Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 32 kursów w ramach 15 modułów w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku dla beneficjentów projektu systemowego pn.: Krok w przyszłość - Program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Cel Projektu Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Powiatu Świdnickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych do końca 2012 roku. 3. Grupa docelowa Grupa docelowa Projektu składa się z: a) osób niepełnosprawnych, b) wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze. 4. Wymagania stawiane wykonawcom a) Wykonawca powinien posiadać zgodę na realizację kursów w danym zakresie, a program i czas trwania szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz szczegółowymi wytycznymi. b) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych, specjalistycznych pracowni wyposażonych w niezbędny sprzęt i urządzenia, zapewniających bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu. c) W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu osprzętu i odzieży ochronnej. d) Wykonawca jest zobowiązany do sfinansowania kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich (wykazanych przez lekarza medycyny pracy mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia kursu oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem kursu) i/lub kosztów wyrobienia książeczki zdrowia. Koszt należy wyszczególnić w cenie kursu. e) Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów kursu. Ponadto każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność: program kursu i harmonogram zajęć. f) Uczestnicy podczas kursu będą mieli bezpieczne i higieniczne warunki nauki, swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości. g) Uczestnikom kursu każdego dnia należy zapewnić catering, w skład którego ma wejść minimum: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka (różnego rodzaju). Strona 1 z 16

2 h) Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczyć kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej do Zamawiającego. Koszt ubezpieczenia NNW należy wyszczególnić w cenie. i) Każdy kurs będzie zakończony testem umiejętności lub egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu. Wymóg nie dotyczy Kursu Nr 15 - Kurs doszkalający dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B. j) Po zakończeniu każdego kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). Wymóg nie dotyczy Kursu Nr 15 - Kurs doszkalający dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B. W przypadku Kursu Nr 15 uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie jazd doszkalających, wraz ze wskazaniem liczby godzin. k) Wykonawca sporządzi protokół z egzaminu kończącego kurs w przypadku kursów, które kończą się egzaminem. l) Ponadto wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do następujących czynności: 1) tydzień po rozpoczęciu kursu jednostka szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Świdniku potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przeprowadzeniu badań lekarskich w przypadku kursów, w których warunkiem uczestnictwa jest pozytywny wynik badań, 2) po zakończeniu kursu jednostka szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Świdniku potwierdzone za zgodność z oryginałem: - kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć), - potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, - kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, - imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu wraz z uzasadnieniem, - kserokopię protokołu egzaminacyjnego lub kserokopię testu umiejętności. MODUŁ I 1. Kurs kosmetyczny I stopnia 1. Liczba uczestników: Cel kursu: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetyki. - Organizacja i wyposażenie salonu kosmetycznego i stanowiska pracy, - Zakres obowiązków i predyspozycje zawodowe kosmetyczki, - Regulamin pracy oraz przepisy BHP i zalecenia SANEPID-u stosowane w salonach kosmetycznych, - Pielęgnacja i masaż dłoni, - Pielęgnacja i masaż stóp, - Depilacja woskiem (usuwanie nadmiernego owłosienia), - Pielęgnacja i upiększanie oprawy oczu, Strona 2 z 16

3 - Technika przeprowadzania farbowania brwi i rzęs, - Korygowanie kształtu brwi, - Analiza i pielęgnacja różnych rodzajów cery wraz z zastosowaniem masek w gabinecie kosmetycznym, - Higieniczne oczyszczanie cery, - Techniki podstawowej pielęgnacji ciała w gabinecie kosmetycznym. 4. Wykonawca musi zapewnić materiały i narzędzia kosmetyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 5. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w salonie kosmetycznym i muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. 2. Kurs wizażu I stopnia 1. Liczba uczestników: 6 2. Cel kursu: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wizażu. - Warsztat pracy wizażysty (stanowisko pracy, charakterystyka kosmetyków do wizażu, dobór i dezynfekcja sprzętu i akcesoriów, zasady higieny, przygotowanie klienta do makijażu, profesjonalny demakijaż), - Typy cery i zasady pielęgnacji, - Elementy makijażu (makijaż korekcyjny korygowanie i modelowanie twarzy, makijaż oczu, makijaż policzków, makijaż ust), - Sposoby retuszowania niedoskonałości skóry, - Sposoby aplikacji i dozowania kosmetyków, - Rodzaje makijażu (makijaż dzienny, makijaż wieczorowy, makijaż ślubny, makijaż fantazyjny itp.), - Analiza kolorystyczna (podział barw, rozpoznanie typów kolorystycznych), - Elementy stylizacji. 4. Wykonawca musi zapewnić materiały i narzędzia kosmetyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 5. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. 3. Kurs stylizacji paznokci I stopnia 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu stylizacji paznokci. - Organizacja pracy stylisty paznokci, zapoznanie z zasadami higieny i BHP, Strona 3 z 16

4 - Budowa paznokcia, choroby skóry i przydatków, - Omówienie produktów do stylizacji paznokci (tipsy, żele, akryle, ozdoby itp.), - Manicure (biologiczny - przy użyciu frezarki, cążkowy, nauka dokładnego lakierowania paznokci), - Pedicure, - Metoda akrylowa i żelowa: a) praca na szablonie b) utwardzanie naturalnej płytki c) budowa paznokcia typu french d) typowe kształty paznokci salonowych kwadrat, owal, migdał, - Podstawowe techniki zdobień (hologramy, brokat, fimo, linery, zasady dobierania kolorów itp.), - Problemy pojawiające się w codziennej pracy stylistki paznokci: a) radzenie sobie z płytką problematyczną b) modelowanie paznokci szerokich, obgryzionych, z bruzdami c) nauka podcinania szablonu do różnych typów płytek paznokcia, - Pielęgnacja sztucznych paznokci. 4. Wykonawca musi zapewnić materiały i narzędzia kosmetyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 5. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. MODUŁ II 4. Kurs fryzjerski I stopnia 1. Liczba uczestników: 3 2. Cel kursu: przygotowanie do pracy w charakterze fryzjera. - Organizacja pracy w salonie fryzjerskim BHP, wyposażenie salonu fryzjerskiego, - Budowa włosa, właściwości fizyczne, - Diagnoza stanu skóry i włosów, - Podstawowe zabiegi wykonywane w salonie - mycie głowy z masażem relaksacyjnym, - Ondulacja chemiczna i ondulacja wodna, - Modelowanie włosów z zastosowaniem różnych technik skręcania i prostowania (papiloty, loki, skręcanie włosów na wałki, stylizacja przy użyciu suszarki, lokówki i prostownicy itp.), Strona 4 z 16

5 - Koloryzacja (koloryzacja pełna, koloryzacja odrostów, koloryzacja włosów siwych, koloryzacja zmywalna, refleksy, balleyage, tonowanie itp.), - Korekty błędów, dobór odcieni, - Regeneracja włosów, - Pielęgnacja. 4. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt oraz pakiet materiałów i narzędzi (w odpowiednim asortymencie i ilości) umożliwiający swobodne i efektywne przeprowadzenie wszystkich elementów zajęć praktycznych. 5. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w salonie fryzjerskim i muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. MODUŁ III 5. Kurs komputerowy 1. Liczba uczestników: Cel kursu: nabycie umiejętności samodzielnej pracy na komputerze. - Obsługa komputera, wprowadzenie do systemu Windows, drukowanie, budowa komputera klasy PC, urządzenia peryferyjne: układ klawiszy na klawiaturze, litery małe i wielkie, znaki diakrytyczne (polskie litery), funkcje poszczególnych klawiszy, - Poruszanie się w systemie Windows, dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb: pasek start, mój komputer, pulpit, panel sterowania, drukarki, kosz (przenoszenie do kosza, opróżnianie kosza), moje dokumenty, przełączanie i zamykanie okien, rodzaje dokumentów, rozszerzenia plików, dostosowanie wyglądu pulpitu. Zapisywanie i usuwanie dokumentów: pliki i foldery, drzewo folderów, zapisywanie dokumentów w określonym miejscu, wyszukiwanie plików i folderów, kopiowanie danych do schowka i wklejanie, - Drukowanie ustawianie parametrów wydruku: jakość wydruku, ustawianie papieru, rozmiar papieru, drukowanie dwustronne, kilka stron na arkuszu, wymiana pojemników z tuszem, - Edytor tekstu: dostosowywanie pasków narzędzi do swoich aktualnych potrzeb, tworzenie nowego dokumentu, wpisywanie tekstu, formatowanie tekstu, akapity, edytowanie tekstu, przenoszenie go i kopiowanie, ustawianie parametrów strony, stosowanie tabulatorów do rozmieszczania tekstu w kolumnach, wstawianie nagłówka i stopki, wstawianie wypunktowania, wybór punktorów, wstawianie i formatowanie pola tekstowego, wstawianie numerów stron, - Arkusz kalkulacyjny: arkusz kalkulacyjny okno programu, omówienie menu, etapy tworzenia arkusza kalkulacyjnego, tworzenie nowego skoroszytu, wpisywanie danych do komórki, edycja komórek, scalanie komórek, automatyczne wypełnianie zakresu komórek, wprowadzanie prostych obliczeń, formatowanie tekstu i liczb, Strona 5 z 16

6 - Internet: strony WWW, poczta elektroniczna, komunikatory: zasady funkcjonowania sieci Internet, usługi internetowe - omówienie: (poczta elektroniczna, witryny internetowe, gry i aplikacje wykorzystujące łącza internetowe), - Przeglądarka internetowa: wpisywanie adresów stron WWW, szukanie stron internetowych w popularnych wyszukiwarkach, korzystanie z odsyłaczy, zapisywanie stron WWW, wypełnianie formularzy na stronach internetowych, - Poczta elektroniczna: zakładanie konta poczty elektronicznej, zarządzanie folderami poczty elektronicznej, odbieranie poczty elektronicznej, wysyłanie wiadomości z załącznikiem, książka adresowa, - Komunikatory internetowe na przykładzie Gadu-Gadu oraz Skype: założenie własnego konta w serwisie gadu-gadu, wyszukiwanie kontaktów, dodawanie do listy kontaktów, wpisywanie i wysyłanie wiadomości, - Urządzenia peryferyjne: kopiowanie płyt CD/DVD, wypalanie płyt CD audio, nagrywanie na płytach CD/DVD danych z wybranej lokalizacji, opis funkcjonowania skanera, rodzaje skanowania, ustawienie parametrów skanowania, skanowanie zdjęć i zapisywanie do pliku graficznego, rodzaje przenośnych pamięci USB, podłączenie do komputera, odczytywanie i zapisywanie danych na przenośnym dysku. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 2 drukarek. 6. Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel poziom podstawowy 1. Liczba uczestników: 3 2. Cel kursu: nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS Excel na poziomie podstawowym. - wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym, - omówienie wyglądu ekranu programy Excel, - poruszanie się miedzy arkuszami i komórkami, - tworzenie i kasowanie arkuszy, - dodawanie danych do arkusza, - modyfikowanie i usuwanie danych w arkuszu, - zaznaczanie danych w arkuszu, - kopiowanie danych miedzy komórkami i arkuszami, - wybór rozmiaru, koloru, i typu czcionki, - zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn, - wprowadzenie podstawowych funkcji matematycznych, - formatowanie danych w komórce, Strona 6 z 16

7 - tworzenie tabeli z danymi, - tworzenie wykresów na tabeli z danymi, - sortowanie danych w kolumnie, - tworzenie nagłówka, stopki, - drukowanie arkusza. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. 7. Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL Start 1. Liczba uczestników: 4 2. Cel kursu: przygotowanie do przystąpienia do egzaminu Start w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Start. 3. Program szkolenia powinien obejmować cztery z siedmiu poniższych modułów: a) Podstawy technik informatycznych b) Użytkowanie komputerów c) MS Word przetwarzanie tekstów d) MS Excel arkusze kalkulacyjne e) MS Access - bazy danych f) Grafika Menedżerska i prezentacja g) Usługi w sieciach informatycznych. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. 8. Grafika komputerowa 1. Liczba uczestników: 6 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. - Projektowanie graficzne w oparciu o PHOTOSHOP i COREL DRAW, - Zastosowanie elementów grafiki rastrowej i wektorowej, - Przygotowanie ulotek, książeczek, folderów, logo, zdjęć pod punkty fotograficzne, - Projektowanie bannerów reklamowych na strony www, - Projektowanie szablonów stron www i prezentacji ekranowych. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. 1. Liczba uczestników: 2 9. Administracja sieciami komputerowymi Strona 7 z 16

8 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu administrowania sieciami komputerowymi. - Zagadnienia dotyczące administrowania sieciami komputerowymi, - Technologie sieciowe, - Infrastruktura sieci komputerowych, - Zastosowanie systemu operacyjnego Linux w komunikacji internetowej i intranetowej. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. 10. Tworzenie stron WWW 1. Liczba uczestników: 7 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia stron www. - Samodzielna budowa strony internetowej, - Zastosowanie programów graficznych w tworzeniu stron internetowych, - Podstawowe informacje o sieci Internet, serwerach WWW, działania relacyjnych baz danych, - Tworzenie dokumentów HTML, - Języki programowania HTML, XHTML, - Podstawowe elementy formatujące zawartość strony, - Zasady tworzenia arkuszy stylów CSS, - Skrypty Java, - Obsługa klienta FTP PHP. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. MODUŁ IV 11. Prawo jazdy kategorii B 1. Liczba uczestników: Cel kursu: przygotowanie kandydata pod kątem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. 3. Szkolenie praktyczne i teoretyczne powinno obejmować liczbę godzin zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz z późn. zm.). 12. Prawo jazdy kategorii C Strona 8 z 16

9 1. Liczba uczestników: 6 2. Cel kursu: przygotowanie kandydata pod kątem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii C. 3. Szkolenie praktyczne i teoretyczne powinno obejmować liczbę godzin zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 13. Prawo jazdy kategorii D 1. Liczba uczestników: 1 2. Cel kursu: przygotowanie kandydata pod kątem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii D. 3. Szkolenie praktyczne i teoretyczne powinno obejmować liczbę godzin zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 14. Prawo jazdy kategorii BE 1. Liczba uczestników: 1 2. Cel kursu: przygotowanie kandydata posiadającego prawo jazdy kategorii B pod kątem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii E. 3. Szkolenie praktyczne i teoretyczne powinno obejmować liczbę godzin zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 15. Kurs doszkalający dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B 1. Liczba uczestników: 4 2. Cel kursu: doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdów kategorii B. 3. Program szkolenia powinien obejmować doszkalanie umiejętności prowadzenia pojazdów kategorii B osób posiadających prawo jazdy tej kategorii. Minimalna ilość godzin jazd doszkalających: 15. MODUŁ V 16. Kurs kulinarny 1. Liczba uczestników: Cel kursu: nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności służących do znalezienia pracy w gastronomii lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej. - Wyposażenie zakładów gastronomicznych, - Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz wymogów higieniczno-sanitarnych, - Wartość energetyczna produktów, Strona 9 z 16

10 - Zasady zdrowego żywienia, - Charakterystyka procesów technologicznych, - Techniki sporządzania zup i sosów, - Techniki sporządzania potrawy z mleka, sera i jaj, - Techniki sporządzania potraw z kasz, - Techniki sporządzania potraw z ziemniaków, - Techniki sporządzania surówek i sałatek, - Techniki sporządzania potraw mącznych, - Techniki sporządzania deserów, - Napoje zimne i gorące. 4. Kurs ma się odbywać w lokalu dostosowanym do prawidłowego przeprowadzenia zajęć praktycznych dla 16 osób, gdzie dostępny jest sprzęt kuchenny niezbędny do zrealizowania programu kursu, każdemu uczestnikowi należy zapewnić samodzielne stanowisko pracy. 17. Dekorowanie tortów i ciast 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie dekorowania tortów i ciast. - Omówienie technik dekorowania ciast i tortów, - Sporządzanie mas, kremów, polew do ciast i tortów, - Przekładanie i nadziewanie masami, - Wykańczanie glazurą, galaretką, czekoladą, karmelem, cukrem pudrem lub kuwerturą, w zależności od rodzaju ciasta lub tortu, - Sporządzanie dekoracji z masy marcepanowej i cukrowej (dekoracje kwiatowe i inne). 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. 18. Dietetyka 1. Liczba uczestników: 7 2. Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie dietetyki. - Omówienie roli dietetyka, - Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu człowieka, - Witaminy - ich rola w organizmie oraz objawy niedoboru/nadmiaru, - Składniki mineralne - ich rola w organizmie oraz objawy niedoboru/nadmiaru, Strona 10 z 16

11 - Zasady prawidłowego żywienia człowieka, - Klasyfikacja i charakterystyka diet, - Zapoznanie się z wybranymi dietami (np.: Dieta Środziemnomorska, Dieta Dukana, Dieta według grupy krwi, Dieta Wegetariańska, Dieta Jogurtowa, Dieta Księżycowa, Dieta dla osób ze zwiększonym wydatkiem umysłowym i inne), - Żywienie w wybranych chorobach, - Żywienie osób w różnym wieku, - Żywienie w sporcie, - Żywienie kobiet w ciąży i w trakcie karmienia piersią, - Zasady komponowania jadłospisów, - Układanie diet z wykorzystaniem programu dietetycznego. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. MODUŁ VI 19. Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych 1. Liczba uczestników: 6 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się kasą fiskalną i terminalami kart płatniczych. - Podstawowe akty prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych: a) podstawowe pojęcia dotyczące urządzeń fiskalnych b) obowiązujące rozporządzenia MF dotyczących kryteriów stosowania urządzeń fiskalnych c) omówienie zasad programowania, sprzedaży i wykonywania raportów d) praktyczne szkolenie z zakresu obsługi urządzeń fiskalnych e) praktyczne szkolenie z wykonywania raportów i programowania kas, - Obsługa urządzeń dodatkowych wspomagających pracę kasjera, w tym terminali kart płatniczych. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy z kasą fiskalną. MODUŁ VII 20. Operator wózków widłowych 1. Liczba uczestników: 5 2. Cel kursu: nabycie umiejętności pod kątem uzyskania uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. Strona 11 z 16

12 - Typy stosowanych wózków widłowych, - Budowa wózka, - Czynności operatora przy obsłudze wózków przed i po pracy z wózkami, - Czynności operatora w czasie pracy z wózkami, - Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, - Wiadomości z zakresu bhp, - Praktyczna nauka jazdy. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych MODUŁ VIII 21. Spawacz metodą MAG 135 lub TIG Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: przygotowanie kandydata pod kątem uzyskania uprawnień spawalniczych w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 lub TIG Program szkolenia powinien być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. 4. Baza szkoleniowa do przeprowadzenia zajęć musi być zgodna z wymaganiami instytucji uprawnionych do wydawania atestów/certyfikatów na prowadzenie szkoleń i egzaminów spawaczy, uzyskanych na podstawie wymagań instytucji podległych Ministrowi Gospodarki lub innemu właściwemu, oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r., Nr 40, poz.470). MODUŁ IX 22. Magazynier z obsługą kas fiskalnych 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: przygotowanie do pracy w charakterze magazyniera. - Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, - Elementy towaroznawstwa handlowego, - Dokumentacja handlowa i magazynowa, - Gospodarka magazynowa, - Inwentaryzacja, - Zajęcia praktyczne obsługa kas fiskalnych, - Komputerowe zarządzanie obrotem. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy z kasą fiskalną. MODUŁ X 23. Kurs florystyczny Strona 12 z 16

13 1. Liczba uczestników: Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie florystyki. - Podstawy botaniki - budowa rośliny, - Podstawy bukieciarstwa, - Zasady zestawień kolorystycznych, - Warsztat florysty, znajomość zasad bhp i obsługi klienta, - Zbiór, suszenie i utrwalanie roślin- techniki, - Pielęgnacja roślin ciętych i doniczkowych i ich przygotowanie do sprzedaży, - Podstawy układania roślin w ręku i pojemnikach, - Kompozycje okazjonalne: komunijne, walentynkowe, imieninowe, - Florystyka ślubna, - Biżuteria kwiatowa, - Dekoracja wnętrz, aut, stołów wprowadzenie. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. MODUŁ XI 24. Kurs języka angielskiego poziom podstawowy 1. Liczba uczestników: Cel kursu: wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych na poziomie podstawowym. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko nauki. 25. Kurs języka włoskiego poziom podstawowy 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku włoskim w różnych sytuacjach życiowych na poziomie podstawowym. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko nauki. 1. Liczba uczestników: Kurs języka niemieckiego poziom podstawowy Strona 13 z 16

14 2. Cel kursu: wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku niemieckim w różnych sytuacjach życiowych na poziomie podstawowym. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko nauki. MODUŁ XII 27. Kurs masażu I stopnia 1. Liczba uczestników: 4 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie masażu. - Anatomia poszczególnych układów organizmu, - Układ szkieletowy, mięśniowy, nerwowy, krwionośny, limfatyczny, - Teoria masażu klasycznego, wskazania i przeciwwskazania, omówienie techniki masażu klasycznego i jego pochodnych: masażu sportowego, relaksującego, leczniczego, limfatycznego, odchudzającego, kosmetycznego, - Praktyka masażu - zapoznanie się z chwytami poszczególnych technik masażu oraz ich doskonalenie na poszczególnych częściach ciała. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. 28. Kurs terapii manualnej I stopnia 1. Liczba uczestników: 4 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie terapii manualnej. - Podstawy terapii manualnej, - Wybrane zagadnienia anatomii i biomechaniki, - Przyczyny powstawania zaburzeń czynności narządu ruchu, - Proces degeneracyjno-zwyrodnieniowy, - PIR (Poizometryczna Relaksacja Mięśni), - Ćwiczenia lecznicze i profilaktyczne. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. MODUŁ XIII 29. Kurs księgowości 1. Liczba uczestników: 7 Strona 14 z 16

15 2. Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości. - Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości (schematy księgowe, analityka kont), - Podatek od towarów i usług (VAT), - Faktura VAT, - Podatek dochodowy od osób fizycznych, - Podatek dochodowy od osób prawnych, - Podatkowa księga przychodów i rozchodów, - Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - Ewidencja środków pieniężnych, - Ewidencja rozrachunków, - Ewidencja kapitałów własnych, - Ewidencja materiałów i towarów (zasady inwentaryzacji), - Ewidencja kosztów (w podziale na analitykę), - Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. - Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, - Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (rozliczenia z ZUS, US). 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy wyposażone w komputer. MODUŁ XIV 30. Pozyskiwanie funduszy unijnych 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych. - Fundusze strukturalne na lata : a) inwestycje w zasoby ludzkie dotacje na projekty z obszaru wsparcia EFS b) wsparcie dla przedsiębiorstw dotacje na rozwój i inwestycje, - Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych: a) jak skutecznie aplikować o dotacje z EFS b) jak skutecznie aplikować o dotacje dla przedsiębiorstw, - Przygotowanie dokumentacji projektowej, - Przygotowanie wniosku aplikacyjnego (matryca logiczna projektu, drzewo problemów, wyznaczanie celu głównego i celów szczegółowych), - Wdrażanie oraz realizacja projektu (podstawowe aspekty). 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy wyposażone w komputer. MODUŁ XV 31. Kurs paralotniarski: Kierownik startu holowanego Strona 15 z 16

16 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: przygotowanie do nabycia uprawnień kierownika startu holowanego paralotni. 3. Uczestnik kursu powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem na holu, utrzymaniem właściwego kierunku lotu, wyczepieniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa. 4. Kurs będzie obejmował program zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 5. Kurs musi być prowadzony przez instruktora posiadającego uprawnienia przyznane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 32. Wykonywanie lotów na paralotni z napędem PPG 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: nabycie umiejętności wykonywania lotów na paralotni z napędem PPG, przygotowanie do egzaminu przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. 3. Uczestnik kursu powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem oraz lotami nawigacyjnymi. Musi opanować obsługę sprzętu, listę czynności przedstartowych oraz procedury bezpieczeństwa. 4. Kurs będzie obejmował program zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 5. Kurs musi być prowadzony przez instruktora posiadającego uprawnienia przyznane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Strona 16 z 16

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 Rzeszów, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 14 2013-11-04 20:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 230601-2013 z dnia 2013-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłaj 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, 1 Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.02.2015 Nowy Sącz, dnia 24.07.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ Załącznik nr 1 do SIWZ SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo