NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011"

Transkrypt

1 NWAI DOM MAKLERSKI SA PUBLICZNA EMISJA AKCJI I DEBIUT NA NEWCONNECT MARZEC 2011

2 ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Nowy Świat 64, Warszawa, jest firmą inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm.). Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAI Dom Maklerski zostało wydane w dniu 31 lipca 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad NWAI Dom Maklerski. Ze świadczoną przez NWAI Dom Maklerski usługą maklerską wiąże się ryzyko zależne od charakteru tej usługi, ryzyko charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów finansowych, jak i następujące ryzyka inwestycyjne: ryzyko operacyjne - związane z nieadekwatnymi lub zawodnymi procesami wewnętrznymi, błędami ludzkimi, błędami systemów lub zdarzeniami zewnętrznymi, które mogą skutkować w szczególności opóźnieniem lub brakiem realizacji dyspozycji klienta lub opóźnieniem lub błędnym rozliczeniem zawartej transakcji; ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których klient nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ - związane ze zmianą zakresu usług świadczonych przez NWAI, otwarciem likwidacji czy przejęciem NWAI; ryzyko zmian polityczno-gospodarczych związane ze zmianami politycznymi lub zmianami polityki gospodarczej; ryzyko rynkowe - związane ze zmianą wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych. Niniejszy materiał nie stanowi podstawy do uznania jego adresatów klientami NWAI Dom Maklerski, ze względu na fakt jego otrzymania, oraz nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak NWAI Dom Maklerski nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. NWAI Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Uważa się, że każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego materiału wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń. Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność NWAI Dom Maklerski. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody NWAI Dom Maklerski, za wyjątkiem konieczności przedstawienia dokumentu w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 2

3 RADA NADZORCZA ORAZ ZARZĄD Janusz Jankowiak Przewodniczący RN NWAI DM Doświadczenie: Doradca Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Gospodarki Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, BRE Banku SA i Westdeutsche Landsesbank SA Ekonomista Institute of International Finance, New York Dr Jacek Kseń Wiceprzewodniczący RN NWAI DM Doświadczenie: Rady Nadzorcze Sygnity SA, PBG SA, Orbis SA. BZ WBK AIB TFISA. BZ WBK AIB Asset Management SA Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA Członek kierownictwa Caisse Nationale Credit Agricole, Paryż Lyonaisse de Banque, Paryż Bank Pekao SA Bank Handlowy SA Dr Mirosław Gronicki Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Doradca Goldman Sachs International, Londyn Minister Finansów RP Konsultant w Banku Światowym i Organizacji Narodów Zjednoczonych Starszy Doradca w Harvard Institute for International Development - Ukraina Główny Ekonomista w International Centre for the Study of East Asian Development - Japonia Marcin Węż W ężyk Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Merrill Lynch International Serpent Sp. z o.o. Diversified Corporate Holdings Ltd. Barclays de Zoete Wedd Ltd. Łukasz Gerbszt Członek RN NWAI DM Doświadczenie : NWAI Dom Maklerski S.A. Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni sp. k. OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. Kancelaria prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni CAIB Financial Advisers Sp. z o.o. Mateusz Walczak Prezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski Doświadczenie i wykształcenie : Citibank NA, Londyn, Merrill Lynch International, Londyn, Bank BPH, BRE Bank, Uniwersytet Szczeciński Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu, NWAI Dom Maklerski Doświadczenie i wykształcenie: Merrill Lynch International, Londyn, Bank Millennium., Gazeta Bankowa Sp. z o.o, Uniwersytet Warszawski Paul Polaczek czek,, MBA Członek Zarządu, NWAI Dom Maklerski Doświadczenie i wykształcenie: Sallfort AG, Bazylea, Bank BZ WBK SA, Allied Irish Bank, Nowy York, Toronto Dominiom Bank, Toronto, Sumitomo Bank of Canada, Toronto, Citibank Canada, Toronto, Bank Handlowy SA Concordia University Canada 3

4 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII NWAI DM Obligacje zwykłe Obligacje zamienne Mezzanine Private Equity Akcje i udziały Pozyskanie kapitału Fuzje i Przejęcia Restrukturyzacja przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem finansowym Doradztwo Bankowość inwestycyjna dla spółek z sektora SME Inwestycje na własny rachunek Animacja i Market Making Inwestycje w akcje i obligacje Zarządzanie majątkiem przedsiębiorców i firm Otwarta platforma Wealth Management Asset Management 4

5 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Nominał transakcji oferowanych produktów inwestycyjnych spółek grupy New World New World Holding NWAI Dom Maklerski Wartość skumulowana Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 fundusz % akcje % klienci wealth management % obligacje zamienne na akcje % polisolokata % klienci instytucjonalni % obligacje % struktura % Struktura sprzedaży produktów rynku kapitałowego oferowanych przez NWAI DM Struktura sprzedaży produktów inwestycyjnych oferowanych przez spółki grupy New World 5

6 WYBRANE TRANSAKCJE ZREALIZOWANE W R Emisje obligacji zwykłych i zamiennych zł Emisje obligacji zwykłych i zamiennych zł Emisja obligacji zł Emisja akcji zł Produkt strukturyzowany AutoCall zł Organizator emisji Emisje obligacji zł Emisje obligacji zł Emisje obligacji zł Emisja obligacji zł Strategia zarządzania ryzykami finansowymi Doradca finansowy 6

7 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EMISJI Wartość Oferty zł Przedmiot Oferty Emisja akcji nowej serii E + warunkowa sprzedaż akcji serii D Typ akcji na okaziciela Ilość akcji w Ofercie szt. + do szt. (9,99% + do 4,50% akcji/głosów) Ilość akcji przed / po Emisji / szt. Próg Oferty akcji Przewidywany Free Float 19,36% Cena nominalna akcji 1,00 zł Cena emisyjna akcji 12,00 / 18,00 zł* Min. wartość pojedynczego zapisu zł Przydział akcji stycznia 2011 r. Debiut w ASO New Connect 25 marca 2011r. * cena 12,00 zł została ustalona dla transzy inwestorów kwalifikowanych, którzy obejmując akcje spełnili dodatkowo łącznie dodatkowe warunki 7

8 WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe Przychody z dział. maklers Koszty dział. maklers Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Wynik netto Kapitał własny prowizje 11% doradztwo 5% inne 3% sukces 81% Struktura przychodów NWAI DM za Przychody 4 201, ,50 0,00 102, h1 m10 Wynik finansowy brutto 2 111, ,0-22, h1 m10-904,1 Wartość księgowa 2 885, ,0 678,0 619, h1 m10 8

9 STRATEGIA ROZWOJU NWAI DM Cele związane ze środkami pozyskanymi w drodze emisji akcji serii E Inwestycje własne* wdrożenie i rozwój usług związanych z prowadzonymi emisjami: funkcja animatora i subemitenta usługowego, zawieranie transakcji na rynku OTC, oraz dostosowanie struktury bilansu NWAI DM do obowiązujących wymogów kapitałowych Zarządzanie aktywami* stworzenie usługi zarządzania aktywami (indywidualne strategie inwestycyjne), rozszerzenie zespołu zarządzających aktywami, zakup i wdrożenie dedykowanych rozwiązań IT Rynek pierwotny współpraca z emitentami obligacji (przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje finansowe) rozbudowa istniejącego zespołu maklerów, analityków i doradców Cele dodatkowe, zależne od wyniku finansowego Spółki w latach Rynek wtórny* budowa departamentu świadczącego usługi obrotu instrumentami maklerskimi na rynku wtórnym dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych budowa zespołu, wdrożenie dedykowanych rozwiązań IT, członkostwo w giełdach * Rozszerzenie działalności jest uzależnione od uzyskania zezwolenia organu nadzoru na rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności maklerskiej 9

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ tel: fax: Nowy Świat Warszawa

NWAI DOM MAKLERSKI SA 25 KWIETNIA 2013

NWAI DOM MAKLERSKI SA 25 KWIETNIA 2013 NWAI DOM MAKLERSKI SA 25 KWIETNIA 2013 RADA NADZORCZA ORAZ ZARZĄD NWAI DM SA Janusz Jankowiak Członek RN NWAI DM Doświadczenie: Doradca Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Gospodarki Główny

Bardziej szczegółowo

Procedo SA Podmiot inwestujący wspólnie z instytucjami publicznymi

Procedo SA Podmiot inwestujący wspólnie z instytucjami publicznymi Procedo SA Podmiot inwestujący wspólnie z instytucjami publicznymi LIPIEC 2013 Zastrzeżenie Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A.

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sporządzona w związku z Uchwałą nr 1169/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Doradca W DRODZE NA NEWCONNECT

Autoryzowany Doradca W DRODZE NA NEWCONNECT W DRODZE NA NEWCONNECT ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na interesujący projekt inwestycyjny związany z podwyższeniem kapitału w spółce OS3 Group S.A. i planowanym debiutem

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TETA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Oferujący: Prospekt został sporządzony w Krakowie, w dniu 31 lipca 2005 roku i zawiera dane aktualizujące na dzień 17 października 2005

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM

NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 R. NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA JEDEN Z PIERWSZYCH DOMÓW MAKLERSKICH, DZIAŁAJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę POLWAX S.A.

W drodze na giełdę POLWAX S.A. 16 WRZEŚNIA 2014 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A.

W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A. NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A. Opis działalności Grupy Doświadczenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A.

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę Prime Car Management

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SMS KREDYT HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu

NOTA INFORMACYJNA SMS KREDYT HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu NOTA INFORMACYJNA SMS KREDYT HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzona na potrzeby wprowadzenia 4.062 obligacji na okaziciela serii AG do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ecard S.A.

Prospekt Emisyjny ecard S.A. Prospekt Emisyjny ecard S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną 4.000.000 Akcji Serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl

M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII NS1 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo