przykład redagowania takiej zwięzłej uznanej za poprawną informacji. 15

16 W większości prac egzaminacyjnych nie stwierdzono specjalnie wydzielonych zapisów informujących o efekcie wykonanych zabiegów fryzjerskich. Występowanie w pracy egzaminacyjnej takiego zapisu należy zaliczyć do niestandardowego typu rozwiązywania zadania egzaminacyjnego. Najczęściej był on integralną częścią opisu zabiegu. Jeśli już zadający opisywali efekt zabiegu fryzjerskiego, to z reguły sporządzali takie opisy efektu do wszystkich zabiegów. Poniżej dwa przykłady opisu efektu w odniesieniu do zabiegu strzyżenia i do zabiegu modelowania. Za niestandardowe rozwiązanie zaleceń należy uznać takie, które zawierały rozszerzone informacje dotyczące sposobu użycia zalecanych kosmetyków bądź sposobu pielęgnowania. 16

17 W nielicznych pracach egzaminacyjnych stwierdzono zalecenia zawierające znacznie rozszerzone informacje uwzględniające zarówno rodzaj kosmetyków jaki i sposób użycia zalecanych kosmetyków. Poniżej fragment takiej pracy zawierającej niestandardowe rozwiązanie zaleceń. Sporadycznie występowały prace egzaminacyjne z uzasadnieniem dla zalecanego rodzaju kosmetyków oraz dla proponowanego sposobu pielęgnowania włosów. Poniżej przykład takiego niestandardowego rozwiązania zapisu zalecenia. 17

18 Sporadycznie w pracach egzaminacyjnych stwierdzono, że autorzy zanim przystąpili do opisywania przebiegu zabiegów fryzjerskich przygotowywali plan wykonania zabiegów. Tego typu rozwiązania należy uznać za niestandardowe a jednocześnie wybiegające poza wymagany w zadaniu zakres rozwiązania. Poniżej fragment takiego rozwiązania, gdzie plan poprzedza opis przebiegu zabiegu farbowania: Podobnie niestandardowym sposobem redagowania prac egzaminacyjnych było zamieszczanie w nich wprowadzenia i zakończenia. Poniżej fragmenty pracy egzaminacyjnej zawierającej: 1. zapis poprzedzający założenia 2. zapis umieszczony na zakończenie pracy egzaminacyjnej W większości prace miały przejrzystą strukturę i były uporządkowane, estetyczne. Zdecydowana większość zdających posługiwała się poprawnie terminologią zawodową. 18

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] 1 2 3 4 5 6 Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik hotelarstwa polegało na opracowaniu projektu realizacji

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektryk 311[08]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektryk 311[08] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektryk 311[08] 1 2 3 4 5 I. Zdecydowana większość zdających sformułowała tytuł swojej pracy, który odnosił się do zawartości

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 Strona 5 z 28 Strona 6 z 28 Strona 7 z 28 Strona 8 z 28 Strona 9 z 28 Strona 10 z 28 Strona 11 z 28 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego PAJACYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik mechatronik 311[50] 1 2 3 4 W pracy egzaminacyjnej były oceniane następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia,

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Do zakładu optycznego zgłosił się klient z receptą w celu wykonania (pomocy wzrokowej) okularów. Klient do zamówionych okularów wybrał soczewki mineralne i metalową oprawę. Opracuj

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów analizy i instrukcje materiały kurier analizy konserwatorski i materiały 7 2010 Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Bardziej szczegółowo

programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMY NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01] zadanie 5 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku

Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU Warszawa 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Ajencja Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych świadczy usługi firmie E- Books zajmującej się sprzedażą książek przez Internet. Z powodu kończącej się umowy na dostarczenie przesyłek

Bardziej szczegółowo

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj: Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik administracji 343[01] Zadanie egzaminacyjne Do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów zgłosił

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH 1

Metodyka pisania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH 1 Metodyka pisania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH 1 1 Opracowano na podstawie książki: Jan Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1994 r. 1. Ogólne wymogi stawiane pracy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik handlowiec 341[03] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 2 3 4 5 6 7 W pracy egzaminacyjnej oceniane były

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO PRZYKŁADOWEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA 1 Wykonany projekt realizacji prac, stanowiący rozwiązanie zadania ma przejrzystą, uporządkowaną strukturę. Zaproponowane tytuły rozdziałów są dobrane odpowiednio

Bardziej szczegółowo

JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik

JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik Warszawa, 2007 r. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT OPISÓW STANOWISK PRACY.. 5 ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA PROCESU SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Pan Jan Dąbrowski zamierza 01 lipca 2009 r. rozpocząć produkcję pieczarek (dział specjalny produkcji rolnej). Sfinansuje ją ze środków własnych oraz kredytu długoterminowego. Za własne

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo