WISŁA 2011/2012 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ R IV 2011/2012 S7 STOPIEN 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WISŁA 2011/2012 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ R IV 2011/2012 S7 STOPIEN 1"

Transkrypt

1 WISŁA 2011/2012 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ R IV 2011/2012 S7 STOPIEN 1 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. KAZIMIERZ BUTELSKI DR ARCH. WOJCIECH CHMIELEWSKI DR ARCH. MAREK KOZIEŃ DR ARCH. WIESŁAW MICHAŁEK DR ARCH. JANUSZ PURSKI (!!!) POKÓJ ARCH. MARTA NOWAK

2 ĆWICZENIE PROJEKTOWE NA DOSTARCZONYM PODKŁADZIE, ILUSTRUJĄCYM REALNE UKSZTAŁTOWANIE PEWNEGO FRMAGMENTU KRAKOWA / KAZIMIERZA ZAPROJEKTUJ W TRZECH WYMIARACH PLAN ZAGOSPO- DAROWANIA DLA ZESPOŁU TRZECH BUDYNKÓW. NASTĘPNIE ZAPROJEKTUJ BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OPRGANIZUJĄCY PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ, PLAC WEJŚCIOWY I FRONT WODNY. FAZA OPRACOWANIA - KONCEPCJA W SKALI 1:200

3

4

5

6

7

8

9

10

11 DOM MODY - BENETTON Przedpole obiektu stanowić powinna przestrzeń publiczna zintegrowana z istniejącym układem urbanistycznym. BUDYNEK A Strefa wejściowa 240 Hol wejściowy wraz ze śluzą termiczną, przestrzenią relaksu i strefą prezentacji wystaw zmiennych prac projektantów - ekspozycja w pobliżu witryny 120 Szatnia 60 Zespół sanitarny 40 Recepcja z interaktywnym stanowiskiem informacji na temat obiektu 20 B Strefa usług ogólnodostępnych 530 Kawiarnia z zapleczem (dostępna niezależnie od godzin pracy obiektu) 160 Salony mody Haute-couture 100 Salon stylizacji fryzur 90 Salon kosmetyczny Day Spa 90 Drogeria- perfumeria 90

12 C Sklepy firmowe Benetton 360 United Colors of Benetton 140 Konfekcja damska Konfekcja męska Konfekcja dziecięca Akcesoria- perfumy, torby podróżne, artykuły papiernicze i piśmienne, okulary dla dorosłych i dzieci Undercolors of Benetton- kolekcja bielizny 60 Sisley 80 Konfekcja damska Konfekcja męska Akcesoria i okulary Playlife salon multibrand 80 Anthology of Cotton Jean s West Killer loop NOTA: Powierzchnie salonów podano wraz z zapleczem, przymierzalniami oraz stanowiskami kasowymi D Strefa prezentacji i propagowania stylu bycia 630 Salon prezentacji mody wraz z wybiegiem dla modelek

13 i modeli plus widownia na ok. 150 osób, szatnie i przebieralnie, pomieszczenia sanitarne 300 Cafe/catering 60 Salon aukcyjny á vista 120 Galeria nowości 90 Pomieszczenia sanitarne i socjalne 60 F Warsztaty i laboratoria haute-couture 960 Gabinety lektorów i wizażystów 100 Warsztaty krawieckie 120 Szwalnia- na potrzeby domu mody oraz indywidualnych klientów - dla nich również doradztwo wizażystów i projektantów 100 Laboratorium kreacji stylu n manekinach 90 Autorskie butiki kreatorów mody 120 Pomieszczenia dydaktyczne (Audio-wizualne) 220 Sala do ćwiczeń dynamicznych-nauka ruchu szkoła modelek 90 Zaplecze socjalne dla strefy 30 Zaplecze sanitarne 60 Przestrzeń rekreacji i palarnia tytoniu 30 G Strefa techniczna wraz z zapleczem 500 Magazyny produktów i surowców 300

14 Przyłącza instalacji zewnętrznych 60 Stacja transformatorowa 30 Wentylatornia i klimatyzatornia 60 Pomieszczenie utylizacji odpadów 30 Centrala BMS 20 H Administracja obiektu 160 Biuro kierownika obiektu 30 Sekretariat 20 Biura 60 Pomieszczenia socjalne i sanitarne 30 Pomieszczenia dla sprzątających 20 I Restauracja z tarasem na dachu program otwarty,do decyzji autora Restauracja z tarasem na dachu Apartamenty Artist in residence Strefa biurowa i warsztaty magazynu Colors magazine

15 Razem powierzchnia programowana 3460 oraz dodatek na komunikację 10% 346 Razem powierzchnia użytkowa 3806 oraz dodatek na konstrukcję 15 % 571 Razem powierzchnia całkowita 4377 Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni o 10% Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni o 10%.W projekcie trzeba uwzględnić parkingi czasowe w liczbie 10 stanowisk oraz parkingi podziemne pod całą powierzchnią projektowanego budynku. Należy też przewidzieć urządzenia terenowe zgodnie z potrzebami oraz zaprojektować zieleń miejską i małą architekturę.

16

17

18

19

20 HOTEL Zagospodarowanie terenu: Przedpole obiektu stanowić powinna przestrzeń publiczna integrująca projektowany obiekt z układem urbanistycznym miasta. Budynek: A Część recepcyjna 100 Recepcja 30 Hall 50 WC 20 B Część usługowa 214 Kawiarnia 30 Zaplecze kawiarni 20 Zestauracja 80 Zaplecze restauracji 60 Kiosk 8 Kantor 8 Kwiaciarnia 8

21 C Część mieszkalna jednostek mieszkalnych2-osob. (14+4+3) węzły piętrowe 45 D Administracja 36 3 pokoje biurowe 36 E Pomieszczenia techniczne 46 Wymiennikownia 10 Klimatyzatornia 20 Trafo 12 Pom. przyłączy 4 F Parking na 30 stanowisk 1050 Razem powierzchnia programowana 3391 oraz dodatek na komunikację 10% 339 Razem powierzchnia użytkowa 3730 oraz dodatek na konstrukcję 15 % 559 Razem powierzchnia całkowita 4289

22

23

24

25

26 CENTRUM DIALOGU KULTUR Zagospodarowanie terenu: Przedpole obiektu stanowić powinna przestrzeń publiczna integrująca projektowany obiekt z układem urbanistycznym miasta. Budynek: A. Zespół wejściowy 180 Hol wejściowy z przedsionkiem 50 Szatnia 30 Zespół sanitarny centrum 80 Informacja recepcja 20 B. Forum dialogu - spotkania, widowiska, happeningi wystawy. 955 Przestrzeń amfiteatralna z możliwością re-aranżacji połowy widowni 400 Ruchoma scena 100 Magazyn 50 Sala pokazów multimedialnych 150

27 Scena sali 50 Foyer sali 50 Pomieszczenie obsługi technicznej forum 40 Magazyn podręczny 15 Szatnia obsługi i pom. socjalne 20 Pomieszczenie techniczne obsługi widowisk 80 C. Restauracja ( pokazy kuchni świata) 250 Sala 120 Kuchnia z zapleczem i magazynami 100 Zespół socjalno sanitarny obsługi kuchni 30 D. Pokoje warsztatów spotkań, prelekcji 4 x 30 m2 120 E. Administracja obiektu 80 Kierownik obiektu 25 Sekretariat 10 Biuro 25 Pomieszczenia socjalne, sanitariaty 15 Pomieszczenie sprzątających 5

28 F. Pomieszczenia techniczne 355 Przyłącza instalacji zewnętrznych 5x10 m2 50 Stacja trafo z rozdzielną główną 80 Wentylatornia z klimatyzatornią 200 Centrala BMS 10 Utylizacja śmieci i odpadów 15 Razem powierzchnia programowana 1940 oraz dodatek na komunikację 15% 291 Razem powierzchnia użytkowa 2231 oraz dodatek na konstrukcję 15 % 335 Razem powierzchnia całkowita 2566 Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni o 10% W projekcie trzeba uwzględnić parkingi (czasowe 10 miejsc postojowych) i urządzenia terenowe zgodnie z potrzebami m.in. podjazd pod wejście główne oraz podjazd gospodarczy. Należy zaprojektować zieleń miejską i małą architekturę.

29 Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni o 10% Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni o 10%. W projekcie trzeba uwzględnić parkingi (czasowe 10 miejsc postojowych) i urządenia terenowe zgodnie z potrzebami m.in. podjazd pod wejście główne oraz podjazd gospodarczy. Należy zaprojektować zieleń miejską i małą architekturę.

30 HARMONOGRAM X WTOREK 4 OTWARCIE ZAJĘĆ, SPRAWDZENIE LIST, WPROWADZENIE DO TEMATYKI SEMESTRU ZIMOWEGO, XI PIĄTEK 07 WTOREK 11 PIĄTEK 14 WTOREK 18 PIĄTEK 21 WTOREK 25 PIĄTEK 28 PIĄTEK 4 PREZENTACJA PROGRAMÓW I WYMAGAŃ, PODZIAŁ NA GRUPY WIZJA LOKALNA PRZEGLĄD 1, URBANISTYKA I FORMA ARCHITEKTONICZNA. SYTUACJA 1:500, BRYŁA OMÓWIENIE PRZEGLĄDU WTOREK 8 PRZEGLĄD 2. PRZEGLĄD ROZWĄZAŃ FUNKCJONALNYCH. RZUTY 1:200 PRZEKROJE 1:200 WTOREK 15 PIĄTEK 18 WTOREK 22 PIĄTEK 25 WTOREK 29 OMÓWIENIE PRZEGLĄDU XII PIĄTEK 2 OMÓWIENIE PRZEGLĄDU WTOREK 6 PRZEGLĄD 3. FORMA. PERSPEKTYWA LUB AKSONOMETRIA OPIS

31 PIĄTEK 9 WTOREK 13 PIĄTEK 16 WTOREK 20 ODDANIE PROJEKTU I OBRONA DYPLOM

32 ZAKRES OPRACOWANIA 1. SYTUACJA 1:500 POŁOŻENIE BUDYNKÓW NA OTRZYMANYM PODKŁADZIE SYT.WYS., DOJŚCIA PIESZE I DOJAZDY DLA KLIENTÓW I OBSŁUGI BUDYNKU, DOJAZDY TECHNICZNE, MIEJSCA POSTOJOWE W ILOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PROGRAMU. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA I PROJEK- TOWANA NISKA I WYSOKA, OZNACZONE WSZYSTKIE WEJŚCIA I WJAZDY DO BUDYNKU, PEŁNA INFORMACJA WYSOKOŚCIOWA; ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE MUSZA ZACHOWYWAĆ NORMATYWNE PARAMETRY (SZEROKOŚCI I PRZEŚWITY PRZEJAZDÓW, SPADKI,PROMIENIE SKRĘTU) 2. RZUTY 1:200 KOMPLETNA I SPÓJNA Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INFORMACJA O STRUKTURZE BUDOWLANEJ OBIEKTU (ŚCIANY, SCHODY, EWAKUACJA, DYLATACJE, ROZWIĄZANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) WRAZ Z WYMIARAMI OSI KONSTRUKCYJNYCH I NANIESIONYMI POZIOMAMI, OPISY WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ NA RZUCIE LUB W TABELCE 3. PRZEKROJE 1:200 WYJAŚNIAJĄCE PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE I KONSTRUKCYJNE Z OPISAMI WYSOKOŚCI I PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, ZRÓŻNICOWANIE STRUKTUR PIONOWYCH I POZIOMYCH, ROZWIĄZANIA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH 4. ELEWACJE 1:200 SPÓJNE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, UKAZUJĄCE PRZY POMOCY WALORU LUB KOLORU WYRAZ ARCHITEKTONICZNY I TEK- TONIKĘ, PODZIAŁY OKIEN, PODZIAŁY OKŁADZIN, ZRÓŻNICOWANIE WYKOŃCZEŃ MATERIAŁOWYCH

33 5. DETAL 1:20 WSKAZANY PRZEZ PROWADZĄCEGO 6. PERSPEKTYWA LUB AKSONOMETRIA PERSPEKTYWA ODRĘCZNA NA KONSTRUOWANYM METODAMI GEOMETRII WYKREŚLNEJ PODKŁADZIE AKSONOMETRIA 1: OPIS I KSIĄŻKA SZKICÓW - OPIS ZAŁOŻEŃ KOMPOZYCYJNYCH Z ICH UZASADNIENIEM - OPIS FUNKCJONALNY LOKALIZACJI (DOJŚCIA, DOJAZDY) - OPIS FUNKCJONALNY BUDYNKU (SPOSÓB ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI W BUDYNKU ORAZ KOMUNIKACJA MIĘDZY NIMI) - OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH KONSTRUKCJI, WYKOŃCZEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH - DANE PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI POWIERZCHNI

KONCEPCJA BUDYNKU DOMU KULTURY KADR przy ulicy Rzymowskiego 32 w Warszawie

KONCEPCJA BUDYNKU DOMU KULTURY KADR przy ulicy Rzymowskiego 32 w Warszawie KONCEPCJA BUDYNKU DOMU KULTURY KADR przy ulicy Rzymowskiego 32 w Warszawie BIURO PROJEKTÓW : KIPP PROJEKT, sp. z o.o. 02-532 WARSZAWA, ul. Rakowiecka 36 ZESPÓŁ AUTORSKI : mgr inż. arch mgr inż. arch JACEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH.

Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH. Załącznik nr 4 OPIS TECHNICZNY NOWO BUDOWANEJ HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PODIUM W GLIWICACH. Źródło: Studium wykonalności dla projektu kluczowego Budowa nowoczesnej hali widowiskowosportowej w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN

TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN UL. BEREZYŃSKA 25 03-908 WARSZAWA TEL: (+48 22) 616 37 98 FAX: (+48 22) 616 37 99 E-MAIL: apaka@apaka.com.pl TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO ADRES OBIEKTU: ul. B. WieniawyDługoszewskiego 83, Nowy Sącz na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św.

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św. STADIUM: Projekt koncepcyjny Architektura i Rachunkowość ARRA Sp. z o.o. 51-617 Wrocław, ul. Dicksteina 20 Biuro: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 pok. 301a tel./fax (071) 34-88-295, tel. kom. 0602-671-086

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

2.1 2.0 KONCEPCJA PROJEKTOWA

2.1 2.0 KONCEPCJA PROJEKTOWA 2.0 PROJEKT I SPECYFIKACJA 2.1 KONCEPCJA PROJEKTOWA Koncepcja projektowa została przygotowana z uwzględnieniem wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz według wytycznych przedstawionych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU 2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413 NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA KSZTAŁTUJĄCE PRESTIŻOWĄ PRZESTRZEŃ Beton

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

266044 ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIESZYNIE

266044 ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIESZYNIE ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIESZYNIE - OPIS KONCEPCJI URBANISTYKI - OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTURY CZĘŚĆ URBANISTYCZNA Istniejące zagospodarowanie Teren opracowania konkursowego położony jest w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Katowice. w centrum przemian

Katowice. w centrum przemian Katowice w centrum przemian Katowice miasto węgla i stali Katowice. Miasto Marzeń. Kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2015 Jakie jest Miasto Marzeń? Przyjazne. Pobudzające. To miasto,

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r.

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r. MIASTO KATOWICE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO

Bardziej szczegółowo

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU...3 1.3. UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1 OPIS TECHNICZNY OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i wyposażenia Centrum Ochrony Różnorodności

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA MERYTORYCZNE 10.11.2014 Pytanie 1 W załączniku nr 5 (Wytyczne funkcjonalno-użytkowe-uzupełnienie) punkt 1 podpunkt D jest mowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo