Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 32 kursów w ramach 15 modułów w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku dla beneficjentów projektu systemowego pn.: Krok w przyszłość - Program aktywizacji zawodowej poprzez dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Świdnickim. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Cel Projektu Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Powiatu Świdnickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych do końca 2012 roku. 3. Grupa docelowa Grupa docelowa Projektu składa się z: a) osób niepełnosprawnych, b) wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze. 4. Wymagania stawiane wykonawcom a) Wykonawca powinien posiadać zgodę na realizację kursów w danym zakresie, a program i czas trwania szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz szczegółowymi wytycznymi. b) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych, specjalistycznych pracowni wyposażonych w niezbędny sprzęt i urządzenia, zapewniających bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu. c) W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu osprzętu i odzieży ochronnej. d) Wykonawca jest zobowiązany do sfinansowania kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich (wykazanych przez lekarza medycyny pracy mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia kursu oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem kursu) i/lub kosztów wyrobienia książeczki zdrowia. Koszt należy wyszczególnić w cenie kursu. e) Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów kursu. Ponadto każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność: program kursu i harmonogram zajęć. f) Uczestnicy podczas kursu będą mieli bezpieczne i higieniczne warunki nauki, swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości. g) Uczestnikom kursu każdego dnia należy zapewnić catering, w skład którego ma wejść minimum: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka (różnego rodzaju). Strona 1 z 16

2 h) Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczyć kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej do Zamawiającego. Koszt ubezpieczenia NNW należy wyszczególnić w cenie. i) Każdy kurs będzie zakończony testem umiejętności lub egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu. Wymóg nie dotyczy Kursu Nr 15 - Kurs doszkalający dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B. j) Po zakończeniu każdego kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). Wymóg nie dotyczy Kursu Nr 15 - Kurs doszkalający dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B. W przypadku Kursu Nr 15 uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie jazd doszkalających, wraz ze wskazaniem liczby godzin. k) Wykonawca sporządzi protokół z egzaminu kończącego kurs w przypadku kursów, które kończą się egzaminem. l) Ponadto wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do następujących czynności: 1) tydzień po rozpoczęciu kursu jednostka szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Świdniku potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przeprowadzeniu badań lekarskich w przypadku kursów, w których warunkiem uczestnictwa jest pozytywny wynik badań, 2) po zakończeniu kursu jednostka szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Świdniku potwierdzone za zgodność z oryginałem: - kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć), - potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, - kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, - imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu wraz z uzasadnieniem, - kserokopię protokołu egzaminacyjnego lub kserokopię testu umiejętności. MODUŁ I 1. Kurs kosmetyczny I stopnia 1. Liczba uczestników: Cel kursu: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetyki. - Organizacja i wyposażenie salonu kosmetycznego i stanowiska pracy, - Zakres obowiązków i predyspozycje zawodowe kosmetyczki, - Regulamin pracy oraz przepisy BHP i zalecenia SANEPID-u stosowane w salonach kosmetycznych, - Pielęgnacja i masaż dłoni, - Pielęgnacja i masaż stóp, - Depilacja woskiem (usuwanie nadmiernego owłosienia), - Pielęgnacja i upiększanie oprawy oczu, Strona 2 z 16

3 - Technika przeprowadzania farbowania brwi i rzęs, - Korygowanie kształtu brwi, - Analiza i pielęgnacja różnych rodzajów cery wraz z zastosowaniem masek w gabinecie kosmetycznym, - Higieniczne oczyszczanie cery, - Techniki podstawowej pielęgnacji ciała w gabinecie kosmetycznym. 4. Wykonawca musi zapewnić materiały i narzędzia kosmetyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 5. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w salonie kosmetycznym i muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. 2. Kurs wizażu I stopnia 1. Liczba uczestników: 6 2. Cel kursu: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wizażu. - Warsztat pracy wizażysty (stanowisko pracy, charakterystyka kosmetyków do wizażu, dobór i dezynfekcja sprzętu i akcesoriów, zasady higieny, przygotowanie klienta do makijażu, profesjonalny demakijaż), - Typy cery i zasady pielęgnacji, - Elementy makijażu (makijaż korekcyjny korygowanie i modelowanie twarzy, makijaż oczu, makijaż policzków, makijaż ust), - Sposoby retuszowania niedoskonałości skóry, - Sposoby aplikacji i dozowania kosmetyków, - Rodzaje makijażu (makijaż dzienny, makijaż wieczorowy, makijaż ślubny, makijaż fantazyjny itp.), - Analiza kolorystyczna (podział barw, rozpoznanie typów kolorystycznych), - Elementy stylizacji. 4. Wykonawca musi zapewnić materiały i narzędzia kosmetyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 5. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. 3. Kurs stylizacji paznokci I stopnia 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu stylizacji paznokci. - Organizacja pracy stylisty paznokci, zapoznanie z zasadami higieny i BHP, Strona 3 z 16

4 - Budowa paznokcia, choroby skóry i przydatków, - Omówienie produktów do stylizacji paznokci (tipsy, żele, akryle, ozdoby itp.), - Manicure (biologiczny - przy użyciu frezarki, cążkowy, nauka dokładnego lakierowania paznokci), - Pedicure, - Metoda akrylowa i żelowa: a) praca na szablonie b) utwardzanie naturalnej płytki c) budowa paznokcia typu french d) typowe kształty paznokci salonowych kwadrat, owal, migdał, - Podstawowe techniki zdobień (hologramy, brokat, fimo, linery, zasady dobierania kolorów itp.), - Problemy pojawiające się w codziennej pracy stylistki paznokci: a) radzenie sobie z płytką problematyczną b) modelowanie paznokci szerokich, obgryzionych, z bruzdami c) nauka podcinania szablonu do różnych typów płytek paznokcia, - Pielęgnacja sztucznych paznokci. 4. Wykonawca musi zapewnić materiały i narzędzia kosmetyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 5. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. MODUŁ II 4. Kurs fryzjerski I stopnia 1. Liczba uczestników: 3 2. Cel kursu: przygotowanie do pracy w charakterze fryzjera. - Organizacja pracy w salonie fryzjerskim BHP, wyposażenie salonu fryzjerskiego, - Budowa włosa, właściwości fizyczne, - Diagnoza stanu skóry i włosów, - Podstawowe zabiegi wykonywane w salonie - mycie głowy z masażem relaksacyjnym, - Ondulacja chemiczna i ondulacja wodna, - Modelowanie włosów z zastosowaniem różnych technik skręcania i prostowania (papiloty, loki, skręcanie włosów na wałki, stylizacja przy użyciu suszarki, lokówki i prostownicy itp.), Strona 4 z 16

5 - Koloryzacja (koloryzacja pełna, koloryzacja odrostów, koloryzacja włosów siwych, koloryzacja zmywalna, refleksy, balleyage, tonowanie itp.), - Korekty błędów, dobór odcieni, - Regeneracja włosów, - Pielęgnacja. 4. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt oraz pakiet materiałów i narzędzi (w odpowiednim asortymencie i ilości) umożliwiający swobodne i efektywne przeprowadzenie wszystkich elementów zajęć praktycznych. 5. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w salonie fryzjerskim i muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. MODUŁ III 5. Kurs komputerowy 1. Liczba uczestników: Cel kursu: nabycie umiejętności samodzielnej pracy na komputerze. - Obsługa komputera, wprowadzenie do systemu Windows, drukowanie, budowa komputera klasy PC, urządzenia peryferyjne: układ klawiszy na klawiaturze, litery małe i wielkie, znaki diakrytyczne (polskie litery), funkcje poszczególnych klawiszy, - Poruszanie się w systemie Windows, dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb: pasek start, mój komputer, pulpit, panel sterowania, drukarki, kosz (przenoszenie do kosza, opróżnianie kosza), moje dokumenty, przełączanie i zamykanie okien, rodzaje dokumentów, rozszerzenia plików, dostosowanie wyglądu pulpitu. Zapisywanie i usuwanie dokumentów: pliki i foldery, drzewo folderów, zapisywanie dokumentów w określonym miejscu, wyszukiwanie plików i folderów, kopiowanie danych do schowka i wklejanie, - Drukowanie ustawianie parametrów wydruku: jakość wydruku, ustawianie papieru, rozmiar papieru, drukowanie dwustronne, kilka stron na arkuszu, wymiana pojemników z tuszem, - Edytor tekstu: dostosowywanie pasków narzędzi do swoich aktualnych potrzeb, tworzenie nowego dokumentu, wpisywanie tekstu, formatowanie tekstu, akapity, edytowanie tekstu, przenoszenie go i kopiowanie, ustawianie parametrów strony, stosowanie tabulatorów do rozmieszczania tekstu w kolumnach, wstawianie nagłówka i stopki, wstawianie wypunktowania, wybór punktorów, wstawianie i formatowanie pola tekstowego, wstawianie numerów stron, - Arkusz kalkulacyjny: arkusz kalkulacyjny okno programu, omówienie menu, etapy tworzenia arkusza kalkulacyjnego, tworzenie nowego skoroszytu, wpisywanie danych do komórki, edycja komórek, scalanie komórek, automatyczne wypełnianie zakresu komórek, wprowadzanie prostych obliczeń, formatowanie tekstu i liczb, Strona 5 z 16

6 - Internet: strony WWW, poczta elektroniczna, komunikatory: zasady funkcjonowania sieci Internet, usługi internetowe - omówienie: (poczta elektroniczna, witryny internetowe, gry i aplikacje wykorzystujące łącza internetowe), - Przeglądarka internetowa: wpisywanie adresów stron WWW, szukanie stron internetowych w popularnych wyszukiwarkach, korzystanie z odsyłaczy, zapisywanie stron WWW, wypełnianie formularzy na stronach internetowych, - Poczta elektroniczna: zakładanie konta poczty elektronicznej, zarządzanie folderami poczty elektronicznej, odbieranie poczty elektronicznej, wysyłanie wiadomości z załącznikiem, książka adresowa, - Komunikatory internetowe na przykładzie Gadu-Gadu oraz Skype: założenie własnego konta w serwisie gadu-gadu, wyszukiwanie kontaktów, dodawanie do listy kontaktów, wpisywanie i wysyłanie wiadomości, - Urządzenia peryferyjne: kopiowanie płyt CD/DVD, wypalanie płyt CD audio, nagrywanie na płytach CD/DVD danych z wybranej lokalizacji, opis funkcjonowania skanera, rodzaje skanowania, ustawienie parametrów skanowania, skanowanie zdjęć i zapisywanie do pliku graficznego, rodzaje przenośnych pamięci USB, podłączenie do komputera, odczytywanie i zapisywanie danych na przenośnym dysku. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 2 drukarek. 6. Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel poziom podstawowy 1. Liczba uczestników: 3 2. Cel kursu: nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS Excel na poziomie podstawowym. - wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym, - omówienie wyglądu ekranu programy Excel, - poruszanie się miedzy arkuszami i komórkami, - tworzenie i kasowanie arkuszy, - dodawanie danych do arkusza, - modyfikowanie i usuwanie danych w arkuszu, - zaznaczanie danych w arkuszu, - kopiowanie danych miedzy komórkami i arkuszami, - wybór rozmiaru, koloru, i typu czcionki, - zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn, - wprowadzenie podstawowych funkcji matematycznych, - formatowanie danych w komórce, Strona 6 z 16

7 - tworzenie tabeli z danymi, - tworzenie wykresów na tabeli z danymi, - sortowanie danych w kolumnie, - tworzenie nagłówka, stopki, - drukowanie arkusza. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. 7. Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL Start 1. Liczba uczestników: 4 2. Cel kursu: przygotowanie do przystąpienia do egzaminu Start w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Start. 3. Program szkolenia powinien obejmować cztery z siedmiu poniższych modułów: a) Podstawy technik informatycznych b) Użytkowanie komputerów c) MS Word przetwarzanie tekstów d) MS Excel arkusze kalkulacyjne e) MS Access - bazy danych f) Grafika Menedżerska i prezentacja g) Usługi w sieciach informatycznych. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. 8. Grafika komputerowa 1. Liczba uczestników: 6 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. - Projektowanie graficzne w oparciu o PHOTOSHOP i COREL DRAW, - Zastosowanie elementów grafiki rastrowej i wektorowej, - Przygotowanie ulotek, książeczek, folderów, logo, zdjęć pod punkty fotograficzne, - Projektowanie bannerów reklamowych na strony www, - Projektowanie szablonów stron www i prezentacji ekranowych. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. 1. Liczba uczestników: 2 9. Administracja sieciami komputerowymi Strona 7 z 16

8 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu administrowania sieciami komputerowymi. - Zagadnienia dotyczące administrowania sieciami komputerowymi, - Technologie sieciowe, - Infrastruktura sieci komputerowych, - Zastosowanie systemu operacyjnego Linux w komunikacji internetowej i intranetowej. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. 10. Tworzenie stron WWW 1. Liczba uczestników: 7 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia stron www. - Samodzielna budowa strony internetowej, - Zastosowanie programów graficznych w tworzeniu stron internetowych, - Podstawowe informacje o sieci Internet, serwerach WWW, działania relacyjnych baz danych, - Tworzenie dokumentów HTML, - Języki programowania HTML, XHTML, - Podstawowe elementy formatujące zawartość strony, - Zasady tworzenia arkuszy stylów CSS, - Skrypty Java, - Obsługa klienta FTP PHP. 4. Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, pendrive o pojemności co najmniej 1 GB (jako składnik materiałów dydaktycznych) oraz dostęp do przynajmniej 1 drukarki. MODUŁ IV 11. Prawo jazdy kategorii B 1. Liczba uczestników: Cel kursu: przygotowanie kandydata pod kątem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. 3. Szkolenie praktyczne i teoretyczne powinno obejmować liczbę godzin zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz z późn. zm.). 12. Prawo jazdy kategorii C Strona 8 z 16

9 1. Liczba uczestników: 6 2. Cel kursu: przygotowanie kandydata pod kątem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii C. 3. Szkolenie praktyczne i teoretyczne powinno obejmować liczbę godzin zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 13. Prawo jazdy kategorii D 1. Liczba uczestników: 1 2. Cel kursu: przygotowanie kandydata pod kątem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii D. 3. Szkolenie praktyczne i teoretyczne powinno obejmować liczbę godzin zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 14. Prawo jazdy kategorii BE 1. Liczba uczestników: 1 2. Cel kursu: przygotowanie kandydata posiadającego prawo jazdy kategorii B pod kątem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kategorii E. 3. Szkolenie praktyczne i teoretyczne powinno obejmować liczbę godzin zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 15. Kurs doszkalający dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B 1. Liczba uczestników: 4 2. Cel kursu: doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdów kategorii B. 3. Program szkolenia powinien obejmować doszkalanie umiejętności prowadzenia pojazdów kategorii B osób posiadających prawo jazdy tej kategorii. Minimalna ilość godzin jazd doszkalających: 15. MODUŁ V 16. Kurs kulinarny 1. Liczba uczestników: Cel kursu: nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności służących do znalezienia pracy w gastronomii lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej. - Wyposażenie zakładów gastronomicznych, - Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz wymogów higieniczno-sanitarnych, - Wartość energetyczna produktów, Strona 9 z 16

10 - Zasady zdrowego żywienia, - Charakterystyka procesów technologicznych, - Techniki sporządzania zup i sosów, - Techniki sporządzania potrawy z mleka, sera i jaj, - Techniki sporządzania potraw z kasz, - Techniki sporządzania potraw z ziemniaków, - Techniki sporządzania surówek i sałatek, - Techniki sporządzania potraw mącznych, - Techniki sporządzania deserów, - Napoje zimne i gorące. 4. Kurs ma się odbywać w lokalu dostosowanym do prawidłowego przeprowadzenia zajęć praktycznych dla 16 osób, gdzie dostępny jest sprzęt kuchenny niezbędny do zrealizowania programu kursu, każdemu uczestnikowi należy zapewnić samodzielne stanowisko pracy. 17. Dekorowanie tortów i ciast 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie dekorowania tortów i ciast. - Omówienie technik dekorowania ciast i tortów, - Sporządzanie mas, kremów, polew do ciast i tortów, - Przekładanie i nadziewanie masami, - Wykańczanie glazurą, galaretką, czekoladą, karmelem, cukrem pudrem lub kuwerturą, w zależności od rodzaju ciasta lub tortu, - Sporządzanie dekoracji z masy marcepanowej i cukrowej (dekoracje kwiatowe i inne). 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. 18. Dietetyka 1. Liczba uczestników: 7 2. Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie dietetyki. - Omówienie roli dietetyka, - Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu człowieka, - Witaminy - ich rola w organizmie oraz objawy niedoboru/nadmiaru, - Składniki mineralne - ich rola w organizmie oraz objawy niedoboru/nadmiaru, Strona 10 z 16

11 - Zasady prawidłowego żywienia człowieka, - Klasyfikacja i charakterystyka diet, - Zapoznanie się z wybranymi dietami (np.: Dieta Środziemnomorska, Dieta Dukana, Dieta według grupy krwi, Dieta Wegetariańska, Dieta Jogurtowa, Dieta Księżycowa, Dieta dla osób ze zwiększonym wydatkiem umysłowym i inne), - Żywienie w wybranych chorobach, - Żywienie osób w różnym wieku, - Żywienie w sporcie, - Żywienie kobiet w ciąży i w trakcie karmienia piersią, - Zasady komponowania jadłospisów, - Układanie diet z wykorzystaniem programu dietetycznego. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. MODUŁ VI 19. Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych 1. Liczba uczestników: 6 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się kasą fiskalną i terminalami kart płatniczych. - Podstawowe akty prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych: a) podstawowe pojęcia dotyczące urządzeń fiskalnych b) obowiązujące rozporządzenia MF dotyczących kryteriów stosowania urządzeń fiskalnych c) omówienie zasad programowania, sprzedaży i wykonywania raportów d) praktyczne szkolenie z zakresu obsługi urządzeń fiskalnych e) praktyczne szkolenie z wykonywania raportów i programowania kas, - Obsługa urządzeń dodatkowych wspomagających pracę kasjera, w tym terminali kart płatniczych. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy z kasą fiskalną. MODUŁ VII 20. Operator wózków widłowych 1. Liczba uczestników: 5 2. Cel kursu: nabycie umiejętności pod kątem uzyskania uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. Strona 11 z 16

12 - Typy stosowanych wózków widłowych, - Budowa wózka, - Czynności operatora przy obsłudze wózków przed i po pracy z wózkami, - Czynności operatora w czasie pracy z wózkami, - Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, - Wiadomości z zakresu bhp, - Praktyczna nauka jazdy. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych MODUŁ VIII 21. Spawacz metodą MAG 135 lub TIG Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: przygotowanie kandydata pod kątem uzyskania uprawnień spawalniczych w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 lub TIG Program szkolenia powinien być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. 4. Baza szkoleniowa do przeprowadzenia zajęć musi być zgodna z wymaganiami instytucji uprawnionych do wydawania atestów/certyfikatów na prowadzenie szkoleń i egzaminów spawaczy, uzyskanych na podstawie wymagań instytucji podległych Ministrowi Gospodarki lub innemu właściwemu, oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r., Nr 40, poz.470). MODUŁ IX 22. Magazynier z obsługą kas fiskalnych 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: przygotowanie do pracy w charakterze magazyniera. - Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, - Elementy towaroznawstwa handlowego, - Dokumentacja handlowa i magazynowa, - Gospodarka magazynowa, - Inwentaryzacja, - Zajęcia praktyczne obsługa kas fiskalnych, - Komputerowe zarządzanie obrotem. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy z kasą fiskalną. MODUŁ X 23. Kurs florystyczny Strona 12 z 16

13 1. Liczba uczestników: Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie florystyki. - Podstawy botaniki - budowa rośliny, - Podstawy bukieciarstwa, - Zasady zestawień kolorystycznych, - Warsztat florysty, znajomość zasad bhp i obsługi klienta, - Zbiór, suszenie i utrwalanie roślin- techniki, - Pielęgnacja roślin ciętych i doniczkowych i ich przygotowanie do sprzedaży, - Podstawy układania roślin w ręku i pojemnikach, - Kompozycje okazjonalne: komunijne, walentynkowe, imieninowe, - Florystyka ślubna, - Biżuteria kwiatowa, - Dekoracja wnętrz, aut, stołów wprowadzenie. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. MODUŁ XI 24. Kurs języka angielskiego poziom podstawowy 1. Liczba uczestników: Cel kursu: wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych na poziomie podstawowym. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko nauki. 25. Kurs języka włoskiego poziom podstawowy 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku włoskim w różnych sytuacjach życiowych na poziomie podstawowym. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko nauki. 1. Liczba uczestników: Kurs języka niemieckiego poziom podstawowy Strona 13 z 16

14 2. Cel kursu: wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku niemieckim w różnych sytuacjach życiowych na poziomie podstawowym. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko nauki. MODUŁ XII 27. Kurs masażu I stopnia 1. Liczba uczestników: 4 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie masażu. - Anatomia poszczególnych układów organizmu, - Układ szkieletowy, mięśniowy, nerwowy, krwionośny, limfatyczny, - Teoria masażu klasycznego, wskazania i przeciwwskazania, omówienie techniki masażu klasycznego i jego pochodnych: masażu sportowego, relaksującego, leczniczego, limfatycznego, odchudzającego, kosmetycznego, - Praktyka masażu - zapoznanie się z chwytami poszczególnych technik masażu oraz ich doskonalenie na poszczególnych częściach ciała. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. 28. Kurs terapii manualnej I stopnia 1. Liczba uczestników: 4 2. Cel kursu: nabycie praktycznych umiejętności w zakresie terapii manualnej. - Podstawy terapii manualnej, - Wybrane zagadnienia anatomii i biomechaniki, - Przyczyny powstawania zaburzeń czynności narządu ruchu, - Proces degeneracyjno-zwyrodnieniowy, - PIR (Poizometryczna Relaksacja Mięśni), - Ćwiczenia lecznicze i profilaktyczne. 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy. MODUŁ XIII 29. Kurs księgowości 1. Liczba uczestników: 7 Strona 14 z 16

15 2. Cel kursu: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości. - Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości (schematy księgowe, analityka kont), - Podatek od towarów i usług (VAT), - Faktura VAT, - Podatek dochodowy od osób fizycznych, - Podatek dochodowy od osób prawnych, - Podatkowa księga przychodów i rozchodów, - Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - Ewidencja środków pieniężnych, - Ewidencja rozrachunków, - Ewidencja kapitałów własnych, - Ewidencja materiałów i towarów (zasady inwentaryzacji), - Ewidencja kosztów (w podziale na analitykę), - Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. - Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, - Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (rozliczenia z ZUS, US). 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy wyposażone w komputer. MODUŁ XIV 30. Pozyskiwanie funduszy unijnych 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych. - Fundusze strukturalne na lata : a) inwestycje w zasoby ludzkie dotacje na projekty z obszaru wsparcia EFS b) wsparcie dla przedsiębiorstw dotacje na rozwój i inwestycje, - Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych: a) jak skutecznie aplikować o dotacje z EFS b) jak skutecznie aplikować o dotacje dla przedsiębiorstw, - Przygotowanie dokumentacji projektowej, - Przygotowanie wniosku aplikacyjnego (matryca logiczna projektu, drzewo problemów, wyznaczanie celu głównego i celów szczegółowych), - Wdrażanie oraz realizacja projektu (podstawowe aspekty). 4. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy wyposażone w komputer. MODUŁ XV 31. Kurs paralotniarski: Kierownik startu holowanego Strona 15 z 16

16 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: przygotowanie do nabycia uprawnień kierownika startu holowanego paralotni. 3. Uczestnik kursu powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem na holu, utrzymaniem właściwego kierunku lotu, wyczepieniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa. 4. Kurs będzie obejmował program zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 5. Kurs musi być prowadzony przez instruktora posiadającego uprawnienia przyznane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 32. Wykonywanie lotów na paralotni z napędem PPG 1. Liczba uczestników: 2 2. Cel kursu: nabycie umiejętności wykonywania lotów na paralotni z napędem PPG, przygotowanie do egzaminu przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. 3. Uczestnik kursu powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem oraz lotami nawigacyjnymi. Musi opanować obsługę sprzętu, listę czynności przedstartowych oraz procedury bezpieczeństwa. 4. Kurs będzie obejmował program zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 5. Kurs musi być prowadzony przez instruktora posiadającego uprawnienia przyznane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Strona 16 z 16

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: Część I Podstawy obsługi komputera Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 8 osób. 2. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej związanej z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. I. KURS ZAWODOWY magazynier z obsługą komputera kod zawodu 413103 1) zajęcie teoretyczne nauki zawodu w ilości min. 80 godzin, 2) zajęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Grota Roweckiego 4a Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ Szkolenia 1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ 1:1 Cześć teoretyczna: - przepisy bhp dotyczące stanowiska pracy oraz wykonywania zabiegu, - zalecenia oraz przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, - materiały do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Podstawy obsługi komputera - pakiet biurowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób I. Kurs dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. II. Pożądany termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Instytucja szkoleniowa może uzupełnić program szkolenia o dodatkowe bloki tematyczne.

Instytucja szkoleniowa może uzupełnić program szkolenia o dodatkowe bloki tematyczne. Zadanie nr 1: Załącznik nr1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kucharz z elementami cateringu i organizacją przyjęć okolicznościowych dla 5 osób 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności obsługi komputera w stopniu podstawowym. Część I. Podstawowa obsługa komputera dla 5 osób Grupę stanowią osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności umysłowej lub psychicznej. Kod CPV - 80533200-1 Kursy komputerowe Wymagana liczba

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11.

ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA 04-24.05.2010 07-24.06.2010 06 24.09.2010 04 22.10.2010 60 10 21.05.2010 16 27.08.2010 15 26.11.2010 08 26.11. PLAN SZKOLEŃ: LP. SZKOLENIE / CHARAKTERYSTYKA OSÓB DLA KTÓRYCH SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN / TERMIN SZKOLENIA ZAKRES TEMATYCZNY 1 PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY status osoby bezrobotnej.

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników BRUKARZ PODSTAWOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE - techniczne podstawy budownictwa i robót brukarskich; - podstawy wiedzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 15 II/III kwartał Rachunkowość, elementy prawa PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na

Zaproszenie do składania ofert na L.dz. PO.322.12.2012 Kielce, dnia 11.04.2012 r. Zaproszenie do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych, językowych oraz kursów prawa jazdy kat. B i kat. C dla usamodzielniających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe. Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe. Ustalenia wstępne a) Szkolenia/kursy zawodowe o charakterze zawodowym dla 23 uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs obsługi komputera I. Kurs dla 16 osób w tym 11 osób usamodzielnianych i 5 osób niepełnosprawnych. Wykonawca w ofercie cenowej poda

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. AKADEMIA PIĘKNA egoart Grażyna Ożarowska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, lok. B13; tel. 085/662-34-66. Stylizacja paznokci:

Szkolenia. AKADEMIA PIĘKNA egoart Grażyna Ożarowska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, lok. B13; tel. 085/662-34-66. Stylizacja paznokci: AKADEMIA PIĘKNA egoart Grażyna Ożarowska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, lok. B13; tel. 085/662-34-66 AKADEMIA PIĘKNA egoart Stylizacja paznokci: Szkolenia Stylizacja paznokci metodą akrylową: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Toruń, dnia SPS-22 / /12

Zapytanie ofertowe. Toruń, dnia SPS-22 / /12 Strona1 Toruń, dnia 07.09.2012 SPS-22 /411-11- 279 /12 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu, pn. Przystanek Stokrotkowa 22, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPSIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Część I kształtowanie umiejętności psychologicznych i kompetencji kluczowych niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy. CPV - 80500000-9 Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Grota Roweckiego 4a Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 64-000 Kościan tel (65) 512 35 43 Kościan, dn. 05.07.2013r..... Rozeznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU

ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU ZP.271.2.79.2014 Skwierzyna, dnia 18 czerwca 2014 r. ROZEZNANIE RYNKU 1. Zamawiający: Gmina Skwierzyna zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie kursu z podstawowej obsługi komputera i korzystania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia program Mazowsze 2008 Załącznik nr 2 1. Prawo jazdy kat C dla 30 osób 2. Prawo jazdy kat C+E dla 20 osób 3. ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) dla 5 osób 4. Specjalista

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyszków 04.02.2015 r. ROZEZNANIE CENOWE Ośrodek Pomocy społecznej w Wyszkowie przeprowadza rozeznanie cenowe rynku w związku z realizacją projektu systemowego Szansa współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/2/1/09 Węgliniec 19.06.2009r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4 pkt.8

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r.

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.75 77 11 049 fax.75 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

MGOPS.POKL

MGOPS.POKL MGOPS.POKL.271.10.2012 Pieniężno dnia 29.08.2012r. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zwiększających kwalifikacje zawodowe dla wyznaczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 90 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji O F E R T A. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Załącznik nr 1 do specyfikacji O F E R T A. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Załącznik nr 1 do specyfikacji... Nazwa, adres, NIP, nr faksu REGON firmy (Wykonawcy) O F E R T A Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK - AKTUALIZACJA z dnia 08 czerwca 2015r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawy pracy z komputerem 11 1.1. Komputery i sprzęt 11 1.1.1. ICT 11 1.1.2. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatzielonogorski.pl/ Zielona Góra: Kursy zawodowe i umiejętnościowe współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,kurs prawa jazdy kat.b współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi komputera i jego podstawowych programów. 1. Windows: Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE:

INFORMACJE O PROJEKCIE: INFORMACJE O PROJEKCIE: Numer i nazwa Priorytetu Numer i nazwa Działania: Okres realizacji projektu: Partner nr. 1: Partner nr. 2: CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 1. Zapewnienie uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, 08.04.04r Dotyczy: Zad. 3.0. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II I. Nazwa i adres Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE

Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE 9.08-19.09.016 Poszczególne daty zajęć Godziny realizacji zajęć (od-do) Osoba prowadząca zajęcia Temat zajęć edukacyjnych Opis

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin teoria praktyka. Lp. Termin realizacji Przedmiot Wykładowca. Marcin Lipiński r. Godz

Liczba godzin teoria praktyka. Lp. Termin realizacji Przedmiot Wykładowca. Marcin Lipiński r. Godz HARMONOGRAM Kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego (150 godzin) Część I kurs magazynier Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża Lp. Termin realizacji Przedmiot Wykładowca

Bardziej szczegółowo

2. Opis zadania, informacje szczegółowe.

2. Opis zadania, informacje szczegółowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo